YCKET MER ÄN ETT BOEND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND"

Transkript

1 Nr 2 September 2006 MYCKET MER ÄN ETT BOENDE

2 VD HAR ORDET Vilken fantastisk sommar! Bä re semesterväder än vad vi haft i år är väl svårt att önska. Värme och sol har lockat till mycket utevistelse. Ljumma sommarkvällar har inbjudit till samvaro kring grillen eller till stilla skymningsstunder på balkongen med en avkopplande bok. Det ger kra och inspiration a möta tillvaron med nya tag. På Hyresbostäder fortsä er vi nu vår resa in i framtiden med nya kra er. Det är glädjande a se hur stort intresse vår satsning på 50+ boende har rönt. Det visar a vi tänkt rä i vår strävan a skapa e tryggt och bekvämt boende som även ger möjlighet till en meningsfylld samvaro och fritid för våra äldre hyresgäster. I bästa fall kommer e tiotal lägenheter att kunna ställas i ordning till 50+ boende för a möta e erfrågan under hösten. Vi fortsä er också a anpassa våra lägenheter i Ekeby till studentlägenheter och a höja standarden i samtliga lägenheter, i första hand till en lägsta nivå. De uteplatser som byggts till våra marklägenheter har också blivit mycket uppska ade. Här har hyresgästerna själva, genom vackra planteringar, bidragit till a skapa en vänlig och inbjudande utemiljö. Det ligger helt i linje med vår ambition a erbjuda mer än en bra bostad. En trevlig och trygg miljö betyder mycket för trivsel och gemenskap. E led i det är även de aktiviteter och erbjudanden vi har för våra hyresgäster, såväl unga som äldre. Årets resor liksom sommarkul för de yngsta har blivit mycket populärt. Jag hoppas a du, precis som jag, har ha en skön sommar och är redo a ta dig an de uppgifter som väntar. För oss på Hyresbostäder betyder det fortsa hårt arbete för a nå långsiktig balans på bostadsmarknaden även om vi kommit en bra bit på väg. Nöjda hyresgäster, som ger oss e högt betyg, ger oss styrka på den resan. HÄR FÅR DU MER ÄN EN BOSTAD FÖR HYRAN Visst kan hyran kännas som en tung post i hushållsbudgeten varje månad. Men har du tänkt på vad du egentligen får för pengarna? Hos Hyresbostäder är det faktiskt mer än bara en bostad. Innehåll Nr2 September 2006 Mer för hyran än en bostad 3 Behövs allmännyttan? 4 Stor efterfrågan på 50+ boende 5 Populära sommarutflykter 6-7 Framtiden för Hyresbostäder 8-9 Balkongtävlingen avgjord 10 Bo billigt och bra i Säfsen Höstens aktiviteter 13 Korsord HB-nytt ges ut av : Hyresbostäder i Karlskoga AB Adress: Skrantafallet 9A Box 417, Karlskoga Telefon: , Fax: E-Post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Redaktionsråd: Fotografier: Text: Grafisk form: Tryck: Ann-Christine Kvist Tomas Venuti Ann Heldring Anita Norberg Prodera Trio Tryck, Örebro E bra boende är en viktig grund för a trivas. - Vi har försökt se till behoven i livets olika skeden, säger Tomas Venuti, kundchef hos Hyresbostäder. Hos Hyresbostäder har du stora möjligheter a välja hur du vill bo och vad du villbetala för. Du kan exempelvis själv bestämma hur lägenheten ska vara utrustad; från inbro ssäker dörr och diskmaskin till inglasad balkong, markis eller uteplats. Och du betalar bara för den standard du valt enligt det flexibla hyressystem som införts. - På det här sä et kan hyresgästerna själva vara med och utforma si boende, kommenterar Tomas. Till nyheterna hör 50+ boende för dig som kanske sålt villan och vill ha e bekymmersfri, praktiskt och tryggt boende på lite äldre dar. E erfrågan är redan stor och många har ställt sig på kö. Är du intresserad så går det bra a anmäla si intresse till Bobutiken. Pluggar du på högskolan kan du välja studentlägenhet. Här har gemensamhetsboendet, alltså egen lägenhet med del i gemensamma lokaler, blivit mycket populärt. Som hyresgäst har du också tillgång till gästlägenheter om du får besök och saknar överna ningsmöjligheter. Givetvis finns även garage och p-platser a hyra. För dig som är på tillfälligt jobb i Karlskoga och vill bo i hemmiljö finns möblerade lägenheter a hyra för kortare eller längre tid. A göra boendet tryggt och trivsamt är en angelägen uppgi för Hyresbostäder. Även här kan du som hyresgäst påverka. Små föreningar har bildats i bostadsområdena där de boende själva tar initiativ till olika aktiviteter för a öka gemenskapen och ge fritiden innehåll. Dessutom ordnar Hyresbostäder olika aktiviteter, både för barn och vuxna. Det är resor och utflykter och de yngsta kan delta i olika sommarsysselsä ningar som föreningarna i kommunen ordnar utan a det kostar något. - E bra boende är så mycket mer än en lägenhet med fyra väggar. A skapa en miljö där våra hyresgäster trivs och vill stanna är minst lika viktigt; det handlar om a ge hyran e mervärde, säger Tomas Venuti. Fotnot Vill du veta mera om Hyresbostäders verksamhet finns mer information på 2 3

3 Fakta om allmännyttan Allmännyttan kallas de bostadsföretag som ägs eller drivs av kommunen. Hyresbostäder i Karlskoga är ett av dem. Deras uppgift är att driva affärsmässigt dock inte som huvudsakligt syfte att ge vinst. I Sverige var det befolkningsökningen i tätorterna vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som drev fram behovet av hyresbostäder. Socialt inriktade personer startade då institutioner och små stiftelser med målet att bygga för allmännyttan tog riksdagen beslut om regler för allmännyttiga bostadsföretag. Målen var att avveckla den akuta bostadsbristen och höja den allmänna bostadsstandarden. Fler två- och trerumslägenheter skulle byggas. Vid mitten av 1940-talet bestod nära hälften av alla lägenheter av högst ett rum och kök. I Karlskoga startade allmännyttan 1947 och firar under 2007 sextio år. KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE: - FRAMTIDEN LJUS FÖR HYRESBOSTÄDER SÅLDE VILLAN OCH FLYTTADE TILL 50+ BOENDE De har sålt villan i Kyrksten och flyttat till en nyrenoverad 50+ lägenhet i centrala Karlskoga. Våge och Mona Karlsson har valt att byta boende för att få det lite bekvämare i framtiden. - När man kommer upp lite i åren är det mer problemfri a bo i lägenhet, menar Våge. Både han och hustrun föll för den visningslägenhet Hyresbostäder gjort i ordning på Värmlandsvägen, som nu är deras sedan första september. - Här kommer vi nog a trivas. Det är ljust och rymligt, snygga golv och tapeter och e trevligt kök, summerar Våge. De har bo i lägenhet tidigare och är vana a fly a runt. - Det här blir 21:a gången vi fly ar. Men så har vi också varit gi a länge, skojar den tidigare frisören. Från a ha bo 1,6 mil från centrum hamnar de nu mi i stan. Hur känns det? - Det blir nog billigare, tror Våge. Tidigare har vi tagit bilen och åkt och storhandlat e par gånger i veckan. Då har man köpt på sig, ibland lite för mycket. Nu kan vi handla mindre åt gången i stället. Dessutom blir det mindre bilåkande. Vad han däremot kommer a sakna är nog trädgården, blomsterälskare som han är. - Men det kräver ju arbete också. A bo så här blir bekvämare och mer bekymmersfri. Och man blir ju tyvärr inte yngre med åren För att klara det ökande bostadsbyggandet fick stat och kommuner ta ansvar. Kommunägda företag skulle stå för merparten av bostadsbyggandet. Motivet var bl a att de visat sig mest stabila i kristider. Bostäderna skulle förvaltas av kommunala företag eller företag med kommunal tillsyn och utan enskilda vinstmotiv. Garantier skulle finnas för att de statliga bostadslånen inte skulle nyttjas spekulativt. De allmännyttiga bostadsföretagen skulle också vara prisstabiliserande när hyresregleringen upphörde beslöt riksdagen att kommunerna skulle utse samtliga styrelseledamöter i allmännyttiga företag bildade efter första januari Valen sker på politiska grunder, efter styrkeförhållandena i kommunen upphörde lagen som bestämde villkoren för de allmännyttiga bostadsföretag. Samma år beslöt riksdagen att likställa lånevillkoren. I dag bor omkring 1,4 miljoner hyresgäster (var sjätte invånare) i de cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag som finns i Sverige. (Källa: SABO) - A ställa om e helt fastighetsbestånd och anpassa till den föränderliga situation som råder på bostadsmarknaden är ett tufft uppdrag. Jag tycker Hyresbostäder lyckats mycket bra på sin resa in i framtiden. Det styrks även av hyresgästerna som i olika undersökningar ger sin hyresvärd e mycket fint betyg, säger Margareta Karlsson. Hon är kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga, socialdemokratiskt kommunalråd sedan tolv år och representerar Hyresbostäders ägare kommunen. Hur ser du som ägare på det åtgärdsprogram Hyresbostäder tagit fram? - Man har tagit e kra fullt grepp och är lyhörd för hyresgästernas behov och önskemål. Med den långsiktiga plan som arbetats fram och proffsiga marknadsföring som bedrivs ser framtiden ljus ut. Mycket återstår men med den dri iga ledning och kompetenta styrelse vi har tror jag a man klarar det. - Dessutom har mycket gjorts. Standarden har höjts och utemiljön förbä rats vilket ge lu igare, grönare och trivsammare bostadsområden. Det är helt i linje med kommunens satsning på a försköna Karlskoga och skapa en bra livsmiljö. Här betyder Hyresbostäders insatser mycket. Ekonomin då. A riva kostar pengar, hyresintäkterna minskar. Samtidigt ska nya satsningar finansieras. Kan kommunen tänka sig a skjuta till mer eller ska hyresgästerna betala? - Blir det kris måste vi gå in. Där är vi inte och jag tror inte det blir aktuellt. Då ska extraordinära omvärldshändelser till. - Hyrorna däremot är en fråga för styrelsen. Det anpassade hyressättningssystem som införts känns rä. Då betalar var och en för den boendestandard man vill ha. Vad tror du om allmänny an i framtiden? Behövs den? - Absolut. Som kommun har vi e socialt ansvar för alla. Där ingår även a erbjuda en bra bostad. Däremot kan man diskutera hur stora de allmänny iga bostadsbolagen ska vara. - Vilken respons, konstaterar Åsa Andersson och Lillemor Hedström om det populära 50+ boendet. -Intresset för vårt 50+ boende har varit fantastiskt. Över 200 personer har varit på visningar och många har anmält sitt intresse. STORT INTRESSE FÖR 50+ Åsa Andersson och Lillemor Hedström i Bobutiken kan bara glädjas över det stora gensvar som Hyresbostäders satsning på 50+ har få. - Flera har redan skrivit under kontrakten, säger Åsa. I början på augusti hade vi fem tecknade kontrakt. Det visar a våra hyresrä er ses som e konkurrenskra igt boende även bland 50+, inte minst på grund av den höga bostadsstandarden. Den fyrarumslägenhet på Värmlandsvägen 5, som fungerat som visningslägenhet, är nu uthyrd. Nu i höst blir y erligare några visningslägenheter klara, däribland en tvåa och en trea. - Merparten av förfrågningarna rör just trerummare, säger Åsa. O a är det äldre som sålt villan och vill bo lite bekvämare i framtiden som tycker det här är e bra alternativ. Avsikten är att de tre fastigheterna på Värmlandsvägen 5, 7 och 9 samt fastigheten mittemot, (Värmlandsvägen 6) ska ställas om till 50+ boende på sikt. - Det sker i den takt som lägenheterna blir lediga, poängterar Åsa och Lillemor. Förutom en hög standard i lägenheterna finns det tillgång till hiss i husen, gästlägenhet för besökande släkt och vänner som vill sova över, del i gemensamhetsutrymmen med mera. Även utomhusmiljön kommer a ses över. Förändringarna sker i nära samarbete med den arbetsgrupp som är tillsa för 50+ projektet. För den som är intresserad är det bara a ta kontakt med Bobutiken eller gå in på Hyresbostäders hemsida där mer information om 50+ boendet finns. Adressen till hemsidan är: och sen är det bara a klicka sig vidare. 4 5

4 POPULÄRA SOMMARUTFLYKTER Hyresbostäders populära rese- och utflyktsmål har lockat många även den här sommaren. Årets resa till Göteborg samlade totalt cirka 100 deltagare medan utflykten till Lunedet lockade omkring 70 hyresgäster. Trevligt, trivsamt och klart prisvärt, är det allmänna omdömet. Vi har träffat en av deltagarna, som varit med på båda sommarutflykterna. SOMMARKUL FÖR UNGA UPPSKATTAT AV MÅNGA - Bra bostad, snabb service och trevliga aktiviteter för hyresgästerna. Kjell Uvhagen, som bor på Skogsrundan sedan drygt tre år, är nöjd med sin hyresvärd. SUVERÄNT ARRANGEMANG - En hundralapp för a komma till Göteborg med fika under bussresan. Och utflykt till Lunedet med brak- lunch alldeles gratis. Det är suveränt. Hyresvärden ska ha en eloge för a de ordnar så fina resor. Det säger Kjell Uvhagen, en av deltagarna i Hyresbostäders årliga sommarutflykter för hyresgästerna. Det är alltid kul a komma till Göteborg, tycker Kjell. Han besökte bl a den stora hamnen där det jämt är liv och rörelse. Liseberg har han se tidigare så dit gick han inte i år. - Bra väder hade vi också så man kan inte vara annat än nöjd med resan. På utflykten till natursköna Lunedet fanns han också med. Där blev det kaffe med dopp vid ankomsten och en enmansorkester underhöll med gamla go a låtar. De vackra omgivningarna lockade till en promenad innan lunchen serverades. Gôrbra mat, enligt Kjell, som man sällan eller aldrig kostar på sig i egen regi. - Det här är upplevelser man kommer ihåg, säger Kjell som nu har e plusjobb på kommunens kultur- och föreningsförvaltning och trivs bra med både uppgi er och arbetskamrater. Tidigare har han arbetat som maskinkonstruktör i olika branscher och företag på många håll i landet och utomlands och han har även provat på eget företagande. Uppfinningsrik är han fortfarande och kan inte låta bli a klura ut nya konstruktioner. Dit hör bl a en vapenlåda i trä med utfällbara stativben. - Och har man inget speciellt a göra är det rä skönt a bara sä a sig bekvämt i fåtöljen med en bra äventyrsbok, e glas vin och en grillad fläskkotle, tycker Kjell, som tar vara på tiden och gärna gör något som berikar. - Så jag tänker åka med på Hyresbostäders utflykter även nästa år. Och rekommenderar andra hyresgäster a göra detsamma. Den som inte följer med missar något. Både kommunen och föreningarna i Karlskoga ser positivt på samarbetet med Hyresbostäder när det gäller sommaraktiviteter för barn och unga. Bra a bostadsföretaget engagerar sig, menar man. Även i år har unga som bor hos Hyresbostäder kunnat delta i många olika fritidsaktiviteter som arrangerats av kyrkan och föreningar i kommunen. Fotbollsskola, golfläger, sommarkollo, kanot- och seglarskola, ridning är som- markul som ungdomarna kunnat välja bland utan a det kostat dem något. Avgi en har Hyresbostäder stå för. - Idén är jä ebra. Det är mycket positivt a de unga erbjuds något meningsfullt a göra under sommarlovet, tycker man på kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Dessutom kan det locka fler till klubbarnas verksamhet. Nöjda med satsningen är även föreningarna. Karlskoga Sportklubb har i år tagit emot e 70-tal träningssugna ungdomar i sin fotbollsskola. Några bilder från Lunedet... - Uppskattningsvis är cirka 10 procent från Hyresbostäders bostadsområden, säger ordföranden Sven Heüman. Flera har ringt och frågat om fotbollsskolan. När de få veta a det inte kostar något om de bor hos Hyresbostäder har de nappat direkt. Jag tycker det här är e mycket bra initiativ från Hyresbostäders sida. Det visar a man känner e ansvar även för sina yngsta hyresgäster. BO BRA I 50+ BOSTAD ÄR DU 50+ OCH INTE HAR NÅGRA HEMMAVARANDE BARN? Då erbjuder Hyresbostäder ett bekvämt och tryggt boende på Värmlandsvägen 5-9 i centrala Karlskoga. Tillsammans med kommunen, hyresgästföreningar och pensionärsråd har formerna för ett tryggt och trivsamt 50+ boende arbetats fram. ETT 50 + BOENDE INNEBÄR FÖLJANDE: - hög lägenhetsstandard - tillgång till hiss - lägenheten anpassad för rullator - del i gemensamma utrymmen - tillgång till gästlägenhet för besökande släktingar och vänner Mera information finns på Hyresbostäders hemsida: eller hos Bobutiken, tfn

5 SÅ HÄR SER STYRELSEN PÅ HYRESBOSTÄDERS FRAMTID Hur ser du på Hyresbostäder i framtiden? Vad tror du om hyrorna och om bostadsmarknaden i Karlskoga? Vi har ställt några frågor till styrelsen för Hyresbostäder som här ger sin syn på det kommunala bostadsbolaget och på utvecklingen för Karlskoga. Rolf Lindberg, s, ordf i styrelsen - Hyresbostäder hade rejäla problem för sexsju år sedan, då den nuvarande styrelsen tillsa es. Direktiven från ägaren/kommunen var bl a att minska andelen bostäder och se till a få en ekonomi i balans, förklarar Rolf Lindberg. I avtalet med bostadsdelegationen ingick a ta bort 600 lägenheter från bostadsmarknaden. Det visade sig inte räcka. 733 lägenheter avvecklades. - Äldrepuckeln och minskat födelsetal har gjort a befolkningen minskar vilket påverkar bostadsmarknaden. Därför har beslut tagits a avveckla y erligare 300 lägenheter. Av dessa har 75 sålts till Svenska Fritid. Omstruktureringen frestar på Hyresbostäders ekonomi. - Vi arbetar intensivt för a inte behöva gå till ägaren och begära pengar. A höja hyrorna är absolut inget alternativ, vi ligger redan högt i länet. I stället måste vi klara ekonomin genom a riva och sälja fastigheter, anpassa och förädla och samtidigt hålla igen på kostnaderna. Det gäller a bromsa och gasa samtidigt. Positivt är a satsningen på uteplatser och på 50+ boende tagits emot så väl av hyresgästerna, tycker Rolf Lindberg. - Kan vi genomföra vårt program på e bra sä har vi lagt en stabil grund för framtiden. Jan Stureborg, m Hyresbostäder har genomgå stora förändringar på senare år och står nu stadigare än tidigare. Fortfarande finns dock problem a jobba med, inte minst a anpassa antalet bostäder till e sjunkande befolkningstal, menar Jan Stureborg. - Hi ills tycker jag a det skö s bra av företagsledningen. Rivningarna av fastigheter har inte varit odelat negativt. De har bl a medfört bä re utomhusmiljö med lu igare och grönare bostadsområden och ökad trivsel för de boende. A hyresgästerna själva kan påverka si boende, exempelvis bostadsstandarden inomhus, uteplatser med mera, är ett steg i rätt riktning tycker Jan Stureborg. Positivt är även de aktiviteter och utflykter som Hyresbostäder ordnar för sina hyresgäster. På hyres- området har det också hänt en del. - Från a ha tillämpat en mer stelbent hyressä ning har - i samförstånd med hyresgästföreningen - e system med differentierade hyror införts. Därmed uppnår vi en marknadsanpassning av hyrorna, vilket jag anser ger en större rä visa. Vad som väntar är en fortsa anpassning av bostadsutbudet till marknadens behov. Mindre volym kräver samtidigt a de egna kostnaderna ses över. - Det blir en grannlaga uppgi för företagsledningen, konstaterar Jan Stureborg. Kenneth Andersson, opolitisk - Hyresbostäder har gå igenom den värsta ekluten. Fortfarande återstår dock en hel del för a anpassa antalet bostäder efter marknadens behov. Som befolkningsutvecklingen i kommunen ser ut kommer det a bli fler rivningar. - För a finansiera de a är det inte rimligt a lägga kostnaderna på hyresgästerna. Generellt se är hyresnivån redan i dag hög. I stället får vi ta en diskussion med ägaren kommunen om detta, menar Kenneth Andersson. Samtidigt påpekar han vikten av a fortsä a bygga om och förädla kvarvarande bostäder. Det differentierade hyressystem som införts tycker han är positivt. Men en bä re marknadsanpassning av hyrorna inom fastighetsbolagets eget bostadsbestånd ser han som en viktig fråga. - Alla åtgärder tar dock tid. När de väl är genomförda inom tre till fem år ser jag mycket ljust på Hyresbostäders framtid, säger han. Lennart Wallin, v - Jag ser med tillförsikt på Hyresbostäders verksamhet i framtiden. De åtgärder som görs för a anpassa verksamheten till Karlskogas vikande invånarantal bedöms i sammanhanget som relevanta. Det är viktigt a det finns e kommunalägt bostadsbolag som alternativ till övriga aktörer på bostadsmarknaden så alla har möjlighet a skaffa e bra boende. Beslutet styrelsen tagit a införa e mer marknadsanpassat hyressystem tycker Lennart Wallin är bra. Det ger den enskilda hyresgästen större möjlighet att välja sin boendestandard och gör allmännyttan till ett attraktivare alternativ jämfört med andra boendeformer. Något som i e vidare perspektiv skulle få stor betydelse för såväl Karlskogas som Hyresbostäders framtid tror han är en satsning på infrastrukturen. - Genom a bygga om E18 och även få till stånd bra tågförbindelser skulle Karlskoga bli intressantare, både som boendeort och a etablera företag i. Det här skulle få en positiv effekt även för Hyresbostäder, menar Lennart Wallin. Jan-Peter Jonsson, opolitisk - Hyresbostäders position och andel av bostadsmarknaden i Karlskoga är stark. När det beslutade omstruktureringsprogrammet är genomfört tror jag att vi kommit till rätta med många problem och står bra rustade för framtiden, säger Jan-Peter Jonsson. Som viktiga framtidsfrågor ser han en fortsa anpassning till situationen på bostadsmarknaden samt en mer aktiv marknadsföring av vad Hyresbostäder har a erbjuda. - Dit hör satsningen på studentboendet liksom 50+ boende, som i takt med a antalet äldre ökar kommer a bli allt mer e erfrågat. Hyresnivån ser han som hög både i förhållande till den lokala marknaden och till andra kommunala bostadsbolag. Men a få täckning för egna kostnader och finansiera underhållet av kvarvarande fastigheter är en svår fråga a lösa. A fortsä a satsa på utbildning, som gör a de unga stannar kvar, och få fler företag till kommunen tror han kan bidra till a hejda den negativa befolkningsutvecklingen. - Hyresbostäders bidrag till de a är e prisvärt och bra boende där man känner trygghet. Kerstin Bergström, s - A förvalta Hyresbostäders bestånd på e optimalt se för såväl ägare som hyresgäster är vår viktigaste uppgi. Hyresbostäder ska även vara en god arbetsgivare för de anställda. För a få nöjda hyresgäster även i fortsä ningen är det viktigt a erbjuda en god, trygg och a raktiv boendemiljö med bra och lättillgänglig service, menar Kerstin Bergström. En aktiv marknadsföring för a få nya hyresgäster ser hon också som viktigt. - Sist men inte minst ska vi fortsä a förädla och utveckla vårt bostadsbestånd, exempelvis genom satsningen på 50+ boende. Samtidigt ska vi verka för en stabil hyresnivå. Det kan ske genom a bl a sänka dri kostnaderna och prioritera fastighetsunderhållet. I omstruktureringen ingår även att riva y erligare lägenheter för a anpassa beståndet till e erfrågan samt a satsa på den y re miljön. - A vara en god fastighetsförvaltare och hyresvärd är lika viktigt i dag som i framtiden, säger Kerstin Bergström som hoppas a många studenter ska söka sig till Campus Karlskoga och fly a in i de trevliga lägenheterna på Ekeby. 8 9

6 BALKONGTÄVLINGEN AVGJORD SOMMARENS VACKRASTE BALKONGER / UTEPLATSER Nu är vår årliga sommartävling avgjord och vi har fått in många fina bilder på vackra utemiljöer. Här presenterar vi vinnarna som får varsit exemplar av boken Naturguiden. GRÄSMATTOR OCH P-PLATSER ERSÄTTER RIVNA FASTIGHETER Pristagare balkong är: 1:a pris Lisa Pedersen Mineralvägen 2 B 2:a pris Brita Jarlgård Skrantahöjdsvägen 62 C 3:e pris Olivia Andersson Skrantahöjdsvägen 62 C 1:a Pris Lisa Pedersen Grönområden och p-platser ska ersä a de hus som rivits på Skrantafallet och Skrantahöjdsvägen, berä ar Anders Ze erblad. Pristagare uteplats är: 1:a pris Ingegerd och Ehrling Karlsson Murarvägen 14 Hyresbostäder har även i år rivit några fastigheter. Visst känns det smärtsamt. Men vi gör det för att nå balans på bostadsmarknaden och stå rustade för framtiden, säger fastighetschefen Anders Zetterblad. svårt a säga något om i dag, enligt Anders Ze erblad. Förhandlingar pågår med Svensk Fritid om y erligare försäljning av fastigheter, e led i den omstruktureringsplan som Hyresbostäder tagit fram. 1:a Pris Ingegerd och Ehrling Karlsson 2:a pris Familjen Bohlin Murarvägen 14 3:e pris Marita Jacobsson Bigatan 3 D Nu senast är det husen på Skrantafallet samt husen på Skrantahöjdsvägen 64 och 70 som rivits. Det blev klart till årets semester. - På Skrantahöjdsvägen 64 och 70 har vi så gräs, även om det varit lite knepigt a få det a gro och växa denna varma och torra sommar, säger Anders Ze erblad. Här har hyresgästerna själva kommit med idéer och förslag om hur området ska kunna användas i framtiden. Det handlar om allt från odlingslo er och grillplatser till grönområden. - Vi kommer a ti a närmare på de olika förslagen och ska förhoppningsvis kunna uppfylla en del av önskningarna, säger Anders. På Skrantafallet, där e 40-tal lägenheter har rivits, kommer det nu a anläggas parkeringsplatser och gräsytor. Sammanlagt rör det sig om e 50-tal p- platser avsedda för kommunens och Hyresbostäders personal. En ny infart planeras också från Grundläggarvägen. Arbetena beräknas bli klara under hösten, vilket kommer a avlasta övriga p-platser runt omkring. Hur den fortsatta förändringen av fastighetsbeståndet kommer a se ut är 10 11

7 FLER AKTIVITETER I HÖST MERVÄRDEN FÖR DIG: EGEN STUGA I SÄFSEN Nu kan du som bor hos Hyresbostäder hyra egen stuga i Säfsen direkt av hyresvärden. Till mycket förmånligt pris. Dessutom kan du få en nyårsvistelse alldeles gratis - ett erbjudande du inte får missa. Läs vidare får du se. När Säfsen sålde 50 av sina fritidsstugor hörde Hyresbostäder till köparna. Två nyrenoverade och välutrustade timmerhus köptes in. De kan från och med vintersäsongen disponeras av alla som bor hos Hyresbostäder till ett mycket bra pris. - E led i satsningen på a ge våra boende mervärden, förklarar Tomas Venuti på Hyresbostäder. Nästa år firar Hyresbostäder 60-årsjubileum. I samband med det kommer en gratis stugvistelse i Säfsen a lot- tas ut bland hyresgästerna över nyårshelgen. (Anmälningstalong finns på sista sidan i tidningen). - Det blir upptakten till de jubileumsaktiviteter vi planerar för nästa år, säger Tomas Venuti. Mer information om stugorna, priser, uthyrningstider m m kommer under hösten, bl a på Hyresbostäders hemsida Där kan du också läsa om de olika mervärden du får som hyresgäst. I annonsen på sidan här intill hi ar du y erligare raba er och erbjudanden du får på vistelser i Säfsen, e resultat av det samarbete som inle s mellan Hyresbostäder och Säfsen. Fotnot I nästa nummer av HB-Ny berä ar vi mera om vårt jubileum och hur det kommer a firas. Hyresbostäder ordnar aktiviteter för sina boende även i höst. Tipspromenad och allsångskväll står bl a på programmet. Tipspromenaden sker i samarbete med Korpen som i många år ordnat populära motionsrundor i Karlskoga. Längden varierar mellan tre och fem km beroende på väderlek. Totalt kommer Korpen a arrangera tolv söndagspromenader under hösten med start 10 september och avslutning 26 november. De utgår från på olika platser i Karlskoga. (Mer information kommer i lokalpressen). Söndagen den femte november sker tipspromenaden i samarbete med Hyresbostäder. Start och mål är vid Skrantafallet där Hyresbostäder har si huvudkontor. För fika och vinster svarar Hyresbostäder. För dem som ställer upp och bor hos Hyresbostäder står hyresvärden för startavgi en på 15 kr för vuxna och 5 kr för barn. Korpens promenader, som blivit en tradition i Karlskoga, brukar locka många vardagsmotionärer. I våras låg genomsni et på 470 personer uppger man på Korpens kansli. Allsångskvällen äger rum den 19 oktober klockan på Nickkällan. Allsångsledare är Lennart Erlandsson och Hyresbostäder bjuder på kaffe och smörgås. Skicka eller lämna in din amnälan till Bobutiken. Anmälningstalong finns på sista sidan i tidningen

8 HÖSTKRYSSET TUNG S INTA FLÖG FÖR NÄR A S OLE N B E S ITTS DE P P IG ÄR NUDE L- R ÄTTE R B UB B E L - DR Y C K G UDING R AB AT T E R AD F INNS F ÖR S P IK AR HAR K LING A VÄL- B ÄR G ADE K OR A S VE K TIG HT DR E S S DANS - S LÄK T DAR R AR KOR PU- LE NT G E R R ÄTT TILL VISS T S K Y TTE S TOP P AR K OR R O - S ION R ANK A G R UND LÄR D MAN T V E K - LÖS S E DLIG KAN DET OS A E UR O-DR AG K ALL R E G E NT MALL ONAG E R R OAR B AR N S Y ND DE TALJ E R B ÄTTR E P Å K Y LT G ULD ANR IK T K OMP ANI ANTIMON KAN DIA- MANT VARA S NIR K E L P Å IS SKR IFT- LÄR D J UDIS K P R ÄS T KAN VAR AV BELÄGG- NING S TY P Löst korsord lämnas eller skickas till Hyresbostäder senast 30/9-06. Vi lottar ut fyra naturböcker. Lycka till! K AN F ANT A K ÖP AS P Å UTE PLATS T OP P K OR T E T V AT T E NDR AG LANDE T NÅG OT ATT HA FÅR MAN P Å F ÖTTE R NA J U E K AN DR YC K VÄLDIG T LÅNG TID S T ÄLLA F R AM P OR S LIN T ILLB AK A S ÄG E R K O-K O S K AK IG DJ UR F R ÅN AUS T R AL- IE N G AMMAL DR AG AR E ÅR S TID HÅLLS P Å BR ÖLLOP R ÖR OF TA K LÄDE R E J NU G E NTLE - MAN F Y LLE R VI ME D J ÄMNA MELLANR UM S TJ ÄL R YS K K E J S AR E BARNENS KORSORD S TUDIO- ANK AR E I F OTB OLL OVANLIG S AG O- P LATS NO.F ÖR F DJ UR P AR K B R E VE XTR A DR Y G T TR E ANTY TT K AN DU SLÅ UPP VIN I MÅNG S IDIG G AMMALT MALMF ÄLT VILL F ÅNG AR B ALS AM OJ US TE HE LT LIK A ALP DR AG B E R IDE N LANS IÄR AS TAT OR NE S P ANS K B IL OV ÄDE R Vinnare i sommarkrysset Grattis till Naturbok Greta Lönn Järnvägsgatan 6 Ewa-Lena Nilsson Mineralvägen 4 C K-G Boberg Bohultsgatan 2 A Fred Kihlberg Hantverksgatan 4 B VE R K AR S P R ÄNG - ANDE R IS K E R AR ATT BLI K LUB B AD F INNS NUME R A I TE TR A B LIR S ÄMR E MED ÅR EN T AS I T R ÅL VILL INGEN S LÄP P A TAR P Å K R AF TE R NA R IK TNING KUR TIS MINDR E DR ABB- NING T Y NA B OR T K UNDE R ATTAS R E DAN 1947 S TÄMNING LAND- TUNG A E NVIS FISK OCH F LIT G UNNE L NOR D F IR N JP 2006 P E R S S ON ÄR VAN- LIG E N R UND MEN F ÖR NÅG - R A ÄR DEN F Y R K ANT IG KAN KON- S T NÄR E N K ALLA S ITT VE R K B R INNE R S Å S AK TA NE R J AMAR E LÅNG - B E N B US K E ME D B AR R Rätt lösning på Rebusen är: Han fångade en bläckfisk i nätet. (Vi ber om ursäkt för felaktigheten i rebusen, sista minustecknet skulle vara e plustecken). Vinnare som vinner varsin ryggsäck är: Christian Ståhl Viktor Tjunström/Ståhl S K ÄNK A ÄR IHÅLIG A OCH FÖR VÄTS KA LÖVTR ÄD G ÅR S OL- E N P Å KVÄLLE N Saxlyckevägen 7 B Saxlyckevägen 7 B K OM ME D ADAM HOAR I S K OG E N JP 2006 P E R S S ON... Namn Kundnr... Adress... Postadress Telefon A LITE N I VANLIG T PÅ G ATU - MATE N K ÖK B P AR - F Y LLE S B LOC K - T ON HUS Å G R E K IS K MUS A G R IP A R G VALF LÄS K DAM ME D G IS S AT P Å TUR K E K O N O M I D I R E K T Ö R E R R O A D E S C OT TE C K E N TY DAR S TOL A S T R O L O G S E R F ÖR - NÖJDA UT S K OLDE L A - S OM E TT E M M A HÅB R AND KAN BAN- DIT VARA S I L L H A J K R IT IK V I N JP 2005DR UVDR Y C K P E R S S ON TR E V LIGUNDE R ALL J UNK E R P A G P AMP IG A R E S TE R E OS IR IS S ONS L O T T S R U I N HULDR A S N A R R ÅG E LÅDA N I N A T Y B LIR V I S K Y NDS AM K LAR - DR AR E TT INTE TE C K E N O K B LOS S F - T P G UMMA E S TR AD Å T A N T G UB B E Y R VIE TNAM O R E N G R Y B E - STRED I F ÅG E L R HÖJ D Å ÄR OFTA LÅNG OC H S S MAL R E V A N E G Y P.G UD B ÄR P LATS E R F J Ö L A NUNNA VAR NOR - NOR NA C A M P I N G E TE K NO- N LOG I K B E R MAN OM NE G AT ION N Å D VILA T R E LAND P Å S ÖDR A HALV- K LOTE T ME D K O MATMOR A U S T KAN MAN HAMNA I O N Å D S E S S LAG - F ÄR DIG A P Å T E FILM ME D UNDE R T R Ä T A K S IG OUR NE YMÅNG A W E AVE R P ANNOR G UNK E E ME DAN B LOC K - F ÄR G B LÅTT B LODT Löst korsord lämnas eller skickas till Hyresbostäder senast 30/9-06. Vi lottar ut två ryggsaker. Lycka till!... Namn Kundnr... Adress... Postadress Telefon 14 15

9 DIREKTNUMMER OMRÅDE 1: Skogsrundan 3-25, 4-34 Tel: eller Hasse Olsson OMRÅDE 2: Badstugatan Spelgatan Bigatan 1-3, 2-4 Värmlandsvägen 6-12 Värmlandsvägen 3-9 Järnvägsgatan 4-6 Tel: eller Anneli Hoffner-Lekberg OMRÅDE 3: Mineralvägen 2-8 Torpdalen (Skolgatan 20) Skolgatan Knut Wistrands väg 2 Sturevägen 3 och 6 Ekehjelmsvägen 3-9 Solbringen Bohultsgatan 2, 6 och 8 Kyrkogårdsgatan 40-44, Tel: eller Kenneth Pettersson OMRÅDE 4: Skrantahöjdsvägen 48-54, Baggängsvägen 61 Skrantahöjdsvägen 6-34 Varpvägen Gösta Berlings väg 5, 15, 17 Linnebäcks by Tel: eller Per Thoresson OMRÅDE 5: Kilstavägen 6, 8, 10, 14 Såningsvägen 10, 12 Karlbergsvägen 1 Flygfältsvägen 1 Gustavsgatan 8-14 Frödingsvägen Bregårdsgatan Nickkällan Hantverksgatan 4-6 Skrågatan 4, 6 Tel: eller Susanne Stenholm OMRÅDE 6: Köpcity Sandviken Sandviksvägen 4-12, 7-9 Saxlyckevägen 7-13, 25-29, 34 Vindarnas väg 1-9 Stolpetorpsvägen 42, 73 Tel: eller Jim Johansson OMRÅDE 7: Timmermansvägen 2-16, 5-17 Grundläggarvägen 6-22 Murarvägen 1-20 Melkavägen 8 Skogsrundan 2 Baggängsvägen Tel: eller Göran Andersson SKRANTAFALLET Skrantafallet Tel: eller Åke Svensson HYRESBOSTÄDERS ÖPPETHÅLLANDE Boservice / Felanmälan eller tfn: Måndag - Onsdag Torsdag Fredag Bobutiken / Hyresärenden tfn: eller Måndag - Onsdag Torsdag Fredag Reception / Nycklar, passerkort tfn: , eller Måndag - Onsdag Torsdag Fredag Direktnummer till: Hyresinbetalningar Kassa / Autogiro: Fastighetsjour: