Vision Borlängeborna, som är både ägare och kunder, ska ha anledning att vara stolta över Borlänge Energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision Borlängeborna, som är både ägare och kunder, ska ha anledning att vara stolta över Borlänge Energi"

Transkript

1

2 Innehåll 3 Affärsidé 3 Vision 4 Fjärrvärme 6 Vatten & avlopp 8 Stadsmiljö 10 Elhandel 12 Elnät 14 Stadsnät 16 Avfall 18 Panna 7 20 Borlänge Energis uppdrag 22 Teknisk översikt Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och IT-nät samt tar hand om avfall och avlopp och ger borlängeborna en god stadsmiljö. Företagets ledstjärnor är hög leveranskvalitet, miljöriktig hantering, bra service och låga priser. Vi finns Alltid Nära kunderna. Vision Borlängeborna, som är både ägare och kunder, ska ha anledning att vara stolta över Borlänge Energi 3

3 Miljövänlig värme Tack vare att borlängeborna sorterar sitt avfall så bra, har vi kunnat göra fjärrvärmen i Borlänge ännu mer miljövänlig. Fjärrvärmen i Borlänge är till största delen spillvärme från Stora Enso Kvarnsveden AB och SSAB Tunnplåt. Kraftvärmepannan Panna 7 på Bäckelund är vår största investering någonsin med en budget på en halv miljard. I den nya anläggningen eldar vi källsorterat avfall och biobränsle från Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand och Rättvik. Investeringen innebär också att vi på sikt kommer att minska vår oljeförbrukning. Pannan producerar ca 23 MW fjärrvärme och dessutom ca 7 MW el. Detta gör att fjärrvärme är ett väldigt miljövänligt sätt att värma era hus. FJÄRRVÄRME 4 5

4 6 VATTEN & AVLOPP Rent vatten helt enkelt Vi arbetar för en ren vattenmiljö. Vid Borlänge reningsverk utvecklar vi kretsloppet och tar vara på energi från restprodukter. Genom våra dagvattendammar renar vi och utjämnar regnvattnet och skapar livsrum för fåglar och växter. Vi gör mer än att bara rena avloppsvattnet innan det släpps ut i Dalälven. En fettmottagning har byggts för att lösa problemet med den ökade mängden fett i våra avloppsledningar. När fettet behandlas, produceras biogas. Denna förbränns och både värme och el produceras. Reningsverket är självförsörjande på el och värme och kan även leverera ut ett överskott på respektive nät. I våra dagvattendammar renar vi och utjämnar regnvatten från gator, p-platser, takytor m m samtidigt som de ger en rikare naturmiljö med fåglar och växter. Borlängebornas dricksvatten tas från en grundvattentäkt, Badelundaåsen, och är helt fritt från tillsatser. Tillsammans med Falun anlägger vi en ny dricksvattentäkt i Lennheden och säkrar på detta sätt dricksvattentillgången för både Borlänge och Falun. 7

5 Väl mött i våra uterum Dagens stressade människor behöver utrymmen och miljöer utomhus som ger harmoni och där vi kan träffas och umgås. Vi på Stadsmiljö ansvarar för att parker, lekplatser, torg och gator sköts och är trivsamma. Borlänges stadsmiljö är vårt offentliga vardagsrum med plats för kommunikation och möten mellan människor. Vi ansvarar för att vardagsrummet möbleras så att du kan sitta ner en stund och bara ta det lugnt. Vill barnen leka så är det aldrig långt till en lekplats. Det finns många olika miljöer; från blomsterprakt i Liljeqvistska parken i centrum till fontäner, vattenspeglar och sittplatser på långbrygga i Vattenparken nedanför Kupolen. Totalt under 2008 planterades det cirka sommar blommor och det var ungefär m 2 gräsmatta som klipptes. STADSMILJÖ 8 9

6 100 % förnyelsebar All el som vi säljer till våra kunder är till 100 procent producerad med förnyelsebar energi. Det är ett bidrag till miljön som vi är stolta över. El som vi själva producerar kommer till stor del från vattenkraft och den största delen tas från tre kraftstationer där vi finns med som delägare Bullerforsen, Forshuvud i Borlänge samt Lillstupet i Mockfjärd. Vår andel av produktionen är ca MWh/år. Borlänge Energi äger även sju mindre vattenkraftstationer i Tunaåsystemet. Dessa ger årligen ca MWh. Med nya panna 7 i Bäckelund produceras årligen ca MWh el per år med kraftvärme. Total produktion i Borlänge Energis kraftstationer är ca MWh/år vilket motsvarar årsförbrukningen av el för villor (utan elvärme). Vi kan även erbjuda våra elhandelskunder att köpa vindkraftandelar genom Dala Vindkraft Ekonomisk Förening. Varje andel motsvarar rätten att köpa kwh vindel per år. Kompletterande behov av el, upp till ditt årsbehov/förbrukning köper du som andelsägare genom ELHANDEL Borlänge Energi. Som medlem i föreningen blir du andelsägare i samtliga av föreningens nuvarande och kommande vindkraftverk

7 En trygg elleverans Vi på Borlänge Energi ser till att du som kund har en säker och trygg elleverans. Största delen av vårt elnät är nergrävt och därmed okänsligt för väder och vind. För våra återstående oisolerade 10 kv luftledningar har vi ett femårigt åtgärdsprogram där det mesta kommer att grävas ner. Om det ändå blir något fel så rycker eljouren ut. Vi är alltid tillgängliga, 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Konsumtion av energi nyttjar alltid naturresurser. Våra priser med en låg fast och en hög rörlig del gör både miljön och plånboken till en vinnare om du sparar på elen. Du som borlängebo är ägare av Borlänge Energi Elnät. Du har valt att vi ska ha låga priser och det har vi. Rimlig vinst och hög effektivitet gör att vi har bland de lägsta elnätspriserna i landet. ELNÄT 12 13

8 Borlänge Stadsnät En gräddfil till möjligheter Borlänge Stadsnät erbjuder en framtidssäker kommunikationslösning. En enda kabel in i huset för alla tjänster Internet, TV och telefoni. STADSNÄT Borlänge Stadsnät började byggas i slutet av 90-talet och utbyggnaden pågår för fullt. En stor del av kommunens invånare har idag möjlighet att ansluta sig till stadsnätet. Borlänge Stadsnät är ett lokalt öppet nät, det vill säga det finns flera tjänsteleverantörer som konkurrerar på lika villkor. Det innebär att du som ansluter dig till stadsnätet har stora valmöjligheter att till rätt pris få den tjänst som passar för just dig. Enligt beräkningar kan den som har TV, Internet och telefon via fiberkabel spara runt 300 kr i månaden genom lägre leverantörskostnader. Med den otroliga kapaciteten som en fiberuppkoppling har, öppnas nya möjligheter hela tiden. Nu erbjuder stadsnätet överföringshastigheter på 80 Mbit i bägge riktningarna

9 Experter på återvinning Tack vare att matavfallet från borlängeborna är så välsorterat kan vi leverera certifierad kompostjord av högsta kvalitet. AVFALL Lider du av villfarelsen att allt hamnar på samma ställe kommer du att bli mäkta förvånad om du besöker avfallsanläggningen Fågelmyra. Den största delen det brännbara avfallet blir fjärrvärme. Farligt avfall - kemikalier, batterier, alla våra elektriska prylar samt kyl/frys tas om hand av specialföretag som ser till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Förpackningar av glas, metall, plast, papper, tidningar och wellpapp samlas in på återvinningsstationer och blir nya produkter. På Fågelmyra finns också en av landets modernaste komposteringsanläggningar, och det är genom en avancerad och tidskrävande process som matavfallet förvandlas till kompostjord. Kompostjorden luckrar upp, ökar jordens vattenhållande förmåga och levererar näring till växterna under lång tid. Vid Fågelmyra blandas komposten med matjord, torv, grönkompost och sand och säljs som anläggningsjord eller rabattjord. Det går även att köpa ren kompostjord

10 Panna 7 Med en budget på närmare en halv miljard var bygget av den nya kraftvärmepannan i Bäckelund den största investeringen i Borlänge Energis historia. Under hösten 2006 togs det första spadtaget och under de två år som bygget pågick var det drygt personer från 15 olika länder på plats. Anläggningen är i första hand byggd för att producera fjärrvärme, men den producerar även el och kan leverera värme och el motsvarande behovet för ungefär villor. Korta fakta om Panna7 Byggnaden är 36 m högt, 35 m bred (på bredaste stället) och 100 m lång Avfallsbunkern rymmer m 3 Det går att elda 10.5 ton avfall per timme Traversskopan kan ta 5 ton eller ca 10 m 3 i varje lyft Ångans tryck i turbinen är 40 gånger högre än lufttrycket i luften utanför Ackumulatortanken rymmer m³ vatten, är 58 m hög och 13 m i diameter, vilket ger ett marktryck på 58 ton/m² 35 % av fjärrvärmeproduktionen och 15 % av elproduktionen i Borlänge kommer från Panna 7 18

11 Borlänge Energis uppdrag Borlänge Energis uppdrag är att fungera 24 timmar per dygn, året runt prioritera en miljöriktig hantering vara Alltid nära borlängeborna tillhöra de 30 billigaste kommunerna med priset för varje produkt som samtidigt är sparvänligt Borlänge Energi ska leverera el producerad av förnyelsebara energiråvaror kranvatten fritt från kemiska tillsatser fjärrvärme baserad på i huvudsak förnyelsebar energiråvara eller spillvärme återvinning av avfallet till minst 85 % rening av avloppsvattnet till minst 95 % återföring till naturen av kompost och avloppsslam trafiksäker, miljöanpassad och uthållig skötsel av stadsmiljön Personal Medeltalet anställda inom koncernen 2008 var totalt 199 personer, varav 43 var kvinnor. Medelåldern hos personalen var 49 år. Antal kunder och koldioxidutsläpp från fjärrvärmen i Borlänge CO 2 -utsläpp (ton/år enligt LCA-analys) CO 2-utsläpp Antal kunder Antal kunder (st)

12 Teknisk översikt AVFALL Brännbart (ton) Komposterbart (ton) El Energi (GWh), försåld energi inkl förluster ,9 Antal kunder Elnät Elöverföring (GWh) Antal kunder Total ledningslängd (km) Stadsmiljö (gata trafik) Gator och vägar, kommunala (km) Gång- och cykelvägar (km) Enskilda vägar (km) Gatubelysningspunkter (st) Cirkulationsplatser (st) Stadsmiljö (PARK) Total parkareal (ha) 592,4 592,1 592,1 Anlagd park (ha) 295,1 295,1 295,1 Total anlagd parkmark m 2 /invånare Fjärrvärme Såld energi (GWh) Ledningsnätets längd (km) Antal kunder (st) Vatten och Avlopp Försålt vatten (tm 3 ) Vattenledningar (km) Spillvattenledningar (km) Dagvattenledningar (km) Stadsnät Antal företagskunder (st) Antal privatpersoner (st)

13 Box 834, Borlänge, Besöksadress: Nygårdsvägen 9 Tel: , Fax:

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Villahandboken. Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge

Villahandboken. Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge Villahandboken Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge Vi har mycket med varandra att göra... Det är inom många områden som villaägarna i Borlänge och Borlänge Energi möts. I Villahandboken berättar

Läs mer

Hantering av restprodukter i regionen Falun/Borlänge

Hantering av restprodukter i regionen Falun/Borlänge Hantering av restprodukter i regionen Falun/Borlänge Skadligt avfall Våta restprodukter ÅF-ENERGIKONSULT STOCKHOLM AB / BORLÄNGE Kent Lundgren Borlänge Förord Den förstudie som ligger bakom föreliggande

Läs mer

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Hälsa på i Tunabyggens nya verkstad

Hälsa på i Tunabyggens nya verkstad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Nu blir det fjärravläsning på både fjärrvärme och vatten SID 15 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om

Läs mer

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull GärstadANLÄGGNINGEN ENERGI UR AVFALL FÖR MILJÖNS SKULL Så gick det till 1954 Den första fjärrvärmeleveransen skedde i Linköpings kommun. Anslutningen till fjärrvärmenätet ökade i slutet av 50-talet och

Läs mer

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning Kontakten #2, 09 mölndal energi ditt lokala energiföretag spara el på rätt sätt Matnyttiga tips som sänker din förbrukning nytt kraftvärmeverk Miljövänlig el och fjärrvärme Euroheat & Power Kämpar för

Läs mer

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger,

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger, Hjärtevarm Välj med hjärtat! Övik Energis hjärtefråga är att ge människor i Örnsköldsvik miljövänliga produkter till konkurrens kraftiga priser. Därför är det naturligt för oss att satsa på lokalt produ

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

energi Ett lyft för Vetlanda! www.vetabvetlanda.se tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB

energi Ett lyft för Vetlanda! www.vetabvetlanda.se tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB energi tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB Ett lyft för Vetlanda! www.vetabvetlanda.se Utan Vetab stannar Vetlanda Vetab är ett av tre bolag i koncernen Vetlanda Stadshus

Läs mer

Sista sidan Mjälgaskolan byggs om till bostäder

Sista sidan Mjälgaskolan byggs om till bostäder Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen tt ställe där husägare kan få inspiration och tips på bra lösningar till huset SID 5 Borlänge nergi, Tunabyggen och Borlänge kommun

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer

Fototävlingen avgjord

Fototävlingen avgjord Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Borlänge nu på sjunde plats på topp-10-listan över Sveriges billigaste kommuner SID 4 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge

Läs mer

Sista sidan Nya lägenheter i Skräddarbacken

Sista sidan Nya lägenheter i Skräddarbacken Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Nu går det tokfort i Storsvängen SID 9 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

nr 2 2012 HÄNG MED PÅ FIBERVÅGEN ALLT FLER VÄLJER GRÖN EL MEN VAD ÄR DET EGENTLIGEN? GRILLA MER MILJÖVÄNLIGT

nr 2 2012 HÄNG MED PÅ FIBERVÅGEN ALLT FLER VÄLJER GRÖN EL MEN VAD ÄR DET EGENTLIGEN? GRILLA MER MILJÖVÄNLIGT nr 2 2012 HÄNG MED PÅ FIBERVÅGEN ALLT FLER VÄLJER GRÖN EL MEN VAD ÄR DET EGENTLIGEN? GRILLA MER MILJÖVÄNLIGT ENERGIFLÖDET är en tidning från Alingsås Energi som ges ut fyra gånger per år. POSTADRESS Alingsås

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Utan Panna 7 hade betydligt mer olja gått åt till fjärrvärmen SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3.

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3. ÅRSREDOVISNING Uddevalla Energi Årsredovisning Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 - året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi 1-11 Personal, arbetsmiljö och rekrytering

Läs mer

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg 3 INNEHÅLL 7 Mesta möjliga energi av det som blir över 8 Allt hänger på vad vi återvinner 10 Sortera

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

KUNDTIDNING December 2010

KUNDTIDNING December 2010 KUNDTIDNING December 2010 Box 303, 293 24 Olofström. Tel: 0454-98 000 Satsning ger färre störningar sid 2 Kolla din säkring sid 3 Fortsatt satsning i Edenryd sid 4 VD:n har ordet Våra satsningar har resulterat

Läs mer