Saia Visi.Plus Programpaket för lösningar och visualisering av systemuppgifter Controls Division

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saia Visi.Plus Programpaket för lösningar och visualisering av systemuppgifter Controls Division"

Transkript

1 Teknisk information Saia Visi.Plus Programpaket för lösningar och visualisering av systemuppgifter Controls Division För säker, effektiv och ekonomisk implementering av projekt som är associerade till Saia automationssystem. Egenskaper för Saia Visi.Plus Flexibelt applikationsområde, från byggnadsteknologi till processteknik Skalbar arkitektur, kostnadseffektivt över ett brett användningsspektrum Hög integrering av automationsnivån, vilket svarar mot teknikverktygen Monteringsfärdiga systemobjekt för att optimera konstruktionstiden Väl utvecklad larmhantering, inkluderar mobila larm Minskade hanterings- och underhållskostnader, tack vare tydlig hantering Den integrerade webservern gör att all processdata visas med en webbrowser via intranet- eller internetanslutningar Ingen ytterligare utvecklingsmiljö behövs, tack vare detta blir de initiala kostnaderna låga

2 Profil- och applikationsområde med Saia Visi.Plus Byggnadsteknologi, kraftförsörjning Byggnadsteknologi Bekvämlighet och tillfredsställelse hos användarna i byggnaden uppnås med pålitlig reglering av rumsklimat och styrning av ljus/skugga. Nuförtiden, har systemen för byggnadshantering blivit oumbärliga för visning, drift, finjustering och larmidentifikation inom husautomation. Alla komponenter som styrs och regleras med Saia automationskomponenter kan enkelt kopplas till Saia Visi.Plus driftsystem. Oavsett om de är typiska värme, ventilation, luftkonditionering, sanitära eller elektriska applikationer eller styrsystem för åtkomst, är anslutning möjlig antingen via standard RS 485 portar eller över direkta Ethernet nätverkslänkar. Kraftförsörjning Liberalisering och avreglering av energimarknaden och defineringen av mål för klimatskydd har resulterat i en klar trend mot decentraliserade kraftförsörjningssystem. Denna tendens inkluderar små, ekonomiska, konkurrenskraftiga enheter som är mycket effektiva som lokala energiförsörjare i bostäder, kommersiella fastigheter eller industrier. De breda marknadsbehoven på styrteknik för hanteringsnivån tillfredsställs med hjälp av flexibilitet, innovation och hastighet. Dessa exemplifieras vid hanteringen av bränsle värmeelement. Ytterligare applikationsområden: Vattenturbiner Vindkraft generatorer Fjärrvärmeanläggningar

3 Vid automatisering av infrastrukturområdet Trafikstyrning (tunnelövervakningssystem), vattenkraft Trafikstyrning Ökad personrörlighet och en konstant ökning av godsstransporter gör att en hög kapacitet i trafikinfrastrukturen behövs. Det viktigaste kravet oavsett om det gäller vägar, järnvägar eller vattenvägar är en hög nivå på systempålitlighet och säkerhet. I många år, har automationssystem från Saia-Burgess använts i väg- och järnvägstunnlar. Samtidigt har Saia Visi.Plus i egenskap av ett effektivt hanteringsverktyg, möjliggjort en pålitlig och ekonomisk drift. Vattenkraft Det finns ett flertal olika sätt för optimering av vattensystem med toppmodern styr- och regleringsteknologi. I många år har Saia-Burgess Controls levererat produkter till detta applikationsområde och har, med sina innovativa produkter och koncept, möjliggjort integreringen av individuella processer inom all försörjningsteknik. Inom vattenteknik såväl som inom andra områden, kräver globala lösningar intelligenta driftsystem med en modulär struktur. I trafikstyrning, används Saia automationssystem och Visi.Plus verktyg främst till följande installationer: tunnelventilation belysning trafikreglering brandförebyggande åtgärder energioptimering integrering av tunnelsystem styrning av nödutgångar Vanliga applikationsområden: dricksvattenförsörjning teknik för avloppsvatten industriella vattensystem allmän vattenreglering vattenkraft

4 Exempel på användning: Visi.Plus Från single-master till multi-master system Den enklaste typen av Saia Visi.Plus system inkluderar en vanlig PC med seriellt länkade understationer eller via TCP/IP. Alla systemfunktioner för drift körs på denna PC, som även simultant ansvarar för kommunikation med understationer, grafisk ingång och utgång, larmhantering och arkivering av historiskt data under lång tid. Beroende av hur komplex applikationen är, kan integratören konstruera varierande nätverksstrukturer. En klar tendens visar på att Ethernet anslutningar används på automationsnivån och för anslutning av hanteringsnivån. Fördelen med Ethernet är att den ger snabb, händelseoriented kommunikation. Mindre system är vanligtvis byggda med en seriell anslutning och, om systemen är utspridda dominerar användningen av modemanslutningar. Master dator Remote I/O Remote I/O Single master system med seriell länk System på utspridda platser kopplade via modemanslutningar Master dator Dual master system med seriell länk Multimastersystem länkad till hela automationsnivån via Ethernet TPC/IP

5 Exempel på användning: Visi.Plus Från enkla system till redundanta system Exemplet visar en husautomationstruktur med automationstationer för primära energi- och ventilationsstyrningscenter, inklusive ett system för rumsstyrning. Med Saia Visi.Plus webserver kan alla användare justera sina egna arbetsstationer efter sina personliga temperaturer- och belysningbehov via en lokal PC och standardbrowser. Web panel System som ställer extremt höga krav på säkerhet kan konfigureras för användning med redundant datahanteringssystem (DMS). Detta betyder att om den centrala DMS datorn havererar byter systemet automatiskt över till synkroniserad, redundant DMS. Redundant datahanteringssystem

6 Distribuerad klient-/serverstruktur Översikt Saia Visi.Plus är en plattform med en fritt skalbar systemarkitektur, på vilken individuella komponentsystem komunicerar med varandra via Ethernet TCP/IP. De olika funktionerna kan utföras i autonoma CPUer. Alla fördelar med både centralt och distribuerat arbetssätt kan tack vare detta utnyttjas. Denna modulära arkitektur tillåter att uppgifter delas mellan olika datorer inom nätverket. Till exempel, det möjliggör att larmindikering görs på en dator, medan en annan dator expedierar DMS, larmhanteraren och visar trender. Kommunikation Lokal (individuell PC) Internet (åtkomst inom ett lokalt nätverk) Internet (åtkomst via browser, portallösningar) Vissa applikationer behöver bara enkel, kostnadseffektiv visualisering, medan andra behöver multianvändar möjligheter inom ett integrerat, mobilt drift- och processtyrningssystem. Saia Visi.Plus är lika enkelt att implementera i en stor nätverksinstallation med en stor mängd data, som i en enkel, singel-användar installation. Systemet växer på ett modulärt sätt vartefter kraven på applikationen växer. Olika styrstationer för varierande uppgifter: trender Central dator med DMS larmhantering logghantering alla funktioner Handhavande nivå Kommunikations nivå Automations nivå HeaVAC teknologi installationsteknologi V/A applikationer energistyrning hisstyrning etc

7 Systemarkitektur / modulär struktur Bra skalbarhet och en distribuerad klient/server struktur gör det möjligt att anpassa Saia Visi.Plus till funktionalitet och krav för installationen. Processbilden spelas in centralt i datahanteringssystemet (DMS). Fördelarna med en global databas är uppenbara: ändringarna som görs på ett ställe uppdateras automatiskt på alla ställen. Driftsystem och systemtiilbehör Databasprogram PDBS databassystem Programtjänster Disk minne Prt Mng protokollhantering Log viewer Internet browser Alm Mng larmhantering Alarm viewer Export pchart CLK klock program RefAlm visning av värde GE grafisk editor HDA hisktorik datainspelning WEB-Server MALM mobilt larm PET projektteknik verktyg DMS data hanteringssystem CLK Mng klock hantering OPC SERVER BACnet/S-Bus Driver OPC klient Driver ProfiBus DP Programmeringsgränssnitt C++, VB6, Delphi Driver S-Driver Interface / Driver Programmeringsverktyg PG5 SCOMM-DLL PG5 Sistemi Saia PCD/PCS Några av egenskaperna: Distribuerad klient / serverdrift Skalbar, modulär arkitektur Objektorienterad datastruktur Objektorienterat, grafiskt användargränssnitt Effektiv databasåtkomst Optimerat gränssnitt till PG5 (Saia-Burgess Controls programmeringsverktyg) Integrerad webserver för intranet och internet Systemets öppenhet möjliggör anslutning till IT världen Utvecklad för operativsystemen WINDOWS NT/2000/XP Överföringsbar och framåtsträvande Två system i ett (utveckling och run-time-kit), växlingbart via knapptryckning (lösenordsskydd)

8 Beskrivning över Saia Visi.Plus moduler Datahanteringssystem databassystem manövreringsverktyg Datahanteringssystem (DMS) Datahanteringssystemet är den centrala databasen i hela Saia Visi.Plus systemet. All processdata hanteras i DMS och är hela tiden tillgängligt. Kommunikation med de individuella programdelarna (t.ex. den grafiska editorn) är händelsestyrd, via aktiva anslutningar som kallas pipes (inter-task kommunikation). Datahanteringssystemet kan hantera upp till 3,000,000 variabler. I teorin finns det ingen begränsning för antal variablar! För att uppnå snabb åtkomst, hanteras alla värden i PCns RAM minne. Hårddisken kommer endast åt vid start och avslut av program. Eftersom datahanteringssystemet hanteras via RAM minne, gäller följande krav vid konfiguration av PC: Antal DMS I/O RAM minne krav PLC/DDC I/O 50, MB , MB 1' ,000 1 GB 3'000 3,000,000 2 GB 10'000 Databasprestanda Åtkomsttyp Åtkomster per sekund Read > 40,000* Write > 20,000* * Pentium 4.3 GHz, 1 GB RAM Datahanteringssystemet tillåter inte enbart att data hanteras, utan även direkt verkställande av hanteringsfunktioner: Tidsstyrningsfunktioner 4 grundläggande beräkningsmetoder (ADD, SUB, MUL, DIV) Boolean operators (AND, OR, NOT, XOR) @ASIN(x), ) Programstart, geomsnittsvärde, gränsvärde hög, gränsvärde låg Databassystem (PDBS) Saia Visi.Plus databassystem lagrar och hanterar historiska data, larm och loggning. Dessutom tillåter denna modul att data exporteras till andra databaser, möjliggör att processdata (t.ex. historiskt data) samlas i realtid och lagras i olika databaser. PDBS är en databas inriktad på hastighet. Den är orienterad i förhållande till data med ett tidsmärke (t.ex. historiskt data, larmdata). Registrering av 250 larmdata per sekund Registrering av 250 loggdata per sekund Registrering av 25,000 offline trenddata (HDA) Registrering av 10,000 online trenddata (HDA) Processutvecklingsverktyg (PET) PET ger en bekväm och tydlig presentation avall data från datahanteringssystemet i tabellform. All data (inklusive kommunikation, larm, loggning, funktioner etc) som hör till ett Saia Visi.Plus projekt kan tack vare detta spelas in och hanteras i PET (utvecklingverktyget). All processdata behandlas i utvecklingsverktyget och lagras i DMS. Ändringar kan ske manuellt i utvecklingsverktyget (direkteditering), eller i annat fall kan integratören använda import/export funktioner som utbyter projektdata med Saia PG5. Med utvecklingverktyget kan olika listor skrivas ut för dokumentationsändamål. Objektorienterat utvecklingsverktyg

9 Beskrivning över Saia Visi.Plus moduler Grafisk editor larmhantering remote larm Grafisk editor (GE) och säkerhet (användarnivå) Huvuduppgiften för den grafiska editorn är att producera processbilder snabbt och enkelt, och att animera och initiera dem, beroende av PLC/DDC processdata. En tangenttryckning är allt användaren behöver göra för att välja från processelementen som finns tillgängliga. Även demest komplexa processerna kan enkelt implementeras. Ett flertal grafiska objekt kan kombineras, sparas som ett makro, och återanvändas när som helst. Saia Visi.Plus larmhantering delas mellan två program: Larmhantering (AlmMng) Larmhantering är installerad på den PC som kör datahanteringssystemet (DMS). Det övervakar alla larmgränsvärden. Om ett larm inträffar, rapporterar larmhanteraren det till Saia Visi.Plus databasen (PDBS) AlarmViewer (AlmView) Larmvisaren administrerar och listar alla larm som inträffar, och möjliggör att de visas och igenkänns För aktuella larm, erbjuds följande indikeringar per larm: Aktivt larm, okvitterat Ej aktivt larm, okvitterat Aktivt larm, kvitterat Dessutom uppträder följande databasinträden för alla inspelade larm i larmhistoriken: Inkommande larm Utgående larm Larmdetektering Den grafiska editorn fungerar även som visningssystem i runtime mode. Växlingen mellan runtime och edit modes kontrolleras av lösenord. GE har optimerats för animering av systemstatus. Det är inte lämpligt för den komplexa animeringen av förflyttande eller pågående bilder, som behöver en stor mängd CPU kapacitet! Formatet för larm är helt användardefinierbara. När formattypen definieras, är även närvaron av loggning i larm viewer även definierat. I Visi. Plus, kan upp till 50 olika format (inklusive logg format) sättas upp. Detta möjliggör att olika typer av meddelanden eller fel kan visas och lagras. Användarnivåer När man inte vill att alla användare ska kunna använda alla styrelement eller tillträdesfält, eller justera alla inställningar, ger användaradministrationen ett sätt att registrera användare och ge dem rättigheter. Dessa rättighetsnivåer kan tilllämpas på de grafiska objekt som används. Larmhantering (Alm) Larmhantering är ett viktigt element för alla visualiseringssystem. Med Saia Visi.Plus, kan alla för användaren relevanta I/Os visas i ren text i ett larmfönster, via marginal övervakning. Bättre tydlighet ges tack vare två separata larmlistor: aktuell larmlista och översikt över alla larm. Remote larm (MALM) The mobile alarm manager module (MALM) Den mobila larmhanteringsmodulen (MALM) möjliggör också att fel och meddelanden överförs via modem eller internet. Ett urval av olika larmmöjligheter erbjuds, inklusive personsökare (SwissPager, Citycall), larm och SMS larm (UCP eller TAP).

10 Beskrivning över Saia Visi.Plus moduler Historiska data Trend rendutvärdering Loggning Trend + data export (HDA) All processdata kan loggas och användas för trendanalyser. Trendanalyser ger information om hur berörda I/Os växlar över tiden, eller hur en process fungerar. Parametrar för trendloggning konfigureras i PET, med möjlighet till följande metoder för loggning: Kurvor kan: skrivas ut, exporteras som BMP filer, exporteras som JPG filer, och zoomas Skalering kan ske automatiskt eller manuellt Tidsstyrd loggning (t.ex. var 15:e minut) Avvikelsestyrd loggning (aktuellt värde >= eller <= senaste mätning ± delta) Loggning på varje ändring (t.ex. setpunkter) Möjlighet att kombinera loggningsmetoder HDA program (historisk dataloggning) samlar in all data och lagrar det i PDBS databasen. På det grafiska gränssnittet, kan upp till åtta trendgrafer presenteras för varje trendobjekt. Användaren är fri att konfigurera presentationstyp (antal grafiska rader, färger, teckensnitt, skalering, etc.). Loggning (PRT) Alla signaler som används i Saia Visi.Plus kan loggas för att senare behandlas. Protocol manager möjliggör att alla relevanta händelser för användaren behandlas och lagras korrekt. Log viewer, med sina integrerade filterfunktioner, listar all väsentlig data som krävs med hänsyn till användarens rättigheter. Som vid hantering av mobila larm, delar Saia Visi.Plus även loggning mellan två program: Utvärdering av trenddata (PChart) Om användaren vill visa vilka trender som kompilerats eller exportera dem, finns PChart. Med PChart, kan användaren när som helst sätta ihop sin eget val av trenddata. Datat kan visas i ett varierande visuellt format och exporteras. Följande är en lista över nyckeldata för PChart: Simultan presentation av upp till 1000 kurvor (för export av data) enkla rader 2D bars 3D bars surfaces, etc. Dataexport i CSV format (för ytterliggare behandling, t.ex. i Excel) Protocol manager (PrtMng) Protocol manager är installerad på datorn som kör DMS. Om en händelse sker, rapporterar protocol manager detta till Visi.Plus databasen (PDBS). Protocol viewer (PrtView) Protocol viewer adminstrerar och listar alla händelser som sker och presenterar den i ett tydligt visuellt format. Formatet för loggning är helt användardefinerbart. När formattypen är definierad, är även loggutseendet i logg viewer definierat. I Saia Visi.Plus, kan upp till 50 olika format (inklusive larmformat) ställas in. Detta gör att olika typer av meddelanden kan visas och lagras. 10

11 Beskrivning över Saia Visi.Plus moduler Kommunikationsenhet Webserver Saia kommunikationsenhet Kommunikationsenheter är en väsentlig komponent för visualisering, eftersom de tillåter kommunikation med styrsystemen. Saia Visi.Plus stöder ett flertal typer av enheter. Enheterna som stöds inkluderar standard OPC enheter (OPC klientenhet) och DP enheter (Profibus DP enhet), och naturligtvis Saia SDriver. Saia SDrive kommunicerar mellan, på en sida, Saia PCD/PCS styrsystem och, på den andra, DMS. Datan som krävs för drift av enheten är definierat i PET. Drivern loggar alla styrsystemets I/On till DMS, så att drivern är informerad om alla förändringar (t.ex. när ett inställningsvärde skrivs eller en pump startas), Styrsystemets värden övervakas kontinuerligt och, om de ändras, skickas de till DMS. Meddelanden till enheten åtgärdas omedelbart. alla förändringar av värden och alla användaråtkomster. Vid initiering, beror skärmändringstiden på nätverket och hur komplex bilden är, spännvidden är från ensekund (för 100 Mbit nätverk) till 10 sekunder (ISDN) för att bygga den första skärmen. Hursomhelst, bakomliggande skärmförändringar och svar sker i en flash, eftersom endast ändrat data överförs till servern. Kommunikation kan optimeras i enheten genom konfigurering av individuella telegram som enbart kommunicerar när något inträffar, dvs telegram kan prioriteras av användaren (0..99). Webserver Saia Visi.Plus webserver är tillgänglig i ytbyggnadsnivåerna för 2 eller 20 simultana anslutningar. Detta betyder att t.ex. 2 browsers kan komma åt servern simultant. Saia Visi.Plus webservern tillåter att processinformation tvisas via intranet ellerr internet, utan utan ytterligare kostnad för implementering eller projektarbete. Fakta om Saia Visi.Plus webserver: Inga utgifter krävs för projektarbete, eftersom processbilder automatiskt porteras från den grafiska editorn till web directory och kan subsequently representeras 1:1 in webbrowsern. Behändig drift in en intranet inställning och maximal säkerhet i internetmiljön, tack vare Saia Visi.Plus användarmanagement. Extremt enkel konfiguration och snabb uppbyggnad av bilder Processbilder kan visas på Java-kompatibla webservrar. Optimalt pris/prestanda förhållande När applikationsbilder sparats, skapas en bildfil automatiskt i web directory. Denna fil kan användas direkt av webservern och visas i browsern. Webservern loggar alla I/Os till DMS, hanterar 11

12 Bottom-up utveckling med standardobjekt Utforska fördelarna med en integrerad lösning: från programmering, konfigurering och handhavande till visualisering Termen bottom-up engineering beskriver det vanligaste arbetsflödet för en systemintegratör, vilka vanligtvis utvecklar Saia PG5 applikationsprogrammet först och därefter, om nödvändigt, implementerar visualisering. För att förenkla detta arbetsflöde, har gränssnitten optimerats i Saia Visi.Plus och Saia PG5. Användaren skriver applikationsprogrammet med hjälp av PG5 Fupla editorn. Behändiga Saia FBox bibliotek tillåter att ett stor mängd av applikationsuppgifter implementeras snabbt och effektivt. Alla verkliga och virtuella I/Os som används, lagras med symboltilldelning och kommentarer, i symbolhanteraren. Applikationer med standardobjekten Digi01 och Ana01 Användaren gör projektet direkt i Saia Visi.Plus utvecklingsverktyg (PET). Därefter kan alla I/Otilldelningar importeras från PG5, antingen automatiskt eller manuellt. Detta minimerar arbetskostnader, tack vare att det undviker att man återanvänder I/O tilldelningar som redan används i applikationsprogrammet. (En beskrivning finns i Saia Visi.Plus manualen kapitel 6.) Applikationer med DDC-Suite objektbiblioteket Med ett brett spektrum av tillgängliga HeaVAC objekt i DDC-Suite, kan övergripande manövrering vara effektiv och bekväm, från applikationsprogram till visualisering (detaljerad beskrivning på nästa sida). 12

13 Bottom-up programmering med Saia DDC-Suite Ett bibliotek med exempel på programobjekt och grafiska objekt optimerar utvecklingstiden Beskrivning Från ett behändigt bibliotek med funktionsblock, väljer användaren funktioner som matchar applikationen. Dessa funktioner hittas och länkas med ett bekvämt grafiskt gränssnitt: Saia PG5/Fupla. Funktionsblockparametrar kan definieras direkt, i offline eller online mod, för den relevanta applikationen. Arbetsflöde Start Välj funktion från bibliotek Editer användarprogram Ställ in applikationsparametrar Verktyg PG5 Applikationsprogrammet laddas ner till automationsstationen. Om det inte finns någon systemvisualisering, kan systemet hanteras direkt från PG5/Fupla gränssnittet. Om systemdelar även kräver visualisering och styrning viaenhusautomationsterminal, kan användaren återgå till Visi.Plus import assistanten. Ladda program NEJ Visualisering/ hantering Visualisering krävs också? JA Import av resurser till Visi.Plus med import assistanten Med importassistanten, definieras funktioner som används i PG5/Fupla som avslutade objekt i Visi.Plus PET. Denna metod förenklar inte bara manövreringen (tack vare att alla resurser som används importeras med funktionerna); det minimerar möjligheterna vid fel. Automatisk definering av objekt i Visi.Plus För varje automatiskt definierat objekt, finns ett matchande grafiskt objekt i den grafiska editorns databas. Användaren sätter ihop grafiska objekt för att bygga en hel systemsida. Varje objekt erbjuder färdiggjorda parameterfönster för justeringsparametrar och visuella detaljer. Systemsidorna som erbjuds kan användas, efter önskemål, för handhavande, visualiseing, eller justering av systemet. Användaren kan även spara utvecklade systemsidor som makron för användning i andra projekt. Val av position och tilldelning av korrekt visualiseringsobjekt Alternativt, val från färdiggjorda visualiseringsobjekt Visi.Plus Vid definiering av systemsidor, har användaren exempel på grundsidor tillgängliga. Dessa grundsidor innehåller redan alla nödvändiga länkar till de olika systemdelarnas sidor, timerprogram, loginfunktioner, etc. Åtkomst till de olika sidorna och parameterfönstren kan, naturligtvis, regleras för alla användargrupper med Visi.Plus åtkomsträttigheter. Detta arbetsflöde har blivit finjusterat för att möta behoven hos systemanvändarna. Det är en välanpassad lösning som överbygger det tröttsamma manuella utbytet och tilldelning av resurser för applikationsprogram, och de associerade möjligheterna vid fel. Visualisering/ hantering Skapande av visualiseringssidor på färdiggjorda grundsidor 13

14 Övrigt Språkval / byte av språk Val av språk (antingen engelska eller tyska) kan göras när som helst, utan kostsamma konfigurationer. Denna språkinställning blir aktiv efter en omstart av systemet och gäller i alla Visi.Plus moduler. Forum Om du har en fråga som inte finns i manualen, besök vår hemsida och fråga forumet. SDK (programutvecklingspaket) Med Visi.Plus programpaket, är det möjligt att editera projekt och köra avslutade applikationer i runtime mode. Online help Visi.Plus online help anropas via hjälpmenyn, eller genom att klicka på aktuell helpknapp, eller genom att trycka på <F1> tangenten. Hjälp är ett användarverktyg för alla erfarenhetsnivåer. Visi.Plus forumet ger två fördelar: snabb hjälp, oberoende av tidpunkt alla användare kan dra fördel av deltagande Support Vi erbjuder våra kunder support utan kostnad. En förutsättning för detta är att man deltagit i Visi. Plus grundutbildning. Manual Visi.Plus manualen innehåller 11 kapitel. Varje Visi.Plus modul har ett eget kapitel för att användarna enkelt ska hitta Visi.Plus funktionerna. Det finns praktiska exempel för att visa vilka vinster användaren kan uppnå med grundfunktionerna och konceptet. Internet All information och nedladdningar finns tillgängliga under Skillnaden mot andra visualiseringssystem Visi.Plus är ett databasorienterat system som har optimerats för gränssnittet i Saia styrsystemet. Detta betyder att tonvikten lagts på insamling, utförande, utvärdering, vidarebefordran och visning iav historiskt data och online information från systemet. I Visi.Plus, har den grafiska displayen blivit ett verktyg för status animering, detta gör att olika systemdelar visas på ett sätt som överensstämmer med dess status. Detta system är inte lämplig för komplex animering av rörliga och använda bilder. 14

15 Beställningsinformation Visi.Plus finns i 3 versioner. Beroende av vad arbetet ställer för krav och hur komplext systemet är gäller det att hitta det paket som passar bäst. Typ Beskrivning Visi.Plus grundutförandet (en licens per projekt) x = D (Tysk), E (Engelsk) PCD8.S89V00M1 PCD8.S89V04x9 PCD8.S89V05x9 PCD8.S89V06x9 PCD8.S89V39M5 Visi.Plus demopaket (kan gratis laddas ner från Visi.Plus Light grundutförandet Datahanteringssystem, databassystem, grafisk editor, Saia S-Driver 250 I/Os, trender och larmfångst, schemaläggare, ASCII exportprogram och manövreringsverktyg Visi.Plus Medium grundutförandet Datahanteringssystem, databassystem, grafisk editor, Saia S-Driver 1000 I/Os, trender och larmfångst, schemaläggare, ASCII exportprogram och manövreringsverktyg Visi.Plus Large grundutförandet Datahanteringssystem, databassystem, grafisk editor, Saia S-Driverr 10,000 I/Os, trender och larmfångst, loggning, schemaläggare, ASCII exportprogram, remote larm via pager/sms och manövreringsverktyg Version updatering (grundutförandet) Alternativ i grundutförandet PCD8.S89V09M5 PCD8.S89V10M5 PCD8.S89V11M5 PCD8.S89V12M5 Visi.Plus alternativ i grundutförandet Saia S-Driver för ytterligare 10,000 I/Os Visi.Plus alternativ i grundutförandet Saia S-Driver för ytterligare 25,000 I/Os Visi.Plus alternativ i grundutförandet Saia S-Driver för ytterligare 50,000 I/Os Visi.Plus alternativ i grundutförandet Saia S-Driver för obegränsat antal I/Os Visi.Plus verktygspaket PCD8.S89V21M5 PCD8.S89V50M5 PCD8.S89V51M5 PCD8.S89V52M5 PCD8.S89V24M5 PCD8.S89V53M5 PCD8.S89V27M5 PCD8.S89V56M5 PCD8.S89V57M5 PCD8.S89V55M5 GE2 grafisk editor runtime system, ytterligare två konsoller GE5 grafisk editor runtime system, ytterligare fem konsoller GE10 grafisk editor runtime system, ytterligare tio konsoller GEUL grafisk editor runtime system, obegränsat antal konsoller PRT loggning (tilläggsmodul för Visi.Plus Light/Medium paket) AEXP2 (PChart) ASCII export och trendvisningsverktyg MALM remote larm via pager/sms/ (tilläggsmodul för Visi.Plus Light/Medium paket) Webserver 2, för 2 simultana anslutningar Webserver 5, för 5 simultana anslutningar Web server 20, för 20 simultana anslutningar Andra enheter PCD8.S89V43M5 PCD8.S89V44M5 PCD8.S89V45M5 PCD8.S89V46M5 PCD8.S89V47M5 PCD8.S89V48M5 DP1 Profibus DP enhet för 250 I/Os DP2 Profibus DP enhet för 1000 I/Os DP3 Profibus DP enhet för 10,000 I/Os OPC1 klient for 250 I/Os OPC2 klient for 1000 I/Os OPC3 klient for 10,000 I/Os 15

16 Säljföretag Adresser Switzerland and international Saia-Burgess Controls Ltd Bahnhofstrasse 18 CH-3280 Murten / Switzerland T / F / Product support, Technical reference website: Denna broschyr kommer från: Malthe Winje Automation AB Bergkällavägen SOLLENTUNA Tel: Fax: P+P26/331 S Kan ändras utan föregående meddelande

PLC med WebServer. Web-Panel Micro-Browser 5.7 Comfort Line. Innovation för HMI med högre användarkomfort till lägre kostnad

PLC med WebServer. Web-Panel Micro-Browser 5.7 Comfort Line. Innovation för HMI med högre användarkomfort till lägre kostnad S-Web-Editor PLC med WebServer PLC med WebServer ia Sa D PC eb W Web-Panel Micro-Browser 3.5 Comfort Line l ne Pa M B 7 8 4 9 5 6 2 0 3 ck Ba. +/ r te En te En Web-Panel Micro-Browser 5.7 Comfort Line

Läs mer

Utbildningsanläggning för ABB:s SCADAsystem. Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik. Anna Nordevik

Utbildningsanläggning för ABB:s SCADAsystem. Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik. Anna Nordevik Utbildningsanläggning för ABB:s SCADAsystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik Anna Nordevik Institutionen för signaler och system Chalmers Tekniska Högskola Göteborg, Sverige 2014

Läs mer

Systembeskrivning Uni-View

Systembeskrivning Uni-View Systembeskrivning Uni-View 1 Introduktion Uni-View är ett svenskt SCADA-system utvecklat och underhållet av Cactus UniView AB. Systemet är mycket mångsidigt och kan enkelt konfigureras för att passa alla

Läs mer

Regin System. Energieffektiva lösningar för fastighetsautomation

Regin System. Energieffektiva lösningar för fastighetsautomation Regin System Energieffektiva lösningar för fastighetsautomation Effektivare energianvändning Nästan 40 % av den totala energiförbrukningen i Europa * är relaterad till byggnader. Två tredjedelar av detta

Läs mer

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Informationssystem inom VA-sektorn

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Informationssystem inom VA-sektorn Projektpublikation nr 4 R nr 32, november 2001 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Informationssystem inom VA-sektorn En förstudie för projekt Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

CIMCO SOFTWARE. www.cimco.se

CIMCO SOFTWARE. www.cimco.se CIMCO SOFTWARE % www.cimco.se CIMCO Edit 7 Den professionella editorn för CNC-program NC-Assistenten NC-Assistenten gör editering av NC-kod snabbare och enklare än någonsin. Peka på en M eller G-kod och

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

ARX. On-Line Passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ARX. On-Line Passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ARX On-Line Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA integrerade säkerhetslösningar Vill du öppna med en nyckel eller kontrollera tillträdet i ett nätverksbaserat passersystem?

Läs mer

Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO

Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO Din resurs online för nyheter, lösningar, teknik och applikationer Utgåva 1 2012 Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO Integrerade lösningar hjälper dig att hålla kontroll 10 14 PLUS CT Pack reducerar

Läs mer

SeeTec 5. Total hantering av IP-video

SeeTec 5. Total hantering av IP-video SeeTec 5 Total hantering av IP-video Nätverksbaserad videoövervakning med SeeTec 5: något om dina fördelar. SeeTec 5 är flexibel och skalbar Mjukvaran SeeTec är inte bunden till någon tillverkare och kan

Läs mer

Användarguide. Copyright 2003-2013, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20

Användarguide. Copyright 2003-2013, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 Användarguide Copyright 2003-2013, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 050 920 R Användarguide Standard Template Innehåll i Innehåll

Läs mer

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD Med Artologik hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor. Tack vare att all kundkommunikation, alla svar, kommentarer och frågeställningar sparas, kan kunskap och erfarenhet som finns

Läs mer

Övervakning i tele- och datanätverk

Övervakning i tele- och datanätverk Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för informatik Övervakning i tele- och datanätverk Rapporten redogör för problematiken vid övervakning av tjänster i tele- och datanätverk. Syftet

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Handboken Hantera datorn

Handboken Hantera datorn Handboken Hantera datorn Stationära datorer Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft och Windows är varumärken

Läs mer

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 7.0. Användarmanual. 2003 ABBYY Software Ltd.

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 7.0. Användarmanual. 2003 ABBYY Software Ltd. Optical Character Recognition Program ABBYY FineReader Version 7.0 Användarmanual 2003 ABBYY Software Ltd. Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande

Läs mer

Ett driftsystem utöver det vanliga.

Ett driftsystem utöver det vanliga. Ett driftsystem utöver det vanliga. Ett driftsystem som utgår ifrån ditt behov. Alla projekt startar med en vision. För oss var det enkelt. Vi ville skapa världens bästa system för din driftorganisation.

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2 Larmmottagningsprogram Wilma Teknisk beskrivning Version 2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc. Andra

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (124) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (124) Innehåll Tjänstebeskrivningar 6 1 Inledning 6 2 Beskrivning av tjänster 6 2.1 Informationstjänster 7 2.1.1 Funktionell beskrivning 7 2.1.2 Teknisk beskrivning

Läs mer

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik Searchanalytics Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Vincent Andersson Jonathan Daugaard David Svensson Mattias Warnqvist Institutionen för Data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

EH-net server Användarmanual

EH-net server Användarmanual EH-net server Användarmanual EH-net hjälper dig att kontrollera och styra en anläggnings värme-, ventilations- och andra viktiga funktioner, genom att använda en Internet-läsare/ server från ditt hem,

Läs mer

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Smartair System Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Systeminnehåll 4 1.2 Lagringskapacitet 4 1.3 Systemkrav 4 1.4 Att tänka på innan du påbörjar

Läs mer