Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E"

Transkript

1 GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data Classification: Public

2 Garanti Produkter som säljs av GE Oil & Gas garanteras vara fria från defekter i material och tillverkning under (1) år från första användningen eller (18) månader från leveransdatum, beroende på vilket som inträffar först, förutsatt att produkterna används enligt GE:s rekommendationer. GE Oil & Gas förbehåller sig rätten att upphöra med tillverkningen av produkter eller att ändra material i produkter samt deras konstruktion eller specifikationer utan föregående meddelande. Programvaran garanteras under (90) dagar från leveransdatum. Den här instruktionshandboken gäller för lägesställarna 4700P*, 4700E*, 4800P* och 4800E*. Om den här handboken Copyright Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Informationen i handboken får inte överföras eller kopieras, varken helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från GE Oil & Gas. Den här handboken garanterar inte i något fall säljbarheten av lägesställaren eller programvaran eller dess anpassningsförmåga till specifika kundbehov. Rapportera eventuella fel eller frågor om informationen i denna handbok till din lokala leverantör eller besök Hela konstruktionen och tillverkningen är immateriell egendom som tillhör GE Oil & Gas. All information häri anses vara korrekt vid publiceringstillfället och kan ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör sina respektive företag. Copyright 2014 GE Oil & Gas. Med ensamrätt. Art.nr Rev. B Ändringar i dokument Version/datum B/ Ändringar Paragraf tillagd på första sidan i avsnittet Kalibrering om kalibrering efter leverans.

3 Innehåll Garanti... 2 Om den här handboken... 2 Copyright... 2 Säkerhetsinformation...9 Säkerhetssymboler... 9 Produktsäkerhet för 4700P/4700E och 4800P/4800E : Introduktion...13 Allmän beskrivning och funktion...13 Pilot...14 Direktfunktion...14 Omvänd funktion...14 Kam...14 Valfri bypassventil (4700P, endast modell med direktfunktion) : Montering...17 Montering och orientering...17 Borttagning av skydd /88 Ställdon...20 Montera 4700P och 4700E på ställdon i 87/88-serien U/88U Ställdon...24 Montera 4700P/4800P och 4700E/4800E på ställdon i 87U/88U-serien...24 Montering och orientering av lägesställare...26 Camflex II, Varimax, MiniTork II, Ball II och HPBV...26 Pneumatisk installation...28 Elektrisk installation av 4700E/4800E...31 Installationer i farliga områden...32 Ömsesidigt godkänd fabriksversion...32 Version godkänd av CSA (Canadian Standards Association)...33 Version godkänd av SIRA...34 Användning av delat omfång...39 Montera kamkoppling...40 Monteringskam...40 Hävarmens orientering...40 Ändra hävarmens orientering : Kalibrering...43 Allmänt...43 Nollställning...44 Spannjustering...44 Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 3

4 Ändring av kamloben...45 Luft till öppen / Lägesställare med direktfunktion...45 Luft till öppen / Lägesställare med omvänd funktion...45 Luft till stängd / Lägesställare med direktfunktion...46 Luft till stängd / Lägesställare med omvänd funktion...46 Fältmontering och komplett kalibrering, rotationsställdon...47 Luft till öppen / Lägesställare med direktfunktion...47 Luft till öppen / Lägesställare med omvänd funktion...47 Luft till stängd / Lägesställare med direktfunktion...48 Luft till stängd / Lägesställare med omvänd funktion...49 Fältmontering och komplett kalibrering av växelventiler med hjälp av 87/88-ställdon...50 Luft till öppen / Lägesställare med direktfunktion...50 Luft till öppen / Lägesställare med omvänd funktion (endast 4700P/4800P)...50 Luft till stängd / Lägesställare med direktfunktion...51 Luft till stängd/lägesställare med omvänd funktion (endast 4700P/4800P)...52 Justering av dämpning...52 Ändring av lägesställarens funktion (endast 4700P/4800P)...53 Från luft till öppen / Direkt till luft till öppen/omvänd...53 Från luft till öppen / Omvänd till luft till öppen/direkt...53 Från luft till stängd / Direkt till luft till stängd/omvänd...53 Från luft till stängd / Omvänd till luft till stängd/omvänd...53 Underhåll...54 Styrning...54 Demontering...54 Återmontering...54 Huvuddel...55 Demontering...55 Återmontering...55 Membran...56 I/P-modul...56 Alternativet bypassventil (endast 4700P)...56 Montera vid lägesställaren...56 Demontering...57 Felsökning...58 Användning av delat omfång P/4800P...59 Val av kamlob och orientering av hävarm...60 Delarnas namn i 4700P/4800P med intervall 3-15 och Referens för delar 4700E/4800E...65 Delarnas namn : Specifikationer...69 Specifikationsdata : Ritningar =GE Oil & Gas

5 Figurer 1 Numreringssystem för lägesställare av modellerna 4700P/4700E och 4800P/4800E Borttagning av skydd Rotationsfunktion Växelfunktion /88 Ställdon /88 Ställdon: Inställningar för fästets rörelse U/88U Ställdon Camflex II och Varimax Ball II och MiniTork II Högpresterande fjärilsventil Pneumatisk installation Elektriska anslutningar FM-installation CSA-installation ATEX-installation Delat omfång Lobidentifiering Pilot P/4800P med intervall 3-15 och E/4800E Bypassalternativ (endast 4700) Lägesställare och gjuten huvuddel Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 5

6 Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

7 Tabeller 1 Referens för monteringsdelar 87/ Referens för monteringsdelar 87U/88U Referens för monteringsdelar Användning av delat omfång Delarnas namn i 4700P/4800P med intervall 3-15 och Referens för delar 4700E/4800E Specifikationsdata Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 7

8 Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

9 Säkerhetsinformation Det här avsnittet innehåller information om säkerhet och definierar dokumentationens säkerhetssymboler. FÖRSIKTIGHET Läs hela detta avsnitt före installation och användning. Säkerhetssymboler Instruktionerna för 4700/4800 innehåller där det behövs etiketterna VARNING, FÖRSIKTIGHET och Obs! för att uppmärksamma dig om säkerhetsrelaterad och annan viktig information. För en säker användning krävs att all information under VARNING och FÖRSIKTIGHET noga observeras. VARNING Anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET Anger en situation som, om den inte undviks, kan leda till skador på egendom eller data. OBS! Indikerar viktiga fakta och förhållanden. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 9

10 Produktsäkerhet för 4700P/4700E och 4800P/4800E 4700/4800 är endast avsedd för användning med industriell tryckluft eller naturgassystem. OBS! Installationer som använder naturgas är zon 0 eller div 1-installationer. Se till att en tillräcklig tryckavlastningsanordning är installerad när tillämpningen av systemmatningstryck skulle kunna orsaka fel på perifer utrustning. Installationen måste vara i överensstämmelse med lokala och nationella föreskrifter gällande tryckluft och instrumentering. Allmän information om installation, underhåll eller utbyte Produkter måste installeras i överensstämmelse med alla lokala och nationella föreskrifter och standarder, av kvalificerad personal som följer förfaranden för säkert anläggningsarbete. Personlig skyddsutrustning (PPE) måste användas enligt förfaranden för säkert anläggningsarbete. Säkerställ korrekt användning av fallskydd vid arbete på upphöjda nivåer, enligt förfaranden för säkert anläggningsarbete. Använd lämplig säkerhetsutrustning och förfaranden för att förhindra att verktyg eller utrustning faller under installation. Alla omgivande rörledningar måste noga genomspolas för att säkerställa att allt ansamlat skräp har avlägsnats från systemet. Installation i farliga områden Produkter som certifierats som explosionssäker eller flamsäker utrustning eller för användning i egensäkra installationer SKA: Installeras, tas i drift, användas och underhållas enligt nationella och lokala bestämmelser samt enligt rekommendationerna i relevanta standarder beträffande potentiellt explosiva atmosfärer. Användas endast i situationer som efterlever certifieringsvillkoren som anges i detta dokument och efter verifiering av deras kompatibilitet med zonen för avsedd användning och den maximalt tillåtna omgivningstemperaturen. Installeras, tas i drift och underhållas av kvalificerad och kompetent personal som genomgått lämplig utbildning för instrumentering som används i områden med potentiellt explosiva atmosfärer. VARNING Innan du använder dessa produkter med vätskor/komprimerade gaser andra än luft eller för icke-industriella tillämpningar, ska du konsultera fabriken eller den lokala representanten. Denna produkt är inte avsedd för användning i livsuppehållande system. 10 =GE Oil & Gas

11 VARNING Under vissa driftförhållanden kan användning av skadade instrument orsaka en försämring av systemets prestanda, vilket kan leda till allvarliga eller dödliga skador. Installation i dåligt ventilerade begränsade utrymmen, med eventuella andra gaser än syre närvarande, kan leda till kvävningsrisk för personalen. Använd endast originalreservdelar som tillhandahålls av tillverkaren, för att garantera att produkterna efterlever de nödvändiga säkerhetskraven i de europeiska direktiven. Ändringar av specifikationer, strukturer och komponenter som används kanske inte leder till en revision av denna handbok, såvida inte sådana ändringar påverkar produktens funktion och prestanda. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 11

12 Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

13 Introduktion Allmän beskrivning och funktion Lägesställarna 4700P/4700E och 4800P/4800E fungerar genom att göra ett ventilslag proportionellt mot en pneumatisk eller elektrisk styrsignal från en styrenhet, eller genom att modifiera ventilens egna naturliga flödesegenskaper genom användning av en karakteristisk kam. De kan konfigureras till att använda delat omfång av ventiler och kan användas med extra lufttillförslar för att uppnå större ventiltryckfall. 4700P/4800P pneumatisk lägesställare kan också konfigureras till att omvända ventilens svar på en styrsignal (dvs. styrsignalen kan antingen öppna eller stänga ventilen). 4700E/4800E elektropneumatisk lägesställare finns inte med omvänd funktion. Konstruktionen av pneumatiska lägesställare av modellerna 4700P/4700E och 4800P/4800E är baserad på kraft-balans-principen: signaltrycket som utövas på ett membran motstås av en återkopplingsfjäder. I det balanserade tillståndet rör sig membranet när den pneumatiska signalen varierar. Den här rörelsen följs av pilotpluggen som motsätts av pilotfjädern. Pilotpluggens rörelse ansluter växelvis den utgående kretsen till matningskretsen eller avgasporten, och ändrar på så sätt lufttrycket till ställdonet. Kammen överför ventilpluggens rörelse till återkopplingsfjädern. Ventilpluggen fortsätter att röra sig tills fjäderns kraft exakt balanserar instrumentsignalens kraft på membranet. I det nya balanserade tillståndet är ventilpluggen placerad i ett programmerat förhållande till instrumentsignalen. Utmatningskapacitet Signalspann Fäste Typ 7 - Standardkapacitet 8 - Hög kapacitet 0. Rotationsfunktion 1. Växelverkande P. Pneumatisk E. Elektropneumatisk Figur 1 Numreringssystem för lägesställare av modellerna 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 13

14 Pilot Direktfunktion Omvänd funktion Kam Piloten är huvudsakligen en trevägs slidventil. Pluggen reglerar matningsluftflödet till och från ställdonet till avgasporten. Den här pluggens position, som styrs av membranet, bestämmer lägesställarens utmatningstryck. Funktionen hos lägesställaren 4700P/4800P kan omvändas genom att växla matnings- och avgasanslutningarna och ändra orienteringen på kamloben och hävarmens orientering. Ökat instrumentsignaltryck leder till en ökning i utmatningstryck. Ökat instrumentsignaltryck leder till en minskning i utmatningstryck. Kammen är det mellanliggande elementet i återkopplingsmekanismen mellan ställdonet och återkopplingsfjädern. Dess profil bestämmer förhållandet mellan ventilpluggens position och styrsignalen. Egenskaperna Linjär, Delad linjär eller Procentstyrning finns tillgängliga genom val av rätt lob på kammar som medföljer ställdonen Camflex II, Varimax, 87/88 och 87U/88U. Kammar som medföljer kul- och fjärilsventiler bibehåller de naturliga ventilegenskaperna. Anpassade egenskaper finns tillgängliga på särskild beställning. Valfri bypassventil (4700P, endast modell med direktfunktion) Under normal användning tillämpas instrumentsignalen direkt på lägesställarens membran och det reglerade lufttrycket flödar genom pilotventilen till eller från ställdonet. Bypassventilmodulen låter lägesställaren isoleras för underhåll med ventilen styrs direkt med instrumentsignalen. Genom att vrida bypassventilen av nylon till bypasspositionen (den upphöjda pilen på bypassventilen i linje med ordet Bypass på ytan av lägesställarens huvuddel indikerar den här positionen), blockerar det normala utgående trycket till ställdonet och instrumentsignalen tillämpas både på lägesställarens membran och på ställdonet. Bypassventilen blockerar inte matningstrycket till piloten. Därför ska matningsledningen stängas av före demontering av lägesställaren. 14 =GE Oil & Gas

15 VARNING När en ventil (på grund av högt tryckfall) använder ett matningstryck högre än 20 psig kanske instrumentsignalen på 3-15 inte är tillräcklig för att styra ventilen när lägesställaren förbikopplas. Om lägesställaren med ett högt matningstryck förbikopplas plötsligt kan det höga trycket i ställdonet dessutom skada membranet och/eller styrinstrumentet. Därför ska bypassventilen endast användas om lägesställarens matningstryck är 20 psig (140 kpa eller 1, 4 bar), eller maximalt 35 psig (240 kpa, eller 2, 4 bar), eller om styrenheten kan styra ventilen direkt. När en lägesställare förbikopplas ska du se till att styrenhetens utmatning är lika med den matning som krävs för att styra ventilen. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 15

16 Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

17 Montering Montering och orientering Ventilen installeras i röret för att fungera på ett av två sätt: Luft till öppen Stängs vid luftproblem (Omvänd funktion) Luft till stängd Öppnas vid luftproblem (Direktfunktion) Valet beror på önskad funktion vid luftproblem. Det här ämnet behandlas i separata ställdonsinstruktioner. Lägesställaren kan fungera antingen genom direktfunktion (ökad instrumentsignal leder till en ökning i utmatningstryck) eller omvänd funktion (ökad instrumentsignal leder till en minskning i utmatningstryck). Se Figur 3 och Figur 4. OBS! 4700E/4800E är inte tillgänglig med omvänd funktion, därför krävs en 4700P/4800P med en extern I/P-omvandlare om tillämpningen kräver omvänd funktion. FÖRSIKTIGHET Vid installation av en lägesställare på en ventil är det nödvändigt att välja rätt ventilfunktion och lägesställarfunktion. Det är absolut nödvändigt att placera ventilrörelsen vid punkten som motsvarar den lägre änden av signalintervallet när kammen installeras eller tas bort. Vid den här punkten är återkopplingsfjäderns komprimering vid sitt lägsta värde och kommer att underlätta borttagning eller installation av kammen. Innan du utför något arbete ska du läsa och förstå Allmän beskrivning och funktion på sidan 13 och Montering och orientering på sidan 17. Definiera omfattningen av arbetet som ska utföras och leta reda på det avsnitt som ska följas. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 17

18 Lägesställarna i 4700-serien har samma mått på monterings- och länkningstillbehör som serierna 4600, 4600A, 4600B och 4700B men har en annan layout av pneumatiska anslutningar. De kan ersätta äldre modeller om funktionskraven är identiska och de pneumatiska anslutningarna ändras. Monteringsanvisningarna i den här handboken omfattar endast de mer allmänt använda ventilerna och ställdonen. Borttagning av skydd Snäppskyddet måste tas bort för att nå noll- och spannjusteringarna och för att montera lägesställaren på ventilen. För att ta bort skyddet (Figur 2) trycker du spärrstången inåt som visat i figuren nedan, drar skyddet bort från huvuddelen tills spärrfliken är frigjord och sedan drar du längs huvuddelens axel för att frigöra de två övre låsflikarna. Spärrstång Låsflikar Figur 2 Borttagning av skydd 18 =GE Oil & Gas

19 Direkt lägesställarfunktion Omvänd lägesställarfunktion Endast 4700P/4800P Kam Membran Pilotfjäder Matning Utlopp Hävarm Återkoppling sfjäder Bypassventil Pilotplugg Signaltryck Utgångens tryck Avgastryck Matningstryck Figur 3 Rotationsfunktion Direkt lägesställarfunktion Omvänd lägesställarfunktion Endast 4700P/4800P Hävarm Membran Återkopplingsfjäder Pilotplugg Matning Utlopp Kam Bypassventil Pilotfjäder Figur 4 Växelfunktion För endast 4700P/4800P-modellen kan lägesställarens funktion omvändas genom att bara koppla in rätt lob på kammen och omvända följararmen (nummer 1 och 2 ovan), samt matnings- och avgasportarna (nummer 3 ovan). *Endast alternativet 4700P Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 19

20 87/88 Ställdon Tabell 1 Referens för monteringsdelar 87/88 Ref. nr. Beskrivning Ref. nr. Beskrivning Ref. nr. Beskrivning 100 Spännstång 110 Rörledning 29 Skruv, 0, x 1, Vantskruv 111 Lägesställare 30 Bricka, vibrationssäker 102 Gaffelstycke 112 Hankontakt 37 Fästring 103 Bakre hävarm 113 Sexkantsskruv 38 Sexkantsskruv 104 Gaffelbult 114 Låsbricka 39 Låsbricka 105 Fästklämma 115 Monteringshållare 40 Bricka, 0,531 ID 106 Vantskruv 122 Bricka 41 Nav 107 Låsmutter 26 Kam 42 Ingående axel 108 Låsmutter 27 Bricka 135 Instruktionsplåt 109 Vinkel 28 Skruvar med koniskt huvud Ref.nr. 109, 110 och 112 medföljer inte monteringssatsen. 20 =GE Oil & Gas

21 Klykfäste Modell 88 Modell 87 Alternativ Modell 88 Modell 87 Figur 5 87/88 Ställdon Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 21

22 Montera 4700P och 4700E på ställdon i 87/88-serien 1. Använd skruvar (113) och låsbrickor (114) för att montera fästet (115) på ställdonet med öppningen placerad till höger om fästet (Figur 5). 2. Installera den ingående axeln (42) i navet med en bricka (40) på varje sida om navet och fästringen (37) på kamänden. 3. Montera den bakre hävarmen (103) vid den ingående axeln med hjälp av skruven (38) och låsbrickan (39). 4. Installera klykan (102), klykans stift (104), brickan (122) och fästklämman (105) på rätt plats på den bakre hävarmen. Platsen beror på vilket ventilslag som krävs. 5. Kontrollera Figur 6 för korrekt monteringsplats för lägesställaren på fästet. 6. Montera lägesställaren vid fästet med hjälp av insexskruvar (29) och låsbrickor (30). OBS! Den bakre hävarmen måste vara bakom fästet. 7. Montera kammen (26) på den ingående axeln med hjälp av brickan (27) och skruven (28) med önskad lob mot kamföljaren. (Montera inte kammen om lägesställaren är med omvänd funktion). 8. Anslut vantskruv (106), låsmutter (107), vantskruv (101), låsmutter (108) och spännstång (100). Modell Rörelse (mm) Rörelse (tum) Placering av hål ,3 0,8 A ,4 1,0 B 4700/ ,1 1,5 C 4700/ ,8 2,0 D 4700/ ,5 2,5 E OBS! Slag kortare än 20,3 mm (0,8") kräver en särskild monteringssats. Kontakta fabriken för information. 22 =GE Oil & Gas

23 Bakre hävarm Fästet sett från sidan Fästets framsida (115) Lägesställarna 4700P/4700E och 4800P/4800E sedda uppifrån Figur 6 87/88 Ställdon: Inställningar för fästets rörelse Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 23

24 87U/88U Ställdon Montera 4700P/4800P och 4700E/4800E på ställdon i 87U/88U-serien 1. Montera hävarmen (1U) mellan två låsmuttrar (11U) på ventilskaftet (Figur 7). 2. Fäst vantskruven (101) vid hävarmen (1U). 3. Montera låsmuttern (107) på klykan (102). Montera klykan på vantskruven (101). 4. Installera den ingående axeln (42) i navet med en bricka (40) på varje sida om navet och fästringen (37) på kamänden. 5. Fäst den bakre hävarmen (103) vid axeln med hjälp av insexskruven (38) och låsbrickan (39). 6. Sätt fast fästet (5U) vid lägesställaren med skruvar (29) och låsbrickor (30). 7. Montera lägesställaren och fästet vid ställdonets bygel med hjälp av sexkantsskruvar (12U) och låsbrickor (30). 8. Fäst klykan (102) vid den bakre hävarmen (103) med hjälp av klykans stift (104), fästklämman (105) och brickan (122). 9. Montera kammen (26) på den ingående axeln med den önskade loben mot kamföljaren med hjälp av skruv (28) och bricka (27). Tabell 2 Referens för monteringsdelar 87U/88U Ref. nr. Beskrivning Ref. nr. Beskrivning 1U Hävarm 39 Låsbricka 5U Fäste 40 Bricka, 0,531 ID 11U Mutter 42 Ingående axel 12U Sexkantsskruv 101 Vantskruv 26 Kam 102 Gaffelstycke 27 Bricka 103 Bakre hävarm 28 Skruvar med koniskt huvud 104 Gaffelbult 29 Skruv 105 Fästklämma 30 Låsbricka 107 Låsmutter 37 Fästring 122 Bricka 38 Sexkantsskruv 135 Inst. Plåt 24 =GE Oil & Gas

25 Figur 7 87U/88U Ställdon Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 25

26 Montering och orientering av lägesställare Camflex II, Varimax, MiniTork II, Ball II och HPBV Lägesställaren monteras på en mellanplatta (171) med två skruvar (29) och låsbrickor (30) med mätarna närmast ställdonet på Camflex och Varimax (Figur 8) och med mätarna på avstånd från ställdonet på Ball II (Figur 9), MiniTork II (Figur 9) och HPBV (Figur 10). Den mellanliggande monteringsplattan (171) hålls fast vid fästet av två skruvar med platt huvud (172). OBS! Kammens starthål måste vara centrerat runt axeln. Tabell 3 Referens för monteringsdelar Ref. nr. Beskrivning Ref. nr. Beskrivning 29 Insexskruv 172 Skruvar till monteringsplatta 171 Monteringsplatta 30 Låsbrickor OBS! Återstoden av delarna i monteringssatsen används till att montera kammen vid ställdonet innan monteringsskruvarna dras åt. Se Montera kamkoppling på sidan 40. Luft till öppen Luft till öppen Luft till stängd Luft till stängd Figur 8 Camflex II och Varimax 26 =GE Oil & Gas

27 Luft till öppen Luft till stängd Figur 9 Ball II och MiniTork II För en beskrivning av lägesställarens monteringsdelar, se Figur 8. Luft till öppen Luft till stängd Figur 10 Högpresterande fjärilsventil För en beskrivning av lägesställarens monteringsdelar, se Figur 8. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 27

28 Pneumatisk installation OBS! Utgångs- och matningsanslutningarna för 4700E/P och 4800E/P skiljer sig från dem på 4600A. Dessa lägesställare är konstruerade för att endast fungera med ren, torr och oljefri luft av instrumentkvalitet enligt ANSI/ASA (R1981) eller ISA-S (R1981). Daggpunkt Partiklar Oljehalt Föroreningar Minst 10 C (18 F) under lägsta förväntade omgivningstemperatur Filtreras till under 5 mikron Mindre än 1 ppm, viktprocent eller volymprocent Fri från alla korrosiva föroreningar och farliga gaser, brandfarliga eller giftiga Signalanslutningarna för 4700P och 4800P samt utgångs- och matningsanslutningarna för 4700P and 4700E är gängade med 1/4" NPT-gänga. Utgångs- och matningsanslutningarna för 4800P och 4800E är gängade med 3/8" NPT-gänga. Det finns även en avgasanslutning med en plugg med fyrkantigt plasthuvud. Om lägesställarens funktion är omvänd (endast på 4700P/4800P) måste matnings- och avgasanslutningarna växlas. Med omvänd funktion måste matningsmätaren tas bort och ersättas av en 1/8" NPT-plugg installerad i matningsanslutningen. Eftersom den nya matningsanslutningen inte har någon mätarport ansluter du den borttagna matningsmätaren till filterregulatorn för att visa regulatorns utmatningstryck. Figur 11 visar pneumatiska anslutningar för både lägesställarna 4700P/4800P och 4700E/ 4800E. Observera att 4700E/4800E har instrumentporten tätad med en 1/4" NPT-plugg. Ta inte bort pluggen och gör inte heller några andra anslutningar till den här porten. Användning av en filterregulator med ett filter på 5 mikron rekommenderas för lufttillförseln. Rör som används mellan filterregulator, lägesställare och ställdon ska vara minst 1/4", med 3/8" som används för större ställdon med 4700P/4800E lägesställare. FÖRSIKTIGHET Använd inte tätningstejp för rörgängor på pneumatiska kopplingar, eftersom den har en tendens att avge små partiklar som kan orsaka funktionsfel i instrument. Användning av anaerobisk hydraulisk tätning med mjuk härdning såsom Loctite Hydraulic Seal 542 rekommenderas. Följ tillverkarens anvisningar. 28 =GE Oil & Gas

29 FÖRSIKTIGHET Använd inte för mycket eftersom det inte härdas och kan komma in i instrumentet. Intervallet för de pneumatiska insignalerna är 3-15 psig ( kpa eller mbar), 6-30 psig ( kpa eller mbar), och 3-27 psig ( kpa eller mbar). Delade omfång finns tillgängliga. Lägesställare med signalspann på 24 psig (dvs psig och 3-27 psig) kräver ett annat membran än det som visas i Figur 19 på sidan 63. Det maximalt tillåtna luftmatningstrycket varierar efter ställdonet, ventilstorleken och typen. Se tabellerna för tryckfall i ventilkatalogen för att bestämma korrekt matningstryck för lägesställare. VARNING Överskrid aldrig ställdonets eller lägesställarens maximala matningstryck. Skada på utrustningen eller personskador kan inträffa. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 29

30 PLUGG MATNING (obs) (obs) VENTILATION PLUGG UTMATNING MATNING 4700E/4800E Direktfunktion SIGNAL VENTILATION UTMATNING MATNING (obs) (obs) MATNING INSTRUMENT VENTILATION SIGNAL UTMATNING UTMATNIN MATNING 4700P/4800P Direktfunktion UTMATNING VENTILATION SIGNAL VENTILATION MATNING SIGNAL UTMATNING VENTILATION 4700P/4800P Omvänd funktion UTMATNING MATNING Figur 11 Pneumatisk installation 30 =GE Oil & Gas

31 Elektrisk installation av 4700E/4800E Elektriska anslutningar ska göras enligt vad som visas i Figur 12. Terminalerna kommer att acceptera trådstorlekar upp till AWG 14. Slingstyrenheten som driver lägesställaren måste kunna tillföra 4-20 ma med en kompatibilitet för utspänning på minst 5 VDC. Den tillgängliga utspänningen för en strömkälla minskas genom motstånd i slingkablage. Detta kan kontrolleras genom att ansluta en resistor med ett värde på (250 ohm + slingresistans) över styrenhetens utmatning och kontrollera att vid 100 % en utmatning från styrenheten på 20 ma kan nås. FÖRSIKTIGHET Använd inte en spänningskälla för att driva lägesställaren eftersom det kan orsaka permanent skada. FÖRSIKTIGHET Lägesställaren måste installeras i enlighet med lokala och nationella praxis både på områden för allmänna ändamål och farliga områden. De elektriska komponenterna är helt isolerade från jord och därför behövs ingen jordning för funktionella syften. Jordning kan vara nödvändigt för att uppfylla installationspraxis. Lägesställaren levereras i normala fall med en ledningsingång med 1/2" NPT. (M20 är ett tillval) Interna och externa jordterminaler tillhandahålls för användning om jordning krävs. INTERN JORD SIGNAL- ANSLUTNINGAR EXTERN JORD Figur 12 Elektriska anslutningar Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 31

32 Installationer i farliga områden Lägesställaren är tillgänglig i versioner som passar för användning i farliga områden. Lägesställarens indikerar korrekta områden för användning. VARNING Installation av utrustning för farliga områden måste göras i enlighet med lämplig praxis för installation i farliga områden och tillverkarens installations- och användningsinstruktioner. Du får inte göra några ändringar eller försöka utföra reparationer på ett certifierat instrument eftersom detta ogiltiggör den certifierade konstruktionen. I händelse av ett fel på ett certifierat instrument måste det returneras till tillverkaren för reparation. Ömsesidigt godkänd fabriksversion Maximalt tryck 150 PSI. VARNING Utbyte av komponenter kan försämra egensäkerheten. Explosionssäker Klass I, division 1, grupperna B, C och D. Temperaturklassificering 75 C omgivningstemperatur, 85 C omgivningstemperatur, farliga (klassificerade) platser inom- och utomhus (NEMA typ 4X). 12 V V max 30 V, I max = 96 ma, Ci = 0, Li = 3,7 mh VARNING Öppna inte i närvaro av en explosiv gasatmosfär. Dammantändningssäker Klass II / III, division 1, grupperna E, F och G. Icke-antändande Temperaturklassificering: 75 C omgivningstemperatur, 85 C omgivningstemperatur. Max. effekt = 0,8 W. Omgivningstemperatur: -40 C till +85 C. Installera enligt ritningen (Figur 22 på sidan 71). Klass I, division 2, grupperna A, B, C och D; S: Klass II och III, division 2, grupperna F och G. Temperaturklassificering: 40 C omgivningstemperatur, 70 C omgivningstemperatur, 85 C omgivningstemperatur. Installationen måste utföras i enlighet med den aktuella utgåvan av National Electrical Code ANSI / NFPA-70 (amerikansk elsäkerhetsstandard), alla tillämpliga lokala standarder och tillverkarens instruktioner. 32 =GE Oil & Gas

33 Egensäker Klass I / II / III, division 1, grupperna A, B, C, D, E, F och G farliga NEMA 4X-platser inom-/utomhus. Temperaturklassificering T4 vid 40 C omgivningstemperatur, T3B vid 70 C omgivningstemperatur, T3A vid 85 C omgivningstemperatur. Installationen måste utföras i enlighet med den aktuella utgåvan av National Electrical Code ANSI / NFPA-70, ANSI / ISA RP 12.6 Installation of Intrinsically Safe Instrument Systems in Class I Hazardous (Classified) Locations (Installation av egensäkra instrumentsystem på farliga platser av klass I (klassificerade)) Figur 13 på sidan 36, och tillverkarens instruktioner. Version godkänd av CSA (Canadian Standards Association) VARNING Utbyte av komponenter kan försämra egensäkerheten/ lämpligheten för avd. 2. Explosionssäker Icke-antändande Egensäker Klass I, grupperna B, C och D, klass II, grupperna E, F och G samt klass III klassade för maximalt 30 ma, 28 VDC, med en temperaturkod T6 vid 75 C, T5 vid 85 C, hölje av 4X-typ. Klass 1, division 2, grupperna A, B, C och D, med en temperaturkod T6 vid 75 C, T5 vid 85 C. Installera enligt ritningen (Figur 22 på sidan 71). Installationen måste utföras i enlighet med den aktuella utgåvan av Canadian National Electrical Code Part I (kanadensisk elsäkerhetsstandard, del I), alla tillämpliga lokala standarder och tillverkarens instruktioner. Klass I, grupperna B, C och D, klass II, grupperna E, F och G samt klass III klassade för maximalt 30 ma, 28 VDC. Temperaturkod T6 vid 55 C, T4A vid 85 C, hölje av 4X-typ. Installationen måste utföras i enlighet med den aktuella utgåvan av Canadian National Electrical Code Part I (kanadensisk elsäkerhetsstandard, del I), Figur 14 på sidan 37 och tillverkarens instruktioner. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 33

GE Oil & Gas BR200/BR400. Masoneilan* Reläer för volymförstärkning med hög kapacitet. Instruktionsbok. GE Dataklassificering: Offentlig

GE Oil & Gas BR200/BR400. Masoneilan* Reläer för volymförstärkning med hög kapacitet. Instruktionsbok. GE Dataklassificering: Offentlig GE Oil & Gas BR200/BR400 Masoneilan* Reläer för volymförstärkning med hög kapacitet Instruktionsbok GE Dataklassificering: Offentlig 2 GE Oil & Gas 2014 General Electric Company. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning. Säkerhetsinformation

E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning. Säkerhetsinformation Instruktion MI 018-429 Juni 2005 E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning Säkerhetsinformation För säkerhetsinformation på danska tittar du på vår webbsida på adress

Läs mer

Produktenharutgåt. Tanknivåmätningssystem Särskilda säkerhetsinstruktioner. Särskilda säkerhetsinstruktioner 308030SV, Utgåva 1 juni 2008

Produktenharutgåt. Tanknivåmätningssystem Särskilda säkerhetsinstruktioner. Särskilda säkerhetsinstruktioner 308030SV, Utgåva 1 juni 2008 Särskilda säkerhetsinstruktioner Tanknivåmätningssystem Särskilda säkerhetsinstruktioner ATEX Produktenharutgåt www.rosemount-tg.com Särskilda säkerhetsinstruktioner Rosemount TankRadar REX Innehåll Innehåll

Läs mer

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

HERION SERIE 97300 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil

HERION SERIE 97300 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil HERION SERIE 9700 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil med NAMUR-gränssnitt /, 5/ - G/ För enkel- och dubbelverkande ställdon Positiv överlappningstid, kopplingsfunktion garanterad även vid liten lufttillförsel

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon NAF-Turnex pneumatiska manöverdon för on/off och reglering, NAF 791290/92/94, NAF 791390/92/94 Fk 74.59(8)SE 11.02 Primära egenskaper NAFs pneumatiska manöverdon är konstruerat för 90 vridningsvinkel och

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

AVID Position Monitors. CR position monitor Korrosionsbeständig IP68 lägesindikering.

AVID Position Monitors. CR position monitor Korrosionsbeständig IP68 lägesindikering. AVID AVID (Automated Valve Interface Devices) serien med lägesindikeringar representerar den senaste teknologin för indikering av automatiserade kvartvarvsventiler Alla AVID produkter passar ställdon med

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

AVID F791N Namur magnetventil

AVID F791N Namur magnetventil VI En robust, pilotstyrd magnetventil för direkt montering på pneumatiska ställdon Figur 79E/79 och Premiir Funktioner och egenskaper Kompakt design med standardiserat marknadserkänt Namur monteringsgränssnitt.

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

GE Oil & Gas. Serie 28000. Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler. Instruktionsbok

GE Oil & Gas. Serie 28000. Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler. Instruktionsbok GE Oil & Gas Serie 28000 Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler Instruktionsbok DE HÄR INSTRUKTIONERNA GER KUNDEN/OPERATÖREN VIKTIG PROJEKTSPECIFIK REFERENSINFORMATION UTÖVER KUNDENS/OPERATÖRENS

Läs mer

LSU 100, Ultraljudsnivågivare. Teknisk specifikation

LSU 100, Ultraljudsnivågivare. Teknisk specifikation LSU 100, Ultraljudsnivågivare Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Teknisk specifikation...2 Teknisk specifikation...2 LSU 100, Ultraljudsnivågivare Teknisk specifikation 1

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 i/p-omvandlare Typ 5288

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 i/p-omvandlare Typ 5288 System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 i/p-omvandlare Typ 52 Användning Instrument för omvandling av standardiserad likströmssignal till standardiserad

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning)

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) GE Lighting Installationsanvisning Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) INNAN DU BÖRJAR Läs dessa anvisningar noga i sin helhet. VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Stäng av strömmen

Läs mer

AGS-XP-250. AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING. dametric. AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6)

AGS-XP-250. AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING. dametric. AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6) AGS-XP-250 AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING dametric AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 SPECIFIKATION... 2 3 TÄTNINGAR... 3 4 BYTE AV MÄTSPETS... 3 5 INJUSTERING

Läs mer

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 Figur 1 typ 6102-51, instrument i rackutförande Figur 2 typ 6102-52, instrument i rackutförande Figur

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr VARNING

Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr VARNING Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr Modellnr 132-4165 Form No. 3395-942 Rev A Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Den här produkten innehåller en eller flera

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07 V7-07 Användning VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventilerna ger en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för reglering av varmt och/ eller kallt vatten i fancoils, små värme- och kylapparater i temperaturstyrda

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. DI 340-347.

Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. DI 340-347. Innehåll Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. 1. Ventilernas typskyltning 2. Utförande och tekniska data 3. Installation 4.

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val!

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val! Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601 Mjuktätande kalottventil i flänsat utförande med fullt genomlopp och kalott helt invulkad i gummi för vätskor och gaser, utmärkt för reglering, tät i båda

Läs mer

6 Insättning av patron/tub B. 1 Säkerhet. 2 Användning. 7 Anslutning av enheten. 3 Delar. 4 Tekniska data. 8 Justering av munstyckets diameter

6 Insättning av patron/tub B. 1 Säkerhet. 2 Användning. 7 Anslutning av enheten. 3 Delar. 4 Tekniska data. 8 Justering av munstyckets diameter 9700 R A 8 6 7 B F 8 C 8 G D H E Säkerhet För att uppnå en säker och framgångsrik användning av utrustningen måste denna manual studeras noga. Tillverkaren kan inte ta något ansvar om instruktionerna inte

Läs mer

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m.

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m. PI-Air typ WV-121 Pneumatisk ställcyliner med lägesregulator PI-Air WV-121 Stor ställkraft i förening med litet utrymmesbehov Påbyggd lättåtkomlig lägesregulator Nollpunktsinställning lätt åtkomlig från

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 "

Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 " 1 Innehåll: 1. Allmänna 2. Säkerhet 3. Driftuppgifter / tryck släpp 4. Installation 5. Drifttagning 6. Underhåll 7. Felsökning 8.

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande

Läs mer

Alla produkter. Inledning. Säkerhetsföreskrifter. Specifikationer. Undersöknings och underhållsscheman VARNING! Säkerhetsföreskrifter

Alla produkter. Inledning. Säkerhetsföreskrifter. Specifikationer. Undersöknings och underhållsscheman VARNING! Säkerhetsföreskrifter Innehållsförteckning Alla produkter... -211 Reglerventiler... -212 Ställdon till reglerventiler... -213 Regulatorer... -214 Säkerhetsventiler... -215 Instrument, brytare och tillbehör... -216 Produkter

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

System för betongskärning BRUKSANVISNING. ICS, Blount Europe SA Rue Buisson-Aux-Loups, 8 B-1400 Nivelles BELGIEN. www.icsbestway.com.

System för betongskärning BRUKSANVISNING. ICS, Blount Europe SA Rue Buisson-Aux-Loups, 8 B-1400 Nivelles BELGIEN. www.icsbestway.com. System för betongskärning BRUKSANVISNING ICS, Blount Europe SA Rue Buisson-Aux-Loups, 8 B-1400 Nivelles BELGIEN www.icsbestway.com December, 2002 www.icsbestway.com 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHET 3 TEKNISKA

Läs mer

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Typblad 8515.1/2-55 Dubbelverkande ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Utgående moment upp till 3200 Nm Konstruerade för manövrering av 1/4-varvsventiler

Läs mer

Aquatec IP44. Utanpåliggande system

Aquatec IP44. Utanpåliggande system Utanpåliggande system Den utanpåliggande serien Berker AQUATEC IP44 med sin funktionella design är den idealiska lösningen i utrymmen där, av säkerhetsskäl, installationer av skyddsklass IP44 krävs. Rymliga

Läs mer

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 1. BESKRIVNING Vikings flexibla sprinklerneddragningar är en komplett enhet avsedd för installation i kommersiella hängtak med medelkraftiga till kraftiga T-balkar som stöd, såsom

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning. EX-klassade jalusi- och vridspjäll. Bruksanvisning. EX-klassade jalusi- och vridspjäll

Bruksanvisning. EX-klassade jalusi- och vridspjäll. Bruksanvisning. EX-klassade jalusi- och vridspjäll 1 en avser följande spjäll: EXJB EXJC EXTB EXTC EXTD 1. Allmänt & Märkning Spjällen används till reglering, injustering eller avstängning av luft- eller gasflöde i ventilationskanal primärt i industriella

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

Instruktion Syremätare OXY

Instruktion Syremätare OXY Instruktion Syremätare OXY Innehållsförteckning Inledning... 3 Mekanisk installation... 4 Mekanisk installation... 5 Elektrisk installation... 6 Driftsättning, initial uppstart... 8 Kalibrering... 9 Underhåll...

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr Monteringsanvisningar

Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr Monteringsanvisningar Form No. 3370-810 Rev A Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr 119-9606 Monteringsanvisningar Den här satsen innehåller de komponenter och anvisningar

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Pneumatiskt ställdon Typ Bild 1 Ställdon typ 3277 Bild 2 Ställdon typ Monterings- och Bruksanvisning EB 8311 SV

Pneumatiskt ställdon Typ Bild 1 Ställdon typ 3277 Bild 2 Ställdon typ Monterings- och Bruksanvisning EB 8311 SV Pneumatiskt ställdon Typ 3277 Bild 1 Ställdon typ 3277 Bild 2 Ställdon typ 3277-5 Monterings- och Bruksanvisning EB 8311 SV Utgåva Juli 2006 Konstruktion och funktion 1. Konstruktion och funktion Det pneumatiska

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278 Typ 3331 Spjällventil Fig. 1 Typ 3331/BR 31a (nedre) och typ 3331/3278 (övre) Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV Utgåva april

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Tekniska data. Material

Tekniska data. Material Globala kontakter www.tyco-fire.com Modell BFV- Spjällventil Wafer Allmän beskrivning TYCO Modell BFV- Waferspjällventiler (se Figur 1) är ventiler av indikeringstyp avsedda att användas i brandskyddssystem

Läs mer

OPERATIONSMANUAL. Dual Speed+ Hytorc Power System AB Kvekatorpsvägen FALKENBERG Tlf: , Fax:

OPERATIONSMANUAL. Dual Speed+ Hytorc Power System AB Kvekatorpsvägen FALKENBERG Tlf: , Fax: OPERATIONSMANUAL Dual Speed+ Inställningar Dual Speed + systemet består av ett verktyg och en regulator, vilket moment som verktyget ger bestäms av vilket tryck som regulatorn är inställd på. Inställning

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION 1. Kontrollera vid uppackningen att nöd-/ögonduschen är komplett och oskadad. 2. Montera ihop nöd-/ögonduschen enligt medföljande montage

Läs mer

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Roderlägesgivare...4 Rodervinkelsvisaren...6 Montering...6 Testning...6 Justeringar...6 Även om alla åtgärder har vidtagits

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll (Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll Inledning Den här bruksanvisningen innehåller riktlinjer

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... AMA 8 UEC Styr- och övervakningssystem Ställdon för ventil OEM Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Teknisk manual Solo Nivåmätare

Teknisk manual Solo Nivåmätare 1 1 Teknisk manual Solo Nivåmätare 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Tankgivare-folie... 5 Sensormodul... 5 Elektrisk

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer