Roslags Näsby scoutkårs Handbok i scouting En guide för scouter och föräldrar 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roslags Näsby scoutkårs Handbok i scouting En guide för scouter och föräldrar 2012/2013"

Transkript

1 Roslags Näsby scoutkårs Handbok i scouting En guide för scouter och föräldrar 2012/2013 Version nr 1 1

2 Hej och välkomna till Roslags Näsby scoutkår! Med det här häftet vill vi ge information och svar på frågor som scouter och föräldrar kan ha om scouterna och kåren. Häftet innehåller mycket information men vi hoppas att det ändå är ett enkelt och snabbt sätt att hitta information på. Och kanske få en insikt om hur scouterna fungerar. Tanken är att häftet ska fungera både som en första information och sedan som en upplagsbok om man undrar något senare. Uppslagsorden är inte alfabetiskt sorterade utan tematiskt samlade. Längst bak finns ett alfabetiskt register att söka i. Det här är första gången vi trycker detta häfte och ambitionen är att det ska uppdateras varje år. Så kom gärna med kommentarer om vad ni tycker om det, bra som dåligt till Hälsningar Kårstyrelsen i Roslags Näsby Version nr 1 2

3 Innehåll Organisation... 4 Scouting... 4 Förbund... 4 Distrikt... 4 Kår... 4 Åldersindelning... 4 Avdelning... 4 Patrull... 4 Medlemskap... 5 Medlemskap... 5 Prova-på-möten... 5 Medlemsavgift... 5 Försäkring... 5 Avdelningen... 5 Avdelningsledare... 5 Termin... 5 Närvaro... 5 Terminsprogram... 5 Hajk... 6 Scoutklädsel och utrustning... 6 Scoutskjorta... 6 Halsduk... 6 Märken... 6 Utrustning... 6 Kåren Roslags Näsby scoutkår... 7 Kåraktiviter... 7 Läger... 7 Ledare och funktionärer... 7 Föräldrar... 8 Kårstyrelse... 8 Yard - Scoutgården... 8 Ekonomi... 8 Försäljning... 8 Information... 9 Organellet... 9 Hemsidan... 9 E-postlistor... 9 Kontakt... 9 Version nr 1 3

4 Organisation Scouting Scouting är en internationell organisation och enbart i Sverige finns det ca scouter. Scouterna grundades i England 1907 och spred sig sedan snabbt över världen. Efter drygt 100 år är det en stark ungdomsorganisation som finns i de flesta av världens länder. I scouterna lär man sig nya saker genom att pröva dem, istället för att läsa sig till hur man ska göra, och man utvecklas som människa genom att hela tiden testa sin egen förmåga. Denna metod kallar vi för learning by doing eller lära genom att göra på svenska. En av scoutingens metoder är friluftsliv varför stora delar av scoutprogrammet är förlagt utomhus. Som scout får du vänner för livet och skapar även minnen för livet. Förbund I Sverige fanns det fram till 2012 fem scoutförbund. Vi tillhörde Svenska scoutförbundet (SSF), som är det största av de fem och även det som är politiskt och religöst obundet. Förbundet har en sammanhållande roll för kårerna och det utvecklar nya program, utbildningar och står för stadgarna som scoutkårerna följer. Från 2012 har alla förbundet bildat ett förbund med namnet Scouterna. Distrikt Sverige är indelat i flera olika scoutdistrikt fördelade geografiskt över hela landet. Vi tillhör Roslagens scoutdistrikt, där de sydligaste kårerna finns på Lidingö och den nordligaste i Östhammar. Distriktet är till för att underlätta kårernas arbete t.ex. ordna samarbete mellan kårer, gemensamma arrangemang, ge ledarutbildningar, som ledarna i kårerna kan gå, och samt sprida information. Kår Vår kår heter Roslags Näsby scoutkår och har ca 130 medlemmar. Kåren grundades 1958, så för några år sedan firade vi vårt 50-årsjubileum. Kåren består av flera avdelningar och leds av en styrelse. Kåren äger Scoutgården på Stockholmsvägen. Åldersindelning Inom scouterna finns det fyra ålderskategorier (grenar): spårarscout (8-9 år), upptäckarscout (10-11 år), äventyrarscout (12-14 år) och utmanarscout (15-18 år). Därefter blir man ledare men också Roverscout (18-25) Avdelning Scoutverksamheten sker i första hand på avdelningsnivå. En avdelning består av scouter. Varje vecka under terminen, en viss fast dag, har avdelningen avdelningsmöten. För att avdelningen ska fungera finns det ett antal ledare och assistenter som förbereder och genomför avdelningsmötena. De flesta mötena sker på scoutgården men möten kan också ske på andra platser i Täby eller Stockholmsområdet om det passar mötet bättre. Varje avdelning har ett namn t.ex. Gnagarna, Tättingarna och Sleipner. Patrull Patrullen är en lite grupp scouter som arbetar tillsammans och är en viktig del inom scoutmetoden. En patrull brukar bestå av 4-7 scouter och inom avdelningen kan det finnas 4-5 patruller. Som scout hör man till en speciell patrull och det är i den som man göra många av aktiviteterna på avdelningsmötet. Patrullerna har namn som bygger på avdelningsens namn, t.ex. Sleipner: Tor, Oden, Freja. Version nr 1 4

5 Medlemskap Medlemskap Man ansöker om medlemskap genom att fylla i en medlemsansökan, som delas ut av ledarena, oftast vid det första mötet. Den ska lämnas in så snart som möjligt och efter tredje mötet registreras ansökan och därefter betalar man en medlemsavgift. Vill man avsluta sitt medlemskap ska man alltid kontakta sin avdelningsledare och meddela detta och då avregistreras man så snart som möjligt. Säger man inte till kvarstår man tills vi har hört något annat och riskerar få hem medlemsfakturor till trots att man lämnat kåren. Prova-på-möten Som ny scout har man alltid tre avdelningsmöten på sig för att testa om scouting är någon för en innan man måste bestämma sig och betala medlemsavgiften. Medlemsavgift Medlemsavgiften i kåren är för närvarande 500 kr per termin för scouter upp till 14 år. För utmanarscouter och ledare är medlemsavgiften 250 kr/225 kr per termin. Avgiften faktureras två gånger om året, i början av respektive termin. Fakturan skickas ut via förbundet som tar in avgiften och skickar den vidare till kåren. Den största delen av avgiften går tillbaka till kåren och en liten del till förbundet och bit till distriktet. Avgiften gäller för verksamhetsåret Försäkring I medlemsavgiften ingår en försäkring som täcker scouterna under den tid de är på scoutgården och de aktiviteter de gör under scouttiden. Försäkringen gäller också för de vuxna som deltar tillfälligt som ledare under aktiviteter. Mer om försäkringen går att läsa på förbundets hemsida, Avdelningen Avdelningsledare På en avdelning finns det ett antal ledare och assistenter. Ledare är de som är över 18 år och assistenter kan vara både under och över 18 år. En av ledarna på avdelningen är avdelningsledare och det är den personen som har huvudansvaret för verksamheten på avdelningen. Kan ibland förkortas med AL. Termin Scoutåret går terminsvis, som skolans år. Höstterminen börjar i september och avslutas gemensamt med julavslutning i december. Vårterminen går från januari till början av juni. Det går bra att börja scouterna nästan närsomhelst under terminen. Närvaro Närvaron är inte obligatorisk, men självklart ser vi gärna att man deltar i så många möten och aktiviteter som möjligt. Har man inte möjlighet att vara med är det bra om man meddelar avdelningens ledare att man inte kan komma. Terminsprogram I början av varje termin delar avdelningsledarna ut ett program som visar vad som kommer hända under terminen. Alla avdelningsmöten står med några ledord för temat på mötet. Dessutom står hajker, kåraktiviter och andra händelser med. Läs igenom programmet noga för Version nr 1 5

6 vissa datum och veckodagar kan avvika från det vanliga. Programmet finns på hemsidan och på anslagstavlan på scoutgården. Hajk En hajk är detsamma som en övernattning och sker oftast lördag till söndag. För de yngre innebär det att man sover över i en stuga medan de äldre sover utomhus i vindskydd oavsett väder. Det brukar vara ett tillfälle per termin, kan vara flera ibland. Det brukar tas ut en hajkavgift som täcker mat och hyra för helgen. Scoutklädsel och utrustning Scoutskjorta Alla scouter i Sverige bär en och samma scoutdräkt. Scoutskjortan har sedan länge varit ett grundplagg, men numera finns det flera olika sorters plagg som räknas till scoutklädseln. Scoutskjortan är en viktig symbol för scouterna och avsedd att skapa en gemenskap. Scoutskjorta är klädseln på alla veckomöten samt övrig scoutverksamhet så som tävlingar och avslutningar. På skjortan syr man på olika märken för att man ska se vart man hör, vad man har gjort och vad man har varit med om. Det finns skisser på hur märkena ska sitta så kan man fråga ledarna om var märkena ska sitta. Scoutskjortan köps på nätet via Börja med att köpa en scoutskjorta till den nya scouten. Ju äldre barnet blir kan klädseln kompletteras med andra plagg. Vänta med att köpa tills scouten har deltagit i sina testmöten så att skjortan inte köps i onödan. Till skjortan hör ett antal märken som visar bl.a. vilken kår och vilket distrikt vi tillhör. Dessa märken köps via kåren och brukar säljas på vissa avdelningsmöten eller kontakta ledarna så kan de ordna vid andra tillfällen också. Halsduk Halsduken är en också en del i scoutdräkten. Det finns dels en standardhalsduk, som alla scouter i Sverige kan använda. De flesta kårer väljer dock att använda en egen halsduk som kårtillhörighet. Roslags Näsbys halsduk är vinröd med vitt kantband på vänster sida. Halsduken rullas och hålls ihop med en sölja, som ofta tillverkas av scouten själv vid något av avdelningens möten. Har man ingen sölja kan man använda en gummisnodd eller liknande tills man får en riktig. Halsduks- och märkespaket säljs av kåren för 150 kr. Det brukar ske en bit in på terminen. Avdelningsledarna informerar när tillfället är. Märken Utöver de märken som sitter som grund på skjortan tillkommer det varje år flera märken som ska sys på skjortan. Det handlar om märken som scouterna tar utifrån intresse eller märken från hajker och läger som man varit med på. Intressemärken sys fast på vänster ärm och deltagandemärken på höger ärm. Skiss för hur märkena ska sitta finns på webben. Utrustning En scout behöver en viss basutrustning men det mesta är inget utöver de man behöver för andra aktiviteter. Några saker kanske behöver inhandlas men köp inte det värsta och häftigaste grejerna oftast behövs inte det. Vid hajker och läger delas det alltid ut en packningslista som stöd för vad man behöver ha med sig. Följ den så mycket som möjligt, det finns oftast en tanke bakom om varför man ska ha med sig just de sakerna som står på listan. Har ni frågor om utrusningen så prata med ledarna på avdelningen, de har erfarenheter av vad som fungerar eller inte. Version nr 1 6

7 Kåren Roslags Näsby scoutkår Kåraktiviter Under terminen förekommer flera aktiviteter som är gemensamma för hela kåren. Oftast är föräldrar och syskon välkomna att delta. Återkommande kåraktiviteter: Kårstart en måndag i augusti/september kl 19:00 på Yard, scoutgården. Alla, nya som gamla scouter, samlas för att starta terminen. Man välkomnas av sina avdelningar och det informeras om terminen. Föräldrar är välkomna att titta på. Kårstämma en söndag i september eller oktober. Årsmötet för kåren, alla medlemmar har rösträtt på mötet och alla andra har närvarorätt. På mötet behandlas det föregående årets handlingar, det beslutas om årets budget och kårstyrelsen väljs. Kretstävlingarna en lördag eller söndag i oktober i Täbyskogarna. Scoutkårerna i Täby samlas för att tävla med varandra och se vem som vinner vandringspriset. Scouterna tävlar i olika scoutgrenar i patruller och det är en chans att öva på vad man lärt sig på mötena och att träffa andra scouter. Det brukar vara en uppskattad dag för scouterna och de föräldrar och syskon som också deltar. Julavslutning en kväll i december. Alla scouter, ledare och familjer samlas för att vara med om luciatåg, utdelning av märken och annat, efteråt gemensam fika. Vinterspelen en söndag i februari. En gemensam vinteraktivitet för scouter och familjer. Roslagens dag söndag i april/maj, någonstans i Roslagen. Alla scouter i Roslagens scoutdistrikt samlas för att tävla med varandra i olika scoutgrenar. Patrullerna och avdelningarna tävlar inom respektive gren. Föräldrar och syskon är välkomna att delta. Kåravslutning sker i början av juni. Alla scouter och familjer träffas för ceremoniell avslutning på året. Kan kombineras med andra aktiviteter som Kårmarknad eller med pic-nic och gemensam aktivitet. Läger Varje sommar brukar Roslags Näsby åka på läger under en vecka, (kortare för spårarscouterna). Lägret kan antingen vara bara med kårens egna scouter eller tillsammans med andra kårer. Lägerplatsen kan vara i Stockholmsområdet eller längre bort, även utomlands. Platser som vi varit på under de senaste åren är Stockholms skärgård, Hemavan, Skåne, Huddersfield i England och Kandersteg i Schweiz. En lägervistelse kan kosta från 500 kr till kr. Vi ser gärna att så många som möjligt får uppleva lägerveckor, anser man att man har svårt att ha råd så hör av er så försöker vi hjälpa. Ledare och funktionärer Inom kåren arbetar många ledare och funktionärer ideellt. Många är ledare på de olika avdelningarna. Andra arbetar med att ta hand om material, scoutgården eller sitter i styrelsen. När en scout fyllt arton år invigs den som ledare i Scouterna. Som ledare har man också möjlighet att delta i olika ledarutbildningar som Scouterna arrangerar. Vill du som vuxen börja med scouting är du välkommen att komma med oss! Version nr 1 7

8 Föräldrar Som förälder är man varmt välkommen att delta i verksamheten. Vi ser gärna att man deltar på något sätt, antingen regelbundet eller någon enstaka gång för att få en bild av verksamheten och prova på hur det går till. Det finns olika sätt att göra detta på, t.ex. kan man vara tillfällig funktionär under tävlingar, vara assistent på avdelningen vid några möten per termin, delta vid städdagar eller vara med i styrelsen eller vara annan kårfunktionär som försäljningsansvarig. Vi vill ha en nära kontakt med föräldrarna för det ger oss bättre möjligheter att skapa en bra verksamhet för scouterna. Kårstyrelse Kåren styrs av en kårstyrelse på ca 10 personer. Ordförande i styrelsen är kårordföranden som leder mötena, styrelsemötena äger rum var fjärde vecka. Då avhandlas de projekt som kåren har haft och kommer ha. Funktioner som finns i styrelsen är t.ex. kassör, sekreterare, informatör, tävlingsansvarig och utbildningsledare. För att komma i kontakt med styrelsen hänvisar vi till hemsidan där den aktuella kårstyrelsen finns. Yard - Scoutgården Scoutgården, eller Yard som den också kallas ibland, ligger sedan 1979 vid Stockholmsvägen 128, infart via Olympiavägen. Huset består av två sammansatta baracker som tidigare stod på annan plats. Huset kräver en hel del underhåll. Det löpande sker under året vid städdagar och liknande, men samtidigt görs också större insatser. Under 2000-talet har vi gjort flera stora insatser, målat om på utsidan, lagt nytt papp på taket, köpt en ny värmepanna, byggt om pentryt och nu senast helrenoverat ingångshallen till scoutdelen. Det mesta har gjorts genom ideella insatser från scouter, ledare och föräldrar. Städdagarna sker en gång per termin, varje gång är två av scoutavdelningarna och deras föräldrar ansvariga för att städningen blir gjord, inbjudan kommer innan. Det behövs alltid saker till scoutgården, så hör gärna av er till oss om ni har något som ni tror kunde passa oss. Just nu letar vi t.ex. efter överskåp till kök och diskmaskin. Vi hyr ut den ena delen av Scoutgården, Uthyrningsdelen. Lions Täby har varit hyresgäster hos oss sedan 1979 och har ibland hjälpt till med underhållet, de har sina möten där ca en onsdag i månanden. Vi hyr också ut till idrottsklubbar och andra scoutkårer. Vi hyr ut inte ut till födelsedagsfester. Ekonomi Kåren finansierar sin verksamhet till största del med avgifter från medlemmarna och aktivitetsbidrag från Täby kommun. En del av pengarna går till avdelningarna så att de kan sin bedriva verksamheten där och resten används till underhåll av scoutgården och gemensamma aktiviteter och anskaffning av material. Försäljning Två gånger om året har vi en organiserad försäljningsaktivitet. I oktober/november är det försäljning av scouternas julprodukter och i april är det majblommor som säljs. Det är helt frivilligt att sälja för scouterna. De scouter som säljer får provision på sin försäljning. Största delen av pengarna går dock till välgörenhet och en del av vinsten får kåren behålla och är ett viktigt tillskott i kassan. Version nr 1 8

9 Information Organellet är kårens egen tidning. Där finns berättelser om vad som hänt på avdelningarna och information om kommande aktiviteter. Numera kommer tidningen endast ut elektroniskt. Den skickas ut på avdelningarnas e-postlistor och finns på hemsidan. Hemsidan Adressen till är Där finns inbjudningar och annan aktuell information. Varje avdelning har en egen sida med terminsprogram och kontaktuppgifter till ledare. Det finns också ett stort bildarkiv från våra olika aktiviteter. Vi finns även på Facebook där vi också försöker sprida information. E-postlistor Varje avdelning använder sig av e-postlistor för att snabbt och enkelt nå ut med information till föräldrar och scouter. Se till att din adress registreras så du får den relevanta informationen. Kontakt Kontakta oss gärna om ni har frågor av olika slag så försöker vi svara så gott vi kan. Antingen går det bra att kontakta ledarna på avdelningen eller ta kontakt med någon i styrelsen per telefon eller e-post. Register Avdelning 4 Avdelningsledare 5 Avdelningsmöten 4 Distrikt 4 Ekonomi 8 E-postlistor 9 Funktionärer 8 Försäkring 5 Försäljning 8 Föräldrar 8 Hajk 6 Halsduk 6 Hemsidan 9 Julavslutning 7 Kontakt 9 Kretstävlingarna 7 Kår 4 Kåraktiviteter 7 Kåravslutning 7 Kårstart 7 Kårstyrelse 8 Kårstämma 7 Learning by doing 4 Ledare 8 Läger 7 Medlemsavgift 5 Medlemskap 5 Märken 6 Märkesförsäljning 6 Närvaro 5 Organellet 9 Packningslista 6 Patrull 4 Prova-på-möten 5 Roslagens scoutdistrikt 4 Roslagensdag 7 Roslags Näsby scoutkår 4 Scoutförbund 4 Scoutgården 8 Scouting 4 Scoutklädsel 6 Scoutskjorta 6 Spårarscout 4 Svenska scoutförbundet 4 Termin 5 Terminsprogram 6 Upptäckarscout 4 Utmanarscout 4 Utrustning 6 Vinterspelen 7 Yard 8 Åldersindelning 4 Äventyrarscout 4 Version nr 1 9

10 Version nr 1 10

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI...

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... Verksamhetsplan 2015 1 INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... 7 2 1. PLANENS SYFTE Planen skall

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012. Styrelsen har haft 9 möten under året, varav 1 var konstituerande efter årsmötet och 1 var via mail.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012. Styrelsen har haft 9 möten under året, varav 1 var konstituerande efter årsmötet och 1 var via mail. Säters scoutkår ansluten till Scouterna VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012 Styrelse Ordförande: Jörgen Erlandsson Vice ordförande: Edvin Premberg Sekreterare: Karolina Pallin Kassör: Lars Jungermann

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sätra scoutkår Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sid 1 (7) STYRELSEN Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice

Läs mer

Vikingen nr 2 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.

Vikingen nr 2 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Vikingen nr 2 2008 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Kårstyrelsemötesprotokoll

Kårstyrelsemötesprotokoll Kårstyrelsemötesprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 20141215 Scoutstugan KS 3 2014 Deltagare Närvarande Ordförande Gillis Nordin Vice ordförande Sekreterare Ledamöter Ulrika Wikman Anna Linde Anna Nordin

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

13. Ställningstagandemärke. 1. Förbundsmärke. 2. Åldersgruppsmärke. 4. Förtjänstmärken. 3. Patrullmärke. 5. Ledarutbildningsbevis. 6.

13. Ställningstagandemärke. 1. Förbundsmärke. 2. Åldersgruppsmärke. 4. Förtjänstmärken. 3. Patrullmärke. 5. Ledarutbildningsbevis. 6. Märkesplacering på scoutskjortan I detta dokument finns en detaljerad guide för var de olika märkena ska sitta. Klicka på namnet för de märke på skjortan ni vill ha mer information om. För att komma tillbaka

Läs mer

Märkessystemet inledning

Märkessystemet inledning Dokument från 1999 Märkessystemet inledning Värmdö jöscoutkår vill att alla scouter ska få samma baskunskaper i de olika grenarna, oavsett vilken avdelning de tillhör. Det som här beskrivs från venska

Läs mer

Djursholms Scoutkår. Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap

Djursholms Scoutkår. Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap Djursholms Scoutkår Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap Innehåll Välkommen... 2 Du som ledare... 3 Redo för livet... 4 Om det inte är roligt, är det inte scouting... 4 Scoutmötet... 6 Mötesmallen... 7 Hajk...

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Scoutmärken och dess användning EQUMENIA SKÅREKYRKAN SAMMANSTÄLLT AV HELENE HELGESSON HÄLLMAN

Scoutmärken och dess användning EQUMENIA SKÅREKYRKAN SAMMANSTÄLLT AV HELENE HELGESSON HÄLLMAN 2016 Scoutmärken och dess användning EQUMENIA SKÅREKYRKAN SAMMANSTÄLLT AV HELENE HELGESSON HÄLLMAN Inledning Inom equmenia Skårekyrkans scoutverksamhet har det inte funnits någon samlad information om

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING 1 UNGA SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE Scouterna ger över 65 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det

Läs mer

Placering av märken KFUK-KFUM

Placering av märken KFUK-KFUM Placering av märken KFUK-KFUM HÖGER ÄRM FRAM VÄNSTER ÄRM Sektionsnamn Nationella EFS Sektionsmärke Förbundsmärke Distriktsnamn Kårnamn Roverscout Världsförbund Sjöscoutmärke Europa Utbildning WWF SVERIGE

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Grafisk Profil. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Grafisk Profil. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Grafisk Profil Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Mars 2015 INTRODUKTION Introduktion Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds kommunikation Detta dokument är en handbok och ett hjälpmedel för att skapa en enhetlig

Läs mer

Regler och bestämmelser för DM i Dacke scoutdistrikt

Regler och bestämmelser för DM i Dacke scoutdistrikt Sidan 1 av 6 Regler och bestämmelser för DM i Dacke scoutdistrikt REGLER TID ARRANGÖR TÄVLINGSLEDNING DELTAGARE INBJUDAN EKONOMI MAT ANMÄLAN ÅTERBETALNING KLÄDSEL MEDFÖLJANDE LEDARE Reglerna påvisar de

Läs mer

Vikingen nr 5 2004. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm.

Vikingen nr 5 2004. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Vikingen nr 5 2004 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du kanske har varit med om någonting

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Scoutdräkten. Översikt:

Scoutdräkten. Översikt: Scoutdräkten För att visa vad en scout kan, vad den har varit med om och vilken nivå (ålder) scouten är på används märken. Det finns i huvudsak fyra olika sorters märken; basmärke, bevismärke, frimärke

Läs mer

Vikingen nr 1 2012. Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin.

Vikingen nr 1 2012. Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin. Vikingen nr 1 2012 Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin. Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 93 70 snarast

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 395

Kårstyrelsens sammanträde nr 395 1 Datum Justerat datum Protokoll 2013-04-07 2013-05-13 Kårstyrelsens sammanträde nr 395 Datum: 2013-04-07 Tid: 15:00 Plats: Pettersberg Närvarande: Åsa Jonsson, Fredrik Jonsson, Peter Gustafsson, Kjell

Läs mer

Gemensamma åldersgrupper

Gemensamma åldersgrupper Gemensamma åldersgrupper Samhället förändras och vi med det! Vi tar tillvara de erfarenheter som gjorts under våra första 100 år och förpackar det vi gör på ett attraktivt sätt för dagens barn och unga.

Läs mer

Styrelsemöte 2009-03-16

Styrelsemöte 2009-03-16 Styrelsemöte 2009-03-16 Närvarande 23 Mötets öppnande 24 Föregående protokoll Gustaf Allmér fram till 26, Maria Hanström, Thomas Neumann, Åsa Neumann, Ragnar Sjögren, Karin Söderberg och David Wikander.

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19 Scouterna Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Förord Syftet är att beskriva de rutiner och förhållningar som gäller inom kåren gällande ekonomi och redovisning. Innehållet revideras av kårstyrelsen

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Brevet hem Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Hej! Välkommen som scout eller förälder i Sköndals land- och sjöscoutkår. Detta brev är till för att du som nybliven

Läs mer

Föredragslista för Roverrådets höststämma 2013. 1. Mötets öppnande.

Föredragslista för Roverrådets höststämma 2013. 1. Mötets öppnande. Föredragslista för Roverrådets höststämma 2013. 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av sekreterare. 4. Val av justerare och eventuella rösträknare. 5. Fastställande av röstlängden. 6.

Läs mer

Kärna scoutkår Ledarhandbok 2016/2017

Kärna scoutkår Ledarhandbok 2016/2017 Kärna scoutkår Ledarhandbok 2016/2017 Kärna scoutkår tillhör Nordöstra Götalands Scoutdistrikt och riksorganisationen Scouterna. Kåren bildades 24/10 1930. I dagsläget har kåren runt 120 medlemmar. Kärna

Läs mer

ROSLAGENS DAG Söndagen den 14 maj. Fågelöudde, Lidingö

ROSLAGENS DAG Söndagen den 14 maj. Fågelöudde, Lidingö och årets arrangörer Norra Lidingö Sjöscoutkår, Lidingö-Bodals Sjöscoutkår samt Lidingö-Breviks Sjöscoutkår hälsar alla hjärtligt välkomna till ROSLAGENS DAG 2017 PM Datum: Plats: Söndagen den 14 maj Fågelöudde,

Läs mer

Handlingar. Mälarscouternas kårstämma 2013. Mälarscouterna Karsviks Hage malarscouterna.se 08-872460. 168 55 Bromma

Handlingar. Mälarscouternas kårstämma 2013. Mälarscouterna Karsviks Hage malarscouterna.se 08-872460. 168 55 Bromma Handlingar Mälarscouternas kårstämma 2013 Innehållsförteckning Förslag till dagordning... 3 Motioner... 4 Motion 1, AL och Ledarutbildningen Scout... 4 Motion 2, Låset i Östergården... 4 Valberedningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut sida 1(11) Verksamhetsberättelse och bokslut för perioden 1 september 2013 31 augusti 2014 Beslutad av kårstämman ht 2014 Kårens jubileumsmärke då kåren firade 60 år under 2014 Organisationsnummer: 91

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Joakim Blomqvist Sekreterare: Roger

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Ordföranden har ordet. Nr 2, vårterminen 2014. I detta nummer:

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Ordföranden har ordet. Nr 2, vårterminen 2014. I detta nummer: ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 2, vårterminen 2014 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Discovery-hajk! - Gästabud 25 april! - Sommarlägret! - Utställning i Åkermyntans bibliotek -

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan

Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan KS/ledarsamlings-protokoll original 080813 Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan Närvarande: Jessica Andersson, Olle Andersson, Axel Gunnarson, Stefan Gustafsson,

Läs mer

Aktivitetskatalog. Equmenia Linghemskyrkan. Detta häfte innehåller...all information om våra verksamheter...terminsprogram...

Aktivitetskatalog. Equmenia Linghemskyrkan. Detta häfte innehåller...all information om våra verksamheter...terminsprogram... Aktivitetskatalog Equmenia Linghemskyrkan Detta häfte innehåller......all information om våra verksamheter...terminsprogram...kontaktuppgifter Höstterminen 2016 V ä l k o m m e n t i l l L i n g h e m

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera vuxen

Metodhäfte: Rekrytera vuxen Metodhäfte: Rekrytera vuxen Innehållsförteckning Sexstegsmetoden Mina nätverk 4 Engagemang 5 Steg 1 5 Steg 2 Steg 7 Steg 4 7 Steg 5 7 Steg 8 Föräldramöte Förberedande möte Under föräldramötet Följ upp

Läs mer

AIRNEWS. Poängtera. #51 September I DETTA NUMMER: Höstkursen / Luftaporträttet / Julös

AIRNEWS. Poängtera. #51 September I DETTA NUMMER: Höstkursen / Luftaporträttet / Julös AIRNEWS #51 September 2014 Poängtera I DETTA NUMMER: Höstkursen / Luftaporträttet / Julös INLEDANDE ORD 1 Häftigt! Otroligt! Vad hände? Vad gjorde du för två år sedan? Jag virkade mössor, Scoutade som

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 417 Mötesdatum: 2015-04-12 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen

Kårstyrelsens sammanträde nr 417 Mötesdatum: 2015-04-12 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen PROTOKOLL KS Datum: 2015-04-20 (5) Justerat: nnnn-nn-nn Kårstyrelsens sammanträde nr 417 Mötesdatum: 2015-04-12 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen Närvarande: Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson,

Läs mer

BRÄMHULTS SCOUTKÅR BORÅS BRÄMHULTS SCOUTKÅRS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BRÄMHULTS SCOUTKÅR BORÅS BRÄMHULTS SCOUTKÅRS VERKSAMHETSBERÄTTELSE BRÄMHULTS SCOUTKÅRS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-2016 Styrelsen för Brämhults scoutkår Scouterna riksorganisationen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 09 01 2016 08 31.

Läs mer

TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010

TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010 TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010 Välkomna till Torns KFUK-KFUM scoutkår Sedan 1955 har barn och ungdomar samlats i Vallkärra för att delta i vår scoutverksamhet. Axelgård är sedan snart 30 år

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Antagen 2014-11-16 Sida 1/14 Innehållsförteckning 1. Vision 2. Ekonomi 2.1. Principer för budgetering 2.2. Rambudget 2015 2.3. Landstingsbidrag och distriktsavgift 2.4. Finansiella

Läs mer

Verksamhetsberättelse för året 2013/2014 Roslags Näsby scoutkår

Verksamhetsberättelse för året 2013/2014 Roslags Näsby scoutkår Verksamhetsberättelse för året 2013/2014 Roslags Näsby scoutkår Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014 Styrelsen för Roslags Näsby Scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed avge verksamhetsberättelse

Läs mer

Släktträd. Därför anser jag; att varje år ska alla utmanarlag ta ett Familjefoto och skicka in till UScK innan den 18 Mars

Släktträd. Därför anser jag; att varje år ska alla utmanarlag ta ett Familjefoto och skicka in till UScK innan den 18 Mars Släktträd Vi utmanarscouter är som en ända stor släkt och våra utmanarlag familjer. Våra efternamn är vårt utmanarlags namn och familjevapnet vårt märke på skjortan. Jag tycker att vi som en familj och

Läs mer

Grafisk profil och plattformar för kommunikation

Grafisk profil och plattformar för kommunikation 2017 Grafisk profil och plattformar för kommunikation Abrahamsbergskyrkans ungdom Abrahamsbergskyrkans ungdom Bävervägen 45, 168 30 Bromma abraung.se Inledning Detta dokument ger några konkreta tips på

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Kårläger 2014 28 maj-1 juni

Kårläger 2014 28 maj-1 juni Kårläger 2014 28 maj-1 juni Årets kårläger arrangerar vi tillsammans med A-dalens scoutkår och Mölndals scoutkår, och vi kommer att hålla till vid Djursjön i Lindome, se vägbeskrivning på sista sidan.

Läs mer

Stadgar för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng

Stadgar för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng Stadgar för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng Fastställda 2010-08-18 1 kap. Allmänt 1 Uppgift och verksamhetsort Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng är en ideell förening, med uppgift att: ge barn och ungdomar

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Vikingen nr 1 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.

Vikingen nr 1 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Vikingen nr 1 2008 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

LEDARHANDLEDNING FÖR AVDELNINGSARBETET EMBRYO TILL HANDLEDNING FÖR SJÖSCOUTLEDARE OCH SJÖLEDARASSISTENTER

LEDARHANDLEDNING FÖR AVDELNINGSARBETET EMBRYO TILL HANDLEDNING FÖR SJÖSCOUTLEDARE OCH SJÖLEDARASSISTENTER LEDARHANDLEDNING FÖR AVDELNINGSARBETET EMBRYO TILL HANDLEDNING FÖR SJÖSCOUTLEDARE OCH SJÖLEDARASSISTENTER 1 AVDELNINGSMÖTET Man kan säga att det finns tre typer av möten, ordinarie avdelningsmöte, tememöte

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 371

Kårstyrelsens sammanträde nr 371 1 Datum Protokoll 2011-04-23 Justerat datum Kårstyrelsens sammanträde nr 371 Datum: 2011-04-03 Tid: 18:30 Plats: Bredängsvägen Närvarande: Peter Gustafsson, Agnieszka Agga Wrzalik, Lars-Olof Pliiigis Sandberg,

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Policy. Drottningstadens scoutkår 2013-10-17

Policy. Drottningstadens scoutkår 2013-10-17 Policy Drottningstadens scoutkår 2013-10-17 Scouterna Reimersgården Telefon: +46 46 12 92 92 Webb: www.drottningstaden.se Drottningstadens scoutkår c/o Peter Kornevi E-post: ordförande@drottningstaden.se

Läs mer

Fyrisåns sjöscoutkår. Handlingar kårstämma

Fyrisåns sjöscoutkår. Handlingar kårstämma Fyrisåns sjöscoutkår Handlingar kårstämma 2015-01-25 Handlingarna innehåller inte revisorsberättelsen vilken redovisas i sin originalform på stämman. Förslag till dagordning 1. Val av mötesordförande 2.

Läs mer

Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med?

Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med? Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med? I en rörlig omgivning letar unga efter sitt sammanhang och provar olika identiteter och roller. Utmanarscoutpatrullen har många olika och annorlunda

Läs mer

Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f.

Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. Verksamhetsplan 1.1 31.12.2014 Godkänd av höstmötet 24.11.2013 Kårens målsättning är att genom scoutverksamhet utveckla sina medlemmar till goda medborgare, samt tillgodose

Läs mer

Enköpings Scoutkårs ordinarie stämma 7 mars 2015

Enköpings Scoutkårs ordinarie stämma 7 mars 2015 Enköpings Scoutkårs ordinarie stämma 7 mars 2015 Kårstämma Enköpings Scoutkår 7 mars 2015 Förslag till föredragningslista 1 Kårstämman öppnas. 2 Val av mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. 4 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Drottningstadens scoutkår i får härmed avge sin verksamhetsberättelse för kårens 48:e verksamhetsår 2011.01.01-2011.12.31. Kårstyrelsen har under året haft följande

Läs mer

Workshopunderlag. En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 -

Workshopunderlag. En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 - Programworkshop Workshopunderlag En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 - Det här är ett underlag till dig som ska hålla workshop i det förbundsgemensamma scoutprogrammet. Se det som

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 393

Kårstyrelsens sammanträde nr 393 1 Datum Justerat datum Protokoll 2013-02-04 2013-02-12 Kårstyrelsens sammanträde nr 393 Datum: 2013-02-03 Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Agnieszka

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Blå Tråd Äventyr Idéprogram för Hanekinds Äventyrare

Blå Tråd Äventyr Idéprogram för Hanekinds Äventyrare Blå Tråd Äventyr Idéprogram för Hanekinds Äventyrare 2012-01-17 Monica Svenselius Torbjörn Lundberg Henrik Lindståhl Det här dokumentet berättar om Hanekinds scoutkårs syn på scouting och vad vi ska syssla

Läs mer

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/ Dokumentnamn: Vett och etikett Fastställt av: Kårstyrelsen Originalförfattare: Emil Öhman Version: 1. 2 Författat: 2013-08-28 Typ av dokument: Styrande Beslutsdatum: 2013-12-19 Vett och etikett Carl Bondes

Läs mer

Nu är det dags för terminsstart på scouterna!

Nu är det dags för terminsstart på scouterna! Nu är det dags för terminsstart på scouterna! Vi samlas i Scoutstugan lörd. 14 januari kl 9:30. Medtag almanacka. Enl. den nya dräktordningen ska man ha scoutskjorta eller scouttröja på alla möten. Som

Läs mer

Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 15. Nr. 2-2007 60 ex.

Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 15. Nr. 2-2007 60 ex. Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 15. Nr. 2-2007 60 ex. Ordförande har ordet sid 2 Rapport från årsmötet sid 3 Minior/juniorprogram sid 3 Nya Scoutdräkten sid 4 SNÖKA sid 5 St. Georgeövernattning

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 402

Kårstyrelsens sammanträde nr 402 1 Datum Justerat datum Protokoll 2014-01-27 2014-02-10 Kårstyrelsens sammanträde nr 402 Datum: 2013-12-01 Tid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan Närvarande: Åsa Jonsson, Agnieszka Agga Wrzalik, Peter Gustafsson,

Läs mer

Terminsupptakt 26 augusti. Vi samlas kl. 9,30 och börjar med en fika, slutar kl. 13,00.

Terminsupptakt 26 augusti. Vi samlas kl. 9,30 och börjar med en fika, slutar kl. 13,00. Terminsupptakt 26 augusti Vi samlas kl. 9,30 och börjar med en fika, slutar kl. 13,00. Vi kommer att ta upp: Aktiviteter hösten 2006 Rekrytering Avdelningar Ledare Vår utvecklingskonsult Patrik Lindström

Läs mer