Innehåll. Foto: Per Wiklund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Foto: Per Wiklund"

Transkript

1 1

2 2

3 Innehåll Förord 4 SEI:s mål 2014/15 5 Styrelsens sammansättning 7 Valberedningen 7 Verksamhetsrevisorer 7 Samarbetspartners 10 Kansli, information, möten 10 Elit- och ordförandekonferens 11 Innebandy i TV och media 12 Webb-TV 13 Sociala medier 13 Attraktionskraften & varumärket SSL 13 SM-finalerna 13 Ekonomi 14 VM i Göteborg 15 Foto: Per Wiklund 3

4 Svensk Innebandy är på väg! När man summerar verksamhetsåret 2013/14 så måste man inleda med att berömma alla inblandade vid SM-finalerna i Malmö Arena. Detta var stor idrottsunderhållning oavsett om man upplevde finalerna live i arenan, på TV eller bara som allmänt idrottsintresserad. En sådan spänning kan bara framkallas i en välregisserad thriller. Tack för att ni gav oss fantastiska idrottsminnen att bära med oss. Och tack Malmö för ett fint värdskap för innebandyns nationaldag under de fyra senaste åren. evenemang. Ett framgångsrikt hemma-vm kan förhoppningsvis innebära ny energi till vår idrott. Här vill vi bygga en strategi för hur vi kan dra nytta av detta evenemang, både avseende att locka publik till våra SSL-matcher, men även kring hur vi i större utsträckning uppmärksammas av media. Givetvis hoppas vi att det ska locka sponsorer till vår idrott. I samband med VM har vi en utmärkt chans att visa oss från vår bästa sida. Låt oss ta tillfället i akt. Detta var även året då vi tog två viktiga steg mot att kvalitetssäkra verksamheterna i våra föreningar. Dels beslutade vi tillsammans att införa vår egen modell av elitlicens och dels diskuterade vi hur vi ska anpassa vår föreningsutveckling till att mer passa föreningar som bedriver elitverksamhet. Förhoppningsvis ska detta säkra en bra verksamhet i framtiden, inte bara på plan, utan även utanför. Något som även fått ett riktigt genombrott är webbsändningar av våra SSL-matcher och till detta plattformen SSL Play. Vi konstaterar ett ökat antal sända matcher och även ett ökat antal tittare och kvalitet i hur sändningarna genomförs. Detta arbete vill vi fortsätta utveckla, samtidigt som vi vill att fler ska se våra matcher live. När vi nu blickar framåt mot kommande säsong ser vi framför oss ett herr-vm på hemmaplan samt beslut kring var och hur SMfinalerna ska genomföras. När det gäller VM i Göteborg ska vi alla bidra till att detta blir en succé. Och att vi drar nytta av detta 4 Innan VM drar igång kommer beslut att fattas kring var kommande års SM-finaler avgörs. Här vill vi utveckla konceptet till att bli ett större event än tidigare och än tydligare utgöra nationaldagen för vår idrott. Under hösten återkommer vi och presenterar konceptet. Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att det är Svensk Innebandy tillsammans, vilket inbegriper Svenska Innebandyförbundet och Föreningen Svensk Elitinnebandy, som arbetar med ett gemensamt mål att utveckla vår verksamhet. Ett starkt team med sikte på framtiden. Grattis Falun och Djurgården till SM-gulden! Grattis också Sveriges damer och damjuniorer till VM-gulden! KIM FORS Ordförande Svensk Elitinnebandy

5 SEI:s mål 2014/15 Styrelsen har satt upp följande mål för verksamhetsåret 2014/2015. en ska följas upp under verksamhetsåret och slutligen stämmas av i samband med årsmötet i juni Alla mål ska vara mätbara och följas av en beskrivning som visar på metoden för att nå måluppfyllelse. Styrelsen har definierat fyra målområden och totalt 10 st. mål för verksamhetsåret 2014/2015. De fyra målområdena är: Profilering Profilering Tävling Organisation och elitutveckling Marknad, media och arrangemang 2014/2015 ska SSL-loggan ha en framträdande position på samtliga medlemsföreningars hemsidor och trycksaker (matchprogram). Detta gäller även SIBF och SEI:s hemsidor och trycksaker. Inför säsongen ska vi inventera statusen hos våra medlemsföreningar. Vid säsongsstart ska det finnas guidelines för hur SSL ska profileras under säsongen 2014/2015. Under säsongen följer vi upp och kontrollerar hur detta efterlevs. För att synliggöra sitt arbete kommer SEI att ha en monter i samband med VM i Göteborg Själva eller tillsammans med SIBF. På detta sätt kommer effekten av VM kunna tas tillvara på direkt på plats för framtida utveckling. Tävling SEI ska arbeta med att kvalitetssäkra våra tävlingar och arrangemang. Vidare ska SEI aktivt medverka i att vi får en bra tävlingsplan för såväl SSL herr som dam. SEI ska inför säsongen arbeta igenom seriekraven samt tillsammans med SIBF säkerställa att vi får en bra tävlingsplan. Detta genom att hörsamma synpunkterna från våra medlemmar, vara tydliga i våra dokument samt ha en bra dialog med SIBF. Elitjuniorverksamhet 2014/2015 ska frågan utredas kring hur vi tillsammans med SIBF ska höja statusen på elitjuniorverksamheten för såväl dam som herr. Utredningen ska titta på spel- och samarbetsformer samt ekonomi. och syfte med utredningen ska tas fram gemensamt av SEI och SIBF. Utredningen ska genomföras för att därefter remitteras till alla medlemsföreningar och behandlas vid elitkonferensen Organisation och elitutveckling Föreningsutveckling 2014/2015 ska en elitanpassad föreningsutveckling kunna erbju- 5

6 das våra medlemsföreningar. Minst 10 medlemsföreningar ska välja att genomföra utbildningen under Med utgångspunkt från de synpunkter som framkommit i samband med elitkonferensen 2014 ska en anpassad föreningsutveckling utformas. Därefter ska denna utbildning marknadsföras till medlemsföreningarna. Elitlicens 2014/2015 ska ett första steg tas mot införandet av en elitlicens. Det första steget innebära att alla medlemsföreningar arbetar utifrån en gemensam kontoplan. Förvaltningsrådet ska tillsammans med SEI-styrelse utarbeta en plan och instruktioner för hur elitlicensen ska genomföras stegvis och initialt hur den gemensamma kontoplanen införs i seriekraven. Marknad, media och arrangemang Webbsändningar 2014/2015 ska antalet webbsändningar uppgå till 180 stycken i SSL herr och 100 stycken i SSL dam. Tittarsnittet ska uppgå till 150 för SSL herr och 75 för SSL dam. Detta ska ske samtidigt som publiksnittet ökar med 10 % i jämförelse med säsongen 2013/2014. En fortsatt utveckling av plattformen SSL Play i form av lättare hantering för föreningen. Aktiv marknadsföring via Svensk Innebandys digitala kanaler. SEI ska aktivt delta i serieläggning för att se till SSL:s bästa avseende attraktionskraft. SEI ska erbjuda teknikutbildning samt klarlägga vad som gäller avseende rättigheter. För att nå ett förbättrat publiksnitt ska vi fortsätta vårt arbete med arrangemang- och föreningsutveckling samt lyfta spelarprofiler (inför herr-vm samt några utvalda damspelare). Media 2014/2015 har vi ökat vår mediala synlighet* mer 10 % i jämförelse med säsongen 2013/2014. *Synlighet innefattar publicerade artiklar i trycksak och på internet, nyhetsinslag på radio och TV. 6 Fortsätta det strukturerade arbetet med att förmå media att skriva och publicera bilder från SSL herr och dam. Statistik från säsongen 2013/2014 ska distribueras till föreningarna. Sponsorer Svensk innebandy ska fortsätta sitt arbete med att sälja in SSL centralt och enskilda föreningar. 2014/2015 ska de totala intäkterna från sponsorer ha ökat med 10 % i jämförelse med 2013/2014. Utveckla det samarbete som har inletts med företag och organisationer för att på ett mer strukturerat sätt skapa förutsättningar för att hitta nya finansiärer. En handlingsplan har tagits fram av SIBF och återkommande rapportering görs till SEIs styrelse. SM-finalerna Senast i september 2014 ska konceptet och platsen för SM-finaler fastställas. Svensk innebandy ska ta SM-finalerna till nya höjder. Detta från SM-finalerna 2015 och genom att utarbeta ett koncept för en kommande 3-års period. En arbetsgrupp med representanter från SEI och SIBF kommer att arbeta med arenafrågan samt innehåll och period för att därefter presentera konceptet i september VM2014 VM på hemmaplan ska innebära att såväl publiksnitt i SSL som sponsorintäkter (centralt och till enskild) ökar under säsongen 2015/2016. Publiksnittet ska öka med 10 % under 2014/2015 samt 10 % under 2015/2016. Detta i jämförelse med föregående säsong. 2014/2015 ska vi arbeta med en strategi för hur ett VM på hemmaplan ska innebära ett ökat intresse för innebandy. Detta avseende publik, media, utövare och sponsorer. Strategin ska sedan omsättas i en handlingsplan för Svensk Innebandy (förbund (SDF) såväl som till enskild medlemsförening SEI och föreningar i stort). SEI:s verksamhet har under året samadministrerats med Svenska Innebandyförbundet under parollen Svensk Innebandy Tillsammans. För utförligare beskrivningar hänvisas till Svenska Innebandyförbundets verksamhetsberättelse.

7 Styrelsens sammansättning Kim Fors, Ordförande (Stockholm) Krister Kalte, Vice ordförande (Rönninge) Jan Wiktorsson, Kassör (Umeå) Johan Karlberg, Sekreterare (Helsingborg) Patrik Johansson, Ledamot (Sala) Kristina Landgren Carestam, Ledamot (Göteborg) Harald Carlsson, Ledamot (Mullsjö) Under säsongen 13/14 har styrelsen haft åtta protokollförda Valberedningens sammansättning Levi Bergström, Ordförande (Umeå) Roland Pettersson, Ledamot (Stockholm) Mats Eriksson, Ledamot (Stockholm) Verksamhetsrevisorer Pelle Körberg (Varberg) Anna-Karin Engström (Uppsala) På årsmötet 2013 infördes verksamhetsrevisorer som ska följa upp och granska styrelsen arbete. Verksamhetsrevisorernas uppgift under första året var att skapa en organisation för det fortsatta arbetet. styrelsemöten. Styrelsen för SEI väljs av årsmötet. Uppdraget är att genomföra och verkställa den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen och att inom ramen för stadgarna vara SEI högsta beslutande organ. Detta innebär också att företräda medlemsföreningarna vid centrala förhandlingar och projekt, samt att verksamheten fungerar med service och information till medlemsföreningarna. Valberedningens uppgift är att ge förslag på kandidater till styrelsen samt revisorer. Detta genom att tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid årsmötets slut om de vill kandidera för den kommande mandatperioden, samt att sammanställa inkommande förslag från SEI:s medlemsföreningar. Valberedningen skall senast två veckor före mötet tillställa samtliga röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer. Under verksamhetsåret för valberedningen en kontinuerlig dialog med den sittande styrelsen och medlemsföreningarna. Verksamhetsrevisorerna har haft problem med att få ihop organisationen, vilket ledde till att Anna-Karin Engström, i december, bad om att få bli entledigad från sitt uppdrag. Fr.o.m. 2012/13 är SEI:s ekonomi en del av Svenska Innebandyförbundets. Därmed anses den ekonomiska revisionen vara gjord av Svenska Innebandyförbundets ordinarie revisorer. 7

8 ARRANGEMANG 8

9 9

10 Samarbetspartners Svensk Innebandy (SEI tillsammans med SIBF) har under året fört dialoger med en rad kommersiella aktörer med syftet att knyta till sig nya partners som vill bli en del av Svensk Innebandy verksamhet. Svensk Innebandys centrala sponsorer i samband med SSLmatcher har, under säsongen 2013/2014, varit Svenska Spel, Försvarsmakten, Honda, Unisport och Renew Group. TV4 har varit Svensk Innebandys mediepartner, där alla tvsända matcher även varit tillgängliga på TV4play. Under året sändes 39 matcher från Svenska Superligan Dam och Herr, inklusive SM-finalerna. Totalt har det sänts 51 innebandymatcher i TV. Mer utförlig information finns i Svenska Innebandyförbundets verksamhetsberättelse. Kanslifunktion, informationshantering och möten Svensk Innebandys kundtjänst samt övrig personal på förbundskansliet har allt mer tagit rollen som en servicefunktion till samtliga föreningar och distrikt. Exempel på frågor som rört SSL föreningar har varit juridik och disciplinfrågor, tvister kring matchflytt, allmänna serie och tävlingsfrågor, frågor kring SEIs reglemente kring tariff gällande övergångar samt regler för NIU-övergångar. Nya SSL-föreningar har besökts och informerats om centrala åtaganden mm. Svensk Innebandys förvaltningsutskott har under året arbetat med SSL-föreningarnas (och övriga förbundsserieföreningar) ekonomiska redovisningar. En presentation hölls i samband med Elitkonferensen, där det också fattades beslut om en framtida elitlicens. 10 Säkerhetsarbetet fick en nystart under året och i september genomfördes en träff för säkerhetsansvariga i SSL-herrar. I september anordnades en pressträff på Casino Cosmopol i Stockholm där alla SSL-tränare var på plats. Den årliga elitkonferensen anordnades tillsammans med SDF-ordförarnas konferens, se nedan. Hanteringen av domarnas ersättningar har tagits över av förbundskansliet. Det har fallit mycket väl ut. Dessvärre har inte alla föreningar betalat in sina kostnader till förbundet i tid vilket har skapat onödig extra administration med extra kostnader som följd. Konsekvenser av detta kommer att klargöras inför kommande säsong med en noggrann uppföljning. Årsmötet 2013 hölls den 15 juni i Solna.

11 Elit- och ordförandekonferens 2014 Svensk innebandy bestående av Svenska Innebandyförbundet tillsammans med distriktsförbunden och Föreningen Svensk Elitinnebandy tillsammans med elitklubbarna samlades för första gången i början på februari för att gemensamt genomföra en elit- och ordförandekonferens. Under lördagen genomfördes ett gemensamt program där frågor som damserieutvecklingen, VM2014, utveckling och tävlingsstruktur samt elitlicens behandlades. införandet av elitlicens ska genomföras. Elitlicensen ska dels ses som ett sätt att kvalitetssäkra vår verksamhet och dels för att kunna fortsätta utvecklas och vara framgångsrika. Vi vill med stöd och support lyckas med ansatsen att växa oss stora och starka med syfte att åstadkomma en ökad professionalism. Vidare konstaterades att stor vikt ska läggas på att fortsätta utveckla webbsändningar samt erbjuda en elitanpassad föreningsutveckling. Under söndagen genomfördes ett enskilt program för elitklubbarna. Vi behandlade många framtidsfrågor som spänner över allt ifrån ett mer marknadsmässigt förhållningssätt som att skapa kvalitet inom det sportsliga, inramat av våra arrangemang. Mötet konstaterade vikten av en bra organisation och ekonomi samt att vi följer de grundläggande demokratiska principerna för föreningsverksamhet. Styrelsen fick ett kvitto på att det föreslagna upplägget för Elitutskottet/Tävling Seriestrukturen för SSL dam är en viktig och prioriterad fråga. Många föreningar har det tufft ekonomiskt. Utgångspunkt i det arbetet är att öka attraktiviteten för serien. Seriens utformning ska helt enkelt ge bättre förutsättningar för SSL damlagen i framtiden. Arbetet intensifierades under säsongen och kommer att fortgå fram till kommande tävlingskongress. Under året har SEI och SIBF tillsammans jobbat med en rad områden som vi tillsammans kan förbättra genom våra olika erfarenheter och kunskaper. Arbetet med tävlingsplanen för 2014/15 startade tidigt. Föreningarna och SEIs referensgrupp av spelare fick möjlighet att vara med och påverka. Vår förhoppning är att man kan jobba med tävlingsplanen i ett längre perspektiv än ett år i taget. Föreningarna med spelare, sportchefer och styrelse har varit delaktiga i utvärderingen av slutspelets bästa av sju matcher i kvart- och semifinal. SEI har under året varit delaktiga i den förhandlingsdelegation som tagit fram förslaget om det nya domarreglementet som En fråga som också togs upp var att eftersträva ett tydligare ansvar för vår liga, SSL. Helgen gav ett flertal positiva saker att ta med sig. Dels behöver vi ett enat Svensk innebandy, inte bara på styrelsenivå mellan SIBF och SEI utan även mellan våra distrikt och elitföreningar. Vi bygger inte denna sport var för sig - utan tillsamman. Det konstaterades att vi ska förbättra kvaliteten genom marknads- och utvecklingsfokus som i sin tur vilar på en bra organisation och en sund ekonomi. Detta gäller alla, inte några fåtal, utan en hög lägsta nivå på våra medlemsföreningar. träder i kraft 2014/ Arbete med utvecklingen av Svenska Superligan har till del skett genom arbete med seriekraven där representanter från SEI deltagit under hela processen. På elitkonferensen fattades enhälligt beslut om att införa elitlicens för SSL-lagen. Elitlicensen kommer att införas stegvis med start redan till kommande säsong för att sedan gälla fullt ut säsongen 2018/ /2019 innebär det bl.a. att föreningen ska vara skuldfri för att ges elitlicens för spel i SSL. Sju slutspelsmatcher Under året prövades det att genomföra ett slutspel med sju slutspelsmatcher för herrar SSL. Styrelsen beslutade, efter att ha tagit del av en utvärdering, att föreslå Tävlingsutskottet att fortsätta med sju slutspelsmatcher (kvarts- och semifinal) på herrsidan. Styrelsen beslutade vidare att det ska tas fram en långsiktig plan för att även damerna ska kunna spela sju slutspelsmatcher. Ett ingångsvärde bör vara att publiksnittet ska öka rejält innan genomförande. 11

12 Innebandy i TV och media Svensk Innebandys media/opinionsarbete handlar om öppenhet och service till media. Mätningar av Svensk Innebandys närvaro i media har gjorts var tredje månad. Svensk Innebandy arbetar aktivt för att tillgodose önskemål från media. Avtalet som tecknats med en fotograf, som löpande tar bilder från SSL och landslag, har förlängts. Det innebär att vi äger publiceringsrätten på bilderna och kan ge bort dessa fritt. Klubbarnas initiativ att sända sina egna matcher via SSL Play har öppnat nya möjligheter att nå ut i media och ett ökat samspel mellan Svensk Innebandy och SVT också varit betydligt mer positivt. Där finns hela tiden en återkommande dialog. Det stora antalet TV-sända matcher från TV4-gruppen (51) har också bidragit till fler inslag i sportsändningarna. Under VM i december kontrakterades Sportsground som skickade en kameraman som tillsammans med presschefen arbetade med att få ut så många TV-inslag som möjligt. I första hand till SVT men även till TV4 och andra intressenter. Genomslaget under VM var därför bättre än någonsin. Sammanfattning PR-arbetet VM 2013 VM i Tjeckien 2013 VM i Schweiz 2011 TV-inslag TV-tid 06:08:40 02:35:18 TV-tittare Artiklar press Bilder press Bilder - webb Det är framför allt bilderna i SVT som har renderat till den totala siffran på TV-tittare. Både SVT och TV4 visade klipp från samtliga svenska matcher. Förutom att komma med i Sporten, Sportspegeln och Sportnytt fick vi inslag i Vinterstudion, Sportcentralen och i kanalernas morgonsändningar. Totalt blev det 41 fler inslag VM 2013 mot 2011, en ökning med 146 procent. Antalet tittare som nåddes var nästan tredubblat. Bara de bilder som gjordes inför VM från VM-lägret på Fuerteventura gav fem inslag och totalt tittare. Där skickade vi helt enkelt bilder till SVT plus intervjuer. Damernas turnering nådde ut till cirka 5 miljoner fler tittare än herrarnas VM 2012, mycket tack vare 12 fler highlights-inslag. Under SM-slutspelet praktiserades sättet att själva, utan produktionsbolag, leverera intervjuer från matcher till SVT/ TV4 med flera lyckade resultat i Sportnytt. Det totala antalet TV-inslag (387) innebär att vi med tre månader kvar (räknas september till augusti) ökat med 92 inslag (31 %) jämfört med förra säsongen. Ett ordentligt rekord. Den stora upptaktsträffen för media inför säsongen, på Casino Cosmopol i Stockholm, var mer välbesökt än tidigare och livesändes på SSL Play. De mediariktlinjer för SSL-matcher som tagits fram har inte efterlevts av samtliga klubbar under säsongen. Detta kommer att följas upp mer noggrant i framtiden.

13 Webb-TV Världspremiären för vår egna playkanal SSL Play skedde i samband med upptaktsträffen på Casino Cosmopol i Stockholm. Alla innebandyintresserade kunde följa hela träffen gratis via webben. Säsongen som gått har det producerats 213 webbtv-sändningar i SSL dam och herr. En ökning med cirka 30 % mot 12/13. Toppnoteringen stod kvartsfinal fem mellan Storvreta IBK Sociala medier Svenska Superligan finns på Facebook. SSL Play finns på Facebook och Twitter. Under året har Svensk Innebandys arbete med sociala medier fokuserats mycket till Svenska Innebandyförbundets kanaler samt SM-finaler. Svenska Superligan och SSL Plays kanaler har mest fokuserat kring att nå ut med information om våra webbtv-sändningar. och Hide-a-lite Mullsjö AIS för med betalande enheter fördelat över 16 nationer. WebbTV-sändningarna har genererat cirka kronor till SSL-föreningarna under säsongen. SSL Play har under året levererat rörliga bilder till både SVT och TV4 för rikstäckande nyhetsinslag. Antal följare på Facebook ( ) SSL-Svenska Superligan; facebook.com/superligan: SM-finalerna; facebook.com/smfinal: Antal följare på Twitter ( ) SSL följare Attraktionskraften och varumärket SSL Under det gångna året har en utredning påbörjats om hur Svensk Innebandys attraktionskraft. Detta arbete kommer att ligga till grund för framtagandet av en ny grafisk profil för hela SM-finalerna Svensk Innebandy där SSL blir en del under det. Detta kommer att utvecklas vidare under säsongen 2014/2015. För fjärde året i rad stod Malmö Arena som värd för SM-finalerna. Som brukligt var det spännande finaler som finallagen bjöd på. På damsidan drog Djurgårdens IF IBF det längsta strået inför personer när de i sudden slog Kais Mora IF. IBF Falun försvarade sin titel från ifjol genom att vinna över Storvreta IBK, även denna match gick till sudden death, där publiksiffran noterades till åskådare. Det var sista året på avtalet för SM-finalerna i Malmö Arena. Var finalerna spelas nästa är ännu inte beslutat. För utförlig rapport hänvisas till Svenska Innebandyförbundets verksamhetsberättelse. 13

14 Ekonomi SEI:s ekonomi fördes över till Svenska Innebandyförbundet i och med bokslutet I samband med detta gick SEI in med en skuld på SEK. Denna skuld ska betalas av under tre år, främst genom att spara kostnader avseende tv-ersättningar. Från och med verksamhetsåret 2012/13 är SEI:s verksamhet en del av Svenska Innebandyförbundets. Den administrativa delen (styrelsens omkostnader, upptaktsträff, elitkonferens och årsmöte) här separata resultatenheter. Övrig verksamhet, t ex SMfinalerna och SSL-föreningarnas ersättningar är en del av Svenska Innebandyförbundets verksamhet. Utfallet för den administrativa delen 2013/14 har slutat så här: Utfall 2013/14 Budget 2013/14 Budget 2014/15 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Styrelsen SEK * SEK ** SEK SEK SEK SEK Årsmöte SEK SEK SEK SEK Upptaktsträff 0 SEK SEK *** SEK SEK Elitkonferens SEK SEK SEK SEK SEK SEK Totalt SEK SEK SEK SEK SEK SEK * Intäkterna består av medlemsavgifter ( SEK), Stim/Sami ( SEK) och fotografering ( SEK) ** Kostnaderna består av styrelsearvoden ( SEK), fotografering ( SEK), Stim/Sami ( SEK), övriga styrelsekostnader ( SEK) *** Mindre kostnader avseende upptaktsträffen då Svenska Spel stod för lokal, mat mm Utfallet för SSL-föreningarnas ersättningar 2012/13 har slutat så här: Ersättningar SSL dam Ersättningar SSL herr Slutspelsersättning (exkl. SM-finalerna) Landslagsersättning SEK SEK SEK SEK * Av TV-ersättningen har SEK betalats ut till SSL-föreningarna, resterande SEK har dragits av på SEI:s skuld till Svenska Innebandyförbundet. 14

15 15

16 16

Innehåll. Foto: Per Wiklund. Samt: Fredric Berggren, Robert Edlund, Dick Gillberg, Stefan Karlberg, Jorma Valkonen

Innehåll. Foto: Per Wiklund. Samt: Fredric Berggren, Robert Edlund, Dick Gillberg, Stefan Karlberg, Jorma Valkonen 1 2 Innehåll Förord 4 Verksamhetens mål 5 Så var styrelsens år 9 Kansliet och personal 10 Innebandyn i siffror 14 Svensk Innebandys Utvecklingsmodell 16 Verkligheten: Solfjäderstaden 18 Förändringar i

Läs mer

Ordförandekonferensen. 1-2 februari 2014

Ordförandekonferensen. 1-2 februari 2014 Ordförandekonferensen 1-2 februari 2014 UPPFÖLJNING VERKSAMHETSPLANEN VERKSAMHETSPLANEN Attraktionskraften Sporten Organisation och elitutveckling Marknad, media och arrangemang MEDIA Sebastian Nurmi WEBB-TV

Läs mer

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 FOLKSPORTEN Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 INNEHÅLL INNEHÅLL Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2014/15 Organisation s. 4-7 Förord Fokusområden Styrelsen Förbundskansliet

Läs mer

Innehåll. Redovisning av intäkter och kostnader 2002/03 samt budget 2003/04 sid. 35-38

Innehåll. Redovisning av intäkter och kostnader 2002/03 samt budget 2003/04 sid. 35-38 Innehåll Verksamhet sid. 5-27 Förbundsmötet 5 Förbundsstyrelsen 6 Organisationsutredningen 6 Förenings- och licensutveckling 8 Kansli 9 Ordförandekonferensen 9 Vårkongressen 9 Sponsorer 10 Intresseorganisationer

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2012/2013 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsinriktning 3 Ordförandens tankar 4 Bertils årskrönika 5 Snabbguiden 6-9 Föreningens verksamhet Verksamheten 10 Årsmöte 11 Styrelsen 11 Styrelsemöten

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka.

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka. Det ska bli fantastiskt att träffa dig i Höganäs 7-9 september. Vi hoppas att du kommer väl förberedd till vårt högst beslutande möte. Tillsammans har vi makt att förändra! I detta häfte hittar du texter

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Årlig genomgång av svensk fotbollsekonomi Penningligan

Årlig genomgång av svensk fotbollsekonomi Penningligan Årlig genomgång av svensk fotbollsekonomi Penningligan Sports Business Group 2015 1 Allsvenskan slår omsättningsrekord igen, 1,3 miljarder SEK exklusive spelarförsäljningar 2 Innehåll Förord... 4 Allsvenskans

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet. Verksamheten 2011/2012

Svenska Ishockeyförbundet. Verksamheten 2011/2012 Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2011/2012 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Blastophaga psenes Hornsgatan 103, plan 9, 117 28 Stockholm +46 8-556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Välkommen till Förbundsmötet 2014 Förbundsmöteshandlingar

Välkommen till Förbundsmötet 2014 Förbundsmöteshandlingar Välkommen till Förbundsmötet 2014 Förbundsmöteshandlingar Svenska Basketbollförbundet har nöjet att inbjuda Er till Förbundsmöte lördag den 29 mars kl 11.00 SJ:s huvudkontor, Vasagatan 10, Stockholm Hur

Läs mer

Förbundsmöteshandlingar, ver 1 2012-02-29

Förbundsmöteshandlingar, ver 1 2012-02-29 Välkommen till Förbundsmötet 2012 Förbundsmöteshandlingar, ver 1 2012-02-29 Sid 1 av 18 Svenska Basketbollförbundet har nöjet att inbjuda Er till Förbundsmöte söndag den 25 mars kl 10.00 Stockholm Waterfront

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer