Alkolås i verksamhetsbilar inom Vattenfall (Sverige)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkolås i verksamhetsbilar inom Vattenfall (Sverige)"

Transkript

1 Alkolås i verksamhetsbilar inom Vattenfall (Sverige) Nätverkskonferens, EBRID Piteå, Bakgrund Vattenfalls alkohol- och drogpolicy Var är vi idag? Erfarenheter Jan Berglund HR Norden

2 Bakgrund Vattenfalls alkohol- och drogpolicy Vattenfall ska ha alkohol- och drogfria arbetsplatser. Detta krav omfattar också entreprenörer, konsulter och inhyrd arbetskraft Alkoholfria arbetsplatser innebär en toleransgräns på högst 0,2 promille. Drogfrihet innebär att det är oacceptabelt med ickemedicinskt bruk av narkotika, narkotikaklassade läkemedel och dopingpreparat, på arbetet eller fritiden Vattenfall har grundinställningen att alkohol- och drogmissbruk ska bort så att medarbetaren kan vara kvar 2

3 Bakgrund Vattenfalls alkohol- och drogpolicy Drogtest ska ske före all extern nyanställning Drogtest kan också användas vid slumptestning, misstanke, rehabilitering eller i samband med olyckor och tillbud. Testerna utförs av företagshälsovården och proverna analyseras vid ackrediterat laboratorium. Vid representation och personalträffar gäller återhållsamhet med att bjuda på alkohol. Med återhållsamt menas 1-2 mellan-/starköl eller 2 glas vin i samband med måltid. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. Starksprit bör undvikas 3

4 Bakgrund - Alkolås i verksamhetsfordon Vattenfalls Svenska ArbetsMiljöRåd Rådet diskuterade på förslag från Lars Carlsson Unionen införande av alkolås i bilar inom Vattenfall. Rådet tillsatte en partsammansatt arbetsgrupp med uppgift att ta fram beslutsunderlag. Gruppens sammansättning; Jan Berglund HR Norden, Sammankallande/ordförande Lars Carlsson Unionen, Curt Andersson VSNAB (Fordonschef) 4

5 Bakgrund - Hur snabbt går alkohol ur kroppen Kroppen förbränner i genomsnitt mellan 1,5 och 2 centiliter 40-procentig alkohol i timmen. Så snabbt, eller långsamt, går det oavsett vad man gör. Att dricka starkt kaffe, bada bastu eller röra på sig gör alltså varken från eller till. Om man väger mer än genomsnittet går det en aning snabbare, och väger man mindre än genomsnittet går det långsammare. Mellanöl en flaska mellanöl (33 cl) ca 2 tim en burk mellanöl (50 cl) ca 3 tim Sprit en snaps (4 cl) ca 2,5 tim en halv flaska sprit (35 cl) ca 23 tim Starköl en flaska starköl (33 cl) ca 3 tim en burk starköl (50 cl) ca 4,5 tim Vin ett glas vin (15 cl) ca 2,5 tim en halv flaska vin (37,5 cl) ca 6,5 tim en flaska vin (75 cl) ca 14 tim ett glas starkvin (8 cl) ca 2,5 tim 5

6 Bakgrund - Vad är ett alkolås Ett alkolås är en typ av alkometer försedd med startspärr. Det finns någon form av handenhet i vilken man blåser. Handenheten kommunicerar - via sladd eller trådlöst - med en centralenhet i bilen. Denna utlöser en startspärr genom att bryta strömmen till startmotorn, bränslepumpen eller tändningen. Handenheten, som är försedd med ett utbytbart munstycke, mäter påverkan av alkohol över lagstadgad promillegräns. Ett seriöst alkolås med kvalitet är också utrustat med någon form av teknik mot manipulering, som känner av att det är en människa som blåser i alkolåset. Det ska inte finnas någon möjlighet att läsa av exakt promillehalt. Den mest exakta, och tyvärr ännu också dyrast, är den med bränslecell. 6

7 Bakgrund - Faktainsamling Transportbranschen Green Cargo, Dala Buss Energibranschen Borlänge Energi, Tekniska Verken i Linköping Vattenfall egna erfarenheter av alkolås (VSNAB och Västerbergslagen) Ebrid (Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor) Företagshälsovården (Previa m fl) Myndigheter och organisationer Regeringen/lag/kommittédirektiv Vägverket MHF Biltillverkare (ex v. VW, Saab, Volvo) 7

8 Transportbranschen Bakgrund - Faktainsamling, Företag, organisationer, myndigheter Green Cargo Stockholm, Dala Buss Borlänge, Energibranschen Borlänge Energi Borlänge, Vattenfall- VB bolagen Ludvika Tekniska Verken Linköping, Myndigheter och organisationer EBRID Stockhlm Karin Lindgren MHF Stockholm, Tomas Jonsson Previa Stockholm, Vägverket Borlänge, Information via hemsidan Biltillverkare (ex v. VW, Saab, Volvo) Regeringen/lag/kommittédirektiv 8

9 Bakgrund - Alkolås Ebrid, MHF, SAAB, Volvo EBRID (Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor) Inventeringslista över alkolås i energibranshen ( ) Borlänge Energi, Gävle Energi (beslut om att sätta in), Tekniska Verken i Linköping (i vissa fordon efter krav från beställare), Vattenfall Service Syd AB (belysningsbilar efter krav från beställare), Ö-vik Energi (ett lås installerat för test) Rådslag kring införande av alkolås 27 november 2006 OKG har monterat alkolås i grind intill aktivt område Teknikutveckling med avläsning via telemetri och sms rapport vid spärr MHF Tre märken speglar ner från handenhet till centralenhet, Dräger, Foxguard och WR3. Ny teknik med kortläsare (körkort) alt. kamera för säker identifikation (prototyper). Lösningar för ex vis effektbegränsning vid pos utslag finns (glesbyggd, skotrar) Privatpersoner kan få reducerad självrisk eller rabatt på försäkringen. Kommunikation via telemetri, SMS och GPS (prototyper). Avläsning via telemetri och stolpar testas. SAAB testade ny konstruktion hos MHF i Tibro V643 (företagshemlighet) Volvo säger sig ha alkolås som tillbehör 2007 och monterat i produktionen

10 Bakgrund - Erfarenheter från användande av alkolås Transportbranschen (ca 225 st) Green Cargo, (125 fordon, inkl. ledn. förmånsbilar) Dala Buss (Vägverksprojekt 50 %) (ca 100 bussar, inkl. VD förmånsbil) Energibranschen (ca 35 st) Borlänge Energi (Vägverksprojekt 50 %) (ca 13 fordon, sopbilar och en poolbil) Positiva Kunder, allmänhet, personalen (efter en viss tid). Trådlösa ger mindre spilltid Kunder, personalen samt i början lokala massmedia. Installation och skötsel i egen regi =korta åtgärdstider Personalen, i början från massmedia. Inga indikationer från sopbilarna. Negativa Personal neg 2-3 mån. Fast monterade lämna fordonet 1-1,5 h/6 mån Första märket hade kvalitetsproblem, byte gjordes då till WR2 Guardian. Ledningen har inte agerat vid alla indikationer i poolbilen. Tekniska Verken Linköping ( ca 5 tunga fordon, 1 bil) Vattenfall VSNAB (12 st vägbelysnings fordon) Västerbergslagen Energi (2 st ) Nya verksamhetsfordon fr o m 2006 Egna drivkrafter samt beställares krav. Installation/skötsel i egen regi Monterade efter krav från beställare. Har fungerat. Initiativ PO. Har fungerat. Ligger efter med instruktioner och en långsiktig policy. Inget negativt. Inget negativt 10

11 Bakgrund - Faktainsamling -Vägverket Alkohol, droger och trafik Alkohol, droger och trafik Sammanfattning: Alkoholen ökar riskerna i trafiken. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor har cirka 30 procent alkohol i kroppen, vid singelolyckor är det nästan hälften. Den här skriften sammanfattar fakta om kombinationen alkohol, droger och trafik. Publikation i fulltext: Författare: Utgivare: Vägverket Utgivningsdatum:

12 Bakgrund - Faktainsamling - Regeringen Öppna möjligheter med alkolås SOU 2006:72 Utdrag:. Ett krav på alkolås i alla nya personbilar som registreras i Sverige från och med 2012 och i alla lastbilar och bussar som registreras från och med 2010 förutsätter dock ett medgivande i någon form från EU. 12

13 Bakgrund - Kostnader för installation och drift Green Cargo, (125 fordon (främst tunga) samt ledningens förmånsbilar) Inköp ca sek/fordon (trådlösa Dräger och Alcolock) Montering ca 1000 sek/fordon och ca 400 sek/fordon och år för drift Dala Buss, Vägverksprojekt 50 %, (ca 100 bussar, inkl. VD s förmånsbil) Inköp ca sek/fordon (WR2) Montering ca 2000 sek/fordon och ca 1000 sek/fordon och år för drift Borlänge Energi, Vägverksprojekt 50 %, (ca 13 fordon, sopbilar och en poolbil) Inköp ca sek/fordon (WR1) Montering görs i egen regi och ca sek/fordon drift (kalibrering/tömning) Tekniska Verken i Linköping (i ca 5 tunga fordon samt en personbil) Inköp ca? (typ Foxguard) Montering och underhåll i egen regi Vattenfall - VSNAB (12 st belysningsfordon efter krav från beställare), Inköp ca sek/ fordon (Dräger, inköp/installation) Drift ca 1000 sek/år - VB Gruppen (nya verksamhetsfordon fr o m 2006, fn 2 st) Kostnader se ovan (Dräger) 13

14 Bakgrund - Fordonspark Vattenfall Personbilar Innehav ca Nya per år Verksamhetsbilar(fordon)* 1400 st */ st* */ Avskrivningstid 7 år (alla bilarna byts också i princip ut efter 7 år) 14

15 Bakgrund - Kostnader Kostnad per fordon, inköp och montering Verksamhetsfordon 1400 st x SEK= Summa ca SEK Driftskostnad per fordon, ca sek/fordon och år Verksamhetsfordon 1400 st x 1000 SEK = Summa ca SEK/år 15

16 Bakgrund - Summering Vad är vårt syfte Förare av våra fordon ska vara nyktra i enlighet med vår policy dvs Alkohol & drogfria arbetsplatser Rykte och renommé Alkolås är en garanti om nyktra chaufförer i våra fordon Teknikval Bränslecell som grundregel med rapporterings/ loggfunktion samt spegling till basenhet. Support och stödorganisation Teknisk support i egen regi alt extern (avtal med extern tillämpas idag) Verksamhetsfordon, innehav ca 1400 st* Tidplan för genomförande Successivt genom att nya verksamhetsfordon som köpes utrustas fr o m 1 jan 2007 */Avskrivningstid 7 år (alla bilarna byts också i princip ut efter 7 år) 16

17 Vattenfall i Sverige Alkolås i verksamhetsfordon VSNAB, 12 st vägbelysnings fordon, efter kundkrav VB Gruppen, 2 verksamhetsfordon, eget beslut Alla nya verksamhetsfordon som köps utrustas med alkolås (ca köps årligen) Ca 325 fordon är utrustade med alkolås. Viss kritik mot första generationen (blås o sug) nu blås (omprogrammering av inköpta). Tid för ny blåsning 30 min (standard) Nödstart, funktion finns som tillval (används där fordonen går i tunnelsystem). Jättebra som funktion, väldigt ovanligt med tekniska fel. Dekaler används ej. Något exempel på att alkolås varit en konkurrensfördel (kund; kommun) 17

18 Vattenfall i Sverige Alkolås i verksamhetsfordon Summering av erfarenheter 2010 När Vattenfall började diskutera införande av alkolås togs kontakter med några biltillverkare, SAAB, Volvo och Volkswagen. Den information som då lämnades var att det fanns lösningar för alkolås, som inom kort var klara att marknadsföras. Detta visade sig inte vara verkligheten, de lösningar som då var tänkta har inte kommit på marknaden. En framgångsfaktor är att Vattenfall inte var med i första skedet för utveckling av alkolås utan när beslutet togs 2007 fanns det tillförlitliga Alkolås på marknaden. Vattenfall valde Dräger alkolås som leverantör utifrån: Val och erfarenheter från andra företag och myndigheter, Genomförda tester, Eftermarknad och assistans och väl utbyggt nät för support, MHF och Vägverket klassade som: Typ: RP Nödstartfunktion monteras i de bilar som finns i riskområden tex bergtunnelsystem (nödutrymmning). Nödstarten är en brytare som slås till och sluter en strömkrets förbi alkolåset. Brytaren är plomberad med en tråd som är numrerad 18

19 Vattenfall i Sverige Alkolås i verksamhetsfordon Summering av erfarenheter 2010, fortsättning Vid extrem kyla är det en bra lösning att ta in handenheten över natten, All montering sker via uppdrag till billeverantören eller påbyggaren före bilen tas i drift. Vi skickar med 15 extra munstycken som reserv, då flera förare kör samma bil. Det har inte varit någon diskussion internt om införandet av alkolås i Vattenfalls bilar, alkolåsen har uppfattats positivt av medarbetarna. Ca 420 fordon är idag (maj 2010) utrustade med alkolås. 19

20 MHF Alkokåsnytt Nr

21 EU- ETSC- Alcolocks: a life saving technology Safe and Sober Talk in the European Parliament on 6 October 2010, 12:00-14:30 21

22 Arbetsmiljö & Hälsa Ebrid Nätverkskonferens Tack för visat intresse! Jan Berglund HR Norden Arbetsmiljö & Hälsa ; 22

Alkolås. Bilaga 6, version 2, 2006-10-09.

Alkolås. Bilaga 6, version 2, 2006-10-09. Bilaga 6, version 2, 2006-10-09. Alkolås Alkolås bygger på en teknik som gör att bilen inte går att starta om det finns alkohol i förarens utandningsluft. Förare som är påverkade av droger eller läkemedel

Läs mer

Kvalitetsprovning av alkolås

Kvalitetsprovning av alkolås Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 1 Redovisning avseende projektet Kvalitetsprovning av alkolås Nr EK50A2002:2645 inklusive beskrivning av en strukturmodell för klassificering

Läs mer

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Slutrapport till Skyltfonden Tomas Jonsson och Lars Olov Sjöström MHF 2013 2 INNEHÅLL 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning... 4 3. Bakgrund...

Läs mer

Volvo Personvagnar AB. Alkolås Slutrapport

Volvo Personvagnar AB. Alkolås Slutrapport Alkolås Slutrapport Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. UTVECKLING AV ALKOLÅSET... 3 3.1. LEVERANTÖR... 3 3.2. PROJEKTET... 4 3.3. INTEGRATION I BIL... 5 4. MARKNAD... 5 4.1.

Läs mer

11 Medborgarnas acceptans för alkolås

11 Medborgarnas acceptans för alkolås 11 Medborgarnas acceptans för alkolås MHF och Salus Ansvar har låtit SIFO göra en undersökning av attityder till frivillig installation av alkolås i privata bilar. Undersökningen genomfördes i februari

Läs mer

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net Mars 2010 Premiär för nyhetsbrev till arbetsmiljökommittéer i energibolag Tanken väcktes efter att nätverket för arbetsmiljöingenjörer och -samordnare i energibolagen hade bildats på försommaren 2009.

Läs mer

Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB. 28 April 2011 handlingar separat bilaga

Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB. 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB 28 April 2011 handlingar separat bilaga 2010 01 25 BORÅS LOKALTRAFIK UTVÄRDERING AV ALKOLÅSPROJEKT Alkolåsprojekt 2009 Borås Lokaltrafik

Läs mer

NÄTVERKSTRÄFF 19-20 OKTOBER 2005 I STOCKHOLM

NÄTVERKSTRÄFF 19-20 OKTOBER 2005 I STOCKHOLM NÄTVERKSTRÄFF 19-20 OKTOBER 2005 I STOCKHOLM Introduktion Till nätverksträffen har även externa gäster bjudits in. Därför inleds dagen med en presentation av nätverket. Loggan för nätverket är en traditionell

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lena Stengaard Administrativa enheten +46155247295 2013-10-23 HBN13-026-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden Landstingsstyrelsens

Läs mer

ska rädda saab & volvo

ska rädda saab & volvo Nr 5 september 2010 Årg 83 Bilarna som ska rädda saab & volvo Första jämförtesten mellan 9 5 och S60 Annons Behövs verkligen alkolås? 007.dialog Så ska NTF överleva 008.nyheter Dödstalen nära Nollvisionen

Läs mer

LEKANDE LÄTT MED NY ALKOLÅS- TEKNIK

LEKANDE LÄTT MED NY ALKOLÅS- TEKNIK Nr 5 september 2009 Årg 82 LEKANDE LÄTT MED NY ALKOLÅS- TEKNIK Bara att blåsa på ratten 7 sidor Tylösand- SPECIAL nu 13:e året! Husvagnsmässan Hela sverige talar om!!! ludvika fredag 18/9 kl 10-18, lördag

Läs mer

Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin

Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin Röster från tillverkningsindustrin Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin Jag tänkte att jag kanske kunde få samma lön som när jag var anställd, att det skulle vara fritt och att

Läs mer

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 PUBLIKATION 2008:31 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Titel: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Publikation: 2008:31

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Intresse för fordonsgas i Dalarnas län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresse för fordonsgas i Dalarnas län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 H Intresse för fordonsgas i Dalarnas län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan myndigheter,

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Passat Alltrack 4MOTION. Anpassad för svensk vinter.

Passat Alltrack 4MOTION. Anpassad för svensk vinter. En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 1 februari 14 Årg 87 STYR BILEN MED MOBILEN www.volkswagen.se Passat Alltrack 4MOTION. Anpassad för svensk vinter. Nu med ett riktigt generöst vintererbjudande.

Läs mer

Förstudie Electric Car Region

Förstudie Electric Car Region Förstudie Electric Car Region Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Förstudieupplägg... 4 Inventering potential elbilar... 5 Miljöbilspolicy... 6 Infrastruktur laddning... 6 Långsam laddning...

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Koncept. Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE

Koncept. Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE Innehållsförteckning Bilaga 1 IT-beslut på Förbundsmötet 2000 och 2001 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Omvärlden Kundnyttoanalysen

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer

Tekniska nämndens yttrande över revisionens granskningsrapport - efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor

Tekniska nämndens yttrande över revisionens granskningsrapport - efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor YTTRANDE 1 av 7 2015-02-06 Tekniska nämndens yttrande över revisionens granskningsrapport - efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor 1. Beställning av tjänsteresor av upphandlade leverantörer Tekniska

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3 Så funkar det. Syftet med det här dokumentet är att beskriva hur godstart.se fungerar hur vi får in pengar, hur de skänks vidare och vad allt detta innebär för dig som användare. Innehåll HUR GODSTART.SE

Läs mer