YCKET MER ÄN ETT BOEND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND"

Transkript

1 Nr 2 September 2006 MYCKET MER ÄN ETT BOENDE

2 VD HAR ORDET Vilken fantastisk sommar! Bä re semesterväder än vad vi haft i år är väl svårt att önska. Värme och sol har lockat till mycket utevistelse. Ljumma sommarkvällar har inbjudit till samvaro kring grillen eller till stilla skymningsstunder på balkongen med en avkopplande bok. Det ger kra och inspiration a möta tillvaron med nya tag. På Hyresbostäder fortsä er vi nu vår resa in i framtiden med nya kra er. Det är glädjande a se hur stort intresse vår satsning på 50+ boende har rönt. Det visar a vi tänkt rä i vår strävan a skapa e tryggt och bekvämt boende som även ger möjlighet till en meningsfylld samvaro och fritid för våra äldre hyresgäster. I bästa fall kommer e tiotal lägenheter att kunna ställas i ordning till 50+ boende för a möta e erfrågan under hösten. Vi fortsä er också a anpassa våra lägenheter i Ekeby till studentlägenheter och a höja standarden i samtliga lägenheter, i första hand till en lägsta nivå. De uteplatser som byggts till våra marklägenheter har också blivit mycket uppska ade. Här har hyresgästerna själva, genom vackra planteringar, bidragit till a skapa en vänlig och inbjudande utemiljö. Det ligger helt i linje med vår ambition a erbjuda mer än en bra bostad. En trevlig och trygg miljö betyder mycket för trivsel och gemenskap. E led i det är även de aktiviteter och erbjudanden vi har för våra hyresgäster, såväl unga som äldre. Årets resor liksom sommarkul för de yngsta har blivit mycket populärt. Jag hoppas a du, precis som jag, har ha en skön sommar och är redo a ta dig an de uppgifter som väntar. För oss på Hyresbostäder betyder det fortsa hårt arbete för a nå långsiktig balans på bostadsmarknaden även om vi kommit en bra bit på väg. Nöjda hyresgäster, som ger oss e högt betyg, ger oss styrka på den resan. HÄR FÅR DU MER ÄN EN BOSTAD FÖR HYRAN Visst kan hyran kännas som en tung post i hushållsbudgeten varje månad. Men har du tänkt på vad du egentligen får för pengarna? Hos Hyresbostäder är det faktiskt mer än bara en bostad. Innehåll Nr2 September 2006 Mer för hyran än en bostad 3 Behövs allmännyttan? 4 Stor efterfrågan på 50+ boende 5 Populära sommarutflykter 6-7 Framtiden för Hyresbostäder 8-9 Balkongtävlingen avgjord 10 Bo billigt och bra i Säfsen Höstens aktiviteter 13 Korsord HB-nytt ges ut av : Hyresbostäder i Karlskoga AB Adress: Skrantafallet 9A Box 417, Karlskoga Telefon: , Fax: E-Post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Redaktionsråd: Fotografier: Text: Grafisk form: Tryck: Ann-Christine Kvist Tomas Venuti Ann Heldring Anita Norberg Prodera Trio Tryck, Örebro E bra boende är en viktig grund för a trivas. - Vi har försökt se till behoven i livets olika skeden, säger Tomas Venuti, kundchef hos Hyresbostäder. Hos Hyresbostäder har du stora möjligheter a välja hur du vill bo och vad du villbetala för. Du kan exempelvis själv bestämma hur lägenheten ska vara utrustad; från inbro ssäker dörr och diskmaskin till inglasad balkong, markis eller uteplats. Och du betalar bara för den standard du valt enligt det flexibla hyressystem som införts. - På det här sä et kan hyresgästerna själva vara med och utforma si boende, kommenterar Tomas. Till nyheterna hör 50+ boende för dig som kanske sålt villan och vill ha e bekymmersfri, praktiskt och tryggt boende på lite äldre dar. E erfrågan är redan stor och många har ställt sig på kö. Är du intresserad så går det bra a anmäla si intresse till Bobutiken. Pluggar du på högskolan kan du välja studentlägenhet. Här har gemensamhetsboendet, alltså egen lägenhet med del i gemensamma lokaler, blivit mycket populärt. Som hyresgäst har du också tillgång till gästlägenheter om du får besök och saknar överna ningsmöjligheter. Givetvis finns även garage och p-platser a hyra. För dig som är på tillfälligt jobb i Karlskoga och vill bo i hemmiljö finns möblerade lägenheter a hyra för kortare eller längre tid. A göra boendet tryggt och trivsamt är en angelägen uppgi för Hyresbostäder. Även här kan du som hyresgäst påverka. Små föreningar har bildats i bostadsområdena där de boende själva tar initiativ till olika aktiviteter för a öka gemenskapen och ge fritiden innehåll. Dessutom ordnar Hyresbostäder olika aktiviteter, både för barn och vuxna. Det är resor och utflykter och de yngsta kan delta i olika sommarsysselsä ningar som föreningarna i kommunen ordnar utan a det kostar något. - E bra boende är så mycket mer än en lägenhet med fyra väggar. A skapa en miljö där våra hyresgäster trivs och vill stanna är minst lika viktigt; det handlar om a ge hyran e mervärde, säger Tomas Venuti. Fotnot Vill du veta mera om Hyresbostäders verksamhet finns mer information på 2 3

3 Fakta om allmännyttan Allmännyttan kallas de bostadsföretag som ägs eller drivs av kommunen. Hyresbostäder i Karlskoga är ett av dem. Deras uppgift är att driva affärsmässigt dock inte som huvudsakligt syfte att ge vinst. I Sverige var det befolkningsökningen i tätorterna vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som drev fram behovet av hyresbostäder. Socialt inriktade personer startade då institutioner och små stiftelser med målet att bygga för allmännyttan tog riksdagen beslut om regler för allmännyttiga bostadsföretag. Målen var att avveckla den akuta bostadsbristen och höja den allmänna bostadsstandarden. Fler två- och trerumslägenheter skulle byggas. Vid mitten av 1940-talet bestod nära hälften av alla lägenheter av högst ett rum och kök. I Karlskoga startade allmännyttan 1947 och firar under 2007 sextio år. KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE: - FRAMTIDEN LJUS FÖR HYRESBOSTÄDER SÅLDE VILLAN OCH FLYTTADE TILL 50+ BOENDE De har sålt villan i Kyrksten och flyttat till en nyrenoverad 50+ lägenhet i centrala Karlskoga. Våge och Mona Karlsson har valt att byta boende för att få det lite bekvämare i framtiden. - När man kommer upp lite i åren är det mer problemfri a bo i lägenhet, menar Våge. Både han och hustrun föll för den visningslägenhet Hyresbostäder gjort i ordning på Värmlandsvägen, som nu är deras sedan första september. - Här kommer vi nog a trivas. Det är ljust och rymligt, snygga golv och tapeter och e trevligt kök, summerar Våge. De har bo i lägenhet tidigare och är vana a fly a runt. - Det här blir 21:a gången vi fly ar. Men så har vi också varit gi a länge, skojar den tidigare frisören. Från a ha bo 1,6 mil från centrum hamnar de nu mi i stan. Hur känns det? - Det blir nog billigare, tror Våge. Tidigare har vi tagit bilen och åkt och storhandlat e par gånger i veckan. Då har man köpt på sig, ibland lite för mycket. Nu kan vi handla mindre åt gången i stället. Dessutom blir det mindre bilåkande. Vad han däremot kommer a sakna är nog trädgården, blomsterälskare som han är. - Men det kräver ju arbete också. A bo så här blir bekvämare och mer bekymmersfri. Och man blir ju tyvärr inte yngre med åren För att klara det ökande bostadsbyggandet fick stat och kommuner ta ansvar. Kommunägda företag skulle stå för merparten av bostadsbyggandet. Motivet var bl a att de visat sig mest stabila i kristider. Bostäderna skulle förvaltas av kommunala företag eller företag med kommunal tillsyn och utan enskilda vinstmotiv. Garantier skulle finnas för att de statliga bostadslånen inte skulle nyttjas spekulativt. De allmännyttiga bostadsföretagen skulle också vara prisstabiliserande när hyresregleringen upphörde beslöt riksdagen att kommunerna skulle utse samtliga styrelseledamöter i allmännyttiga företag bildade efter första januari Valen sker på politiska grunder, efter styrkeförhållandena i kommunen upphörde lagen som bestämde villkoren för de allmännyttiga bostadsföretag. Samma år beslöt riksdagen att likställa lånevillkoren. I dag bor omkring 1,4 miljoner hyresgäster (var sjätte invånare) i de cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag som finns i Sverige. (Källa: SABO) - A ställa om e helt fastighetsbestånd och anpassa till den föränderliga situation som råder på bostadsmarknaden är ett tufft uppdrag. Jag tycker Hyresbostäder lyckats mycket bra på sin resa in i framtiden. Det styrks även av hyresgästerna som i olika undersökningar ger sin hyresvärd e mycket fint betyg, säger Margareta Karlsson. Hon är kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga, socialdemokratiskt kommunalråd sedan tolv år och representerar Hyresbostäders ägare kommunen. Hur ser du som ägare på det åtgärdsprogram Hyresbostäder tagit fram? - Man har tagit e kra fullt grepp och är lyhörd för hyresgästernas behov och önskemål. Med den långsiktiga plan som arbetats fram och proffsiga marknadsföring som bedrivs ser framtiden ljus ut. Mycket återstår men med den dri iga ledning och kompetenta styrelse vi har tror jag a man klarar det. - Dessutom har mycket gjorts. Standarden har höjts och utemiljön förbä rats vilket ge lu igare, grönare och trivsammare bostadsområden. Det är helt i linje med kommunens satsning på a försköna Karlskoga och skapa en bra livsmiljö. Här betyder Hyresbostäders insatser mycket. Ekonomin då. A riva kostar pengar, hyresintäkterna minskar. Samtidigt ska nya satsningar finansieras. Kan kommunen tänka sig a skjuta till mer eller ska hyresgästerna betala? - Blir det kris måste vi gå in. Där är vi inte och jag tror inte det blir aktuellt. Då ska extraordinära omvärldshändelser till. - Hyrorna däremot är en fråga för styrelsen. Det anpassade hyressättningssystem som införts känns rä. Då betalar var och en för den boendestandard man vill ha. Vad tror du om allmänny an i framtiden? Behövs den? - Absolut. Som kommun har vi e socialt ansvar för alla. Där ingår även a erbjuda en bra bostad. Däremot kan man diskutera hur stora de allmänny iga bostadsbolagen ska vara. - Vilken respons, konstaterar Åsa Andersson och Lillemor Hedström om det populära 50+ boendet. -Intresset för vårt 50+ boende har varit fantastiskt. Över 200 personer har varit på visningar och många har anmält sitt intresse. STORT INTRESSE FÖR 50+ Åsa Andersson och Lillemor Hedström i Bobutiken kan bara glädjas över det stora gensvar som Hyresbostäders satsning på 50+ har få. - Flera har redan skrivit under kontrakten, säger Åsa. I början på augusti hade vi fem tecknade kontrakt. Det visar a våra hyresrä er ses som e konkurrenskra igt boende även bland 50+, inte minst på grund av den höga bostadsstandarden. Den fyrarumslägenhet på Värmlandsvägen 5, som fungerat som visningslägenhet, är nu uthyrd. Nu i höst blir y erligare några visningslägenheter klara, däribland en tvåa och en trea. - Merparten av förfrågningarna rör just trerummare, säger Åsa. O a är det äldre som sålt villan och vill bo lite bekvämare i framtiden som tycker det här är e bra alternativ. Avsikten är att de tre fastigheterna på Värmlandsvägen 5, 7 och 9 samt fastigheten mittemot, (Värmlandsvägen 6) ska ställas om till 50+ boende på sikt. - Det sker i den takt som lägenheterna blir lediga, poängterar Åsa och Lillemor. Förutom en hög standard i lägenheterna finns det tillgång till hiss i husen, gästlägenhet för besökande släkt och vänner som vill sova över, del i gemensamhetsutrymmen med mera. Även utomhusmiljön kommer a ses över. Förändringarna sker i nära samarbete med den arbetsgrupp som är tillsa för 50+ projektet. För den som är intresserad är det bara a ta kontakt med Bobutiken eller gå in på Hyresbostäders hemsida där mer information om 50+ boendet finns. Adressen till hemsidan är: och sen är det bara a klicka sig vidare. 4 5

4 POPULÄRA SOMMARUTFLYKTER Hyresbostäders populära rese- och utflyktsmål har lockat många även den här sommaren. Årets resa till Göteborg samlade totalt cirka 100 deltagare medan utflykten till Lunedet lockade omkring 70 hyresgäster. Trevligt, trivsamt och klart prisvärt, är det allmänna omdömet. Vi har träffat en av deltagarna, som varit med på båda sommarutflykterna. SOMMARKUL FÖR UNGA UPPSKATTAT AV MÅNGA - Bra bostad, snabb service och trevliga aktiviteter för hyresgästerna. Kjell Uvhagen, som bor på Skogsrundan sedan drygt tre år, är nöjd med sin hyresvärd. SUVERÄNT ARRANGEMANG - En hundralapp för a komma till Göteborg med fika under bussresan. Och utflykt till Lunedet med brak- lunch alldeles gratis. Det är suveränt. Hyresvärden ska ha en eloge för a de ordnar så fina resor. Det säger Kjell Uvhagen, en av deltagarna i Hyresbostäders årliga sommarutflykter för hyresgästerna. Det är alltid kul a komma till Göteborg, tycker Kjell. Han besökte bl a den stora hamnen där det jämt är liv och rörelse. Liseberg har han se tidigare så dit gick han inte i år. - Bra väder hade vi också så man kan inte vara annat än nöjd med resan. På utflykten till natursköna Lunedet fanns han också med. Där blev det kaffe med dopp vid ankomsten och en enmansorkester underhöll med gamla go a låtar. De vackra omgivningarna lockade till en promenad innan lunchen serverades. Gôrbra mat, enligt Kjell, som man sällan eller aldrig kostar på sig i egen regi. - Det här är upplevelser man kommer ihåg, säger Kjell som nu har e plusjobb på kommunens kultur- och föreningsförvaltning och trivs bra med både uppgi er och arbetskamrater. Tidigare har han arbetat som maskinkonstruktör i olika branscher och företag på många håll i landet och utomlands och han har även provat på eget företagande. Uppfinningsrik är han fortfarande och kan inte låta bli a klura ut nya konstruktioner. Dit hör bl a en vapenlåda i trä med utfällbara stativben. - Och har man inget speciellt a göra är det rä skönt a bara sä a sig bekvämt i fåtöljen med en bra äventyrsbok, e glas vin och en grillad fläskkotle, tycker Kjell, som tar vara på tiden och gärna gör något som berikar. - Så jag tänker åka med på Hyresbostäders utflykter även nästa år. Och rekommenderar andra hyresgäster a göra detsamma. Den som inte följer med missar något. Både kommunen och föreningarna i Karlskoga ser positivt på samarbetet med Hyresbostäder när det gäller sommaraktiviteter för barn och unga. Bra a bostadsföretaget engagerar sig, menar man. Även i år har unga som bor hos Hyresbostäder kunnat delta i många olika fritidsaktiviteter som arrangerats av kyrkan och föreningar i kommunen. Fotbollsskola, golfläger, sommarkollo, kanot- och seglarskola, ridning är som- markul som ungdomarna kunnat välja bland utan a det kostat dem något. Avgi en har Hyresbostäder stå för. - Idén är jä ebra. Det är mycket positivt a de unga erbjuds något meningsfullt a göra under sommarlovet, tycker man på kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Dessutom kan det locka fler till klubbarnas verksamhet. Nöjda med satsningen är även föreningarna. Karlskoga Sportklubb har i år tagit emot e 70-tal träningssugna ungdomar i sin fotbollsskola. Några bilder från Lunedet... - Uppskattningsvis är cirka 10 procent från Hyresbostäders bostadsområden, säger ordföranden Sven Heüman. Flera har ringt och frågat om fotbollsskolan. När de få veta a det inte kostar något om de bor hos Hyresbostäder har de nappat direkt. Jag tycker det här är e mycket bra initiativ från Hyresbostäders sida. Det visar a man känner e ansvar även för sina yngsta hyresgäster. BO BRA I 50+ BOSTAD ÄR DU 50+ OCH INTE HAR NÅGRA HEMMAVARANDE BARN? Då erbjuder Hyresbostäder ett bekvämt och tryggt boende på Värmlandsvägen 5-9 i centrala Karlskoga. Tillsammans med kommunen, hyresgästföreningar och pensionärsråd har formerna för ett tryggt och trivsamt 50+ boende arbetats fram. ETT 50 + BOENDE INNEBÄR FÖLJANDE: - hög lägenhetsstandard - tillgång till hiss - lägenheten anpassad för rullator - del i gemensamma utrymmen - tillgång till gästlägenhet för besökande släktingar och vänner Mera information finns på Hyresbostäders hemsida: eller hos Bobutiken, tfn

5 SÅ HÄR SER STYRELSEN PÅ HYRESBOSTÄDERS FRAMTID Hur ser du på Hyresbostäder i framtiden? Vad tror du om hyrorna och om bostadsmarknaden i Karlskoga? Vi har ställt några frågor till styrelsen för Hyresbostäder som här ger sin syn på det kommunala bostadsbolaget och på utvecklingen för Karlskoga. Rolf Lindberg, s, ordf i styrelsen - Hyresbostäder hade rejäla problem för sexsju år sedan, då den nuvarande styrelsen tillsa es. Direktiven från ägaren/kommunen var bl a att minska andelen bostäder och se till a få en ekonomi i balans, förklarar Rolf Lindberg. I avtalet med bostadsdelegationen ingick a ta bort 600 lägenheter från bostadsmarknaden. Det visade sig inte räcka. 733 lägenheter avvecklades. - Äldrepuckeln och minskat födelsetal har gjort a befolkningen minskar vilket påverkar bostadsmarknaden. Därför har beslut tagits a avveckla y erligare 300 lägenheter. Av dessa har 75 sålts till Svenska Fritid. Omstruktureringen frestar på Hyresbostäders ekonomi. - Vi arbetar intensivt för a inte behöva gå till ägaren och begära pengar. A höja hyrorna är absolut inget alternativ, vi ligger redan högt i länet. I stället måste vi klara ekonomin genom a riva och sälja fastigheter, anpassa och förädla och samtidigt hålla igen på kostnaderna. Det gäller a bromsa och gasa samtidigt. Positivt är a satsningen på uteplatser och på 50+ boende tagits emot så väl av hyresgästerna, tycker Rolf Lindberg. - Kan vi genomföra vårt program på e bra sä har vi lagt en stabil grund för framtiden. Jan Stureborg, m Hyresbostäder har genomgå stora förändringar på senare år och står nu stadigare än tidigare. Fortfarande finns dock problem a jobba med, inte minst a anpassa antalet bostäder till e sjunkande befolkningstal, menar Jan Stureborg. - Hi ills tycker jag a det skö s bra av företagsledningen. Rivningarna av fastigheter har inte varit odelat negativt. De har bl a medfört bä re utomhusmiljö med lu igare och grönare bostadsområden och ökad trivsel för de boende. A hyresgästerna själva kan påverka si boende, exempelvis bostadsstandarden inomhus, uteplatser med mera, är ett steg i rätt riktning tycker Jan Stureborg. Positivt är även de aktiviteter och utflykter som Hyresbostäder ordnar för sina hyresgäster. På hyres- området har det också hänt en del. - Från a ha tillämpat en mer stelbent hyressä ning har - i samförstånd med hyresgästföreningen - e system med differentierade hyror införts. Därmed uppnår vi en marknadsanpassning av hyrorna, vilket jag anser ger en större rä visa. Vad som väntar är en fortsa anpassning av bostadsutbudet till marknadens behov. Mindre volym kräver samtidigt a de egna kostnaderna ses över. - Det blir en grannlaga uppgi för företagsledningen, konstaterar Jan Stureborg. Kenneth Andersson, opolitisk - Hyresbostäder har gå igenom den värsta ekluten. Fortfarande återstår dock en hel del för a anpassa antalet bostäder efter marknadens behov. Som befolkningsutvecklingen i kommunen ser ut kommer det a bli fler rivningar. - För a finansiera de a är det inte rimligt a lägga kostnaderna på hyresgästerna. Generellt se är hyresnivån redan i dag hög. I stället får vi ta en diskussion med ägaren kommunen om detta, menar Kenneth Andersson. Samtidigt påpekar han vikten av a fortsä a bygga om och förädla kvarvarande bostäder. Det differentierade hyressystem som införts tycker han är positivt. Men en bä re marknadsanpassning av hyrorna inom fastighetsbolagets eget bostadsbestånd ser han som en viktig fråga. - Alla åtgärder tar dock tid. När de väl är genomförda inom tre till fem år ser jag mycket ljust på Hyresbostäders framtid, säger han. Lennart Wallin, v - Jag ser med tillförsikt på Hyresbostäders verksamhet i framtiden. De åtgärder som görs för a anpassa verksamheten till Karlskogas vikande invånarantal bedöms i sammanhanget som relevanta. Det är viktigt a det finns e kommunalägt bostadsbolag som alternativ till övriga aktörer på bostadsmarknaden så alla har möjlighet a skaffa e bra boende. Beslutet styrelsen tagit a införa e mer marknadsanpassat hyressystem tycker Lennart Wallin är bra. Det ger den enskilda hyresgästen större möjlighet att välja sin boendestandard och gör allmännyttan till ett attraktivare alternativ jämfört med andra boendeformer. Något som i e vidare perspektiv skulle få stor betydelse för såväl Karlskogas som Hyresbostäders framtid tror han är en satsning på infrastrukturen. - Genom a bygga om E18 och även få till stånd bra tågförbindelser skulle Karlskoga bli intressantare, både som boendeort och a etablera företag i. Det här skulle få en positiv effekt även för Hyresbostäder, menar Lennart Wallin. Jan-Peter Jonsson, opolitisk - Hyresbostäders position och andel av bostadsmarknaden i Karlskoga är stark. När det beslutade omstruktureringsprogrammet är genomfört tror jag att vi kommit till rätta med många problem och står bra rustade för framtiden, säger Jan-Peter Jonsson. Som viktiga framtidsfrågor ser han en fortsa anpassning till situationen på bostadsmarknaden samt en mer aktiv marknadsföring av vad Hyresbostäder har a erbjuda. - Dit hör satsningen på studentboendet liksom 50+ boende, som i takt med a antalet äldre ökar kommer a bli allt mer e erfrågat. Hyresnivån ser han som hög både i förhållande till den lokala marknaden och till andra kommunala bostadsbolag. Men a få täckning för egna kostnader och finansiera underhållet av kvarvarande fastigheter är en svår fråga a lösa. A fortsä a satsa på utbildning, som gör a de unga stannar kvar, och få fler företag till kommunen tror han kan bidra till a hejda den negativa befolkningsutvecklingen. - Hyresbostäders bidrag till de a är e prisvärt och bra boende där man känner trygghet. Kerstin Bergström, s - A förvalta Hyresbostäders bestånd på e optimalt se för såväl ägare som hyresgäster är vår viktigaste uppgi. Hyresbostäder ska även vara en god arbetsgivare för de anställda. För a få nöjda hyresgäster även i fortsä ningen är det viktigt a erbjuda en god, trygg och a raktiv boendemiljö med bra och lättillgänglig service, menar Kerstin Bergström. En aktiv marknadsföring för a få nya hyresgäster ser hon också som viktigt. - Sist men inte minst ska vi fortsä a förädla och utveckla vårt bostadsbestånd, exempelvis genom satsningen på 50+ boende. Samtidigt ska vi verka för en stabil hyresnivå. Det kan ske genom a bl a sänka dri kostnaderna och prioritera fastighetsunderhållet. I omstruktureringen ingår även att riva y erligare lägenheter för a anpassa beståndet till e erfrågan samt a satsa på den y re miljön. - A vara en god fastighetsförvaltare och hyresvärd är lika viktigt i dag som i framtiden, säger Kerstin Bergström som hoppas a många studenter ska söka sig till Campus Karlskoga och fly a in i de trevliga lägenheterna på Ekeby. 8 9

6 BALKONGTÄVLINGEN AVGJORD SOMMARENS VACKRASTE BALKONGER / UTEPLATSER Nu är vår årliga sommartävling avgjord och vi har fått in många fina bilder på vackra utemiljöer. Här presenterar vi vinnarna som får varsit exemplar av boken Naturguiden. GRÄSMATTOR OCH P-PLATSER ERSÄTTER RIVNA FASTIGHETER Pristagare balkong är: 1:a pris Lisa Pedersen Mineralvägen 2 B 2:a pris Brita Jarlgård Skrantahöjdsvägen 62 C 3:e pris Olivia Andersson Skrantahöjdsvägen 62 C 1:a Pris Lisa Pedersen Grönområden och p-platser ska ersä a de hus som rivits på Skrantafallet och Skrantahöjdsvägen, berä ar Anders Ze erblad. Pristagare uteplats är: 1:a pris Ingegerd och Ehrling Karlsson Murarvägen 14 Hyresbostäder har även i år rivit några fastigheter. Visst känns det smärtsamt. Men vi gör det för att nå balans på bostadsmarknaden och stå rustade för framtiden, säger fastighetschefen Anders Zetterblad. svårt a säga något om i dag, enligt Anders Ze erblad. Förhandlingar pågår med Svensk Fritid om y erligare försäljning av fastigheter, e led i den omstruktureringsplan som Hyresbostäder tagit fram. 1:a Pris Ingegerd och Ehrling Karlsson 2:a pris Familjen Bohlin Murarvägen 14 3:e pris Marita Jacobsson Bigatan 3 D Nu senast är det husen på Skrantafallet samt husen på Skrantahöjdsvägen 64 och 70 som rivits. Det blev klart till årets semester. - På Skrantahöjdsvägen 64 och 70 har vi så gräs, även om det varit lite knepigt a få det a gro och växa denna varma och torra sommar, säger Anders Ze erblad. Här har hyresgästerna själva kommit med idéer och förslag om hur området ska kunna användas i framtiden. Det handlar om allt från odlingslo er och grillplatser till grönområden. - Vi kommer a ti a närmare på de olika förslagen och ska förhoppningsvis kunna uppfylla en del av önskningarna, säger Anders. På Skrantafallet, där e 40-tal lägenheter har rivits, kommer det nu a anläggas parkeringsplatser och gräsytor. Sammanlagt rör det sig om e 50-tal p- platser avsedda för kommunens och Hyresbostäders personal. En ny infart planeras också från Grundläggarvägen. Arbetena beräknas bli klara under hösten, vilket kommer a avlasta övriga p-platser runt omkring. Hur den fortsatta förändringen av fastighetsbeståndet kommer a se ut är 10 11

7 FLER AKTIVITETER I HÖST MERVÄRDEN FÖR DIG: EGEN STUGA I SÄFSEN Nu kan du som bor hos Hyresbostäder hyra egen stuga i Säfsen direkt av hyresvärden. Till mycket förmånligt pris. Dessutom kan du få en nyårsvistelse alldeles gratis - ett erbjudande du inte får missa. Läs vidare får du se. När Säfsen sålde 50 av sina fritidsstugor hörde Hyresbostäder till köparna. Två nyrenoverade och välutrustade timmerhus köptes in. De kan från och med vintersäsongen disponeras av alla som bor hos Hyresbostäder till ett mycket bra pris. - E led i satsningen på a ge våra boende mervärden, förklarar Tomas Venuti på Hyresbostäder. Nästa år firar Hyresbostäder 60-årsjubileum. I samband med det kommer en gratis stugvistelse i Säfsen a lot- tas ut bland hyresgästerna över nyårshelgen. (Anmälningstalong finns på sista sidan i tidningen). - Det blir upptakten till de jubileumsaktiviteter vi planerar för nästa år, säger Tomas Venuti. Mer information om stugorna, priser, uthyrningstider m m kommer under hösten, bl a på Hyresbostäders hemsida Där kan du också läsa om de olika mervärden du får som hyresgäst. I annonsen på sidan här intill hi ar du y erligare raba er och erbjudanden du får på vistelser i Säfsen, e resultat av det samarbete som inle s mellan Hyresbostäder och Säfsen. Fotnot I nästa nummer av HB-Ny berä ar vi mera om vårt jubileum och hur det kommer a firas. Hyresbostäder ordnar aktiviteter för sina boende även i höst. Tipspromenad och allsångskväll står bl a på programmet. Tipspromenaden sker i samarbete med Korpen som i många år ordnat populära motionsrundor i Karlskoga. Längden varierar mellan tre och fem km beroende på väderlek. Totalt kommer Korpen a arrangera tolv söndagspromenader under hösten med start 10 september och avslutning 26 november. De utgår från på olika platser i Karlskoga. (Mer information kommer i lokalpressen). Söndagen den femte november sker tipspromenaden i samarbete med Hyresbostäder. Start och mål är vid Skrantafallet där Hyresbostäder har si huvudkontor. För fika och vinster svarar Hyresbostäder. För dem som ställer upp och bor hos Hyresbostäder står hyresvärden för startavgi en på 15 kr för vuxna och 5 kr för barn. Korpens promenader, som blivit en tradition i Karlskoga, brukar locka många vardagsmotionärer. I våras låg genomsni et på 470 personer uppger man på Korpens kansli. Allsångskvällen äger rum den 19 oktober klockan på Nickkällan. Allsångsledare är Lennart Erlandsson och Hyresbostäder bjuder på kaffe och smörgås. Skicka eller lämna in din amnälan till Bobutiken. Anmälningstalong finns på sista sidan i tidningen

8 HÖSTKRYSSET TUNG S INTA FLÖG FÖR NÄR A S OLE N B E S ITTS DE P P IG ÄR NUDE L- R ÄTTE R B UB B E L - DR Y C K G UDING R AB AT T E R AD F INNS F ÖR S P IK AR HAR K LING A VÄL- B ÄR G ADE K OR A S VE K TIG HT DR E S S DANS - S LÄK T DAR R AR KOR PU- LE NT G E R R ÄTT TILL VISS T S K Y TTE S TOP P AR K OR R O - S ION R ANK A G R UND LÄR D MAN T V E K - LÖS S E DLIG KAN DET OS A E UR O-DR AG K ALL R E G E NT MALL ONAG E R R OAR B AR N S Y ND DE TALJ E R B ÄTTR E P Å K Y LT G ULD ANR IK T K OMP ANI ANTIMON KAN DIA- MANT VARA S NIR K E L P Å IS SKR IFT- LÄR D J UDIS K P R ÄS T KAN VAR AV BELÄGG- NING S TY P Löst korsord lämnas eller skickas till Hyresbostäder senast 30/9-06. Vi lottar ut fyra naturböcker. Lycka till! K AN F ANT A K ÖP AS P Å UTE PLATS T OP P K OR T E T V AT T E NDR AG LANDE T NÅG OT ATT HA FÅR MAN P Å F ÖTTE R NA J U E K AN DR YC K VÄLDIG T LÅNG TID S T ÄLLA F R AM P OR S LIN T ILLB AK A S ÄG E R K O-K O S K AK IG DJ UR F R ÅN AUS T R AL- IE N G AMMAL DR AG AR E ÅR S TID HÅLLS P Å BR ÖLLOP R ÖR OF TA K LÄDE R E J NU G E NTLE - MAN F Y LLE R VI ME D J ÄMNA MELLANR UM S TJ ÄL R YS K K E J S AR E BARNENS KORSORD S TUDIO- ANK AR E I F OTB OLL OVANLIG S AG O- P LATS NO.F ÖR F DJ UR P AR K B R E VE XTR A DR Y G T TR E ANTY TT K AN DU SLÅ UPP VIN I MÅNG S IDIG G AMMALT MALMF ÄLT VILL F ÅNG AR B ALS AM OJ US TE HE LT LIK A ALP DR AG B E R IDE N LANS IÄR AS TAT OR NE S P ANS K B IL OV ÄDE R Vinnare i sommarkrysset Grattis till Naturbok Greta Lönn Järnvägsgatan 6 Ewa-Lena Nilsson Mineralvägen 4 C K-G Boberg Bohultsgatan 2 A Fred Kihlberg Hantverksgatan 4 B VE R K AR S P R ÄNG - ANDE R IS K E R AR ATT BLI K LUB B AD F INNS NUME R A I TE TR A B LIR S ÄMR E MED ÅR EN T AS I T R ÅL VILL INGEN S LÄP P A TAR P Å K R AF TE R NA R IK TNING KUR TIS MINDR E DR ABB- NING T Y NA B OR T K UNDE R ATTAS R E DAN 1947 S TÄMNING LAND- TUNG A E NVIS FISK OCH F LIT G UNNE L NOR D F IR N JP 2006 P E R S S ON ÄR VAN- LIG E N R UND MEN F ÖR NÅG - R A ÄR DEN F Y R K ANT IG KAN KON- S T NÄR E N K ALLA S ITT VE R K B R INNE R S Å S AK TA NE R J AMAR E LÅNG - B E N B US K E ME D B AR R Rätt lösning på Rebusen är: Han fångade en bläckfisk i nätet. (Vi ber om ursäkt för felaktigheten i rebusen, sista minustecknet skulle vara e plustecken). Vinnare som vinner varsin ryggsäck är: Christian Ståhl Viktor Tjunström/Ståhl S K ÄNK A ÄR IHÅLIG A OCH FÖR VÄTS KA LÖVTR ÄD G ÅR S OL- E N P Å KVÄLLE N Saxlyckevägen 7 B Saxlyckevägen 7 B K OM ME D ADAM HOAR I S K OG E N JP 2006 P E R S S ON... Namn Kundnr... Adress... Postadress Telefon A LITE N I VANLIG T PÅ G ATU - MATE N K ÖK B P AR - F Y LLE S B LOC K - T ON HUS Å G R E K IS K MUS A G R IP A R G VALF LÄS K DAM ME D G IS S AT P Å TUR K E K O N O M I D I R E K T Ö R E R R O A D E S C OT TE C K E N TY DAR S TOL A S T R O L O G S E R F ÖR - NÖJDA UT S K OLDE L A - S OM E TT E M M A HÅB R AND KAN BAN- DIT VARA S I L L H A J K R IT IK V I N JP 2005DR UVDR Y C K P E R S S ON TR E V LIGUNDE R ALL J UNK E R P A G P AMP IG A R E S TE R E OS IR IS S ONS L O T T S R U I N HULDR A S N A R R ÅG E LÅDA N I N A T Y B LIR V I S K Y NDS AM K LAR - DR AR E TT INTE TE C K E N O K B LOS S F - T P G UMMA E S TR AD Å T A N T G UB B E Y R VIE TNAM O R E N G R Y B E - STRED I F ÅG E L R HÖJ D Å ÄR OFTA LÅNG OC H S S MAL R E V A N E G Y P.G UD B ÄR P LATS E R F J Ö L A NUNNA VAR NOR - NOR NA C A M P I N G E TE K NO- N LOG I K B E R MAN OM NE G AT ION N Å D VILA T R E LAND P Å S ÖDR A HALV- K LOTE T ME D K O MATMOR A U S T KAN MAN HAMNA I O N Å D S E S S LAG - F ÄR DIG A P Å T E FILM ME D UNDE R T R Ä T A K S IG OUR NE YMÅNG A W E AVE R P ANNOR G UNK E E ME DAN B LOC K - F ÄR G B LÅTT B LODT Löst korsord lämnas eller skickas till Hyresbostäder senast 30/9-06. Vi lottar ut två ryggsaker. Lycka till!... Namn Kundnr... Adress... Postadress Telefon 14 15

9 DIREKTNUMMER OMRÅDE 1: Skogsrundan 3-25, 4-34 Tel: eller Hasse Olsson OMRÅDE 2: Badstugatan Spelgatan Bigatan 1-3, 2-4 Värmlandsvägen 6-12 Värmlandsvägen 3-9 Järnvägsgatan 4-6 Tel: eller Anneli Hoffner-Lekberg OMRÅDE 3: Mineralvägen 2-8 Torpdalen (Skolgatan 20) Skolgatan Knut Wistrands väg 2 Sturevägen 3 och 6 Ekehjelmsvägen 3-9 Solbringen Bohultsgatan 2, 6 och 8 Kyrkogårdsgatan 40-44, Tel: eller Kenneth Pettersson OMRÅDE 4: Skrantahöjdsvägen 48-54, Baggängsvägen 61 Skrantahöjdsvägen 6-34 Varpvägen Gösta Berlings väg 5, 15, 17 Linnebäcks by Tel: eller Per Thoresson OMRÅDE 5: Kilstavägen 6, 8, 10, 14 Såningsvägen 10, 12 Karlbergsvägen 1 Flygfältsvägen 1 Gustavsgatan 8-14 Frödingsvägen Bregårdsgatan Nickkällan Hantverksgatan 4-6 Skrågatan 4, 6 Tel: eller Susanne Stenholm OMRÅDE 6: Köpcity Sandviken Sandviksvägen 4-12, 7-9 Saxlyckevägen 7-13, 25-29, 34 Vindarnas väg 1-9 Stolpetorpsvägen 42, 73 Tel: eller Jim Johansson OMRÅDE 7: Timmermansvägen 2-16, 5-17 Grundläggarvägen 6-22 Murarvägen 1-20 Melkavägen 8 Skogsrundan 2 Baggängsvägen Tel: eller Göran Andersson SKRANTAFALLET Skrantafallet Tel: eller Åke Svensson HYRESBOSTÄDERS ÖPPETHÅLLANDE Boservice / Felanmälan eller tfn: Måndag - Onsdag Torsdag Fredag Bobutiken / Hyresärenden tfn: eller Måndag - Onsdag Torsdag Fredag Reception / Nycklar, passerkort tfn: , eller Måndag - Onsdag Torsdag Fredag Direktnummer till: Hyresinbetalningar Kassa / Autogiro: Fastighetsjour:

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Prästgärdets Seniorboende

Prästgärdets Seniorboende Prästgärdets Seniorboende Sinnenas seniorboende Ta ett dopp i Ljustern på morgonen eller strosa bland blommorna på Prästgärdet. Småprata lite med grannarna och duka upp till surströmmingsskiva på den mysiga

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna Bo bra när du pluggar vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet finns på 4 orter, Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På alla orter

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

HB-nytt. Daniel vill prova vingarna i trollkarlarnas nya Mecka

HB-nytt. Daniel vill prova vingarna i trollkarlarnas nya Mecka HB-nytt Information från Hyresbostäder i Karlskoga Nr 2-2010 Daniel vill prova vingarna i trollkarlarnas nya Mecka INNEHÅLL: Positivt resultat sid 2 Evakuering sid 3 Magi som bär till Dubai? sid 4 Turista

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Årets balkongtävling avgjord - svårt arbete för juryn

Årets balkongtävling avgjord - svårt arbete för juryn Nr 3 oktober 2004 Årets balkongtävling avgjord - svårt arbete för juryn Möt Hyresbostäders tusenkonstnär Populära studentbostäder Hyresbostäders felanmälan tel: 657 20 VD HAR ORDET S ommaren har bleknat

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Välkommen till Smeden Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Faxeholmen satsar i Ljusne En stor del av Faxeholmens fastigheter och hyresgäster finns i Ljusne. Nu kan vi äntligen erbjuda ett tillgänglighetsanpassat

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Granne med naturen NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Granne med naturen NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO Unnarydsvägen, Godegård Granne med naturen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Viktigt för dig som ska söka lägenhet

Viktigt för dig som ska söka lägenhet Viktigt för dig som ska söka lägenhet Boplats får en ny webbplats Samhällsinformation Välkommen till nya.boplats.se Har du undrat över dina möjligheter att få en viss lägenhet? Då är du inte ensam, men

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek Boendet i centrum! Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek och karaktär. I Perstorps Bostäders

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 24. Motion om gemensamhetsanläggningar för el

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 24. Motion om gemensamhetsanläggningar för el KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 24 Motion om gemensamhetsanläggningar för el KARLSKOGA KOMMUN, Hyresbostäder i Karlskoga AB Kommunsty;eisen 2013-08-12 AK Dnr: 83/13 Karlskoga kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

en plats för livet 3 Välkommen till Haga

en plats för livet 3 Välkommen till Haga en plats för livet 3 Välkommen till Haga Haga Tryggghetsboende är beläget i stadsdelen Fredriksdal i Helsingborg. En oas av grönska med fåglar och fjärilar, med närhet till service, vård, butiker och kommunikationer.

Läs mer

Kungsängen i Nora AB - en handbok om att bo i gruppbostad

Kungsängen i Nora AB - en handbok om att bo i gruppbostad Kungsängen i Nora AB - en handbok om att bo i gruppbostad Vad är en gruppbostad? Här får du en introduktion om vad det innebär att bo i en gruppbostad. Vilka rättigheter och skyldigheter gäller när du

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

Lektion 8. Ord och fraser: Grammatik: Bostad Att prata om hur vi bor. Rumsadverb (hem hemma) Passiv form av verb -s Reciproka verb -s Deponens -s

Lektion 8. Ord och fraser: Grammatik: Bostad Att prata om hur vi bor. Rumsadverb (hem hemma) Passiv form av verb -s Reciproka verb -s Deponens -s Lektion 8 Lektion 8 Ord och fraser: Bostad Att prata om hur vi bor Grammatik: Rumsadverb (hem hemma) Passiv form av verb -s Reciproka verb -s Deponens -s Vi kan bo i... På semestern En villa En stuga Ett

Läs mer

Dags att välja lägenhet

Dags att välja lägenhet Önneröd Dags att välja lägenhet För en tid sedan anmälde du ditt intresse till Härryda kommun för vårt nybyggnadsprojekt i Önneröd, Landvetter, där vi bygger 30 lägenheter enligt IKEA och Skanskas gemensamma

Läs mer

Har du planerat ditt seniorboende?

Har du planerat ditt seniorboende? Har du planerat ditt seniorboende? 1 2 Skaffa köplats i god tid Många äldre har svårt att hitta ny lägenhet. Det beror nästan alltid på för kort kötid. Genomsnittlig kötid för seniorboenden på Boplats

Läs mer

Rev 2013-05-02. Frågor & Svar

Rev 2013-05-02. Frågor & Svar Frågor & Svar Fråga: Vad är ett Trygghetsboende? Svar: Trygghetsboende är ett eget normalt boende för äldre där det finns utrymmen för samvaro. Trygghetsboendet har en värdinna under viss del av vardagarna.

Läs mer

MBF informerar: Utveckling av MBF:s kundportal

MBF informerar: Utveckling av MBF:s kundportal MBF NYTT Mars 2015 nummer 1 mars MBF informerar MBF Bygg Pontus har ordet 6 4 3 MBF informerar: Utveckling av MBF:s kundportal 2 Mars 2015 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 MBF Bygg 5 Tänkvärt 6 MBF

Läs mer

Har du planerat ditt seniorboende?

Har du planerat ditt seniorboende? Har du planerat ditt seniorboende? Seniorboende/ Trygghetsboende Skaffa köplats i god tid Många äldre har svårt att hitta ny lägenhet. Det beror nästan alltid på för kort kötid. Genomsnittlig kötid för

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Afrik a. från första parkett Nyati Cheetah Camp

Afrik a. från första parkett Nyati Cheetah Camp Afrik a från första parkett Nyati Cheetah Camp DKK 106 970:- året runt Priset avser 10 dagars lyxsafari vistelse för 6 personer med alla måltider, dagliga utflykter, transferresor och flyg t/r Följ med

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Fritid för dig med funktionsnedsättning!

Fritid för dig med funktionsnedsättning! Fritid för dig med funktionsnedsättning! F r i tide n ä r DIN tid, använd den v ä l, e f ter din vilja och förmåga! Fritidens betydelse I denna folder finner du olika föreningar och organisationer i Malmö

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens Figeholm Konferens Välkommen till Figeholm Konferens En familjär känsla Många gäster bor under långa perioder här. Därför känns det viktigt för oss att vi kan skapa en familjär känsla >>> Figeholm konferens

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Personligt. En ljus höst N U M M E R 2-2 0 1 4

Personligt. En ljus höst N U M M E R 2-2 0 1 4 Personligt En ljus höst Efter en varm och skön sommar blev det en ljus och fin höst. I slutet av augusti var det projektstart för Sockerbrukstomten ett byggprojekt som när det är helt färdigt kommer att

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15. Augusti 2010 Familjedag för alla... Fri entré SidsjöBolagen i samarbete med Villaägarna i Sundsvall presenterar: EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.00 Början på en tradition...

Läs mer

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande Motioner 2012 Samt föreningsstyrelsens utlåtande 1 Motioner till föreningsstämman den 15 maj 2012 Motion nr 1 Modifiera medlemsåterbäringen Jag föreslår att medlemsåterbäringen modifieras så att den blir

Läs mer

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus I Mariestads skärgård finns många utflyktsmål. Här samsas naturreservat med sandstränder och klippor. foto: mostphotos Mariestad har en av

Läs mer

KASTANJELUNDEN. ett tryggt boende där åkrarna möter staden. Trygghetsboendet. 44 lägenheter för dig över 70 år

KASTANJELUNDEN. ett tryggt boende där åkrarna möter staden. Trygghetsboendet. 44 lägenheter för dig över 70 år ett tryggt boende där åkrarna möter staden Trygghetsboendet AANJELUNDEN 44 lägenheter för dig över 70 år När du anländer till det nya trygghetsboendet på Norregårdsgatan är vyerna och siktlinjerna det

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 Sommar sommar sommar... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen.

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen. INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015 Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen Extranummer Har du tänkt på att det ofta finns någon granne i din närhet

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer