Skydd mot inbrott. skyddsklass 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skydd mot inbrott. skyddsklass 3"

Transkript

1 Skydd mot inbrott skyddsklass 3 Några av de regler som gäller ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 3 för företag med egendom som är mycket attraktiv för inbrottstjuvar. Skyddsklass 3 1

2 2 Skyddsklass 3

3 Vi hjälper dig med ditt inbrottsskydd Den här broschyren handlar om skyddsklass 3. Företag i skyddsklass 3 har egendom som är mycket attraktiv för en inbrottstjuv. Därför krävs ett sammantaget starkt skydd för att undvika inbrott. Ett bra mekaniskt inbrottsskydd är en första förutsättning för att undvika inbrott. Men med dagens avancerade brottsverktyg kan även bra lås och galler forceras. Därför krävs i de flesta fall att lokalen även skyddas med ett inbrottslarm som är anslutet till en larmcentral. För företag i speciellt utsatta branscher eller områden kan det vara nödvändigt att öka skyddet med exempelvis gallergrindar, rulljalusier, eller utvändigt påkörningsskydd. Vi har lång erfarenhet av hur man förebygger inbrott. Den erfarenheten delar vi gärna med oss av när vi besiktigar dina lokalers inbrottsskydd. Efter besöket får du ett tydligt protokoll som visar vilka eventuella ytterligare förstärkningar av inbrottsskyddet som du måste göra. Om alla krav redan är uppfyllda så får du en bekräftelse även på det. Skyddsklass 3 3

4 Väggar, golv, tak Dina lokaler ska ha väggar, golv och tak som ger ett godtagbart skydd mot inbrott. Det gäller såväl det byggnadstekniska utförandet som lås och reglingsanordningar. Exempel på väggar som inte ger tillräckligt inbrottsskydd är väggar av plåt, plast, träpanel, gips eller annan skivbeklädnad. uppfyllt ej uppfyllt Fönster Öppningsbara fönster vars nedre kant sitter lägre än 4 m över marken, eller som av något annat skäl är lätta att komma åt (t.ex. från en balkong, ett tak eller en stege), ska vara stängda och reglade och ha särskilt inbrottsskydd. Kravet gäller även för skyltfönster och fönster i dörrar, om dörrarna inte skyddas invändigt med gallergrindar eller rulljalusier i klass 3. Med särskilt inbrottsskydd för fönster menar vi ett invändigt monterat galler i klass 3 eller invändigt skyddas med en polykarbonatskiva (genomskinlig plastskiva) som uppfyller klass P7B enligt SS-EN 356. I fönster som inte är öppningsbara kan istället för galler eller polykarbonatskiva ett lamellglas (pansarglas) i klass P7B enligt SS-EN 356 monteras. Fönster som inte är öppningsbara kan istället ha s.k. pansarglas, dvs. laminerat glas i klass B3 enligt svensk standard Isolerglas som är monterade från utsidan och sitter lägre än 4 m över marken bör säkras så att de inte kan tas loss, om de inte är toppförseglade med silikon. Du kan antingen montera envägsskruvar i glaslisten eller lägga på en silikonsträng invändigt mellan glaset och fönsterbågen. 4 Skyddsklass 3

5 Stålgaller, gallergrindar och rulljalusier Vår erfarenhet visar att stålgaller är det bästa alternativet för att skydda fönster. Gallret ska om inget annat avtalas monteras innanför fönstret, vilket gör det svårare för en inbrottstjuv att komma åt. Är fönstret dessutom försett med inbrottslarm (glasdetektor och om fönstret är öppningsbart magnetkontakt) minskar risken ytterligare för inbrott. Normalt ska ett galler uppfylla kraven i klass 3 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens Norm för galler. Det innebär ett kraftigt galler, fyrkantsstång 15 x 15 mm eller rundstål Ø 16 mm, och en maskvidd om högst 150 x 150 mm. I så fall klarar gallret ett angrepp i minst fem minuter med sådana brottsverktyg som en inbrottstjuv kan antas ha med sig. Gallret kan antingen monteras fast eller låsas med hänglås i hänglåsklass 3. Om fönstret öppnas inåt kan gallret monteras på gångjärn med ett lås i låsklass 3. En gallergrind som är tillverkad på samma sätt som gallret som beskrivs här ovan och låst med två godkända lås förslagsvis hakregellås förbättrar inbrottskyddet väsentligt. Är dörren framför gallergrinden dessutom larmad med en magnetkontakt minskas risken ytterligare för inbrott. För rulljalusier i klass 3 gäller särskilda regler för tråddimension och maskvidd. Det finns också heltäckande rulljalusier som helt hindrar insyn. En fördel med heltäckande rulljalusier är att de inte går att kroka loss med fordon. En rulljalusi manövreras med en invändig nyckelströmbrytare. Stålgaller med kraftig tråd. Gallergrind. Rulljalusi. Skyddsklass 3 5

6 Dörrar och dörrlås En ytterdörr ska ge rejält motstånd vid inbrottsangrepp. En dörr som inte är avsedd att monteras mot det fria, t.ex. en innerdörr, ger inte tillräckligt skydd. Du får ett mycket bra inbrottsskydd om du monterar inbrottsklassade dörrar i dörrklass 3 enligt SS eller dörrar i motståndsklass 4 enligt SS- EN Ett annat likvärdigt alternativ är att montera en gallergrind eller rulljalusi i klass 3 innanför befintliga ytterdörrar. Ibland kan inbrottsklassade dörrar, invändiga gallergrindar eller rulljalusier vara ett försäkringskrav. Låset i dörren ska bara kunna öppnas med nyckel, även inifrån. Montera helst lås med hakande funktion. Ett sådant lås ger väsentligt bättre skydd än lås med rak regelkolv. Lås med hakande funktion är ett krav på skjutdörrar. Dörren ska vara försedd med två kompletta låsenheter (lås, säkerhetsslutbleck och dörrförstärkningsbehör) i låsklass 3. Om dörren är utåtgående ska den också ha bakkantssäkring. På alla godkända lås kan nyckeln vridas 360. Cylinderlås med rak regelkolv. Tillhållarlås med hakande funktion. uppfyllt ej uppfyllt Exempel på dörrförstärkningsbehör. Bakkantssäkring. Exempel på säkerhetsslutbleck. uppfyllt ej uppfyllt 6 Skyddsklass 3

7 Övriga dörrar En dörr som inte används som ingångsdörr kan låsas med två lås i klass 3. Dörren kan även låsas med ett lås i klass 3 och en invändig stålbom i fyrkantsrör, dimension 40 x 40 x 3 mm, och hänglås i hänglåsklass 3. Utåtgående dörr låst med bom i fyrkantsrör och hänglås i hänglåsklass 3. Nödutgångar De krav vi ställer på inbrottsskydd kan ibland kollidera med räddningstjänstens krav på personsäkerhet. Börjar det brinna måste man kunna ta sig ut ur lokalen utan nyckel. Det finns tekniska lösningar som tillgodoser både kraven på säker utrymning och på godtagbart inbrottsskydd. En vanlig lösning är att kontrollen av dörrupplåsningen kopplas till belysningen. Det innebär att du måste låsa upp låset i nödutrymningsdörren innan det är möjligt att tända belysningen i delar av lokalen. En sådan lösning ger en effektiv kontroll av att nödutgången alltid är upplåst när det finns personal i lokalen. Brandventilatorer Brandventilatorer ska vara stängda och reglade. De ska skyddas invändigt med stålgaller om de har utvändiga vajrar, om de sitter lägre än 4 m från marken eller om de är lättåtkomliga på något annat sätt. På sidan 5 kan du läsa mer om de krav som ställs på galler. Skyddsklass 3 7

8 Portar En port ska skyddas invändigt med en gallergrind eller en rulljalusi i klass 3 (se sid. 5). Dessutom ska porten och den eventuella dörren i porten låsas på något av följande sätt: Regellås i låsklass 3. Låsbart spanjoletthandtag. Plattstål som svetsas eller skruvas på porten och hänglås i klass 3. Hänglås i klass 3 som spärrar ett av takskjutportens hjul. Stålbom och hänglås i hänglåsklass 3. Låsbart spanjoletthandtag. Plattstål och hänglås. Takskjutport låst med hänglås i gejdern (skenan). Pardörrar Den inaktiva dörrhalvan ska vara försedd med två hävarmskantreglar. Skjutkantreglar är inte godkända. Alternativt kan dörren förses invändigt med ett låsbart spanjoletthandtag eller en stålbom över hela pardörren, låst med hänglås i klass 3. Pardörr med hävarmskantreglar. Stålcontainrar förvarade utomhus En container ska vara låst med en låsbom i låsklass 4. Skulle hela containerns med innehåll stjälas omfattas stölden också av försäkringen. Inbrottsförsäkringen omfattar dock inte stöldbegärliga varor (t.ex. tobak, mobiltelefoner, datorer och apparater/utrustning för ljud- eller bildåtergivning) i en container. Sådan egendom ska alltid förvaras inomhus i försäkringslokalen. Plattjärnsbom försedd med skyddskåpa och hänglås i klass 4 uppfyller inte kraven. Godkänd låsbom i hänglåsklass 4. 8 Skyddsklass 3

9 Inbrottslarm För de flesta verksamheter i skyddsklass 3 krävs också inbrottslarm. Det framgår i så fall av ditt försäkringsbrev. Ett inbrottslarms främsta uppgift är att förebygga, men även att ge larm för att begränsa skadans omfattning vid ett inbrott. När vi ställer krav på att en lokal även måste skyddas med larm ska det vara ett godkänt inbrottslarm i larmklass 2 eller 3. Normalt gäller att företag i skyddsklass 3 ska ha inbrottslarm i larmklass 3. Kortfattat innebär de två larmklasserna att inbrottslarmet har följande omfattning: larmklass 2 Ytterdörrar, portar och luckor skyddas med magnetkontakter. Fönster belägna lägre än 4 m från markplan skyddas med - glasdetektorer och om de är öppningsbara även med magnetkontakter, eller - indraget skalskydd genom rörelse- eller linjedetektorer. Lokalerna skyddas med rörelsedetektorer. Hur många beror på lokalens yta och byggnadssätt. larmöverföring till larmcentralen Företag med krav på larmklass 2 bör och företag med krav på larmklass 3 måste ha en övervakad larmöverföring till larmcentralen. Det räcker inte att enbart överföra larmet genom det vanliga telefonnätet, som är enkelt för en tjuv att sabotera. En avklippt teleledning innebär att larmet inte når larmcentralen. Genom en övervakad larmöverföring får larmcentralen alltid larm vid sabotage av larmöverföringen och kan omgående skicka en väktare till platsen. Övervakad larmöverföring kan ske antingen med trådlös larmöverföring eller med fast ledning. Med trådlös larmöverföring behöver kostnaden i de flesta fall enbart bli marginellt dyrare än larmöverföring via telefonnätet. Din larmleverantör kan berätta mer om alternativen och kostnaden för en säker larmöverföring till larmcentralen. larmklass 3 Ytterdörrar, portar och luckor skyddas med magnetkontakter. Fönster belägna lägre än 4 m från markplan skyddas med glasdetektorer och om de är öppningsbara även med magnetkontakter. Lokalerna skyddas med rörelsedetektorer. Hur många beror på lokalens yta och byggnadssätt. Övervakad larmöverföring (Multicom) till larmcentralen. Med ett godkänt inbrottslarm i larmklass 3 menar vi att inbrottslarmet är installerat av en larmfirma som är godkänd av If för att utföra installationer i larmklass 3 materielen i anläggningen uppfyller kraven enligt larmklass 3 inbrottslarmet installeras enligt Svenska Stöldskyddsföreningens regler inbrottslarmet är anslutet till en larmcentral som är godkänd av If och som vid utlöst larm skickar väktare till företaget. Det finns ett stort antal godkända larmfirmor att välja mellan. Ring din försäkringsrådgivare eller vårt kundcenter för att få tips om lämpliga larmfirmor i närheten av ditt företag. Skyddsklass 3 9

10 Tips för att minska risken för inbrott Brytskydd inte obligatoriskt Ett brytskydd längs hela framkanten av en dörr försvårar inbrott. Brytskyddet täcker dörrspringan helt och gör det svårt att bryta mellan dörr och karm. Karm Dörr Dörr Karm Brytskydd för inåtgående respektive utåtgående dörr. Dimgenerator inte obligatoriskt Trots lås, galler och inbrottslarm får några företag ändå inbrott. Då kan en dimgenerator försvåra för tjuvarna. Dimgeneratorn fyller på mycket kort tid lokalen med gråvit dimma när inbrottslarmet går i gång. Den gör det nästan omöjligt för en inbrottstjuv att orientera sig i lokalen. Dimman, som är ofarlig för människor och föremål, består av förångat vatten och glykol. Den försvinner efter en vädring av lokalen. De flesta installatörer av inbrottslarm kan också installera en dimgenerator. När dimgeneratorn har utlösts kan det se ut som det brinner i lokalen. För att hindra onödiga utryckningar rekommenderar vi att du meddelar larmcentralen och den lokala räddningstjänsten när du installerat en dimgenerator. Särskilt rum i lokalen inte obligatoriskt Ett effektivt sätt att skydda stöldbegärlig egendom är att låsa in den i ett särskilt rum i lokalen och att skydda rummet och hela lokalen med inbrottslarm. Väggar och dörrar till rummet ska ge ett lika gott skydd som ytterväggar eller ytterdörrar. Påkörningsskydd inte obligatoriskt Det händer allt oftare att stulna fordon används för att forcera entréer och skyltfönster. Ett effektivt sätt att hindra tjuvarna från att ta sig in den vägen är att gjuta ner påkörningsskydd i stål eller betong, invändigt i golvet eller utanför i marken. Se bara till att du först får markägarens godkännande. Nycklar tänk även på följande: Byt eller ställ om låsen när ditt företag byter lokal. Nycklar till ytterdörrar bör på annan tid än arbetstid inte förvaras på försäkringsstället. Om sådana nycklar behöver förvaras i försäkringslokalen ska de förvaras i låst skåp eller låda. Förvara inte nycklar till t.ex. värde- eller säkerhetsskåp på försäkringsstället. Om skåpet öppnas med en nyckel som förvaras på försäkringsstället gäller inte försäkringen för innehållet i skåpet. Nycklar till rummet ska inte förvaras på försäkringsstället utanför arbetstid. 10 Skyddsklass 3

11 Det lönar sig att skapa ett starkt inbrottsskydd Även om dina lokaler uppfyller de krav vi ställer på inbrottsskyddet kan det vara en bra idé att ytterligare höja företagets säkerhet. De företagare som satsar på skadeförebyggande åtgärder är väsentligt mindre skadedrabbade än övriga. Visserligen får du betalt för skadan vid ett inbrott, men det är alltid skönt att slippa självrisken och allt det besvär och merarbete som blir följden av ett inbrott. Gå gärna in på vår hemsida, där du kan få tips om skadeförebyggande åtgärder. De fullständiga kraven på inbrottsskyddet finns i försäkringsvillkoren. Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund (SLR) Vill du ha hjälp med en besiktning och kontroll av inbrottsskyddet kan du kontakta en låssmed som är medlem i Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund (SLR). Du svarar själv för besiktningskostnaden. Telefonnumret hittar du i medlemsförteckningen på SLRs hemsida, SLRs medlemsföretag rekommenderas också av Svenska Stöldskyddsföreningen. Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) SSF är en ideell och oberoende förening som arbetar brottsförebyggande med särskilt fokus på inbrott, stöld och rån. Här kan du kostnadsfritt få professionell rådgivning i frågor om hur du bäst skyddar dig mot brott. Telefonnumret till SSF är Hemsida: Skyddsklass 3 11

12 Vill du veta mer? Fler skadeförebyggande tips finns på vår hemsida, Har du frågor om din försäkring når du oss på telefon If-3403:2 Inhouse SE Elanders 2009, xxxx

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur Utan tillfälle - inget brott 0 Innehållsförteckning Inledning Håll tjuven borta!.....2 Grannsamverkan..3 Yttre miljö....4 Gör det själv. 4 Mekaniska skyddsåtgärder...5 Fönster fönsterdörr....5 Dörrar...7

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utan tillfälle inget brott Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utgivare Polismyndigheten Produktion Polismyndigheten i Stockholms län, 2012

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Utan tillfälle inget brott Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Rutinaktivitetsteorin För att ett brott ska begås krävs att det finns en motiverad

Läs mer

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? KONTAKTA Stefan Hellberg Polisområde Älvsborg/stab Polismyndigheten i Västra Götaland Box 344 503 11 Borås o33-488226

Läs mer

tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder

tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder Broschyren finns att ladda ner på www.stockholm.polisen.se Produktion Polismyndigheten

Läs mer

B4. Byggnaders skalskydd

B4. Byggnaders skalskydd Detta kapitel diskuterar hur en bostad kan vara byggd för att hindra inbrottstjuvar och andra från att göra oönskade besök. Skyddet kan betraktas som ett skal. Där måste man beakta de svaga punkterna (särskilt

Läs mer

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet Hemsäkerhetsboken Öka säkerheten för din familj i hemmet Varför ska jag se över säkerheten i mitt hem? Att ens hem är fullt av faror för barnen och familjen, att tjuvar kan göra inbrott närhelst på dygnet,

Läs mer

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR Särskilt villkor 1 maj 2015 FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR FORDONSHANDEL, VERKSTADS- OCH GARAGEFÖRETAG M.FL. För Försäkringen gäller också våra allmänna villkor företagsmotor, se baksidan. Skador ersätts alltid

Läs mer

Butikssäkerhet. En handbok från Svensk Handel

Butikssäkerhet. En handbok från Svensk Handel Butikssäkerhet En handbok från Svensk Handel 1 2 Innehållsförteckning För säkerhets skull 5 Svinn 5 Externt svinn 6 Internt svinn 6 Administrativt svinn 8 Rån 9 Värdetransporter 10 Stöld/snatteri 12 Skydda

Läs mer

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har Förord Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har hört ordet eller sett skyltar med grannsamverkan i något bostadsområde. Det betyder att de som bor eller verkar

Läs mer

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s t a l l a t ö r / 2 0 0 9 Har du också öppet hus?

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s t a l l a t ö r / 2 0 0 9 Har du också öppet hus? EN GOD GRANNE e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s t a l l a t ö r / 2 0 0 9 Har du också öppet hus? Vi gör hemmet säkert! Varför en auktoriserad låssmed? Att

Läs mer

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 SÄKER BUTIK Svensk Handel Säkerhet En av de viktigaste frågorna för Svensk Handel

Läs mer

KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING

KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING GJK 708:2 KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING allmänna försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Här har vi samlat allt som vår kombinerade företagsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret

Läs mer

Försäkringsvillkor, Peggat & Klart 2013-01-01:01

Försäkringsvillkor, Peggat & Klart 2013-01-01:01 Egendomsförsäkring (Sidan 4) 1. Vem försäkringen gäller för 2. När försäkringen gäller 3. Var försäkringen gäller 4. Vad som är försäkrat respektive inte försäkrat 5. Vad försäkringen gäller för 5.A Brand

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti

Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti 1 (10) Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti Denna kravspecifikation gäller vid besiktning för att erhålla Statlig Utställningsgaranti. Kraven gäller såväl utställningslokal

Läs mer

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN INFORMATION TILL HUVUDKONTAKTOMBUD, KONTAKTOMBUD OCH HUSHÅLL GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Innehåll GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Detta är Grannsamverkan 1 Kort historik 2 Grannsamverkan fungerar 2 Organisation

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Obs! Cykel- moped och motorcykelstölder. Skydda din moped/motorcykel. Skydda din cykel

Obs! Cykel- moped och motorcykelstölder. Skydda din moped/motorcykel. Skydda din cykel Cykel- moped och motorcykelstölder Skydda din cykel Skydda din moped/motorcykel Cykelstölder är det mest frekventa stöldbrottet. Vad kan du själv göra för att undvika stölder? Lås in cykeln när du inte

Läs mer

skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott

skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott När det gäller krav på glas och dess anslutande konstruktion för infästning (karm/båge) avseende mekaniskt skydd mot inbrott finns det tre olika

Läs mer

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 SÄKER BUTIK Svensk Handel Säkerhet En av de viktigaste frågorna för Svensk Handel

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Butiks- och Partihandelsförsäkring

Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med Sidan 2 Håll verksamheten igång med ett starkt försäkringsskydd Vad händer

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med 2 Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring 3

Läs mer

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s ta l l at ö r / 2008 Hur säkert bor du?

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s ta l l at ö r / 2008 Hur säkert bor du? e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s ta l l at ö r / 2008 Hur säkert bor du? Vi gör hemmet säkert! Varför en auktoriserad låssmed? Att anlita en auktoriserad

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer