Material och Kemi för framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Material och Kemi för framtiden"

Transkript

1 Material och Kemi för framtiden Engagerad i: E.ON Värme, Norrköping; Kraftringen Produktion, Lund; Mälarenergi, Västerås Chalmers, Materialkemi; HTC; KME; GREEN 1

2 Material/Kemi-relaterade program finansierade av Energimyndigheten Teknikområden Svetsning Kryphållfasthet Strukturstabilitet Värmeforsk KME Waste Refinery Avfall Sverige SHOK Erosion Högtemperaturkorrosion Termisk sprutning HTC CenBio Lågtemperaturkorrosion Gjutning GREEN Smide Bearbetbarhet 0 5 x (År till tillämpbarhet) 2

3 Målsättningar i dessa program Öka andelen förnyelsebara bränslen Öka tillgängligheten Minska underhållskostnader Effektivare elproduktion på förnyelsebara bränslen Minska miljöpåverkan mm Varför samverkar vi inte mer? Regler om hur myndighetspengar får användas Olika finansieringsperioder Kan inte ändra aktiviteter under finansieringsperioden Ökad administration vid samordning av program mm 3

4 KME, konsortiet Materialteknik för utveckling och demonstration av termiska energiprocesser. Deltagande företag: AB Sandvik Materials Technology Sandvik Heating Technology AB Metso Power Outokumpu Stainless AB Siemens Industrial Turbomachinery AB Volvo Aero AB Fortum Värme Stockholm stad Dong Energy A/S ENA Energi AB E.ON Climate and Renewables E.ON Värme Sverige AB Eskilstuna Energi och Miljö AB Falu Energi & Vatten AB Göteborg Energi AB Kraftringen Produktion AB Mälarenergi AB Skellefteå Kraft AB Svensk Fjärrvärme AB Söderenergi AB Tekniska Verken i Linköping AB Umeå Energi AB Växjö Energi AB Vattenfall AB Öresundskraft AB Swedish Energy Agency 4

5 En av KME s visioner The long-term vision includes an erection of a new full scale demonstration CHP plant in , fired with renewable bio fuels and refuse fractions, with at least 3-4 % (percentage points) higher electrical efficiency, compared with commercial plants that has been built today (2010). Om implementerat 2010 Vattenkraft 66,7 TWh Kärnkraft 55,6 TWh Värmekraft 19,1 TWh Vindkraft 3,5 TWh >2 TWh motsvarande mer än 900 vindkraftverk 5

6 KME 601, RPP (Referens Power Plant) Skogsbränsle och 75% RT 25, 50 och 100 MW e Processberäkningar Anläggningskonstruktion Kapitalkostnader Drift- och Underhållskostnader LCC och LCP Riskinventering Anläggningsägare som anmält intresse som möjlig värd för en demonstration Falu Energi och Vatten, Falun ca 25 MW e Vattenfall, Uppsala ca 50 MW e E.ON Climate & Renewable, Antwerpen > 100 MW e 6

7 Economic assessment 100 MW e SWE conditions LV11 175/45 bar, 600/600 C => + 3,4 %-units electric efficiency 30 MEUR extra*, 25 years, 6%, Elcert 200 SEK/MWh => IRR 8,1% * Extra Capex for Boiler and Steam turbine systems compared with base line 140 b, 540 C. Opex + 15 %.

8 Tekniska risker, skogsbränslen Sekundäröverhettare: Högtemperaturkorrosion pga alkaliklorider Additiv Frekvent utbyte Reducerad tillgänglighet Tertiäröverhettare: Sista delen över 560 C Kryp och utmattning Planerat utbyte Tertiäröverhettartuber, samlingslådor och ångledning: Ångsidig korrosion 8

9 Tekniska risker, RT-bränslen Sekundäröverhettaren Högtemperaturkorrosion pga alkaliklorider Additiv Frekvent utbyte Reducerad tillgänglighet Primäröverhettaren Korrosion pga tungmetallklorider Frekvent utbyte Reducerad tillgänglighet Kokarytor Korrosion pga tungmetallklorider Frekvent utbyte Reducerad tillgänglighet 9

10 Alkalikorrosion Prov med olika alkali salter in lab, HTC KCl K 2 SO 4 Före ESEM bilder av 304Lprov exponerade med 0.10 mg/cm 2 salt, 600 C, 5% O 2 och 24h Efter

11 Alkalikorrosion Jämviktsberäkningar av förbränningskemin Luft Förbränning Kokarytor Överhettare Bränslemix Additiv Bädd material ºC till ºC Rökgasrecirkulation 11

12 Alkalikorrosion Förbränningskemi för returträ med hög halt av Cl och Ca, Örtoftaverket 12

13 Alkalikorrosion Normal ÖHtemperatur Alkaliföreningar i rökgasen, Örtofta Svavel ökar fönstret där alkalisulfater är stabila. En ökning av svavelhalten från 0,10 % to 0,18 % minskar daggpunkten med 80 C 13

14 Cyklon Alkaliklorider Alkaliklorider + HCl + H 2 O + SO 2 Alkalikorrosion Ny överhettarkonstruktion i sandlåset med högre materialtemperatur Normal ÖHtemperature ökad ÖH-temperatur. 14

15 Alkalikorrosion Loop seal super heater operating at a materialtemperature of C in a waste fired boiler, inspection after h Resulted in four times increased lifetime Source Metso Power 15

16 Vi vet korrosionsmekanismen. Alkalikorrosion Additiv eller avvägda bränslemixar har använts sedan Anläggningar dimensioneras inkl utrustning för additiv. Metso har utvecklat ett verktyg som nyttjar jämviktsberäkningar av förbränningskemin på designbränslet för att dimensionera anläggningar. Om man använder ett ur korrosionssynpunkt sämre bränsle eller mindre mängd additiv vad gör man då? Är överhettarna förstörda? Finns det ett korrosionsminne? Kan man rengöra? Utveckla mätteknik för on-line mätning av högtemperatur korrosion Branschen bör utveckla verktyg för att utvärdera gränser på bränsleanalysen till en given anläggningskonstruktion så man kan välja rätt bränslemix eller mängd additiv för att minska UH-kostnader. Kan man med en ökad kunskap om förbränningskemin dimensionera för det bästa bränslet istället för som idag det sämsta? Vid ett sämre bränsle öka mängden additiv eller sänka ÖH-temperaturen. Glidtemperaturreglera? mer el ur våra anläggningar 16

17 Ångsidig korrosion 17

18 Tungmetallkorrosion Ingången till rökgasstråk på en rosterpanna utan tomdrag med avfallsbränsle T22, 24h 770 C (rökgas) 280 C (material) 350µm korrosionsskikt, Närvaro av klor XRD CaSO 4 SiO 2 NaCl Fe 2 O 3 Fe 3 O 4 K 2 ZnCl 4 Waste refinery project #47 HTC

19 SEM/EDX SLF T22, 770 C 280 C, 24h Tungmetallkorrosion 350µm korrosionsskikt, Närvaro av klor XRD CaSO 4 SiO 2 NaCl Fe 2 O 3 Fe 3 O 4 K 2 ZnCl 4 Waste refinery project #47 HTC

20 Stilleståndskorrosion Havererad tertiär ÖH, Moskogen BFB-boiler 2011 Haveriorsak: Spänningskorrosion i böjar pga restspänning och en korrosiv miljö. 20

21 1 Högtemparaturkorrosion Stilleståndskorrosion 2 Upptag av vatten under avställning Jämviktsdiagram FeCl 2 /H 2 O FeCL 2 n(h 2 O) 4 Kristallvatten Lösning 3 Oxidering av FeCl 2 till FeCl 3 3FeCl 2 (aq) + 3/4O 2 + 3/2H 2 O 2FeCl 3 (aq) + Fe(OH) 3 (s) 4 Hydrolys bildar HCL med PH 1 => stilleståndkorrosion 2FeCl 3 (aq) Fe(OH) 3 + HCl(aq) Delikvescens a(h 2 O) 1 100% RH) Åtgärder vid avställning samt minska högtemperaturkorrosionen 21

22 Förslag på aktiviteter Bättre på samverkan inom norden, effektivare FUD Högtemperaturkorrosion Alkaliklorid additiv bränslemix Daggpunkt alkaliklorid; konstruktiva åtgärder, on-line-mätning Verktyg att bedöma bränslemixar/additiv för anläggningsägare Korrosion pga tungmetallklorider material additiv bränslemix Korrosionsminne rengöring inför byte av bränslemix Konstruktion av ångcykel för bästa bränslet ej sämsta => mer el Glidtemperaturreglering => mer el Prov av ÖH-tuber i ångslinga upp mot 620 C och påkänning motsvarande 175 b samt ångsidig korrosion Kryp- och utmattningshållfasthet av ÖH-material vid höga ångdata Ångsidig korrosion vid höga ångdata; erfarenhetsinventering, vattenkemi för avancerade anläggningar Stilleståndskorrosion additiv, rengöring inför revision 22

23 Tack för att ni lyssnade! Frågor? 23

24 Skogsbränsle 30%Torv + 0,02 gs/mj b Klorider i rökgasen Skogsbränsle 0%Torv 0,040 0,040 0,035 0,030 Alkaliklorider i fast fas 0,025 kmol/s 0,020 Väteklorid i gasfas Alkaliklorider i gasfas kmol/s 0,035 0,030 0,025 0,020 Alkaliklorider i fast fas Väteklorid i gasfas Alkaliklorider i gasfas 0,015 0,015 0,010 0,010 0,005 0,005 0, tempeartur 0, Temperatur ,04 1 g 1 g Sulphur/s Svavel/s gs/mj ,02 gs/mj 0,5 0.5 g Sulphur/s g Svavel/s 20.0 Weight Vikt %% gs/mj g Svavel/s 0 g Sulphur/s S Cl Analys av påslag vs temperatur C 500 C 600 C 400 C 500 C 600 C 400 C 500 C 600 C 24

Additiv för ökad tillgänglighet

Additiv för ökad tillgänglighet Praktisk förbränningsteknik- bränslen och pannor 14-1515 september 2011 Scandic Skogshöjd Södertälje Additiv för ökad tillgänglighet Solvie Herstad Svärd WSP Process Consulting f.d. S.E.P. Scandinavian

Läs mer

Utveckling av framtida konkurrenskraftig närvärme (0,05-20 MW t ) med säkrad bränslekvalitet samt hög tillgänglighet, effektivitet och miljöprestanda

Utveckling av framtida konkurrenskraftig närvärme (0,05-20 MW t ) med säkrad bränslekvalitet samt hög tillgänglighet, effektivitet och miljöprestanda Utveckling av framtida konkurrenskraftig närvärme (0,05-20 MW t ) med säkrad bränslekvalitet samt hög tillgänglighet, effektivitet och miljöprestanda Marie Rönnbäck, Jelena Todorovic SP Sveriges Tekniska

Läs mer

Förstudie - sammanställning och syntes av kunskap och erfarenheter om grödor från åker till energiproduktion

Förstudie - sammanställning och syntes av kunskap och erfarenheter om grödor från åker till energiproduktion GRÖDOR FRÅN ÅKER TILL ENERGI 1009 Förstudie - sammanställning och syntes av kunskap och erfarenheter om grödor från åker till energiproduktion Magnus Berg, Monika Bubholz, Maya Forsberg, Åse Myringer,

Läs mer

Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik

Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik Allmän inriktning Den övergripande målsättningen med arbetet inom programområdet Anläggnings- och förbränningsteknik är att ta fram kunskap som

Läs mer

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

Nu kommer teknik och lönsamhet för lokal elproduktion från biobränsle

Nu kommer teknik och lönsamhet för lokal elproduktion från biobränsle 1 2 Nu kommer teknik och lönsamhet för lokal elproduktion från biobränsle Broschyren presenterar en analys av befintliga bio-panncentraler i södra Sverige. Som grund ligger rapporten Elproduktion från

Läs mer

Optimering av elproduktionen på Dåva kraftvärmeverk

Optimering av elproduktionen på Dåva kraftvärmeverk UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik 2006-09-29 Optimering av elproduktionen på Dåva kraftvärmeverk Tomas Spett Examensarbete C 10p inom högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Läs mer

Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område

Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område ISRN LUTMDN/TMHP--13/5282--SE ISSN 0282-1990 Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område En förstudie hos Kalmar Energi Jenny Overå Examensarbete Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper

Läs mer

Drift och underhåll av avfallsförbränningsanläggningar en jämförelse av två tekniker och strategier

Drift och underhåll av avfallsförbränningsanläggningar en jämförelse av två tekniker och strategier Drift och underhåll av avfallsförbränningsanläggningar en jämförelse av två tekniker och strategier Andreas Johansson (SP/Högskolan i Borås) Fredrik Niklasson (SP) Anders Johnsson (Borås Energi och Miljö)

Läs mer

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat) 1 % förnybar el i Sverige (och en del annat) Avdelningen för energisystem, Linköpings Universitet Seminarium den 17 januari 214 av Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Möjliga punkter Studier

Läs mer

Småskalig kraftvärme med biobränslen

Småskalig kraftvärme med biobränslen www.opet.se Småskalig kraftvärme med biobränslen - förutsättningar inom Västra Götaland OPET Sweden Tel: 016-544 20 00 Drottninggatan 50 Fax: 016-544 22 07 111 21 Stockholm E-post: opet@stem.se Varför?

Läs mer

Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie

Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie Marie Rönnbäck, Olof Arkelöv Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie Technical and environmental problems during combustion of grains - a preliminary study 2 SP Sveriges

Läs mer

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Sveriges Ingenjörer 2009 Rapporten är skriven av Johan Sittenfeld

Läs mer

Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige ISSN 1103-4092

Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige ISSN 1103-4092 Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige RAPPORT U2012:02 ISSN 1103-4092 Förord De schabloner som används idag vad gäller avfallsförbränningens bidrag till växthuseffekten bygger

Läs mer

Ersättning av Ringhals 3 med ett biobränslekraftverk

Ersättning av Ringhals 3 med ett biobränslekraftverk Ersättning av Ringhals 3 med ett biobränslekraftverk Peter Bjarnholt Richard Stegersjö Bachelor of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-2012-05 SE-100

Läs mer

Korrosion i våttorr zon i rökgaskondensor

Korrosion i våttorr zon i rökgaskondensor F O R S K N I N G S R A P P O R T Korrosion i våttorr zon i rökgaskondensor Författare: Magnus Nordling, Stefanie Römhild, Gunnar Bergman KIMAB-2008-123 Status Slutrapport, Öppen Swerea KIMAB AB Box 55970,

Läs mer

Vad sker runt omkring oss inom energiområdet

Vad sker runt omkring oss inom energiområdet Vad sker runt omkring oss inom energiområdet Aktuell utveckling av EU program och direktiv med särskild tonvikt på bioenergi internationellt, nationellt och regionalt, bioenergi i Blekinge samt några aktuella

Läs mer

BiogasSYS, Deliverable 3.3

BiogasSYS, Deliverable 3.3 BiogasSYS, Deliverable 3.3 Distributed small scale generation of heat and Electricity 2 (7) BiogasSys BIOGAS SKÅNE hållbart system för framställning och användning av biogas Målet med projektet som löper

Läs mer

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme UPTEC STS 12 018 Examensarbete 30 hp Juni 2012 Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme Med hänsyn till elprisets variationer Lovisa Jönsson Amelie Parrow Abstract Lönsamhetsanalys

Läs mer

Förbränning av förtorkad hästgödsel på gårdsnivå

Förbränning av förtorkad hästgödsel på gårdsnivå JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 411 Förbränning av förtorkad hästgödsel på gårdsnivå Utvärdering av torkanläggning och förbränningsegenskaper Combustion of dried horse manure

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät

DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät DIALOGFORUM 7 MAJ 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät Program 12.30 Kaffe och samling 13.00 Välkommen till dialogforum Reflektioner över utvecklingen av smarta elnät Moderator Bo Normark, VD

Läs mer

Värmning av avloppsvatten med spillvärme för att förbättra kvävereningen energitekniska alternativ för värmning. Jenny Arnell

Värmning av avloppsvatten med spillvärme för att förbättra kvävereningen energitekniska alternativ för värmning. Jenny Arnell Värmning av avloppsvatten med spillvärme för att förbättra kvävereningen energitekniska alternativ för värmning. Jenny Arnell Institutionen för Värmeteknik och Maskinlära CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg

Läs mer

Produktion av syntetisk diesel från biogas vid Domsjö Fabriker

Produktion av syntetisk diesel från biogas vid Domsjö Fabriker Produktion av syntetisk diesel från biogas vid Domsjö Fabriker Synthetic diesel production from biogas at Domsjö Fabriker Magnus Hägglund Degree Project in Energy Technology, 20p Energy Technology & Thermal

Läs mer

System- och marknadsstudie för biometan (SNG) från biobränslen

System- och marknadsstudie för biometan (SNG) från biobränslen Rapport SGC 185 System- och marknadsstudie för biometan (SNG) från biobränslen Svenskt Gastekniskt Center Mars 2008 Martin Valleskog, CMV Konsult Åsa Marbe, Grontmij AB Linda Colmsjö, Grontmij AB Rapport

Läs mer

Utveckling av ny elproduktionsteknik. - Underlagsrapport till Vägval för framtidens teknikutveckling

Utveckling av ny elproduktionsteknik. - Underlagsrapport till Vägval för framtidens teknikutveckling Utveckling av ny elproduktionsteknik - Underlagsrapport till Vägval för framtidens teknikutveckling Utveckling av ny elproduktionsteknik Sammanställning för Vägval Energi Clas Ekström Vattenfall Research

Läs mer

Vindkraft i framtiden

Vindkraft i framtiden Vindkraft i framtiden Möjlig utveckling i Sverige till 2020 Elforsk rapport 08:17 Peter Blomqvist, Mats Nyborg, Daniel Simonsson, Håkan Sköldberg, Thomas Unger mars 2008 Vindkraft i framtiden Möjlig utveckling

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR ENERGIVETENSKAPER. Rapport SGC 183 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--183-SE

INSTITUTIONEN FÖR ENERGIVETENSKAPER. Rapport SGC 183 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--183-SE Rapport SGC 183 Tillståndsövervakning och termoekonomisk driftoptimering av en hybridanläggning med artificiella neurala nätverk Svenskt Gastekniskt Center Maj 2008 Mohsen Assadi & Magnus Fast INSTITUTIONEN

Läs mer

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning Examensarbete utfört vid KTH Kemiteknik institutionen för Energiprocesser av Maria Brorsson Forskning och Utveckling

Läs mer