MASTERPLAN 18 HÅLS BANAN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MASTERPLAN 18 HÅLS BANAN."

Transkript

1 MASTERPLAN 18 HÅLS BANAN. Hål 18 håls banan. (Uppdaterad 22/4 2015) Ansvarig Budget Kostnad Utförande tid 1 Ändra form höger bunker för att passa in i greenområdet (lättare att sköta). Lars kr 2015 Bygga om bakre vänstra bunkern. Ev 2015 Åtgärda vattenflöde mot från 57 tee samt uppgrusning gångväg från tee. Lars kr Arb. påbörjat 2 Borttagn. Ek vä sida green, uppjust efter borttagn stubbe Lars kr kr Utfört febr 2015 Utöka "väntplatån" vid 57 tee. 3 Bygga om och dränera inspelsyta framför green. Avvakta Rensa upp runt stenmuren hö.sida spelfältet så att den framträder mer. Fyll upp med täckbark i hålor dungen till vänster. Lars Fairway bunkrar vänster sida mot hål 3. Trädplantering vänster sida mot hål 3. Lars Gallra bort träd mot öster för mer solljus på green mellan hål 5 och hål 8. Lars 2015 Kulvertering dike vänster sida green ca meter. Lars Ev Rensning diket mellan hål 6 och hål 17 LP / Lars kr kr Utfört febr 2015 Rensning dike mot skogen höger sida. 7 Bygga om hela hålet från tee till green. Dikesmassorna från dikningen mellan 6:an o 17:de hålet tippas och grovplaneras (kostnad grävmaskin Pel Job) Lars kr Utfört febr 2015

2 8 Renovering greenbunker samt uppjust grönytor vä sida Lars Utfört sept 2014 Ev. gallra bort några träd mot 9:an för att få in mer solljus på fairway Justering väg tee till fairway (förlängn ca meter) 9 Ta bort den vänstra fairway bunkern och gör om till fairway yta. Lars kr 2015 Ta bort och jämna till den "gamla gräsbunkern " i slänten upp till green för att få bättre sikt till green från fairway. Lars kr 2015 Bygga om green för att få flera nivåer och mer spelyta. Uppsättning nytt skyddsnät vid kiosken. LP 2015 Nytt tee Bygga om och dränera inspelsyta framför green Rensa ur dike mot skog höger sida. Lars kr 2015 Gallra skog höger sida. Lars 2016 Gångväg fram till tee 46. Justering håligheter i dunge höger sida med täckbark Bygga om och dränera inspelsyta framför green. Hela tee området är ojämt (vågigt) Svårt hål inget att missa på varken hö vä eller lång. Bör rensas på någon sida (vä) så det finns mer spelyta. Borttagning av X antal träd Lars Ev Uppjustering med jord i håligheter vä sida + bakom sten Ev. 2015

3 12 Dränera vänster sida mot Valån. Efter dräning utökas fairway mer till vänster. Bygga fairway bunkrar. Rensa ur Valån vid green. Ta bort kryptallarna höger om green. 13 Framtagning förslag på att bygga om hålet till par 4, Nya tee samt Bortschaktning jordkant mellan dike och fairway för att förbättra ytvattenavrinning. Rensning dike höger sida Ny trappa till bef tee Mobil toa vid 13.de tee Dränering område före green / vä bunker 2015 Ta bort björkar på hö sida längs Valån, dock ej granarna. Breddning fairway höger sida. Plantera träd på vä sida av fairway. Rensning dike vänster sida samt kompl dike mot 7:an Utfört febr Bygga om bunker framför green. 17 Ombyggnad av bunker före green Förlängning av tee samt Förlängning bef. transportväg meter. (från 46/49) Det enda stället det behövs en tee skylt på 46/49. Är det en ren damboll går man direkt dit innan man spelar 16:de färdigt. 18 Flytta semaforen på 18.de så den sitter mer centrerat med green.

4 Övr. Vägar: Ny körväg behöver byggas på höger sida från 17:de tee fram till bef väg i skog Skogsområde: Vårda den skog som klubben äger. Gallring och slyröjning. Bevattning: Ny bevattningsanläggning behövs, då den gamla inte räcker till och börjar bli utsliten. Ventiler och spridare går sönder och måste ersättas med nya. En ny bevattning kan installeras i tre steg. Pumphus, slinga 1 och slinga 2. Övrigt Sandfickor flytta upp till upplagsplan. Green flaggor: Olika färger på flaggorna på green för att markera var hålet är placerat. Lars 2015 Prisma på flaggstång Gamla tee:s Gamla tee som även används i nya systemet behöver jämnas till. Lars Bunkrar: Kompl. bunkersand, utbyte sand i de bunkrar där mycket sten förekommer. Lars kr 2015 Dränering: Div. dräneringsarberen (bl.a. hål 15) Lars kr 2015 Budget banförbättringar kr Green område klubbhus. Planering slänt mellan grusväg / puttinggreen, läggning av gräs samt uppgrusning vägen LP / Lars kr 2015

5 MASTERPLAN GOLFANLÄGGNINGEN OMRÅDEN ANSVARIG ÅTGÄRD enl. spec. KOSTNAD Kronor Klubbhus Marcus / Lennarth Grönmarkerande arbeten ingår i budget för 2015 Klubbhus områden Marcus / Lennarth Putting green/gångväg Borttagning sliper, ersätts med grässlänt kr Häckar Häckarna klipps smalare 0 kr Stenmurar l= 30 met x hj= 0,45 Omläggning stenmur (driving rangen) kr Prydnads växter Borttagning prydnadsbuskar för ny altan Utfört Trädgårdsplattor Utanför entré till rangen Omläggning vid svacka 0 kr Uteservering Fundament till ny altan 20 st Utfört Uteservering Material ny altan av tryckimpr. (169 m2) Utfört Uteservering Kostn. Ideelt arbete (4 st. årsavgifter) Utfört Uteservering Räcke av glas Utfört

6 Klubbrum herrar Liselott / Annika Dusch Golv o väggkakel Enligt anbud kr WC Golv o väggkakel Enligt anbud kr Omklädningsrum Golv o väggkakel Enligt anbud kr Dusch/WC VVS arbeten Nya duscharmaturer samt golvbrunnar kr Omklädningrum Plastmatta Ny golvbeläggning 30 m2 x 500: (Inkl. m.skatt) kr Korridor Textilmatta Ny golvbeläggning 8 m2 x 246: kr Klubbrum Textilmatta Ny golvbeläggning 49 m2 x 246: kr Hall (utanför beredare) Textilmatta Ny golvbeläggning 3,4 m2 x 246: Utfört Övrigt Klubbrum damer Liselott / Annika Dusch Golv o väggkakel Enligt anbud kr WC Golv o väggkakel Enligt anbud kr Omklädningsrum Golv o väggkakel Enligt anbud kr Dusch/WC VVS arbeten Nya duscharmaturer samt golvbrunnar kr Korridor Textilmatta Ny golvbeläggning 5 m2 x 246: kr Omklädning och sminkrum Textilmatta Ny golvbeläggning 13 m2 x 246: kr Klubbrum Textilmatta Ny golvbeläggning 41 m2 x 246: kr WC Plastmatta Ny golvbeläggning 1,95 m2 x 500: (Inkl. m.skatt) 975 kr Restaurangs byggnad Fasad Ommålning fasad (röd) Utfört

7 Övriga Byggnader Lennart Nilsson Frökenborg Målning Ommålning fasad Utfört Målning Ommålning trappräcken Utfört Målning Ommålning vissa fönster Utfört Målning Invändigt kr Belysning Montering sänglampor vid sängarna 500 kr Småstugor Stuga 1 2 Högtryckstvätta altan Målning Olja trall o räcken 500 kr Målning Målning ytterdörrar 400 kr Baghall Gångdörr Ny dörr med magnethållare samt tidlås stängning Utbildningslokal Maskinhall / Verkstad Lars Fredriksson Omklädningsrum (mindre) Målning tak/ väggar Tak/väggfärg 500 kr WC / Tvättmaskinsrum Målning tak / väggar Tak o väggfärg 500 kr Makinhall Garageportar Översyn samt justering portar (2 st) kr Målning portar kr Verkstad / Maskinhall Vindskivor o knutbräder Översyn ev. byte "rötskadat virke" kr Målning fasad utvändingt Fasadfärg kr Övnings områden Puttning green Chipp green Övningsområde Per S / Lars F / Mikael K

8 Driving range Marcus/Jan K Utslagsplatser Rengöring utslagsmatta (den långa till hö) Plattsättning (betongplattor) Inköp av nya utslagsmattor Utslags hus Målområden Anläggning målgreener Range ytor Uppjustering markområde som är ojämt Borttagning (schaktning) ytlager Uppjustering markområde som är ojämt Utläggning såbädd (250: /ton) Utläggning grästorv (18: /m2) Stenmurar l= 30 met x hj= 0,45 Omläggning stenmur (driving rangen) kr Bollplockning Ny maskin till bollplockaren Lev. 2015

9 MASTERPLAN GOLFANLÄGGNINGEN 18 håls banan Se separat masterplan ANSVARIG Telefon nr: Mail adresser Lars Fredriksson Lennarth Pettersson Annette Halvarsson Peder Johansson Ulf "Yppa" Pettersson OMRÅDEN ÅTGÄRD enl. spec. KOSTNAD Kronor

10 9 håls banan Leif H / Lars F / Mikael K Hålets situastion Nya tee s för nybörjare Hål 1 Till höger in på fairway Nya tee s för nybörjare Hål 2 Till vänster 10 meter kort om sten Nya tee s för nybörjare Hål 4 Till höger framför tjockruff Nya tee s för nybörjare Hål 5 Mellan vägen och fairway Nya tee s för nybörjare Hål 7 Kullen vid fairway kant Nya tee s för nybörjare Hål 8 Vid fairway kant Nya tee s för nybörjare Hål 3, 6 och 9 Ok som deet är från röd tee Tee Hål 1, 2, 4, 5, 7, 8 Utsättning tee markering på fairway för nybörjare Fairway Hål 4 Dränering fairway (svacka) före green Fairway Hål 5 Dränering fairway Bunkrar Hål 5 Dränering bunkrar Bunkrar Hål 6 Färdigställande buner Skog o vegitation Hål 2 Nertagning 2 3 st tallar vä. sida Utfört mars 2015 Väg Hål 8 Nerfarten från tee är halkig på brantaste delen Utslagmattor Samtliga hål Högtryckstvättas för att få bort smuts (för hårda) Utfört april 2015 Greener Rödmarkering skall åtgärdas före säsongstart 2015 Grönmarkerande arbeten ingår i budget för 2015.

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

BABBLA. Banslätts medlemstidning Nr 2 År 2013 Årg. 32. I tidningen: Stämman Garaget Städdagen Översvämning

BABBLA. Banslätts medlemstidning Nr 2 År 2013 Årg. 32. I tidningen: Stämman Garaget Städdagen Översvämning BABBLA Brf Banslätts medlemstidning Nr 2 År 2013 Årg. 32 I tidningen: Stämman Garaget Städdagen Översvämning Felanmälan/Fastighetens skötsel Telefon: tel 6086800 Telefontid: Månd onsd 08.00 16.30, torsd

Läs mer

AVL: UJ13.33.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16

AVL: UJ13.33.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16 AVL: UJ13.33.U1 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16 1 AVL: UJ13.33.U1 Egen härd är guld värd! Tack för att du valt en produkt ur NSPs kaminsortiment. Den kommer att värma er under lång tid framåt

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

V Å L A R Ö 1967-2008

V Å L A R Ö 1967-2008 valarohistorik 1967-2008.doc 2008-07-14 1 (6) V Å L A R Ö 1967-2008 40-årsjubileum Efter genomgång av protokoll och verksamhetsberättelser har nedanstående historik tagits fram. Därtill har redaktören

Läs mer

Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum.

Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum. Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum. Totalt besökte 37 (varav 20 kvinnor) personer planerarstugan. Redovisningen är grupperad

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1. Viktoria Arvidsson, november 2012

Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1. Viktoria Arvidsson, november 2012 Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1 Viktoria Arvidsson, november 2012 INNEHÅLL 1. LÄSANVISNINGAR...3 1.1 Inledning...3 1.2 Målbilder...3 1.3 Stadsomvandlingen...5 2. INELNING I SKÖTSELZONER...6 2.1

Läs mer

Ett besök i Sveriges trädgård

Ett besök i Sveriges trädgård Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2009 pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn.

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Tre Toppar - teknisk beskrivning

Tre Toppar - teknisk beskrivning Tre Toppar - teknisk beskrivning April 2006 1 INNEHÅLL Inledning...3 Vinterturism 3 Barmarksturism 3 Anläggningar... 3 Städjans västsluttning 3 Städjans ostsluttning 3 Fjätervålens västsluttning 5 Nya

Läs mer

informerar Svinga klubban gratis i sommar Nya lägenheter i Nödinge Sjövallen mycket mer än en idrottsplats www.alebyggen.

informerar Svinga klubban gratis i sommar Nya lägenheter i Nödinge Sjövallen mycket mer än en idrottsplats www.alebyggen. informerar www.alebyggen.se Nr 2 juni 2004 Svinga klubban gratis i sommar Monica Bogren spelade för styrelsen i Hyresgästföreningen Södra Bohuslän i Bangolfcupen. Nya lägenheter i Nödinge Sjövallen mycket

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Utemiljöns betydelse. för hälsan... 3 Äldre människors. utevistelse... 3 Tillgänglighet...

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer