Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum"

Transkript

1 Dokumentkategor i Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Komplettering till ansökan Rehabteam Hjälbo HSNG Marika Fixell HSN Begäran om komplettering till tidigare ansökan HSNG Marika Fixell HSN Svar på skrivelse brister att åtgärda avseende webbplats Skrivelse till Närhälsan om kvarvarande åtgärder av webbplats Svar på skrivelse om tillgång till lymfterapeuter i Göteborg Skrivelse med förfrågan om utredning angående lymfödemterapi Svar på skrivelse med förfrågan om utredning av lymfödemterapi Skrivelse daterad svar på skrivelse daterad HSNG Anders Thorstensson HSN HSNG Lena Zetterberg HSN HSNG Ulla Berggren HSN HSNG Ulla Berggren HSN HSNG Ulla Berggren HSN HSNG Håkan Hilmér HSN Ansökan om vikariat HSNG Susanne Grönbeck HSN Ansökan om vikariat HSNG Susanne Grönbeck HSN Skrivelse samt svar om yrkande om dra tillbaka upphandlingen om konduktiv pedagogik Öppet brev till regionstyrelsen och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd om felaktigt beslut på grund av okunniga tjänstemannaexperter Protokollsutdrag regionstyrelsen, I väntan på ambulans - en ökad trygghet för invånarna i Västra Götaland Skrivelse daterad Svar på brev daterade , , Mejlkonversation om yrkande att upphandling av konduktiv pedagogik görs om Mejlkonversation om avsändare av brev gällande upphandling av konduktiv pedagogik HSNG Eva Hellström HSN HSNG Eva Hellström HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN HSNG Håkan Hilmér HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN Definierat systemfel utifrån Västbus riktlinjer HSNG Lena Ekeroth HSN

2 Göteborgs Privata Läkarförenings frågor inför branschrådet för externa vårdgivare Komplettering 2 till ansökan Rehabteam Hjällbo Antalet lymfterapeuter i Göteborgsområdet - lymfödemiker drabbas Fortsatt mejlkonversation om avsändare av brev gällande upphandling av konduktiv pedagogik Skrivelse samt svar angående erbjudande om medlingshjälp Rapport om förenklad behovsbedömning kring behovet av neurologi Förtydligande angående skrivelse samt svar angående erbjudande om medlingshjälp Delegeringsprotokoll - Uppföljning vårdenhet inom VG Primärvård Komplettering till ansökan om vikariat inkommen , HSNG Svar på komplettering 2 till ansökan rehabiliteringsgaranti 2015 Närhälsan Rehabteam Hjällbo Komplettering 3 till ansökan Rehabteam Hjällbo Svar på Komplettering 3 till ansökan Rehabteam Hjällbo Komplettering 4 till ansökan Rehabteam Hjällbo HSNG Maria Engström HSN HSNG Marika Fixell HSN HSNG Ulla Berggren HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN HSNG Ulla Berggren HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN HSNG Leena Ekberg HSN HSNG Susanne Grönbeck HSN HSNG Marika Fixell HSN HSNG Marika Fixell HSN HSNG Marika Fixell HSN HSNG Marika Fixell HSN MMR 2015: besked om godkännande HSNG Marika Fixell HSN Skrivelse om förfrågan angående läkemedelssubventionering för Theo-Dur Delegeringsprotokoll - Uppföljning vårdenhet inom VG Primärvård Delegeringsprotokoll - Uppföljning vårdenhet inom VG Primärvård HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN HSNG Leena Ekberg HSN HSNG Leena Ekberg HSN

3 Migrationsverket kommer att öppna ett boende för asylsökande i Göteborg HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN Tjänsteutlåtande - Beslut om ersättning HSNG Petteri Lackéus HSN Ändring av kontakt- och utbetalningsuppgifter HSNG Maria Albertsson HSN Ansökan om utökat bidrag 2016 för samordningsförbundet Göteborg Nordost. Bekräftelse att skrivelse om förfrågan angående läkemedelssubventionering för Theo-Dur inkommit HSNG Gisella Koutsiou HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN Reviderad delårsrapport mars HSNG Sofia Hedenlund HSN Från SDN Centrum Förlängning av medfinansiering av projekt R.U.N. (Rörlig Ungdom Nu) HSNG Charlotta Andersson HSN Brev om att kontrakt ej kan tecknas HSNG Per-Olof Olofsson HSN Inför mötet på måndag den 4 maj 2015 HSNG Per-Olof Olofsson HSN Uppföljning delår januari-mars 2015 för barnmorskeverksamhet Delårsrapport mars 2015 för Barn- och Ungdomsmedicin Svar på fråga om läkemedel Theo-Dur (HSN G Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg CV, Förlängning av avtal om ungdomsmottagningen Centrum. Giltigt till och med Originalhandling finns på HSN (32) Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Tilläggsavtal Utnyttjande av optioner för Lundby Närsjukhus Originalhandling finns på HSN (17) HSNG Sofia Hedenlund HSN HSNG Sofia Hedenlund HSN HSNG Astrid Brauer HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN Årsredovisning Lundby Närsjukhus 2014 HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN Överenskommelse om ändring av gällande vårdavtal mellan Capio Lundby Sjukhus AB och Västra Götalands läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Göteborg Hisingen. Originalhandling finns på HSN (25)

4 Verksamhet utöver vårdavtalet. Originalhandling finns på HSN (26) Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Godkännande av ny underleverantör av radiologi för Lundby Närsjukhus Skrivelse om hyposens daterad HSNG Petteri Lackéus HSN Avtal om Ungdomsmottagningen Centrum mellan Stadsdelsnämnden Centrum och Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Göteborg Centrum-Väster. Giltigt Originalhandling finns på HSN (3) Ansökan om vikariat HSNG Anders Thorstensson HSN Tilläggsavtal om mottagning för unga män (MUM) mellan Göteborgs Stad Stadsdelsnämnden Centrum och Hälso- och sjukvårdsnämnd 5. Originalhandling finns på HSN (15) Tilläggsavtal HSN mellan Tore Särnhult, HB Sångfrisk och Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Göteborg centrum-väster om venerologtjänster vid Mottagning för Unga Män (MUM). Giltigt Originalhandling finns på HSN (43) Årsredovisning 2014 för ungdomsmottagningen Centrum Tjänsteutlåtande, protokollsutdrag samt årsredovisning 2014 för ungdomsmottagningen Centrum Avtal mottagning inom urologi. Giltigt Originalhandling finns på HSN (1) Beslut - 8, Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Förlängning av upphandlade avtal med Dr Stig Svensson AB, AB Christer Dahlstrand, Unilabs AB samt Xyrinx Medical AB. Giltigt Originalhandling finns på HSN (8) HSNG Susanne Grönbeck HSN HSNG Susanne Grönbeck HSN

5 Överenskommelse om tillägg till gällande vårdavtal mellan AB Christer Dahlstrand och Västra Götalands läns landsting genom Hälsooch sjukvårdsnämnd 5, Göteborg Centrum- Väster. Originalhandling finns på HSN (6) Delårsrapport mars 2015 för 1177 Vårdguiden på telefon Avtal nr SN Lundby Närsjukhus Göteborg mellan Västra Götalandsregionen och Capio Lundby Sjukhus AB. Giltigt Originalhandling finns på HSN (11) HSNG Susanne Grönbeck HSN HSNG Sofia Hedenlund HSN Ansvar för förskrivning av receptläkemedel Option enligt avtal med Capio Lundby Sjukhus AB om Lundby Närsjukhus. Originalhandling finns på HSN (22) Fullmakt för Capio Lundby Sjukhus AB att fakturera utfärdande landsting, enligt regelverket som finns i riksavtalet. Originalhandling finns på HSN (23) Uppsägning av Avtal om röntgentjänster. Originalhandling finns på HSN (29) Begäran om godkännande av ny underleverantör av röntgentjänster Tjänsteutlåtande /2013 Godkännande av ny underleverantör av radiologi för Lundby Närsjukhus Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Godkännande av ny underleverantör av radiologi för Lundby Närsjukhus Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Tilläggsavtal - Utnyttjande av optioner för Capio Lundby sjukhus AB Tjänsteutlåtande /2013 Tilläggsavtal - Utnyttjande av optioner för Capio Lundby sjukhus AB

6 Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Tilläggsavtal Utnyttjande av optioner för Capio Lundby sjukhus AB Överenskommelse om tilläggsavtal utnyttjande av optioner Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Uppföljning av avtal Lundby Närsjukhus Lundby Närsjukhus ersättning 2014 Uppföljningsplan Lundby Närsjukhus 2013 Version Mål- och uppföljningsplan 2014 Anmälan om jäv Slutversion Mål- och uppföljningsplan 2014 Information från dialogmöte med Lundby Närsjukhus angående bildfunktionsregistret Slutversion Mål och uppföljningsplan Uppföljning av avtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnd 11 och Capio Lundby Närsjukhus Skrivelse om akuta fastighetsfrågor Capio Lundby Närsjukhus Relevant patientdata för Capio Lundby sjukhus AB Bilaga till "Relevant patientdata för Capio Lundby sjukhus AB" - Avtal nr SN Lundby Närsjukhus Göteborg, Originalhandling, se HSN , åtgärd 11 Beslut om vidaredelegation till Håkan Hilmér, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, rörande avtalet mellan Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 och Capio Lundby sjukhus AB. Giltigt Skrivelse Akuta problem angående tillgång till BFR för Capio Lundby Närsjukhus

7 Påminnelse om svar på skrivelse Akuta problem angående tillgång till BFR för Capio Lundby Närsjukhus Fråga om tidigare upphandling HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN Uppgifter från Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppgifter från Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppgifter från Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Beslut Göteborgs hälsooch sjukvårdsnämnd, Uppdrag psykiatri Beslut Göteborgs hälsooch sjukvårdsnämnd, Arbetet med Sociala investeringar i Västra Götalandsregionen Beslut Göteborgs hälsooch sjukvårdsnämnd, Omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa i primärvården Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Protokoll 1 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Protokoll 2 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd HSNG Anders Thorstensson HSN HSNG Anders Thorstensson HSN HSNG Anders Thorstensson HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN HSNG Anna Schürer von Waldheim HSN Ansökan om vikariat HSNG Anders Thorstensson HSN Skrivelse daterad Svar på brev daterat Skrivelse om immunoterapi inkommen Fråga om ansökan om vikariat inkommen HSNG Håkan Hilmér HSN HSNG Petteri Lackéus HSN HSNG Anders Thorstensson HSN Mejlkonversation om ansökan om vikariat HSNG Ulla Berggren HSN Mejlkonversation med fråga om regler för föräldraledighet enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi Fråga till SKL om regler för föräldraledighet enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi samt svar HSNG Ulla Berggren HSN HSNG Ulla Berggren HSN

8 Överlåtelseavtal mellan Gisela Ebel och Emma Rosén HSNG Carina Hansson HSN Fråga om godkännande av anbudsinbjudan HSNG Anders Thorstensson HSN Svar på fråga om godkännande av anbudsinbjudan HSNG Anders Thorstensson HSN

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret 2012-05-25 Glasögonbidrag upp till 16 år Västra Götalandsregionen höjer åldersgränsen för glasögonbidrag väsentligt. Från och med 1 juni kan barn

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-05-23

Nyheter i korthet 2014-05-23 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 maj. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 4 juni 2013 Föredragningslista Sida: 1(2) Sammanträde med regionstyrelsen 4 juni 2013 Plats: Tid: Teatern, Folkets Hus

Läs mer

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 19 maj kl. 09.00-16.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Göran Ohlsson, nämndsekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 79-98

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret februari 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 6 februari 2 Meddelande IVO - Beslut om ändring av Balders hus ansökan Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 2014 Fördjupad analys av sjukvårdsbehov,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset HSN4-149-2014 HSN5-387-2014 HSN7-150-2014 HSN11-142-2014 HSN12-160-2014 SU 503-448/2014 Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp.

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp. 1(22) Protokollet är resat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdagen den 26 maj 2005, Klockan 13.00 18.15 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2015

Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 Bilaga 1 Dnr: 2014/0296 Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 Version 7.2, beslutad 2014-06-xx LS 2014-06-xx LF Uppdragsbeskrivning och regelbok Innehållsförteckning 1 Om Landstinget

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 Socialnämnden NÄRVARANDE Sammanträdesdatum 2008-12-19 Sammanträdestid 08.30 10.30 Ledamöter Tjänstg ersättare Övriga ersättare Övriga deltagare Rie Boulund, ordf (m)

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Landstingsstyrelsen 91-116

Landstingsstyrelsen 91-116 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-08-29 Landstingsstyrelsen 91-116 Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2014-2015 Avsägelse av uppdrag

Läs mer

Stockholms läns landsting AVTAL om habilitering SLSO. ADA 8092 HSN 1012-1294 Sid 1 (4) 2011-01-01 2011-12-31

Stockholms läns landsting AVTAL om habilitering SLSO. ADA 8092 HSN 1012-1294 Sid 1 (4) 2011-01-01 2011-12-31 Stockholms läns landsting AVTAL om habilitering SLSO Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Habilitering & Hälsa HSN 1012-1294 Sid 1 (4) 2011-01-01 2011-12-31 Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Från hälsobeskrivning till resultat. Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson

Från hälsobeskrivning till resultat. Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson Från hälsobeskrivning till resultat Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson Västra Götalandsregionen Piteå Politisk organisation och beställar-utförar modell Syfte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-02 1 (2) HSN 1406-0721 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport t.o.m. 2008-07. BILAGA 74/2008. 3. Budgetanpassning 2008 (OA 83/2008)

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport t.o.m. 2008-07. BILAGA 74/2008. 3. Budgetanpassning 2008 (OA 83/2008) NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 20 augusti 2008 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer