GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual"

Transkript

1 GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

2 Innehåll 1. Inledning Allmänt Numreringssystem Beskrivning av ställdonet Uppackning Luftledning Demontering av ställdonet Luft för stängning (modell 87), storlek (bild 9), och storlek (bild 2), med eller utan ratt Luft för öppning (modell 88), storlek och, med ratt Luft för öppning (modell 88), storlek (bild 10) och storlek (bild 4) utan ratt Luft för stängning (modell 87), storlek 10, 1 och 2, med och utan ratt Luft för öppning (modell 88), storlek 10, 1 och 2, med eller utan ratt Underhåll Byta membran, ställdon Luft för öppning (modell 88), med eller utan ratt Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), med ratt Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), storlek utan ratt Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), storlek, 10, 1 och 2 utan ratt Byta eller Ompacka-Packa Om rattlager, ställdon storlek Byta eller Ompacka-Packa Om rattlager, ställdon storlek och Byta eller Ompacka-Packa Om rattlager, ställdon storlek 1 och Byta membrantätning och spindeltätning, ställdon Luft för öppning (modell 88), storlek Byta membrantätning och spindeltätning, ställdon Luft för öppning (modell 88) Ställdonsområde Ändring av ställdonsområde, Luft för öppning (modell 88) Ändring av ställdonsområde, Luft för stängning (modell 87), storlek, 10, 1 och Ändring av ställdonsområde, luft för stängning (modell 87), storlek Ändring av luftverkan Luft för öppning till Luft för stängning (modell 88 till modell 87), storlek, 10, 1 och Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek, 10, 1 och 2 med ratt Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek, 10, 1 och 2 utan ratt Luft för öppning till Luft för stängning (modell 88 till modell 87), storlek Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek med ratt Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek utan ratt Montering av ventil Luft för öppning (modell 88) Luft för stängning (modell 87) b GE Oil & Gas

3 Viktigt: Säkerhetsvarning Säkerhetsinformation Viktigt - Läs detta före installation Instruktionerna för Masoneilan ställdon modell 87/88 innehåller rubriker för FARA, VARNING och, där så är nödvändigt, för att göra dig uppmärksam på säkerhetsrisker eller annan viktig information. Läs noga igenom instruktionerna innan du installerar och underhåller din reglerventil. FARA och VARNING indikerar risker som relaterar till personskador. indikerar risker som relaterar till skador på utrustning eller egendom. Användning av skadad utrustning kan under vissa driftförhållanden resultera i försämrade prestanda hos processystemet som kan leda till allvarliga eller dödliga skador. För en säker drift krävs att all information under FARA, VARNING och noga observeras. Detta är en symbol för säkerhetsvarning. Den varnar dig om potentiella risker för personskador. Observera alla säkerhetsmeddelanden som följer denna symbol för att undvika risker för allvarliga eller dödliga skador. Om denna handbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Informationen i denna handbok får inte transkriberas eller kopieras, helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Masoneilan. Var god rapportera eventuella fel eller frågor om informationen i denna handbok till din lokala leverantör. Dessa instruktioner har sammanställts specifikt för reglerventilerna i serie 005 och gäller inte för andra ventiler utanför denna produktlinje. Garanti Produkter som säljs av Dresser garanteras vara fria från defekter i material och tillverkning under ett år från leveransdatumet, förutsatt att produkterna används enligt Dressers instruktioner. Dresser, Inc. förbehåller sig rätten att avbryta tillverkningen av valfri produkt och att ändra produktmaterial, konstruktion eller specifikationer utan föregående meddelande. Denna användarhandbok avser Masoneilans ställdon serie 87/88. Reglerventilen MÅSTE: Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga eller dödliga skador. Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador. Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttliga personskador. Installeras, tas i drift och underhållas av kvalificerad och kompetent personal som har genomgått lämplig utbildning. Under vissa driftförhållanden kan användning av skadad utrustning orsaka en försämring av systemets prestanda, vilket kan leda till allvarliga eller dödliga skador. Ändringar av specifikationer, strukturer och komponenter som används kanske inte leder till en revision av denna handbok, såvida inte sådana ändringar påverkar produktens funktion och prestanda. Alla omgivande rörledningar måste noga genomspolas för att säkerställa att allt ansamlat skräp har avlägsnats från systemet. Indikerar, utan symbolen för säkerhetsvarning, en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i materiella skador. Obs: Indikerar viktiga fakta och förhållanden. 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 1

4 1. Inledning Följande instruktioner är avsedda att bistå underhållspersonalen i merparten av det underhåll som behöver utföras på ställdon modell 87/88. Masoneilan har välutbildade servicetekniker tillgängliga för uppstart, underhåll och reparation av våra ställdon och komponenter. Dessutom genomförs ett schemalagt utbildningsprogram vid vårt utbildningscenter för att utbilda kundtjänst- och instrumenteringspersonal i användning, underhåll och tillämpning av våra reglerventiler och instrument. Arrangemang för dessa tjänster kan ordnas via din representant för Masoneilan eller vårt säljkontor. Använd endast utbytesdelar från Masoneilan i samband med underhåll. Delar kan erhållas via din lokala representant för Masoneilan eller vårt säljkontor. Vid beställning av delar, var noga med att alltid uppge den reparerade produktens modellbeteckning och serienummer. 2. Allmänt Dessa instruktioner för installation och underhåll gäller Masoneilans ställdon modell 87/88 oavsett det ventilhus på vilket det används. Artikelnummer på ställdon och rekommenderade reservdelar för underhåll anges i Referenstabell - Delar på sidorna 21 och 22. Ställdonets modellnummer och verkan visas som en del av modellnumret som anges på ID-etiketten som sitter på ställdonet. Numreringssystem. Beskrivning av ställdonet Serie 87/88 är ett pneumatiskt fjäderbelastat membranställdon. Konstruktionen med flera fjäderkonfigurationer ger fyra standardfjäderområden genom att variera antalet fjädrar och deras placering. Ett formgjutet rullmembran och djupa insatser minimerar areaförändringar, vilket resulterar i ett linjärt förhållande mellan rörelse och lufttryck. För helautomatisk drift måste ratten placeras i den neutrala positionen. Rörelsen begränsas om ratten inte är i den neutrala positionen. 4. Uppackning Var försiktig när utrustningen packas upp för att undvika skador på tillbehör och komponenter. Om problem uppstår, kontakta din representant för Masoneilan eller vårt distriktskontor. 5. Luftledning Ställdon modell 87/88 är avsett för 1/4" NPT kopplingar för lufttillförsel. Tillbehör som medföljer ställdonet har monterats och anslutits på fabriken. Överskrid inte trycket som anges på ID-etiketten. 1:a siffran 2:a siffran 8 Typ av ställdon 87 Luft för stängning (Skjuter ut spindel) 88 Luft för öppning (Dra tillbaka spindel). Demontering av ställdonet Underhåll på ventilhuset kräver normalt att ventilens ställdon demonteras. Stegen för att demontera ställdonet skiljer sig beroende på om ställdonet är "luft för stängning" eller "luft för öppning". Obs: Ställdonets verkan kan kontrolleras på ventilens ID-etikett. Modell 87 indikerar att enheten är "luft för stängning" och modell 88 indikerar att enheten är "luft för öppning". 2 GE Oil & Gas

5 .1 Luft för stängning (modell 87), storlek (bild 9), och storlek (bild 2), med eller utan ratt A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och vrid ratten till den neutrala positionen. [Ingen kraft utövad på spindelflänsen.] B. Koppla loss luftledningen från membraninsatsen. C. Kontrollera spindelns position mot rörelseskalan för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). Obs: Inget lufttryck krävs till ställdonet eftersom fjäderkraften verkar för att öppna ventilen. D. Lossa spindelns låsmuttrar (1). E. Återdra låsmuttrarna (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). Det är här nödvändigt att stödja och lyfta upp ställdonet från huset med rekommenderade lyftstöd och procedurer. F. Lossa och avlägsna drivmuttern. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att lyfta upp ställdonet något från huset så att käglans spindel kan kopplas loss från ställdonets spindel. Ställdonet måste lyftas rakt upp från huset för att undvika sidopåfrestningar på spindelkäglan. G. Vrid spindelns låsmutter (1) moturs och lossa spindelkäglan tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Låt inte ventilkäglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. H. Avlägsna ställdonet från ventilhuset. Var försiktig i hanteringen av ställdonet för att undvika skador på mätare, rör och komponenter..2 Luft för öppning (modell 88), storlek och, med ratt Spindelflänsen (2) på dessa storlekar är inte fast fixerad på ställdonets spindel utan är en lös del med spindelkäglan avlägsnad. Av säkerhetsskäl måste ratten vara i en fri position och ställdonet demonterat från ventilen via proceduren. Luft för öppning utan ratt.. Luft för öppning (modell 88), storlek (bild 10) och storlek (bild 4) utan ratt Eftersom demontering av ventilens spindelkägla från ställdonets spindelkoppling kräver att ventilkäglan är upphöjd från sätet krävs speciella åtgärder för att säkerställa att ventilen är i den öppna positionen. Fortsätt på följande sätt för ett ställdon utan ratt. Obs: Eftersom röret för lufttillförsel som är anslutet till ställdonet normalt är styvt måste en manuell laddningspanel med ett lämpligt flexibelt rör användas, eller någon lämplig typ av flexibel anslutning mellan luftröret och ställdonet, för att ge utrymme för ställdonets rörelse. Stora påfrestningar på det styva luftröret kan medföra brott i luftledningen. En flexibel koppling krävs. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet. B. Koppla loss luftröret från ställdonet. C. Anslut den manuella laddningspanelens rör till den nedre membraninsatsen eller okets (storlek ) rörkoppling. D. Applicera erforderligt lufttryck via den manuella laddningspanelen för att öppna ventilen såsom indikeras av spindelns position i förhållande till rörelseskalan (9). Överskrid inte det tryck som anges på etiketten () på membraninsatsen. E. Lossa spindelns låsmuttrar (1). F. Återdra spindelns låsmuttrar (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot ställdonets spindelfläns (2). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012)

6 Det är här nödvändigt att stödja och lyfta upp ställdonet från huset med rekommenderade lyftstöd och procedurer. G. Lossa och avlägsna drivmuttern. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att lyfta upp ställdonet något från huset så att käglans spindel kan frigöras från ställdonets spindel. Ställdonet måste lyftas rakt upp från huset för att undvika sidopåfrestningar på spindelkäglan. H. Vrid den övre spindelns låsmutter (1) moturs och skruva loss ventilens spindelkägla tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Låt inte käglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. I. Avlägsna ställdonet från ventilhuset och stäng av lufttillförseln. Var försiktig i hanteringen av ställdonet för att undvika skador på mätare, rör och komponenter. Eftersom en flexibel anslutning görs mellan ställdonet och luftröret måste dessutom försiktighet iakttas så att inget tryck utövas på det flexibla röret eller luftröret..4 Luft för stängning (modell 87), storlek 10, 1 och 2, med och utan ratt (Bild ) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och vrid ratten till den neutrala positionen. B. Koppla loss luftledningen från membraninsatsen. C. Kontrollera rörelseindikatorn (7) mot rörelseskalan (9) för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). Obs: Inget lufttryck krävs till ställdonet eftersom fjädertrycket verkar för att öppna ventilen. D. Lossa spindelns låsmutter (1). E. Avlägsna huvudskruvarna (5) från spindelkopplingen (2, 4). Obs: Låt inte ventilkäglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. Det är här nödvändigt att stödja och lyfta upp ställdonet från huset med rekommenderade lyftstöd och procedurer. F. Lossa och avlägsna drivmuttern. Lyft ställdonet progressivt från huset så att den övre spindelkopplingen (4) kan frigöras från den nedre spindelkopplingen (2). Ställdonet måste lyftas rakt upp från huset för att undvika påfrestningar på spindelkäglan. G. Avlägsna den nedre spindelns kopplingsdelar (1, 2, ) från spindelkäglan. H. Avlägsna ställdonet från ventilen..5 Luft för öppning (modell 88), storlek 10, 1 och 2, med eller utan ratt (Bild 5) Eftersom demontering av ventilens spindelkägla från ställdonets spindelkoppling kräver att ventilkäglan är upphöjd från sätet krävs speciella åtgärder för att säkerställa att ventilen är i den öppna positionen. Fortsätt på följande sätt: Obs: Eftersom röret för lufttillförsel som är anslutet till ställdonet normalt är styvt, och ställdonet kommer att avlägsnas, måste en manuell laddningspanel med ett lämpligt flexibelt rör användas, eller någon lämplig typ av flexibel anslutning mellan luftröret och ställdonet. För stora påfrestningar på det styva luftröret kan medföra brott i luftledningen. En flexibel koppling krävs. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och vrid ratten till den neutrala positionen. B. Koppla loss luftröret från ställdonet. C. Anslut den manuella laddningspanelens rör till den nedre membraninsatsens rörkoppling. 4 GE Oil & Gas

7 D. Applicera erforderligt lufttryck via den manuella laddningspanelen för att öppna ventilen såsom indikeras av rörelseindikatorn (7) och rörelseskalan (9). Överskrid inte det tryck som anges på etiketten () på membraninsatsen. E. Lossa spindelns låsmuttrar (1). Använd inte silikonfettet för silikongummit i tillvalet Hög och låg temperatur. Använd fluorfett från NIPPON KOYU LTD. "LOGENEST LAMBDA" [eller motsvarande] som substitut för Dow Corning "Valve Lubricant and Sealant Compound III" [eller motsvarande]. F. Avlägsna huvudskruvarna (5) från spindelkopplingen (2, 4). Obs: Låt inte ventilkäglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. Standard "NBR [svart]" Det är här nödvändigt att stödja och lyfta upp ställdonet från huset med rekommenderade lyftstöd och procedurer. G. Lossa och avlägsna drivmuttern. Lyft ställdonet progressivt från huset så att den övre spindelkopplingen (4) kan frigöras från den nedre spindelkopplingen (2). Ställdonet måste lyftas rakt upp från huset för att undvika påfrestningar på spindelkäglan. Fjäder under last. Innan ställdonet avlägsnas, se till att ventilkäglan är upphöjd från sätet genom att trycksätta membraninsatsen. Det är nu säkert att koppla loss ventilspindeln och låsmuttern. H. Avlägsna den nedre spindelns kopplingsdelar (1, 2, ) från spindelkäglan. I. Avlägsna ställdonet från ventilen och stäng av lufttillförseln. 7. Underhåll Vi rekommenderar att ställdonen placeras i upprätt position för all demontering och montering Tillval: Hög och låg temperatur "Silikongummi [orange]" 7.1 Byta membran, ställdon Luft för öppning (modell 88), med eller utan ratt (Bild 4, 5 och 10) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en neutral position. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Spännbultarna (27 och 28) måste avlägsnas sist. Obs: Ställdon storlek Avlägsna fyra av membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (27 och 28) och lämna de andra fyra spännbultarna jämnt fördelade runt insatsen. Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 5

8 E. Notera fjädrarnas (21) och fjäderdistansernas (18) [i förekommande fall] positioner i membranplattan (2) innan du avlägsnar dessa delar. F. Avlägsna sexkantmuttern (2) [storlek ] eller spännmuttern (2) [alla övriga storlekar]. Avlägsna också distansen (22) [storlek ] och membranbrickan (22) [alla storlekar]. G. Avlägsna membranplattan (2) och membranet (25). Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. N. Om så utrustad, vrid ratten till önskad position. 7.2 Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), med ratt (Bild 2,, 8, 9, 11 och 12) Rattenheten kan bibehålla fjäderspänning i ställdonet när membraninsatsen avlägsnas. För att undvika personskador, demontera ratten enligt följande procedur. Fjädrarnas spiraländar pekar mot ställdonets spindel Bild 1 H. Placera det nya membranet (25) på membranplattan (2). I. Ställdon storlek, belägg sexkantmutterns (2) gängor och distansens (22) ytor med Chesterton 725 nickelförening eller motsvarande. För alla övriga storlekar, belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. J. Kontrollera placeringen av distanserna (14 och 22), montera membranet (25), membranplattan (2) och brickan (22) och dra sedan åt fästdonet (2) på de rätta platserna. K. Positionera fjädrar (21) och fjäderdistanser (18) [om sådana används] i membranplattan. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. L. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. M. Dra åt spännbultarna i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna och muttrarna på plats. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera processens reglertryck för att hindra ventilkäglan från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Vrid ratten (41) till en neutral position. C. För ställdon storlek, avlägsna en av de två låsringarna (4) som är monterade på hävarmssprinten (45). Genom att avlägsna hävarmssprinten (45) kopplas rattenheten loss från ställdonet. Stöd rattenheten för att undvika risken för personskador. För alla övriga storlekar, avlägsna de två huvudskruvarna (9) och brickorna (94) samt rattens två ledtappar (), vilka är monterade genom oket, och säkra rattens pivot () på plats (se bild 8). D. För ställdon storlek, avlägsna hävarmssprinten (45) och säkra ratthållaren (40) på plats (se bild 11 och 12). För alla övriga storlekar, låt hela rattenheten svänga ned och ut ur vägen för den övre spindelkopplingen (4) [spindelfläns (2) på ställdon storlek ]. E. Fortsätt med instruktionerna för ställdon Luft för stängning utan ratt (7.). GE Oil & Gas

9 7. Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), storlek utan ratt (Bild 9, 11 och 12) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Kontrollera rörelseindikatorn på spindelflänsen (2) mot rörelseskalan (9) för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). Obs: Inget lufttryck krävs till ställdonet eftersom fjädertrycket verkar för att öppna ventilen. C. Lossa spindelns låsmuttrar (1). D. Återdra låsmuttrarna (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). E. Vrid spindelns låsmutter (1) moturs och lossa spindelkäglan tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. Obs: Låt inte käglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. F. Avlägsna dem 4 kortare bultarna och muttrar (27 och 28) och låt de andra fyra vara installerade på insatsen med jämna mellanrum. Membraninsatsen är fjäderbelastad. De återstående fyra skruvarna och muttrarna är spännbultar. G. Avlägsna spännbultarna (fyra återstående 27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). H. Avlägsna sexkantmuttern (2) och distansen (14). I. Placera det nya membranet (25) på membranplattan (2). J. Belägg sexkantmutterns (2) gängor och distansens (14) ytor med Chesterton 725 nickelförening eller motsvarande. Installera distans (14) och dra åt sexkantmuttern (2) enligt tabell. K. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (fyra huvudskruvar och muttrar 27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. L. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (27) och muttrarna (28) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. M. Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen (2) och kalibrera om ventilens sätesposition. Obs: Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt (avsnitt 7.2), fortsätt med följande steg: N. Håll ratthållaren (40) på plats mellan okbenen och för hävarmssprinten (45) genom hålet i oket och hävarmen. Se till att hävarmarna (44) befinner sig ovanför spindelflänsen (2). O. Säkra hävarmssprinten (45) med den andra låsringen (4). 7.4 Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), storlek, 10, 1 och 2 utan ratt (Bild 2, och 8) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Avlägsna de två insexskruvarna (5) som håller samman den övre och den nedre spindelkopplingen (2 och 4). Obs: Ställdon storlek har endast en spindelfläns. För byte av membran måste spindelns låsmuttrar (1) lossas. Spindelkäglan vrids ut vid ställdonets spindel (10) så att spindeln kan lyftas med frigöring av fjäderspänning. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 7

10 Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Avlägsna spännmuttern (2) och membranbrickan (22). F. Placera det nya membranet (25) på membranplattan (2). G. Belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. Installera brickan (22) och dra åt fästdonet (2). H. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. I. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. J. Positionera de övre och nedre spindelkopplingarna (2 och 4), sätt tillbaka de två insexskruvarna (5) på plats och kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.2). Obs: Ställdon storlek - Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen och kalibrera om ventilens sätesposition. Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt (avsnitt 7.2), fortsätt med följande steg: K. Sväng tillbaka rattenheten på plats. L. Installera de två ledtapparna () i oket och koppla in dem i rattens pivot (). Installera också de två brickorna (94) och huvudskruvarna (9) genom rattkåpan (57). 7.5 Byta eller ompacka rattlager, ställdon storlek (Bild 11, 12 och 1) A. Vrid ratten till en fri position. B. Avlägsna rattens huvudskruv (20) och bricka (42). C. Avlägsna ratten (41) och kilen (47). D. Avlägsna en av de två låsringarna (4) som är monterade på hävarmssprinten (45). Genom att avlägsna hävarmssprinten (45) kopplas rattenheten loss från ställdonet. Stöd rattenheten för att undvika risken för personskador. E. Avlägsna hävarmssprinten (45) och säkra ratthållaren (40) på plats. F. Avlägsna hela rattenheten från ställdonet. G. Avlägsna både kåpans huvudskruv (20) och rattkåpan (57). H. Avlägsna låsringen (5), rattens pivot () och bussningen (7) för att frigöra lagret. I. Avlägsna kulrad och axellagerring (4) från rattspindeln (9) och kullagerhusring från rattens pivot (). J. Byt ut eller rengör för att ompacka lagret (4) med nytt fett. K. Lagret bör packas med fett av typ Mobilux No. 2 eller motsvarande. Obs: Det är viktigt att lagret packas med fett och inte endast beläggs. L. För att montera, utför procedurerna i omvänd ordning från steg (I) t.o.m. (B). 7. Byta eller ompacka rattlager, ställdon storlek och 10 (Bild ) A. Vrid ratten till en fri position. B. Avlägsna rattens huvudskruv (20) och bricka (42). C. Avlägsna ratten (41) och låsmuttern (4). 8 GE Oil & Gas

11 D. Avlägsna låsbulten (91), huvudskruven (9) och brickan (94) för att frigöra rattkåpan (57). Avlägsna kåpan. E. Avlägsna ledtapparna () från oket som håller rattens pivot (). F. Avlägsna fjäderringarna (4) och hävarmssprinten (45) för att frigöra rattenheten. G. Vrid rattspindeln (9) tills den går fri från rörelsemuttern (40). H. Avlägsna fjäderringen (8) och lagerringen (7) för att frigöra rattspindeln (9) från lagret. I. Avlägsna fjäderringen (5) för att frigöra lagret (4). J. Byt ut eller rengör för att ompacka lagret (4) med nytt fett. K. Lagret bör packas med fett av typ Mobilux No. 2 eller motsvarande. Obs: Det är viktigt att lagret packas med fett och inte endast beläggs. L. För att montera, utför procedurerna i omvänd ordning från steg (I) t.o.m. (B). 7.7 Byta eller ompacka rattlager, ställdon storlek 1 och 2 (Bild 7 och 8) A. Vrid ratten till en fri position. B. Avlägsna låsbulten (91), huvudskruven (9) och brickan (94) för att frigöra rattkåpan (57). C. Avlägsna ledtapparna () som håller rattens pivot () genom oket. D. Avlägsna fjäderringarna (4) och hävarmssprinten (45) för att frigöra hela rattenheten. E. Avlägsna huvudskruven (97) och ändflänsen (9) för att frigöra rattspindeln (9) från lagret. F. Avlägsna fjäderringen (5) för att frigöra lagret (4). G. Byt ut eller rengör för att ompacka lagret med nytt fett. H. Packa lagret (4) med fett av typ Mobilux No. 2 eller motsvarande. Obs: Det är viktigt att lagret packas med fett och inte endast beläggs. I. För att montera, utför procedurerna i omvänd ordning från steg (F) t.o.m. (B). 7.8 Byta membrantätning och spindeltätning, ställdon Luft för öppning (modell 88), storlek (Bild 10) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en fri position. C. Avlägsna fyra av membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (27 och 28) och låt de andra fyra vara installerade på insatsen med jämna mellanrum Membraninsatsen är fjäderbelastad. De återstående fyra skruvarna och muttrarna är spännbultar. D. Avlägsna spännbultarna (fyra återstående 27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Notera fjädrarnas (21) och fjäderdistansernas (18) [i förekommande fall] positioner i membranplattan (2) innan du avlägsnar dessa delar. F. Avlägsna fjädrarna (21) och fjäderdistanserna (18) om dessa används. G. Lossa låsmuttrarna (1). Återdra låsmuttrarna mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). Håll muttrarna (1) och spindelkäglan på plats med en skruvnyckel. Vrid ställdonets spindelunderenhet (10) tills den lossnar från spindelkäglan och avlägsna den helt från ställdonet. H. Avlägsna insatsens huvudskruvar (1) och fjäderstyrning (29). I. Avlägsna den nedre membraninsatsen (17) för att komma åt O-ringen (1). Obs: Markera insatsens orientering gentemot oket. Obs: Om byte av membraninsatsens O-ring (1) är det enda underhållet, fortsätt till steg N. J. Avlägsna spindelavstrykaren (11) och O-ringarna (12). K. Rengör spindelavstrykaren och okets O-ringsspår (1). L. Applicera en generös beläggning med Dow Corning Compound III (eller motsvarande) på en ny O-ring (12) och för in den i oket (1). M. Sätt i en ny spindelavstrykare (11) i okets nedre spår (1). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 9

12 N. Rengör huvudskruvarna (1) och deras gängade hål på oket (1). O. Belägg en ny O-ring och spindelbussningen (0) samt O-ringen (12) i oket med Dow Corning Compound III (eller motsvarande). P. Sätt i en ny O-ring (12) i okspåret. Q. Placera membraninsatsen (17) på oket. R. Applicera Never-Seez (antikärvningsmedel eller motsvarande) på huvudskruvarnas gängor (1). S. Montera fjäderstyrningarna (29) och huvudskruvarna (1). T. Installera ställdonets spindelunderenhet (10) i okbussningen. Aptera ställdonets spindel på spindelkäglan när spindelflänsen har installerats (2). Vrid tills spindelns distans (14) kommer i kontakt med den nedre membraninsatsen (17). U. Lås spindelflänsen (2) och de två låsmuttrarna (1) mot den nedre delen av ställdonets spindel. V. Positionera fjädrarna (21) och fjäderdistanserna (18) [om sådana används] i membranplattan. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. W. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (fyra huvudskruvar 27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. X. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (27) och muttrarna (28) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. Y. Vid behov, kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.1). 7.9 Byta membrantätning och spindeltätning, ställdon Luft för öppning (modell 88) (Bild 4 och 5) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en fri position. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Notera fjädrarnas (21) och fjäderdistansernas (18) [i förekommande fall] positioner i membranplattan (2). F. Avlägsna fjädrarna (21) och fjäderdistanserna (18) om dessa används. På ställdon storlek : G. Lossa låsmuttrarna (1). Återdra låsmuttrarna mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). Håll låsmuttrarna (1) och spindelkäglan på plats med en skruvnyckel. Vrid ställdonets spindelunderenhet (10) tills den lossnar från spindelkäglan och avlägsna den helt från ställdonet. På ställdon storlek 10, 1 och 2: G. Lossa låsmuttern (2) på ställdonets spindel (10). Håll fast kopplingsenheten (2, 4, ). Vrid ställdonets spindelunderenhet (10) och avlägsna den när den går fri från kopplingsinsatsen (), (på storlek 10), eller den övre spindelkopplingen (4) (på storlek 1 och 2). På storlek, 10, 1 och 2 H. Avlägsna insatsens huvudskruvar (1) för att komma åt tätningsbrickorna (15). Obs: Om byte av tätningsbrickor (15) är det enda underhållet, fortsätt till steg M. I. Avlägsna den nedre membraninsatsen (17). Obs: Markera insatsens orientering gentemot oket. J. Sätt tillbaka spindelavstrykaren (11) och O-ringarna (12 och 1) på plats. K. Belägg O-ringarna (12 och 1) och insidan av okets O-ringsspår (1) med Dow Corning Compound III (eller motsvarande). L. Placera membraninsatsen (17) på oket. M. Belägg ytan på fjäderstyrningarna (29) som har kontakt med membraninsatsen med Dow Corning 10 GE Oil & Gas

13 Sealant Compound III eller motsvarande. Montera fjäderstyrningar (29), nya tätningsbrickor (15) och huvudskruvar (1) i denna ordning. N. Installera ställdonets spindelunderenhet (10) i okbussningen. Aptera ställdonets spindel i insatsen () (storlek 10), eller i den övre spindelkopplingen (4) (storlek 1 och 2). För ställdon storlek, aptera ställdonets spindel på spindelkäglan när spindelkopplingen (2) har installerats. Vrid tills spindelns distans (14) kommer i kontakt med den nedre membraninsatsen (17). O. Dra åt låsmuttern (2) mot kopplingsinsatsen (), (storlek 10), eller mot den övre spindelkopplingen (4) (på storlek 1 och 2). För ställdon storlek, lås spindelflänsen (2) och de två låsmuttrarna (1) mot den nedre delen av ställdonets spindel. P. Positionera fjädrar (21) och fjäderdistanser (18) [om sådana används] i membranplattan. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. Q. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. R. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. S. Vid behov, kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.1). 8. Ställdonsområde Använd inte silikonfettet för silikongummit i tillvalet Hög och låg temperatur. Använd fluorfett från NIPPON KOYU LTD. "LOGENEST LAMBDA" [eller motsvarande] som substitut för Dow Corning "Valve Lubricant and Sealant Compound III" [eller motsvarande]. Standard "NBR [svart]" Tillval: Hög och låg temperatur "Silikongummi [orange]" 8.1 Ändring av ställdonsområde, Luft för öppning (modell 88). A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en fri position. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Spännbultarna (27 och 28) måste avlägsnas sist. Obs: Ställdon storlek Avlägsna fyra av membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (27 och 28) och lämna de andra fyra spännbultarna jämnt fördelade runt insatsen. Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Positionera fjädrar (21) [och fjäderdistanser (18) om det nya området använder dem] i membranplattan. F. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation: a. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) placeras fjädrarna direkt på de övre konsolerna i membranplattan (2). Ställdon storlek - För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) installeras fjädrarna med fjäderdistanser (18). Fjäderdistanserna (18) placeras såsom visas i tvärsnittsvyn, se bild /88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 11

14 b. För initiala tryck på och psi (0,207 och 0,414 bar) placeras fjädrarna i membranplattans nedre urtag. Ställdon storlek - För initiala tryck på och psi (0,207 och 0,414 bar) installeras fjädrarna utan fjäderdistanser. c. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) och rörelseområden över 0,8" (20 mm) placeras fjäderdistanserna (18) såsom visas i tvärsnittsvyn, se bild 5. Obs: Fjäderdistanser (18) krävs inte för ställdon nr. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. G. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. H. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) [skruv (27) och muttrar (28) för storlek ] på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. I. Om så utrustad, vrid ratten till önskad position. 8.2 Ändring av ställdonsområde, Luft för stängning (modell 87), storlek, 10, 1 och 2 Obs: Om ställdonet är försett med ratt, följ steg 7.2 A, B, C och D för att frigöra denna enhet. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Avlägsna de två insexskruvarna (5) som håller samman den övre och den nedre spindelkopplingen (2 och 4). Obs: Ställdon storlek har endast en spindelfläns (2). För att komma åt fjädrarna måste spindelns låsmuttrar (1) lossas. Spindelkäglan vrids ut vid ställdonets spindel (10) så att spindeln kan lyftas med frigöring av fjäderspänning. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) och kompressionsmuttrarna (28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Avlägsna spännmuttern (2) och membranbrickan (22). F. Avlägsna membranplattan (2) och membranet (25). G. Placera fjädrarna (21) över fjäderstyrningarna (29). H. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation: a. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) placeras fjädrarna direkt på de övre konsolerna i membranplattan (2). b. För initiala tryck på och psi (0,207 och 0,414 bar) placeras fjädrarna i membranplattans nedre urtag. c. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) och rörelseområden över 0,8" (20 mm) placeras fjäderdistanserna (18) såsom visas i tvärsnittsvyn, se bild 5. Obs: Fjäderdistanser (18) krävs inte för rörelseområden på 20 mm. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. I. Sätt tillbaka membranplattan (2) på ställdonets spindel (10) och över fjädrarna. För att säkerställa att fjädrarna är korrekt placerade, kontrollera genom membranplattans inspektionshål. En fjäder ska vara synlig. J. Installera membranet (25). K. Belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. L. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. 12 GE Oil & Gas

15 M. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. N. Positionera de övre och nedre spindelkopplingarna (2 och 4), sätt tillbaka de två insexskruvarna (5) på plats och kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.2). Obs: För ställdon storlek, skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen (2) och kalibrera om ventilens sätesposition. Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt (avsnitt 7.2), fortsätt med följande steg: Ställdonets rörelse tum (mm) Tabell 1 Tabell 2 Fjäderfärg Fjäderområde psi (bar) Antal fjädrar som krävs Fjäderdistans (18) krävs 0,8 (20) Röd -15 (0,207-1,04) Nej 1,5 (8) Blå -0 (0,414-2,09) Nej 2,0 (51) Grön 11-2 (0,759-1,58) Ja* 2,5 (4) Gul (1,448-,10) Ja* * En fjäderdistans (18) krävs på storlek 10 endast för 8 mm rörelse, och på storlek 1 och 2, för 8 mm, 51 mm och 4 mm rörelse. Ref. nr. Beskrivning Tabell Vridmoment för ställdonsenhet Storlek ställdon ft-lbs N-m ft-lbs N-m ft-lbs N-m ft-lbs N-m ft-lbs N-m Sexkantmutter 0, UNF Sexkantmutter 0,25-18 UNF Sexkantmutter 0,750-1 UNF Sexkantmutter 1, UNF Koppling, huvudskruv 5* 47* Ok, huvudskruv , 20, 27, 28 Insatsbultning eller spännbultning Låsmutter, sexkantmutter Spindel, låsmutter Ledtapp Ratt, huvudskruv 5** Ratt, spindelhuvudskruv * Vridmoment som anges avser ställdon storlek med Bellows Seal-konstruktion som kräver tillvalet Stem Connector. ** Vridmoment i in-lbs. Angivna värden är nominella vridmoment. Toleransen är +/- 10 %. 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 1

16 Ställdon nr. Rörelse och färgkod Område (psi) mm Röd 20 mm Röd 20 mm Röd 10 8 mm Blå 20 mm Röd 8 mm Blå 1 51 mm Grön 4 mm Gul 20 mm Röd 8 mm Blå 2 51 mm Grön 4 mm Gul 14 GE Oil & Gas Antal Fjädrar Position A B E F A B C D A B C D A B E F A B C D A B E F A B E F A B E F A B C D A B E F A B E F A B E F Tabell 4 Fjäderarrangemang i membranplatta

17 8. Ändring av ställdonsområde, luft för stängning (modell 87), storlek Obs: Om ställdonet är försett med ratt, följ steg 7.2 A, B, C och D för att frigöra denna enhet. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Kontrollera rörelseindikatorn på spindelflänsen (2) mot rörelseskalan (9) för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). Obs: Inget lufttryck krävs till ställdonet eftersom fjädertrycket verkar för att öppna ventilen. C. Lossa spindelns låsmuttrar (1). D. Återdra låsmuttrarna (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). E. Vrid spindelns låsmutter (1) moturs och lossa spindelkäglan tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. Obs: Låt inte käglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. F. Avlägsna fyra av membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (27 och 28) och låt de andra fyra vara installerade på insatsen med jämna mellanrum. Membraninsatsen är fjäderbelastad. De återstående fyra skruvarna och muttrarna är spännbultar. G. Avlägsna spännbultarna (fyra återstående 27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). H. Avlägsna sexkantmuttern (2) och distansen (14). I. Avlägsna membranet (25) och membranplattan (2). J. Placera fjädrarna (21) över fjäderstyrningarna (29). K. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation: a. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) installeras fjädrarna med fjäderdistanser (18). Fjäderdistanserna (18) placeras såsom visas i tvärsnittsvyn, se bild 9. b. För initiala tryck på och psi (0,207 och 0,414 bar) installeras fjädrarna utan fjäderdistanser. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. L. Sätt tillbaka membranplattan (2) på ställdonets spindel (10) och över fjädrarna. M. Installera membranet (25). N. Belägg sexkantmutterns (2) gängor och distansens (14) ytor med Chesterton 725 nickelförening eller motsvarande. Installera distans (14) och dra åt sexkantmutter (2) enligt tabell. O. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (fyra huvudskruvar och muttrar 27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. P. Dra åt spännbultarna (27 och 28) enligt tabell i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (27) och muttrarna (28) på plats och dra åt enligt tabell. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. Q. Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen och kalibrera om ventilens sätesposition. Obs: Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt (avsnitt 7.2), fortsätt med följande steg: R. Håll ratthållaren (40) på plats mellan okbenen och för hävarmssprinten (45) genom hålet i oket och hävarmen. Se till att hävarmarna (44) befinner sig ovanför spindelflänsen (2). S. Säkra hävarmssprinten (45) med den andra låsringen (4). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 15

18 9. Ändring av luftverkan Använd inte silikonfettet för silikongummit i tillvalet Hög och låg temperatur. Använd fluorfett från NIPPON KOYU LTD. "LOGENEST LAMBDA" [eller motsvarande] som substitut för Dow Corning "Valve Lubricant and Sealant Compound III" [eller motsvarande]. E. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19) samt ventilationslocket (59). Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. F. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). Avlägsna fjädrarna (21) och distansen (18) [i förekommande fall]. G. Avlägsna spännmuttern (2), membranbrickan (22) och rörelsestoppet (71) [i förekommande fall]. H. Avlägsna membranplattan (2) och membranet (25). Standard "NBR [svart]" I. Placera fjädrarna (21) över fjäderstyrningarna (29). J. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation: Se även avsnitt 8.2 H Obs: Fjäderdistanser (18) krävs inte för rörelseområden på 0,8" (20 mm) Tillval: Hög och låg temperatur "Silikongummi [orange]" 9.1 Luft för öppning till Luft för stängning (modell 88 till modell 87), storlek, 10, 1 och 2 A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en neutral position. C. Avlägsna fjäderringarna (4) och hävarmssprinten (45) så att rattenheten kan svängas undan från spindelkopplingen (2-4). D. Avlägsna de två insexskruvarna (5) som håller samman den övre och den nedre spindelkopplingen (2 och 4). Obs: Ställdon storlek har endast en spindelfläns (2). För att ändra dess verkan måste spindelns låsmuttrar (1) lossas. Spindelkäglan vrids ut vid ställdonets spindel (10) så att spindeln kan lyftas med fjädrar installerade på modell 87. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonet såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. K. Invertera och sätt tillbaka membranplattan (2) på ställdonets spindel (10) och över fjädrarna. Obs: För att säkerställa att fjädrarna är korrekt placerade, kontrollera genom membranplattans inspektionshål. En fjäder ska vara synlig. L. Installera membranet (25). M. Belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. Placera sedan och dra åt spännmuttern (2). N. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. O. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. 1 GE Oil & Gas

19 Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. P. Positionera de övre och nedre spindelkopplingarna (2 och 4), sätt tillbaka de två insexskruvarna (5) på plats och kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.2). Obs Ställdon storlek Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen (2) och kalibrera om ventilens sätesposition. Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt, fortsätt med följande steg: Q. Sväng tillbaka rattenheten på plats. Ratten (41) kan behöva vridas för att positionera de nedre ledtapparna (). R. Med ledtapparna positionerade ovanpå spindelkopplingen (2 och 4), sätt tillbaka hävarmssprinten (45) och fjäderringarna (4) på plats. 9.2 Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek, 10, 1 och 2 med ratt Rattenheten kan bibehålla fjäderspänning i ställdonet när membraninsatsen avlägsnas. För att undvika personskador, demontera ratten enligt följande procedur. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Vrid ratten (41) till en neutral position. C. Avlägsna fjäderringarna (4) och hävarmssprintarna (45). D. Hela rattenheten kan nu svängas ut ur vägen för den övre spindelkopplingen (2 och 4) [spindelfläns (2) på ställdon storlek ]. E. Fortsätt med instruktionerna för ställdon utan ratt (9., steg B). 9. Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek, 10, 1 och 2 utan ratt A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Avlägsna de två insexskruvarna (5) som håller samman den övre och den nedre spindelkopplingen (2 och 4). Obs: Ställdon storlek har endast en spindelfläns (2). För att ändra dess verkan måste spindelns låsmuttrar (1) lossas. Spindelkäglan kopplas loss från ställdonets spindel (10) så att spindeln kan lyftas för att frigöra fjäderspänning under demontering. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Avlägsna spännmuttern (2) och membranbrickan (22). F. Avlägsna membranet (25), membranplattan (2), fjädern (21) och fjäderdistanserna (18) [om sådana används]. G. Invertera membranet (25) och membranplattan (2). H. Belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. I. Kontrollera placeringen av brickan (14) och montera membranet (25), membranplattan (2), brickan (22), spännmuttern (2) eller rörelsestoppet (71) [se Obs] på respektive platser. Obs: Den maximala slaglängden hos varje ställdonsstorlek för modell 88 använder spännmutter (2). För andra slaglängder används rörelsestoppet (71) för att ersätta spännmutter (2). Obs: Slaglängden hos modell 88 storlek 10, 20, 2 mm [0,8"] använder endast spännmutter (2) och rörelsestopp (71). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 17

20 Storlek ställdon 18 GE Oil & Gas Slaglängd 20,2 mm [0,8"] ,2 mm [0,8"] 8,1 mm [1,5"] 20,2 mm [0,8"] 8,1 mm [1,5"] 50,8 mm [2,0"],5 mm [2,5"] 20,2 mm [0,8"] 8,1 mm [1,5"] 50,8 mm [2,0"],5 mm [2,5"] Luft för öppning modell 88 Spännmutter (2) Spännmutter (2) och rörelsestopp (71) Spännmutter (2) Rörelsestopp (71) Spännmutter (2) Rörelsestopp (71) Spännmutter (2) Luft för stängning modell 87 Spännmutter (2) J. Positionera fjädrar (21) och fjäderdistanser (18) [om sådana används] i membranplattan. K. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation. Se även avsnitt 8.1 F. Obs: Fjäderdistanser (18) krävs inte för rörelseområden på 20 mm. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. L. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. M. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. N. Positionera de övre och nedre spindelkopplingarna (2 och 4), sätt tillbaka de två insexskruvarna (5) på plats och kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.1). Obs Ställdon storlek Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen (2) och kalibrera om ventilens sätesposition. Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt, fortsätt med följande steg. O. Sväng tillbaka rattenheten på plats. P. Ratten (41) kan behöva vridas för att positionera de nedre ledtapparna () under spindelkopplingen (2-4) [spindelfläns (2) på ställdon storlek ]. Q. Installera hävarmssprinten (45) och fjäderringarna (4). R. Placera ventilationslocket (59) ovanpå den övre membraninsatsen. 9.4 Luft för öppning till Luft för stängning (modell 88 till modell 87), storlek A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, följ steg 7.2 B, C och D för att frigöra denna enhet. C. Kontrollera rörelseindikatorn på spindelflänsen (2) mot rörelseskalan (9) för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). D. Lossa spindelns låsmuttrar (1). E. Återdra låsmuttrarna (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). F. Vrid spindelns låsmutter (1) moturs och lossa spindelkäglan tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. Obs: Låt inte käglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan.

GE Oil & Gas. Serie 28000. Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler. Instruktionsbok

GE Oil & Gas. Serie 28000. Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler. Instruktionsbok GE Oil & Gas Serie 28000 Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler Instruktionsbok DE HÄR INSTRUKTIONERNA GER KUNDEN/OPERATÖREN VIKTIG PROJEKTSPECIFIK REFERENSINFORMATION UTÖVER KUNDENS/OPERATÖRENS

Läs mer

Egenskaper. Tekniska data. Huvudtillämpningar. Storlekar: membran 950 cm 2 Volym: modell 20-55: 10300 cm 3 modell 20-90: 12500 cm 3

Egenskaper. Tekniska data. Huvudtillämpningar. Storlekar: membran 950 cm 2 Volym: modell 20-55: 10300 cm 3 modell 20-90: 12500 cm 3 Yarway tillverkar och levererar kylare för överhettad ånga, pneumatiska ställdon och filter i ett stort antal modeller, storlekar och material för att motsvara alla specifikationer inom kraftmassa- och

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL (IDU) MODELL BQ MOTTRYCKSREGULATOR AVSNITT I ! VARNING

HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL (IDU) MODELL BQ MOTTRYCKSREGULATOR AVSNITT I ! VARNING HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL (IDU) (Swedish) IDU-BQ 02-02 I. BESKRIVNING OCH OMFATTNING MODELL BQ MOTTRYCKSREGULATOR AVSNITT I Modell BQ är en tryckregulator som används för att reglera

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet BPW-NEWS Allg 7124703se BPW NEWS BPW BERGISCHE ACHSEN ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet Det beprövade BPW ECO-navet i ECO Plus utförande ersätts fr.o.m. september 2007 av

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

AROS Manuell pump CARPU1001

AROS Manuell pump CARPU1001 AROS Manuell pump CARPU1001 Användarhandbok 10057013 V1.0 2012 12 04 SE enriching urban life Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 PRODUKTÖVERSIKT...4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 BETJÄNING...6

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Byte spindelleder & drivknutar Ford Explorer 91-94

Byte spindelleder & drivknutar Ford Explorer 91-94 DETTA BEHÖVER DU FÖR ATT BYTA SPINDELLED Slägga Hammare Skruvstäd Induktionsvärmare eller gassvets underlättar Spindelledsgaffel mm -kant hylsa 6 mm -kant hylsa för abs-sensor KD Tools avdragarverktyg

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm Title : E- Qlass Elektrisk Tilt FWD (Luca, Alex, Samm) Number : 35 1. Koppla bort alla kablar från interface till chassie (E) armstöd, benstöd och ryggstödsramen.

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga 01 Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga är främst avsedd för att användas i system med ånga men kan användas HVAC system för värmning, kylning och lufthantering. Ventilen kan hantera följande media:

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

BRUKSANVISNING Manöverdon - AL 77-200

BRUKSANVISNING Manöverdon - AL 77-200 Beteckningar och utförande DA = Double Acting. Pneumatisk manövrering i båda riktningarna. SR = Spring Return. Med fjäderretur. Storlekar 210, 230, 250 och 270 har 1 st kolv. Storlekar 220, 240, 260 och

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

MODELLER 1171 OCH 2171

MODELLER 1171 OCH 2171 INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT & UNDERHÅLL (IDU) (Swedish) IDU-/ 0/0 I. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING MODELLER OCH ÖVERSTRÖMSREGULATORER AVSNITT I Modeller och är tryckregulatorer som används för att

Läs mer

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt Datablad 5.2 Beskrivning Modellerna B, D och E våt larmventiler är utformade för att användas vid installationer av sprinkler med våtrör i byggnader som inte omfattas av frystemperaturer. En mängd olika

Läs mer

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar ED 100 ED 250 VRIO ESR Monteringsanvisning pardörrslösningar Denna monteringsanvisning ska användas tillsammans med installationsanvisning för ED 100LE / ED 250LE Innehållsförteckning Sida 1. Förlängning

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok

DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok 94621631 2014-07-01, Version 2 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter... 5 DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur

Läs mer

VP223R, VP224R. Fältenheter. VP223R och VP224R är tryckoberoende flödesreglerande reglerventiler för användning i vattenbaserade värme- och kylsystem.

VP223R, VP224R. Fältenheter. VP223R och VP224R är tryckoberoende flödesreglerande reglerventiler för användning i vattenbaserade värme- och kylsystem. Fältenheter 1 VP223R, VP224R DN15-32 med MP140 Termiskt ställdon DN15-32 med MP200 Elektromotoriskt ställdon DN40-50 med AVU. Elektromotoriskt ställdon SPECIFIKATIONER Tryckklass.... PN25 Arbetstryck....

Läs mer

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D Magnetventiler EV I7-85D Användning Magnetventiler med sina varierande konstruktioner täcker flertalet användningsområden där det genomströmmande mediet är olja, luft, vatten eller ånga. Det finns två

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare 6 Om det behövs kan du välja Kör eller spara och öppna filen. 7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa > Slutför. Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare För att erhålla

Läs mer

MODELLER CA-1 OCH CA-2

MODELLER CA-1 OCH CA-2 INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT & UNDERHÅLL (IDU) MODELLER CA-1 OCH CA- MOTTRYCKSREGULATORER (Swedish) IDU-CA 11-0 I. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AVSNITT I Modeller CA-1 och CA- är tryckregulatorer

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 3 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se info@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls Observera

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer activpilot oncept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer Allmänna och säkerhetsrelevanta anmärkningar för denna monteringsanvisning enna bruksanvisning är avsedd för fönstermontörer

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

Typ 1 Typ 1u Typ 4 Typ 4u

Typ 1 Typ 1u Typ 4 Typ 4u Temperaturregulator Typ Typ u Typ 4 Typ 4u Bild Typ i GGG (GG) utförande och typ 4 med termostat typ. Konstruktion och funktion Temperaturregulatorn består av ventil, termostat och kapillärrör. Ventilen

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

MODELLER CA-1 OCH CA-2

MODELLER CA-1 OCH CA-2 NSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT & UNDERHÅLL (IDU) IDU-CA MODELLER CA-1 OCH CA-2 MOTTRYCKSREGULATORER I. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AVSNITT I Modeller CA-1 och CA-2 är tryckregulatorer som används för

Läs mer

RC 200-utföranden. Tryckområden RC 200-DA: 2-10 bar / 30-145 psi RC 200-SR: 2-10 bar / 30-145 psi

RC 200-utföranden. Tryckområden RC 200-DA: 2-10 bar / 30-145 psi RC 200-SR: 2-10 bar / 30-145 psi RC-DA/SR Tekniska Data RC-DA RC-SR Alla Remote Control manöverdon Genomgår 0% täthets- och funktionskontroll Märks enligt internationell standard med alla tekniska data Levereras med instruktioner på samtliga

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 2-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 2-rörsanläggningar. Det säkerställer en enkel injustering

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028

Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028 Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028 LI 2013-10-08 INNEHÅLL Innehållsförteckning Installation Avlägsna transportspärr 4 Innan installation 5 Kassavåg 6 Sidovåg 8 Anslutning av kablage 9 Montering

Läs mer

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 (Utgåva: 2014-08-04) Innehållsförteckning Om handboken 3 Garantiåtagande 3 Säkerhet 3 Montering 4 Flytläge & Pendling 4 Stödskor 4 El-ventil 4 Chockventil 4 Handhavande

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

Biffi Morin modell A, B, C och S Pneumatiska manöverdon Drift- och underhållsanvisningar

Biffi Morin modell A, B, C och S Pneumatiska manöverdon Drift- och underhållsanvisningar Biffi Morin modell, B, C och S Pneumatiska manöverdon Introduktion llmän applikation Manöverdonen av märket Biffi är konstruerade för "on-off"-funktion eller steglös reglering av alla slags kul-, vridspjälls-,

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer