HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T Verksamhetsberättelse

2 Förord Målet för Handikappföreningarna Örebro län, HSO-T, är att ena och stärka funktionshinderrörelsen i gemensamma intressepolitiska frågor. Under året har tyvärr tre föreningar lämnat HSO-T, nämligen Attention (som lagts ner som länsförening), Svenska Ödemförbundet, (som ligger i träda) samt HRF. Det är viktigt med sammanhållning inom funktionshinderrörelsen för att bli trodda av politikerna. Tyvärr är det inte så många som vill engagera sig HSO-T:s styrelse vilket gör att det blir ett tungt arbete för de få som engagerar sig. En del frågor får lämnas därhän då det inte finns tid och ork att engagera sig. HSO-T har fått i uppdrag från ordförandemötet i november 2014 att utbilda medlemsföreningarna i olika frågor, vilket kommer att prioriteras. Medlemsorganisationerna Afasiföreningen i Örebro län Alzheimerföreningen i Örebro län Astma- och Allergiföreningen i Örebro län Autism och Aspergerföreningen i Örebro län Blodsjukas förening i Örebroregionen Blödarsjuka, FBIS, regionförening Värmland-Örebro Bröstcancerföreningen HILDA i Örebro län Celiakiföreningen i Örebro län Dyslexiförbundet FMLS i Örebro län Elöverkänsligas förening i Örebro län, FEB Föreningen Psykiatriskt Samarbete i Örebro län, FPS Föreningen för Rörelsehindrade Barn- och ungdomar i Örebro län, RBU Föräldraföreningen för Döva och Hörselskadade Barn i mellersta Sverige, DHB Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län Hjärt- och lungsjukas länsförening i Örebro, HLLF ILCO Örebro länsförening Larygnföreningen i Örebro och Värmlands län, SLF (vilande förening) Länsförbundet Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna i Örebro län FUB Mag- och tarmföreningen i Örebro län Neurologiskt handikappades länsförbund i Örebro, NHR Njursjukas förening Örebro län, RNj Parkinsonföreningen Örebro län Personskadeförbundet RTP Örebro läns distrikt Primär Immunbrist Organisationen Örebro-Västmanland, PIO T-Pro, Prostataföreningen i Örebro län Psoriasisiförbundet i Örebro län Riksförbundet för Social- och Mental Hälsa i Örebro län (RSMH t-län) Strokeföreningen i Örebro län Tandvårdsskadeförbundet i Örebro län, Tf Örebro läns Diabetesförening, SD Örebro läns Epilepsiförening, EPS Örebro Fibromyalgiförening, SFF Örebro läns Stamningsförening, ÖLS 2

3 Det totala antalet enskilda medlemmar i de 33 länsorganisationerna var den 31 december 2014 ca medlemmar. Medlemsavgift Årsavgiften från medlemsföreningarna till HSO-T har per förening varit 150 kronor för varje påbörjat 100-tal medlemmar, dock högst 1000 kronor. Årsmöte Årsmötet hölls den 28 april 2014 i Specialpedagogiska Skolmyndighetens lokaler i Mellringe. Landstingspolitikern Martin Lind (s) var ordförande på mötet och Pia Delin Stadig var mötessekreterare. 15 röstberättigade medlemsföreningar deltog på mötet. Styrelsen Pia Delin Stadig ordförande Monica Jansson vice ordförande Torbjörn Lindblom kassör Reidun Hannerz-Zita ledamot Gert Andersson ledamot Barbro Redin ledamot Gertrud Rullander ersättare Stig Larsson ersättare Gullan Svahn ersättare Bengt Wenzel Lillemor Johansson Margareta Röstlund Siw Ingvarsson Nahryin Jakob revisor revisor revisorsersättare valberedning valberedning Styrelsemöten och AU Under året har sju styrelsemöten genomförts. Axbergs stiftelse Se speciell skriftlig redogörelse från Stiftelsens styrelse till detta årsmöte. Under våren har Pia, Monica och Tobjörn träffat ordförande Kerstin Gunnarson och kassör Kjell Hendeberg i styrelsen för Axbergs stiftelse för att diskutera hur HSO-T ska gå vidare med stiftelsen. Det visar sig att HSO-T fortsättningsvis måste köpa in revision av en auktoriserad revisionsfirma för ca kronor som måste tas från HSO-T egen budget. Det betyder att HSO-T inte längre har ekonomiska möjligheter att förvalta stiftelsen. Styrelsen har därför skrivit till Länsstyrelsen i Dalarna och begärt att få upphöra som förvaltare av stiftelsen. Länsstyrelsen har uppdragit åt 3

4 HSO-T:s styrelse att försöka få någon organisation i Örebro län att ta över förvaltningen. Styrelsen har därför tillskrivit Landstingsstyrelsen (nuvarande Regionstyrelsen) för att få Region Örebro län att ta över stiftelsen. Kansli och personal Kansliet finns i BrukarHuset i Mellringe i Örebro. Nahryin Jakob har arbetat som kanslist, 50 %, på kansliet. Hon arbetar med administrativa uppgifter samt bokföring. Från 1 december har Lisa Lundqvist Heselius arbetstränat på kansliet med informationsuppgifter. Ordförandemöten Tre ordförandemöten har genomförts; 26 februari, 24 september och 26 november. Februarimötet innehöll information från Örebro rättighetscenter. Vid mötet i september deltog Annicka Gelin som föreläste om sin dotter Frida som har autismdiagnos. Boken Mamma jag är viktig såldes efter föreläsningen. På mötet i november informerade Pia bl.a. från LIFs och Handikappförbundens länskonferenser samt om den budget som lades fram i november av regeringen. Politikerutfrågning Den 28 april genomförde Handikappföreningarna Örebro län en politikerutfrågning angående Rätten till din försörjning. Alla länets riksdagspolitiker inbjöds till denna aktivitet. Moderator var Mikael Klein från Handikappförbunden. Den 19 maj genomfördes en politikerutfrågning av politikerna i landstinget kring vårdfrågor. En del frågor hade skickats in från föreningarna. Föreläsningar Annicka Gelin föreläste om sin dotter som har autismdiagos i september. Karin Österman föreläste om att leva med diagnosen Asperger samt från SPSM informerade en person om idrott i skolan och om hur viktigt detta är för inlärning mm. Projekt HSO-T har under hösten arbetat med projektet Anhörigstöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning i Kumla och Lindesbergs kommuner. Landstinget bidrog med projektmedlen kronor. Pia har varit projektledare och Mag- och tarmföreningens kanslist har arbetat med administrationen kring projektet. Tyvärr var det få föreningar som valde att delta i projektet. Det visar sig ändå att många inte får det stöd som de har rätt till. De vet inte heller att de har rätt till detta stöd samt att anhörigkonsulenterna uppger att det är svårt att nå ut med sina budskap. 4

5 LS Assistans Pia har träffat Ola Erlandsson och Christer Jönsson från LS Assistans med anledning av att de vill ha HSO-T med på en prova på dag i olika idrotter som ska genomföras under våren 2015 på Idrottshuset. HSO-T ska också skicka ut inbjudningarna till alla föreningar i länet. Det är Lennart Johansson på Handikappidrottsförbundet som har lämnat information om att HSO-T ska involveras i denna aktivitet. Media HSO-T har agerat i frågan om nedläggning av hjärn-skadekursen i Sundbyvik genom en debattartikel i NA. Valjeviken, som är ägare till fastigheten, vill inte lägga ner mer medel på upprustning av fastigheten. De har sökt 3 miljoner kronor, eller minsta möjliga bidrag, från landstinget (regionen) som ett bidrag till upprustning av fastigheten. Detta kommer inte landstinget bevilja varför skolan troligen läggs ner. Representation LHR: Pia Delin Stadig och Barbro Redin LHRs arbertsutskott, AU: Pia Delin Stadig LHRs referensgrupp:: Barbro Redin och Kjell Lindblom LIFs länskonferens maj och november: Pia Delin Stadig deltog maj. Monica Jansson och Pia Delin Stadig deltog den november. Handikappförbundens länskonferens maj och november: Pia Delin Stadig deltog maj. Monica Jansson och Pia Delin Stadig deltog november Trafikverket Mälardalens referensgrupp: Monica Jansson (Reidun Hannerz-Zita ersättare) Handikappförbundens planeringsgrupp inför länskonferenserna: Pia Delin Stadig Utbildning Pia har deltagit på en Alzheimerföreläsning den 23 april. Den 23 september genomfördes en utbildning av ledamöterna i LHR i diskrimineringslagen. Utbildningen hölls av juristen Annika Åkerberg från Human Rights Consulting. Pia och Barbro deltog för läns HSO:s räkning. Pia har deltagit i (H)järnkolls slutkonferens Detta är inte slutet bara början den 10 oktober. Träff med Länsstyrelsen Pia och Monica har träffat Åsa Ödman på Länsstyrelsen för att få information och diskutera olika betalningsalternativ då Svensk kassatjänst lagts ner. 5

6 Träff med Martin Lind Den 19 augusti träffade Pia, Monica och Reidun Martin Lind för att diskutera hur man bäst och billigast sprider information från föreningarna till allmänhet mm. Ekonomi Beträffande den ekonomiska verksamheten hänvisas till bokslutshandlingar och revisionsberättelsen. HSO-T har under året gått över till Länsförsäkringar bank. Slutord Det har varit med hjärtat i halsgropen vi har kallat till ordförandemöten under året då få deltagare anmält intresse att delta på mötet. Kansliet har tvingats skicka ut påminnelser och då har fler anmälningar kommit in. Det känns inte bra att genomföra ordförandemöten med för lågt intresse. Dessa möten måste genomföras enligt stadgarna och sker för att informera medlemsföreningarna om HSO-T:s verksamhet. HSO-T finns ju till för medlemsföreningarna. Utan dem fanns inte HSO-T. Styrelsen vill därför passa på och tacka de som faktiskt ställer upp och engagerar sig för verksamheten. Det är tur att LIF:s och Handikappförbundens länskonferenser finns. De har gett oss som åkt på dessa, kraft att fortsätta trots att det många gånger känts tungt. Styrelsen ser dock positivt framåt med avsikt att arrangera mer verksamhet för våra medlemsorganisationer. Styrelsen tackar också de enskilda föreningsmedlemmar som ställt upp och kommit på de planerade aktiviteterna. Styrelsen tackar alla som representerat läns HSO i olika samverkansorgan. Ett speciellt tack till ABF. Politiker och tjänstemän från Örebro läns landsting tackas också för sitt stöd i vårt arbete samt för det ekonomiska bidraget. Samtidigt tackar vi också vår personal för deras fina arbete under året som gått. Utan personal skulle verksamheten inte fungera. Örebro 16 mars 2015 Pia Delin Stadig Monica Jansson Torbjörn Lindblom Reidun Hannerz-Zita Gert Andersson Barbro Redin 6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 HSO GÄVLEBORG Kansli: Post- och besöksadress: Ombudsman: Monica Hedman S Centralgatan 10, 2 tr Karin Östling tel 026-61 51 63 802 50 tel 026-65 91 86 / 070-376 67 22 E-post:

Läs mer

Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3

Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3 Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3 Carina Kjellberg, ordförande 1991-1995, berättar.sid 10 Bodil Grek, ordförande 1995-2006, berättar.sid 11 Conny Moritz, skadad medlem,

Läs mer

Uppsala T "KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta dö Uppsala T "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Karlsson Daniel 2013-08-20 Diarienummer NHO-2013-0131.15 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljning av HSO Uppsala kommun Förslag

Läs mer

Uppsala ^ "KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun NHO-2013-0131.15 2013-08-20. Nämnden för hälsa och omsorg

Uppsala ^ KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun NHO-2013-0131.15 2013-08-20. Nämnden för hälsa och omsorg Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2013-08-20 Diarienummer NHO-2013-0131.15 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljning av HSO Uppsala kommun Förslag till

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. I detta nummer. Ordföranden har ordet - Hur ska vi påverka landstings politikerna? LRFF. Valberedning. Världscancer dagen

Glödlampan. hsod.se. I detta nummer. Ordföranden har ordet - Hur ska vi påverka landstings politikerna? LRFF. Valberedning. Världscancer dagen Glödlampan hsod.se Mars 2015 2010-02-15 SÖRMLAND Det är vi som sitter i Beredningsgruppen I detta nummer Ordföranden har ordet - Hur ska vi påverka landstings politikerna? LRFF Valberedning Världscancer

Läs mer

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND 2011-01-01 - - 2011-12-31 Styrelsen har bestått av: Monika Brinkenfeldt Ordförande & studieorganisatör Öland Inger Andersson vice ordförande

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND ADRESSKATALOG 2013-2014. www.hso-ostergotland.org

HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND ADRESSKATALOG 2013-2014. www.hso-ostergotland.org HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND ADRESSKATALOG 2013-2014 www.hso-ostergotland.org Användbara telefonnummer: ABF Östergötland Tel: 013-24 25 00 Barnombudsmannen, BO Tel: 08-692 29 50 Boverket Tel: 0455-35

Läs mer

Handikappföreningarna Östergötland. Adresskatalog 2015-2016. www.hso-ostergotland.org

Handikappföreningarna Östergötland. Adresskatalog 2015-2016. www.hso-ostergotland.org Handikappföreningarna Östergötland Adresskatalog 2015-2016 www.hso-ostergotland.org Användbara telefonnummer: ABF Östergötland Tel: 013-24 25 00 Barnombudsmannen, BO Tel: 08-692 29 50 Boverket Tel: 0455-35

Läs mer

Innehåll. Organisation o funktion... 9 - styrelsen... 9 - revisorer... 9 - valberedningen... 9 Vårt arbete 2010... 10

Innehåll. Organisation o funktion... 9 - styrelsen... 9 - revisorer... 9 - valberedningen... 9 Vårt arbete 2010... 10 Årsredovisning 2010 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Uppdrag, organisationsidé och arbetsstrategi... 4 Handikappolitisk reflektion... 5 Höjdpunkter 2010... 6 Handikappolitiken 2010... 7 Organisation

Läs mer

Ansökan från HSO Uppsala kommun om bidrag för verksamhetsåret 2015

Ansökan från HSO Uppsala kommun om bidrag för verksamhetsåret 2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-02-03 Diarienummer OSN-2015-0042.15 Omsorgsnämnden Ansökan från HSO Uppsala kommun om bidrag för verksamhetsåret 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse 2013 3

Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse 2013 3 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND 2 Verksamhetsberättelse 2013 Ledarspalten 4 Ändamål och historisk 5 Årsstämma 2013 6 Intressepolitiska frågor 7 Tolkverksamheten 11 Information 12 Dövföreningarna 14

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar)

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar) Handlingar Verksamhetsberä else 2014 Ekonomiska berä else 2014 Revisionsberä else Budget 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Styrelsens proposi on Förslag ll stadgar Valberedningens förslag Förslag ll

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Årsm. -12 Verksamhetsberättelse 2011.doc Innehållsförteckning Förbundsstyrelsen 2 Förbundskansli 3

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Örnsköldsviks Diabetesförening (org.nr 889600-6734) lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. Styrelsen har haft

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Detta material är framtaget inom ramen för HSO

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 IKTYOSFÖRENINGEN Iktyosföreningen är en rikstäckande funktionshindersorganisation för dem som har någon form av hudsjukdomen iktyos och andra närliggande hudsjukdomar, deras

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer