Saia Visi.Plus Programpaket för lösningar och visualisering av systemuppgifter Controls Division

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saia Visi.Plus Programpaket för lösningar och visualisering av systemuppgifter Controls Division"

Transkript

1 Teknisk information Saia Visi.Plus Programpaket för lösningar och visualisering av systemuppgifter Controls Division För säker, effektiv och ekonomisk implementering av projekt som är associerade till Saia automationssystem. Egenskaper för Saia Visi.Plus Flexibelt applikationsområde, från byggnadsteknologi till processteknik Skalbar arkitektur, kostnadseffektivt över ett brett användningsspektrum Hög integrering av automationsnivån, vilket svarar mot teknikverktygen Monteringsfärdiga systemobjekt för att optimera konstruktionstiden Väl utvecklad larmhantering, inkluderar mobila larm Minskade hanterings- och underhållskostnader, tack vare tydlig hantering Den integrerade webservern gör att all processdata visas med en webbrowser via intranet- eller internetanslutningar Ingen ytterligare utvecklingsmiljö behövs, tack vare detta blir de initiala kostnaderna låga

2 Profil- och applikationsområde med Saia Visi.Plus Byggnadsteknologi, kraftförsörjning Byggnadsteknologi Bekvämlighet och tillfredsställelse hos användarna i byggnaden uppnås med pålitlig reglering av rumsklimat och styrning av ljus/skugga. Nuförtiden, har systemen för byggnadshantering blivit oumbärliga för visning, drift, finjustering och larmidentifikation inom husautomation. Alla komponenter som styrs och regleras med Saia automationskomponenter kan enkelt kopplas till Saia Visi.Plus driftsystem. Oavsett om de är typiska värme, ventilation, luftkonditionering, sanitära eller elektriska applikationer eller styrsystem för åtkomst, är anslutning möjlig antingen via standard RS 485 portar eller över direkta Ethernet nätverkslänkar. Kraftförsörjning Liberalisering och avreglering av energimarknaden och defineringen av mål för klimatskydd har resulterat i en klar trend mot decentraliserade kraftförsörjningssystem. Denna tendens inkluderar små, ekonomiska, konkurrenskraftiga enheter som är mycket effektiva som lokala energiförsörjare i bostäder, kommersiella fastigheter eller industrier. De breda marknadsbehoven på styrteknik för hanteringsnivån tillfredsställs med hjälp av flexibilitet, innovation och hastighet. Dessa exemplifieras vid hanteringen av bränsle värmeelement. Ytterligare applikationsområden: Vattenturbiner Vindkraft generatorer Fjärrvärmeanläggningar

3 Vid automatisering av infrastrukturområdet Trafikstyrning (tunnelövervakningssystem), vattenkraft Trafikstyrning Ökad personrörlighet och en konstant ökning av godsstransporter gör att en hög kapacitet i trafikinfrastrukturen behövs. Det viktigaste kravet oavsett om det gäller vägar, järnvägar eller vattenvägar är en hög nivå på systempålitlighet och säkerhet. I många år, har automationssystem från Saia-Burgess använts i väg- och järnvägstunnlar. Samtidigt har Saia Visi.Plus i egenskap av ett effektivt hanteringsverktyg, möjliggjort en pålitlig och ekonomisk drift. Vattenkraft Det finns ett flertal olika sätt för optimering av vattensystem med toppmodern styr- och regleringsteknologi. I många år har Saia-Burgess Controls levererat produkter till detta applikationsområde och har, med sina innovativa produkter och koncept, möjliggjort integreringen av individuella processer inom all försörjningsteknik. Inom vattenteknik såväl som inom andra områden, kräver globala lösningar intelligenta driftsystem med en modulär struktur. I trafikstyrning, används Saia automationssystem och Visi.Plus verktyg främst till följande installationer: tunnelventilation belysning trafikreglering brandförebyggande åtgärder energioptimering integrering av tunnelsystem styrning av nödutgångar Vanliga applikationsområden: dricksvattenförsörjning teknik för avloppsvatten industriella vattensystem allmän vattenreglering vattenkraft

4 Exempel på användning: Visi.Plus Från single-master till multi-master system Den enklaste typen av Saia Visi.Plus system inkluderar en vanlig PC med seriellt länkade understationer eller via TCP/IP. Alla systemfunktioner för drift körs på denna PC, som även simultant ansvarar för kommunikation med understationer, grafisk ingång och utgång, larmhantering och arkivering av historiskt data under lång tid. Beroende av hur komplex applikationen är, kan integratören konstruera varierande nätverksstrukturer. En klar tendens visar på att Ethernet anslutningar används på automationsnivån och för anslutning av hanteringsnivån. Fördelen med Ethernet är att den ger snabb, händelseoriented kommunikation. Mindre system är vanligtvis byggda med en seriell anslutning och, om systemen är utspridda dominerar användningen av modemanslutningar. Master dator Remote I/O Remote I/O Single master system med seriell länk System på utspridda platser kopplade via modemanslutningar Master dator Dual master system med seriell länk Multimastersystem länkad till hela automationsnivån via Ethernet TPC/IP

5 Exempel på användning: Visi.Plus Från enkla system till redundanta system Exemplet visar en husautomationstruktur med automationstationer för primära energi- och ventilationsstyrningscenter, inklusive ett system för rumsstyrning. Med Saia Visi.Plus webserver kan alla användare justera sina egna arbetsstationer efter sina personliga temperaturer- och belysningbehov via en lokal PC och standardbrowser. Web panel System som ställer extremt höga krav på säkerhet kan konfigureras för användning med redundant datahanteringssystem (DMS). Detta betyder att om den centrala DMS datorn havererar byter systemet automatiskt över till synkroniserad, redundant DMS. Redundant datahanteringssystem

6 Distribuerad klient-/serverstruktur Översikt Saia Visi.Plus är en plattform med en fritt skalbar systemarkitektur, på vilken individuella komponentsystem komunicerar med varandra via Ethernet TCP/IP. De olika funktionerna kan utföras i autonoma CPUer. Alla fördelar med både centralt och distribuerat arbetssätt kan tack vare detta utnyttjas. Denna modulära arkitektur tillåter att uppgifter delas mellan olika datorer inom nätverket. Till exempel, det möjliggör att larmindikering görs på en dator, medan en annan dator expedierar DMS, larmhanteraren och visar trender. Kommunikation Lokal (individuell PC) Internet (åtkomst inom ett lokalt nätverk) Internet (åtkomst via browser, portallösningar) Vissa applikationer behöver bara enkel, kostnadseffektiv visualisering, medan andra behöver multianvändar möjligheter inom ett integrerat, mobilt drift- och processtyrningssystem. Saia Visi.Plus är lika enkelt att implementera i en stor nätverksinstallation med en stor mängd data, som i en enkel, singel-användar installation. Systemet växer på ett modulärt sätt vartefter kraven på applikationen växer. Olika styrstationer för varierande uppgifter: trender Central dator med DMS larmhantering logghantering alla funktioner Handhavande nivå Kommunikations nivå Automations nivå HeaVAC teknologi installationsteknologi V/A applikationer energistyrning hisstyrning etc

7 Systemarkitektur / modulär struktur Bra skalbarhet och en distribuerad klient/server struktur gör det möjligt att anpassa Saia Visi.Plus till funktionalitet och krav för installationen. Processbilden spelas in centralt i datahanteringssystemet (DMS). Fördelarna med en global databas är uppenbara: ändringarna som görs på ett ställe uppdateras automatiskt på alla ställen. Driftsystem och systemtiilbehör Databasprogram PDBS databassystem Programtjänster Disk minne Prt Mng protokollhantering Log viewer Internet browser Alm Mng larmhantering Alarm viewer Export pchart CLK klock program RefAlm visning av värde GE grafisk editor HDA hisktorik datainspelning WEB-Server MALM mobilt larm PET projektteknik verktyg DMS data hanteringssystem CLK Mng klock hantering OPC SERVER BACnet/S-Bus Driver OPC klient Driver ProfiBus DP Programmeringsgränssnitt C++, VB6, Delphi Driver S-Driver Interface / Driver Programmeringsverktyg PG5 SCOMM-DLL PG5 Sistemi Saia PCD/PCS Några av egenskaperna: Distribuerad klient / serverdrift Skalbar, modulär arkitektur Objektorienterad datastruktur Objektorienterat, grafiskt användargränssnitt Effektiv databasåtkomst Optimerat gränssnitt till PG5 (Saia-Burgess Controls programmeringsverktyg) Integrerad webserver för intranet och internet Systemets öppenhet möjliggör anslutning till IT världen Utvecklad för operativsystemen WINDOWS NT/2000/XP Överföringsbar och framåtsträvande Två system i ett (utveckling och run-time-kit), växlingbart via knapptryckning (lösenordsskydd)

8 Beskrivning över Saia Visi.Plus moduler Datahanteringssystem databassystem manövreringsverktyg Datahanteringssystem (DMS) Datahanteringssystemet är den centrala databasen i hela Saia Visi.Plus systemet. All processdata hanteras i DMS och är hela tiden tillgängligt. Kommunikation med de individuella programdelarna (t.ex. den grafiska editorn) är händelsestyrd, via aktiva anslutningar som kallas pipes (inter-task kommunikation). Datahanteringssystemet kan hantera upp till 3,000,000 variabler. I teorin finns det ingen begränsning för antal variablar! För att uppnå snabb åtkomst, hanteras alla värden i PCns RAM minne. Hårddisken kommer endast åt vid start och avslut av program. Eftersom datahanteringssystemet hanteras via RAM minne, gäller följande krav vid konfiguration av PC: Antal DMS I/O RAM minne krav PLC/DDC I/O 50, MB , MB 1' ,000 1 GB 3'000 3,000,000 2 GB 10'000 Databasprestanda Åtkomsttyp Åtkomster per sekund Read > 40,000* Write > 20,000* * Pentium 4.3 GHz, 1 GB RAM Datahanteringssystemet tillåter inte enbart att data hanteras, utan även direkt verkställande av hanteringsfunktioner: Tidsstyrningsfunktioner 4 grundläggande beräkningsmetoder (ADD, SUB, MUL, DIV) Boolean operators (AND, OR, NOT, XOR) @ASIN(x), ) Programstart, geomsnittsvärde, gränsvärde hög, gränsvärde låg Databassystem (PDBS) Saia Visi.Plus databassystem lagrar och hanterar historiska data, larm och loggning. Dessutom tillåter denna modul att data exporteras till andra databaser, möjliggör att processdata (t.ex. historiskt data) samlas i realtid och lagras i olika databaser. PDBS är en databas inriktad på hastighet. Den är orienterad i förhållande till data med ett tidsmärke (t.ex. historiskt data, larmdata). Registrering av 250 larmdata per sekund Registrering av 250 loggdata per sekund Registrering av 25,000 offline trenddata (HDA) Registrering av 10,000 online trenddata (HDA) Processutvecklingsverktyg (PET) PET ger en bekväm och tydlig presentation avall data från datahanteringssystemet i tabellform. All data (inklusive kommunikation, larm, loggning, funktioner etc) som hör till ett Saia Visi.Plus projekt kan tack vare detta spelas in och hanteras i PET (utvecklingverktyget). All processdata behandlas i utvecklingsverktyget och lagras i DMS. Ändringar kan ske manuellt i utvecklingsverktyget (direkteditering), eller i annat fall kan integratören använda import/export funktioner som utbyter projektdata med Saia PG5. Med utvecklingverktyget kan olika listor skrivas ut för dokumentationsändamål. Objektorienterat utvecklingsverktyg

9 Beskrivning över Saia Visi.Plus moduler Grafisk editor larmhantering remote larm Grafisk editor (GE) och säkerhet (användarnivå) Huvuduppgiften för den grafiska editorn är att producera processbilder snabbt och enkelt, och att animera och initiera dem, beroende av PLC/DDC processdata. En tangenttryckning är allt användaren behöver göra för att välja från processelementen som finns tillgängliga. Även demest komplexa processerna kan enkelt implementeras. Ett flertal grafiska objekt kan kombineras, sparas som ett makro, och återanvändas när som helst. Saia Visi.Plus larmhantering delas mellan två program: Larmhantering (AlmMng) Larmhantering är installerad på den PC som kör datahanteringssystemet (DMS). Det övervakar alla larmgränsvärden. Om ett larm inträffar, rapporterar larmhanteraren det till Saia Visi.Plus databasen (PDBS) AlarmViewer (AlmView) Larmvisaren administrerar och listar alla larm som inträffar, och möjliggör att de visas och igenkänns För aktuella larm, erbjuds följande indikeringar per larm: Aktivt larm, okvitterat Ej aktivt larm, okvitterat Aktivt larm, kvitterat Dessutom uppträder följande databasinträden för alla inspelade larm i larmhistoriken: Inkommande larm Utgående larm Larmdetektering Den grafiska editorn fungerar även som visningssystem i runtime mode. Växlingen mellan runtime och edit modes kontrolleras av lösenord. GE har optimerats för animering av systemstatus. Det är inte lämpligt för den komplexa animeringen av förflyttande eller pågående bilder, som behöver en stor mängd CPU kapacitet! Formatet för larm är helt användardefinierbara. När formattypen definieras, är även närvaron av loggning i larm viewer även definierat. I Visi. Plus, kan upp till 50 olika format (inklusive logg format) sättas upp. Detta möjliggör att olika typer av meddelanden eller fel kan visas och lagras. Användarnivåer När man inte vill att alla användare ska kunna använda alla styrelement eller tillträdesfält, eller justera alla inställningar, ger användaradministrationen ett sätt att registrera användare och ge dem rättigheter. Dessa rättighetsnivåer kan tilllämpas på de grafiska objekt som används. Larmhantering (Alm) Larmhantering är ett viktigt element för alla visualiseringssystem. Med Saia Visi.Plus, kan alla för användaren relevanta I/Os visas i ren text i ett larmfönster, via marginal övervakning. Bättre tydlighet ges tack vare två separata larmlistor: aktuell larmlista och översikt över alla larm. Remote larm (MALM) The mobile alarm manager module (MALM) Den mobila larmhanteringsmodulen (MALM) möjliggör också att fel och meddelanden överförs via modem eller internet. Ett urval av olika larmmöjligheter erbjuds, inklusive personsökare (SwissPager, Citycall), larm och SMS larm (UCP eller TAP).

10 Beskrivning över Saia Visi.Plus moduler Historiska data Trend rendutvärdering Loggning Trend + data export (HDA) All processdata kan loggas och användas för trendanalyser. Trendanalyser ger information om hur berörda I/Os växlar över tiden, eller hur en process fungerar. Parametrar för trendloggning konfigureras i PET, med möjlighet till följande metoder för loggning: Kurvor kan: skrivas ut, exporteras som BMP filer, exporteras som JPG filer, och zoomas Skalering kan ske automatiskt eller manuellt Tidsstyrd loggning (t.ex. var 15:e minut) Avvikelsestyrd loggning (aktuellt värde >= eller <= senaste mätning ± delta) Loggning på varje ändring (t.ex. setpunkter) Möjlighet att kombinera loggningsmetoder HDA program (historisk dataloggning) samlar in all data och lagrar det i PDBS databasen. På det grafiska gränssnittet, kan upp till åtta trendgrafer presenteras för varje trendobjekt. Användaren är fri att konfigurera presentationstyp (antal grafiska rader, färger, teckensnitt, skalering, etc.). Loggning (PRT) Alla signaler som används i Saia Visi.Plus kan loggas för att senare behandlas. Protocol manager möjliggör att alla relevanta händelser för användaren behandlas och lagras korrekt. Log viewer, med sina integrerade filterfunktioner, listar all väsentlig data som krävs med hänsyn till användarens rättigheter. Som vid hantering av mobila larm, delar Saia Visi.Plus även loggning mellan två program: Utvärdering av trenddata (PChart) Om användaren vill visa vilka trender som kompilerats eller exportera dem, finns PChart. Med PChart, kan användaren när som helst sätta ihop sin eget val av trenddata. Datat kan visas i ett varierande visuellt format och exporteras. Följande är en lista över nyckeldata för PChart: Simultan presentation av upp till 1000 kurvor (för export av data) enkla rader 2D bars 3D bars surfaces, etc. Dataexport i CSV format (för ytterliggare behandling, t.ex. i Excel) Protocol manager (PrtMng) Protocol manager är installerad på datorn som kör DMS. Om en händelse sker, rapporterar protocol manager detta till Visi.Plus databasen (PDBS). Protocol viewer (PrtView) Protocol viewer adminstrerar och listar alla händelser som sker och presenterar den i ett tydligt visuellt format. Formatet för loggning är helt användardefinerbart. När formattypen är definierad, är även loggutseendet i logg viewer definierat. I Saia Visi.Plus, kan upp till 50 olika format (inklusive larmformat) ställas in. Detta gör att olika typer av meddelanden kan visas och lagras. 10

11 Beskrivning över Saia Visi.Plus moduler Kommunikationsenhet Webserver Saia kommunikationsenhet Kommunikationsenheter är en väsentlig komponent för visualisering, eftersom de tillåter kommunikation med styrsystemen. Saia Visi.Plus stöder ett flertal typer av enheter. Enheterna som stöds inkluderar standard OPC enheter (OPC klientenhet) och DP enheter (Profibus DP enhet), och naturligtvis Saia SDriver. Saia SDrive kommunicerar mellan, på en sida, Saia PCD/PCS styrsystem och, på den andra, DMS. Datan som krävs för drift av enheten är definierat i PET. Drivern loggar alla styrsystemets I/On till DMS, så att drivern är informerad om alla förändringar (t.ex. när ett inställningsvärde skrivs eller en pump startas), Styrsystemets värden övervakas kontinuerligt och, om de ändras, skickas de till DMS. Meddelanden till enheten åtgärdas omedelbart. alla förändringar av värden och alla användaråtkomster. Vid initiering, beror skärmändringstiden på nätverket och hur komplex bilden är, spännvidden är från ensekund (för 100 Mbit nätverk) till 10 sekunder (ISDN) för att bygga den första skärmen. Hursomhelst, bakomliggande skärmförändringar och svar sker i en flash, eftersom endast ändrat data överförs till servern. Kommunikation kan optimeras i enheten genom konfigurering av individuella telegram som enbart kommunicerar när något inträffar, dvs telegram kan prioriteras av användaren (0..99). Webserver Saia Visi.Plus webserver är tillgänglig i ytbyggnadsnivåerna för 2 eller 20 simultana anslutningar. Detta betyder att t.ex. 2 browsers kan komma åt servern simultant. Saia Visi.Plus webservern tillåter att processinformation tvisas via intranet ellerr internet, utan utan ytterligare kostnad för implementering eller projektarbete. Fakta om Saia Visi.Plus webserver: Inga utgifter krävs för projektarbete, eftersom processbilder automatiskt porteras från den grafiska editorn till web directory och kan subsequently representeras 1:1 in webbrowsern. Behändig drift in en intranet inställning och maximal säkerhet i internetmiljön, tack vare Saia Visi.Plus användarmanagement. Extremt enkel konfiguration och snabb uppbyggnad av bilder Processbilder kan visas på Java-kompatibla webservrar. Optimalt pris/prestanda förhållande När applikationsbilder sparats, skapas en bildfil automatiskt i web directory. Denna fil kan användas direkt av webservern och visas i browsern. Webservern loggar alla I/Os till DMS, hanterar 11

12 Bottom-up utveckling med standardobjekt Utforska fördelarna med en integrerad lösning: från programmering, konfigurering och handhavande till visualisering Termen bottom-up engineering beskriver det vanligaste arbetsflödet för en systemintegratör, vilka vanligtvis utvecklar Saia PG5 applikationsprogrammet först och därefter, om nödvändigt, implementerar visualisering. För att förenkla detta arbetsflöde, har gränssnitten optimerats i Saia Visi.Plus och Saia PG5. Användaren skriver applikationsprogrammet med hjälp av PG5 Fupla editorn. Behändiga Saia FBox bibliotek tillåter att ett stor mängd av applikationsuppgifter implementeras snabbt och effektivt. Alla verkliga och virtuella I/Os som används, lagras med symboltilldelning och kommentarer, i symbolhanteraren. Applikationer med standardobjekten Digi01 och Ana01 Användaren gör projektet direkt i Saia Visi.Plus utvecklingsverktyg (PET). Därefter kan alla I/Otilldelningar importeras från PG5, antingen automatiskt eller manuellt. Detta minimerar arbetskostnader, tack vare att det undviker att man återanvänder I/O tilldelningar som redan används i applikationsprogrammet. (En beskrivning finns i Saia Visi.Plus manualen kapitel 6.) Applikationer med DDC-Suite objektbiblioteket Med ett brett spektrum av tillgängliga HeaVAC objekt i DDC-Suite, kan övergripande manövrering vara effektiv och bekväm, från applikationsprogram till visualisering (detaljerad beskrivning på nästa sida). 12

13 Bottom-up programmering med Saia DDC-Suite Ett bibliotek med exempel på programobjekt och grafiska objekt optimerar utvecklingstiden Beskrivning Från ett behändigt bibliotek med funktionsblock, väljer användaren funktioner som matchar applikationen. Dessa funktioner hittas och länkas med ett bekvämt grafiskt gränssnitt: Saia PG5/Fupla. Funktionsblockparametrar kan definieras direkt, i offline eller online mod, för den relevanta applikationen. Arbetsflöde Start Välj funktion från bibliotek Editer användarprogram Ställ in applikationsparametrar Verktyg PG5 Applikationsprogrammet laddas ner till automationsstationen. Om det inte finns någon systemvisualisering, kan systemet hanteras direkt från PG5/Fupla gränssnittet. Om systemdelar även kräver visualisering och styrning viaenhusautomationsterminal, kan användaren återgå till Visi.Plus import assistanten. Ladda program NEJ Visualisering/ hantering Visualisering krävs också? JA Import av resurser till Visi.Plus med import assistanten Med importassistanten, definieras funktioner som används i PG5/Fupla som avslutade objekt i Visi.Plus PET. Denna metod förenklar inte bara manövreringen (tack vare att alla resurser som används importeras med funktionerna); det minimerar möjligheterna vid fel. Automatisk definering av objekt i Visi.Plus För varje automatiskt definierat objekt, finns ett matchande grafiskt objekt i den grafiska editorns databas. Användaren sätter ihop grafiska objekt för att bygga en hel systemsida. Varje objekt erbjuder färdiggjorda parameterfönster för justeringsparametrar och visuella detaljer. Systemsidorna som erbjuds kan användas, efter önskemål, för handhavande, visualiseing, eller justering av systemet. Användaren kan även spara utvecklade systemsidor som makron för användning i andra projekt. Val av position och tilldelning av korrekt visualiseringsobjekt Alternativt, val från färdiggjorda visualiseringsobjekt Visi.Plus Vid definiering av systemsidor, har användaren exempel på grundsidor tillgängliga. Dessa grundsidor innehåller redan alla nödvändiga länkar till de olika systemdelarnas sidor, timerprogram, loginfunktioner, etc. Åtkomst till de olika sidorna och parameterfönstren kan, naturligtvis, regleras för alla användargrupper med Visi.Plus åtkomsträttigheter. Detta arbetsflöde har blivit finjusterat för att möta behoven hos systemanvändarna. Det är en välanpassad lösning som överbygger det tröttsamma manuella utbytet och tilldelning av resurser för applikationsprogram, och de associerade möjligheterna vid fel. Visualisering/ hantering Skapande av visualiseringssidor på färdiggjorda grundsidor 13

14 Övrigt Språkval / byte av språk Val av språk (antingen engelska eller tyska) kan göras när som helst, utan kostsamma konfigurationer. Denna språkinställning blir aktiv efter en omstart av systemet och gäller i alla Visi.Plus moduler. Forum Om du har en fråga som inte finns i manualen, besök vår hemsida och fråga forumet. SDK (programutvecklingspaket) Med Visi.Plus programpaket, är det möjligt att editera projekt och köra avslutade applikationer i runtime mode. Online help Visi.Plus online help anropas via hjälpmenyn, eller genom att klicka på aktuell helpknapp, eller genom att trycka på <F1> tangenten. Hjälp är ett användarverktyg för alla erfarenhetsnivåer. Visi.Plus forumet ger två fördelar: snabb hjälp, oberoende av tidpunkt alla användare kan dra fördel av deltagande Support Vi erbjuder våra kunder support utan kostnad. En förutsättning för detta är att man deltagit i Visi. Plus grundutbildning. Manual Visi.Plus manualen innehåller 11 kapitel. Varje Visi.Plus modul har ett eget kapitel för att användarna enkelt ska hitta Visi.Plus funktionerna. Det finns praktiska exempel för att visa vilka vinster användaren kan uppnå med grundfunktionerna och konceptet. Internet All information och nedladdningar finns tillgängliga under Skillnaden mot andra visualiseringssystem Visi.Plus är ett databasorienterat system som har optimerats för gränssnittet i Saia styrsystemet. Detta betyder att tonvikten lagts på insamling, utförande, utvärdering, vidarebefordran och visning iav historiskt data och online information från systemet. I Visi.Plus, har den grafiska displayen blivit ett verktyg för status animering, detta gör att olika systemdelar visas på ett sätt som överensstämmer med dess status. Detta system är inte lämplig för komplex animering av rörliga och använda bilder. 14

15 Beställningsinformation Visi.Plus finns i 3 versioner. Beroende av vad arbetet ställer för krav och hur komplext systemet är gäller det att hitta det paket som passar bäst. Typ Beskrivning Visi.Plus grundutförandet (en licens per projekt) x = D (Tysk), E (Engelsk) PCD8.S89V00M1 PCD8.S89V04x9 PCD8.S89V05x9 PCD8.S89V06x9 PCD8.S89V39M5 Visi.Plus demopaket (kan gratis laddas ner från Visi.Plus Light grundutförandet Datahanteringssystem, databassystem, grafisk editor, Saia S-Driver 250 I/Os, trender och larmfångst, schemaläggare, ASCII exportprogram och manövreringsverktyg Visi.Plus Medium grundutförandet Datahanteringssystem, databassystem, grafisk editor, Saia S-Driver 1000 I/Os, trender och larmfångst, schemaläggare, ASCII exportprogram och manövreringsverktyg Visi.Plus Large grundutförandet Datahanteringssystem, databassystem, grafisk editor, Saia S-Driverr 10,000 I/Os, trender och larmfångst, loggning, schemaläggare, ASCII exportprogram, remote larm via pager/sms och manövreringsverktyg Version updatering (grundutförandet) Alternativ i grundutförandet PCD8.S89V09M5 PCD8.S89V10M5 PCD8.S89V11M5 PCD8.S89V12M5 Visi.Plus alternativ i grundutförandet Saia S-Driver för ytterligare 10,000 I/Os Visi.Plus alternativ i grundutförandet Saia S-Driver för ytterligare 25,000 I/Os Visi.Plus alternativ i grundutförandet Saia S-Driver för ytterligare 50,000 I/Os Visi.Plus alternativ i grundutförandet Saia S-Driver för obegränsat antal I/Os Visi.Plus verktygspaket PCD8.S89V21M5 PCD8.S89V50M5 PCD8.S89V51M5 PCD8.S89V52M5 PCD8.S89V24M5 PCD8.S89V53M5 PCD8.S89V27M5 PCD8.S89V56M5 PCD8.S89V57M5 PCD8.S89V55M5 GE2 grafisk editor runtime system, ytterligare två konsoller GE5 grafisk editor runtime system, ytterligare fem konsoller GE10 grafisk editor runtime system, ytterligare tio konsoller GEUL grafisk editor runtime system, obegränsat antal konsoller PRT loggning (tilläggsmodul för Visi.Plus Light/Medium paket) AEXP2 (PChart) ASCII export och trendvisningsverktyg MALM remote larm via pager/sms/ (tilläggsmodul för Visi.Plus Light/Medium paket) Webserver 2, för 2 simultana anslutningar Webserver 5, för 5 simultana anslutningar Web server 20, för 20 simultana anslutningar Andra enheter PCD8.S89V43M5 PCD8.S89V44M5 PCD8.S89V45M5 PCD8.S89V46M5 PCD8.S89V47M5 PCD8.S89V48M5 DP1 Profibus DP enhet för 250 I/Os DP2 Profibus DP enhet för 1000 I/Os DP3 Profibus DP enhet för 10,000 I/Os OPC1 klient for 250 I/Os OPC2 klient for 1000 I/Os OPC3 klient for 10,000 I/Os 15

16 Säljföretag Adresser Switzerland and international Saia-Burgess Controls Ltd Bahnhofstrasse 18 CH-3280 Murten / Switzerland T / F / Product support, Technical reference website: Denna broschyr kommer från: Malthe Winje Automation AB Bergkällavägen SOLLENTUNA Tel: Fax: P+P26/331 S Kan ändras utan föregående meddelande

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi Fastighetsautomation Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi optimera inneklimatet och minimera energianvändningen med ett öppet, integrerat system Automatisera dina fastigheter Det finns

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

Programmering, projektplanering och konfigurering av PLC-baserade system.

Programmering, projektplanering och konfigurering av PLC-baserade system. Teknisk information PG5: Programmeringsverktyg för Saia PCD styrsystem Programmering, projektplanering och konfigurering av PLC-baserade system. Fördelar med PG5 programmeringsverktyg Programkompatibel:

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste Komplett SCADA med alla programdelar inkluderade bl.a. larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning. Grafiskt editeringsverktyg ingår. Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv. Samtliga in- och

Läs mer

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN ETT FLEXIBELT ÖVERVAKNINGSYSTEM MED MÅNGA MÖJLIGHETER Uni-View är ett SCADA system som ger användaren möjlighet att få full kontroll över sina anläggningar.

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Energikostnader under kontroll med färdig att använda energiövervakning

Energikostnader under kontroll med färdig att använda energiövervakning Energikostnader under kontroll med färdig att använda energiövervakning Busskompatibel elmätare och kontrollpanel för grafiska analyser Kan lätt installeras av elektriker Kan byggas ut till att omfatta

Läs mer

ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up

ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up ezecontrol En webtjänst för övervakning och loggning av mätardata Åtkomst till momentan och historisk data från vilken

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Intelligenta lösningar för I Europa står fastigheter för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Särskilt sjukhus förbrukar

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara ESGRAF Presentationsmjukvara ESGRAF är ett program med gemensamt grafiskt användargränssnitt för styrning och övervakning av passerkontrollsystem, inbrottslarm, brandlarm och digital video från Pelco.

Läs mer

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6.

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6. SIMATIC WinCC Version 6.2 New Perspectives on Process Visualization SIMATIC WinCC : komplett SCADA baserad på open standards Nya perspektiv på processvisualisering med Basfunktioner: UI expansions Nya

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Modbus. WAGO Contact SA TSS STR

Modbus. WAGO Contact SA TSS STR Modbus WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att modbus är relativt

Läs mer

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg 1. Kontaktinformation... 2 1.1 Upphovsinformation... 2 1,2 Copywrite... 2 1.3 Version... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 Omfattning och syfte... 2 2.2 Processöversikt... 3 3. Arbetsflöde för klientanvändare...

Läs mer

1 Översikt. 1.1 Koncept 1 (19) Tomas Rook Dokument typ. 2010-05-03 Rev. Manual

1 Översikt. 1.1 Koncept 1 (19) Tomas Rook Dokument typ. 2010-05-03 Rev. Manual 1 (19) larmus dokumentation P100503 1 Översikt 1.1 Koncept larmus ökar användarvänligheten i SCD systemet med så självklara saker som sorterbara kolumner, tydligare vyer och filteringsmöjligheter. Eftersom

Läs mer

System 800xA Smart Client

System 800xA Smart Client System 800xA Smart Client Med Smart Client kan du ägna dig åt att analysera data istället för spendera tid på att samla in den Visst skulle fler inom ditt företag ha nytta av den produktions- och processinformation

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15 Användarhandbok version 1.15.8 sida 1 av 15 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Gränssnitt... 4 Inloggning... 5 Användarnamn och lösenord... 5 Kod... 5 Startsida... 6 Menyer... 6 Systembild... 7 Sidobjekt...

Läs mer

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik FluidSIM 3.5 Pneumatik Hydraulik Högkvalitativ grund- och vidareutbildning Utmärkt programvara FluidSIM kan användas inom många olika områden; som ett naturligt verktyg för kursdeltagaren inom skola och

Läs mer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter CLOUDair Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer 2 CLOUDair CLOUDair Det enklaste sättet

Läs mer

moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra.

moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra. moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra. 2 Jag vill se hela bilden. moduweb Vision ger mig full åtkomst till installationen. Bekvämt och tydligt. Vill

Läs mer

TECHNICAL INFORMATION Bewator-2010 Bokning Tilläggsblad

TECHNICAL INFORMATION Bewator-2010 Bokning Tilläggsblad www.bewator.se TECHNICAL INFORMATION Bewator-2010 Bokning Tilläggsblad Doc nr: 81102-1 Dat: 03-20 SE Bewator-2010 gränssnitt mot externa bokningssystem Inledning Bewator-2010 version 3.4 och senare innehåller

Läs mer

Enheter. SAIA S-Bus nätverkskommunikation för PCDn. Kännetecken för SAIA S-Bus protokoll. SAIA S-Bus mer än bara ett bussystem

Enheter. SAIA S-Bus nätverkskommunikation för PCDn. Kännetecken för SAIA S-Bus protokoll. SAIA S-Bus mer än bara ett bussystem Enheter SAIA S-Bus nätverkskommunikation för PCDn Det universella protokollet för alla kommunikationsbehov SAIA S-Bus mer än bara ett bussystem SAIA S-Bussprotokoll för SAIA enheter och är inkluderat som

Läs mer

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI 1 Funktion och användningsområde E1000-terminalen (E1032-E1151) kan användas som webbserver. En webbserver är ett program som hanterar filer som ska visas i en webbläsare som exempelvis Internet Explorer.

Läs mer

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI 1. Allmänt... 2 1.1. Versionshistoria... 2 1.2. Implementerade Telegram... 3 1.3. Adressering Flaggor... 4 1.4. Registervärden... 5 2. Fboxar... 6 2.1.

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

för innovativa, ekonomiska automationslösningar

för innovativa, ekonomiska automationslösningar Saia S-Net Flexibelt nätverkskoncept för innovativa, ekonomiska automationslösningar Controls Division Baserad på de öppna standarderna: Ethernet TCP/IP och Profibus: Använder infrastrukturen i existerande

Läs mer

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY Sjukhus Den öppna och integrerade säkerhetsplattformen. PACOM Unison är en öppen och integrerad säkerhetslösning som gör det möjligt för dig att hantera passer-,

Läs mer

GPRS Data Logger och Internetportalen D2W

GPRS Data Logger och Internetportalen D2W GPRS Data Logger och Internetportalen D2W Obegränsad åtkomst till mätdata! ventim.se » GPRS-Data Logger och Internetportalen D2W Rapportering Övervakning av gränsvärden Systemövervakning Larmhantering

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Esgraf 4.0 - grafiskt användargränssnitt och konfigurationsserver

Esgraf 4.0 - grafiskt användargränssnitt och konfigurationsserver PDS00164SE Esgraf 4 och ECS konfigurationsserver, version 1.0 Esgraf 4.0 - grafiskt användargränssnitt och konfigurationsserver Esgraf 4.0 ESGRAF är ett gemensamt grafiskt användargränssnitt till Pelco

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

svenska our snow is your success

svenska our snow is your success svenska our snow is your success Allt på en blick. ATASSplus utmärker sig av ett speciellt användarvänligt användargränssnitt. Utrustningen visas i en kartvy och kan hanteras i denna. Kartan kan zoomas

Läs mer

SCADA. Supervisory Control And Data Acquisition. Fritt översatt: Övervakning, styrning och datainsamling

SCADA. Supervisory Control And Data Acquisition. Fritt översatt: Övervakning, styrning och datainsamling SCADA Supervisory Control And Data Acquisition Supervisory = övervaknings- Control = reglering Acquisition = förvärva, samla in Fritt översatt: Övervakning, styrning och datainsamling 1 Vad behövs i alla

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

BE Fresh water pump station ver 2.03. Systembeskrivning. 2011-02-21 Svenska

BE Fresh water pump station ver 2.03. Systembeskrivning. 2011-02-21 Svenska BE Fresh water pump station ver 2.03 Systembeskrivning 2011-02-21 Svenska Förord Systembeskrivning för BE Fresh water pump station Förord Denna lösning är framtagen för att konfigurera upp, styra och övervaka

Läs mer

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT Manual för Sweco Piano 1 Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT 2016-03-22 Manual för Sweco Piano 2 Innehåll Introduktion... 3 Komma Igång... 4 Skapa din Första Inventering...

Läs mer

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning Toolinspect - digital 3 - Tats - Operation Tekniska data verktygsövervakning Maierhöfen, 2013-01-01 Det här dokumentet är endast avsett som information. Med reservation för tekniska ändringar. Version:

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Industriella textterminaler

Industriella textterminaler Industriella textterminaler Drar fördel av SAIA PCD enhetens höga intelligens och stora minne. Controls Smart solutions for comfort and safety Varför välja terminaler utan textminne? Alla resurser finns

Läs mer

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa):

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): Nätverksinstallation Installera Widgitprodukter Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): SymWriter 2

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1 för version 1.3.1 Copyright information 2011 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

ClamatorVoiceSystem II

ClamatorVoiceSystem II 1 (10) MANUAL ClamatorVoiceSystem II 1 INTRODUKTION... 2 1.1 Systemkrav... 2 2 INSTALLATION... 2 3 FUNKTION... 3 3.1 ARKITEKTUR... 3 3.1.1 Larmövervakning... 5 3.1.2 Urval av larm... 5 3.1.3 Blockeringslogik...

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Dokumentet förutsätter att användaren har grundläggande kunskaper om Windows.

Dokumentet förutsätter att användaren har grundläggande kunskaper om Windows. Dokument namn: WebVision - Dokumentation Utfärdare: Anders Engberg Projekt nr.: Dok ID: Version:.0 Datum: 00-0-9 Sidan av Inledning Detta dokument beskriver konfigurering samt grundläggande handhavande

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Om så önskas kan givetvis ramverket kompletteras med funktionalitet och anpassas helt efter kundens önskemål.

Om så önskas kan givetvis ramverket kompletteras med funktionalitet och anpassas helt efter kundens önskemål. NSI Ramverk Beskrivning WEBfactory är tredje generationens SCADA-system och är det första helt baserad på standardiserad webb-teknik. Fördelen med denna teknik är många, förutom att Internet Explorer är

Läs mer

INU-vision 2.3W SP2 Grundmodul

INU-vision 2.3W SP2 Grundmodul INU-vision 2.3W SP2 Grundmodul BESKRIVNING PRODUKTINFORMATION PC / Windows-baserat datorsystem Enkelt handhavande Client/ server-teknik (fleranvändarsystem) Moduluppbyggt, 20 tilläggsmoduler On-line hjälpsystem

Läs mer

Falcon III. AOI system för 2D och 3D inspektion för komponenter på fixtur eller på palett

Falcon III. AOI system för 2D och 3D inspektion för komponenter på fixtur eller på palett Falcon III AOI system för 2D och 3D inspektion för komponenter på fixtur eller på palett Falcon III är konstruerat för att inspektera komponenter både direkt i produktionsflödet och offline för stickprovskontroll.

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

Merz OPC-Server. Supportdokument

Merz OPC-Server. Supportdokument Supportdokument Merz OPC-Server Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Installation av Merz

Läs mer

HMI/SCADA. Designer. Runtime. Web Client. Remote Client. HMI Operator Panel. Produktbroschyr

HMI/SCADA. Designer. Runtime. Web Client. Remote Client. HMI Operator Panel. Produktbroschyr HMI/SCADA Designer Runtime Web Client Remote Client HMI Operator Panel Produktbroschyr Ett modernt, kraftfullt och flexibelt... HMI/SCADA är en komponentbaserad, skalbar och modern mjukvara för att skapa

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av RM-240 och ipad finns möjlighet att via Wi-Fi trådlöst manövrera ix paneler och E1000 paneler med en ipad2 samt app för

Läs mer

Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar.

Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar. Control Your World Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar. Företagens system ska betjäna människor

Läs mer

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Sida 1 CentOS installation Electronic Purse Sweden AB Electronic Purse Sweden AB Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Gespage -Ta tillbaka kontrollen Datum: Copyright 2014 Electronic Purse Sweden AB

Läs mer

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix Installationsguide Nimbus Alarm Server för Fidelix TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNNINGE 08 532 57262 Fidelix Sverige AB Sokraftsvägen 16A 135 70 Stockholm 08 556 558 30 Om larmöverföring Överföringen görs

Läs mer

Installationshandbok för SunForum 3.2

Installationshandbok för SunForum 3.2 Installationshandbok för SunForum 3.2 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. 650-960-1300 Artikelnummer 816-0875-10 Maj 2001, utgåva A1 Skicka kommentarer rörande den

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

B-CON Building Control Software. Det öppna systemet för total integration av fastighetsfunktioner

B-CON Building Control Software. Det öppna systemet för total integration av fastighetsfunktioner B-CON Building Control Software Det öppna systemet för total integration av fastighetsfunktioner Det sker radikala förändringar i sättet att hantera olika fastighetsfunktioner Nu gäller öppenhet och flexibilitet.

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer