1 Slutanvändarguide för installation. 1.1 Installera SmartDashBoard och SmartLog (Smart Console R77.20)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Slutanvändarguide för installation. 1.1 Installera SmartDashBoard och SmartLog (Smart Console R77.20)"

Transkript

1 Innehåll 1 Slutanvändarguide för installation Installera SmartDashBoard och SmartLog (Smart Console R77.20) Installera SmartEvent (baserat PC-klienten: Smart Console NGSE) How to log in SMS Based one time passwords Använd Smart Dashboard (Se brandväggsregler) Använd SmartLog (Se trafikloggar) Använd Smart Event Installera SmartEvent Använd SmartEvent Rapporter i SmartEvent Ladda ner SmartConsole (två olika versioner beroende på funktion) Ladda ned program för SmartDashboard och SmartLog (SmartConsole R77.20) Ladda ned program för SmartEvent NGSE (SmartConsole NGSE)...31

2 1 Slutanvändarguide för installation 1.1 Installera SmartDashBoard och SmartLog (Smart Console R77.20) Installationsanvisning för dig som har Telia Firewall och ska få åtkomst till brandväggsregler via PC-klienten Smart Console och funktionen Smart Dashboard i den klienten. Har du beställt åtkomst till trafikloggar (tillval) så ska du även välja att installera funktionen SmartLogs under installationen. Steg 1: Ladda ned installationsfilen för Smart Console R77.20 till din hårddisk. Starta installationen genom att dubbelklicka på den nedladdade filen. Se bild 1. Bild 1. Steg 2. En välkomstsida visas. Klicka på Next.

3 Bild 2. Steg 3. Acceptera licensvillkor genom att klicka på Next. Bild 3 Steg 4. Vald installationsmapp visas. Fortsätt genom att klicka på Next.

4 Bild 4. Bild 5. Nu kan du välja installationstyp. Välj Custom. Bild 5 Steg 6. Välj komponenterna SmartDashbord (som låter dig se brandväggsregler). Har du beställt Trafikloggar som tillval i tjänsten så markerar du också SmartLog and SmartView Tracker. Marker inga andra val! Klicka på Install.

5 Bild 6. Step 7. Nu installeras programvaran. Installationsförloppet presenteras. Bild 7. Steg 8. Nu är programvaran Smart Console och dess valda komponenter installerade å din dator.

6 . Bild 8 Steg 9. Öppna önskad programmodul i mappen Checkpoint SmartConsole R I SmartDashboard hittar du brandväggsregler. I Smart Log når du dina Trafikloggar. Se separata guider för tips om användning av dessa programmoduler. Bild 9.

7 1.2 Installera SmartEvent (baserat PC-klienten: Smart Console NGSE) Steg 1. Starta installationen genom att klicka på nedladdad installationsfil. Bild 1-Installation Steg 2. Om du saknar Microsoft Visual C++ stöd på din dator så initieras en nedladdning och installation av det. Bild 2-MS VisualC

8 Steg 3. Välkommen. Klicka på Next Bild 3-Next

9 Steg 4. Godkänn Villkor. Klicka på Next. Bild 4- Accept

10 Steg 5. Installationsväg. Ange om du vill installera på annan plats än rekommenderad. Bild 5- Install-path

11 Steg 6. Välj endast att installera SmartEvent. (Ska du installera SmartLog så ska du göra det med SmartConsole R77.20 istället). Bild 6- Components

12 Steg 7. Vänta. Nu görs installationen.. Bild 7-Wait

13 Steg 8. Tack. Installation klar Bild 8 ThankU Step 9. Starta SmartEvent genom att leta upp programmet I programmenyn och i mappen Checkpoint SmartConsole NGSE SmartEvent NGSE Bild 9-StartApplication

14 1.3 How to log in SMS Based one time passwords För att kunna logga in och använda pc-klienten så måste du använda dina kontouppgifter som du har i Surf Manager och du måste ha accessrättigheter för att kunna logga på och använda de specifika applikationerna: SmartDashboard, SmartEvent och/eller SmartLog. Gör så här. Steg 1. Fyll i dessa uppgifterna Användarnamn: Ditt anmvändarnamn i Surf Manager Password: Ditt fasta lösenord i SurfManager Server name: IP- adressen till den server du ska ansluta till (SmartDashboard server i detta fallet. Bild X Login.

15 Steg 2. Felmeddelande. Ignorera detta! Då PC-klienten tyvärr i inte ger stöd för autentiseringmed hjälp av engångslösenord så kommer du att få ett felmeddelande efter att du i steg 1 har angett ditt användar -id och fasta lösenord och servernamn.. Ignorera felmeddelandet! Steg 3. Ange ditt engångslöenord och logga in. Ange nu ditt engångslösenord som skickats till din mobiltelefon. Nu blir du korrekt inloggad och vald pc-klient startar. Viktigt att IP-adressen till servern är korrekt d.v.s. den IP-adress som du har fått levererad separat från Telia. Saknar du den? Ta kontakt med Telia via kundportalen Surf Manager och be om aktuella uppgifter.

16 1.4 Använd Smart Dashboard (Se brandväggsregler) Denna guiden ger tips för hur du använder SmartDashboard. SmartDashboard är en programmodul i PC-klienten SmartConsole R SmartDashboard ingår i tjänsten Telia Firewall Gen 2. Här listas lite enkla steg för att komma igång och några tips. Steg 1. Går till programmenyn och starta SmartDashboard R77.20 Bild 1. Steg 2. Nu startar SmartDashBoard. Logga in med ditt användar-id, lösenord och IP-serveradressen till er SmartDashboard server i tjänsten. Efter felmeddelande så anger du engångslösenordet som skickas till din mobil. Bild 2.

17 Steg 3. Nu öppnas huvudfönstret i SmartDashboard. I SmartDashboard klienten kan du bl.a. de aktuella brandväggsreglerna och andra policies som är implementerade för olika tillvalstjänster. I den övre menyn kan du från vänster välja att titta närmare på: Brandvägg Applikationskontroll och URL-filtrering (tillval) Threat Prevention (Antivirus och Antibot) (tillval) IP-Sec-VPN (tillval) Övriga flikar är inte relevanta. Välj t.ex. Brandvägg och klicka på Policy så visas driftsatta brandväggsregler.

18 LÄGG TILL MER DETALJERAD INPUT OM SMART DASHBOARD 1.5 Använd SmartLog (Se trafikloggar) Denna guiden ger tips för hur du använder SmartLog. SmartLog är en programmodul i PCklienten SmartConsole R För att kunna använda SmartLog måste ni ha beställt tillvalstjänsten trafikloggar. Här listas lite enkla steg för att komma igång och några tips. Steg 1. Går till programmenyn och starta SmartLog R77.20 Bild 1. Steg 2. Nu startar SmartLog. Logga in med ditt användar-id och lösenord. Och efter felmeddelande så anger du engångslösenordet som skickas till din mobil. Bild 2.

19 Steg 3. Nu öppnas huvudfönstret i SmartLog. I bilden nedan väljer vi att lyfta fram några huvudfunktioner: Favoriter, Flytta framåt och bakåt bland dina sökkriterier Inmatningsfält för sökkriterier Fördefinierade frågor Tidslinje för sökfrågor Information om markerad log Loggar Bild 3.

20 4. Favoriter Bild 4 Under Favoriter kan du hitta Favoriter avseende sökningar m.m. 5.2 Exempel på sökfråga Genom att sätta markören i sökfönstret så visas historik på tidigare gjorda sökningar.

21 5.3 Rensa sökfråga Klicka här om du vill ta bort en sedan tidigare definierad sökfråga. 5.4 Tidsfönster fråga Här kan du välja vilket tidsfönster som ska gälla för den aktuella sökningen. 5.5 Sök kriterier Längst ned hittar du fördefinierade sökkriterier som du kan välja att utgå ifrån.

22 5.6 Frågesyntax TO BE DESCRIBED

23 1.6 Använd Smart Event Installera SmartEvent Denna guiden ger tips för hur du använder SmartEvent. SmartEvent är en programmodul i PC-klienten SmartConsole NGSE. För att kunna använda SmartEvent måste ni ha beställt tillvalstjänsten Händelselogg. SmartEvent möjliggör för dig att följa händelser och skapa rapporter. Här listas lite enkla steg för att komma igång och några tips. Steg 1. Går till programmenyn och starta SmartEvent NGSE Bild 1. Steg 2. Nu startar SmartEvent. Logga in med ditt användar-id och lösenord. Och efter felmeddelande så anger du engångslösenordet som skickas till din mobil. Se separat guide för detta vid eventuella problem med inloggning. Bild 2. Steg 3. Nu öppnas huvudfönstret i SmartEvent.

24 1.6.2 Använd SmartEvent Efter lyckad inloggning så öppnas huvudfönstret i SmartEvent. Här kan du titta på händelser utifrån olika funktioners perspektiv i den övre menyn: Översikt Applikationskontroll och URL-filtrering (om ni har de tillvalstjänsterna) Threat Prevention (antivirus och botnetskydd) (om ni har de tillvalstjänsterna) Vyn Översikt Bild EventsOverView

25 Vyn Applikationskontroll och URL-filtrering Bild Events-URL-App-Query Här kan du söka på händelser för Applikationskontroll och URL-filtrering utifrån olika sökbegrepp. Vyn Threat Prevention (Antivirus, Botnetskydd) Bild Threat Prevention sökning

26 Här kan du söka på händelser för Antivirus och Botnetskydd utifrån olika sökbegrepp Rapporter i SmartEvent Översikt rapporter Klicka på fliken Reports. Här kan du skapa rapporter baserat på vad du väljer att ta med och för vilken tidsperiod som rapporten ska omfatta.

27 Skapa rapport Steg 1. Klicka på knappen Generate då öppnas ett fönster som i bilden ovan. Här kan du anpassa filtreringen vald tidsperiod och avseende vad du vill ha med i rapporten. Bild X Reports-Generate Steg 2. Välj önskad tidsperiod. Bild Y. Välj önskad tidsperiod

28 Steg 3. Anpassa filtrering. Vi väljer att exemplifiera genom att klicka på Destination. Bild Y. Reports-Generate-Filter Steg 4. Välj vad du vill filtrera på! Bild P. Val av destination i filtrering i rapport.

29 Steg 5. Vi valde internal_network. Klicka när du är klar på OK. Bild L. Val av filtrering Steg 6. När du är klar med eventuella anpassningar i filtret. Klicka på Generate. Bild B. Skapa rapport Steg 7. Nu skapas en rapport. Ett fönster visas som indikerar det. Bild O. Rapport skapas.

30 Steg 8. Rapport klar. 1.7 Ladda ner SmartConsole (två olika versioner beroende på funktion) Instruktion: Telia.se. Vi behöver ett flöde som gör det enkelt för kund att förstå vilken version av SmartConsole som de behöver ladda ned för att kunna använda SmartDashboard, SmartLog respektive SmartEvent samt ange systemkraven för de båda klienterna Ladda ned program för SmartDashboard och SmartLog (SmartConsole R77.20) För att kunna se brandväggsreglerna i din brandvägg så behöver du installera SmartDashboard vilket är en del av installationsklienten SmartConsole R SmartLog (tillval) installerar du också med denna version av SmartConsole. Se separat installationsguide för mer information. Systemkrav SmartConsole R77.20 Ölk Lköj Ölk ökj Hämta SmartConsole R77.20 Ladda ned SmartConsole R77.20 här >> (LÄNK till nedladdningsbar.exe fil)

31 1.7.2 Ladda ned program för SmartEvent NGSE (SmartConsole NGSE) Har du beställt tillvalstjänsten Händelselogg i Telia Firewall så kan du använda funktionen SmartEvent. SmartEvent ger möjlighet att analysera händelser och skapa rapporter via en PC-klient. Se separat installationsguide för mer information. Du hämtar klienten här. Systemkrav SmartConsole NGSE Ölk Lköj Ölk ökj Hämta SmartConsole NGSE Ladda ned SmartConsole NGSE här >> (LÄNK till nedladdningsbar.exe fil)

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC INTRODUKTION Vår nya Citrix-lösning är nu klar för våra användare. När ni har fått detta e-mail så innebär det att ni nu har möjlighet att använda

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Introduktion till Tidbokaren

Introduktion till Tidbokaren Introduktion till Tidbokaren Innehållsförteckning Introduktion... 3 Logga in... 3 Bokningar... 4 Registrera en aktivitet... 4 Ändra, uppdatera eller ta bort aktivitet... 5 Gör en bokning... 5 Administrera

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 9 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.0 Sidan 2 av 9 Innehåll Hur man beställer inlästa läromedel för abonnemangskunder... 3 Logga

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3

Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3 Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3 Innan du startar installationen kontrollera att din dator uppfyller systemkraven, se System requirements: http://desktop.arcgis.com/en/desktop/latest/get-started/system-requirements/arcgis-desktopsystem-requirements.htm

Läs mer

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. 0 FAST TID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 1

Läs mer

Family Tree Maker World Express Hjälp

Family Tree Maker World Express Hjälp Family Tree Maker World Express Hjälp Välkommen Grattis till valet av Family Tree Maker för att upptäcka och bevara din släkts historia. Programmet är snabbt och enkelt att använda för den som precis börjat

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet CADvent Plug-in till MagiCAD

lindab vi förenklar byggandet CADvent Plug-in till MagiCAD CADvent Plug-in till MagiCAD Version 1.5 Innehållsförteckning CADvent Plug-in till MagiCAD... Fel! Bokmärket är inte definierat. Manual för Lindab CADvent Plug-in till MagiCAD... 3 Almän information...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Logga in på tjänsten WordFinder Logga in på ditt konto på WordFinder om du har personligt konto Har du redan ett personligt konto på WordFinder,

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 1 Inloggningssida http://intagning.nykoping.se 1. Högst upp till vänster har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina

Läs mer

Detta beror på att SuperOffice applikationen inte kommer åt någon av de tre komponenterna som krävs för att kunna logga in.

Detta beror på att SuperOffice applikationen inte kommer åt någon av de tre komponenterna som krävs för att kunna logga in. Efter inloggning så kommer detta felmeddelande upp. Följt av detta. Detta beror på att SuperOffice applikationen inte kommer åt någon av de tre komponenterna som krävs för att kunna logga in. Sidan 1 av

Läs mer

Så synkar du alla Google-kalendrar

Så synkar du alla Google-kalendrar Så synkar du alla Google-kalendrar STEG FÖR STEG Google calendar-användare som har mer än en kalender stöter snabbt på patrull när de försöker synka till iprylen. Vi visar tricket som löser problemet.

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer