PANIKSYNDROM. en vanlig sjukdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PANIKSYNDROM. en vanlig sjukdom"

Transkript

1 PANIKSYNDROM en vanlig sjukdom

2

3 P A N I K S Y N D R O M en vanlig sjukdom De första panikattackerna De första panikattackerna är oftast de allra värsta. De kommer utan förvarning och hotar hela din existens. Dessutom är det ofta så att den som drabbas aldrig tidigare har hört talas om vare sig panikattacker eller paniksyndrom. Plötsligt en kväll när du sitter där framför TV:n och tittar på Rapport börjar ditt hjärta slå volter och din strupe snöra ihop sig. Du får en stark smärta i bröstet samtidigt som det liksom sticker i dina armar och ben. Du får svårt att andas, du svettas och fryser om vartannat, hjärtat skenar nu, du blir alltmer yr, vardagsrummet känns overkligt, du själv känner dig overklig, allting snurrar och du skriker åt din partner att för Guds skull ringa ambulans. Du håller på att dö och nu handlar det bara om sekunder. Men när du väl kommer till akutmottagningen känns det lättare att andas igen. Hjärtat slår inte längre så fort och stickningarna har försvunnit. EKGtestet visar ingenting onormalt så läkaren föreslår att du ska åka hem. Du är frisk som en nötkärna och har puls som en elitidrottsman, säger han med ett snett leende och buffar dig vänskapligt på axeln. Du åker hem, men minnet av panikattacken har för alltid lagrats i ditt minne. Doktorn måste ha missat något. Man kan inte nästan dö utan att vara sjuk. 3

4 Vad händer vid en panikattack? Ångest och panik är delar av ett larmsystem som alla människor måste ha för att snabbt kunna reagera vid fara. Ångesten och paniken gör oss alerta och ger oss extra krafter så att vi kan strida framgångsrikt eller fly snabbt. Det här larmsystemet brukar aktiveras i farliga situationer, till exempel när vi riskerar att kvävas till döds. Men hos en del människor kan det också aktiveras vid andra tillfällen, till exempel när vi har pressat oss själva för mycket under en längre period eller varit utsatta för andra yttre och inre påfrestningar. Det system av nervceller som aktiveras vid en panikattack finns i hjärnstammen och kontrolleras i sin tur av andra nervceller. Vid en panikattack skickas nervimpulser uppåt i hjärnan, så att vi upplever stark ångest, och ut i kroppen, där en mängd obehagliga, men ändamålsenliga, symptom kan kännas av. Det är hjärnan som styr vår kropp! Hjärnan ger kommandon till musklerna när vi rör oss (detta styrs av vår vilja). Men hjärnan styr också våra inre organ via det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet kontrollerar framför allt andningsvägarna, hjärtat, blodkärlen och mag-tarmkanalen. Det autonoma nervsystemet kan vi inte kontrollera själva det styrs omedvetet men påverkas också av känsloreaktioner. När allt fungerar som det ska märker vi inte mycket av det som sker i kroppen, förutom hungerkänslor och hjärtklappning när vi anstränger oss. Men vid en panikattack börjar det autonoma 4

5 nervsystemet arbeta intensivt, vilket bland annat kan ge oss häftig hjärtklappning och diarré. Många människor tycker att det känns svårt att andas under en panikattack och börjar därför andas snabbt och ytligt (hyperventilation). Hyperventilation gör koldioxidhalten i kroppen onormalt låg, vilket i sin tur kan leda till pirrningar, krypningar, yrsel och overklighetskänslor. Pröva att andas i en papperspåse i några minuter om du tror att du hyperventilerar! Det brukar rätta till balansen av koldioxid i blodet och på så sätt minskar de obehagliga symptomen. Den som just upplevt en panikattack tolkar ofta symptomen som onormala och som tecken på allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom och fasar för att råka ut för samma sak igen. En mängd oroliga tankar far runt i huvudet. Tänk om jag dör av nästa attack? Tänk om jag tappar kontakten med verkligheten och blir psykotisk? Tänk om overklighetskänslorna och yrseln beror på att jag har en hjärntumör? Tyvärr kan det ibland ta ganska lång tid innan en människa som drabbats av panikattacker får en riktig diagnos. Under tiden hinner han eller hon skrämma upp sig själv ganska rejält. Kom ihåg: Man kan inte dö av panikattacker. Man kan inte bli galen (psykotisk) av panikattacker. Man kan inte fastna i panikattacker. Man gör aldrig någonting tokigt under panikattacker (även om det känns så). Det är mycket ovanligt att man svimmar under panikattacker. 5

6 Ungefär tio procent av vår befolkning drabbas någon gång under sitt liv av en panikattack. För mellan två och tre procent av befolkningen fortsätter panikattackerna att komma och ett så kallat paniksyndrom utvecklas. På nästa sida kan du se vad som krävs för att man ska få diagnosen paniksyndrom. Människor med paniksyndrom drabbas väldigt olika. En del kämpar i många år med sina symptom. För andra går det lättare. Om du känner igen dig i stora delar av beskrivningen av paniksyndromet i den här broschyren så ska du veta att du inte är ensam om dina problem. Men om du å andra sidan tycker att dina symptom är mycket lindrigare än de som beskrivs här, så behöver du inte oroa dig för att du självklart måste drabbas av alla symptom som nämns. Alla människor är olika. Också människor som lider av paniksyndrom. Händelseförloppet vid utveckling av paniksyndrom Ångestupplevelse Upplevelse av onormala kroppsfunktioner Aktivering av panikcentrum ( falsklarm ) Sjukdoms- och katastroftankar, förväntansångest Aktivering av centra för autonoma nervsystemet Signalökning till kroppsorgan 6

7 Diagnosen paniksyndrom enligt det psykiatriska diagnossystemet DSM IV För att du ska få diagnosen paniksyndrom krävs det att du har haft minst fyra av de symptom som räknas upp här nedanför. Dessutom ska de ha uppträtt tillsammans, som en attack och nått maximal intensitet inom tio minuter. Attackerna ska ha dykt upp minst fyra gånger under den senaste månaden, eller en gång, men i gengäld orsakat minst en månads oro för en ny attack. Hjärtklappning Svettning Darrningar och skakningar Andnöd Kvävningskänsla Smärta eller obehag i bröstet Illamående eller magbesvär Svindel, ostadighetskänslor eller matthet Overklighetskänslor inför sig själv eller omgivningen (depersonalisation och derealisation) Rädsla att mista kontrollen eller bli tokig Rädsla att dö Domningar eller stickningar Frossa eller värmevallningar 7

8 Varför drabbas man av omotiverade panikattacker? Studier där man följt tvillingar under lång tid visar att paniksyndrom till en viss del är ärftligt. En del människor föds med ett känsligare larmsystem och ett oroligare autonomt nervsystem än andra. Stressfaktorer spelar också in. En människa som har höga krav på sig själv och som dessutom har svårt för att säga nej och sätta gränser kan på sikt hamna i ett så pressat tillstånd att tröskeln för panikångest är sänkt. En tuff period på jobbet, en nära anhörigs död eller första barnets födelse är också omständigheter som kan utlösa panikattacker. Alkohol- och narkotikamissbruk (cannabis, amfetamin, ecstasy) och för tvär avslutning av bensodiazepin medicinering (mediciner som till exempel Valium och Sobril) kan också vara utlösande faktorer. Koffein i större doser kan också utlösa panikattacker. Koffein finns ju inte bara i kaffe utan till exempel också i Coca Cola och Treo-tabletter (mot smärtor). Vanliga följder av paniksyndromet Den som lider av paniksyndrom drabbas ofta av ångest för ångesten så kallad förväntansångest. Förväntansångest innebär en ständig rädsla för nya panikattacker och kan på sikt bli minst lika påfrestande som panikattackerna i sig. Förväntansångesten leder ofta till att man blir självcentrerad och får svårt att koncentrera sig på och intressera sig för livet runt omkring. 8

9 Det är också vanligt att en människa med paniksyndrom utvecklar fobier. Ungefär hälften av alla paniker drabbas av agorafobi rädslan för att komma för långt hemifrån och/eller hamna i en situation som kan vara svår att ta sig ur. Agorafobi betyder torgskräck på svenska. Med torg menas inte en stor, ödslig plats utan ett torg fullt med handel, liv och rörelse ungefär som dagens stormarknader. En människa som lider av agorafobi är ofta rädd för att gå i affärer, åka buss, tunnelbana, spårvagn, tåg, flyg, båt, hiss, åka över broar och genom tunnlar, på motorvägar kort sagt befinna sig på platser som är svåra att fly ifrån om panikkänslorna skulle dyka upp. Människor som lider av agorafobi är rädda för att känna sig instängda, inte få luft, tappa kontrollen över sig själva och rusa iväg i panik eller skrika av ångest. Paradoxalt nog är paniksyndromdrabbade människor experter på att dölja sin ångest och visar mycket sällan utåt det inre kaos de upplever. Många människor som lider av paniksyndrom utvecklar hypokondri. Hypokondri innebär att man oroar sig extremt mycket för sin hälsa. En hypokondriker är väldigt rädd för sjukdom och känner sig ibland säker på att vara drabbad av en sjukdom, trots att han eller hon kanske nyligen varit hos en läkare och undersökt sig. Panikattacker och förväntansångest kan ge kraftiga fysiska och psykiska symptom inte undra på att panikångestdrabbade människor ibland tolkar dem som tecken på allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom. Dessutom blir en människa som lider av paniksyndrom ofta väldigt uppmärksam på sin egen kropp och registrerar allt som händer i den även normala kroppsliga reaktioner som de flesta andra människor inte lägger märke till. 9

10 Aspekter på behandling och behandlingstid Flera hundra tusen svenskar lider av paniksyndrom. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män är drabbade. Det kan kännas skönt att veta att ungefär var tionde vuxen lider av något slags ångestsyndrom och att varannan kvinna och var fjärde man någon gång i livet råkar ut för en depression. Ångestsjukdomar och depression tillhör våra folksjukdomar. Det finns en koppling mellan paniksyndrom och depression, vilket innebär att ungefär hälften av dem som lider av paniksyndrom har eller får en depressionsperiod. Paniksyndrom kan också vara kombinerat med andra ångestsjukdomar, till exempel social fobi och generaliserat ångestsyndrom. Det kan ta lång tid att behandla paniksyndrom, vilket i så fall ofta beror på att den drabbade har utvecklat fobier. Det är också ganska vanligt att panikattackerna kommer tillbaka efter en panikattackfri period på kanske flera år. Du ska veta att varje ny period med panikattacker är lika tacksam att behandla som den första. 10

11 Hur behandlas paniksyndrom? Läkemedelsbehandling Idag domineras behandlingen av paniksyndrom av selektiva serotoninåterupptagshämmare, så kallade SSRI-preparat (Zoloft, Cipramil, Seroxat, Fontex och Fevarin). Dessa mediciner kallas också antidepressiva, eftersom de även används vid behandling av depression. SSRI-preparaten gör så att flödet av signalsubstansen serotonin ökar i hjärnan, vilket efter en tids behandling brukar innebära att paniken inte blossar upp så lätt och att förväntansångesten minskar. Det tar ett tag för hjärnans nervceller att ställa in sig på den ökade mängden serotonin och därför kan en del må sämre i början av läkemedelsbehandlingen. Försök att uthärda denna ibland svåra period i regel blir det bättre efter några veckor. En del människor behöver stöd av en lugnande medicin under den här första perioden, en så kallad bensodiazepin (till exempel Valium, Stesolid, Sobril och Xanor). Bensodiazepiner kan framkalla ett beroende men de är viktiga som smärtlindring när ångesten blir för stark. SSRI-preparat är inte beroendeframkallande men det är mycket viktigt att man trappar upp dosen sakta i inledningen av medicineringen och att man sätter ut medicinen försiktigt när man ska sluta. Behandlingstiden varierar mellan sex månader och flera år. Sluta aldrig med medicinen utan att samråda med din läkare. Vid behandling av paniksyndrom används ibland också äldre antidepressiva mediciner, till exempel Anafranil, Klomipramin och Saroten. Dessa har i regel fler biverkningar, men kan fungera bättre för en del människor. Både SSRI-preparat och äldre antidepressiva 11

12 läkemedel används också vid behandling av tvångssyndrom såsom tvångstankar och tvångshandlingar. Psykologisk behandling av paniksyndrom Lämpliga alternativ eller komplement till läkemedelsbehandling är vissa psykologiska behandlingsmetoder, framför allt kognitiv beteendeterapi (KBT). I kognitiv beteendeterapi får du lära dig att hantera din ångest utan att öka på den genom att tänka katastroftankar. Om du har utvecklat fobier får du i den kognitiva beteendeterapin möjlighet att utsätta dig för de situationer som skrämmer dig och lära dig att hantera den ångest som uppstår. Tyvärr är det ont om kognitiva beteendeterapeuter i Sverige, och de som finns är oftast inte anslutna till Försäkringskassan, vilket gör behandlingen dyr för patienten. Stödjande aktiviteter och rådgivning erbjuds av Svenska Paniksyndromsällskapet som har lokalföreningar och kontaktpersoner på olika håll i landet (se adresslista längst bak i denna broschyr). Det brukar vara skönt för den panikångestdrabbade att få träffa andra människor som vet hur det känns att leva med en ångestsjukdom. Detta kan vara ett mycket viktigt komplement till den behandling du får på andra håll. 12

13 Det är bra om du skaffar dig mycket kunskap om panikattacker och paniksyndrom! Det vaccinerar dig mot feltänkande som till exempel katastroftankar. Dessutom gör kunskapen dig mer motiverad att genomföra din behandling och mindre orolig om du råkar ut för bakslag på vägen. Och kom ihåg: Man dör inte av panikattacker. Man kan inte fastna i panikattacker. Man kan inte bli psykotisk av panikattacker. Panikattacker och paniksyndrom är vanliga. De går att behandla! 13

14 Förteckning över Svenska Ångestsyndromsällskapet Riksförbundet, lokalföreningar och kontaktpersoner: STOCKHOLMS LÄN Stockholms lokalförening Fridhemsgatan STOCKHOLM Tfn: Södertörns lokalförening Carina Jansson Roslagens lokalförening Britt-Louise Steffen SKÅNE LÄN Malmös lokalförening c/o PS! Lund Annegården, Norra gränsvägen LUND Tfn: Lunds lokalförening Annegården, Norra gränsvägen LUND Tfn: UPPSALA LÄN Uppsala lokalförening Ylva Blom Ängelholms lokalförening Tfn: Berith Wahlgren ÖSTERGÖTLANDS LÄN Norrköpings lokalförening Marianne VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Göteborg lokalförening Mellangatan GÖTEBORG Tfn: KRONOBERGS LÄN Växjös lokalförening Bibbi Nilsson

15 HALLANDS LÄN Halmstads lokalförening Nämndemansgatan HALMSTAD Tfn: Falkenbergs lokalförening Agneta Jirevall KALMAR LÄN Kalmars lokalförening Fabriksgatan KALMAR Tfn: MEDELPAD/ ÅNGERMANLANDS LÄN Medelpads lokalförening Inga-Lihl Sandström SPS Stiftelsen för panikångest och social fobi Marknadsvägen Täby Tommy Davidsson (ej medlem i Paniksyndromsällskapet) GÄVLEBORGS LÄN Hudiksvall lokalförening Eva-Marie Buske Läs mer om ångestsjukdomar på Pfizers hemsida: 15

16 Denna broschyr är avsedd för alla som är intresserade av paniksyndrom Ungefär tio procent av vår befolkning drabbas någon gång under sitt liv av en panikattack. För mellan två och tre procent av befolkningen fortsätter panikattackerna att komma och ett så kallat paniksyndrom utvecklas. Människor med paniksyndrom drabbas väldigt olika. En del kämpar i många år med sina symptom. För andra går det lättare. Denna broschyr berättar om hur personer med paniksyndrom upplever det och hur de kan bli hjälpta. Den riktar sig både till personer med paniksyndrom och till deras anhöriga men också till alla som vill veta lite mer. Broschyren har tagits fram av Pfizer AB i samarbete med överläkaren Torgny Persson, Rättspsykiatriska avdelningen, Göteborg och Åza Svensson vid Paniksyndromsällskapet i Göteborg. Box 501, Täby, tel , fax , För mer information om depression och ångest S-99-ZOL-030

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning DDet här är en broschyr om ångestsjukdomar eller ångestsyndrom, som de också kallas. Till ångestsjukdomarna räknas panikångest/paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom,

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det?

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? INFORMATION TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA OM PANIKSYNDROM & AGORAFOBI En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? MATS HUMBLE En liten bok om paniksyndrom

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende.

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende. ABSTINENS, BESVÄR I DETALJ Abstinenssymtom är olika känslor och obehag som uppstår när kroppen undanhålls ett ämne som den blivit tillvand till. I detta fall är ämnet bensodiazepiner. Symtomen hänger samman

Läs mer

Stressad kropp. Samlad information om de fysiska effekterna av Ångestsyndrom ur boken Jag Ångest, en självbiografi av en överlevare.

Stressad kropp. Samlad information om de fysiska effekterna av Ångestsyndrom ur boken Jag Ångest, en självbiografi av en överlevare. Stressad kropp Samlad information om de fysiska effekterna av Ångestsyndrom ur boken Jag Ångest, en självbiografi av en överlevare. Den här informationen är viktig för er som lever med ångestsyndrom som

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Reaktioner vid omskakande händelser

Reaktioner vid omskakande händelser Reaktioner vid omskakande händelser När behövs professionell hjälp? En skrift av Tom Lundin, Kunskapscentrum för traumatisk stress, Akademiska Sjukhuset i Uppsala Innehåll Vad är ett trauma?............................4

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

DEPR I ME RAD gång på gång...

DEPR I ME RAD gång på gång... DEPR IME RAD gång på gång... Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Formgivare: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Repro: Rip&Bild Repro AB, Stockholm Tryck: Skottetryck, Stockholm, 2001 INNEHÅLL Till

Läs mer

PINSAMT. Information om social ångest

PINSAMT. Information om social ångest PINSAMT Information om social ångest En skrift av Christer Allgulander, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm i samförstånd med Svenska Ångestsyndromsällskapet. Innehåll Förord...................................3

Läs mer

Klinisk psykologi. Kapitel 20

Klinisk psykologi. Kapitel 20 Kapitel 20 Klinisk psykologi Erik är 27 år, tystlåten och blyg. Han är intresserad av bilar och motorer, och brukar ägna timmar i garaget och mecka med sin gamla Ford. När han inte meckar med bilen så

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO Ifylles av vårdgivare M Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign 4053126494 1 / 20 SP_m_v2 Instruktion

Läs mer

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO Ifylles av vårdgivare K Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign 4375501847 1 / 20 SP_k_v2 Instruktion

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

TRÖTT ÄR FEL ORD. Om att leva med den osynliga sjukdomen ME/CFS Redaktör Britt-Marie Thurén

TRÖTT ÄR FEL ORD. Om att leva med den osynliga sjukdomen ME/CFS Redaktör Britt-Marie Thurén TRÖTT ÄR FEL ORD. Om att leva med den osynliga sjukdomen ME/CFS Redaktör Britt-Marie Thurén Anta att det finns en sjukdom som är erkänd av WHO och som det pågår forskning om i de stora forskningsländerna.

Läs mer