Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson"

Transkript

1 Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren Drygt 3900 personer besvarade enkäten (stort tack för det). Även om många svarat på enkäten, ska man inte dra slutsatsen att si och så stor andel av den svenska befolkningen har en viss åsikt i en fråga. De som svarat på enkäten utgör inget slumpvis urval av befolkningen. Den som ville fick nämligen lov att besvara enkäten. Däremot kan man med viss säkerhet lita på den ålders- och könsskillnader som kommer fram. Om vi ser på den första frågan i tabell 1, framkommer en rejäl skillnad mellan den äldsta gruppen (personer födda före 1940) och de yngre grupperna. Även könsskillnaderna är påtagliga i samtliga åldersgrupper. Tabell 1: Tycker du illa om svordomar?

2 Jag hoppas att tabellen är begriplig trots sina förkortningar. I den vänstra kolumnen har vi de fyra åldersgrupperna (födda före 1940, födda mellan 1940 och 1959, födda mellan 1960 och 1979 och till sist födda efter Dessutom är de uppdelade på kvinnor och män. I den kolumnen anges också hur många personer som fanns i de olika grupperna, vilket anges i parentesen, t.ex. n=234, vilket alltså betyder att det var 234 kvinnor i den äldsta gruppen som besvarade enkäten. Och så ytterligare en förklaring. I den här första tabellen görs en jämförelse med en undersökning jag gjorde 1977, som besvarades av 95 personer. Frågorna var delvis desamma, men utförandet mycket annorlunda. Det är ändå intressant att notera att det för 35 år sedan var en stor skillnad i svaren från äldre och yngre, precis som det är i dag. Nästa fråga handlade om svordomsanvändningen. Tabell 2: Brukar du svära? Också här är det en stor skillnad mellan äldre och yngre. Om man jämför tabell 1 och 2, kan man slarvigt säga att den typiska svenska ståndpunkten är att man dels säger sig ogilla svordomar (tabell 1), dels säger sig svära ibland eller ofta (tabell 2). Så ser det ut i dag, och så såg det ut 1977 också. Det är en häpnadsväckande likhet mellan första och sista raden i tabell 2.

3 Tabell 3: Kan du tänka dig att svära i följande situationer? a. När du får fingrarna i kläm i dörren, b. När mobilen eller datorn krånglar c. När du tappar äggkartongen i affären d. I en äldre släktings närvaro Ett rimligt sätt att tolka den här tabellen är att säga att användningen av svordomar omgärdas v sociala restriktioner. Mest tillåtna är de i situationer av smärta. Därefter beskrivs en situation av ilska eller irritation (en sorts psykologisk smärta kanske man kan säga). Den tredje situationen beskriver också en ilska och irritation men här får man anta att svararen tänker sig att man observeras i affären, och då sjunker ja- svaren cirka tio procentenheter. Till sist kommer en fråga om en äldre släktings närvaro, och då sjunker ja- svaren ett rejält stycke. Det är uppenbart att svaren speglar en känslighet för den sociala situationen: hur uppfattas det om jag svär i en viss situation?

4 Tabell 4: Tycker du att människor som är med i ett tv- program, t.ex. Debatt, ska undvika att svära. Slutsatsen här måste bli att de flesta tycker att man ska undvika att svära i ett tv- program. I nästa tabell kan vi också se att en stor del av dem som svarat tycker att människor sköter sig när de är med i ett tv- program. Tabell 5: Tycker du att det svärs för mycket i radio och tv?

5 Tabell 6: Tror du att det svärs lika mycket i radio och tv som i samhället i övrigt? De flesta anser, föga överraskande, att det svärs mer i samhället i övrigt än i radio och tv. Det intressanta är egentligen att det finns några som är av motsatt ståndpunkt. Det svar man ger beror rimligtvis på individens egen utsiktspunkt i livet. Tabell 7: Tänk på en känd politiker. Tycker du att det är värre om han eller hon svär offentligt (t.ex. i en tv- intervju) än om han/hon svär privat?

6 Tabell 8: Tror du att kvinnor eller män svär mest? En rolig detalj i tabell 8 är att det i varje åldersgrupp är männen som är mest övertygade om att män svär mer än kvinnor. Kvinnorna, och speciellt kvinnorna i de två yngre åldersgrupperna, tror att det är ungefär lika. En rimlig förklaring till detta skulle kunna vara att det svärs mer i enkönade grupper än i blandade grupper. Tabell 9: Svärs det mer nu än för 25 år sedan? I de båda äldsta grupperna lutar det åt att man tycker att det svärs mer i dag, ide yngre grupperna att det är ungefär som förr. Att de yngsta ofta

7 svarar med att det inte har någon bestämd uppfattning är väl också rimligt med tanke på att deras språkerfarenheter inte sträcker sig lika långt tillbaks i tiden. Tabell 10: Tror du att det finns ett samband mellan användningen av svordomar och utbildning? Det är, om vi ser till alla svaren, lika många som tror att de med kortare utbildning svär mest som tror att det är sak samma mellan kort och lång utbildning. Den här frågan mer intressant om man kopplar svaren till yrkesbakgrund, men det är något som vi får återkomma till.

8 Tabell 11: Tycker du att skolan borde göra mer för att hindra bruket av svordomar? Svaret här är ganska klart. De äldre anser helt klart att skolan borde göra mer för att stävja användningen av svordomar. De yngsta, som lämnade skolans värld relativt nyligen, är inte lika övertygade om saken. Till sist: enkäten innehöll även en del öppna frågor. En av dessa var formulerad på följande sätt: Varför tycker du illa om svordomar eller varför tycker du inte illa om svordomar? Här är det argumenten som efterfrågas, och det kräver en del tid att gå igenom dessa öppna frågor och klassificera argumenten. Till detta får vi återkomma vid ett senare tillfälle.

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Din syn på barn och familjebildning

Din syn på barn och familjebildning 1 Din syn på barn och familjebildning Inledning. På uppdrag av Kommittén om barn i homosexuella familjer har Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört en enkätundersökning, som vänt sig till homo- och bisexuella

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker VECKOPENGEN IV FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Rapport Veckopengen IV Institutet för privatekonomi Ulla Samuel December 2001 US/Veckopengen IV Institutet för privatekonomi 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014 Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se Om undersökningen Bakgrund och syee Denna undersökning är ubörd av Novus på uppdrag av FORES. Undersökningen

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 1 Röster om facket och jobbet Rapport 1 av 5 2011 Synen på löner och löneskillnader Innehåll Sammanfattning.3 1 Inledning...6 2 Rimlig lön för olika yrken..7 3 Synen på löneskillnader mellan yrken..22

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer