EGETAR. KOM MED OCHBETE! STÖD VÅRT AR! Vi behöver dig. Nr Du får även raba

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EGETAR. KOM MED OCHBETE! STÖD VÅRT AR! Vi behöver dig. www.vegetarian.se www.halsoframjandet.se. Nr 3-4 2011. Du får även raba"

Transkript

1 EGETAR Nr KOM MED OCHBETE! STÖD VÅRT AR! Vi behöver dig us hela resten av 2011 pl ed ra va du r och du få BLI MEDLEM NU : du r få tidningen HÄLSA le ed So s nr 12/2011 av nu bo tra ex LSA so under av tidningen HÄ 5, 10 och 12/201 foration inst två gånger per år. 2, nr r sin unde VEGETAR edle Du får dessuto tt ljer sterapeuter Du får även raba s en del egenvård h häften so vi sä på våra böcker oc tiker, restauranger, kurser och ho stbu på vissa hälsoko MASESGÅRDEN på hälsoheet reseföretag er per post. del våra hesidor ell på le på resor hos en ed so äla dig Välkoen att an o föreningarna. a ut sr ion at or Se inf.vegetarian.se.halsofrajandet.se

2 Välj en varsa och kliatvänlig livsstil - välj hälsorörelsens livsstil! Vegetariska Föreningen (SVF) och Hälsofräjandet RHF slår vakt o friluftslivets öjligheter till otion/rörelse och arbetar ed Friluftsliv ed Naturens skafferi. Idén är att naturenlig odling ska utvecklas i jord och skogsbruk och i den egna trädgården utan gifter eller konstgödsel, att s kogen ska vara vår finaste otionslokal utan gifter att aten ska vara grön, ekologisk, lokalproducerad och årstidsanpassad En ren livsiljö är grunden för god folkhälsa och ger öjlighet att kunna plocka svap och bär. För att behålla denna öjlighet åste våra friluftsarker skyddas bl.a. från årdhund och tvättbjörn för att undvika parasiten dvärgbandask och från en djurhållning so inte utgör en sanitär olägenhet och sprider olika bakterier so t.ex. EHEC-bakterien. RHF och SVF kräver att yndigheter och politiker tar dessa allvarliga hot seriöst och kontinuerligt vidtar åtgärder så änniskor inte ska riskera att bli sjuka. Dessa hot åste ständigt hållas under kontroll. Den nya varsaheten innebär att an lever iljövänligt i vardagen, so att t.ex. använda locket på kastrullen, cykla, gå eller åka kollektivt, duscha i stället för att bada, sänka inohusteperaturen, inska köttkonsutionen eller bli vegetarian. Vi fokuserar på riskerna ed GMO so hälso- och iljöhot och har påpekat att GMO hotar den ekologiska odlingen och det biologiska ekosysteet och lyft fra dessa frågor till yndigheter och politiker vid flera tillfällen. SVF och RHF arbetar för en iljövänlig och resurssnål livsstil ed friluftsliv och ed naturens skafferi sat grönt på tallriken till gagn för hälsan och kliatet. Det går t.ex åt tre gånger så ycket fossila bränslen för att producera en kost bestående av kött jäfört ed en vegetarisk kost. Vi har verkat och verkar för ekologiska, närproducerade och årstidsanpassade livsedel för att otverka hälso- och kliathoten och stoppa livsedelsindustrins anipulering ed vår at. Vi hoppas att du vill vara ed under I detta nuer kan du läsa en del o frågor vi åste arbeta vidare ed so t.ex. EHEC bakterien, dvärgbandasken, den biologiska ångfalden och olika tillsatser i vår at. KS VEGETARISKA VÄRLDSDAGEN 1 OKTOBER Under ånga har Svenska Vegetariska Föreningen firat Vegetariska Världsdagen den 1 oktober ed seinariu och kocktävlingen Bästa gröna skollunch. Tyvärr har vi på grund av ekonoiska skäl under ett antal år inte haft öjlighet att arrangera varken seinariu, kocktävling eller skicka ut recept till landets skolor. Trots detta vet vi att ånga skolor fortsatt traditionen att servera vegetariskt till satliga sina elever ed anledning av Vegetariska Världsdagen. Vi uppanar därför alla våra edlear att sprida inforationen vidare att även i år fira den VEGETARISKA VÄRLDSDAGEN 1 OKTOBER! I år infaller den dessuto på en lördag vilket betyder att firandet kanske kan göras extra festligt tillsaans ed failjen och goda vänner. Kontaktuppgifter: Svenska Vegetariska Föreningen SVF Fjällgatan 23 B, Plusgiro Medlesavgift 200 kr Failjeedle 80 kr Ungdo ed egen adress t.o. 26 år 100 kr Du får Hälsa 4 nr Vegetar 2 nr och fina rabatter. Hälsofräjandets ungdosläger på Gullnäsgården v.32, 2011 Vi var 24 ungdoar, år, sat några vuxna, so hade skoj och njöt i skärgården i norra Bohuslän. Det var ett ycket uppskattat och lyckat ungdosläger på Gullnäsgården, Tjärnö utanför Ströstad. Det var en fin geenskap och en rolig vecka ed ånga aktiviteter, fri tid och geensa vegetarisk atlagning. Friluftsaktiviteter bestod av bad, snorkling, cykling och en del gillade att prova paddling, segling och indsurfing. På land spelade vi bl.a. vollyboll, badinton och hade lägerbål. Man kunde även bara ta det lugnt och t.ex. spela spel och bada bastu. Vi provade även Qi Gong och yogarörelser och gjorde cykelutflykter i ogivningarna och njöt av solnedgången vid havet Matlagningen gjordes i olika grupper. Det fungerade bra och sakade gott. Det var nöjda deltagare so reste he och so gärna ville koa tillbaka! K VARN HEMMA Levande föda ed hög kvalitet! Kontroll på aten du äter ed färskalet jöl och färskkrossade gryner. Prisexepel Fidibus Classic 3.700:Kvarnen på bilden Fidibus :- Frakt tillkoer.heakvarnen.se Tollros International AB

3 Träd och örtvandring Träd och örtvandring ed Marie Håkansson, örtterapeut, aj 2011 ca 50 barn 8-9 åringar Hälsoidéerna var ed på Noliaässan, där Hälsofräjandet i Ueå inforerade o den vegetariska livsstilen under hela veckan (cirka besökare). TIPS! Elsa Laurell so är nutritionist svarar på frågor o kost och näring på sin nya bloggsida. ordpress.co Denna vandring startade ed glada barn från klass 2 i en skola på Söderal. Många barn var utrustade ed guistövlar och bra skor. Vi började vid en liten björk där vi gick igeno hur en bra naturutrustning ser ut, hur trädet fungerar, vad vi kan göra nu och vad vi gjorde förr. Sen sakade vi löktrav, vi blundade och luktade. En del tyckte att det luktade korv, några gissade rätt. Vi stegade vidare till kära linden, där vi kände, såg foren och förstås sakade på bladen. Vissa barn skulle ta ed sig sina föräldrar till trädet för de var förkylda. Vi pratade lite folktro runt linden. Vitplister, nässla, groblad, skelört och ånga andra örter presenterade sig. Vid lönnen pratade vi alleansrätt. Jag visade in egengjorda knopp. Vi travade till tallen, alen och eken. Avslutade vid eken där jag visade hur an gör frottage, sen delades årsringarna ut. Alltid lika populärt. Trots en del svårighet ed koncentrationen slutar det alltid lugnt. Jag hör på avstånd att de säger akta. Hoppas då att det gäller det lilla trädet eller växten! Dagens lärare sa att det skulle vilja lära sig våra svenska träd, en det låg inte i tidsplanen just nu. Men hon blev inspirerad att börja. Luppar ska köpas in, lovade hon. Saanställning: Barnen lärde sig, hoppas jag: Kunskap och aktsahet o det lilla och stora trädet och örter Förstod att an kan göra nyttiga saker (äta bl.a.) Att an kan använda lupp. Lupp och åter lupp är ett åste Aktsahet o vår natur Foldrar gällande alleansrätten delades ut Se for, färg, lukta, känna och saka. Marie Håkansson RAWFOOD Ekologiska, obehandlade råvaror från naturens est näringsrika växter och frukter. Aciapulver ed fantastisk purpurfärg, Chiafrö, hela eller alda, Macapulver, vilda och skuggtorkade Gojibär från Tibet, Gojiextrakt, Kakaopulver, Kokosfett, Paranötspulver ed hög halt av naturligt selen, Moringa livets träd, Agavesirap ed ycket lågt GI (20), Hapaprotein och skalade Hapafrö. Allt laddat ed fytoänen, nyttiga fettsyror, vitainer och ineraler. Att titta ed lupp på bloorna är intressant. SÄDESKVARNAR FLINGKVARNAR JOSPRESSAR GRODDAPPARATER TORKAPPARATER VATTENRENARE MJÖLKSYRNINGSKRUKOR M.M. Bättre Hälsa AB Tel vitainer.nu Björnåsvägen Floda Tel & fax: Prospekt GRATIS!.kvarnspecialisten.se Ra & Living Food - Kursgård i Värland Stärk iunförsvaret och din självläkningsföråga ed optialt enzyrik och näringsrik at, kobinerat ed utrensning, teori, praktik, otion, yoga och aktiviteter. Välkoen till vår kursgård i en vacker iljö, invid skog och sjö. Broviksvägen, Värskog i Värland. Ring för er info och broschyr! Living Food InstItute sweden living-food.se

4 Dvärgbandask I februari 2011 hittades för första gången rävens dvärgbandask i Sverige, på tre platser, i Uddevalla trakten, vid Vagnhärad och i Dalarna. Ino dessa oråden bör an vara försiktig och geno avaskning av hundar kontinuerligt försöka utrota parasiten. Risken ed rävens dvärgbandask är att o den infekterar änniskor så kan den vandra till levern och på sikt förstöra den. Det kan visserligen ta cirka 8-10 år eller längre. Statens Veterinäredicinska Anstalt (SVA) har bl.a. givit ut en skrift, SVAVET nr , ed teat Rävens dvärgbandask. Du kan gå in på hesidan.sva.se och beställa den eller ringa på tel Den är gratis och intressant. SVF har kontakt ed SVA kontinuerligt för att följa olika hälsofaror so dyker upp. Hälsofräjandet har geno Kurt Svedros skrivit till Regeringen o snabba insatser för att utrota denna parasit från vårt land. Svenska Vegetariska Föreningen (SVF) har ot bakgrund av sitt friluftsprojekt Friluftsliv ed naturens skafferi (se referat) aktiverat sig kring både EHEC-bakterien (se artikel) och dvärgbandasken för att under all fratid kunna gå ut ed skolbarn och våga känna och saka på örter bär och svap. Mårdhunden blir inte sjuk av asken en är likso räven huvudvärd där asken lever några ånader i taren och koer ut ed avföringen. En räv kan sprida cirka ägg i naturen so vi kan andas in eller få i oss av det vi plockar. De finns även eventuellt i hundens päls. Även o faran är liten idag så åste vi agera och kräva snabba insatser för att utrota den från vårt land. Avaskning av hundar är ett åste vid införsel till Sverige. Suggling av hundar åste stoppas och den pågående jakten på årdhund bör intensifieras i norr. Tvättbjörnen åste stoppas i söder, den siar från Tyskland och Danark och även kan sprida sitta och dvärgbandask till vårt land. Den är dessuto skadlig för vårt djurliv och fauna u u.e.e op n op n sh nge sh nge eb ni eb ni ry gry..g Sveriges bredaste sortient av ekologiskt och biodynaiskt. Sveriges bredaste sortient av På Söderal i finns vår butik ed ekologiskt ochso biodynaiskt. över 3500 produkter är valda ed tanke på Söderal atglädje, hälsa och otanke obutik änniska På i finns vår ed och natur. Vi hoppas att vår gedigna erfarenhet över 3500 produkter so är valda ed tanke och vårt genuina intresse ska inspirera. på atglädje, hälsa och otanke o änniska och natur. Vi hoppas att vår gedigna erfarenhet Välkoen in! och vårt genuina intresse ska inspirera. Folkungagatan Välkoen in!68 Öppet: ån-fre 10-18, lör Folkungagatan 68 Öppet: ån-fre 10-18, lör på andra sätt. SVF ska nu jobba vidare och aktualisera olika hälso- och iljöfrågor hos yndigheter och politiker. EHEC-bakterien och dvärgbandask är faror i fratiden och vi bör nu göra en insats för våra barn och barnbarn. I dag kan vi klara dessa proble, en hur det ser ut o år vet vi inte. Titta på fästingen den fanns inte i näriljön för år sedan, nu finns den i ängder på toter, i trädgårdar och t.o.. i parker i våra städer. Dessuto finns den snart i hela landet. KS Fältet av Lynne McTaggar t En av vår tids est banbrytande böcker so vidgar synen på hälsa och edvetande. Nu på svenska! Art.kod: Välkoen till vår butik! Vat t u a n n e n D ro t t n i n g g at a n 8 3, S t o c k h o l.vattuannen.se

5 SVF skrev till Regeringen Vi kräver bättre kontroll och beslut kring aten där atproduktionens grundpelare ska vara hälsa, iljö, utbildning och etik. När ska producenter/livsedelsindustrin respektera änniskors hälsa och överlev nad, och börja respektera djuren och ta fra iljöriktig och hälsosa at, so inte resulte rar i sjukdo och för tidig död. Under senare år finns det flera oroande sjukdosutbrott so t.ex. Fågeloch Svininfluensan och EHEC (Enteroheorragisk E. coli-infektion) där det finns anledning att isstänka att dessa sjukdoar har sitt ursprung i djurfabrikerna i USA och Asien. Geno förebyggande antibiotikainsatserna hos djuren kan skapa resistenta bakteriestaar so antyddes vid det senaste EHEC-utbrottet i Tyskland. Den nya EHEC-bakterien har t.ex. enligt uppgift utvecklats till att ge allvarliga njurskador. Det so understryker det allvarliga i utvecklingen är att EHEC och följdsjukdoen HUS (heolytiskt ureiskt syndro) på kort tid utvecklats till den vanligaste orsaken till allvarlig njursvikt hos barn de so är vår fratid. Varför har an inte agerat kraftfullt tidigare ot denna stora hälsofara. Det är konsuenterna so får ta sällen när det händer något hos producenten eller i livsedelsindustrin so förorsakar sjukdo och ev. död på grund av att det finns bakterier eller parasiter i vår at. De odlade produkterna har inte utvecklat sittan, utan den har koit dit av andra orsaker. Djurfabrikernas/ de stora djurbesättningarnas fruktansvärda iljö är grunden till att djuren blir sjuka och sen sprider sittan vidare på olika sätt. När de sittas av EHEC-bakterien, så blir de inte sjuka själva, utan den finns i taren och sprids till ogivningen geno avföringen. Det betyder att en dåligt skött djurhälsa förorsakar svåra sjukdoar hos änniskor. Dessuto riskerar an resistenta livsfarliga bakterier, efterso an i stor utsträckning behandlar djuren ed antibiotika i förebyggande syfte so antyddes vid det senaste EHEC-utbrottet i Tyskland. All avföring från de sjuka djuren spolas ut och lagras utan säkerhet, och dessuto sprids det ut direkt på åkrarna på detta sätt sprids bakterier ut vår livsiljö. Då de sjuka djuren går ute så följer bakterierna ed avföringen till både sjöar, ark och andra vattendrag. Sittan kan spridas, dels till sjöar där det blir farligt att bada och dels till andra vat- Ekologiska alger! Ny EKO - certifierade het! Spirulina och Chlorella Pulver och tabletter tendrag där bakterier kan föras vidare till brunnar och odlingar när an vattnar. När det gäller EHEC-bakterien finns den i dag i kornas avföring, vilket an enligt uppgift aldrig stötte på innan an utvecklade för stora besättningar/djurfabriker för jölkoch kött. Det finns tecken på att an återigen ger fel typ av foder, för inte så länge sen fick korna kadaverjöl (godkänt av experter). De är växtätare och ska äta gräs hö och hal! Med hänsyn till ovan saanfattande redovisning av brister i livsedelsproduktionen kräver SVF och RHF att berörda yndigheter skaffar sig kunskap, initierar det etiska tänkandet och i första hand arbetar ed kontroll och kräver förebyggande åtgärder vid källan, d.v.s. ställa krav på alla forer av djurbesättningar där etiken och Alf Spångbergs hälsogröt special Ge kroppen en bra start på dagen EKO - KRAV Innehåller Quinoa, Aaranth, Bovetekross Hirsflingor, Linfrö, ed eller utan russin djurhälsan ska vara självklar. Djuren i alla forer ska sköta på ett sådant sätt att de inte ska vara påverkade av salonella eller E. colibakterier än indre av EHEC-bakterier eller andra sjukdosalstrande bakterier eller virus. Anläggningarna ska vara utrustade så att de ska kunna ta hand o avföring.. på ett iljösäkert och hygieniskt sätt, så att den inte ska kunna spridas till ogivningen och skapa iljöoch hälsoproble. Därför åste kontinuerlig kontroll av djurhälsan vara en självklarhet och anläggningarna där djuren vistas. Förr lade an upp gödselstackar innan an gödslade åkern. Även antibiotikaanvändningen åste noga kontrolleras och starkt begränsas ino djurhållningen. KS Gott hårt tunnbröd Dinkelbröd - 100% dinkel Spirulinabröd - rågjöl Bakat hos Stödebröd EKO - KRAV Fråga efter produkterna i din hälsobutik Lindroos Hälsoagenturer lindroos.net

6 HÖSTPROGRAM Hälsofräjandet Lördag 1/10, kl Vandring, Källtorpssjön i Nackareservatet, ca 7 k Lisa Danåsen Wikströ. Ta ed atsäck! Buss 401 från Slussen till Hellasgården kl Vi träffas utanför serveringen. Anälan: Senast 29/9, , Onsdag 19/10, kl ca Näring för knopp och kropp ed Charlotte Erlanson-Albertsson. Visste du att grön at, speciellt gröna blad, är innesförbättrande, ångestdäpande, antiinflaatoriska och aptitdäpande? Charlotte är professor i edicinsk och fysiologisk kei, so forskar o at, aptitreglering och energibalans, berättar o nya spännande rön och tipsar o at du har glädje av. Eriksbergsg 8 B, Österal. 260 kr, edl 235 kr. Meddela edleskap vid anälan för rabatt. Obs! Föranälan senast 3/10 på.sv.se/stockhol el till el Medarr: Vuxenskolan o Föreningen för Integrativ Medicin. Tisdag 25/10, kl Mjölksyrning lättare än du tror ed Berit Ekströ Gör din egen surkål och andra jölksyrade grönsaker. Det är lättare än du tror! De har bra GI och är hälsosaa på ånga sätt. Berit Ekströ koer att lära ut de viktiga grunderna i jölksyrning och vi gör vår första sats. Begränsat antal deltagare. Plats: NBV, Bergsunds Strand 43. T-bana till Hornstull, uppg. Bergsunds Strand. 380 kr, edl 340 kr. Betala in avgiften på PG och ange Mjölksyrning på avin. Råvaror sat te och sörgås ingår i priset. Anälan: Senast 11/10 till Berit Ekströ, el co. I saarr ed NBV. Lördag 19/11, kl ca Veg. Matlagning ed Frida Sunninger. Ko ed och lär dig laga vegetarisk at. Vi koer att använda oss av Inga- Britta Sundqvists bok Vegetariska kokboken. Frida är hälsoutvecklare och diploerad kostrådgivare. NBV, Bergsunds Strand 43. T-Hornstull, uppg Bergsunds Strand. 495 kr, edl 395 kr. Betala in avgiften på PG och ange Veg. atlagning på avin. Kostnad tillkoer för råvaror. Anälan: Senast 5/11 till Frida, el Saarr ed NBV. Tisdag 22/11, kl Ekolådans populära Råvaruskola ed Anette Dieng och Ingela Persson Vi tittar närare på våra vanliga och ovanliga rotfrukter. Anette o Ingela berättar och vi får provsaka både rått och tillagat. Alla får kopendiu! NBV, Bergsunds Strand 43. T-Hornstull, uppg Bergsunds Strand. 295 kr, edl 250 kr. Betala in avgiften på PG och ange Råvaruskolan på avin. Anälan: Senast 8/11 till MariAnne Bahlenberg, el I saarbete ed NBV. Lördag 26/11. Teatern, kl , därefter supé. Aline på berget. Vi besöker den lilla pittoreska teatern Dur och Moll på Fjällgatan 16. Denna kväll får vi träffa Aline på berget, krogada från 1700-talet. Hög so låg, rik so fattig utbyter supar, tankar och löss. Obs! Begränsat antal platser vi har 20 platser. Efter teatern supé på Herans restaurang, Fjällgatan 23 B. Saling utanför teatern kl Föreställningen börjar kl (därefter stängs dörrarna). T-Slussen och/ el buss 2, 3 eller 55 till Tjärhovsplan. Teater och supé 525 kr, edl 500 kr. Betala in avgiften på PG och ange Teater och at på avin. O du endast önskar delta på en av aktiviteterna, kontakta Gulli för info och prisuppgifter. Anälan: Senast 26/10 till Gulli Broan, el Tisdag 6/12, kl Eat! Ekoaffären, Sveriges största dagligvaruhandel ed ekologiska och iljövänliga varor. Butiken har ett fullsortient ed överraskande bredd. Idag har du öjlighet att följa Hälsofräjandet på en specialvisning. Deltagarna får handla ed 5 % rabatt. Saling kl utanför Eat! Ekoaffären, Tegnérgatan 3. T-Rådansgatan. 50 kr, edl 40 kr (betalas vid salingen utanför butiken). Ansvarig: Lena Vannesjö, Ungdosaktiviteter i Kontakta Anna Wikströ o du är intresserad av att vara ed. Tel el Hälsofräjandet i Falköping Stavgångsgrupperna startar efter soaruppehållet. De tränar tisdagar och torsdagar hela hösten. Naturskyddsföreningen i Falköping har erbjudit sig att vid ett tillfälle undervisa stavgångarna i de växter, fåglar, träd och fjärilar so finns just nu. Lördag 15 okt och söndag 16 okt kl Hälsoässa Möt kopleentärterapeuter i och utanför Falköping, föreläsare, utställare ed flera ino intresseorådet i en kreativ och spännande iljö i Medborgarhusets lokaler. Mer o detta senare. Med.arr. NBV Söndag 20 noveber kl Vegetarisk Julbuffé Välkona att äta en stor, härlig vegetarisk julbuffé ed en ängd utsökta sallader, kalla och vara vegetariska rätter sat dessert. Underhållning. Plats: Mössebergsgården, Scheelegatan, Falköping. Pris: 295 kr för edle, 345 kr för icke edle, skolungdo halva priset barn under 7 år ingen avgift. Anälan och inforation Anita eller Agnetha Med.arr. NBV Lördag 3 deceber Ät för livet Skåneprofessorn Stig Bengark berättar o att livsstil och atvanor har stor betydelse för vår hälsa under rubriken Ät för livet. Efter föredraget koer Hälsofräjandet i Falköping att delta ed iordningställande av Ra Food at. Inforation o dessa aktiviteter länas av Hälsofräjandet Falköpings ordförande Anita Eriksson telefon , e-post: Inforation finns även på.halsofrajandetfalkoping.se Medicinsk Yoga 3 dagar på Morhagen 11 till 13 noveber Ansvarig: Leg. sjuksköterskan och yogainstruktören Susanne Halvarsson. Föredrag av hedersordföranden i Hälsofräjandet Arne Stålberg Allt är liv - Livskvalitet på naturligt vis. Intresserad ring till Arne Stålberg ,

7 Hälsofräjandet Sundsvall 27/9, kl Föreställningen o Torgny Lindgren av och ed skådespelaren Gunnar Eklund. Kulturagasinet, Prograsalen. Entré: 100 kr. Biljetter: , Tips på höstaktiviteter Svenska Vegetariska Föreningen (SVF) Fjällgatan 23 B, Medlesavgift 200 kr Make/aka/sabo 80 kr Ungdo t.o.. 25 år 100 kr Kropp och själ Studieförbundet Vuxenskolan Föreläsningar, kurser och cirklar hösten Hela prograet kan laddas ner från.sv.se Bondens egen arknad 26/10, kl Fotvård var rädd o dina fötter. Medv. Irene Johansson, fotvårdsterapeut. Bisittaren, Thulegatan 25, Svl. Entré: 50 kr, edl 40 kr. Biljetter: el finns nu i 19 olika städer/orter i Sverige. För er info, se.bondensegen.co Vill du våga välja VEGETARISK jullunch intresseanälan: Kurt Vikberg , co. Vi saarbetar ed NBV. Vegetariska Föreningen Måndag 3/10, kl 19. Vera Sandbergs Allé 8. Lokal: Vasa 4. Hoeopatins företräde so sjukdosbotande etod jäfört ed skoledicinen. Evald Lindqvist. Fri entré. ett bra liv? Seinariu på Morhagens konferenshotell i Sunnansjö, vid sjön Väsan i Dalarna den oktober Intresserad ring till Arne Stålberg vid frågor och beställ prospekt , Riksförbundet Hälsofräjandet (RHF) Fjällgatan 23 B, Medlesavgift 250 kr Make/aka/sabo 100 kr Pensionär 225 kr Make/aka/sabo 80 kr Ungdo t.o.. 25 år 125 kr Boklista Pangpris på böcker so ger dig attips för både kliatet och hälsan, kanske so gåva till dig själv eller till dina vänner och bekanta. Priserna ino parentes gäller de so inte är edlear i Svenska Vegetariska Föreningen SVF eller Riksförbundet Hälsofräjandet RHF (Porto tillkoer på alla priser) De gröna alternativen Kåre Engströ och Anna-Lisa Stenudd 121 sidor spiralinbunden, Inspiration Recept Fakta och tankar o grön at. Beställ. nr B 139 Pris (120:-) 75:- Grön skollunch Hälsokostrådet i saarbete ed SVF/ Anna-Lisa Stenudd Recepten från tävlingarna Bästa gröna skollunch. Storköksrecept en kan ed fördel även användas vid stora vardagsiddagar eller andra eveneang. Ett tips är att 8-portionersrecepten går utärkt att halvera eller dubblera. 48 sid. Beställ nr B 146 Pris (60:-) 50:Vegetarisk barnat Elsa Laurell (Laktovegetariska atsedelsförslag för barn under 2 år) Beställ. nr B 103 Pris (50:-) 45:- Sköna agkänslor Olle Haglund Fakta o den livsviktiga probiotikans hälsoeffekter. Häfte, 49 sid. Beställ nr B 152 Pris (30:-) 15:Aloe vera Granskad av Karl-Otto Aly Häfte på 34 sidor o hur du håller dig frisk ed Aloe vera. Beställnr 159 Pris (15:-) 10:Lätt och gott ed vegetariskt Utgiven av Svensk egenvård. Häfte på 20 sidor ed inspiration, tips och recept. Beställnr 160 Pris (15:-) 10:Receptkavalkad SVF/Anna-Lisa Stenudd Häfte. Saanställning av recept geno 100 år Beställ nr B 149 Pris (30:-) 25:- Så tänker itt hjärta Per Ragnar En inspirerande och ycket personlig bok o tiden, livet, döden och kärleken. Beställ nr 158 Pris (75:-) 50:Spännande gröna rätter Hälsokostrådet Beställ. nr B 134 Pris (50:-) 40:OBS! När du beställer ett ex av Sköna agkänslor eller Aloe vera bifogar vi ett gratisex av häftet Livskvalitet på naturligt vis enligt Arne Stålberg och Magnus Nylander. Vill du beställa? Ring eller ejla Din beställning till kansliet. OBS! Till alla priser i boklistan tillkoer porto. Vi skickar faktura tillsaans ed leveransen. Hör gärna av Dig o Du undrar över något. Svenska Vegetariska Föreningen Fjällgatan 23 B, STOCKHOLM Tel

8 Rabattföråner till edlearna Observera! Ej på redan rabatterade varor L = Butiken har livsedel Butik, L Adress Ort Kost & Hälsa Storgatan 15 Anderstorp Hälsa för alla L Högdalsgången 26 Bandhagen Källan Ekobutik L Tunnlandsv 58 Broa Heliotropen Köpansgatan 73 Båstad Hälsotek S. Storgatan 6 Eksjö Life Din Hälsobutik L Västergatan 5 Eslöv AB Calendula Hälso-Livs L S. Kansligatan 12 Gävle Hälsokraft L Flanör Nygatan 21 Gävle Gröna Boden AB L Vasaplatsen 13 Hoeopaticentrus Hälsobutik L Koopansgatan 3 Hälsokapellet Kapellplatsen 1 Hälsokost Solrosen AB L Solrosgatan 5 Kortedala hälsobutik Kortedala torg 8 Kvilles Hälsokost L Kvilletorget 16 Linnéplatsens Hälsocenter Linnégatan 76 Wieselgrensplatsens Hälsokost L Konvaljeg 2 Hälsoboden Life L Hästöllegränd 1 Helsingborg Fleingsbergs Hälsokost L Fleingsbergs Centru Huddinge Hälsokraft L Gallerian Fyren Hudiksvall Lenas Hälsokost L Storgatan 4 B Hyltebruk Inga-Lills Vitalbod Västra Vägen 60 Hönö Anders EKOlogiska L Norra Järnvägsgatan 5 Järna Järpens Hälsokost Strandvägen 8 Järpen Hälsoteket L Sedjegatan 15 Jönköping L Duvanhuset Karlstad Karlstad Sofiar, ekobutik,.sofiar.se L Tingsvallag 1 Kinna Hälsokost Stationsgatan 8 Kinna L Listagatan 1 Krafors Leksands Hälsokost L Norsgatan 19 Leksand L Nya Stadens Torg 11 Lidköping Lihans Hälsokost L Linnégatan 45 Lihan Bio Sols Hälsobutik Ekholens Centru Linköping Deranord Davidshallsg 2 Dr Wallacks Hälsoprodukter Krusegränd 42 C Hälsobutiken Må Bra Sallerupsv 2 Jarls Hälsokost L Davidshallsgatan 7 Nature, Caroli city Ej på livs Storakvarngatan 57 MayLife Hälsobutiker Ej på livs Linnégatan 35 Reforkost L Föreningsgatan 10 C ABC Hälsokost Urbergsgatan 90 Norrköping Hälsopunkten L Gala Rådstugug 36 Norrköping Rådhusgatan 26 Nässjö Hälsogården Uddansgatan 11 Piteå Skurups Hälsokost L Järnvägsg 7 Skurup Gryningen L Folkungagatan 68 Gröna Hörnet AB L Nybrogatan 48 Leuria Hälsa & Skönhet L Nybrogatan 26 Lifeland AB L Norrtullsgatan 25 A Naturbageriet Sattva Krukakargatan 27 a Stora Nygatan 6 Fleinggatan 11 Hälsokostbolaget L Norra Hangatan 9 B Ströstad Leruddens Ekologiska L Kärvsta Skola Stödevägen 59 Stöde Butik Vitain L Centralgatan 11 Sundsvall L Magasinsgatan 6 Säffle Carins Hälsobod Skolhusgatan 3 Söderhan Tel Rabatt Endast på livs 7% Endast på livs Endast på livs Över 200 kr Över 200 kr 1 Ej på livs Ej på luncher Butik, Hildes Hälsokost-Fotvård Cikoria Hälsokost & Egenvård Ohlssons Sjukvård & Hälsokost Gröna Gåvan L = Butiken har livsedel L Adress L Myggdalsvägen. 30 L N. Drottninggatan 5 Söderväg 6 L Östergatan 23 L Nygatan 14 L Drottninggatan 8 Restauranger, Caféer o Catering 7 art fiket (på Hagabion) Linnégatan 21 Gröna Ekologisk Caféet. Nordenskiöldsgatan 7 A Zucchini Vegetariskt atcafé Södra Allégatan 2 B Leins f.d Mr Vitain catering Linnégatan 22 Vegegården Rörsjögatan 23 N. Stationsg 51 (Norrtull) EkoBar,.ekobar.se Herans Höjdare Fjällgatan 23 B Café Hängattan Söderannagatan 10 Legues Hornsgatan 80 Vegetariskt Delicafé Varvsgatan 29 Fröjas Sal,.frojassal.se Bäverns Gränd 24 Egenvård 4Wellnes, Tillskott, hudvård kurser Sjöbacken 34.satsapapersona1en.se Sofiar, hudvård kostråd assage Tingsvallag 1.sofiar.se Anette Einar, Hoeopati, assage Forsa Bruk Kognitiva satal, kostillskott Elisabeths Friskvård, assage Östanväg 69.elisabethsfriskvardspraktik.se Zonsense, assage, koppning.. Nybrogatan 70.zonsense.co Åsökliniken, hoeopati o zonterapi Åsög 155 Green Maa hudvårdsprod rysk hälsokost, Köpang 18.greenaa.se Hälsohe Masesgården,.asesgarden.se Grytnäs 61 Kurser Yogakällan-Friskvård i Borås Atelje Nära konstkurser Levande Föda Kur & Kursgård.levandefoda.se Torgilsgatan 23 Upplandsgatan 9 Se hesida eller ring obil Övriga butiker Blue Turtle Dr Hjort gata 4 A Ocean Sport, Nätbutik för sportkläder 20% Resor Svenska Hälsoresor Klunkens backe 7, 3 tr.svenskahalsoresor.se Sundqvists Resor Bussplan.vandringsresor.co Wi-resor Birger Jarlsgatan 41 A.iresor.se Ort Tyresö Uddevalla Visby Ystad Örnsköldsvik Östhaar Tel Rabatt Endast på livs Lihan Uppsala Hässelby Karlstad Katrinehol Sundsvall Ca Leksand på hel vecka Borås på 10-kort Helsingborg Ej på postorder % Kalar % Grön Drink 65 kr för edle 200 kr/resa Mariehan, Åland, Gynna de so stödjer oss En vädjan o stöd till kapen ot livsedelsindustrins sabotage ot vår at ot skadliga färger ot keiska tillsatser och ot för ycket salt och socker.. En ojän kap, de har ycket pengar, Vegetariska föreningen får inga statsbidrag!!! Layout och tryck: Ågrenshuset Produktion, Bjästa 2011 Handla hos våra saarbetspartners och annonsörer och stöd oss i vår geensaa hälsosträvan. Du öter duktiga handlare i butikerna so finns ed i Rabattguiden. Tipsa även dina vänner så blir de kanske kunder och även edlear.