Innehåll. Foto: Per Wiklund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Foto: Per Wiklund"

Transkript

1 1

2 2

3 Innehåll Förord 4 SEI:s mål 2014/15 5 Styrelsens sammansättning 7 Valberedningen 7 Verksamhetsrevisorer 7 Samarbetspartners 10 Kansli, information, möten 10 Elit- och ordförandekonferens 11 Innebandy i TV och media 12 Webb-TV 13 Sociala medier 13 Attraktionskraften & varumärket SSL 13 SM-finalerna 13 Ekonomi 14 VM i Göteborg 15 Foto: Per Wiklund 3

4 Svensk Innebandy är på väg! När man summerar verksamhetsåret 2013/14 så måste man inleda med att berömma alla inblandade vid SM-finalerna i Malmö Arena. Detta var stor idrottsunderhållning oavsett om man upplevde finalerna live i arenan, på TV eller bara som allmänt idrottsintresserad. En sådan spänning kan bara framkallas i en välregisserad thriller. Tack för att ni gav oss fantastiska idrottsminnen att bära med oss. Och tack Malmö för ett fint värdskap för innebandyns nationaldag under de fyra senaste åren. evenemang. Ett framgångsrikt hemma-vm kan förhoppningsvis innebära ny energi till vår idrott. Här vill vi bygga en strategi för hur vi kan dra nytta av detta evenemang, både avseende att locka publik till våra SSL-matcher, men även kring hur vi i större utsträckning uppmärksammas av media. Givetvis hoppas vi att det ska locka sponsorer till vår idrott. I samband med VM har vi en utmärkt chans att visa oss från vår bästa sida. Låt oss ta tillfället i akt. Detta var även året då vi tog två viktiga steg mot att kvalitetssäkra verksamheterna i våra föreningar. Dels beslutade vi tillsammans att införa vår egen modell av elitlicens och dels diskuterade vi hur vi ska anpassa vår föreningsutveckling till att mer passa föreningar som bedriver elitverksamhet. Förhoppningsvis ska detta säkra en bra verksamhet i framtiden, inte bara på plan, utan även utanför. Något som även fått ett riktigt genombrott är webbsändningar av våra SSL-matcher och till detta plattformen SSL Play. Vi konstaterar ett ökat antal sända matcher och även ett ökat antal tittare och kvalitet i hur sändningarna genomförs. Detta arbete vill vi fortsätta utveckla, samtidigt som vi vill att fler ska se våra matcher live. När vi nu blickar framåt mot kommande säsong ser vi framför oss ett herr-vm på hemmaplan samt beslut kring var och hur SMfinalerna ska genomföras. När det gäller VM i Göteborg ska vi alla bidra till att detta blir en succé. Och att vi drar nytta av detta 4 Innan VM drar igång kommer beslut att fattas kring var kommande års SM-finaler avgörs. Här vill vi utveckla konceptet till att bli ett större event än tidigare och än tydligare utgöra nationaldagen för vår idrott. Under hösten återkommer vi och presenterar konceptet. Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att det är Svensk Innebandy tillsammans, vilket inbegriper Svenska Innebandyförbundet och Föreningen Svensk Elitinnebandy, som arbetar med ett gemensamt mål att utveckla vår verksamhet. Ett starkt team med sikte på framtiden. Grattis Falun och Djurgården till SM-gulden! Grattis också Sveriges damer och damjuniorer till VM-gulden! KIM FORS Ordförande Svensk Elitinnebandy

5 SEI:s mål 2014/15 Styrelsen har satt upp följande mål för verksamhetsåret 2014/2015. en ska följas upp under verksamhetsåret och slutligen stämmas av i samband med årsmötet i juni Alla mål ska vara mätbara och följas av en beskrivning som visar på metoden för att nå måluppfyllelse. Styrelsen har definierat fyra målområden och totalt 10 st. mål för verksamhetsåret 2014/2015. De fyra målområdena är: Profilering Profilering Tävling Organisation och elitutveckling Marknad, media och arrangemang 2014/2015 ska SSL-loggan ha en framträdande position på samtliga medlemsföreningars hemsidor och trycksaker (matchprogram). Detta gäller även SIBF och SEI:s hemsidor och trycksaker. Inför säsongen ska vi inventera statusen hos våra medlemsföreningar. Vid säsongsstart ska det finnas guidelines för hur SSL ska profileras under säsongen 2014/2015. Under säsongen följer vi upp och kontrollerar hur detta efterlevs. För att synliggöra sitt arbete kommer SEI att ha en monter i samband med VM i Göteborg Själva eller tillsammans med SIBF. På detta sätt kommer effekten av VM kunna tas tillvara på direkt på plats för framtida utveckling. Tävling SEI ska arbeta med att kvalitetssäkra våra tävlingar och arrangemang. Vidare ska SEI aktivt medverka i att vi får en bra tävlingsplan för såväl SSL herr som dam. SEI ska inför säsongen arbeta igenom seriekraven samt tillsammans med SIBF säkerställa att vi får en bra tävlingsplan. Detta genom att hörsamma synpunkterna från våra medlemmar, vara tydliga i våra dokument samt ha en bra dialog med SIBF. Elitjuniorverksamhet 2014/2015 ska frågan utredas kring hur vi tillsammans med SIBF ska höja statusen på elitjuniorverksamheten för såväl dam som herr. Utredningen ska titta på spel- och samarbetsformer samt ekonomi. och syfte med utredningen ska tas fram gemensamt av SEI och SIBF. Utredningen ska genomföras för att därefter remitteras till alla medlemsföreningar och behandlas vid elitkonferensen Organisation och elitutveckling Föreningsutveckling 2014/2015 ska en elitanpassad föreningsutveckling kunna erbju- 5

6 das våra medlemsföreningar. Minst 10 medlemsföreningar ska välja att genomföra utbildningen under Med utgångspunkt från de synpunkter som framkommit i samband med elitkonferensen 2014 ska en anpassad föreningsutveckling utformas. Därefter ska denna utbildning marknadsföras till medlemsföreningarna. Elitlicens 2014/2015 ska ett första steg tas mot införandet av en elitlicens. Det första steget innebära att alla medlemsföreningar arbetar utifrån en gemensam kontoplan. Förvaltningsrådet ska tillsammans med SEI-styrelse utarbeta en plan och instruktioner för hur elitlicensen ska genomföras stegvis och initialt hur den gemensamma kontoplanen införs i seriekraven. Marknad, media och arrangemang Webbsändningar 2014/2015 ska antalet webbsändningar uppgå till 180 stycken i SSL herr och 100 stycken i SSL dam. Tittarsnittet ska uppgå till 150 för SSL herr och 75 för SSL dam. Detta ska ske samtidigt som publiksnittet ökar med 10 % i jämförelse med säsongen 2013/2014. En fortsatt utveckling av plattformen SSL Play i form av lättare hantering för föreningen. Aktiv marknadsföring via Svensk Innebandys digitala kanaler. SEI ska aktivt delta i serieläggning för att se till SSL:s bästa avseende attraktionskraft. SEI ska erbjuda teknikutbildning samt klarlägga vad som gäller avseende rättigheter. För att nå ett förbättrat publiksnitt ska vi fortsätta vårt arbete med arrangemang- och föreningsutveckling samt lyfta spelarprofiler (inför herr-vm samt några utvalda damspelare). Media 2014/2015 har vi ökat vår mediala synlighet* mer 10 % i jämförelse med säsongen 2013/2014. *Synlighet innefattar publicerade artiklar i trycksak och på internet, nyhetsinslag på radio och TV. 6 Fortsätta det strukturerade arbetet med att förmå media att skriva och publicera bilder från SSL herr och dam. Statistik från säsongen 2013/2014 ska distribueras till föreningarna. Sponsorer Svensk innebandy ska fortsätta sitt arbete med att sälja in SSL centralt och enskilda föreningar. 2014/2015 ska de totala intäkterna från sponsorer ha ökat med 10 % i jämförelse med 2013/2014. Utveckla det samarbete som har inletts med företag och organisationer för att på ett mer strukturerat sätt skapa förutsättningar för att hitta nya finansiärer. En handlingsplan har tagits fram av SIBF och återkommande rapportering görs till SEIs styrelse. SM-finalerna Senast i september 2014 ska konceptet och platsen för SM-finaler fastställas. Svensk innebandy ska ta SM-finalerna till nya höjder. Detta från SM-finalerna 2015 och genom att utarbeta ett koncept för en kommande 3-års period. En arbetsgrupp med representanter från SEI och SIBF kommer att arbeta med arenafrågan samt innehåll och period för att därefter presentera konceptet i september VM2014 VM på hemmaplan ska innebära att såväl publiksnitt i SSL som sponsorintäkter (centralt och till enskild) ökar under säsongen 2015/2016. Publiksnittet ska öka med 10 % under 2014/2015 samt 10 % under 2015/2016. Detta i jämförelse med föregående säsong. 2014/2015 ska vi arbeta med en strategi för hur ett VM på hemmaplan ska innebära ett ökat intresse för innebandy. Detta avseende publik, media, utövare och sponsorer. Strategin ska sedan omsättas i en handlingsplan för Svensk Innebandy (förbund (SDF) såväl som till enskild medlemsförening SEI och föreningar i stort). SEI:s verksamhet har under året samadministrerats med Svenska Innebandyförbundet under parollen Svensk Innebandy Tillsammans. För utförligare beskrivningar hänvisas till Svenska Innebandyförbundets verksamhetsberättelse.

7 Styrelsens sammansättning Kim Fors, Ordförande (Stockholm) Krister Kalte, Vice ordförande (Rönninge) Jan Wiktorsson, Kassör (Umeå) Johan Karlberg, Sekreterare (Helsingborg) Patrik Johansson, Ledamot (Sala) Kristina Landgren Carestam, Ledamot (Göteborg) Harald Carlsson, Ledamot (Mullsjö) Under säsongen 13/14 har styrelsen haft åtta protokollförda Valberedningens sammansättning Levi Bergström, Ordförande (Umeå) Roland Pettersson, Ledamot (Stockholm) Mats Eriksson, Ledamot (Stockholm) Verksamhetsrevisorer Pelle Körberg (Varberg) Anna-Karin Engström (Uppsala) På årsmötet 2013 infördes verksamhetsrevisorer som ska följa upp och granska styrelsen arbete. Verksamhetsrevisorernas uppgift under första året var att skapa en organisation för det fortsatta arbetet. styrelsemöten. Styrelsen för SEI väljs av årsmötet. Uppdraget är att genomföra och verkställa den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen och att inom ramen för stadgarna vara SEI högsta beslutande organ. Detta innebär också att företräda medlemsföreningarna vid centrala förhandlingar och projekt, samt att verksamheten fungerar med service och information till medlemsföreningarna. Valberedningens uppgift är att ge förslag på kandidater till styrelsen samt revisorer. Detta genom att tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid årsmötets slut om de vill kandidera för den kommande mandatperioden, samt att sammanställa inkommande förslag från SEI:s medlemsföreningar. Valberedningen skall senast två veckor före mötet tillställa samtliga röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer. Under verksamhetsåret för valberedningen en kontinuerlig dialog med den sittande styrelsen och medlemsföreningarna. Verksamhetsrevisorerna har haft problem med att få ihop organisationen, vilket ledde till att Anna-Karin Engström, i december, bad om att få bli entledigad från sitt uppdrag. Fr.o.m. 2012/13 är SEI:s ekonomi en del av Svenska Innebandyförbundets. Därmed anses den ekonomiska revisionen vara gjord av Svenska Innebandyförbundets ordinarie revisorer. 7

8 ARRANGEMANG 8

9 9

10 Samarbetspartners Svensk Innebandy (SEI tillsammans med SIBF) har under året fört dialoger med en rad kommersiella aktörer med syftet att knyta till sig nya partners som vill bli en del av Svensk Innebandy verksamhet. Svensk Innebandys centrala sponsorer i samband med SSLmatcher har, under säsongen 2013/2014, varit Svenska Spel, Försvarsmakten, Honda, Unisport och Renew Group. TV4 har varit Svensk Innebandys mediepartner, där alla tvsända matcher även varit tillgängliga på TV4play. Under året sändes 39 matcher från Svenska Superligan Dam och Herr, inklusive SM-finalerna. Totalt har det sänts 51 innebandymatcher i TV. Mer utförlig information finns i Svenska Innebandyförbundets verksamhetsberättelse. Kanslifunktion, informationshantering och möten Svensk Innebandys kundtjänst samt övrig personal på förbundskansliet har allt mer tagit rollen som en servicefunktion till samtliga föreningar och distrikt. Exempel på frågor som rört SSL föreningar har varit juridik och disciplinfrågor, tvister kring matchflytt, allmänna serie och tävlingsfrågor, frågor kring SEIs reglemente kring tariff gällande övergångar samt regler för NIU-övergångar. Nya SSL-föreningar har besökts och informerats om centrala åtaganden mm. Svensk Innebandys förvaltningsutskott har under året arbetat med SSL-föreningarnas (och övriga förbundsserieföreningar) ekonomiska redovisningar. En presentation hölls i samband med Elitkonferensen, där det också fattades beslut om en framtida elitlicens. 10 Säkerhetsarbetet fick en nystart under året och i september genomfördes en träff för säkerhetsansvariga i SSL-herrar. I september anordnades en pressträff på Casino Cosmopol i Stockholm där alla SSL-tränare var på plats. Den årliga elitkonferensen anordnades tillsammans med SDF-ordförarnas konferens, se nedan. Hanteringen av domarnas ersättningar har tagits över av förbundskansliet. Det har fallit mycket väl ut. Dessvärre har inte alla föreningar betalat in sina kostnader till förbundet i tid vilket har skapat onödig extra administration med extra kostnader som följd. Konsekvenser av detta kommer att klargöras inför kommande säsong med en noggrann uppföljning. Årsmötet 2013 hölls den 15 juni i Solna.

11 Elit- och ordförandekonferens 2014 Svensk innebandy bestående av Svenska Innebandyförbundet tillsammans med distriktsförbunden och Föreningen Svensk Elitinnebandy tillsammans med elitklubbarna samlades för första gången i början på februari för att gemensamt genomföra en elit- och ordförandekonferens. Under lördagen genomfördes ett gemensamt program där frågor som damserieutvecklingen, VM2014, utveckling och tävlingsstruktur samt elitlicens behandlades. införandet av elitlicens ska genomföras. Elitlicensen ska dels ses som ett sätt att kvalitetssäkra vår verksamhet och dels för att kunna fortsätta utvecklas och vara framgångsrika. Vi vill med stöd och support lyckas med ansatsen att växa oss stora och starka med syfte att åstadkomma en ökad professionalism. Vidare konstaterades att stor vikt ska läggas på att fortsätta utveckla webbsändningar samt erbjuda en elitanpassad föreningsutveckling. Under söndagen genomfördes ett enskilt program för elitklubbarna. Vi behandlade många framtidsfrågor som spänner över allt ifrån ett mer marknadsmässigt förhållningssätt som att skapa kvalitet inom det sportsliga, inramat av våra arrangemang. Mötet konstaterade vikten av en bra organisation och ekonomi samt att vi följer de grundläggande demokratiska principerna för föreningsverksamhet. Styrelsen fick ett kvitto på att det föreslagna upplägget för Elitutskottet/Tävling Seriestrukturen för SSL dam är en viktig och prioriterad fråga. Många föreningar har det tufft ekonomiskt. Utgångspunkt i det arbetet är att öka attraktiviteten för serien. Seriens utformning ska helt enkelt ge bättre förutsättningar för SSL damlagen i framtiden. Arbetet intensifierades under säsongen och kommer att fortgå fram till kommande tävlingskongress. Under året har SEI och SIBF tillsammans jobbat med en rad områden som vi tillsammans kan förbättra genom våra olika erfarenheter och kunskaper. Arbetet med tävlingsplanen för 2014/15 startade tidigt. Föreningarna och SEIs referensgrupp av spelare fick möjlighet att vara med och påverka. Vår förhoppning är att man kan jobba med tävlingsplanen i ett längre perspektiv än ett år i taget. Föreningarna med spelare, sportchefer och styrelse har varit delaktiga i utvärderingen av slutspelets bästa av sju matcher i kvart- och semifinal. SEI har under året varit delaktiga i den förhandlingsdelegation som tagit fram förslaget om det nya domarreglementet som En fråga som också togs upp var att eftersträva ett tydligare ansvar för vår liga, SSL. Helgen gav ett flertal positiva saker att ta med sig. Dels behöver vi ett enat Svensk innebandy, inte bara på styrelsenivå mellan SIBF och SEI utan även mellan våra distrikt och elitföreningar. Vi bygger inte denna sport var för sig - utan tillsamman. Det konstaterades att vi ska förbättra kvaliteten genom marknads- och utvecklingsfokus som i sin tur vilar på en bra organisation och en sund ekonomi. Detta gäller alla, inte några fåtal, utan en hög lägsta nivå på våra medlemsföreningar. träder i kraft 2014/ Arbete med utvecklingen av Svenska Superligan har till del skett genom arbete med seriekraven där representanter från SEI deltagit under hela processen. På elitkonferensen fattades enhälligt beslut om att införa elitlicens för SSL-lagen. Elitlicensen kommer att införas stegvis med start redan till kommande säsong för att sedan gälla fullt ut säsongen 2018/ /2019 innebär det bl.a. att föreningen ska vara skuldfri för att ges elitlicens för spel i SSL. Sju slutspelsmatcher Under året prövades det att genomföra ett slutspel med sju slutspelsmatcher för herrar SSL. Styrelsen beslutade, efter att ha tagit del av en utvärdering, att föreslå Tävlingsutskottet att fortsätta med sju slutspelsmatcher (kvarts- och semifinal) på herrsidan. Styrelsen beslutade vidare att det ska tas fram en långsiktig plan för att även damerna ska kunna spela sju slutspelsmatcher. Ett ingångsvärde bör vara att publiksnittet ska öka rejält innan genomförande. 11

12 Innebandy i TV och media Svensk Innebandys media/opinionsarbete handlar om öppenhet och service till media. Mätningar av Svensk Innebandys närvaro i media har gjorts var tredje månad. Svensk Innebandy arbetar aktivt för att tillgodose önskemål från media. Avtalet som tecknats med en fotograf, som löpande tar bilder från SSL och landslag, har förlängts. Det innebär att vi äger publiceringsrätten på bilderna och kan ge bort dessa fritt. Klubbarnas initiativ att sända sina egna matcher via SSL Play har öppnat nya möjligheter att nå ut i media och ett ökat samspel mellan Svensk Innebandy och SVT också varit betydligt mer positivt. Där finns hela tiden en återkommande dialog. Det stora antalet TV-sända matcher från TV4-gruppen (51) har också bidragit till fler inslag i sportsändningarna. Under VM i december kontrakterades Sportsground som skickade en kameraman som tillsammans med presschefen arbetade med att få ut så många TV-inslag som möjligt. I första hand till SVT men även till TV4 och andra intressenter. Genomslaget under VM var därför bättre än någonsin. Sammanfattning PR-arbetet VM 2013 VM i Tjeckien 2013 VM i Schweiz 2011 TV-inslag TV-tid 06:08:40 02:35:18 TV-tittare Artiklar press Bilder press Bilder - webb Det är framför allt bilderna i SVT som har renderat till den totala siffran på TV-tittare. Både SVT och TV4 visade klipp från samtliga svenska matcher. Förutom att komma med i Sporten, Sportspegeln och Sportnytt fick vi inslag i Vinterstudion, Sportcentralen och i kanalernas morgonsändningar. Totalt blev det 41 fler inslag VM 2013 mot 2011, en ökning med 146 procent. Antalet tittare som nåddes var nästan tredubblat. Bara de bilder som gjordes inför VM från VM-lägret på Fuerteventura gav fem inslag och totalt tittare. Där skickade vi helt enkelt bilder till SVT plus intervjuer. Damernas turnering nådde ut till cirka 5 miljoner fler tittare än herrarnas VM 2012, mycket tack vare 12 fler highlights-inslag. Under SM-slutspelet praktiserades sättet att själva, utan produktionsbolag, leverera intervjuer från matcher till SVT/ TV4 med flera lyckade resultat i Sportnytt. Det totala antalet TV-inslag (387) innebär att vi med tre månader kvar (räknas september till augusti) ökat med 92 inslag (31 %) jämfört med förra säsongen. Ett ordentligt rekord. Den stora upptaktsträffen för media inför säsongen, på Casino Cosmopol i Stockholm, var mer välbesökt än tidigare och livesändes på SSL Play. De mediariktlinjer för SSL-matcher som tagits fram har inte efterlevts av samtliga klubbar under säsongen. Detta kommer att följas upp mer noggrant i framtiden.

13 Webb-TV Världspremiären för vår egna playkanal SSL Play skedde i samband med upptaktsträffen på Casino Cosmopol i Stockholm. Alla innebandyintresserade kunde följa hela träffen gratis via webben. Säsongen som gått har det producerats 213 webbtv-sändningar i SSL dam och herr. En ökning med cirka 30 % mot 12/13. Toppnoteringen stod kvartsfinal fem mellan Storvreta IBK Sociala medier Svenska Superligan finns på Facebook. SSL Play finns på Facebook och Twitter. Under året har Svensk Innebandys arbete med sociala medier fokuserats mycket till Svenska Innebandyförbundets kanaler samt SM-finaler. Svenska Superligan och SSL Plays kanaler har mest fokuserat kring att nå ut med information om våra webbtv-sändningar. och Hide-a-lite Mullsjö AIS för med betalande enheter fördelat över 16 nationer. WebbTV-sändningarna har genererat cirka kronor till SSL-föreningarna under säsongen. SSL Play har under året levererat rörliga bilder till både SVT och TV4 för rikstäckande nyhetsinslag. Antal följare på Facebook ( ) SSL-Svenska Superligan; facebook.com/superligan: SM-finalerna; facebook.com/smfinal: Antal följare på Twitter ( ) SSL följare Attraktionskraften och varumärket SSL Under det gångna året har en utredning påbörjats om hur Svensk Innebandys attraktionskraft. Detta arbete kommer att ligga till grund för framtagandet av en ny grafisk profil för hela SM-finalerna Svensk Innebandy där SSL blir en del under det. Detta kommer att utvecklas vidare under säsongen 2014/2015. För fjärde året i rad stod Malmö Arena som värd för SM-finalerna. Som brukligt var det spännande finaler som finallagen bjöd på. På damsidan drog Djurgårdens IF IBF det längsta strået inför personer när de i sudden slog Kais Mora IF. IBF Falun försvarade sin titel från ifjol genom att vinna över Storvreta IBK, även denna match gick till sudden death, där publiksiffran noterades till åskådare. Det var sista året på avtalet för SM-finalerna i Malmö Arena. Var finalerna spelas nästa är ännu inte beslutat. För utförlig rapport hänvisas till Svenska Innebandyförbundets verksamhetsberättelse. 13

14 Ekonomi SEI:s ekonomi fördes över till Svenska Innebandyförbundet i och med bokslutet I samband med detta gick SEI in med en skuld på SEK. Denna skuld ska betalas av under tre år, främst genom att spara kostnader avseende tv-ersättningar. Från och med verksamhetsåret 2012/13 är SEI:s verksamhet en del av Svenska Innebandyförbundets. Den administrativa delen (styrelsens omkostnader, upptaktsträff, elitkonferens och årsmöte) här separata resultatenheter. Övrig verksamhet, t ex SMfinalerna och SSL-föreningarnas ersättningar är en del av Svenska Innebandyförbundets verksamhet. Utfallet för den administrativa delen 2013/14 har slutat så här: Utfall 2013/14 Budget 2013/14 Budget 2014/15 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Styrelsen SEK * SEK ** SEK SEK SEK SEK Årsmöte SEK SEK SEK SEK Upptaktsträff 0 SEK SEK *** SEK SEK Elitkonferens SEK SEK SEK SEK SEK SEK Totalt SEK SEK SEK SEK SEK SEK * Intäkterna består av medlemsavgifter ( SEK), Stim/Sami ( SEK) och fotografering ( SEK) ** Kostnaderna består av styrelsearvoden ( SEK), fotografering ( SEK), Stim/Sami ( SEK), övriga styrelsekostnader ( SEK) *** Mindre kostnader avseende upptaktsträffen då Svenska Spel stod för lokal, mat mm Utfallet för SSL-föreningarnas ersättningar 2012/13 har slutat så här: Ersättningar SSL dam Ersättningar SSL herr Slutspelsersättning (exkl. SM-finalerna) Landslagsersättning SEK SEK SEK SEK * Av TV-ersättningen har SEK betalats ut till SSL-föreningarna, resterande SEK har dragits av på SEI:s skuld till Svenska Innebandyförbundet. 14

15 15

16 16

med årsredovisning 2014/15

med årsredovisning 2014/15 Svensk Elitinnebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 I N N E H Å L L INNEHÅLL Svensk Elitinnebandyns verksamhetsberättelse 2014/15 4 Förord 5 Styrelsen & valberedningen 6-9 Uppföljning

Läs mer

Ordförandekonferensen. 1-2 februari 2014

Ordförandekonferensen. 1-2 februari 2014 Ordförandekonferensen 1-2 februari 2014 UPPFÖLJNING VERKSAMHETSPLANEN VERKSAMHETSPLANEN Attraktionskraften Sporten Organisation och elitutveckling Marknad, media och arrangemang MEDIA Sebastian Nurmi WEBB-TV

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

PLAYBOOK FÖR STYRELSEN I SVENSKA SUPERLIGAN

PLAYBOOK FÖR STYRELSEN I SVENSKA SUPERLIGAN PLAYBOOK FÖR STYRELSEN I SVENSKA SUPERLIGAN 2017/2018 Kontrakt mellan styrelsens medlemmar Vi som ingår i styrelsen för Föreningen Svenska Superligan (FSSL) har ett gemensamt kontrakt att vi på våra möten

Läs mer

AIK och Huddinge IK uteblev från träffen utan att anmäla förhinder. I övrigt alla klubbar representerade.

AIK och Huddinge IK uteblev från träffen utan att anmäla förhinder. I övrigt alla klubbar representerade. SSL-träff Datum: 2015-11-21 Tid: 10:00-15:00 Platser: Uppsala och Mölnlycke Minnesanteckningar Sammanfattning av regionträffen i Uppsala AIK och Huddinge IK uteblev från träffen utan att anmäla förhinder.

Läs mer

med årsredovisning 2015/16

med årsredovisning 2015/16 Svensk Elitinnebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015/16 I N N E H Å L L INNEHÅLL Svensk Elitinnebandyns verksamhetsberättelse 2015/16 4 Förord 5 Styrelsen & valberedningen 6-7 MÅLUPPFÖLJNING

Läs mer

Analys strukturförändringar damernas SSL och division 1 (allsvenskan)

Analys strukturförändringar damernas SSL och division 1 (allsvenskan) Analys strukturförändringar damernas SSL och division 1 (allsvenskan) Förbundsstyrelsens uppdrag är att ta beslut som är så bra som möjligt för helheten inom Svensk Innebandy. Det inkluderar även beslut

Läs mer

Kallelse till Föreningen Svensk Elitinnebandys (SEI) årsmöte

Kallelse till Föreningen Svensk Elitinnebandys (SEI) årsmöte Kallelse till Föreningen Svensk Elitinnebandys (SEI) årsmöte Plats: Svenska Innebandyförbundets kansli, Sundbybergsvägen 9, Solna Datum: Söndag 15 juni prel. kl. 14,00. Se program. Program: Bifogas. Fullmakt:

Läs mer

1. ANALYS AV FYRAÅRSÖVERSIKT

1. ANALYS AV FYRAÅRSÖVERSIKT SAMMANSTÄLLNING Svårt att få in underlag från klubbarna Presentation av säsongen14/15 sker i samband med elitkonferensen 6/2 En första överblick ger att inga förbättringar har skett sedan 13/14 4 av 14

Läs mer

Projekt Skapat Sida. Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version

Projekt Skapat Sida. Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version 1 ( 5 ) FS - möte nr 8 år 15/16 Förbundskansliet, Solna 2016-02-17 114-132 Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Martin Klabere (MK) Mikaela Mikaelsson (MM) tom 126 Krister Azelius (KA) Pernilla

Läs mer

Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version

Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version 1 (5) FS - möte nr 6 år 13/14 Clarion, Arlanda 2014-03-21 81--102 Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Mikaela Mikaelsson (MM) Maria Åhgren (MÅ) Anna Nirvin (AN) Krister

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Förbundsmöte i Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 2010-03-28 Verksamhetsberättelse för Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 2009 Förbundsstyrelsen Styrelsen har under året genomfört

Läs mer

HISTORISKT U19-VM I SVERIGE

HISTORISKT U19-VM I SVERIGE HISTORISKT U19-VM I SVERIGE U19-VM I HELSINGBORG 29 APRIL - 3 MAJ 2015 SUMMERAS 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HISTORISKT U19-VM I SVERIGE 2-3 Innehåll 4-5 Arrangemang & organisation 6 Sveriges resultat 7 Resultat

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 1 12 a) Datum 2017-04-21 Till förbundsstämman Förslag till Riktlinjer för valberedning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta förslaget till Riktlinjer för valberedning förbundsstyrelsen

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2014-2015 Säsongen Föreningens 29:e säsong var den tredje i Hammarö Arena. Det innebär att rutinerna för verksamheten i arenan börjar sitt och vi har en fungerande

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll. Årsberättelse

Elitföreningen Damfotboll. Årsberättelse Elitföreningen Damfotboll Årsberättelse 2009 Styrelsens berättelse EFD bildades 1978 och är en frivillig sammanslutning av föreningar tillhörande det svenska seriesystemet Damallsvenskan och Norr- och

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2011 / 2012 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Förhinder: Mikaela Mikaelsson (MM) sekreterare

Förhinder: Mikaela Mikaelsson (MM) sekreterare FS - möte nr 3 år 08/09 Arlanda konferens 2008-10-07 46 58 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Stefan Johansson (SJ) Herbert Marcher (HM) Caroline Silverudd Lundbom (CSL) Magnus

Läs mer

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar Alla närvarande

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Förhinder: Magnus Fantenberg Avdelningschef tävling/domare

Förhinder: Magnus Fantenberg Avdelningschef tävling/domare FS - möte nr 7 år 06/07 Telefonmöte 2007-05-09 117-126 Närvarande: Per Jansson, (PJ) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Krister Kalte, (KK) Herbert Marcher (HM) Karin Solberg Svanholm (KSS) Linda Hellström

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Så bygger vi IFK Kristianstad! Nikolas Larsson, Klubbchef MätKart

Så bygger vi IFK Kristianstad! Nikolas Larsson, Klubbchef MätKart Så bygger vi IFK Kristianstad! Nikolas Larsson, Klubbchef MätKart14 2014-05-13 Det surrar kring IFK Från en skadeskjuten div 2 klubb till en levande och växande förening Vi har lyckats få handbollen att

Läs mer

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi RIKSKONFERENS 23/11-2012 Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi 2013-2017 rikskonferens innehåll & Syfte Presentera vad som framkommit under sommarens ordförande konferens och höstens Rådslag samt redovisa

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

Eco Örebro är ett lag i högsta Svenska Basketligan med en helt unik position i Idrotts-Sverige. Klubben är Sveriges mest miljömedvetna elitidrottslag.

Eco Örebro är ett lag i högsta Svenska Basketligan med en helt unik position i Idrotts-Sverige. Klubben är Sveriges mest miljömedvetna elitidrottslag. Eco Örebro är ett lag i högsta Svenska Basketligan med en helt unik position i Idrotts-Sverige. Klubben är Sveriges mest miljömedvetna elitidrottslag. Eco Örebro söker samarbete med företag som har en

Läs mer

5-8 januari 2017 Göteborg, Sverige

5-8 januari 2017 Göteborg, Sverige 5-8 januari 2017 Göteborg, Sverige Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2017 Sedan starten 1994 har Gothia Innebandy Cup varit ett årligen återkommande evenemang i Göteborg. Turneringen har genom åren vuxit

Läs mer

GULDSTRIDEN SM-FINALERNA 2015

GULDSTRIDEN SM-FINALERNA 2015 GULDSTRIDEN SM-FINALERNA 2015 PUBLIKSUCCÉ Sedan 2005 har det spelats en avgörande finalmatch för både herroch dameliten i svensk handboll. Varje år är det samma tryck och intresse runt arrangemanget i

Läs mer

FS - möte nr 8 år 09/10 Telefonmöte 2010-03-16 104 118

FS - möte nr 8 år 09/10 Telefonmöte 2010-03-16 104 118 FS - möte nr 8 år 09/10 Telefonmöte 2010-03-16 104 118 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Magnus Nilsson (MN) Caroline Silverudd Lundbom (CSL) Mikaela Mikaelsson (MM) Stefan Johansson

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Utkast till förslag om förändringar Förbundsserierna Dam

Utkast till förslag om förändringar Förbundsserierna Dam Utkast till förslag om förändringar Förbundsserierna Dam Version 0.5 2013-11-21 Sammanfattning I korthet innebär nedanstående utkast till förslag att: Basketligan Dam spelas med 10 lag fr.o.m. säsongen

Läs mer

Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande

Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande 1 (5) FS - möte nr 4 år 16/17 SAS Radisson, Riga 2016-12-09 47--67 Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Märit Bergendahl (MB) Vice ordförande Krister Azelius (KA) via telefon 55, 61 Martin

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Östersund 2014-02-06 2014-02-07. Närvarande: Gunilla Karlbom,Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,Magnus

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, John Hall, Anders Dahlén och Conny Thunberg 1 21 Martin Carlsson 1-12 Adjungerad:

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Måldokument Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Vision Bli hela Falkenbergs förening. Vara alla falkenbergares stolthet. Ge Falkenberg såväl elitfotboll på nationell toppnivå som en

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande

Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande FS - möte nr 6 år 10/11 Scandic hotel city, Karlstad 2011-01-08 68-84 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Vice ordförande Magnus Nilsson (MN) Caroline Silverudd

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

Nedan använder vi bara namnet Malmö FBC, men det innefattar verksamheten både i Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom.

Nedan använder vi bara namnet Malmö FBC, men det innefattar verksamheten både i Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom. Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279. Föreningarna är två skilda juridiska personer, men med en gemensam

Läs mer

Kenneth. Kista. Bo Bjunér, Förhinder. Gruppen. att föredra. bild.

Kenneth. Kista. Bo Bjunér, Förhinder. Gruppen. att föredra. bild. Deltagare Magnus Fantenberg, Badminton Sweden Kia Altemark, Badminton Sweden Kenneth Nordh, Badminton Sweden Jan Samuelsson, Badminton Sweden Jens Grill, Badmintonn Sweden Jon Norrgren, den unga generationen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T)

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) 1 ORGANISATIONENS NAMN 1.1 Handikappföreningarna Örebro län (HSO-T) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM SAMARBETSPARTNER 2014/2015 BLI EN DEL AV ETT VINNANDE KONCEPT

VÄLKOMMEN SOM SAMARBETSPARTNER 2014/2015 BLI EN DEL AV ETT VINNANDE KONCEPT VÄLKOMMEN SOM SAMARBETSPARTNER 2014/2015 BLI EN DEL AV ETT VINNANDE KONCEPT MULLSJÖ AIS Säsongen 2013/14 var säsongen då klubbens herrelitlag, Hide-a-lite Mullsjö, gick till sitt första slutspel i högsta

Läs mer

Serieutredningen lämnar här sitt förslag till ny seriepyramid, förändring av serieadministrationen och förlängning av seriespelet.

Serieutredningen lämnar här sitt förslag till ny seriepyramid, förändring av serieadministrationen och förlängning av seriespelet. Serieutredningens förslag Tävlingskongressen 2007 beslutade att tillsätta en Serieutredning med uppdrag att till Tävlingskongressen 2008 utreda samt komma fram till eventuella förändringsåtgärder gällande

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN 3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2015 Sedan starten 1994 har Gothia Innebandy Cup varit ett årligen återkommande evenemang i

Läs mer

Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 20 december 2012 203.8.3-451/2012 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan 2011-2016 Vision Svensk Pingis bäst i världen! Värdegrund Pingis för alla, fair play, kamratskap, lättillgängligt, överallt, ledande, nydanande, föregångare,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 1(8) Historik och målsättning Skogås-Trångsund IBK bildades 1993 efter att Trångsunds IF hade delat upp sina respektive sektioner. Föreningen har som

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets verksamhetsinriktning

Svenska Innebandyförbundets verksamhetsinriktning 2006-07-01 2008-04-30 Svenska Innebandyförbundets verksamhetsinriktning Innehåller uppgift, vision, idé, kärnvärden, huvudutmaningar, mål, strategier, handlingsplaner samt utvärderings- och uppföljningsverktyg

Läs mer

STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner

STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner Stadgarna fastställdes av årsmötet i Taivalkoski Finland i samband med Veteran VM i Backhoppning och Nordisk Kombination den 2008-02-25. Föreningens syften: Föreningens

Läs mer

Marknadskatalog. FC Helsingborg 2015-2016

Marknadskatalog. FC Helsingborg 2015-2016 Marknadskatalog FC Helsingborg 2015-2016 Resan har inletts Välkommen till FC Helsingborg, Skånes lag i Superligan. Vi i FC Helsingborg fortsätter vår resa mot vårt utsatta mål: klubbens första SM-guld.

Läs mer

Organisation. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Organisation. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Organisation Ingarö IF 2016-04-27 Ingarö IF Styrelse Styrande dokument Föreningen har fyra typer av dokument som styr verksamheten: stadgar, värdegrund, policys samt verksamhetsplaner med budget. Utöver

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Catarina Andersson, ledamot (CA) Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL) Lotta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016/2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016/2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016/2017 ORDFÖRANDE HAR ORDET Så summerar vi ännu en säsong för Mullsjös stolthet,. Vi har under året tagit en allt större plats i folkets hjärtan här i bygden. Genom medvetna värvningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

IFK Skövde Handboll Säsongen

IFK Skövde Handboll Säsongen IFK Skövde Handboll Säsongen 2012-2013 NU TAR VI ETT STEG TILL Vi ser med tillförsikt fram emot nästa säsong. Vi har samlat goda erfarenheter från årets kvartfinalserie. Vårt unga lag har ytterligare ett

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer