Kenneth. Kista. Bo Bjunér, Förhinder. Gruppen. att föredra. bild.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kenneth. Kista. Bo Bjunér, Förhinder. Gruppen. att föredra. bild."

Transkript

1 Deltagare Magnus Fantenberg, Badminton Sweden Kia Altemark, Badminton Sweden Kenneth Nordh, Badminton Sweden Jan Samuelsson, Badminton Sweden Jens Grill, Badmintonn Sweden Jon Norrgren, den unga generationen David Öhrling, den unga generationen Förhinder Mats Lundkvist, Malmö (Superettan) Peter Propst, FSE Christer Andersson, Skogås Anders Jonsson, Umeå Stefan Sjöö, Uppsala Jan Larsson, Täby Bo Bjunér, Kista Mats Tibbelin, Stockholm (SDF) Emma Kellermalm, den unga generationen Gruppen ska kompletteras med ytterligare en person från den unga generationen och en elittruppsspelare. Inledning Magnus Fantenberg inledde med att föredra om uppdragets utformning. Uppdraget har initierats genom diskussioner mellan Badminton Sweden och FSE och det faktum att elitserien 2009/100 består av enbart fem lag. En kort genomgång över projektets tänkta genomförande gjordes. Utredningen kommer att gå fort med färdigställande innan året är slut. Dock kommer en viss kvalitet säkras i och med att utredningen arbetar i enlighet med en strategiprocess, se bild. 1

2 Fantenberg klargjorde att det är viktigt att släppa prestige och att det är viktigt att vi har en gemensam samsyn om vad vi kommer fram till. Vi ska ta chansen att prata elitserien med folk vi kommer i kontakt med. Alla tycker något om elitserien kanske kan det bidra till utredningen? Fantenberg redovisade sina tankar om badminton och elitserien när han som ny kom till sporten i våras. Bl a fördes en diskussion utifrån att det är få lag och matcher i elitserien, att mediabevakningen är dålig, att de bästa svenska spelarna inte spelar i elitserien mm. Detta åtföljdes av en kort resumé över hur elitserien förändrats under den senaste tioårsperioden. Förväntningar på uppdraget Deltagarna fick under en tiominutersperiod möjlighet att beskriva förväntningarna på Uppdrag Elitserien. Dessa är sammanställda nedan. Ta fram ett nytt system för elitserien 2010/11 inkl. serie, slutspel och matchresultat Underlag till genomförande av en aktivitet som har ett mål som är förankrat och som kommer att följas upp och utvärderas. Koppling till verksamhetsinriktning och vi vet att du kan. Att vi får fram en intressant och spännande elitserie som lockar publik och media till välbesökta matcher med bra stämning Skapa samsyn förbund klubbar, ha framme ett förslag till ny elitserie, funnit plan för finansiering, konkretiserat idén kring massmedia och profilering Nytt koncept klart 2010 Att vi ska skapa en slagkraftig elitserie; sportsligt bra, locka mycket publik, intressera media, ekonomiskt lyft för klubbarna Att gruppen kommer med idéer som gör elitserien stark och till en produkt som är intressant för svensk media En konkret och direkt handlingsplan för att förbättra elitserien, profil för elitseriearrangemang (alla arrangemang måste bli proffsigare), skapa förståelse hos alla inblandade om vad som krävs för ett bra arrangemang Få ihop en elitserie som kan engagera hela badmintonsverige, mer uppmärksamhet, bättre ekonomi, marknadsmässig, få fler företag att sponsra, vara ansiktet utåt, SBF måste sätta till medel, de bästa spelarna ska vara med och inte spela i utländska klubbar Att alla (eller i alla fall de flesta) är överens om hur elitserien ska spelas och profileras i framtiden Förhoppning om att alla klubbar i superettan har som mål att spela i elitserien En elitserie som går att sälja kommersiellt till media och sponsorer, en tävlingsform som ger jämna lagmatcher och många måste matcher i slutspelet Att en gång för alla enas om varför elitserien finns och för vem, samt få en samsyn (klubbarförbund) om vad den kan bidra med till svensk badminton Mer tydlig produkt som syn på media (utanför Badminton Sweden), tydlig handlingsplan för att nå fram till Elitserien och Superettan, hur marknadsföra, spela sammandrag eller kvällsmatcher, direktsändning i tv eller webb, diskussioner där klubbarnas tränare och nya spelare redovisar sina förväntningar inför elitseriestart, uppföljning och eftersnack kring varje match, se till att alla klubbar vill vara med i elitserien 2

3 TT metoden Under uppdragets genomförande kommer den sk TT metoden att användas. TT står för team thinking och innebär att man använder post it lappar för att beskriva sina synpunkter. Metoden är bra för att få alla deltagare att komma till tals och att värdet på synpunkterna är lika. Metoden går till så att man på egen hand nedtecknar sina synpunkter om ett visst diskussionsområde på post itlappar. Därefter sammanställer man dessa om grupper eller i rubriker. När detta är gjort har man ett antal rubriker/grupper. Dessa värderas genom att deltagarna får ett antal klisterlappar att placera vid varje grupp/rubrik. När alla har satt sina klisterlappar har man värderat, d v s man har kommit fram till vad som är viktigast. Idén med elitserien Deltagarna använde TT metoden för att komma fram till vad idén med elitserien är. Frågorna bestod i: Varför finns elitserien? För vem/vilka finns elitserien till? Fokus i sammanställningen lades vid för vem/vilka finns elitserien till. Gruppen kom fram till följande resultat. Resultatet är beskrivet utifrån de grupper/rubriker som togs fram i sammanställningen. För varje grupp/rubrik finns synpunkterna (post it lapparna) beskrivna. För vem/vilka finns elitserien till? Antal poäng Beskrivning av synpunkter kopplade till rubriken (ovärderat) Publiken 27 st Viktigt med spänning Fler måste matcher=intressant för publik Variation i delmatchupplägg och golden set Publiken i fokus (4 st) Mer publik ger så mycket mer Kortare matcher för publiken skull Spänning/underhållning viktigt (2 st) Få motionärer och Svensson intresserade av elitserien Klubben/laget 25 st Finansiell källa/ekonomi för klubbarna Bättre ekonomiska förutsättningar för klubbarna Arbetstillfällen i klubbarna (tränare) Föreningar/lag ska inte tacka nej till elitserien Mål för föreningar/lag att spela elitserien Kora Sveriges bästa lag (2 st) Skyltfönster för klubbar gentemot sponsorer Klubbarna i fokus 150 tkr till lag som kvalificerar sig för elitserien Klubbarnas kamp; vi mot dom Media 17 st Matchtid anpassat för media/tv Göra en show av matcharrangemanget Media i fokus (4 st) Tv och webb tv viktigt Sälja in sporten mot media Spelarna 8 st Killar och tjejer i samma lag Viktig rekryteringsgrund att det finns en bra elitserie (3 st) Fokus på spelare/tränare (2 st) 3

4 De bästa spelarna ska spela i elitserien Färre utländska spelare ( 2 st) Återväxt och tillväxt Skapa förebilder för ungdomar(2 st) Bredden i fokus Behålla de bästa spelarna Bra träning för våra elitspelare Exponera de bästa spelarna Sponsorer 6 st Sponsorer i fokus (2 st) Sporten 1 st Marknadsföra badminton (3 st) Propaganda för sporten Rackethallar 0 st SWOT styrkor/svagheter och hot/möjligheter Deltagarna hade swottat svensk badminton inför första träffen. Processledaren sammanställde swotten och deltagarna fick möjlighet att komplettera och kommentera swot resultaten. Resultatet av swotten nedan är sammanställd utifrån ett publik och klubbperspektiv, dessa synpunkter är markerade i fet stil. STYRKOR Herrar och damer tävlar tillsammans Världens snabbaste sport Specialhallar för badmintonutövning Dopingfri idrott Stor motionsidrott=>många utövare Lätt att utöva=>vi vet att du kan Jämställd idrott OS idrott HOT För många utländska spelare Höga kostnader/klubbarnas ekonomi Svårt med klubbarnas ideella resurser Låg arenastandard Konkurrens från andra idrotter Antalet utövare minskar Dåliga landslagsresultat Föräldrars påverkan SVAGHETER Liten eller ingen mediabevakning Inga svenska stjärnor/profiler De bästa svenska spelarna spelar inte i Sverige Dåliga/ojämna arrangemang En match tar (för) lång tid Svag ekonomi/organisation i klubbarna Ingen publik på matcherna För få lag i elitserien Lågt intresse för elit bland oetablerade klubbar Svårt att kombinera internationellt program med spel i elitserien NBC måste harmonisera med klubbarna Klubbar och förbund har inte samma mål Det spelas inga landskamper MÖJLIGHETER Badminton som publiksport Badminton som arrangemangsidrott Ny tekning=>tv och webb Internet och nya medier Utveckla tävlingsformen=>publikfriande Utvecklingsbart från en låg nivå Benchmarking hur gör andra? Folksport och motionsidrott Badminton som friskvård Badminton i fler klubbar och på fler orter NBC Nordiskt samarbete EM2012 OS sport=>ekonomisk och medial stöttning 4

5 Slutsats idén med elitserien Utredningen har kommit fram till att idén med elitserien är: Elitserien ska utvecklas med ett tydligt fokus på att i attrahera publik och intressera media. Klubbarnas intressen ska i möjligaste mån beaktas. Styrkorna i dagens badminton är framförallt att tjejer och killar tävlar tillsammans i ett lag i Elitserien. Det är unikt inom den svenska elitidrotten och något som vi tror på. Badmintonsporten är en snabb idrott och lättillgänglig på så sätt att det är enkla regler som är lätta att förstå och enkelt att utöva själv. Vi tror att det är lätt för den stora mängden att ta åt sig badminton och få dem intresserade, bara de hittar till idrotten/arenorna. Bland svagheterna märks framförallt avsaknaden, eller ojämnheten, i matcharrangemangen. Det är få åskådare på dagens elitseriematcher. Vi saknar mediabevakning, framförallt i nationell media. Vi saknar våra bästa svenska spelare i elitserien och det finns inga stjärnor/profiler i dagens elitbadminton. Det finns en oro för att klubbar saknar organisation och ekonomi att bedriva elitseriespel som elitserien ser ut idag. Hoten är bl a att arenorna (rackethallarna) ser ut som de gör och inte lämpar sig för publika arrangemang. Klubbarnas ekonomi/organisation och bristen på ideella resurser är också ett hot. Det finns en viss oro för att antalet utländska spelare hämmar utvecklingen av svensk badminton. Vi ser en mängd möjligheter framför oss. Vi tror att vi har en produkt som är värd att visa upp; för publik och för media. Vi bör finna möjligheter till mer tv tid och lösningar med webb tv. Det finns andra idrotter som har sett över elitverksamheten som vi kan titta på; t ex innebandy och bordtennis. Badminton i Danmark är också en källa för kunskap. Nästa steg Vid nästa tillfälle ska mål för elitserien skapas. Det ska ske med utgångspunkt från idén, d v s fokus på publik, och med hänsyn till vad som kom fram i swot analysen. Det handlar i första hand om att formulera mål utifrån de möjligheter vi har, men även att förstärka våra styrkor, jobba med svagheterna och vara beredda på hoten. När mål ska tas fram är det viktigt att de följer en viss framtagningsprocess, man brukar kalla det för att ett mål ska vara S M A R T. S Specifieserade, d v s inte för generellt uppsatta M Motiverande, det ska vara roligt uppsatta mål som motiverar att man arbetar med dem A Accepterade, förankringsprocessen är viktig, det måste finnas en stor acceptans för målen R Realistiska, det måste vara rimliga mål som kan uppnås T Tidssatta, när ska målen vara uppfyllda, när kan vi mäta resultatet Det är också viktigt att vi inte konkurrerar om samma mål, d v s att klubbarna har sin egen målbild och svensk badminton (utredningen) har en annan. Vi måste vara överens om agendan. 5

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer