Varbergs Golfklubb Västra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varbergs Golfklubb Västra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015"

Transkript

1 Varbergs Golfklubb Västra Banan Översikt/förbättringsplan 2015

2 Innehåll 3 Allmänna kommentarer 3 Banutsträckning 3 Greener 3 Tee 4 Bunkrar 4 Fairway 5 Ruff 6 Övningsområdet 7 Hål 1 9 Hål 2 10 Hål 3 11 Hål 4 12 Hål 5 13 Hål 6 14 Hål 7 15 Hål 8 16 Hål 9 17 Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål 18 26

3 Den här översikten syftar till att ge en allmän överblick av den västra banan. Den fokuserar framförallt på banans bunkrar samt de stora markområdena som kräver underhåll. Allmänna kommentarer Banan ligger väldigt bra i närheten till motorvägen, E6. Klubbhuset är uppdelat med omklädningsrummen separerade från receptionen och restaurangen. Jag kan inte tänka mig att detta är något problem varken för medlemmar eller för gäster som besökt banan tidigare. Bansträckning Bansträckningen har en gång ändrats och delar av originalbanan används idag som ett övningsområde. Generellt är banan bra planerad förutom avståndet mellan 7ans green och 8ans tee samt avståndet mellan 8ans green och 9ans tee. Dessa konflikter är onödiga eftersom att det finns gott om plats att bygga naturligt följsamma hål. En ombyggnation skulle ta upp en liten del av övningsområdet men samtidigt förbättra banan och skapa en starkare helhetskänsla. Det finns några säkerhetsbekymmer på banan: Det korta avståndet mellan 4ans tee och 3ans spellinje Det korta avståndet mellan 8ans tee och 7ans spellinje Det korta avståndet mellan 10ans tee och 11ans spellinje Det korta avståndet mellan 14s tee och 15s spellinje Intilliggande fastigheter vid hål 2 och 11 Det är framförallt herrarnas back-tee som ligger farligt till för närliggande hål. Eftersom dessa utslagsplatser inte används särskilts ofta kan risken tolereras. De ganska få spelare som använder back-tee måste emellertid informeras om att det finns en risk och uppmanas att vara försiktiga. Greener Greenerna är vanligen väldigt stora med en medelstorlek på 745 m2. De varierar i storlek mellan 12ans green som är 535 m2 och 17s green som är 1105 m2. Jämförelsevis har de flesta äldre golfbanor greener med storleken m2 och nyare banor m2. Stora greener innebär mycket arbete för banarbetarna och stora kostnader för produkter som näring, sand och bekämpningsmedel. 3

4 Ett alternativ är att klippa greenerna så att de får en mindre storlek. Detta kommer tyvärr leda till att de hinder som finns runt greenerna hamnar för avsides samtidigt som greenernas onduleringar skulle försämras. Ett annat sätt att förminska greenerna skulle vara att helt bygga om greener och greenområden. Men eftersom att greenerna är byggda efter USGAs standard är de svårrenoverade på grund av underliggande dränering. Alltså behöver också dräneringen ledas om vid en förminskning av greenerna. Sen vill jag tillägga att vid en ombyggnation av greenerna skulle hela karaktären på banan förändras vilket kanske inte är att föredra. Teeområden Det finns gott om utrymme på banans utslagsplatser och det bör inte finnas någon anledning att förstora dem på grund av slitage. Endast några back-tees är lite för små för att hålla hög standard utan att klippa dem med singelgräsklippare. Många utslagsplatser är slitna i ytterkanterna. Detta kan bero på flera saker men mest troligt är problem med bevattning och att maskinerna som klipper gräset kör på exakt samma ställe varje gång. Det finns också platser där skugga orsakar problem och här bör träden som skymmer tee gallras eller tas bort. De flesta utslagsplatserna bevattnas av en sprinkler som är placerad i mitten. Detta fungerar bra så länge det inte blåser. Tyvärr så blåser det ganska ofta här vilket leder till att den delen av tee som ligger mot vinden inte får tillräckligt med vatten. Detta kan skapa ett stort problem om det blåser många dagar i rad, framförallt om det också är varmt och torrt ute. Ett alternativ är att minska antalet utslagsalternativ för att dra ner på underhållskostnader. Detta skulle också ta bort några av de säkerhetsproblem som finns på banan. En del utslagsplatsers riktning kan förbättras och på så vis hjälpa spelarna att sikta in sig mot landningsområdet. Framförallt hålen med ett diffust landningsområde skulle dra fördel av bättre riktade tees. Bunkrar Bunkrar kan fungera som en banans varumärke och är ofta något som en snabbt förknippas med en bana. Bunkrar drar till sig uppmärksamhet och skapar utmaningar för spelarna vilket bidrar till ett mer intressant golfspel. För att uppfylla de här kraven tycker jag att bunkrar ska ha följande egenskaper: Vara strategiskt placerade vilket kräver strategi och tankeverksamhet hos spelaren. Många bunkrar är bra placerade på den här banan medan andra känns helt slumpmässigt utlagda. Vara tillräckligt nära spellinjen för att utmana spelaren. 4

5 Om en bunker ska bli intressant så måste den vara placerad i närheten av där spelaren vill landa sitt slag. På den här banan är många bunkrar placerade långt från de planerade landningsområdena och är därmed irrelevanta. Framförallt är banans fairwaybunkrar malplacerade. Vara synliga och därmed hjälpa spelaren att planera sina slag. I de flesta fall syns bunkrarna dåligt från både utslagsplatserna och vid inspel. Spelarna får då svårt att planera sina slag utan hjälp av en banguide. Det är inga problem för dem som har spelat banan förut och kommer ihåg vart bunkrarna finns. Däremot kan det ge ett negativt intryck för gäster som inte känner till banan lika väl. Vara attraktiva till utseendet och ge en positiv bild av hålet. Eftersom att de flesta bunkrarna är blinda bidrar de inte mycket till att ge banan ett vackert utseende. Från nära håll ser bunkrarna väldigt enkla ut. De ser ut som gropar i marken där ingen energi har gått åt till fina detaljer. Några kantas av branta sluttningar och vassa kanter vilka är svåra att hålla välskötta. En sliten bunkerkant ger ett dåligt intryck hos spelaren. Vara rättvisa Detta är antagligen det svåraste kravet att upprätthålla. Den här banans bunkrar har en tendens att straffa svagare spelare mer än starka spelare. Anledningarna är att några bunkrar är placerade nära utslagsplatserna, andra ligger kort om greenen vilket hindrar rullande inspel och slutligen ligger många greenbunkrar ganska långt från greenen vilket innebär en betydligt större utmaning för de svagare spelarna jämfört med de starkare. Självklart så finns det bunkrar på alla banor som inte uppfyller alla kriterier men målet ska vara att så många bunkrar som möjligt uppfyller ovanstående villkor. Fairway Banans fairways är precis som utslagsplatserna och greenerna väldigt stora och tar upp ett väldigt stort område. Bredden på fairway bestäms ofta av greenens storlek när det inte finns andra hinder som påverkar. Eftersom många av hålen ligger i ett öppet landskap med få topografiska begränsningar så reflekteras fairways storlek av greenernas storlek. På de hål där det finns egenskaper som hjälper till att forma fairway, som till exempel hål 5, så är också fairway mycket smalare. Stora fairways liksom de stora greenerna är kostsamma att underhålla och en förminskning skulle vara bra för banans uthållighet. Om ytor skall göras mindre är det viktigt att det görs så att fairways inte blir så små att förminskningen mer framstår som ett sätt för klubben att skära ner på kostnaderna. En lösning skulle kunna vara att placera ut bunkrar på ett sätt som formar hålet och på så sätt minskar den finklippta 5

6 delen på ett naturligt sätt men ändå ger spelarna en känsla av att fairway har en logisk och naturlig storlek. På bilden visas ett exempel på hur bunkrar kan placeras på ett sätt som minskar fairways storlek. Ruff Eftersom marken som banan ligger på är fuktig och näringsrik har ruffen en tendens att bli väldigt tjock i vissa områden. Förhoppningsvis kommer fairways nya sträckning i kombination med nya synliga bunkrar hjälpa spelarna att hålla sina bollar på fairway. Det brukar hjälpa spelarna att slå rakt om det finns tydliga punkter att sikta på. På de ställen där sikt-hjälp inte är tillräckligt är det nödvändigt att klippa och samla upp gräset med maskiner en eller två gånger om året. Om inte detta fungerar finns alternativet att harva ner ruffen. För att få bästa resultat bör detta göras tidigt på säsongen när gräset börjar växa mer intensivt. Det skulle vara tråkigt att klippa ned den långa ruffen på för många ställen eftersom den är en väsentlig del av banan. 6

7 Övningsområdet Med den föreslagna förändringen av banans layout så behöver också övningsområdet förändras. Det kan göras till en 4-hålsbana med längder mellan meter. Den största greenen och en stor fairway behålles för de spelare som vill träna närspel mot endast en green. En ny green kan byggas för chippning och puttning. 7

8 Hål för hål analys 8

9 Hål 1 Första hålet är ett par-4 med en skarp dog-leg vänster. Det tar några minuter att gå till första tee. Det är egentligen ingen jobbig promenad men jag har ändå kollat över möjligheterna att flytta utslagsplatsen närmre klubbhuset. Om jag förstått rätt går det tyvärr inte att genomföra en flytt på grund av markgränserna och säkerhetsmarginalen till det 18e hålet. Samtidigt skulle det bli väldigt dyrt eftersom den naturliga topografin skymmer det nya utslaget och stora områden skulle behövas schaktas ner för att få bra sikt. Det kan vara svårt att från tee se den bästa utslagsriktningen eftersom det inte finns några riktmärken samtidigt som fairway svänger runt träden. De två störta utslagsplatserna är riktade för mycket till höger vilket ytterligare försvårar siktet för spelarna. För att skapa ett lättförståeligare förstaslag bör utslagsplatserna vara riktade mer mot dog-leggets brytpunkt och fairway formad på ett sätt som indikerar att hålet fortsätter till vänster. Fairway bör starta närmare utslagsplatserna. För att ytterligare visa landningsytan byggs en ny fairwaybunker i bortkanten av fairway. Från inspelsområdet syns större delen av greenen men ingen av de tre greenbunkrar är synlig. Bunkrarna är placerade minst 5 meter från greenen och straffar därmed de svagare spelarna mer än de starka. Två bunkrar tas bort medan den främre bunkern behålls samtidigt som den flyttas mycket närmare greenen och görs mer synlig från inspelsområdet. Resten av greenområdet kan byggas om för att skapa mer varierande lägen runt greenen. Förändringsalternativ Rätta till de två största utslagsplatsernas riktning. Ge fairway en ny form. Bygg en fairwaybunker. Ta bort två av greenbunkrarna. Forma om och flytta den första bunkern närmare green samt gör den synlig från inspelet. Bygg om resten av greenområdet för att skapa fler varierande lägen. 9

10 Hål 2 Ett par 5 med ett stort vattenhinder som tvingar de flesta spelare att slå ett kort andraslag. På höger sida är det ganska nära till Out-of-Bounds. Fairway blir smalare ungefär där de flesta vill landa sitt utslag vilket ger spelarna en utmaning. Spelaren kan också välja att slå ut med en kortare klubba eftersom många ändå inte kan slå ett fullt andraslag. Alla utom de väldigt långt-slående spelarna har ett blint andraslag på grund av kullen som sträcker sig över fairway. Fairway är väldigt bred framför vattenhindret och idag finns alternativet att spela ut bollen till höger och gå runt vattenhindret. Fairway kan smalnas av framme vid vattenhindret och spel runt dungen får spelas från semiruffen. Hålet ligger för nära grannen om de skulle vilja använda sin tomt mer intensivt. Jag föreslår att fairway flyttas något till vänster bort från OB och grannen. Framme vid greenen skulle det räcka med en greenbunker till höger om greenen. Det blir då lättare att gå på och av greenen. Det område där den vänstra greenbunkern befinner sig idag behöver byggas om till gräskonturer som utmanar spelaren samtidigt som det tillåter gångtrafik. Förändringsalternativ Liten flytt av fairway till vänster. Minska antalet greenbunkrar till en. 10

11 Hål 3 Ett kort par-4 med ett svagt dog-leg höger. Vid dog-leggets insida ligger det fjärde hålet med utslagsplatser som ligger för nära den tänkte spellinjen för hål 3, framförallt om spelaren väljer att spela hålet på höger sida av fairway eller om flaggan står på höger sida om greenen. Genom att bygga ett nytt bakre teeområde skulle hålet kunna bli längre men banan som helhet känns redan ganska lång. I och för sig skulle dessa extra meter kunna tas bort från något av banans övriga hål. Den bakre utslagsplatsen är riktad för mycket åt höger vilket utökar risken att slå mot hål 4. Det här hålet har flest bunkrar på hela banan. Trots totalt 8 bunkrar byggs ingen visuell dramatik upp och från tee och spelaren får ingen vägledning om hur hålet ska spelas. Om bunkrarna görs enklare och synliga från tee blir det lättare att välja den bästa spellinjen från tee. De förslagsvis nya bunkrarna uppmanar spelarna att spela längs hålets vänstersida för att öka säkerhetsmarginalen mot 4ans tee. Gör hålets bunkrar enklare. Möjligen bygga ett nytt bakre teeområde. 11

12 Hål 4 Som nämnt tidigare ligger utslagsplatserna för nära det 3e hålet och bör flyttas för att öka säkerheten. Alternativt skulle det bakre teeområdet kunna tas bort, men detta skulle minska avståndet till dog-legget vilket skulle skapa en möjlighet att gena över kröken och därigenom förmodligen skapa en konflikt med hål 5. Vägen höger om tee måste flyttas till vänster om tee för att hålla spelarna borta från hål 3. Fairwaybunkrarna syns dåligt från utslaget och jag föreslår att arrangera dem på ett mer utstickande sett för att främja hålets dog-leg. Jag skulle vilja flytta greenbunkrarna till vänstersidan för att optimera hålets layout. Detta skulle dock försvåra tillträde till greenen. Antalet greenbunkrar kan minskas till två och en svacka byggas framför greenen för att utmana spelarna och samtidigt leda bort vattnet. Flytta utslagsplatserna till vänster. Flytta vägen till vänster om utslagsplatserna. Arrangera om fairwaybunkrarna. Minska antalet greenbunkrar till två och bygga till en grässvacka. 12

13 Hål 5 Ett intressant hål som begränsas av landskapet och därför inte behöver några fairwaybunkrar. Den bakre utslagsplatsen är riktad för mycket till höger om det planerade landningsområdet. Tee 46 är däremot riktad lite till vänster. Det bakre teeområdet bör delas upp i två separata utslagsplatser samtidigt som vägen bör flyttas till högersidan. För att visa hålets riktning vill jag att början av fairway flyttas något till höger. Greenen sluttar väldigt mycket till höger och det går inte att ha några flaggplaceringar på den högra sidan av greenen på sommaren när greenerna är snabba. Bollen rullar av högersidan ner i någon av greenbunkrarna vilket måste vara väldigt frustrerande för de flesta spelarna. Det bästa alternativet vore att bygga om greenen och på så sätt möjliggöra flera flaggplaceringar och undvika att endast få ställen på greenen slits. Detta skulle också medföra en mer rättvis green. Greenbunkrarna bör ligga närmare greenen. Vid en ombyggnation av greenen skulle antalet greenbunkrar reduceras till en. Till vänster om greenen tänker jag mig onduleringar i form av svackor som skulle göra greenområdet mer intressant och samtidigt leda vatten bort från greenen. Rätta till utslagsplatsernas riktningar. Dela det bakre teeområdet i två separata utslagsplatser. Flytta vägen till höger om tee. Flytta början av fairway. Bygg om greenen. 13

14 Hål 6 Rundans andra par 5. Hålet sträcker sig runt ett vattenhinder som bör kunna få en ännu större påverkan på hålet. Alla utslagsplatser utom tee 46 är ojämna. Tee 52 behöver också rättas till riktningsmässigt. Det är svårt för spelarna att bedöma hålets avstånd eftersom att det inte finns några referenspunkter varken på fairway eller i vattenhindret. För att hjälpa spelarna att få ett djupperspektiv kan det byggas till några fairwaybunkrar vid hålets två landningsområden. En förlängning av vattenhindret mot teeområdena skulle skapa en bättre separation mellan det 6e och 7e hålet. Förslagsvis bör vattenhindret också förlängas mot greenen och ersätta de bunkrar som finns till höger om greenen. Greenbunkern bakom greenen kan tas bort för att ge plats åt spelarna att gå runt greenen till nästa tee då det utökade vattenhindret tar bort möjligheten att passera mellan hindret och greenen. Jämna till utslagsplatserna och rätta till riktningen. Förläng vattenhindret mot teeområdena. Förläng vattenhindret mot greenen. Bygg till fairwaybunkrar. Ta bort alla greenbunkrarna. 14

15 Hål 7 Samma damm som används för hål 6 präglar också detta hål. Avståndet över bäcken är tillräckligt kort för att kortslående spelare skall kunna landa på andra sidan. Genom att förlänga vattenhindret mot 6ans tee behövs inte de båda fairwaybunkrar som finns till höger om 7ans fairway. Istället introduceras en ny fairwaybunker till vänster. Detta ramar in landningsområdet samtidigt som de bättre spelarna utmanas. Det finns en säkerhetskonflikt då utslagsplatsen till hål 8 ligger för nära den avsedda spellinjen för hål 7. Greenen ligger redan högt och behövs inte några greenbunkrar om konturerna runt greenen justeras. Detta kommer att minska underhållskostnader samtidigt som det skapar en större variation av lägen runt greenen. Rätta till riktningen för tee 57. Jämna till tee 46 och 52. Ta bort de nuvarande fairwaybunkrarna. Bygg en ny fairwaybunker på vänstersidan. Ta bort greenbunkrarna och arbeta med konturen runt green. 15

16 Hål 8 Det här hålet passar inte in i banans layout. Från 7ans green behöver spelarna gå tillbaka till 8ans tee och sen tillbaka till greenen igen. 7ans fairway ligger alldeles för nära utslagsplatserna och det behövs en annan lösning. Framförallt den bakre teen är väldigt nära 7ans utslags landningsområde. Jag föreslår att helt bygga om det 8e hålet för att på så vis skapa en säkrare miljö som passar bättre in i omgivningen. Det nya hålets planlösning tar bort den aviga gången mellan greenen och utslaget och skapar en mer naturlig fortsättning på bansträckningen. De nya utslagsplatserna kommer att byggas vid den andra sidan av 7ans green vilket skapar en mycket större säkerhetsmarginal mot 7ans fairway. Bygg om hålet i en ny riktning. 16

17 Hål 9 Som en konsekvens av att hål 8 riktas om så byggs hål 9 om till sin originalsträckning. Den ursprungliga bakre och främre utslagsplatsen kan återanvändas. Huvudtee behöver flyttas något till höger om den ursprungliga teen för att förbättra sikten över hålet. De kullar som finns framför utslagsplatserna bör tas bort för att ytterligare förbättra sikten. Vattenhindret till höger bör förstoras för att bli mer synligt från utslaget, för att förhindra att vatten samlas på fairway och för att hålla spelare borta från 10ans tee. I och med en förstoring av vattenhindret kommer det också bli lättare med dränering av resten av fairway. Bunkrarna på vänster sida om fairway bör reduceras till två bunkrar. De placeras mer mot mitten för att utmana de starkare spelarna samtidigt som de är utom räckhåll för medelgolfaren. Bunkern framme vid green kan vara kvar men få en annan form. Resten av området kring greenen behöver byggas om för att få mer varierande konturer. Genom att bygga till några svackor/fördjupningar runt green rinner vatten lättare bort från greenen. Kullen till höger om greenen minskas i storlek. Återta hålet originalsträckning. Gör vattenhindret större. Minska antalet fairwaybunkrar till två samt flytta dem närmare mitten. Bygg om greenbunkern och resterande greenområde. 17

18 Hål 10 Huvudteen har förlängts, men tillbyggnaden matchar inte den ursprungliga utslagsplatsen särskilt bra. Hela utslagsplatsen bör byggas om och förlängas för att utöka teeområdet. Den bakre teen ligger för nära 11ans spellinje men eftersom att den används så sällan räcker det att informera spelarna på båda hålen om risken. Situationen bör dock övervakas. Tee 46 är ojämn och den är inte tillräckligt stor för att klara av mängden spel som den utsätts för och bör förstoras. Vattenhindrets sidor skulle kunna justeras för att göra vattnet mer synligt. Hålet är tillräckligt utmanande för de flesta spelarna och den bunker som finns kort om greenen skulle kunna bytas ut mot ett ondulerat gräsområde. Den vänstra bunkern bör förminskas och göras synlig från utslagsplatserna. Bygg om och förlänga huvudteen samt tee 46. Justera vattenkanten. Ta bort den främre bunkern och ersätta den med gräskonturer. Förminska och göra den vänstra bunkern synlig. 18

19 Hål 11 Som nämnts tidigare ligger 10ans bakre tee för nära 11ans spellinje och det bör sättas upp en skylt som informerar spelarna att inte slå ut när spelare är närvarande på 10ans bakre tee. Utöver detta kommer en förslagen flytt av 11ans fairway också att minska risken. Hålets utseende har bestämts av ägogränsen på vänster sida. Idag kan fairway flyttas något bort från vänstergränsen och därmed skapa en mer naturligt planerad fairway. Hålet är för nära grannens tomt och skulle kunna orsaka problem om de börjar använda sin mark mer intensivt. Den nuvarande fairwaybunkern behöver flyttas till höger bort från björkarna. På höger sida om fairway byggs en ny fairwaybunker för att rama in landningsytan samt rikta fairway mer mot greenen. Greenen kantas av en brant sluttning på vänster sida som får bollen att rulla OB (Out-of-Bounds). Sluttningen bör byggas om på ett sätt som stoppar bollen innan den hamnar OB. Kullen vid greenens bakre högra hörn orsakar dräneringsproblem framförallt genom det vatten som rinner ner från kullen upp på greenen. Genom att bygga en svacka skulle en del av vattnet ledas bort från greenen men troligtvis behöver ytterligare dränering installeras. Greenbunkrarna bör flyttas till samma sida av greenen. Jag förslår att placera en bunker vid greenen och ytterligare en bunker en bit kort om greenen för att skapa ett mer strategiskt bra hål. Spelarna ska sträva efter att spela hålet från högersidan för att få bäst inspelsvinkel in mot greenen. På så sätt ökar säkerheten gentemot 10ans bakre tee. Flytta fairway och den existerande fairwaybunkern till höger. Introducera en ny fairwaybunker på höger sida om fairway. Omplacera greenbunkrarna för att gynna inspel från höger sida av fairway. Förändra konturerna runt greenen och därmed motverka att bollar rullar OB. Lös dräneringsproblemen som finns vid kullen bakom greenen. 19

20 Hål 12 Utslagsplatserna är väldigt stora och det räcker att klippa gräset annorlunda för att rätta till riktningen mot landningsområdet. Det kan vara svårt få en uppfattning om avståndet till bäcken som korsar fairway men det finns inte mycket att göra utan stora markarbeten. Förslagsvis kan nya trädgrupper lanteras på högersidan av hålet för att skärma av maskinhallen. Den nuvarande fairwaybunkern har liten funktion och kan tas bort. Genom att arrangera greenbunkrarna på ett annat sätt skapas mer utrymme för att gå av greenen samtidigt som en tidig bunker gör det svårare för spelarna att bedöma avståndet till greenen. Jag föreslår att greenområdet byggs om med fler konturer för att höja intresset. Rätta till riktningen på utslagsplatserna. Plantera nya träd. Ta bort fairwaybunkern. Arrangera greenbunkrarna på ett nytt sätt. Bygg om greenområdet med fler konturer. 20

21 Hål 13 Det här hålet spelas tillbaka över samma bäck som korsade hål 12. Utsikten från utslagsplatserna är bättre eftersom fairway fortsätter uppåt efter bäcken. Det finns möjlighet att sänka den del av fairway på högersidan som skymmer bäcken. En helrenovering av hålets bunkrar bör göras. En nya fairwaybunker kan placeras vid kullarna på vänster sida. Nära greenen placeras en trio av bunkrar som förenklar hålets bunkerlayout och samtidigt gör hålet med strategiskt utmanande för de bättre spelarna. Den stora kullen till höger om green bör förminskas för att passa in i det övriga greenområdet. Sänk kullen framför bäcken på fairway. Bygg till tre nya bunkrar. Förminska kullen till höger om greenen. 21

22 Hål 14 Skogen runt den bakre sidan om greenen utgör en väldigt fin bakgrund. Om det är möjligt skulle träden gallras för att främja tillväxten av lövkronor samtidigt som luft och ljus lättare skulle nå greenen. Den bakre utslagsplatsen är lite för nära nästa håls spellinje. Det finns utrymme att flytta utslagsplatsen 4-5 meter till vänster och på så vis minska risken. Vägen bör flyttas till vänstersidan av de övriga utslagsplatserna för att hålla spelarna borta från hål 15. Alternativt skulle vattenhindret kunna byggas större och på så vis separera hålen. Den utökade separationen kan byggas som ett våtområde istället för en faktisk sjö. Ett våtområde skulle öka den biologiska mångfalden samtidigt som det minskar arbetsinsatsen. Den största utmaningen på det här hålet är att uppskatta avståndet till greenen. Det finns inga inslag som kan användas som storleksreferens och därför är det svårt att avgöra hur långt det är till greenen och till skogen bakom. Ytterligare en anledning till att det är svårt att bedöma avståndet är att fairway och greenen ligger diagonalt mot spellinjerna vilket försvårar djupseendet. Ett sätt att förbättra djupseendet för hålet är att bygga om sluttningen mellan greenen och vattenhindret. Om området precis kort om green sänktes ner skulle greenen kännas mer välkomnande. Till vänster om greenen skulle en liten pottbunker kunna fungera som storleksreferens samtidigt som den skulle definiera var greenen börjar. Flytta den bakre utslagsplatsen till vänster. Ändra vägens riktning. Forma om området runt greenen. Bygg en fairwaybunker. Gallra ut skogen. 22

23 Hål 15 Den bakre utslagsplatsen har den bästa riktningen mot landningsområdet. Om utslagsplatsen flyttas till högre öppnas hålet upp ytterligare och vinkeln runt hörnet blir ännu större. De andra utslagsplatserna bör också flyttas till höger för att förbättra vinkeln mot landningsområdet. Genom att introducera en fairwaybunker blir det lättare för spelarna att uppskatta hur hålet svänger. På krönet skulle två grupper med träd på vardera sidan om fairway hjälpa spelarna att förstå vart hålet fortsätter efter kullen. Precis kort om vattenhindret finns en konstgjord kulle. Den bör byggas om för att få en mer naturlig form. Greenen är stor men under sommarsäsongen finns det inte många möjliga pinnplaceringar och den kraftigt sluttande greenen blir lätt orättvis. Det bästa vore att bygga om greenen och på så sätt möjliggöra fler pinnplaceringar. Vid en ombyggnation skulle greenen också kunna byggas mindre för att dra ner på underhållskostnader. Det kommer ändå finnas gott om plats för flera bra pinnplaceringar. Greenbunkrarna bör arrangeras på ett sätt som gör det lättare att gå från greenen till nästa tee. Flytta utslagsplatserna höger för att ge spelarna bättre utslagsvinkel mot fairway. Bygg en till fairwaybunker. Plantera två grupper träd. Ge kullen vid vattenhindret en ny form. Bygg om greenen. 23

24 Hål 16 Dräneringen behöver förbättras för att undvika att vatten samlas jämte den största utslagsplatsen. Denna har också en oregelbunden form vilket kan medföra att hela området inte utnyttjas. Ytterkanten av den finklippta delen har tappat sin form och endast de centrala delarna används av spelarna. En mer normalformad tee skulle komma bättre till användning och därigenom minska på underhållskostnaderna. Hålet är långt och samtidigt är bunkerplaceringen väldigt defensiv för ett hål som normalt spelas mot vinden. För att öka upp tillgängligheten föreslås att endast ha greenbunkrarna som täcker 1/3 av greenens framkant. Till vänster om greenen skulle en svacka hjälpa vatten att rinna bort från greenen. Om sluttningen sedan fortsätter upp mot greenens framkant skulle vattnet ledas bort och samtidigt skapa ett större spelintresse. Bakom greenen skulle det också vara bra med svackor för att skapa intresse samt fångar upp bollar som rullar över greenen. Dränera området jämte utslagsplatserna. Dela upp den största utslagsplatsen i två mindre. Minska antalet bunkrar till två mindre bunkrar på den högra sidan. Bygg flera svackor runt greenen. 24

25 Hål 17 Banans kortaste par 4 hål känns lite för lamt för att vara ett av avslutningshålen. Det finns möjligheter att utveckla hålet till ett spännande Risc and reward hål. Förslaget är att minska utslagets landningsområde och på så sätt tvinga spelarna att ta ett beslut från tee hur de vill spela hålet. Genom att placera en bunker på vänstersidan av fairway skulle landningsområdet få ett flaskhalsliknande utseende vid sidan av vattenhindret. Vattenhindret skulle kunna göras mer synligt genom att bygga ut det mot utslagsplatserna så långt som är topografiskt möjligt. Framme vid den väldigt stora greenen kan den nuvarande greenbunkern ersättas med två mindre bunkrar som är synliga från inspelet samt ligger närmare greenen. Bakom greenen skulle svackor och onduleringar höja intresset och skapa ett mer utmanande inspel när flaggan är placerad på den bakre platån. Det här hålet har banans största green med det finns inte särskilt många möjliga pinnplaceringar. Greenen har blivit mindre under åren som gått vilket är förståeligt. Den bakre delen av greenen som befinner sig på den övre platån bör dock förstoras igen och på så vis möjliggöra fler pinnplaceringar. Förbättringsförslag Dela utslagsplatsen i två separata utslagsplatser. Synliggör vattenhindret genom att bygga det större. Introducera en fairwaybunker. Förändra greenbunkern och bygga ytterligare en. Utveckla greenområdet för att skapa större intresse. 25

26 Hål 18 Den bakre teen behöver byggas upp minst en meter för att få bättre sikt visuell kontakt med fairway. Samtidigt kan den också göras mindre. Både den mellersta och den främre utslagsplatsen kan göras mindre. Fairway är väldigt fin och lockande och det enda som behöver justeras är klippningen på högersidan. Greenen är lite för generös för att vara ett nåbart par 5 hål med bara en bunker som skyddar en väldigt liten del av greenen. Förslagsvis placeras ytterligare en bunker kort om greenen samt en bakom greenen mot klubbhuset. Bunkern mot klubbhuset bör ha sin bakre del kantad av ljung för att passa in i landskapet som omger klubbhuset och på så sätt skapa en förbindelse mellan banan och klubbhuset. Förbättringsförslag Bygg upp den bakre utslagsplatsen. Bygg ytterligare två bunkrar vid greenen. 26

Varbergs Golfklubb. Östra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015. Golf Course Architecture by Caspar

Varbergs Golfklubb. Östra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015. Golf Course Architecture by Caspar Varbergs Golfklubb Östra Banan Översikt/förbättringsplan 2015 Innehåll 3 Allmänna kommentarer 3 Banutsträckning 3 Säkerhet 3 Greener 4 Tees 5 Bunkrar 5 Fairways 5 Vägar 5 Hål 1 7 Hål 2 8 Hål 3 9 Hål 4

Läs mer

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb Masterplan Hudiksvalls Golfklubb HUDIKSVALLS G O LFKLU B B Masterplanen är framtagen av Carl Heed, Peter Barås, Sven-Olof Lindgren, Daniel Westling och Filip Modig. Med synpunkter från Bankonsulent Kim

Läs mer

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Projektgruppens förslag till långtidsplan Här följer projektgruppens förslag till förändringar av banan med avsikt att utveckla banans tekniska svårigheter

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén - förslag till banförbättringar Bankommittén Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum Bunkrar och bunkervallar

Läs mer

Falkenbergs Golfklubb

Falkenbergs Golfklubb Falkenbergs Golfklubb Introduktion General comments Efter ett antal besök på er golfanläggning vill jag ge följande tankar och kommentarer om era banor. Jag har funnit att era banor är populära och välskötta.

Läs mer

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till Banguidens information Nästa tee Vattenhinder Skog Röd platta 100 m till mitten green Gulsvart pinne 150 m till mitten green Kulle Enstaka träd Banans gräns Out of bounds Slänt 00 = greendjup Slänt 000

Läs mer

TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN 2005-03-10 MASTERPLAN 2010-01-11

TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN 2005-03-10 MASTERPLAN 2010-01-11 TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN 2005-03-10 MASTERPLAN 2010-01-11 TEMA - Peter Peter Chamberlain Golf & Karl-Oscar Course Development Seth Inledning Få banor har de förutsättningar som Timrå Golfklubb besitter.

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar - förslag till banförbättringar Projektgrupp Urban Henriksson Åke Lindahl Per-Ola Karlsson Roland Holmgren Annika Wallqvist Dan Lövgren Januari 2007 Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana

Läs mer

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se Banguide Lokala bestämmelser för Ekarnas Golfklubb BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av

Läs mer

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum 2012-02-18 Uppdatering av långtidsplan (uppdateringar och kommentarer på vidtagna och planerade åtgärder är markerade med röd färg) Ulricehamns Golfklubb Bankommittén Långtidsplan med förslag till banförbättringar

Läs mer

position på banan. Larma Receptionen Klubbtvätt Vid rangen Tryckluft Södra gaveln vid förråd bakom omklädningsrummen

position på banan. Larma Receptionen Klubbtvätt Vid rangen Tryckluft Södra gaveln vid förråd bakom omklädningsrummen Toaletter WC finns efter hål 4. Du når toalett vid grillstugan efter hål 9 och efter hål 13 på väg mot klubbhuset. Dricksvatten Vid klubbhuset/restaurangen. Påfyllning av dricksvatten efter hål 4, grillhuset

Läs mer

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m BILLINGENS GOLFKLUBB BANGUIDE 2017 1 HÅLETS HÖJDPROFIL Tee [gul] 95 m Green 0 m -1,4 m +0,8 m Spelstrategi: Ett generöst öppningshål tar dig från klubbhuset och ut på banan. Spoon räcker gott från tee.

Läs mer

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN -06-02 Sida 1(9) UTVECKLINGS- OCH FÖR GOLFBANAN LÄSANVISNING Åtgärdsplanen är ett dokument där både absolut nödvändiga åtgärder och idéer, visioner och tänkbara möjligheter för utveckling av banan beskrivs.

Läs mer

Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11

Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11 Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11 Bakgrund Utvecklingsplanen är framtagen av Ryas Bankommitté (BK) och syftet är att det skall finnas ett dokument som beskriver hur vi skall utveckla och sköta

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning Innehållsföreteckning Bakgrund sid 2 Historik sid 2 Layout och spelupplevelse sid 2 Säkerhetsrisker -hål 1 sid 3 -hål 7 sid 3-4 -hål 8 sid 4 -hål 9 sid 5-6 -hål 11 sid 6 -hål 12 sid 7 -hål 13 sid 8-9 -hål

Läs mer

VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015

VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015 VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015 Bättre sand i bunkrarna Jag saknar ett antal bolltvättar.hål 13 är ett stopphål, där vore det bra om man skyltade att bakomvarande boll slår ut innan

Läs mer

Lycke Golfbana. Banguide

Lycke Golfbana. Banguide Lycke Golfbana Banguide Spelstrategi Hål 1 Ett lagom utmanande öppningshål med generöst tilltagna landningsytor. Det man bör se upp med är de diagonala vattenkanalerna till vänster. Samtidigt öppnar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 1/5 VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 INLEDNING Verksamhetsplanen skall vara styrande för hur Mora GK golfbana skall utvecklas år för år beroende på aktuella förutsättningar. Den skall även vara

Läs mer

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013.

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Först och främst vill vi tacka för alla era svar i undersökningen som har innehållit både ris och ros. Vi ligger högt i värdena med allt från banans

Läs mer

Policy för Course Set-Up Forsgårdens Golfklubb 28:e juni 2014

Policy för Course Set-Up Forsgårdens Golfklubb 28:e juni 2014 Policy för Course Set-Up Forsgårdens Golfklubb 28:e juni 2014 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Formspråk... 4 Tees... 4 Fairway... 5 Bunkrar... 6 Klippning och Klipplinjer... 7 Avslutning... 8 2 Bakgrund

Läs mer

Masterplan för 2014-2017

Masterplan för 2014-2017 1 Reviderad 2015-05-28. Alla rader med överstrykning är färdiga enligt plan. Masterplan för 2014-2017 Banan ändras till hektometersystem 41-63. Färgmarkeringen tas bort och ändras till längdmarkeringar.

Läs mer

Banguide - Funäsdalen Golf

Banguide - Funäsdalen Golf Hål 1 Bockfoten (par 5) 435m Hål 2 Gråstöten (par 4) 380m På ettans tee får man glömma alla drömmar om kanondriven. Lämna de långtslående klubborna i bagen, för nedanför backen rinner "Golfströmmen", som

Läs mer

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Detta dokument har utarbetats för att försöka lösa en viktig fråga inom golfbaneområdet, nämligen att ge exempel på hur verksamhetsmål inom banverksamheten kan utformas.

Läs mer

Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb. Antagen på Höstmötet 2013-11-21

Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb. Antagen på Höstmötet 2013-11-21 Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb Antagen på Höstmötet 2013-11-21 1 Innehållsförteckning Inledning Utvecklingsplan... 4 Bakgrund anläggning... 4 Målsättningar och förslag... 5 Spelbarhet - Tillgänglighet...

Läs mer

REGELPROMENAD Röd slinga

REGELPROMENAD Röd slinga REGELPROMENAD Röd slinga Röd slinga. Hål 1 par 5. 1. Samma dag som du ska spela en slagtävling har du provputtat på green på hål röd 9. Vad händer? 2. I en tävling kommer du till första tee. Du har hcp

Läs mer

GREENOMRÅDE HÅL 3 TEEOMRÅDE BUNKRAR DIKEN FAIRWAY GREENOMRÅDE HÅL 4 BUNKRAR

GREENOMRÅDE HÅL 3 TEEOMRÅDE BUNKRAR DIKEN FAIRWAY GREENOMRÅDE HÅL 4 BUNKRAR BANFÖRBÄTTRINGAR 2014 140225/SN 140311/SN 140609/SN Prioritet Kostnad Start Klart Deltagare RJ, L-OJ, SN RJ, L-OJ, SN RJ,L-OJ,PN,EA Status Detta är än så länge första steg på att bygga upp en långsiktig

Läs mer

Utslag- och wedgetest på banan (www.golfutveckling.nu)

Utslag- och wedgetest på banan (www.golfutveckling.nu) Utslag- och wedgetest på banan (www.golfutveckling.nu) Utslag och wedgespel är oerhört avgörande på tournivå. Många har dock liten förståelse för på vilket sätt utslag och wedgar påverkar scoren. Följande

Läs mer

Övriga synpunkter på banenkäten

Övriga synpunkter på banenkäten 1 Trevligt initiativ och bra med omväxling 2 Storäng I, dock kan båda sträckningarna vara ett alternativ. Gör istället ett försök att förlänga/försvåra hål 9 med en dogleg till eller ett vattenhinder i

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag Fråga 1 Björn peggar upp bollen och skall slå ut på 1:a tee och gör samtidigt några provsvingar. Han råkar stöta till bollen så den faller av peggen i samband med sin provsving. Vad skall han göra! 1.

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011)

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011) 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunker Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24:1 är tillämplig. 1.2 Följande markeringar gäller på banan: Sjöbo. Banmarkering Innebörd Vit Out of

Läs mer

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Utmaningar Långa rondtider För svårt uppsatta banor Sämre golfare slutar spela ( avhopparstudien ) Mål Rimliga rondtider En svårighetsgrad som passar alla

Läs mer

Banguide. Finspångs Golfklubb Viberga Gård 612 92 FINSPÅNG. Kansli/Tidsb. 0122-139 40 Restaurang 0122-108 33. info@finspangsgk.se www.finspangsgk.

Banguide. Finspångs Golfklubb Viberga Gård 612 92 FINSPÅNG. Kansli/Tidsb. 0122-139 40 Restaurang 0122-108 33. info@finspangsgk.se www.finspangsgk. Banguide Finspångs Golfklubb Viberga Gård 612 92 FINSPÅNG Kansli/Tidsb. 0122-139 40 Restaurang 0122-108 33 info@finspangsgk.se www.finspangsgk.se Välkommen till Finspångs Golfklubb. Vi hoppas att du får

Läs mer

STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4 STEG 5

STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4 STEG 5 VIKNINGSINSTRUKTIONER STEG Skriv ut övningen på en A4-papper. Anpassa inte skalan till dokumentets storlek. Behåll istället originalstorleken (00%) Du kan göra nödvändiga justeringar via skrivarinställningarna

Läs mer

Utvecklingsplan för Ryas banor Version

Utvecklingsplan för Ryas banor Version Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2014-1 Bakgrund Utvecklingsplanen är framtagen av Ryas Bankommitté (BK) och syftet är att det skall finnas ett dokument som beskriver hur vi skall utveckla och sköta

Läs mer

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING 2012 17 EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA Denna vägledning fokuserar på vanligt förekommande regelsituationer och försöker ge en enkel förklaring till dessa regler. Denna vägledning

Läs mer

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Spelbarhet för alla Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Bakgrund Inledning Frågeställning Metod Resultat Slutsats Slutsats 2 Bilagor 1. Styrdokument

Läs mer

Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor Tees

Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor Tees Artikel Greenbladet Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor En gammal sanning är att en golfbana aldrig blir färdig eller slutar att utvecklas. Spelarnas utveckling och önskemål samt utrustningens

Läs mer

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 2013-07-10 Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 Syftet med denna sammanställning är att den skall kunna användas i utbildning av nybörjare, fortbildning av dem som behöver fräscha upp regelkunskaper

Läs mer

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar.

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar. Kravdokument Banan Sjögärde GK Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar. Om dokumentet En attraktiv golfbana är en förutsättning för att få nöjda medlemmar

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

Herrljunga Golfklubb. Banguide

Herrljunga Golfklubb. Banguide Herrljunga Golfklubb Banguide Klubben bildades 1987 och banan invigdes 1990. Banarkitekt har varit Jan Sederholm. Banan är i sin första del parkbana, andra delen skogsbana. Banområdet genomflytes av Konungsbäcken

Läs mer

Verksamhets- och Miljöplan.

Verksamhets- och Miljöplan. 1 Verksamhets- och Miljöplan. MÅLDOKUMENT gällande banverksamheten i Lindesbergs Golfklubb Lindesberg 1996-12-15 Reviderad 1997-01-14 Reviderad 2002-02-28 Reviderad 2004-01-10 Reviderad 2010-03-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

LEDARHJÄLP. Golf för barn & Golf för ungdom. Övningen kommer från Ingrid Sjöberg, Trollhättans Golfklubb. E-post ingrid.sjoberg@inproject.se.

LEDARHJÄLP. Golf för barn & Golf för ungdom. Övningen kommer från Ingrid Sjöberg, Trollhättans Golfklubb. E-post ingrid.sjoberg@inproject.se. 1 2 Träpinne som man lägger upp bollen på vid utslaget Peg Kort där markören skriver in ditt resultat Scorekort 3 4 Träff med klubban uppe på bollen Topp Träff med klubban i marken före bollen Duff 5 6

Läs mer

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016 En snabb vägledning i Regler för golfspel Gäller från januari 2016 2 VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING Denna vägledning ger en enkel förklaring till de vanligaste regelsituationerna. Den utgör

Läs mer

Svar på regelpromenadens frågor!

Svar på regelpromenadens frågor! Svar på regelpromenadens frågor! 2013-07-10 SVAR HÅL 1 1. Tee, boll faller av peggen Definition på Slag = den framåtriktade rörelsen med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den.

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Course Set-Up ett arbete från tee till green Golf är ett strategiskt spel Hur

Läs mer

BANAN (vit markering)

BANAN (vit markering) BANAN (vit markering) Banan är hela området där spel är tillåtet. En boll är på banan när någon del av den är innanför banans gräns. Markeringarna i sig, står utanför banan. Boll 1 och 2 är på banan. Boll

Läs mer

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Fråga 1 2014-05-05 En spelare som slår ut från tee gör en luftmiss. Han trycker ned peggen en centimeter, placerar bollen på den och slår iväg bollen. Han hålar den

Läs mer

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana FMCK Malmö Boris Magnusson Markering av Endurobana Markering av en Endurobana finns beskrivet i tävlingsreglementet, paragrafer 4.16-17-18 (se nedan) men dessa är ganska kortfattade. Detta PM är ett försöka

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB UTFORMAD AV (RE)GOLF TILLSAMMANS MED BANUTVECKLINGSGRUPPEN PÅ KARLSTAD GK.

UTVECKLINGSPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB UTFORMAD AV (RE)GOLF TILLSAMMANS MED BANUTVECKLINGSGRUPPEN PÅ KARLSTAD GK. UTVECKLINGSPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB 2013 03 25 UTFORMAD AV (RE)GOLF TILLSAMMANS MED BANUTVECKLINGSGRUPPEN PÅ KARLSTAD GK. Innehållsförteckning 1. Bakgrund utvecklingsplan... 3 2. Bakgrund anläggning...

Läs mer

Hål 8, par 5, med vild ruff men också med tydliga linjer runt tee. Vyn över Öresund och Danmark skapar naturlig känsla, liksom de nya klipphöjderna.

Hål 8, par 5, med vild ruff men också med tydliga linjer runt tee. Vyn över Öresund och Danmark skapar naturlig känsla, liksom de nya klipphöjderna. Hål 8, par 5, med vild ruff men också med tydliga linjer runt tee. Vyn över Öresund och Danmark skapar naturlig känsla, liksom de nya klipphöjderna. 28 Golf Digest o k t o b e r 2 0 1 2 historien om Nya

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Vreta Kloster GK Masterplan 2015-2019 Syfte 3 Målsättning 3 Organisation 3 Tidplan 3 Allmänna förutsättningar 4 Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Projektredovisning, Tee-it forward 5 Projektredovisning,

Läs mer

Banvärdering i Skåne 2012-2015

Banvärdering i Skåne 2012-2015 Skånes Golfförbund Banvärderingssektionen 1 Banvärdering i Skåne 2012-2015 info till klubbar och banägare Ansvarsfördelning Förbundet, distriktet, klubben (banägaren), värderingsansvarig och värderingslaget

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

Veckans regelnöt nr

Veckans regelnöt nr Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del II Hål 7-12 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013.

Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013. Växjö 2013-06-20 Mikael Frisk Mora GK Box 264 Sandängarna 792 24 Mora Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013. Syfte med besöket: Var att vi skulle titta på banan inför RM Äkta makar 2013. Medverkande:

Läs mer

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF Mitt namn: Mitt golf ID: Du skall klara 15 frågor om golfvett och 15 frågor om golfregler. Vi rekommenderar att du svarar muntligt på frå gorna

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2015 Frågor & svar Fråga 1 2015-05-04 En spelares boll i spel är ospelbar bakom ett träd. Spelaren markerar sin boll, lyfter den och droppar med 1 slags plikt bollen inom 2 klubblängder

Läs mer

Unik upplevelse! Machrihanish Dunes! The way golf began.

Unik upplevelse! Machrihanish Dunes! The way golf began. Unik upplevelse! Machrihanish Dunes! The way golf began. Numera går skytteltrafik från Sverige till olika destinationer i Golfens ursprungsland Skottland, många av oss stannar kvar på destinationen där

Läs mer

Bedinge Gk Tee ombyggnad

Bedinge Gk Tee ombyggnad Bedinge Gk Tee ombyggnad Nuläge. Efter en längre tids problem med bollar som omedvetet eller medvetet slås över skogen och hamnar i trädgårdarna längs med hål 11 som är ett par fyra på 300 m dogleg höger.

Läs mer

Bildunderlag med några kommentarer avseende min, Lars Åslunds, presentation av bankommittén vid Borås GK höstårsmöte, torsdagen den 24/

Bildunderlag med några kommentarer avseende min, Lars Åslunds, presentation av bankommittén vid Borås GK höstårsmöte, torsdagen den 24/ Inledning: Bildunderlag med några kommentarer avseende min, Lars Åslunds, presentation av bankommittén vid Borås GK höstårsmöte, torsdagen den 24/11 2016. Jag, som ny ordförande i klubbens bankommitté,

Läs mer

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Publikation 2003:73. Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg

Publikation 2003:73. Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Publikation 2003:73 Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Titel: Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Författare: Lars Ekström, Emilia Johansson och Leonard

Läs mer

Discgolf. Regler för Vardagsspel

Discgolf. Regler för Vardagsspel Discgolf Regler för Vardagsspel Målet med sporten Discgolf spelas som vanlig boll golf men med flygande discar istället för med boll och klubba. Ett kast räknas för varje gång man kastar discen eller ett

Läs mer

Från tee til green under 50 år - ett kåseri om Skaftö golfbana -

Från tee til green under 50 år - ett kåseri om Skaftö golfbana - Från tee til green under 50 år - ett kåseri om Skaftö golfbana - Inledning I Svensk golfguide från 2013 står följande att läsa om Skaftö golfbana: Teknisk, lätt kuperad parkbana. Hålen slingrar sig likt

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2016 Frågor & svar Fråga 1 2016-05-02 Bollen kan vara förlorad i ett vattenhinder. Får en provisorisk boll spelas? Nej. En provisorisk boll får spelas när den ursprungliga bollen kan

Läs mer

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 1 2016 Fråga 1: Spelarens boll ligger kort bakom en bunker som han måste slå över för att kunna nå green på andra sidan. Han går ned i bunkern för att ta bort krattan (flyttbart

Läs mer

2. GOLFBANAN 2.1 BANBESKRIVNING

2. GOLFBANAN 2.1 BANBESKRIVNING 2. GOLFBANAN 2.1 BANBESKRIVNING Termerna inom golfidrotten kommer ursprungligen från engelska språket och de har haft en enastående förmåga att leva kvar oavsett i vilket land golf spelas. Detta har haft

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 4: Målet med Fill and drill 5: Försöket 6: Resultatet av försöket 7: Maskinen 8: Slutsatser 9: Källförteckning

Innehållsförteckning. Sammanfattning 4: Målet med Fill and drill 5: Försöket 6: Resultatet av försöket 7: Maskinen 8: Slutsatser 9: Källförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning 4: Målet med Fill and drill 5: Försöket 6: Resultatet av försöket 7: Maskinen 8: Slutsatser 9: Källförteckning Bilagor Siktanalys, Baskarpsand Sammanfattning: År 1930

Läs mer

Innehåll. 1. Ansvarsfördelning. 1.1 Förbundet, distriktet, klubben, mätningsansvarig och värderingsteamet. 1.2 Klubben, banarkitekten och banarbetarna

Innehåll. 1. Ansvarsfördelning. 1.1 Förbundet, distriktet, klubben, mätningsansvarig och värderingsteamet. 1.2 Klubben, banarkitekten och banarbetarna Banvärdering. Vad gör vi och varför. Detta skrivs för att berätta och för att uppmuntra er alla som läser att komma med frågor. Detta i sin tur grundar sig på frågor som ofta dyker upp när vi är ute och

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Ditt största hot: förändringar Dina största möjligheter: förändringar

Ditt största hot: förändringar Dina största möjligheter: förändringar Ditt största hot: förändringar Dina största möjligheter: förändringar Vi bjuder på en Caddee! Banguiden du håller i ingår i vår service till alla gäster och medlemmar. Den hjälper dig att hitta rätt och

Läs mer

11 Systemspecifika regler filtbanan Generella mått Standardbanor Banskisser Diagram... 32

11 Systemspecifika regler filtbanan Generella mått Standardbanor Banskisser Diagram... 32 Innehållsförteckning 11... 3 11.1 Generella mått... 3 11.2 Standardbanor... 4 11.3 Banskisser... 5 11.3 Diagram... 32 De systemspecifika reglerna för filtbanan beslutas av World Minigolf Sport Federation

Läs mer

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Korthålsbaneombyggnation HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Frågeställningar: Varför bygger vi om? Hur finansierar vi? Hur bygger vi om? Vilka krav kan vi ha på materialet vi ska bygga med(såbädden)?

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Sammanställning av enkäterna

Sammanställning av enkäterna Sammanställning av enkäterna Under senhösten gjordes två enkäter som besvarades av medlemmar respektive gäster. Ovanligt många svar från gäster och framförallt medlemmar har gett mycket värdefull input.

Läs mer

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Växjö 2010-06-20 Slite GK Box 24 620 30 Slite Mikael Frisk Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Syfte med besöket: Medverkande: Vi skulle titta på banan och se vad vi kan göra åt dem blöta

Läs mer

SÅ SLOPAS DIN GOLFBANA

SÅ SLOPAS DIN GOLFBANA SÅ SLOPAS DIN GOLFBANA I Skåne finns 1 401 golfhål och alla ska värderas vart tionde år. Vi följde med banvärderingslaget nä Hildesborgsbanan i Landskrona skulle slopas. Så här gick det till. Av CM Hellsten,

Läs mer

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Materialet framställt av SGF:s VO för Spel- & Tävling Bakgrundstext finns i Spel- och Tävlingshandboken 2012-2015 kapitel 15.9, 15.10 och 15.11 Course Set-Up

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt)

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) 1. ALLMÄNT Vintertouren spelas i enlighet med R&A:s /SGF:s Regler för Golfspel 2012-2015, SGF:s Generella lokala regler och Generella

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Systemspecifika regler Betongbanan

Systemspecifika regler Betongbanan Systemspecifika regler Betongbanan Version 2015-04-15 Innehåll 13 Systemspecifika regler Betongbanan... 3 13.1 Generellt... 3 13.2 Standardbanor... 4 De systemspecifika reglerna för betongbanan beslutas

Läs mer

Lasermätning som hjälpmedel?

Lasermätning som hjälpmedel? Högre Greenkeeper Utbildning 2007-2008 Lasermätning som hjälpmedel? Tony Pettersson Tobo Golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Frågeställning 3 Inledning 3 Exempel 1 4 Hål 4 5 Vattnets

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Magiska Machrihanish MÅLET ÄR MENINGEN MED RESAN BRAVO COSTA BRAVA! GÖR DIG REDO FÖR TÄVLING TIO ÅR MED CHRISTOS MASTERS HUR BLIR EN BANGUIDE TILL?

Magiska Machrihanish MÅLET ÄR MENINGEN MED RESAN BRAVO COSTA BRAVA! GÖR DIG REDO FÖR TÄVLING TIO ÅR MED CHRISTOS MASTERS HUR BLIR EN BANGUIDE TILL? NR 4 JULI 2013 Magiska Machrihanish MÅLET ÄR MENINGEN MED RESAN BRAVO COSTA BRAVA! GÖR DIG REDO FÖR TÄVLING TIO ÅR MED CHRISTOS MASTERS HUR BLIR EN BANGUIDE TILL? MÅLET ÄR MENINGEN MED RESAN DET FINNS

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Prov 3 Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är påföljden

Läs mer

MASTERPLAN 18 HÅLS BANAN.

MASTERPLAN 18 HÅLS BANAN. MASTERPLAN 18 HÅLS BANAN. Hål 18 håls banan. (Uppdaterad 22/4 2015) Ansvarig Budget Kostnad Utförande tid 1 Ändra form höger bunker för att passa in i greenområdet (lättare att sköta). Lars 4 000 kr 2015

Läs mer

AVSNITT 5 BANBYGGNATION FRÅN GRUNDEN

AVSNITT 5 BANBYGGNATION FRÅN GRUNDEN AVSNITT 5 BANBYGGNATION FRÅN GRUNDEN Bana: Hangtown, Californien USA 1 MATERIALVAL Materialval är mycket viktigt för att skapa en bra, utmanande och säker bana. Olika material uppför sig mycket olika och

Läs mer

Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb

Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb 1 Innehållsförtäckning: 3 Bakgrund 4 Val av arbete 4 Syftet med infiltrationsbrunnar 4-5 Systemets uppbyggnad 6 Vattenprov 7 Framtida Krav 8 Slutord 2

Läs mer

Veckans regelnöt nr 32 2015

Veckans regelnöt nr 32 2015 Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del III Hål 13-18 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt

Läs mer

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016 Sammanfattande rapport Skellefteå Golfklubb September 2016 Information om undersökningen Antal svar 238 Svarsfrekvens 34% Insamlingsperioden September 2016 Ambassadörspoäng 59 Utveckling - Jämförelse 49

Läs mer

Examensarbete HGU 2011

Examensarbete HGU 2011 Examensarbete HGU 2011 Hur man tar fram en Masterplan! Av Patrik Togelid Banchef Falkenbergs GK 1 Innehållsförteckning: Vad är en Masterplan? Sida 3 Tidsaxel (för Falkenbergs GK). Sida 3 Historik och anledning.

Läs mer

Konstgräs på golfbanans övningsområden, kostnader och anläggningsteknik

Konstgräs på golfbanans övningsområden, kostnader och anläggningsteknik Konstgräs på golfbanans övningsområden, kostnader och anläggningsteknik Av Ulf Erhardsson, Ljusdals golfklubb September 2013 Bakgrund och syfte Ljusdals golfklubb ligger mitt i Sverige med norrländskt

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28 Här står 28 SGA-mästerskapet 2008: slaget i höst Den 22 september möts SGA:s medlemmar i det årliga och mycket prestigefyllda slaget om vem som är organisationens golfkung/drottning. Tre av Stockholmsregionens

Läs mer