ATT GÖRA AFFÄRER MED NORGE TULL EN INTRODUKTION Norges Hus 24 April 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT GÖRA AFFÄRER MED NORGE TULL EN INTRODUKTION Norges Hus 24 April 2013"

Transkript

1 ATT GÖRA AFFÄRER MED NORGE TULL EN INTRODUKTION Norges Hus 24 April 2013 CUSTOMS CUSTOMS VAT DECLARATION REPRESENTATION REPRESENTATION CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTINGACADEMY CUSTOMS CUSTOMS ACADEMY SOFTWARE GOVERNMENT BORDER CONSULTING SERVICES

2 KGH LOCATIONS KEY NUMBERS 13,000 customers in all type of industries (with over one million declarations). 550 colleagues. Over 30 service offices. 55 MEUR turnover. Strategic locations with global network. Subsidiaries in seven countries. An ambitious partner strategy to ensure a quality process no matter where our customers need us. 2

3 3 YOUR INDEPENDENT PARTNER FOR CUSTOMS COMPLIANCE

4 FÄRSK RAPPORT KOMMERSKOLLEGIUM Viktiga handelspartners Varor, tjänster, arbetskraft EU, EES Få egentliga hinder Tullgräns med krav på administration Problem kartlagda Förslag på åtgärder EU, SE, NO Tullprocedur, moms, jordbruk & livsmedels tullar, tekniska nationella regler, personrörlighet, e-handel Kunskap om villkor Spridning av kunskap Företagares engagemang 4

5 VÄRT ATT VETA 1/2 OM TULL OG TOLL Sverige är medlem i EU, inte Norge, två tullregelverk att hålla reda på Låga tullar mellan Sverige och Norge men allt gods måste deklareras Tullvärde inte samma som fakturabeloppet Deklaranten är alltid ansvarig för innehållet i deklarationerna oavsett* vem som producerar dem Tull och Toll har ett unikt samarbete och utför klarering av varandras deklarationer 5 * I Norge har ombud större medansvar

6 VÄRT ATT VETA 2/2 OM TULL OG TOLL Moms & andra myndigheters krav hanteras samtidigt som tull men är olika regelverk. Annat ibland mer komplext än tull. En deklaration kan kontrolleras tre år efter klarering Transport dokument & tulldeklaration olika saker Leveransvillkor gäller mellan säljare och köpare och är oberoende av tullregelverken Kunskap innebär bättre möjlighet att ta höjd för kostnader och annat i den kommersiella delen av affären 6 * I Norge har ombud större medansvar

7 TULL I TRE DIMENSIONER PLANERING (STRATEGISK) Tull, en naturlig del av verksamhet och utveckling Tullprocedurer med ekonomisk verkan Moms (Mervärdesskatt) Internationella handelsaspekter - Leverantörer lokalisering - Leveransvillkor - Kunders lokalisering UTFÖRANDE (REALTID) Deklarationer Statistiska nummer Kvoter Licenser Ursprung/Frihandel Restriktioner Intrastat Avvikelsehantering Helpdesk COMPLIANCE (FÖRE/EFTER) AEO - Genomgång av tull och momsrutiner Överklaganden Revisioner Utbildning Interna tullrevisioner 7

8 ANALYS AV TULLKOSTNADER Tullavgift Kostnad för producerande av deklarationer Kostnad för misstag Tullvärde Varukod Frihandel Merarbete Onödiga tullkostnader eller negativa kassaflödes påverkningar Tullförfarande Frihandel Utförande Utförande Compliance Planning 8

9 INTERNATIONELL HANDEL Dokument & informationsflöde Land 1 Landsgräns Tull Landsgräns Tull Landsgräns Landsgräns Tull Tull Hav Land 2 Land 3 Land 4 A Hub Bil/tåg/båt/flyg Hamn Båt/flyg Hamn Hub Bil/tåg/båt/flyg B 9 9 Transportdokument Faktura Bill of Lading( BL/AWB) CMR T1/TIR/ATA-carnet Manifest Lastlista etc Transportör Arrangerar transport Speditör Arrangerar & bokar transport/ omlastning/tull (i många led?) Ombud Bokar transporter alt. speditör som bokar transport (i många led?) Nationella regelverk Godstyp Transportrutter Transportsätt Arbetsrättsliga regelverk

10 TULLPROCEDUREN Presentation av godset Tillfällig förvaring Godkänd tullbehandling Tull förfaranden Fri zoner & Fri lager Återexport Förstöring Överlåtelse till statskassan Import Export Transit Tullförfarande med ekonomisk verkan Temporär import Bearbetning under tullkontroll Tullager Aktiv förädling Passiv förädling 10

11 TULLPROCEDUREN RELEVANT HÄR Export SE Import NO Export NO Import SE Retur varor Vad är det för något som ska importeras eller exporteras varukod Behövs tillstånd eller finns restriktioner Vad har det för tullvärde Vilka avgifter är relevanta Vilket förfarande önskas Leveransvillkor Vem är deklarant Finns förenklingstillstånd att tillgå Styrkande handlingar 11

12 EXPORT TILL NORGE UPPGIFTER I EXPORTDEKLARATIONEN Exportör Namn Adress Eorinummer Mottagare Transaktionens art Bestämmelseland Container ja / nej Transportsätt Kollislag Antal kolli Märkning Varubeskrivning Varukod Statistiskt värde Bruttovikt Nettovikt Förfarandekod Utfartstullkontor Styrkande handlingar Faktura Fraktsedel Exporttillstånd Att exportanmälan klareras är inget bevis på att varan lämnat EU 12

13 EXPORTATTEST Exportattest bevisar att godset lämnat EU Exportattest begärs i exportdeklarationen Kod i fältet för särskilda upplysningar Exportattest direkt export (Godset lämnar EU via Sverige) Tullverket stämplar på baksidan av exportföljedokumentet Ger tillbaka till den som lämnade in exportföljedokumentet 13

14 VARUKOD Varukoderna finns i Harmonized system Framtagen av WCO Alla länder som är med i WCO använder HS Varukoden i Harmonized system har sex siffror

15 VARUKODER KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN Varukod är det officiella namnet som Tullverket använder med koden kallas även ofta för; Statnummer Taricnummer Tarickod HS-nummer KN-nummer Tullnummer Tullstatnummer med mera Koderna kan ändras håll speciell uppsikt vid halvårsskiften, 1/1 & 30/6 o Det kan vara vanskligt att skriva listor och fusklappar 15 Hämta bara uppgifter direkt från Taric där den alltid ska vara garanterat uppdaterad

16 VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT? Tulltaxan styr allt!!! Styr vilken tullsats som gäller för olika varor Vilka övriga avgifter som ska betalas Om det krävs licens eller några särskilda tillstånd att föra in/ut varan till/från EU För att få riktig handelsstatistik Vänd på resonemanget Använda fel varukod betyder att fel tullavgift betalas Att betala för lite i tullavgift kan skapa stora problem om/när Tullverket gör en revision 16

17 TOLKA EN VARUKOD Tom metallburk för målarfärg EU Kapitel HS-nummer Globalt avtal 8 KN-nummer 10 Varukod EU -8 siffror vid export -10 siffror vid import 17 Tom metallburk för målarfärg NO -8 siffror

18 STYRKANDE HANDLINGAR SE/EU Handlingar som styrker uppgifterna i deklarationen Faktura Packlista om kollital saknas i fakturan Eventuellt tillstånd Handlingarna behöver inte skickas in eftersom deklarationen lämnas elektroniskt Deklaration + styrkande handlingar ska arkiveras minst fem år från utgången av det år då deklarationen klarerades 18

19 STATISTISKT VÄRDE Statistiskt värde är varans värde på svenska gränsen. Försäljningspris Fraktkostnad till svenska gränsen. 19

20 EXPORTRESTRIKTIONER SE/EU SYFTE Upprätthålla internationella avtal Säkra kulturföremål Vapen Produkter med dubbla användningsområden Utrotningshotade djur och växter Kulturföremål Avfall Prekursorer, narkotika, kemiska- och biologiska stridsmedel Freoner och varor som innehåller freoner Explosiva ämnen Läkemedel 20

21 21 IMPORT I NORGE

22 VAD KRÄVS FÖR ATT TA IN VARAN I NORGE? Importdeklaration in i Norge Kontroll att varan får importeras Ta in införselavgifter Samla in handelsstatistik Importdeklaration ska lämnas elektroniskt (TVINN) Ombud kan lämna åt importören Importörens ansvar att deklarationen är rätt Eventuella krav på införseltillstånd ska vara uppfyllda. Importavgifterna betalade / kredit hos Tollvesenet Ombud kan ta på sig betalningsansvar skickar räkning till importör 22

23 UPPGIFTER I NORSK IMPORTDEKLARATION Liknande som information i exportdeklarationen plus: Leveransvillkor Transportmedlets identitet och nationalitet Omräkningskurs till NOK Tollvesenets kurs den dag deklarationen lämnas in Transaktionstyp Köp Kommission Lån Ursprungsland Om du önskar förmånsbehandling vad gäller tull Kod som talar om hur tullvärdet bestämts Statistiskt värde / Tollverdie Inköpspris Fraktkostnad till norska gränsen Eventuell transportförsäkring Eventuella omlastningskostnader innan varan anländer till Norge Avgifter 23 Nummer för tollkredit

24 TULLVÄRDE MER ÄN FAKTURAVÄRDET Både EU och Norge lutar sig mot samma regelverk Gemensamma regler som tagits fram av WTO. Inköpspriset det pris som importören betalar. Fraktkostnad fram till importlandet (EU) Transportförsäkring Förpackning Emballering Verktygskostnad Tillfört material Royalty och licensavgifter Mäklararvode, försäljningsprovision 24

25 IMPORTRESTRIKTIONER NORGE SYFTE Säkerhet Underlag och process för avgifter Liknar exporten men har annat syfte: Alkohol Explosiva varor och fyrverkerier Utrotningshotade djur och växter Läkemedel, narkotika, dopningspreparat, prekursorer, örter Levande djur Livsmedel Vapen Växter Elektriska och elektroniska produkter Emballage av trä (ISPM 15) 25

26 STYRKANDE HANDLINGAR NORGE Faktura Fraktdokument Eventuella ursprungsintyg Licenser Införseltillstånd för restriktionsbelagda varor Eventuellt ursprungsintyg Ska sparas i minst 10 år tillsammans med kopia av deklarationen 26

27 AVGIFTER I NORGE 1/2 Tull Fåtal varor, djur, växter, livsmedel, djurfoder, kläder av textil Miljöavgifter Batteriavgift Däckavgift Elektriska och elektroniska produkter HFK, PFK Dryckesförpackningar Mervärdesskatt livsmedel 14 %, övriga varor 25 % 27

28 AVGIFTER I NORGE 2/2 Säravgifter Alkoholfria drycker Alkoholhaltiga drycker Tobaksvaror Konfektyr Socker Bensin Båtmotorer Livsmedel Forskningsavgift Matproduktionsavgift OBS listan är ej fullständig 28

29 VAD HÄNDER PÅ GRÄNSEN Export från EU och norsk import klareras på samma tullkontor oftast norskt Vad behövs för att komma över gränsen? Exportföljedokument (EAD som visar att godset är exportklarerat eller tullid på exportanmälan så att den kan klareras på gränsen. Importdeklaration till Norge Fraktsedel Försäljningsfaktura till Norge 29

30 30 FRÅN NORGE TILL EU

31 FRÅN NORGE TILL EU Norsk exportanmälan Uppgifter Exportör Mottagare Bestämmelseland Om godset går i container Leveransvillkor Aktiva transportmedlets nationalitet Fakturans totalbelopp Transaktionstyp Fakturanummer Utpasseringsort Antal kolli, märkning Uppgifter fortsättning Varubeskrivning Varukod Upprinnelsefylke Bruttovikt Procedurkod Nettovikt Statistiskt värde Eventuella avgifter 31

32 STYRKANDE HANDLINGAR NORSK EXPORT Faktura Fraktsedel 32

33 IMPORT IN TILL EU Deklaration Elektroniskt EDI med godkänt system TID, Tullverkets Internet Deklaration Blankett (Enhetsdokumentet), endast vid import Deklarant Den person som lämnar deklarationen eller i vars namn deklarationen lämnas Ska vara etablerad i EU och ha tillgång till alla uppgifter som behövs för att lämna deklarationen Ombud Godkänt av Tullverket Fullmakt från deklaranten 33

34 ANDRA SITUATIONER MÖJLIGHET ATT SPARA PENGAR Reklamation Retursändningar Servicebil med verktyg Temporär import i Norge Resande försäljare/marknadsknallar Norska varor som ska bearbetas i SE Aktiv förädling Sända saker med post 34

35 FÖRETAGENS ANSVAR Importör är ansvarigt för att Allt gods från länder utanför EU blir förtullat (eller utanför Norge) Rätt varukod deklareras Rätt avgifter deklareras Inte bryta mot export- eller importbestämmelser - Gäller även om ett ombud anlitas 35

36 HUR LÖSER NI DETTA? Dokumenterade rutiner för Godsmottagning Tullhantering Deklaration Varukod Tullvärde Frihandel Restriktioner Kontroll allt gods blir deklarerat Packning, lastning och avsändning 36

37 HUR LÖSER NI DETTA? Kontroller - Kontroll att allt gods som inrapporterats av godsmottagningen och kommer från länder utanför EU (Norge) blivit tulldeklarerat. - Kontroll att alla fakturor rörande gods från länder utanför EU (Norge) finns med i en tulldeklaration - Kontroll av tulldeklarationer import och export - Avstämning tulldeklaration mot tullräkning - Kontroll att allt gods som exporteras blir exportklarerat. Utbildad och uppdaterad personal 37

38 HUR DET HÄNGER IHOP ATT GÖRA & NÄR ILLUSTRATION AFFÄRSPLANERING IMPLEMENTERING DRIFT Tid KLASSIFICERING REGISTRERING TILLSTÅND LEVERANSVILLKOR TULLRUTINER MOMSRUTINER REDOVISNING DEKLARATIONER 38

39 VÄRT ATT TÄNKA PÅ 1/2 Frågor Ni bör ställa Hur bör vi arbeta (vem gör vad) Vem behöver veta vad (och varför) Vilka förkunskaper behövs (har vi dem) Finns tydliga rutiner så att någon annan kan bistå vi semester eller sjukdom? Har vi alla verktyg (tillstånd, system) som behövs? Skulle vi klara en tullrevision eller kvalitetskontroll? 39

40 VÄRT ATT TÄNKA PÅ 2/2 Viktiga områden som påverkar tullhanteringen: Vilken geografi är relevant Typ gods/varor klassificering Ursprung på varan Varans tullvärde Vem är leverantören Vilka leveransvillkor gäller Hur ser logistiken ut inklusive returer Vilka funktioner är berörda Tidsramar Vet vi vad vi ska göra? Gör vi rätt idag? Om den som jobbar med detta inte är på plats vad händer då? 40

41 KURSER PÅ GÅNG 1/2 41

42 KURSER PÅ GÅNG 2/2 42

43 VAD KAN KGH HJÄLPA TILL MED? 43 Tulldeklarationer import, export & transit Efterkontroll Överklaganden Utbildning Rutiner AEO Tillståndsrevision Mervärdesskatt (moms) Ta fram förslag på lämpliga tullförfaranden - Söka tillstånd - Ta fram rutiner - Utbilda personal Tullsystem CUSTOMS DECLARATION A&V SERVICES CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY CUSTOMS SOFTWARE BORDER SERVICES

44 KONTAKTUPPGIFTER Catharina Olofsson Director Consulting & Academy KGH CUSTOMS SERVICES Skandiahamnen, Sydatlanten 6, Göteborg, Sverige Tel: +46(0) Fax: +46(0) E-post: 44

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 CUSTOMS CUSTOMS VAT DECLARATION REPRESENTATION REPRESENTATION CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING ACADEMY CUSTOMS CUSTOMS

Läs mer

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder FAKTABLAD Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Storbritannien Tyskland Österrike

Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Storbritannien Tyskland Österrike Att importera Inledning Denna broschyr har tagits fram i första hand till dig som vill börja importera. Den handlar om vad som gäller vid import av varor från tredje land, dvs. från ett område som inte

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

Gör rätt från början. Matolja som affärsidé. UTRIKESHANDEL Introduktion Inledning

Gör rätt från början. Matolja som affärsidé. UTRIKESHANDEL Introduktion Inledning 7. UTRIKESHANDEL Introduktion Inledning 3 Gör rätt från början 3 Första kunskapslistan 5 Handel med länder utanför EU 9 Dokument 13 Leveransvillkor 14 Försäkringar 15 Betalningsformer 16 Produktregler

Läs mer

KGH CUSTOMS SERVICES AB

KGH CUSTOMS SERVICES AB KGH CUSTOMS SERVICES AB FÖRÄNDRAD HANTERING AV IMPORTMOMS I SVERIGE 1 JANUARI 2015 CUSTOMS CUSTOMS DECLARATION REPRESENTATION A&V SERVICES CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING ACADEMY CUSTOMS

Läs mer

KGH Presentation June 14, 2011

KGH Presentation June 14, 2011 Gränshinder 37: Utredning om moms på tjänster utförda i Norge av svenskt företag Page 1 (20) RAPPORT Förstudie 1 Gränshinder 37: Utredning om moms på tjänster utförda i Norge av svenskt företag KGH Presentation

Läs mer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013 KGH Customs Academy har etablerats för att säkerställa hög kvalitet och kunskap inom KGH samt för att erbjuda våra kunder likvärdig möjlighet till kunskaper inom tull, moms och internationell handel. Vi

Läs mer

Att exportera Innehållet i Att exportera bygger i huvudsak på författningsbestämmelser som gällde den 1 januari 2002 Denna broschyr innehåller en översikt över tullbestämmelser om export och andra förfaranden

Läs mer

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (11) RAPPORT Förstudie 2 Gränshinder 57: Utredning om momsproblematik på förädling av produkter KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (11) 1. SAMMANFATTNING KGH Consulting

Läs mer

Stockholms Handelskammare februari 2004. Hinder vid handel. - Exemplet Norge

Stockholms Handelskammare februari 2004. Hinder vid handel. - Exemplet Norge Stockholms Handelskammare februari 2004 Hinder vid handel - Exemplet Norge Förord 99 % av Sveriges alla företag är småföretag som har färre än 50 anställda. Dessa sysselsätter 1,4 miljoner människor, dvs.

Läs mer

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar Tulltjänster Effektiv tullhantering spar tid och pengar Om Tullhantering Tullhantering är något som många företag upplever som krångligt. Det är också en del av logistikkostnaderna där det kan finnas stor

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015. Välkomna!

Projekt Tullager. Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015. Välkomna! Projekt Tullager Referensgruppsmöte, 26 mars, 2015 Välkomna! Agenda (Lunch 12.00-13.00, fika 14.30-14.45) 1. Inledning, information från sponsor / projektledning. 2. Börläge (uppdaterad utkast) normalförfarande

Läs mer

Mervärdesskatt vid import

Mervärdesskatt vid import Mervärdesskatt vid import 1.0 Inledning 1.0.1 Detta gäller om du är momsregistrerad i Sverige och anmäler varor till övergång till fri omsättning 1.0.2 Detta gäller om du är en momsregistrerad enskild

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Minnesanteckningar extern referensgrupp Importmoms till Skatteverket

Minnesanteckningar extern referensgrupp Importmoms till Skatteverket Kommunikationsavdelningen Datum Dnr Karolina Lönnqvist 2014-05-08 karolina.lonnqvist@tullverket.se Ert datum Er referens Minnesanteckningar extern referensgrupp Importmoms till Skatteverket Tid: 8 maj

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

När du handlar på distans

När du handlar på distans När du handlar på distans Distanshandel så fungerar det I Sverige har distanshandel en lång tradition. Sedan de första beställningarna gjordes på 1800-talet har distanshandel med varor nått en omsättning

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Jani Hartvik. Varuinköp och varuimport till Finland

Jani Hartvik. Varuinköp och varuimport till Finland Jani Hartvik Varuinköp och varuimport till Finland Företagsekonomi och turism 2015 FÖRORD Detta lärdomsprov gjordes vid Vasa yrkeshögskola, arbetet påbörjades i slutet av 2014 och slutfördes våren 2015.

Läs mer

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Syftet med självbedömningen i samband med ansökan om AEO-status är att hjälpa dig förstå kraven för att få

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO)

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO) EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 28 maj 2014 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer

Sveriges Importörers importhandbok

Sveriges Importörers importhandbok Sveriges Importörers importhandbok 1 2 Sverige behöver importen Tar vi bort alla importerade varor från hyllorna i en butik skulle den bli ganska tom. Byggde vi bilar med enbart svenska råvaror och komponenter

Läs mer

En undersökning om import av kosmetika och hygienprodukter till Finland från länder utanför EU

En undersökning om import av kosmetika och hygienprodukter till Finland från länder utanför EU En undersökning om import av kosmetika och hygienprodukter till Finland från länder utanför EU Case Företag X Fredrika Suuronen Martina Westerlund Examensarbete Företagsekonomi 2010 EXAMENSARBETE Arcada

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer