Så minskar du olycksrisken J

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så minskar du olycksrisken J"

Transkript

1 Så minskar du olycksrisken J och så gör du om du blir inblandad i en olycka p N Affärsområde Buss

2

3 Vissa dagar går allt efter ritningarna. Arbetet löper smidigt och vi hinner med det vi ska. Andra dagar kör det ihop sig med besked och ingenting blir som planerat trots att vi jobbar och sliter för att hinna ifatt. Alla vill vi sköta vårt jobb perfekt, men ibland rår vi inte över omständigheterna. Dåligt väglag och svåra trafiksituationer kan t ex göra det omöjligt för dig som bussförare att hålla tidtabellen. Sådana dagar är det viktigt att behålla lugnet och inte stressa upp sig för ofta är det just då som olyckan är framme. I den här broschyren har vi samlat goda råd om hur vi ska agera för att om möjligt undvika att det sker en olycka eller att skador uppstår. Det gör du t ex bäst genom att förbereda dig för din uppgift. Gå igenom fordonet och se till att allt fungerar som det ska, innan du ger dig iväg. Kör sedan harmoniskt och med god framförhållning. Då finns marginalerna på din sida när det plötsligt uppstår oväntade situationer. De gånger som det ändå kör ihop sig, försök bevara lugnet och ta inga onödiga risker. Gör istället en noggrann bedömning av läget och avgör vad som är möjligt att utföra utan att utsätta vare sig dig själv eller dina resenärer för fara. Var också noga med att rapportera om farligheterna där ute, så att vi kan arbeta förebyggande genom att varna övriga förare. Spårvägens trafiksäkerhetspolicy gäller: Vi ska vara föregångare och kontinuerligt verka för att antalet trafikolyckor minskar. Pierre Modini chef för affärsområde Buss

4 J Ha överseende & använd din skicklighet! Att vara bussförare handlar inte om att bara köra från den ena ändhållplatsen till den andra. Uppgiften är betydligt mer komplex än så. Som bussförare ska du ge resenärerna god service, samtidigt som du på ett lugnt och säkert sätt kör bussen i en trafikmiljö, som ställer mycket höga krav på dig. Självklart har du en rutin och erfarenhet som de flesta privatbilister aldrig någonsin kommer att uppnå. Du är van att läsa av trafiksituationer och kan fatta rätt beslut tidigare än andra. I din roll som yrkesförare är det därför viktigt att ha överseende med dina medtrafikanters brister och använda hela din kompetens när kritiska situationer uppstår även om det är andra som har gjort fel. Att behålla sitt lugn i sådana här situationer är givetvis inte lätt, men du kan själv bestämma hur du vill förhålla dig. De flesta erfarna förare har kommit fram till att det inte är någon idé att hetsa upp sig eller att skälla ut andra när situationer ställs på sin spets. Oftast mår man bara sämre efter ett sådant uppträdande. Bättre då är att försöka behålla sitt lugn, visa hänsyn och tänka mer på sina medtrafikanter. Då kan olyckor undvikas, samtidigt som du själv möts med större respekt. Må bra! Regelbundna matvanor gör att kroppen lättare kan tillgodogöra sig maten och du mår bra. Hoppa aldrig över en måltid, utan ät frukost, lunch och middag och komplettera med t ex frukt till mellanmål. Det ger dig kraft att orka arbeta. När blodsockret sjunker försämras uppmärksamheten. Se därför alltid till att ha ett mellanmål med dig. Godis är inget bra alternativ. Det ger dig visserligen snabbt energi, men den försvinner lika fort. Då sjunker blodsockret igen och du blir trött. Se till att dricka mycket vatten. Genom att dricka vatten kan du förbättra koncentrationen och uthålligheten. Trötthet är den största säkerhetsrisken, så försök att skaffa goda sömnvanor och se till att du är utvilad när du börjar ditt arbetspass. För dig som har ett stillasittande arbete är motion extra viktigt. Långa perioder bakom ratten belastar rygg, nacke och axlar. Se till att röra och sträcka på dig t ex vid ändhållplatsen. Rörelser, som t o m kan utföras på förarplatsen, kan vara till stor hjälp trots att de bara tar några minuter att göra.

5 Risker i trafiken Vägarbeten Vid vägarbeten blir vårt utrymme mindre. Se därför vägarbeten som platser där du måste vara mer uppmärksam och anpassa hastigheten inte minst med tanke på de som arbetar där. Läs av situationen i god tid. Ta det lugnt och håll ordentlig koll i backspeglarna. Hållplatser Läs av hållplatsen innan du angör den. Ofta står fordon parkerade både före och efter hållplatsen. Se alltid till att du har marginaler till dem. Titta i höger sidospegel vid infart och tänk på överhänget bak. Lämna hållplatsen med stort rattutslag och följ upp i höger backspegel att överhänget inte vrider sig mot parkerat fordon och orsakar plåtskador. Var också försiktig när resenärer står nära trottoarkanten. Annars är risken stor att du kommer åt någon med backspegeln eller överhänget fram. De gånger du måste stanna ute i gatan, tänk på att hålla avstånd så att inte dörrarna slår upp mot parkerade fordon. Cyklister och fotgängare Var alltid uppmärksam på cyklisterna och beredd på att det mesta kan hända. Många tänker inte på trafikreglerna, utan cyklar mot rött, mot trafiken eller på trottoaren. Risken finns också att de vinglar till eller svänger utan att ge tecken, så se till att du har god marginal vid omkörningar. Var lika uppmärksam på fotgängare. Vi har väl alla varit med om fotgängare, som klivit ut rakt framför bussen. Så anpassa hastigheten och var beredd med bromsen. Halka Snö, is och vatten påverkar framfarten. Att köra i halka med ett tungt fordon är inte enkelt och ställer höga krav på förarna. Tänk alltid på säkerheten i första hand.

6 Så undviker vi olyckor Avstånd Många personskador uppstår då du måste tvärbromsa för att inte krocka. Håll tillräckligt avstånd både i sidled och till framförvarande fordon, så minskar vi risken för att olyckor ska inträffa. Riskmedvetande Som erfaren bussförare är du medveten om de risker som kan uppstå. Att ha foten på bromsen istället för på gasen kan vara skillnaden mellan en olycka och en mjuk inbromsning Hastighetsanpassning Resenärerna ska kunna känna sig trygga och säkra under resan. Anpassa därför alltid hastigheten till rådande väglag, sikt och trafik. Det är också en självklarhet att du som bussförare följer trafikreglerna och visar hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Hastigheten är viktig också när det är trångt. Sänk den så att du hinner läsa av i backspeglarna att du verkligen går fri. Många krockar med stolpar, skyltar och parkerade fordon skulle kunna undvikas med rätt hastighetsanpassning. Tänk också på att även om bilen du kör på är felparkerad, så är du den vållande till olyckan. Turlistan Vi kan inte alltid hålla tidtabellen. Om du ökar farten, ökar även risken för att något ska inträffa. Ta det därför lugnt och sätt alltid trafiksäkerheten främst. Blinkers Var tydlig mot dina medtrafikanter. Använd blinkers ofta och alltid när en hållplats lämnas.

7 Backning Många backningsolyckor sker i garage och på ramper. Ofta är det trångt. Bussar står parkerade på båda sidor och utrymmet bakåt är begränsat. Gör alltid en ordentlig koll bakåt innan du börjar backa. Blir du osäker när du börjat backa, stanna och gå ut och kolla igen. Är du fortfarande osäker, be om hjälp. Måste du backa ute på stan, se till att du har någon som hjälper dig. Det kan gömma sig mycket bakom bussen Koncentration Situationer i trafiken uppstår mycket snabbt. Var därför uppmärksam på vad som händer och vänta med att t ex göra radioinställningar och packa kassan inför avlösning, tills du står stilla vid en hållplats eller vid rött ljus. Mobilsamtal Vänta också med privata mobilsamtal tills du är vid en ändhållplats eller har rast. Självklart får du använda mobiltelefon i händelse av fara eller om det behövs ur säkerhetssynpunkt, men undvik att prata privat under körning och vid av- och påstigning. Rapportera direkt Det är viktigt att du snabbt rapporterar händelser/förhållanden som t ex hinder på väg, halt väglag och övrigt som innebär risk för olyckor/ skador. Det gäller även sabotage, skadegörelse eller busliv på hållplats. Rapportera till trafikledningen via radiokommunikationssystemen, så att informationen kan vidarbefodras och bakomvarande förare varnas. Lämna också en skriftlig händelserapport så snart som möjligt.

8 Men om du ändå skulle råka ut fö då ska du göra så här Vi kan på olika sätt hjälpas åt att förebygga och förhindra att olyckor inträffar. Men hur vi än anstränger oss uppstår ändå situationer, där en olyckas inte kan undvikas. Situationen kan då bli komplicerad för dig. Resenärer och andra runtomkring förväntar sig att du som yrkesförare ska veta vad som ska göras. Samtidigt har du själv varit med om något mycket obehagligt och är kanske i chock. Då är det bra att veta vad som är viktigt: p Trafikledning/TLX Kontakta trafikledning och vid allvarliga olyckor även TLX, som i sin tur tar nödvändiga kontakter med ambulans, trafikområde m m. Om så behövs skickas även en trafikledare till platsen som stöd. Byt uppgifter med motpart I varje buss finns en blankett, ett s k visitkort, där du fyller i uppgifter om linje, bussens registreringsnummer, anställningsnummer m m och överlämnar på plats till motparten. Blanketten är uppdelad i två delar, där den andra halvan används till uppgifter om motparten och hans/hennes försäkringsbolag. Den fylls i och behålls av dig. Undvik att diskutera vem som är vållande till olyckan. Skriv inte heller under något papper om att du är vållande. Lämna istället visitkortet till motparten. Det här utbytet av uppgifter är till för att underlätta hanteringen både för GS och för vår motpart. Skadan regleras sedan av vår skadeavdelning och berörda försäkringsbolag.

9 r en OLYCKA! Vittne Försök alltid att hitta någon som kan vittna om händelsen. Står ord mot ord när skadan regleras kommer försäkringsbolaget med största sannolikhet att lyssna mer på den som har ett vittne. Glöm inte att ange vem som är ditt vittne i skaderapporten och hur vittnet kan kontaktas. Lämna aldrig en olycksplats utan att lämna uppgifter även om det inte är ditt fel. Det kan anses vara smitning. Smitning är ett allvarligt trafikbrott, som kan resultera i indraget körkort och böter. Kontakta trafikledningen eller TLX om du är osäker på hur du ska göra. N Skaderapport Göteborgs Spårvägar har en överenskommelse med polis och försäkringsbolag om att skaderapport inte behöver skrivas på plats utan kan fyllas i senare. Den ska dock fyllas i så snabbt som möjligt, undertecknas och lämnas in senast 24 timmar efter händelsen. Skaderapport ska alltid skrivas om händelsen kan leda till skadeanspråk. Här beskrivs exakt vad som hände och var bussen eventuellt blev skadad. Även uppgifter om vittne anges här. Tänk på att en skaderapport kanske blir läst av både polis och domstol. Var därför noga med att formulera dig korrekt och undvik förkortningar och interna begrepp. Din arbetsledare kan hjälpa till om så behövs. Händelserapport Händelserapport skrivs när något inträffar som inte leder till skadeståndsanspråk. Till exempel om du har kört fel, bussen är fullsatt eller om du av någon orsak blivit försenad. Vid sådana tillfällen, kontakta även kontakta trafikledningen, som då omedelbart för in händelsen i händelsregistret. Trafikledningen avgör sedan om det räcker med denna muntliga rapport eller om du även ska skriva en händelserapport. Händelserapporten används också till att rapportera om t ex hinder i infrastrukturen; gropar i gatan m m.

10 10 Olika trafikhändelser Kollision med annat fordon Anropa trafikledningen/tlx. Be dem tillkalla trafikledare, polis, ambulans eller bärgare om situationen kräver det. Kontrollera om passagerare eller någon i det andra fordonet har blivit skadad. Motparten ska å sin sida meddela sitt försäkringsbolag. Kollision med fast föremål/parkerad bil Vid den här typen av kollisioner är det extra viktigt att lämna ett visitkort. Det är motpartens enda uppgift om vem som varit inblandad i det som hänt. Rör det sig om en parkerad bil kan meddelandet fästas på vindrutan. Personskador Det kan handla om allt från att någon halkar till mycket allvarliga olyckor. Oavsett typ av skada lindrig eller svår skriv alltid en skaderapport. Om personen ifråga inte vill uppge namn, beskriv personens klädsel, uppskatta ålder och ange tidpunkt. Sakskador Sakskador är när resenärer eller andra trafikanter får föremål skadade p g a vår trafik. Det kan vara smutsiga eller trasiga kläder, klämda barnvagnar, glasögon m m.

11 11

12 12!? Visste du att många hörnskador uppstår när förarna glömmer att bakänden på boggiebussarna sveper mycket i svängar. Reparation av hörnen kostar mellan och kronor. Skillnaden i pris beror på om reparationen även innefattar stötfångare och lampor. att reparation av bälgar kostar ca kronor. Måste även artikulären bytas kostar reparationen nära kronor. Var därför uppmärksam på varningslampor. att byte av ett skadat framhjul kostar ca kronor. En kostnad som kan undvikas genom att inte köra för nära kantstenarna. under 2005 registrerades ca händelser. den vanligast förekommande trafikhändelsen är krock med annat fordon (30 %), därefter kommer krock mot fasta föremål (22 %) och fall i vagn (19 %). att självrisken för vår trafikförsäkring är kronor. Affärsområde Buss

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

SENIORBILISTENS SJÄLVVÄRDERING

SENIORBILISTENS SJÄLVVÄRDERING SENIORBILISTENS SJÄLVVÄRDERING Vållar körning i korsning problem? Går byte av körfält utan svårigheter? Hur fungerar bilkörningen under svåra körförhållanden? Utgör sjukdomarna en risk i trafiken? Är synförmågan

Läs mer

TRAFIKSKYDDET. Bilkörning på äldre dagar. Råd åt äldre bilister

TRAFIKSKYDDET. Bilkörning på äldre dagar. Råd åt äldre bilister TRAFIKSKYDDET Bilkörning på äldre dagar Råd åt äldre bilister 2 Innehåll: Äldre bilister sätter värde på säkerheten... 4 Vad för åldern med sig?... 5 Tänk efter hur och när du åker... 9 Ta tid på dig......

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Gångtrafikant Lärarhandledning

Gångtrafikant Lärarhandledning Gångtrafikant Syftet med lärarhandledningen 2 Fördelar med gående 2 Grundläggande trafikregler för gående 4 Relevanta skyltar och vägmärken 4 Andra viktiga gångpassage 6 Hur man korsar vägen 8 Korsa vägen

Läs mer

Alla är vi trafikanter. Vi frågade

Alla är vi trafikanter. Vi frågade r a l i b t s a l d e m s å g m u u d r u h m o s p i t h c o d Rå Lika men ändå olika Alla är vi trafikanter. Vi vill komma fram säkert från A till B, oavsett om vi sitter bakom ratten, på en tvåhjuling

Läs mer

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Allmänt om drift och underhåll Många av de regler som gäller för uppförandet av vindkraftverk/vindkraftparker gäller också sedan man gjort överlämning till kund

Läs mer

Tillsammans i trafiken

Tillsammans i trafiken Tillsammans i trafiken Om trafiksäkerhet och trafikregler i Sverige Kompletteringsblad till Tillsammans i Trafiken Om trafiksäkerhet och trafikregler i Sverige Best.nr 89127, utgåva 3 Vägverkets hemsida

Läs mer

Välkommen till stallet!

Välkommen till stallet! Välkommen till stallet! 2 Hej! Är du också ny i stallet? En smula hästvett räcker långt En hel del skiljer oss från våra fyrbenta vänner. Det här häftet är en liten guide i konsten att umgås med hästar

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Tiden går. Om bussförares psykosociala arbetsmiljö. Rapport från Yrkesmedicinska enheten 2000:2

Tiden går. Om bussförares psykosociala arbetsmiljö. Rapport från Yrkesmedicinska enheten 2000:2 Tiden går Om bussförares psykosociala arbetsmiljö Illustration: Sven Hallberg Rapport från Yrkesmedicinska enheten 2000:2 Kristina Byström-Valencia, Hans Brunnberg, Per Gustavsson Rapport från Yrkesmedicinska

Läs mer

hålla reda på de som kör, för man vet ju inte riktigt hur mycket resurser man kan lägga på detta, eller hur stort problem det egentligen är.

hålla reda på de som kör, för man vet ju inte riktigt hur mycket resurser man kan lägga på detta, eller hur stort problem det egentligen är. Inledning Ungdomen genom alla tider har varit ute efter spänning, saker som ger en liten extra kick, man vill också skilja sig lite från mängden och vara lite speciell. Man är beredd att riskera att skada,

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV I Arbetshäftet du fått finns frågor du ska besvara. Frågorna i Uppdrag 1 är personliga och därmed frivilliga. Du behöver

Läs mer

Lärarhandledning Säker cykling

Lärarhandledning Säker cykling Säker cykling Mål med lektionshandledningen 2 Fördelarna med att cykla 2 Den säkert utrustade cykeln 3 Användbar utrustning för en cykeltur 5 Grundläggande trafikregler för cyklister 8 Cykelskötsel 14

Läs mer

Att vara chaufför. Manual för Äldrekontakts volontärer

Att vara chaufför. Manual för Äldrekontakts volontärer Att vara chaufför Manual för Äldrekontakts volontärer Ä l d r e k o n t a k t N o r r l a n d s g a t a n 7 1 1 1 4 3 S t o c k h o l m 0 7 3-2 0 6 2 4 2 4 Detta är en manual som riktar sig till dig som

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat KÖRKORTS koll Körskolor som anpassar utbildningen Emma, 29 år, tog körkort på körskoleinternat Vad säger doktorn? Frågor & svar med chefsläkare Lars Englund Körkort med ADHD, Asperger eller Tourette? 1

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Att vara ambassadör för Äldrekontakt

Att vara ambassadör för Äldrekontakt Att vara ambassadör för Äldrekontakt Manual för Äldrekontakts volontärer Detta är en manual som riktar sig till dig som har åtagit dig att vara volontär i en Äldrekontakt- grupp. Den är ett stöd vi erbjuder

Läs mer

Medlemsinformation från Seko Väst Klubb SJ Resor Seko Lokförarnas styrelse, Stockholm

Medlemsinformation från Seko Väst Klubb SJ Resor Seko Lokförarnas styrelse, Stockholm Medlemsinformation från Seko Väst Klubb SJ Resor Redaktion Seko Lokförarnas styrelse, Stockholm Ansvarig utgivare Niclas Ylander Utgåva Nr 1, Oktober 2010 Förord I ditt dagliga arbete som lokförare eller

Läs mer

Handledning och stöd för dig som är trafiksäkerhetsombud

Handledning och stöd för dig som är trafiksäkerhetsombud Handledning och stöd för dig som är trafiksäkerhetsombud reflexer/synbarhet halkskydd cykelhjälm övergångsställen Innehåll Reflexer/synbarhet... 3 Tips inför mötet... 4 Halkskydd... 6 Modeller... 7 Tips

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

,mofarmif;vdkifpif ( Körkort )&zdk@ b,fvdkvkyf=urvj?

,mofarmif;vdkifpif ( Körkort )&zdk@ b,fvdkvkyf=urvj? ,mofarmif;vdkifpif ( Körkort )&zdk@ b,fvdkvkyf=urvj? usaemftaeej@,mofarmif;vkdifpif&zdk@ bmawgvdktyfovj/ b,fvdkvkyf&rvjqdkwm pra&;cif ed'gef;taeej@ ejejajymvdkwmu 'Dtcka&;xm;wJhtxJu vkyfaqmif&rjh vrf;ngefcsufawg

Läs mer

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol att använda och sköta en elrullstol Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Ursprunglig författare: Robert Nyström Textrevidering: Lars Wärnberg, HI Ansvarig informatör: Anna Karbin-Lund, HI Original: Svensk

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson SLALOM FEL PÅ SLUTET Av Marie Hansson Den här artikeln ska handla om olika orsaker till att en hund lämnar slalomhindret för tidigt. Det sker både med oerfarna och erfarna hundar och orsakerna kan skilja

Läs mer