Placering av märken KFUK-KFUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Placering av märken KFUK-KFUM"

Transkript

1 Placering av märken KFUK-KFUM HÖGER ÄRM FRAM VÄNSTER ÄRM Sektionsnamn Nationella EFS Sektionsmärke Förbundsmärke Distriktsnamn Kårnamn Roverscout Världsförbund Sjöscoutmärke Europa Utbildning WWF SVERIGE EUROPEISKA UNIONEN WAGGGS /WOSM SWEDEN EUROPEAN UNION ROVERSCOUT Patrullmärke Uppgiftsmärke Bevismärken Intressemärken

2 Märken på höger ärm Dessa märken sys fast på höger ärm i denna ordning och så långt upp som möjligt med ca 5 mm mellanrum. 1. Moderorganisationsmärke 2. Konfirmationsmärke 3. Explorer Belt-märke 4. Kår/distrikt/roverområdesmärke 5. Världsnaturmärke 6. Tillfälliga märken, högst ett år Vid övergång från Bäverscout till Miniorscout Bäverscoutprogrammet föreslår att bäverscouterna som scoutskjorta endast använder halsduken. Detta innebär att ingen förflyttning av märken behöver ske vid övergång till minior-scouterna. Om bäverscouterna använder scoutskjorta så kan bäverscoutmärkena sitta kvar tills det första terminsmärket för miniorerna erhålls. Märken på vänster ärm Vid övergång från Miniorscout till Juniorscout Vid eventuellt byte av patrullnamn tas det gamla patrullmärket bort och ersätts med nytt patrullmärke. Miniorscoutens terminsmärke får sitta kvar på scoutskjortan tills något av juniorscouternas terminsmärke erhålls. Miniorscoutens intressemärken får sitta kvar på skjortan tills något märke i Juniorscoutprogrammet erhålls.

3 Vid övergång från Juniorscout till Patrullscout Vid eventuellt byte av patrullnamn tas det gamla patrullmärket bort och ersätts med den nya patrullens patrullmärke. Juniorscoutens terminsmärke får sitta kvar på scoutskjortan tills något av patrullscouternas terminsmärke erhålls. Kom ihåg att använda ditt sunda förnuft. Tänk på att du kan sätta gamla märken på din lägerbålsfilt. Allemansrätt och knivbeviset får sitta kvar, dessa märken kompletteras med yxa/såg- och eldbevis. Juniorscoutens intressemärken får sitta kvar på scoutskjortan tills något märke i patrullscoutprogrammet erhålls. Sjöcertifikat C bibehålles. Vid övergång från Patrullscout till Roverscout respektive ledare Patrullmärket tas bort. Patrullscoutens uppgiftsmärke och ev. certifikat får sitta kvar på skjortan tills roverscoutmärket erhålles. Djurhajksmärken och Scout Vinterfjäll sys fast under roverscoutmärket. Ledare kan förutom roverscoutmärke enligt ovan, även bära märken för grundläggande scoutledarutbildning. Hur ska förbundsmärket se ut? Vid produktion av märken, tröjor och andra tryck där KFUK-KFUMs scoutförbunds förbundsmärke är med så ska märket se ut som nedan, alla andra varianter är felaktiga. Den grå och den blå färgen i förbundsmärket kommer ursprungligen från pojkscouternas grå scoutskjorta respektive flickscouternas blå scoutskjorta. Namnet KFUK-KFUMs scoutförbund skall skrivas på detta sätt och vid produktion av material där scoutförbundets namn finns med i loggan så ska typsnitt Souvenir - medium användas. I löpande text är det viktigast att stavning och utformning är korrekt. Svart/vit Färg grå - PMS 429 blå - PMS 286 vit

4 Svenska Scoutrådets och KFUK-KFUMs scoutförbunds Bestämmelser för förtjänstmärken Ledare, funktionärer och utomstående kan tilldelas förtjänstmärken. Ansökan skall insändas i 1 exemplar via distriktsstyrelsen till förbundskansliet helst 3, men dock senast 2 månader före utdelningsdatum. Fastställd blankett skall användas. Diplom bifogas märket. Beställaren betalar avgift för märke/diplom/frakt. Prislista och ansökningsblankett finns på förbundskansliet. Märkena bör utdelas under högtidliga former vid förslagsvis St Georgsdagen, scoutinvigning eller annan större samling. Innebörden av förtjänstmärket bör förklaras och anledningen till utdelandet anges. A. För medlemmar KFUK-KFUMs scoutförbunds förtjänstmärke i järn. KFUK-KFUMs scoutförbunds märke i relief omgiven av en ring. Kan tilldelas ledare och scoutfunktionärer som arbetat inom scoutrörelsen under minst 3 år dock tidigast efter fyllda 19 år. Utdelas av KFUK-KFUMs scoutförbund. SSRs förtjänstmärke SSRs märke omgivet av en ring, finns i fyra valörer. Utdelas av KFUK-KFUMs scoutförbund. Brons Silver Guld Kan tilldelas ledare och funktionärer som nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom scoutrörelsen under minst 5 år dock tidigast efter fyllda 23 år. Kan tilldelas ledare och funktionärer som nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom scoutrörrelsen under minst 10 år dock tidigast efter fyllda 28 år. Kan tilldelas ledare och funktionärer som nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom scoutrörelsen under minst 15 år dock tidigast efter fyllda 33 år. Guld och emalj Kan tilldelas ledare och funktionärer som nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom scoutrörrelsen under minst 25 år dock tidigast efter fyllda 43 år. KFUK-KFUMs scoutförbunds förtjänstmärke i guld KFUK-KFUMs scoutförbunds märke relief i öppen krans med ekblad, gul metall. Kan tilldelas ledare, funktionärer eller anställd för synnerligen förtjänstfull insats för scouting inom KFUK-KFUMs scoutförbund. Beslutas av scoutstyrelsens arbetsutskott (AU) och utdelas av KFUK-KFUMs scoutförbund. Gustav-Adolfsmärket Prins Gustav-Adolfs krönta namnschiffer i en granriskrans med scoutliljan, utförd i förgyllt silver, kan tilldelas ledare för synnerligen förtjänstfull insats för scoutrörelsen. Enligt tradition för arbete på distrikt eller förbundsplan. Förordas av scoutstyrelsens arbetsutskott (AU), beslutas och utdelas av Svenska Scoutrådet. Silvervargen En stiliserad varg på en ring, upptill försedd med scoutliljan och nedtill med en slinga med orden Svenska Scoutrådet. Kan tilldelas ledare för utomordentligt förtjänstfullt arbete för scoutrörelsens bästa. Förordas av scoutstyrelsens arbetsutskott (AU), beslutas och utdelas av Svenska Scoutrådet. B. För utomstående Hedersmärke En treklöver i förening med en lilja utförd i grön eller blå emalj. Grönt: kan tilldelas personer som nedlagt ett mycket förtjänstfullt arbete för scoutrörelsen. Blått: kan tilldelas personer som gjort särskilt betydande insatser för scoutrörelsen. Utdelas av SSR, som regel på förslag av förbund.

5 Scoutdräkt Scoutdräkten har flera syften. Den är dels en identitetsbärare för scouter över hela världen. Den är också ett sätt att minska skillnaderna mellan ungdomar från olika delar av samhället genom att de bär likadana kläder. Scoutdräkten bör också vara ett praktiskt plagg i scoutverksamheten. Scoutdräkt bör bäras i all scoutverksamhet. I samband med speciella händelser såsom fanborg eller andra ceremonier skall scoutdräkt bäras om arrangören så önskar. Scoutdräkt Scoutdräkten består av halsduk med sölja som bärs tillsammans med antingen skjorta, pikétröja eller t-shirt. Vilket plagg som bärs avgörs främst av den enskilde scouten, även om det till vissa speciella händelser kan finnas tydliga önskemål om ett visst plagg. Korrekt scoutdräkt består av: * Kår-, förbunds-, råds- eller arrangemangshalsduk med sölja * Scoutskjorta, pikétröja eller t-shirt med korrekt påsydda märken. * Mörkblå eller svarta byxor, shorts eller kjol. Undvik färger på kompletterande plagg som kolliderar med dräkten som helhet. Bäverscouter bär kår- eller förbundshalsduk med bäverscoutmärke och uppgiftsmärken för bäverscout. Halsduk Förbundets halsduk är vit av fastställd modell. Halsduk skall rullas hårt med cirka 10 cm snibb. Förbundshalsduk, liksom kår-, sektions-, råds- eller arrangemangshalsduk sammanbinds med sölja och bärs under kragen. Förbundshalsduk skall inte vara försedd med några märken, undantaget bäverscouters halsduk enligt ovan. Gilwellhalsduk bärs utanför kragen. Dräktbestämmelser för KFUK-KFUMs scoutförbund Särskild arrangemangshalsduk kan bäras under arrangemang som framtagit och tillhandahåller sådan halsduk. Exempel på sådan halsduk kan vara konfirmationshalsduk eller lägerhalsduk. Scoutskjortan Scoutskjortan är blågrön av fastställd modell. Scoutskjorta bärs med korrekt påsydda märken. Pikétröja Pikétröjan är blågrön av fastställd modell. Den kan bäras med eller utan märken. Bärs märken skall dessa vara korrekt påsydda. T-shirt T-shirten är blågrön av fastställd modell. Den kan bäras med eller utan märken. Bärs märken skall dessa vara korrekt påsydda märken. Övriga kläder Undvik färger som kolliderar med scoutdräkten som helhet. Märken Alla märken bör utdelas under högtidliga former med förklarande av dess innebörd. Märke mottas under scouthälsning med vänster hand. Märken på scoutdräktens framsidan Förbundsmärke, alt ledarmärke bärs 5 mm ovanför mitten på vänster bröstficka eller på motsvarande plats på plagg utan ficka. Ledarmärke får bäras av scoutledare som genomgått grundläggande scoutledarutbildning och av scoutkår utsedd scoutledare. Ledarmärket ersätter då förbundsmärket. EFS sektionsmärke bärs till höger om förbundsmärket ovanför vänster bröstficka, eller på motsvarande plats på plagg utan ficka Märken på vänster ärm Med vänster ärm menas den ärm som är scoutens vänstra då skjortan bärs. På vänster ärm bärs tillhörighets-, programbaserade- och roverscoutmärken i uppräknad ordning uppifrån och ner. Tillhörighetsmärken Sektionsnamn, mörkblått med gul text, bärs på vänster ärm, 5 mm nedanför axelsömmen, för tillhörighet till sektion för scoutkåren. Distriktsnamn (om sådant finns), mörkblått med gul text, bärs på vänster ärm, 5 mm nedanför axelsömmen, alt 5 mm under sektionsnamn om sådan bärs. Kårnamn, mörkblått med gul text, bärs på vänster ärm, 5 mm nedanför axelsömmen, alt 5 mm under distriktsnamn om sådan bärs. Sjömärke, broderat, bärs på vänster ärm, 5 mm nedanför kårnamn. Patrullmärke, blått med gul patrullsymbol, bärs av minior-, junior- och patrullscouter på vänster ärm, 5 mm nedanför kårnamn. Broderat tillhörighetsmärke Broderade tillhörighetsmärken för tillhörighet till sektion, distrikt eller kår bärs 5 mm under tillhörighetsmärke, om sådant märke fastställts av sektion, distrikt eller kår. Dessa märken skall vara högst 4,5 cm i diameter. Undantaget EFS sektionsmärke som bärs på framsidan till höger om förbundsmärket Programbaserade märken Uppgiftsmärken, för minior-, junior- och patrullscouter, bärs på vänster ärm, 5 mm nedanför patrullmärket, centrerade. Bevismärken (kniv-, såg och yx- samt eldningsbevis) bärs av junior- och patrullscouter på vänster ärm, 5 mm under uppgiftsmärken, centrerat. Intressemärken bärs av minior- junior- och patrullscouter på vänster ärm, 5 mm nedanför bevismärken, centrerat. Undantaget världsnaturmärket som bärs på höger ärm. Roverscoutmärken Roverbåge, projektmärke samt roverregionsmärke bärs, i den ordningen, av invigd Roverscout, på vänster ärm, med början 5 mm nedanför kårnamn och med 5 mm avstånd. Märken på höger ärm Med höger ärm menas den ärm som är scoutens högra då skjortan bärs. På högerärm bärs nationalitetsmärke, världsscoutmärke, utbildningsmärken, världsnaturmärke och tillfälliga märken bärs i uppräknad ordning uppifrån och ner: Nationalitetsmärke Nationalitetsmärke i form av båge med svenska flaggan och texten Sverige bärs 5 mm under höger axelsöm. Tills nytt märke tagits fram kan äldre rakt märke bäras på motsvarande plats. Världsscoutmärke WAGGS eller WOSM, 4,5 cm i diameter, bärs 5 mm under nationalitetsmärke på höger ärm. Äldre märke, 3 cm i diameter, får bäras tills nytt märke tagits fram. Utbildningsmärken TG-kursmärke, Scoutkonfirmationsmärken, Explorer Belt och djurhajksmärken bärs, i den ordningen, direkt under världsscoutmärke på höger ärm. Dessa är fasta märken. Bärs fler än ett djurhajksmärke sätts upp till 3 märken, sida vid sida. Världsnaturmärke placeras 5 mm nedanför utbildningsmärken, centrerat. Tillfälliga märken Hajk- och lägermärken samt andra tillfälliga och daterade märken bärs på höger ärm, 5 mm under ev. fasta märken. De bärs 1 år och avlägsnas sedan. Förtjänstmärken och speciella insignier Förtjänstmärken bärs ovanför vänster bröstficka, till höger om förbundsmärket. Endast ett förtjänsttecken bärs. Treklöver/Gilwell- insignier bärs av den som genomgått utbildningen. Gilwellhalsduk och woodbadge kan ersätta annan halsduk. Woodbadge kan bäras med annan halsduk. Gilwellhalsduken bärs utanpå kragen. Treklövernålen bärs till vänster om förbundsmärket. Övergång mellan grenar Scouten behåller erhållna märken för den yngre grenen till efter invigning i sin nya patrull/avdelning/ lag, dock högst sex månader efter byte av gren. Dräktbestämmelserna är fastställda av scoutför-bundets arbetsutskott AU07/04:2 utifrån av Svenska Scoutrådets årsmöte 2006 fastställda scoutdräkt och gällande märkessystem. KFUK-KFUMs scoutförbund

Scouternas. Scouternas. utmärkelser

Scouternas. Scouternas. utmärkelser Scouternas Scouternas utmärkelser 2 Scouternas utmärkelser Scouterna har instiftat utmärkelser för Scouternas medlemmar och för personer och organisationer som bidragit till Scouternas verksamhet. Dessa

Läs mer

13. Ställningstagandemärke. 1. Förbundsmärke. 2. Åldersgruppsmärke. 4. Förtjänstmärken. 3. Patrullmärke. 5. Ledarutbildningsbevis. 6.

13. Ställningstagandemärke. 1. Förbundsmärke. 2. Åldersgruppsmärke. 4. Förtjänstmärken. 3. Patrullmärke. 5. Ledarutbildningsbevis. 6. Märkesplacering på scoutskjortan I detta dokument finns en detaljerad guide för var de olika märkena ska sitta. Klicka på namnet för de märke på skjortan ni vill ha mer information om. För att komma tillbaka

Läs mer

Scoutdräkten. Översikt:

Scoutdräkten. Översikt: Scoutdräkten För att visa vad en scout kan, vad den har varit med om och vilken nivå (ålder) scouten är på används märken. Det finns i huvudsak fyra olika sorters märken; basmärke, bevismärke, frimärke

Läs mer

Scoutmärken och dess användning EQUMENIA SKÅREKYRKAN SAMMANSTÄLLT AV HELENE HELGESSON HÄLLMAN

Scoutmärken och dess användning EQUMENIA SKÅREKYRKAN SAMMANSTÄLLT AV HELENE HELGESSON HÄLLMAN 2016 Scoutmärken och dess användning EQUMENIA SKÅREKYRKAN SAMMANSTÄLLT AV HELENE HELGESSON HÄLLMAN Inledning Inom equmenia Skårekyrkans scoutverksamhet har det inte funnits någon samlad information om

Läs mer

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Brevet hem Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Hej! Välkommen som scout eller förälder i Sköndals land- och sjöscoutkår. Detta brev är till för att du som nybliven

Läs mer

Scoutshop SCOUTSKJORTOR

Scoutshop SCOUTSKJORTOR 1 SCOUTSKJORTOR Färgen är Majolica Blue, mörkblå med gröna toner. Plaggen är gjorda i bomull. Materialet i plaggen uppfyller kraven för ÖKO-Tex (standard 100 klass II), en standard som innebär att plaggen

Läs mer

Utkast till policy för märkestagning i Johannebergs Scoutkår

Utkast till policy för märkestagning i Johannebergs Scoutkår Utkast till policy för märkestagning i Johannebergs Scoutkår Det ska vara roligt att ta märken, inte ett jobbigt måste. Det är upp till varje avdelning, med visst undantag se nedan, om man vill ta märken,

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

1 STYRELSEARBETE. 1.5 Utmärkelser Utmärkelser Sid 1 (9)

1 STYRELSEARBETE. 1.5 Utmärkelser Utmärkelser Sid 1 (9) Sid 1 (9) 1 STYRELSEARBETE 1.5 Utmärkelser 3 1.5.1 Grunder 3 1.5.2 Svenska Försvarsutbildningsförbundets förtjänstmedalj 3 1.5.2.1 Instiftande 3 1.5.2.2 Utseende 3 1.5.3 Svenska Försvarsutbildningsförbundets

Läs mer

Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser

Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser Följande bestämmelser är fastställda av Hallands Försvarsförbunds styrelse den xxxx och ersätter tidigare bestämmelser från 1983-06-28

Läs mer

Sammanfattning av och kommentar till handlingarna till demokratijamboreen 2014

Sammanfattning av och kommentar till handlingarna till demokratijamboreen 2014 Sammanfattning av och kommentar till handlingarna till demokratijamboreen 2014 Motion 1: Scouternas medlemsavgift Motionären vill att avgiften till scouterna ska delas på en medlemsavgift och en terminsavgift

Läs mer

Märkessystemet inledning

Märkessystemet inledning Dokument från 1999 Märkessystemet inledning Värmdö jöscoutkår vill att alla scouter ska få samma baskunskaper i de olika grenarna, oavsett vilken avdelning de tillhör. Det som här beskrivs från venska

Läs mer

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

Lottadräkten är en civil föreningsdräkt gemensam för alla lottor. Oavsett om man är avtalsbunden eller ej har alla lottor rätt att bära den.

Lottadräkten är en civil föreningsdräkt gemensam för alla lottor. Oavsett om man är avtalsbunden eller ej har alla lottor rätt att bära den. FÖRENINGSDRÄKTEN Inledning Lottadräkten är en civil föreningsdräkt gemensam för alla lottor. Oavsett om man är avtalsbunden eller ej har alla lottor rätt att bära den. Den första lottadräkten kom redan

Läs mer

Portalparagrafen i Salts stadgar lyder enligt följande:

Portalparagrafen i Salts stadgar lyder enligt följande: Detta avtal ingås med anledning av att Salt barn och unga i EFS (nedan kallat Salt) och riksorganisationen för alla scouter i Sverige, Scouterna vill samverka. Syftet med avtalet är att reglera relationer

Läs mer

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

Sjöscouternas symbol Användarguide version 1.0 - februari 2008

Sjöscouternas symbol Användarguide version 1.0 - februari 2008 Sjöscouternas symbol Användarguide version 1.0 - februari 2008 Det här är symbolen för Sveriges sjöscouter Varför har sjöscouterna en egen symbol? Sjöscouting är en verksamhetsinriktning som utgör både

Läs mer

HANDBOK FÖRSVARSUTBILDARNA

HANDBOK FÖRSVARSUTBILDARNA Sida 1(9) 16. UTMÄRKELSER 3 16.1 Grunder 3 16.2 Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj 3 16.2.1 Instiftande 3 16.2. Utseende 3 16.3 Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj i guld 3 16.3.1 3 16.4 Försvarsutbildarnas

Läs mer

Packplan för 45e Hvbat

Packplan för 45e Hvbat Packplan för 45e Hvbat Packningsalternativ med grund ur SoldR Mtrl P. Syftet med packningen är att standardisera och på så vis ge förbandets chefer handlingsfrihet med vad förbandet klarar av under olika

Läs mer

Sweden Outdoor arena

Sweden Outdoor arena Vår hemmaplan Sweden Outdoor arena Tänk dig en egen arena där alla får obegränsat med speltid, alla har VIP-loger och offside existerar inte. Självklart finns det, vi kallar det för scouting. Vår hemmaplan

Läs mer

Roslags Näsby scoutkårs Handbok i scouting En guide för scouter och föräldrar 2012/2013

Roslags Näsby scoutkårs Handbok i scouting En guide för scouter och föräldrar 2012/2013 Roslags Näsby scoutkårs Handbok i scouting En guide för scouter och föräldrar 2012/2013 Version nr 1 1 Hej och välkomna till Roslags Näsby scoutkår! Med det här häftet vill vi ge information och svar på

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010

TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010 TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010 Välkomna till Torns KFUK-KFUM scoutkår Sedan 1955 har barn och ungdomar samlats i Vallkärra för att delta i vår scoutverksamhet. Axelgård är sedan snart 30 år

Läs mer

Grafisk Profil. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Grafisk Profil. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Grafisk Profil Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Mars 2015 INTRODUKTION Introduktion Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds kommunikation Detta dokument är en handbok och ett hjälpmedel för att skapa en enhetlig

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. örbundsmöte. und den april Verksamhetsplan ( )

KFUK-KFUMs scoutförbund. örbundsmöte. und den april Verksamhetsplan ( ) KFUK-KFUMs scoutförbund örbundsmöte und den 16-18 april 2010 Verksamhetsplan 2010-2011 (2012-2013) Inledning Var vill du att scoutförbundet ska vara 2015? Nu när du sitter med Scoutstyrelsens förslag till

Läs mer

Frillesås FF. Grafiskt program 4. - Grafiskt program 4.1. - Tävlingsdräkter 4.2. - Sortiment tävlingsdräkter 4.3

Frillesås FF. Grafiskt program 4. - Grafiskt program 4.1. - Tävlingsdräkter 4.2. - Sortiment tävlingsdräkter 4.3 Grafiskt program 4 - Grafiskt program 4.1 - Tävlingsdräkter 4.2 - Sortiment tävlingsdräkter 4.3 - Frillesås FF klubbmärke, logotyp 4.4 - Annons vid hemmamatch 4.5 - Reklam på tävlingsdräkter 4.6 Indexsida

Läs mer

FL & Company AB med butiksnamn Jumpers i

FL & Company AB med butiksnamn Jumpers i Skinnjacka Solid storlek L, brun 0624-001 Avslut: 10:00 Skinnjacka Solid storlek M, brun 0624-002 Avslut: 10:01 Skinnjacka Solid storlek M, brun 0624-003 Avslut: 10:02 Skinnjacka Solid storlek S, brun

Läs mer

Scouting. ~ ett fram-och-tillbaka-spår ~ (eller: Det man inte har i huvudet får man ha i benen)

Scouting. ~ ett fram-och-tillbaka-spår ~ (eller: Det man inte har i huvudet får man ha i benen) Scouting ~ ett fram-och-tillbaka-spår ~ (eller: Det man inte har i huvudet får man ha i benen) Läs texten, gå till nästa lapp och svara på fråga om föregående text. År 1907 samlade Robert Baden-Powell,

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

Policy. Drottningstadens scoutkår 2013-10-17

Policy. Drottningstadens scoutkår 2013-10-17 Policy Drottningstadens scoutkår 2013-10-17 Scouterna Reimersgården Telefon: +46 46 12 92 92 Webb: www.drottningstaden.se Drottningstadens scoutkår c/o Peter Kornevi E-post: ordförande@drottningstaden.se

Läs mer

Släktträd. Därför anser jag; att varje år ska alla utmanarlag ta ett Familjefoto och skicka in till UScK innan den 18 Mars

Släktträd. Därför anser jag; att varje år ska alla utmanarlag ta ett Familjefoto och skicka in till UScK innan den 18 Mars Släktträd Vi utmanarscouter är som en ända stor släkt och våra utmanarlag familjer. Våra efternamn är vårt utmanarlags namn och familjevapnet vårt märke på skjortan. Jag tycker att vi som en familj och

Läs mer

Art nr: 0203 CERIS FAKTARUTA. Nyckelbricka i plast med 15 mm stålring. Levereras i Färg *10005627* 4014360011183

Art nr: 0203 CERIS FAKTARUTA. Nyckelbricka i plast med 15 mm stålring. Levereras i Färg *10005627* 4014360011183 Nyckeltillbehör Nyckelbricka STD Kläder Byxor... 1157 Jackor... 1160 Kepsar/Bälte... 1161 Pikétröjor... 1163 Skjortor... 1164 T-shirts... 1165 Västar... 1166 *10005627* 4014360011183 Art nr: 0203 GUL 4

Läs mer

Stadgar för KFUK-KFUMs scoutförbund

Stadgar för KFUK-KFUMs scoutförbund Stadgar för KFUK-KFUMs scoutförbund Beslutade på förbundsmötet 2007, 21-22 april 2007 Justerade på förbundsmötet 2008, 19-20 april 2008 Justerade på förbundsmötet 2009, 25-26 april 2009 Justerade på förbundsmötet

Läs mer

Svenska Ballongfederationen. Medalj och plakettreglemente. RF och FSF Tävlingsplaketter. och. SBF förtjänstplakett STÅHL-PLAKETTEN

Svenska Ballongfederationen. Medalj och plakettreglemente. RF och FSF Tävlingsplaketter. och. SBF förtjänstplakett STÅHL-PLAKETTEN BF PLAKETTREGLEMENTE 2005 venska Ballongfederationen Medalj och plakettreglemente RF och FF Tävlingsplaketter och BF förtjänstplakett TÅHL-PLAKETTEN Fastställd av BF styrelse den 22 januari 2005 BF PLAKETTREGLEMENTE

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Brevet Hem, Sidan 1 Innehållsförteckning Mina anteckningar... 4 En ny rörelse föds... 5 Engelska riddarlagar förebild.... 6 Vår Scoutkår... 7 Kul att vara Spårare... 8 Mer scouting i Upptäckarna... 9 Tre

Läs mer

Gemensamma aktiviteter för hela kåren: Kårens årsmöte för 2005 hölls den 1 mars 2006 på scoutlokalen. Styrelsen har under året bestått av:

Gemensamma aktiviteter för hela kåren: Kårens årsmöte för 2005 hölls den 1 mars 2006 på scoutlokalen. Styrelsen har under året bestått av: Bölans Scoutkår Bölans Scoutkår 2006 Styrelsen har under året bestått av: Revisorer: Ordf: Gunilla Asplund V ordf: Pelle Velander Ledamot/sek: Carina Östlin Ledamot/kassör: Christina Persson Till alla

Läs mer

Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 15. Nr. 2-2007 60 ex.

Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 15. Nr. 2-2007 60 ex. Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 15. Nr. 2-2007 60 ex. Ordförande har ordet sid 2 Rapport från årsmötet sid 3 Minior/juniorprogram sid 3 Nya Scoutdräkten sid 4 SNÖKA sid 5 St. Georgeövernattning

Läs mer

BEST ÄMMELSER FOR ... SVERIGES CIVILFORSV ARSFORBUNDS . UTMÄRK.ELSER ANTAGNA VID RIKSST AMMAN I MAJ 1999

BEST ÄMMELSER FOR ... SVERIGES CIVILFORSV ARSFORBUNDS . UTMÄRK.ELSER ANTAGNA VID RIKSST AMMAN I MAJ 1999 \ BEST ÄMMELSER FOR.... SVERIGES CIVILFORSV ARSFORBUNDS. UTMÄRK.ELSER ANTAGNA VID RIKSST AMMAN I MAJ 1999 1 BEST ÄMMELSER FÖR SVERIGES CIVILFÖRSV ARSFÖRBUNDS UTMÄRKELSER Sveriges Civilförsvarsförbund,

Läs mer

Underlag till Equmenias beredningskonferens

Underlag till Equmenias beredningskonferens Underlag till Equmenias beredningskonferens Jönköping 23-24 april 2016 Detta är ett underlag från Scouterna till Equmenias beredningskonferens. Det stakar ut tre framtida vägar för Equmenia och Scouterna.

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Värmdö Sjöscoutkårs Ledarhandledning 1

Värmdö Sjöscoutkårs Ledarhandledning 1 Värmdö Sjöscoutkårs Ledarhandledning 1 Uppdaterad: 2009-05-24 Postadress: Värmdö Sjöscoutkår Skärgårdsvägen 192 Telefon till Scouthuset vid Ålstäket: 08-570 200 71 Webbplats: http://varmdoscout.nu e-mail:

Läs mer

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/ Dokumentnamn: Scoutklädsel Fastställt av: Version: 2. 1 Författat: 2013-08-28 Typ av dokument: Styrande Beslutsdatum: 2013-12-19 Kårstyrelsen Författare: Ver1. Petter Engdal, Jon Fleck, Bengt Fröjd, Barbro

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Gemensamma åldersgrupper

Gemensamma åldersgrupper Gemensamma åldersgrupper Samhället förändras och vi med det! Vi tar tillvara de erfarenheter som gjorts under våra första 100 år och förpackar det vi gör på ett attraktivt sätt för dagens barn och unga.

Läs mer

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen.

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Spårare 8-9 år I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. I Scouterna kan du hitta på nästan vad som helst,

Läs mer

Samverkansavtal. 1 Parter. 2 Bakgrund. 2.1 Scouterna. 2.2 equmenia. 1 Ändamål

Samverkansavtal. 1 Parter. 2 Bakgrund. 2.1 Scouterna. 2.2 equmenia. 1 Ändamål Samverkansavtal Detta avtal ingås med anledning av att equmenia och Scouterna vill samverka. Syftet med avtalet är att reglera relationer och samverkan mellan equmenia och Scouterna Riksorganisationen.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS UTMÄRKELSETECKEN

REGLEMENTE FÖR MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS UTMÄRKELSETECKEN REGLEMENTE FÖR MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS UTMÄRKELSETECKEN 1 Kretsens utmärkelsetecken tilldelas personer som gjort sig därtill berättigade eller förtjänta enligt bestämmelserna i detta reglemente. 2 Hederstecken

Läs mer

Underlag till Equmenias beredningskonferens april 2016 Jönköping

Underlag till Equmenias beredningskonferens april 2016 Jönköping 1 Underlag till Equmenias beredningskonferens 23-24 april 2016 Jönköping Detta är ett underlag från Scouterna till Equmenias beredningskonferens. Det stakar ut tre framtida vägar för Equmenia och Scouterna.

Läs mer

HSS scoutdräkt och märkessystem

HSS scoutdräkt och märkessystem HSS scoutdräkt och märkessystem Klädsel Inom Hässelby Strands Sjöscoutkår används en blå scoutskjorta och en vit halsduk. Scoutskjortan är obligatorisk vid högtidliga tillfällen, såsom terminsavslutning,

Läs mer

GRUNDHÄFTE FÖR. Salt SCOUT VAD ALLA SCOUTLEDARE I SALT SCOUT BÖR VETA

GRUNDHÄFTE FÖR. Salt SCOUT VAD ALLA SCOUTLEDARE I SALT SCOUT BÖR VETA GRUNDHÄFTE FÖR Salt SCOUT VAD ALLA SCOUTLEDARE I SALT SCOUT BÖR VETA INNEHÅLL Förord 3 A. METOD, MÅL & PROGRAM 4 1. Salt Scout 4 2. Scoutmetoden 5 3. Målsättning 6 4. Scoutprogrammet 7 B. LEDARE, PATRULL

Läs mer

GRAFISK PROFIL EN LITEN HJÄLP ATT FÅ DET SÅ DÄR SNYGGT...

GRAFISK PROFIL EN LITEN HJÄLP ATT FÅ DET SÅ DÄR SNYGGT... GRAFISK PROFIL EN LITEN HJÄLP ATT FÅ DET SÅ DÄR SNYGGT... Salt barn och unga i EFS Ħ 4 @ É n t v Ĉ www.salt.efs.nu växel 018-430 25 80 salt@efs.nu Box 23001 750 23 Uppsala Prästgatan 11 752 28 Uppsala

Läs mer

Produktinformation Gradallins klar lins spegellins (hel spegel) Polariserande lins Linser revo- & aka-lins Brun, grågrön, grå

Produktinformation Gradallins klar lins spegellins (hel spegel) Polariserande lins Linser revo- & aka-lins Brun, grågrön, grå eyewear Produktinformation Våra glasögon är kontrollerade och uppfyller EG Direktivet 89/686 enligt kraven i standard EN-1836:2005. Denna standard delar in linserna i fem olika kategorier utifrån den mängd

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer

Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer Teknisk kravspecifikation 1 (8) Bilaga 4 Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer (1 bilaga, Ritning) Innehåll 1 ALLMÄNNA KRAV... 2 2 BEGREPP... 2 3 UTFORMNING... 2 3.1 Medaljer... 2 3.1.1

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

15-15. 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B

15-15. 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B 15-15 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B G F D E C 15-15 BARBIEKLÄDER I MINI ELLER BABY PASCAL GARNKVALITÉ Mini Ull (100% Ull. Nystan ca 10 g = 36 m) Mini Akryl (100% Akryl. Nystan

Läs mer

Grundhäfte för EFS Scout

Grundhäfte för EFS Scout Grundhäfte för EFS Scout Vad alla scoutledare i EFS Scout bör veta Metoder, mål, organisation adresser mm Ny upplaga 2013 Salt barn och unga i EFS / Centrala Scoututskottet 2013 GRUNDHÄFTE FÖR EFS SCOUT

Läs mer

a r b e t s k l ä d e r

a r b e t s k l ä d e r Mr BLUE arbetskläder är funktionella, bekväma, slitstarka och prisvärda. Hög kvalitet skall inte behöva kosta skjortan! Midjebyxa 350-150 Hantverksbyxa med två förstärkta lösa spikfickor med extrafickor.

Läs mer

Å R S M Ö T E T

Å R S M Ö T E T Stadgar för Svenska Scoutrådet (Beslutade av Svenska Scoutrådets årsmöte 22 november 2003 och skall under 2004 godkännas av WAGGGS och WOSM) Kapitel 1 Inledning 1 Svenska Scoutrådet Svenska Scoutrådet

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

HSS scoutdräkt och märkessystem

HSS scoutdräkt och märkessystem HSS scoutdräkt och märkessystem Innehåll Klädsel...1 Allmänt om märken...1 Översikt och bilder på märken...4 Tillhörighetsmärken:...4 Övriga märken:...5 Sömnadsbeskrivning...7 Kriterier för fri- och bevismärken...9

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Märkeskatalogen. Basmärke. SSF Svenska Scoutförbundet Sverige. den 4 april 2006 Sida 1 av 43

Märkeskatalogen. Basmärke. SSF Svenska Scoutförbundet Sverige. den 4 april 2006 Sida 1 av 43 Basmärke SSF Svenska Scoutförbundet Sverige den 4 april 2006 Sida 1 av 43 Jsc - 1 - Knivbevis TillkomstAvskaffat M 437 2005-03-24 13:24:52 Jsc - 2 - Stigen TillkomstAvskaffat M 438 2005-03-24 13:25:07

Läs mer

Redo för märken. Så här funkar Scouternas märkessystem. Alla märken har sin plats

Redo för märken. Så här funkar Scouternas märkessystem. Alla märken har sin plats Märkbart I Scouterna har vi märken för att det är roligt att kunna koppla sin kunskap och upplevelse till något. Märket blir en bekräftelse på vad du lärt dig och att du har fått vara med om roliga äventyr

Läs mer

Infobrev #12 - En sista koll på allt

Infobrev #12 - En sista koll på allt Infobrev #12 - En sista koll på allt Vad kul att just Du har valt att åka till Japan! Tillsammans kommer vi göra det till ett fantastiskt äventyr! Kommer du ihåg att det var så det stod, i det första infobrevet

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Scouternas policydokument

Scouternas policydokument Scouternas policydokument A. Verksamhet Policyns syfte och målgrupp Syftet med policyn är att ge vägledning för den värdegrund Scouternas verksamhet vilar på. Policyns syfte är också att förankra och lyfta

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

ELRO. Jacka i 3-skikt

ELRO. Jacka i 3-skikt Jacka i 3-skikt Modell 209 Jacka med yttertyg i olika färger. Under yttertyget ligger avskärmningsväv i bomull eller polyester och sedan foder i samma färg som yttertyget eller i matchande färg. Jackan

Läs mer

Boken framtagen och utvecklad av Sjöscoutgruppen Godkänd av Riksskeppsklaget i Malmö, februari 2007 Redaktör Björn Julius Copyright Björn Julius

Boken framtagen och utvecklad av Sjöscoutgruppen Godkänd av Riksskeppsklaget i Malmö, februari 2007 Redaktör Björn Julius Copyright Björn Julius Läs boken om patrull Järven I scoutboken Järven kan du läsa om en helt vanlig scoutpatrull och vad de gör under ett år. Du träffar Sanna, Niklas och de andra som ger sig ut på hajk, löser chiffer och lär

Läs mer

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI...

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... Verksamhetsplan 2015 1 INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... 7 2 1. PLANENS SYFTE Planen skall

Läs mer

Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala distriktsorganisationer ungdomsorganisationer

Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala distriktsorganisationer ungdomsorganisationer Mina mail så hade jag mycker t KUN 2010-08-12, p 8 KUN 2010/373 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2010/374 Handläggare: Allan Axelsson Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala

Läs mer

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS Reglemente för Utmärkelser och Stipendier Fastställd av SMKF FS 2016-12-08 2 Sveriges Militära Idrottsförbund bildades 1909. 1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsförbund (SMI)

Läs mer

KFUMs Scoutkår i Härnösand. Ledarinfo. Information till dig som är ledare i scoutkåren. Kårstyrelsen 2015-03-15

KFUMs Scoutkår i Härnösand. Ledarinfo. Information till dig som är ledare i scoutkåren. Kårstyrelsen 2015-03-15 KFUMs Scoutkår i Härnösand Ledarinfo Information till dig som är ledare i scoutkåren Kårstyrelsen 2015-03-15 Register Ledarinfo Register Ledarinfo... 2 Ledarinfo... 3 1. Hur ser scoutkårens verksamhet

Läs mer

Tack för din anmälan. Vi har nu registrerat din anmälan till sommarens läger på Vässarö.

Tack för din anmälan. Vi har nu registrerat din anmälan till sommarens läger på Vässarö. Tack för din anmälan Vi har nu registrerat din anmälan till sommarens läger på Vässarö. Vi bifogar nya inbetalnings kort för resterande avgift med denna folder. Miniorscouter får ett inbetalningskort på

Läs mer

DRESSTWICE EKOLOGISKA KOLLEKTION VÅR / SOMMAR 2013

DRESSTWICE EKOLOGISKA KOLLEKTION VÅR / SOMMAR 2013 DRESSTWICE EKOLOGISKA KOLLEKTION VÅR / SOMMAR 2013 EKOLOGISK BOMULL ÖKO-TEX MILJÖVÄNLIG FÄRGNING ETISK SÖMNAD OCH TILLVERKNING I SVERIGE, ESTLAND OCH PORTUGAL FÖR VARJE PLAGG SKÄNKS EN GÅVA TILL BARN SOM

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund Org. Nr. 802005-7181 Sida 1 (14) Innehållsförteckning Medlemsutveckling... 3 Image, profilering och extern kommunikation... 3 Program...

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

!"#$% Storlek: Dam 36-46, Herr 44-54, eller personliga mått

!#$% Storlek: Dam 36-46, Herr 44-54, eller personliga mått "#$% Jacka i 3-skikt Modell 209 Jacka med yttertyg i olika färger. Under yttertyget ligger avskärmningsväv i bomull eller polyester och sedan foder i samma färg som yttertyget eller i matchande färg. Jackan

Läs mer

Grafisk profil och plattformar för kommunikation

Grafisk profil och plattformar för kommunikation 2017 Grafisk profil och plattformar för kommunikation Abrahamsbergskyrkans ungdom Abrahamsbergskyrkans ungdom Bävervägen 45, 168 30 Bromma abraung.se Inledning Detta dokument ger några konkreta tips på

Läs mer

Beställning profilkläder m.m.

Beställning profilkläder m.m. Beställning profilkläder m.m. Vera Sport Alla profilkläder är specialdesignade för GK Motus-Salto och kan därför inte lämnas tillbaka. Föreningen kan ev hjälpa er att byta om annan storlek finns extra

Läs mer

Gemensamma aktiviteter för hela kåren: Kårens årsmöte för 2006 hölls den 14 februari 2007 på scoutlokalen. Styrelsen har under året bestått av:

Gemensamma aktiviteter för hela kåren: Kårens årsmöte för 2006 hölls den 14 februari 2007 på scoutlokalen. Styrelsen har under året bestått av: Bölans Scoutkår Bölans Scoutkår 2007 Styrelsen har under året bestått av: Revisorer: Ordf: Gunilla Asplund V ordf: Pelle Velander Ledamot/sek: Carina Östlin Ledamot/kassör: Christina Persson Till alla

Läs mer

placering av logotype etc. Yrkes- och profilkläder

placering av logotype etc. Yrkes- och profilkläder placering av logotype etc. Yrkes- och profilkläder Val av yrkes- och profilkläder som ej finns med i denna lista ska även dessa följa färgval, placering av logotyper och textinnehåll som finns uppgett

Läs mer

Riktlinjer och profilering av arbetskläder

Riktlinjer och profilering av arbetskläder r ö f l a u man r e d ä l k arbets Riktlinjer och profilering av arbetskläder Kommunens arbetskläder ska vara profilerade enligt kommunens grafiska identitet, med kommunens logotyp och balk med texten

Läs mer

BLÅ BOKEN KAPITEL H Sid 1(6)

BLÅ BOKEN KAPITEL H Sid 1(6) BLÅ BOKEN KAPITEL H Sid 1(6) SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET Märkesbestämmelser Innehåll H 1 Bowlingmärket H 2 Elitmärke och Elitplakett H 3 Stipulationsnål - Stora Grabbars Märke H 4 Rekordplakett H 5 300-diplom

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län

Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län Inledning Scouterna Örebro län är Scouternas geografiska distrikt för de scoutkårer som enligt Scouternas stadgar kapitel åtta måste tillhöra ett distrikt samt

Läs mer

Välkommen till rörelsefriheten! Sköna plagg för dig som arbetar inom vården.

Välkommen till rörelsefriheten! Sköna plagg för dig som arbetar inom vården. Välkommen till rörelsefriheten! Sköna plagg för dig som arbetar inom vården. www.mittplagg.se W WK-BUT Vår nya höstfärg Cassis! Finns som bussarong, tunika och klänning WK-T-C WK-BUT-C WK-KL-C W WK-BUT

Läs mer

REGLER FÖR UTMÄRKELSER

REGLER FÖR UTMÄRKELSER Svenska Kanotförbundet / Utmärkelser 2016-03-19 sida 1 REGLER FÖR UTMÄRKELSER A. Utmärkelser till kanotister som gjort framstående resultat på tävlingsbanan 1. Utmärkelser för segrare vid olympiska spel

Läs mer

Tävlingsmärken och andra utmärkelser

Tävlingsmärken och andra utmärkelser STÖDDOKUMENT Tävlingsmärken och andra utmärkelser VERSION 2014-05-19 Syfte och målgrupp Dokumentet beskriver vad som gäller för tävlingsmärken och andra utmärkelser vid tävlingsorientering. Det vänder

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

NY SKÖN TRIKÅ KOLLEKTION SNYGGA PLAGG SOM HÅLLER FÄRG OCH FORM LÄNGE!

NY SKÖN TRIKÅ KOLLEKTION SNYGGA PLAGG SOM HÅLLER FÄRG OCH FORM LÄNGE! SMILA TRIKÅ NY SKÖN TRIKÅ KOLLEKTION SNYGGA PLAGG SOM HÅLLER FÄRG OCH FORM LÄNGE! Snygg på jobbet www.smila-workwear.se NY HÖG KVALITATIV TRIKÅ KOLLEKTION FRÅN SMILA I MÅNGA SKÖNA FÄRGER! Syftet med vår

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19 Scouterna Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Förord Syftet är att beskriva de rutiner och förhållningar som gäller inom kåren gällande ekonomi och redovisning. Innehållet revideras av kårstyrelsen

Läs mer

Proposition 4: Förslag till Scouternas policydokument

Proposition 4: Förslag till Scouternas policydokument Proposition 4: Förslag till Scouternas policydokument Detta dokument har en del om verksamhet, en del om principer och förhållningssätt, och en del om ekonomi och förvaltning. Scouternas stämma beslutar

Läs mer

MEDALJREGLEMENTE (Reviderad )

MEDALJREGLEMENTE (Reviderad ) MEDALJREGLEMENTE (Reviderad 040419) omfattande bestämmelser för nedanstående medaljer, märken diplom m.m. Medalj i guld (förgyllt silver) Medalj i silver Medalj i brons Förtjänsttecken i guld (förgyllt

Läs mer

S C O U T K Å R E N G U S T A F V A S A - B R E D Ä N G. Brevet Hem

S C O U T K Å R E N G U S T A F V A S A - B R E D Ä N G. Brevet Hem S C O U T K Å R E N G U S T A F V A S A - B R E D Ä N G Brevet Hem 4:e utgåvan 1996 Hej! Tack för att du tar dig tid att läsa Brevet Hem. Vi vill berätta för dig om scoutrörelsen, verksamheten i vår scoutkår

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2006 s scoutråd Sid 1 (7) Kallelse till årsmöte i s scoutråd s scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Måndag den 6 mars 2006 kl 19.00. Plats: Vikingstad scoutkårs

Läs mer

Regler och bestämmelser för DM i Dacke scoutdistrikt

Regler och bestämmelser för DM i Dacke scoutdistrikt Sidan 1 av 6 Regler och bestämmelser för DM i Dacke scoutdistrikt REGLER TID ARRANGÖR TÄVLINGSLEDNING DELTAGARE INBJUDAN EKONOMI MAT ANMÄLAN ÅTERBETALNING KLÄDSEL MEDFÖLJANDE LEDARE Reglerna påvisar de

Läs mer