Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären"

Transkript

1 Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Centrum för Organisationspsykologi erbjuder den 9 14 augusti (eftermiddagen den 9:e till lunch den 14:e), 2015 en intensiv och upplevelsebaserad utbildning i organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på tvärfunktionell samverkan Relational Coordination. Utbildningen genomförs på det anrika badhotellet Grand Hôtel i Mölle i nordvästra Skåne och avslutas sedan med en heldags uppföljning i Stockholm i oktober. Utbildningen rymmer en sjätte dag den 22 november, denna dag är förlagd till Stockholm. Priset för utbildningen är kr exkl. moms. Priset inkluderar kost och logi (enkelrum och helpension med trerätters middagar exkl. måltidsdryck, samt för- och eftermiddagsfika), uppföljningsdag med lunch, en timmas individuell handledning i mellanperioden samt omfattande kursmaterial. Vi inleder på eftermiddagen söndagen den 9 augusti och avslutar med lunch fredagen den 14 augusti Vi har förbokade rum på hotellet. Bakgrund Centrum för Organisationspsykologi har bildats för att erbjuda utbildning för organisationspsykologer. Vi har under 25 år i andra former bedrivit utbildning för psykologer och konsulter med andra bakgrunder inom utveckling av små och stora grupper. Vi har nu bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete för att erbjuda konsulter en utbildning för att kunna bedriva ett professionellt arbete för att utveckla denna kurs i Relational Coordination ett evidensbaserat sätt att mäta och utveckla samarbete på tvären. Syfte och innehåll Syftet är att utveckla en professionell kompetens att som konsult på psykologisk grund arbeta med att utveckla Relational Coordination samarbete på tvären. Utbildningen bygger på integrerad kunskap från bl a gruppteori, systemteori, organisationsteori, anknytningsteori, beslutsteori, motivationspsykologi, kognitiv psykologi, positiv psykologi och modern neurovetenskap. Utbildningarna sätter fokus på betydelsen av engagemang, autenticitet, samspel och värdighet på en arbetsplats för att skapa arbetstillfredsställelse och effektivitet. Utforskandet av interrelationerna mellan struktur, strategi, kultur, process, föreställningar och beteenden löper som en röd tråd genom utbildningarna. Vi bejakar komplexitet samtidigt som vi lär ut, ofta enkla, verksamma metoder och interventioner. Vårt motto är att grunda oss i modern forskning och teoribildning samtidigt som vi finner kreativa vägar att göra konkret nytta för våra kunder och klienter i det utrymme där teorins tyngd möter den välanpassade interventionens effektivitet och lätthet.

2 Som deltagare får du praktiskt träning som leder till kompetens att som konsult utveckla samarbete på tvären i olika verksamheter inom en organisation eller inom det större teamet med krav på hög kvalitet, effektivitet samt med hänsyn tagen medarbetares behov av professionell utveckling och god arbetsmiljö. Kursens upplägg och innehåll Kursen genomförs med stora inslag av träning och reflektion utifrån egna erfarenheter. Kursen har fokus på att lära konsult att på en organisationspsykologisk grund genomföra utvecklingsarbete utifrån Relational Coordination, dvs. att utveckla samarbete över gränser. Utbildningen ställer krav på eget engagemang och att bidra med egna erfarenheter. Deltagare kommer innan kursen kontaktas av kursledningen för att stämma av behov och förväntningar. Kursen genomförs som en femdagars workshop som utformas som ett träningsläger. Små korta föreläsningsinslag för att belysa det som händer i samband med genomförandet av olika avsnitt och som introduktion till olika avsnitt. Kursen fungerar som ett laboratorium där deltagare får granska sin personliga förmåga till relationell koordinering, vidare tillämpar vi teorierna och metoderna på exempel från deltagarnas egna konsultverksamheter. De fem avsnitt som genomförs under workshop är: 1. Arbete på tvären. Teori samt träning kring övningar som belyser Relational Coordination. Träna på att presentera Relational Coordination Theory samt förståelse av den organisationsteori som ligger till grund för Relational Coordination 2. Samtal som utvecklar samarbete över gränser. Som konsult kunna genomföra workshops där man tränar samtal med någon som har ett annorlunda perspektiv och samma mål tvärprofessionellt samarbete och ansträngda relationer. 3. Den konsultens roll för att koordinera relationer. Casebeskrivningar. Reflektion och peer assist i mindre grupper utifrån egna förberedda case. Träna på Relational Coordination Mapping 4. Instrument Enkät Relationell Koordinering - för att undersöka hur man som konsult kan använda Relational Coordination Indicator för att undersöka i sin verksamhet fungerar i verkligheten i sitt samarbete med vårdgrannar och inom den egna verksamheten. Ge verksamhetschefen kompetens att tillsammans med andra verksamhetschefer undersöka sina samarbeten och hur dessa kan utvecklas. 5. Träna hur genomföra workshops med fokus på samarbete på tvären. Att utifrån ökade krav på samarbete inom en process kunna med sina kollegor inom verksamheten genomföra strategisk förhandling med kollegor på andra verksamheter. Kursen ger följande: Det grundläggande förhållningssättet kring utvecklingsprocesser med användande av Relational Coordination; processen före, under och efter konsultationen.

3 Teori, metod, verktyg, hjälpredor och grundupplägg för olika metoder med syfte att utveckla Relational Coordination. En omfattande kurspärm med artiklar, hjälpredor och upplägg för olika metoder. Innan utbildningen påbörjas kommer deltagare att få ta del av kursdokumentation och tillfälle att förbereda sig. Mellan de första fem dagarna och uppföljningstillfället genomför deltagare egna arbeten med metoder som bygger på Relational Coordination. Vem vi vänder oss till Vi vänder oss till konsulter med intresse av att grunda sin praktik i ett kreativt användande av forskningsbaserade principer. Beteendevetenskaplig grundutbildning är inte ett krav. Dock är ett genuint intresse av människor, system och relationer en förutsättning för att man skall kunna tillgodogöra sig kursinnehållet och därefter kunna verka i enlighet med de metoder som lärs ut. Vi vänder oss både till erfarna interna och externa konsulter i behov av påfyllnad och till konsulter i början av sin karriär. Vår erfarenhet är att intresset för att utvecklas som konsult är avgörande. Yrkesbakgrund och erfarenhet är inte oviktigt, men utbildningarnas upplägg bjuder in till att man kan skapa ett lärande och en fördjupning som möter den förtrogenhets- och erfarenhetsnivå man har med sig in. Beskrivning av teorin bakom RC Relational Coordination undersöker relationer och kvaliteten på kommunikationen mellan parter som samverkar inom en arbetsprocess. Konsultation utifrån metoder och principer grundade i Relational Coordination bidrar till att förbättra samarbetet över gränser genom att: Att se hur det egna arbetet är beroende av andras insats och vice versa samt att kunna respondera snabbt till nya behov och omständigheter Att se helheten och att ta gemensamt ansvar över gränserna: Att fokusera på kund/patient/medborgare, alltså den/det som våra ansträngningar slutgiltigt är till för och låta detta perspektiv ligga i förgrunden för vår samverkan. Att samtala över gränser på ett sätt som bygger tillit, ökar förståelse, ger näring till ömsesidig respekt och som riktar sig mot gemensamma mål genom frekvent, återkommande och funktionell dialog. Relational Coordination Theory En forskningsbaserad teori som bygger på professor Jody Hoffer Gittell internationellt uppmärksammade forskning kring vad som sker i samarbetet mellan olika aktörer i en process, mellan boxarna och stuprören. Hon har bland annat studerat stora globala flygbolag och stora sjukhus. Gittells forskning visar tydligt att relationell koordinering får avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet, resultat och medarbetartillfredsställelse Hon pekar också på att detta får konsekvenser för hur organisationer bör ledas och styras

4 Relational Coordination Indicator RCI Ett webbaserat enkätverktyg som gör det osynliga synligt. Undersöker relationer och kommunikation mellan roller inom en arbetsprocess. Undersökningen ger underlag för att designa ett koordinerat samarbete över gränser, inom och mellan organisationer. RCI mäter hur medlemmar ger varandra säker och användbar information. Perspektivet utgår från att den mest användbara informationen för att utföra ett professionellt arbete kommer från kollegor och kunder/medborgare/patienter. Genom RCI kan man upptäcka, stötta och bevara relationerna mellan kollegor och relationerna mellan de professionella yrkesutövarna och kunder/medborgare/patienter. Förtroendet mellan yrkesutövare och mellan yrkesutövare och kunder/medborgare/patienter är då den avgörande styrmekanismen som genom RCI granskas, utvecklas. Arbetet med RCI sker i fyra steg: Definiering och kartläggning arbetsprocessen Administration av själva enkäten Informationsdelning och reflektion kring genererad data Skapande av skräddarsydda utvecklings- och förbättringsinsatser Relational Coordination Leadership RCL Det övergripande målet med RCL är att utveckla ledare som hjälper grupper arbeta bättre tillsammans. Kärnan i RCL är att bidra till ömsesidighet alltså förmågan hos teammedlemmar att förstå hur deras individuella arbetsprocesser griper in i varandra och förmågan att snabbt och smidigt ge och be om hjälp för att tillgodose systemets behov. RCL innebär att som ledare utveckla professionella medarbetares förmåga till: Systemperspektiv: Att förstå sitt eget och andras arbete i ett större sammanhang. Kollektiv reflektion: Att prata med varandra regelbundet och konstruktivt om hur man samarbetar Ansvar på tvärs: Uppskatta och skickligt ge och ta feedback Samtala och anpassa sig till varandra omförhandla i pressade situationer. RCL syftar till att skapa ledare som på ett anpassat och systematiskt sätt löpande förbättrar samarbetet över gränser och mellan olika roller i en arbetsprocess samt hittar smidiga arbetsformer som bygger tillit, bra relationer och välfungerande kommunikation mellan centrala aktörer i arbetsprocessen. Vidare adresserar RCL frågan hur man kan stötta ledare till att möjliggöra för sina medarbetare att samarbeta över gränser med kollegor och med patienter/medborgare/patienter.

5 Kursledning Konsultutbildningen genomförs av verksamma konsulter med lång och djup erfarenhet: Anders Risling, fil dr, leg psykolog och specialist i arbetslivets psykologi Christian Bodén, leg psykolog Anders har 40 års erfarenhet som praktiserande organisationspsykolog. Han har bl a skapat UGL, skrivit ett flertal böcker och har stor erfarenhet av att utbilda och handleda kollegor i konsultationsmetodik. Christian har under mer än 10 år verkat som organisationspsykolog. Han arbetar med att designa och genomföra utvecklingsinsatser i organisationer och anlitas av kollegor som handledare i uppdragsdesign. Anmälan Anmälan sker via vår hemsida Det går också bra att maila oss på eller kontakta oss direkt på: (Anders) eller (Christian)

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Utbildning Organisationspsykologisk konsultationsmetodik

Utbildning Organisationspsykologisk konsultationsmetodik 1 Utbildning Organisationspsykologisk konsultationsmetodik Centrum för Organisationspsykologi erbjuder en gedigen veckolång utbildning med en dags uppföljning i organisationspsykologisk processkonsultation.

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

Förändring i praktiken så gör Amadeus Scandinavia

Förändring i praktiken så gör Amadeus Scandinavia Förändring i praktiken så gör Amadeus Scandinavia En artikel av Susan Hammar, susan.hammar@sca.amadeus.com och Elisabeth Rosenfeld elisabeth.rosenfeld@rosenfeldconsulting.se I februari 2011 publicerades

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer