Långholmen - Frivillig incheckning på Kronohäktet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långholmen - Frivillig incheckning på Kronohäktet"

Transkript

1 Tensta Gymnasium Långholmen - Frivillig incheckning på Kronohäktet Vivianne Romanos, SP2E Miniprojekt om Långholmen Handledare: Frida Ekberger Spånga,

2 Innehållsförteckning Sid. 1) Inledning och frågeställning 2 2) Bakgrund 3 3) Metod och genomförande 4 4) Resultat Långholmens lokaler 4.2 Fängelsets utseende 4.3 Fångarnas framtid efter häktets förfall 5) Avslutande diskussion 5 6) Källförteckning 6 Eventuella bilagor 1 Bilder 7 2

3 1. INLEDNING Långholmen är en unik stadsdel, som är belägen i den centrala delen av Stockholm. Det som är det mest intressanta med denna ö är Kronohäktet. Detta fängelse byggdes successivt mellan åren Under denna period fanns tvåhundra celler i vilka kriminella levde i, i väntan på domstolsbeslut. Dock upphörde verksamheten Idag är det forna fängelset en gästvänlig bebyggelse. Numera är den en attraktion för museum besökare, hotellgäster och vandrarhemgäster. Även restauranger och mysiga kaféer finns tillängliga. Men vad var det egentligen som gjorde att fängelset kom att läggas ned, och vad hände med alla fångar? 1.1 Syfte Meningen med detta arbete om Kronohäktet på Långholmen är att upplysa om institutionens verksamhet, då och nu. Men också hur det kommer sig att anstalten är en av Sveriges mest anmärkningsbara. Anledningen till varför jag arbetar om just Långholmen, förutom det ovannämnda, är att ta reda på varför man valde att bygga fängelset, och sen lägga ner det? Dock vill jag även veta vad som innebar med brottslighet, som kunde leda till fängelse. Och hur definieras ordet idag? 1.2 Frågeställningar För att kunna nå dessa mål är jag i behov av besvarningar på mina frågetecken, vilka är: 1) Vad har hänt i Långholmens lokaler? 2) Hur har fängelset sett ut under åren, från sekelskiftet och framåt? 3) Vilka konsekvenser kom att uppstå för fångarna när fängelset lades ned? 2. BAKGRUND OCH TEORI Långholmen är, förutom en ö, även en stadsdel i centrala Stockholm. Det är en, som namnet antyder, långsmal holme (1380 meter x 405 meter) belägen mellan Kungsholmen och Södermalm. 1 Långholmen är dock mest känd för öns fängelse, som gick under samma namn. En gång för inte så länge sedan låg här ett trist, slitet och förfallet fängelse, som hyste mer eller mindre förhärdade brottslingar. 2 Långholmens centralfängelse är ett före detta fängelse i Stockholm. År 1724 inrättades ett spinnhus och ett rasphus på Långholmen. På 1860-talet byggdes Kronohäktet och 1880 invigdes Centralfängelset upphörde fängelseverksamheten. 3 I Sverige hade man spinnhus under hundra år, mellan årtalen 1724 och Användningen av dessa hus var att man till en början placerade lösdrivande kvinnor som fick ägna sig åt att spinna garn. Dock kom dessa hus att övergå till fängelser, för enbart kvinnor. Anstalten kallades även för förbättrings- och straffanstalt. Flertalet av de till en början 136 kvinnor, som kom att öka ordentligt med åren, blev intagna på fängelset för bland annat prostitution. Idag skulle man dock inte benämna det som sexhandel, utan under den tiden som spinnhus fanns tillägliga, ansåg man att så fort en kvinna haft samlag med en man, utan att vara gift med honom, betraktade man henne som prostituerad, och satte henne därför på anstalter som dessa

4 Andra satt även inne för snatteri eller stöld - vilket under den tiden kunde ge upp till livstid i fängelse, tiggeri på offentliga ställen, men även för att ha varit oförskämda och lata. En motsvarighet till detta var rasphus. Rasphus, arbetslösa män sattes i tvångsarbete med att tillverka färgpigment. 4 Först på 1860-talet byggdes Kronohäktet och 1880 vigdes Centralfängelset. I häktena på Centralfängelset skrevs särskilda dokument som gick under namnet Rullor. Rullor är ett register över fångarna, som ofta är i nummerordning, och användes för att hålla ordning på fångarna. Här antecknade man när fångarna kom in, vilket straff de fått och när de skulle frisläppas. Förutom register som dessa, finns det även fotografier som man tog på alla fångar. Dessa Fotorullor är upplagda på det datum när fången skulle släppas fri, om inget annat fastställts. Bilderna användes till, förutom att bland annat hålla reda på fångarna inne i fängelset, även för att meddela poliserna ute i landet att fången som tidigare suttit inne, är nu frisläppt. 3. METOD OCH GENOMFÖRANDE Mitt genomförande av detta arbete har grundat sig i ett hårt arbete av fördjupningar om det som kretsar runt Kronohäktet inom ramen av detta projektarbete. Mitt sätt att få fram information har varit genom att googla nyckelord om Långholmen och Kronohäktet på Internet. När jag väl erhållit information som jag tyckt varit upplysande har jag läst igenom den och sedan sparat både texten men också källan. Anledningen till att jag sparat texten är för att senare kunna ändra om den till mina egna ord, för att på så sätt bifoga in den som slutprodukt. Till en början hade jag endast ett blankt Word-dokument som jag senare kom att fylla ut med dessa ord. Uppsatsen är tänkt vara upplagd som mallen jag erhöll. 4. RESULTAT Eftersom jag ställde tre frågor..: 1) Vad har hänt i Långholmens lokaler? 2) Hur har fängelset sett ut under åren, från sekelskiftet och framåt? 3) Vilka konsekvenser kom att uppstå för fångarna när fängelset lades ned? skall jag nu besvara min frågor numrerade. 4.1 Långholmens lokaler Efter att ha byggt Kronohäktet på Långholmen i Stockholm under 1800-talets början, och rivit ned det strax efter att den sista fången lämnade fängelset, då verksamheten upphörde när den sista sektionen av fängelset tillslöts 1975, kom man att i två år renovera denna anstalt för att senare bygga upp ett modernt hotell och vandrarhem. Men innan det före detta fängelset blev ett vandrarhem och hotell hyrdes lokalerna ut till konstnärsateljéer. Byggnaderna renoverades och stod klara I majmånad under samma år invigdes Hotel Långholmen, som är belägen på samma ställe som där Kronohäktet låg. Även Långholmens läroanstalt håller till i rum som tidigare tillhörde fängelset. Alla celler som avskilt fångarna från omvärlden är restaurerade med trivsamma och funktionella rum med fashionabla möbler och de senaste teknologierna. Även dusch och WC handikappassande, finns tillägliga. 4 4

5 Bortsett från hotellet och vandrarhemmet är det forna fängelset även en konferensanläggning samt ett museum. 4.2 Fängelsets utseende Under åren har Kronohäktet varit allt ifrån ett spinnhus där kvinnor fick arbeta av sina synder med att bland annat spinna garn och hålla på med textil, ett rasphus där arbetslösa män straffades genom kroppsarbete för att de just var arbetslösa samt ett fängelse där kriminella avtjänade sina straff uppförde Kronohäktet att fungera som statens polis. Nu uthyrdes lokaler som konstnärsateljéer, men även affärer inom hotellbranschen påbörjades Fångarnas framtid efter häktets förfall Kronohäktets fångar förflyttandes till olika anstalter efter beslutet om en nedläggning av häktet. Till Hinseberg förflyttades kvinnorna varefter även männen förflyttades dit. Men eftersom fångarna var många fördelades de till andra häkten som Österåker anstalten samt Norrtälje anstalten. Anledningen till dessa fängelseurval var just för att de ligger i Stockholms närområde. Men värt att nämna är att internernas straffar inte påverkades av omplaceringen. 5. AVSLUTANDE DISKUSSION De viktigaste resultaten i min undersökning har varit förändringsprocessen av detta häkte. Anläggningen fungerade först som en uppfostrande skola för olydiga vuxna och sedan utvecklades den till ett avbestraffnings center för kriminella. Att den därefter ändrat fasad från motbjudande och kall till behaglig och mysig, detta i form av ett välkomnande hotell, är någonting väldigt ovanligt för ett fängelses karaktär. Jag kan tänka mig att en förfallen bebyggelse eller ett utkonkurrerat industriområde som organiseras till ett fängelse, men inte direkt tvärtom. Mina personliga reflektioner, som jag fått under arbetets gång, har fått mig att spinna vidare på djupare funderingar - om människorna. Hela konceptet med fängelsesystemet är bra i grunden. Att straffa folk för de brott de begått är någorlunda rättvist för offren. Men frågan är vad som händer med brottslingarna i fängelserna? Blir inte de offren av sin egen skörd? Vad får rättvisan för betydelse för dem? Min generella bild av fängelser är dystra och instängda. Klassisk fördom, antar jag. Att som fånge leva ett mänskligt liv kanske inte går i en cell. Man lever ett liv under ständigt uppsyn med hjälp av regelbundna rutiner, som är hopfogade av andra. Mobbning, utanförskap, tortyr och destruktiva tankar är någonting som förekommer på alla fängelser. Men fängelser emellan skiljer sig också åt beroende på statsordningen. Hur ett fängelse ser ut inuti beror på styret i landet. Är det demokrati, diktatur, vilken ideologi som råder, hur statistiken ser ut över kriminaliteten i landet eller vad anser medborgarna om exempelvis dödsstraff? Alla dessa faktorer spelar roll i hur ett fängelse styrs. Andra saker som har ett finger i spelet är fängelsedirektörens engagemang i sin verksamhet samt hur pass stor korruptionen är inom anstalten. Är fängelset grundad på mutor uppstår sprickor inom systemet mycket lättare. Hur just detta var på Kronohäktet har jag ingen kännedom om då jag inte funnit någon information om det. En annan personlig reflektion som jag hade innan var vad som krävdes för att hamna i ett fängelse och vad som krävs för att hamna i ett idag. Det jag fått reda på är att man förr kunde hamna bakom galler av att i princip bara vara lat och otrevlig i den offentliga utemiljön. Hade man som kvinna dessutom ett sexuellt umgänge med en utomstående man fick man som straff 5

6 att sitta inne i kåken. Att döda någon var i så fall ett ännu grövre brott. Idag ser det lite annorlunda ut då det mesta handlar om offret, och dennes situation i förhållandet till händelsen i fråga. Att vara lat och otrevlig är knappast ett brott som bestraffas med fängelseavtjäning. Att mörda en annan människa kan i vissa fall inte vara ett bra motiv för fängelse exempelvis straff milda nationer i västvärlden. Att däremot ha en kroppslig kontakt med någon utanför ett giftermål kan besvaras med stening i vissa strikt religiösa stater i exempelvis arabstaterna. 6. KÄLLFÖRTECKNING Specifikt dokument på webbplats (elektroniska källor) , kl. 09: , kl. 08: , kl.15: , kl.14: , kl.14: , kl. 08:47 Mänsklig källa: Rådfrågning av bibliotekarien på Tensta Gymnasium. Karta över en geografisk biten av Långholmen. 6

7 pg En bild över Långholmen. En detaljering av en rulla, arkivmallar om de straffade. rg_565205_w250.jpg En blå dörr till cell. 0/hIx-gycqud4/s320/l%C3%A5ngholmen.jpg&imgrefurl=http://hmhellberg.blogspot.com/2007/11/stockholmvar-jdrigtkallt.html&h=320&w=320&sz=21&hl=sv&start=27&tbnid=5qrYZRddWzlzqM:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/ images%3fq%3dl%25c3%25a5ngholmen%26start%3d20%26gbv%3d2%26ndsp%3d20%26hl%3dsv%26sa %3DN Ett inrett förre detta cellrum. 7

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken Sofia Hansen Hässleholms Tekniska Skola HTS Hässleholm 2010-01-25 Historia B Grundaren till Skånska Ättikfabriken Wilhelm Wendt En lokal hjälte för Perstorp? Författare: Sofia Hansen INT2 Handledare: Jessica

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät Räddningsverket Rapport CRS Rosersberg Magnus Svensson SmO-5 Box 4090 Kurs: Systematiskt säkerhetsarbete 195 04 Rosersberg Datum: 2007-01-15 Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Läs mer

Kriminella nätverk. Fucked for Lifes etablering i Kramfors

Kriminella nätverk. Fucked for Lifes etablering i Kramfors Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 470 Kriminella nätverk Fucked for Lifes etablering i Kramfors Anna-Karin Arvidsson Malin Isaksson Rapport

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Handledning. Så får vi det bra på jobbet. Ett kompletterings- och handledningsmaterial

Handledning. Så får vi det bra på jobbet. Ett kompletterings- och handledningsmaterial Handledning Så får vi det bra på jobbet Ett kompletterings- och handledningsmaterial 1 2 Bakgrund Studiecirkelmaterialet Så får vi det bra på jobbet är framtaget i EU-projekt Lys, kompa och funka som genomfördes

Läs mer

ORGANISATION & LEDARSKAP

ORGANISATION & LEDARSKAP Välkommaskolan Projektarbete 1997-10-23 ORGANISATION & LEDARSKAP JENNY HANSSON LINA NORDMARK E2 Kontaktperson: Åke Bärling Handledare: Eva Martinsson 1 SAMMANFATTNING Birgitta Palo Johansson Vi är två

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Brott och Straff Nu och då

Brott och Straff Nu och då LÄRARPROGRAMMET Brott och Straff Nu och då En studie av hur elever i årskurs åtta upplever en historisk upplevelsedag Författare: David Gustafsson & Linda Pros Examensarbete 15 hp Avancerad nivå Höstterminen

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

DEN LIVSLÅNGa AVGIFTNINGEN BEHANDLING, LÄCKAGE OCH MISSBRUK

DEN LIVSLÅNGa AVGIFTNINGEN BEHANDLING, LÄCKAGE OCH MISSBRUK DEN LIVSLÅNGa AVGIFTNINGEN BEHANDLING, LÄCKAGE OCH MISSBRUK AV METADON, SUBOXONE och subutex KRiminellas revansch i samhället DEN LIVSLÅNGa AVGIFTNINGEN BEHANDLING, LÄCKAGE OCH MISSBRUK AV METADON, SUBOXONE

Läs mer

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie.

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Bilaga 1 Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Klamydiainfektionerna har under senaste åren ökat i antal i Sverige. Bakterien, chlamydia trachomatis,

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Ibland är vi så styrda här på förskolan på något vis Pedagogers medvetenhet om den styrning som de utövar i den fria leken

Ibland är vi så styrda här på förskolan på något vis Pedagogers medvetenhet om den styrning som de utövar i den fria leken EXAMENSARBETE Hösten 2010 Lärarutbildningen Ibland är vi så styrda här på förskolan på något vis Pedagogers medvetenhet om den styrning som de utövar i den fria leken Författare Madelen Ek Sara Möllerström

Läs mer