Akademiska Hus. Något om global och lokal energi och trender inom Akademiska Hus. Tomas Hallén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-11-19. Akademiska Hus. Något om global och lokal energi och trender inom Akademiska Hus. Tomas Hallén"

Transkript

1 Akademiska Hus Något om global och lokal energi och trender inom Akademiska Hus Tomas Hallén 1

2 Detta är Akademiska Hus Sveriges största(?) fastighetsbolag (~ 3.7 milj. m 2 BRA ) Ledande på kreativa miljöer för högre utbildning och forskning Största kundgrupp universitet och högskolor Finns i 6 regioner på 26 orter, från Kiruna till Malmö 2

3 Akademiska Hus ,3 miljoner kvm LOA 4,2 miljoner kvm BTA 5 miljarder kronor hyresintäkter/år 50 miljarder i marknadsvärde 20 miljarder i pipen 2-4 miljarder i fastighetsinvesteringar/år 700 miljoner i energikostnad per år 3

4 Energimått 1 TWh = 1 miljard kwh (~ villor) VÄRME: 1TWh = m3 olja 1TWh = m3 gas (metan) 1TWh = ca ton flis 4

5 Det finns fyra grundläggande energikällor av betydelse för jorden: Solen Geotermi Gravitation/rotation (tidvatten) Mänskligt styrd kärnkraft av olika slag 5

6 Några energisiffror Från solen mot jorden: ~ TWh/år Geotermi: ~ TWh/år Världens totala förbrukning ~ TWh/år 2) Kärnkraft (i drift): ~ TWh/år Sverige totalt: ~ TWh/år varav el: (kärnkraft 50 %) ~ 150 TWh/år Tidvatten (i drift) ~ 1 TWh/år 1) Akademiska Hus ~ 1 TWh/år 1) uppskattat längs Storbritanniens kust ~ 35 TWh/år 2) E=mc 2 ger ~ 4,5 ton massa/år 6

7 Vindkraft Intermittent - komplementär - kubiskt vindeffektförhållande - viss geografisk utjämning - kräver kraftigt utbyggt elnät - kräver reglerkraft - 7 TWh i Sverige ej orimlig kostnadsbild 7

8 Solel i Sverige: C:a 1000 kwh/m 2,år strålad energi till markytan Dagens solceller har % verkningsgrad 150 m 2 takyta ger: 1000*0.13*150 = kwh/år prima el! Kostnad idag ~ 2000 kr/m 2 vilket ger c:a 2 kr/kwh! (exkl. lagring) Sveriges totala elenergibehov klaras med c:a 1000 km 2. (3*3 mil, 0.2 %)= = miljarder kr. Sveriges BNP är c:a 2000 miljarder kr/år. HUR KAN DET BLI BILLIGARE OCH HUR LAGRA EL? 8

9 9

10 10

11 Bioenergi Koldioxidneutral? - risk för monokulturer och utarmning - tillgång? - reservera bränslen för specialområden - gör el i största möjliga utsträckning - tämligen lågt pris 11

12 Olja Mycket CO2 - begränsad tillgång - peak oil? 12

13 KOL (fossil kol) Finns i stora mängder stora CO2utsläpp CCS ett måste 13

14 NATURGAS Finns i relativ stor omfattning (skiffergas) effektivare processer förrädiskt på sikt 14

15 VATTENKRAFT Koldioxidfri produktion lokal påverkan stor potential 15

16 NUKLEÄRT Koldioxidfri produktion domedagsrisker ev nya processer? 16

17 VÄTGAS Ej egen energikälla möjliggör lagring koldioxidfri omsättning 17

18 Vad är energiproblemet idag? Växthuseffekten - koldioxid (270 ppm år 1900, 390 ppm idag!) - övriga växthusgaser (kanske främst metan) Energiråvarubrist - traditionella bränslebaser sinar - traditionella bränslebaser finns i politiskt oroliga delar av världen - biobaserad energiproduktion kommer inte att räcka 18

19 Koldioxidalstring vid förbränning av olika bränslen Toltalt utsläpp inklusive utsläpp från transporter, bearbetning etc Utsläpp av koldioxid kg CO 2 / MWh Kol Tung Natureldningsolja gas EO5 Pellets Flis 19

20 Hur löser Sverige problemen? Sverige har i hög grad gått från fossil uppvärmning till biobränslebaserad; fjärrvärme. Värmepumptillämpning ökar starkt och ersätter både fossileldning och direktel (motståndsel). Industrin måste effektiviseras och klimatisering av byggnadbeståndet måste ske effektivare. Elgenerering i Sverige är nästan uteslutande baserad på vatten- och kärnkraft. ( koldioxidfritt ) Transporter står för den stora delen kvarvarande koldioxidutsläpp i Sverige. Transportsidan måste lösas globalt. (Hybrid- och plug-inhybridteknik på frammarsch liksom elektrifiering. Batteriforskning!) Vindel: idag 6-8 TWh/år av totalt c:a

21 Hur löser världen problemen? Användning av främst kol och olja (och naturgas?) måste inom rimlig tid (10-30 år?) nära nog helt upphöra. Eventuell fortsättning med CCS. Världens behov av el ökar. Transporter med eldrift (plug-in-hybridteknik) ökar? (Bio)drivbränsle måste reserveras för särskilda ändamål. Industriproduktion måste effektiviseras. Klimatisering av byggnader måste ske effektivare. 21

22 LÖSNINGSSCENARIER? Elgenerering - på kortare sikt: kärnkraft (utvecklade tekniker) ev koldioxidfri kol- och gaseldning - på längre sikt: solel av något slag (lagringstekniker?) Bränslen - biobaserade drivbränslen och/eller elomvandlade bränslen (vätgas?). GÖR EL AV ALLT (specialundantag) OCH TILLÄMPA CCS 22

23 AH ENERGIDATA Värme 430 GWh ~ 250 Mkr/år El 450 GWh ~ 450 Mkr/år 1) 1) bruttoförbrukningar AH mål: 40 % reduktion inkl hyresgästenergi 2010 nådde vi en bit över 20 %!! ~ 175 Mkr/år 23

24 Hur gör vi? Upprätthåller och utvecklar egen kompetens Mäter och utvärderar Löpande åtgärder i den dagliga förvaltningen Målsätter/belönar? Utvecklar verktyg (processtöd t ex Paletten ) Teknikutvecklar (effektivisering/tillförsel) Systematiserar effektiviseringsarbetet- miljöcertifierar Handlar och förhandlar - incitament mot kund Påverkar/kravställer mot energileverantörer Lönsamhetsberäknar (LCC) Vi har kommit en bit på väg: mål för 2010 nåddes 2006! Mycket finns kvar att göra: 25 till 50 % reducering är ekonomiskt möjligt att nå inom år. 24

25 År El: kwh/m2 El kwh/m2 150 År Värme: kwh/m2 140 kwh/m % 27 % >20% besparing Värme kwh/m2 100 El Värme Akademiska Hus energiarbete Koncernen, inklusive hyresgäst 25

26 Ombyggda hus, Akademiska Hus Boverkets standard Nybyggda hus, Akademiska Hus Green Building ,5 Academicum 2300 m 2 Naturvetar huset m2 Vänern m2 Samvetet 9800 m Standarder och driftsatta byggnader hos AH, Energi exkl hyresgästel, kwh/m2 26

27 150 Snitt för kontorslokaler Standarder,driftsatta byggnader hos AH samt genomsnitt. Energi exkl hyresgästel, kwh/m2 27

28 28

29 29

30 Ny byggnad uppförd i Mellansverige enligt AHs måldokument lätt skärpt: Värme: kwh/m 2 Kyla: kwh/m 2 Fastighetsel: kwh/m 2 TOTALT: kwh/m 2 Med geoenergi: Nytt Kårhus Frescati: kwh/m 2 (~10 värme+kyla + ~10 fst-el) + verksamhetsel: kwh/m 2 Går det och/eller är det rimligt att nå lägre i enskilda byggnader? 30

31 EXEMPEL Fixa/generera all energi inom fastigheten Kapa alla energiförbindelser Vindturbin/solceller + vätgas/batterier/bränslecell Kostnad per reducerad kwh : kr Kostnad per producerad kwh : kr? Mycket forskning och utveckling torde krävas innan byggnadsindividuella heltäckande energisystem (sanna Nollenergibyggnader) är lönsamma. 31

32 Utveckling: Behovanpassning; VAV, belysning, pumpar, avskärmning/solinsläpp etc.. Bättre byggnadsprestanda; Mtrl-utveckling + AH Riktlinjer för E-mål Effektivare installationssystem Effektivare ÅV-system; (vätskebaserade > 70 %) Utökat samarbete med kunder/hyresgäster Forskningsintressant; fördelade pumpar och fläktar, nya isolermaterial, smarta fönster, nya byggmetoder och system, effektivare ÅV-system mm Mycket potent framtidsteknik: BIM 32

33 BIM (ByggnadsInformationsModell) Är i sin linda men har mycket stor potential: Enklare/effektivare projektering; mer är standardiserat såväl system- som komponentmässigt Medger tidig visualisering Successiv energiuppföljning Lättare/säkrare samordning mellan olika teknikdiscipliner Säkrare mängdning och kalkylering Effektivare dokumenthantering Bättre överlämnandeprocess Effektivare förvaltning På lite sikt: Effektivare byggprocess Möjliggör industriellt byggande (från ritbord direkt till fabrik) Reducerar materialåtgången Borde leda till en totalt sett betydligt effektivare byggprocess med säkrad kvalité, mycket god miljöprestanda och lägre projektkostnader!? 33

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid.

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid. VI HAR INGET VAL DAGS ATT AGERA NU! Sverige står inför stora utmaningar. Miljonprogrammets bostäder måste rustas upp och renoveras. Om detta inte sker om kommer områdena att förfalla och byggnaderna förlora

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Ett nordiskt energiscenario. Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden

Ett nordiskt energiscenario. Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden Ett nordiskt energiscenario Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden Greenpeace 26 1 Sammanfattning Det finns en stor global enighet om att vi ska motverka klimatförändringarna genom

Läs mer

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden?

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi i samarbete med Elforsk och Villaägarnas Riksförbund December 2005 Sammanfattning Ifrågasättandet av den

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN

OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN OSKARSHAMN Antal sidor: 22 Uppdragsnr: 10840 Författare: Joakim Nordemo Stockholm

Läs mer

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar 1 Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar Klimatbokslut Axfood Coca-Cola Enterprises Sverige Fortum Värme JM Procter & Gamble Sverige Svenska

Läs mer

ENERGISAMVERKAN Etapp 2

ENERGISAMVERKAN Etapp 2 ENERGISAMVERKAN Etapp 2 2008 10 12 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning och slutsatser... 5 Beräkningsredovisning... 8 Reflexioner över studien resultat och behov av vidare studier... 9 1.1 Problemformulering...

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi 134 Energi Energi 135 Förnybara energikällor Uttrycket alternativa energikällor tillkom under 1970 - talet när miljöeffekterna av kol- och oljeförbränning på allvar började diskuteras. Samtidigt med detta

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energisnåla installationer. En ny möjlighet för Sverige

Energisnåla installationer. En ny möjlighet för Sverige Energisnåla installationer En ny möjlighet för Sverige Energisnåla installationer En ny möjlighet för Sverige Satsa en krona och få fyra tillbaka! Om du satsar pengar i åtgärder inom VVS och kyla så spar

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN Energiframsyn Sverige i Europa är ett IVA-projekt, vars syfte har varit att ge underlag för en bred diskussion

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Energiläget år 2050. Christian Azar och Kristian Lindgren, med bidrag från Emi Hijino.

Energiläget år 2050. Christian Azar och Kristian Lindgren, med bidrag från Emi Hijino. Energiläget år 2050 Christian Azar och Kristian Lindgren, med bidrag från Emi Hijino. Avdelningen för fysisk resurteori Chalmers Tekniska Högskola Göteborgs Universitet 412 96 Göteborg Email frtca@fy.chalmers.se

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

Finns det nog? Förnybar potential i Sverige

Finns det nog? Förnybar potential i Sverige Finns det nog? Förnybar potential i Sverige Sveriges energianvändning 2011 1 TWh (Terawatt-timme) = 1 miljard kwh (kilowatt-timmar) År 2011 kom 61 TWh elenergi från Sveriges 10 kärnreaktorer. Finns det

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-05-28 1(26) Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun Handlingsplan 2008-2012 Antagen av kommunfullmäktige 48/2008 2008-05-28 1(26) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

ÄLVDALENS KOMMUNALA ENERGIPLAN 2004-2005

ÄLVDALENS KOMMUNALA ENERGIPLAN 2004-2005 ÄLVDALENS KOMMUNALA ENERGIPLAN 2004-2005 INLEDNING Den 30 november 1999 stängdes den ena av Barsebäcks reaktorer av som det första steget i kärnkraftsavvecklingen i Sverige. Som en direkt följd av detta

Läs mer

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Sammanfattning Värmemarknad Sverige Denna skrift kan beställas via Värmemarknad Sveriges hemsida: www.varmemarknad.se Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Läs mer