Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare"

Transkript

1 Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle vi ha en krympande och allt äldre befolkning ökade antalet invånare med ett hundratal personer. I januari var vi cirka För att klara dagens generationsväxling och möta morgondagens arbetskraftsbehov måste invandrarna ses som en tillgång och inkluderas i samhället. Bostadsbrist är det största hindret för mottagandet Det är viktigt att hela samhället är med och tar ett solidariskt ansvar för mottagandet myndigheter, föreningar, privatpersoner och företag. Fastighetsägare har en mycket viktig roll i integrationen. I den här foldern berättar vi hur samverkan sker mellan kommunen, bostadsbolag, enskilda fastighetsägare, arbetsförmedling och olika myndigheter. Vi ger även en bakgrund till den ökande inflyttningen till Eksjö kommun.

2 Bra förutsättningar för integration här Andelen utrikes födda ökar framförallt i familjehushåll och arbetsför ålder. Ungefär var femte person i Eksjö kommun mellan 25 och 34 år är idag född utrikes. En ökad folkmängd kan ge ökad tillväxt i ekonomin, som innebär nya arbetstillfällen, ökad efterfrågan på lokala varor och tjänster och dessutom generera ökade skatteintäkter. Under femårsperioden sedan 2009 har kommunens befolkning ökat med cirka 1200 personer tack vare invandringen. Det finns goda förutsättningar för integration i Eksjö kommun, med ett rikt föreningsliv, många små- och medelstora företag med lokal förankring samt stora arbetsgivare inom offentlig sektor. Men det är inte bara de ekonomiska perspektiven som gör att utrikes födda berikar vårt samhälle. Människor med olika etniska och kulturella bakgrunder är en stor mänsklig resurs och bidrar också till kulturell och social mångfald, bildning, ökad trivsel och fredlig samexistens. Bostaden är avgörande för etableringen och en mycket viktig del i integrationen. Bostadssegregation försvårar språkutvecklingen och möjligheterna att få ett arbete. En bättre och ökad samverkan mellan kommunen och allmännyttiga och privata bostadsföretag bidrar till att underlätta bostadssituationen. Idag har kommunen ett väl fungerande samarbete med det kommunala fastighetsbolaget, men vi behöver också skapa en bättre samverkan med privata hyresvärdar och fastighetsägare. FRÅN ANKOMST TILL ETABLERING När människor kommer till Sverige som asylsökande kan de antingen ordna sitt eget boende......eller bli anvisade ett anläggningsboende av Migrationsverket. Om personerna beviljas uppehållstillstånd (PUT) kan de välja att fortsätta bo kvar i eget boende... Källor: UNHCR, Migrationsverket, SCB, Eksjö kommun, Arbetsförmedlingen

3 Vem gör vad? Migrationsverket beräknar hur många nyanlända som har behov av plats för bosättning i en kommun under det kommande året. Kommunen ansvarar bland annat för utbildning i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering samt insatser för barn och unga inom förskola och skola. Kommunen har också en central roll i bosättningen för nyanlända. Arbetsförmedlingen ska därefter, efter samråd med Migrationsverket och länsstyrelserna, fastställa en fördelning av mottagningsbehovet i varje län. Länsstyrelsens uppdrag är att förhandla och träffa överenskommelser om mottagandet bosättningen med varje enskild kommun inom länet. Vi har under lång tid haft ett bra samarbete med kommunens flyktingmottagning. Under 2014 hyrde vi ut 23 lägenheter till nyanlända med samma villkor som för alla våra hyresgäster. De flesta är familjer och har egna förstahandskontrakt. Vi är nöjda, både med kontakterna med Eksjö kommun och våra nya hyresgäster! Thorbjörn Hammerth Eksjöbostäder...eller få hjälp av arbetsförmedlingen med bosättning i en kommun. Integrationshandläggaren koordinerar mottagandet i samverkan med arbetsförmedlingen, kommunen, civilsamhället, andra myndigheter och lokala fastighetsägare. Egen bostad är en förutsättning för den nyanländas etablering i samhället...

4 Samverkan Hyreskontrakt Hyresvärden kontaktar kommunens»bokoordinator«och erbjuder en ledig lägenhet. Kommunen skriver ett tillfälligt kontrakt med hyresvärden. När hyresvärden och hyrestagaren är överens, skrivs ett nytt kontrakt mellan de två parterna. Kommunen betalar alltså hyran under tiden som bostaden står tom. Tolksamtal Vid behov erbjuder integrationshandläggaren samtal med tolk, kontinuerlig kontakt och uppföljning. Boutbildning Integrationshandläggaren håller en introduktion i hur boendet fungerar i Sverige och i din fastighet allt från kontrakt och nycklar till matlagning, tvättstugekultur, källsortering, tider och oskrivna regler. Vi har sedan länge hyresgäster från olika delar av världen, bl.a. Afghanistan, Syrien, Iran och forna Jugoslavien. Det fungerar fint. Jag tror på att sprida ut de familjer som har kommit hit som flyktingar så de inte bara träffar sina landsfränder. Det gör att de kommer in snabbare i vårt samhälle. För en hyresvärd kan det kännas svårt att hyra ut till flyktingar som har en annan kultur än vi. Det finns tyvärr många fördomar som vi måste övervinna. Vi kanske har hyresgäster som har bott hos oss i år, som är rädda för det nya. Ska jag tänka på dem? Ett bra sätt kan vara att ordna gemensamma träffar i bostadsområdet där hyresgästerna kan mötas och få förståelse för varandra. Stefan Igefjord, Kapen Fastigheter AB, Nässjö...att äntligen kunna komma igång med arbete och studier och......känna stabilitet och trygghet för en framtid i det nya hemlandet.

5 DN Den tragiska statistiken Varje dag får i genomsnitt människor lämna sina hem till följd av krig, konflikt eller brott mot mänskliga rättigheter. FN:s flyktingorgan UNHCR uppger att antalet människor som tvingats att förflytta sig som följd av en osäker livssituation nådde strax över 51 miljoner under De länder varifrån flest människor tvingas fly är Afghanistan, Syrien, Somalia, Irak och Sudan. 55 procent av alla flyktingar kommer från något av dessa länder. Antalet asylsökande som kommer till Sverige har ökat kraftigt under de senaste åren. Under 2013 sökte drygt asyl i Sverige. Av dem fick cirka stanna. De allra flesta som får uppehållstillstånd kommer från Syrien. Ända sedan 1930-talet har Sveriges befolkning ökat tack vare att invandringen har varit större än utvandringen. I den mest yrkesverksamma åldersgruppen, den mellan 20 och 64 år, är var femte person som bor i Sverige född utrikes. Samtidigt väntar allt fler personer med redan beviljade uppehållstillstånd på en kommun som har beredskap och kapacitet att ta emot dem.

6 POLITIKERRÖSTER ANNELIE HÄGG (C) Kommunstyrelsens ordförande: Oroligheter runt om i världen gör att många människor flyr för att söka tryggheten i vårt land och i vår kommun. Våra nysvenskar är en tillgång i vårt samhälle, som berikar och ger mångfald. Inflyttningen är en förutsättning för att klara framtidens personalbrist inom flera yrken och för att säkra tillväxten i kommunen. TOMAS ERAZIM (M) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande: Mångfald berikar! I en kommun med en allt äldre befolkning behöver vi nya invånare som kan bidra till utvecklingen. Genom att bo, arbeta och leva här, skapar invånarna gemensamt en attraktiv kommun. Vi välkomnar alla som vill göra Eksjö kommun till sin och vi ska hjälpa dem som behöver lära sig språket och hur vårt samhälle fungerar. DIANA LAITINEN CARLSSON (S) Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande: För att klara framtidens generationsväxling behöver Eksjö kommun nya invånare. Det är oerhört viktigt att hela samhället både kommunen och medborgarna hjälps åt och drar sina strån till stacken så att också de som väljer att flytta hit från andra länder får plats och känner sig välkomna här. Då kan vi lyckas med integrationen! KONTAKT Integrationshandläggare Enheten för hälsa, integration och arbete Eksjö kommun Tfn: E-post: Besöksadress: Kaserngatan 22, Eksjö Postadress: Eksjö Illustrationer: Annika Giannini Form: Ordförrådet Foto: Hasse Bengtsson

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Etnisk mångfald i handikapprörelsen

Etnisk mångfald i handikapprörelsen Etnisk mångfald i handikapprörelsen Denna skrift är tänkt som ett diskussionsmaterial och är producerad inom projektet Rättsstöd till invandrare med funktionshinder, som drivs av Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo

Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo Många flyktingar känner väldigt starkt för sitt forna hemland, vilket är fullt naturligt. Om möjlighet till återvandring ges vaknar också intresset att kanske

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Ge inte upp - Du måste kämpa!

Ge inte upp - Du måste kämpa! Ge inte upp - Du måste kämpa! Kartläggning av vidarebosatta barn och ungdomars upplevelser och behov av information om sitt nya liv i Sverige Rapport 2012:10 Ge inte upp Du måste kämpa! Kartläggning av

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer