KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013"

Transkript

1

2 KGH Customs Academy har etablerats för att säkerställa hög kvalitet och kunskap inom KGH samt för att erbjuda våra kunder likvärdig möjlighet till kunskaper inom tull, moms och internationell handel. Vi vill med vår kurskatalog presentera de kurser som finns tillgängliga i vårt ordinarie kursutbud och som vi erbjuder regelbundet. Våra kurser erbjuds som företagsanpassade utbildningar, som öppna utbildningar, på akademiska institutioner eller i regi av andra kursarrangörer. Kurserna fokuserar på att överföra den kunskap du och ditt företag behöver för att förbättra kvaliteten eller effektiviteten i er tull- eller momshantering. Alla kurser kan därför anpassas efter just er verksamhets särskilda behov. Vi överför vår kunskap genom att i vår undervisning och vårt kursmaterial ta hänsyn till teoretiska och juridiska såväl som praktiska aspekter. CUSTOMS ACADEMY Investing in building customs knowledge for your business Utöver de kurser som finns angivna i denna katalog kan vi med vår breda kompetens även erbjuda specifikt utformade utbildningar på andra tänkbara tull- och momsrelaterade ämnen. Om ni har några frågor om vårt kursutbud eller efterfrågar någon särskild kurs, vänligen kontakta oss via till adressen: Strategiska kurser AEO - Authorised Economic Operator (Godkänd ekonomisk aktör) Frihandel och Ursprungsbestämning Handel Sverige - Norge Leveransvillkor - Incoterms 2010 Momsstrategi inom EU Säkerhet i logistikkedjan Tullförfaranden med Ekonomisk verkan Grundutbildningar Grundutbildning Export Grundutbildning Import Grundutbildning Moms Grundutbildning Tullprocedurer Vidareutbildningar och fördjupningskurser Bygg- och Entreprenadbranschen: Verksamhet över den Svensk-Norska gränsen EU-tull och moms för verksamhet i Norge Klassificering Momsutbildning - Internationell handel med varor och tjänster Momsutbildning - Skatteförfarandet Transitering Tullager Tullvärde Vidareutbildning Export Vidareutbildning Import

3 STRATEGISKA KURSER AEO - Authorised Economic Operator (Godkänd ekonomisk aktör) AEO-certifieringsprogrammet är ett EU-gemensamt program som har varit tillgängligt sedan I denna kurs går vi igenom vad AEO är, vad en AEO-certifiering innebär, vad kraven för en certifiering är samt vilka fördelarna är idag och i framtiden för ett AEO-certifierat företag. Kursen anpassas efter det enskilda företagets situation och verksamhet samt vad en AEO-certifiering skulle innebära för just Er. Frihandel och Ursprungsbestämning Det finns flera Frihandelsavtal som ger full nedsättning av tull för handlande parter i de länder som har ingått ett avtal och även ensidiga åtaganden med aktörer i utvecklingsländer. I denna kurs introduceras de olika frihandelsavtal som finns och hur ditt företag kan använda sig av dessa avtal. Vi går även igenom hur man bevisar en produkts ursprung när det krävs eller är fördelaktigt för er att ha ett ursprungscertifikat. Handel Sverige - Norge Denna kurs fokuserar på handeln mellan Sverige och Norge och hur korrekt tullhantering bedrivs mellan de två länderna. Stora varuflöden passerar dagligen den svensk-norska gränsen men särskilda regler och överenskommelser skapar en speciell tullsituation. Vilka är bestämmelserna för handel mellan de två länderna, vilka handelsavtal finns det att gå efter och hur ska du hantera momsen? Dessa är några av frågorna som adresseras i denna kurs. Säkerhet i logistikkedjan Denna kurs fokuserar på att förbättra säkerheten i ditt företags logistikkedja. Baserat på EU:s AEOriktlinjer och best practices bör ett företag påvisa hög standard och förståelse för säkerhet och skydd för att minimalisera de risker och hot som kan finnas i den internationella logistikkedjan. Baserat på ert företags erfarenheter och förutsättningar går vi igenom områden där det är viktigt för Er att skapa en säkrare logistikkedja. Även andra internationella säkerhetscertifieringar gås igenom samt hur de förhåller sig till varandra och Er verksamhet. AEO ställer krav på intern kompetens och utbildning inom säkerhetsområdet vilket också kan tas in som en del av kursen. Tullförfaranden med Ekonomisk verkan Det finns flera tullprocedurer med ekonomisk verkan att använda som ger dig en fullständig eller delvis nedsättning av tull och andra avgifter. Tullprocedurerna med ekonomisk verkan är: Aktiv förädling, Passiv förädling, Tullager, Bearbetning under tullkontroll och Temporär import. Tillstånd krävs för samtliga av dessa förfaranden och kan kräva en deposition för tullavgifterna. I denna kurs går vi igenom samtliga procedurer med ekonomisk verkan och hur de kan vara fördelaktiga för ditt företag att använda. Information om Leveransvillkor Incoterms 2010 När du som företag köper eller säljer varor är det av stor vikt vilket leveransvillkor som väljs. Den senaste versionen av Incoterms - Incoterms uppdaterades hösten 2010 och innehåller flera ändringar och nyheter. KGH informerar om vad de olika leveransvillkoren står för och innebär, samt ger råd till vilket leveransvillkor som är mest fördelaktigt för ert företags varuflöde. Informationen är avsedd för en halv- eller heldag. Momsstrategi inom EU Tullsatsen är densamma inom EU men då det gäller moms finns det vissa skillnader mellan medlemsländerna. Skillnaderna kan gälla momshantering, procentsatser för moms och andra nationella bestämmelser som påverkar dig som handlar med kunder i olika EU-länder. Det är viktigt att du tar hänsyn till momskonsekvenser i ditt företags affärsstrategi. En momsstrategi underlättar ditt företags handel samt är en viktig del i att optimera företagets internationella flöden av varor och tjänster. En felaktig momshantering kan innebära att du tvingas momsregistera företaget i andra länder och måste betala dyra straffavgifter. KGH har hög kompetens inom moms och erbjuder både generella och särskilt riktade kurser om hur en momsstrategi kan bli formad för just ditt företag.

4 GRUNDUTBILDNINGAR Grundutbildning Export I denna kurs berör vi de grundläggande aspekterna för korrekt exportförtullning och ger dig som deltagare en god inblick i vad som är viktigt när du exporterar varor. Vi berör vilka rutiner som bör vara på plats, vilka ansvar du som enskild aktör har samt hur kan du uppnå ett effektivt varuflöde. Kursen kan anpassas efter det aktuella godsflödet. Kursen är avsedd som heldagskurs. Grundutbildning Import I denna kurs går vi igenom de viktigaste aspekterna kring hur du importerar varor. Vi berör vilka rutiner som bör vara på plats, vilka ansvar du som enskild aktör har samt hur du kan uppnå ett effektivt varuflöde. Kursen kan anpassas efter det aktuella godsflödet. Grundutbildning Moms Kursen är utformad för dig som vill lära dig moms från grunden. Under kursen får du bland annat lära dig i vilka fall moms ska debiteras eller inte debiteras, med vilken procentsats momsen ska tas ut samt vad som gäller för avdragsrätt för moms. I kursen ges praktiska råd och tips vad du bör tänka på vid handel, fakturering och redovisning av moms. Kursen är avsedd som heldagskurs. Grundutbildning Tullprocedurer Denna kurs är avsedd som en översiktlig introduktion till tull. I denna kurs berör vi vilka de olika tullprocedurerna är, de viktigaste aspekterna kring import- och exportprocedurerna, hur du klassificerar produkter, hur du räknar ut tullvärdet samt hur du hanterar ursprung och frihandel. Knowledge improves both quality and compliance of your business customs administration.

5 VIDAREUTBILDNINGAR OCH FÖRDJUPNINGSKURSER Bygg- och entreprenadbranschen: Verksamhet över den Svensk-Norska gränsen Kursen riktar sig till företag som har verksamhet på båda sidorna av den svensk-norska gränsen och som sänder varor, tjänster och anställda fram och tillbaka. Vi behandlar bland annat gällande regelverk, hur tull och moms bör hanteras, skillnaden i momsregler mellan Sverige och Norge, hur personal som arbetar på andra sidan gränsen ska hanteras samt vilka krav som finns på registrering och rapportering i Sverige och Norge. EU-tull och moms för verksamhet i Norge I denna kurs går vi igenom hur norska företag kan agera importör i EU. Vi går igenom tullprocedurerna inom EU och möjligheten till att göra en EU-förtullning, även kallad yttergränsförtullning, för varor som ska till ett annat land än det land de förtullas in i. Vi går även igenom hur moms ska hanteras vid handel med EU, hur du som norskt företag kan momsregistrera dig i Sverige, hur du hanterar momsbefriad import till EU samt val av leveransvillkor vid import till EU. Klassificering Alla produkter som importeras eller exporteras behöver klassificeras med en varukod (HS-nummer) och det är som importör eller exportör ditt ansvar att säkerställa att klassificeringen är korrekt. Denna kurs visar hur du klassificerar varor och på så vis tar kontroll och beräknar dina kostnader korrekt. Kursen visar även på hur du läser Taric, var du hittar den information du behöver samt hur du väljer rätt varukod med de olika avgifterna som är länkade därtill. Momsutbildning Internationell handel med varor och tjänster Kunskaper inom moms är nödvändiga för dig som bedriver affärsmässig verksamhet och i synnerhet om affärer görs med andra länder. Vid internationell handel ställs det stora krav på dig som företagare att rapportering till olika myndigheter blir rätt. Med kunskap om vilka krav som ställs för momshantering vid internationell handel kan du ta tillvara på de möjligheter som finns i gällande momsbestämmelser och därmed underlätta handeln med kunder i andra länder. Vidare kan kostsamma misstag undvikas. Kursen behandlar hur momsen fungerar vid import, export, varuhandel i EU och tjänstehandel. I kursen ges både användbara exempel och konkreta råd kring vad du som företagare bör tänka på i momshanteringen vid internationell handel. Momsutbildning Skatteförfarandet Denna kurs syftar till att ge kunskap kring hur skatteförfarande gällande moms fungerar. Kursen behandlar frågor så som hur du undviker skattetillägg, argumenterar för att förbättra dina möjligheter till befrielse från påförda skattetillägg, hur du gör rättelser, begär omprövning och överklagar. Med kunskap om skatteförfarandet och de praktiska råd som ges under kursen är ditt företag bättre rustat för de kontroller som Skatteverket gör och kan förebygga kostsamma misstag. Transitering Transitering används för att transportera varor genom ett eller flera länder utan att betala tullavgifter vid varje inträde. I denna kurs går vi igenom de viktigaste aspekterna kring transitering så som vad transitering är, de olika sorters transiteringar, krav för att göra en transitering samt hur du fyller i en transiteringsdeklaration. Tullager Genom att lägga upp dina varor på Tullager kan du som företag fördröja betalningen av tull och andra avgifter tills produkten säljs eller tas i bruk. Det finns flera olika sorters Tullager och KGH informerar om alla sorter samt ger råd kring vilken sorts tullager som vore mest fördelaktigt för just ditt företag. Beräknande av korrekt Tullvärde När man förtullar en vara är det många faktorer som påverkar värdet man beräknar tull och moms på. Det finns flera gömda kostnader att inkludera i beräkningen och några som ska dras ifrån. Du som önskar ha kontroll över dina produktkostnader vid import av varor bör gå på denna kurs där vi går igenom hur du räknar ut tullvärdet, medtaget vilka kostnader som inkluderas och vilka som dras ifrån. Vidareutbildning Export Denna kurs är huvudsakligen riktad till dig som har grundläggande kompetens och erfarenhet inom exportrutiner och exportförtullning. Vi tittar här på de olika exportprocedurerna, hantering av ursprungsbestämning, fokuserar på bra rutiner och kan anpassa kursen till att titta djupare på ditt företags specifika problemställningar. Vidareutbildning Import Denna kurs är huvudsakligen riktad till dig som redan har grundläggande kompetens och erfarenhet inom importförtullning. Vi tittar i denna kurs närmre på importprocedurer med ekonomisk verkan, temporär import samt ursprung och frihandel och vi anpassar gärna innehållet i kursen efter dina erfarenheter och problemställningar för just ditt företag.

6 Passionate about customs At KGH, we build bridges between your company and existing regulations in international trade. We are passionate about customs and look forward to helping you improve your customs process through our: Unique product portfolio Customs competence Geographical coverage Please visit our website at YOUR INDEPENDENT PARTNER FOR CUSTOMS COMPLIANCE AUSTRIA BELGIUM DENMARK GERMANY NETHERLANDS NORWAY SWEDEN

Gör rätt från början. Matolja som affärsidé. UTRIKESHANDEL Introduktion Inledning

Gör rätt från början. Matolja som affärsidé. UTRIKESHANDEL Introduktion Inledning 7. UTRIKESHANDEL Introduktion Inledning 3 Gör rätt från början 3 Första kunskapslistan 5 Handel med länder utanför EU 9 Dokument 13 Leveransvillkor 14 Försäkringar 15 Betalningsformer 16 Produktregler

Läs mer

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder FAKTABLAD Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Affärsutbildning 2015 75 kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Skräddarsy

Läs mer

DISTRIBUTIONSLOGISTIK

DISTRIBUTIONSLOGISTIK DISTRIBUTIONSLOGISTIK KURSPROGRAM 2012 UTBILDNINGAR FÖR DIREKT AFFÄRSNYTTA INNEHÅLL Grundkurs distributionslogistik............................................................................... 3 Lagerstyrning...............................................................................................................

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute sförteckning Inledning...4 Logistikens grunder...5 Effektivt inköp...5 Övergripande tullkunskap...6

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 43 Oktober 2009 Kostnadsfria seminarier Nytt ämne för enskild specialistrådgivning: Boka säljmöte per telefon Kurser Visma: Tio tips IF erbjudande:

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 47 November 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 47 November 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 47 November 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Frukostmöte 9/12 - Cities of opportunity Frukostmöte 10/12 - Nobelfrukost

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholms Handelskammare: Frukostmöte den 30 mars Angola - en doldis

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Svea Affärsutbildning

Svea Affärsutbildning Svea Affärsutbildning Våren 2013 Kunskap för bättre affärer Välkommen till Svea Affärsutbildning! Svea Affärs utbildning för dig som vill göra bättre affärer! Kunskap - för bättre affärer Ett av de snabbaste,

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys 0BTilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Business Software Enterprise-utökning Mamut Enterprise Status/Analys I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Mamut Enterprise Status/Analys...

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang Att boka bord Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang I denna skrift har Visita samlat kortfattad information om hur det

Läs mer

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO)

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO) EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 28 maj 2014 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer