PSEUDOVETENSKAP. Psykiatrins falska diagnoser. Rapport och rekommendationer om bristen på vetenskaplighet i psykiatrisk diagnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PSEUDOVETENSKAP. Psykiatrins falska diagnoser. Rapport och rekommendationer om bristen på vetenskaplighet i psykiatrisk diagnos"

Transkript

1 PSEUDOVETENSKAP Psykiatrins falska diagnoser Rapport och rekommendationer om bristen på vetenskaplighet i psykiatrisk diagnos Publicerad av Kommittén för Mänskliga Rättigheter Grundad 1969

2 VIKTIG INFORMATION till läsaren Den psykiatriska yrkeskåren hävdar att de är ensamma om att ha kunskap om mental hälsa och psykiska sjukdomar. Fakta visar dock på motsatsen: 1. PSYKISKA STÖRNINGAR ÄR INTE MEDICINSKA SJUKDOMAR. Inom medicinen existerar strikta kriterier för att man skall få kalla ett tillstånd för en sjukdom - en förutsägbar grupp av symtom och orsak till dessa symtom eller förståelse for deras fysiologi (funktion) måste etableras och bevisas. Frossa och feber är symtom. Malaria och tyfus är sjukdomar. Sjukdomars existens kan påvisas genom objektiva bevis och fysiska tester. Det finns ännu inga psykiska sjukdomar vars medicinska existens har bevisats. 2. PSYKIATRIKER SYSSLAR ENBART MED PSYKISKA STÖRNINGAR, INTE MED PÅVISADE SJUKDOMAR. Medan man inom traditionell somatisk medicin ägnar sig åt sjukdomar som malaria, bronkit och hepatit, ägnar sig psykiatri åt störningar. I frånvaro av kända orsaker eller fysiologi kallas en grupp symtom som man har sett hos många olika patienter för en störning eller syndrom. Joseph Glenmullen, psykiatriker vid Harvarduniversitetet, säger att inom psykiatrin, är alla diagnoser rätt och slätt syndrom [eller störningar], grupper av symtom som anses vara relaterade till varandra, inte sjukdomar. Detta har dr Thomas Szasz, professer emeritus i psykiatri, observerat, Det existerar inte något blodprov eller annat biologiskt test som kan användas för att konstatera om mentalsjukdom föreligger eller inte, vilket det finns för de flesta kroppsliga sjukdomar. 3. PSYKIATRIN HAR ALDRIG FASTSTÄLLT ORSAKEN TILL NÅGON PSYKISK STÖRNING. Ledande psykiatriska sammanslutningar som t.ex. World Psychiatric Association och National Institute of Mental Health i USA medger att psykiatriker varken känner till orsaker eller botemedel för någon psykisk störning eller vad deras behandlingar har för specifika effekter på patienterna. De har enbart teorier och motstridiga åsikter om sina diagnoser och metoder, och de saknar vetenskapliga bevis för dem. En tidigare ordförande för World Psychiatric Association konstaterade, Den tid då psykiatriker ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva med sin sjukdom. 4. TEORIN ATT PSYKISKA STÖRNINGAR BEROR PÅ EN KEMISK OBALANS I HJÄRNAN ÄR EN OBEVISAD ÅSIKT, INTE ETT FAKTUM. En rådande psykiatrisk teori (och förklaring till att personlighetsförändrande droger säljs) är att psykiska störningar är ett resultat av en kemisk obalans i hjärnan. Som med psykiatrins övriga teorier finns det inga biologiska eller andra bevis som stödjer detta. Elliot Valenstein, fil. dr, representant for en stor och aktiv grupp av medicinska och biokemiska experter och författare till boken Blaming the Brain säger. Det finns inga tillgängliga tester för att bestämma det kemiska tillståndet hos en levande persons hjärna. 5. ORSAKERNA TILL PROBLEM I LIVET FINNS INTE I HJÄRNAN. Människor har problem och upprördheter i livet som kan leda till psykiska problem, vilka ibland kan vara mycket allvarliga. Men att säga att problemen kommer sig av obotliga hjärnsjukdomar som bara kan lindras med farliga piller är oärligt, skadligt och leder ofta till döden. Sådana droger är ofta starkare än narkotika och kan leda till att människor tar till våld eller begår självmord. De döljer de verkliga orsakerna till problemen och gör individen mindre kapabel och hindrar därmed möjligheterna till verkligt tillfrisknande och framtidstro.

3 PSEUDOVETENSKAP Psykiatrins falska diagnoser INNEHÅLL Inledning: Sjukdom enligt psykiatrins åsikter och föreskrifter...2 Kapitel ett: Vetenskapligt bedrägeri...5 Kapitel två: Skräpvetenskap i våra skolor...11 Kapitel tre: Falska vittnesmål i våra domstolar...15 Kapitel fyra: Ett fungerande psykvårdssystem...19 Rekommendationer...23 Internationella Kommittén för Mänskliga Rättigheter...24

4 INLEDNING Sjukdom enligt psykiatrins åsikter och föreskrifter Har du någonsin hört talas om följande psykiska störningar: lässvårigheter, uppförandestörning, skrivsvårigheter, räknesvårigheter, koffeinintoxikation, nikotinabstinens, bristande behandlingsföljsamhet, fysisk misshandel av barn och sexuella övergrepp mot barn. De här är några av de 374 psykiska störningar som listas i APAs (American Psychiatric Association) Diagnostisk och statistisk handbok för psykiska störningar (DSM-IV) eller i kapitlet över psykiska störningar i Världshälsoorganisationens Internationell klassificering av sjukdomar (International Classification of Diseases [ICD]). DSM och ICD framställs som diagnostiska verktyg, men används inte enbart för att diagnostisera psykisk och emotionell störning och ordinera behandling, utan också för att lösa vårdnadstvister, diskrimineringsfall grundade på föregivna psykiska handikapp, för att stödja vittnesmål i domstol, modifiera utbildning, och mycket mer. Faktiskt är det så att närhelst en psykiatrisk åsikt söks eller erbjuds, presenteras, och accepteras allt oftare, DSM eller ICD som det slutgiltiga ordet beträffande sinnesfriskhet, sinnessjukdom och så kallad psykisk sjukdom. Den kanadensiska psykologen Tana Dineen rapporterar, Till skillnad från medicinska diagnoser som förmedlar en sannolik orsak, lämplig behandling och trolig prognos, har man kommit fram till termerna som listas i DSM-IV [och ICD-10] genom kollegors samförstånd bokstavligen: en omröstning av styrelsemedlemmarna i APA och till stor del konstruerad för syftet att kunna skriva en faktura. Denna procedur för vetenskap-via-röstning är lika överraskande för en lekman som den är för andra Att göra upp listor över beteenden, sätta läkarvetenskapligt klingande etiketter på personer som har dem, och sedan använda förekomsten av dessa beteenden för att bevisa att de har sjukdomen ifråga är vetenskapligt meningslöst. John Read, lektor i psykologi vid universitetet i Auckland, Nya Zeeland fackmän inom hälsovården som har bevittnat dessa röstningsmöten. Sinnesrubbningar fastställs utan vetenskaplig grund och metod, berättade en psykolog som deltog under en DSM-utfrågning. Den låga intellektuella nivån var chockerande, diagnoser fastsälldes genom majoritetsbeslut på samma sätt som man väljer restaurang. Sedan registrerades de i datorn. Det kanske visar på vår naivitet, men det var vår övertygelse att man skulle försöka att se vetenskapligt på det hela. Under 1987, röstades självtillintetgörandestörning in som en provisorisk beteckning. Den användes för att beskriva självuppoffrande människor, speciellt kvinnor, som har en benägenhet att välja förhållanden som troligen leder till besvikelse, störningen ledde till så starka protester att den följaktligen röstades ut ur DSM-IV. Psykologen Lynne Rosewater, som deltog under en DSM-utfrågning ledd av en av handbokens främsta upphovsmän, psykiatriker Robert Spitzer, rapporterade, De diskuterade om ett kännetecken för masochistisk personlighetsstörning och Bob Spitzers fru, [socialarbetare och den enda kvinnan som var på Spitzers sida under mötet] säger, Jag gör det ibland och då säger han OK, ta bort det. Du ser det här och säger, Vänta nu, vi har alltså inte rätt att kritisera dem därför att det här är en vetenskap? Dr. Margaret Hagen, psykolog och författare till Whores of the Court: The Fraud of Psychiatric Testimony and the Rape of American Justice, är rakt på sak angående det verkliga motivet bakom röstsystemet i DSM: Om man inte kan komma med diagnosen, kan man inte skicka en faktura. Professorerna Herb Kutchins och Stuart A. Kirk, författare till Making Us Crazy säger, Alltför ofta har den psykiatriska bibeln gjort oss tokiga när vi bara är mänskliga. Den bittra medicinen är att DSM har

5 försökt att göra alltför många mänskliga problem till medicinska problem. Kutchins och Kirk fastslår vidare att människor kan få en falsk trygghet från en diagnostisk psykiatrisk handbok, som uppmuntrar tron på illusionen att kärvheten, brutaliteten och smärtan i deras liv och i deras umgänge, kan förklaras med en psykiatrisk beteckning och hanteras med ett piller. Som alla vet, finns det massor av problem som vi alla har och en myriad av underliga sätt som vi kämpar på... för att klara av dem. Men skulle livet kunna vara på något annat sätt? Paul R. McHugh, professor i psykiatri vid Johns Hopkins University School of Medicine, sa att på grund av DSM är rastlösa, otåliga människor övertygade att de har uppmärksamhetsstörning [ADD]); ängsliga, försiktiga människor att de lider av posttraumatiskt stressyndrom [PTSD]; envisa, metodiska och perfektionistiska människor att de är hemsökta av tvångssyndrom,; blyga, känsliga människor att de manifesterar fobisk personlighetsstörning eller social fobi. Alla har övertygats om att det som egentligen är deras egna personlighetsdrag, istället är medicinska problem, och som sådana skall de lösas med läkemedel Och mest besvärligt av allt varthelst de tittar, finner sådana människor psykiatriker som är villiga, till och med ivriga, att ta emot dem I dess senaste passion för tryck-på-knappen-botemedel som grundar sig på symtom, har psykiatrin gått vilse, inte enbart intellektuellt, utan också ur religiös och moralisk synpunkt. I juni 2004 skrev John Read, lektor i psykologi vid Aucklands universitet, Nya Zeeland: Fler och fler problem har omdefinierats som störningar eller sjukdomar, som antas vara orsakade av genetiska dispositioner och biokemiska obalanser. Händelser i livet hänförs till att vara det som utlöser en underliggande biologisk tidsinställd bomb. Att känna sig mycket ledsen har blivit depression. Att oroa sig för mycket är ångestsyndrom. Överdrivet spelande, omåttligt drickande, överdriven droganvändning och överdrivet ätande är också sjukdomar, liksom att äta och sova för lite och att ha för lite sex. Att vara plågsamt blyg har blivit social fobi. Att misshandla folk är intermittent explosivitet. Vår Diagnostisk och statistisk handbok för mentala störningar har 886 sidor med sådana sjukdomar Att göra upp listor över beteenden, sätta läkarvetenskapligt klingande etiketter på personer som har dem och sedan använda förekomsten av dessa beteenden för att bevisa att de har sjukdomen i fråga, är vetenskapligt meningslöst. Det säger oss ingenting om orsaker eller lösningar. Det skapar emellertid den lugnande känslan att något läkarvetenskapligt sker. Man har kommit att lita så mycket på DSM i samhället, att den har fått en aura av att vara vetenskaplig. Miljoner människor använder den och tror på dess diagnostiska värde, utan att en enda gång misstänka att allt den bygger på och själva systemet är bedrägligt. Dessa människor riskerar att göra allvarliga, till och med livshotande, misstag i sina egna eller andras liv. Denna skrift fyller igen de mycket stora och avsiktliga luckor som lämnats av psykiatrisk propaganda angående dess huvudanspråk på vetenskaplig status: DSM. Vänliga hälsningar, Jan Eastgate ordförande Internationella Kommittén för Mänskliga Rättigheter

6 VIKTIGA 1 FAKTA 2 3 Simon Wessley, professor vid King s College och Maudsley Hospitals i London, organiserade en rundfråga och omröstning bland 150 specialister på psykisk hälsa från hela världen. Utifrån en fackmannasyn tyckte de att DSM var en av de tio sämsta psykiatriska publikationerna i psykiatrins historia. Psykiska rubbningar tillkommer och försvinner genom omröstning grundad på faktorer som inte har någonting att göra med medicin. I själva verket medger psykiatrin att de inte har några bevis på orsaker eller källan till en enda psykisk sjukdom. Teorin att en kemisk obalans orsakar psykisk sjukdom har förkastats. 4 5 Även om psykiatriker hävdar att man kan upptäcka vissa psykiska störningar genom att scanna hjärnan, finns det inga vetenskapliga belägg för detta, och medicinsk expertis säger att sådana påståenden är oetiska. APA:s Diagnostisk och statistisk handbok för mentala störningar (DSM-IV) uppger att termen psykisk störning finns kvar i volymen för vi har inte funnit en passande ersättning. Psykiatriska störningar röstas fram genom handuppräckning de publiceras därefter i Diagnostisk och statistisk handbok över mentala störningar (DSM). Vid en omröstning 2001 fann en internationell panel bestående av psykiatrisk expertis att DSM är en av de 10 värsta psykiatriska publikationerna under förra århundradet, ett monster som man har förlorat kontrollen över.

7 KAPITEL ETT Med ett betydande avsteg från medicinsk diagnostik ägnas psykiatriska diagnoser enbart åt klassificering av symtom och inte, genom observation, åt faktiska fysiska sjukdomar. Ingen av diagnoserna stöds av vetenskapligt bevis för biologisk eller psykisk sjukdom av något slag. Margaret Hagen, fil dr, påpekar: Det finns en hel del sätt att utföra vetenskap på ett dåligt sätt, och den skräpvetenskap som utgör huvuddelen av den kliniska psykologins samling av lärdom lyckas exemplifiera vart och ett av dem Man har sagt till vårt rättssystem att klinisk psykologi är en vetenskaplig disciplin, att dess teorier och metodologi tillhör en fullt utvecklad vetenskap, och vårt rättssystem har trott på det. När man känner till det beklagliga tillståndet Vetenskapligt bedrägeri Den tid då psykiatriker ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva med sin sjukdom. Dr. Norman Sartorius, ordförande för World Psychiatric Association, 1994 hos vetenskapen klinisk psykologi, är det verkligen otroligt. Författarna till Making us Crazy, Herb Kutchins och Stuart A. Kirk, säger: Det finns sannerligen många illusioner om DSM [Diagnostisk och statistisk handbok för mentala störningar] och mycket starka behov bland dess skapare att tro på att deras drömmar om vetenskaplig överlägsenhet och praktisk nytta har blivit verkliga, det vill säga, att dess diagnostiska kriterier har stöttat upp giltigheten, pålitligheten och riktigheten av diagnoser som används av kliniker inom psykisk hälsa. Deras drömmar har förblivit en illusion. Det faktum att fler och fler förlitar sig på DSM kritiseras i flera samhällssektorer på grund av dess brist på vetenskaplighet. Psykiatrikern Matthew Dumont, som har skrivit om DSMs meningslösa pretentioner på att vara vetenskapligt auktoritär, anför APAs oförmåga att ens kunna definiera en mental störning. De säger:... även om denna handbok tillhandahåller en klassificering av psykisk störning... specificerar ingen definition adekvat exakta gränser för begreppet... De [American Psychiatric Association (APA)] fortsätter med att säga:... det finns inget antagande att varje psykisk störning är en åtskild entitet med skarpa gränser mellan den och andra psykiska störningar eller mellan den och ingen psykisk störning. Psykiatriker kan inte definiera psykisk störning Föreställ dig en läkare som behandlar högt KAPITEL ETT Vetenskapligt bedrägeri 5

8 FINANSIERINGSTAKTIK Att uppfinna fler psykiska sjukdomar Med den tvåfaldiga taktiken att hitta på fler och fler psykiska sjukdomar som kan inkluderas i Diagnostisk och statistisk handbok för mentala störningar (DSM), samt genom att starta expansionskampanjer för att slå igenom på marknaden så som i beslutet från Community Mental Health Centers om 1990-talet som Hjärnans årtionde har USA:s National Institute for Mental Health (NIMH) lyckats få miljoner i regeringsanslag utan att bidra till samhället. NIMH bidrag i miljoner US dollars National Institute for Mental Health (NIMH) grundas Diagnostiska och Statistiska Manualen (DSM) för mentala störningar kommer ut första gången. DSM-1 tar upp 112 mentala störningar Community Mental Health Act godkänns DSM II tar upp 163 mentala störningar DSM III tar upp 224 mentala störningar 1987 DSM IIIR tar upp 253 mentala störningar NIMH lanserar Hjärnans årtionde 1994 DSM IV tar upp 374 mentala störningar IDAG Nya störningar uppfinns fortlöpande och läggs till listan blodtryck eller diabetes, som inte ens kan definiera vad det är. Betänk nu att inte en enda psykiatriker kan definiera det som han antas behandla. Beträffande schizofreni erkände DSM-II: Även om den försökte kunde kommittén inte enas om vad denna störning är, den kunde bara enas om vad man ska kalla den. I DSM-III sa psykiatriker att, det inte finns någon tillfredsställande definition som specificerar exakta gränser för begreppet psykisk störning... För de flesta av störningarna i DSM-III... är etiologin [orsaken] okänd. En mängd teorier har framförts... inte alltid övertygande för att förklara hur dessa störningar uppstår. DSM-IV gjorde gällande att termen psykisk störning finns kvar i volymen för vi har inte hittat någon passande ersättning. Enligt Allen J. Frances, professor i psykiatri vid Duke University Medical Center och ordförande i DSM-IV:s expertgrupp: Jag vågar påstå att det inte skulle kunna finnas en värre term än psykisk störning för att beskriva de tillstånd som klassificeras i DSM-IV. Psykiatriska diagnoser är en kombination av social ingenjörskonst och vad som är bra för affärerna, aldrig läkarvetenskapen röstade kommittémedlemmar i APA 5,584 mot 3,810 för att sluta kalla homosexualitet för en psykisk störning efter att homosexuella aktivister demonsterat vid APA-konferenserna. Den f.d. biträdande distriktsåklagaren i Kaliforninen, Lawrence Stevens, kommenterade: Om psykisk sjukdom verkligen var en sjukdom på samma sätt som fysiska sjukdomar är sjukdomar, skulle idén om att stryka homosexualitet eller någonting annat från sjukdomskategorierna genom att företa en omröstning vara lika absurt som en grupp läkare som röstar för att stryka cancer eller mässling från sjukdomsbegreppet. Under en kongress år 1994 förklarade psykiatrikern Norman Sartorius, president för World Psychiatric Association ( ), att, Den tid då psykiatriker ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva med sin sjukdom , efter att mer än 6 miljarder dollar av skattebetalarnas pengar hade matats in i psykiatrisk forskning, var psykiatrikern Rex Cowdry, styrelsemedlem i USA:s psykiatriska forskningsråd

9 (National Institute of Mental Health) överens med WPA-ordföranden: Vi känner inte till orsakerna till psykisk sjukdom. Vi har ännu inte metoderna för att bota dessa sjukdomar. Dr Thomas Dorman, medlem av Royal College of Physicians i Storbritannien och Kanada, skrev: Kort sagt, hela historien med att skapa psykiatriska kategorier av sjukdomar, formalisera dem med konsensus och därefter tillskriva dem diagnostiska koder, vilket i sin tur leder till att de används till att debitera på försäkringar, är ingenting annat än en utdragen skojarverksamhet som förser psykiatrin med en pseudovetenskaplig aura. Förövarna livnär sig naturligtvis på offentliga medel. 13 Psykiatriska diagnoser avviker från medicinska diagnoser på ett signifikant sätt då de enbart ägnas åt att kategorisera symptom, inte observationen av en faktisk fysisk sjukdom. Inga av dessa diagnoser understöds av bevis på biologisk sjukdom eller mental åkomma av något slag. INTRÅNG I SAMHÄLLET DSM:s* påverkan * Diagnostisk och statistisk handbok för mentala störningar År 2001 organiserade Simon Wessley, professor i psykiatri vid King s College och Maudsley Hospitals i London, en undersökning och omröstning bland 150 specialister på psykisk hälsa från hela världen för att fastställa de tio sämsta publikationerna i psykiatrins historia. Bland dem fanns den fjärde upplagan av DSM. Rundfrågningen fastslog: Om man inte finns i DSM-IV, är man inte sjuk. Den har blivit ett monster, man har tappat kontrollen över den. 14 I dag används DSM för att: Bestämma en förälders eller persons psykiska tillstånd. Ta bort barn från föräldrars vårdnad. Bestämma en framtida anställds förmåga att utföra ett arbete. I vissa länder för att beröva en person hans eller hennes rösträtt. Bestämma om en person kan erkänna sig skyldig i en rättegång. Spärra in en svarande på obestämd tid i psykvården i stället för att döma den skyldige till ett tidsbegränsat straff att avtjänas i fängelse. Förhindra att en person blir släppt ur fängelset eller att han blir villkorligt frigiven. Ogiltigförklara en persons testamente. Bryta lagliga kontrakt och åsidosätta en persons önskningar beträffande affärer eller egendom. Mot en persons vilja spärra in honom eller henne på en psykiatrisk institution, där elchocksbehandling och mediciner kan administeras mot hans eller hennes vilja. Tvinga en person som är öppenvårdspatient att fortsätta ta starka mediciner som är skadliga för nerver och hjärna. Få pengar utbetalda från en persons sjukförsäkring genom bedrägeri. Debitera försäkringsbolag för psykiatrikers sexuella övergrepp på patienter, under det att de kallar det terapi. De psykiska störningar som finns i Diagnostisk och statistisk handbok över mentala störningar (DSM) har inkluderats utan att de blivit vetenskapligt bevisade.

10 ATT SKYLLA PÅ HJÄRNAN Den kemiska obalansens bedrägeri Det finns ingen biologisk obalans. När människor kommer till mig och säger, Jag har en biokemisk obalans så säger jag, Visa mig dina labb-tester. Det finns inga sådana labb-tester. Så vad består den kemiska obalansen av? Psykiatriker Ron Leifer, New York Grundvalen för psykiatrins sjukdomsmodell är i dag teorin att en kemisk obalans i hjärnan orsakar psykisk sjukdom. Populariserad genom marknadsföring är uppfattningen inget annat än psykiatriskt önsketänkande. Precis som med alla psykiatrins modeller för psykisk sjukdom har förtroendet för den blivit ordentligt rubbat av forskare, psykiatriker, psykologer och läkare. Diabetes är en biologisk obalans. Emellertid är den definitiva testen och den biokemiska obalansen hög blodsockernivå. Behandlingen i allvarliga fall är injektioner med insulin, som återställer sockerbalansen. Symtomen försvinner och prover visar att blodsockret är normalt, sade Joseph Glenmullen på Harvard Medical School. Ingenting som liknar obalans i blodets natriumhalt eller blodsocker existerar för depression eller något annat psykiatriskt syndrom. Under 2002 fastslog doktor Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri: Det finns inget blodtest eller annat biologiskt test för att utröna närvaron eller frånvaron av en psykisk sjukdom, som det finns för de flesta kroppsliga sjukdomarna. Om ett BLUFFTEORIER OM HJÄRNAN Psykiatriska forskare har dissekerat, etiketterat och analyserat hjärnan och publicerat otaliga illustrationer av detta i populärtidskrifter där de övertygar allmänheten om sina senaste teorier om vad som är fel. Vad som saknas, som i alla psykiatriska teorier, är vetenskaplig giltighet. Som dr Elliot Valenstein förklarade: [D]et finns inga tillgängliga tester med vars hjälp man kan fastställa kemisk status i en levande individs hjärna. Elliot Valenstein

11 Bedrägeri-verksamheten med hjärnscanning Först och främst så har ingen biologisk etiologi [orsak] bevisats för någon psykiatrisk störning trots decenniers forskning Så acceptera inte myten att vi kan ställa en exakt diagnos Inte heller bör ni tro på att era problem enbart har sin grund i en kemisk obalans Edward Drummond, M.D., Associate Medical Director vid Seacoast Mental Health Center i Portsmouth, New Hampshire sådant test utvecklades (för vad som fram till dess hade ansetts vara en psykiatrisk sjukdom), då skulle tillståndet upphöra att vara en psykisk sjukdom och skulle istället klassificeras som ett symtom på en kroppslig sjukdom. I sin bok The Complete Guide to Psychiatric Drugs, publicerad 2000, fastslog Edward Drummond, MD, Associate Medical Director vid Seacoast Mental Health Center i Portsmouth, New Hampshire: Först och främst så har ingen biologisk etiologi [orsak] bevisats för någon psykiatrisk störning trots decenniers forskning Så acceptera inte myten att vi kan ställa en exakt diagnos Inte heller bör ni tro på att era problem enbart har sin grund i en kemisk obalans. 15 Bruce Levine, fil dr, psykolog och författare till Commonsense Rebellion instämmer: Kom ihåg att inga biokemiska, neurologiska eller genetiska markörer har hittats för uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, bristande uppmärksamhet, oppositionell trotsighetsstörning, depression, schizofreni, ångest, tvångsmässigt missbruk av alkohol och droger, överdrivet ätande, spelande eller någon annan så kallad psykisk sjukdom eller störning.. 16 Eliot Valenstein, fil dr, författare till Blaming the Brain, är otvetydig: Det finns inga tester tillgängliga för att utvärdera den kemiska statusen för en levande persons hjärna. 17 Psykiatrikern David Kaiser sa:... modern psykiatri har ännu inte övertygande bevisat genetiska/biologiska orsaken till en enda psykisk sjukdom Patienter [har] diagnostiserats med kemiska obalanser trots det faktum att det inte existerar några tester som stöder ett sådant påstående, och... det finns ingen verklig uppfattning om hur en korrekt kemisk balans skulle se ut. 18 P åståenden eller antydningar att dagens teknologi med bilder av hjärnan har bevisat att psykisk sjukdom orsakas av sjukdomar eller kemiska obalanser i hjärnan är ren psykiatrisk fantasi. Steven Hyman, styrelsemedlem i USA:s psykiatriska forskningsråd (the U.S. National Institute of Mental Health), medger att användning av sådana scanningar av hjärnan producerar vackra men oviktiga bilder av hjärnan. Även om psykiatriker hävdar att man kan upptäcka vissa psykiska störningar genom scanundersökning av hjärnan, skriver man i en artikel i Mercury News i maj 2004 att många läkare varnar för användningen av sådana undersökningar och säger att det är oetiskt och farligt och att värdet av dem inte har bekräftats vetenskapligt. Utvärderingen för dollar ger ingen faktisk användbar information. 19 Citerad i samma artikel sa psykiatrikern M. Douglas Mar: Det finns ingen vetenskaplig grund för dessa påståenden [att använda scanning av hjärnan för psykiatrisk diagnos]. Det allra minsta är att patienter bör bli tillsagda att SPECT är högst kontroversiellt. 20 En riktig diagnos grundad på en scan är helt enkelt inte möjlig. Jag önskar att den var det fastslog dr Michael D. Devous från Nuclear Medicine Center vid University of Texas Southwestern Medical Center. 21 Dr Mark Graff vid the California Psychiatric Association, medgav öppet: Medicinens historia är överfull med underbara procedurer som till sist visar sig inte alls fungera. Vi önskar att det fanns ett test som var så lätt och definitivt. Men först vill vi ha en oberoende bekräftelse att det fungerar. 22 Trots överflödet av påstådda biokemiska förklaringar till förmenta psykiatriska tillstånd är Joseph Glenmullen på Harvard Medical School bestämd: inte ett enda har bevisats. Tvärtom! Vid varje tillfälle, när man trodde att man funnit en sådan obalans, visade den sig senare vara felaktig.

12 1 2 VIKTIGA FAKTA miljoner barn världen över har blivit ordinerade någon form av psykotropisk drog på grund av en DSM-liknande diagnos, varav ingen har vetenskapligt värde. Psykiatrins lista av symptom på ADHD består av beteenden som nästan alla barn har. Den drog som oftast ges för att behandla ADHD är starkt beroendeframkallande, med självmord som den värsta komplikationen vid avvänjning. Miljoner barn får antidepressiva preparat utskrivna av vilka ett associerades med fler dödsfall och andra allvarliga biverkningar än någon annan drog i historien. Läkemedelsverk i Australien, Kanada, Europa och USA varnade 2003 och 2004 läkare för att ordinera vissa antidepressiva preparat till barn och ungdomar under 18 år på grund av självmordsrisken. En ny kategori av droger har gjort sitt intåg i samhället, droger som uppkommit genom dålig psykiatrisk vetenskap och inlärningsstörningar som betecknar barns beteende som psykisk sjukdom. Resultatet har blivit en fullkomlig epidemi av preparat som redan från barndomen skapar drogberoende och en bitter tribut i form av kriminalitet, våld och liv som gått till spillo.

13 KAPITEL TVÅ Skräpvetenskap i våra skolor Det finns få familjer eller lärare i de flesta länder runt om i världen vilkas liv inte på något sätt störts av den vittomfattande nerdrogningen med ordinerade sinnesförändrande droger. Sjutton miljoner barn runt om i världen är nu ordinerade någon form av personlighetsförändrande drog. Psykiatriker och psykologer säger allt oftare till föräldrar att deras barn lider av en störning som påverkar hans eller hennes förmåga till inlärning som kallas för en inlärningsstörning, uppmärksamhetsstörning, eller det mest vanliga idag, uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD). DSM-IV listar ADHD symptomen som: ger inte noga akt på detaljer eller kan göra slarviga misstag i skolarbetet eller andra uppgifter; utförda arbeten är ofta röriga eller slarviga; har svårigheter med att koncenterera sig på uppgifter eller aktiviteter vid lek; misslyckas med att avsluta skolarbeten, sysslor eller andra plikter; rör otåligt på händer och fötter eller skruvar på sig i stolen; springer ofta omkring eller klättrar överdrivet mycket i situationer där det är opassande; är ofta igång ; pratar ofta överdrivet mycket; och avbryter eller tränger sig på andra (t.ex. blandar sig i konversationer eller spel). Genom att använda dessa kriterier kan nästan alla barn diagnostiseras med ADHD. Blodflödet levererar den nödvändiga energikällan (glukos) till hjärnan. Hjärnan kan inte fungera utan glukos. Det har observerats att många barn som tar Ritalina (eller andra centralstimulantia) visar upp zombie-liknande beteende. Psykologen Ty C. Colbert, författare till Rape of the Soul: How the Chemical Imbalance Model of Modern Psychiatry Has Failed its Patients Langning av farliga droger Enligt psykiatrikern och neurologen Sydney Walker III, författare till The Hyperactivity Hoax, kan ett barn som besöker en DSM-orienterad läkare nästan vara säker på att få en psykiatrisk stämpel och ett recept även om det inte är något fel på barnet Detta att stämpla någon för att vara psykiskt störd och göra det på praktiskt taget, alla vare sig personerna vill eller inte innebär en stor risk för barn därför att praktiskt taget alla barn har tillräckligt med symptom för att få en DSMstämpel och en drog. Och naturligtvis är DSM-stämpeln en risk för alla barn, vars riktiga diagnos förblir oupptäckt och obehandlad. Droger som ordinerats till barn är inte säkra och effektiva; de är tvärtom farliga och beroendeframkallande. The Physicians Desk Reference Guide rapporterar att ökad hjärtfrekvens och högt blodtryck är biverkningar av centralstimulantia som används för att behandla ADHD. 23 Självmord är en större komplikation vid avvänjning från denna centralstimulantia och liknande amfetaminliknande droger. 24 Det amerikanska Drug Enforcement Agency (DEA) varnade för att intagande av Ritalina predisponerar användaren till kokainets förstärkande effekt med andra ord, missbruk. Psykologen Ty C. Colbert, författare till Rape of the Soul: How the Chemical Imbalance Model of Modern Psychiatry KAPITEL TVÅ Skräpvetenskap i våra skolor 11

14 Vad experterna säger om ADHD Dessa droger gör barn mer lätthanterliga, inte nödvändigtvis bättre. ADHD är ett fenomen, inte en hjärnsjukdom. Eftersom diagnosen ADHD är falsk spelar det ingen roll om en drog fungerar. Barn tvingas ta en drog som är starkare än kokain för en sjukdom som fortfarande måste bevisas. Beverly Eakman, bästsäljande författare och ordförande för U.S. National Education Consortium, 2004 Psykiatrikern utför inga tester. Psykiatrikern lyssnar på historien och ordinerar sedan en drog. Hon säger vidare: ADHD är inte som diabetes och den centralstimulantia som används är inte som insulin. Diabetes är ett verkligt medicinskt tillstånd som objektivt kan diagnostiseras. ADHD är en påhittad stämpel utan objektiv, giltig metod att identifiera den. Insulin är ett naturligt hormon som produceras av kroppen och som är nödvändigt för liv. Denna centralstimulantia är en kemiskt härledd amfetaminliknande drog som inte är nödvändigt för liv. Diabetes är insulinbrist. Uppmärksamhets- och beteendeproblem är inte brist på centralstimulantia. Dr. Mary Ann Block, författare till No More ADHD Ett barn som besöker en DSM-orienterad läkare kan nästan vara säker på att få en psykiatrisk stämpel och ett recept, även om barnet mår bra Detta att stämpla någon som psykiskt störd och göra det på praktiskt taget alla, vare sig personerna vill eller inte innebär en stor risk för barn därför att praktiskt taget alla barn har tillräckligt med symtom för att få en DSM-stämpel och en drog. Och naturligtvis DSM-stämpeln är en risk för alla barn, vars riktiga diagnoser förblir oupptäckta och obehandlade. Doktor Sydney Walker III, författare till The Hyperactivity Hoax När ett barns beteende etiketteras som sjukdom: De tror att de har något slags fel med sina hjärnor vilket gör det omöjligt för dem att kontrollera sig själva utan användningen av ett piller. Dr Fred Baughman Jr, barnneurolog och ledamot av American Academy of Neurology has Failed its Patients, förklarar att Ritalina begränsar blodflödet till hjärnan: Blodflödet levererar den nödvändiga energikällan (glukos) till hjärnan. Hjärnan kan inte fungera utan glukos. Det har observerats att många barn som tar Ritalina (eller andra centralstimulantia) visar upp zombieliknande beteenden. 25 Miljoner barn ordineras också antidepressiva medel särskilt Selective Serotoin Reuptake Inhibitors (SSRI medel). Det brittiska läkemedelsverket varnade år 2003 läkare för att ordinera antidepressiva medel (SSRI) till personer under 18 år på grund av självmordsrisken. Under 2004 har Food and Drug Administration (FDA) i USA utfärdat en liknande varning vilket också gjordes av myndigheterna i Australien, Kanada och Europa. I september 2004 följdes detta av en rådgivande expertgrupp från FDA som rekomenderade att en tydlig varningstext skulle sättas på burkar med SSRI-preparat, för att betona att drogen kan orsaka självmord. Men denna varning räcker inte, barn dör, dödar andra eller blir missbrukare på grund av dessa och andra psykiatriska droger. Deras framtid kan bara säkras om de ovetenskapliga psykiska åkommor de har blivit diagnosticerade med upphävs och farliga personlighetsförändrande droger stoppas. Under en 10-års period var ett SSRI preparat relaterat till fler sjukhusvistelser, dödsfall, eller andra allvarliga negativa biverkningar, som rapporterats till FDA än någon annan drog i historien. 26 Angående ADHD diagnosen Beverly Eakman, best-sellerförfattare och ordförande för U.S. National Education Consortium, sa år 2004: Dessa droger gör barn mer lätthanterliga, inte nödvändigtvis bättre. ADHD är ett fenomen, inte en hjärnsjukdom. Eftersom ADHD diagnosen är falsk spelar det ingen roll om en drog fungerar. Barn tvingas att ta en drog som är starkare än kokain, för en sjukdom som återstår att bevisa. 27 Dr. Louria Shulamit, en familjeläkare i Israel, sa: ADHD är ett syndrom, inte en sjukdom (rent definitionsmässigt). Som sådan diagnostiseras den genom symptom. Symptomen av detta syndrom är så vanligt förekommande att vi kan dra slutsatsen att alla barn särskilt pojkar passar in på denna diagnos. 28 Dr. Fred A. Baughman Jr., barnneurolog och ledamot av American Academy of Neurology, säger till föräldrar, lärare och barn att de har blivit fruktansvärt lurade när ett barns beteende stämplas som en sjukdom: De tror att det är någonting fel med deras hjärnor som gör det omöjligt för

15 dem att kontrollera sig själva utan att använda ett piller. 29 Psykiatriker argumenterar på ett missledande sätt att ADHD kräver medicinering på samma sätt som diabetes kräver insulinbehandling. Dr. Mary Ann Block, författare till No More ADHD, påpekar att psykiatrikern utför inga tester. Psykiatrikern lyssnar på historien och ordinerar sedan en drog. Hon säger vidare: ADHD är inte som diabetes och [den centralstimulantia som används] är inte som insulin. Diabetes är ett verkligt medicinskt tillstånd som objektivt kan diagnostiseras. ADHD är en påhittad stämpel utan ett objektivt, giltigt sätt att identifiera den på. Insulin är ett naturligt hormon som produceras av kroppen och som är nödvändigt för liv. [Denna centralstimulantia] är en kemiskt härledd amfetaminliknande drog som inte är nödvändigt för liv. Diabetes är en insulinbrist. Uppmärksamhets- och beteendeproblem är inte en [centralstimulantia] brist. Dr. Block tillägger: Om det inte finns något giltigt test för ADHD, om det inte finns några fakta som bevisar att ADHD är en hjärndysfunktion, om inga långsiktiga studier av drogernas effekter gjorts, och om drogerna inte förbättrar studieresultaten eller sociala färdigheter, och om drogerna kan orsaka tvångsmässiga rubbningar och humörsvängningar vilket kan leda till användning av olagliga droger - varför i all världen stämplas miljontals barn, tonåringar och vuxna med ADHD och ordineras dessa droger? Psykiatriker har även omdefinierat tonårsbeteende som psykisk sjukdom med störningar som Uppförandestörning och Trotssyndrom. I sin bok, The Culture of Fear, från år 2002 skrev Barry Glassner, en sociolog vid University of Southern California, att DSM gör barn till goda kandidater för inspärrning på psykiatriska anstalter, om de gör något av följande: argumenterar med föräldrar, trotsar begäran från vuxna, gör saker som besvärar andra, tappar humöret, lätt blir irriterad, är elak, skyller sina DSM gör barn till goda kandidater för inspärrning på psykiatriska anstalter om de gör något av följande: argumenterar med föräldrar, trotsar vuxna, gör saker som besvärar andra, tappar humöret, lätt blir irriterad, är elak, skyller sina egna misstag på andra, blir arg och förbittrad eller svär. Barry Glassner, sociolog vid University of Southern California egna misstag på andra, blir arg och förbittrad eller svär. 30 Prof. emeritus i psykiatri Thomas Szasz säger: Eftersom de mentala sjukdomar som antas drabba barn obestridligen är dåligt uppträdande, och eftersom barnet som mentalpatient befinner sig i en ännu mer utsatt position än den vuxne mentalpatienten, är barnpsykiatri ett dubbelt problematiskt företag. 31 Han säger vidare, Barnpsykiatrins välde upprättades på grundval av idén om en moralisk bristfällighet, nämligen antagandet att ungdomsbrottslighet är en sjukdom som barnpsykiatrikern är speciellt kvalificerad att diagnosticera och behandla. Brottslighet är emellertid inte en sjukdom som t.ex. diabetes Det är helt enkelt ett olyckligt kapacitetsnedsättande tillstånd som tillskrivs minderåriga som missköter sig. KAPITEL TVÅ Skräpvetenskap i våra skolor 13

16 VIKTIGA FAKTA I legala frågor håller psykiatriker sällan med om de uttalanden som görs av vittnen, svaranden etc. Enligt DSM-IV är det ansenliga risker när beskrivningar av den (mentala störningen) används för juridiska syften Det är inte tillräckligt att fastställa mental störning för juridiska ändamål i relation till kompetens, ansvar för kriminalitet eller oförmåga. År 2003 publicerade The Psychiatric Times en artikel som kallade DSM ett stort skämt för andra medicinska specialiteter. 4 Det är ett psykiatriskt påfund att kriminalitet kan ursäktas eftersom den beror på sinnessjukdom. Psykologer som vittnade i rätten hävdade att bröderna Menendez (som senare dömdes) led av inlärd hjälplöshet när de hade öppnat eld mot och mördat sina föräldrar.

17 KAPITEL TRE Falska vittnesmål i våra domstolar Varför inte singla slant eller dra kort? Varför inte sätta på en ögonbindel och välja utan att kunna se patienterna? Det skulle knappast minska frekvensen av korrekta diagnoser som nu är mindre än en av tre Dr. Margaret Hagen, Ph.Dr, 1997 En av de största skador som DSM har förorsakat är att man har refererat till sinnessjukdom som ett försvar inför domstolar. Det här har förekommit som försvarsargument sedan 1700-talet, men det var först 1952 när DSM kom som det gavs en vetenskaplig prägel. Hela kärnpunkten i de psykiatriska vittnesmålen bygger på att den kriminelle inte är ansvarig för begångna brott. Psykiatrins dilemma är dock att dess medlemmar sällan kan komma överens om vad det innebär att ta ansvar för sina kriminella handlingar. Det här problemet har plågat rättssystemet i flera decennier. I en artikel i Northwestern Law Review, 1962, åberopade psykiatrikern Alfred Baur ett fall, där hans sjukhus tog hand om en patient för observation under tre månader innan han skulle infinna sig till rättegång. Baur och hans två kollegor drog slutsatsen att patienten inte hade någon mental störning. Domstolen utnämnde emellertid två privata psykiatriker för att ge sina expertutlåtanden. Efter undersökning rapporterade en att patienten var schizofren paranoiker; den andre sade att han bara var paranoid. Under rättegången vittnade de två sjukhuspsykiatrikerna att patienten inte var sinnessjuk, medan de två av domstolen utnämnda psykiatrikerna insisterade på att han var det. Baur rapporterade att det löjliga i situationen underströks av det faktum att juryn därpå fann att mannen inte var skyldig på grund av hans sinnessjukdom och att han fortfarande var sinnessjuk. Han överlämnades till det sjukhus som just hade intygat att han inte led av sinnessjukdom. År 1994 hamnade en jury i en återvändsgränd i rättegångarna mot Erik och Lyle Menendez, två vuxna bröder som dödade sina föräldrar på ett brutalt sätt i familjens 29 miljoner kronors-villa. Ett team av psykiatriker, psykologer och terapeuter anlitades för männens försvar. En psykolog intygade att bröderna led av inlärd hjälplöshet som ett resultat av intensivt och upprepat missbruk. En annan psykolog hävdade att pojkarna led av posttraumatiskt stresssyndrom. Återvändsgränden blev ett faktum på grund av den psykiatriska idén att kriminalitet är förlåtlig, och att två psykiatriker inte kunde enas om pojkarnas mentala diagnos. Enligt DSM-IV: När kategorier, kriterier och ordagranna beskrivningar i DSM-IV används för juridiska syften, är risken stor att information om KAPITEL TRE Falska vittnesmål i våra domstolar 15

18 HUR AFFÄRSVERK- SAMHETEN BYGGS UPP År 1998 trängde psykiatrin in i läkarnas gebit genom utgivandet av Världshälsoorganisationens kampanjmaterial Vägledning till psykisk hälsa inom primärvården, som var avsett att förse läkare med en checklista för diagnosticering av psykiska störningar och bidra till att de ställer fler av dessa diagnoser. Bristen på vetenskaplighet kompenserades med massiv marknadsföring. diagnoser kommer att användas på fel sätt och missförstås. Det är inte tillräckligt att fastställa mental störning, mental oförmåga, mentalsjukdom eller mental defekt för juridiska syften, och relatera det till kompetens, ansvar för kriminalitet eller oförmåga. Framlidne Jay Ziskins, en psykolog som ledde en rörelse för att eliminera psykiatrin från rättssystemet, yttrade i ett dokument år 1988: Studier visar att professionella kliniker i själva verket inte gör mer korrekta kliniska värderingar än lekmän. Det är lika tillförlitligt som att sia om framtiden genom att titta i en kristallkula. Författarna till Making us Crazy, Kutchins och Kirk fann tillräckliga skäl att dra slutsatsen att den senaste versionen av DSM är otillförlitlig som kliniskt verktyg och dess giltighet som klassificeringssystem därför kan ifrågasättas. Dr Hagen är rättfram om psykiatrikers och Den uppgjorda listan möjliggör diagnos från en checklista, med förbestämd behandlingsplan och angivande när patienter skall remitteras till psykiatriker. psykologers omdefiniering av kriminellt beteende till sjukdom. Varför inte singla slant eller dra kort? Varför inte sätta på en ögonbindel och välja utan att kunna se patienterna? Det skulle knappast minska frekvensen av korrekta diagnoser som nu är mindre än en av tre Det finns inget psykologiskt botemedel mot begäret att misshandla kvinnor, att våldta och mörda dem. Just idén att dagens psykologi skulle ha det är orimlig 32 Redan 1884, alltså för mer än 100 år sedan, drog New Yorks apellationsdomstol slutsatsen att tolv jurymedlemmar med sunt förnuft och erfarenhet skulle kunna klara sig bättre på egen hand än om de finge hjälp av inhyrda experter, vilkas åsikter inte kan undgå att förvrängas av en önskan att framhäva den sak för vilken de har ombetts att hjälpa till med. 32 Emellertid har psykiatriker och psykologer snedvridit sina åsikter i domstolar sedan dess. Processen strävan efter sanning, hela sanningen och inget annat än sanningen, har avslöjat mängder av meningslösa uppgifter, fruktansvärt utstuderad spekulation och fantastiska hypoteser. Domstolar genljuder av genomtänkta, systematiserade, fyllda av jargonger, seriöst klingande bedrägerier, som till fullo förtjänar de föraktfulla etiketter som används av rättegångsadvokaterna själva: skräpvetenskap. 33 Rättvisa är det som används av samhället mot en individ efter det att denne har överträtt samhällets lagliga och kriminella koder. Det är en handling som utförs av gruppen för att säkerställa dess egen överlevnad. När en psykiatriker intygar att en kriminell individ är sinnessjuk, baserat på skräpvetenskap i DSM och borde frikännas eller behandlas istället för att dömas till fängelse, undermineras rättvisan genom att tjäna den enskilde istället för gruppen. På detta sätt har psykiatriker lyckats försvaga och till och med upphäva de enda lagliga metoder som samhället har för att skydda sig självt mot kriminella element.

19 AVSLÖJADE LÖGNER Avveckla DSM-monstret Psykiatrin är marginaliserad inom läkarvetenskapen på grund av bristen på vetenskaplighet, men arbetar idag på att skapa en klar vetenskaplig image för sitt diagnossystem DSM och för att använda psykofarmaka. År 1998 producerade Världshälsoorganisationen (WHO) en manual för Mentala störningar inom primärvården vilken distribuerades internationellt för att göra det lättare för läkare inom primärvården att diagnosticera mental De här individerna har överhuvudtaget ingen etik. De är moraliskt bankrutta. De är som gravplundrarna i gamla England som försåg de medicinska skolorna med lik. Paul McDevitt, rådgivare, 1993, när han pratade om bedrägerier inom den psykiatriska vården sjukdom. 35 Manualen är baserad på DSM-IV och ICD-10 och utformad för att skapa affärsverksamhet åt psykvården och de läkare som involveras med att bocka av en lista med symptom hos patienten för att diagnosticera en mental störning. Dessa läkare förväntas också remittera patienter med allvarligare störningar till psykiatriker. Som ett resultat av denna marknadsföring står nu allmänpraktiserande läkare för 80 procent av utskrivningen av antidepressiva medel. Peter Tyrer, professor i psykiatri vid Imperial College i London, yttrade 2003: Jag säger alltid att DSM står för de enkla hjärnornas diagnos; den ger vad amerikanska [psykiatriker] kallar funktionellt kriterium för diagnos av olika tillstånd. I grunden är det så att om man har en viss kvot då har man också tillståndet. Det har lett till en förkryssningsmentalitet. Man är en dålig kliniker om man måste göra så. Läkare bör ta reda på mer om personen. 36 Läkare finner förvisso ut om psykiatrins hyckleri och dess diagnostiska uppfinningar: I en artikel i Psychiatric Times i april 2003 som var rubricerad Dump the DSM (Avskaffa DSM), sade psykiatrikern Paul Genova att den psykiatriska tillämpningen styrs av ett diagnostiskt system som är ett stort skämt för andra medicinska specialiteter. J Allan Hobson och Jonathan A Leonard, författare till Out of Its Mind, Psychiatry in Crisis, A Call For Reform, yttrade: dess auktoritativa ställning och detaljerna i DSM-IV tenderar att stödja tanken att det är accepterat att rabbla diagnoser och förespråka piller. 37 Många av de nya själsliga smärtorna, som är det sätt vilket den schweiziske psykiatrikern Asmus Finzen betecknar många av störningarna i DSM, är inte något annat än normala upp- och nedgångar i livet. Isolerade blir de uppblåsta till antisocial personlighet. Naturlig nedstämdhet har alltså blivit klassificerad som anpassningsstörning inom psykiatrin. 38 Det är viktigt att alla läkare över hela världen tillbakavisar DSMs diagnos-system som pseudovetenskap och som en potentiell fara för sina patienter.

20 VIKTIGA FAKTA Patienter med verkliga fysiska tillstånd blir ofta feldiagnostiserade som psykiskt störda, drogade och inspärrade på institutioner Otaliga studier visar att fysiska problem som inte upptäcks och behandlas kan orsaka beteendestörningar och känslomässiga problem. Enligt en medicinprofessor vid UCLA, Kalifornien, bör läkare som diagnosticerar psykiska störningar kontrollera patienternas matvanor och andra näringsfaktorer. Enligt en manual för utvärdering av psykisk hälsa har de som är yrkesverksamma inom psykhälsovården en laglig skyldighet att känna till fysiska sjukdomar, som kan orsaka psykiska störningar En väl genomförd medicinsk undersökning av en icke-psykiatrisk läkare skulle kunna eliminera 40% av intagningarna på psykiatriska inrättningar. Alla lösningar för psykisk hälsovård måste byggas på fungerande metoder, som börjar med att patienten får genomgå en medicinsk undersökning som utförs av en icke-psykiatrisk läkare, och att alla behandlingsbara fysiska åkommor som kan påverka individens välmående åtgärdas.

21 KAPITEL FYRA Ett fungerande system för psykisk hälsa Psykiatrikerna har fått förtroendet att ta hand om våra psykiskt störda, men de har totalt misslyckats med att erbjuda dem några humana lösningar på deras lidande. Det är ett faktum att medicinska läkare - inte psykiatriker - kan behandla sådana störningar mycket bättre. Charles B. Inlander, ordförande för People s Medical Society, skrev i Medicine on Trial, Personer med faktiska eller inbillade psykiska De som är yrkesverksamma inom den psykiatriska vården har yrkesmässig och juridisk skyldighet att se när deras patienter har en fysisk sjukdom fysiska sjukdomar kan orsaka psykiska störningar [eller] förvärra ett psykiskt tillstånd Medical Field Manual, 1991, utgiven av Department of Mental Health, Kalifornien rubbningar eller beteendestörningar är feldiagnostiserade och skadade i häpnadsväckande hög grad Många av dem har inte psykiska problem utan uppvisar fysiska symtom som kan likna psykiska störningar och de får därför diagnos, de sätts på droger och blir inspärrade på institutioner och ledda in på en väg från vilken de kanske aldrig återvänder 39 I en bok över klinisk forskning om näringsämnens inverkan på mentala sjukdomar, rekommenderar Melvyn R. Werbach, M.D., assisterande klinisk professor vid University of California Los Angeles, att vid undersökningar av patienter bör läkare kontrollera tidigare och nuvarande matvanor, undersöka om patienten uppvisar tecken på näringsbrist som en del av den medicinska undersökningen och om misstanke finns, ta prover för analys. Det följande är några exempel hämtade från olika studier och litteratur som visar att fysiska problem som inte upptäcks och diagnostiseras kan förorsaka stört beteende och känslomässiga problem: W.V. Tamborlane, Professor i barnsjukdomar vid Yale universitetets läkarutbildning rapporterade att när man gav 14 friska barn en dos av socker, liknande den mängd som två muffins med glasyr innehåller, till frukost, steg adrenalinnivån tio gånger över den vanliga nivån, detta antydde förslagsvis att barn kan uppfattas som benägna att få symtom som ängsliga, retliga och koncentrationssvårigheter som följd av en måltid med mycket socker. 40 Hög proteinhalt, lite kolhydrater och sockerfri diet har hjälpt till att reducera hyperaktivitet hos barn. I en studie gjord på 20 barn med inlärningssvårigheter visade barn som blev satta på en sådan diet en 90%-ig förbättring av det hyperaktiva beteendet. 41 Barn med hjärntumörer i ett tidigt stadi- KAPITEL FYRA Ett fungerande system för psykisk hälsa 19

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

Alkoholberoende, diagnos

Alkoholberoende, diagnos Alkoholberoende, diagnos I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från år 2007 anges att 5 procent av befolkningen beräknas vara alkoholberoende, vilket motsvarar drygt 450 000 personer. (1) Utöver

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatri- vad är det? Psykiatri- vad är det? Definitioner Psykiatri - Läran och vetenskapen om psykiska sjukdomar

Läs mer

SCHIZOFRENI. Sjukdomen som psykiatrin gör pengar på. Rapport och rekommendationer om psykiatriska lögner om allvarliga psykiska störningar

SCHIZOFRENI. Sjukdomen som psykiatrin gör pengar på. Rapport och rekommendationer om psykiatriska lögner om allvarliga psykiska störningar SCHIZOFRENI Sjukdomen som psykiatrin gör pengar på Rapport och rekommendationer om psykiatriska lögner om allvarliga psykiska störningar Publicerad av Kommittén för Mänskliga Rättigheter Grundad 1969 VIKTIG

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

Psykopatologi. Maria Levander. Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare

Psykopatologi. Maria Levander. Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare Psykopatologi Maria Levander Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare maria.levander@gmail.com Introduktion Dagens agenda Hur ska man förstå psykisk

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

En broschyr om Tvångssyndrom

En broschyr om Tvångssyndrom En broschyr om Tvångssyndrom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Förekomst Tvångssyndrom är en form av psykiska besvär som över 2 % av befolkningen har. Man talar därför om det som en folksjukdom.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

PSYKIATRINS BLUFF. Hur läkarvetenskapen undermineras. Rapport och rekommendationer om psykiatrins influenser på hälso- och sjukvården

PSYKIATRINS BLUFF. Hur läkarvetenskapen undermineras. Rapport och rekommendationer om psykiatrins influenser på hälso- och sjukvården PSYKIATRINS BLUFF Hur läkarvetenskapen undermineras Rapport och rekommendationer om psykiatrins influenser på hälso- och sjukvården Publicerad av Kommittén för Mänskliga Rättigheter Grundad 1969 VIKTIG

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt 1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt Nedan ser du en graf som enligt mitt sätt att se visar problemets källa på ett tydligt sätt. Den visar energiintagets sammansättning för vuxna män i USA samt

Läs mer

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område och vara ett underlag för prioriteringar

Läs mer

2. DIAGNOSTIK. Definition Diagnostiska system Problem och utveckling. 22.8.2011 Rasmus Isomaa

2. DIAGNOSTIK. Definition Diagnostiska system Problem och utveckling. 22.8.2011 Rasmus Isomaa 2. DIAGNOSTIK Definition Diagnostiska system Problem och utveckling Definition: Med ätstörning avses en ihållande störning i ätbeteende, som påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande.

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

ATT BEMÖTA SYNEN PÅ ADHD

ATT BEMÖTA SYNEN PÅ ADHD ATT BEMÖTA SYNEN PÅ ADHD Det här kapitlet tar upp synen på ADHD och hur den kan upplevas av barnet själv och av familjemedlemmarna. Här finns förslag på vad man kan göra för att förändra den i vissa fall

Läs mer

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Per Anders Hultén Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Samsjuklighet Psykisk sjukdom/störning samtidigt med missbruk/beroende Dubbeldiagnos Trippeldiagnos etc. Även samsjuklighet med en/flera

Läs mer

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Malin Gren Landell Fil dr, Leg psykolog, leg psykoterapeut Avd för klinisk psykologi och socialpsykologi BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Ladda ned/beställ från www.sos.se/publikationer Vikten av kunskap om blyghet

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen!

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen! Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Utvecklad på Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. www.beckinstitute.org Svensk översättning Skön&Zuber&Nowak I. Bakgrund

Läs mer

Välkommen till Fördjupningen!

Välkommen till Fördjupningen! ADDIS Utbildning Välkommen till Fördjupningen! ADDIS och ADDIS-ung Föreläsare Birgitta Imanius Utbildningsmodell för ADDIS/-Ung Grundutbildning Fördjupning: Learning Transfer : Föreläsning, Ppt-presentation

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Medicinsk marijuana. - en väg till legalisering. Föreläsning 2015 (2 x 45 min) Pelle Olsson

Medicinsk marijuana. - en väg till legalisering. Föreläsning 2015 (2 x 45 min) Pelle Olsson Medicinsk marijuana - en väg till legalisering Föreläsning 2015 (2 x 45 min) Pelle Olsson Först lite cannabishistoria För länge, länge sen: folkmedicin 1950-talet: försvinner som läkemedel 1970-talet:

Läs mer

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 2015-10-06 1(6) Östersund 2016-04-24 Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 Titeln på konferensen

Läs mer

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Medical Marijuana Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Cannabis sativa Innehåller över 60 olika cannabinoider,

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Utbildningsdag 1 2010-03-16. Vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningsinnehåll dag 1

Utbildningsdag 1 2010-03-16. Vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningsinnehåll dag 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Utbildningsdag 1 2010-03-16 Utifrån kunskap och beprövad erfarenhet ska vi belysa psykiska funktionshinder i samhället ur ett helhetsperspektiv - och vad som avgör rätten

Läs mer

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD ÄR DET? 1. Jag har ADHD 2. Vad är ADHD? 3. Symtomen 4. Impulskontrollen 5. Självkontroll 6. Exekutiva funktioner 7. Medicinering

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

EN PANDORAS ASK AV BEDRÄGERIER INOM PSYKIATRIN UPPENBARAS

EN PANDORAS ASK AV BEDRÄGERIER INOM PSYKIATRIN UPPENBARAS EN PANDORAS ASK AV BEDRÄGERIER INOM PSYKIATRIN UPPENBARAS Ett galleri av världens mest kända psykiatriker: Bossarnas Boss Nemeroff, Gudfadern Biederman, Keller och psykiatriordförande Schatzberg; alla

Läs mer

Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri

Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri + Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri + Förekomst av psykisk störning hos barn och ungdomar DSM-IV kriterier 41% DSM-IV kriterier

Läs mer

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins Om diagnoser Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins patienter har först kommit till primärvården.

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem?

Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem? Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem? Anders Tengström Leg psykolog, Docent i psykologi Verkligheten Hur går det för ungdomar med psykosociala svårigheter?

Läs mer

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt Aspergers Syndrom A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt 1. påtagligt bristande förmåga att använda varierande ickeverbala beteenden som

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

TVÅNGSSYNDROM. Fråga Diagnoskriterium Föreligger nu Tidigare (endast) (1), (2), (3) och (4).

TVÅNGSSYNDROM. Fråga Diagnoskriterium Föreligger nu Tidigare (endast) (1), (2), (3) och (4). TVÅNGSSYNDROM Tvångstankar Nu skulle jag vila fråga om det har hänt att du att du plågats av underliga eller menlösa tankar som återkom gång på gång fast du försökte låta bli att tänka på det sättet? Fortsätt

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Kurs: Kod:

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Kurs: Kod: Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjukv14B samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

Psykiatrisk anamnes och tidigare behandlingar

Psykiatrisk anamnes och tidigare behandlingar Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Fri omarbetning efter Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. Svensk översättning Makower&Skön. Bearbetning Irena Makower.

Läs mer

Vad är depression och vad är nedstämdhet?

Vad är depression och vad är nedstämdhet? Vad är depression och vad är nedstämdhet? Lars Jacobsson Professor emeritus i psykiatri Institutionen för klinisk vetenskap Målningen som avbildas i Figur 1 gjordes 1903 av Hugo Simberg, som var en finlandssvensk

Läs mer

PSYKIATRIN. får din omvärld att bli fast på droger. Rapport om hur psykiatrin skapar dagens drogkris, och rekommendationer om åtgärder

PSYKIATRIN. får din omvärld att bli fast på droger. Rapport om hur psykiatrin skapar dagens drogkris, och rekommendationer om åtgärder PSYKIATRIN får din omvärld att bli fast på droger Rapport om hur psykiatrin skapar dagens drogkris, och rekommendationer om åtgärder Publicerad av Kommittén för Mänskliga Rättigheter Grundad 1969 VIKTIG

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2 1/12 2004 ADHD och autism Björn Kadesjö Vad är ADHD? 1 ADHD i olika åldrar 1 Så vanligt är ADHD 2 Samtidiga problem 2 Orsaker till ADHD 3 Behandling 3 ADHD och autism 4 Vad är ADHD? ADHD (attention deficit/hyperactivity

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 9. Vardagsångest och hur man hanterar den... 65. kapitel 1 Vad är ångest?... 11. kapitel 2 Teorier om ångest...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 9. Vardagsångest och hur man hanterar den... 65. kapitel 1 Vad är ångest?... 11. kapitel 2 Teorier om ångest... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 9 kapitel 1 Vad är ångest?... 11 kapitel 2 Teorier om ångest.... 27 kapitel 3 Arv eller miljö?... 51 kapitel 4 Michael Palin och Graham Taylor: Vardagsångest och hur

Läs mer

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 61SÄ01 Ssk 07b 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-10-25 Tid: 17:00-21.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Patientinformation Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Hur yttrar sig en psykos?...6 Schizofreni och psykotisk sjukdom

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

PTSD- posttraumatiskt stressyndrom. Thomas Gustavsson Leg psykolog

PTSD- posttraumatiskt stressyndrom. Thomas Gustavsson Leg psykolog PTSD- posttraumatiskt stressyndrom Thomas Gustavsson Leg psykolog Bakgrund u Ett ångestsyndrom u Ångest- annalkande hot u PTSD- minnet av en händelse som redan inträffat Detta förklaras genom att PTSD

Läs mer

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet Depressioner hos barn och unga Mia Ramklint Uppsala Universitet Depression En egen tillfällig känsla Ett sänkt stämningsläge Ett psykiatriskt sjukdomstillstånd Depressionssjukdom (Egentlig depression)

Läs mer

Svar på skrivelse samt nya frågor och kommentarer ang. HSNV

Svar på skrivelse samt nya frågor och kommentarer ang. HSNV 1 2016-05-19 Till ledamöterna i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Götalandsregionen Svar på skrivelse samt nya frågor och kommentarer ang. HSNV 2016-00042 Tack för ert svar på vår skrivelse! Vår

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer Stärka barn i socialt utsatta livssituationer genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka beslutsfattare och politiker

Läs mer

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA Vi vill uppmana dig att delta i detta ursprungliga forskningsprojekt. Du ska bara delta om du vill det. Om du väljer att inte delta kommer

Läs mer

Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende, samsjuklighet

Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende, samsjuklighet Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende, samsjuklighet Vad är vad? Sven Andréasson, professor, överläkare Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Centrum för psykiatriforskning,

Läs mer

Medikalisering, opioider och missbrukarvård. Gunnar Ågren 2015-10-01

Medikalisering, opioider och missbrukarvård. Gunnar Ågren 2015-10-01 Medikalisering, opioider och missbrukarvård Gunnar Ågren 2015-10-01 Medikalisering En process där icke-medicinska problem defineras som medicinska sjukdomar eller funktionshinder Nya sjukdomsdiagnoser

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Beskriv nuvarande besvär, inklusive emotionella, kognitiva, beteende- och fysiologiska symptom. Notera stressfaktorer i patientens liv.

Beskriv nuvarande besvär, inklusive emotionella, kognitiva, beteende- och fysiologiska symptom. Notera stressfaktorer i patientens liv. Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Fri omarbetning efter Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. Svensk översättning Skön I. Bakgrund (Förslagsvis: 500 ord) Allmänt:

Läs mer

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras Drogberoende - en allvarlig sjukdom Maria Östman Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol- och

Läs mer

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar!

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar! 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8 LEKTION 8: 17 april 2015 1. Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick a. Para ihop frågor och svar! A. Vem är Thomas Quick? B. Hur många mord har han sagt att

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM)

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM) Beslut i anmälningsärende Dnr. W482/02 2003-01-26 Ärende Schering Nordiska AB./. Biogen AB angående marknadsföring av Avonex i patientskrift. Avonex är ett interferon beta-1a preparat för behandling av

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

"Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni.

Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni. "Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni. Theresa B Moyers och Steve Martino Översättning Paul Harris och Carina Bång Att använda

Läs mer

Information. till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta.

Information. till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta. Information till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta www.schizofreni.se Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom

Läs mer

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt 12 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.45 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 Marie Adolfsson

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de?

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? Anders Hjern barnläkare, professor Att studera barns hälsa med hjälp av register De nordiska ländernas personnummer ger en unik möjligt att följa

Läs mer

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Björn Kadesjö UPP-centrum, Socialstyrelsen, Stockholm och ö. l. Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Björn

Läs mer

Marijuanarökning som medicin

Marijuanarökning som medicin Marijuanarökning som medicin Regional konferens om cannabis Karlstad 2012-09-03 Kerstin Käll Överläkare, Med.dr. Beroendekliniken Linköping Är cannabis narkotika eller medicin? Är opium narkotika eller

Läs mer

HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV

HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV 14 april 2015 Batja Håkansson Leg läk, fil kand International Health Care Services, Stockholm TRAUMA Många olika betydelser Grekiska: Sår, skada (ursprungligen

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Senatens finanskommitté i USA rensar upp i psykiatriträsket

Senatens finanskommitté i USA rensar upp i psykiatriträsket Senatens finanskommitté i USA rensar upp i psykiatriträsket Senator Grassley leder upprensningen av psykiatrin i USA. Senator Charles Grassley från Senatens finanskommitté upptäckte att en enda psykiatriker

Läs mer

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa?

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Lisa Boutz Leg. psykolog Barn- och ungdomspsykiatri Ångest = ett sinnestillstånd som karaktäriseras av oro och rädsla och som påverkar oss

Läs mer

Små barn och trauma. Anna Norlén Verksamhetsledare Leg Psykolog Leg Psykoterapeut. anna.norlen@rb.se

Små barn och trauma. Anna Norlén Verksamhetsledare Leg Psykolog Leg Psykoterapeut. anna.norlen@rb.se Små barn och trauma Anna Norlén Verksamhetsledare Leg Psykolog Leg Psykoterapeut anna.norlen@rb.se Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer 1 Trauma En extremt påfrestande

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412

Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412 Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412 Etiska dilemman i vardagen kunskap, teamarbete, etisk analys fordras i god palliativ vård Gunnar Eckerdal överläkare Palliativa

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra!

Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra! Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra! Susanne Bejerot: Ur Vem var det du sa var normal? Paniksyndrom utan agorafobi (3-5%)

Läs mer

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Social fobi Information till drabbade och anhöriga Går du ständigt omkring med en stark rädsla för att göra bort dig inför andra människor? Brukar du

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Vad är Remission? För läkare och annan vårdpersonal som arbetar med personer som har schizofreni

Vad är Remission? För läkare och annan vårdpersonal som arbetar med personer som har schizofreni Vad är Remission? För läkare och annan vårdpersonal som arbetar med personer som har schizofreni Trots att det funnits läkemedel för behandling av psykotiska sjukdomar sedan 1950-talet och skattningsskalor

Läs mer

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Linköping 22 oktober 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson, Johanna Björk och Team Botkyrka www.attention-utbildning.se 1 Dagens program 9.30 11.00 NPF aktuell

Läs mer