ANDNINGSSKYDD. Säkert skydd sedan 1926

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANDNINGSSKYDD. Säkert skydd sedan 1926"

Transkript

1 ANDNINGSSKYDD TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Säkert skydd sedan 1926

2 Gruvornas hälsovådliga luft gav idén till de första skyddsmaskerna Ivan Sundström grundade Sundström Safety AB Gruvarbetarnas ögon och lungor behövde skydd det konstaterade bergsingenjör Ivan Sundström och grundade redan 1926 Sundström Safety AB för att starta tillverkningen av skyddsmasker. Företaget och produkterna vidareutvecklades av sonen Per, som också studerade konst vid Tekniska skolan (nuvarande Konstfack). Under studierna lärde han sig bland annat analysera människans anatomi. Hans förståelse för ansiktsformer lade grunden till skyddsmaskernas fortsatta utformning och egenskaper. Ett bra andningsskydd måste vara enkelt och bekvämt att använda kunde Per Sundström presentera den första moderna skyddsmasken gjord i gummi med anatomisk utformning lanserades den första silikonmasken. Vi vill skydda människor från förorenad luft. Det var den omtanken som fick Ivan Sundström att börja tillverka skyddsmasker. Det uppdraget har vi tagit med oss in i 2000-talet. Därför nöjer vi oss inte med att bara uppfylla myndigheternas krav. Våra ambitioner är större än så. Vi vill erbjuda bästa möjliga skydd. Även om vi är mycket nöjda med våra nuvarande produkter fortsätter vi att satsa stora resurser på produktutveckling. Vi erbjuder i dag ett komplett system av masker, filter och tillbehör för marknadens alla användningsområden och arbetar ständigt vidare på att skapa så effektiva produkter som möjligt. Sonen Per Sundström lanserade den första gummimasken När farfar Ivan grundade sitt företag kunde han omöjligt föreställa sig dagens exportinriktade verksamhet. Däremot hoppades han säkert att företaget skulle leva vidare och stanna inom familjen. Så har det blivit och så vill vi ha det även i fortsättningen. I december 2004 gick Per Sundström bort och tredje generationen fortsätter att driva företaget i samma anda. Produktion och produktutveckling sker i Lagan i Småland och huvudkontor finns på Lidingö utanför Stockholm. Under 2011 firade företaget sitt 85 års-jubileum. Sundström Safety AB är sedan 1993 certifierat enligt ISO

3 Att välja andningsskydd När alla andra åtgärder vidtagits för att minska farliga exponeringsnivåer, är andningsskydd den sista men viktiga åtgärden för att förhindra skadliga luftföroreningar att tränga in i kroppen via andningsvägarna. 4 saker att tänka på Identifiering. Vilka hälsofarliga gaser, ångor, damm, rök eller aerosoler behöver vi skydda oss mot? Gör en arbetsplatsmätning och kontrollera koncentrationerna av de farliga ämnena. Riskbedömning. Finns det tillräckligt med syre under hela exponeringen? Vilka hälsoeffekter har ämnena? Finns det hygieniska gränsvärden för ämnena? Finns det andra risker, t ex risk för stänk, gnistor eller explosiva blandningar? Val av andningsskydd. Halvmask, helmask, fläktassisterat eller tryckluftsmatat andningsskydd. Utbildning. Tillpassning, funktionskontroll, påtagning, förvaring och underhåll. Rutiner för rengöring, byte av filter och slitagedelar. Arbetsgivaren har ansvar för att andningsskydd väljs ut, underhålls och tillhandahålls och för att de används på arbetsplatsen. Användaren har i sin tur ansvar för att använda dem enligt arbetsgivarens rutiner. Ett program för skydd av arbetstagares exponering för luftföroreningar finns väl beskrivet i EN 529:2005 Andningsskydd, rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll. Två typer av andningsskydd Filterskydd, där den omgivande luften passerar filter som tar bort föroreningen. Denna typ används när det finns tillräckligt med syre i omgivningsluften och kända föroreningar som kan fångas i filter. Föroreningen bör ha klara varningsegenskaper i form av lukt eller smakupplevelse i koncentration under gällande gränsvärde. Filterskydd får inte användas i koncentrationer av föroreningar som är omedelbart farliga för liv och hälsa. Exempel på filterskydd är halv- och helmasker med utbytbara filter samt fläkt assisterade filterskydd för halv- och helmasker eller huvor, visir och hjälmar. Vid föroreningar i gasform används lämpligt gasfilter med kol som adsorberar gasen. Vid mättnad av filtret sker ett succesivt genombrott av gasen och det är därför viktigt att upprätta en policy för filterbyte. Partiklar såsom damm, rök och dimma fångas i partikelfilter. Med stigande igensättningsgrad ökar andningsmotståndet och om filtret är skadat eller det blir tungt att andas måste det bytas. Vid förekomst av både partiklar och gas används kombinationsfilter. Andningsapparater förser användaren med luft från en oberoende källa, tuber med komprimerad luft eller andningsbar luft från en kompressor. Tryckluftsapparat med slang används i halv- och helmasker, huvor, hjälmar och visir. Tryckluftsmatade andningsskydd kan användas i alla miljöer där man kan använda filterskydd och där högre skyddsnivå krävs. Det finns också föroreningar som inte fångas upp i ett filter och då är tryckluftsmatat andningsskydd ett alternativ. Andningsluften skall uppfylla EN och bland annat ej överskrida luktgränsen för olja (0,5 mg/m3). 3

4 Att välja andningsskydd utifrån halt av förorening Skyddsfaktor Alla typer av andningsskydd har en bestämd skyddsfaktor som beskriver hur effektivt det reducerar föroreningshalten i luftvägarna, d v s innanför skyddet. Tilldelad SkyddsFaktor (TSF) grundar sig på mätningar utanför och innanför andningsskyddet, utförda bland annat i verkliga arbetsmiljöer på arbetande personer. Nominell SkyddsFaktor (NSF) grundas på laboratoriemätningar i samband med godkännande gentemot skyddets EN-standard. För att beräkna vilket skydd som behövs på arbetsplatsen bör man utgå från den Tilldelade SkyddsFaktorn (TSF). Med hjälp av föroreningsgraden, helst fastställd med arbetsmiljömätningar, och ämnets hygieniska gränsvärde kan följande beräkning göras: Viktiga formler Erforderlig skyddsfaktor= Koncentration förorening HGV Max användarkoncentration= HGV x TSF Koncentration i skyddet= Koncentration förorening TSF HGV= Hygieniskt gränsvärde TSF= Tilldelad skyddsfaktor Obs! Filterskydd får aldrig användas i koncentrationer som är direkt farlig för liv och hälsa (IDLH). Välj sedan lämpligt andningsskydd som har en skyddsfaktor som överstiger den erforderliga skyddsfaktorn. Vid exponering för cancerframkallande, allergiframkallande och liknande svåra effekter är det viktigt att välja ett skydd med så hög skyddsfaktor som möjligt så halten inne i skyddet blir minimal. Nedan visas några olika typer av filterskydd och deras tilldelade skyddsfaktorer. Masker Pappersmask FFP...4 Pappersmask FFP Sundströms halvmasker...20 ggr Fläkt med huva hjälm visir TH1...5 TH TH ggr Tryckluft EN Notera, inga tilldelade skyddsfaktorer angivna av Arbetsmiljöverket. A-betecknar light duty d v s spiralslang SR 360 B-betecknar heavy duty d v s slang SR 358 och SR 359 1A/1B A/2B A/3B ggr Helmask SR ggr FLÄKT MED HELMASK TM3 Sundström ggr 4A/4B ggr 4

5 TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Att välja andningsskydd utifrån arbetslängd och arbetstyngd Vid korta arbeten med låg arbetstyngd kan undertrycksmasker användas, d v s halv- och helmasker med utbytbara filter. För att undvika skadligt inläckage är tillpassningen mot ansiktet viktig, då det vid inandning uppstår ett undertryck i masken. Högt inandningsmotstånd på grund av stora filterkombinationer bidrar till ytterligare undertryck samt ökat andningsarbete. Längre arbeten med högre arbetsbelastning kräver ofta ett fläktassisterat andningsskydd. En batteridriven fläkt suger luften genom filtren och blåser in den i en ansiktsdel som kan vara lössittande visir, hjälm eller huva TH eller en halv- eller helmask TM. Utrustningens luftflöde är viktigt för att hålla positivt tryck i ansiktsdelen, även under en kraftig inandning, speciellt vid användning av lössittande visir, hjälmar eller huvor. Hög arbetsbelastning och föroreningar med dåliga varningsegenskaper är exempel på situationer där tryckluftsapparat med slang är lämplig. Komprimerad luft tas från en kompressor via ett reningsfilter och slang till en bältesmonterad reglerventil, därefter till halv helmask eller hjälm, visir eller huva. Tillpassningstest kan ske på två olika sätt på tätsittande andningsskydd. Kvalitativt (subjektivt) test: Användaren tar på sig skyddet enligt anvisningarna i bruksanvisningen och blir exponerad för ett ämne med lukt, t ex isoamylacetat, eller med smak, t ex sackarin eller bitrex. Om användaren inte känner lukt eller smak så passar andningsskyddet. Kvantitativt (objektivt) test: Man mäter antalet partiklar utanför och innanför masken och får fram en kvot på hur bra andningsskyddet passar. Under detta test utför man ett antal övningar som simulerar olika situationer som kan uppstå under ett normalt arbetspass. Kvalitativt test beror på användarens lukt och/eller smaksinne och anses mindre lämpligt än kvantitativt test där man mäter hur bra masken passar. Sundström Safety tillhandahåller kvalificerad utbildning genom våra specialister i tillpassning, funktionskontroll, påtagning, förvaring och underhåll allt för att säkerställa ett högkvalitativt skydd under många år. 5

6 Halv- och helmasker Sundström Safety tillverkar halv- och helmasker för de tuffaste användningsområden. Maskerna är kända för utmärkt passform, hög skyddseffekt och mycket god andningskomfort. Samtliga masker i Sundström Safetys program använder samma filtersortiment och kan kombineras effektivt och ekonomiskt för varje situation. Vid behov av tryckluft, exempelvis vid föroreningar med dåliga varningsegenskaper, kan trycklufttillsats SR 307 anslutas till samtliga masker. Se sid 17. Halvmask SR 900 i tre storlekar Tillverkad i mjuk termoplast för god komfort och passform. Tillsammans med Partikelfilter SR 510 P3 R är det en säkrare, miljövänlig och mycket ekonomisk lösning jämfört med engångs-/pappersmasker. Rakt luftflöde in i masken och två utandningsventiler ger mycket lågt andningsmotstånd. Tillverkas i tre storlekar för god tillpassning för de flesta ansiktsformer. SR 900 Small Art nr H SR 900 Medium Art nr H SR 900 Large Art nr H Halvmask SR 100 i tre storlekar För proffsanvändning! SR 100 S/M Art nr H SR 100 M/L Art nr H SR 100 L/XL Art nr H En av världens mest komfortabla och tillförlitliga halvmasker. Tillverkad i ett stycke i silikon, med breda mjuka anliggningsytor för maximal tillpassning. Rakt luftflöde in i masken och två utandningsventiler ger mycket lågt andningsmotstånd. Två utandningsventiler minimerar andningsmotståndet och minskar fuktbildning i masken. Bandställ och infästning i masken fördelar trycket jämt mot ansiktet. Lång livslängd med få reservdelar gör skötsel och underhåll enkelt. Premium Pack Premium Plus Pack Innehåll 1 st SR 100 halvmask i silikon 1 st partikelfilter SR 510 P3 R 1 st gasfilter SR 217 A1, skyddar mot de flesta lösningsmedel 5 st förfilter 1 st förfilterhållare 1 st testrondell för täthetsprovning 1 st rengöringsservett 1 st bruksanvisning med skötselråd Lämplig för dig som arbetar i miljöer med exempelvis: Penselmålning använd enbart gasfilter Sprutmålning kombinera gas- och partikelfilter Högtryckstvätt med avfettning kombinera gas- och partikelfilter Bekämpningsmedel med spruta kombinera gas- och partikelfilter Lim och lack med pensel använd enbart gasfilter Innehåll 1 st SR 100 halvmask i silikon 1 st partikelfilter SR 510 P3 R 1 st gasfilter SR 297 ABEK1, skyddar mot ett stort antal gaser 5 st förfilter 1 st förfilterhållare 1 st testrondell för täthetsprovning 1 st rengöringsservett 1 st bruksanvisning med skötselråd Lämplig för dig som arbetar i miljöer med exempelvis: Lantbruk Kommunala avlopps- och reningsverk Sop- och avfallsanläggningar Verksamheter med många olika föroreningar där man vill vara säker på att inte ta fel filter 6

7 Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Bandställ SR 363 (enkelt) till SR 100 Art nr R Bandställ SR 362 (delat) till SR 100 Art nr R Bandställ (enkelt) till SR 900 Art nr R Bandställ (delat) till SR 900 Art nr R Förfilterhållare Art nr R Membransats utx2/inx1/ventillockx2 Art nr R Servicesats SR 900 bandställ/- förfilterhållare/membransats Art nr R Skyddshuva SR 64 i Tyvek Art nr H Förvaringsbox SR 230 Art nr H Bandställ SR 363 (enkelt) till SR 100 Art nr R Förvaringsväska SR 339 Art nr H Skyddshuva SR 345 i PVC. Art nr H TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 7

8 TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Vid behov av ögonskydd och/eller vid högre koncentrationer SR 200 Helmask Tillverkad i silikon med en unik luftgenomströmning som minimerar in- och utandningsmotstånd. Sfärisk siktskiva med mycket stort synfält. Integrerad innermask för enkel rengöring. Bekvämt och lätt justerbart bandställ i textil. SR 200 m PC-visir Art nr H SR 200 m glasvisir Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör PC-visir SR 366 (polykarbonat) Art nr R Skyddsfolie SR 343 för PC-visir Art nr T Glasvisir SR 365 (laminerat glas) Art nr T Skyddsfolie SR 353 för glasvisir Art nr T Bandställ i textil Art nr R Bandställ SR 340 i gummi Art nr T Filteradapter SR Art nr H Packning vid filteranslutning Art nr R Förfilterhållare Art nr R Membransats utx2/inx3/tapparx2/ventillockx2 Art nr R Testadapter SR 370 för tillpassningstest Art nr T Skyddshuva SR 345 i PVC. Art nr H Förvaringsbox SR 344 Art nr T Glasögoninsats SR 341 Art nr T Skyddshuva SR 64 i Tyvek Art nr H Svetskassett SR 84 Art nr T Förvaringsbox SR 344 Art nr T

9 Filter Partikelfilter till halv- och helmask delas in i tre klasser efter hur effektiva de är på att fånga upp damm. Färgkod vit. Klass Skyddar mot Avskiljningsgrad (EN 143) (NaCl och paraffinolja) P1 R/NR Fasta och våta partiklar 1 80 % P2 R/NR Fasta och våta partiklar 2 94 % P3 R/NR Fasta och våta partiklar 3 99,95 % Filtertyp Skyddar mot färgkod A B E K AX Hg-P3 Organiska gaser/ånga med kokpunkt över 65ºC t ex lacknafta, toluen, styren och xylen Oorganiska gaser/ånga t ex klor, cyanväte och svavelväte Sura gaser/ånga t ex svaveldioxid och myrsyra Ammoniak och vissa aminer Lågkokande organiska gaser ånga med kokpunkt under 65ºC t ex aceton, metanol och diklormetan Gasfilter skyddar endast mot gaser. Kvicksilver R efter klassen betyder att partikelfiltret kan återanvändas. NR efter klassen betyder att partikelfiltret får max användas ett skift. Ett högeffektivt filter som SR 510 P3 R skyddar mot alla typer av partiklar. En högre klass täcker även in de lägre, d v s P3 täcker in såväl P1 som P2. Filterbyte sker då partikelfiltret ger ökat andningsmotstånd. Partikelfilter skyddar endast mot partiklar. Gasfilter till halv- och helmasken delas in i tre klasser efter kapacitet och testkoncentration. Filterklass (EN 14387) Testkoncentration 1 0,1 volymprocent=1000ppm 2 0,5 volymprocent=5000ppm 3 1,0 volymprocent=10000ppm ppm=part per million Kombinationsfilter Kombination av filter används då gas/ånga förekommer samtidigt med partiklar, t ex vid högtryckstvätt, sprutlackering, upphettning av ämnen eller vid kondensation av gas. Välj lämpligt gasfilter och kombinera det med partikelfilter genom en enkel hoptryckning eller filter med fast gas- och partikelfilter i ett. Gas- och partikelfilter SR 217 A1 Art nr H SR 218 A2 Art nr H SR 217 A1 och SR 218 A2 skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65ºC. SR 297 ABEK1 Art nr H SR 297 ABEK1 skyddar mot samma typer av föroreningar som gasfilter SR 315 samt mot ammoniak. SR 510 P3 Art nr H SR 510 P3 R är ett mekaniskt partikelfilter med extremt lågt andningsmotstånd. SR 510 skyddar mot alla typer av partiklar (damm, rök, dimma, spray, asbest), även bakterier, virus och radioaktivt nedfall. SR 510 används till samtliga filterskydd i Sundström Safetys program. Förekommer gas/ångor och partiklar samtidigt, kombineras partikelfiltret med lämpligt gasfilter. SR 316 K1 Art nr H SR 295 K2 Art nr H SR 316 K1 och SR 295 K skyddar mot ammoniak och vissa aminer. SR 298 AX Art nr H SR 298 AX skyddar mot organiska föreningar, med en kokpunkt under eller lika med 65ºC. SR 315 ABE1 Art nr H SR 294 ABE2 Art nr H SR 315 ABE1 och SR 294 ABE2 skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65º, oorganiska föreningar och sura gaser/ångor. SR ABEK1 Hg P3 kombinationsfilter Art nr H SR ABEK1 Hg P3 R skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65º, oorganiska föreningar och sura gaser/ångor, ammoniak, kvicksilverånga samt mot alla typer av partiklar. Maximal användningstid vid skydd mot kvicksilverånga är 50 timmar. SR 221 förfilter Art nr H SR 221 ska alltid användas med partikel-, gas- samt kombinationsfilter. Förfiltret skyddar huvudfiltret mot för tidig igensättning av större partiklar. Förfilterhållare fixerar och skyddar filtret mot hanteringsskador. Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 9

10 För tunga, varma och långa arbeten Fläktassisterade andningsskydd Sundström Safetys fläktassisterade andningsskydd är framtagna för att ge användaren högsta nivå på skydd, komfort, enkelhet och ekonomi. Fläkt SR 500 och SR 700 kännetecknas av: Höga luftflöden, 175 alt 240 l/min, säkerställer övertryck i ansiktsdelen även under tungt arbete och bibehåller därmed den höga skyddsnivån. Fläktarnas höga luftflöden, oberoende av modell SR 500 eller SR 700, ger samtliga ansiktsdelar högsta skyddsklass TH3 alt TM3. Automatisk flödeskontroll övervakar och garanterar inställt flöde, d v s ingen kalibrering. Larmfunktioner för igensatta partikelfilter och låg batterispänning. Display med tydliga symboler för viktiga data, t ex valt luftflöde samt typ av larm. Löstagbara Litium-jon batterier för snabb laddning och lång livslängd. Stort sortiment av ansiktsdelar såsom huvor, hjälmar och visir, alla i TH3. Kan även anslutas till SR 200 helmask, TM3. Elektronik och fläkthus är mycket väl inkapslat (IP67) vilket underlättar vid behov av kraftig rengöring. Samtliga fläktar levereras med batteri, laddare, bälte, flödesmätare, förfilterhållare, förfilter och partikelfilter. Välj fläkt Endast partiklar SR 700 är en liten lätt fläkt speciellt framtagen för skydd mot skadliga partiklar där stora krav ställs på mycket goda skyddsegenskaper. Utrustas med 2 st partikelfilter, SR 510 P3 R, alt gängade filter SR 710 P3 R, samt förfilter SR 221. Larmar med ljud och ljus. Batteri SR 701, 14.8V, 2,2 Ah, litium-jon med laddningstid ca 2 tim. Vid flöde 175 l/min är drifttiden ca 8 timmar och vid 225 l/min ca 5 timmar. SR 700 Art nr H Både partiklar och gas SR 500 är en fläkt för skydd mot skadliga partiklar samt gaser och ångor. Utrustas med 2 st partikelfilter SR 510 P3 R alt gängat SR 710 P3 R + 2 st förfilter SR 221 vid skydd mot partiklar. Vid skydd mot gasexponering: 2 st gasfilter SR 518 A2 alt 2st gasfilter SR 515 ABE1 alt 2 st SR 597 A1B2E2K1 + Partikelfilter SR 510 P3 R. OBS! Gasfilter ska alltid användas i kombination med partikelfilter. Larmar med ljus, ljud och vibration. Batteri SR 501 Standard, 14,8 V. 2,2Ah, litium-jon med laddningstid 80 % -30 min och 100 %- 1,5 timmar. Batteri SR 502 Heavy Duty, 14,8 V. 3,6 Ah litium-jon med laddningstid 80 % -45 min, 100 %- 2 timmar. Display indikerar batterikapacitet vid start av fläkten. Drifttid upp till 13 timmar beroende på filterval, flöde och batterityp. SR 500 Art nr H

11 Laddstation SR 506, omonterad för laddning av 1-5 laddare Art nr T Förfilterhållare SR 509 till SR 500 Art nr R Stänkskydd SR 514 till SR 500 och SR 700 Art nr T Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Bälte i textil till SR 500 och SR 700 Art nr R Bälte SR 503 i läder till SR 500 och SR 700 Art nr T Bälte SR 504 i gummi till SR 500 och SR 700 Art nr T Standardbatteri för SR 500 Art nr R Heavy Duty batteri SR 502 för SR 500 Art nr T Standardbatteri SR 700 Art nr R Packning till fläkt SR 500 och SR 700 Art nr R Partikelfilteradapter till SR 500 Art nr R Partikelfilteradapter till SR 700 Art nr R Förfilterhållare SR 509 för saneringsarbeten till SR 500 Art nr T Förfilterhållare till SR 700 Art nr R Förvaringsväska SR 505 till SR 500 och SR 700 Art nr T Bärsele SR 552 till SR 500 och SR 700 Art nr T Filter till fläkt SR 510 Partikelfilter P3 R Art nr H är ett mekaniskt partikelfilter i klass P3 R med extremt hög avskiljningsgrad, 99,997% och en aktiv yta på 13 dm2. Filtret kan tillsammans med adapter användas vid förekomst av enbart partikelföroreningar eller i kombination med lämpligt gasfilter. SR 510 används till samtliga filterskydd i Sundström Safetys program. SR 518 Gasfilter A2 Art nr H är ett filter för skydd mot organiska föreningar med en kokpunkt över +65 C, det vill säga de flesta lösningsmedel. 2-klassningen ger hög kapacitet och därmed lång brukstid. Gasfilter till fläkt SR 500 skall alltid användas i kombination med partikelfilter SR 510 P3 R. SR 597 Gasfilter A1BE2K1 Art nr H är ett gasfilter som skyddar mot organiska föreningar med kokpunkt över +65 C, oorganiska och sura gaser samt ammoniak och vissa aminer. Gasfilter till fläkt SR 500 skall alltid användas i kombination med partikelfilter SR 510 P3 R. SR 710 Partikelfilter P3 R Art nr H är ett mekaniskt partikelfilter i klass P3 R med extremt hög avskiljningsgrad > 99,997% och en aktiv filteryta på 13 dm2. Filtret skyddar mot alla slags partiklar, både fasta och vätskeformiga. SR 710 kan inte kombineras med gasfilter. SR 515 Gasfilter ABE1 Art nr H är ett filter avsett att skydda mot organiska föreningar med kokpunkt över +65 C, oorganiska och sura gaser. Gasfilter till fläkt SR 500 skall alltid användas i kombination med partikelfilter SR 510 P3 R. SR 599 Kombinationsfilter A1BE2K1HgP3 Art nr H är ett kombinationsfilter som skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över +65 C, oorganiska föreningar och sura gaser/ångor, ammoniak, kvicksilverånga samt mot alla typer av partiklar. Avsett att användas i fläkt SR 500. Maximal användningstid vid skydd mot kvicksilverånga är 50 timmar. reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 11

12 Skärm, huva eller hjälm alla i TH3 Välj lämplig ansiktsdel Samtliga ansiktsdelar levereras med andningsslang för anslutning till någon av fläktarna SR 700 eller SR 500 alternativt till Tryckluftstillsats SR 507 (se sid 17). Skärm SR 540 Lätt uppfällbart visir med stort synfält. Låg vikt, endast 700 g med andningsslang. Utandningsventil som vid tungt arbete minskar uppbyggnaden av koldioxid innanför skärmen. Lätt utbytbar siktskiva i PC som standard och kemikalieresistent PETG som tillval. Kan utrustas med skyddsfolie som extra skydd vid exempelvis mycket återstänk. Rattreglerad huvudställning. SR 540 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Dok SR 543, skyddar bakhuvud och nacke för stänk och liknande Art nr T Siktskivesats i Polykarbonat PC Art nr R Siktskivesats SR 545 i Polyester- PETG Art nr T Skyddsfoliesats SR 542 Art nr T Ansiktstätning SR 546 i textil Art nr T Ventilsats SR 540, ventillock och utandningsmembran Art nr R Svettband Art nr R Andningsslang Art nr R Planpackning till andningsslang Art nr R O-ring till andningsslang Art nr R Skyddshuva Tyvek SR 586 Art nr T Huva SR 520 och SR 530 Låg vikt. Färdigmonterade kardborrband för enkel injustering av huvudstorlek. Siktskiva av kemikaliebeständigt cellulosaacetat CA. PVC-belagd polyester i huvan. Utandningsventil, som vid tungt arbete minskar uppbyggnaden av koldioxid inne i huvan. SR 520 täcker ansikte och hjässa och finns i två storlekar S/M och M/L. SR 530 täcker utöver ansikte och hjässa även nacke, hals och skuldror. En storlek. SR 530 har en enkel justerbar halstätning som ger mycket hög skyddsnivå, även för personer med skägg. Kan utrustas med skyddsfolie alternativt skyddshuva SR 586 mot kraftigt återstänk och liknande. SR 520 M/L Art nr H SR 520 S/M Art nr H SR 530 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör O-ring till slang Art nr R Ventilsats till SR 520/SR 530 Art nr R Svettband till SR 520/SR 530 Art nr R Skyddsfolie SR 522 i PETG till SR 520/SR 530 Art nr T Skyddshuva SR 586 i Tyvek till SR 520/SR 530/SR 580 Art nr T

13 TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Huva SR 561 och SR 562 Låg vikt. Separat huvudställning möjliggör utbyte av enbart huvan. Siktskiva i kemikaliebeständig PETG. Huvan är i Tyvek med goda skyddsegenskaper mot en stor mängd kemikalier. Enkel reglerbar huvudställning. SR 561 skyddar hela huvudet och skuldrorna. Justerbar mjuk halstätning i bomull. SR 562 skyddar ansikte och hjässa. Komfortabel ansiktstätning i polyamid/lycra. SR 561 Art nr H SR 562 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör O-ring till slang Art nr R Huvudställning SR 560 Art nr R Slang till huvudställning Art nr R Svettband Art nr R Utbyteshuva lång (SR 561) Art nr R Utbyteshuva kort (SR 562) Art nr R reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 13

14 Fortsättning från föregående sida välj lämplig ansiktsdel SR 580 Skyddshjälm med visir Komplett skydd för både luftvägar, huvud och ansikte. Kan vid behov kompletteras med de flesta hörselkåpor för hjälmmontage. Lätt uppfällbart visir i polykarbonat. Utandningsventil som minimerar halten av koldioxid inne i skyddet vid tungt arbete. Lätt utbytbar siktskiva och ansiktstätning. SR 580 Skyddshjälm med visir Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Siktskiva Art nr R Ansiktstätning Art nr R Svettband Art nr R Komfortband, nacke Art nr R Packning vid slanganslutning Art nr R Andningsslang Art nr R O-ring till andningsslang Art nr R Skyddsfoliesats SR 582 Art nr T Värmeskydd aluminiserad, hjälm Art nr R Värmeskydd aluminiserad, nacke Art nr R Värmeskydd aluminiserad, nacke/hals Art nr R Nack- och bröstskydd, Proban Art nr T SR 584/SR 580 Skyddshjälm med visir och svetskassett Utöver andnings- och huvudskydd även skydd för ögon och ansikte i samband med svetsarbete. Med kassetten i uppfällt läge utnyttjas hjälmens klara och stora visir som ansiktsskydd vid slaggning och slipning. 5 st passiva svetsglas finns att tillgå, från EN 8 till EN 13. Levereras med passivt svetsglas, täthetsgrad EN10 med dimension 90 x 110 mm. Tre olika automatiska glas finns att tillgå. EN 3/10, EN 3/11 samt variabelt 4/ Ansiktstätning i flamsäkert material. Stort utbud av tillbehör, t ex flamsäkra huvor, korrektionslinser från dioptri 1,0 till 2,5 m m. SR 584/SR580 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Automatiskt svetsglas EN3/10, SR Art nr T Automatiskt svetsglas EN 3/11, SR Art nr T Automatiskt svetsglas EN 4/ 9-13, SR Art nr T Inre skyddsglas för automatiska svetsglas Art nr R Skyddsglas i Polykarbonat Art nr R Passiva svetsglas EN 8 EN 13, SR SR Art nr T t o m T Ansiktstätning Art nr T Svetshuva SR Art nr T Nack- och bröstskydd, Proban Art nr T Skydd för andningsslang SR 59021, Proban Art nr T

15 SR 587/SR 580 Skyddshjälm med guldvisir EN 5 SR 588-1/SR 580 Skyddshjälm med 2/3 visir EN 3 SR 588-2/SR 580 Skyddshjälm med 2/3 visir EN 5 Utöver andnings- och huvudskydd även skydd för ögon och ansikte mot värmestrålning, vid skärning och lättare svetsarbeten. Med visiret i uppfällt läge utnyttjas hjälmens klara och stora visir som ansiktsskydd vid slaggning och slipning. Ansiktstätning i flamsäkert material. Stort utbud av tillbehör, t ex flamsäkra huvor nack- och bröstskydd. SR 587/SR580 Art nr H SR 588-1/SR 580 Art nr H SR 588-2/SR 580 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Guldpläterat visir SR 587 art nr R Visir 2/3, EN 3 SR art nr R Visir 2/3, EN 5 SR art nr R Ansiktstätning art nr T Svetshuva SR 59018, Proban art nr T Nack- och bröstskydd, Proban art nr T Skydd för andningsslang SR 59021, Proban Art nr T Värmeskydd aluminiserad, hjälm Art nr R Värmeskydd aluminiserad, nacke Art nr R Värmeskydd aluminiserad, nacke/hals Art nr R Svetsvisir SR 590 Ett lätt och smidigt visir, med uppfällbar svetsglaslucka, för skydd vid slaggning och slipning. 5 st passiva svetsglas finns att tillgå, från EN 8 till EN 13. Levereras med passivt svetsglas, täthetsgrad EN10 med dimension 90 x 110 mm. Tre olika automatiska glas finns att tillgå. EN 3/10, EN 3/11 samt variabelt 4/ Ansiktstätning i flamsäkert material. Stort utbud av tillbehör, t ex flamsäkra huvor, korrektionslinser från dioptri 1,0 till 2,5 m m. Enkel lättjusterbar huvudställning med hållare för hörselkåpor. SR 590 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Ansiktstätning Art nr R Kardborrband Art nr R Svetsglaslucka Art nr R Passiva svetsglas EN 8 EN 13, SR SR Art nr T t o m T Automatiskt svetsglas EN3/10, SR Art nr T Automatiskt svetsglas EN 3/11, SR Art nr T Automatiskt svetsglas EN 4/ 9-13, SR Art nr T Inre skyddsglas för automatiska svetsglas Art nr R Fjäder till svetsglaslucka, låsbygel, fjäder x 2 Art nr R Andningsslang SR Art nr R O-ring till andningsslang Art nr R Svetshuva SR 59018, Proban Art nr T Skydd för andningsslang SR 59021, Proban Art nr T reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 15

16 Tryckluftmatade andningsskydd Sundström Safetys tryckluftmatade andningsskydd med kontinuerligt flöde är utvecklade för att ge användaren ett gott skydd vid arbete med föroreningar som har dåliga varningsegenskaper, eller där filterskydd ej fungerar, samt vid speciellt giftiga föroreningar. Kan alltid användas som alternativ till filterskydd vid tunga, varma och långvariga arbeten. Luften från en kompressor renas via ett tryckluftfilter, SR 99. Med Sundström Safetys systemgodkända andningsslangar kan sedan samtliga av våra masker, huvor, visir och hjälmar anslutas. Tryckluftfilter SR 99 Tryckluftfilter SR 99 omvandlar ordinär tryckluft till ren andningsluft. Filterenheten består av: Föravskiljare med manuell alternativt tryckstyrd dränering som separerar olja, vatten och grova partiklar. Regulator med manometer för inställning av utgångstrycket. Huvudfilter SR 292 består av en väl dimensionerad koldel, omgiven av två partikelfilter P3 som renar luften från eventuella återstående partiklar och ångor/oljor. Ingång R ½, utgångar, en med säkerhetskoppling, en pluggad. Maxflöde 900 l/min, max 3 användare. SR 99 Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Packningssats filterhus Art nr R Säkerhetskoppling hona ½ för extra utgång. Art nr R Y-koppling (vid tre användare tillsammans med R ) Art nr R SR 292 Filterinsats Art nr R Luftvärmare SR 99H Luftvärmare SR 99H. Elektrisk värmeenhet för förvärmning av ren andningsluft. Monteras efter något av Sundströms tryckluftfilter. Luftvärmaren kan regleras upp till max 80 C. Överhettningsskydd bryter strömmen automatiskt. Slang för sammankoppling mellan tryckluftfilter och luftvärmaren medföljer. Ska enbart användas med andningsslang SR 359 som är värmetålig. SR 99H Art nr H TRYCKLUFTSSLANGAR Tryckluftslang SR 359 i polyesterarmerad EPDM är försedd med CEJN säkerhetskopplingar för direkt anslutning till Sundström Safetys tryckluftfilter samt tryckluftmatade andningsskydd. SR 359 ska användas till luftvärmare SR 99/H då den är värmetålig och antistatisk. Färdiga längder om 5, 10, 15, 20, 25 och 30 m. Art nr H /-10/-15/-20/-25/-30 Tryckluftslang SR 358 i polyesterarmerad PVC är försedd med CEJN säkerhetskopplingar för direkt anslutning till Sundström Safetys tryckluftfilter samt tryckluftmatade andningsskydd. Färdiga längder om 5, 10, 15, 20, 25 och 30 m. Art nr H /-10/-15/-20/-25/ Tryckluftslang SR 360 i polyuretan är försedd med CEJN säkerhetskopplingar för direkt anslutning till Sundström Safetys tryckluftfilter och tryckluftmatade andningsskydd. Slangens yta har en beläggning som ger ett gott skydd mot gnistor, t ex vid svetsning. Färdiga längder om 2, 4, 6 och 8 m. Art nr H /-4/-6/-8

17 TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Trycklufttillsats SR 307 SR 307 Trycklufttillsats för enkel montering i Sundström Safetys halvoch helmasker. Komplett med bälte, reglerventil, och tillsats för anslutning till maskerna. Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan l/min. Matartrycket vid ingången till reglerventilen ska ligga mellan 4-6 Bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. SR 307 Art nr H Trycklufttillsats SR 507 Trycklufttillsats SR 507. Avsedd för anslutning till visir SR 540, huvor SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, Hjälm SR 580, Svetshjälm SR 580/SR 584, svetsvisir SR 590. Komplett med bälte, reglerventil samt ljuddämpad adapter för enkel anslutning till ansiktsdelens andningsslang. Möjliggör växling mellan fläktassisterat filterskydd och tryckluftmatning med ansiktsdel. Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan l/min. Matartrycket vid ingången till reglerventilen ska ligga mellan 5-7 Bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. Tillverkad i material som ej ger upphov till gnistor vid friktion, vilket tillåter användning i explosiv/brandfarlig miljö. SR 507 Art nr H reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 17

18 Fortsättning från föregående sida TRYCKLUFTSMATADE ANDNINGSSKYDD SR 90 Airline med filterbackup SR 90 Airline med filterbackup. Består av halvmask SR 90 (silikon) där tryckluften leds in i maskkroppen via en slang från reglerventilen i bältet. Lämpligt filter/filterkombination i masken ger skydd vid bortfall av tryckluft samt vid förflyttning till och från arbetsplatsen. Kan även användas utan filter backup med hjälp av medföljande täcklock t ex under ett visir. Komplett med reglerventil och bälte. Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan l/min. Matartrycket vid ingången till reglerventilen ska ligga mellan 4-6 Bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. SR 90 Airline Art nr H M/L SR 90 Airline Art nr H S/M Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Ljuddämpare Art nr R Servicesats (bandställ SR 363/förfilterhållare /membran sats) Art nr R Membransats (membran - in x 1, membran - ut x2, ventillock x 2) Art nr R Täcklock SR 367 Art nr R TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! 18

19 SR 200 Airline med filterbackup SR 200 Airline med filterbackup. Består av SR 200 Helmask med en färdigmonterad bild slanganslutning placerad i maskens frontparti där luften från reglerventilen leds in. Lämpligt filter/filterkombination i masken ger skydd vid bortfall av tryckluft och vid förflyttning till och från arbetsplatsen. Komplett med reglerventil och bälte. I trånga utrymmen kan utrustningen användas med fronthålet pluggat. Speciellt framtagen för miljöer där en hög skyddsfaktor krävs. Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan l/min. Matartrycket vid ingången till reglerventilen ska ligga mellan 5-7 Bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. Andningsslangen kan lossas vid både mask och reglerventil varpå ansiktsdelen kan användas som en vanlig helmask med filter, alternativt kopplas till någon av Sundström Safetys fläktar SR 500 eller SR 700. SR 200 Airline med Polykarbonatvisir Art nr H SR 200 Airline med glasvisir Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Skruvlock för pluggat fronthål. Art nr R Täcklock SR 367 för blockering av filter. Art nr R Trycklufthuva SR Trycklufthuva SR 63-10, Består av en huva i slitstark vävförstärkt PVC med stor siktskiva i repskydda polykarbonat med lätt justerbar huvudställning. Komplett med reglerventil och bälte. Kan förses med skyddsfolie. Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan l/min. Matartrycket vid ingången till reglerventilen ska ligga mellan 4-6 Bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. SR Art nr H Viktiga reservdelar och praktiska tillbehör Huva exkl reglerventil Art nr R Huva, naken Art nr R Huvudställning Art nr R Reparationssats (siktskiva, ram, gumminoppa 8 st skruv 2 st skyddslock, membran) Art nr R Siktskiva Art nr R Gumminoppa 8 st Art nr R Skyddsfolie 3 st Art nr R reservdelar och praktiska tillbehör. För fullständig information, gå in på srsafety.com 19

20 Flykthuvor för utrymning vid brand och/eller kemikalieolyckor Sundström Safetys Flykthuvor för utrymning vid brand och/eller kemikalieolyckor kännetecknas av : Innermask i silikon för maximal skyddseffekt och bekvämlighet. Huvan är tillverkad i kemikaliebeständigt och flamsäkert material. Enkel och snabb påtagning utan efterjustering. Elastisk halstätning, Två storlekar M/L och S/M som passar de flesta vuxna och tonåringar. Kan användas mobilt (M), i slitstark beredskapsväska, som kan fästas i bälte. Kan användas som stationär (S), i exempelvis hissar, kontor och liknande. Huvorna är vakuumförpackade i en aluminiumpåse för 7,5 års lagringstid. Serviceprogram tillgängligt. OBS: Flykthuvorna ska endast användas för flyktändamål och ej som insatsutrustning. Endast i miljöer med tillräcklig syrehalt i den omgivande luften. Flykthuva SR 76-2 Chem Att användas vid kemikalieolyckor. Huvan är som standard utrustad med kombinationsfilter SR ABEK1-Hg-P3. Kan fås med samtliga Sundströms gasfilter i kombination med partikelfilter SR 510 P3. SR 76-2 S är godkänd för stationär förvaring. SR 76-2 M godkänd även som portabel flykthuva. För tekniskt datablad se srsafety.com Flykthuva SR 77-2 Smoke/chem Att användas vid brand och kemikalieolyckor, något som kan uppstå samtidigt. Huvan är utrustad med filterkombinationen, gasfilter SR ABEK1-CO och Partikelfilter SR 510 P3 med upp till 30 min skydd mot CO samt partikelfilter med 99,997 % avskiljningsgrad. Skyddar mot de flesta gaser inklusive kolmonoxid samt alla typer av partiklar som kan uppstå vid brand. SR 77-2 S är godkänd för stationär förvaring. SR 77-2 M är godkänd även som portabel flykthuva. För tekniskt datablad se srsafety.com 20