BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte"

Transkript

1 BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte Version F, juni 2003

2 Sida 2 Tel

3 Innehållsförteckning Sida 3 Innehållsförteckning 4 1. Manualen 2. Ansvarsområden och begränsningar 2.1 Allmän beskrivning 2.2 Öronskydd 3. Beskrivning 4. Förberedelser 5 5. Luftförsörjning 5.1 Luftkvaliteten 5.2 Luften flöde, tryck och slanglängd 6 6. Uppstart 7. Underhåll 7.1 Täthets- och funktionskontroll Byte av skyddslinser Byte av membran i utandningsventilen 7.4 Reservdelar och tilläggsutrustning 8 Sprängskiss 9 Reservdelar Typkontroll utfört av: FORCE Dantest CERT id.nr Force Technology Park Allé BRÖNDBY DANMARK Sida 3 Tel

4 1. MANUALEN Manualen täcker uppstart, drift, underhåll, ersättningsdelar och viktig information för säker användning av blästerhuvan SM-1 med tryckluftsbälte. Läs hela denna manual innan utrustningen installeras eller används. 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH BEGRÄNSNINGAR 2.1. ALLMÄN BESKRIVNING Blästerhuvan SM-1 är speciellt utformad och testad för blästring (EN 271). Följande begränsningar skall följas: - Blästerhuvan SM-1 passar inte för annat arbete än för blästring. - Används endast i luft som inte är av omedelbar fara för liv och hälsa och som innehåller minst 19,5% av syre. - Skall ej användas i brandfarliga miljöer - Det är inte tillåtet att använda denna produkt med rent syre eller med syretillsatt luft. - Huvan skyddar operatörens huvud och nacke från återstudsande blästermedel. - Blästerhuvan SM-1 passar alla normalt formade ansikten, utom användare med skägg eller glasögon. Justerbara band är monterade för att ge bra passform. - Huvan kan användas i temperaturer mellan 6 o till +40 o C. - Om utrustningen används i temperaturer understigande +4 o C, skall fukten i tryckluften reduceras för att undvika att utrustningen fryser (isbildning). - Luftförsörjningen måste ha ett tryck mellan 4 och 7 bar. - Lufttrycket i huvan kan bli negativt vid stora arbetsbelastningar. Då skall luftventilen justeras så att trycket inne i huvan blir positivt. Det hindrar damm från att komma in. 2.2 ÖRONSKYDD Använd alltid öronproppar när denna utrustning används. 3. BESKRIVNING Huvudkomponenterna för utrustningen är: - Huva med spännband, utandningsventiler och skyddsglas. - Luftventil med snabbkopplingar och bälte samt slangpaket upp till masken med varningsvissla. 4. FÖRBEREDELSER - Kontrollera att maskens skyddsglas är hela samt att innerlinserna av polykarbonat är på plats. - Kontrollera att ansiktstätningen är hel - Kontrollera att justerbanden är hela. - Kontrollera att slangar och kopplingar är hela och täta. - Anslut slangpaketet från ventilen till huvan. Kontrollera att packningen i anslutningen är hel. Sida 4 Tel

5 5. LUFTFÖRSÖRJNING Luftförsörjningen till utrustningen är en viktig komponent för säkerheten för användaren och ingår inte i denna utrustning. Läs denna sektion noga. Luft med dålig kvalitet kan förorsaka skador på andningsorganen eller i värsta fall dödsfall för användaren. 5.1 Luftkvaliteten Kvaliteten på luften till andningsutrustningen är extremt viktig för användaren. Var noga med att inte ansluta andningsluftslangen till andra system, såsom syre, acetylene, kväve eller andra skadliga gaser. Andningsluften till blästerhuvan måste vara andningsbar och innehålla minst 19,5% syre Vi rekommenderar att alltid använda ett andningsluftfilter t ex Clemco CPF-20 eller motsvarande. Clemco CPF-20, som har en filterinsats av aktivt kol, tar bort dålig lukt, oljedimma, kondenserat vatten samt många gaser. Kontrollera med din leverantör vilka gaser som ditt filter klarar. CPF-20 klarar t ex ej kolmonoxid och koldioxid För luftförsörjningen rekommenderas en oljefri kompressor. Om en oljesmord kompressor ändå används, måste kompressorn vara utrustad med högtemperaturs-larm eller kolmonoxid-larm eller både och. En överbelastad och varm kompressor kan producera kolmonoxid. Oavsett typ av kompressor, kontrollera att luften som sugs in i kompressorn är så ren som möjligt. Försäkra dig om att placera kompressorn så att luftintaget inte är i närheten av några skadliga gaser, såsom avgaser från kompressorn, lastbilar eller andra maskiner. Luftintaget ska heller inte vara placerat så att den suger in damm från blästringen. Ny forskning har upptäckt potentiella risker för blyförgiftning av oskyddade blästeroperatörer och annan personal utsatta för damm som innehåller bly. Damm innehållande bly kommer främst från borttagning av färger som innehåller bly. Fara för liv och hälsa kan också orsakas av andra färger som innehåller tungmetaller, asbest eller andra gifter. Av den anledningen är det viktigt att blästeroperatören undersöker vilken slags färg han ska ta bort och försäkra sig om att filtersystemet är anpassat för dessa material. 5.2 Luften flöde, tryck och slanglängd - Mängden normal andningsluft som en blästeroperatör behöver är l/min. - Som luftslang fram till tryckluftsbälte skall en godkänd slang med säkerhetskopplingar användas. Slanglängden mellan filter och tryckluftsbälte är max. 40m. Om du behöver längre slang, kontakta Anti-Corrosion för det specifika fallet. - Maximalt tryck är 7 bar. För att påkalla uppmärksamhet på att luftmängden understiger rekommenderat värde finns en vissla monterad på slangpaketet från luftventilen. Sida 5 Tel

6 6. UPPSTART Innan uppstart skall huvan, ventilen och masken kontrolleras och rensas från damm och smuts. Se även förberedelser punkt 4. Följ denna ordning för uppstart: 1. Anslut filter till kompressorn och koppla slang mellan filter och andningsutrustningen. (Snabbkopplingarna CEJN 342 är av säkerhetstyp som inte ofrivilligt kan demonteras vid bältet.) Vid montering trycks kopplingarna ihop tills ett klick hörs. Då är kopplingen korrekt monterad. Vid demontering ska kopplingarna tryckas ihop, samtidigt som låsringen dras tillbaka. Då delar sig kopplingen. Slangen till varningsvisslan bör kontrolleras att den är ansluten. Det finns en liten risk att anslutningen i extrema lägen ofrivilligt kan öppnas. 2. Starta kompressorn 3. Öppna luftventilen på kompressorn och trycksätt systemet. 4. Grovjustera trycket på filtret till mellan 4 och 7 bar. 5. Kontrollera att slangar och kopplingar är täta och hela. 6. Justera längden på bältet och sätt på dig det med anslutningen till masken uppåt. 7. Sätt på dig masken, sätt fast nackbandet och justera masken med justerbanden så att masken sitter stadigt och behagligt. Spänn resårbandet på utsidan av huvan runt halsen så att kappan sluter åt behagligt. Detta för att minska dammet inne i huvan. 8. Finjustera trycket på luftventilen så att en behaglig mängd luft kommer in i huvan. Notera att denna ventil har ett omvänt förhållande mellan tryck och flöde inom intervallet 4-7 bar. Ju högre tryck desto mindre mängd luft, och tvärtom. Av säkerhetsskäl kan luftmängden från ventilen inte understiga 160 l/min, vilket inte känns obehagligt så snart man börjar arbeta. Vid hårt arbete bör luftmängden ökas för att förhindra undertryck i masken.. 7. UNDERHÅLL 7.1 Täthets- och funktionskontroll Vid behov, minst en gång per år, bör funktion- och täthetskontroll utföras med en för täthetskontroll avsedd utrustning. Dessutom bör man försäkra sig om, att masken har behållit sin form, att banden är tillräckligt elastiska, att glasen är hela och att tätningar och ventiler är oskadade och rätt monterade. Eventuella fel bör åtgärdas. 7.2 Byte av skyddslinser Skyddslinserna ska vara av polykarbonat och glas. Linserna av polykarbonat ska vara innerst mot ögonen. Dessa skyddar mot splitter om skyddsglasen går sönder samt att andningsskyddet är intakt om skyddsglasen är skadade. Om linserna är skadade eller om genomsiktigheten har blivit sämre bör linserna bytas ut. För att göra detta, skruva loss ögonringen på utsidan av masken och ta bort linserna. Byt ut och montera i nya i rätt ordning. Efter detta görs ännu en täthetskontroll. För att kunna byta de yttre linserna snabbare utan att ta av sig masken, finns extra glaslinser (dia 84mm) som kan monteras med gummiringar utanpå ögonringarna. Gummiringar och extra glaslinser finns som tillbehör. Sida 6 Tel

7 7.3 Byte av membran i utandningsventil Skruva loss utandningsventilen samt lossa dess lock. Lyft upp utandningsventilens membran, skär av membranets infästningstapp och avlägsna bägge delarna. Ett nytt membran monteras genom att tappen på membranet utifrån träs in och dras in så långt att den låses i rätt läge. Sätt på locket och skruva tillbaka ventilen. 7.4 Reservdelar och tilläggsutrustning Endast original reservdelar enligt bifogade reservdelslista får användas. Masken kan som tilläggsutrustning förses med extra skyddslinser som hålls fast med gummiringar. 8 RENGÖRING OCH DESINFEKTION Blästermasken bör tvättas rent varje dag eller efter behov. Den smutsiga masken lossas från tryckluftsmatningen och tvättas av med en fuktig trasa eller i ljummet vatten med tillsats av milt tvättmedel (t ex diskmedel). Vid kraftig nedsmutsning kan man använda borste vid rengöringen. Desinfektera masken med en lämplig lösning, t ex en spritlösning med ca 60% ethanol, och låt den torka. Delar av aluminium bör en gång i veckan smörjas in med olja och torkas av. Sida 7 Tel

8 Sida 8 Tel

9 Reservdelslista Art.nr. Blästerhuvan komplett utan luftventil, bälte och slang H Bestående av: Pos. nr. Art.nr. Beskrivning 1 H Hållarring, aluminium 2 H Skyddsglas dia 75mm 3 H Innerlins av polykarbonat dia 75mm 4 H Packning, gummi 5 H Inandningsventil 6 H Spännring med skruv 7 H Skumgummi 8 H Ljuddämparskiva 9 T B Packning, gummi 10 H Packning H Utandningsventil 11 H Ventilhus, utandning 12 H Membranstöd 13 H Låsring 14 H Utandningsmembran 15 H Lock 20 H Hållarring, gummi för extra skyddsglas dia 84mm 21 H Extra skyddsglas dia 84mm Luftventil med bälte och slang H H Slangpaket, kopplad med varningsvissla 17 H Luftregulator med snabbkopplingar 18 H Tryckluftslang 5m med snabbkopplingar 19 H Bälte Sida 9 Tel

10 Box SUNDBYBERG Tel Fax Härnösand: Karlstad: Malmö: Göteborg: Sida 10 Tel

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

ANDNINGSSKYDD. Säkert skydd sedan 1926

ANDNINGSSKYDD. Säkert skydd sedan 1926 ANDNINGSSKYDD TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Säkert skydd sedan 1926 Gruvornas hälsovådliga luft gav idén till de första skyddsmaskerna Ivan Sundström grundade Sundström Safety AB 1926. Gruvarbetarnas ögon

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. EG-försäkran om överensstämmelse (Direktiv 98/37/EG, Bilaga

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer