Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik"

Transkript

1 På följande sida vill vi berätta vad du bör tänka på när det gäller säkerhet i olika utrymmen i bostadsfastigheter. Dagens moderna lås och säkerhetsteknik skiljer sig avsevärt från den gamla utrustningen som fortfarande finns installerad i många fastigheter. Det finns inga krav på låssäkerhet som inte går att lösa. Öppning/Stängning Dörrstängare används på t.ex. entrédörrar för att spara gångjärn, karm och kanske intilliggande väggar men också för att dörren alltid ska vara stängd. Många innerdörrar måste ha dörrstängare i brandförebyggande syfte, ofta med inbyggda elektromekaniska uppställningsanordningar kopplade till larmsystem för att underlätta passage genom annars stängd dörr. Till dörrar utrustade med passagekontroll är dörrstängare en nödvändighet för att passagesystemet ska fungera. Elektromekanisk låsning För att kortläsare och porttelefoner ska fungera måste det finnas någon form av elektromekanisk låsning i dörren. De finns i olika modeller i form av elslutbleck, motorlås, motorslutbleck och vanliga låshus med inbyggd elektromagnetisk låsning. Vid krav på godkänd låsning från försäkringsbolag måste de kontaktas före ovanstående produkter installeras; eventuell erhållande av dispens erfordras. Observera att vissa enkla elslutbleck ej är godkända för installation i typgodkända branddörrar. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik För att underlätta passage, bland annat för rörelsehindrade genom dörrar i t ex. hemmiljö, på sjukhus, i affärer och andra offentliga byggnader används automatiska dörröppnare. Dessa kan styras med olika impulsgivare; manuella eller fjärrstyrda. Dörrarna kan också övervakas av sensorlister så att dörren inte kan stängas när människor befinner sig inom dörrens arbetsfält. De flesta dörröppnare kan också kopplas till passagekontrollsystem. Några är också godkända att monteras på branddörrar upp till en viss brandklass utan att lås finns i dörren.

2 Självständigt och oberoende liv för rörelsehindrade I dag finns det ett flertal hjälpmedel för styrning av dörrautomatik, allt från enkla handsändare till mer avancerad apparatur för att styra hissar, dörrar, lås m.m. Huvudnyckel en säkerhetsrisk Systemet med att ha en huvudnyckel till ett stort antal lägenheter i ett fastighetsbestånd är i dag en allt mer föråldrad och osäker lösning. Konsekvenserna av att en huvudnyckel försvinner eller osäkerheten om vem som har haft tillgång till denna nyckel är mycket stora, och kostnaden för att byta ut låscylindrar i berörda lägenheter blir ofta betydande. I dag finns det moderna, säkra och enkla system som ersätter huvudnyckeln men ändå ger full flexibilitet för både hyresgäster, fastighetsägare och servicepersonal. Lägenhetsdörren Man skiljer på bortasäker och hemmasäker låsning Bortasäker låsning innebär att det ska vara svårt att ta sig in och ut genom dörren. Hemmasäker låsning innebär att man snabbt ska kunna utrymma vid fara. Man ska alltid kunna öppna dörren med vred från insidan. Öppning med nyckel är direkt olämpligt och avrådes. För komplettering av den befintliga ytterdörren kan gallergrind monteras på insidan. Dessa är klassade och godkända som inbrottsskyddande dörrar. Äldre dörrar kan vara veka i konstruktionen. Att gradera upp inbrottsskyddet för dessa dörrar kan ske med olika typer av förstärkningsbehör. Nya dörrar är i regel klassificerade på såväl intrång som brandskydd. Inbrottsskyddande dörrar Att byta ut den ordinarie ytterdörren i lägenheten mot en s.k. inbrottsskyddande dörr är ett effektivt sätt att höja inbrottsskyddet. En inbrottsskyddande dörr är helst av stål samt testad och godkänd av Stöldskyddsföreningen i klass 1-4. En inbrottsskyddande dörr i klass 2 klarar inbrottsförsök med rejäla verktyg, dvs. bräckjärn, kofot eller handslägga i minst 10 minuter samt står emot ett tryck på minst kg mot dörrbladet. Dessa dörrar kan fås färdigmålade eller med trämönstrat laminat och där dörrkarmen också är färdigmålad. Dörren förses ofta med två godkända lås samt en tydlig märkning på karmen som gör att tjuven oftast avstår från inbrottsförsök.

3 Dörrar i allmänna utrymmen Denna typ av dörrar ligger vanligen på undanskymda ställen och är oftast utsatta för inbrott. Förebygg inbrott genom att beslå dessa dörrar med nerstående behör. Kopplade behör Numera finns låskistor och slutbleck med kopplade nabbar som effektivt försvårar uppbrytning av dörren. Behöret består av ett kopplande slutbleck samt en utbytbar kopplande låsstolpe som griper in i varandra. Behöret försvårar möjligheterna att vidga dörrspringan vid brytning, och brytmotståndet ökas med upp till tio gånger i förhållande till godkänd klass 3-låsning. Detta är ett mycket effektivt sätt att undvika s.k. spontaninbrott i lägenheter och allmänna utrymmen som källare, tvättstugor och vindar. Brytskydd Ett brytskydd längs dörrens framkant "förseglar" dörrspringan och gör det mycket svårt att få grepp med brytverktyg. Balkong-/Altandörr samt fönster i bottenplan Tjuvens "favoritingång, och därmed fastighetens svagaste punkt. Här är det viktigt att komplettera med följande: Låsbara handtag Låsbara handtag monteras på dörrens/fönstrets insida. Handtaget är försett med låscylinder som låses med nyckel. Detta kan ingå i fastighetens låssystem. Detta förhindrar öppning av dörr och fönster om exempelvis glaset krossas eller tjuven redan finns i byggnaden. Fönsterlås Fönster i bottenplan förses med fönsterlås som finns i ett flertal utföranden. Dessa monteras på insidan och finns för både utåtgående och inåtgående fönster.

4 Säkerhetsspanjolett Förse dörren med en godkänd säkerhetsspanjolett som låser med två hakreglar. Dessa griper in i säkerhetsslutbleck, och därmed får du ett mycket starkt förband. Komplettera även med ett brytskydd. Tvättstugan ofta ett nyckelproblem Konsten att få en fungerande funktion på nycklar och bokningar till tvättstugan är ett vanligt problem för de flesta fastighetsägare. Inbrott och stölder, otydliga och krångliga bokningssystem, misstankar och obehaglig stämning i hyresområdet är välkända problem. Det finns flera effektiva system som gör det både lättare och säkrare för hyresgästen. Elektronisk bokning av tvättstugan Tvättmaskiner, tumlare och torkrum kan enkelt bokas med det nya bokningssystemet som finns på marknaden. Tillgången till maskinen kan tidstyras och regleras för enkel hantering och debitering av tvättid. Det blir samtidigt en jämn förslitning av maskinerna då bokningarna fördelas ut på samtliga maskiner. Systemet kan även byggas ut med kortläsare för tillträde till förråd, källare, entréer m.m. Dörrvakten En "smart" anordning monterad över dörrens låscylinder, där du kan använda bokningscylinder för att plombera tvättstugan under din tvättid. Nyckeltuben Nyckeltuben monteras i dörrbladet. I tubens låscylinder passar samtliga lägenhetsnycklar. På denna sitter tvättstugenyckeln fast monterad. Hyresgäst som utnyttjar tvättstugan behåller låscylindern med nyckel under tvättiden varvid ingen har tillträde.

5 Fastighetsexpedition Ett av fastighetens mest värdefulla utrymmen är fastighetsexpeditionen, där det ofta förvaras mycket stöldbegärlig egendom; exempelvis nycklar, datorer, verktyg m.m. Här erfordras en mycket hög klass på intrångskyddet. Godkänt lås En självklarhet i alla omslutningsdörrar. Använd t.ex. klass 3. Säkerhetsskåp/värdeskåp Här förvarar Du nycklar och värdefull utrustning. Skåpet bör vara anslutet till inbrottslarm. Inbrottsskyddande dörrar En inbrottskyddande dörr förbättrar motståndet mot inbrott betydligt. Databaserade nyckeladministrationer Disketter och kvittenslistor förvaras i säkerhetsskåp med ett speciellt skydd för dataförvaring. Galler Förse fönster i markplan med galler. Fastlåsning av datorn Numera finns det ett antal olika sätt att skydda datorerna, exempelvis lås, fästplattor etc. Inbrottslarm Ett viktigt komplement som både avskräcker och påkallar uppmärksamhet. Bör vara anslutet till godkänd larmcentral.

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur Utan tillfälle - inget brott 0 Innehållsförteckning Inledning Håll tjuven borta!.....2 Grannsamverkan..3 Yttre miljö....4 Gör det själv. 4 Mekaniska skyddsåtgärder...5 Fönster fönsterdörr....5 Dörrar...7

Läs mer

B4. Byggnaders skalskydd

B4. Byggnaders skalskydd Detta kapitel diskuterar hur en bostad kan vara byggd för att hindra inbrottstjuvar och andra från att göra oönskade besök. Skyddet kan betraktas som ett skal. Där måste man beakta de svaga punkterna (särskilt

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utan tillfälle inget brott Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utgivare Polismyndigheten Produktion Polismyndigheten i Stockholms län, 2012

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Utan tillfälle inget brott Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Rutinaktivitetsteorin För att ett brott ska begås krävs att det finns en motiverad

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3 Skydd mot inbrott skyddsklass 3 Några av de regler som gäller ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 3 för företag med egendom som är mycket attraktiv för inbrottstjuvar. Skyddsklass 3 1 2 Skyddsklass

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? KONTAKTA Lotta Svensson Brottsofferenheten Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 Uppsala 018-16 86 31 lotta.svensson@uppsala.polisen.se

Läs mer

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? KONTAKTA Stefan Hellberg Polisområde Älvsborg/stab Polismyndigheten i Västra Götaland Box 344 503 11 Borås o33-488226

Läs mer

Utan tillfälle - inget brott

Utan tillfälle - inget brott Utan tillfälle - inget brott t' "th ',tttt' Hismync[gh ten i Stockhdnrs Lln uru.poiiscn sc Innehållsftirteckning Inledning - Håll tjuven borta!...2 Grannsamverkan....3 Yttre miljö...4 Gör det själv....4

Läs mer

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s ta l l at ö r / 2008 Hur säkert bor du?

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s ta l l at ö r / 2008 Hur säkert bor du? e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s ta l l at ö r / 2008 Hur säkert bor du? Vi gör hemmet säkert! Varför en auktoriserad låssmed? Att anlita en auktoriserad

Läs mer

Välj rätt lås till ditt hem

Välj rätt lås till ditt hem Välj rätt lås till ditt hem En enkel guide till ett tryggare boende ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Våra bästa tips om lås och säkerhet Bekväm säkerhet blir använd När du har

Läs mer

tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder

tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder Broschyren finns att ladda ner på www.stockholm.polisen.se Produktion Polismyndigheten

Läs mer

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? KONTAKTA BF-ansvarig Polismyndigheten Polisområde Skaraborg i Västra / Stab Götaland Polisområde Polismyndigheten Skaraborg

Läs mer

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s t a l l a t ö r / 2 0 0 9 Har du också öppet hus?

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s t a l l a t ö r / 2 0 0 9 Har du också öppet hus? EN GOD GRANNE e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s t a l l a t ö r / 2 0 0 9 Har du också öppet hus? Vi gör hemmet säkert! Varför en auktoriserad låssmed? Att

Läs mer

Välj rätt lås till ditt hem

Välj rätt lås till ditt hem Välj rätt lås till ditt hem En enkel guide till ett tryggare boende ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA Entré Godkänt lås för din ytterdörr Vårt godkända ASSA Entré är det lås

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

För kunder i Länsförsäkringar. För hemmet 2014

För kunder i Länsförsäkringar. För hemmet 2014 För kunder i Länsförsäkringar För hemmet 2014 Behörspaket ASSA Entré D12. Paketet innhåller: Cylinder d1212 med 5 st nycklar Cylinderbehör 3212 Handtag 1956 epok Vredskylt 4356 2 st förlängningsdelar Borr

Läs mer

Innehåll. 2009 www.grannsamverkan.se www.samverkanmotbrott.nu www.stoldskyddsforeningen.se

Innehåll. 2009 www.grannsamverkan.se www.samverkanmotbrott.nu www.stoldskyddsforeningen.se Innehåll Historik 2 Allmänt 3 Organisation 4 Uppstart av Grannsamverkan 5 Minimikrav för Grannsamverkan 6-7 Löpande arbete i Grannsamverkan 8-9 Trycksaker 10 Skyltar och dekaler 11 Allmänna förebyggande

Läs mer

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har Förord Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har hört ordet eller sett skyltar med grannsamverkan i något bostadsområde. Det betyder att de som bor eller verkar

Läs mer

Säkerhetsboken Inbrotts- och utrymningssäkerhet för Ditt hem

Säkerhetsboken Inbrotts- och utrymningssäkerhet för Ditt hem Foto Christer Vallstrand Säkerhetsboken Inbrotts- och utrymningssäkerhet för Ditt hem An ASSA ABLOY Group company I gamla tider satte husbonden kvasten framför dörren för att visa att ingen var hemma.

Läs mer

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet Hemsäkerhetsboken Öka säkerheten för din familj i hemmet Varför ska jag se över säkerheten i mitt hem? Att ens hem är fullt av faror för barnen och familjen, att tjuvar kan göra inbrott närhelst på dygnet,

Läs mer

Innehåll. Organisation 5. Uppstart av Grannsamverkan 6. Skyltar och dekaler 12. Köp av säkerhetsprodukter 22. Cykel-, moped och motorcykelstölder 27

Innehåll. Organisation 5. Uppstart av Grannsamverkan 6. Skyltar och dekaler 12. Köp av säkerhetsprodukter 22. Cykel-, moped och motorcykelstölder 27 Innehåll Historik 3 Allmänt 4 Organisation 5 Uppstart av Grannsamverkan 6 Minimikrav för Grannsamverkan 7-8 Löpande arbete i Grannsamverkan 9-10 Trycksaker 11 Skyltar och dekaler 12 Mekaniska och elektroniska

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

Information om nytt passersystem

Information om nytt passersystem Information om nytt passersystem Onlinesystem Kommunicerar i nätverk Uppdatering via dator Klarar strömavbrott Vandalsäkrat Utbyggbart Fördelar 1. Tagg med/utan kod 2. Enklare hantering vid lokalbokning

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Antalet stölder som drabbar byggföretag, och andra entreprenörer i byggsektorn ökar i Sverige varje år

Antalet stölder som drabbar byggföretag, och andra entreprenörer i byggsektorn ökar i Sverige varje år Stölder i byggsektorn är ett stort problem och man uppskattar att kostnaden för byggföretagen uppgår till 1,4-1,5 miljarder kr varje år. Det är inte bara entreprenadföretag som drabbas utan stölderna drabbar

Läs mer