ANDNINGSSKYDD. Säkert skydd sedan 1926

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANDNINGSSKYDD. Säkert skydd sedan 1926"

Transkript

1 ANDNINGSSKYDD TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Säkert skydd sedan 1926

2 Gruvornas hälsovådliga luft gav idén till de första skyddsmaskerna Ivan Sundström grundade Sundström Safety AB Gruvarbetarnas ögon och lungor behövde skydd det konstaterade bergsingenjör Ivan Sundström och grundade redan 1926 Sundström Safety AB för att starta tillverkningen av skyddsmasker. Företaget och produkterna vidareutvecklades av sonen Per, som också studerade konst vid Tekniska skolan (nuvarande Konstfack). Under studierna lärde han sig bland annat analysera människans anatomi. Hans förståelse för ansiktsformer lade grunden till skyddsmaskernas fortsatta utformning och egenskaper. Ett bra andningsskydd måste vara enkelt och bekvämt att använda kunde Per Sundström presentera den första moderna skyddsmasken gjord i gummi med anatomisk utformning lanserades den första silikonmasken. Vi vill skydda människor från förorenad luft. Det var den omtanken som fick Ivan Sundström att börja tillverka skyddsmasker. Det uppdraget har vi tagit med oss in i 2000-talet. Därför nöjer vi oss inte med att bara uppfylla myndigheternas krav. Våra ambitioner är större än så. Vi vill erbjuda bästa möjliga skydd. Även om vi är mycket nöjda med våra nuvarande produkter fortsätter vi att satsa stora resurser på produktutveckling. Vi erbjuder i dag ett komplett system av masker, filter och tillbehör för marknadens alla användningsområden och arbetar ständigt vidare på att skapa så effektiva produkter som möjligt. Sonen Per Sundström lanserade den första gummimasken När farfar Ivan grundade sitt företag kunde han omöjligt föreställa sig dagens exportinriktade verksamhet. Däremot hoppades han säkert att företaget skulle leva vidare och stanna inom familjen. Så har det blivit och så vill vi ha det även i fortsättningen. I december 2004 gick Per Sundström bort och tredje generationen fortsätter att driva företaget i samma anda. Produktion och produktutveckling sker i Lagan i Småland och huvudkontor finns på Lidingö utanför Stockholm. Under 2011 firade företaget sitt 85 års-jubileum. Sundström Safety AB är sedan 1993 certifierat enligt ISO

3 Att välja andningsskydd När alla andra åtgärder vidtagits för att minska farliga exponeringsnivåer, är andningsskydd den sista men viktiga åtgärden för att förhindra skadliga luftföroreningar att tränga in i kroppen via andningsvägarna. 4 saker att tänka på Identifiering. Vilka hälsofarliga gaser, ångor, damm, rök eller aerosoler behöver vi skydda oss mot? Gör en arbetsplatsmätning och kontrollera koncentrationerna av de farliga ämnena. Riskbedömning. Finns det tillräckligt med syre under hela exponeringen? Vilka hälsoeffekter har ämnena? Finns det hygieniska gränsvärden för ämnena? Finns det andra risker, t ex risk för stänk, gnistor eller explosiva blandningar? Val av andningsskydd. Halvmask, helmask, fläktassisterat eller tryckluftsmatat andningsskydd. Utbildning. Tillpassning, funktionskontroll, påtagning, förvaring och underhåll. Rutiner för rengöring, byte av filter och slitagedelar. Arbetsgivaren har ansvar för att andningsskydd väljs ut, underhålls och tillhandahålls och för att de används på arbetsplatsen. Användaren har i sin tur ansvar för att använda dem enligt arbetsgivarens rutiner. Ett program för skydd av arbetstagares exponering för luftföroreningar finns väl beskrivet i EN 529:2005 Andningsskydd, rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll. Två typer av andningsskydd Filterskydd, där den omgivande luften passerar filter som tar bort föroreningen. Denna typ används när det finns tillräckligt med syre i omgivningsluften och kända föroreningar som kan fångas i filter. Föroreningen bör ha klara varningsegenskaper i form av lukt eller smakupplevelse i koncentration under gällande gränsvärde. Filterskydd får inte användas i koncentrationer av föroreningar som är omedelbart farliga för liv och hälsa. Exempel på filterskydd är halv- och helmasker med utbytbara filter samt fläkt assisterade filterskydd för halv- och helmasker eller huvor, visir och hjälmar. Vid föroreningar i gasform används lämpligt gasfilter med kol som adsorberar gasen. Vid mättnad av filtret sker ett succesivt genombrott av gasen och det är därför viktigt att upprätta en policy för filterbyte. Partiklar såsom damm, rök och dimma fångas i partikelfilter. Med stigande igensättningsgrad ökar andningsmotståndet och om filtret är skadat eller det blir tungt att andas måste det bytas. Vid förekomst av både partiklar och gas används kombinationsfilter. Andningsapparater förser användaren med luft från en oberoende källa, tuber med komprimerad luft eller andningsbar luft från en kompressor. Tryckluftsapparat med slang används i halv- och helmasker, huvor, hjälmar och visir. Tryckluftsmatade andningsskydd kan användas i alla miljöer där man kan använda filterskydd och där högre skyddsnivå krävs. Det finns också föroreningar som inte fångas upp i ett filter och då är tryckluftsmatat andningsskydd ett alternativ. Andningsluften skall uppfylla EN och bland annat ej överskrida luktgränsen för olja (0,5 mg/m3). 3

4 Att välja andningsskydd utifrån halt av förorening Skyddsfaktor Alla typer av andningsskydd har en bestämd skyddsfaktor som beskriver hur effektivt det reducerar föroreningshalten i luftvägarna, d v s innanför skyddet. Tilldelad SkyddsFaktor (TSF) grundar sig på mätningar utanför och innanför andningsskyddet, utförda bland annat i verkliga arbetsmiljöer på arbetande personer. Nominell SkyddsFaktor (NSF) grundas på laboratoriemätningar i samband med godkännande gentemot skyddets EN-standard. För att beräkna vilket skydd som behövs på arbetsplatsen bör man utgå från den Tilldelade SkyddsFaktorn (TSF). Med hjälp av föroreningsgraden, helst fastställd med arbetsmiljömätningar, och ämnets hygieniska gränsvärde kan följande beräkning göras: Viktiga formler Erforderlig skyddsfaktor= Koncentration förorening HGV Max användarkoncentration= HGV x TSF Koncentration i skyddet= Koncentration förorening TSF HGV= Hygieniskt gränsvärde TSF= Tilldelad skyddsfaktor Obs! Filterskydd får aldrig användas i koncentrationer som är direkt farlig för liv och hälsa (IDLH). Välj sedan lämpligt andningsskydd som har en skyddsfaktor som överstiger den erforderliga skyddsfaktorn. Vid exponering för cancerframkallande, allergiframkallande och liknande svåra effekter är det viktigt att välja ett skydd med så hög skyddsfaktor som möjligt så halten inne i skyddet blir minimal. Nedan visas några olika typer av filterskydd och deras tilldelade skyddsfaktorer. Masker Pappersmask FFP...4 Pappersmask FFP Sundströms halvmasker...20 ggr Fläkt med huva hjälm visir TH1...5 TH TH ggr Tryckluft EN Notera, inga tilldelade skyddsfaktorer angivna av Arbetsmiljöverket. A-betecknar light duty d v s spiralslang SR 360 B-betecknar heavy duty d v s slang SR 358 och SR 359 1A/1B A/2B A/3B ggr Helmask SR ggr FLÄKT MED HELMASK TM3 Sundström ggr 4A/4B ggr 4

5 TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Att välja andningsskydd utifrån arbetslängd och arbetstyngd Vid korta arbeten med låg arbetstyngd kan undertrycksmasker användas, d v s halv- och helmasker med utbytbara filter. För att undvika skadligt inläckage är tillpassningen mot ansiktet viktig, då det vid inandning uppstår ett undertryck i masken. Högt inandningsmotstånd på grund av stora filterkombinationer bidrar till ytterligare undertryck samt ökat andningsarbete. Längre arbeten med högre arbetsbelastning kräver ofta ett fläktassisterat andningsskydd. En batteridriven fläkt suger luften genom filtren och blåser in den i en ansiktsdel som kan vara lössittande visir, hjälm eller huva TH eller en halv- eller helmask TM. Utrustningens luftflöde är viktigt för att hålla positivt tryck i ansiktsdelen, även under en kraftig inandning, speciellt vid användning av lössittande visir, hjälmar eller huvor. Hög arbetsbelastning och föroreningar med dåliga varningsegenskaper är exempel på situationer där tryckluftsapparat med slang är lämplig. Komprimerad luft tas från en kompressor via ett reningsfilter och slang till en bältesmonterad reglerventil, därefter till halv helmask eller hjälm, visir eller huva. Tillpassningstest kan ske på två olika sätt på tätsittande andningsskydd. Kvalitativt (subjektivt) test: Användaren tar på sig skyddet enligt anvisningarna i bruksanvisningen och blir exponerad för ett ämne med lukt, t ex isoamylacetat, eller med smak, t ex sackarin eller bitrex. Om användaren inte känner lukt eller smak så passar andningsskyddet. Kvantitativt (objektivt) test: Man mäter antalet partiklar utanför och innanför masken och får fram en kvot på hur bra andningsskyddet passar. Under detta test utför man ett antal övningar som simulerar olika situationer som kan uppstå under ett normalt arbetspass. Kvalitativt test beror på användarens lukt och/eller smaksinne och anses mindre lämpligt än kvantitativt test där man mäter hur bra masken passar. Sundström Safety tillhandahåller kvalificerad utbildning genom våra specialister i tillpassning, funktionskontroll, påtagning, förvaring och underhåll allt för att säkerställa ett högkvalitativt skydd under många år. 5

6 Halv- och helmasker Sundström Safety tillverkar halv- och helmasker för de tuffaste användningsområden. Maskerna är kända för utmärkt passform, hög skyddseffekt och mycket god andningskomfort. Samtliga masker i Sundström Safetys program använder samma filtersortiment och kan kombineras effektivt och ekonomiskt för varje situation. Vid behov av tryckluft, exempelvis vid föroreningar med dåliga varningsegenskaper, kan trycklufttillsats SR 307 anslutas till samtliga masker. Se sid 17. Halvmask SR 900 i tre storlekar Tillverkad i mjuk termoplast för god komfort och passform. Tillsammans med Partikelfilter SR 510 P3 R är det en säkrare, miljövänlig och mycket ekonomisk lösning jämfört med engångs-/pappersmasker. Rakt luftflöde in i masken och två utandningsventiler ger mycket lågt andningsmotstånd. Tillverkas i tre storlekar för god tillpassning för de flesta ansiktsformer. SR 900 Small Art nr H SR 900 Medium Art nr H SR 900 Large Art nr H Halvmask SR 100 i tre storlekar För proffsanvändning! SR 100 S/M Art nr H SR 100 M/L Art nr H SR 100 L/XL Art nr H En av världens mest komfortabla och tillförlitliga halvmasker. Tillverkad i ett stycke i silikon, med breda mjuka anliggningsytor för maximal tillpassning. Rakt luftflöde in i masken och två utandningsventiler ger mycket lågt andningsmotstånd. Två utandningsventiler minimerar andningsmotståndet och minskar fuktbildning i masken. Bandställ och infästning i masken fördelar trycket jämt mot ansiktet. Lång livslängd med få reservdelar gör skötsel och underhåll enkelt. Premium Pack Premium Plus Pack Innehåll 1 st SR 100 halvmask i silikon 1 st partikelfilter SR 510 P3 R 1 st gasfilter SR 217 A1, skyddar mot de flesta lösningsmedel 5 st förfilter 1 st förfilterhållare 1 st testrondell för täthetsprovning 1 st rengöringsservett 1 st bruksanvisning med skötselråd Lämplig för dig som arbetar i miljöer med exempelvis: Penselmålning använd enbart gasfilter Sprutmålning kombinera gas- och partikelfilter Högtryckstvätt med avfettning kombinera gas- och partikelfilter Bekämpningsmedel med spruta kombinera gas- och partikelfilter Lim och lack med pensel använd enbart gasfilter Innehåll 1 st SR 100 halvmask i silikon 1 st partikelfilter SR 510 P3 R 1 st gasfilter SR 297 ABEK1, skyddar mot ett stort antal gaser 5 st förfilter 1 st förfilterhållare 1 st testrondell för täthetsprovning 1 st rengöringsservett 1 st bruksanvisning med skötselråd Lämplig för dig som arbetar i miljöer med exempelvis: Lantbruk Kommunala avlopps- och reningsverk Sop- och avfallsanläggningar Verksamheter med många olika föroreningar där man vill vara säker på att inte ta fel filter 6

7 Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Bandställ SR 363 (enkelt) till SR 100 Art nr R Bandställ SR 362 (delat) till SR 100 Art nr R Bandställ (enkelt) till SR 900 Art nr R Bandställ (delat) till SR 900 Art nr R Förfilterhållare Art nr R Membransats utx2/inx1/ventillockx2 Art nr R Servicesats SR 900 bandställ/- förfilterhållare/membransats Art nr R Skyddshuva SR 64 i Tyvek Art nr H Förvaringsbox SR 230 Art nr H Bandställ SR 363 (enkelt) till SR 100 Art nr R Förvaringsväska SR 339 Art nr H Skyddshuva SR 345 i PVC. Art nr H TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 7

8 TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Vid behov av ögonskydd och/eller vid högre koncentrationer SR 200 Helmask Tillverkad i silikon med en unik luftgenomströmning som minimerar in- och utandningsmotstånd. Sfärisk siktskiva med mycket stort synfält. Integrerad innermask för enkel rengöring. Bekvämt och lätt justerbart bandställ i textil. SR 200 m PC-visir Art nr H SR 200 m glasvisir Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör PC-visir SR 366 (polykarbonat) Art nr R Skyddsfolie SR 343 för PC-visir Art nr T Glasvisir SR 365 (laminerat glas) Art nr T Skyddsfolie SR 353 för glasvisir Art nr T Bandställ i textil Art nr R Bandställ SR 340 i gummi Art nr T Filteradapter SR Art nr H Packning vid filteranslutning Art nr R Förfilterhållare Art nr R Membransats utx2/inx3/tapparx2/ventillockx2 Art nr R Testadapter SR 370 för tillpassningstest Art nr T Skyddshuva SR 345 i PVC. Art nr H Förvaringsbox SR 344 Art nr T Glasögoninsats SR 341 Art nr T Skyddshuva SR 64 i Tyvek Art nr H Svetskassett SR 84 Art nr T Förvaringsbox SR 344 Art nr T

9 Filter Partikelfilter till halv- och helmask delas in i tre klasser efter hur effektiva de är på att fånga upp damm. Färgkod vit. Klass Skyddar mot Avskiljningsgrad (EN 143) (NaCl och paraffinolja) P1 R/NR Fasta och våta partiklar 1 80 % P2 R/NR Fasta och våta partiklar 2 94 % P3 R/NR Fasta och våta partiklar 3 99,95 % Filtertyp Skyddar mot färgkod A B E K AX Hg-P3 Organiska gaser/ånga med kokpunkt över 65ºC t ex lacknafta, toluen, styren och xylen Oorganiska gaser/ånga t ex klor, cyanväte och svavelväte Sura gaser/ånga t ex svaveldioxid och myrsyra Ammoniak och vissa aminer Lågkokande organiska gaser ånga med kokpunkt under 65ºC t ex aceton, metanol och diklormetan Gasfilter skyddar endast mot gaser. Kvicksilver R efter klassen betyder att partikelfiltret kan återanvändas. NR efter klassen betyder att partikelfiltret får max användas ett skift. Ett högeffektivt filter som SR 510 P3 R skyddar mot alla typer av partiklar. En högre klass täcker även in de lägre, d v s P3 täcker in såväl P1 som P2. Filterbyte sker då partikelfiltret ger ökat andningsmotstånd. Partikelfilter skyddar endast mot partiklar. Gasfilter till halv- och helmasken delas in i tre klasser efter kapacitet och testkoncentration. Filterklass (EN 14387) Testkoncentration 1 0,1 volymprocent=1000ppm 2 0,5 volymprocent=5000ppm 3 1,0 volymprocent=10000ppm ppm=part per million Kombinationsfilter Kombination av filter används då gas/ånga förekommer samtidigt med partiklar, t ex vid högtryckstvätt, sprutlackering, upphettning av ämnen eller vid kondensation av gas. Välj lämpligt gasfilter och kombinera det med partikelfilter genom en enkel hoptryckning eller filter med fast gas- och partikelfilter i ett. Gas- och partikelfilter SR 217 A1 Art nr H SR 218 A2 Art nr H SR 217 A1 och SR 218 A2 skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65ºC. SR 297 ABEK1 Art nr H SR 297 ABEK1 skyddar mot samma typer av föroreningar som gasfilter SR 315 samt mot ammoniak. SR 510 P3 Art nr H SR 510 P3 R är ett mekaniskt partikelfilter med extremt lågt andningsmotstånd. SR 510 skyddar mot alla typer av partiklar (damm, rök, dimma, spray, asbest), även bakterier, virus och radioaktivt nedfall. SR 510 används till samtliga filterskydd i Sundström Safetys program. Förekommer gas/ångor och partiklar samtidigt, kombineras partikelfiltret med lämpligt gasfilter. SR 316 K1 Art nr H SR 295 K2 Art nr H SR 316 K1 och SR 295 K skyddar mot ammoniak och vissa aminer. SR 298 AX Art nr H SR 298 AX skyddar mot organiska föreningar, med en kokpunkt under eller lika med 65ºC. SR 315 ABE1 Art nr H SR 294 ABE2 Art nr H SR 315 ABE1 och SR 294 ABE2 skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65º, oorganiska föreningar och sura gaser/ångor. SR ABEK1 Hg P3 kombinationsfilter Art nr H SR ABEK1 Hg P3 R skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65º, oorganiska föreningar och sura gaser/ångor, ammoniak, kvicksilverånga samt mot alla typer av partiklar. Maximal användningstid vid skydd mot kvicksilverånga är 50 timmar. SR 221 förfilter Art nr H SR 221 ska alltid användas med partikel-, gas- samt kombinationsfilter. Förfiltret skyddar huvudfiltret mot för tidig igensättning av större partiklar. Förfilterhållare fixerar och skyddar filtret mot hanteringsskador. Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 9

10 För tunga, varma och långa arbeten Fläktassisterade andningsskydd Sundström Safetys fläktassisterade andningsskydd är framtagna för att ge användaren högsta nivå på skydd, komfort, enkelhet och ekonomi. Fläkt SR 500 och SR 700 kännetecknas av: Höga luftflöden, 175 alt 240 l/min, säkerställer övertryck i ansiktsdelen även under tungt arbete och bibehåller därmed den höga skyddsnivån. Fläktarnas höga luftflöden, oberoende av modell SR 500 eller SR 700, ger samtliga ansiktsdelar högsta skyddsklass TH3 alt TM3. Automatisk flödeskontroll övervakar och garanterar inställt flöde, d v s ingen kalibrering. Larmfunktioner för igensatta partikelfilter och låg batterispänning. Display med tydliga symboler för viktiga data, t ex valt luftflöde samt typ av larm. Löstagbara Litium-jon batterier för snabb laddning och lång livslängd. Stort sortiment av ansiktsdelar såsom huvor, hjälmar och visir, alla i TH3. Kan även anslutas till SR 200 helmask, TM3. Elektronik och fläkthus är mycket väl inkapslat (IP67) vilket underlättar vid behov av kraftig rengöring. Samtliga fläktar levereras med batteri, laddare, bälte, flödesmätare, förfilterhållare, förfilter och partikelfilter. Välj fläkt Endast partiklar SR 700 är en liten lätt fläkt speciellt framtagen för skydd mot skadliga partiklar där stora krav ställs på mycket goda skyddsegenskaper. Utrustas med 2 st partikelfilter, SR 510 P3 R, alt gängade filter SR 710 P3 R, samt förfilter SR 221. Larmar med ljud och ljus. Batteri SR 701, 14.8V, 2,2 Ah, litium-jon med laddningstid ca 2 tim. Vid flöde 175 l/min är drifttiden ca 8 timmar och vid 225 l/min ca 5 timmar. SR 700 Art nr H Både partiklar och gas SR 500 är en fläkt för skydd mot skadliga partiklar samt gaser och ångor. Utrustas med 2 st partikelfilter SR 510 P3 R alt gängat SR 710 P3 R + 2 st förfilter SR 221 vid skydd mot partiklar. Vid skydd mot gasexponering: 2 st gasfilter SR 518 A2 alt 2st gasfilter SR 515 ABE1 alt 2 st SR 597 A1B2E2K1 + Partikelfilter SR 510 P3 R. OBS! Gasfilter ska alltid användas i kombination med partikelfilter. Larmar med ljus, ljud och vibration. Batteri SR 501 Standard, 14,8 V. 2,2Ah, litium-jon med laddningstid 80 % -30 min och 100 %- 1,5 timmar. Batteri SR 502 Heavy Duty, 14,8 V. 3,6 Ah litium-jon med laddningstid 80 % -45 min, 100 %- 2 timmar. Display indikerar batterikapacitet vid start av fläkten. Drifttid upp till 13 timmar beroende på filterval, flöde och batterityp. SR 500 Art nr H

11 Laddstation SR 506, omonterad för laddning av 1-5 laddare Art nr T Förfilterhållare SR 509 till SR 500 Art nr R Stänkskydd SR 514 till SR 500 och SR 700 Art nr T Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Bälte i textil till SR 500 och SR 700 Art nr R Bälte SR 503 i läder till SR 500 och SR 700 Art nr T Bälte SR 504 i gummi till SR 500 och SR 700 Art nr T Standardbatteri för SR 500 Art nr R Heavy Duty batteri SR 502 för SR 500 Art nr T Standardbatteri SR 700 Art nr R Packning till fläkt SR 500 och SR 700 Art nr R Partikelfilteradapter till SR 500 Art nr R Partikelfilteradapter till SR 700 Art nr R Förfilterhållare SR 509 för saneringsarbeten till SR 500 Art nr T Förfilterhållare till SR 700 Art nr R Förvaringsväska SR 505 till SR 500 och SR 700 Art nr T Bärsele SR 552 till SR 500 och SR 700 Art nr T Filter till fläkt SR 510 Partikelfilter P3 R Art nr H är ett mekaniskt partikelfilter i klass P3 R med extremt hög avskiljningsgrad, 99,997% och en aktiv yta på 13 dm2. Filtret kan tillsammans med adapter användas vid förekomst av enbart partikelföroreningar eller i kombination med lämpligt gasfilter. SR 510 används till samtliga filterskydd i Sundström Safetys program. SR 518 Gasfilter A2 Art nr H är ett filter för skydd mot organiska föreningar med en kokpunkt över +65 C, det vill säga de flesta lösningsmedel. 2-klassningen ger hög kapacitet och därmed lång brukstid. Gasfilter till fläkt SR 500 skall alltid användas i kombination med partikelfilter SR 510 P3 R. SR 597 Gasfilter A1BE2K1 Art nr H är ett gasfilter som skyddar mot organiska föreningar med kokpunkt över +65 C, oorganiska och sura gaser samt ammoniak och vissa aminer. Gasfilter till fläkt SR 500 skall alltid användas i kombination med partikelfilter SR 510 P3 R. SR 710 Partikelfilter P3 R Art nr H är ett mekaniskt partikelfilter i klass P3 R med extremt hög avskiljningsgrad > 99,997% och en aktiv filteryta på 13 dm2. Filtret skyddar mot alla slags partiklar, både fasta och vätskeformiga. SR 710 kan inte kombineras med gasfilter. SR 515 Gasfilter ABE1 Art nr H är ett filter avsett att skydda mot organiska föreningar med kokpunkt över +65 C, oorganiska och sura gaser. Gasfilter till fläkt SR 500 skall alltid användas i kombination med partikelfilter SR 510 P3 R. SR 599 Kombinationsfilter A1BE2K1HgP3 Art nr H är ett kombinationsfilter som skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över +65 C, oorganiska föreningar och sura gaser/ångor, ammoniak, kvicksilverånga samt mot alla typer av partiklar. Avsett att användas i fläkt SR 500. Maximal användningstid vid skydd mot kvicksilverånga är 50 timmar. reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 11

12 Skärm, huva eller hjälm alla i TH3 Välj lämplig ansiktsdel Samtliga ansiktsdelar levereras med andningsslang för anslutning till någon av fläktarna SR 700 eller SR 500 alternativt till Tryckluftstillsats SR 507 (se sid 17). Skärm SR 540 Lätt uppfällbart visir med stort synfält. Låg vikt, endast 700 g med andningsslang. Utandningsventil som vid tungt arbete minskar uppbyggnaden av koldioxid innanför skärmen. Lätt utbytbar siktskiva i PC som standard och kemikalieresistent PETG som tillval. Kan utrustas med skyddsfolie som extra skydd vid exempelvis mycket återstänk. Rattreglerad huvudställning. SR 540 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Dok SR 543, skyddar bakhuvud och nacke för stänk och liknande Art nr T Siktskivesats i Polykarbonat PC Art nr R Siktskivesats SR 545 i Polyester- PETG Art nr T Skyddsfoliesats SR 542 Art nr T Ansiktstätning SR 546 i textil Art nr T Ventilsats SR 540, ventillock och utandningsmembran Art nr R Svettband Art nr R Andningsslang Art nr R Planpackning till andningsslang Art nr R O-ring till andningsslang Art nr R Skyddshuva Tyvek SR 586 Art nr T Huva SR 520 och SR 530 Låg vikt. Färdigmonterade kardborrband för enkel injustering av huvudstorlek. Siktskiva av kemikaliebeständigt cellulosaacetat CA. PVC-belagd polyester i huvan. Utandningsventil, som vid tungt arbete minskar uppbyggnaden av koldioxid inne i huvan. SR 520 täcker ansikte och hjässa och finns i två storlekar S/M och M/L. SR 530 täcker utöver ansikte och hjässa även nacke, hals och skuldror. En storlek. SR 530 har en enkel justerbar halstätning som ger mycket hög skyddsnivå, även för personer med skägg. Kan utrustas med skyddsfolie alternativt skyddshuva SR 586 mot kraftigt återstänk och liknande. SR 520 M/L Art nr H SR 520 S/M Art nr H SR 530 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör O-ring till slang Art nr R Ventilsats till SR 520/SR 530 Art nr R Svettband till SR 520/SR 530 Art nr R Skyddsfolie SR 522 i PETG till SR 520/SR 530 Art nr T Skyddshuva SR 586 i Tyvek till SR 520/SR 530/SR 580 Art nr T

13 TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Huva SR 561 och SR 562 Låg vikt. Separat huvudställning möjliggör utbyte av enbart huvan. Siktskiva i kemikaliebeständig PETG. Huvan är i Tyvek med goda skyddsegenskaper mot en stor mängd kemikalier. Enkel reglerbar huvudställning. SR 561 skyddar hela huvudet och skuldrorna. Justerbar mjuk halstätning i bomull. SR 562 skyddar ansikte och hjässa. Komfortabel ansiktstätning i polyamid/lycra. SR 561 Art nr H SR 562 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör O-ring till slang Art nr R Huvudställning SR 560 Art nr R Slang till huvudställning Art nr R Svettband Art nr R Utbyteshuva lång (SR 561) Art nr R Utbyteshuva kort (SR 562) Art nr R reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 13

14 Fortsättning från föregående sida välj lämplig ansiktsdel SR 580 Skyddshjälm med visir Komplett skydd för både luftvägar, huvud och ansikte. Kan vid behov kompletteras med de flesta hörselkåpor för hjälmmontage. Lätt uppfällbart visir i polykarbonat. Utandningsventil som minimerar halten av koldioxid inne i skyddet vid tungt arbete. Lätt utbytbar siktskiva och ansiktstätning. SR 580 Skyddshjälm med visir Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Siktskiva Art nr R Ansiktstätning Art nr R Svettband Art nr R Komfortband, nacke Art nr R Packning vid slanganslutning Art nr R Andningsslang Art nr R O-ring till andningsslang Art nr R Skyddsfoliesats SR 582 Art nr T Värmeskydd aluminiserad, hjälm Art nr R Värmeskydd aluminiserad, nacke Art nr R Värmeskydd aluminiserad, nacke/hals Art nr R Nack- och bröstskydd, Proban Art nr T SR 584/SR 580 Skyddshjälm med visir och svetskassett Utöver andnings- och huvudskydd även skydd för ögon och ansikte i samband med svetsarbete. Med kassetten i uppfällt läge utnyttjas hjälmens klara och stora visir som ansiktsskydd vid slaggning och slipning. 5 st passiva svetsglas finns att tillgå, från EN 8 till EN 13. Levereras med passivt svetsglas, täthetsgrad EN10 med dimension 90 x 110 mm. Tre olika automatiska glas finns att tillgå. EN 3/10, EN 3/11 samt variabelt 4/ Ansiktstätning i flamsäkert material. Stort utbud av tillbehör, t ex flamsäkra huvor, korrektionslinser från dioptri 1,0 till 2,5 m m. SR 584/SR580 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Automatiskt svetsglas EN3/10, SR Art nr T Automatiskt svetsglas EN 3/11, SR Art nr T Automatiskt svetsglas EN 4/ 9-13, SR Art nr T Inre skyddsglas för automatiska svetsglas Art nr R Skyddsglas i Polykarbonat Art nr R Passiva svetsglas EN 8 EN 13, SR SR Art nr T t o m T Ansiktstätning Art nr T Svetshuva SR Art nr T Nack- och bröstskydd, Proban Art nr T Skydd för andningsslang SR 59021, Proban Art nr T

15 SR 587/SR 580 Skyddshjälm med guldvisir EN 5 SR 588-1/SR 580 Skyddshjälm med 2/3 visir EN 3 SR 588-2/SR 580 Skyddshjälm med 2/3 visir EN 5 Utöver andnings- och huvudskydd även skydd för ögon och ansikte mot värmestrålning, vid skärning och lättare svetsarbeten. Med visiret i uppfällt läge utnyttjas hjälmens klara och stora visir som ansiktsskydd vid slaggning och slipning. Ansiktstätning i flamsäkert material. Stort utbud av tillbehör, t ex flamsäkra huvor nack- och bröstskydd. SR 587/SR580 Art nr H SR 588-1/SR 580 Art nr H SR 588-2/SR 580 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Guldpläterat visir SR 587 art nr R Visir 2/3, EN 3 SR art nr R Visir 2/3, EN 5 SR art nr R Ansiktstätning art nr T Svetshuva SR 59018, Proban art nr T Nack- och bröstskydd, Proban art nr T Skydd för andningsslang SR 59021, Proban Art nr T Värmeskydd aluminiserad, hjälm Art nr R Värmeskydd aluminiserad, nacke Art nr R Värmeskydd aluminiserad, nacke/hals Art nr R Svetsvisir SR 590 Ett lätt och smidigt visir, med uppfällbar svetsglaslucka, för skydd vid slaggning och slipning. 5 st passiva svetsglas finns att tillgå, från EN 8 till EN 13. Levereras med passivt svetsglas, täthetsgrad EN10 med dimension 90 x 110 mm. Tre olika automatiska glas finns att tillgå. EN 3/10, EN 3/11 samt variabelt 4/ Ansiktstätning i flamsäkert material. Stort utbud av tillbehör, t ex flamsäkra huvor, korrektionslinser från dioptri 1,0 till 2,5 m m. Enkel lättjusterbar huvudställning med hållare för hörselkåpor. SR 590 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Ansiktstätning Art nr R Kardborrband Art nr R Svetsglaslucka Art nr R Passiva svetsglas EN 8 EN 13, SR SR Art nr T t o m T Automatiskt svetsglas EN3/10, SR Art nr T Automatiskt svetsglas EN 3/11, SR Art nr T Automatiskt svetsglas EN 4/ 9-13, SR Art nr T Inre skyddsglas för automatiska svetsglas Art nr R Fjäder till svetsglaslucka, låsbygel, fjäder x 2 Art nr R Andningsslang SR Art nr R O-ring till andningsslang Art nr R Svetshuva SR 59018, Proban Art nr T Skydd för andningsslang SR 59021, Proban Art nr T reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 15

16 Tryckluftmatade andningsskydd Sundström Safetys tryckluftmatade andningsskydd med kontinuerligt flöde är utvecklade för att ge användaren ett gott skydd vid arbete med föroreningar som har dåliga varningsegenskaper, eller där filterskydd ej fungerar, samt vid speciellt giftiga föroreningar. Kan alltid användas som alternativ till filterskydd vid tunga, varma och långvariga arbeten. Luften från en kompressor renas via ett tryckluftfilter, SR 99. Med Sundström Safetys systemgodkända andningsslangar kan sedan samtliga av våra masker, huvor, visir och hjälmar anslutas. Tryckluftfilter SR 99 Tryckluftfilter SR 99 omvandlar ordinär tryckluft till ren andningsluft. Filterenheten består av: Föravskiljare med manuell alternativt tryckstyrd dränering som separerar olja, vatten och grova partiklar. Regulator med manometer för inställning av utgångstrycket. Huvudfilter SR 292 består av en väl dimensionerad koldel, omgiven av två partikelfilter P3 som renar luften från eventuella återstående partiklar och ångor/oljor. Ingång R ½, utgångar, en med säkerhetskoppling, en pluggad. Maxflöde 900 l/min, max 3 användare. SR 99 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Packningssats filterhus Art nr R Säkerhetskoppling hona ½ för extra utgång. Art nr R Y-koppling (vid tre användare tillsammans med R ) Art nr R SR 292 Filterinsats Art nr R Luftvärmare SR 99H Luftvärmare SR 99H. Elektrisk värmeenhet för förvärmning av ren andningsluft. Monteras efter något av Sundströms tryckluftfilter. Luftvärmaren kan regleras upp till max 80 C. Överhettningsskydd bryter strömmen automatiskt. Slang för sammankoppling mellan tryckluftfilter och luftvärmaren medföljer. Ska enbart användas med andningsslang SR 359 som är värmetålig. SR 99H Art nr H TRYCKLUFTSSLANGAR Tryckluftslang SR 359 i polyesterarmerad EPDM är försedd med CEJN säkerhetskopplingar för direkt anslutning till Sundström Safetys tryckluftfilter samt tryckluftmatade andningsskydd. SR 359 ska användas till luftvärmare SR 99/H då den är värmetålig och antistatisk. Färdiga längder om 5, 10, 15, 20, 25 och 30 m. Art nr H /-10/-15/-20/-25/-30 Tryckluftslang SR 358 i polyesterarmerad PVC är försedd med CEJN säkerhetskopplingar för direkt anslutning till Sundström Safetys tryckluftfilter samt tryckluftmatade andningsskydd. Färdiga längder om 5, 10, 15, 20, 25 och 30 m. Art nr H /-10/-15/-20/-25/ Tryckluftslang SR 360 i polyuretan är försedd med CEJN säkerhetskopplingar för direkt anslutning till Sundström Safetys tryckluftfilter och tryckluftmatade andningsskydd. Slangens yta har en beläggning som ger ett gott skydd mot gnistor, t ex vid svetsning. Färdiga längder om 2, 4, 6 och 8 m. Art nr H /-4/-6/-8

17 TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Trycklufttillsats SR 307 SR 307 Trycklufttillsats för enkel montering i Sundström Safetys halvoch helmasker. Komplett med bälte, reglerventil, och tillsats för anslutning till maskerna. Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan l/min. Matartrycket vid ingången till reglerventilen ska ligga mellan 4-6 Bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. SR 307 Art nr H Trycklufttillsats SR 507 Trycklufttillsats SR 507. Avsedd för anslutning till visir SR 540, huvor SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, Hjälm SR 580, Svetshjälm SR 580/SR 584, svetsvisir SR 590. Komplett med bälte, reglerventil samt ljuddämpad adapter för enkel anslutning till ansiktsdelens andningsslang. Möjliggör växling mellan fläktassisterat filterskydd och tryckluftmatning med ansiktsdel. Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan l/min. Matartrycket vid ingången till reglerventilen ska ligga mellan 5-7 Bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. Tillverkad i material som ej ger upphov till gnistor vid friktion, vilket tillåter användning i explosiv/brandfarlig miljö. SR 507 Art nr H reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 17

18 Fortsättning från föregående sida TRYCKLUFTSMATADE ANDNINGSSKYDD SR 90 Airline med filterbackup SR 90 Airline med filterbackup. Består av halvmask SR 90 (silikon) där tryckluften leds in i maskkroppen via en slang från reglerventilen i bältet. Lämpligt filter/filterkombination i masken ger skydd vid bortfall av tryckluft samt vid förflyttning till och från arbetsplatsen. Kan även användas utan filter backup med hjälp av medföljande täcklock t ex under ett visir. Komplett med reglerventil och bälte. Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan l/min. Matartrycket vid ingången till reglerventilen ska ligga mellan 4-6 Bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. SR 90 Airline Art nr H M/L SR 90 Airline Art nr H S/M Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Ljuddämpare Art nr R Servicesats (bandställ SR 363/förfilterhållare /membran sats) Art nr R Membransats (membran - in x 1, membran - ut x2, ventillock x 2) Art nr R Täcklock SR 367 Art nr R TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! 18

19 SR 200 Airline med filterbackup SR 200 Airline med filterbackup. Består av SR 200 Helmask med en färdigmonterad bild slanganslutning placerad i maskens frontparti där luften från reglerventilen leds in. Lämpligt filter/filterkombination i masken ger skydd vid bortfall av tryckluft och vid förflyttning till och från arbetsplatsen. Komplett med reglerventil och bälte. I trånga utrymmen kan utrustningen användas med fronthålet pluggat. Speciellt framtagen för miljöer där en hög skyddsfaktor krävs. Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan l/min. Matartrycket vid ingången till reglerventilen ska ligga mellan 5-7 Bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. Andningsslangen kan lossas vid både mask och reglerventil varpå ansiktsdelen kan användas som en vanlig helmask med filter, alternativt kopplas till någon av Sundström Safetys fläktar SR 500 eller SR 700. SR 200 Airline med Polykarbonatvisir Art nr H SR 200 Airline med glasvisir Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Skruvlock för pluggat fronthål. Art nr R Täcklock SR 367 för blockering av filter. Art nr R Trycklufthuva SR Trycklufthuva SR 63-10, Består av en huva i slitstark vävförstärkt PVC med stor siktskiva i repskydda polykarbonat med lätt justerbar huvudställning. Komplett med reglerventil och bälte. Kan förses med skyddsfolie. Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan l/min. Matartrycket vid ingången till reglerventilen ska ligga mellan 4-6 Bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. SR Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Huva exkl reglerventil Art nr R Huva, naken Art nr R Huvudställning Art nr R Reparationssats (siktskiva, ram, gumminoppa 8 st skruv 2 st skyddslock, membran) Art nr R Siktskiva Art nr R Gumminoppa 8 st Art nr R Skyddsfolie 3 st Art nr R reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 19

20 Flykthuvor för utrymning vid brand och/eller kemikalieolyckor Sundström Safetys Flykthuvor för utrymning vid brand och/eller kemikalieolyckor kännetecknas av : Innermask i silikon för maximal skyddseffekt och bekvämlighet. Huvan är tillverkad i kemikaliebeständigt och flamsäkert material. Enkel och snabb påtagning utan efterjustering. Elastisk halstätning, Två storlekar M/L och S/M som passar de flesta vuxna och tonåringar. Kan användas mobilt (M), i slitstark beredskapsväska, som kan fästas i bälte. Kan användas som stationär (S), i exempelvis hissar, kontor och liknande. Huvorna är vakuumförpackade i en aluminiumpåse för 7,5 års lagringstid. Serviceprogram tillgängligt. OBS: Flykthuvorna ska endast användas för flyktändamål och ej som insatsutrustning. Endast i miljöer med tillräcklig syrehalt i den omgivande luften. Flykthuva SR 76-2 Chem Att användas vid kemikalieolyckor. Huvan är som standard utrustad med kombinationsfilter SR ABEK1-Hg-P3. Kan fås med samtliga Sundströms gasfilter i kombination med partikelfilter SR 510 P3. SR 76-2 S är godkänd för stationär förvaring. SR 76-2 M godkänd även som portabel flykthuva. För tekniskt datablad se srsafety.com Flykthuva SR 77-2 Smoke/chem Att användas vid brand och kemikalieolyckor, något som kan uppstå samtidigt. Huvan är utrustad med filterkombinationen, gasfilter SR ABEK1-CO och Partikelfilter SR 510 P3 med upp till 30 min skydd mot CO samt partikelfilter med 99,997 % avskiljningsgrad. Skyddar mot de flesta gaser inklusive kolmonoxid samt alla typer av partiklar som kan uppstå vid brand. SR 77-2 S är godkänd för stationär förvaring. SR 77-2 M är godkänd även som portabel flykthuva. För tekniskt datablad se srsafety.com 20

Sundström Safety AB s Fläktassisterade filterskydd utökas nu med SR 700 Partikelfilterfläkt

Sundström Safety AB s Fläktassisterade filterskydd utökas nu med SR 700 Partikelfilterfläkt Sundström Safety AB s Fläktassisterade filterskydd utökas nu med SR 700 Partikelfilterfläkt - Avsedd för skydd mot skadliga och hälsofarliga partiklar - Högt flöde 175 alt. 225 l/min - Automatisk flödeskontroll

Läs mer

Sundström Safety AB. Att skydda människor från förorenad luft

Sundström Safety AB. Att skydda människor från förorenad luft Andningsskydd Sundström Safety AB Att skydda människor från förorenad luft Sundström Safety AB grundades 1926 av bergsingenjör Ivan Sundström, som tidigt såg behovet av att skydda gruvarbetarnas ögon och

Läs mer

3M Hel- och halvmasker håller balansen

3M Hel- och halvmasker håller balansen 3M Hel- och halvmasker håller balansen Hel- och halvmasker med utbytbara filter kan användas mot partiklar, gaser och ångor eller mot blandningar av dessa. Helmasker täcker hela ansiktet, halvmasker täcker

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

3M Personskydd S-seriens mjuka huvudtoppar. Arbeta. i en värld som är. Bekväm

3M Personskydd S-seriens mjuka huvudtoppar. Arbeta. i en värld som är. Bekväm 3M Personskydd S-seriens mjuka huvudtoppar Bekväm Arbeta i en värld som är S-seriens mjuka huvudtoppar Högre komfort hela arbetspasset Det mindre trycket mot ansiktet, jämfört med hel- och halvmasker,

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte

BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte Version F, juni 2003 Sida 2 Tel. 08-629 07 00 Innehållsförteckning Sida 3 Innehållsförteckning 4 1. Manualen 2. Ansvarsområden och begränsningar 2.1

Läs mer

Manual Blästerhuva NCS art nr 9826 C 0426

Manual Blästerhuva NCS art nr 9826 C 0426 1 Manual Blästerhuva NCS art nr 9826 C 0426 2 ALLMÄNT Blästerhuvan NCS ger ett effektiv skydd för såväl andningsorgan som de delar av kroppen som måste skyddas för mekaniska påverkan av blästermedlet.

Läs mer

PUNKTUTSUG MED FILTER LFK Fumex sortiment av portabla filtersatser är de kompletta lösningarna för individuella arbetsplatser vid evakuering och filtrering av partiklar, ångor och gaser. För flexibla lösningar

Läs mer

Andningsskydd vid asbestarbete

Andningsskydd vid asbestarbete 2007-10-22 CTK 2007/43648 1 (11) Enheten för kemi och mikrobiologi Gabriela Balodis, 08-730 92 73 gabriela.balodis@av.se Birgitta Carlsson Enheten för maskiner och Personlig skyddsutrustning Samtliga AI

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

BLÄSTERHJÄLM. Manual Läs noga igenom alla instruktioner och varningar innan blästerhjälmen tas i bruk! Spara denna manual för framtida behov.

BLÄSTERHJÄLM. Manual Läs noga igenom alla instruktioner och varningar innan blästerhjälmen tas i bruk! Spara denna manual för framtida behov. BLÄSTERHJÄLM Manual Läs noga igenom alla instruktioner och varningar innan blästerhjälmen tas i bruk! Spara denna manual för framtida behov. 0194 Cert No: 1317 EN271:1995 AS/NZS 1716:2003 LICENSNR: 0004

Läs mer

3M Skyddsglasögon. Innovation. www.personskydd.se SKYDDSGLASÖGON

3M Skyddsglasögon. Innovation. www.personskydd.se SKYDDSGLASÖGON SKYDDSGLASÖGON 3M Skyddsglasögon www.personskydd.se 3M Svenska AB Personskydd 191 89 SOLLENTUNA Tel. 08-92 21 00, Fax. 08-92 22 88 E-post: industrisv@mmm.com www.personskydd.se Innovation Innehåll Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Produkt Sid Beständighetstabell för gummi... 5 Gummipackningar... 11 Kemikaliebeständighet hos termoplaster... 12 Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummi...

Läs mer

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Föreläsare: Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och akademin vid Göteborgs universitet Föreläsningens innehåll Vad

Läs mer

Frätande ämnen kan förstöra din syn!

Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan ge svåra och djupgående skador på kroppens vävnader. Det gäller oftast huden eller ögonen men även lungor och matstrupe kan skadas om man andas in

Läs mer

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor.

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Absolut dammfritt sedan 1972. HEPA H13-filter Energisnål ECO-fläkt Enkla filterbyten DC AirCube DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Ingen

Läs mer

HANDBOK. Anevac D. MEDICVENT förbehåller sig rätten att utföra ändringar beträffande konstruktion och användning utan föregående meddelande.

HANDBOK. Anevac D. MEDICVENT förbehåller sig rätten att utföra ändringar beträffande konstruktion och användning utan föregående meddelande. HANDBOK Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer får endast

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med? Läs vidare viktig information för dig! 1 Händer det att du svetsar i i sådant som är målat eller lackerat? är limmat? innehåller plast eller isolerskum? 2 Nya risker! Under senare tid har

Läs mer

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Varor och material Elektronik Bly och dess - C, E, R, T Kommer att förbjudas inom EU år 2006 för

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning Prislista 2014. Under. tryggare. förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning Prislista 2014. Under. tryggare. förhållanden 3M Personlig skyddsutrustning Prislista 2014 Under tryggare förhållanden FÖRSÄLJNINGSVILLKOR PL65 175-1 SE 140217 Betalningsvillkor 30 dagar netto. Från fakturans förfallodag debiteras kreditavgift med

Läs mer

personligt skydd 3M PERSONLIGT SKYDD

personligt skydd 3M PERSONLIGT SKYDD 3M PERSONLIGT SKYDD 135 06942 Korttidsmask Mot organiska gaser/ångor och damm A2 P3. Vid sprutmålning (ej isocyanat), färgblandning, avfettning, limning. Har filtren inbyggda i maskstommen. När filtren

Läs mer

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig!

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med MÅLNING/ LACKERING eller målade/lackerade DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du färger eller lacker som innehåller polyuretan

Läs mer

Branschrekommendation för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor

Branschrekommendation för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor Branschrekommendation för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor Grundad på rapporten Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och

Läs mer

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet.

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Sida 1 av 1 Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Riktlinjerna omfattar laborativ forskning och undervisning

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

"Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp

Quick user guide för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Sida 1 av 6 "Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Det är aldrig önskvärt att kemikalier hälls i avloppet, men ibland kan det vara fördelaktigare för miljön i stort om vi underlättar

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga I ladugårdar, svinhus, hönshus och andra produktionsbyggnader finns det alltid litet damm i luften. Allt damm kan innebära hälsorisker och vissa typer av damm

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Hur effektivt skyddar andningsskydd i praktiken?

Hur effektivt skyddar andningsskydd i praktiken? RAPPORT Hur effektivt skyddar andningsskydd i praktiken? Pär Fjällström Ingvar Wängberg Bengt Christensson B1876 Oktober 2009 Rapporten godkänd: 2009-10-02 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef Organisation

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Vet du om det finns isocyanater eller polyuretan i de kemiska produkter du arbetar med (t ex i färger, lack, ytbehandling,

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker orsakas av farliga kemiska ämnen på din arbetsplats. Ämnena är ofta inköpta kemiska produkter,

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverfosforkopparlod Artikelnummer: 5202-1020, 5202-1025, 5202-1030,5202-1120 5205-1020, 5205-1025, 5205-1030,

Läs mer

Zekler designar och utvecklar personligt skydd för att skydda dig när du är på arbetet. Var rädd om dina sinnen.

Zekler designar och utvecklar personligt skydd för att skydda dig när du är på arbetet. Var rädd om dina sinnen. Tio av tio vill fortfarande höra bra vid 70 års ålder. Det påstår vi utan någon vetenskaplig undersökning i ryggen. Dessutom vågar vi påstå att de flesta vill ha både fungerande ögon och hälsan i behåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

PETROLEUMKEMI Råolja

PETROLEUMKEMI Råolja Råolja 1 Vad händer med råoljan? PETROLEUMKEMI 2 TRANSFORMATOROLJA Additiv till olika användningsområden Additiv typ Metalldetergenter Motorolja @ Automatiska transmissionsoljor Askfria dispergenter @

Läs mer

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laboratorier som kan hällas ut i det kommunala avloppet och vilka som måste tas omhand som farligt avfall. Omfattning Rutinerna omfattar

Läs mer

Slang system. Systembeskrivn.+Artikelnr. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning.

Slang system. Systembeskrivn.+Artikelnr. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Systembeskrivning Slang system Systembeskrivn.+Artikelnr. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Utgåva 2:1999 Vid reparationer får endast

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST 1001 (aerosolfri spray) ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com

Läs mer

Arbetar du inom ELEKTRONIK- INDUSTRIN?

Arbetar du inom ELEKTRONIK- INDUSTRIN? Arbetar du inom - INDUSTRIN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Lackerar du kretskort? Härdar eller värmebehandlar lackerade kretskort? Löder i kretskort? Renoverar eller reparerar

Läs mer

Varuinformationsblad enligt 91/155/EEG - ISO 11014-1

Varuinformationsblad enligt 91/155/EEG - ISO 11014-1 Varuinformationsblad enligt 91/155/EEG - ISO 11014-1 Sidan 1 / 1 PP412 PP-FLEX 412 SDB-nr : 180162 V001.0 Reviderat den: 11.07.2005 Utskriftsdatum: 14.03.2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Läs mer

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering Att arbeta med limning av cellgummiisolering Arbetar du med limning av cellgummiisolering? Arbetar du med Rengöring av rör och isoleringsmaterial från smuts och annat? Limning av isoleringsmaterial? De

Läs mer

2020 Green Windshield Repair Resin Polyurethane Oligomer Mixture 2020 Green Windshield Repair Resin Reparation av glas

2020 Green Windshield Repair Resin Polyurethane Oligomer Mixture 2020 Green Windshield Repair Resin Reparation av glas 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Sidan 1 av 5 HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ART. nr ANVÄNDN. OMR 2020 Green Windshield Repair Resin Polyurethane Oligomer Mixture 2020 Green Windshield Repair Resin Reparation

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SVETSVERKSTÄDER

CHECKLISTA FÖR SVETSVERKSTÄDER CHECKLISTA FÖR SVETSVERKSTÄDER farliga arbetsmoment och målning SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda checklistan som underlag och hjälpmedel under

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VIB från CHESS Omarbetad: 2002-12-10 Internt nr: Ersätter datum: 2002-08-02

SÄKERHETSDATABLAD VIB från CHESS Omarbetad: 2002-12-10 Internt nr: Ersätter datum: 2002-08-02 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för labbanvändning Godkänd av TriboTec AB HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN.OMR. Cyanoakrylatlim Lim LEVERANTÖR TeknoTeam AB Adress Metallvägen

Läs mer

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI www.lajac.se LAJAC PRODUKTER FÖR METALLINDUSTRI. Lajac är marknadsledare inom modern processventilation. Med produkter och systemlösningar

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Lackerar eller spacklar du bilar eller andra fordon? Händer det att du svetsar, slipar eller skär

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Hälsorisker: Kan ge irritation av andningsorgan, hud och ögon. Se även punkt 11. Mycket brandfarligt. Fysisk/Kemiska risker:

Hälsorisker: Kan ge irritation av andningsorgan, hud och ögon. Se även punkt 11. Mycket brandfarligt. Fysisk/Kemiska risker: VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-19 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11.Namnet e!..produkten och företaget Produkt: Produkttyp: Cement H14 Gummi limhärdare LIM O Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD R36 IRRITERAR ÖGONEN; R37 IRRITERAR ANDNINGSORGANEN; R38 IRRITERAR HUDEN; R43 KAN GE ALLERGI VID HUDKONTAKT

SÄKERHETSDATABLAD R36 IRRITERAR ÖGONEN; R37 IRRITERAR ANDNINGSORGANEN; R38 IRRITERAR HUDEN; R43 KAN GE ALLERGI VID HUDKONTAKT Sidan 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN Pit Filler KEMISKT NAMN Polyurethane Oligomer Mixture ART. nr Pit Filler 2000 ANVÄNDN. OMR Reparation av glas FÖRETAG Glas-Weld System AB ADRESS

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA ÖGONSKYDD 1 DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA Är du utsatt för följande risker i din arbetsmiljö? Stora flygande partiklar eller föremål Damm, rök, dis, små partiklar Heta vätskor, smält material Gaser,

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Repair Finish Polish Användning: Används för att polera glas

Läs mer

BURNER TÄNDBLOCK Varuinformationsblad enligt 91/155/EC

BURNER TÄNDBLOCK Varuinformationsblad enligt 91/155/EC BURNER TÄNDBLOCK Varuinformationsblad enligt 91/155/EC 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn: BURNER TÄNDBLOCK PR-nr: inte anmälningspliktigt Leverantör/producent: BURNER COMPANI Valhøjs Allé

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

Skyddsutrustning. Personligt skydd. Hörselkåpa Peltor. Hörselpropp 3M Bygel. Hörselpropp 3M Snöre. Hörselpropp 3M. Handrengöringduk Scrubs

Skyddsutrustning. Personligt skydd. Hörselkåpa Peltor. Hörselpropp 3M Bygel. Hörselpropp 3M Snöre. Hörselpropp 3M. Handrengöringduk Scrubs Hörselkåpa Peltor 3M Peltor Optime Hörselskydd H510A (passivt). Med hjässbygel. Mycket bra skyddsegenskaper, och bekväma att använda tack vare den låga vikten. Lätta att använda med annan utrustning tack

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris.

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Höjd: 50,8 cm Höjd: 24,77 cm 4evergreen vattenfilter Vårt revolutionerande vattenfilter för dricksvattenrening använder nanofilterteknik

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. EG-nr: 203-473-3

SÄKERHETSDATABLAD. EG-nr: 203-473-3 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användningsområde: KYLARGLYKOL SG RÖD Frostskyddsmedel Leverantör: Swed Handling AB Box 21, Spårgatan 9 601 02 NORRKÖPING

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

2013 2013 2013 Personligt skydd

2013 2013 2013 Personligt skydd 2013 2013 2013 Personligt skydd Skyddsglasögon för glasögon Skyddsglasögon för glasögon. Lättviktsglasögon med reptålig polykarbonatlins, med stor siktyta och med extra ventilation i skalmarna för att

Läs mer

Heylo FT 500 luftrenare med Hepafilter (H13)

Heylo FT 500 luftrenare med Hepafilter (H13) Heylo FT 500 Säkert handhavande Funktion Handhavande Val av filter Användningsområde Underhåll Tekniska data Utgåva 2009-08 Säkert handhavande. - Läs och förstå denna anvisningen innan Heylo FT 500 används.

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Komponent B

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Komponent B SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR HI-MACS Komponent B LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380

Läs mer

100 www.norclean.nu. Klokopplingar i metall. Hållare för blästermunstycke i aluminium. Klokopplingar i metall. www.norclean.nu.

100 www.norclean.nu. Klokopplingar i metall. Hållare för blästermunstycke i aluminium. Klokopplingar i metall. www.norclean.nu. Klokopplingar i metall 1765 Klokoppling metall 1 1764 Klokoppling metall 1 1/4 1766 Klokoppling metall 54 mm 1 1/2 1767 Klokoppling metall 60 mm 1 1/2 7905 Koppling blästerslang 1 inv gänga 1 7901 Koppling

Läs mer

Klassificering och märkning i enlighet med CLP-förordning (EG) 1272/2008: Fara Brandfarlig vara H225

Klassificering och märkning i enlighet med CLP-förordning (EG) 1272/2008: Fara Brandfarlig vara H225 1. Namn på produkten och företaget. Handelsnamn: Kemiskt namn: Reaktionsförening ART nr: Leverantör: Svenska Plast AB Adress: Fjärås Industriväg 11 Postadress: 430 74 Fjärås Telefon: +46 (0)300-540 370

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Bruksanvisning och skötselinstruktioner

Bruksanvisning och skötselinstruktioner Bruksanvisning och skötselinstruktioner VARNINGAR Läs EN 529 : 2005 innan du använder utrustningen, och sätt dig in i kraven för användning av andningsskyddsanordningar och eventuella effekter på användaren.

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

För renare luft, jord och vatten

För renare luft, jord och vatten Om AFRISO EMA: PID-mätare för VOC Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö och säkrare arbetsplatser. Vår strävan är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

EDM Turbinflödesmätare Typ A2

EDM Turbinflödesmätare Typ A2 EDM Turbinflödesmätare Typ A2 1 (11) I EDM Turbinflödesmätare kombineras högteknologisk datateknik med noggrannheten hos turbinflödesmätare. Det enkla utförandet med elektronik och display direkt monterade

Läs mer

Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol

Följande omräkningsformel som gäller vid 20 C och 101,3 kpa (760 mm Hg) har använts. Vid omräkningen har värdena avrundats. (Halt i ppm) 24,1 l/mol Gränsvärdeslista Bilaga 1 Ett hygieniskt gränsvärde är enligt 3 en högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften. Halten anges i olika enheter enligt nedanstående tabell. Typ

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket

Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket AFS 2011:19 I kraft 1 juli 2012 Föreskrifterna upphäver: Kemiska arbetsmiljörisker Laboratoriearbete med kemikalier Motorbränslen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. I nödsituationer ring 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. I nödsituationer ring 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: SH KYLARGLYKOL Användningsområde: Frostskyddsmedel Leverantör: Swed Handling AB Box 21, Spårgatan 9 601 02 NORRKÖPING

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus Var förberedd med Lutz Med säkerhet i fokus L u t z P u m p s e t L u t z - P u m p s e t Med säkerhet i fokus Lutz Pumpset En snabb lösning för många applikationer Anpassade Pu 2 Redan färdigmonterad

Läs mer

EG-SÄKERHETSDATABLAD enligt EG-direktiv 2001/58/EG Unger blandbäddsharts

EG-SÄKERHETSDATABLAD enligt EG-direktiv 2001/58/EG Unger blandbäddsharts Sida1 av 5 1 Namnet på ämnet, blandningen och företaget Material/handelsnamn : DIP25, DIB25 Materialtyp : Blandbäddshartser Företag : Unger Germany GmbH Adress : Dellenfeld 35, D-42653 Solingen, Tyskland

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

EHC P15 Filter 4-5 6-7. EHC L20 Filter 8-9. EHC HT Filter 10-11. EHC PF Filter. För start och flyttning av person- bilar och lätta transportfordon.

EHC P15 Filter 4-5 6-7. EHC L20 Filter 8-9. EHC HT Filter 10-11. EHC PF Filter. För start och flyttning av person- bilar och lätta transportfordon. EHC Avgasfilter 4-5 EHC P15 Filter För start och flyttning av person- bilar och lätta transportfordon. 6-7 EHC L20 Filter För start och flyttning av lastbilar, bussar och andra tunga fordon. 8-9 EHC HT

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer