DET ÄR HÖG TID FÖR DISPATCH - KÖP DITT HONEST PRESS-CERTIFIKAT NU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET ÄR HÖG TID FÖR DISPATCH - KÖP DITT HONEST PRESS-CERTIFIKAT NU"

Transkript

1 Svensk utgåva Utkommer varje torsdag på svenska, danska, engelska och tyska SVERIGES OCH DANMARKS MUSLIMSKA BEFOLKNING FÖRDUBBLAD PÅ 14 ÅR Den strikta danska invandringspolitiken har inte haft någon effekt, Sverige närmar sig muslimer I både Sverige och Danmark växer den muslimska delen av befolkningen mycket snabbare än den totala befolkningen. Foto: Steen Raaschou. Vänsterextremism en säker karriärväg i Danmark FN:s klimatpanel står inför ett jätteproblem Chefen för den danska säkerhetspolisen kallar Che Guevara en revolutionshjälte AV OLE HUMLUM AV KIM MØLLER AARHUS. Måndagen 9 juli fick de danska tidningsläsarna en chock även de borgerliga läsarna. Den dagen gick ingen mindre än gruppledaren för regerande Socialdemokraterna, Henrik Sass Larsen, ut och kallade partiet Enhetslistan ett vänsterextremt parti som önskar sig ett klasslöst, kommunistiskt samhälle. Henrik Sass Larsen hade förstås sina skäl. Enhetslistan hade just hotat med att inte stödja regeringens budgetproposition senare i år och därmed fälla regeringen. Det var hög tid att ge dessa bråkstakar, som utgör stödparti åt regeringen, något att fundera över. Och taktiken fungerade utmärkt. Helt plötsligt började mainstream-medierna läsa Enhetslistans partiprogram och där fanns det revolution, stopp för privat ägande, nedläggning av Forsätter på sid. 2 Trots mera CO2 blir världen inte varmare OSLO. Det är onekligen en paradox: Vi överöses av skrämmande rapporter om temperaturökningar på grund av de fossila bränslen vi använder. Trots detta möts nyheter om att den globala temperaturen inte har stigit de senaste åren med misstro och bestörtning. Det hade varit rimligare om denna upplysning mottagits med glädje. Förklaringen är att klimatforskningen Israel starkare än någonsin Omgivet av fientliga grannar och ständigt kritiserat många tror att Israels dagar är räknade. Men den lilla supermakten har många äss i rockärmen: god ekonomi, ökande befolkning och stora oljefyndigheter. Och en ny vän i form av Kina. David Gress drar slutsatsen att arabernas möjligheter till krig mot den judiska staten håller på att glida dem ur händerna. Om ett par decennier är Israel Mellanösterns enda stormakt. Sidan 5 Foto: Pete Souza. Svenskarna har fått nog Vem är Obama egentligen? 45 procent av amerikanerna tror inte/tvivlar på att deras president är född i USA. Trots att medierna i princip tigit ihjäl hela historien om Barack Obamas förfalskade födelsebevis, har misstankarna slagit rot. Från Washington berättar Diana West historien om Mysteriet Barack Obama. Sidan 5 I värmländska Grums fick invånarna nog av diskrimineringen av svenskar. När kommunen beslöt att tvångsförflytta familjer och göra om deras hyreslägenheter till flyktingbostäder, gick invånarna ut och demonstrerade. Nu planerar de att dra igång en landsomfattande folkrörelse. Sidan 2 styrs av politiska överväganden, med god hjälp av forskare, byråkrater och journalister. Förr kunde forskare och universitet lita på att samhället tacksamt tog emot den nya kunskap de kom med. Tänk bara på Niels Bohrs och Albert Einsteins stora insatser på fysikens område, på utvecklingen av penicillin etc. Belöningen till forskarna var att de fick fria händer att sätta igång ny forskning i den riktning de själva önskade. Samhället handlade utifrån förvissningen om att fri grundforskning oundvikligen leder till nya kunskaper, Fortsätter på sid. 5 Muhammed den försvunne krigsherren Profeten Muhammed beskrivs inom islam som en fruktad krigsherre som lade den arabiska halvön under sig. Märkligt nog finns det inte ett enda samtida bevis för att Mohammed existerat i verkligheten. Inte ett enda mynt, inte en enda inskription. Enligt den nederländske professorn Hans Jansen är historiska fakta kring profeten mer osäkra än någonsin. Sidan 8 Danmarks usla ekonomi Danmark har fallit i sömn och landets ekonomi är i sämre skick än något av de länder de brukar jämföra sig med. Med tiden kommer detta att göra danskarna fattigare. Torben Mark Pedersen skissar en dyster bild. Sidan Lars vilket lystrade till, följt av Anders med bärare. De vanligaste muslimska namnen var också i Sverige Ali (9 062) och Mohamed (5 056). AV INGRID CARLQVIST OCH Eftersom muslimer nästan alltid har muslars HEDEGAARD limska tilltalsnamn, kan man genom att räkna dessa komma fram till antalet mustrots att muslimer i många avseenden upp- limska män. Och om man antar att det finns visar beteenden som särskiljer dem från ungefär lika många muslimska kvinnor som såväl de europeiska ländernas ursprungsbe- män, kan man multiplicera talet med två och folkningarna som andra invandrargrupper, få fram den totala muslimska befolkningen. så finns det inga officiella siffror över hur Just på detta sätt har Dispatch räknat. många de är. Även i Sverige och Danmark Har vi haft minsta tvivel om huruvida är allmänheten hänvisad till gissningar, namnet är muslimskt eller inte, har vi tagit eftersom myndigheterna vägrar föra statis- bort det. Till detta kommer ett antal sventik över invånarnas religiösa eller kulturella skar och danskar som har konverterat till tillhörighet. islam. Många av dessa har i samband med Detta har gett upphov till vilda gissningar. konverteringen bytt sina nordiska förnamn I Danmark har man nämnt siffror från drygt till muslimska, men det gäller inte alla till uppemot Dessa osäker hetsmoment är Dispatch kan nu Det faktiska antalet muslimer är förklaringen till avslöja att det kor- alltså med säkerhet högre, kanske att Dispatch räkrekta talet är betydligt högre. nar med en statismuslimer i Sverige och tisk osäkerhet på i Danmark. Den statistiska osäk personer i Sverige och i Danerheten kan uppskattas vara +/ för mark. Sveriges del och +/ för Danmarks. Av förklarliga skäl omfattar Dispatchs undet betyder att muslimer utgör 6,05 pro- dersökning inte de människor som illegalt cent av Sveriges befolkning och 4,59 av Dan- vistas i Sverige eller Danmark. marks. Det visar beräkningar som Dispatch Medan det för Sveriges vidkommande har gjort via den namnstatistik som Dan- bara föreligger två undersökningar, nämlimarks Statistik och Statistiska Centralbyrån gen för 1998 och 2011, så har Lars Hedeför. I Danmark registrerar man namnet på gaard genomfört fyra i Danmark 1998, alla som med myndigheternas tillstånd be- 2004, 2008 och Alla danska tal är finner sig i landet, oavsett om det handlar upprättade per 1 januari dessa år, medan om utländska studenter eller asylansökande de svenska siffrorna gäller för 31 december vars sak ännu inte blivit behandlad och För Sveriges del har vi emellertid bara upputvecklingen är intressant. Mellan 1998 gifter på dem som är folkbokförda i landet. och 2004 växte den muslimska befolkninenheten för befolkningsstatistik på SCB gen i Danmark med i genomsnitt 4,26 proupplyser Dispatch om att de inte registre- cent/år. I perioden 2004 till 2008 föll tillväxrar personer som ämnar befinna sig i landet ten till i genomsnitt 3,52 procent/år. kortare tid än ett år, t ex utländska student2008 vände trenden. Den årliga tillväxten er. Detsamma gäller för asylsökande som var då högre än någon gång sedan 1998, befinner sig i Sverige och väntar på att få sin nämligen 4,29 procent. sak prövad. Det skedde samtidigt som den förra Det faktiska antalet muslimer är alltså borgerliga regeringen hade invandringmed säkerhet högre, kanske betydligt högre. skritiska Dansk Folkeparti som parlamenmen om man utgår från det officiella namn- tariskt stöd just den regering som på grregistret var Sverige muslimska invånartal und av den strama invandringspolitiken fick , vilket utgjorde 3,21 procent av den stark kritik för att vara främlingsfientlig totala befolkningen. Från 1998 till 2011 har och islamofobisk. antalet muslimer alltså i princip fördubblats. Siffrorna visar dock att den muslimdet innebär att drygt 41 procent av Sver- ska befolkningstillväxten nästan inte alls iges befolkningsökning från 1998 till 2011 påverkades av de borgerliga regeringar som består av muslimsk invandring eller naturlig styrde Danmark under perioden tillväxt i landets muslimska befolkning. Under hela perioden har den I Danmark är den muslimska andelen av årliga tillväxten i Danmarks muslimska befolkningstillväxten betydligt befolkning i genomsnitt varit 4,27 procent, lägre, nämligen strax över 33 procent. medan den i Sverige, som fört en mycket Danmarks muslimska befolkning var 1998 generös invandringspolitik, har varit 7, personer, vilket utgjorde 2,88 pro- procent. cent av den totala befolkningen ett tal som Mycket tyder på att den muslimska tillunder perioden alltså vuxit till 4,59 procent. växten är på väg att stiga i både Danmark Som redan nämnts offentliggör varken och Sverige. Som en av sina första åtgärder Statistiska Centralbyrån eller Danmarks har den socialdemokratiskt ledda danska Statistik några siffror för muslimer. De of- regeringen upphävt några av de begränsninfentliggör däremot listor över hur många gar för invandringen som den förra borgersom bär ett visst förnamn. liga regeringen införde. Där kan man se att det 1 januari 2012 För Sveriges vidkommande beräknas fanns danska män och pojkar med invandringen de kommande två åren, entilltalsnamnet Jens och som hette ligt Migrationsverkets egna prognoser, bli Henrik. Ali bars av personer och personer. Sannolikt kommer de hette Mohammad. Till detta ska läg- allra flesta av dessa att vara muslimer. gas de många andra stavningar av detta De två största grupperna förväntas nämlinamn som existerar, till exempel Muhamad, gen komma från Somalia och Afghanistan. Ahmed och Mahmoud. I Sverige var de två mest populära namnen Kompletterande research: Roger Sahlström DET ÄR HÖG TID FÖR DISPATCH - KÖP DITT HONEST PRESS-CERTIFIKAT NU AV INGRID CARLQVIST OCH LARS HEDEGAARD Den tidning du håller i din hand eller läser på skärmen är ett provnummer. Vi tror att tiden är mogen faktiskt övermogen för en riktig tidning som talar om hur det verkligen är. Under alldeles för lång tid har medborgarna i stora delar av Västvärlden varit tvungna att klara sig med medier som behandlar läsarna som stygga barn som måste uppfostras. Dessa medier har manipulerat och omformat verkligheten för att leva upp till den politiskt korrekta elitens förväntningar. Vi närmar oss snabbt ett mardrömsscenario där människor som insisterar på att få korrekta nyheter för att bilda sig egna åsikter, kommer att jagas för det som George Orwell kallade tankebrott. Hjälp oss att slå tillbaka teckna en prenumeration på Dispatch International vars veckoutgivning drar igång 3 januari Gå till vår webbsida dispatch-international. com, och skaffa Dispatch International på det språk du föredrar. På webbsidan finns också möjlighet för dig att investera i vår satsning genom att köpa ett eller flera Honest Press Certificates. Syftet med certifikaten är att säkerställa att vi får tillräckligt med kapital för att kunna ge ut den kvalitetstidning, som det nu mer än någonsin finns ett skriande behov av. Pressens uppgift har varit att hålla ett vakande öga på de lagstiftande, rättsliga och verkställande makterna, men den har i själva verket blivit en del av den styrande eliten. Pressen ser det inte längre som sin uppgift att kritisera eller exponera elitens lögner och brott eftersom detta samtidigt skulle avslöja deras egna. Den ena undersökningen efter den andra visar att en överväldigande majoritet av västerländska journalister lider av politiskt korrekt grupptänkande, en uppsättning attityder och övertygelser som dikterar deras inställning till sitt arbete. Stora lager av verkligheten sopas under mattan eftersom mainstream-medierna anser att verkligheten strider mot de mångkulturella, kulturrelativistiska gröna och anti-judisk-kristna ideologier som de vill påtvinga allmänheten. Detta kan inte få fortgå. Vårt provnummer publiceras som både e-tidning och papperstidning på svenska, danska och engelska samt som e-tidning på tyska. Fler språk kommer att läggas till efterhand. Det är vår avsikt att ge ut Dispatch International som en reguljär tryckt tidning, eftersom vi tror att det fortfarande finns en marknad för sådana. Om responsen på provnumret och det som vi publicerar på webbsidan under resten av 2012 inte ger oss rätt, kommer vi i stället att satsa på en redigerad och lättläst elektronisk tidning. Våra chefredaktörer är Ingrid Carlqvist, tidigare nyhetschef på Kvällsposten i Malmö och Lars Hedegaard, tidigare chefredaktör på dagstidningen Information i Köpenhamn. Ingrid är ordförande för svenska Tryckfrihetssällskapet och Lars för danska Trykkefrihedsselskabet. Tillsammans med yttrandefrihetsförespråkaren och styrelsemedlemmen i Interna- tional Free Press Society, Bjørn Larsen, har vi bildat ett bolag som är skyddat från alla försök till fientligt övertagande. Vi kan inte köpas upp och vi kommer aldrig att bli beroende av presstöd eller annonsintäkter. Fram till nu har vi och våra medkämpar framför allt ägnat oss åt att försvara yttrande- och tryckfriheten. Nu är det dags att gå ett steg längre och börja använda oss av den. Dispatch International kommer aldrig att bli maktens megafon. Den är din tidning. Vi har inget annat syfte än att hålla dig uppdaterad på nyheter. Inte bara de nyheter som mainstream-medierna anser passande att publicera, utan alla de nyheter som är av yttersta vikt att publicera men sällan görs. Låt oss göra det här till en succé.

2 2 DANMARK SVERIGE Invandrare bakom 78 procent av våldtäkterna? Sverige har näst flest polisanmälda våldtäkter i världen. Den gängse förklaringen är att den svenska lagen 2005 utökade våldtäktsbegreppet, samt att anmälningsbenägenheten har ökat. Den mest kontroversiella förklaringen är invandringen. Två undersökningar från 1996 och 2005 visade dock att invandrarnas överrepresentation var tydlig redan på 1980-talet. 61 procent av de misstänkta gärningsmännen uppskattades då ha utländsk bakgrund gjordes en ny undersökning, men resultatet av denna mörkades och några nya undersökningar är inte att vänta. Men baserat på dessa två undersökningar har bloggen Affes Statistikblogg uppskattat hur det ser ut i dag (se grafen). Det visar sig då att av de anmälda våldtäkterna förra året kan gärningsmän med utländsk bakgrund antas ligga bakom 5 070, vilket utgör 78 procent. Våldtäkt inkl. grov 2011 Fördelningen av 6532 anmälda brott Uppskattad baserad på överrepresentationen samt * ,6% ,4% Svensk bakgrund Svenskar trötta på diskriminering NOTISER Utländsk bakgrund** Icke-folkbokförda Överrepresentation Normalrepresentation*** * Brå-rapport 1996:2 & 2005:17 ** Utrikes född, född i Sverige med minst en förälder född utomlands, icke folkbokförda. *** Andel brott om de med utländsk bakgrund inte hade varit överrepresenterade i brottsligheten. Svenska familjer vräktes från sina lägenheter för att ge plats åt ensamkommande flyktingbarn AV BIRGER SILFVERSTRÖHM GRUMS. För första gången har svenskar gett sig ut på gator och torg för att protestera mot myndigheternas positiva särbehandling av invandrare. I det lilla värmländska samhället Grums vågade 80 personer visa sin vrede mot kommunens favorisering av så kallat ensamkommande flyktingbarn. Vi hoppas att detta är starten på en ny folkrörelse, säger Victoria Wärmler. En lördag i juli trotsade Grumsborna skräcken för att kallas rasister och gick ut på gatorna för att demonstrera. Diskriminering = segregering, stod det på en av skyltarna. Protesten riktades mot kommunens maktfullkomliga politiker. Det som fick bägaren att rinna över var kommunens beslut att tvångsförflytta familjer och göra om deras hyreslägenheter till flyktingbostäder. En av familjerna hade bott i sin lägenhet i 43 år när kommunen ringde dem. Kommunens agerande är ännu ett bevis för att politikerna i Grums uppfattar de egna invånarna som andra klassens medborgare, säger Victoria Wärmler som arrangerade demonstrationen. Vi finner oss inte i detta mer. Vi har varit tysta alldeles för länge av rädsla för att kallas rasister. Klockan 14 stod cirka 80 människor barn, vuxna och äldre samlade vid hotellet. De flesta bor i kommunen, men andra hade kört hundra mil för att delta i protesten. En stor polisstyrka var också på plats eftersom den vänsterradikala organisationen Antifascistisk Aktion hade hotat med att dyka upp. Det blev dock inget mer än ett hot. Med hemgjorda skyltar och slagord rörde sig tåget mot kommunhuset där Grumsbon Veronica Eklund höll tal. Hon frågade om alla människor är lika mycket värda i Grums och svarade själv: Nej. Victoria Wärmler hoppas att aktionen ska ge fler svenskar mod att protestera. 80 personer tågade i protest mot svenskdiskrimineringen i Grums. Arrangörerna hoppas att det hela växer till en folkrörelse. Foto: Birger Silfverströhm Grums kommun har ont om pengar så poli- kommande flyktingbarn som i praktiken tikerna har stängt ofta är vuxna män de lokala skolorna Hon frågade om alla människor på år att bo så att barnen måste är lika mycket värda i Grums och i samhället. Efterbussas och skurit svarade själv: Nej. som det krävs en ner äldreomsorgen personal per flykting kraftigt. är detta en gästfrihet Trots detta inbjuder politikerna ensam- som kostar skattebetalarna stora summor. Det var just för att göra plats för dessa flyktingar som kommunen tvångsförflyttade familjer. Vi är många som tycker att politikerna glömmer våra egna barn till fördel för flyktingbarn. Men så snart man ställer frågor kring hur de prioriterar blir man stämplad som rasist. Det är så de får tyst på debatten samma metod som de alltid använder. I socialdemokratiska Grums råder rädsla för att komma på kant med politikerna och den politiska korrekthet de representerar, menar Wärmler. Och hon vet vad hon talar om. Efter att hon vid förra valet blev invald i kommunstyrelsen för det invandringskritiska partiet Sverigedemokraterna, sinade hennes yrkesuppdrag. Hennes värderingar överensstämde inte med arbetsplatsens värderingar, fick hon veta. Jag fortsätter protestera, men det är många som inte vågar säga sin mening, säger hon och berättar att dagens demonstration stämplades som högerradikal. Detta trots att deltagarna kom från vitt skilda politiska läger. När kommunen i maj satte familjer på gatan, resulterade detta i en storm av protester i form av 128 brev och mejl till kommunen. I medierna berättade kommunen att det rörde sig om hatiska och rasistiska kommentarer. Efter att ha begärt ut alla breven kunde Victoria Wärmler konstatera att kommunen överdrivit en aning. Av de 128 breven kunde fyra beskrivas som främlingsfientliga eller rasistiska. Kommunen hade också glömt att berätta att det i den stora brevhögen också fanns ett brev från de flyktingbarn som skulle ta över de utrymda lägenheterna. Av brevet framgick att barnen helst inte ville flytta in där om det betydde att andra skulle kastas ut från sina hem. Enligt Victoria Wärmler är Grums långt ifrån den enda kommun där politikerna vägrar att lyssna till väljarna. Efter att demonstrationen annonserades ut på Facebook har hon fått propåer från andra kommuner där man också vill protestera. Vi hoppas att det här kan bli starten på en folkrörelse där vi kan hjälpa varandra över kommungränserna. Få vågar sätta sig upp mot politikerna i sin egen kommun, så vi byter helt enkelt demonstranter med varandra. När vi blir tillräckligt många blir de tvungna att lyssna och kan inte skada oss på samma sätt som i dag. FRÅN SIDA 1 Mer info här: VÄPNAD REVOLUTION VÄGEN TILL FRAMGÅNG I DANMARK Överraskningarnas man försvaret och polisen och mycket, mycket mera. Anledningen till att ingen tidigare hade uppmärksammat vad regeringens sängkamrater egentligen drömmer om, är att Enhetslistan ända sedan starten 1989 haft frikort i medierna. Detta är ingen tillfällighet. Många i den danska samhällseliten har tillhört den yttersta vänstern och de skyr all diskussion kring socialism/kommunism. Inte heller vill de höra talas om eventuella problem med den yttersta vänstern, där de själva har sitt ursprung. Tre ministrar i den danska regeringen har ett kommunistiskt förflutet. Den mest kände är näringsministern Ole Sohn, som var ordförande för Danmarks Kommunistiska Parti , innan han gick med i det nuvarande regeringspartiet Socialistisk Folkeparti. Kulturministern Uffe Elbæk, som är invald i Folketinget för Radikale Venstre, har ett förflutet i Danmarks Kommunistiske Ungdom, Venstresocialisterne och Kommunistisk Forbund. Till och med landets statsminister, Helle Thorning-Schmidt, var trogen den kommunistiska saken. I sin ungdom prenumererade hon på den kommunistiska partitidningen Land & Folk och röstade i flera val på DKP, Vänstersocialisterna och Enhetslistan. Hon var av allt att döma fortfarande kommunist när Berlinmuren föll. Då var hon nästan 23 år. Många danska journalister har tillhört, eller befinner sig fortfarande, på den yttersta vänsterkanten. Tidigare i år visade en norsk opinionsundersökning bland danska journaliststuderande att Enhetslistan och Radikale Venstre, som har 29 av Folketingets 179 platser, nästan skulle kunna bilda regering om de blivande journalisterna fick avgöra. Som första ämbetsåtgärd anställde utrikesminister Villy Søvndal en personlig rådgivare Thomas Sæhl Sørensen. Det är han som skriver utrikesministerns tal och enligt uppgifter har de två ett far och sonliknande förhållande. Samme Sæhl Sørensen stred på Nørrebros gator under upploppen som följde på Maastrichtomröstningen 18 maj I täten för upploppen stod öppet militanta Antifascistisk Aktion, AFA, och precis som de planerat slutade det hela med omfattande gatustrider. Sæhl Sørensen greps och anhölls misstänkt Kristian Thulesen Dahl, som väntas bli vald till ny ordförande för Dansk Folkeparti på partiets årsmöte september, framstår för de flesta danskar som en ganska torr, men mycket kompetent siffernisse. Det har såväl vänner som fiender på Christiansborg fått uppleva när de har suttit i förhandlingar med honom. Men vi kan vänta oss en rejäl överraskning när han väl håller i ordförandeklubban, erfar Dispatch från högt uppsatta källor i partiet. Thulesen brinner minst lika mycket för värdefrågor som Pia Kjærsgaard gjort. Det gäller frågor som islam, danska värderingar, invandring och EU-politiken. Hur EU-skepsisen ska kunna förenas med DF-ledningens länge omhuldade önskan att få ingå i regeringen efter nästa val, är en helt annan fråga. Geert Wilders till Malmö Geert Wilders, partiledare för holländska Frihetspartiet, PVV, kommer till Malmö i höst. Det är Svenska Tryckfrihetssällskapet som bjudit in Wilders som aldrig tidigare besökt Sverige. Wilders har gjort sig känd som en hårdför utmanare av islamisterna i Nederländerna och har flera gånger liknat islamism med nazism. Han har jämfört Koranen med Mein Kampf och vill förbjuda försäljning av den eftersom muslimernas heliga bok är fascistisk och uppmanar till hat och mord. Dessa uttalanden ledde till en rättsprocess där Geert Wilders anklagades för rasism/ hets mot folkgrupp, något han slutligen friades från sommaren Mötet i Malmö äger rum lördagen 27 oktober. Lokal meddelas senare. Mer info på: för störande av den allmänna ordningen. Han var då aktiv i den revolutionära ungdomsorganisationen Rebel, som 2001 upplöstes och ersattes av Socialistisk UngdomsFront, Enhetslistans officiella ungdomsförbund. Innan Sæhl Sørensen knöts till utrikesministern, gjorde han karriär som journalist på bland annat Danmarks Radio (motsvarande SVT), som alla danskar med radio, TV eller dator måste betala licens för. På 1990-talet skrev Sørensen för Rebels tidskrift Muldvarpen (Mullvaden). Sæhl Sørensen var redaktör för flera nummer och ledde en så kallad propagandagrupp. En annan framgångsrik vänsterextremist är Pelle Dragsted, ideologen bakom Enhetslistans frontfigur, Johanne Schmidt-Nielsen. Dragsted var i många år en centralfigur i AFA. Den danska asylpolitiken har alltid stått i centrum för hans politiska engagemang och flera gånger har asylcentret Sandholmslägret norr om Köpenhamn varit måltavla för olagliga aktioner organiserades en attack av Globala Rötter, som i praktiken var en medievänlig avläggare till AFA. På fotot här intill ses Pelle Dragsted tillsammans med andra vänsterextremister, bland andra Lars Grenaa. De har klättrat upp på asylcentrets tak med en banderoll som kräver att Danmark avskaffar sina gränser. Några månader efter att bilden togs deltog Lars Grenaa i ett överfall på dåvarande statsminister Anders Fogh Rasmussen. Det inträffade i Folketinget på Christiansborg. Enligt egen uppgift han fått tillträde dit efter en överenskommelse med Enhetslistans dåvarande kronprinsessa Pernille Rosenkrantz-Theil. Hon har trots påtryckningar vägrat ta avstånd från överfallet. När Rosenkrantz-Theil tvingades lämna Folketinget på grund av Enhetslistans åttaårs-regel, hoppade hon över till Socialdemokraterna och blev under valrörelsen 2011 deras stora röstmagnet på Fyn deltog hon i en AFA-busstur till Amsterdam och fick senare ersättning för felaktigt frihetsberövande. Hälften av pengarna skänkte hon till AFA. De ungas, eller ganska ungas, revolutionära ideal får dessutom stöd från överraskande håll. Självaste Jakob Scharf, chef för danska säkerhetspolisen PET med fin uppväxt i överklassförorterna Charlottenlund och Gentofte och en polismästare till pappa kallade 19 juli 2012 i ett radioprogram i danska P1 den stalinistiske massmördaren Che Guevara en revolutionshjälte med fundamentalt riktiga ideal. På PET-chefens begäran spelade radion hyllningssången Hasta Siempre, Comandante en sång tillägnad Che Guevara som efter segern i den kubanska revolutionen 1959 utsågs till kommendant för La Cabana-fängelset. Som fängelsechef beordrade han summariska avrättningar av hundratals fångar. (Läs Alvaro Vargas Llosas The Killing Machine i The New Republic, 11 juli 2005.) Det här är en sång som betyder något för mig, sa Scharf. Det är en sång som för mig symboliserar några saker som är riktigt viktiga. Det är viktigt att ha ideal som försäkrar oss om ett samhälle baserat på frihet, jämlikhet och rättvisa. Och det är viktigt att arbeta för dessa ideal. Jakob Scharf fick dock medge att den kubanska revolutionen tyvärr inte riktigt hade utvecklats som han hoppats. Hur som helst var det inget fel på dess ideal. Även medlemmarna i ett vänsterradikalt mordbrännargäng, som säkerhetspolisen PET avslöjade i april 2011, var barn från fina hem. En var son till en polis och två hade anknytning till Socialistisk UngdomsFront. Gänget åtalades bland annat för attacker mot PET, Polishögskolan, Rikspolisen och grekiska ambassaden. Enligt polisen hade de dessutom långt gångna planer på att attackera integrationsdepartementet och Folketinget. När en av Danmarks få riktiga nazister sätter upp klistermärken med hakkors på offentliga byggnader, skriver medierna att hela högerflygeln har problem med de högerextrema. Men om revolutionära socialister klistrar upp hammaren och skäran, kommer det att krävas att de dessutom haft med sig brandbomber för att medierna ska bry sig. Och även då skulle de bara beskrivas som aktivister som gått lite för långt. Så blev det till exempel i fjol när en förmodad högeraktivist satte upp klistermärken med Kurt Westergaards Mohammed-teckning på fasaden till lokaltidningen i byn Herning. Då ryckte polisen ut för att säkra DNAspår på brottsplatsen. Globala rötter ockuperar Sandholmslägret 12 september Längst till höger syns Pelle Dragsted, till vänster om honom Nikolai Heltoft och Thomas Bugge. Dragsted, Heltoft och Bugge fick senare anställningar hos partiet Enhetslistan. Framför Dragsted syns Lars Grenaa. Foto: Johnny Frederiksen/POLFOTO A NNONS AN INVITATION FOR DIALOGUE TO THE SAUDI KING JULY 23rd, 2012 Dear King, allow me the privilege during these days ambiance of religious receptivity and tolerance to present to Your Majesty this invitation for Dialogue Proceeding from the agreement with the Republic of Austria and the Kingdom of Spain which pronounced Your Majesty s commitment to the freedom of religion in establishing the King Abdullah bin Abdulaziz center for dialogue. I invite you, Your Majesty to come by and sit at the Dialogue Table to discuss building the first Church in Saudi Arabia. I am inviting you for this Dialogue at the center that is built upon your own initiative. I invite you for this Dialogue on the neutral ground of Vienna. To prepare this event at the center I will deposit a formal request with the Austrian embassy in Riyadh to be delivered to judge Claudia Bandion-Ortner, deputy secretary general of the center, to set the date on Monday the 26 of November 2012 the opening day of the center. I hope that this invitation for a historic Dialogue will be accepted by Your Majesty. Joseph ALORAYNI Saudi citizen, Passport No. G732159

3 DANMARK SVERIGE 3 Den svenska grundlagen ändrades i hemlighet Allah är stor på Rådhuspladsen i Köpenhamn. Foto: Lars Helsinghof Bæk/Scanpix Sharia finns redan mitt ibland oss Man kan inte kombinera sharia med demokrati det är antingen eller, understryker islamistisk talesman AV INGEBORG OLSSON STOCKHOLM. I Iran döms homosexuella till döden. I Saudiarabien hugger man händerna av tjuvar. I Nigeria stenas otrogna kvinnor till döds. Allt i enlighet med sharialagarna. Men sharia finns också här. I Köpenhamn flyr icke-muslimer bostadsområden där de hotas av självutnämnda shariapoliser, och i Sveriges riksdag sitter somaliern Abdirizak Waberi som i intervjuer sagt att han drömmer om att införa sharialagar i landet som gett honom asyl. Den moderate riksdagsmannen Waberi har i efterhand tvingats be om ursäkt och förklara att han inte menade det han sa. Men i många europeiska länder kräver muslimska ledare öppet att sharia ska ersätta demokratin. Kraven på juridiskt självbestämmande för muslimer kommer från högsta ort. Muslimska Brödraskapets chefsideolog Yusuf al-qaradawi har sagt att alla muslimer bör eftersträva att bygga upp sina egna samhällen och vägra låta sig integreras. Annars kommer de att smälta som salt i vatten. En vanlig missuppfattning i Västvärlden är att sharia måste införas i skriven lag för att rättrogna muslimer ska följa den. Sharia är inte något som människor kan införa, den är redan införd av Gud och det betraktas som hädelse att inte följa den. Rättrogna muslimer lever efter sharia och utdömer också straff enligt sharia så länge inte myndigheterna i landet där de bor förhindrar det. Av den anledningen förekommer inga steningar i Västvärlden, medan det varje dag tas tusentals beslut om skilsmässor, var barn ska bo och hur arv ska fördelas. Så här förklarar den somaliska författaren och exmuslimen Ayaan Hirsi Ali sharia: När det gäller islamisk lag så ligger rättsskipningen i händerna på varje muslim. Det är varje muslims plikt att genomtrumfa dygden och förbjuda lasten. Den som förlorar tron, det värsta en muslim kan göra, ska straffas med döden. Straffet behöver inte genomföras av en stat, utan kan utföras av en enskild muslim. (My view of Islam, American Enterprise Institute, 2007.) Grupper som Sharia4Belgium och Sharia4Holland gör ingen hemlighet av vad de vill. I ett reportage som nyligen visades på tv-kanalen Russia Today, säger Abu Qasim, ledaren för Sharia4Holland: Man kan inte kombinera demokrati med sharia. Det är antingen eller. Abu Qasim har marockanskt ursprung men är född och uppvuxen i Nederländerna. Han talar flytande holländska och engelska, men vill inte ha något med sitt hemlands traditioner att göra. Han följer Koranen slaviskt och ber gärna på gatorna inne i stan, vilket han samtidigt ser som en markering mot icke-muslimer. Att sharia är oförenligt med demokrati är en slutsats som även den amerikanska tankesmedjan Center for Security Policy drar. Rapporten Shariah: The Threat to America från 2010 är ett omfattande dokument, som bygger på material från chefer vid underrättelsetjänsten, armén och den federala åklagarmyndigheten. Huvudtesen är att terror inte är det största hotet mot Västvärldens demokratiska fortbestånd det är sharia. Målet för såväl terrorister som islamister, som använder andra metoder, är att ersätta den demokratiska konstitutionen med islamsk teokrati och sharialagar. Ett i grunden totalitärt projekt som är helt oförenligt med demokratiska ideal. I Sverige och Danmark är det fortfarande ovanligt att muslimer framför krav på sharia, men det händer. Den beslöjade juristen Cherin Awad, som i dag undervisar i muslimsk rätt på juristutbildningen vid Uppsala universitet, förklarade i Sveriges Television 2003 att hon är positiv till sharia och stening. Straffen är så hårda för att Gud visar oss människor att det är jätteavskyvärt att bete sig på det sättet, sa juristen. Stening, dödsstraff och handavhuggning väcker ingen entusiasm hos västerländska politiker, men många uttalar sig positivt till att låta muslimer i större utsträckning sköta sina egna vårdnadstvister och arvsstrider. En stor skillnad blir då vem som får vårdnaden om barnen medan västerländska domstolar oftast favoriserar mammor ger sharia regelmässigt vårdnaden om muslimska barn till papporna. Inom sharia är en kvinnas vittnesmål bara värt hälften av en mans, eftersom kvinnor anses känslostyrda. Läget för sharia i några europeiska länder: Grekland har haft statliga shariadomstolar ända sedan fredsavtalet med turkarna 1923, ett system som gällt drygt muslimer i regionen Trakien. Bland annat fick männen ha flera fruar och kvinnor som ville skilja sig tvingades att kompensera maken ekonomiskt. Hösten 2011 upphörde dock systemet. England har gått motsatt väg gjorde man det möjligt för muslimer att avgöra sina civilmål i shariadomstolar. Redan finns ett 90-tal och de tillåts fatta beslut i familjeoch arvstvister på ett rådgivande plan. Organisationen One Law for All kallar det skandal att ett modernt, västerländskt samhälle tillåter shariadomstolar som godkänner äktenskap med nioåriga flickor. Belgien har sedan ett år tillbaka en shariadomstol i Antwerpen. Den radikala muslimska gruppen Sharia4Belgium har som mål att skapa ett landsomfattande parallellt islamiskt rättsväsende. Deras uttalade målsättning är att förhindra att muslimer integreras i det belgiska samhället. I Nederländerna för Sharia4Holland en mycket synlig kampanj för att ersätta sekulära lagar med sharia, som de anser vara ett bättre alternativ än den korrumperade lag som människor stiftat. Ledaren för Frihetspartiet PVV, Geert Wilders, har utmanat landets muslimer rejält. Han drogs inför rätta för sina liknelser mellan Koranen och Mein Kampf, men friades slutligen i juni I Tyskland sa för en tid sedan den socialdemokratiske justitieministern i förbundsstaten Rheinland-Pfalz, Jochen Hartloff, att han i den tyska grundlagen vill införa muslimsk rättsskipning i civilmål. Han fick skarp kritik från kvinnorättshåll, men avvisade den med orden: Vi tolererar inte en tillbakagång till stenåldern. Att stena någon är människorättsvidrigt. I Norge öppnade Tor Langbach, chef vid Domstolsadministrationen, i september 2011 för att ge shariadomstolar en formell plats i norskt rättsväsen. Muslimska konfliktråd bör få makt och officiell status, menade han och krävde en utredning för att få in sharia i norska domstolar. Justitieminister Knut Storberget tillbakavisade dock förslaget och sa att norsk lag ska gälla fullt ut. I Danmark finns flera högljudda företrädare för införandet av sharialagar. Under valet 2011 försökte de hindra muslimer från att rösta eftersom detta påstods vara emot sharia. Enligt integrationsrådgivaren Mohammad Rafiq styrs redan många stadsdelar i de stora danska städerna av sharia. Vi har ett stort problem i och med att olika fundamentalister får möjlighet att ta makten i områden och systemet inte har några möjligheter att gripa in. Danmark som vi känner det, kan vara krossat om år, sa Mohammad Rafiq till Ekstra Bladet förra året. I Sverige finns inga godkända shariadomstolar, men svenska tingsrätter har i flera fall avgjort tvister om så kallad mahr, muslimsk brudpeng. TV-programmet Uppdrag Granskning visade i våras att många svenska moskéer fungerar som shariadomstolar där imamerna i princip förbjuder muslimska kvinnor att polisanmäla en man som misshandlar dem. Svenska politiker tar inte sin grundlag på allvar, menar professor Bo Rothstein AV INGRID CARLQVIST I november 2010 ändrades den svenska grundlagen. Utan folkets vetskap klubbade riksdagen igenom formuleringar som gör att Sverige inte kan lämna EU utan att bryta mot sin egen grundlag, och att alla etniska grupper har rätt att behålla och utveckla sitt eget kultur- och samfundsliv. Det sistnämnda betyder att Sverige inte längre är svenskt utan mångkulturellt. Ett beslut som inte går att ändra på många år. Att ändra grundlagarna ska vara Dansk ekonomi borde få sparken Uppsvinget är markant mindre än i andra jämförbara länder AV TORBEN MARK PEDERSEN Det är som om dansk ekonomi har fallit i sömn. Inget rör sig, den ekonomiska tillväxten har stannat av och BNP ligger på precis samma nivå första kvartalet 2012 som tredje kvartalet Dansk ekonomi har stått kvar på samma fläck i ett och ett halvt år. Vi är inte i recession för ekonomin har inte krympt, men den har heller inte vuxit. Detta är mycket ovanligt. Ofta följs en djup recession av ett relativt kraftigt uppsving, framdrivet av en vändning i företagsinvesteringar och privat konsumtion. Men så har det inte blivit i Danmark. Uppsvinget var först mycket svagt, därefter kom en kort uppgång och sedan stannade allting av. Den ekonomiska kris som drabbade Danmark började som en internationell finanskris och i stort sett alla världens länder påverkades samtidigt av samma internationella faktorer. För ekonomer är krisen därför ett intressant studieobjekt för att jämföra hur olika slags ekonomier reagerar på samma yttre påverkan. Denna jämförelse faller inte väl ut för Danmark. Om man jämför Danmark med USA, där finanskrisen uppstod, så påminner dansk och amerikansk ekonomis utveckling en hel del om varandra fram till årsskiftet Danmark drabbades dock betydligt värre av finanskrisen än USA. I Danmark föll BNP med 8,1 procent från andra kvartalet 2008 till andra kvartalet 2009, medan det i USA bara sjönk med 5,1 procent. I gengäld steg arbetslösheten mer i USA än i Danmark där en ökning av den offentliga sysselsättningen lade locket på arbetslösheten. Det är emellertid i uppsvingsfasen efter krisen som de stora skillnaderna visar sig. En afghansk medborgare kan utses till ÖB samtidigt som Sverige har stridande trupp i Afghanistan Det är i uppsvingsfasen efter krisen som de stora skillnaderna visar sig. svårt, allt för att politiker inte ska kunna fatta märkliga beslut under tillfälliga känslosvall. I både Danmark och Sverige kräver en grundlagsändring två riksdagsbeslut med val emellan. Men i Danmark måste man dessutom hålla folkomröstning och om folket röstar nej blir det ingen ändring. I Sverige kan man hålla folkomröstning, om det yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för yrkandet. Men eftersom alla sju riksdagspartierna var överens den gången framställdes inget sådant yrkande. Om det hade gjorts kunde politikerna ha råkat ut för en rejäl bakläxa. Folkomröstning avseende grundlagsändringar är nämligen beslutande, till skillnad från andra svenska folkomröstningar som bara är rådgivande. Svenska folket var helt ovetande om att riksdagen i juni 2010 genomförde de största grundlagsförändringarna sedan Beslutet förbigicks nämligen med tystnad i svenska medier. Ingen tog heller upp frågan i valrörelsen, men i september samma år utökades riksdagen med ett parti som var emot ändringarna. Men med endast tjugo mandat av riksdagens 349, hade Sverigedemokraterna ingen möjlighet att stoppa det. Partiets ledamot i konstitutionsutskottet, Jonas Åkerlund, reserverade sig framförallt på grund av EU-medlemskapet. I sin reservation skrev han bland annat att unionens detaljstyrning och krav på likriktning utgör ett hot mot vårt lands kulturella särart och att EU:s alltmer överstatliga karaktär urholkar demokratin och begränsar de svenska medborgarnas inflytande över sin egen vardag. Miljöpartiet som länge har haft utträde ur EU som en av sina hjärtefrågor, hade dock inga betänkligheter mot detta. Det enda Peter Eriksson (MP) uttryckte oro för när kammaren behandlade frågan, var den svaga massmediala bevakningen. Ann- Marie Pålsson från Moderaterna höll med. Hon sa till den nästan helt tomma plenisalen: Fru talman, i dag när riksdagen debatterar den svenska demokratin är det tomt i kammaren. Jag delar Peter Erikssons frustration över detta. Hur kan det tolkas? Är intresset obefintligt? Anser kammarens ledamöter att den svenska demokratin inte är en sak för dem? Det är något som partieliterna ensamma och själva kan avgöra? Eller ska vi tolka det som att kammarens ledamöter anser att den svenska demokratin är så fulländad att den inte längre behöver debatteras, den står över allting annat? Jag vet inte, jag kan bara konstatera att frågan inte verkar ha särskilt hög prioritet här i demokratins hjärta. Med röstsiffrorna 308 ja och 20 nej (samtliga SD-ledamöter) beslutade Sveriges riksdag 24 november 2010 bland annat: Att man inte behöver ha varit svensk medborgare mer än någon vecka för att bli minister. Förr krävdes tio års medborgarskap. Amerikansk ekonomi har vuxit med 6,7 procent sedan andra kvartalet 2009 mot Danmarks 2,8 procent, och USA:s BNP är nu 1,25 procent högre än före krisen samtidigt som Danmarks är 5,5 procent lägre. Det visar en hel del om hur mycket mera dynamisk den amerikanska ekonomin är. Arbetslösheten har dessutom sjunkit i USA, medan den varit jämnt och svagt stigande i Danmark. Om ett halvår kommer arbetslösheten att vara lägre i USA än i Danmark. Det är stora skillnader mellan USA och Danmark, och det finns nog länder som vore mer närliggande att jämföra med. Men nästan vilket land vi än jämför dansk ekonomi med, oavsett om det är genomsnittet i EU:s 27 medlemsländer, genomsnittet för de 17 euro-länderna, Sverige, Norge, Tyskland, England, Holland, Belgien eller Frankrike, så visar sig samma mönster: Dansk ekonomi har drabbats hårdare av den ekonomiska krisen, uppsvinget efter krisen har varit svagare här och dansk ekonomi är längre ifrån Att det inte längre står i regeringsformen (en av grundlagarna) att bara svenska medborgare kan bli överbefälhavare för det svenska försvaret. En afghansk medborgare kan utses till ÖB samtidigt som Sverige har stridande trupp i Afghanistan, med bara en enkel ändring i Lagen om offentlig anställning. Att Sverige inte kan lämna EU ens om unionen tas över av nazister eller islamister. Förr var detta åtminstone en teoretisk möjlighet. Att ingen som har blivit svensk medborgare någonsin kan fråntas sitt medborgarskap, oavsett vilka terroristbrott personen begått. Förr kunde man ta det ifrån dem som hade dubbelt medborgarskap. Att det krävs att 10 procent av invånarna i en kommun kräver folkomröstning i en fråga för att den ska genomföras. Förr räckte det med 5 procent. En som inte är förvånad över ändringarna och sättet de genomfördes på är professorn i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Bo Rothstein. Han menar att medan grundlagen spelar en viktig roll i länder som USA, Tyskland, Danmark och Norge har den aldrig tagits på allvar i Sverige. Till exempel demokratiserades Sverige samtidigt som vi behöll en antidemokratisk grundlag. När Sverige i början av 1900-talet införde allmän rösträtt och demokratiska val till riksdagen, stod det i 1809 års grundlag att konungen äger att allena styra riket på det sätt denna regeringsform föreskrifver. Något man inte ändrade förrän Bo Rothstein menar att vi borde ha haft en massiv diskussion om förändringarna av grundlagen, men är inte särskilt orolig: Ingen tar ändå grundlagen på allvar, säger han. Politikerna betraktar den mest som en ordningsstadga för de politiskt verksamma. nivåerna före krisen än de andra länderna. Finland hör till den lilla grupp länder som drabbades hårdare av den ekonomiska krisen. I Finland föll BNP med 10,5 procent från andra kvartalet 2008 till andra kvartalet 2009, men sedan dess har den finska ekonomin vuxit med 8,4 procent mot Danmarks 2,8. Det betyder att Finland i början av 2012 bara är 3 procent under nivån före krisen, medan dansk ekonomi är 5,5 procent under. Svensk ekonomi drabbades nästan lika hårt som den danska. BNP föll med 7,4 procent, men efter detta har Sveriges BNP vuxit med 11,1 procent och är nu 2,9 procent högre än före krisen. Jämförelsen mellan dansk ekonomi och USA och de europeiska länderna avslöjar att dansk ekonomis förmåga att resa sig efter en kris och skapa tillväxt, är betydligt lägre än de länder vi brukar jämföra oss med. På lite längre sikt betyder det att dansk ekonomi sackar efter och vi blir relativt fattigare, även om vi jämför oss med länder som har en lägre tillväxt än Nordamerika och de flesta länderna i Asien och Sydamerika.

4 4 OPINION Utges av Dispatch ApS, Postboks 37, DK-2000 Frederiksberg Chefredaktörer Ingrid Carlqvist (ansvarig utgivare, svenska utgåvan) Lars Hedegaard (ansv. danska, engelska och tyska utgåvorna) En revolution i slowmotion De europeiska nationalstaternas avhomogenisering banar väg för socialismen Webbmaster: Henrik Ræder Clausen Kontakta Dispatch: AV PAUL WESTON LARS HEDEGAARD Inget annat än sanningen Låt oss säga det rakt ut: Det är Dispatch Internationals ambition att leverera de viktigaste nyheterna och analyserna, de som har avgörande betydelse för vår framtid, och som blir negligerade eller underskattade i mainstreampressen. Och om de till sist flyter upp till mediernas yta sätts de sällan in i ett meningsfullt sammanhang. Vi betraktar islam som den farligaste utmaning som drabbat Norden och Västvärlden sedan demokratierna lyckades krossa nazismen och fascismen och tvinga det tjugonde århundradets tredje stora totalitära ideologi, kommunismen, på defensiven. Därför kommer vi att skriva mycket om islam och den muslimska invandringen. De politiker och myndigheter som borde försvara demokratin och de västliga frihetsrättigheterna, men i stället låter islamiseringen passera, kommer att få höra från oss. Dispatch International kommer att beskyllas för hysteri och för att vara fixerade vid ett problem som de flesta medier, journalister, politiker och experter betraktar som en detalj. Samma anklagelser drabbade på 1930-talet de få tidningar som ägnade sig åt nazismen och Nazitysklands aggressiva planer. Så vi är i gott sällskap. Vi förväntar oss också att bli anklagade för islamofobi ett mystiskt begrepp som FN och OIC (Den islamska samarbetsorganistionen) ihärdigt arbetar på att kriminalisera. De vill få oss att uppfatta försvaret av Västvärldens frihet, demokrati och likhet inför de lagar som människor stiftat, som en sjukdom. Till och med en självförvållad sjukdom som härrör ur onda människors antipati mot religionen islam, som inte alls är farlig. Vi accepterar inte den premissen. Islam är farlig och har medfört oöverskådligt elände varhelst den dragit fram. Därför är motstånd mot denna krigsherreideologi ett sundhetstecken och en plikt för varje frisinnad och demokratiskt tänkande människa. Dessutom är den bullriga agitationen mot islamofobi inget annat än dubbelspel. Koranen rymmer åtskilliga uppmaningar till de troende om att sprida skräck bland var och en som inte rättar sig efter Allahs order. T ex denna från Sura 8:12: Jag ska ingjuta fruktan i hjärtat på dem som inte tror. Därför ska ni hugga huvudena och alla fingerspetsarna av dem. Men när de otrogna faktiskt drabbas av den fruktan ( islamofobi ) som de islamiska ideologerna försöker sprida, kräver samma heliga män att de otrogna ska kriminalisera skräcken. Dispatch International vägrar att spela med i denna fars. I den här tidningen ska vi skriva sanningen. Sedan får det bära eller brista. INGRID CARLQVIST sterorienterade visionen om ett fredligt och massinvandring och mångkultur. Tråkigt harmoniskt samhälle i ett slags multietniskt nog för oss är han dessutom FN:s särskilda nirvana. sändebud för migrationsfrågor. Han har Det något mindre välvilliga synsättet är därför möjlighet att backa upp sina ord att mångkulturen är ett statsunderstött med gärningar, och hans ord är sannerligen redskap som används för att splittra sam- bekymmersamma. hället till den grad att det påminner om Sutherland går in för att Europas nationalapartheid. Syftet är att förstöra national- stater måste avhomogeniseras så att staten, politiskt och EU kan förverkmentalt avväpna de liga sina politiska infödda befolknin- Mångkulturen är både farlig ambitioner. Han garna och försäkra och ondskefull förstår mer än väl sig om att det civila att kombinationen samhället bryter samman. En sådan ofrån- av massinvandring och mångkultur oundkomlig och anarkistisk situation kan då vikligen kommer att infria detta mål. Det användas för att införa fler och fler lagar Peter Sutherland väljer att bortse från är och regler, som till sist utmynnar i ett total- att Europas ursprungsbefolkningar samtiitärt styre av socialistiskt slag i realiteten digt kommer att tillintetgöras. Om jag inte en revolution i slowmotion. missminner mig är detta i strid med flera av Jag ansluter mig till det mindre välvilliga artiklarna i FN:s deklaration om folkmord. synsättet. Inte för att jag lider av medfödda I enlighet med mångkulturens läror blir fördomar utan för att jag har dragit vissa infödda européer framställda som skamslutsatser. Med andra ord, jag har noggrant liga, skyldiga, icketroende, oenade och svastuderat mångkulturen och människorna ga, medan muslimer uppmuntras att känna bakom den innan jag kom till den enda sig stolta, enade, troende och starka. Om möjliga slutsatsen nämligen att mång- befolkningsutvecklingen och den mångkulkulturen är både farlig och ondskefull. Om turella apartheid fortsätter i sina nuvarande den inte stoppas snart är den fullt kapabel spår kommer ofrånkomligen den dag när att förgöra Västvärldens befolkningar. de stolta, fanatiska och starka konfronterar Ed Milibands Labour hatar det ursprung- de skyldiga, otrogna och svaga. liga Storbritannien med alla sina infödda, Om detta sker kan det bara sluta på ett halvkristna, konservativa kapitalister som sätt. Vi kan inte göra mycket åt befolkningsägnar sig åt den avskyvärda sysslan att utvecklingen, men vi kan åtminstone extjäna pengar och bli oberoende av den so- ponera mångkulturen som den totalitära, cialistiska staten. rasistiska och folkmordiska ideologi den Andrew Neather, som var talskrivare åt är. Först när en majoritet av väljarna har Tony Blair, erkände faktiskt att orsaken till förstått detta, kan vi börja arbeta för att deras vurm för massinvandring och mång- återföra den västerländska civilisationen till kultur var att trycka upp mångfalden i an- sin förlorade plats. siktet på högern. Peter Sutherland är en annan medlem Paul Weston är ordförande för British Freeav den förrädarklass som propagerar för dom Party. Så försvarar man yttrandefriheten Discourse är redo för kamp V AV GEORGE IGLER Blå himmel över Sverige För många svenskar kommer det vi skriver om i Dispatch International att komma som en chock. För dem som inte bor granne med mångkulturen, inte har sina barn i de sämsta skolorna och bara läser mainstream-medierna, existerar fortfarande det Gamla Sverige. Det trygga folkhemmet som tog hand om alla, som inte kände några kelgrisar eller styvbarn. En del av dessa kommer att vägra tro oss när vi berättar om den andra verkligheten, det Nya Sverige som vi som bor i Malmö känner in på bara skinnet varenda dag. Några kommer att bli så arga över det de läser att de riktar vreden mot oss i stället för mot de människor som orsakat den farliga tid vi lever i. Andra kommer att få bekräftelse på det de länge anat. Den senare gruppen växer för varje dag. Mätningar visar att journalister nu är den yrkesgrupp som folk har allra lägst förtroende för bara 24 procent av svenskarna litar på vad de skriver eller rapporterar i tv och radio. På redaktionerna viftas dessa undersökningar bort. De flesta journalister föraktar sina läsare, som de uppfattar som dumma och rasistiska. De har tagit på sig rollen av uppfostrare och bestämt att svenskarna mår bäst av att inte få reda på baksidorna med det mångkulturella samhället, vars lov de själva sjunger i alla tonarter. Ett samhälle de själva lever mycket långt ifrån. Journalister har blivit vår tids sagoberättare. De tar det våldsamma och obehagliga och oroande och förvandlar det till något fredligt, härligt och tryggt. Tro inte på deras fabler. Verkligheten är värre än du anar. Svenskar är snälla och naiva människor. Vad som än händer omkring oss mord, våldtäkter, rån och grov misshandel så tittar vi upp mot himlen och gnolar som Ted Gärdestad att himlen är oskyldigt blå. Men undertonen i Ted Gärdestads fantastiska sång är att även om himlen är oskyldigt blå, så lurar farorna där hela tiden även för dem som inte låtsas om dem. Frusna på en strand, Flög vi med drakar medans tiden flöt iland. Vi var barn som ingen ondska kunde nå himlen var så blå Ganska ofta får jag frågan varför gör du det här, Ingrid? Kan du inte bara vara tyst och snäll och rätta in dig i ledet, som vi andra? Varje gång citerar jag Jonathan i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta. När Skorpan förtvivlat frågat sin storebror varför han måste resa bort och bekämpa draken Katla, så säger Johathan: Det finns saker man måste göra, annars är man bara en liten lort. över till de påstått högerextrema partierna som vinner terräng över hela Europa. Jag misstänker dessutom att vår vänstervridna ngela Merkel, David Cameron elit inte alls egentligen tycker att mångkuloch Nicolas Sarkozy har alla svalt turen har misslyckats. I själva verket skulle den politiskt korrekta kamelen jag vilja påstå att vänstern ser främjandet och deklarerat att mångkulturen varit ett av denna ideologi som en strålande succé. misstag. Tätt i hälarna på dem kommer nu Mångkulturalismen hävdar att alla kulbrittiske Labour-ledaren Ed Miliband som, turer är lika bra och att ingen religion kan även om han inte riktigt dödförklarar multi- göra anspråk på att stå över en annan. Alla kulturen, åtminstone erkänner att hans som tar avstånd från denna ideologi löper parti förde en felaktig invandringspolitik risken att förlora sin försörjning och till och när de satt vid makten. med att åtalas för tankebrott det som Miliband avstod dock från att ta upp vis- numera döpts om till hatbrott. sa aspekter av massinvandringen. I stället Detta kunde kanske försvaras om alla, för att fokusera på invandringen från tredje oavsett hudfärg eller religion, fått samma världen, valde han att bara belysa proble- behandling men så är det inte. Infödda men med EU-invandringen. Röde Ed är européer uppmanas ständigt att se på sig väldigt bekymrad själva och sin hisöver att de där irritoria med skuldterande polackerna Om de eventuella baksidorna med känslor. Vi har ska ta med sig sitt muslimsk massinvandring fick vi varit slavhandlare, ideologiska bagage inte höra ett ord rasister, mördare, till Storbritannien, imperialister och särskilt deras hisförtryckare. Om vår toriskt sett välgrundade motvilja mot so- inställning inte rimmar med mångkultucialism, deras beundransvärda arbetsmoral rens läror kallas vi bigotta, främlingsfientoch deras djupt kristna tro. liga, islamofober och fascister. Om de eventuella baksidorna med musför de icke-europeiska invandrarna i limsk massinvandring fick vi inte höra ett Västvärlden är mångkulturen något helt ord. Denna öronbedövande tystnad är ock- annat. Deras traditioner, kultur och reså påfallande hos Angela Merkel och övri- ligion lyfts alltid fram i ett positivt sken. ga. När de europeiska väljarna fått höra att Deras bidrag berikar vårt i övrigt unkmångkulturen misslyckats, satt de klistrade na samhälle. Deras mångfald hyllas och framför skärmarna för att få höra vad som obegripligt nog blir historiens mest våldmer fanns att säga om detta, men ganska samma, antisemitiska och kvinnofientliga förutsägbart så kom det aldrig någon vidare- härskarideologi, framställd som en fredsutveckling. älskande och profeministisk religion som Jag misstänker att dödförklarandet av aldrig kritiseras. mångkulturen helt enkelt gjordes för att Man kan betrakta mångkulturen på två ställa sig in hos den desillusionerade och sätt. Det ena är att se den som en nödvänförvirrade väljarkåren, de som var på väg dig förutsättning för att främja den vän- A Tryck: Sjællandske Medier, Ringsted, Danmark Prenumeration: arje vecka blir människor i Storbritannien åtalade och dömda till fängelse för att de använt sig av sin yttrandefrihet. Den enda effektiva lösningen på denna kris vore att försöka se till att det händer allt mer sällan. Men hur? Att föra kampanj kanske kan fungera, om man har flera år på sig. Politik skulle kunna åstadkomma en förändring, om man kunde motivera miljoner människor att ansluta sig till saken. Den snabbaste och mest framkomliga vägen är nog den rättsliga, men det blir en enorm utmaning som kostar massor av pengar. Tid är något de människor som vill försvara yttrandefriheten inte har. Det var därför jag grundade Discourse (Storbritanniens yttrandefrihetsinstitut) som en organisation vars mål är att möta utmaningen på ett sätt som tar särskild hänsyn till tidsfaktorn. Det reflexmässiga antagandet att de som brinner för att skydda yttrandefriheten i själva verket använder frågan för att rättfärdiga sin egen trångsynthet, har oundvikligen rötter i Europas tragiska förflutna. Det är en grundförutsättning att ta sig över detta hinder om man vill uppmuntra betydelsefulla personer att öppet våga uttrycka sin egen oro inför den hotfulla smakdomaren staten, som nu vakar över alla offentliga samtal. Yttrandefrihet är en naturlig rätt. Staten bör bara ha en begränsad och noggrant definierad rätt att med juridik blanda sig i den. Inte desto mindre har våra stater under flera årtionden i stigande grad tyckt sig ha rätt att göra detta, lite som de vill. För oss i Discourse är problemets kärna inte supernationalistiska organisationer eller civilisationernas kamp, utan det faktum att när staten åtalar människor för vad de sagt på bussen eller skrivit i fyllan på Twitter, så normaliseras en maktutövning som staten i förlängningen kommer att finna oemotståndlig. I Storbritannien blir mammor till tvångsomhändertagna barn satta i fängelse för att de sagt till barnen att de älskar dem, antikorruptionsaktivister blir åtalade för att de kallat politiker fula saker på nätet och maktfullkomliga intressegrupper har lyckats kriminalisera vardagsprat. Och domare uppmanas att se strängt på dessa lagöverträdare. INSÄNDARE Gota Media mörkar i Kalmar Sverigedemokraterna i Kalmar har protesterat kraftigt mot Gota Media AB:s planer på ett mediehus på Kvarnholmen. Byggnaden kommer att göra intrång på ett strandskyddat område och ett unikt parkområde från 1800-talet. Som om det inte vore nog är området klassat som fornminnesområde av Riksantikvarieämbetet. Gota Media äger alla lokaltidningarna Barometern, Östran och Ölandsbladet vilket inneburit att någon kritisk granskning av mediehuset inte skett i lokalpressen. Endast Gota Medias förskönade och falska verklighet har kommit läsarna till del. Insändardebatten har även strypts till ett minimum. Gota Media har till och med förbjudit SD att använda material från handlingar som inlämnats till Kalmar kommun genom att åberopa upphovsrätten. På grund av Gota Media är i dag stora delar av Kalmars befolkning okunnig om den detaljplan som snart kan drabba Kvarnholmen. Nu står hoppet till att länsstyrelsen ska bifalla de överklaganden som inkommit mot detaljplanen och därmed stoppa Discourse är strikt opolitiskt, vilket betyder att vi är obönhörligt konsekventa och på så sätt har vi försäkrat oss om stöd från mainstream-politiker och -akademiker. Vi utreder rättsfall där islamister åtalats för brott mot vad man får säga, med precis samma entusiasm som vi utreder mål mot deras motståndare. Vi väljer aldrig sida. På så sätt undgår vi alla försök att rättfärdiga ingrepp i yttrandefriheten med hänvisning till sammanhållningen i samhället, genom att bara påpeka att inget friskt eller fritt samhälle ska använda sina fängelser för att straffa yttrandebrottslingar. Vi står också upp mot det falska påståendet att det är möjligt att frikoppla fördelarna i vårt samhälle från de fundamentala friheter som ligger till grund för det. Europas ekonomiska modell, som är skälet till att vi har råd med välfärd, beror på vår förmåga till förnyelse vilket i sin tur är helt avhängigt det fria tankeutbytet. Sådana självklarheter bevisar att många av de lagar vi har att göra med är illa genomtänkta hastverk. De står dessutom i stark motsättning till internationella traktat vilket gör dem sårbara för angrepp. Vartenda ett av de få åtal som har lagts fram för en jury i Storbritannien har avfärdats. Men det avgörande är att de åtalade sällan har pengar att driva sina mål så långt och det är där vi kommer in. På två år har Discourse vuxit till ett juridiskt nätverk - beredda, redo och ivriga att göra motstånd genom att få fram prejudicerande domar till fördel för yttrandefriheten. Men det kan vi bara göra om vi lyckas samla in tillräckligt mycket pengar för att ta oss an de stora juridiska utmaningarna, samtidigt som vi då kan bli en förebild för andra länder. Framtiden tillhör den som förbereder sig för den, och de nuvarande skärmytslingarna för yttrandefriheten är inget mot den strid som väntar. Vi ska inte försitta den chans vi nu har att skapa ett internationellt samfund av rättsutövare som känner sig förpliktade att försvara denna hörnsten för våra frihetsrättigheter. George Igler, MA (Cantab.), MBA (Sorbonne), är rådgivande politisk analytiker. Mer om Discourse på Niels Thomsen Gota Medias våldtäkt på Kvarnholmens unika miljö. Thoralf Alfsson (SD), Kalmar, Sverige Våldtäktsmän ska straffas En gång i veckan blir en dansk kvinna våldtagen av personer hon inte känner och förbrytarna har blivit allt våldsammare. Enligt Danmarks Statistik är varannan dömd våldtäktsman utlänning. Det handlar särskilt om irakier, iranier, turkar och somalier, det vill säga män från muslimska länder med en helt annan kvinnosyn än i Danmark, och där ansvaret för våldtäkten oftast läggs hos kvinnan. Karin Helweg-Larsen, seniorforskare vid danska Institutet för Folkhälsan, har försökt förringa dessa fakta: Danska flickor ska lära sig att det är skillnad på hur man uppför sig mot folk från olika kulturer, meddelar hon. Det är hög tid att Danmark inför en konsekvent straffskala för alla former av våldtäkt och den bör naturligtvis även innehålla gruppvåldtäkt. Jette Plesner Dali, Frederiksberg, Denmark Efter ändringar i den svenska grundlagen kan nu utländska medborgare bli överbefälhavare i Sverige.

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

RASISMFRÅGELEK FOTO: EEVA ANUNDI/ PROJEKTET MOT RASISM!

RASISMFRÅGELEK FOTO: EEVA ANUNDI/ PROJEKTET MOT RASISM! RASISMFRÅGELEK FOTO: EEVA ANUNDI/ PROJEKTET MOT RASISM! 1. FRÅGA Vad innebär rasism? A C D Nedvärdering av människovärdet Storhetsvansinne Eremitnatur Stor egenkärlek 1. SVAR A Nedvärdering av människovärdet

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

SVT ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

SVT ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/6 BESLUT 2014-10-27 Dnr: 14/01339 och 1348 SAKEN Uutiset, SVT2, kl. 17.45, Rapport, kl. 6.30, 7.00 och 7.30 samt Gomorron Sverige, SVT1, 2014-05-27, inslag om partibesök på skolor; fråga om opartiskhet

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr=

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= DET TALADE ORDET GÄLLER! `ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= Herr talman, ärade åhörare här på läktaren och du som sitter där hemma och lyssnar framför radio

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Välkommen till Socialistiska Partiet

Välkommen till Socialistiska Partiet Välkommen till Socialistiska Partiet Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om Socialistiska Partiet. Vi hoppas att den ger en grundläggande beskrivning av Socialistiska Partiets mål

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand Muslim i Sverige Pernilla Ouis &Anne SofieRoald Wahlström & Widstrand INNEHÅLI Inledning 11 OCH Bokens uppläggning 13 Vad är islam? 16 Den islamiska korgen 18 Majoritet kontra minoritet 20 Noter-Inledning

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Hantera hot mot allmän ordning

Hantera hot mot allmän ordning Hantera hot mot allmän ordning Det här är ett utdrag ur en publikation från Institutet för strategisk dialog. Läs hela texten här: I frontlinjen: en vägledning för att motverka högerextremism 3. Hantera

Läs mer

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Nyheter Nu kan Nyheter24 berätta om en ny sluten Facebook-grupp som skriver rasistiska och sexistiska inlägg, sprider hat, hänger ut feminister och

Läs mer

Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008

Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008 1(7) Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008 Varbergs kommun ska genom olika insatser främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Sveriges Kristna Råd 2007 Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Vår kristna tro har präglats av exilens och flyktingskapets erfarenheter. Jesus

Läs mer

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither)

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com 1 Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com www.islamguiden.com 2 "Den bästa muslimen i fråga om tron

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument:

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick eller helt enkelt: samhällets spelregler. Grundlagarna har därför

Läs mer

Jag vill säga något!

Jag vill säga något! Jag vill säga något! Prov på grundkursen i demokrati den 17/11! Varför prov på grundkursen? Syftet med provet är att du ska ta dig till att träna in alla de ord och begrepp som är viktiga att kunna för

Läs mer

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET ABF MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET rollspel Upplägget: Det finns 4 roller i varje scen, en roll som uttrycker sig främlingsfientligt, en cirkelledare/föreningsledare och en som ger stöd åt respektive

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 36 Fredag 18 november 2011 NORRBOTTEN Föräldralösa barn till Italien Förra veckan berättade media om att syskonen Hiyab och Daymond ska skickas till Italien. Hiyab är tre år och Daymond

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer