Utmanande gängkriminalitet måste försvinna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmanande gängkriminalitet måste försvinna"

Transkript

1 3/2014 Nämndemännens Riksförbund NRF Morgan Johansson, ny justitieminister: Utmanande gängkriminalitet måste försvinna Utgåva nr 151 sedan starten oktober 2014 En kriminalitet som utgör ett hot mot rättssäkerheten SIDORNA 6-7 Nämndemän i Schweiz Där die laienrichter fick vara kvar i domstolarna SIDORNA Morgan Johansson- ny justitieminister i landets nya regering. Omi Söderblom ny krönikör i Nämndemannen Domaren som blev författare SIDORNA Många ville besöka Svea Hovrätt denna dag. Öppen domstol lockade till storpublik SIDORNA Domstolsverkets nye generaldirektör Martin Holmgren: NÄMNDEMÄN BEHÖVS SIDORNA 4-5 Vital diskussion vid regionmöte i Jönköping Under hösten arrangerades regional konferens i Jönköping. Nämndemän från många föreningar möttes för givande diskussioner med mycket eftertanke. En viktig fråga som diskuterades var förslaget om den fria kvoten. Lars Gunnar Öhrn, Sören Viking och Jan Ekström tillhörde deltagarna under den regionala konferensen i Jönköpiong. SIDORNA 12-13

2 Organ för Nämndemännens Riksförbund Ordföranden har ordet Bankgiro Telefon: Ansvarig utgivare: Lars Lassinantti tel Årgång 37 Nämndemannen 3/2014 Nr 151 efter starten ISSN Redaktör: Staffan Ringskog Box Ängelholm Layout: Staffan Ringskog Om material ur tidningen, liksom tidning, publiceras i annat sammnhang, i tryckt media eller på nätet, kan sådan publicering debiteras från producerande förlag. Tidningen ansvarar ej för insänt material. Tryck VTAB Vimmerby Om inget annat anges är flertalet artiklar i tidningen skrivna av Nämndemannens redaktör. Frågor med självklara svar! Ibland kan man bli klart undrande inför vissa frågor som kommer till mig och våra medlemmar. Frågorna är viktiga och svaren på frågorna har vid det laget gått ut genom vår tidning Nämndemannen, nyhetsbladet, hemsidan, regionträffar och otaliga möten som medlemsföreningar har hållit. Speciellt de två senaste åren har varit mycket händelserika sett från förbundets sida när det gäller information och svar på frågor, som syftas på ovan, till våra medlemmar. åtta jurister från olika rättsinstanser. Utredningen slutade för min del med att jag fick lämna ett särskilt yttrande eftersom jag tyckte att den inte tog tillräcklig hänsyn till nämndemännens åsikter. Utredningen resulterade till en omfattande remissomgång där vi från NRF:s sida lade mycket tid på att framföra det förbundet tyckte var centralt för hela nämndemannainstitutet. Vid genomgång av remissvaren framkommer på flera ställen vad NRF har framfört för åsikt. Insändare till tidningen kan bäst skickas direkt till redaktionens adress. e-post till tidningen: Lösnummer 40 kronor Inbetalas på Bankgiro adresser NRF:s hemsida: ANGÅENDE ADRESSÄNDRING ELLER PRENUMERATION: Telefon: Nämndemännens Riksförbund Ågatan 15C Enköping Telefon Bankgiro Tidningen produceras av AB Stockholms Östra Bok- och Tidningsförlag. Tryck:VTAB,Vimmerby Prenumeration 140 kronor Nästa utgåva av tidningen Nämndemannen: 18 december 2014 (10 november 2014) (Senaste manusdag inom parentes) 2 Frågan eller frågorna jag nu närmast tänker på kommer från en av våra större föreningar och framställs så här. Medlemmarna (en del av dem) vill förstå skillnaden mellan en organiserad riksansluten förening och en förening som inte är ansluten till förbundet. Vidare skriver föreningen om vi får frågan vart bidraget till riks går, hur tycker ni att vi ska bemöta det? Vad exakt får våra medlemmar i nytta/värde av detta? Vad utgör skillnaden i att tillhöra och inte tillhöra riksförbundet?. Jag vill besvara frågorna genom att kort redogöra för vad en förbunds - organisation som i vårt fall gjort för medlemmana under det två senaste åren. År 2012 blev förbundet erbjudet att delta som expert i nämndemanna - utredningen. Jag som förbundsordförande fick förtroendet att föra fram nämndemännens uppfattning bland Remissomgången resulterade i regeringens proposition 2013/14:169 som har trätt i kraft 1 september. Propositionen går på betydande punkter NRF:s uppfattning till mötes. Propositionen ger också Statskontoret i uppdrag att utreda den s.k. Fria kvoten som vi i NRF var kritiska till i vårt remissvar och mitt särskilda yttrande eftersom förslaget var mycket dåligt underbyggt i nämndemannautredningen. Statskontorets utredning skall presenteras den 13 februari Nu under hösten har regeringen gett Domstolsverket i uppdrag att ta fram en introduktions- och repetitionsutbildning för nämndemän. I båda dessa sistnämnda utredningar framhålls NRF som den organisation som utredningarna skall samråda med under utredningens gång. Detta visar på ett förtroende för oss som central organisation från regeringen och i andra samhällsorgan. Förbundet har också un-

3 3/2014 Nämndemännens Riksförbund NRF der den nu relaterade tiden uppvaktat justitieministern för att bl.a. informera och argumentera för nämndemännens sak på regeringsnivån inte minst som en följd av nämndemannautredningen. Jag vill fortsätta med att påminna om de otaliga remissvar som förbundet lämnat i frågor som inverkar på nämndemännens arbetssituation och inflytande som demokratiskt valda representanter för svenska folket. Förbundet är också tvunget att ha hand om ett kansli på ett begränsat antal timmar i veckan för att betjäna våra medlemmar men även nämndemän som tar kontakt med förbundet utan att vara medlemmar. Vi får inte glömma att förbundet arrangerar för våra medlemmar mycket omtyckta studieresor till olika europeiska länder som resenärerna bekostar själva. Förbundet bidrar med planering och en mycket kunnig reseledare från styrelsen. Vår första fråga till den som ringer till oss i förbundet är inte om han/hon är medlem i någon förening som är ansluten till förbundet. Vi försöker bistå alla nämndemän även om våra medlemmar självklart går i första hand. Det som nu står närmast för dörren är att vi från förbundet kommer att träffa den nyutnämnda generaldirektören på Domstolsverket. Vi kommer att diskutera med honom bl.a. om utbildning av nämndemän med fokus på deras uppdrag som samhällets inslag i rättstillämpning i våra domstolar. Vår tidning Nämndemannen är bland de första tidningar som får en intervju med vår nye justitieminister. Intervjun finns i den här tidningen som jag hoppas att ni har tillfälle att läsa, se sidorna 6 7! Det jag saknar är påtagliga aktiviteter från nämndemannaföreningar som inte är medlemmar i förbundet. På vilket sätt bidrar dessa föreningar till att vi har en samlande kontaktyta utanför det lokala planet. Våra medlemmar i förbundet bidrar med sin medlemsavgift till att följa och påverka utvecklingen för nämndemannainflytandet i alla våra domstolar. Min önskan är att alla nämndemän, nära 9000 nämndemän, är med och stöttar hela nämndemannafunktionen. Visst det behövs en lokal opinionsbildning men det räcker inte om vi skall kunna bemöta den på ett kraftfullt sätt många lagfarna jurister och journalister som skriver om nämndemannainstitutet utan att ha någon kunskap om hur vi nämndemän fullgör vårt uppdrag som domare. Här behövs alla goda krafter Svaret från NRF:s sida på frågorna som ställts ovan är förhoppningsvis nu besvarade. Allt har inte kommit med vad förbundet gör med bidraget eftersom utrymmet i den här spalten inte tillåter fler klargöranden. Eftersom vi nämndemän känner för rättvisan så vill jag uppmana alla nämndemän att bistå insamlingen Världens- Barn med förslagsvis 100 kr. Alltid kan vi mildra lidandet hos några barn. Med vänliga hösthälsningar från Luleå Lars Lassinantti 3

4 I SPALTERNA SEN SENAST Låtsasfotograf dömd för grovt koppleri I början av 2013 häktades en man i Stockholm misstänkt för grovt koppleri, koppleri, grov våldtäkt och våldtäkt. Ett tiotal yngre kvinnor var brotts offer. Mannen hade kommit i kontakt med de unga kvinnorna genom att utge sig vara fotograf. Var och en av kvinnorna begärde att mannen skulle ådömas att betala ett ekonomiskt skadestånd, vilket också blev fallet. Mannen dömdes i Stockholms tingsrätt, en dom som överklagades av åklagaren, av den dömde mannen och av många av kvinnorna. Mannen begärde att hovrätten skulle ogilla åtalen och skadestånds - kraven. Åklagaren och flertalet av kvinnorna begärde att fängelsestraffet skulle vara längre än vad tingsrätten hade dömt till. Vissa kvinnor yrkade att skadeståndsfrågan skulle bedömas på ett annat sätt än vad tingsrätten hade gjort. Svea Hovrätt har i de flesta fall gjort samma bedömningar som tingsrätten när det gäller bevisningen och även i övrigt kommit till samma slutsatser som tingsrätten. Även hovrätten har dömt mannen för grovt koppleri, koppleri och våldtäkt. Hovrätten har dock ogillat dels ett åtal för våldtäkt där en film åberopats i hovrätten, dels en del av åtalet för grovt koppleri gällande en av kvinnorna med hänvisning till koppleribestämmelsens utformning. Hovrätten har bestämt att påföljden ska vara fängelse i åtta år och att mannen ska betala skadestånd till de flesta av kvinnorna. DOMSTOLSVERKETS NYE GENERALDIREKTÖR MARTIN HOLMGREN: Nämndemän behövs i våra Lekmannadomare utgör viktigt inslag i rättsskipni Nämndemannauppdraget utgör ett viktigt inslag i rättsskipningen. Den uppgiften och rollen i domstolarna är jag övertygad om att vi behöver idag och under överskådlig tid framöver. Det säger Martin Holmgren, ny generaldirektör för Domstolsverket. Han säger också att för förtroendet på sikt är det viktigt att nämndemannauppdraget inte uppfattas som ett politiskt uppdrag. Vilken är din bakgrund? Jag har en traditionell domarbakgrund med utbildning i tingsrätt och hovrätt. Efter att jag blev hovrättsassesor var jag elva år i regeringskansliet. Först var jag på justitiedepartementet, bland annat som departementsråd, och därefter som rätts- och expeditionschef i inrikes- och kulturdepartementen. Jag kom efter denna tid att jobba som chefsrådman i Stockholms tingsrätt, därefter lagman för Nacka tingsrätt. Hur ser du på ditt uppdrag att vara generaldirektör för Domstolsverket? Uppdraget har flera olika dimensioner. I första handvill jag nämna att det dels handlar om att leda en stor myndighet med många olika kompetenser, och bidra till att den fungerar så effektivt som möjligt, dels handlar det om att utveckla Sveriges Domstolar i många olika avseenden. En nyckel är att arbeta med dialogen med domstolarna och nämnderna. Vilka är dina förhoppningar inför ditt uppdrag vilka resultat vill du se? Domstolsverkets uppdrag är att bedriva service och vara administrativt stöd i förhållande till domstolarna och nämnderna. Det hoppas jag att vi kan utveckla än mer än i dag. Uppdraget innebär emellertid också att vara en drivande och ledande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbete, tillsammans med domstolarna. Här tror jag att vi kan komma ännu längre, i exempelvis frågor som handlar om att också framöver trygga att domstolarna är attraktiva arbetsplatser, att vi kan rekrytera den personal vi vill ha. Andra viktiga frågor gäller den digitala utvecklingen - både ur domstolarnas perspektiv, att få så effektiva verksamhetsstöd som möjligt - och ur allmänhetens perspektiv att verka för så bra bemötande och god service som möjligt. Hur beskriver du dig som chef vad är ledarskap för dig? Jag tror mycket på att man når framgång genom stort engagemang i hela verksamheten, där chefen verkar för att stärka både andra chefer och medarbetare i att känna sig delaktiga och viktiga. Vara tydlig Jag strävar efter att vara tydlig och kunna ta beslut när det behövs men tror samtidigt på delegation, under ansvar. En bra chef försöker också leva som han eller hon lär, man bör vara beredd att alltid föregå med gott exempel. Det skadar inte heller med en gnutta prestigelöshet och gott humör! Vilken är din uppfattning om nämndemannainstitutet? Nämndemannainstitutet har lång tradition i vår rättshistoria som ett viktigt folkligt och demokratiskt inslag i rättsskipningen. Den uppgiften och rollen i domstolarna är jag övertygad om att vi behöver också idag och under överskådlig tid framöver. Vilka anser du är fördelarna med lekmannadomare? Att bland annat bidra med sunt förnuft och att hjälpa juristdomaren att reflektera över alla i målet relevanta frågeställningar 4

5 domstolar ngen I SPALTERNA SEN SENAST Håkan Lans tvingas betala rättegångskostnader Vilka anser du är nackdelarna? Vi ser en del av svårigheterna i debatten idag. Jag tänker då på den alltmer utbredda oron för att partipolitiken förs in i domstolarna med nämndemännen. Jag som varit domare i många år vet att det är ytterst sällan man stöter på sådana problem men det är onekligen en frågeställning med allt större betydelse och därmed växande problem som handlar om förtroendet för domstolarna. Ett annat problem är att vi har så få yngre nämndemän, relativt sett. Nämndemannainstitutet har lång tradition i vår rättshistoria som ett viktigt folkligt och demokratiskt inslag i rättsskipningen. Långa promenader, idrott, opera och att läsa skönlitteratur är Martin Holmgrens fritidsintressen. Beatrice Ask tillsatte en utredning avseende nämndemannainstitutet, proposition lades under Vilka är dina kommentarer till utredningen och till propositionen? Många kloka tankar och förslag i utredningen. Det som nu genomförs, med syfte att öka spridningen i ålderssamansättningen i nämndemannakåren och att stärka utbildningsmomenten är bra. Även det ökade fokuset på kraven på nämndemannen är bra. För förtroendet på sikt är det helt centralt att uppdraget inte av omgivningen uppfattas som ett politiskt uppdrag och givetvis att varje nämndeman själv har full insikt om att den dömande rollen inte har något med partipolitik att göra eller för övrigt nämndemannens privata åsikter i allehanda frågor. Jag tycker det ska bli intressant att följa de fortsatta övervägandena kring möjligheterna att rekrytera kommande nämndemän också utanför de politiska partierna. Sedan tycker jag att det är synd att vi inte kunde komma längre i frågorna där utredningen lämnade förslag om t.ex. nämndemäns deltagande i överrätt eller när det gäller röstningsregler. Vilka är dina intressen fritidsengagemang? Familjen. Jag tycker om att läsa skönlitteratur när jag har tid. Jag är intresserad av idrott, gillar opera och går gärna långa promenader. Den svenske uppfinnaren Håkan Lans tvingas nu betala stora rättegångskostnader i USA där han meverket. Det är Svea hovrätt som nu i huvudsak fastställt Nacka tingsrätts dom om att Håkan Lans och hans bolag Uniboard till datortillverkaren Acer ska betala ersättning för rättegångskostnader. Det är datortillverkaren Acer som krävt ersättning för rättegångskostnader. Kostnaderna avser tvister i USA. Skyldigheten att betala har ursprungligen bestämts av amerikansk domstol. För att skyldigheten inte ska gälla också i Sverige måste det finnas några felaktigheter i de amerikanska besluten. Reglerna är sådana att det är Håkan Lans och Uniboard som ska bevisa felaktigheterna. Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att Håkan Lans och Uniboard inte visat några felaktigheter som innebär att Håkan Lans och Uniboard inte ska betala ersättning för rättegångskostnader i enlighet med de amerikanska avgörandena. 5

6 INTERVJU LANDETS NYE JUSTITIEMINISTER I SPALTERNA SEN SENAST Dom i mål om grovt narkotikabrott Solna tingsrätt har nu dömt i ett uppmärksammat mål som gällt grovt narkotikabrott m.m. I två månader har förhandlingarna pågått. 35 personer har varit tilltalade, varav 21 personer uppfattats som köpare av narkotikan. Bevisningen har i huvudsak utgjorts av polisens spaningsresultat. Tolv personer från företrädesvis Hässelby/Vällingby har dömts till fängelse av varierande längd, som mest 4,5 år, för att på olika sätt ha hanterat kokain för försäljning. Påföljderna avser i flera fall också annan grov brottslighet. Narkotikaverksamheten har bedrivits med hjälp av säljtelefoner och kokainet har därefter levererats till den plats kunden önskat. Tingsrätten har inte funnit att försäljningen bedrivits av ett nätverk i den meningen att alla ska dömas för hela verksamheten utan var och en har fällts till ansvar efter sin delaktighet och det uppsåt han haft 6 Sveriges nye justitieminister Morgan Johansson i Nämndemannen: Gängkriminaliteten en särskilt Sveriges nye justitieminister är en stor tillskyndare av det svenska nämndemannainstitutet. Landets nye justitieminister Morgan Johansson har själv varit lekmannadomare. Han ser vårt svenska nämndemannainstitut som en garant för ett bra rättsväsende. Systemet ökar legitimiteten för vårt rättssystem. Legitimiteten i vårt rättssystem stärks av att nämndemän är med och beslutar i våra svenska domstolar, säger justitieminister Morgan Johansson. Socialdemokraterna har länge försvarat det svenska nämndemannainstitutet. Om detta har det aldrig rått något tvivel. Partiet har alltid påpekat vikten av en bred folklig förankring i våra domstolar. Den som drar sig till minnes vet, att det var under 70- talet som systemet med lekmannadomare stärktes ytterligare. Under en I SPALTERNA SEN SENAST Uppgjorda resultat misstänks inom svensk fotboll I SPALTERNA SEN SENAST Fällande dom för människorov Tingsrätten i Malmö har dömt en 41-årig man till fem och ett halvt års fängelse för att tillsammans med andra kidnappat och svårt misshandlat en 25-årig man, som enligt 41-åringen kunde misstänkas ha begått ett inbrott i semesterregering under Gunnar Sträng lades då nämligen proposition om att också Sveriges överrätter skulle ha nämndemän. För Morgan Johansson har systemet med nämndemän flera fördelar. Han säger till tidningen Nämndemannen, att medverkan av nämndemän innebär en mångfald av olika erfarenheter när svåra domar ska fattas. Fördelarna är många. Med lekmannadomare blir domarna sannolikt mer lättbegripligt formulerade. När själva domen skrivs och formuleras är det viktigt att den är lätt Polis och åklagare misstänker nu att en organiserad verksamhet av uppgjorda matcher är nu uppenbara inom svensk fotboll. Matcherna kan härledas till matcher inom fotbollens Superettan Gängkriminaliteten måste försvinna, säger vår nye justitieminister. att förstå. Med nämndemännens närvaro får juristskolade domarna verkligen orsak till att nyttja ett språk i skrivningarna som alla för- liksom inom division 2. En misstänkt match anses vara den under förra året som Värnamo mot Gais, nu senaste tros ett antal matcher inom division 2 vara uppgjorda i förväg. Fallen ut- hans familjs affär. I mitten av mars 2014 bröt sig flera personer in i en familjeägd affär i Malmö och stal pengar och guld till ett högt värde. Med hjälp av en övervakningsfilm från inbrottet startades en egen undersökning för att hitta gärningsmännen. När den 41-årige familjemedlemmen fick tips om att en av inbrottstjuvarna kunde vara den 25- årige mannen sökte han, tillsammans med flera kamrater, upp denne. Två dagar senare lämnade 41- åringen av 25-åringen hos polisen vid Davidshall i Malmö. Efter några dagar berättade 25-åringen för polisen att han misshandlats och mot sin vilja förts bort från en plats i närheten av sin bostad till en ensligt belägen villa i Svedala. Där utsattes han sedan för tortyrliknande misshandel, allt i syfte att han skulle erkänna att han

7 viktig fråga står. Morgan Johansson ser också en ytterligare nytta med att svenska domstolar har lekmannadomare. Nämndemännens medverkan innebär att svenska domstolar har tusentals ambassadörer ute i samhället. Gemene man bereds därmed en god chans till en fin insyn i hur våra domstolar fungerar. Nämndemännen kommer ute i samhället i kontakt med många svenskar. Legitimiteten för vårt rättssystem ökar ytterligare därmed. En nämndeman kan på ett bra sätt berätta för en person om hur våra domstolar fungerar. reds av chefsåklagare Alf Johansson som säger att ärendena har ökad prioritet. Han berättar att det finns sammanlagt närmare åtta till nio matcher som han nu studerar begått inbrottet i den familjeägda affären och berätta vilka som mer deltagit. Tingsrätten anser att 25-åringens berättelse vinner stöd av vittnesiakttagelser vid bortförandet, påträffat blod från 25-åringen bl.a. i den villa han fördes till, dokumenterade skador från en rättsmedicinsk kroppsundersökning samt undersökning av hans kläder. Vilka frågor är inledningsvis av sär - skild stor vikt? Viktigt just nu är att se över vår sexualbrottslagstiftning, säger Morgan Johansson. Inom detta område kommer en utredning att tillsättas. Vår ambition inom regeringen är att inom denna lagstiftning få en så bred parlamentarisk sammanslutning som möjligt. I fokus här är ett förslag om att det ska kunna bli straffbelagt för svenskar som nyttjar prostituerade i utlandet. Att skapa en lagstiftning avseende svenskar som reser utomlands för att delta i strid är en annan viktig fråga. Det finns flera skäl att kriminalisera detta att unga svenskar reser exempelvis till Irak eller Syrien för att delta i strids - handlingar, påpekar Morgan Johansson. Detta måste vårt land komma till rätta med. Regeringens ambition är att sådan aktivitet ska förbjudas och bli straffbelagt. Vilka är hoten idag mot vårt svenska rättsväsende? Ett hot mot vårt svenska rättsväsende är gängkriminaliteten, säger Morgan Johansson. Idag ser vi en ökad tendens med ökade hot mot vittnen, målsägande, Strax innan 41-åringen lämnade av 25-åringen vid Davidshall hotade han även 25- åringen med repressalier om denne berättade vad han utsatts för. 41-åringen döms för människorov, grov misshandel i två fall och övergrepp i rättssak till fängelse fem och ett halvt år. Även två av 41-åringens bröder döms för inblandning, åklagare och domare. Sådant utgör en stor utmaning mot vårt svenska rättsväsende, fortsätter Morgan Johansson. De skjutningar i olika städer som det rapporterats mycket om, ska i framtiden inte få förekomma. Vi måste komma till rätta med detta. Gängkriminaliteten måste försvinna, fortsätter Morgan Johansson. Om denna gängkriminalitet försvinner, försvinner också exempelvis skjutningarna. Gängkriminaliteten är ett inslag som överhuvudtaget inte ska få förekomma i vårt land. mer i detalj. Den intressanta frågan är om matcherna har ett samband med organiserad brottslighet i landet. Den svenska polisen har också bistått norsk polis i liknande ärenden. En misstanke är att spelkupper är inblandade och att dessa haft en internationell anknytning, då från Asien. en 45-årig man för bl.a. olaga tvång till fängelse åtta månader och en 43-årig man för medhjälp till olaga tvång till villkorlig dom. Två andra bröder, 44 respektive 37 år, frikänns helt från delaktighet i kidnappningen. 25-åringen tillerkänns även skadestånd med sammanlagt kronor. I SPALTERNA SEN SENAST Domar om hot och utpressning inom Stockholms krogvärld Svea hovrätt har nu dömt i målet som gäller åtal bl.a. för försök till grov mordbrand mot restaurang Grill i Stockholm och bl.a. skärpt fängelsestraffen. Stockholms tingsrätt dömde den 11 juli 2014 fyra män i ett mål som gällde åtal bl.a. för försök till grov utpressning och för försök till grov mordbrand mot restaurang Grill. Samtliga dömdes till fängelsestraff. Bland andra åklagaren och tre av de dömda överklagade domen till Svea hovrätt. Hovrätten har nu meddelat dom i målet och hovrätten dömer liksom tingsrätten en av männen för försök till grov utpressning och för anstiftan av försök till grov mordbrand. Hovrätten har bestämt påföljden för honom till fängelse 4 år och 6 månader, vilket är 6 månader längre än enligt tingsrättens dom. De båda andra männen dömdes av tingsrätten för medhjälp till grov mordbrand till fängelse 1 år och 6 månader respektive 1 år och 2 månader. Hovrätten har istället dömt dem för försök till grov mordbrand och skärpt påföljderna till fängelse 3 år respektive 2 år. Det kortare straffet för en av männen har sin grund i att han var 19 år vid tiden för brottet och att domstolen vid bestämmande av straffets längd ska ta hänsyn till att den dömde var under 21 år när brottet ägde rum. 7

8 I SPALTERNA SEN SENAST Olovlig användning av Sveriges Domstolars logotyp Ett företag vid namn Upphandlingsgruppen i Sverige har olovligen använts sig av Sveriges Domstolars logotype i sina kravbrev. Logotypen har nyttjats allt i avsikt att ge intryck av att utgöra en officiell myndighet. Kravbreven har skickats ut till företagare runt om i Sverige och är utformade som en ansökan om stämning eller ett inkassokrav. Sveriges Domstolar har inte ett dugg att göra med dessa kravbrev. Kravbreven från Upphandlingsgruppen i Sverige har skickats utan kunskap från Sveriges Domstolar. Göteborgs tingsrätt är den domstol som anges som mottagare av ansökan om stämning. Vad Domstolsverket känner till har ingen annan domstol kontaktats eller angetts som mottagare på liknande handlingar. Göteborgs tingsrätt har hittills inte tagit emot någon ansökan om stämning med anledning av dessa krav. Däremot har tingsrätten kontaktats av oroliga företagare. Domstolsverket har polisanmält Upphandlingsgruppen i Sverige AB för det inträffade. VÅRA SPECIALDOMSTOLAR: HYRESNÄMNDEN Svåra lagar att ta sig igenom Landets hyresnämnder utgör en av landets allra viktigaste domstolar men också en av de mer okända. Inom dessa domstolar avgörs mål som rör relationen hyresvärd och hyresgäst. Landets hyreslagstiftning kan upplevas som snårig. Svenska domstolar avseende boendet beslutas inom landets hyresnämnder. I Sverige finns det sammanlagt åtta domstolar, hyresnämnder, som avgör hyresmål. Hyresgäströrelsen med starka band till svensk arbetarrörelse har betonat sådant som rör hyresrättens ställning på marknaden, och då inte minst vikten av besittningsskydd. En stor del av lagstiftningen inom boendet handlar om att skydda hyresgästens intressen gentemot fastighetsägaren. Att äga besittningsrätt till sitt boende innebär att en hyresgäst har rätten att bo i lägenheten i hela sitt liv, under villkor att vissa grundläggande villkor uppfylls. Att uppfylla vissa villkor här innebär här att man är noga med att betala sin hyra och att uppträda på ett skötsamt vis. Besittningsrätten innebär att det är mycket svårt för en hyresvärd att entlediga en boende från ett boende. Ett villkor för att så ska ske, är att ett avtal om detta upprättas innan själva boendet inleds, dvs att hyresgäst medger avstående av besittningsskydd och att detta sker innan själva boendet inleds. Om inte ett sådant avtal finns mellan hyresgäst och hyresvärd, har hyresgästen besittningsrätt från dag 1 i sitt boende. Ett faktum som få som exempelvis hyr ut i andra hand, känner till. Här finns sannolikt en orsak till den påtagliga bostadsbristen i landets storstäder. Det finns säkert gott om boende som kan hyras ut, men rädslan bland möjliga hyresvärdar är påtaglig. Vem vill hyra ut sin lägenhet i andra hand om risken är uppenbar att den som hyr kommer bo i ens egen lägenhet under en längre tid än beräknat? Ja, kanske till och med under hela sin livslängd? Att det finns en andrahandsuthyrning trots dessa rigorösa regler, har snarare att göra med en okunskap, hos både den som hyr ut sin lägenhet och den som hyr i andra hand. Men också naturligtvis att båda parter uppträder korrekt och är förnuftiga gentemot varandra. Om nu inte ett dokument om avstående av besittningsskydd existerar. Det är landets hyresnämnder som beslutar om dessa avtal. Hyresnämnden beslutar om avtalet ska bifallas eller avslås. Hyresnämnden skriver själv omfattande om att hyra ut i andra hand på sin hemsida. Landets hyresdomstolar påpekar att hyra ut i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt. Hyresnämnden betonar på sin hemsida, att det krävs hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också om man lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som upplåter sin hyres - lägenhet utan lov riskerar att förlora den. Den som ska upplåta bara en Det som allmänheten uppfattar som självklart och förväntat kan överraska, det gäller inte minst lagstiftning som rör hyresgästens rättigheter. Det kommer in mellan och ärenden varje år till hyresnämnden. del av sin lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, behöver inte fråga hyresvärden om lov. Detta gäller så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt. Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden. Vem har ansvaret för lägenheten under andrahandsuthyrningen? Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna. Stort ansvarsområde Men denna typ av beslut utgör naturligtvis bara en liten del av hyresnämndens stora ansvarsområde. Numera bor många i bostadsrätt, inte minst i Sveriges storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. Målen inom den sfär av boende har ökat under senare år. Ärendena kan vara av följande karaktär: - tvist om medlemskap i bostadsrättsföreing. - tvist om bostadsrättsförenings skyldighet att upplåta bostadsrätt. - fastställande av hyresvillkoren i vissa fall - tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand - godkännande av vissa stäm- 8

9 mobeslut. Alla dessa ärenden kan hänföras enligt bostadsrättslagen. Medlare i tvist Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Det kan till exempel gälla tvister om hyresvillkor, överlåtelser eller krav på ersättning för skador i en lägenhet eller för bristfällig flyttstädning av en lägenhet. Hyresnämnden gör normalt ett medlingsförsök även i sådana ärenden som nämnden kan pröva. De hyrestvister som inte handläggs av hyresnämnden prövas av allmän domstol. Hyresnämnden kan också hjälpa till med allmän information om hyreslagstiftningen och annan lagstiftning som berör frågor inom hyres - nämndens ansvarsområde. Nämnden kan däremot inte ge råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller tala om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas. Andra ärenden enligt hyreslagen kan vara: Våra specialdomstolar I DETTA NUMMER: HYRESNÄMNDEN I KOMMANDE NUMMER: Marknadsdomstolen Miljödomstolen. Patent- och besvärsrätten Fastighetsdomstolen Tryckfrihetsdomstolen - Åtgärdsförläggande (hyresvärdens skyldighet att avhjälpa en eller flera brister i en bostadslägenhet) - Tillstånd för hyresvärden att förbättra och ändra en bostadslägenhet - Förbud för hyres vär den att förbättra och ändra en bostadslägenhet - Tillstånd för hyresgästen att använda lokalen för ett annat ändamål - Ersättningsskyldighet för en bostadshyresgäst som minskat lägenhetens bruks - värde (genom att till exempel måla och tapetsera) - Tillstånd för hyresgästen att byta sin bostadslägenhet - Tillstånd för hyresgästen att överlåta hyresrätten till sin lokal - Tillstånd för en kommun att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet - Tillstånd för hyresgästen att upplåta sin bostadslägenhet eller sin lokal i andra hand - Krav på hyresvärden att rusta upp en bostads lägenhet (upprustningsföreläggande). Kronofogdemyndigheten Om hyresgästen inte betalar hyran kan hyresvärden vända sig till kronofogdemyndigheten och begära betalningsföreläggande. Förverkad hyresrätt Är hyresrätten förverkad till exempel på grund av att hyresgästen inte har betalat hyran i tid, kan hyresvärden begära handräckning, beslut om att hyresgästen skall avhysas. Detta gäller också när hyresrätten är förverkad av någon annan anledning, till exempel på grund av att hyresgästen har stört sina grannar. Om hyresgästen gör invändningar får hyresvär den i stället vända sig till tingsrätten. Tingsrätten Tingsrätten avgör de hyrestvister som inte hyresnämnden kan fatta beslut i. Exempel på sådana tvister är: - Hyresvärdens krav på ersättning för onormalt slitage på lägenheten. - Hyresvärdens krav på ersättning när lägenheten varit dåligt flyttstädad. - Förverkandetvister när hyresvärden har sagt upp avtalet och vill att det ska upphöra omedelbart eller i förtid. I SPALTERNA SEN SENAST Vittnen slog larm, misstänkt 31-åring för våldtäkt greps Att allmänheten griper in är viktigt. En vecka efter valet i höstas hände något i Örnsberg söder om Stockholm som är exempel på detta. En man kunde senare gripas, misstänkt för våldtäktsförsök. Det var i för - orten Örnsberg, en typiskt för - orts område med övervägande delen höghus. En kvinnas rop på hjälp vid 4- tiden en söndagsmorgon fick människor att reagera. Polisen larmades av vittnen som hörde ropen utomhus vid Hägerstensvägen i Örnsberg. En polispatrull kunde komma till plats och konstaterade därefter att kvinnan utsatts ör ett våldtäktsförsök. Polisen sökte där - efter igenom området med hund som fick upp ett spår. En 31-årig man kunde därefter gripas misstänkt för våldtäktsförsöket. Misstänkt för mutor på Migrationsverket Statsåklagare Nils-Eric Schultz misstänker att ytterligare en anställd vid Migrationsverket ägnat sig åt att sälja falska uppehållstillstånd. Tidigare har det fastställts att en annan medarbetare, en 55-årig man, vid verket gjort detsamma, med resultatet att denne blivit av med sitt jobb, misstänkt för grovt mutbrott. Uppehållstillstånden misstänks ha sålts för mellan kronor till kronor per styck. Schultz har hållit förhör med den nu anklagade. Verket har tidigare haft flera anställda som misstänkts för denna handel, två personer häktades under året men släpptes senare ur häktet. Personen som Schultz nu hållit förhör med har tillhört en av cheferna inom verket. 9

10 STAFFAN BJÖRNBERG,YSTAD Inga SAP-märken i rättsalen! Skall man ha kavaj och vit skjorta eller duger det med tröja och jeans? Min gamla SAPnål får jag ha den på när rätten sammanträder? Får vi äta lunch i matsalen tillsammans med annan personal på tingsrätten? Den här typen av frågor, och många andra, försöker Domstolsverket besvara i sin nya kampanj för att rekrytera framför allt unga människor att bli nämndemän. Man kan av hemsidan kanske få för sig att Domstolsverket krupit in i rollen som arbetsgivare. Om det är så väl så är det lite sent påtänkt eftersom Domstolsverket genom åren tagit ganska lätt på, just rollen som arbetsgivare för landets nära 9000 nämndemän. Den nya hemsidan blinämndeman.se informerar om hur höstens, lite förändrade, val av nämndemän skall gå till. Valperioden blir den här gången endast ett (1) år och det sker i slutet av nästa år (2015) ett nytt val och de som då väljs tillträder 1 januari Tanken är att regeringen vill gå kritikerna till mötes och skilja på valet av nämndeman och övriga politiska val som t ex val till kommunstyrelse och socialnämnd. Om Marie Abrahamsson i Svenska Dagbladet låter sig nöja med detta ganska blygsamma ingrepp i relationen mellan politiken och rättsapparaten är mer än tveksamt! På hemsidan finns också en sk frågelåda där Domstolsverket förmedlar sin syn på sk etikettfrågor. Man får t ex inte ha kavajnål som markerar vilket politiskt parti man sympatiserar men. Och det rör det sig inte om någon rekommendation utan verket förbjuder nämndemännen att synligt bära partinål. Eftersom det rör sig om ett förbud får man väl anta att Domstolverket tänkt igenom saken och har en lämplig sanktion för den som trotsar förbudet genom att bära ett 50-årstecken från arbetarkommunen. DV har också några anvisningar när det gäller nämndemännens klädsel. Det är ganska klokt att man tar upp frågan eftersom den är ofta diskuterad i nämndemannarummen och här delar åsikterna sig efter generationerna, de äldre håller sig till kostym, vit skjorta och slips, möjligen kavaj och udda byxor men alltid slips, hos de yngre har det skett en upplösning mot det mer fritidsbetonade. Domstolsverket slirar lite i huvudfrågan men med att påpeka att nämndemännen är domare och att man även i klädseln skall visa respekt för uppgiften så kan man förstå att det lutar åt kostymalternativet eller i vart fall slips. Domstolsverket undviker klokt nog den känsliga frågan om var nämndemännen får äta lunch och dricka kaffe. Det är ganska vanligt att nämndemännen till exempel inte får använda personalmatsalen för att äta lunch, matsalen har de bara tillgång till i den mån rätten dricker sitt eftermiddags - kaffe tillsammans. Det finns också ganska nybyggda domstolar där man trängt in nämndemännen i för små utrymmen, missunnat dem enkel köksutrustning och tillgång självklara medier som en dagstidning, radio och TV och av, förment säkerhetsrisk, begränsat deras tillgång till arbetslokalerna. En hel del av de här små- sakerna tas ofta upp i nämndemannarummen och ägnas oproportionerligt lång tid. Man kan onekligen fråga sig varför. Det hade varit naturligt att domstolsverket intresserat sig för hur nämndemännen upplever sin arbetssituation, hur de blir mottagna på sin arbets- plats, von-oben-attityder, arbetsmiljön, praktiska frågor som nycklar och koder, kort sagt frågor som är viktiga för att kontakterna mellan arbetsgivare och arbetstagare är goda och naturliga. Och om det nu inte löses i den enskilda domstolen så är det naturligt att DV berättar för rättsväsendet hur det här bör fungera. Förhållandet mellan arbetsgivare och landets nämndemän bör inte få stanna med att Domstolsverket meddelar ett förbud att bära pins i rättsalen! Staffan Björnberg Nämndeman i hovrätt, förbundsselreterare inom NRF Lokal som gör sig bäst utan partimärken. I SPALTERNA SEN SENAST Prövningstillstånd medges avseende kalkbrytning Mark- och miljööverdomstolen i Nacka har nu meddelat prövnings - tillstånd avseende fortsatt och utökad kalk - stensbrytning och vattenverksamhet i Stucks kalkbrott på Gotland. En tidigare dom i Nacka tingsrätt- markoch miljödomstolen, har överklagats av Naturvårsverket, länsstyrelsen i Gotlands län och ett antal fristående föreningar. Sedan en av klagandena beretts tillfälle att komplettera sitt överklagande kommer sökanden i målet, SMA Svenska Mineral AB, att beredas tillfälle att yttra sig över de många överklagandena. En tidsplan över den fortsatta handläggningen kommer att upprättas. Sista ordet om kalkbrytning är därmed inte sagt utan kommer sålunda att avgöras i en högre instans. 10

11 Publikrekord vid Svea Hovrätt sidorna På besök bland offer och förtryckare sidorna Die Laienrichter Schweiz lekmannadomare som var nära att försvinna sidorna FÖRENINGSNYTT Valberedningen önskar fler förslag sidan 18 Nämndemännens valberedning hoppas på att du hör av dig som medlem med goda förslag på ledamöter i kommande förbundstyrelse. I NRF:s valberedning ingår Eva Persson, Michael PB Johansson och Erland Eriksson. Redaktionsråd: Ordförande: Lars Lassinantti Riksdalervägen Luleå tel: Eva Olsson Skolgatan 13 C Norrsundet tel Marika af Winklerfelt Bastugatan Stockholm tel Staffan Björnberg V Vallgatan Ystad tel NRF:s arbetsutskott: Lars Lassinantti adress se ovan Vice ordförande Marika af Winklerfelt adress se ovan Förbundssekreterare Staffan Björnberg adress se ovan Förbundskassör Bo Sjöberg Hertig Carls Allé Karlskoga tel Barbro Tjernström Össby gård Tegelbruket Söderköping tel Ansvarig NRF:s kansli: Britt Winberg tel Arne Olofsson och Tuovi Ingemansson, kassör respektive ordförande i Jönköpings nämndemannaförening. En klart lyckad sammandragning, tyckte båda två om det regionala mötet. Spänstig debatt i Jönköping på regionträff Debatten var livlig och stämningen god. Att träffas och utbyta erfarenhet är något mycket värdefullt. Så kan några av de intryck sammanfattas när nämndemän träffades på regional konferens i Jönköping. sidorna Bankgiro ANGÅENDE ADRESSÄNDRING ELLER PRENUMERATION: 11

12 FÖRENINGSNYTT JÖNKÖPING Många mötte upp på regionmöte Under senare år har styrelsen för NRF arrangerat ett antal regionala konferenser. I helgen före riksdagsvalet möttes nämndemän i Jönköping där drygt 40 aktiva inom flera nämndemannaföreningar möttes. Deltagare kom från föreningar i Småland, Östergötland, Gotland och Södermanland. Spänstig diskussion En som var med var FS-ledamoten Ingela Ohldin. Hon tyckte att även denna gång blev det regionala mötet mycket lyckat. Spänsten i diskussionen var påtaglig med hög nivå på det intellektuella samtalet. Hon fann att det blev en givande debatt i en mängd olika frågor, bland annat om den tänkta fria kvoten. Många deltagare instämde i Ingelas höga betyg. En av dessa var Sture Gardell från Gotland. Han säger till tidningen Nämndemannen att de regionala konferenserna verkligen kan bli lyckade, när de är bra planerade och när intensiteten i diskussionen är påtaglig. Ett intressant ämne under regionträffen denna gång var ju förslaget om fri kvot, påpekar Sture. Förslaget som går ut på att personer utanför de politiska partierna också ska kunna nomineras till nämndemän. Många i landet undrar ju ibland varför just de politiska partierna idag nominerar till nämndemän. Försvar nuvarande system Till försvar för nuvarande system är att kriterium för demokrati är att de politiska partierna utgör basen för lagstiftningen i landet. Lagarna stiftas av politikerna i Sveriges Riksdag. Det kan ju då vara naturligt att landets nämndemän nomineras av just dessa partier. God inblick En lekmannadomare kan med sin erfarenhet i domstolarna också få en god inblick i hur relevant en lagstiftning är, fortsätter Sture. Det finns med andra ord en intelligent tanke bakom att just politiska partier föreslår personer till lekmannadomare i en demokrati. Om lagstiftning behöver förbättras, kan ju en nämndeman delge denna uppfattning till det politiska parti som vederbörande är aktiv inom. Tillfredsställd Tuovi Ingemansson är ord - förande i nämndemannaför - eningen i Jönköping. Hon säger att hon är mycket tillfredsställd med konferensens utfall. Trevligt att träffa så många nämndemän och dessutom i Jönköping, säger hon. Den vitala debatten och trivsamheten i umgänget var påtaglig. Intrycket är att stämningen alltid är på topp när nämndemän möts, påpekar Tuovi. Det är väsentligt att nämndemän från olika föreningar träffas på detta vis. Att utbyta erfarenheter med varandra är mycket berikande. Våra föreningar blir därmed bättre, detta är i alla fall en förhoppning. Josefine Wilhelmsson och Åsa Li Åsa. Mycket god information del Förbundsordförande Lars Lassinantti och Sören Viking från Nyköping. GÖTEBORG Under hösten har Stor- Göteborg planerat för en rad aktiviteter. Under hösten ser föreningen i Stor-Göteborg fram emot intressanta besök. 23 oktober besöks organisationen KRIS, en förkortning för Kriminellas Ingela Ohldin och Eva Ohlsson Revansch i Samhället. En mycket viktig organisation i dagens Sverige. KRIS bidrar på ett effektivt sätt till att tidigare kriminella kommer in i ett normalt liv efter tiden på fängelset. En tid av utsatthet ska nu omvandlas till att vara en del av samhäl- 12

13 Jan Ekström, i samtal med Karl-Erik Gustavsson. born, från Jönköping. Ett bra möte, säger gavs oss., båda från förbundsstyrelsen. FS- ledamöterna Staffan Björnberg och Frank Norgren. Thomas Carlsson, vice ordförande i Jönköping. let. Plats för besöket är Heurlins plats 9 vid Järntorget. 13 november är det föreläsning inom ämnet Advokatbyråer vad händer i deras vardag? Advokatbyrån MAQS besökes där immaterialrätt diskuteras. Föreningen återkommer med information om tid och adress för besöket. 8 december är ett besök inbokat vid polishuset. Trafikpolisen hur arbetar man inom trafikpolisen? är ämnet för mötet. Plats för besöket är Ernst Fortells plats. 13

14 MALMÖ Björn le Grand mötte stor publik Nämndemannaföreningen vid Hovrätten över Skåne och Blekinge har under senare tid arrangerat särskilda talarkvällar. Man har här bjudit in intressanta personer som talat inom ett särskilt ämneområde. Nyligen talade sålunda hovrättsrådet Björn le Grand på ett välbesökt möte. Ämnet för kvällens anförande var Utom rimligt tvivel. Björn le Grand påpekade att för att nå denna för domstolar så viktiga punkt krävs, för - utom de inblandades utsagor, stödbevisning av olika slag. Föreningens medlemmar fick en grundlig genomgång av allmänna beviskrav men också av olika förekommande typer av bevis. Man skiljer på direkta och indirekta bevis, samverkande bevis, serie- och kedjebevis, eliminations - bevis och motbevis. Björn le Grand redogjorde för innebörden av dessa bevis och för deras tillämpning. Kvällens tema upplevdes som mycket relevant och framförandet var synnerligen pedagogiskt formulerat. Som alltid vid intressanta föreläsningar följde en livlig och givande frågestund varpå föreläsaren avtackades. Föreningen har under de senaste åren fokuserar på aktiviteter av utbildningskaraktär vilket av deltagandet att döma varit uppskattat. Karl Axel Axelsson Ordförande nämndemanna föreningen vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 14 FÖRENINGSNYTT STOCKHOLM Publikrekord vid Svea Hovrätt Köerna utanför Svea Hovrätt var långa när Öppen domstol arrangerades. Intresset för Sveriges äldsta domstol var tydligt. Många ville veta hur det går till i en domstol. Köerna var långa, många ville besöka Svea Hovrätt. Under senare år har Domstolsverket arrangerat Öppen Domstol. Svea Hovrätt fyller 400 år i år och fann här ett verkligt gott skäl att arrangera Öppen Domstol. Under en uppskattad söndag välkomnades stockholmarna till Sveriges äldsta domstol. Öppen Domstol arrangerades också samma dag i Kammarrätten och vid Högsta Domstolen. Catarina Ingvarsson är ordförande i nämndemannaföreningen vid Svea Hovrätt. Hon var en av dem inbjudna lekmannadomare som fick agera just det hon gör i denna domstol nämligen att vara nämndeman. I ett av målen medverkade hon i sin traditionella roll. Hon anser att ett evenemang som Öppen Domstol förstärker den folkliga förankringen för landets domstolar. Det är verkligen glädjande att en domstol som denna kan locka så många, säger Catarina. Helena Enström, Linda Hallstedt, Catarina Ingvarsson och Magnus Ulriksson. Förståelsen för nämndemännens medverkan i våra domstolar ökar med en dag som denna, påpekade Catarina. Ett bevis för att många stockholmare är verkligen nyfikna på denna domstols verksamhet. Välplanerat Lars Nopp tillhörde också de nämndemän som var aktiva denna dag. Öppen Domstol är ett väldigt lyckat arrangemang, tyckte Lars. Informativt. Välplanerat. Intresset från allmänheten är stort, det visar att den här sortens satsningar är väldigt bra. Intresset bland allmänheten var s Svea hovrätt för att ta del av de o systemet i Sverige.

15 Agneta Munther, hovrättsråd och Joanna Björklund, hovrättsfiskal under Öppen Domstol vid Svea Hovrätt. Öppen Domstol ökar förståelsen för vårt rättsväsende, säger han. Den här sortens satsningar minskar avståendet mellan människor utanför domstolarna och dem som är aktiva, innanför systemet. Mycket bra! Mer av sådant här. Vi i Sverige har ett rättssystem som vi ska vara stolta över, därför är det viktigt att så många som möjligt har kunskap om vårt goda rättssystem. I Sverige tar vi saker och ting ibland alldeles för lättvindigt självklara. Länge diskuterades det oroligt om lekmannadomare skulle få bli kvar vid landets överrätter, påpekar Lars Nopp. Jag tror att förståelsen för vår medverkan ökar med en sådan här dag. Att ett evenemang som Öppen Domstol bidrar till detta är uppenbart, påpekar Catarina Ingvarsson. I min kontakt med många av besökarna här kan jag märka av en tydlig uppskattning och nyfikenhet inför vårt uppdrag Många av dem som kommit hit på besök upplever att lekmannadomare utgör ett dynamiskt och spänstigt inslag i domstolarna, säger Catarina Ingvarsson. Vi för ett språk som inte är den skolade juristens. Vi för resonemang som är den vanlige medborgarens, och det gillar allmänheten. Fem största Nämndemannaföreningen vid Svea Hovrätt utgör en av de fem största inom den svenska nämndemannarörelsen. Catarina Ingvarsson har märkt av att fler nämndemän vill engagera sig i föreningen och nämndemannarörelsen. Det är hoppingivande, säger Catarina Ingvarsson. Ju fler vi är inom vår rörelse, desto slagkraftigare blir vi. tort för Öppen Domstol. Många stockholmare hade sökt sig till lika målen och därmed få fördjupad kunskap om det rättsliga Nämndemannen Lars Nopp och medarbetaren på Svea Hovrätt, Mary Lyngander. En mycket lyckad dag, tyckte Lars om Öppen Domstol. Intresset från allmänheten visar att detta är en korrekt satsning. 14

16 FÖRENINGSNYTT NÄMNDEMÄN I ÖSTER Föreningen Falu domstolars nämndemannaförening har lyckats bra vad gäller medlemstillströmning, berättar ordföranden Frank Norgren. Den nya dalaföreningen har nämligen gått från tidigare 82 medlemmar i tre föreningar till 118 i den nya. Nämndemän från alla domstolar inom det aktuella upptagningsområdet finns med som medlemmar Föreningen meddelar att resa till Stockholm är inplanerad. Den 28 oktober reser man till huvudstaden för att besöka Svea Hovrätt och Långholmen. 15 november arrangeras Domstolens Dag i Falun, ett evenemang som brukar röna stor uppskattning. Ett ämne denna dag blir Våld i nära relationer, ett annat behandlar begreppet bokstavsbarn. Programmet under Domstolens dag 15 november startar 10:00 och slutar 15:00. Ordföranden Frank Norgren berättar att föreningen uttrycker en glädje över den starka medlemstillströmningen. Vi satsar på stort och smått, säger han. Vår ambition vad gäller våra program är att de ska locka till uppslutning bland våra medlemmar. Uppskattat under senare tid har varit en blygsam giv inom för - eningen, berättar Frank. Och vad är det? Jo, frukten, vi bjuder på frukt varje vecka, året om. Mycket uppskattat, bara det är värt ett besök hos oss! 16 Nämndemannen Thorkel Åkesson betraktar Stalin. På Röda torget pågick ett jubileum och i skulpturparken uppenbarade sig en kvinnogestalt. På besök bland offer och förtryckare Moskvas romska teater Landets nämndemän är ett vetgirigt folk. Att resa är att lära sig. Under hösten har nämndemän besökt både Moskva och städer som Zürich, Bern, Lausanne och Genève. Camilla Löfstedt, nämndeman från Göteborg tillhörde de nämndemän som besökte den ryska huvudstaden Moskva. Intrycken från resan är många, berättar Camilla. Att ta sig hit är inte så enkelt, reglerna för att erhålla visum kan upplevas som väl omfattande. Varje dag under detta fyradagarsbesök var mycket värt. Ett privilegium att ha fått besöka denna stad. Ett intryck som jag verkligen tar med mig är besöket på Moskvas skulpturpark, där gamla diktatorer visades. Efter Sovjetunionens NÄMNDEMÄN I SCHWEIZ Die Laienrichter spelar fortfarande en viktig roll Schweiz är ett land, som alla känner till, men få svenskar vet så mycket om. Under några dagar i oktober gjorde nämndemän i NRF:s regi en bussrundtur till städerna Zurich, Bern, Lausanne och Geneve. Schweiz är ett statsförbund bestående av 26 kantoner med ganska stor självständighet och med delvis olika rättssystem. Efter ankomsten till flygplatsen för landets största stad, Zürich, vidtog guidad stadsrundtur där. Nästa resmål var Appenzell, en liten kanton långt österut i landet med bara innevånare. Uppskattat var att redan här kom personal den långa vägen från svenska ambassaden med dess andre man Per Sjönell i spetsen. Snabbt hade vi därmed tillgång Nämndemän i Bern vid besöket på svenska ambassaden. till stor sakkunskap om Schweiz och mycket är annorlunda. En gång per år en söndag i april samlas man på torget i Appenzell för att fatta årets folkomröstningsbeslut. Alla medborgare över 18 år är välkomna, men bara 30% brukar komma. En del klarar inte att stå i 2 3 timmar, andra måste arbeta. På torget utses såväl politiska beslutsfattare som domstolsledamöter d.v.s. både nämndemän och yrkesdomare. Genom att höja ena näven röstar man för en kandidat eller ett beslut. Många känner varandra och valhemligheter kan man glömma! Nästa dag var det dags för hu-

17 Moskvas skulpturpark. Här möts förtryckare och offer. fall samlades här i denna park gamla statyer av de gamla härskarna. Men i samma park har också ryska konstnärer utformat ett minne över det kommunistiska förtryckets offer. Mycket gripande och vackert, säger Thorkel Åkesson, nämndeman från Stockholm. Jag rekommenderar fler att resa till detta land, Ryssland behöver besökare från väst. Detta är också Europa, vilket vi inte får glömma bort. Vi svenskar har mycket gemensamt med detta land, inte minst historien. I övrigt besöktes museer, en romsk teater och samtal fördes också med en medarbetare inom den ryska duman, det ryska parlamentet. vudstaden Bern. Svenska ambassadören Magnus Hartog-Holm med personal samt advokaten Anna Noel hade mycket att lära oss bl.a. om vad ambassaden gör för svenskar som begår brott och blir inlåsta. Nämndemän som utsågs var 30% yrkesjurister och att man kunde bli vald till lekmannadomare (Laienrichter) på livstid. Så var det dags för fransktalande Schweiz. I Lausanne besöktes Högsta Domstolen (HD), på franska, Tribunal Federal. Landet har fyra officiella språk franska, tyska, italienska och rätoromanska. Varje domare väljer själv fritt det språk vederbörande vill yttra sig på. Tolkar förekommer inte och övriga domare förväntas förstå. Den domare som vill göra karriär måste därför behärska alla de tre större språken. Varje år inkommer cirka 8000 överklaganden till HD. Alla leder till ett beslut, men blott ca 50 ärenden leder till offentliga överläggningar. I nuläget behandlas allt som kommer in, men man diskuterar att införa någon form av prövningstillstånd. Den som vill lyssna, anmäler sitt intresse på internet och antalet anmälningar styr sedan valet av storlek på förhandlingssal. Den intresserade får också besked om vederbörande får plats. I Genève väntade den svenskfödde, schweiziske advokaten, Martin Ahl - ström. Mera undervisning av yttersta toppklass kom oss till del. I den här kantonen gäller att såväl blivande domare som åklagare och nämndemän gör klokt i att gå in i något politiskt parti. Till dessa uppdrag utses man genom val, men på förslag av partierna. Partierna tycker dessutom mycket om att nominera sina medlemmar som aktörer inom rättsväsendet. Martin, som gått i skola i franska delen av Schweiz, fick därmed också undervisning i tyska och då rikstyska. Han minns hur frustrerande det var att vid besök i tysktalande delar av landet ej förstå landsmännen, ty där talades schweizertyska. Han har heller inte gått vidare med sina tyskstudier, varför en domarkarriär idag är stängd för honom. Martin ombads också ge sin syn på vad lekmän kan bidra med i domstolarna. Han upplever att nämndemän behövs för det finns en risk att yrkesjuristers verklighetsbild över tid alltmer domineras av lagar och paragrafer. När NRF:s reseansvarige, Marika af Winklerfelt, avtackat Martin, sattes punkt för en lång rad tack till duktiga föredragshållare, som fick NRFs standar eller slipsnålar som minne. Därigenom finns numera NRF:s symboler spridda längs vår väg genom Schweiz. Till sist några slutintryck från olika deltagare: Finns det något vackrare land än Schweiz? Allt har varit så välorganiserat! Trevligt att få tid att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet! Nu har vi fått många nya infallsvinklar på vårt nämndemannauppdrag! Håkan Killius 17

18 FÖRENINGSNYTT ÖREBRO Örebro tillhör landets för - eningar med ett varierat program. I slutet av september var fokus inriktat på svensk historia. Föreningen hade bjudit in till ett besök i Nyköping. Temaämnet för detta besök var svensk historia. Nyköping är ju bland annat bekant för det som senare kallats för Nyköpings gästabud, medlemmarna i föreningen besökte Kungstornet i Nyköping, med sitt angränsande museum. Under medeltiden präglades Närke och Södermanland av ett gemensamt styrelseskick med gemensamt rättsväsende och administration. Vårt besök i Nyköping präglades av god trivsel, berättar Karin Einarsdotter-Carlén. Göran Wall i styrelsen för föreningen i Örebro organiserade resan till Nyköping. Sådana här besök är viktiga, det stärker den goda andan i vår förening och bidrar säkert till vårt höga medlemstal. Örebro tillhör de nämndemannaföreningar med bäst anslutning bland nämndemännen inom sitt tingsområde. Under oktober arrangerade föreningen i Örebro ett möte som lockade många medlemmar. Ledamoten i Högsta Domstolen, justitierådet Göran Lambertz hade inbjudits. Lambertz har ju profilerat sig i en rad rättsliga fall, inte minst har has åsikter i fallet Thomas Quick väckt uppmärksamhet. Lambertz besök väckte till många intressanta frågor, där just fallet Quick diskuterades. Lambertz var justitiekansler mellan 2001 och Valberedningen, Eva Persson, Michael PB Johansson och Erland Eriksson. ÖREBRO Wadköping - ett äldre Örebro. Hör gärna av dig till valberedningen Valberedningen vill med dessa rader meddela läsekretsen att man mer än gärna tar emot fler goda förslag på namn! Förslag avseende ledamöter i den nya styrelsen liksom revisorer - och ny förbundsordförande. Lars Lassinantti har ju aviserat att han ej kommer att kandidera för en ytterligare period som ordförande. Erland Eriksson som är valberedningens ordförande låter hälsa genom tidningen att ambitionen är som vanligt för NRF:s valberedning, att föreslå en styrelse med god förankring bland medlemmarna. Så om du vill föreslå namn ring eller maila medlemmarna i valberedningen! Du når valberednngen bäst på eller Örebro gör sig redo inför kongressen Karin Einarsdotter-Carlén tillhör styrelsen för Örebro läns nämndemannaförening. Den förening som sökte och fick uppdraget att arrangera nästa års kongress. Karin säger till tidningen Nämndemannen att man redan nu inom örebroföreningen börjat planera för kongressens olika arrangemang. Örebro är en stad känd för mycket, inte minst dess kultur. Det är också en synnerligen vacker stad med en imponerande historia. Varje person som besökt Örebro kan inte annat än imponeras av staden och dess vackra byggnadsverk. Det räcker med att tänka på Örebro slott - en byggnad som vittnar om Örebro universitet. Slottet inte bara Örebros fina utan också om Sveriges stolta historia. - Örebro är redo för kongress! säger Karin. Nu hoppas vi bara att de besökande kongressdeltagarna är redo för Örebro! 18

19 KRÖNIKA OM DELAKTIGHET Är vi inte utestängda? Diskriminering eller bristande bemötande? Vi tänker kanske inte på det. Vi finner oss. Men varför är vi inte jämställda med övriga i domstolen? Men de är ju personal! invänder någon. Jovisst, men vi är ju likställda i domsutövandet. Lika röst. Varför inte jämställda i övrigt? Varför behandlas vi diskriminerande? Stängs ute. Vi har en jättebra lagman i vår domstol, säger en nämndemannaordförande, när jag ringer upp. Vi har stort fint nämndemannarum, har domstolens dag Har ni personalingång? Nej, inte för oss nämndemän. Vi har ingen tagg. Vi får gå runt. Gemensam matsal och fikarum? Nej, det går väl inte Men vi hade det tidigare, och det var bra. Så kan samtalet gå. Många nämndemän tycker att personalen är mycket professionell och att vi bemöts bra. Utom av en del juristdomare, till och med några chefer vid domstolar i landet, som mer eller mindre tydligt visar sin avoghet. Insändare Hur är det möjligt att ha en domstolschef som är negativ till nämndemän? Är inte det tjänstefel? Och alla hovrätts- och kammarrättspresidenterna som skrev att de ville ha bort nämndemännen (SvD 5 juni 2012)? Ska de sitta kvar med sin negativa inställning? Nu efter riksdagsbeslut och ny regering kanske de ska byta jobb? Till och från stormar det kring nämndemännen. Bort med dem! Särskilt de i hov - rätten. Några jurister är särskilt negativa, den unge juristprofessorn Mårten Schultz, 39, är urskillningslöst kritisk, liksom professor Claes Sandgren. Det blev en utredning 2013 Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan. Hovrättsnämndemännen skulle bort. Fri kvot skulle införas. Arvoderingen skulle räknas upp till det dubbla. Ömsom vin, ömsom vatten. I juni 2014 togs beslutet av en enig riksdag. Alla nämndemän blev kvar, även i hovrätten. Hej Nämndemannen Jag satt med vid ett mål nu under året och var en av tre nämndemän som var av annan inställning. Åklagaren hade under huvudförhandlingen framställt ett yrkande om att rätten skulle döma ut böter för rättegångförseelse med anledning av den tilltalades uppträdande. Under stycket övrigt i domslutet står att läsa att jag var av skiljaktig mening. Enligt ansvarige för förhandlingen, jag vet ej hennes titel, fick jag veta att det står det med vid brottmål när det är skiljaktig mening. Vid andra mål, har det hänt att domaren efter överläggning med oss nämndemän har talat om för rätten att någon/några av nämndemännen reserverat sig och/eller varit Krönikören tillsammans med Uno Jansson, Lars Lassinantti och Frank Norgren vid ett möte i Umeå med förra förbundsstyrelsen. av annan åsikt. Märk väl inga namn nämns. Det som får mig att fundera, är att i domslutet är det underskrivet enbart med ett för - och efternamn, ingen titel, på ansvarig för förhandlingen och så mitt namn under stycket övrigt med både titel och namn. Är det rätt? Det borde väl räcka med att det protokollfördes eftersom vi inte var Hovrättspresidenterna blev också kvar trots en svidande kritik av nämndemannasystemet som sades hindra effektiviseringen av hovrätterna. Den demokratiska aspekten var viktigare, ansåg riksdagen. Men fortfarande diskrimineras nämndemännen. Mer eller mindre allvarligt vid olika domstolar. Här ett axplock (lokala skillnader förekommer): Nämndemän får inte gå in på sin arbetsplats genom personalingång (inre säkerhetszonen), är utestängda från domstolens administration och bjuds sällan in vid pauserna på kaffe t.ex., får inte tillgång till domstolens matsal, får inte vissa förmåner som enbart tillkommer personal, t.ex. kaffe, frukt, får inte tillgång till Intranätet, inte ens genom personlig kod, får själv stå för ev. personalparkeringskort och parkeringsutlägg under flera månader, bjuds inte alltid in till domstolens evenemang inte ens företrädare för nämndemannaföreningen, omnämns inte i t ex jubileumsskrift om domstolen utan förbigås med tystnad, har inte tillgång till dator - och vilrum endast genom anmälan till administrationen. Man frågar sig: Utgör nämndemännen en säkerhetsrisk? Varför är inte nämndemännen jämställda med personalen? Aktivitetsförslag: Ta upp frågan vid första bästa tillfälle! Leif B Magnusson Nämndeman Svea Hovrätt eniga om åklagarens yrkande? Det har inte med min inställning att göra den står jag fast vid däremot kanske alla namn på nämndemän, notarie och ansvarig ska skrivas ut i domslutet för att det ska bli balans anser jag. Ulla Palmgren Göteborgs Tingsrätt 19

20 KRÖNIKA: OMI SÖDERBLOM, HOVRÄTTSDOMARE Omi Söderblom är domare vid Svea Hovrätt. I år kom hon ut med en bok om sin farfar, Helge Söderblom, son till ärkebiskopen Nathan Söderblom. 20 Boken om Helge Söderblom - begåvad och motarbetad son till Nathan Söderblom Domaren som blev författare Min cykel är nog Sveriges mest fotograferade hoj. I vart fall i samband med medias bevakning av Sveriges största överrätts domstolsavgöranden. I ur och skur står journalister med sina raggsocksförsedda mikrofoner utanför Wrangelska palatsets lilla entrétrappa och levererar sina oj, oj eller aj, aj eller fy, fy eller nämen det är ju inte klokt, inte klok eller det var på tiden, på tiden eller kort och gott usch. Vid sidan av journalisten står min tvåhjuling tjudrad. Fångad på vartenda tidningsfotografi och varje reportagefilm. Och så har han stått i 20 år, min rosa stålhingst med vit fårskinnssadel. Lika länge som ägarinnan varit ordinarie domare i Svea hovrätt. Efter alla dessa år finns det knappt någon advokat, åklagare, nämndeman eller kollega som inte ler ömt, igenkännande åt min vapendragare. Min cykel kan också vara bra att ha när man ska ge sig ut på upptäcksfärder. För ungefär tio år sedan började jag, på lediga stunder, en sådan tripp. En forskningsresa till min egen bakgrund. Efter 40 år på domarbanan debuterade jag som författare i april I min bok I skuggan av Nathan får läsaren lära känna människan Nathan Söderblom ärkebiskoparnas ärkebiskop tillika nobelpristagare, fredsrörelsens och det internationella samtalts initiativtagare. Boken recenserades i förra numret av Nämndemannen. Låt mig delge er ett klipp ur min bok: Jag rullar cykeln, med portföljen i den mörkrosa barnsadeln, uppför Johannesgränds lilla backe, viker av till vänster in på Österlånggatan, trampar i väg. Regnet står som spön i backen och piskar i ansiktet, blåsten ligger mot mig. Vinden från en sidogränd skär likt en kniv och snurrar runt sig själv. Min långa kalufs sveper som en havrefärgad sandstorm kring huvudet. När jag kommer till Järntorget tittar jag som varje morgon mot 78:ans andra och tredje fönster, från höger, på våningsplanet högst upp, där min farfar en gång bodde Hans enda egna hem, ett stenkast från mitt nuvarande. Rullar vidare Lilla Nygatan, över bron, svänger höger in på Fredsgatan, stannar till vid nummer 4 gamla Sundsvallsbanken huset hör numera till Utrikesdepartementet. Portalen pryds av ett överstycke med två nakna figurer, en kvinna med skulptören Christian Erikssons hustru som förlaga, och en man, som bär dåvarande Parispastorn Nathan Söderbloms drag.»när jag svängt ihop hans huvud, satte jag för säkerhets skull helskägg på det. Det kunde inte vara roligt för pastorn att trona över bankentrén«, ursäktade bildhuggaren sig efteråt med glimten i ögat. Jag minns att Anna Söderblom,»gamla farmor«, kraftfullt hävdade att det bara var ansiktet som farfarsfar suttit modell för, inte kroppen. Den spröda damen, alltid sorgklädd med breda kragar i vit spets och anslående bruna ögon under kupade ögonglober (såna som jag håller på att få) framhöll gärna att hennes make av kungen blev erbjuden adelskap. Att jag kommer ihåg det beror på att hon stolt lade till att han avböjt. Anna utkom 1948 med boken»på livets trottoir.«en ovanlig titel förstås med fransk stavning men, som allt vad hon gjorde eller sa, noga uttänkt. På trottoiren, inte förnämt avskild från den profana hopen på livets gatustråk, men ändå med distans, gläntade hon på familjedörren, utan att öppna den. Nu bestämmer jag mig för att göra det jag tänkt länge. Undersöka min farfars bostad. Framkommen till mitt tjänsterum i Svea hovrätt, där jag är domare, slänger jag en blick på det berömda fotografiet av Nathan Söderblom, där han strålande korsar en gata, med slokhatten i handen. En kopia satt en gång på författaren Sven Stolpes biblioteksvägg, biskopen Gustaf Auléns dito och så många, många andras. I sin bok»det svenska geniet«säger Stolpe på tal om detta att fetischdyrkan kan tolereras i måttliga former. Så sant, tänker jag. Vid sidan av fotona på mina

Brev till styrelsen om konferens 2013 med ordförandena i föreningarna

Brev till styrelsen om konferens 2013 med ordförandena i föreningarna 3/2012 Nämndemännens Riksförbund NRF Utgåva nr 143 sedan starten 1977 18 oktober 2012 Det är självklart ibland mycket svårt att döma, därför är resonemangen med andra i en nämnd, inte minst nämndemän,

Läs mer

MINSKAD BROTTSLIGHET OCH MINSKAD INTEGRITET?

MINSKAD BROTTSLIGHET OCH MINSKAD INTEGRITET? ENGAGERADE NÄMNDEMÄN MÖTTES I BRUNNSVIK Åke Karlsson, Ann Britt Berggren och Eleni Rydell tillhörde deltagarna i Brunnsvik liksom Frank Norgren och Bengt Holmquist. 1/2009 Nämndemännens Riksförbund NRF

Läs mer

Konferens i Luleå med många deltagare

Konferens i Luleå med många deltagare Barbro Sundberg Weitman NYA REGLER OM ADOPTION sidan 9 Brynolf Wendt Nämndemännen och förtroendet för domstolarna sidan 20 3/2009 Nämndemännens Riksförbund NRF Tema: Alkohol&kriminalitet Utgåva nr 131

Läs mer

Möte i Umeå lockade till stort engagemang

Möte i Umeå lockade till stort engagemang Tema: SÄKERHETEN I VÅRA DOMSTOLAR sidorna 3 9 BRITA SUNDBERG WEITMAN: FALLET ASSANGE sidan 9 BERT NYMAN : NÄMNDEMAN AMATÖR och HOBBYDOMARE? sidan 20 3/2010 Nämndemännens Riksförbund NRF Möte i Umeå lockade

Läs mer

ÄR KAMPEN MOT KOKAIN FÖRLORAD? Tema: INNEDROGEN SOM HOTAR SAMHÄLLET NRF PÅ GIVANDE POLSK UTBILDNINGSRESA. Bert Nyman: Lars Lassinantti:

ÄR KAMPEN MOT KOKAIN FÖRLORAD? Tema: INNEDROGEN SOM HOTAR SAMHÄLLET NRF PÅ GIVANDE POLSK UTBILDNINGSRESA. Bert Nyman: Lars Lassinantti: Bert Nyman: Det bidde inte ens en tumme sidan 14 Lars Lassinantti: Avtal med Domstolsverket ger NRF ökad tyngd sidan 2 2/2010 Nämndemännens Riksförbund NRF Utgåva nr 134 sedan starten 1977 20 maj 2010

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende nr 2 2008 Nya sammanläggningar Barnet i fokus Praktikplats Europa Pedagogiskt teknikstrul Ny generaldirektör för Domstolsverket domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR De bygger verktyg för förtroende

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

ATT TVISTA OM ARVET KAN PÅGÅ LIVET UT

ATT TVISTA OM ARVET KAN PÅGÅ LIVET UT NRF ARRANGERAR RESA TILL SAN PATRIGNANO VENEDIG MILANO BEGRÄNSAT ANTAL BILJETTER sidan 24 3/2008 Nämndemännens Riksförbund NRF TEMA:ARVSTVISTER Utgåva nr 127 sedan starten 1977 18 oktober 2008 Jan-Erik

Läs mer

domkretsen Byggboom i domstolsvärlden Brukarnas åsikter tillvaratas Fakturor i ny form Modernare rättgång Trivsel på arbetet granskas nr 3 2006

domkretsen Byggboom i domstolsvärlden Brukarnas åsikter tillvaratas Fakturor i ny form Modernare rättgång Trivsel på arbetet granskas nr 3 2006 nr 3 2006 Fakturor i ny form Modernare rättgång Trivsel på arbetet granskas domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Byggboom i domstolsvärlden Brukarnas åsikter tillvaratas Fakturor i ny form Modernare

Läs mer

brottsoffer Mångkulturellt brottsofferstöd Stark berättelse från en far vars son mördats Så mycket kostar våldet mot kvinnor tidningen

brottsoffer Mångkulturellt brottsofferstöd Stark berättelse från en far vars son mördats Så mycket kostar våldet mot kvinnor tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2007 Stark berättelse från en far vars son mördats sidan 20 Så mycket kostar våldet mot kvinnor sidan 5 Mångkulturellt brottsofferstöd Hur bemöter

Läs mer

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form nr 3 2009 E-stämning införs Bättre mediekontakter Tidredovisning på gång Bra samtal med chefen domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Förvaltningsrätter tar form Öppna domstolar lockar många besökare

Läs mer

domkretsen Beatrice Ask om Stockholmsprogrammet Spanien konkretiserar

domkretsen Beatrice Ask om Stockholmsprogrammet Spanien konkretiserar nr 1 2010 Riktlinjer för vittnesstöd Aktivt i bloggosfären Kortare omloppstider Omedveten diskriminering domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Beatrice Ask om Stockholmsprogrammet Spanien konkretiserar

Läs mer

PRESS JUDICATA. Thomas Bodström -om olika förutsättningar. Lambertz - juridiken i Quick-ärendet. Martin Klette. Heter du Anders

PRESS JUDICATA. Thomas Bodström -om olika förutsättningar. Lambertz - juridiken i Quick-ärendet. Martin Klette. Heter du Anders #4 2012 Juridiska Föreningen Uppsala PRESS JUDICATA 1 Martin Klette fotbollsagenten Tema arbetsliv Heter du Anders - eller är du kvinna? Bär svensk arbetsrätt ett glastak? Lambertz - juridiken i Quick-ärendet

Läs mer

Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet. Den gäller alla även folkmordsmisstänkta.

Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet. Den gäller alla även folkmordsmisstänkta. Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet. Den gäller alla även folkmordsmisstänkta. Lise Bergh, Amnesty Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 7 2009 årgång

Läs mer

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra nr12003 Taktik för trygghet Elisabeth Fritz kräver respekt Traditioner och tapas i Barcelona Vitsen med Vera domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av

Läs mer

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004 nr 3 2004 Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00 Handel med kvinnor Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999 RKP KUT Rapport 2000:1 Dnr KUT/A-492-614/00 Rikskriminalpolisen Kriminalunderrättelsetjänsten Illegal invandring Innehåll 1 Inledning...1 2 Sammanfattning....2

Läs mer

brottsoffer Med rädslan som ständig följeslagare 2 740 unga om våld i vardagen Blekinge BOJ följer upp alla domar tidningen

brottsoffer Med rädslan som ständig följeslagare 2 740 unga om våld i vardagen Blekinge BOJ följer upp alla domar tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2007 2 740 unga om våld i vardagen sidorna 6-7 Blekinge BOJ följer upp alla domar sidan 18 Med rädslan som ständig följeslagare lösnummerpris

Läs mer

domkretsen Vardagen för notarien ger perspektiv på juridiken Modernare rättegång

domkretsen Vardagen för notarien ger perspektiv på juridiken Modernare rättegång nr 2 2005 Alla har nu fått Vera Migrationsdomstolar Rättegångsspel Ny sexualbrottslag domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Vardagen för notarien ger perspektiv på juridiken Modernare rättegång

Läs mer

domkretsen Samarbete och dialog i Malmö Öppnare domarbana Ny domarskola Migrationsdomstolen ett år:

domkretsen Samarbete och dialog i Malmö Öppnare domarbana Ny domarskola Migrationsdomstolen ett år: nr 2 2007 Tester, tester, tester Domarspecialisering Vässad förtroendestatistik domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Migrationsdomstolen ett år: Samarbete och dialog i Malmö Öppnare domarbana

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden.

Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden. Serie Butikstest test Nr 1 2008 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen Från Automässan i Göteborg Statoil rustar

Läs mer

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål nr 3 2010 NMI visar vägen Verksamheten vässas Annorlunda bakgrund Friskvård i Östersund domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål Framtidens ledare 24

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 3/2011 årgång 16 Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 Stöd i domstol Målsäganden och vittnen i fokus Det

Läs mer

domkretsen Chefsadministratörer på frammarsch Ung i Sveriges Domstolar Många nya nämndemän

domkretsen Chefsadministratörer på frammarsch Ung i Sveriges Domstolar Många nya nämndemän nr 1 2006 Etik i domstol Vaddå Palasso? Fokus på framtiden Migrationsdomstolar domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Chefsadministratörer på frammarsch Ung i Sveriges Domstolar Många nya nämndemän

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer