LINKÖPINGS UNIVERSITET. Affärsjurist. med ekonomi och Europa i fokus. LiU EXPANDING REALITY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS UNIVERSITET. Affärsjurist. med ekonomi och Europa i fokus. LiU EXPANDING REALITY"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Affärsjurist med ekonomi och Europa i fokus LiU EXPANDING REALITY

2 Affärsjurist med ekonomi och Europa i fokus Linköpings universitet har två affärsjuristutbildningar: Affärsjuridiska programmet och Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Utbildningarna är femåriga, underdelade i kandidat- och masterstudier. Grundstudierna avslutas efter tre år med en affärsjuridisk kandidatexamen, därefter följer två år fördjupningsstudier, där studenterna specialiserar sig inför det framtida yrkesvalet. Utbildningarna avslutas sedan med en affärsjuridisk masterexamen. Affärsjuristens yrkesroll genomgår förändringar. Det räcker inte att ha breda juridiska kunskaper och god förmåga att analysera och lösa juridiska problem. Samarbetsförmåga blir allt viktigare. Man ska kunna bedöma ekonomiska effekter av juridiska beslut och juridiska effekter av ekonomiska beslut. De affärsjuridiska programmen lär studenterna att samarbeta över yrkesgränser, argumentera för sin ståndpunkt och omsätta de juridiska kunskaperna i praktiken. Affärsjuridiska programmet består huvudsakligen av kurser i civilrätt, redovisning och finansiering. Samverkan mellan ämnena sker i gemensamma projekt som tar hänsyn till både ekonomiska och juridiska aspekter på en gemensam fråga. Flera kurser såsom Juridisk och ekonomisk företagsanalys eller Associationsrätt med ekonomisk inriktning återspeglar denna integration mellan ekonomi och juridik. Parallellt med programmets kurser i juridik och ekonomi studeras också kommunikation, retorik och förhandlingsteknik. På både svensk och internationell arbetsmarknad är efterfrågan stor på jurister med kunskaper om utländsk rätt. En affärsjurist som vill arbeta internationellt måste också ha goda kunskaper i språk och kännedom om affärs- och rättskulturer i andra länder. Affärsjuridiska programmet med Europainriktning lär studenterna samarbeta över kulturgränser och använda de juridiska kunskaperna i ett internationellt sammanhang. Studenter kan välja att läsa en fransk eller en tysk inriktning. Förutom språk- och samhällsstudier får studenterna kunskaper om fransk, respektive tysk juridik och affärskultur.

3 Specialisering. Under masterstudierna (år 4 och 5 av affärsjuristutbildningen) väljer studenterna att specialisera sig efter de egna intressena. Specialiseringskurser är till exempel EU:s inre marknad, Lex mercatoria, Skadeståndsrätt, Företagsförsäkringsrätt, Upphandlingsrätt, Företagsskatterätt, Internationell skatterätt, Aktiebolagsrätt, Civilprocessrätt, Skiljeförfarande och förhandling, Komparativ rätt, Finansiella instrument, Affärsetik. Utlandsstudier. Under masterstudierna har studenterna även möjlighet att under minst en termin läsa vid ett utländskt universitet. De affärsjuridiska programmen har utbytesavtal med universitet i Frankrike och Tyskland (Strasbourg, Freiburg im Breisgau med flera). Affärsjurister från Linköpings universitet har en bred arbetsmarknad. Studenterna finner anställning i varuproducerande företag, inte minst större exportbolag, eller i tjänsteföretag som banker, försäkringsbolag, fastighetsbolag, revisionsbyråer, mäklarföretag, detalj- och partihandel, transport och spedition. Andra möjligheter är branschorganisationer, intresseorganisationer och internationella organisationer. Skatteförvaltningen, affärsdrivande verk och landsting anställer också affärsjurister. Företagskontakter och praktik. Universitetet ger de teoretiska kunskaperna, företagen ger erfarenheterna. Under fjärde terminen etableras kontakter mellan studenter och fadderföretag. I slutet av femte året på utbildningen praktiserar studenterna sedan på ett företag eller en myndighet som de själv väljer. Här lär studenterna använda sina teoretiska kunskaper från utbildningen i praktiken, samtidigt som de söker första jobbet.

4 Affärsjuridiska programmet ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 Immaterialrätt (7,5 hp) Finansiell ekonomi (7,5 hp) Rättsteori och Affärsrätt (30 hp) Straffrätt och ekon. brott (7,5 hp) Arbetsrätt (7,5 hp) Finansiell planering (7,5 hp) Kredit- och obeståndsrätt (15 hp) Valbara kurser (15 hp) Skatterätt (15 hp) Valbara kurser (15 hp) Fastighetsrätt (7,5 hp) Masteruppsats i affärsrätt (30 hp) Offentlig rätt / EU-rätt (12 hp) Redovisning (15 hp) Juridisk och ekonomisk företagsanalys (15 hp) Valbara kurser (30 hp) Möjlighet till utlandsstudier (30 hp) Avtalsrätt (18 hp) Associationsrätt med ekonomisk inriktning (15 hp) Kandidatuppsats i affärsrätt (15 hp) Praktik (15 hp) Juridik Nationalekonomi Företagsekonomi

5 Affärsjuridiska programmet med Europainriktning ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 Immaterialrätt (7,5 hp) Finansiell ekonomi (7,5 hp) Kredit- och obeståndsrätt (15 hp) Valbara kurser (15 hp) Rättsteori och Affärsrätt (30 hp) Fransk / Tysk kommunikation och rättskultur I (15 hp) Finansiell planering (7,5 hp) Skatterätt (15 hp) Valbara kurser (15 hp) Fastighetsrätt (7,5 hp) Masteruppsats i affärsrätt (30 hp) Offentlig rätt / EU-rätt (12 hp) Redovisning (15 hp) Fransk / Tysk kommunikation och rättskultur II (15 hp) Utlandstermin (30 hp) Möjlighet till valbara kurser (30 hp) Avtalsrätt (18 hp) Associationsrätt med Europainriktning (15 hp) Kandidatuppsats i affärsrätt (15 hp) (Utlands)praktik (15 hp) Juridik Nationalekonomi Företagsekonomi Fransk / Tysk fackspråk

6 Efter studierna vad händer sen? Karin Thorzén Jag tror aldrig man tröttnar på att vara affärsjurist eftersom det alltid finns en möjlighet till professionell utveckling, antingen genom att byta inriktning eller genom att fördjupa sig inom ett visst område. Karin Thorzén tog sin affärsjuridiska examen våren 2008 och har sedan dess arbetat som bolagsjurist på Westinghouse Electric Sweden AB. Arbetet är väldigt varierande och ingen dag är den andra lik. En stor del av min tid går åt till att skriva, granska, tolka och förhandla avtal för olika typer av inköp, försäljning, samarbeten och forskning etc. Utöver det så svarar jag på frågor från olika avdelningar inom det svenska bolaget, t.ex. anställningsrelaterade frågor, exportfrågor, bolagsrättsliga frågor, myndighetsfrågor, immaterialrättsliga frågor och frågor i samband med företagsförvärv mm. Därtill får jag avtal för granskning och andra frågor från Westinghousebolagen runt om i Europa. Jag hanterar särskilt de frågor som kommer från det tyska bolaget eftersom jag valde att inrikta mig mot tysk juridik och affärskultur under min utbildning. Utöver det europeiska samarbetet arbetar jag och mina svenska kollegor i nära samarbete med bolagsjuristerna vid det amerikanska huvudkontoret. Vi håller också kurser för andra avdelningar på företaget, innehållande exempelvis koncernens interna riktlinjer för avtalsskrivning eller bolagsrättsliga frågor såsom firmateckning. Några av de bästa sakerna i mitt arbete är att jag får jobba med så många olika människor, t.ex. ingenjörer, ekonomer, försäljare, företagsledare och därmed får lära mig saker som ligger utanför juridiken men som jag måste förstå för att kunna göra ett bra jobb. Jag får också resa en del och samarbetar mycket med Westinghouse-jurister i andra länder och får en förståelse för andra lagar och rättssystem. Alexander Johansson Efter min examen stod många dörrar öppna för mig, såväl inom den ekonomiska världen som den juridiska. Vissa arbetsgivare hade ännu inte hunnit vänja sig vid att det finns andra juristutbildningar än Jur kand, men det har inte varit något stort problem för mig. Linköpings universitet har ett bra rykte och det märks! Alexander Johansson tog sin affärsjuridiska examen 2008 och arbetar i dag som jurist på Swedbank Juristbyrå. Han arbetar med att hjälpa bankens kunder med olika sorters juridiska problem. Det kan vara allt från bolagsförvärv till fastighetsaffärer. Det handlar ofta om att förebygga risker och att hjälpa kunder till så bra och fördelaktiga avtal som möjligt. I mitt arbete får jag träffa människor och jag känner ofta att jag får vara till stor nytta för våra kunder. Min utbildning är den grundläggande plattform som hela mitt juridiska kunnande vilar på. Utan min utbildning skulle jag inte kunna arbeta med det jag gör överhuvudtaget och jag skulle inte heller ha lika många värdefulla kontakter.

7 Teresia Almgren Utbildningen har gett mig så mycket mer än juridiken. Jag har lärt mig att lösa problem, värdera information, föra resonemang och dra slutsatser. Allt är mycket användbart i mitt arbete som chef. Teresia Almgren, sektionschef på Skatteverket i Norrköping, tog sin affärsjuridiska magisterexamen Hon arbetar i dag som chef för en avdelning vid Skattekontoret i Norrköping. Hennes arbete består bland annat av att planera, leda och följa upp verksamheten på sin avdelning. Hon har personalansvar för 18 medarbetare och ingår i skattekontorets ledningsgrupp. LiU var det bästa val jag kunde göra! När jag flyttade till Linköping från Göteborg kände jag inte någon, men jag hittade nya kompisar nästan direkt. Linköping är en underbar studentstad med bra studentliv och cykelavstånd till allt man behöver. Olof Andersson Jag upplevde att det var relativt lätt få jobb inte bara för mig, utan även för mina kurskamrater. Att avsluta studierna med en praktikperiod ger också en mer arbetslivsorienterad erfarenhet att stå på, vilket jag upplevt som positivt. Olof Andersson tog examen Därefter gjorde han praktik vid Justitiedepartementets enhet för associationsrätt och fastighetsrätt. Sedan 2008 arbetar han som handläggare på Försvarsdepartementet. Jag arbetar i huvudsak med materielförsörjningsfrågor kopplade till Flygvapnet. Det innebär att jag ansvarar för beredningen och uppföljningen av regeringsärenden kopplade till Försvarsmaktens flygförband och deras materiel. Som exempel kan nämnas den fortsatta utvecklingen av JAS 39 Gripen och anskaffningen av nytt helikoptersystem. Dessutom ansvarar jag för myndighetsstyrningen av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (f.d. Pliktverket). Som affärsjurist har jag ett brett spektra av olika karriärmöjligheter i arbetslivet. Utbildningen ger en stabil och högst relevant grund att stå på för en mängd olika arbeten; dels för att det är en god juristutbildning, dels tack vare det proaktiva och systematiska arbetssätt som utbildningen förmedlar.

8

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Språk, kommunikation och journalistik

Språk, kommunikation och journalistik Språk, kommunikation och journalistik XXXprogrammet 2 Innehåll Journalistik och medieproduktion 5 Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Språk,

Läs mer

Personal och arbetsliv 180 hp

Personal och arbetsliv 180 hp Personal och arbetsliv 180 hp Viktig kunskap bred bas Kan du tänka dig ett samhälle utan arbete? Det är svårt eftersom arbete utgör en central del av samhället och har stor betydelse för ditt och andra

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

Civilingenjör i Informationsteknologi

Civilingenjör i Informationsteknologi LINKÖPINGS UNIVERSITET Civilingenjör i Informationsteknologi En modern civilingenjör som kan mer än teknik LiU EXPANDING REALITY Ett civilingenjörsprogram med det lilla extra Civilingenjörsprogrammet i

Läs mer

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Jurist utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram Handelshögskolan i Stockholm Ekonomie kandidatprogram Resan börjar här Vill du utveckla dina talanger och förmågor och använda dem till viktiga saker? Då kanske Handelshögskolan är något för dig. Handelshögskolan

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006

UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006 DATA BIBLIOTEK INFORMATION EKONOMI TEKNIK PEDAGOGIK UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006 TEXTIL VÅRD Högskolan i Borås 65 program 96 kurser 11 588 studenter 30 professorer 1 rektor Omslagsbilden: Regnkollektionen

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Så tränas ditt självförtroende

Så tränas ditt självförtroende - en tidning från Stiftelsen Företagsam Så tränas ditt självförtroende Jobba med övningsföretag i klassen - för dig som gillar praktiskt arbete Lär dig mer om handelsbranschen - gör uppdrag på praktikplatsen

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Intresserad av Matematik?

Intresserad av Matematik? Matematiska Institutionen 2 1 n f x y sin x + y 2 2 ),( = x 2 y 2 + Intresserad av Matematik? cos 2 xd x Γ x 1 t ( x) = t e d t 0 Intervjuer med yrkesmatematiker från Åbo Akademi VART LEDER STUDIER I MATEMATIK?

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

Handelshögskolan i Göteborg

Handelshögskolan i Göteborg Handelshögskolan i Göteborg utbildningar i ekonomi och juridik 2012 2 Handelshögskola unlimited Handelshögskolan i Göteborg erbjuder fler perspektiv och många valmöjligheter för dig som vill läsa ekonomi

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

Innehåll. Inledning 3. Joel Rydh arbetar som utredare 5. Emma Johannisson är på väg ut i arbetslivet 6. Shima är student på Polisutbildningen 8

Innehåll. Inledning 3. Joel Rydh arbetar som utredare 5. Emma Johannisson är på väg ut i arbetslivet 6. Shima är student på Polisutbildningen 8 Innehåll Inledning 3 Joel Rydh arbetar som utredare 5 Emma Johannisson är på väg ut i arbetslivet 6 Shima är student på Polisutbildningen 8 Peter Ström skolar om sig till polis 10 Polisutbildning med internationella

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2014 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2014 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2010 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Skanskagymnasiet. Nyhet 2015. Arkitekturprofil. Teknikprogrammet för framtidens arbetsledare

Skanskagymnasiet. Nyhet 2015. Arkitekturprofil. Teknikprogrammet för framtidens arbetsledare Skanskagymnasiet Nyhet 2015 Arkitekturprofil www.skanska.se/skanskagymnasiet Skanskagymnasiet Teknikprogrammet för framtidens arbetsledare Praktik på Skanska Jobb efter fjärde tekniska året Vidare studier

Läs mer