GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual"

Transkript

1 GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

2 Innehåll 1. Inledning Allmänt Numreringssystem Beskrivning av ställdonet Uppackning Luftledning Demontering av ställdonet Luft för stängning (modell 87), storlek (bild 9), och storlek (bild 2), med eller utan ratt Luft för öppning (modell 88), storlek och, med ratt Luft för öppning (modell 88), storlek (bild 10) och storlek (bild 4) utan ratt Luft för stängning (modell 87), storlek 10, 1 och 2, med och utan ratt Luft för öppning (modell 88), storlek 10, 1 och 2, med eller utan ratt Underhåll Byta membran, ställdon Luft för öppning (modell 88), med eller utan ratt Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), med ratt Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), storlek utan ratt Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), storlek, 10, 1 och 2 utan ratt Byta eller Ompacka-Packa Om rattlager, ställdon storlek Byta eller Ompacka-Packa Om rattlager, ställdon storlek och Byta eller Ompacka-Packa Om rattlager, ställdon storlek 1 och Byta membrantätning och spindeltätning, ställdon Luft för öppning (modell 88), storlek Byta membrantätning och spindeltätning, ställdon Luft för öppning (modell 88) Ställdonsområde Ändring av ställdonsområde, Luft för öppning (modell 88) Ändring av ställdonsområde, Luft för stängning (modell 87), storlek, 10, 1 och Ändring av ställdonsområde, luft för stängning (modell 87), storlek Ändring av luftverkan Luft för öppning till Luft för stängning (modell 88 till modell 87), storlek, 10, 1 och Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek, 10, 1 och 2 med ratt Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek, 10, 1 och 2 utan ratt Luft för öppning till Luft för stängning (modell 88 till modell 87), storlek Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek med ratt Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek utan ratt Montering av ventil Luft för öppning (modell 88) Luft för stängning (modell 87) b GE Oil & Gas

3 Viktigt: Säkerhetsvarning Säkerhetsinformation Viktigt - Läs detta före installation Instruktionerna för Masoneilan ställdon modell 87/88 innehåller rubriker för FARA, VARNING och, där så är nödvändigt, för att göra dig uppmärksam på säkerhetsrisker eller annan viktig information. Läs noga igenom instruktionerna innan du installerar och underhåller din reglerventil. FARA och VARNING indikerar risker som relaterar till personskador. indikerar risker som relaterar till skador på utrustning eller egendom. Användning av skadad utrustning kan under vissa driftförhållanden resultera i försämrade prestanda hos processystemet som kan leda till allvarliga eller dödliga skador. För en säker drift krävs att all information under FARA, VARNING och noga observeras. Detta är en symbol för säkerhetsvarning. Den varnar dig om potentiella risker för personskador. Observera alla säkerhetsmeddelanden som följer denna symbol för att undvika risker för allvarliga eller dödliga skador. Om denna handbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Informationen i denna handbok får inte transkriberas eller kopieras, helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Masoneilan. Var god rapportera eventuella fel eller frågor om informationen i denna handbok till din lokala leverantör. Dessa instruktioner har sammanställts specifikt för reglerventilerna i serie 005 och gäller inte för andra ventiler utanför denna produktlinje. Garanti Produkter som säljs av Dresser garanteras vara fria från defekter i material och tillverkning under ett år från leveransdatumet, förutsatt att produkterna används enligt Dressers instruktioner. Dresser, Inc. förbehåller sig rätten att avbryta tillverkningen av valfri produkt och att ändra produktmaterial, konstruktion eller specifikationer utan föregående meddelande. Denna användarhandbok avser Masoneilans ställdon serie 87/88. Reglerventilen MÅSTE: Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga eller dödliga skador. Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador. Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttliga personskador. Installeras, tas i drift och underhållas av kvalificerad och kompetent personal som har genomgått lämplig utbildning. Under vissa driftförhållanden kan användning av skadad utrustning orsaka en försämring av systemets prestanda, vilket kan leda till allvarliga eller dödliga skador. Ändringar av specifikationer, strukturer och komponenter som används kanske inte leder till en revision av denna handbok, såvida inte sådana ändringar påverkar produktens funktion och prestanda. Alla omgivande rörledningar måste noga genomspolas för att säkerställa att allt ansamlat skräp har avlägsnats från systemet. Indikerar, utan symbolen för säkerhetsvarning, en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i materiella skador. Obs: Indikerar viktiga fakta och förhållanden. 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 1

4 1. Inledning Följande instruktioner är avsedda att bistå underhållspersonalen i merparten av det underhåll som behöver utföras på ställdon modell 87/88. Masoneilan har välutbildade servicetekniker tillgängliga för uppstart, underhåll och reparation av våra ställdon och komponenter. Dessutom genomförs ett schemalagt utbildningsprogram vid vårt utbildningscenter för att utbilda kundtjänst- och instrumenteringspersonal i användning, underhåll och tillämpning av våra reglerventiler och instrument. Arrangemang för dessa tjänster kan ordnas via din representant för Masoneilan eller vårt säljkontor. Använd endast utbytesdelar från Masoneilan i samband med underhåll. Delar kan erhållas via din lokala representant för Masoneilan eller vårt säljkontor. Vid beställning av delar, var noga med att alltid uppge den reparerade produktens modellbeteckning och serienummer. 2. Allmänt Dessa instruktioner för installation och underhåll gäller Masoneilans ställdon modell 87/88 oavsett det ventilhus på vilket det används. Artikelnummer på ställdon och rekommenderade reservdelar för underhåll anges i Referenstabell - Delar på sidorna 21 och 22. Ställdonets modellnummer och verkan visas som en del av modellnumret som anges på ID-etiketten som sitter på ställdonet. Numreringssystem. Beskrivning av ställdonet Serie 87/88 är ett pneumatiskt fjäderbelastat membranställdon. Konstruktionen med flera fjäderkonfigurationer ger fyra standardfjäderområden genom att variera antalet fjädrar och deras placering. Ett formgjutet rullmembran och djupa insatser minimerar areaförändringar, vilket resulterar i ett linjärt förhållande mellan rörelse och lufttryck. För helautomatisk drift måste ratten placeras i den neutrala positionen. Rörelsen begränsas om ratten inte är i den neutrala positionen. 4. Uppackning Var försiktig när utrustningen packas upp för att undvika skador på tillbehör och komponenter. Om problem uppstår, kontakta din representant för Masoneilan eller vårt distriktskontor. 5. Luftledning Ställdon modell 87/88 är avsett för 1/4" NPT kopplingar för lufttillförsel. Tillbehör som medföljer ställdonet har monterats och anslutits på fabriken. Överskrid inte trycket som anges på ID-etiketten. 1:a siffran 2:a siffran 8 Typ av ställdon 87 Luft för stängning (Skjuter ut spindel) 88 Luft för öppning (Dra tillbaka spindel). Demontering av ställdonet Underhåll på ventilhuset kräver normalt att ventilens ställdon demonteras. Stegen för att demontera ställdonet skiljer sig beroende på om ställdonet är "luft för stängning" eller "luft för öppning". Obs: Ställdonets verkan kan kontrolleras på ventilens ID-etikett. Modell 87 indikerar att enheten är "luft för stängning" och modell 88 indikerar att enheten är "luft för öppning". 2 GE Oil & Gas

5 .1 Luft för stängning (modell 87), storlek (bild 9), och storlek (bild 2), med eller utan ratt A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och vrid ratten till den neutrala positionen. [Ingen kraft utövad på spindelflänsen.] B. Koppla loss luftledningen från membraninsatsen. C. Kontrollera spindelns position mot rörelseskalan för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). Obs: Inget lufttryck krävs till ställdonet eftersom fjäderkraften verkar för att öppna ventilen. D. Lossa spindelns låsmuttrar (1). E. Återdra låsmuttrarna (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). Det är här nödvändigt att stödja och lyfta upp ställdonet från huset med rekommenderade lyftstöd och procedurer. F. Lossa och avlägsna drivmuttern. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att lyfta upp ställdonet något från huset så att käglans spindel kan kopplas loss från ställdonets spindel. Ställdonet måste lyftas rakt upp från huset för att undvika sidopåfrestningar på spindelkäglan. G. Vrid spindelns låsmutter (1) moturs och lossa spindelkäglan tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Låt inte ventilkäglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. H. Avlägsna ställdonet från ventilhuset. Var försiktig i hanteringen av ställdonet för att undvika skador på mätare, rör och komponenter..2 Luft för öppning (modell 88), storlek och, med ratt Spindelflänsen (2) på dessa storlekar är inte fast fixerad på ställdonets spindel utan är en lös del med spindelkäglan avlägsnad. Av säkerhetsskäl måste ratten vara i en fri position och ställdonet demonterat från ventilen via proceduren. Luft för öppning utan ratt.. Luft för öppning (modell 88), storlek (bild 10) och storlek (bild 4) utan ratt Eftersom demontering av ventilens spindelkägla från ställdonets spindelkoppling kräver att ventilkäglan är upphöjd från sätet krävs speciella åtgärder för att säkerställa att ventilen är i den öppna positionen. Fortsätt på följande sätt för ett ställdon utan ratt. Obs: Eftersom röret för lufttillförsel som är anslutet till ställdonet normalt är styvt måste en manuell laddningspanel med ett lämpligt flexibelt rör användas, eller någon lämplig typ av flexibel anslutning mellan luftröret och ställdonet, för att ge utrymme för ställdonets rörelse. Stora påfrestningar på det styva luftröret kan medföra brott i luftledningen. En flexibel koppling krävs. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet. B. Koppla loss luftröret från ställdonet. C. Anslut den manuella laddningspanelens rör till den nedre membraninsatsen eller okets (storlek ) rörkoppling. D. Applicera erforderligt lufttryck via den manuella laddningspanelen för att öppna ventilen såsom indikeras av spindelns position i förhållande till rörelseskalan (9). Överskrid inte det tryck som anges på etiketten () på membraninsatsen. E. Lossa spindelns låsmuttrar (1). F. Återdra spindelns låsmuttrar (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot ställdonets spindelfläns (2). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012)

6 Det är här nödvändigt att stödja och lyfta upp ställdonet från huset med rekommenderade lyftstöd och procedurer. G. Lossa och avlägsna drivmuttern. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att lyfta upp ställdonet något från huset så att käglans spindel kan frigöras från ställdonets spindel. Ställdonet måste lyftas rakt upp från huset för att undvika sidopåfrestningar på spindelkäglan. H. Vrid den övre spindelns låsmutter (1) moturs och skruva loss ventilens spindelkägla tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Låt inte käglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. I. Avlägsna ställdonet från ventilhuset och stäng av lufttillförseln. Var försiktig i hanteringen av ställdonet för att undvika skador på mätare, rör och komponenter. Eftersom en flexibel anslutning görs mellan ställdonet och luftröret måste dessutom försiktighet iakttas så att inget tryck utövas på det flexibla röret eller luftröret..4 Luft för stängning (modell 87), storlek 10, 1 och 2, med och utan ratt (Bild ) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och vrid ratten till den neutrala positionen. B. Koppla loss luftledningen från membraninsatsen. C. Kontrollera rörelseindikatorn (7) mot rörelseskalan (9) för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). Obs: Inget lufttryck krävs till ställdonet eftersom fjädertrycket verkar för att öppna ventilen. D. Lossa spindelns låsmutter (1). E. Avlägsna huvudskruvarna (5) från spindelkopplingen (2, 4). Obs: Låt inte ventilkäglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. Det är här nödvändigt att stödja och lyfta upp ställdonet från huset med rekommenderade lyftstöd och procedurer. F. Lossa och avlägsna drivmuttern. Lyft ställdonet progressivt från huset så att den övre spindelkopplingen (4) kan frigöras från den nedre spindelkopplingen (2). Ställdonet måste lyftas rakt upp från huset för att undvika påfrestningar på spindelkäglan. G. Avlägsna den nedre spindelns kopplingsdelar (1, 2, ) från spindelkäglan. H. Avlägsna ställdonet från ventilen..5 Luft för öppning (modell 88), storlek 10, 1 och 2, med eller utan ratt (Bild 5) Eftersom demontering av ventilens spindelkägla från ställdonets spindelkoppling kräver att ventilkäglan är upphöjd från sätet krävs speciella åtgärder för att säkerställa att ventilen är i den öppna positionen. Fortsätt på följande sätt: Obs: Eftersom röret för lufttillförsel som är anslutet till ställdonet normalt är styvt, och ställdonet kommer att avlägsnas, måste en manuell laddningspanel med ett lämpligt flexibelt rör användas, eller någon lämplig typ av flexibel anslutning mellan luftröret och ställdonet. För stora påfrestningar på det styva luftröret kan medföra brott i luftledningen. En flexibel koppling krävs. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och vrid ratten till den neutrala positionen. B. Koppla loss luftröret från ställdonet. C. Anslut den manuella laddningspanelens rör till den nedre membraninsatsens rörkoppling. 4 GE Oil & Gas

7 D. Applicera erforderligt lufttryck via den manuella laddningspanelen för att öppna ventilen såsom indikeras av rörelseindikatorn (7) och rörelseskalan (9). Överskrid inte det tryck som anges på etiketten () på membraninsatsen. E. Lossa spindelns låsmuttrar (1). Använd inte silikonfettet för silikongummit i tillvalet Hög och låg temperatur. Använd fluorfett från NIPPON KOYU LTD. "LOGENEST LAMBDA" [eller motsvarande] som substitut för Dow Corning "Valve Lubricant and Sealant Compound III" [eller motsvarande]. F. Avlägsna huvudskruvarna (5) från spindelkopplingen (2, 4). Obs: Låt inte ventilkäglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. Standard "NBR [svart]" Det är här nödvändigt att stödja och lyfta upp ställdonet från huset med rekommenderade lyftstöd och procedurer. G. Lossa och avlägsna drivmuttern. Lyft ställdonet progressivt från huset så att den övre spindelkopplingen (4) kan frigöras från den nedre spindelkopplingen (2). Ställdonet måste lyftas rakt upp från huset för att undvika påfrestningar på spindelkäglan. Fjäder under last. Innan ställdonet avlägsnas, se till att ventilkäglan är upphöjd från sätet genom att trycksätta membraninsatsen. Det är nu säkert att koppla loss ventilspindeln och låsmuttern. H. Avlägsna den nedre spindelns kopplingsdelar (1, 2, ) från spindelkäglan. I. Avlägsna ställdonet från ventilen och stäng av lufttillförseln. 7. Underhåll Vi rekommenderar att ställdonen placeras i upprätt position för all demontering och montering Tillval: Hög och låg temperatur "Silikongummi [orange]" 7.1 Byta membran, ställdon Luft för öppning (modell 88), med eller utan ratt (Bild 4, 5 och 10) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en neutral position. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Spännbultarna (27 och 28) måste avlägsnas sist. Obs: Ställdon storlek Avlägsna fyra av membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (27 och 28) och lämna de andra fyra spännbultarna jämnt fördelade runt insatsen. Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 5

8 E. Notera fjädrarnas (21) och fjäderdistansernas (18) [i förekommande fall] positioner i membranplattan (2) innan du avlägsnar dessa delar. F. Avlägsna sexkantmuttern (2) [storlek ] eller spännmuttern (2) [alla övriga storlekar]. Avlägsna också distansen (22) [storlek ] och membranbrickan (22) [alla storlekar]. G. Avlägsna membranplattan (2) och membranet (25). Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. N. Om så utrustad, vrid ratten till önskad position. 7.2 Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), med ratt (Bild 2,, 8, 9, 11 och 12) Rattenheten kan bibehålla fjäderspänning i ställdonet när membraninsatsen avlägsnas. För att undvika personskador, demontera ratten enligt följande procedur. Fjädrarnas spiraländar pekar mot ställdonets spindel Bild 1 H. Placera det nya membranet (25) på membranplattan (2). I. Ställdon storlek, belägg sexkantmutterns (2) gängor och distansens (22) ytor med Chesterton 725 nickelförening eller motsvarande. För alla övriga storlekar, belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. J. Kontrollera placeringen av distanserna (14 och 22), montera membranet (25), membranplattan (2) och brickan (22) och dra sedan åt fästdonet (2) på de rätta platserna. K. Positionera fjädrar (21) och fjäderdistanser (18) [om sådana används] i membranplattan. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. L. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. M. Dra åt spännbultarna i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna och muttrarna på plats. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera processens reglertryck för att hindra ventilkäglan från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Vrid ratten (41) till en neutral position. C. För ställdon storlek, avlägsna en av de två låsringarna (4) som är monterade på hävarmssprinten (45). Genom att avlägsna hävarmssprinten (45) kopplas rattenheten loss från ställdonet. Stöd rattenheten för att undvika risken för personskador. För alla övriga storlekar, avlägsna de två huvudskruvarna (9) och brickorna (94) samt rattens två ledtappar (), vilka är monterade genom oket, och säkra rattens pivot () på plats (se bild 8). D. För ställdon storlek, avlägsna hävarmssprinten (45) och säkra ratthållaren (40) på plats (se bild 11 och 12). För alla övriga storlekar, låt hela rattenheten svänga ned och ut ur vägen för den övre spindelkopplingen (4) [spindelfläns (2) på ställdon storlek ]. E. Fortsätt med instruktionerna för ställdon Luft för stängning utan ratt (7.). GE Oil & Gas

9 7. Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), storlek utan ratt (Bild 9, 11 och 12) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Kontrollera rörelseindikatorn på spindelflänsen (2) mot rörelseskalan (9) för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). Obs: Inget lufttryck krävs till ställdonet eftersom fjädertrycket verkar för att öppna ventilen. C. Lossa spindelns låsmuttrar (1). D. Återdra låsmuttrarna (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). E. Vrid spindelns låsmutter (1) moturs och lossa spindelkäglan tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. Obs: Låt inte käglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. F. Avlägsna dem 4 kortare bultarna och muttrar (27 och 28) och låt de andra fyra vara installerade på insatsen med jämna mellanrum. Membraninsatsen är fjäderbelastad. De återstående fyra skruvarna och muttrarna är spännbultar. G. Avlägsna spännbultarna (fyra återstående 27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). H. Avlägsna sexkantmuttern (2) och distansen (14). I. Placera det nya membranet (25) på membranplattan (2). J. Belägg sexkantmutterns (2) gängor och distansens (14) ytor med Chesterton 725 nickelförening eller motsvarande. Installera distans (14) och dra åt sexkantmuttern (2) enligt tabell. K. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (fyra huvudskruvar och muttrar 27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. L. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (27) och muttrarna (28) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. M. Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen (2) och kalibrera om ventilens sätesposition. Obs: Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt (avsnitt 7.2), fortsätt med följande steg: N. Håll ratthållaren (40) på plats mellan okbenen och för hävarmssprinten (45) genom hålet i oket och hävarmen. Se till att hävarmarna (44) befinner sig ovanför spindelflänsen (2). O. Säkra hävarmssprinten (45) med den andra låsringen (4). 7.4 Byta membran, ställdon Luft för stängning (modell 87), storlek, 10, 1 och 2 utan ratt (Bild 2, och 8) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Avlägsna de två insexskruvarna (5) som håller samman den övre och den nedre spindelkopplingen (2 och 4). Obs: Ställdon storlek har endast en spindelfläns. För byte av membran måste spindelns låsmuttrar (1) lossas. Spindelkäglan vrids ut vid ställdonets spindel (10) så att spindeln kan lyftas med frigöring av fjäderspänning. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 7

10 Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Avlägsna spännmuttern (2) och membranbrickan (22). F. Placera det nya membranet (25) på membranplattan (2). G. Belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. Installera brickan (22) och dra åt fästdonet (2). H. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. I. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. J. Positionera de övre och nedre spindelkopplingarna (2 och 4), sätt tillbaka de två insexskruvarna (5) på plats och kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.2). Obs: Ställdon storlek - Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen och kalibrera om ventilens sätesposition. Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt (avsnitt 7.2), fortsätt med följande steg: K. Sväng tillbaka rattenheten på plats. L. Installera de två ledtapparna () i oket och koppla in dem i rattens pivot (). Installera också de två brickorna (94) och huvudskruvarna (9) genom rattkåpan (57). 7.5 Byta eller ompacka rattlager, ställdon storlek (Bild 11, 12 och 1) A. Vrid ratten till en fri position. B. Avlägsna rattens huvudskruv (20) och bricka (42). C. Avlägsna ratten (41) och kilen (47). D. Avlägsna en av de två låsringarna (4) som är monterade på hävarmssprinten (45). Genom att avlägsna hävarmssprinten (45) kopplas rattenheten loss från ställdonet. Stöd rattenheten för att undvika risken för personskador. E. Avlägsna hävarmssprinten (45) och säkra ratthållaren (40) på plats. F. Avlägsna hela rattenheten från ställdonet. G. Avlägsna både kåpans huvudskruv (20) och rattkåpan (57). H. Avlägsna låsringen (5), rattens pivot () och bussningen (7) för att frigöra lagret. I. Avlägsna kulrad och axellagerring (4) från rattspindeln (9) och kullagerhusring från rattens pivot (). J. Byt ut eller rengör för att ompacka lagret (4) med nytt fett. K. Lagret bör packas med fett av typ Mobilux No. 2 eller motsvarande. Obs: Det är viktigt att lagret packas med fett och inte endast beläggs. L. För att montera, utför procedurerna i omvänd ordning från steg (I) t.o.m. (B). 7. Byta eller ompacka rattlager, ställdon storlek och 10 (Bild ) A. Vrid ratten till en fri position. B. Avlägsna rattens huvudskruv (20) och bricka (42). C. Avlägsna ratten (41) och låsmuttern (4). 8 GE Oil & Gas

11 D. Avlägsna låsbulten (91), huvudskruven (9) och brickan (94) för att frigöra rattkåpan (57). Avlägsna kåpan. E. Avlägsna ledtapparna () från oket som håller rattens pivot (). F. Avlägsna fjäderringarna (4) och hävarmssprinten (45) för att frigöra rattenheten. G. Vrid rattspindeln (9) tills den går fri från rörelsemuttern (40). H. Avlägsna fjäderringen (8) och lagerringen (7) för att frigöra rattspindeln (9) från lagret. I. Avlägsna fjäderringen (5) för att frigöra lagret (4). J. Byt ut eller rengör för att ompacka lagret (4) med nytt fett. K. Lagret bör packas med fett av typ Mobilux No. 2 eller motsvarande. Obs: Det är viktigt att lagret packas med fett och inte endast beläggs. L. För att montera, utför procedurerna i omvänd ordning från steg (I) t.o.m. (B). 7.7 Byta eller ompacka rattlager, ställdon storlek 1 och 2 (Bild 7 och 8) A. Vrid ratten till en fri position. B. Avlägsna låsbulten (91), huvudskruven (9) och brickan (94) för att frigöra rattkåpan (57). C. Avlägsna ledtapparna () som håller rattens pivot () genom oket. D. Avlägsna fjäderringarna (4) och hävarmssprinten (45) för att frigöra hela rattenheten. E. Avlägsna huvudskruven (97) och ändflänsen (9) för att frigöra rattspindeln (9) från lagret. F. Avlägsna fjäderringen (5) för att frigöra lagret (4). G. Byt ut eller rengör för att ompacka lagret med nytt fett. H. Packa lagret (4) med fett av typ Mobilux No. 2 eller motsvarande. Obs: Det är viktigt att lagret packas med fett och inte endast beläggs. I. För att montera, utför procedurerna i omvänd ordning från steg (F) t.o.m. (B). 7.8 Byta membrantätning och spindeltätning, ställdon Luft för öppning (modell 88), storlek (Bild 10) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en fri position. C. Avlägsna fyra av membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (27 och 28) och låt de andra fyra vara installerade på insatsen med jämna mellanrum Membraninsatsen är fjäderbelastad. De återstående fyra skruvarna och muttrarna är spännbultar. D. Avlägsna spännbultarna (fyra återstående 27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Notera fjädrarnas (21) och fjäderdistansernas (18) [i förekommande fall] positioner i membranplattan (2) innan du avlägsnar dessa delar. F. Avlägsna fjädrarna (21) och fjäderdistanserna (18) om dessa används. G. Lossa låsmuttrarna (1). Återdra låsmuttrarna mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). Håll muttrarna (1) och spindelkäglan på plats med en skruvnyckel. Vrid ställdonets spindelunderenhet (10) tills den lossnar från spindelkäglan och avlägsna den helt från ställdonet. H. Avlägsna insatsens huvudskruvar (1) och fjäderstyrning (29). I. Avlägsna den nedre membraninsatsen (17) för att komma åt O-ringen (1). Obs: Markera insatsens orientering gentemot oket. Obs: Om byte av membraninsatsens O-ring (1) är det enda underhållet, fortsätt till steg N. J. Avlägsna spindelavstrykaren (11) och O-ringarna (12). K. Rengör spindelavstrykaren och okets O-ringsspår (1). L. Applicera en generös beläggning med Dow Corning Compound III (eller motsvarande) på en ny O-ring (12) och för in den i oket (1). M. Sätt i en ny spindelavstrykare (11) i okets nedre spår (1). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 9

12 N. Rengör huvudskruvarna (1) och deras gängade hål på oket (1). O. Belägg en ny O-ring och spindelbussningen (0) samt O-ringen (12) i oket med Dow Corning Compound III (eller motsvarande). P. Sätt i en ny O-ring (12) i okspåret. Q. Placera membraninsatsen (17) på oket. R. Applicera Never-Seez (antikärvningsmedel eller motsvarande) på huvudskruvarnas gängor (1). S. Montera fjäderstyrningarna (29) och huvudskruvarna (1). T. Installera ställdonets spindelunderenhet (10) i okbussningen. Aptera ställdonets spindel på spindelkäglan när spindelflänsen har installerats (2). Vrid tills spindelns distans (14) kommer i kontakt med den nedre membraninsatsen (17). U. Lås spindelflänsen (2) och de två låsmuttrarna (1) mot den nedre delen av ställdonets spindel. V. Positionera fjädrarna (21) och fjäderdistanserna (18) [om sådana används] i membranplattan. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. W. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (fyra huvudskruvar 27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. X. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (27) och muttrarna (28) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. Y. Vid behov, kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.1). 7.9 Byta membrantätning och spindeltätning, ställdon Luft för öppning (modell 88) (Bild 4 och 5) A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en fri position. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Notera fjädrarnas (21) och fjäderdistansernas (18) [i förekommande fall] positioner i membranplattan (2). F. Avlägsna fjädrarna (21) och fjäderdistanserna (18) om dessa används. På ställdon storlek : G. Lossa låsmuttrarna (1). Återdra låsmuttrarna mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). Håll låsmuttrarna (1) och spindelkäglan på plats med en skruvnyckel. Vrid ställdonets spindelunderenhet (10) tills den lossnar från spindelkäglan och avlägsna den helt från ställdonet. På ställdon storlek 10, 1 och 2: G. Lossa låsmuttern (2) på ställdonets spindel (10). Håll fast kopplingsenheten (2, 4, ). Vrid ställdonets spindelunderenhet (10) och avlägsna den när den går fri från kopplingsinsatsen (), (på storlek 10), eller den övre spindelkopplingen (4) (på storlek 1 och 2). På storlek, 10, 1 och 2 H. Avlägsna insatsens huvudskruvar (1) för att komma åt tätningsbrickorna (15). Obs: Om byte av tätningsbrickor (15) är det enda underhållet, fortsätt till steg M. I. Avlägsna den nedre membraninsatsen (17). Obs: Markera insatsens orientering gentemot oket. J. Sätt tillbaka spindelavstrykaren (11) och O-ringarna (12 och 1) på plats. K. Belägg O-ringarna (12 och 1) och insidan av okets O-ringsspår (1) med Dow Corning Compound III (eller motsvarande). L. Placera membraninsatsen (17) på oket. M. Belägg ytan på fjäderstyrningarna (29) som har kontakt med membraninsatsen med Dow Corning 10 GE Oil & Gas

13 Sealant Compound III eller motsvarande. Montera fjäderstyrningar (29), nya tätningsbrickor (15) och huvudskruvar (1) i denna ordning. N. Installera ställdonets spindelunderenhet (10) i okbussningen. Aptera ställdonets spindel i insatsen () (storlek 10), eller i den övre spindelkopplingen (4) (storlek 1 och 2). För ställdon storlek, aptera ställdonets spindel på spindelkäglan när spindelkopplingen (2) har installerats. Vrid tills spindelns distans (14) kommer i kontakt med den nedre membraninsatsen (17). O. Dra åt låsmuttern (2) mot kopplingsinsatsen (), (storlek 10), eller mot den övre spindelkopplingen (4) (på storlek 1 och 2). För ställdon storlek, lås spindelflänsen (2) och de två låsmuttrarna (1) mot den nedre delen av ställdonets spindel. P. Positionera fjädrar (21) och fjäderdistanser (18) [om sådana används] i membranplattan. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. Q. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. R. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. S. Vid behov, kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.1). 8. Ställdonsområde Använd inte silikonfettet för silikongummit i tillvalet Hög och låg temperatur. Använd fluorfett från NIPPON KOYU LTD. "LOGENEST LAMBDA" [eller motsvarande] som substitut för Dow Corning "Valve Lubricant and Sealant Compound III" [eller motsvarande]. Standard "NBR [svart]" Tillval: Hög och låg temperatur "Silikongummi [orange]" 8.1 Ändring av ställdonsområde, Luft för öppning (modell 88). A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en fri position. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Spännbultarna (27 och 28) måste avlägsnas sist. Obs: Ställdon storlek Avlägsna fyra av membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (27 och 28) och lämna de andra fyra spännbultarna jämnt fördelade runt insatsen. Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Positionera fjädrar (21) [och fjäderdistanser (18) om det nya området använder dem] i membranplattan. F. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation: a. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) placeras fjädrarna direkt på de övre konsolerna i membranplattan (2). Ställdon storlek - För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) installeras fjädrarna med fjäderdistanser (18). Fjäderdistanserna (18) placeras såsom visas i tvärsnittsvyn, se bild /88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 11

14 b. För initiala tryck på och psi (0,207 och 0,414 bar) placeras fjädrarna i membranplattans nedre urtag. Ställdon storlek - För initiala tryck på och psi (0,207 och 0,414 bar) installeras fjädrarna utan fjäderdistanser. c. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) och rörelseområden över 0,8" (20 mm) placeras fjäderdistanserna (18) såsom visas i tvärsnittsvyn, se bild 5. Obs: Fjäderdistanser (18) krävs inte för ställdon nr. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. G. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. H. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) [skruv (27) och muttrar (28) för storlek ] på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. I. Om så utrustad, vrid ratten till önskad position. 8.2 Ändring av ställdonsområde, Luft för stängning (modell 87), storlek, 10, 1 och 2 Obs: Om ställdonet är försett med ratt, följ steg 7.2 A, B, C och D för att frigöra denna enhet. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Avlägsna de två insexskruvarna (5) som håller samman den övre och den nedre spindelkopplingen (2 och 4). Obs: Ställdon storlek har endast en spindelfläns (2). För att komma åt fjädrarna måste spindelns låsmuttrar (1) lossas. Spindelkäglan vrids ut vid ställdonets spindel (10) så att spindeln kan lyftas med frigöring av fjäderspänning. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) och kompressionsmuttrarna (28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Avlägsna spännmuttern (2) och membranbrickan (22). F. Avlägsna membranplattan (2) och membranet (25). G. Placera fjädrarna (21) över fjäderstyrningarna (29). H. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation: a. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) placeras fjädrarna direkt på de övre konsolerna i membranplattan (2). b. För initiala tryck på och psi (0,207 och 0,414 bar) placeras fjädrarna i membranplattans nedre urtag. c. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) och rörelseområden över 0,8" (20 mm) placeras fjäderdistanserna (18) såsom visas i tvärsnittsvyn, se bild 5. Obs: Fjäderdistanser (18) krävs inte för rörelseområden på 20 mm. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. I. Sätt tillbaka membranplattan (2) på ställdonets spindel (10) och över fjädrarna. För att säkerställa att fjädrarna är korrekt placerade, kontrollera genom membranplattans inspektionshål. En fjäder ska vara synlig. J. Installera membranet (25). K. Belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. L. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. 12 GE Oil & Gas

15 M. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. N. Positionera de övre och nedre spindelkopplingarna (2 och 4), sätt tillbaka de två insexskruvarna (5) på plats och kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.2). Obs: För ställdon storlek, skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen (2) och kalibrera om ventilens sätesposition. Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt (avsnitt 7.2), fortsätt med följande steg: Ställdonets rörelse tum (mm) Tabell 1 Tabell 2 Fjäderfärg Fjäderområde psi (bar) Antal fjädrar som krävs Fjäderdistans (18) krävs 0,8 (20) Röd -15 (0,207-1,04) Nej 1,5 (8) Blå -0 (0,414-2,09) Nej 2,0 (51) Grön 11-2 (0,759-1,58) Ja* 2,5 (4) Gul (1,448-,10) Ja* * En fjäderdistans (18) krävs på storlek 10 endast för 8 mm rörelse, och på storlek 1 och 2, för 8 mm, 51 mm och 4 mm rörelse. Ref. nr. Beskrivning Tabell Vridmoment för ställdonsenhet Storlek ställdon ft-lbs N-m ft-lbs N-m ft-lbs N-m ft-lbs N-m ft-lbs N-m Sexkantmutter 0, UNF Sexkantmutter 0,25-18 UNF Sexkantmutter 0,750-1 UNF Sexkantmutter 1, UNF Koppling, huvudskruv 5* 47* Ok, huvudskruv , 20, 27, 28 Insatsbultning eller spännbultning Låsmutter, sexkantmutter Spindel, låsmutter Ledtapp Ratt, huvudskruv 5** Ratt, spindelhuvudskruv * Vridmoment som anges avser ställdon storlek med Bellows Seal-konstruktion som kräver tillvalet Stem Connector. ** Vridmoment i in-lbs. Angivna värden är nominella vridmoment. Toleransen är +/- 10 %. 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 1

16 Ställdon nr. Rörelse och färgkod Område (psi) mm Röd 20 mm Röd 20 mm Röd 10 8 mm Blå 20 mm Röd 8 mm Blå 1 51 mm Grön 4 mm Gul 20 mm Röd 8 mm Blå 2 51 mm Grön 4 mm Gul 14 GE Oil & Gas Antal Fjädrar Position A B E F A B C D A B C D A B E F A B C D A B E F A B E F A B E F A B C D A B E F A B E F A B E F Tabell 4 Fjäderarrangemang i membranplatta

17 8. Ändring av ställdonsområde, luft för stängning (modell 87), storlek Obs: Om ställdonet är försett med ratt, följ steg 7.2 A, B, C och D för att frigöra denna enhet. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Kontrollera rörelseindikatorn på spindelflänsen (2) mot rörelseskalan (9) för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). Obs: Inget lufttryck krävs till ställdonet eftersom fjädertrycket verkar för att öppna ventilen. C. Lossa spindelns låsmuttrar (1). D. Återdra låsmuttrarna (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). E. Vrid spindelns låsmutter (1) moturs och lossa spindelkäglan tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. Obs: Låt inte käglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan. F. Avlägsna fyra av membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (27 och 28) och låt de andra fyra vara installerade på insatsen med jämna mellanrum. Membraninsatsen är fjäderbelastad. De återstående fyra skruvarna och muttrarna är spännbultar. G. Avlägsna spännbultarna (fyra återstående 27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). H. Avlägsna sexkantmuttern (2) och distansen (14). I. Avlägsna membranet (25) och membranplattan (2). J. Placera fjädrarna (21) över fjäderstyrningarna (29). K. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation: a. För initiala tryck på 11 och 21 psi (0,759 och 1,448 bar) installeras fjädrarna med fjäderdistanser (18). Fjäderdistanserna (18) placeras såsom visas i tvärsnittsvyn, se bild 9. b. För initiala tryck på och psi (0,207 och 0,414 bar) installeras fjädrarna utan fjäderdistanser. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. L. Sätt tillbaka membranplattan (2) på ställdonets spindel (10) och över fjädrarna. M. Installera membranet (25). N. Belägg sexkantmutterns (2) gängor och distansens (14) ytor med Chesterton 725 nickelförening eller motsvarande. Installera distans (14) och dra åt sexkantmutter (2) enligt tabell. O. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (fyra huvudskruvar och muttrar 27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. P. Dra åt spännbultarna (27 och 28) enligt tabell i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (27) och muttrarna (28) på plats och dra åt enligt tabell. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. Q. Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen och kalibrera om ventilens sätesposition. Obs: Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt (avsnitt 7.2), fortsätt med följande steg: R. Håll ratthållaren (40) på plats mellan okbenen och för hävarmssprinten (45) genom hålet i oket och hävarmen. Se till att hävarmarna (44) befinner sig ovanför spindelflänsen (2). S. Säkra hävarmssprinten (45) med den andra låsringen (4). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 15

18 9. Ändring av luftverkan Använd inte silikonfettet för silikongummit i tillvalet Hög och låg temperatur. Använd fluorfett från NIPPON KOYU LTD. "LOGENEST LAMBDA" [eller motsvarande] som substitut för Dow Corning "Valve Lubricant and Sealant Compound III" [eller motsvarande]. E. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19) samt ventilationslocket (59). Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. F. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). Avlägsna fjädrarna (21) och distansen (18) [i förekommande fall]. G. Avlägsna spännmuttern (2), membranbrickan (22) och rörelsestoppet (71) [i förekommande fall]. H. Avlägsna membranplattan (2) och membranet (25). Standard "NBR [svart]" I. Placera fjädrarna (21) över fjäderstyrningarna (29). J. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation: Se även avsnitt 8.2 H Obs: Fjäderdistanser (18) krävs inte för rörelseområden på 0,8" (20 mm) Tillval: Hög och låg temperatur "Silikongummi [orange]" 9.1 Luft för öppning till Luft för stängning (modell 88 till modell 87), storlek, 10, 1 och 2 A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, vrid ratten till en neutral position. C. Avlägsna fjäderringarna (4) och hävarmssprinten (45) så att rattenheten kan svängas undan från spindelkopplingen (2-4). D. Avlägsna de två insexskruvarna (5) som håller samman den övre och den nedre spindelkopplingen (2 och 4). Obs: Ställdon storlek har endast en spindelfläns (2). För att ändra dess verkan måste spindelns låsmuttrar (1) lossas. Spindelkäglan vrids ut vid ställdonets spindel (10) så att spindeln kan lyftas med fjädrar installerade på modell 87. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonet såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. K. Invertera och sätt tillbaka membranplattan (2) på ställdonets spindel (10) och över fjädrarna. Obs: För att säkerställa att fjädrarna är korrekt placerade, kontrollera genom membranplattans inspektionshål. En fjäder ska vara synlig. L. Installera membranet (25). M. Belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. Placera sedan och dra åt spännmuttern (2). N. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. O. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. 1 GE Oil & Gas

19 Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. P. Positionera de övre och nedre spindelkopplingarna (2 och 4), sätt tillbaka de två insexskruvarna (5) på plats och kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.2). Obs Ställdon storlek Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen (2) och kalibrera om ventilens sätesposition. Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt, fortsätt med följande steg: Q. Sväng tillbaka rattenheten på plats. Ratten (41) kan behöva vridas för att positionera de nedre ledtapparna (). R. Med ledtapparna positionerade ovanpå spindelkopplingen (2 och 4), sätt tillbaka hävarmssprinten (45) och fjäderringarna (4) på plats. 9.2 Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek, 10, 1 och 2 med ratt Rattenheten kan bibehålla fjäderspänning i ställdonet när membraninsatsen avlägsnas. För att undvika personskador, demontera ratten enligt följande procedur. A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Vrid ratten (41) till en neutral position. C. Avlägsna fjäderringarna (4) och hävarmssprintarna (45). D. Hela rattenheten kan nu svängas ut ur vägen för den övre spindelkopplingen (2 och 4) [spindelfläns (2) på ställdon storlek ]. E. Fortsätt med instruktionerna för ställdon utan ratt (9., steg B). 9. Luft för stängning till Luft för öppning (modell 87 till modell 88), storlek, 10, 1 och 2 utan ratt A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och avlägsna luftröret från den övre membraninsatsen (24). B. Avlägsna de två insexskruvarna (5) som håller samman den övre och den nedre spindelkopplingen (2 och 4). Obs: Ställdon storlek har endast en spindelfläns (2). För att ändra dess verkan måste spindelns låsmuttrar (1) lossas. Spindelkäglan kopplas loss från ställdonets spindel (10) så att spindeln kan lyftas för att frigöra fjäderspänning under demontering. Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. C. Avlägsna membraninsatsens huvudskruvar och muttrar (20 och 19). Membraninsatsen är under fjäderspänning och är försedd med spännbultar (27 och 28) som måste avlägsnas sist. D. Avlägsna spännbultarna (27 och 28) i flera steg för att avlasta fjäderspänningen gradvis. Avlägsna den övre membraninsatsen (24). E. Avlägsna spännmuttern (2) och membranbrickan (22). F. Avlägsna membranet (25), membranplattan (2), fjädern (21) och fjäderdistanserna (18) [om sådana används]. G. Invertera membranet (25) och membranplattan (2). H. Belägg ställdonets spindelgängor (10) och ytorna på brickan (22) med Dow Corning Sealant Compound III eller motsvarande. I. Kontrollera placeringen av brickan (14) och montera membranet (25), membranplattan (2), brickan (22), spännmuttern (2) eller rörelsestoppet (71) [se Obs] på respektive platser. Obs: Den maximala slaglängden hos varje ställdonsstorlek för modell 88 använder spännmutter (2). För andra slaglängder används rörelsestoppet (71) för att ersätta spännmutter (2). Obs: Slaglängden hos modell 88 storlek 10, 20, 2 mm [0,8"] använder endast spännmutter (2) och rörelsestopp (71). 87/88 Serie Fjäderbelastat membranställdon (December/2012) 17

20 Storlek ställdon 18 GE Oil & Gas Slaglängd 20,2 mm [0,8"] ,2 mm [0,8"] 8,1 mm [1,5"] 20,2 mm [0,8"] 8,1 mm [1,5"] 50,8 mm [2,0"],5 mm [2,5"] 20,2 mm [0,8"] 8,1 mm [1,5"] 50,8 mm [2,0"],5 mm [2,5"] Luft för öppning modell 88 Spännmutter (2) Spännmutter (2) och rörelsestopp (71) Spännmutter (2) Rörelsestopp (71) Spännmutter (2) Rörelsestopp (71) Spännmutter (2) Luft för stängning modell 87 Spännmutter (2) J. Positionera fjädrar (21) och fjäderdistanser (18) [om sådana används] i membranplattan. K. Se tabell 1, 2 och 4 för fjäderinformation. Se även avsnitt 8.1 F. Obs: Fjäderdistanser (18) krävs inte för rörelseområden på 20 mm. Obs: Arrangera fjädrarna så att spiraländarna pekar mot ställdonets spindel såsom visas i bild 1. Detta steg säkerställer bästa prestanda hos ställdonet. L. Sätt tillbaka den övre membraninsatsen (24) och spännbultarna (27 och 28) på plats. Obs: Spännbultarna ska placeras på lika avstånd runt insatsens bultcirkel. M. Dra åt spännbultarna (27 och 28) i jämna steg tills insatserna möts. Sätt tillbaka de återstående huvudskruvarna (20) och muttrarna (19) på plats. Dra åt huvudskruvar och muttrar jämnt. Överdra inte eftersom detta kan missforma membraninsatserna. Se tabell för vridmoment. N. Positionera de övre och nedre spindelkopplingarna (2 och 4), sätt tillbaka de två insexskruvarna (5) på plats och kalibrera om ventilens sätesposition (avsnitt 10.1). Obs Ställdon storlek Skruva tillbaka spindelkäglan i ställdonets spindel (10) genom spindelflänsen (2) och kalibrera om ventilens sätesposition. Om ställdonet har avlägsnats från ventilhuset, sätt tillbaka det på plats enligt beskrivning i avsnitt Obs: Om ställdonet har en ratt, fortsätt med följande steg. O. Sväng tillbaka rattenheten på plats. P. Ratten (41) kan behöva vridas för att positionera de nedre ledtapparna () under spindelkopplingen (2-4) [spindelfläns (2) på ställdon storlek ]. Q. Installera hävarmssprinten (45) och fjäderringarna (4). R. Placera ventilationslocket (59) ovanpå den övre membraninsatsen. 9.4 Luft för öppning till Luft för stängning (modell 88 till modell 87), storlek A. Stäng av lufttillförseln till ställdonet och isolera reglerventilens processtryck för att hindra ventilen från att röra sig med avlägsnad fjäderspänning. B. Om ventilen är försedd med ratt, följ steg 7.2 B, C och D för att frigöra denna enhet. C. Kontrollera rörelseindikatorn på spindelflänsen (2) mot rörelseskalan (9) för att säkerställa att käglan är uppe (från sätet). D. Lossa spindelns låsmuttrar (1). E. Återdra låsmuttrarna (1) mot varandra så att de låser vid en punkt som inte ligger an mot spindelflänsen (2). F. Vrid spindelns låsmutter (1) moturs och lossa spindelkäglan tills den frigörs från ställdonets spindel (10). Obs: Beroende på spindelns längd kan det vara nödvändigt att separera ställdonet storlek från ventilhuset, såsom indikeras i avsnitt.1. Obs: Låt inte käglan falla ned eller vändas mot sätesringen eftersom detta kan skada sätet och käglan.

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på MV skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på RKO skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. DI 340-347.

Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. DI 340-347. Innehåll Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. 1. Ventilernas typskyltning 2. Utförande och tekniska data 3. Installation 4.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8015/8018 SV. Serie 240 Pneumatisk reglerventil Typ 241-1 och Typ 241-7 Mikroventil Typ 241

Monterings- och bruksanvisning EB 8015/8018 SV. Serie 240 Pneumatisk reglerventil Typ 241-1 och Typ 241-7 Mikroventil Typ 241 Serie 240 Pneumatisk reglerventil Typ 241-1 och Typ 241-7 Mikroventil Typ 241 Bild 1 Ventil typ 241-1 Bild 2 Ventil typ 241-7 Monterings- och bruksanvisning EB 8015/8018 SV Utgåva april 1999 ,QQHKnOOVI

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

Pneumatiskt ställdon Typ Bild 1 Ställdon typ 3277 Bild 2 Ställdon typ Monterings- och Bruksanvisning EB 8311 SV

Pneumatiskt ställdon Typ Bild 1 Ställdon typ 3277 Bild 2 Ställdon typ Monterings- och Bruksanvisning EB 8311 SV Pneumatiskt ställdon Typ 3277 Bild 1 Ställdon typ 3277 Bild 2 Ställdon typ 3277-5 Monterings- och Bruksanvisning EB 8311 SV Utgåva Juli 2006 Konstruktion och funktion 1. Konstruktion och funktion Det pneumatiska

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8222 SV. Pneumatisk Reglerventil Typ 3310/AT och typ 3310/3278. Typ 3310 Segmenterad kulventil. Fig.

Monterings- och bruksanvisning EB 8222 SV. Pneumatisk Reglerventil Typ 3310/AT och typ 3310/3278. Typ 3310 Segmenterad kulventil. Fig. Pneumatisk Reglerventil Typ 3310/AT och typ 3310/3278 Typ 3310 Segmenterad kulventil Fig. 1 Typ 3310/AT Fig. 2 Typ 3310/3278 with attached positioner Monterings- och bruksanvisning EB 8222 SV Utgåva maj

Läs mer

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Duball DL kulventiler FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation 4 5

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

GE Oil & Gas. Serie 28000. Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler. Instruktionsbok

GE Oil & Gas. Serie 28000. Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler. Instruktionsbok GE Oil & Gas Serie 28000 Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler Instruktionsbok DE HÄR INSTRUKTIONERNA GER KUNDEN/OPERATÖREN VIKTIG PROJEKTSPECIFIK REFERENSINFORMATION UTÖVER KUNDENS/OPERATÖRENS

Läs mer

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur)

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur) 1 Allmänna data Max styrtryck: 8 bar Luftkvalitet: Torr instrumentluft (STANDARD). Specialutförande: olika gaser och vätskor som styrmedia. Temperaturområde: från -20 C till +85 C för standardutförande

Läs mer

GE Oil & Gas Serie 21000 Masoneilan* toppstyrda kulventiler med Lo-dB*/antikavitationsegenskper Underhål shandbok GE Data Classification : Public

GE Oil & Gas Serie 21000 Masoneilan* toppstyrda kulventiler med Lo-dB*/antikavitationsegenskper Underhål shandbok GE Data Classification : Public GE Oil & Gas Serie 21000 Masoneilan * toppstyrda kulventiler med Lo-dB * /antikavitationsegenskper Underhållshandbok GE Data Classification : Public 2014 General Electric Company. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

GE Oil & Gas. Serie Burstyrda, balanserade reglerventiler Underhållshandbok

GE Oil & Gas. Serie Burstyrda, balanserade reglerventiler Underhållshandbok GE Oil & Gas Serie 41005 Burstyrda, balanserade reglerventiler Underhållshandbok 2 GE Oil & Gas Innehåll 1. Allmänt......................................................................... 4 1.1 Dokumentets

Läs mer

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK Driftinstruktion Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK DHV-S-DL P_MAZ_0028_SW DHV-S-DK Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

VG8000 Flänsade Ventiler

VG8000 Flänsade Ventiler Produktblad 4.3 Utgåva 12.00 VG8000 Flänsade Ventiler Introduktion VG8000-serien av elektriskt eller pneumatiskt styrda nodular-järn ventiler är utvecklade att reglera flöde av vatten eller ånga som en

Läs mer

GE Oil & Gas. Modell 37/38. Masoneilan* fjädrande membranställdon Instruktionsbok. GE Dataklassificering: Offentlig

GE Oil & Gas. Modell 37/38. Masoneilan* fjädrande membranställdon Instruktionsbok. GE Dataklassificering: Offentlig GE Oil & Gas Modell 37/38 Masoneilan* fjädrande membranställdon Instruktionsbok GE Dataklassificering: Offentlig 2 GE Oil & Gas 2015 General Electric Company. Med ensamrätt. DESSA INSTRUKTIONER GER KUNDEN/OPERATÖREN

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278 Typ 3331 Spjällventil Fig. 1 Typ 3331/BR 31a (nedre) och typ 3331/3278 (övre) Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV Utgåva april

Läs mer

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val!

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val! Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601 Mjuktätande kalottventil i flänsat utförande med fullt genomlopp och kalott helt invulkad i gummi för vätskor och gaser, utmärkt för reglering, tät i båda

Läs mer

Egenskaper. Tekniska data. Huvudtillämpningar. Storlekar: membran 950 cm 2 Volym: modell 20-55: 10300 cm 3 modell 20-90: 12500 cm 3

Egenskaper. Tekniska data. Huvudtillämpningar. Storlekar: membran 950 cm 2 Volym: modell 20-55: 10300 cm 3 modell 20-90: 12500 cm 3 Yarway tillverkar och levererar kylare för överhettad ånga, pneumatiska ställdon och filter i ett stort antal modeller, storlekar och material för att motsvara alla specifikationer inom kraftmassa- och

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll (Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll Inledning Den här bruksanvisningen innehåller riktlinjer

Läs mer

Innehåll. 3. Ankomstkontroll. 2. Lyftning. 1. Allmänt. Skötsel- och monteringsanvisningar

Innehåll. 3. Ankomstkontroll. 2. Lyftning. 1. Allmänt. Skötsel- och monteringsanvisningar Skötsel- och monteringsanvisningar Fi 41.51()ASE 8.9 Ersätter Fi 41.51(1)ASE 1.90 Innehåll Allmänt... 1 Lyftning... Ankomstkontroll... 3 Inmontering... 4 Flänspackningar... 5 Igångsättning... 6 Material-

Läs mer

Användarinstruktion för vridspjällsventiler Modell BOMBYX

Användarinstruktion för vridspjällsventiler Modell BOMBYX Dessa instruktioner gäller vridspjällsventiler under: Kontrollera - Europa Direktiv 97/23/CE - CNPP (APSAD) Agreement - Factory Mutual (FM) Agreement Före montaget av ventilen, vg kontrollera att driftsvillkoren

Läs mer

Bruksanvisning dubbelverkande cylinder till VM 2002P Fabrikat Orbinox

Bruksanvisning dubbelverkande cylinder till VM 2002P Fabrikat Orbinox Bruksanvisning dubbelverkande cylinder till VM 2002P Fabrikat Orbinox Skjutspjällventil i gjutjärn, för inspänning mellan flänsar och försedd med dubbelverkande luftdon, med icke stigande spindel, fullt

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

GE Oil & Gas. 78400/18400 Serie. Masoneilan* LincolnLog* högtrycksventil med anti-kavitation Instruktionsbok. GE Dataklassificering: Offentlig

GE Oil & Gas. 78400/18400 Serie. Masoneilan* LincolnLog* högtrycksventil med anti-kavitation Instruktionsbok. GE Dataklassificering: Offentlig GE Oil & Gas 78400/18400 Serie Masoneilan* LincolnLog* högtrycksventil med anti-kavitation Instruktionsbok GE Dataklassificering: Offentlig DESSA INSTRUKTIONER GER KUNDEN/OPERATÖREN VIKTIG PROJEKTSPECIFIK

Läs mer

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07 V7-07 Användning VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventilerna ger en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för reglering av varmt och/ eller kallt vatten i fancoils, små värme- och kylapparater i temperaturstyrda

Läs mer

Svenska. Monteringsanvisningar: Daytona 675 A9750539. 1 av 14. Medföljande Delar:

Svenska. Monteringsanvisningar: Daytona 675 A9750539. 1 av 14. Medföljande Delar: Svenska Monteringsanvisningar: Daytona 675 A975059 Tack för att du har valt detta Triumph-originaltillbehör. Detta tillbehör är ett resultat av Triumphs erkända tekniska kompetens, noggranna tester och

Läs mer

Pure-Flo Instruktionsbok för handmanövrerade ventiler (970)

Pure-Flo Instruktionsbok för handmanövrerade ventiler (970) PFMM-RHWOSW-06 Pure-Flo Instruktionsbok för handmanövrerade ventiler (970) Denna instruktionsbok tillhandahåller instruktioner för installation, handhavande och underhåll för manuellt manövrerade Pure-Flo

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter DOC-1352, Rev: november 2016 Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Schematiskt diagram... 3 2 Installation... 3 2.1 Uppackning... 3 2.2 Förberedelser... 3

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30 Bruksanvisning kulventil VM 4095-4096 Serie 30 3-vägs kulventil i flänsat utförande, med fullt genomlopp, ansättningsbar packbox och bottenlagrad kula för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

GE Oil & Gas. 78- Seriens. Masoneilan* Luftfilterregulator Instruktionsbok. GE Dataklassificering: Offentlig

GE Oil & Gas. 78- Seriens. Masoneilan* Luftfilterregulator Instruktionsbok. GE Dataklassificering: Offentlig GE Oil & Gas 78- Seriens Masoneilan* Luftfilterregulator Instruktionsbok GE Dataklassificering: Offentlig DESSA INSTRUKTIONER FÖRSER KUNDEN/OPERATÖREN MED VIKTIG PROJEKTSPECIFIK REFERENSINFORMATION UTÖVER

Läs mer

Installation instructions, accessories. Sänkningssats. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr. 30664026 1.

Installation instructions, accessories. Sänkningssats. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr. 30664026 1. Anvisningsnr Version Art. nr. 30664026 1.0 Sänkningssats Sida 1 / 12 Utrustning A0000162 A0000161 A0000197 A0000198 A0800088 A0800625 A0801572 A0801575 J7200255 Sida 2 / 12 J7200256 Sida 3 / 12 INLEDNING

Läs mer

Masoneilan* Serie Camflex*II Roterande reglerventil

Masoneilan* Serie Camflex*II Roterande reglerventil GE Oil & Gas Masoneilan* 35002 Serie Camflex*II Roterande reglerventil Instruktionsbok GE Dataklassificering: Offentlig DESSA INSTRUKTIONER FÖRSER KUNDEN/OPERATÖREN MED VIKTIG PROJEKTSPECIFIK REFERENSINFORMATION

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Unique hygienisk blandningssäker ventil IM70838-SE4 2006-03

Bruksanvisning. Unique hygienisk blandningssäker ventil IM70838-SE4 2006-03 Bruksanvisning Unique hygienisk blandningssäker ventil IM70838-SE4 2006-03 Överensstämmelsedeklaration Utfärdande företag Alfa Laval Företagets namn Albuen 31, DK-6000 Kolding, Danmark Adress +45 79 32

Läs mer

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler.

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. 08C-P1, DN 15-65 parabolkägla... sidan 2-11 08C-P1, DN 80-100 parabolkägla... sidan 12-21 08C-L1, DN 15-65 hålkägla... sidan 22-31 08C-L1, DN 80-100

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 32

Bruksanvisning kulventil VM Serie 32 Bruksanvisning kulventil VM 4490-4491 Serie 32 3-delad kulventil med fullt genomlopp för vätskor, ånga och gaser. Utblåsningssäker spindel. Flytande kula med cylindriskt genomlopp. Ansättningsbar packbox.

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

GE Oil & Gas. Modell 525 och 526. Masoneilan* Tryckreducerings- och mottrycksregulatorer. Instruktionshandbok. GE-dataklassificering: Offentlig

GE Oil & Gas. Modell 525 och 526. Masoneilan* Tryckreducerings- och mottrycksregulatorer. Instruktionshandbok. GE-dataklassificering: Offentlig GE Oil & Gas Modell 525 och 526 Masoneilan* Tryckreducerings- och mottrycksregulatorer Instruktionshandbok GE-dataklassificering: Offentlig DESSA INSTRUKTIONER FÖRSER KUNDEN/ANVÄNDAREN MED VIKTIG PROJEKTSPECIFIK

Läs mer

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN . Montering av sarg för Klarvalv Takljuslanterniner Sargen till Klarvalv Takljuslanterniner levereras i delar. 8 6 7 9 Bild. Komponenter i sargen till Takljuslanternin

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

Underhållsmanual Torktumlare

Underhållsmanual Torktumlare Underhållsmanual Torktumlare T5190LE Typ N1190.. Originalanvisningar 438 9098-10/SE 2015.11.04 Innehåll Innehåll 1 Symboler...5 2 Allmänt...5 3 Underhåll...6 3.1 Rengör luddfiltren...6 3.2 Specialfilter...6

Läs mer

Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr Monteringsanvisningar

Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr Monteringsanvisningar Form No. 3370-810 Rev A Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr 119-9606 Monteringsanvisningar Den här satsen innehåller de komponenter och anvisningar

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

VARNING. KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

VARNING. KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Form No. 3381-177 Rev B Skärmsats Z Master -klippare med bakre utkast och 15 cm eller 183 cm brett däck Modellnr 15-9305 Modellnr 15-9310 Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 1. BESKRIVNING Vikings flexibla sprinklerneddragningar är en komplett enhet avsedd för installation i kommersiella hängtak med medelkraftiga till kraftiga T-balkar som stöd, såsom

Läs mer

Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 "

Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 " 1 Innehåll: 1. Allmänna 2. Säkerhet 3. Driftuppgifter / tryck släpp 4. Installation 5. Drifttagning 6. Underhåll 7. Felsökning 8.

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Montering. Packa upp maskinen. Däck Montera de bakre hjulen med hjälp av vingmuttrarna

Montering. Packa upp maskinen. Däck Montera de bakre hjulen med hjälp av vingmuttrarna Monteringsanvisningar för: 9689995/BZ7C och 9689996/BZ4C utrustade med något av följande aggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Combiaggregat Montering

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr VARNING

Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr VARNING Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr Modellnr 132-4165 Form No. 3395-942 Rev A Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Den här produkten innehåller en eller flera

Läs mer

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM 6590-6591, fabrikat Castflow Dubbelklaffbackventil med lågt tryckfall och fastvulkaniserat säte samt fjäderbelastade klaffar för vätskor. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

Masoneilan* Serie

Masoneilan* Serie GE Oil & Gas Masoneilan* 171-172 Serie Självstyrande tryckregulatorer Instruktionsbok GE Dataklassificering: Offentlig ii GE Oil & Gas DESSA INSTRUKTIONER FÖRSER KUNDEN/OPERATÖREN MED VIKTIG PROJEKTSPECIFIK

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

SEMPELL. Smidda backventiler i stål för högtryckssystem, med svängande eller vippande klaff Ändar med stumsvets eller flänsar

SEMPELL. Smidda backventiler i stål för högtryckssystem, med svängande eller vippande klaff Ändar med stumsvets eller flänsar SEMPELL Smidda backventiler i stål för högtryckssystem, med svängande eller vippande klaff Ändar med stumsvets eller flänsar Innehåll 1 Förvaring av ventiler 1 1.1 Förberedelser och skyddande åtgärder

Läs mer

Driftsinstruktion. Pneumatiska manöverdon - DP32 / DP33 / DP34 DP32 DP33 DP34. Innehållsförteckning. Rev. 0040504000 1204 schwedisch

Driftsinstruktion. Pneumatiska manöverdon - DP32 / DP33 / DP34 DP32 DP33 DP34. Innehållsförteckning. Rev. 0040504000 1204 schwedisch DP32 DP33 DP34 1.0 Allmänt om driftsinstruktionen...2 2.0 Varningssymboler...2 2.1 Symbolernas betydelse... 2 2.2 Säkerhetsrelevanta begrepp... 2 3.0 Förvaring och transport...2 4.0 Beskrivning...3 4.1

Läs mer

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare EP T E K NI S K H ANDB OK Fläktförångare EP Innehållsförteckning Viktigt.......................................................................7 Transportkontroll......................................................7

Läs mer

Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08

Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08 Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08 Säkerhetsinformation Se till att ingen kan skada sig vid provmanövrering av en ventil utanför rörsystemet. Om ventilen

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

442C. Delad mekanisk patrontätning. Anvisningar för installation, drift och underhåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Referens för tätningsdata

442C. Delad mekanisk patrontätning. Anvisningar för installation, drift och underhåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Referens för tätningsdata 442C Delad mekanisk patrontätning Anvisningar för installation, drift och underhåll ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION, DRIFT och UNDERHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 Att tänka på... 2 2.0 Transport och förvaring...2

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Metallplåtssats Kommersiell åkgräsklippare i Z Master 2000-serien

Metallplåtssats Kommersiell åkgräsklippare i Z Master 2000-serien Form No. Metallplåtssats Kommersiell åkgräsklippare i Z Master 000-serien Modellnr 5-4790 78-56 Rev A Monteringsanvisningar Obs: Låt klipparremmen sitta kvar vid monteringen av denna sats. Klipparremmen

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS med EC-fläkt TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS Innehållsförteckning...........................................................................9 Transportkontroll........................................................9

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

9-140 ML6420A / ML6425A,B VENTILSTÄLLDON

9-140 ML6420A / ML6425A,B VENTILSTÄLLDON 9-140 / ML6425A,B VENTILSTÄLLDON AMA 8, UEC.13/14 PRODUKTINFORMATION BESKRIVNING Snabb och enkel installation Ingen injustering Låg energiförbrukning ML6420 Lastberoende ändlägeskontakter Returfjädersmodeller

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING 442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING Enkel Varför använda Chestertons delade tätningar? Patronkonstruktionen ger enklare installation

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Låsanordning för cylindermanöverdon. Installations-, underhålls- och driftsinstruktioner

Låsanordning för cylindermanöverdon. Installations-, underhålls- och driftsinstruktioner Låsanordning för cylindermanöverdon Låsanordning för cylindermanöverdon Installations-, underhålls- och driftsinstruktioner 6 B 70 sv 4/2015 2 6 B 20 sv Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 Delar och

Läs mer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. 37 SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet som krävs vid användning. Symbolerna

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer