B-teori Arbetsuppgift Avsnitt 2 Människan i trafiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B-teori Arbetsuppgift Avsnitt 2 Människan i trafiken"

Transkript

1 -teori rbetsuppgift vsnitt 2 Människan i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

2 Klass Namn Vi lär så länge vi lever 1. Vilket eller vilka påståenden är riktiga när det gäller sannolikhetsinlärning? u sänker farten då u passerar en polisbil u kör ovanligt långsamt i t ex morgontrafiken u sänker farten då u närmar ig ett välbekant viltstråk u är mindre uppmärksam på en väg där det inte brukar förekomma trafik 2. Så kallad överinlärning är viktig för att kunskaper ska fastna. Vilken eller vilka effekter får överinlärning vid körkortsutbildning? Man lär sig ha tålamod med sina medtrafikanter Man glömmer inte sina trafikkunskaper, även om man gör några månaders uppehåll i sin bilkörning Förmågan att handla snabbt och automatiskt ökar Förmågan att klara av en pressad och komplicerad situation ökar 3. Vad innebär ytinlärning? u lär ig provet utantill, men förstår inte frågorna u lär ig mer än u behöver inför provet u försöker förstå sammanhanget bakom reglerna 2 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

3 lla är vi barn i början 1. Vad menas med att man automatiserar delar av körningen? Man lär sig trafikreglerna så att man automatiskt gör rätt Man övar så att man t ex kan växla utan att tänka på det Man lär sig köra en automatväxlad bil 2. Vilken eller vilka råd är särskilt viktiga för nya förare? Köra nära andra fordon för att bättre se och lära av hur andra gör Hålla rejäla avstånd till andra fordon Hålla lägre hastighet, utan att därför störa andra trafikanter Grupptryck 1. I vilka situationer kan grupptrycket leda till att en olycka inträffar? å u störs av högljudda passagerare å u blir irriterad av andra medtrafikanter å u lyssnar mer på passagerarna än itt eget omdöme å u antar en utmaning från en av passagerarna 2. En del förare har lätt för att bli påverkade av andra, dvs de ger efter för det som brukar kallas grupptryck. Vad är utmärkande för sådana förare? e blir ofta förvirrade när de hamnar i stressade situationer e brukar ha gott självförtroende e har ofta dåligt självförtroende e ifrågasätter ofta andras omdöme 3 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

4 Olycksfåglarna i trafiken 1. Vissa förare kör på ett impulsivt sätt? Vilka två påståenden är riktiga när det gäller sådana förare? e kan utan förvarning göra en manöver som överraskar medtrafikanterna e är alltid skickligare än andra förare, när det gäller att snabbt ta sig ur farliga situationer e har en tendens att handla först och tänk sen e har alltid en snabbare uppfattningsförmåga än genomsnittsföraren 2. Vilket eller vilka alternativ passar in på bortträngning? tt bli förolämpad när någon kör om en tt inte sänka hastigheten vid ösregn därför att man har bråttom tt tycka att man har rätt att köra först därför att man har den finaste bilen 3. Vilket eller vilka alternativ passar in på självhävdelse? tt tvärbromsa för att man kommer på att man glömt att uträtta ett ärende tt tycka att det är viktigt att alltid komma först iväg när trafiksignalen slår om till grönt tt alltid se sig själv som oskyldig när ett missöde inträffar 4 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

5 Stress 4. Hur påverkas vi av stress? En viss (måttlig) grad av stress kan tillfälligt höja prestationsförmågan Hög stress kan försämra prestationsförmågan lla grader av stress försämrar prestationsförmågan Stress påverkar inte alls vår prestationsförmåga 5. Vad händer i kroppen när vi blir stressade? drenalinhalten sjunker Puls och blodtryck ökar Musklerna spänns Kvinnlig och manligt 1. et är viktigt för trafiksäkerheten att vi kan göra en riktig bedömning av vår förmåga (dvs att vi har god s k självkännedom). Vilket eller vilka av följande påståenden är sanna? et finns ingen skillnad mellan unga manliga och kvinnliga förares bedömning av den egen körskickligheten Unga manliga förare bruka överskatta sin egen körskicklighet en som överskattar sin förmåga kan lätt råka ut för allvarliga olyckor en som överskattar sin förmåga håller ofta för hög hastighet 2. Vilket eller vilka påståenden är riktiga? Unga män är inblandade i fler olyckor än unga kvinnor Olycksstatistiken är densamma för unga män och unga kvinnor om man tar hänsyn till antalet körda mil Kvinnor blir inblandade i fler olyckor p g a deras osäkerhet 5 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

6 Våra sinnen 1. Vilken eller vilka förändringar kan u upptäcka med hjälp av hörseln? äcken har för lågt lufttryck Motorn blir överhettad Vägbanan övergår från att vara våt till isbelagd 2. Vilken eller vilka förändringar kan u upptäcka med hjälp av känseln? Punktering Lågt lufttryck i däcken Fel på generatorn Felaktigt växelval 3. Vad är sant angående periferiseendet? Med det kan vi upptäcka saker utåt sidorna et fungerar tack vare stavarna et är begränsat till en liten del av synfältet et fungerar tack vare tapparna 4. Vad är sant angående direktseendet?? Med det kan vi upptäcka saker utåt sidorna et fungerar tack vare stavarna et är begränsat till en liten del av synfältet et fungerar tack vare tapparna 5. Vad kan påverka hur mycket vi uppfattar med hjälp av periferiseendet? Hastigheten Trötthet Stress lkohol 6 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

7 Sjukdom och trötthet 1. Hur kan u ta reda på om en medicin är olämplig att ta i samband med körning? Se efter om det finns en röd varningstriangel på förpackningen Läsa innehållsförteckningen Prova medicinen genom att köra med låga doser Läsa genom den information som medföljer 2. u har av läkare ordinerats en medicin som försämrar in förmåga att köra. Kan u bli ansvarig om en olycka inträffar? Nej, läkaren är ensam ansvarig Ja Ja, men det betraktas som förmildrande omständighet att u har tagit medicin 3. Hur reagerar man normalt vid trötthet? Man känner sig varm Man känner sig frusen Man har svårt hålla rätt hastighet Man reagerar långsamt 4. Vilken är i regel den första varningssignalen om att u börjar bli trött under körningen? u börjar känna ig slö och oskärpt ina rörelser blir långsammare än normalt u märker att u har svårt att hålla fordonet i rak kurs ina halsmuskler slappnar av och u börjar nicka till 5. En person som tagit en lugnande tablett, dricker ett glas vin till maten. Vilken eller vilka följder kan detta få? lkoholen tar bort effekten av medicinen lkoholen kan förstärka medicinens effekt Medicinen kan förstärka alkoholens effekt 7 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

8 lkohol och andra droger 1. Varför är det olämpligt att framföra fordon när man är påverkad av alkohol eller narkotika? Reaktionsförmågan är försämrad Självkritiken är försämrad Uppmärksamheten är nedsatt Riskerna i trafiken underskattas 2. Hur stor andel av de dömda rattfylleristerna är män? a 10 % a 25 % a 30 % E a 90 % 3. Vilket eller vilka påståenden är riktiga? Reaktionsförmågan kan påverkas redan av en liten mängd alkohol En starköl (burk) kan räcka för att man ska dömas för rattfylleri 1.0 promille är gränsen för grovt rattfylleri 0,2 promille är gränsen för rattfylleri 4. Vad kan u göra för att påskynda alkoholförbränningen i kroppen? Förbränningen kan inte påskyndas ricka starkt kaffe ada bastu Ta en språngmarsch 8 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

9 5. Kan man bli straffad om man kör bil med en alkoholhalt i blodet som understiger de promillegränser myndigheterna bestämt? Ja, om man bedöms vara en fara för trafiksäkerheten Ja, men endast om man vållar en olycka Nej 6. Vilken är gränsen för rattfylleri? 0,2 promille 0,5 promille 1,0 promille 1,5 promille 7. En alkoholpåverkad förare löper större risk att råka ut för en trafikolycka än en nykter förare. För vilken typ av olyckor ökar risken mest enligt statistiken? Olyckor utan personskador Olyckor med lindriga personskador ödsolyckor 8. Hur kan en låg alkoholhalt i blodet påverka en bilförare? Rörelserna kan bli långsammare (okontrollerade) Hörseln påverkas negativt Ögats ljuskänslighet minskar Synfältet minskas 9. Hur många av de omkomna fordonsförarna var onyktra vid olyckstilfället? a 5 % a 10 % a 25 % a 50 % 9 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

10 10. En person dricker exakt lika mycket alkohol vid två olika tillfällen. Vad är riktigt beträffande promillehalten i hans blod? Promillehalten blir exakt densamma båda gångerna Promillehalten kan variera från den ena gången till den andra Promillehalten beror på hur lång tid det har tagit att dricka den givna mängden alkohol Promillehalten beror på vad och hur mycket han har ätit vid de olika tillfällena Trafikens krav 1. Vilket eller vilka påståenden är riktiga beträffande skillnaden mellan erfarna och oerfarna förares avsökningsteknik? Erfarna förare har ett bredare avsökningsområde Erfarna förare har ett längre avsökningsområde Erfarna förare ser mer på fasta än rörliga föremål Erfarna har ett mer systematiskt sökbeteende 2. Trafikanterna följer inte alltid trafikens regler. v vilka anledningar? e saknar tillräckliga kunskaper e brister i uppmärksamhet e har ont om tid till körningen e har bristande förståelse för regler 3. Trafiken styrs av gemensamma regler? Samspelet mellan olika trafikanter kan underlättas Framkomligheten kan öka Egna regler kan skapa missförstånd Trafikanter ska hålla låg hastighet 10 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

11 4. Vilken eller vilka faktorer är väsentliga för att en förare ska kunna förutse riskerna i trafiken? Kunskaper Erfarenhet Fantasi Reaktionssnabbhet 5. Vad krävs för att u ska kunna bli en bra förare? tt u känner ansvar tt u har förståelse för andra trafikanters misstag tt u har en personlig mognad tt u visar omtanke mot andra trafikanter 6. u har bråttom när u kör. Vilka risker kan detta medföra? Samspelet med övriga trafikanter kan försämras e skadliga miljökonsekvenserna kan öka Körningen kan bli mindre riskmedveten vståndet till framförvarande fordon kan bli för kort 7. Vilket är bästa sättet att minska svårighetsgraden i in körning? u tränar upp in reaktionsförmåga u planerar in körning så att u har gott om tid e ser till att itt fordon är i bra skick u håller alltid tillåten hastighet 11 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

12 8. u ska göra en längre biltur? Hur kan u förbereda in körning för att minska svårighetsgraden? Kontrollera lufttrycket i däcken Kontrollera och eventuellt fylla på spolarvätska Starta resan i god tid 9. Människan är ju tyvärr inte felfri. Vilket eller vilka påståenden är riktiga? Förare kan titta åt rätt hall och ändå missa det som är viktigt ur trafiksynpunkt Förare underskattar ofta riskerna när de har ont om tid Förare uppfattar inte alla vägmärken lika bra Förare kan missa viktig information i trafiken även om de har stor körvana Trafikolyckor 1. Var inträffar de flesta trafikolyckorna? På motorvägar Utanför tättbebyggt område Inom tättbebyggt område 2. Var inträffar de flesta dödsolyckorna i trafiken? Utanför tättbebyggt område I tätorterna et finns i det avseendet ingen skillnad mellan tätorterna och mer glesbebyggda områden 3. Vilken är den vanligaste olyckstypen utanför tättbebyggt område? Singelolyckor Omkörningsolyckor Mötesolyckor 12 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

13 4. Vilket eller vilka påståenden är riktiga? a polisanmälda viltolyckor inträffar årligen a personer omkommer i trafiken årligen % av de omkomna förarna vid singelolyckor var alkoholpåverkade 5. En trafikolycka har inträffat och det kan misstänkas att någon manöver u gjort med itt fordon har bidragit till olyckan. itt fordon är emellertid inte skadat och u anser ig vara utan skuld. Måste u stanna kvar på olycksplatsen? Ja, under alla förhållanden Endast om det finns vittnen som påstår att u bidragit till olyckan Endast om olyckan medfört personskador 6. u har blivit inblandad i en olycka och man vill ha reda på itt namn och in adress. Är u skyldig lämna dessa uppgifter? Ja, men bara till polis Ja, men bara om u har orsakat olyckan Ja, men först sedan u haft tillfälle att tala med advokat Ja, alltid 7. Om itt fordon efter en trafikolycka utgör ett hinder för annan trafik, ska u då flytta det innan polisen kommit? Nej Ja, om inga dödsfall eller svåra personskador har inträffat Endast under mörker 8. u har råkat ut för en olycka med svåra personskador. Är u skyldig att försöka se till att inte andra personer flyttar något fordon eller på annat sätt ändrar förhållanden på olycksplatsen? Ja Nej 13 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

14 9. Om u skadat egendom, t ex kört på ett staket, vem ska u då meddela i första hand? Polisen Ägaren åde polisen och ägaren 10. u har kört på ett vägmärke eller en trafiksignal så att de rubbat ur sitt läge? Vad ska u göra? Omedelbart försöka rätta till skadegörelsen u behöver inte göra någonting om märket eller signalen inte fallit omkull u ska meddela polis eller annan myndighet inom två veckor 11. I vilket läge bör u placera en medvetslös person som andas utan svårighet för att inte riskera att han kvävs? På rygg På magen I framstupa sidoläge 12. En trafikskadad ligger på rygg och blöder starkt från ena benet. Han är vid medvetande. Vad bör u göra? u bör se till att den skadade reser sig upp för att motverka chock u bör se till att den skadade ligger I framstupa sidoläge u bör se till att den skadade inte fryser u bör se till att den skadade har benet högt 13. u kommer till en olycksplats och finner en person som är kallsvettig, blek och orolig. Vad är riktigt? en skadade personen får inte frysa en skadade personen bör röra sig så att blodcirkulationen ökar en skadade personen bör ligga med benen högt och huvudet lågt en skadade personen bör dricka mycket 14 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

15 14. Är det lämpligt att försöka stoppa en kraftig blödning genom att med händerna klämma ihop såret? Ja, om blödningen inte kan stoppas på annat sätt Ja, men sådant får bara göras av sjukvårdsutbildad Nej, eftersom det finns risk för att såret infekteras 15. u råkar köra på ett stort vilt djur. Måste u anmäla det inträffade? Nej Ja, till jakträttsinnehavaren Ja, till polisen 16. Ungefär hur många polisanmälda viltolyckor händer varje år? a a a Vid vilka tider på dygnet är risken störst att vilda djur dyker upp på vägen? Vid midnatt I gryningen Mitt på dagen I skymningen 18. u råkar krocka med ett rådjur, men djuret förefaller oskadat och försvinner från platsen. Vad ska u göra? u är inte skyldig att göra någonting u ska stanna, försöka hitta djuret och avliva det u ska markera var djuret försvann samt meddela polisen 15 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

16 Straffbestämmelser 1. u har blivit inblandad i en trafikolycka med personskador. Vilka blir sannolikt följderna för ig om u lämnat platsen utan att vidta någon åtgärd? öter Körkortsindragning Fängelse u får endast en varning för vårdslöshet 2. u bjuder en person på sprit trots att u vet att han ska köra bil strax efteråt. Kan u bli straffad för detta? Ja Nej 3. I vilket eller vilka av följande fall kan itt körkort återkallas? Om u kört i 55 km/tim på en 30 km/tim sträcka Om u smiter från en olycksplats Om u visar påtaglig brist på respekt för allmän lag Om u gjort ig skyldig till en allvarlig trafikförseelse t ex kört mot rött ljus 4. Gäller in trafikförsäkring om u av grov vårdslöshet kör på och skadar en annans fordon? Ja, försäkringen gäller i full omfattning Nej, försäkringen gäller inte alls Försäkringsbolaget betalar för motpartens skador men återkräver pengarna av ig 5. I vilket eller vilka fall måste ett nytt prov alltid göras, innan man kan få tillbaka återkallat körkort? Vid en spärrtid på 3 månader Vid en spärrtid på 6 månader Vid en spärrtid som är längre än 12 månader Vid en spärrtid på 1 månad när u har prövotid 16 (16) bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

,mofarmif;vdkifpif ( Körkort )&zdk@ b,fvdkvkyf=urvj?

,mofarmif;vdkifpif ( Körkort )&zdk@ b,fvdkvkyf=urvj? ,mofarmif;vdkifpif ( Körkort )&zdk@ b,fvdkvkyf=urvj? usaemftaeej@,mofarmif;vkdifpif&zdk@ bmawgvdktyfovj/ b,fvdkvkyf&rvjqdkwm pra&;cif ed'gef;taeej@ ejejajymvdkwmu 'Dtcka&;xm;wJhtxJu vkyfaqmif&rjh vrf;ngefcsufawg

Läs mer

SENIORBILISTENS SJÄLVVÄRDERING

SENIORBILISTENS SJÄLVVÄRDERING SENIORBILISTENS SJÄLVVÄRDERING Vållar körning i korsning problem? Går byte av körfält utan svårigheter? Hur fungerar bilkörningen under svåra körförhållanden? Utgör sjukdomarna en risk i trafiken? Är synförmågan

Läs mer

Tillsammans i trafiken

Tillsammans i trafiken Tillsammans i trafiken Om trafiksäkerhet och trafikregler i Sverige Kompletteringsblad till Tillsammans i Trafiken Om trafiksäkerhet och trafikregler i Sverige Best.nr 89127, utgåva 3 Vägverkets hemsida

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning 1 Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007 FASTSTÄLLD 2005-04-21 Vad anser NTF? Policy 2006-2007 Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet

Läs mer

Gångtrafikant Lärarhandledning

Gångtrafikant Lärarhandledning Gångtrafikant Syftet med lärarhandledningen 2 Fördelar med gående 2 Grundläggande trafikregler för gående 4 Relevanta skyltar och vägmärken 4 Andra viktiga gångpassage 6 Hur man korsar vägen 8 Korsa vägen

Läs mer

Emma Eklund UNGA BILFÖRARE. En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar

Emma Eklund UNGA BILFÖRARE. En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar Emma Eklund UNGA BILFÖRARE En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar Företagsekonomi och turism 2013 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningen för företagsekonomi ABSTRAKT Författare

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

TRAFIK SÄKERHET. TRÖTTHET PÅ VÄGEN - en dold trafi kfara FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN

TRAFIK SÄKERHET. TRÖTTHET PÅ VÄGEN - en dold trafi kfara FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS TRAFIK SÄKERHET FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN ÅTERFALLSFYLLERISTER STOPPAS

Läs mer

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson SLALOM FEL PÅ SLUTET Av Marie Hansson Den här artikeln ska handla om olika orsaker till att en hund lämnar slalomhindret för tidigt. Det sker både med oerfarna och erfarna hundar och orsakerna kan skilja

Läs mer

Beredskapsplan Första hjälpen. O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser.

Beredskapsplan Första hjälpen. O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser. Beredskapsplan Första hjälpen O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser. Bengt-Göran Carlzon 2011-04-05 Bengt-Görans förslag till B E R E

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

TRAFIKSKYDDET. Bilkörning på äldre dagar. Råd åt äldre bilister

TRAFIKSKYDDET. Bilkörning på äldre dagar. Råd åt äldre bilister TRAFIKSKYDDET Bilkörning på äldre dagar Råd åt äldre bilister 2 Innehåll: Äldre bilister sätter värde på säkerheten... 4 Vad för åldern med sig?... 5 Tänk efter hur och när du åker... 9 Ta tid på dig......

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Äta eller ätas. Rättssociologiska Institutionen. en kvantitativ undersökning av 35 småländska jägares syn på jakt, vilt och jaktlagstiftningen.

Äta eller ätas. Rättssociologiska Institutionen. en kvantitativ undersökning av 35 småländska jägares syn på jakt, vilt och jaktlagstiftningen. Rättssociologiska Institutionen Äta eller ätas en kvantitativ undersökning av 35 småländska jägares syn på jakt, vilt och jaktlagstiftningen. Författare: Emil Johansson. Uppsats: Rättssociologi 41-60p.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från BIL Sweden. En bilaga om den intelligenta bilens roll för säkrare trafik. 55 procent till och med år 2009.

Hela denna bilaga är en annons från BIL Sweden. En bilaga om den intelligenta bilens roll för säkrare trafik. 55 procent till och med år 2009. En bilaga om den intelligenta bilens roll för säkrare trafik. Duktig bil, viskar Bodil och klappar ratten...nya säkra bilar har funktioner som hjälper föraren i farliga och överraskande situationer. Det

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Handledning och stöd för dig som är trafiksäkerhetsombud

Handledning och stöd för dig som är trafiksäkerhetsombud Handledning och stöd för dig som är trafiksäkerhetsombud reflexer/synbarhet halkskydd cykelhjälm övergångsställen Innehåll Reflexer/synbarhet... 3 Tips inför mötet... 4 Halkskydd... 6 Modeller... 7 Tips

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering

Ansvarsfull alkoholservering Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN 978-91-7257-740-4 Reviderad upplaga 3:1, tidigare

Läs mer

BRA TÄNKT. En körstrategisk vägledning

BRA TÄNKT. En körstrategisk vägledning BRA TÄNKT En körstrategisk vägledning Käre motorcyklist! Det räcker inte med att vi motorcyklister måste hantera ett krävande fordon utan en skyddande kaross runt oss är vi så sårbara att vi i stor utsträckning

Läs mer

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat KÖRKORTS koll Körskolor som anpassar utbildningen Emma, 29 år, tog körkort på körskoleinternat Vad säger doktorn? Frågor & svar med chefsläkare Lars Englund Körkort med ADHD, Asperger eller Tourette? 1

Läs mer

ATT FATTA BESLUT. Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget

ATT FATTA BESLUT. Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget ATT FATTA BESLUT H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan KSAK, KSAB, Luftfartsstyrelsen,

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE 2 NTFs DEKLARATION 2008-2009 Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 5 Hastighet 10 Alkohol, droger och trötthet 12 Bilbälte och bilbarnskydd

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer