Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartalsrappport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartalsrappport 1 2012"

Transkript

1 Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartalsrappport

2 Uthämtade antibioitkarecept (J01 exkl metenamn per län) Källa: Concise, Apotekens Serivece AB Linjen indikerar det nationella patientsäkerhetsmålet Recept / 1000 invånare Under första kvartalet 2012 ökade antalet förskrivna recept per 1000 invånare i Stockholms län med 7,5% jämfört med samma kvartal Även i många andra län syns en ökande trend. Stockholms län har fortsatt högst förbrukning i landet (419 uthämtade recept per 1000 invånare och år). Västerbotten har lägst förbrukning (310 uthämtade recept per 1000 invånare och år). För att nå det nationella patientsäkerhetsmålet till år 2014 behöver antibiotikaförskrivningen minska kraftigt.

3 Uthämtade antibiotikarecept (J01 exkl metenamin) av invånarna i respektive kommun Linjen indikerar det nationella patientsäkerhetsmålet Recept / 1000 invånare Antalet uthämtade antibiotikarecept ökar i flera kommuner inom Stockholms län. Upplands-Väsby ligger i topp med 486 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och år. Salem ligger lägst med 377 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och år. Ökningen beror sannolikt på en intensiv influensaperiod med även många andra luftvägsinfektioner i omlopp. Det finns inga säkra medicinska förklaringar till att det används mer antibiotika i norra delen av länet jämfört med södra delen.

4 Uthämtade antibiotikarecept till barn 0-6 år boende i respektive kommun Recept / 1000 barn Antibiotikaförsäljningen till barn 0-6 år har minskat i många kommuner sedan föregående år. De stora skillnaderna inom länet vad gäller antibiotikaförskrivning till barn är sannolikt inte medicinskt motiverade. Upplands-Väsby ligger i topp med 732 uthämtade recept per 1000 barn. Tyresö lägst med 428 uthämtade recept.

5 50 45 Luftvägsantibiotika i Stockholms län Fenoximetylpenicillin ( J01CE02) Amoxicillin (J01CA04) Cefalosporiner (J01DB-E) Doxycyklin ( J01AA02) Erytromycin (J01FA01) Amoxicillin och enzymhämmare (J01CR02) Recept / 1000 invånare Konsumtionen av luftvägsantibiotika ökade med 10,6 % i länet under första kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal På riksnivå var ökningen 7,7%. Fenoximetylpenicillin och amoxicillin ökade mest. Doxycyklin ligger på en påtagligt hög nivå.

6 100% 90% Andel PcV av luftvägsantibiotika* till barn 0-6 år per kommun Linjen indikerar det nationella målvärdet 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andelen Penicillin V av luftvägsantibiotika till barn har ökat ganska kraftigt i många kommuner, vilket är positivt. *Som luftvägsantibiotika räknas penicillin V, amoxicillin, amoxicillin med klavulansyra, cefalosporiner och erytromycin.

7 8 7 Urinvägsantibioitka till kvinnor år i Stockholms län Pivmecillinam (J01CA08) Ciprofloxacin + norfloxacin (J01MA02-06) Nitrofurantoin (J01XE01) Trimetoprim (J01EA01) jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 Recept / 1000 invånare Förskrivningen av förstahandspreparaten pivmecillinam och nitrofurantoin har ökat, medan förskrivningen av övriga urinvägspreparat fortsätter att minska i enlighet med rekommendationerna.

8 100% 90% 80% 70% Andel kinoloner av uthämtade urinvägsantibiotika till kvinnor år i Stockholms län Axelrubrik 60% 50% 40% 30% 20% Linjen indikerar det nationella målvärdet 10% 0% Det syns en blandad utveckling bland kommunerna i andel kinoloner av urinvägsantibiotika till kvinnor. Minskningen av andelen kinoloner av urinvägsantibiotika till kvinnor fortsätter glädjande att minska, från 15 % första kvartalet 2011 till 14,6 % första kvartaket 2012.

9 Antibiotika i slutenvård och på geriatriska kliniker

10 0,25 0,20 Preparatgrupper DDD/1000 invånare och dag i slutenvård i Stockholms län PcV och PcG Kinoloner Cefalosporiner Karbapenemer Piperacillin/tazobaktam DDD/1000 invånare och dag 0,15 0,10 0,05 0,00 Försäljningen av cefalosporiner har minskat sedan 2007, vilket är enligt rekommendationerna. Försäljningen av kinoloner har ökat något de senaste två åren, vilket är negativt. Karbapenemer och piperacillin-tazobaktam ökar långsamt, sannolikt för att de delvis ersatt cefalosporiner, ett observandum. Penicillin V och G, där en ökning är önskvärd, visar en liten ökning senaste två kvartalen. Det är angeläget att minska användningen av cefalosporiner och kinoloner, som har större benägenhet att selektera för bakterier med ESBL-resistens.

11 100% 90% 80% Andel kinoloner och cefalosporiner av totala antibiotika per sjukhus 70% 60% 50% 40% 30% 20% 28% 26% 26% 25% 25% 23% 21% 16% 10% 0% St Göran KS Solna Danderyd Södertälje KS Huddinge Norrtälje Södersjukhuset Ersta Andelen cefalosporiner och kinoloner av totala antibiotika fortsätter att minska på nästan alla sjukhus inom SLL, vilket är positivt. Ersta och Södersjukhuset utmärker sig med den lägsta andelen. När det gäller cefalosporin- och kinolonanvändning ligger SLL något högre än riksgenomsnittet för slutenvård. Det är angeläget att minska användningen av cefalosporiner och kinoloner, som har större benägenhet att selektera för bakterier med ESBL-resistens, men något målvärde är inte definierat.

12 100% Andel Penicillin V och G av totala antibiotika per sjukhus 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 19% 15% 10% 13% 11% 11% 10% 9% 8% 0% Ersta Södersjukhuset Norrtälje Danderyd St Göran Södertälje KS Huddinge KS Solna Andelen penicilliner med smalt spektrum har de senaste åren ökat på de flesta sjukhusen inom SLL, vilket är positivt. Ersta och Södersjukhuset utmärker sig med högst andel. När det gäller användningen av Penicillin V och G ligger SLL lägre än riksgenomsnittet för slutenvård och en ökad användning av penicillin, när så är möjligt, rekommenderas.

13 Alla geriatriska kliniker i SLL: DDD för vissa antibiotikagrupper Kinoloner Cefalosporiner PcV och PcG Piperacillin/tazobaktam Karbapenemer DDD / halvår Användningen av kinoloner har ökat, vilket är negativt. Cefalosporinerna ligger på samma nivå som första kvartalet 2010, en minskning är önskvärd. PcV och PcG ökar sedan 2008, vilket är positivt. Försäljningen av karbapenemer har varit ganska konstant under senaste året vilket är bra. Sedan 2008 har piperacillin / tazobaktam ökat, vilket är enligt rekommendationerna.

Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare

Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare Beskrivning läkemedelsindikatorer Dokumentversion 2014-03-07 Uppföljning av nationella läkemedelsstrategin på mål- och insatsnivå Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare 1. Bakgrund I samordningsuppdraget

Läs mer

Luftvägsinfektioner upprepade kurer

Luftvägsinfektioner upprepade kurer Luftvägsinfektioner upprepade kurer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar jämförelser på riks/läns- och kommunnivå (2013).

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

- För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga priserna

- För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga priserna Ekonomirapport från SKOP om i - kommentar av SKOP:s docent Ör Hultåker - För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga

Läs mer

Fimea rapporterade för höga siffror för förbrukningen för år 2011. Förbrukningen har korrigerats i samband med publicering av resultaten för år 2012.

Fimea rapporterade för höga siffror för förbrukningen för år 2011. Förbrukningen har korrigerats i samband med publicering av resultaten för år 2012. MINDRE MIKROBLÄKEMEDEL ANVÄNDES TILL DJUR I Finland har försäljningen av antimikrobiella läkemedel för djur följts upp sedan 1995 1. Uppgifterna om förbrukningen grundar sig på statistik som läkemedelspartiaffärerna

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Stockholm en annan del av rovdjurssverige?

Stockholm en annan del av rovdjurssverige? Stockholm en annan del av rovdjurssverige? RAPPORT 20:3 Göran Ericsson, Camilla Sandström SLU Umeå, Institutionen för vilt, fisk och miljö Oktoer 20 EN UNDERSÖKNING OM DJUR OCH NATUR Sammanfattning I maj

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Besöksutveckling för museer 2012

Besöksutveckling för museer 2012 Besöksutveckling för museer 212 Redovisning av regeringsuppdrag 213-4-3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Om källor till osäkerheter och tolkningsmöjligheter... 6 Publikundersökningar...

Läs mer

SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN

SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 113-829, Meddelande 214:6 Text: Olof Lessmark SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN SOMMARTEMPERATURENS

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Räkneexempel 2 1. Sammanfattning

Läs mer

#TWITTERCENSUS 2012 @intellecta

#TWITTERCENSUS 2012 @intellecta #TWITTERCENSUS 2012 @intellecta 1 Sammanfattning Svenskspråkiga twitter ökar snabbt. Av de 299 000 konton vi kunnat identifiera har mer än hälften registrerats det senaste året. Från majoriteten av kontona,

Läs mer