Ångest, ångest är min arvedel min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen. Pär Lagerkvist 1916

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ångest, ångest är min arvedel min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen. Pär Lagerkvist 1916"

Transkript

1 Å N G E S T Ångest, ångest är min arvedel min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen. Pär Lagerkvist 1916

2 Riksföreningen Ananke och Svenska Ångestsyndromsällskapet arbetar för patienter och anhöriga med tvångssyndrom (OCD) och med paniksyndrom och social fobi. Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Form: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Texten faktagranskad av professor Per Mindus.

3 I den här skriften får du svar på några av de vanligaste frågorna om ångest. Om ångest Ordet ångest har många betydelser, alltifrån begriplig inre spänning till allmän oro och olust till skrämmande, ofattbar, gastkramande panik. Tänk dig att du står en vinterdag vid busshållplatsen. I blixthalkan slirar bussen plötsligt till och kommer farande rätt emot dig. I sista sekunden lyckas chauffören få stopp på bussen. Men innan dess hinner du uppleva en intensiv rädsla, följd av hjärtklappning, andnöd, svettning etc. Olustkänslan kan sitta i en lång stund efteråt. Så upplever friska personer en ångestfylld situation. Reaktionen är begriplig, och går snart över. Är det normalt att känna ångest? Ja. Normal ångest hör livet till och kan tolkas som en varning om att något i din livssituation inte är bra, eller rent av hotfullt. En sådan återkommande känsla bör du ta på allvar; den antyder att du behöver ändra på något i ditt liv. Hur skiljer sig normal ångest från sjuklig ångest? Det som skiljer är främst att ångesten uppkommer utan begriplig anledning och kan sitta i timmar, eller dagar. I en del fall hela livet. Trots att den drabbade själv vet att ångesten saknar funktion, kan känslan inte kontrolleras. Normal ångest kan rätt utnyttjad få oss att skärpa oss och ta itu med frågor som vi kanske skjutit upp. Sjuklig ångest, däremot är hämmande, skrämmande och nedbrytande. 3

4 Hur vanligt är det med ångestsjukdom? Ångestsjukdomarna är de vanligaste psykiska sjukdomarna i befolkningen. Var femte kvinna och var tionde man kommer någon gång i livet att drabbas av ångestsjukdom. Insjuknandet sker oftast i 20-årsåldern. Om de svåra formerna av ångestsjukdomarna inte diagnostiseras och behandlas kan de leda till livslång invaliditet. Finns det olika typer av ångestsjukdom? De allvarligaste är generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom med eller utan agorafobi, social fobi, tvångssyndrom och posttraumatiskt stresssyndrom. Gemensamt för dessa sjukdomar är att de kan vara kroniska, invalidiserande och kräva behandling. Dessutom finns mer begränsade fobier som ormskräck, höjdskräck, flygrädsla, skräck för blod m m. Vad är en fobi? Ordet fobi betyder skräck och avser en orimlig rädsla för något som man innerst inne vet inte är så farligt som det känns. Vanliga fobier gäller spindlar och ormar. Dessa typer av fobier behandlas framgångsrikt med s k beteendeterapi. Måste och kan all typ av ångest behandlas? Utöver själva lidandet för patienten själv, belastningen för anhöriga och kostnaden för samhället, medför ångestsjukdomarna även ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, särskilt hos män och för depression, alkoholism och till och med självmord. 4 Hur kan jag stötta en anhörig med svår ångestsjukdom? Inse att det rör sig om en sjukdom. Att säga åt en ångestfylld människa att rycka upp sig är inte bara okunnigt utan också omänskligt. Stötta patientens friska sida, uppmuntra till även små försök att bryta gamla mönster. Sätt gränser för hur långt du själv vill medverka, men gör upp detta i förväg inte när paniken redan kommit.

5 Generaliserat ångestsyndrom Sedan flera år lider jag av yrsel, öronsus, hjärtklappnig och känner mig torr i munnen. Jag är nervöst lagd och har ovanligt lätt att oroa mig även för småsaker utan någon egentlig anledning. Har sökt flera läkare, men ingen har funnit något fel på mig. Kan det vara något psykiskt? Rickard, 43 år Rickard lider förmodligen av generaliserat ångestsyndrom. Benägenheten att oroa sig även för småsaker är det centrala draget i sjukdomen. Därtill kommer kroppsliga symptom som yrsel, handsvett, hjärtklappning, öronsus, torrhet i mun och strupe samt skakningar. Dessa symptom gör att den drabbade ofta söker läkare för kroppsliga besvär. Hur vanlig är sjukdomen och vad karaktäriserar den? Cirka 5 procent av den vuxna befolkningen drabbas någon gång i livet av sjukdomen. Typiskt för sjukdomen är att den drabbade mer eller mindre ständigt plågas av hög ångestnivå som inte påverkas nämnvärt av yttre situationer och som inte är bunden till fobier eller tvångsfenomen. Man brukar säga att en patient med generaliserat ångestsyndrom kan finna något att oroa sig för i nästan varje situation. Vilken typ av behandling rekommenderas? Hur effektiv är behandlingen?` Läkemedelsbehandling med SSRI-preparat (selektiva serotonin återupptagshämmare) eller SNRI-preparat (selektiva noradrenalin återupptagshämmare) brukar vara första åtgärd. Ibland rekommenderas också s k kognitiv beteendeterapi. Målet med behandlingen är att lindra symptomen och lära patienten att bemästra situationer som är ångestväckande. 5

6 Paniksyndrom med agorafobi Jag fungerar bra hemma, men så fort jag ska gå ut kommer ångesten smygande. Ofta räcker det med att tänka på att jag ska gå ut för att ångesten ska komma. Jag kan inte ensam åka hiss, buss, tåg eller flyg. Om jag har sällskap går det lite bättre, men det är fortfarande jobbigt. Jag kan inte heller besöka vänner eller resa på semester. När ångesten kommer känns det som om jag skulle dö. Jag får en hjärtklappning som är så stark att jag nästan tror att hjärtat ska hoppa ur kroppen. Jag har svårt att få luft, svettas ymnigt och händerna darrar. Hur kan det vara så att jag mår bra hemma, men inte klarar av att förflytta mig? Finns det någon bot? Yvonne, 29 år. Du lider förmodligen av paniksyndrom med agorafobi, som tidigare kallades torgskräck. Det finns effektiv behandling med läkemedel av typ SSRI, gärna i kombination med s k beteendeterapi. Obs! det är inte fråga om vanliga lugnande medel utan om mediciner som påverkar ett visst signalsystem (serotonin) i hjärnan. Beteendeterapin går ut på att öva upp förmågan att uthärda oron. Det kan ske genom att t ex åka buss en hållplats, i sällskap med terapeut, tills det går bra. Nästa uppgift blir lite svårare, men är fortfarande möjlig. Framgång föder framgång. Det finns olika former för olika typer av ångestsjukdom. Hur vanlig är sjukdomen och vad karaktäriserar den? 6 Sjukdomen drabbar flera procent av befolkningen någon gång under livet och debuterar ofta i ungdomen. Enstaka panikattacker drabbar 10 procent av befolkningen någon gång i livet. Till sjukdomen hör även en ökad risk för depression. Många prövar självmedicinering med till exempel alkohol. Det är inte ovanligt att någon

7 i familjen har eller har haft samma sjukdom. Sjukdomen karaktäriseras av en rädsla för att vistas på platser eller komma i situationer varifrån det kan vara svårt att avlägsna sig eller att få hjälp i händelse av en panikattack. Vanliga problematiska situationer är att vara ensam utanför hemmet; att åka buss, bil eller tåg, gå på bio, sitta i en torkhuv hos hårfrisörskan, men även folkträngsel och köer. Till en början brukar den drabbade ofta tro att panikattackerna är tecken på en allvarlig sjukdom och söker därför ofta kroppsläkare för problem med hjärtat eller dylikt. Vilken typ av behandling rekommenderas? Beteendeterapi är verksamt och ger tydlig förbättring. Tyvärr är beteendeterapi ännu en bristvara. Ofta behövs även läkemedelsbehandling för att motverka uppkomsten av panikattackerna. 7

8 Social fobi En av mina arbetskamrater tycks inte tåla att man tittar på honom. Om han ska säga något i ett arbetsmöte börjar han rodna, rösten sviker, händerna darrar. Trots att han nästan alltid har vettiga synpunkter, har han svårt att komma fram med dem. Han vill inte heller fika eller äta med oss andra. Han säger att han inte är hungrig, inte har tid etc. Men vi har sett att han har med sig smörgåsar som han äter när han tror att vi inte ska se det. Han är ensamstående. Detta är mer än vanlig blygsel; vi tycker att han verkar rent sjukligt skygg. Vad kan det vara? Olle Din arbetskamrat tycks lida av folkskräck, numera kallad social fobi. Det är en av de allra vanligaste formerna av ångestsjukdom. Hur vanlig är sjukdomen och vad karaktäriserar den? Social fobi är vanligt; man bedömer att 2 3 procent av befolkningen drabbas. Men sannolikt är det många flera. Sjukdomen debuterar ofta under tonåren. Barn som visat påtaglig skygghet under sitt första levnadsår kan vara i riskzonen. När sjukdomen drabbar senare i livet finns ofta någon yttre orsak, depression etc. Social fobi leder ofta till att den drabbade har svårt att klara utbildning, arbete och umgängsliv. Många som lider av social fobi fastnar i ett alkoholberoende. Vilken typ av behandling rekommenderas? Hur effektiv är behandlingen? 8 Behandlingen består av en kur av antidepressiva läkemedel. Ofta kombineras läkemedelsbehandling med speciell beteendeterapi. Många svårt sjuka kan få god hjälp av behandlingen.

9 Tvångssyndrom Vår son ägnar timmar åt att tvätta sig. Hans händer är såriga och nariga och han stänger in sig i badrummet flera timmar varje dag. Han begär också att vi ska kontrollera att han är ren. Han blir väldigt arg om vi vägrar och kan tjata i timmar. Hela familjen är utmattad av detta. Vad ska vi göra? Finns det någon effektiv behandling? Karin och Lasse Er son är förmodligen drabbad av tvångssyndrom. Effektiv behandling är beteendeterapi, som går ut på att den drabbade ska utsätta sig för det som känns skrämmande enligt en i förväg uppgjord plan. Men även speciella tvångsblockerande läkemedel kan krävas. Hur vanlig är sjukdomen och vad karaktäriserar den? Tvångssjukdomen drabbar över 3 procent av befolkningen någon gång i livet och är lika vanlig bland kvinnor och män. Ett normalt kontrollbehov urartar och blir en tvångströja. Ett normalt renlighetsbehov spårar ur till smutsskräck. De flesta försöker i det längsta dölja sina tvångshandlingar. Sjukdomen karaktäriseras av tvångstankar, som är återkommande och ihållande. Tankarna ter sig skrämmande eller som gnagande tvivel, omöjliga att stoppa. Exempel på tvångstankar är: Tänk om det börjar brinna! Tänk om det blir översvämning! Tänk om jag slänger min baby i golvet!. Tvångstankar brukar leda till handlingar som man känner sig tvingad att utföra, trots ett inre motstånd. De kallas tvångshandlingar och handlar om upprepade beteenden eller ritualer. Beteendet är i och för sig normalt, men utförs onormalt ofta eller på ett onormalt vis. Det kan handla om timslång handtvätt, eller upprepade kontroller av kranar, lampor, spisen, kaffebryggaren, strykjärnet innan man går ut inte en gång utan kanske gånger. 9

10 Vilken typ av behandling rekommenderas? Hur effektiv är behandlingen? Om tvångshandlingar är det mest dominerande brukar läkaren först rekommendera beteendeterapi, ofta i kombination med läkemedel. Om tvångstankarna är mest framträdande brukar läkemedelsbehandling rekommenderas. I de flesta fall kombineras beteendeterapi och läkemedel. Behandling med läkemedel Under senare år har det kommit nya läkemedel av typ SSRI med få och milda biverkningar. Men dessa läkemedel kan till en början förvärra ångesten varför läkaren ofta rekommenderar en tilläggsbehandling av annat läkemedel. SSRI-preparat är inte beroendeframkallande. Vanliga biverkningar vid behandlingen är yrsel, illamående, huvudvärk, sexuella besvär. Men de flesta av biverkningarna mildras, eller försvinner helt, efter ett par veckors behandling. Problematiken med eventuella biverkningar bör också ställas i relation till det lidande sjukdomen i sig kan orsaka. Det är vanligt att även deprimerade personer plågas av ångest, olust och oro. Den brukar vara värst vid uppvaknandet för att sakta släppa framåt kvällen. Ångesten brukar minska när behandlingen mot depressionen börjar verka. Tyvärr kan detta ta 2 3 veckor. Under denna tid erbjuds patienten ofta tilläggsmedicinering i form av något ångestdämpande medel. 10

11

12 S Z ol Pfizer AB Sollentuna Tel

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

PANIKSYNDROM. en vanlig sjukdom

PANIKSYNDROM. en vanlig sjukdom PANIKSYNDROM en vanlig sjukdom P A N I K S Y N D R O M en vanlig sjukdom De första panikattackerna De första panikattackerna är oftast de allra värsta. De kommer utan förvarning och hotar hela din existens.

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning DDet här är en broschyr om ångestsjukdomar eller ångestsyndrom, som de också kallas. Till ångestsjukdomarna räknas panikångest/paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom,

Läs mer

DEPR I ME RAD gång på gång...

DEPR I ME RAD gång på gång... DEPR IME RAD gång på gång... Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Formgivare: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Repro: Rip&Bild Repro AB, Stockholm Tryck: Skottetryck, Stockholm, 2001 INNEHÅLL Till

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Ett påklistrat leende kan dölja symtomen

Ett påklistrat leende kan dölja symtomen Ett påklistrat leende kan dölja symtomen Depression Information till patienter och anhöriga Tycker dina vänner att du borde rycka upp dig? Försöker du hålla skenet uppe, trots att du känner dig nedstämd,

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

PINSAMT. Information om social ångest

PINSAMT. Information om social ångest PINSAMT Information om social ångest En skrift av Christer Allgulander, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm i samförstånd med Svenska Ångestsyndromsällskapet. Innehåll Förord...................................3

Läs mer

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det?

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? INFORMATION TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA OM PANIKSYNDROM & AGORAFOBI En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? MATS HUMBLE En liten bok om paniksyndrom

Läs mer

Vad är Tvångssyndrom?

Vad är Tvångssyndrom? INFORMATION TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA OM TVÅNGSSYNDROM H. Lundbeck AB CNS-företaget Box 23, 250 53 Helsingborg Telefon 042-25 43 00 www.lundbeck.se 1 TVA NGSSYNDROM.indd 1-2 CIP.40.2007 Vad är Tvångssyndrom?

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Johannas strategier vid OCD KBT

Johannas strategier vid OCD KBT Johannas strategier vid OCD Här följer nu en beskrivning av de strategier som jag har använt mig av för att bli friskare från min OCD. Jag vill poängtera att detta är strategier som har fått mig att må

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT).

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Text och foto är hämtat från www.svd.se. Publicerat 8 januari 2006 05:30 Artikel 1. "Ångestfyllt att utmana tankarna" Hon behöver inte stänga

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse 13 13. Kortfattat om olika diagnoser Texten är hämtad från Infoteket om funktionshinder på Landstinget i Uppsala läns webbplats: www. lul.se/infoteket

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Ångestsjukdomar Stockholms läns landsting 2003 Regionalt Vårdprogram Ångestsjukdomar Rapporten är framtagen av: P-O Sjöblom Sergej Andreewich Susanne Bejerot

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Reaktioner vid omskakande händelser

Reaktioner vid omskakande händelser Reaktioner vid omskakande händelser När behövs professionell hjälp? En skrift av Tom Lundin, Kunskapscentrum för traumatisk stress, Akademiska Sjukhuset i Uppsala Innehåll Vad är ett trauma?............................4

Läs mer

Unified Protocol Webbmaterial

Unified Protocol Webbmaterial Unified Protocol Webbmaterial Diagnosöverskridande psykologisk behandling Extramaterial till modulerna och formulär till hemuppgifterna David H. Barlow Kristen K. Ellard Christopher P. Fairholme Todd J.

Läs mer

Överdriven renlighet

Överdriven renlighet Teamet Behandling av överdriven renlighet 1 Överdriven renlighet Allmänt Beskrivning Överdriven renlighet är ett problem som brukar kallas för tvättvång eftersom personen som lider av det tvättar sig ofta,

Läs mer

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson Behandlingsmanual Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro Illustratör: Sara Bengtsson Psykologiska Institutionen Johan Lundin Kleberg Jan-Eric Jönsson 2010 Förord Användandet av behandlingsmanualer

Läs mer

OCD/tvångssyndrom Nyhetsbrev 221

OCD/tvångssyndrom Nyhetsbrev 221 Nyhetsbrev 221 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som har samma diagnos,

Läs mer