Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Äldreomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Äldreomsorg"

Transkript

1 Nyckeltal till årsredovisningen 2014 Bilaga 5, VB 2014 Stadsdelsnämnd 704 Hässelby-Vällingby Data avser år 2014 Data för 2013 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola Inskrivna barn Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kostnad (kr) per invånare 0-64 år Funktionsnedsättning 5,624 5,409-4% Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag Gruppbostad och boende för unga 3,049 2,862-6% Daglig verksamhet 1,155 1,177 2% Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Snittkostnad (kr) per timme Assistansersättning FH* % * Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan förstå stadens information Andel som upplever att de förstår stadens information Förstår stadens information 69.5% 77.6 Äldreomsorg Nyckeltal avseende äldreomsorg 2014 lämnas i samband med tertialrapport 1 (på grund av tekniska problem). Nyckeltal 37: Andel av befolkningen år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader år 2014 Andel av befolkningen med insats 80- år år 2013 Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 4.6% 32.3% Hemtjänst (ordinärt boende) 4.3% 29.5% Vård- och omsorgsboende 1.3% 10.2% 80- år 2013

2 Äldreomsorg totalt 7.8% 51.2% Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad Genomsnittligt antal timmar per person och månad Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 37.2 Hemtjänst (ordinärt boende) 34.7 Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen Bruttokostnad (kr) per timme Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 365 Hemtjänst (ordinärt boende) 343 Nyckeltal nr 40: Kostnad per vårddygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen Bruttokostnad (kr) per vårddygn Vårddygn per person och månad Vård- och omsorgsboende 2, Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Dygn per person Kr per person Antal personer 1000 invånare HVB , , LVM / tvångsvård , , Familjehemsvård ,667 94, Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad) Andel beslut med genomfördandeplan Andel beslut 74% 77% Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt person Kr /dygn Kr per person Kr per invånare 2014 Stöd och omvårdnadsboende ,531 81, Andra boendeformer ,833 28, Boendestöd Nyckeltal 52 del 2 Socialpsykiatri: Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare Kr /dygn Kr per person Kr per invåna 2014

3 Bostad med särskild service 1,386 1, , , Familjevård/hvb inack. 1,318 1, , , Annat boende 76,772 86, Boendestöd /hemhjälp 31,859 37, Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatrin Kr per person Sysselsättning och arbetsträning 31,076 31,401 Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år) Hemlösa Hemlösa SDF Antal 2014 Antal 2012 Antal hemlösa Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn m HEM , , HVB , , Jourhem , , Fam hem , , Skyddat boende 0.0 Stödboende , , Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar ,500 68, Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad Saknar stadigvarande bostad Ekonomiskt bistånd Dygn per barn/ungdom Kr per barn/ungdomar Antal barn per 1 som pl Antal familjer som saknar stadigvarande bostad Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad Andel biståndstagare i bef, 0- år Andel biståndstagare 3.2% 3.3% Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning Andel hushåll med bistånd som fått försörjning Andel hushåll 18.3% 13.6% Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad Medelbidrag per hushåll och månad, kr Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr Medelbidrag 8,219 7,994 7,252 6,926 Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

4 Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre Ekonomiskt bistånd i relation till bef 1,641 1,653 Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare år Antal arbetslösa Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten) Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Biståndsbeslut EB 0.04% 0.00% Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Andel barn i biståndshushåll i befolkningen 0-17 år Andel barn i biståndshushåll 5.6% 5.8% Nyckeltal 64 b: Andel ungdomar, år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Andel ungdomar med ekonomiskt bistånd i befolkningen år Andel beroende av EB 2.3% 2.1% Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad Andel vuxna med långvarigt biståndsbehov per månad, genomsnitt Biståndstagare EB 67.8% 67.9% Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Utredningar EB 2.6% 1.6% Stadsmiljö Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrameter vinterväghållen yta Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr Vinterväghållen yta Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrameter parkmark

5 Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark Kultur och Fritid Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme Exklusive lokaler Inklusive lokaler Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme Nyckeltal för personalstatistik Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda Andel tillsvidareanställningar Andel tillsvidareanställda 92.7% 92.6% Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Andel heltidsanställningar Andel heltidstjänster 81.7% 79.3% Nyckeltal 124: Personalomsättning Personalomsättning Personalomsättning 4.9% 4.8% Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda Kvinnliga chefer (kvot) Kvot kvinnliga chefer Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare Utrikes födda chefer (kvot) Kvot utrikes födda chefer Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Andel korttidssjukfrånvaro

6 Korttidsfrånvaro 2.26% 2.34% Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Andel långtidssjukfrånvaro Långtidsfrånvaro 5.48% 4.37% Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor Korttidssjukfrånvaro 6,205 6,153 Nyckeltal för upphandling Nyckeltal 204: Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Andel upphandlingar, procent Andel upphandlingar 100% -

7

8 med insats per 20 år och äldre Kr per dygn Kr per invånare 20 år och äldre ,552 1, ,406 1, ner med insats som andel av befolkningen 20 år och äldre Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år och äldre are över 19 år Antal personer per 1000 invånare över 19 år 2013

9 med insats som andel av befolkningen 0-19 år 1000 inv 0-19 år laceras Kr/ dygn Kr/invånare 0-19 år ,681 4, ,778 2, ,

10 Handläggare: Kafa Chahrstan Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet För in underlag i gulmarkerad ruta Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014 Förskola Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan KF-indikator: Antal förskolebarn per anställd Antal inskrivna barn totalt, kommunal förskola 2014 Antal årsarbetare totalt, kommunal förskola 2014 Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola 2014 Inskrivna barn 2,

11 Handläggare: Catharina Liljedahl Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Stöd och service till personer med funktionsned För in underlag i gulmarkerad ruta Förifylld uppgift 16 januari Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Totalt nettokostnad (tkr) - Stöd och service till personer med funktionshinder 2014 Underlag Invånare 0-64 år i stadsdelen 2014 Nyckeltal Kostnad (kr) per invånare 0-64 år 2014 Funktionsnedsättning 331,781 58,993 5,624 Antalet personer med insats har ökat med ca 30 personer under 2014 Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Nettokostnad (tkr) för verksamheten 2014 Underlag Antal dygn/dagar 2014 Nyckeltal Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag 2014 Gruppbostad och boende för unga 145,109 47,585 3,049 Daglig verksamhet 75,077 64,981 1,155 Förändringen av snitt kostnaden jämfört med föregående år ökning på boende samt lägre på daglig verksamhet, beror troligen på en mer korrekt paraplyrapportering under 2014 Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Underlag Stadsdelens bruttokostnad (tkr) för verksamheten 2014 Antal timmar inom verksamheten 2014 Nyckeltal Snittkostnad (kr) per timme 2014 Assistansersättning FH* 5,570 20, * Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS Ökningen jmf föreg år är relevant i förhållande till prishöjningen

12 Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan förstå stadens information Antal som upplever att de förstår stadens information 2014 Underlag Nyckeltal Totalt antal svarande 2014 Andel som upplever att de förstår stadens information 2014 Förstår stadens information %

13 dsättning

14 Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal avseende äldreomsorg 2014 lämnas i samband med tertialrapport 1. Nyckeltal för Äldreomsorg För in underlag i gulmarkerad ruta Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/ VB2014 Nyckeltal 37: Andel av befolkningen år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) Hemtjänst (ordinärt boende) Vård- och omsorgsboende Äldreomsorg totalt Antal personer med insats år Antal personer med insats 80- år Total befolkning år Total befolkning 80- år Andel av befolkningen år med insats per månad Andel av befolkningen 80- år med insats per månad Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad Totalt antal biståndsbeslutade timmar * Totalt antal personer med insatsen, brutto Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 0 Hemtjänst (ordinärt boende) 0 Genomsnittligt antal timmar per person och månad Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

15 Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen Bruttokostnad (tkr) Antal biståndsbeslutade timmar * Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 0 Hemtjänst (ordinärt boende) 0 Bruttokostnad (kr) per timme Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal nr 40: Kostnad per vårddygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen Bruttokostna d (tkr) 12 mån Vårdkostnad/vårddygn 2014 Vårddygn/person o månad 2014 Antal vårddygn under 12 mån * Bruttokostnad (kr) per vårddygn Biståndsbed ömda vårddygn 12 mån * Antal personer verkställt beslut 12 mån Vårddygn per person och månad Vård- och omsorgsboende 0 0 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

16 Handläggare: Christina Gylling Telefon nr: Mejladress: År 0-19 år 20 år och äldre år Antal invånare ,633 52,099 41,360 Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri För in underlag i gulmarkerad ruta Förifylld uppgift 16 januari Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Nettokostnad tkr Antal vårddygn Antal unika personer Antal invånare 20 år och äldre Dygn per person Kr per person Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre Kr per dygn Kr per invånare 20 år och äldre HVB 2,592 1, , , , LVM / tvångsvård 2, , , , Familjehemsvård , , Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad) Antal beslut om insatser Antal beslut med registrerad genomförandeplan Andel beslut med genomförandeplan Genomförandeplaner inom socialpsykiatrin % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

17 Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt personer med insats som andel av befolkningen Nettokostnad tkr* Antal boende-dygn Antal unika personer Antal invånare över 20 år och äldre Kr /dygn Kr per person Kr per invånare 20 år och äldre Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre Stöd och omvårdnadsboende 5,218 6, , , Andra boendeformer 6,012 48, , , Boendestöd 98 52, * För verksamheter i egen regi ska verksamhetens del av personal-, lokal- och övriga administrativa kostnader ingå. Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 52 del 2: Socialpsykiatri - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, per person och per invånare samt antal personer med insats som andel av befolkningen Nettokostnad tkr Antal boende-dygn Antal personer Antal invånare år Kr /dygn Kr per person Kr per invånare Antal personer per år med insats Bostad med särskild service 11,677 8, ,360 1, , Familjevård/hvb inack. 9,016 6, ,360 1, , Annat boende 4, ,360 76, Boendestöd /hemhjälp 7, ,360 31, Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatrin Nettokostnad tkr Antal personer Kr per person Sysselsättning och arbetsträning 4, ,076 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

18 Nyckeltal 54 Antal hemlösa (mätning vartannat år) Obligatorisk nämndindikator Antal hemlösa 2014 Underlag Antal hemlösa 2012 Hemlösa Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år Nettokostnad tkr Antal vårddygn Antal unika barn o ungdomar Antal invånare 0-19 år Dygn per barn/ ungdom Kr per barn /ungdomar Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras Kr /dygn Kr/invånare 0-19 år 12HEM 1, , , , HVB 16,390 5, , , , Jourhem 7,483 10, , , Familjehem 10,033 12, , , Skyddat boende , Stödboende 1,493 1, , , , Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar 714 4, , , HVB kostnad per dygn ökat då vi har haft en dyr placering ca kr per dygn Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad Antal familjer som saknar stadigvarande bostad Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad

19 Saknar stadigvarande bostad

20

21

22 Handläggare: Christina Gylling Telefon nr: Mejladress: År 0-17 år 0 år och äldre år Antal invånare ,920 69,732 43,074 Nyckeltal för Ekonomiskt bistånd Förifylld uppgift 15 januari Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn. Antal biståndstagare Befolkning 0- år Andel biståndstagare i bef Biståndstagare 2,265 69, % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning Antal biståndshushåll totalt Antal hushåll med bistånd som fått försörjning Andel hushåll med bistånd som fått försörjning Biståndshushåll 1, % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad Utbetalt bistånd per månad, tkr Antal biståndshushåll per månad Antal vuxna biståndstagare per månad Medelbidrag per hushåll och månad, kr Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr Ekonomiskt bistånd 9,538 1,160 1,315 8,219 7,252 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen Antal inv 0-w år Summa ekonomiskt bistånd under året, tkr Summa ekonomiskt bistånd per inv 0-w år, kr Ekonomiskt bistånd i relation till bef 69, ,451 1,641 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

23 denna ruta! Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen Antal inv år Antal arbetslösa med bistånd genomsnitt per månad Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 inv år Antal personer 43, Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten) OBS Endast beslut registrerade som "Ändrat av" Förvaltningsrätten i Sociala system Antal biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Totalt antal biståndsbeslut Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Biståndsbeslut EB 17 42, % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn. Antal barn i hushåll Antal barn 0-17 år i Andel barn i med ekonomiskt befolkningen biståndshushåll i bistånd per månad befolkningen Nyckeltal 64 b: An genomsnitt per m Obs! befolkningsun Underlag 2 Antal ungdomar, år, med ekonomiskt bistånd per månad Andel beroende av EB , % 150 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad Antal vuxna biståndstagare med lång biståndstid per månad, genomsnitt Antal vuxna biståndstagare per månad, genomsnitt Andel vuxna personer med långvarigt biståndsbehov per månad, genomsnitt Biståndstagare EB 914 1, % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

24 Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll Antal inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Antal hushåll med ekonomiskt bistånd under året (netto) Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Utredningar EB 48 1, % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

25

26 ndel ungdomar, år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i månad nderlaget är detsamma som i indikatorn Antal Andel ungdomar år i med ekonomiskt befolkninge bistånd i n befolkningen år 6, %

27 Handläggare: Kafa Chahrstan Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal om Stadsmiljö För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrameter vinterväghållen yta Kostnad för vinterväghållen yta, tkr Kvadratmeter vinterväghållen yta Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr Vinterväghållning 3, , Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för barmarksren-hållning, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 6,589 3,094, Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkdrift, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 6,332 3,094,

28 Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkunderhåll, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 982 3,094,

29

30

31 Handläggare: Kafa Chahrstan Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal om Kultur och Fritid För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme Nettokostnad (tkr) Exklusive lokaler Antal öppethållandetimmar Inklusive lokaler Nettokostnad per Nettokostnad (tkr) Antal Nettokostnad per öppethållandetimme öppethållande- öppethållande- (kr) timmar timme (kr) Lokaler för öppen fritidsverksamhet 15,175 22, ,000 22,

32 Handläggare: Ulla Cadwalader Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för personalstatistik för Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar /Basny Antal tillsvidareanställningar Totala antalet anställningar Andel tillsvidareanställningar Tillsvidareanställda 1,388 1, % Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Antal heltidsanställningar Totala antalet tillsvidareanställningar Andel heltidsanställningar Heltidstjänster 1,134 1, % Nyckeltal 124: Personalomsättning Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året Personalomsättning (%) Personalomsättning 68 1, % Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda Antalet anställda kvinnor Totala antalet anställda Underla Andel kvinnor (%) Kvinnliga chefer 1,298 1, %

33 Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare* Antalet anställda som är utrikes födda Totala antalet anställda Underla Andel utrikes födda (%) Utrikes födda chefer 616 1,493 41% *Avser Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14 Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel korttidssjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro 12, , % Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 15- Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel långtidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro 29, , % Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr Antalet årsarbetare Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor Kostnad korttidsfrånvaro 9,581 1,544 6,205

34 nyckeltal/ VB2014 ag 2014 Antalet kvinnor i chefsposition Totala antalet chefer Andel kvinnliga chefer (%) Kvinnliga chefer (kvot) % 0.99

35 ag 2014 Antalet utrikes födda chefer Totala antalet chefer Andel utrikes födda chefer (%) Utrikes födda chefer (kvot) % 0.45

36

37

38

39

40 Bilaga 06A:1 Handläggare: Ola Fagerstedt Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal om upphandling För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014 Totalt antal relevanta upphandlingar, 2014 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014 Relevanta upphandlingar % kommentera gärna här Bilaga 06A:1:5 Upphandlingsnyckeltal

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3 Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3 Stadsdelsnämnd Data avser år 2015 712 Södermalm Data för 2014 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4. Antal

Läs mer

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år 2013 701 Rinkeby-Kista Data för 2012 703 Spånga-Tensta med är med för att kunna se skillnad 704 Hässelby-Vällingby 706 Bromma

Läs mer

715 Skarpnäck

715 Skarpnäck Nyckeltal till årsredovisningen 2012 Stadsdelsnämnd 710 Östermalm Data avser år 2012 Data för 2011 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 2. Andel årsarbetare

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 50811813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 076-12 11 813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

Nyckeltal för exploateringsnämnden

Nyckeltal för exploateringsnämnden Handläggare: Ulf Jacksén Telefon nr:08-508 27440 Mejladress:ulf.jacksen@stockholm.se Nyckeltal för exploateringsnämnden För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 71: Markanvisningar - antal lägenheter

Läs mer

Nyckeltal för exploateringsnämnden

Nyckeltal för exploateringsnämnden Handläggare: Ulf Jacksén Telefon nr: 08-50827440 Mejladress: Ulf.jacksen@stockholm.se Nyckeltal för exploateringsnämnden För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 71: Markanvisningar - antal lägenheter

Läs mer

Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Handläggare: John Areschoug Telefon nr: 50828994 Mejladress:john.areschoug@stockholm.se Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 100: Andel objekt med tillsyn Tillsyn Antal objekt

Läs mer

Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Handläggare: John Areschoug Telefon nr:0871228994 Mejladress: john.areschoug@stockholm.se Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 100: Andel objekt med tillsyn Andel utgörs av antal

Läs mer

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Stadsdelsnämnd Norrmalm Stadsdelsnämnd Norrmalm Handläggare, tel: Agneta Heiroth Lindström 09334/Helena Fischer Högberg 09069 Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom 1, och kostnad för dygnetruntvård för barn och ungdom Nettokostnad

Läs mer

Nyckeltal för pedagogisk verksamhet

Nyckeltal för pedagogisk verksamhet Handläggare: Telefon nr: Bilaga 7 för pedagogisk verksamhet Skolbarnsomsorg 5 (Nytt). Antal barn per anställd i skolbarnsomsorgen till T1 Antal barn per anställd i fritidshem, kommunalt drivet Antal barn

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Arbetsmarknadsåtgärder Effektivitet Ekonomi Ekonomiskt bistånd Förskoleverksamhet ILS 2013: Risk & er - 2013 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter Bilaga 1:1 Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter Kommunfullmäktige m.m... 2 Revisorskollegiet... 3 Valnämnden... 3 Stadsdelsnämnderna... 4 Övergripande... 4 Pedagogisk

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011 Bilaga 5 Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Enhet Mått 2009 2010 Barn/ungdom/familj Familjecentralen besök för social rådgivning Besök på baby-café/öppen förskola

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Strategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2014-10-08 Handläggare Cornelia Schroeder Lundberg Telefon: 08-508 03 088 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Priser Verksamhetsplan 2014 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd Priserna är där inte annat anges beslutade av kommunfullmäktige i stadens budget 2014.

Priser Verksamhetsplan 2014 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd Priserna är där inte annat anges beslutade av kommunfullmäktige i stadens budget 2014. BILAGA 2 Priser Verksamhetsplan 2014 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd Priserna är där inte annat anges beslutade av kommunfullmäktige i stadens budget 2014. Förskola Grundschablonen för förskoleverksamhet

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 Uppdragshandling Socialnämnden 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...7 2 1 UPPDRAG Bredvid måtten visas en

Läs mer

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005 Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1 2 Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Invånarjämförelse 5 Övergripande nyckeltal 5 Nyckeltal inom äldreomsorgen 7 Personalnyckeltal

Läs mer

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Godkänna faderskapsbekräftelse 1 kap 4 FB Familjerättssekreterare Administrativ assistent har rätt att godkänna faderskapsbekräftelse i de fall parterna

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 2013-10-01... 1 1. Inledning... 2 2. Datainsamling... 4 3. Resultat... 6 3.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 6 3.1.1

Läs mer

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-27 Dnr. 209-2015-1.2.1 Handläggare Emilia Tuvesson 08-508 13 221 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-03-26 Redovisning

Läs mer

Nyckeltal - Tertialrapport 1, 2013

Nyckeltal - Tertialrapport 1, 2013 Bilaga 5 Nyckeltal - Tertialrapport 1, 2013 Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 1: Andel inskrivna barn 1-5 år i förskola, % Andel inskrivna barn 1-5 år i förskola, kommunala förskolor 54 70 71 54

Läs mer

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder,

Läs mer

AB CD E. Stadsledningskontoret. Bilaga 1 basnyckeltal. Finansavdelningen. sid 1 (8) D nr /2004

AB CD E. Stadsledningskontoret. Bilaga 1 basnyckeltal. Finansavdelningen. sid 1 (8) D nr /2004 AB CD E Stadsledningskontoret Finansavdelningen basnyckeltal sid 1 (8) 2005-02-04 D nr 119-3797/2004 Föreslagna nyckeltal per verksamhetsområde med en kort beskrivning Pedagogiska verksamheter 1 Stadens

Läs mer

Kostnadsmått Öppna jämförelser av socialtjänsten

Kostnadsmått Öppna jämförelser av socialtjänsten Kostnadsmått 2012 Öppna jämförelser av socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Lena Holmdahl Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Lena Holmdahl Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Lena Holmdahl Telefon: 08-508 20 030 SID 1 (6) 2009-03-09 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport för februari

Läs mer

Befolkningen procentuellt fördelad på åldersgrupper 2008

Befolkningen procentuellt fördelad på åldersgrupper 2008 Befolkningsuppgifter för - Befolkningen i Södertörnskommunerna uppdelade i åldersgrupper Källa: SCB:s befolkningsstatistik Kommun Befolkning 0-19 år 20-64 år 65-w år Totalt Antal invånare i åldersgrupperna

Läs mer

personer med funktionshinder

personer med funktionshinder Bilaga 6:1 Avgifter m.m. för förskola, skolbarnsomsorg, sommarkoloniverksamhet samt äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder Avgifter för vuxna på behandlingshem, inackorderingshem samt vid

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

VP 2015 Bilaga 4 Risk & Väsentlighet Indikatorer Östermalms stadsdelsnämnd

VP 2015 Bilaga 4 Risk & Väsentlighet Indikatorer Östermalms stadsdelsnämnd 2014-751-1.1. VP 2015 Bilaga 4 Risk & Indikatorer Östermalms stadsdelsnämnd Verksamhsområde Indikator KF:s Arbsmarknadsåtgä rder Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamher av de aspiranter

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 stockholm.se Handläggning av egenavgifter för vuxna

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport mars 2017

Månadsrapport mars 2017 Månadsrapport mars 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Ekonomi Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal för trafiknämnden Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för trafiknämnden Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader totalt samt i förhållande till drift- och underhållsplan mnkr, Total kostnad drift och underhåll

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Rapport till nämnd. KF:s mål Nämndens mål Vad ska följas upp Arbetssätt. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Rapport till nämnd. KF:s mål Nämndens mål Vad ska följas upp Arbetssätt. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök Ekonomiskt bistånd Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom fem dagar Arbetsmarknadsåtgärder

Läs mer

Socialtjänsten i Göteborgs Stad

Socialtjänsten i Göteborgs Stad Socialtjänsten i Göteborgs Stad Trender, statistik och utmaningar Kunskapsseminarium 17 maj 2017 Insatser och del av kostnaden Vilka insatser har vi inom individ-och familjeomsorg/funktionshinder?och hur

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal för trafiknämnden Handläggare: Philip Hall Telefon nr: 08-508 263 76 Mejladress: philip.hall@stockholm.se Nyckeltal för trafiknämnden Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader Förändring mot föregående år (%) mnkr Gator

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:27 DNR 9.4-020507/09 SID 1 (10) 2009-11-27 Stadsdelsnämnderna BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Samtliga

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Avdelningen för analys och utveckling

Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se Handläggningen hos IVO Anmälningar verksamhetsområde VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal Socialnämndens mål Socialnämndens mål med nyckeltal 2016-2018 2016-03-01 Socialnämndens mål Sida 2(14) Innehållsförteckning Mål... 3 KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet... 3 Socialnämndens

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen Nyckeltal Omsorgsförvaltningen Invånare 65-79 år, andel (%) (N1812) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Invånare 8+ andel (%) Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet

Läs mer

Fakta om Södertälje. Uppdaterad maj 2011

Fakta om Södertälje. Uppdaterad maj 2011 Fakta om Södertälje Uppdaterad maj 2011 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad möter

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 5.1.1 Beslut om att inleda / inte inleda utredning eller att inledd utredning ska läggas ner.

Läs mer

Omsorgsverksamhet. Bakgrund. Framtiden. Invånarjämförelse. Övergripande nyckeltal

Omsorgsverksamhet. Bakgrund. Framtiden. Invånarjämförelse. Övergripande nyckeltal 21,2 21,8 22,2 18,5 19,9 2,9 17, 17,1 17,3 17,4 18,7 17,5 2,9 21,3 22,1 Omsorgsverksamhet Bakgrund Vi är fem kommuner i norra Bohuslän Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum som sedan flera år

Läs mer

Kostnad per brukare (KPB)

Kostnad per brukare (KPB) 2015-09-01 1 (10) Kostnad per brukare (KPB) Nyckeltalsdefinitioner Nyckeltalen är utvecklingsnyckeltal. För mer information kotakta Jan.Mohammad@skl.se eller gå in på www.kolada.se Sveriges Kommuner och

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7)

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7) RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 - OCH VÄSENTLIGSANALYS AV KF:S ER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7) VERKSAMS- Arbetsmarknadsåtgärder Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för

Läs mer

Omsorgsverksamhet Invånarjämförelse, invånare 1 nov 2013 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Omsorgsverksamhet Invånarjämförelse, invånare 1 nov 2013 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Omsorgsverksamhet Bakgrund Vi är fem kommuner i norra Bohuslän Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum som sedan flera år tillbaka årligen gör jämförelser av nyckeltal. Jämförelser syftar till

Läs mer

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 16 Oktober 2009 SID 1 (6) Handläggare: Ekonomisk prognos: L Nevbrant 508 04 038 Prestationsuppgifter: A Ödmark 508 05 178 Dnr

Läs mer

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Analys av socialna mndens verksamheter ur perspektivet kostnadseffektivitet Inledning Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-06 116 att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1.6-697-2012 2012-12-04 Handläggare: Christina Egerbrandt Telefon: 08 508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 18 december 2012 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475)

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Fastställd av socialnämnden 2011-xx-xx, xx, justerat. 2011-07-01 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Kostnad per elev/barn och betyg

Kostnad per elev/barn och betyg Kostnad per brukare Nyköpings kommun Individ och familjeomsorg Utfall 2016 Kostnad per elev/barn och betyg Christoffer Essman Christoffer.essman@ensolution.se 1 Ensolution AB Erbjuder managementkonsulttjänster

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli och augusti jämfört med första halvåret. Detta påverkar också

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Rapport från Analysgruppen

Rapport från Analysgruppen Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 15422 www.varnamo.se/budget216bbvår H 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Åldersfördelning per kommun, andel (%) 5,9 5,6 6,4 6,5 4,4 5,4 5,9 6,8 6, 14,8 14,5 16,4 16,7 14,7

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Månadsrapport september 2017

Månadsrapport september 2017 Månadsrapport september 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter vara det även under 217. Bostäder Antalet färdigställda bostäder per

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer