VOLONTÄRPOLICY. Ansvarig för volontärpolicyn: Projektledare Gayathri Mudigonda Senast uppdaterad: Sida 1 av 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VOLONTÄRPOLICY. Ansvarig för volontärpolicyn: Projektledare Gayathri Mudigonda Senast uppdaterad: 2015-04-27 Sida 1 av 7"

Transkript

1 Sida 1 av 7 VOLONTÄRPOLICY OM KODCENTRUM Kodcentrum är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Föreningen grundades 2014 av den sociale entreprenören Johan Wendt och är en systerorganisation till Mattecentrum. Kodcentrums huvudsakliga verksamhet är idag våra kodstugor. Våra kodstugor vänder sig till tjejer och killar mellan 9-13 år utan förkunskaper som är nyfikna på och vill introduceras till programmering. Det är helt gratis att delta i en kodstuga och eleven behöver inte ha med sig en egen dator. Kodcentrum samverkar med olika neutrala plattformar som skolor och universitet där det finns tillgång till datorer och nätverk. Eleverna behöver anmäla sig i förväg för att få en plats i en kodstuga. I kodstugan får eleverna individuell hjälp på egen nivå av de volontärer som är på plats. En termin i en kodstuga pågår 15 tillfällen, en timme i veckan med uppehåll för lov och helgdagar. Kodcentrum ser ett stort värde i kontinuiteten som det innebär att delta under en termin. Under första terminen med Kodcentrum introduceras deltagarna till programmeringsspråket Scratch. Scratch är ett programmeringsspråk som på ett kreativt och utforskande sätt syftar till att lära ut grunderna i programmering genom att skapa interaktiva berättelser, spel och animationer. Scratch är helt gratis och framtaget av MIT Media Lab och vänder sig till barn och unga mellan 8-16 år. Finansiering och stöd Kodcentrum har tre huvudsponsorer: innovationsmyndigheten Vinnova, musiktjänstföretaget Spotify och IT-utbildningsföretaget Informator. Stiftelser och fonder bidrar med medel till projekt och/eller till ordinarie verksamhet, däribland Kronprinsessparets Stiftelse, SPP Klart att du kan! och Stiftelsen CHELHA. Vi arbetar även med stödföretag som väljer att göra bidrag som ett led i deras CSR-arbete och erbjuda sina medarbetare volontärskap hos Kodcentrum. Några aktörer har valt att hjälpa föreningen med att erbjuda sina tjänster i form av lokaler, input om varumärkesstrategi, IT-support och illustrationer.

2 Sida 2 av 7 ATT VARA VOLONTÄR Volontärerna är Kodcentrums hjältar. Varje person som ställer upp är viktig och fler barn och unga får ta del av verksamhetens aktiviteter. Det är volontärerna som finns där för eleverna i kodstugorna de som kan förklara, ge sammanhang och introducera programmering genom ett framtaget lektionsmaterial. De flesta av Kodcentrums volontärer är yrkesverksamma programmerare, men många är också studenter och vissa är seniorer. Rekrytering av volontärer Kodcentrum rekryterar kontinuerligt volontärer till kodstugorna. Vi blir kontaktade av människor som har läst om oss i media, sett på vår hemsida att vi söker volontärer eller fått information via sin arbetsplats om att vi finns. Våra önskemål på en volontär är att det är någon: som har kunskaper i ett eller flera programmeringsspråk, är beredd att lägga minimum 2-3 tillfällen à 1h/vecka under en månad, gillar sin sysselsättning kopplat till programmering har pedagogiska erfarenheter eller ambitioner ställer sig bakom vår värdegrund om alla barns lika värde och rätt till utbildning Intagningen av nya volontärer bygger på främst tre steg: 1. Den intresserade får information om vad volontärsuppdraget innebär genom en uppdragsbeskrivning (se mer under Volontärsöverenskommelsen nedan). 2. Uppvisande av ett utdrag ur belastningsregistret speciellt riktat till individer som arbetar inom föreningar med barn och unga. 3. Ett fysiskt möte eller ett telefonsamtal med personal på kansliet. Har den intresserade gått med på och undertecknat volontärsöverenskommelsen som innefattar uppdragsbeskrivningen och etiska riktlinjer, bjuds hen in att observera och/eller delta i en kodstuga. Efter första tillfället är det tydligare om förväntningarna matchar verkligheten och finns intresset kvar att bli volontär tas hen in till volontärgruppen för kodstugan ifråga. Praktiska verktyg Som volontär väljer du att delta så mycket du vill och kan under kodstugeterminen som sträcker sig över 15 tillfällen.

3 Sida 3 av 7 När du deltar i en kodstuga är du täckt av Kodcentrums olycksfallsförsäkring hos Folksam. Du får tillgång till dokument på Google Drive som är relevanta för kodstugan och du behöver se till att informationen som rör dig är korrekt och uppdaterad. Detta gäller bemanningsschema, kontaktlistor och närvarorapportering av elever. Vi ser helst att alla volontärer skriver upp sig på gällande bemanningsschema med målet att få en regelbundenhet. Om du som volontär deltar mer än sporadiskt, och så pass frekvent att det går att bygga en relation till barnen (och övriga i volontärgruppen), tror vi att engagemanget blir mer givande. Är du i behov av stöd eller hjälp kan du utnyttja kanaler som din specifika volontärsgrupp har och använder sig utav. Det finns en hemlig Facebook-grupp för samtliga kodstugor som kan användas för att bolla idéer och kommunicera med andra volontärer som är medlemmar i gruppen. Behöver du vända dig till någon med ett specifikt problem eller en fråga kan du vända dig till kodstugeledaren som har ett övergripande ansvar för praktiska frågor som rör den specifika volontärgruppen i kodstugan och är länk till kansliet. Skulle det av någon anledning inte kännas rätt att vända sig till kodstugeledaren, är det i andra hand projektledaren på kansliet som kan kontaktas. Relationen mellan volontär och anställd Volontärskapet bygger också på ömsesidighet, så det innebär att Kodcentrum ska lägga upp uppdraget på så vis att volontären är helt och hållet ansvarsbefriad, inom ramarna för volontärsöverenskommelsen (som innefattas av en uppdragsbeskrivning och våra etiska riktlinjer). Motprestationen är förstås att du frivilligt har valt att helt ideellt delta i något genom att bidra med sin tid av skälet att du vill ge något, utan krav på att få. I engagemanget hoppas vi varje enskild volontär får ändå något tillbaka, i interaktionen med barnen och vad vi som en större enhet och rörelse bidrar med till samhället. Personalen på kansliet har till uppgift att stödja, handleda och ta emot feedback från volontärerna. Det innebär att som volontär kan du förvänta dig att du får relevant information innan du påbörjar volontärsuppdrag och att du ska kunna få material som behövs för att utföra arbetet i kodstugan. Anställda bär ansvaret för att alla förutsättningar finns för att verksamheten i kodstugan ska fortlöpa smidigt och kontinuerligt samla in information från kodstugeledaren om aktiviteterna i kodstugan, hur det fungerar med volontärer och elever samt hålla kontakten med lokala samarbetspartners (t.ex. skolrektor, lokalansvarig, stödföretag etc). Vid avslut av ett uppdrag ska kontakt tas med volontär för att ta tillvara på volontärens erfarenheter och synpunkter. Förhållandet mellan volontär och anställd ska präglas av ömsesidig respekt och förståelse för att rollerna i och förutsättningarna för verksamheten är olika.

4 Sida 4 av 7 Tips inför uppdraget Det är stor variation bland eleverna i Kodcentrums kodstugor. Du som volontär ska försöka möta varje elev där de är och entusiasmera med ditt engagemang. Frågor du får kan vara allt från enkel läsförståelse till en beskrivning av ett koncept som övningen bygger på. Tänk på att det är praktiskt att ställa sig på huk bredvid eleven så att du hamnar i någorlunda ansiktshöjd och ha datorn mellan er två. Undvik att stå bakom och över eleven medan du lyssnar och hjälper till. Innan du tar steget in i kodstugan får du gärna reflektera kring vad som ledde in dig på programmering och vad som lockade med ämnet. Hur kan du förmedla till en elev som möter programmering för första gången att förstå grundläggande koncept, bli problemlösare och växa som individ? Volontären ska inte göra elevernas lektionsuppgifter utan det är viktigt att se det som ett lagarbete. All hjälp är på individuell nivå, baserat på övningen eleven sitter och jobbar med just då. Försök att få eleven att klara uppgiften själv, genom vägledning, och för en dialog så du vet att eleven hängt med i varje steg. Först då växer eleven. Eftersom det inte förekommer en organiserad genomgång enligt traditionell lärarledd undervisning kan det vara bra att närma sig även elever som inte räcker upp handen. Det är bra att då och då att gå runt och fråga eleverna vad de arbetar med och förklara sin lösning högt. När en elev ber om konkret hjälp är det bra att förklara begrepp genom att försök att hitta enkla analogier, undvika att använda nya termer och begrepp när du förklarar. Kan det kopplas till något annat i vardagen? Begreppet algoritm kan t.ex. förklaras med instruktioner till ett legobygge eller ett pannkaksrecept. Ställ frågan utifrån dig själv: Har jag förklarat så att du förstår?. Precis som eleverna är volontärerna individer och hjälper till på precis sitt eget sätt. Detta är en styrka eftersom det ger eleven möjligheten att få samma problem förklarat på ett par olika sätt vid samma tillfälle. Ta hjälp av en annan volontär om du kör fast i din förklaring. Det blir effektivare om man hjälps åt och fler elever blir hjälpta. Det är det viktigaste.

5 Sida 5 av 7 VOLONTÄRSÖVERENSKOMMELSEN Volontärsöverenskommelsen består av uppdragsbeskrivningen och etiska riktlinjer för Kodcentrum. Den tas igenom enskilt mellan anställd och volontär för att skapa realistiska förväntningar om uppdraget och tydliggöra på vilka premisser du blir del av organisationens verksamhet samt för att informera att du som volontär blir medlem i föreningen per automatik. Genom överenskommelsen godkänner du vår värdegrund och lovar att agera inom ramarna för den. Oavsett om du har fått ta del av överenskommelsen via e-post eller vid ett fysiskt möte alternativt på telefon, är den gällande när du bekräftar att du har tagit del av den och är införstådd med innehållet i den, antingen med en underskrift på papperet eller i ditt svar med återvändande e-post. Uppdragsbeskrivning - volontär i kodstuga Under 15 tillfällen som löper parallellt med skolterminen efter skoltid arbetar barn och unga i ålder 9-13 år i Scratch, ett pedagogiskt programmeringsspråk utvecklat av MIT Media Lab. Scratch syftar till att lära ut grunderna genom att skapa interaktiva berättelser, spel och animationer. Din utgångspunkt är att skapa en plattform där barn och unga kan inspireras och stimuleras utifrån sin individuella nivå. Som volontär förväntas du att: alltid vara till stöd för eleverna med uppgifter i Scratch under kodstugetimmen och försöka förmedla dina kunskaper på ett sådant positivt, pedagogiskt sätt som möjligt, uppmuntra elever som vill arbeta med egna projekt inom programmering och vara behjälplig med frågor relaterade till det, hjälpa kodstugeledaren med praktiska göromål i den mån det är möjligt, fylla i bemanningsschema för hela terminen och rapportera i god tid till kodstugeledare vid förhinder, vid avslut eller avhopp från uppdraget rapportera i god tid till kodstugeledaren och ha en avstämning. Uppdragsbeskrivning kodstugeledare i kodstuga Som kodstugeledare samordnar du verksamheten i kodstugan; du är kontaktperson till föräldrar och är länken mellan kodstuga, ansvarig på skolan/universitetet och kansliet i Stockholm. Det innebär rent konkret att man är på plats en stund innan kodstugan sätter igång och slutar en liten stund efter kodstugan avslutats samt har kontinuerlig koll på vissa dokument som rör din specifika kodstuga.

6 Sida 6 av 7 Som kodstugeledare ansvarar du för: Att lokalen/datorsalen öppnas och låses upp före och låses efter genomförd kodstuga. Att lokalen/datorsalen lämnas i befintligt skick, med samtliga datorer och utrustning på rätt ställe. Att all lektionsmaterial finns på plats vid varje lektionstillfälle. Att eventuella nycklar och eller kod till lokal och kassaskåp är i säkert förvar. Att ha överblick av bemanningen av volontärer enligt riktmärket 3-5 elever/volontär och se till volontärerna kommer ihåg att skriva upp sig på schema. Att se till att kontaktlista till volontärer och föräldrar är kompletta. Att skriva upp och rapportera in närvaron i kodstugan. Att, vid behov, vara behjälplig att rekrytera nya volontärer med stöd av kansliet. Att informera kansliet i Stockholm om det uppstår några oegentligheter i kodstugan, bland barnen och/eller volontärerna. Att vara kontaktperson gentemot barnens föräldrar. Att ta emot lokalpress om journalister vill göra reportage, med stöd från kansliet. En symbolisk summa per termin på 1500kr arvoderas kodstugeledaren. Etiska riktlinjer De etiska riktlinjer som gäller när du är volontär i Kodcentrums verksamhet kommunicerar vår värdegrund. I kodstugorna och på våra events värnar vi om ett klimat som präglas av öppenhet, intresse och respekt för samtliga medverkande. Som volontär har du en viktig roll som förebild och ska ta ansvar för att upprätthålla den. Dessa riktlinjer finns för att skapa en stämning som är trygg, avslappnad, informell och välkomnande. För Kodcentrum är dessa riktlinjer en förutsättning för att kunna bedriva en väl fungerande verksamhet. Som volontär är jag införstådd med att: aldrig ta emot pengar eller gåvor från elever eller föräldrar aldrig konsumera tobak, alkohol eller droger i samband med Kodcentrums aktiviteter (kodstuga, barn-hackaton eller andra events) behandla alla elever likvärdigt vid något misstänkt/olämpligt i samband med Kodcentrums aktiviteter, agera och meddela ansvarig person (kodstuge-/projektledare) så att åtgärder kan vidtas att närvara vid kodstugan efter överenskommelse med kodstuge-/projektledaren

7 Sida 7 av 7 Jag ska vara: volontär i kodstuga kodstugeledare Jag har läst igenom ovanstående riktlinjer och information om uppdraget. Härmed intygar jag att jag kommer att följa dem i alla sammanhang som volontär i en kodstuga eller i annat sammanhang när jag representerar Kodcentrum. Namnteckning Namnförtydligande Ort och datum Fylls i av representant från Kodcentrum: Utdrag ur belastningsregistret daterat är uppvisat för...utan anmärkning.

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Att vara ambassadör för Äldrekontakt

Att vara ambassadör för Äldrekontakt Att vara ambassadör för Äldrekontakt Manual för Äldrekontakts volontärer Detta är en manual som riktar sig till dig som har åtagit dig att vara volontär i en Äldrekontakt- grupp. Den är ett stöd vi erbjuder

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111. I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn

Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111. I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111 Innehåll I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn II. Kommunikationsplanens syfte III. Strategier

Läs mer

Appendix 2 Vinröda Föräldrar

Appendix 2 Vinröda Föräldrar 1 (8) Appendix 2 Vinröda Föräldrar Information till föräldrar i LUGIs ungdomslag Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka.

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka. Det ska bli fantastiskt att träffa dig i Höganäs 7-9 september. Vi hoppas att du kommer väl förberedd till vårt högst beslutande möte. Tillsammans har vi makt att förändra! I detta häfte hittar du texter

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer