GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual"

Transkript

1 GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

2 Innehåll 1. Inledning Allmänt Numreringssystem Beskrivning av ställdonet Uppackning Luftledning Demontering av ställdonet Luft för stängning (modell 87), storlek (bild 9), och storlek (bild 2), med eller utan ratt Luft för öppning (modell 88), storlek och, med ratt Luft för öppning (modell 88), storlek (bild 10) och storlek (bild 4) utan ratt Luft för stängning (modell 87), storlek 10, 1 och 2, med och utan ratt Luft för öppning (modell 88), storlek 10, 1 och 2, med eller utan ratt Underhåll Byta membran, ställdon Luft för öppning (modell 88), med eller utan ratt Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), med ratt Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), storlek utan ratt Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), storlek, 10, 1 och 2 utan ratt Byta eller Ompacka-Packa Om rattlager, ställdon storlek Byta eller Ompacka-Packa Om rattlager, ställdon storlek och Byta eller Ompacka-Packa Om rattlager, ställdon storlek 1 och Byta membrantätning och spindeltätning, ställdon Luft för öppning (modell 88), storlek Byta membrantätning och spindeltätning, ställdon Luft för öppning (modell 88) Ställdonsområde Ändring av ställdonsområde, Luft för öppning (modell 88) Ändring av ställdonsområde, Luft för stängning (modell 87), storlek, 10, 1 och Ändring av ställdonsområde, luft för stängning (modell 87), storlek Ändring av luftverkan Luft för öppning till Luft för stängning (modell 88 till modell 87), storlek, 10, 1 och Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek, 10, 1 och 2 med ratt Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek, 10, 1 och 2 utan ratt Luft för öppning till Luft för stängning (modell 88 till modell 87), storlek Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek med ratt Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek utan ratt Montering av ventil Luft för öppning (modell 88) Luft för stängning (modell 87) b GE Oil & Gas

3 Viktigt: Säkerhetsvarning Säkerhetsinformation Viktigt - Läs detta före installation Instruktionerna för Masoneilan ställdon modell 87/88 innehåller rubriker för FARA, VARNING och, där så är nödvändigt, för att göra dig uppmärksam på säkerhetsrisker eller annan viktig information. Läs noga igenom instruktionerna innan du installerar och underhåller din reglerventil. FARA och VARNING indikerar risker som relaterar till personskador. indikerar risker som relaterar till skador på utrustning eller egendom. Användning av skadad utrustning kan under vissa driftförhållanden resultera i försämrade prestanda hos processystemet som kan leda till allvarliga eller dödliga skador. För en säker drift krävs att all information under FARA, VARNING och noga observeras. Detta är en symbol för säkerhetsvarning. Den varnar dig om potentiella risker för personskador. Observera alla säkerhetsmeddelanden som följer denna symbol för att undvika risker för allvarliga eller dödliga skador. Om denna handbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Informationen i denna handbok får inte transkriberas eller kopieras, helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Masoneilan. Var god rapportera eventuella fel eller frågor om informationen i denna handbok till din lokala leverantör. Dessa instruktioner har sammanställts specifikt för reglerventilerna i serie 005 och gäller inte för andra ventiler utanför denna produktlinje. Garanti Produkter som säljs av Dresser garanteras vara fria från defekter i material och tillverkning under ett år från leveransdatumet, förutsatt att produkterna används enligt Dressers instruktioner. Dresser, Inc. förbehåller sig rätten att avbryta tillverkningen av valfri produkt och att ändra produktmaterial, konstruktion eller specifikationer utan föregående meddelande. Denna användarhandbok avser Masoneilans ställdon serie 87/88. Reglerventilen MÅSTE: Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga eller dödliga skador. Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador. Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttliga personskador. Installeras, tas i drift och underhållas av kvalificerad och kompetent personal som har genomgått lämplig utbildning. Under vissa driftförhållanden kan användning av skadad utrustning orsaka en försämring av systemets prestanda, vilket kan leda till allvarliga eller dödliga skador. Ändringar av specifikationer, strukturer och komponenter som används kanske inte leder till en revision av denna handbok, såvida inte sådana ändringar påverkar produktens funktion och prestanda. Alla omgivande rörledningar måste noga genomspolas för att säkerställa att allt ansamlat skräp har avlägsnats från systemet. Indikerar, utan symbolen för säkerhetsvarning, en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i materiella skador. Obs: Indikerar viktiga fakta och förhållanden. 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 1

4 1. Inledning Följande instruktioner är avsedda att bistå underhållspersonalen i merparten av det underhåll som behöver utföras på ställdon modell 87/88. Masoneilan har välutbildade servicetekniker tillgängliga för uppstart, underhåll och reparation av våra ställdon och komponenter. Dessutom genomförs ett schemalagt utbildningsprogram vid vårt utbildningscenter för att utbilda kundtjänst- och instrumenteringspersonal i användning, underhåll och tillämpning av våra reglerventiler och instrument. Arrangemang för dessa tjänster kan ordnas via din representant för Masoneilan eller vårt säljkontor. Använd endast utbytesdelar från Masoneilan i samband med underhåll. Delar kan erhållas via din lokala representant för Masoneilan eller vårt säljkontor. Vid beställning av delar, var noga med att alltid uppge den reparerade produktens modellbeteckning och serienummer. 2. Allmänt Dessa instruktioner för installation och underhåll gäller Masoneilans ställdon modell 87/88 oavsett det ventilhus på vilket det används. Artikelnummer på ställdon och rekommenderade reservdelar för underhåll anges i Referenstabell - Delar på sidorna 21 och 22. Ställdonets modellnummer och verkan visas som en del av modellnumret som anges på ID-etiketten som sitter på ställdonet. Numreringssystem. Beskrivning av ställdonet Serie 87/88 är ett pneumatiskt fjäderbelastat membranställdon. Konstruktionen med flera fjäderkonfigurationer ger fyra standardfjäderområden genom att variera antalet fjädrar och deras placering. Ett formgjutet rullmembran och djupa insatser minimerar areaförändringar, vilket resulterar i ett linjärt förhållande mellan rörelse och lufttryck. För helautomatisk drift måste ratten placeras i den neutrala positionen. Rörelsen begränsas om ratten inte är i den neutrala positionen. 4. Uppackning Var försiktig när utrustningen packas upp för att undvika skador på tillbehör och komponenter. Om problem uppstår, kontakta din representant för Masoneilan eller vårt distriktskontor. 5. Luftledning Ställdon modell 87/88 är avsett för 1/4" NPT kopplingar för lufttillförsel. Tillbehör som medföljer ställdonet har monterats och anslutits på fabriken. Överskrid inte trycket som anges på ID-etiketten. 1:a siffran 2:a siffran 8 Typ av ställdon 87 Luft för stängning (Skjuter ut spindel) 88 Luft för öppning (Dra tillbaka spindel). Demontering av ställdonet Underhåll på ventilhuset kräver normalt att ventilens ställdon demonteras. Stegen för att demontera ställdonet skiljer sig beroende på om ställdonet är "luft för stängning" eller "luft för öppning". Obs: Ställdonets verkan kan kontrolleras på ventilens ID-etikett. Modell 87 indikerar att enheten är "luft för stängning" och modell 88 indikerar att enheten är "luft för öppning". 2 GE Oil & Gas

5 .1 Luft för stängning (modell 87), storlek (bild 9), och storlek (bild 2), med eller utan ratt A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och vrid ratten till den neutrala positionen. [Ingen kraft utövad på spindelflänsen.] B. Koppla loss luftledningen från membraninsatsen. C. Kontrollera spindelns position mot rörelseskalan för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). Obs: Inget lufttryck krävs till ställdonet eftersom fjäderkraften verkar för att öppna ventilen. D. Lossa spindelns låsmuttrar (1). E. Återdra låsmuttrarna (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). Det är här nödvändigt att stödja och lyfta upp ställdonet från huset med rekommenderade lyftstöd och procedurer. F. Lossa och avlägsna drivmuttern. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att lyfta upp ställdonet något från huset så att käglans spindel kan kopplas loss från ställdonets spindel. Ställdonet måste lyftas rakt upp från huset för att undvika sidopåfrestningar på spindelkäglan. G. Vrid spindelns låsmutter (1) moturs och lossa spindelkäglan tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Låt inte ventilkäglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. H. Avlägsna ställdonet från ventilhuset. Var försiktig i hanteringen av ställdonet för att undvika skador på mätare, rör och komponenter..2 Luft för öppning (modell 88), storlek och, med ratt Spindelflänsen (2) på dessa storlekar är inte fast fixerad på ställdonets spindel utan är en lös del med spindelkäglan avlägsnad. Av säkerhetsskäl måste ratten vara i en fri position och ställdonet demonterat från ventilen via proceduren. Luft för öppning utan ratt.. Luft för öppning (modell 88), storlek (bild 10) och storlek (bild 4) utan ratt Eftersom demontering av ventilens spindelkägla från ställdonets spindelkoppling kräver att ventilkäglan är upphöjd från sätet krävs speciella åtgärder för att säkerställa att ventilen är i den öppna positionen. Fortsätt på följande sätt för ett ställdon utan ratt. Obs: Eftersom röret för lufttillförsel som är anslutet till ställdonet normalt är styvt måste en manuell laddningspanel med ett lämpligt flexibelt rör användas, eller någon lämplig typ av flexibel anslutning mellan luftröret och ställdonet, för att ge utrymme för ställdonets rörelse. Stora påfrestningar på det styva luftröret kan medföra brott i luftledningen. En flexibel koppling krävs. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet. B. Koppla loss luftröret från ställdonet. C. Anslut den manuella laddningspanelens rör till den nedre membraninsatsen eller okets (storlek ) rörkoppling. D. Applicera erforderligt lufttryck via den manuella laddningspanelen för att öppna ventilen såsom indikeras av spindelns position i förhållande till rörelseskalan (9). Överskrid inte det tryck som anges på etiketten () på membraninsatsen. E. Lossa spindelns låsmuttrar (1). F. Återdra spindelns låsmuttrar (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot ställdonets spindelfläns (2). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012)

6 Det är här nödvändigt att stödja och lyfta upp ställdonet från huset med rekommenderade lyftstöd och procedurer. G. Lossa och avlägsna drivmuttern. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att lyfta upp ställdonet något från huset så att käglans spindel kan frigöras från ställdonets spindel. Ställdonet måste lyftas rakt upp från huset för att undvika sidopåfrestningar på spindelkäglan. H. Vrid den övre spindelns låsmutter (1) moturs och skruva loss ventilens spindelkägla tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Låt inte käglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. I. Avlägsna ställdonet från ventilhuset och stäng av lufttillförseln. Var försiktig i hanteringen av ställdonet för att undvika skador på mätare, rör och komponenter. Eftersom en flexibel anslutning görs mellan ställdonet och luftröret måste dessutom försiktighet iakttas så att inget tryck utövas på det flexibla röret eller luftröret..4 Luft för stängning (modell 87), storlek 10, 1 och 2, med och utan ratt (Bild ) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och vrid ratten till den neutrala positionen. B. Koppla loss luftledningen från membraninsatsen. C. Kontrollera rörelseindikatorn (7) mot rörelseskalan (9) för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). Obs: Inget lufttryck krävs till ställdonet eftersom fjädertrycket verkar för att öppna ventilen. D. Lossa spindelns låsmutter (1). E. Avlägsna huvudskruvarna (5) från spindelkopplingen (2, 4). Obs: Låt inte ventilkäglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. Det är här nödvändigt att stödja och lyfta upp ställdonet från huset med rekommenderade lyftstöd och procedurer. F. Lossa och avlägsna drivmuttern. Lyft ställdonet progressivt från huset så att den övre spindelkopplingen (4) kan frigöras från den nedre spindelkopplingen (2). Ställdonet måste lyftas rakt upp från huset för att undvika påfrestningar på spindelkäglan. G. Avlägsna den nedre spindelns kopplingsdelar (1, 2, ) från spindelkäglan. H. Avlägsna ställdonet från ventilen..5 Luft för öppning (modell 88), storlek 10, 1 och 2, med eller utan ratt (Bild 5) Eftersom demontering av ventilens spindelkägla från ställdonets spindelkoppling kräver att ventilkäglan är upphöjd från sätet krävs speciella åtgärder för att säkerställa att ventilen är i den öppna positionen. Fortsätt på följande sätt: Obs: Eftersom röret för lufttillförsel som är anslutet till ställdonet normalt är styvt, och ställdonet kommer att avlägsnas, måste en manuell laddningspanel med ett lämpligt flexibelt rör användas, eller någon lämplig typ av flexibel anslutning mellan luftröret och ställdonet. För stora påfrestningar på det styva luftröret kan medföra brott i luftledningen. En flexibel koppling krävs. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och vrid ratten till den neutrala positionen. B. Koppla loss luftröret från ställdonet. C. Anslut den manuella laddningspanelens rör till den nedre membraninsatsens rörkoppling. 4 GE Oil & Gas

7 D. Applicera erforderligt lufttryck via den manuella laddningspanelen för att öppna ventilen såsom indikeras av rörelseindikatorn (7) och rörelseskalan (9). Överskrid inte det tryck som anges på etiketten () på membraninsatsen. E. Lossa spindelns låsmuttrar (1). Använd inte silikonfettet för silikongummit i tillvalet Hög och låg temperatur. Använd fluorfett från NIPPON KOYU LTD. "LOGENEST LAMBDA" [eller motsvarande] som substitut för Dow Corning "Valve Lubricant and Sealant Compound III" [eller motsvarande]. F. Avlägsna huvudskruvarna (5) från spindelkopplingen (2, 4). Obs: Låt inte ventilkäglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. Standard "NBR [svart]" Det är här nödvändigt att stödja och lyfta upp ställdonet från huset med rekommenderade lyftstöd och procedurer. G. Lossa och avlägsna drivmuttern. Lyft ställdonet progressivt från huset så att den övre spindelkopplingen (4) kan frigöras från den nedre spindelkopplingen (2). Ställdonet måste lyftas rakt upp från huset för att undvika påfrestningar på spindelkäglan. Fjäder under last. Innan ställdonet avlägsnas, se till att ventilkäglan är upphöjd från sätet genom att trycksätta membraninsatsen. Det är nu säkert att koppla loss ventilspindeln och låsmuttern. H. Avlägsna den nedre spindelns kopplingsdelar (1, 2, ) från spindelkäglan. I. Avlägsna ställdonet från ventilen och stäng av lufttillförseln. 7. Underhåll Vi rekommenderar att ställdonen placeras i upprätt position för all demontering och montering Tillval: Hög och låg temperatur "Silikongummi [orange]" 7.1 Byta membran, ställdon Luft för öppning (modell 88), med eller utan ratt (Bild 4, 5 och 10) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en neutral position. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Spännbultarna (27 och 28) måste avlägsnas sist. Obs: Ställdon storlek Avlägsna fyra av membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (27 och 28) och lämna de andra fyra spännbultarna jämnt fördelade runt insatsen. Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 5

8 E. Notera fjädrarnas (21) och fjäderdistansernas (18) [i förekommande fall] positioner i membranplattan (2) innan du avlägsnar dessa delar. F. Avlägsna sexkantmuttern (2) [storlek ] eller spännmuttern (2) [alla övriga storlekar]. Avlägsna också distansen (22) [storlek ] och membranbrickan (22) [alla storlekar]. G. Avlägsna membranplattan (2) och membranet (25). Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. N. Om så utrustad, vrid ratten till önskad position. 7.2 Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), med ratt (Bild 2,, 8, 9, 11 och 12) Rattenheten kan bibehålla fjäderspänning i ställdonet när membraninsatsen avlägsnas. För att undvika personskador, demontera ratten enligt följande procedur. Fjädrarnas spiraländar pekar mot ställdonets spindel Bild 1 H. Placera det nya membranet (25) på membranplattan (2). I. Ställdon storlek, belägg sexkantmutterns (2) gängor och distansens (22) ytor med Chesterton 725 nickelförening eller motsvarande. För alla övriga storlekar, belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. J. Kontrollera placeringen av distanserna (14 och 22), montera membranet (25), membranplattan (2) och brickan (22) och dra sedan åt fästdonet (2) på de rätta platserna. K. Positionera fjädrar (21) och fjäderdistanser (18) [om sådana används] i membranplattan. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. L. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. M. Dra åt spännbultarna i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna och muttrarna på plats. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera processens reglertryck för att hindra ventilkäglan från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Vrid ratten (41) till en neutral position. C. För ställdon storlek, avlägsna en av de två låsringarna (4) som är monterade på hävarmssprinten (45). Genom att avlägsna hävarmssprinten (45) kopplas rattenheten loss från ställdonet. Stöd rattenheten för att undvika risken för personskador. För alla övriga storlekar, avlägsna de två huvudskruvarna (9) och brickorna (94) samt rattens två ledtappar (), vilka är monterade genom oket, och säkra rattens pivot () på plats (se bild 8). D. För ställdon storlek, avlägsna hävarmssprinten (45) och säkra ratthållaren (40) på plats (se bild 11 och 12). För alla övriga storlekar, låt hela rattenheten svänga ned och ut ur vägen för den övre spindelkopplingen (4) [spindelfläns (2) på ställdon storlek ]. E. Fortsätt med instruktionerna för ställdon Luft för stängning utan ratt (7.). GE Oil & Gas

9 7. Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), storlek utan ratt (Bild 9, 11 och 12) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Kontrollera rörelseindikatorn på spindelflänsen (2) mot rörelseskalan (9) för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). Obs: Inget lufttryck krävs till ställdonet eftersom fjädertrycket verkar för att öppna ventilen. C. Lossa spindelns låsmuttrar (1). D. Återdra låsmuttrarna (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). E. Vrid spindelns låsmutter (1) moturs och lossa spindelkäglan tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. Obs: Låt inte käglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. F. Avlägsna dem 4 kortare bultarna och muttrar (27 och 28) och låt de andra fyra vara installerade på insatsen med jämna mellanrum. Membraninsatsen är fjäderbelastad. De återstående fyra skruvarna och muttrarna är spännbultar. G. Avlägsna spännbultarna (fyra återstående 27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). H. Avlägsna sexkantmuttern (2) och distansen (14). I. Placera det nya membranet (25) på membranplattan (2). J. Belägg sexkantmutterns (2) gängor och distansens (14) ytor med Chesterton 725 nickelförening eller motsvarande. Installera distans (14) och dra åt sexkantmuttern (2) enligt tabell. K. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (fyra huvudskruvar och muttrar 27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. L. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (27) och muttrarna (28) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. M. Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen (2) och kalibrera om ventilens sätesposition. Obs: Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt (avsnitt 7.2), fortsätt med följande steg: N. Håll ratthållaren (40) på plats mellan okbenen och för hävarmssprinten (45) genom hålet i oket och hävarmen. Se till att hävarmarna (44) befinner sig ovanför spindelflänsen (2). O. Säkra hävarmssprinten (45) med den andra låsringen (4). 7.4 Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), storlek, 10, 1 och 2 utan ratt (Bild 2, och 8) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Avlägsna de två insexskruvarna (5) som håller samman den övre och den nedre spindelkopplingen (2 och 4). Obs: Ställdon storlek har endast en spindelfläns. För byte av membran måste spindelns låsmuttrar (1) lossas. Spindelkäglan vrids ut vid ställdonets spindel (10) så att spindeln kan lyftas med frigöring av fjäderspänning. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 7

10 Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Avlägsna spännmuttern (2) och membranbrickan (22). F. Placera det nya membranet (25) på membranplattan (2). G. Belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. Installera brickan (22) och dra åt fästdonet (2). H. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. I. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. J. Positionera de övre och nedre spindelkopplingarna (2 och 4), sätt tillbaka de två insexskruvarna (5) på plats och kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.2). Obs: Ställdon storlek - Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen och kalibrera om ventilens sätesposition. Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt (avsnitt 7.2), fortsätt med följande steg: K. Sväng tillbaka rattenheten på plats. L. Installera de två ledtapparna () i oket och koppla in dem i rattens pivot (). Installera också de två brickorna (94) och huvudskruvarna (9) genom rattkåpan (57). 7.5 Byta eller ompacka rattlager, ställdon storlek (Bild 11, 12 och 1) A. Vrid ratten till en fri position. B. Avlägsna rattens huvudskruv (20) och bricka (42). C. Avlägsna ratten (41) och kilen (47). D. Avlägsna en av de två låsringarna (4) som är monterade på hävarmssprinten (45). Genom att avlägsna hävarmssprinten (45) kopplas rattenheten loss från ställdonet. Stöd rattenheten för att undvika risken för personskador. E. Avlägsna hävarmssprinten (45) och säkra ratthållaren (40) på plats. F. Avlägsna hela rattenheten från ställdonet. G. Avlägsna både kåpans huvudskruv (20) och rattkåpan (57). H. Avlägsna låsringen (5), rattens pivot () och bussningen (7) för att frigöra lagret. I. Avlägsna kulrad och axellagerring (4) från rattspindeln (9) och kullagerhusring från rattens pivot (). J. Byt ut eller rengör för att ompacka lagret (4) med nytt fett. K. Lagret bör packas med fett av typ Mobilux No. 2 eller motsvarande. Obs: Det är viktigt att lagret packas med fett och inte endast beläggs. L. För att montera, utför procedurerna i omvänd ordning från steg (I) t.o.m. (B). 7. Byta eller ompacka rattlager, ställdon storlek och 10 (Bild ) A. Vrid ratten till en fri position. B. Avlägsna rattens huvudskruv (20) och bricka (42). C. Avlägsna ratten (41) och låsmuttern (4). 8 GE Oil & Gas

11 D. Avlägsna låsbulten (91), huvudskruven (9) och brickan (94) för att frigöra rattkåpan (57). Avlägsna kåpan. E. Avlägsna ledtapparna () från oket som håller rattens pivot (). F. Avlägsna fjäderringarna (4) och hävarmssprinten (45) för att frigöra rattenheten. G. Vrid rattspindeln (9) tills den går fri från rörelsemuttern (40). H. Avlägsna fjäderringen (8) och lagerringen (7) för att frigöra rattspindeln (9) från lagret. I. Avlägsna fjäderringen (5) för att frigöra lagret (4). J. Byt ut eller rengör för att ompacka lagret (4) med nytt fett. K. Lagret bör packas med fett av typ Mobilux No. 2 eller motsvarande. Obs: Det är viktigt att lagret packas med fett och inte endast beläggs. L. För att montera, utför procedurerna i omvänd ordning från steg (I) t.o.m. (B). 7.7 Byta eller ompacka rattlager, ställdon storlek 1 och 2 (Bild 7 och 8) A. Vrid ratten till en fri position. B. Avlägsna låsbulten (91), huvudskruven (9) och brickan (94) för att frigöra rattkåpan (57). C. Avlägsna ledtapparna () som håller rattens pivot () genom oket. D. Avlägsna fjäderringarna (4) och hävarmssprinten (45) för att frigöra hela rattenheten. E. Avlägsna huvudskruven (97) och ändflänsen (9) för att frigöra rattspindeln (9) från lagret. F. Avlägsna fjäderringen (5) för att frigöra lagret (4). G. Byt ut eller rengör för att ompacka lagret med nytt fett. H. Packa lagret (4) med fett av typ Mobilux No. 2 eller motsvarande. Obs: Det är viktigt att lagret packas med fett och inte endast beläggs. I. För att montera, utför procedurerna i omvänd ordning från steg (F) t.o.m. (B). 7.8 Byta membrantätning och spindeltätning, ställdon Luft för öppning (modell 88), storlek (Bild 10) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en fri position. C. Avlägsna fyra av membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (27 och 28) och låt de andra fyra vara installerade på insatsen med jämna mellanrum Membraninsatsen är fjäderbelastad. De återstående fyra skruvarna och muttrarna är spännbultar. D. Avlägsna spännbultarna (fyra återstående 27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Notera fjädrarnas (21) och fjäderdistansernas (18) [i förekommande fall] positioner i membranplattan (2) innan du avlägsnar dessa delar. F. Avlägsna fjädrarna (21) och fjäderdistanserna (18) om dessa används. G. Lossa låsmuttrarna (1). Återdra låsmuttrarna mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). Håll muttrarna (1) och spindelkäglan på plats med en skruvnyckel. Vrid ställdonets spindelunderenhet (10) tills den lossnar från spindelkäglan och avlägsna den helt från ställdonet. H. Avlägsna insatsens huvudskruvar (1) och fjäderstyrning (29). I. Avlägsna den nedre membraninsatsen (17) för att komma åt O-ringen (1). Obs: Markera insatsens orientering gentemot oket. Obs: Om byte av membraninsatsens O-ring (1) är det enda underhållet, fortsätt till steg N. J. Avlägsna spindelavstrykaren (11) och O-ringarna (12). K. Rengör spindelavstrykaren och okets O-ringsspår (1). L. Applicera en generös beläggning med Dow Corning Compound III (eller motsvarande) på en ny O-ring (12) och för in den i oket (1). M. Sätt i en ny spindelavstrykare (11) i okets nedre spår (1). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 9

12 N. Rengör huvudskruvarna (1) och deras gängade hål på oket (1). O. Belägg en ny O-ring och spindelbussningen (0) samt O-ringen (12) i oket med Dow Corning Compound III (eller motsvarande). P. Sätt i en ny O-ring (12) i okspåret. Q. Placera membraninsatsen (17) på oket. R. Applicera Never-Seez (antikärvningsmedel eller motsvarande) på huvudskruvarnas gängor (1). S. Montera fjäderstyrningarna (29) och huvudskruvarna (1). T. Installera ställdonets spindelunderenhet (10) i okbussningen. Aptera ställdonets spindel på spindelkäglan när spindelflänsen har installerats (2). Vrid tills spindelns distans (14) kommer i kontakt med den nedre membraninsatsen (17). U. Lås spindelflänsen (2) och de två låsmuttrarna (1) mot den nedre delen av ställdonets spindel. V. Positionera fjädrarna (21) och fjäderdistanserna (18) [om sådana används] i membranplattan. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. W. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (fyra huvudskruvar 27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. X. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (27) och muttrarna (28) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. Y. Vid behov, kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.1). 7.9 Byta membrantätning och spindeltätning, ställdon Luft för öppning (modell 88) (Bild 4 och 5) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en fri position. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Notera fjädrarnas (21) och fjäderdistansernas (18) [i förekommande fall] positioner i membranplattan (2). F. Avlägsna fjädrarna (21) och fjäderdistanserna (18) om dessa används. På ställdon storlek : G. Lossa låsmuttrarna (1). Återdra låsmuttrarna mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). Håll låsmuttrarna (1) och spindelkäglan på plats med en skruvnyckel. Vrid ställdonets spindelunderenhet (10) tills den lossnar från spindelkäglan och avlägsna den helt från ställdonet. På ställdon storlek 10, 1 och 2: G. Lossa låsmuttern (2) på ställdonets spindel (10). Håll fast kopplingsenheten (2, 4, ). Vrid ställdonets spindelunderenhet (10) och avlägsna den när den går fri från kopplingsinsatsen (), (på storlek 10), eller den övre spindelkopplingen (4) (på storlek 1 och 2). På storlek, 10, 1 och 2 H. Avlägsna insatsens huvudskruvar (1) för att komma åt tätningsbrickorna (15). Obs: Om byte av tätningsbrickor (15) är det enda underhållet, fortsätt till steg M. I. Avlägsna den nedre membraninsatsen (17). Obs: Markera insatsens orientering gentemot oket. J. Sätt tillbaka spindelavstrykaren (11) och O-ringarna (12 och 1) på plats. K. Belägg O-ringarna (12 och 1) och insidan av okets O-ringsspår (1) med Dow Corning Compound III (eller motsvarande). L. Placera membraninsatsen (17) på oket. M. Belägg ytan på fjäderstyrningarna (29) som har kontakt med membraninsatsen med Dow Corning 10 GE Oil & Gas

13 Sealant Compound III eller motsvarande. Montera fjäderstyrningar (29), nya tätningsbrickor (15) och huvudskruvar (1) i denna ordning. N. Installera ställdonets spindelunderenhet (10) i okbussningen. Aptera ställdonets spindel i insatsen () (storlek 10), eller i den övre spindelkopplingen (4) (storlek 1 och 2). För ställdon storlek, aptera ställdonets spindel på spindelkäglan när spindelkopplingen (2) har installerats. Vrid tills spindelns distans (14) kommer i kontakt med den nedre membraninsatsen (17). O. Dra åt låsmuttern (2) mot kopplingsinsatsen (), (storlek 10), eller mot den övre spindelkopplingen (4) (på storlek 1 och 2). För ställdon storlek, lås spindelflänsen (2) och de två låsmuttrarna (1) mot den nedre delen av ställdonets spindel. P. Positionera fjädrar (21) och fjäderdistanser (18) [om sådana används] i membranplattan. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. Q. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. R. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. S. Vid behov, kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.1). 8. Ställdonsområde Använd inte silikonfettet för silikongummit i tillvalet Hög och låg temperatur. Använd fluorfett från NIPPON KOYU LTD. "LOGENEST LAMBDA" [eller motsvarande] som substitut för Dow Corning "Valve Lubricant and Sealant Compound III" [eller motsvarande]. Standard "NBR [svart]" Tillval: Hög och låg temperatur "Silikongummi [orange]" 8.1 Ändring av ställdonsområde, Luft för öppning (modell 88). A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en fri position. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Spännbultarna (27 och 28) måste avlägsnas sist. Obs: Ställdon storlek Avlägsna fyra av membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (27 och 28) och lämna de andra fyra spännbultarna jämnt fördelade runt insatsen. Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Positionera fjädrar (21) [och fjäderdistanser (18) om det nya området använder dem] i membranplattan. F. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation: a. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) placeras fjädrarna direkt på de övre konsolerna i membranplattan (2). Ställdon storlek - För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) installeras fjädrarna med fjäderdistanser (18). Fjäderdistanserna (18) placeras såsom visas i tvärsnittsvyn, se bild /88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 11

14 b. För initiala tryck på och psi (0,207 och 0,414 bar) placeras fjädrarna i membranplattans nedre urtag. Ställdon storlek - För initiala tryck på och psi (0,207 och 0,414 bar) installeras fjädrarna utan fjäderdistanser. c. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) och rörelseområden över 0,8" (20 mm) placeras fjäderdistanserna (18) såsom visas i tvärsnittsvyn, se bild 5. Obs: Fjäderdistanser (18) krävs inte för ställdon nr. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. G. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. H. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) [skruv (27) och muttrar (28) för storlek ] på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. I. Om så utrustad, vrid ratten till önskad position. 8.2 Ändring av ställdonsområde, Luft för stängning (modell 87), storlek, 10, 1 och 2 Obs: Om ställdonet är försett med ratt, följ steg 7.2 A, B, C och D för att frigöra denna enhet. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Avlägsna de två insexskruvarna (5) som håller samman den övre och den nedre spindelkopplingen (2 och 4). Obs: Ställdon storlek har endast en spindelfläns (2). För att komma åt fjädrarna måste spindelns låsmuttrar (1) lossas. Spindelkäglan vrids ut vid ställdonets spindel (10) så att spindeln kan lyftas med frigöring av fjäderspänning. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) och kompressionsmuttrarna (28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Avlägsna spännmuttern (2) och membranbrickan (22). F. Avlägsna membranplattan (2) och membranet (25). G. Placera fjädrarna (21) över fjäderstyrningarna (29). H. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation: a. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) placeras fjädrarna direkt på de övre konsolerna i membranplattan (2). b. För initiala tryck på och psi (0,207 och 0,414 bar) placeras fjädrarna i membranplattans nedre urtag. c. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) och rörelseområden över 0,8" (20 mm) placeras fjäderdistanserna (18) såsom visas i tvärsnittsvyn, se bild 5. Obs: Fjäderdistanser (18) krävs inte för rörelseområden på 20 mm. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. I. Sätt tillbaka membranplattan (2) på ställdonets spindel (10) och över fjädrarna. För att säkerställa att fjädrarna är korrekt placerade, kontrollera genom membranplattans inspektionshål. En fjäder ska vara synlig. J. Installera membranet (25). K. Belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. L. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. 12 GE Oil & Gas

15 M. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. N. Positionera de övre och nedre spindelkopplingarna (2 och 4), sätt tillbaka de två insexskruvarna (5) på plats och kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.2). Obs: För ställdon storlek, skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen (2) och kalibrera om ventilens sätesposition. Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt (avsnitt 7.2), fortsätt med följande steg: Ställdonets rörelse tum (mm) Tabell 1 Tabell 2 Fjäderfärg Fjäderområde psi (bar) Antal fjädrar som krävs Fjäderdistans (18) krävs 0,8 (20) Röd -15 (0,207-1,04) Nej 1,5 (8) Blå -0 (0,414-2,09) Nej 2,0 (51) Grön 11-2 (0,759-1,58) Ja* 2,5 (4) Gul (1,448-,10) Ja* * En fjäderdistans (18) krävs på storlek 10 endast för 8 mm rörelse, och på storlek 1 och 2, för 8 mm, 51 mm och 4 mm rörelse. Ref. nr. Beskrivning Tabell Vridmoment för ställdonsenhet Storlek ställdon ft-lbs N-m ft-lbs N-m ft-lbs N-m ft-lbs N-m ft-lbs N-m Sexkantmutter 0, UNF Sexkantmutter 0,25-18 UNF Sexkantmutter 0,750-1 UNF Sexkantmutter 1, UNF Koppling, huvudskruv 5* 47* Ok, huvudskruv , 20, 27, 28 Insatsbultning eller spännbultning Låsmutter, sexkantmutter Spindel, låsmutter Ledtapp Ratt, huvudskruv 5** Ratt, spindelhuvudskruv * Vridmoment som anges avser ställdon storlek med Bellows Seal-konstruktion som kräver tillvalet Stem Connector. ** Vridmoment i in-lbs. Angivna värden är nominella vridmoment. Toleransen är +/- 10 %. 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 1

16 Ställdon nr. Rörelse och färgkod Område (psi) mm Röd 20 mm Röd 20 mm Röd 10 8 mm Blå 20 mm Röd 8 mm Blå 1 51 mm Grön 4 mm Gul 20 mm Röd 8 mm Blå 2 51 mm Grön 4 mm Gul 14 GE Oil & Gas Antal Fjädrar Position A B E F A B C D A B C D A B E F A B C D A B E F A B E F A B E F A B C D A B E F A B E F A B E F Tabell 4 Fjäderarrangemang i membranplatta

17 8. Ändring av ställdonsområde, luft för stängning (modell 87), storlek Obs: Om ställdonet är försett med ratt, följ steg 7.2 A, B, C och D för att frigöra denna enhet. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Kontrollera rörelseindikatorn på spindelflänsen (2) mot rörelseskalan (9) för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). Obs: Inget lufttryck krävs till ställdonet eftersom fjädertrycket verkar för att öppna ventilen. C. Lossa spindelns låsmuttrar (1). D. Återdra låsmuttrarna (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). E. Vrid spindelns låsmutter (1) moturs och lossa spindelkäglan tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. Obs: Låt inte käglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. F. Avlägsna fyra av membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (27 och 28) och låt de andra fyra vara installerade på insatsen med jämna mellanrum. Membraninsatsen är fjäderbelastad. De återstående fyra skruvarna och muttrarna är spännbultar. G. Avlägsna spännbultarna (fyra återstående 27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). H. Avlägsna sexkantmuttern (2) och distansen (14). I. Avlägsna membranet (25) och membranplattan (2). J. Placera fjädrarna (21) över fjäderstyrningarna (29). K. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation: a. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) installeras fjädrarna med fjäderdistanser (18). Fjäderdistanserna (18) placeras såsom visas i tvärsnittsvyn, se bild 9. b. För initiala tryck på och psi (0,207 och 0,414 bar) installeras fjädrarna utan fjäderdistanser. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. L. Sätt tillbaka membranplattan (2) på ställdonets spindel (10) och över fjädrarna. M. Installera membranet (25). N. Belägg sexkantmutterns (2) gängor och distansens (14) ytor med Chesterton 725 nickelförening eller motsvarande. Installera distans (14) och dra åt sexkantmutter (2) enligt tabell. O. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (fyra huvudskruvar och muttrar 27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. P. Dra åt spännbultarna (27 och 28) enligt tabell i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (27) och muttrarna (28) på plats och dra åt enligt tabell. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. Q. Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen och kalibrera om ventilens sätesposition. Obs: Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt (avsnitt 7.2), fortsätt med följande steg: R. Håll ratthållaren (40) på plats mellan okbenen och för hävarmssprinten (45) genom hålet i oket och hävarmen. Se till att hävarmarna (44) befinner sig ovanför spindelflänsen (2). S. Säkra hävarmssprinten (45) med den andra låsringen (4). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 15

18 9. Ändring av luftverkan Använd inte silikonfettet för silikongummit i tillvalet Hög och låg temperatur. Använd fluorfett från NIPPON KOYU LTD. "LOGENEST LAMBDA" [eller motsvarande] som substitut för Dow Corning "Valve Lubricant and Sealant Compound III" [eller motsvarande]. E. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19) samt ventilationslocket (59). Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. F. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). Avlägsna fjädrarna (21) och distansen (18) [i förekommande fall]. G. Avlägsna spännmuttern (2), membranbrickan (22) och rörelsestoppet (71) [i förekommande fall]. H. Avlägsna membranplattan (2) och membranet (25). Standard "NBR [svart]" I. Placera fjädrarna (21) över fjäderstyrningarna (29). J. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation: Se även avsnitt 8.2 H Obs: Fjäderdistanser (18) krävs inte för rörelseområden på 0,8" (20 mm) Tillval: Hög och låg temperatur "Silikongummi [orange]" 9.1 Luft för öppning till Luft för stängning (modell 88 till modell 87), storlek, 10, 1 och 2 A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en neutral position. C. Avlägsna fjäderringarna (4) och hävarmssprinten (45) så att rattenheten kan svängas undan från spindelkopplingen (2-4). D. Avlägsna de två insexskruvarna (5) som håller samman den övre och den nedre spindelkopplingen (2 och 4). Obs: Ställdon storlek har endast en spindelfläns (2). För att ändra dess verkan måste spindelns låsmuttrar (1) lossas. Spindelkäglan vrids ut vid ställdonets spindel (10) så att spindeln kan lyftas med fjädrar installerade på modell 87. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonet såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. K. Invertera och sätt tillbaka membranplattan (2) på ställdonets spindel (10) och över fjädrarna. Obs: För att säkerställa att fjädrarna är korrekt placerade, kontrollera genom membranplattans inspektionshål. En fjäder ska vara synlig. L. Installera membranet (25). M. Belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. Placera sedan och dra åt spännmuttern (2). N. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. O. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. 1 GE Oil & Gas

19 Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. P. Positionera de övre och nedre spindelkopplingarna (2 och 4), sätt tillbaka de två insexskruvarna (5) på plats och kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.2). Obs Ställdon storlek Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen (2) och kalibrera om ventilens sätesposition. Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt, fortsätt med följande steg: Q. Sväng tillbaka rattenheten på plats. Ratten (41) kan behöva vridas för att positionera de nedre ledtapparna (). R. Med ledtapparna positionerade ovanpå spindelkopplingen (2 och 4), sätt tillbaka hävarmssprinten (45) och fjäderringarna (4) på plats. 9.2 Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek, 10, 1 och 2 med ratt Rattenheten kan bibehålla fjäderspänning i ställdonet när membraninsatsen avlägsnas. För att undvika personskador, demontera ratten enligt följande procedur. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Vrid ratten (41) till en neutral position. C. Avlägsna fjäderringarna (4) och hävarmssprintarna (45). D. Hela rattenheten kan nu svängas ut ur vägen för den övre spindelkopplingen (2 och 4) [spindelfläns (2) på ställdon storlek ]. E. Fortsätt med instruktionerna för ställdon utan ratt (9., steg B). 9. Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek, 10, 1 och 2 utan ratt A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Avlägsna de två insexskruvarna (5) som håller samman den övre och den nedre spindelkopplingen (2 och 4). Obs: Ställdon storlek har endast en spindelfläns (2). För att ändra dess verkan måste spindelns låsmuttrar (1) lossas. Spindelkäglan kopplas loss från ställdonets spindel (10) så att spindeln kan lyftas för att frigöra fjäderspänning under demontering. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Avlägsna spännmuttern (2) och membranbrickan (22). F. Avlägsna membranet (25), membranplattan (2), fjädern (21) och fjäderdistanserna (18) [om sådana används]. G. Invertera membranet (25) och membranplattan (2). H. Belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. I. Kontrollera placeringen av brickan (14) och montera membranet (25), membranplattan (2), brickan (22), spännmuttern (2) eller rörelsestoppet (71) [se Obs] på respektive platser. Obs: Den maximala slaglängden hos varje ställdonsstorlek för modell 88 använder spännmutter (2). För andra slaglängder används rörelsestoppet (71) för att ersätta spännmutter (2). Obs: Slaglängden hos modell 88 storlek 10, 20, 2 mm [0,8"] använder endast spännmutter (2) och rörelsestopp (71). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 17

20 Storlek ställdon 18 GE Oil & Gas Slaglängd 20,2 mm [0,8"] ,2 mm [0,8"] 8,1 mm [1,5"] 20,2 mm [0,8"] 8,1 mm [1,5"] 50,8 mm [2,0"],5 mm [2,5"] 20,2 mm [0,8"] 8,1 mm [1,5"] 50,8 mm [2,0"],5 mm [2,5"] Luft för öppning modell 88 Spännmutter (2) Spännmutter (2) och rörelsestopp (71) Spännmutter (2) Rörelsestopp (71) Spännmutter (2) Rörelsestopp (71) Spännmutter (2) Luft för stängning modell 87 Spännmutter (2) J. Positionera fjädrar (21) och fjäderdistanser (18) [om sådana används] i membranplattan. K. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation. Se även avsnitt 8.1 F. Obs: Fjäderdistanser (18) krävs inte för rörelseområden på 20 mm. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. L. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. M. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. N. Positionera de övre och nedre spindelkopplingarna (2 och 4), sätt tillbaka de två insexskruvarna (5) på plats och kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.1). Obs Ställdon storlek Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen (2) och kalibrera om ventilens sätesposition. Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt, fortsätt med följande steg. O. Sväng tillbaka rattenheten på plats. P. Ratten (41) kan behöva vridas för att positionera de nedre ledtapparna () under spindelkopplingen (2-4) [spindelfläns (2) på ställdon storlek ]. Q. Installera hävarmssprinten (45) och fjäderringarna (4). R. Placera ventilationslocket (59) ovanpå den övre membraninsatsen. 9.4 Luft för öppning till Luft för stängning (modell 88 till modell 87), storlek A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, följ steg 7.2 B, C och D för att frigöra denna enhet. C. Kontrollera rörelseindikatorn på spindelflänsen (2) mot rörelseskalan (9) för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). D. Lossa spindelns låsmuttrar (1). E. Återdra låsmuttrarna (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). F. Vrid spindelns låsmutter (1) moturs och lossa spindelkäglan tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. Obs: Låt inte käglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan.

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D BRUKSANVISNING SV -D Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 20 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. EG-försäkran om överensstämmelse (Direktiv 98/37/EG, Bilaga

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA SK2-S Typ A AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSLISTA INSTRUCTIONS

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport K081064 (05-02-01) MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport SE VIKTIGT! Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas! Denna garageport är endast avsedd för användning i privat (ej industriellt) bruk.

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera GHP 10 marint autopilotsystem i enlighet med följande

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Översättning av originalbruksanvisningen Cobra 40-10 Utgåva 10/2013 Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING 5 1.1 Förord 5 1.2 Varningar, anmärkningar och symboler

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer