YCKET MER ÄN ETT BOEND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND"

Transkript

1 Nr 2 September 2006 MYCKET MER ÄN ETT BOENDE

2 VD HAR ORDET Vilken fantastisk sommar! Bä re semesterväder än vad vi haft i år är väl svårt att önska. Värme och sol har lockat till mycket utevistelse. Ljumma sommarkvällar har inbjudit till samvaro kring grillen eller till stilla skymningsstunder på balkongen med en avkopplande bok. Det ger kra och inspiration a möta tillvaron med nya tag. På Hyresbostäder fortsä er vi nu vår resa in i framtiden med nya kra er. Det är glädjande a se hur stort intresse vår satsning på 50+ boende har rönt. Det visar a vi tänkt rä i vår strävan a skapa e tryggt och bekvämt boende som även ger möjlighet till en meningsfylld samvaro och fritid för våra äldre hyresgäster. I bästa fall kommer e tiotal lägenheter att kunna ställas i ordning till 50+ boende för a möta e erfrågan under hösten. Vi fortsä er också a anpassa våra lägenheter i Ekeby till studentlägenheter och a höja standarden i samtliga lägenheter, i första hand till en lägsta nivå. De uteplatser som byggts till våra marklägenheter har också blivit mycket uppska ade. Här har hyresgästerna själva, genom vackra planteringar, bidragit till a skapa en vänlig och inbjudande utemiljö. Det ligger helt i linje med vår ambition a erbjuda mer än en bra bostad. En trevlig och trygg miljö betyder mycket för trivsel och gemenskap. E led i det är även de aktiviteter och erbjudanden vi har för våra hyresgäster, såväl unga som äldre. Årets resor liksom sommarkul för de yngsta har blivit mycket populärt. Jag hoppas a du, precis som jag, har ha en skön sommar och är redo a ta dig an de uppgifter som väntar. För oss på Hyresbostäder betyder det fortsa hårt arbete för a nå långsiktig balans på bostadsmarknaden även om vi kommit en bra bit på väg. Nöjda hyresgäster, som ger oss e högt betyg, ger oss styrka på den resan. HÄR FÅR DU MER ÄN EN BOSTAD FÖR HYRAN Visst kan hyran kännas som en tung post i hushållsbudgeten varje månad. Men har du tänkt på vad du egentligen får för pengarna? Hos Hyresbostäder är det faktiskt mer än bara en bostad. Innehåll Nr2 September 2006 Mer för hyran än en bostad 3 Behövs allmännyttan? 4 Stor efterfrågan på 50+ boende 5 Populära sommarutflykter 6-7 Framtiden för Hyresbostäder 8-9 Balkongtävlingen avgjord 10 Bo billigt och bra i Säfsen Höstens aktiviteter 13 Korsord HB-nytt ges ut av : Hyresbostäder i Karlskoga AB Adress: Skrantafallet 9A Box 417, Karlskoga Telefon: , Fax: E-Post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Redaktionsråd: Fotografier: Text: Grafisk form: Tryck: Ann-Christine Kvist Tomas Venuti Ann Heldring Anita Norberg Prodera Trio Tryck, Örebro E bra boende är en viktig grund för a trivas. - Vi har försökt se till behoven i livets olika skeden, säger Tomas Venuti, kundchef hos Hyresbostäder. Hos Hyresbostäder har du stora möjligheter a välja hur du vill bo och vad du villbetala för. Du kan exempelvis själv bestämma hur lägenheten ska vara utrustad; från inbro ssäker dörr och diskmaskin till inglasad balkong, markis eller uteplats. Och du betalar bara för den standard du valt enligt det flexibla hyressystem som införts. - På det här sä et kan hyresgästerna själva vara med och utforma si boende, kommenterar Tomas. Till nyheterna hör 50+ boende för dig som kanske sålt villan och vill ha e bekymmersfri, praktiskt och tryggt boende på lite äldre dar. E erfrågan är redan stor och många har ställt sig på kö. Är du intresserad så går det bra a anmäla si intresse till Bobutiken. Pluggar du på högskolan kan du välja studentlägenhet. Här har gemensamhetsboendet, alltså egen lägenhet med del i gemensamma lokaler, blivit mycket populärt. Som hyresgäst har du också tillgång till gästlägenheter om du får besök och saknar överna ningsmöjligheter. Givetvis finns även garage och p-platser a hyra. För dig som är på tillfälligt jobb i Karlskoga och vill bo i hemmiljö finns möblerade lägenheter a hyra för kortare eller längre tid. A göra boendet tryggt och trivsamt är en angelägen uppgi för Hyresbostäder. Även här kan du som hyresgäst påverka. Små föreningar har bildats i bostadsområdena där de boende själva tar initiativ till olika aktiviteter för a öka gemenskapen och ge fritiden innehåll. Dessutom ordnar Hyresbostäder olika aktiviteter, både för barn och vuxna. Det är resor och utflykter och de yngsta kan delta i olika sommarsysselsä ningar som föreningarna i kommunen ordnar utan a det kostar något. - E bra boende är så mycket mer än en lägenhet med fyra väggar. A skapa en miljö där våra hyresgäster trivs och vill stanna är minst lika viktigt; det handlar om a ge hyran e mervärde, säger Tomas Venuti. Fotnot Vill du veta mera om Hyresbostäders verksamhet finns mer information på 2 3

3 Fakta om allmännyttan Allmännyttan kallas de bostadsföretag som ägs eller drivs av kommunen. Hyresbostäder i Karlskoga är ett av dem. Deras uppgift är att driva affärsmässigt dock inte som huvudsakligt syfte att ge vinst. I Sverige var det befolkningsökningen i tätorterna vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som drev fram behovet av hyresbostäder. Socialt inriktade personer startade då institutioner och små stiftelser med målet att bygga för allmännyttan tog riksdagen beslut om regler för allmännyttiga bostadsföretag. Målen var att avveckla den akuta bostadsbristen och höja den allmänna bostadsstandarden. Fler två- och trerumslägenheter skulle byggas. Vid mitten av 1940-talet bestod nära hälften av alla lägenheter av högst ett rum och kök. I Karlskoga startade allmännyttan 1947 och firar under 2007 sextio år. KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE: - FRAMTIDEN LJUS FÖR HYRESBOSTÄDER SÅLDE VILLAN OCH FLYTTADE TILL 50+ BOENDE De har sålt villan i Kyrksten och flyttat till en nyrenoverad 50+ lägenhet i centrala Karlskoga. Våge och Mona Karlsson har valt att byta boende för att få det lite bekvämare i framtiden. - När man kommer upp lite i åren är det mer problemfri a bo i lägenhet, menar Våge. Både han och hustrun föll för den visningslägenhet Hyresbostäder gjort i ordning på Värmlandsvägen, som nu är deras sedan första september. - Här kommer vi nog a trivas. Det är ljust och rymligt, snygga golv och tapeter och e trevligt kök, summerar Våge. De har bo i lägenhet tidigare och är vana a fly a runt. - Det här blir 21:a gången vi fly ar. Men så har vi också varit gi a länge, skojar den tidigare frisören. Från a ha bo 1,6 mil från centrum hamnar de nu mi i stan. Hur känns det? - Det blir nog billigare, tror Våge. Tidigare har vi tagit bilen och åkt och storhandlat e par gånger i veckan. Då har man köpt på sig, ibland lite för mycket. Nu kan vi handla mindre åt gången i stället. Dessutom blir det mindre bilåkande. Vad han däremot kommer a sakna är nog trädgården, blomsterälskare som han är. - Men det kräver ju arbete också. A bo så här blir bekvämare och mer bekymmersfri. Och man blir ju tyvärr inte yngre med åren För att klara det ökande bostadsbyggandet fick stat och kommuner ta ansvar. Kommunägda företag skulle stå för merparten av bostadsbyggandet. Motivet var bl a att de visat sig mest stabila i kristider. Bostäderna skulle förvaltas av kommunala företag eller företag med kommunal tillsyn och utan enskilda vinstmotiv. Garantier skulle finnas för att de statliga bostadslånen inte skulle nyttjas spekulativt. De allmännyttiga bostadsföretagen skulle också vara prisstabiliserande när hyresregleringen upphörde beslöt riksdagen att kommunerna skulle utse samtliga styrelseledamöter i allmännyttiga företag bildade efter första januari Valen sker på politiska grunder, efter styrkeförhållandena i kommunen upphörde lagen som bestämde villkoren för de allmännyttiga bostadsföretag. Samma år beslöt riksdagen att likställa lånevillkoren. I dag bor omkring 1,4 miljoner hyresgäster (var sjätte invånare) i de cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag som finns i Sverige. (Källa: SABO) - A ställa om e helt fastighetsbestånd och anpassa till den föränderliga situation som råder på bostadsmarknaden är ett tufft uppdrag. Jag tycker Hyresbostäder lyckats mycket bra på sin resa in i framtiden. Det styrks även av hyresgästerna som i olika undersökningar ger sin hyresvärd e mycket fint betyg, säger Margareta Karlsson. Hon är kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga, socialdemokratiskt kommunalråd sedan tolv år och representerar Hyresbostäders ägare kommunen. Hur ser du som ägare på det åtgärdsprogram Hyresbostäder tagit fram? - Man har tagit e kra fullt grepp och är lyhörd för hyresgästernas behov och önskemål. Med den långsiktiga plan som arbetats fram och proffsiga marknadsföring som bedrivs ser framtiden ljus ut. Mycket återstår men med den dri iga ledning och kompetenta styrelse vi har tror jag a man klarar det. - Dessutom har mycket gjorts. Standarden har höjts och utemiljön förbä rats vilket ge lu igare, grönare och trivsammare bostadsområden. Det är helt i linje med kommunens satsning på a försköna Karlskoga och skapa en bra livsmiljö. Här betyder Hyresbostäders insatser mycket. Ekonomin då. A riva kostar pengar, hyresintäkterna minskar. Samtidigt ska nya satsningar finansieras. Kan kommunen tänka sig a skjuta till mer eller ska hyresgästerna betala? - Blir det kris måste vi gå in. Där är vi inte och jag tror inte det blir aktuellt. Då ska extraordinära omvärldshändelser till. - Hyrorna däremot är en fråga för styrelsen. Det anpassade hyressättningssystem som införts känns rä. Då betalar var och en för den boendestandard man vill ha. Vad tror du om allmänny an i framtiden? Behövs den? - Absolut. Som kommun har vi e socialt ansvar för alla. Där ingår även a erbjuda en bra bostad. Däremot kan man diskutera hur stora de allmänny iga bostadsbolagen ska vara. - Vilken respons, konstaterar Åsa Andersson och Lillemor Hedström om det populära 50+ boendet. -Intresset för vårt 50+ boende har varit fantastiskt. Över 200 personer har varit på visningar och många har anmält sitt intresse. STORT INTRESSE FÖR 50+ Åsa Andersson och Lillemor Hedström i Bobutiken kan bara glädjas över det stora gensvar som Hyresbostäders satsning på 50+ har få. - Flera har redan skrivit under kontrakten, säger Åsa. I början på augusti hade vi fem tecknade kontrakt. Det visar a våra hyresrä er ses som e konkurrenskra igt boende även bland 50+, inte minst på grund av den höga bostadsstandarden. Den fyrarumslägenhet på Värmlandsvägen 5, som fungerat som visningslägenhet, är nu uthyrd. Nu i höst blir y erligare några visningslägenheter klara, däribland en tvåa och en trea. - Merparten av förfrågningarna rör just trerummare, säger Åsa. O a är det äldre som sålt villan och vill bo lite bekvämare i framtiden som tycker det här är e bra alternativ. Avsikten är att de tre fastigheterna på Värmlandsvägen 5, 7 och 9 samt fastigheten mittemot, (Värmlandsvägen 6) ska ställas om till 50+ boende på sikt. - Det sker i den takt som lägenheterna blir lediga, poängterar Åsa och Lillemor. Förutom en hög standard i lägenheterna finns det tillgång till hiss i husen, gästlägenhet för besökande släkt och vänner som vill sova över, del i gemensamhetsutrymmen med mera. Även utomhusmiljön kommer a ses över. Förändringarna sker i nära samarbete med den arbetsgrupp som är tillsa för 50+ projektet. För den som är intresserad är det bara a ta kontakt med Bobutiken eller gå in på Hyresbostäders hemsida där mer information om 50+ boendet finns. Adressen till hemsidan är: och sen är det bara a klicka sig vidare. 4 5

4 POPULÄRA SOMMARUTFLYKTER Hyresbostäders populära rese- och utflyktsmål har lockat många även den här sommaren. Årets resa till Göteborg samlade totalt cirka 100 deltagare medan utflykten till Lunedet lockade omkring 70 hyresgäster. Trevligt, trivsamt och klart prisvärt, är det allmänna omdömet. Vi har träffat en av deltagarna, som varit med på båda sommarutflykterna. SOMMARKUL FÖR UNGA UPPSKATTAT AV MÅNGA - Bra bostad, snabb service och trevliga aktiviteter för hyresgästerna. Kjell Uvhagen, som bor på Skogsrundan sedan drygt tre år, är nöjd med sin hyresvärd. SUVERÄNT ARRANGEMANG - En hundralapp för a komma till Göteborg med fika under bussresan. Och utflykt till Lunedet med brak- lunch alldeles gratis. Det är suveränt. Hyresvärden ska ha en eloge för a de ordnar så fina resor. Det säger Kjell Uvhagen, en av deltagarna i Hyresbostäders årliga sommarutflykter för hyresgästerna. Det är alltid kul a komma till Göteborg, tycker Kjell. Han besökte bl a den stora hamnen där det jämt är liv och rörelse. Liseberg har han se tidigare så dit gick han inte i år. - Bra väder hade vi också så man kan inte vara annat än nöjd med resan. På utflykten till natursköna Lunedet fanns han också med. Där blev det kaffe med dopp vid ankomsten och en enmansorkester underhöll med gamla go a låtar. De vackra omgivningarna lockade till en promenad innan lunchen serverades. Gôrbra mat, enligt Kjell, som man sällan eller aldrig kostar på sig i egen regi. - Det här är upplevelser man kommer ihåg, säger Kjell som nu har e plusjobb på kommunens kultur- och föreningsförvaltning och trivs bra med både uppgi er och arbetskamrater. Tidigare har han arbetat som maskinkonstruktör i olika branscher och företag på många håll i landet och utomlands och han har även provat på eget företagande. Uppfinningsrik är han fortfarande och kan inte låta bli a klura ut nya konstruktioner. Dit hör bl a en vapenlåda i trä med utfällbara stativben. - Och har man inget speciellt a göra är det rä skönt a bara sä a sig bekvämt i fåtöljen med en bra äventyrsbok, e glas vin och en grillad fläskkotle, tycker Kjell, som tar vara på tiden och gärna gör något som berikar. - Så jag tänker åka med på Hyresbostäders utflykter även nästa år. Och rekommenderar andra hyresgäster a göra detsamma. Den som inte följer med missar något. Både kommunen och föreningarna i Karlskoga ser positivt på samarbetet med Hyresbostäder när det gäller sommaraktiviteter för barn och unga. Bra a bostadsföretaget engagerar sig, menar man. Även i år har unga som bor hos Hyresbostäder kunnat delta i många olika fritidsaktiviteter som arrangerats av kyrkan och föreningar i kommunen. Fotbollsskola, golfläger, sommarkollo, kanot- och seglarskola, ridning är som- markul som ungdomarna kunnat välja bland utan a det kostat dem något. Avgi en har Hyresbostäder stå för. - Idén är jä ebra. Det är mycket positivt a de unga erbjuds något meningsfullt a göra under sommarlovet, tycker man på kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Dessutom kan det locka fler till klubbarnas verksamhet. Nöjda med satsningen är även föreningarna. Karlskoga Sportklubb har i år tagit emot e 70-tal träningssugna ungdomar i sin fotbollsskola. Några bilder från Lunedet... - Uppskattningsvis är cirka 10 procent från Hyresbostäders bostadsområden, säger ordföranden Sven Heüman. Flera har ringt och frågat om fotbollsskolan. När de få veta a det inte kostar något om de bor hos Hyresbostäder har de nappat direkt. Jag tycker det här är e mycket bra initiativ från Hyresbostäders sida. Det visar a man känner e ansvar även för sina yngsta hyresgäster. BO BRA I 50+ BOSTAD ÄR DU 50+ OCH INTE HAR NÅGRA HEMMAVARANDE BARN? Då erbjuder Hyresbostäder ett bekvämt och tryggt boende på Värmlandsvägen 5-9 i centrala Karlskoga. Tillsammans med kommunen, hyresgästföreningar och pensionärsråd har formerna för ett tryggt och trivsamt 50+ boende arbetats fram. ETT 50 + BOENDE INNEBÄR FÖLJANDE: - hög lägenhetsstandard - tillgång till hiss - lägenheten anpassad för rullator - del i gemensamma utrymmen - tillgång till gästlägenhet för besökande släktingar och vänner Mera information finns på Hyresbostäders hemsida: eller hos Bobutiken, tfn

5 SÅ HÄR SER STYRELSEN PÅ HYRESBOSTÄDERS FRAMTID Hur ser du på Hyresbostäder i framtiden? Vad tror du om hyrorna och om bostadsmarknaden i Karlskoga? Vi har ställt några frågor till styrelsen för Hyresbostäder som här ger sin syn på det kommunala bostadsbolaget och på utvecklingen för Karlskoga. Rolf Lindberg, s, ordf i styrelsen - Hyresbostäder hade rejäla problem för sexsju år sedan, då den nuvarande styrelsen tillsa es. Direktiven från ägaren/kommunen var bl a att minska andelen bostäder och se till a få en ekonomi i balans, förklarar Rolf Lindberg. I avtalet med bostadsdelegationen ingick a ta bort 600 lägenheter från bostadsmarknaden. Det visade sig inte räcka. 733 lägenheter avvecklades. - Äldrepuckeln och minskat födelsetal har gjort a befolkningen minskar vilket påverkar bostadsmarknaden. Därför har beslut tagits a avveckla y erligare 300 lägenheter. Av dessa har 75 sålts till Svenska Fritid. Omstruktureringen frestar på Hyresbostäders ekonomi. - Vi arbetar intensivt för a inte behöva gå till ägaren och begära pengar. A höja hyrorna är absolut inget alternativ, vi ligger redan högt i länet. I stället måste vi klara ekonomin genom a riva och sälja fastigheter, anpassa och förädla och samtidigt hålla igen på kostnaderna. Det gäller a bromsa och gasa samtidigt. Positivt är a satsningen på uteplatser och på 50+ boende tagits emot så väl av hyresgästerna, tycker Rolf Lindberg. - Kan vi genomföra vårt program på e bra sä har vi lagt en stabil grund för framtiden. Jan Stureborg, m Hyresbostäder har genomgå stora förändringar på senare år och står nu stadigare än tidigare. Fortfarande finns dock problem a jobba med, inte minst a anpassa antalet bostäder till e sjunkande befolkningstal, menar Jan Stureborg. - Hi ills tycker jag a det skö s bra av företagsledningen. Rivningarna av fastigheter har inte varit odelat negativt. De har bl a medfört bä re utomhusmiljö med lu igare och grönare bostadsområden och ökad trivsel för de boende. A hyresgästerna själva kan påverka si boende, exempelvis bostadsstandarden inomhus, uteplatser med mera, är ett steg i rätt riktning tycker Jan Stureborg. Positivt är även de aktiviteter och utflykter som Hyresbostäder ordnar för sina hyresgäster. På hyres- området har det också hänt en del. - Från a ha tillämpat en mer stelbent hyressä ning har - i samförstånd med hyresgästföreningen - e system med differentierade hyror införts. Därmed uppnår vi en marknadsanpassning av hyrorna, vilket jag anser ger en större rä visa. Vad som väntar är en fortsa anpassning av bostadsutbudet till marknadens behov. Mindre volym kräver samtidigt a de egna kostnaderna ses över. - Det blir en grannlaga uppgi för företagsledningen, konstaterar Jan Stureborg. Kenneth Andersson, opolitisk - Hyresbostäder har gå igenom den värsta ekluten. Fortfarande återstår dock en hel del för a anpassa antalet bostäder efter marknadens behov. Som befolkningsutvecklingen i kommunen ser ut kommer det a bli fler rivningar. - För a finansiera de a är det inte rimligt a lägga kostnaderna på hyresgästerna. Generellt se är hyresnivån redan i dag hög. I stället får vi ta en diskussion med ägaren kommunen om detta, menar Kenneth Andersson. Samtidigt påpekar han vikten av a fortsä a bygga om och förädla kvarvarande bostäder. Det differentierade hyressystem som införts tycker han är positivt. Men en bä re marknadsanpassning av hyrorna inom fastighetsbolagets eget bostadsbestånd ser han som en viktig fråga. - Alla åtgärder tar dock tid. När de väl är genomförda inom tre till fem år ser jag mycket ljust på Hyresbostäders framtid, säger han. Lennart Wallin, v - Jag ser med tillförsikt på Hyresbostäders verksamhet i framtiden. De åtgärder som görs för a anpassa verksamheten till Karlskogas vikande invånarantal bedöms i sammanhanget som relevanta. Det är viktigt a det finns e kommunalägt bostadsbolag som alternativ till övriga aktörer på bostadsmarknaden så alla har möjlighet a skaffa e bra boende. Beslutet styrelsen tagit a införa e mer marknadsanpassat hyressystem tycker Lennart Wallin är bra. Det ger den enskilda hyresgästen större möjlighet att välja sin boendestandard och gör allmännyttan till ett attraktivare alternativ jämfört med andra boendeformer. Något som i e vidare perspektiv skulle få stor betydelse för såväl Karlskogas som Hyresbostäders framtid tror han är en satsning på infrastrukturen. - Genom a bygga om E18 och även få till stånd bra tågförbindelser skulle Karlskoga bli intressantare, både som boendeort och a etablera företag i. Det här skulle få en positiv effekt även för Hyresbostäder, menar Lennart Wallin. Jan-Peter Jonsson, opolitisk - Hyresbostäders position och andel av bostadsmarknaden i Karlskoga är stark. När det beslutade omstruktureringsprogrammet är genomfört tror jag att vi kommit till rätta med många problem och står bra rustade för framtiden, säger Jan-Peter Jonsson. Som viktiga framtidsfrågor ser han en fortsa anpassning till situationen på bostadsmarknaden samt en mer aktiv marknadsföring av vad Hyresbostäder har a erbjuda. - Dit hör satsningen på studentboendet liksom 50+ boende, som i takt med a antalet äldre ökar kommer a bli allt mer e erfrågat. Hyresnivån ser han som hög både i förhållande till den lokala marknaden och till andra kommunala bostadsbolag. Men a få täckning för egna kostnader och finansiera underhållet av kvarvarande fastigheter är en svår fråga a lösa. A fortsä a satsa på utbildning, som gör a de unga stannar kvar, och få fler företag till kommunen tror han kan bidra till a hejda den negativa befolkningsutvecklingen. - Hyresbostäders bidrag till de a är e prisvärt och bra boende där man känner trygghet. Kerstin Bergström, s - A förvalta Hyresbostäders bestånd på e optimalt se för såväl ägare som hyresgäster är vår viktigaste uppgi. Hyresbostäder ska även vara en god arbetsgivare för de anställda. För a få nöjda hyresgäster även i fortsä ningen är det viktigt a erbjuda en god, trygg och a raktiv boendemiljö med bra och lättillgänglig service, menar Kerstin Bergström. En aktiv marknadsföring för a få nya hyresgäster ser hon också som viktigt. - Sist men inte minst ska vi fortsä a förädla och utveckla vårt bostadsbestånd, exempelvis genom satsningen på 50+ boende. Samtidigt ska vi verka för en stabil hyresnivå. Det kan ske genom a bl a sänka dri kostnaderna och prioritera fastighetsunderhållet. I omstruktureringen ingår även att riva y erligare lägenheter för a anpassa beståndet till e erfrågan samt a satsa på den y re miljön. - A vara en god fastighetsförvaltare och hyresvärd är lika viktigt i dag som i framtiden, säger Kerstin Bergström som hoppas a många studenter ska söka sig till Campus Karlskoga och fly a in i de trevliga lägenheterna på Ekeby. 8 9

6 BALKONGTÄVLINGEN AVGJORD SOMMARENS VACKRASTE BALKONGER / UTEPLATSER Nu är vår årliga sommartävling avgjord och vi har fått in många fina bilder på vackra utemiljöer. Här presenterar vi vinnarna som får varsit exemplar av boken Naturguiden. GRÄSMATTOR OCH P-PLATSER ERSÄTTER RIVNA FASTIGHETER Pristagare balkong är: 1:a pris Lisa Pedersen Mineralvägen 2 B 2:a pris Brita Jarlgård Skrantahöjdsvägen 62 C 3:e pris Olivia Andersson Skrantahöjdsvägen 62 C 1:a Pris Lisa Pedersen Grönområden och p-platser ska ersä a de hus som rivits på Skrantafallet och Skrantahöjdsvägen, berä ar Anders Ze erblad. Pristagare uteplats är: 1:a pris Ingegerd och Ehrling Karlsson Murarvägen 14 Hyresbostäder har även i år rivit några fastigheter. Visst känns det smärtsamt. Men vi gör det för att nå balans på bostadsmarknaden och stå rustade för framtiden, säger fastighetschefen Anders Zetterblad. svårt a säga något om i dag, enligt Anders Ze erblad. Förhandlingar pågår med Svensk Fritid om y erligare försäljning av fastigheter, e led i den omstruktureringsplan som Hyresbostäder tagit fram. 1:a Pris Ingegerd och Ehrling Karlsson 2:a pris Familjen Bohlin Murarvägen 14 3:e pris Marita Jacobsson Bigatan 3 D Nu senast är det husen på Skrantafallet samt husen på Skrantahöjdsvägen 64 och 70 som rivits. Det blev klart till årets semester. - På Skrantahöjdsvägen 64 och 70 har vi så gräs, även om det varit lite knepigt a få det a gro och växa denna varma och torra sommar, säger Anders Ze erblad. Här har hyresgästerna själva kommit med idéer och förslag om hur området ska kunna användas i framtiden. Det handlar om allt från odlingslo er och grillplatser till grönområden. - Vi kommer a ti a närmare på de olika förslagen och ska förhoppningsvis kunna uppfylla en del av önskningarna, säger Anders. På Skrantafallet, där e 40-tal lägenheter har rivits, kommer det nu a anläggas parkeringsplatser och gräsytor. Sammanlagt rör det sig om e 50-tal p- platser avsedda för kommunens och Hyresbostäders personal. En ny infart planeras också från Grundläggarvägen. Arbetena beräknas bli klara under hösten, vilket kommer a avlasta övriga p-platser runt omkring. Hur den fortsatta förändringen av fastighetsbeståndet kommer a se ut är 10 11

7 FLER AKTIVITETER I HÖST MERVÄRDEN FÖR DIG: EGEN STUGA I SÄFSEN Nu kan du som bor hos Hyresbostäder hyra egen stuga i Säfsen direkt av hyresvärden. Till mycket förmånligt pris. Dessutom kan du få en nyårsvistelse alldeles gratis - ett erbjudande du inte får missa. Läs vidare får du se. När Säfsen sålde 50 av sina fritidsstugor hörde Hyresbostäder till köparna. Två nyrenoverade och välutrustade timmerhus köptes in. De kan från och med vintersäsongen disponeras av alla som bor hos Hyresbostäder till ett mycket bra pris. - E led i satsningen på a ge våra boende mervärden, förklarar Tomas Venuti på Hyresbostäder. Nästa år firar Hyresbostäder 60-årsjubileum. I samband med det kommer en gratis stugvistelse i Säfsen a lot- tas ut bland hyresgästerna över nyårshelgen. (Anmälningstalong finns på sista sidan i tidningen). - Det blir upptakten till de jubileumsaktiviteter vi planerar för nästa år, säger Tomas Venuti. Mer information om stugorna, priser, uthyrningstider m m kommer under hösten, bl a på Hyresbostäders hemsida Där kan du också läsa om de olika mervärden du får som hyresgäst. I annonsen på sidan här intill hi ar du y erligare raba er och erbjudanden du får på vistelser i Säfsen, e resultat av det samarbete som inle s mellan Hyresbostäder och Säfsen. Fotnot I nästa nummer av HB-Ny berä ar vi mera om vårt jubileum och hur det kommer a firas. Hyresbostäder ordnar aktiviteter för sina boende även i höst. Tipspromenad och allsångskväll står bl a på programmet. Tipspromenaden sker i samarbete med Korpen som i många år ordnat populära motionsrundor i Karlskoga. Längden varierar mellan tre och fem km beroende på väderlek. Totalt kommer Korpen a arrangera tolv söndagspromenader under hösten med start 10 september och avslutning 26 november. De utgår från på olika platser i Karlskoga. (Mer information kommer i lokalpressen). Söndagen den femte november sker tipspromenaden i samarbete med Hyresbostäder. Start och mål är vid Skrantafallet där Hyresbostäder har si huvudkontor. För fika och vinster svarar Hyresbostäder. För dem som ställer upp och bor hos Hyresbostäder står hyresvärden för startavgi en på 15 kr för vuxna och 5 kr för barn. Korpens promenader, som blivit en tradition i Karlskoga, brukar locka många vardagsmotionärer. I våras låg genomsni et på 470 personer uppger man på Korpens kansli. Allsångskvällen äger rum den 19 oktober klockan på Nickkällan. Allsångsledare är Lennart Erlandsson och Hyresbostäder bjuder på kaffe och smörgås. Skicka eller lämna in din amnälan till Bobutiken. Anmälningstalong finns på sista sidan i tidningen

8 HÖSTKRYSSET TUNG S INTA FLÖG FÖR NÄR A S OLE N B E S ITTS DE P P IG ÄR NUDE L- R ÄTTE R B UB B E L - DR Y C K G UDING R AB AT T E R AD F INNS F ÖR S P IK AR HAR K LING A VÄL- B ÄR G ADE K OR A S VE K TIG HT DR E S S DANS - S LÄK T DAR R AR KOR PU- LE NT G E R R ÄTT TILL VISS T S K Y TTE S TOP P AR K OR R O - S ION R ANK A G R UND LÄR D MAN T V E K - LÖS S E DLIG KAN DET OS A E UR O-DR AG K ALL R E G E NT MALL ONAG E R R OAR B AR N S Y ND DE TALJ E R B ÄTTR E P Å K Y LT G ULD ANR IK T K OMP ANI ANTIMON KAN DIA- MANT VARA S NIR K E L P Å IS SKR IFT- LÄR D J UDIS K P R ÄS T KAN VAR AV BELÄGG- NING S TY P Löst korsord lämnas eller skickas till Hyresbostäder senast 30/9-06. Vi lottar ut fyra naturböcker. Lycka till! K AN F ANT A K ÖP AS P Å UTE PLATS T OP P K OR T E T V AT T E NDR AG LANDE T NÅG OT ATT HA FÅR MAN P Å F ÖTTE R NA J U E K AN DR YC K VÄLDIG T LÅNG TID S T ÄLLA F R AM P OR S LIN T ILLB AK A S ÄG E R K O-K O S K AK IG DJ UR F R ÅN AUS T R AL- IE N G AMMAL DR AG AR E ÅR S TID HÅLLS P Å BR ÖLLOP R ÖR OF TA K LÄDE R E J NU G E NTLE - MAN F Y LLE R VI ME D J ÄMNA MELLANR UM S TJ ÄL R YS K K E J S AR E BARNENS KORSORD S TUDIO- ANK AR E I F OTB OLL OVANLIG S AG O- P LATS NO.F ÖR F DJ UR P AR K B R E VE XTR A DR Y G T TR E ANTY TT K AN DU SLÅ UPP VIN I MÅNG S IDIG G AMMALT MALMF ÄLT VILL F ÅNG AR B ALS AM OJ US TE HE LT LIK A ALP DR AG B E R IDE N LANS IÄR AS TAT OR NE S P ANS K B IL OV ÄDE R Vinnare i sommarkrysset Grattis till Naturbok Greta Lönn Järnvägsgatan 6 Ewa-Lena Nilsson Mineralvägen 4 C K-G Boberg Bohultsgatan 2 A Fred Kihlberg Hantverksgatan 4 B VE R K AR S P R ÄNG - ANDE R IS K E R AR ATT BLI K LUB B AD F INNS NUME R A I TE TR A B LIR S ÄMR E MED ÅR EN T AS I T R ÅL VILL INGEN S LÄP P A TAR P Å K R AF TE R NA R IK TNING KUR TIS MINDR E DR ABB- NING T Y NA B OR T K UNDE R ATTAS R E DAN 1947 S TÄMNING LAND- TUNG A E NVIS FISK OCH F LIT G UNNE L NOR D F IR N JP 2006 P E R S S ON ÄR VAN- LIG E N R UND MEN F ÖR NÅG - R A ÄR DEN F Y R K ANT IG KAN KON- S T NÄR E N K ALLA S ITT VE R K B R INNE R S Å S AK TA NE R J AMAR E LÅNG - B E N B US K E ME D B AR R Rätt lösning på Rebusen är: Han fångade en bläckfisk i nätet. (Vi ber om ursäkt för felaktigheten i rebusen, sista minustecknet skulle vara e plustecken). Vinnare som vinner varsin ryggsäck är: Christian Ståhl Viktor Tjunström/Ståhl S K ÄNK A ÄR IHÅLIG A OCH FÖR VÄTS KA LÖVTR ÄD G ÅR S OL- E N P Å KVÄLLE N Saxlyckevägen 7 B Saxlyckevägen 7 B K OM ME D ADAM HOAR I S K OG E N JP 2006 P E R S S ON... Namn Kundnr... Adress... Postadress Telefon A LITE N I VANLIG T PÅ G ATU - MATE N K ÖK B P AR - F Y LLE S B LOC K - T ON HUS Å G R E K IS K MUS A G R IP A R G VALF LÄS K DAM ME D G IS S AT P Å TUR K E K O N O M I D I R E K T Ö R E R R O A D E S C OT TE C K E N TY DAR S TOL A S T R O L O G S E R F ÖR - NÖJDA UT S K OLDE L A - S OM E TT E M M A HÅB R AND KAN BAN- DIT VARA S I L L H A J K R IT IK V I N JP 2005DR UVDR Y C K P E R S S ON TR E V LIGUNDE R ALL J UNK E R P A G P AMP IG A R E S TE R E OS IR IS S ONS L O T T S R U I N HULDR A S N A R R ÅG E LÅDA N I N A T Y B LIR V I S K Y NDS AM K LAR - DR AR E TT INTE TE C K E N O K B LOS S F - T P G UMMA E S TR AD Å T A N T G UB B E Y R VIE TNAM O R E N G R Y B E - STRED I F ÅG E L R HÖJ D Å ÄR OFTA LÅNG OC H S S MAL R E V A N E G Y P.G UD B ÄR P LATS E R F J Ö L A NUNNA VAR NOR - NOR NA C A M P I N G E TE K NO- N LOG I K B E R MAN OM NE G AT ION N Å D VILA T R E LAND P Å S ÖDR A HALV- K LOTE T ME D K O MATMOR A U S T KAN MAN HAMNA I O N Å D S E S S LAG - F ÄR DIG A P Å T E FILM ME D UNDE R T R Ä T A K S IG OUR NE YMÅNG A W E AVE R P ANNOR G UNK E E ME DAN B LOC K - F ÄR G B LÅTT B LODT Löst korsord lämnas eller skickas till Hyresbostäder senast 30/9-06. Vi lottar ut två ryggsaker. Lycka till!... Namn Kundnr... Adress... Postadress Telefon 14 15

9 DIREKTNUMMER OMRÅDE 1: Skogsrundan 3-25, 4-34 Tel: eller Hasse Olsson OMRÅDE 2: Badstugatan Spelgatan Bigatan 1-3, 2-4 Värmlandsvägen 6-12 Värmlandsvägen 3-9 Järnvägsgatan 4-6 Tel: eller Anneli Hoffner-Lekberg OMRÅDE 3: Mineralvägen 2-8 Torpdalen (Skolgatan 20) Skolgatan Knut Wistrands väg 2 Sturevägen 3 och 6 Ekehjelmsvägen 3-9 Solbringen Bohultsgatan 2, 6 och 8 Kyrkogårdsgatan 40-44, Tel: eller Kenneth Pettersson OMRÅDE 4: Skrantahöjdsvägen 48-54, Baggängsvägen 61 Skrantahöjdsvägen 6-34 Varpvägen Gösta Berlings väg 5, 15, 17 Linnebäcks by Tel: eller Per Thoresson OMRÅDE 5: Kilstavägen 6, 8, 10, 14 Såningsvägen 10, 12 Karlbergsvägen 1 Flygfältsvägen 1 Gustavsgatan 8-14 Frödingsvägen Bregårdsgatan Nickkällan Hantverksgatan 4-6 Skrågatan 4, 6 Tel: eller Susanne Stenholm OMRÅDE 6: Köpcity Sandviken Sandviksvägen 4-12, 7-9 Saxlyckevägen 7-13, 25-29, 34 Vindarnas väg 1-9 Stolpetorpsvägen 42, 73 Tel: eller Jim Johansson OMRÅDE 7: Timmermansvägen 2-16, 5-17 Grundläggarvägen 6-22 Murarvägen 1-20 Melkavägen 8 Skogsrundan 2 Baggängsvägen Tel: eller Göran Andersson SKRANTAFALLET Skrantafallet Tel: eller Åke Svensson HYRESBOSTÄDERS ÖPPETHÅLLANDE Boservice / Felanmälan eller tfn: Måndag - Onsdag Torsdag Fredag Bobutiken / Hyresärenden tfn: eller Måndag - Onsdag Torsdag Fredag Reception / Nycklar, passerkort tfn: , eller Måndag - Onsdag Torsdag Fredag Direktnummer till: Hyresinbetalningar Kassa / Autogiro: Fastighetsjour:

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Prästgärdets Seniorboende

Prästgärdets Seniorboende Prästgärdets Seniorboende Sinnenas seniorboende Ta ett dopp i Ljustern på morgonen eller strosa bland blommorna på Prästgärdet. Småprata lite med grannarna och duka upp till surströmmingsskiva på den mysiga

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

NR 3 2003. familjärt AKTUELLT FRÅN EBO

NR 3 2003. familjärt AKTUELLT FRÅN EBO NR 3 2003 familjärt AKTUELLT FRÅN EBO Tre viktiga nyheter! Iförra numret av familjärt lovade viatt återkomma med ytterligareinformation om köpen av de båda bolagen Örestad ocheifab.här bredvid kan du nu

Läs mer

Sommaraktiviteter 2012

Sommaraktiviteter 2012 sommarlov. baseball. fotboll. vandra. tennis. agility. sommarkollo. bada. slappa. golf. friluftsliv. kanot. lägergård. sola. friidrott. Sommaraktiviteter 2012 Producerad av kultur- och föreningsförvaltningen

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Nr 3 December 2006. Hyresbostäder fyller 60 år. Jul igen med glögg och traditioner. Lyckliga nyårsvinnare

Nr 3 December 2006. Hyresbostäder fyller 60 år. Jul igen med glögg och traditioner. Lyckliga nyårsvinnare Nr 3 December 2006 Hyresbostäder fyller 60 år Jul igen med glögg och traditioner Lyckliga nyårsvinnare VD HAR ORDET Visst går tiden fort! Snart står julen för dörren och e ny, spännande år väntar. E år

Läs mer

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN EN TRYGGARE BOENDEFORM FÖR ÄLDRE En lägenhet i ett trygghetsboende passar dig som känner att du vill ha ett bekvämt och mer tillgängligt boende. Bor du

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

kvarteret Flaket 44 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt i Åhus.

kvarteret Flaket 44 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt i Åhus. kvarteret Flaket 44 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt i Åhus. 2 Nära till allt I kvarteret Flaket bor du på bekvämt avstånd från det mesta du behöver i Åhus, och du har mycket goda bussförbindelser

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Välkommen till Ivöstrand!

Välkommen till Ivöstrand! Välkommen till Ivöstrand! För dig som fyllt 70 år och vill b På Ivöstrand bygger vi ett modernt trygghetsboende för dig som är över 70 år. Här bor du lugnt och skönt, nära naturen med strandpromenad, boulebana

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Pynten i Bromölla. Frihet för dig som fyllt 70 år!

Pynten i Bromölla. Frihet för dig som fyllt 70 år! Pynten i Bromölla Frihet för dig som fyllt 70 år! Sjönära, grönska och trevliga grannar Har du fyllt 70 år kan du flytta in i en kooperativ hyresrätt med extra allt på Ivöstrand. Här bor du lugnt och skönt,

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Vad får seniorboendet kosta?

Vad får seniorboendet kosta? Seniorvärldskonferensen 2015 Vad får seniorboendet kosta? 22 april 2015 Nils-Eric Öquist vd Bäckbacka Partners AB Frågan var alltså: vad får ett seniorboende kosta? Svar: det beror på vad erbjudandet innehåller

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge Hösten 2014 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Rädisan Skytte Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från den 1 juli 2013 har planeringen

Läs mer

Med stadens puls utanför fönstret CENTRUM BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Med stadens puls utanför fönstret CENTRUM BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Prinsen, Drottninggatan Med stadens puls utanför fönstret BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Nr 1 Juni 2006 MÅNGKULTURELLA MÖTEN BO BRA SOM SENIOR

Nr 1 Juni 2006 MÅNGKULTURELLA MÖTEN BO BRA SOM SENIOR Nr 1 Juni 2006 MÅNGKULTURELLA MÖTEN BO BRA SOM SENIOR VD HAR ORDET Äntligen har sommaren kommit e er en lång och snörik vinter. Naturen har klä sig i vacker grönska, kvällarna har blivit allt längre och

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner Kyrkogatan /Götgatan Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla DAGS FÖR NYTT BOENDE? Flytta in i Urmakaren! Ett nytt modernt boende väntar på dig mitt i centrala

Läs mer

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna Bo bra när du pluggar vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet finns på 4 orter, Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På alla orter

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017 AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 0 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00 0 yvonne.wallin@ludvika.se START dagar för några aktiviteter BAD måndag september SKYTTE

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar!

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar! INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012 Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi Ha en skön sommar! LEDARE PERNILLA BERGKVIST Rent, snyggt och bättre service

Läs mer

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening Navet Nr 3 2014 KALENDARIUM Här har vi samlat inkomna uppgifter om vad som är på gång i Fåglum under juli - september 2014. Alla är välkomna att lämna in uppgifter till nästa nummer av Navet som gäller

Läs mer

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: -Fick bara vänta 30 minuter på flygplatsen,helt OK

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: -Fick bara vänta 30 minuter på flygplatsen,helt OK Namn: Kerstin Berghman Resa: Dressyr andalusier Mallorca Datum: 18-25 /5 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: -Fick bara vänta 30 minuter på flygplatsen,helt OK 2. Hur

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

MEDLEMSINFORMATION

MEDLEMSINFORMATION MEDLEMSINFORMATION 5 2016 Eftersom juni har varit en månad späckad med aktiviteter vill vi i styrelsen informera om dem medan informationen är färsk. Månaden inleddes för vår ordförandes del med Riksförbundets

Läs mer

Kungsängen i Nora AB - en handbok om att bo i gruppbostad

Kungsängen i Nora AB - en handbok om att bo i gruppbostad Kungsängen i Nora AB - en handbok om att bo i gruppbostad Vad är en gruppbostad? Här får du en introduktion om vad det innebär att bo i en gruppbostad. Vilka rättigheter och skyldigheter gäller när du

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 1 Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & 7 74 hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 2 Bo vid Tivoliparken I kvarteret där Finlands bryggeri huserade fram till 1963 reser sig nu husen på Finlandsgatan

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer

Sommarlov i Ale 2014

Sommarlov i Ale 2014 Sommarlov i Ale 2014 Utomhusbad i Ale Personal från Skepplanda simhall finns på plats för märkestagning. Märkestagningen är gratis men du betalar för simmärkena. Märkestagning sjö: > Hultasjön v 28 och

Läs mer

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV INFLYTTNING 2018 2019 KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV I KVARTERET FORSBACKEN BOR DU I VÄLPLANERADE LÄGENHETER I ETT ATTRAKTIVT BOSTADSOMRÅDE PÅ GÅNGAVSTÅND FRÅN GÄLLIVARE CENTRUM.

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 5 Prosten, Bryggaren, Västervik 28 maj 2015, klockan 15.00 17.00 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Dan Nilsson Erik Torbrand

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Välkommen till Smeden Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Faxeholmen satsar i Ljusne En stor del av Faxeholmens fastigheter och hyresgäster finns i Ljusne. Nu kan vi äntligen erbjuda ett tillgänglighetsanpassat

Läs mer

Gamla Långholmen ska topprenoveras

Gamla Långholmen ska topprenoveras B omagasinet 3/2012 Gamla Långholmen ska topprenoveras Den gamla arbetarlängan Långholmen på Vallonvägen 31 ska topprustas. Våren 2013 ska tre trerummare, varav två etagevåningar vara inflyttningklara.

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION BAKGRUND Just nu pågår åtta olika utredningar inom Högskolan Dalarna för att allsidigt belysa konsekvenser och förutsättningar avseende verksamhetens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014. God Ju l. oc h ett. Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014. God Ju l. oc h ett. Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014 God Ju l oc h ett Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen Har du tänkt på att det ofta finns någon granne i din närhet som

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 juni 2014 med

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

Din Fritid Sommaren 2016

Din Fritid Sommaren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Sommaren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten......

Läs mer

Granne med naturen NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Granne med naturen NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO Unnarydsvägen, Godegård Granne med naturen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Seniorlägenheter med hyresrätt

Seniorlägenheter med hyresrätt Nyköpingshem bygger Seniorlägenheter med hyresrätt Vildgåsvägen 1 18 lägenheter med inflyttning hösten 2013 version 201304 foto: jan Lindblad Jr 2 Seniorlägenheter i östra Nyköping Ett nytt servicecenter

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4 Höstens första nyhetsbrev innehåller information om försäljning av fastigheten Vinddraget 2 i Viared. I Vulcanus på Fabriksgatan kan man äta orientalisk mat eller svensk husmanskost och på Fleminggatan

Läs mer

Svar på motion från Rosita Olsson Palmberg (S) och Elisabeth Karlstedt (S) - Planera och b/gg studentbostäder nu!

Svar på motion från Rosita Olsson Palmberg (S) och Elisabeth Karlstedt (S) - Planera och b/gg studentbostäder nu! ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:6 Dnr. KS 2012/403-100 Utdrag: akten, KS Svar på motion från Rosita Olsson Palmberg (S) och Elisabeth Karlstedt (S)

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek Boendet i centrum! Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek och karaktär. I Perstorps Bostäders

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer

en plats för livet 3 Välkommen till Haga

en plats för livet 3 Välkommen till Haga en plats för livet 3 Välkommen till Haga Haga Tryggghetsboende är beläget i stadsdelen Fredriksdal i Helsingborg. En oas av grönska med fåglar och fjärilar, med närhet till service, vård, butiker och kommunikationer.

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer 010911 Handbok för entreprenörer Det personliga boendet Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden i ABK:s verksamhet. Som leverantör och samarbetspartner är du välkommen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Att bo i en LSS-bostad Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Vad är en LSS-Bostad? Här får du information om vad en LSS-bostad är och hur det kan fungera att bo där.

Läs mer