Radialfläkt Centrimaster GT-1 Enkelsugande direktdrivna radialfläktar Tekniska data 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radialfläkt Centrimaster GT-1 Enkelsugande direktdrivna radialfläktar Tekniska data 2004"

Transkript

1 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 131 Radialfläkt Centrimaster GT-1 Enkelsugande direktdrivna radialfläktar Tekniska data 2004 Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

2 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 133 Innehåll Innehåll Direktdrivna enkelsugande radialfläktar Utförande Översiktsdiagram Konstruktionsbeskrivning Fläktkåpa Fläktinlopp Fläkthjul Material och ytbehandling, motor Toleranser och kvalitet Specifikationstext GTLF GTLB Fläktdiagram - Förklaring Ljuddata - Förklaring Mått och vikt, motordata, fläktdiagram, ljuddata GTLF GTLF GTLB GTLF GTLB GTLF GTLB GTLF GTLB GTLF GTLB GTLF GTLB GTLF GTLB GTLF GTLB GTLB GTLB GTLB Tillbehör Flexibla stosar, inlopp Skyddsnät, inlopp Flexibla stosar, utlopp Skyddsnät, utlopp Motfläns, utlopp Inspektionslucka Dränering Vibrationsdämpare Flödesmätdon Målning Produktkod Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

3 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 139 Specifikationstext GTLF GTLF Enkelsugande radialfläkt för direktdrift. Fläktkåpan av sendzimirförzinkad stålplåt sammanfogad enligt Pittsburgfalsmetoden. Fläkthjul med framåtböjda skovlar, tillverkat av sendzimir-förzinkad stål. Fläkthjul dynamiskt balanserade till noggrannhet ISO G 6.3. Prestanda har uppmätts enligt AMCA och Normalt utförande Brandgasutförande för 400 ºC i 2 timmar Fläktdata för GTLF enligt DIN 24166, klass 2 Tillverkarens kvalitetssystem är ISO 9001-certifierat och miljövårdssystem är ISO certifierat. Luftflöde, qv m 3 /s Totaltrycksökning, pt Effektbehov, P kW Min. verkningsgrad, η % Max. A-vägd total ljudeffektsnivå, LWA dB Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

4 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 140 Specifikationstext GTLB GTLB Enkelsugande radialfläkt för direktdrift. Fläktkåpan av sendzimirförzinkad stålplåt sammanfogad enligt Pittsburgfalsmetoden. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar, tillverkat av stålplåt, svetsat och målat med epoxypulver 60 µm. Fläkthjul dynamiskt balanserade till noggrannhet ISO G 2.5 (storlekar ) eller G 6.3 (storlekar ). Prestanda har uppmätts enligt AMCA och Normalt utförande Brandgasutförande för 400 ºC i 2 timmar Gnistsäkert utförande Fläktdata för GTLB enligt DIN 24166, klass 2 Tillverkarens kvalitetssystem är ISO 9001-certifierat och miljövårdssystem är ISO certifierat. Luftflöde, qv m 3 /s Totaltrycksökning, pt Effektbehov, P kW Min. verkningsgrad, η % Max. A-vägd total ljudeffektsnivå, LWA dB Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

5 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 141 Fläktdiagram Förklaring GT-fläktdiagram, på följande sidor, gäller för luft med densiteten 1,2 kg/m 3. 1 = Luftflöde, m 3 /s (x-axel) pole η% = Luftflöde, m 3 /h (x-axel) = Totaltrycksökning, (y-axel) = Fläktens verkningsgrad, η % = Total ljudeffektsnivå LwA(dB), streckad linje = Effektbehov, P (kw) 3 p t, L wa,db /6-pole(6) m 3 /s 8 GTLB = Masströghetsmoment J (kg m 2 ) = Fläktstorlek = Dynamiskt tryck, utlopp, pd = Anslutningsförlust, inlopp, p1 P,kW q v m 3 /h 4/6-pole(6) 7 J = 0.24 kgm = Anslutningsförlust, utlopp, p2 + pd 2 2-pole 12 = Skyddsnät, inlopp, p p d = Skyddsnät, utlopp, p4 11 p p 2 + p d p p Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

6 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 142 Ljuddata Förklaring Ljuddata I fläktdiagrammet anges den A-vägda ljudeffektsnivån L WA på utloppssidan av kanalansluten fläkt (inoch utlopp). Tabellen visar korrektionsfaktorer. För uppdelning på respektive oktavband och respektive ljudväg används följande formel: LWokt(s) = LWA + Kokt(s) Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,3 (1) ,4 Till inloppskanal ,3 6,6 (2) ,1 3,3 Till omgivning ,2 5,3 via höljet ,0 3,3 (3) Där K okt fås ur tabellen under fläktdiagramen vid varje fläkttyp och storlek. För A-vägd total ljudeffektsnivå på respektive ljudväg används följande formel: LWA(s) = LWA + [LWA(s) LWA] där korrektionsfaktor L WA(s) LWA fås ur den ovannämnda tabellen vid varje fläkttyp och storlek. I tabellen anges också korrektionsfaktor L Wt(s) L WA(s) som används för att få totala ljudeffektsnivå på respektive ljudväg: LWt(s) = LWA(s) + [LWt(s) LWA(s)] Till fläktutlopp ,8 3,9 (friblåsande fläkt) ,3 1,8 (4) Beskrivning av ljudväg 1 = Till utloppskanal (vid kanalansluten fläkt) 2 = Till inloppskanal 3 = Till omgivning via höljet 4 = Till fläktutloppet (vid friblåsande fläkt) 2 = Till inloppskanal 3 = Till omgivning via höljet Testarrangemang Beteckningar L WA A-vägd ljudeffektsnivå till utloppskanal db(a) s Ljudväg - L WA(s) A-vägd total ljudeffektsnivå motsvarande ljudväg s db(a) L Wt(s) Total ljudeffektsnivå motsvarande ljudväg s (utan A-vägning) db L Wokt(s) Ljudeffektsnivå vid respektive oktavband och ljudväg (utan A-vägning) db K okt(s) Korrektionsfaktor för uppdelning av ljudnivå på respektive oktavband och ljudväg db L Distans m L Distansdämpning (gäller för ideala förhållande med halvsfärisk ljudutbredning) db L pa(s) A-vägd total ljudtrycksnivå vid distans L från fläkten motsvarande ljudväg s db(a) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

7 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 143 Ljuddata Förklaring Distansdämpning För att få ljudtrycksnivån L pa(s) vid fri ljudutbredning av till omgivning (ljudväg 3 och 4) på olika distans L används följande formel: LpA(s) = LWA(s) L där distansdämpning L fås ur tabellen nedan: L, m L, db Exempel: GTLB-1-040: Luftflöde q v = 1,6 m 3 /s, totaltrycksökning pt = Från fläktdiagram fås: Varvtal n = 2871 r/min. Effektbehov P = 3,56 kw. Verkningsgrad η = 80,9 %. A-vägd ljudeffektsnivå till utloppskanal L WA = 94,6 db(a). Om fläkten är kanalansluten på inlopps- och utloppssidan, är ljudnivån på respektive oktavband och den totala ljudeffektsnivån, respektive ljudväg, följande: Inloppskanal: L W63Hz = 94,6 1 = 93,6 db L WA(2) = 94,6+ 1,1 = 95,7 db(a) L Wt(2) = 95,7 + 3,3 = 99,0 db Ljudväg 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz LwA, db(a) Lwt, db Utloppskanal 93,6 91,6 87,6 92,6 89,6 87,6 82,6 77,6 94,6 99,0 (s = 1) Inloppskanal 93,6 90,6 84,6 92,6 90,6 88,6 86,6 79,6 95,7 99,0 (s = 2) Till omgivning via 84,6 81,6 84,6 85,6 85,6 79,6 71,6 58,6 88,6 91,9 höljet av kanalansluten fläkt (s = 3) Den A-vägda ljudtrycksnivån på 1 m distans från fläkten är: L pa (3) = 88,6 8= 80,6 db(a) Om fläkten är friblåsande, är den A-vägda ljudeffektsnivån till fläktutloppet: L wa(4) = 94,6 0,3 = 94,3 db(a). Motsvarande ljudtrycksnivån på m distans är L pa(4) = 94,3 42 = 52,3 db(a). Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

8 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 144 Mått och vikt Motordata GTLF utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLF-1-020: 8,4 Utloppsfläns ø10 12, ,5 20,5 140 ø10 12,5 4, Motordata Fläkttyp Storlek 020 GTLF-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 0,37 71 APAL c-d HULF c ,2 90S/L APAL c-d HULF c /6 0,45/0, 80A ATAL c-d /960 8,5 HULF c /8 0,55/0,11 80A ARAL c-d /700 8,5 HULF c /4 2,2/0,45 90L ARAL c-d / HULF c-24-0 Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

9 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 145 Fläktdiagram Ljuddata GTLF Direktdriven, enkelsugande, framåtböjda skovlar η% Hjuldiameter: 200 mm pole L wa,db p t, /6-pole(6) GTLF m 3 /s q v m 3 /h P,kW /6-pole(6) J = 0.01 kgm2 2-pole 3 p d p p 2 + p d p p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,4 (1) , ,7 Till inloppskanal ,7 13,1 (2) ,5 12, ,8 10,5 Till omgivning vid ,7 4,4 kanalansluten fläkt ,6 3,4 (3) ,1 Till fläktutlopp ,5 3,2 (friblåsande fläkt) ,9 1,6 (4) ,6 1,1 Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

10 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 146 Mått och vikt Motordata GTLF utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLF-1-022: 9, Utloppsfläns 219 ø ø Motordata Fläkttyp Storlek 022 GTLF-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 0,55 80 APAL c-d HULF c ,2 90S/L APAL c-d HULF c /6 0,65/0,22 80B ATAL c-d /960 9,5 HULF c /8 0,55/0,11 80A ARAL c-d /700 8,5 HULF c-19-0 Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

11 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 147 Fläktdiagram Ljuddata GTLF Direktdriven, enkelsugande, framåtböjda skovlar η% pole Hjuldiameter: 220 mm p t, L wa,db 75 4/8-pole (8) /6-pol (6) GTLF m 3 /s q v m 3 /h 0.1 4/8-pole (8) J = 0.01 kgm2 P,kW /6-pol (6) pole 3.0 p d p 1 p 2 + p d p 3 p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,4 (1) , ,7 Till inloppskanal ,8 12,1 (2) ,4 11, ,5 10,0 Till omgivning ,6 4,3 via höljet ,4 3,2 (3) ,1 Till fläktutlopp ,4 3,6 (friblåsande fläkt) ,8 1,8 (4) ,7 1,2 Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

12 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 148 Mått och vikt Motordata GTLB utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLB-1-022: 10, Utloppsfläns 219 ø ø Motordata Fläkttyp Storlek 022 GTLB-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 0,25 71 APAL c-d HULB c ,37 71 APAL c-d HULB c /6 0,3/0,1 71B ATAL c-d /9 6,5 HULB c /8 0,37/0,09 71B ARAL c-d /690 6,5 HULB c /4 0,55/0,11 71B ARAL c-d /1440 6,5 HULB c-14-0 Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

13 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 149 Fläktdiagram Ljuddata GTLB Direktdriven, enkelsugande, bakåtböjda skovlar Hjuldiameter: 220 mm pole η% Enbart GTLB finns i brandgasutförande 200 L wa,db p t, 4/6-pole(6) GTLB m 3 /s 0 q v m 3 /h P,kW /6-pole(6) J = 0.03 kgm pole 0.2 p d p p 2 + p d 40 p 3 10 p 4 10 Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,8 (1) ,9 Till inloppskanal ,2 8,1 (2) ,9 4,9 Till omgivning ,7 6,9 via höljet ,4 5,6 (3) Till fläktutlopp ,4 3,4 (friblåsande fläkt) ,9 1,7 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

14 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 1 Mått och vikt Motordata GTLF utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLF-1-025: 12, Utloppsfläns 239 ø10 19,5 19,5 ø10 4, x Motordata Fläkttyp Storlek 025 GTLF-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 1,1 90S/L APAL c-d HULF c ,37 80 APAL c-d HULF c /6 1,5/0,45 90L ATAL c-d / HULF c /8 1,1/0,26 90S ARAL c-d / HULF c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

15 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 1 Fläktdiagram Ljuddata GTLF Direktdriven, enkelsugande, framåtböjda skovlar Hjuldiameter: 2 mm η% L wa,db p t, pole GTLF m 3 /s 0.01 q v m 3 /h J = 0.02 kgm2 P,kW pole p d p p 2 + p d p 3 p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,0 (1) , ,9 Till inloppskanal ,4 11,5 (2) ,0 10, ,7 9,6 Till omgivning ,6 4,1 via höljet ,3 3,2 (3) ,1 2,2 Till fläktutlopp ,3 3,9 (friblåsande fläkt) ,6 2,2 (4) ,6 1,4 Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

16 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 2 Mått och vikt Motordata GTLB utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLB-1-025: 13, Utloppsfläns 239 ø10 19,5 19,5 ø10 4, x Motordata Fläkttyp Storlek 025 GTLB-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 0,25 71 APAL c-d HULB c ,55 71 APAL c-d HULB c /6 0,3/0,1 71B ATAL c-d /9 6,5 HULB c /8 0,37/0,09 71B ARAL c-d /690 6,5 HULB c /4 0,55/0,11 71B ARAL c-d /1440 6,5 HULB c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

17 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 3 Fläktdiagram Ljuddata GTLB Direktdriven, enkelsugande, bakåtböjda skovlar Hjuldiameter: 2 mm pole η% Enbart GTLB finns i brandgasutförande 200 L wa,db p t, 100 4/6-pole(6) GTLB m 3 /s 0 q v m 3 /h P,kW /6-pole(6( J = 0.03 kgm p d p 1 2-pole p 2 + p d p 3 p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,5 (1) ,1 Till inloppskanal ,6 (2) ,3 5,1 Till omgivning ,1 6,7 via höljet ,3 (3) Till fläktutlopp ,3 3,9 (friblåsande fläkt) ,8 2,3 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

18 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 4 Mått och vikt Motordata GTLF utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLF-1-028:,2 Utloppsfläns ø10 10, ,5 200,5 ø10 10,5 4, Motordata Fläkttyp Storlek 028 GTLF-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 1,5 90S/L APAL c-d HULF c ,55 80 APAL c-d HULF c /6 1,5/0,45 90L ATAL c-d / HULF c /8 1,5/0,31 90L ARAL c-d / HULF c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

19 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 5 Fläktdiagram Ljuddata GTLF Direktdriven, enkelsugande, framåtböjda skovlar η% Hjuldiameter: 280 mm 0 40 L wa,db pole p t, 100 GTLF m 3 /s 0.01 q v m 3 /h P,kW J = 0.04 kgm2 6-pole 2.2 p d p p 2 + p d p p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,8 (1) ,6 Till inloppskanal ,6 10,0 (2) ,0 10,0 Till omgivning ,5 3,7 via höljet ,4 3,1 (3) Till fläktutlopp ,0 3,6 (friblåsande fläkt) ,6 2,7 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

20 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 6 Mått och vikt Motordata GTLB utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLB-1-028: 14,9 Utloppsfläns ø10 10, ,5 200,5 ø10 10,5 4, Motordata Fläkttyp Storlek 028 GTLB-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 0,25 71 APAL c-d HULB c ,75 80 APAL c-d HULB c /6 0,3/0,1 71B ATAL c-d /9 6,5 HULB c /8 0,37/0,09 71B ARAL c-d /690 6,5 HULB c /4 0,75/0, 80A ARAL c-d-0 28/ HULB c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

21 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 7 Fläktdiagram Ljuddata GTLB Direktdriven, enkelsugande, bakåtböjda skovlar Hjuldiameter: 280 mm pole η% Enbart GTLB finns i brandgasutförande p t, L wa,db 70 4/6-pole(6) GTLB m 3 /s q v m 3 /h P,kW /6-pole(6) J = 0.06 kgm pole 0.8 p d p p 2 + p d p p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,6 (1) ,9 Till inloppskanal ,6 6,9 (2) ,7 4,1 Till omgivning ,1 6,7 via höljet ,9 5,0 (3) Till fläktutlopp ,1 4,3 (friblåsande fläkt) ,5 1,9 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

22 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 8 Mått och vikt Motordata GTLF utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLF-1-031: 17,7 Utloppsfläns ø10 19, ,5 ø10 4, x Motordata Fläkttyp Storlek 031 GTLF-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande L APAL c-d HULF c ,1 90S/L APAL c-d HULF c ,55 90S/L APAL c-d HULF c /6 3/1 112M ATAL c-d / HULF c /8 2,8/0,6 100LB ARAL c-d / HULF c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

23 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 9 Fläktdiagram Ljuddata GTLF Direktdriven, enkelsugande, framåtböjda skovlar η% Hjuldiameter: 310 mm p t, P,kW m 3 /s q v L wa,db pole m 3 /h 8-pole 6-pole GTLF J = 0.05 kgm2 6-pole p d p p 2 + p d p p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,0 (1) ,6 Till inloppskanal ,8 9,0 (2) ,1 8,5 Till omgivning ,9 3,9 via höljet ,3 3,5 (3) Till fläktutlopp ,7 3,4 (friblåsande fläkt) ,6 2,7 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

24 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 160 Mått och vikt Motordata GTLB utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLB-1-031: 18,0 Utloppsfläns ø10 19, ,5 ø10 4, x Motordata Fläkttyp Storlek 031 GTLB-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 0,25 71 APAL c-d HULB c ,5 90S/L APAL c-d HULB c /6 0,3/0,1 71B ATAL c-d /9 6,5 HULB c /8 0,37/0,09 71B ARAL c-d /690 6,5 HULB c /4 1,5/0,33 90S ARAL c-d / HULB c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

25 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 161 Fläktdiagram Ljuddata GTLB Direktdriven, enkelsugande, bakåtböjda skovlar pole 75 η% 79 Hjuldiameter: 310 mm Enbart GTLB finns i brandgasutförande L wa,db p, 100 4/6-pole(6) GTLB m 3 /s 0 q v m 3 /h P,kW /6-pole(6) J = 0.09 kgm pole 1.5 p d p p 2 + p d p 3 p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,3 (1) ,5 Till inloppskanal ,9 6,4 (2) ,0 3,4 Till omgivning ,4 6,0 via höljet ,4 3,8 (3) Till fläktutlopp ,1 4,5 (friblåsande fläkt) ,6 1,8 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

26 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 162 Mått och vikt Motordata GTLF utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLF-1-035: 27,6 Utloppsfläns ø10 10, ,5 ø10 10,5 4, ,5 513 Motordata Fläkttyp Storlek 035 GTLF-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande L APAL c-d HULF c ,5 100L APAL c-d HULF c /6 3/1 112M ATAL c-d / HULF c /8 2,8/0,6 100LB ARAL c-d / HULF c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

27 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 163 Fläktdiagram Ljuddata GTLF Direktdriven, enkelsugande, framåtböjda skovlar Hjuldiameter: 3 mm η% pole 40 p t, 200 L wa,db GTLF m 3 /s 0.12 q v m 3 /h P,kW J = 0.08 kgm2 6-pole 3 4 p d 100 p 1 p 2 + p d p 3 p Korrektion 035.FIL Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,9 (1) ,2 Till inloppskanal ,1 8,1 (2) ,1 8,2 Till omgivning ,8 3,8 via höljet ,2 (3) Till fläktutlopp ,6 3,3 (friblåsande fläkt) ,4 2,7 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

28 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 164 Mått och vikt Motordata GTLB utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLB-1-035: 28,3 Utloppsfläns ø10 10, ,5 ø10 10,5 4, ,5 513 Motordata Fläkttyp Storlek 035 GTLB-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 0,37 71 APAL c-d HULB c ,2 90S/L APAL c-d HULB c /6 0,45/0, 80A ATAL c-d /960 8,5 HULB c /8 0,37/0,09 71B ARAL c-d /690 6,5 HULB c /4 2,2/0,45 90L ARAL c-d / HULB c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

29 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 165 Fläktdiagram Ljuddata GTLB Direktdriven, enkelsugande, bakåtböjda skovlar Hjuldiameter: 3 mm pole η% Enbart GTLB finns i brandgasutförande p t, L wa,db /6-pole(6) GTLB m 3 /s 0 q v m 3 /h P,kW /6-pole(6) J = 0. kgm p d 2-pole p p 2 + p d p 3 p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,8 (1) ,9 Till inloppskanal ,2 8,1 (2) ,9 4,9 Till omgivning ,7 6,9 via höljet ,4 5,6 (3) Till fläktutlopp ,4 3,4 (friblåsande fläkt) ,9 1,7 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

30 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 166 Mått och vikt Motordata GTLF utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLF-1-040: 32,5 Utloppsfläns ø10 19,5 149, ø10 19,5 4, x 134,3 567 Motordata Fläkttyp Storlek 040 GTLF-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 5,5 132M APAL c-d HULF c ,2 112M APAL c-d HULF c ,1 100L APAL c-d HULF c /6 6/2 132M ATAL c-d / HULF c /8 5,0/1,0 132S ARAL c-d-0 14/ HULF c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

31 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 167 Fläktdiagram Ljuddata GTLF Direktdriven, enkelsugande, framåtböjda skovlar Hjuldiameter: 400 mm η% pole p t, P,kW m 3 /s q v m 3 /h J = 0.14 kgm L wa,db GTLF pole p d p p 2 + p d p p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,9 (1) ,8 Till inloppskanal ,4 7,4 (2) ,4 7,3 Till omgivning ,8 3,8 via höljet ,0 3,0 (3) Till fläktutlopp ,6 3,4 (friblåsande fläkt) ,4 2,5 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

32 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 168 Mått och vikt Motordata GTLB utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLB-1-040: 34,2 Utloppsfläns ø10 19,5 149, ø10 19,5 4, x 134,3 567 Motordata Fläkttyp Storlek 040 GTLB-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 0,55 80 APAL c-d HULB c M APAL c-d HULB c /6 0,65/0,22 80B ATAL c-d /960 9,5 HULB c /8 0,55/0,11 80A ARAL c-d /700 8,5 HULB c /4 4,5/1 112M ARAL c-d /14 32 HULB c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

33 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 169 Fläktdiagram Ljuddata GTLB Direktdriven, enkelsugande, bakåtböjda skovlar Hjuldiameter: 400 mm pole η% Enbart GTLB finns i brandgasutförande p t, L wa,db /6-pole(6) GTLB m 3 /s P,kW q v m 3 /h 4/6-pole(6) J = 0.24 kgm pole 4 p d p p 2 + p d p 3 p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,3 (1) ,4 Till inloppskanal ,3 6,6 (2) ,1 3,3 Till omgivning ,2 5,3 via höljet ,0 3,3 (3) Till fläktutlopp ,8 3,9 (friblåsande fläkt) ,3 1,8 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

34 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 170 Mått och vikt Motordata GTLF utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLF-1-045: 38,3 Utloppsfläns ø10 19,5 164, ,5 ø10 4, x 149,8 629 Motordata Fläkttyp Storlek 045 GTLF-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande M APAL c-d HULF c ,5 112M APAL c-d HULF c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

35 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 171 Fläktdiagram Ljuddata GTLF Direktdriven, enkelsugande, framåtböjda skovlar η% 60 Hjuldiameter: 4 mm 6-pole pole p t, L wa,db GTLF m 3 /s 0.2 q v m 3 /h J = 0.20 kgm2 P,kW 1 8-pole 2 6-pole 5 p d p p 2 + p d p p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,9 (1) ,2 Till inloppskanal ,0 7,9 (2) ,2 7,3 Till omgivning ,7 3,3 via höljet ,9 2,2 (3) Till fläktutlopp ,2 3,5 (friblåsande fläkt) ,3 2,7 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

36 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 172 Mått och vikt Motordata GTLB utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLB-1-045: 41,2 Utloppsfläns ø10 19,5 164, ,5 ø10 4, x 149,8 629 Motordata Fläkttyp Storlek 045 GTLB-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 1,1 90S/L APAL c-d HULB c ,37 80 APAL c-d HULB c /6 1/0,3 90S ATAL c-d / HULB c /8 1,1/0,26 90S ARAL c-d / HULB c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

37 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 173 Fläktdiagram Ljuddata GTLB Direktdriven, enkelsugande, bakåtböjda skovlar Hjuldiameter: 4 mm η% Enbart GTLB finns i brandgasutförande pole p t, 100 L wa,db GTLB m 3 /s q v m 3 /h J = 0.46 kgm2 P,kW pole p d p p 2 + p d p p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,2 (1) ,4 Till inloppskanal ,4 7,8 (2) ,3 6,2 Till omgivning ,1 6,1 via höljet ,3 5,8 (3) Till fläktutlopp ,6 5,5 (friblåsande fläkt) ,5 4,5 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

38 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 174 Mått och vikt Motordata GTLF-1-0 utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLF-1-0: 47,2 Utloppsfläns ø10 19, ,5 ø10 4, x Motordata Fläkttyp Storlek 0 GTLF-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 6 5,5 132M APAL c-d HULF-1-0-c M APAL c-d HULF-1-0-c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

39 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 175 Fläktdiagram Ljuddata GTLF-1-0 Direktdriven, enkelsugande, framåtböjda skovlar η% pole Hjuldiameter: 0 mm 0 8-pole 40 L wa,db p t, GTLF m 3 /s P,kW q v m 3 /h J = 0.32 kgm pole pole 7.5 p d p p 2 + p d p p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,9 (1) Till inloppskanal ,3 7,1 (2) Till omgivning ,7 3,0 via höljet (3) Till fläktutlopp ,2 3,5 (friblåsande fläkt) (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

40 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 176 Mått och vikt Motordata GTLB-1-0 utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLB-1-0:,7 Utloppsfläns ø10 19, ,5 ø10 4, x Motordata Fläkttyp Storlek 0 GTLB-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 1,5 90S/L APAL c-d HULB-1-0-c ,55 80 APAL c-d HULB-1-0-c /6 1,5/0,45 90L ATAL c-d / HULB-1-0-c /8 1,5/0,31 90L ARAL c-d / HULB-1-0-c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

41 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 177 Fläktdiagram Ljuddata GTLB-1-0 Direktdriven, enkelsugande, bakåtböjda skovlar Hjuldiameter: 0 mm η% Enbart GTLB finns i brandgasutförande 6-pole p t, 100 L wa,db GTLB m 3 /s P,kW q v m 3 /h J = 0.70 kgm2 6-pole p d p p 2 + p d p p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,7 (1) ,2 Till inloppskanal ,4 7,4 (2) ,4 5,8 Till omgivning ,4 5,2 via höljet ,2 6,0 (3) Till fläktutlopp ,5 5,8 (friblåsande fläkt) ,4 5,0 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

42 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 178 Mått och vikt Motordata GTLB utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLB-1-056: 67,4 Utloppsfläns ø10 19,5 109, ,3 ø10 19,5 4, x 186,3 775 Motordata Fläkttyp Storlek 056 GTLB-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande L APAL c-d HULB c ,1 90S/L APAL c-d HULB c ,37 90S/L APAL c-d HULB c /6 3/1 112M ATAL c-d / HULB c /8 3,5/0,7 112M ARAL c-d / HULB c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

43 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 179 Fläktdiagram Ljuddata GTLB Direktdriven, enkelsugande, bakåtböjda skovlar η% 80 Hjuldiameter: 560 mm Enbart GTLB finns i brandgasutförande 0 6-pole L wa,db p t, 100 GTLB m 3 /s 0.1 q v m 3 /h J = 1.10 kgm2 P,kW pole p d p p 2 + p d p p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,0 (1) ,4 Till inloppskanal ,6 6,4 (2) ,4 4,9 Till omgivning ,9 5,1 via höljet ,8 5,1 (3) Till fläktutlopp ,3 5,0 (friblåsande fläkt) ,2 4,1 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

44 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 180 Mått och vikt Motordata GTLB utloppsriktning 90 visat ) ø 620 (sett från drivsidan) ø ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLB-1-063: 91,9 Utloppsfläns ø10 19,5 119, ,8 19,5 ø10 4, x 207,8 861 Motordata Fläkttyp Storlek 063 GTLB-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande 4 5,5 132M APAL c-d HULB c ,2 112M APAL c-d HULB c ,75 100L APAL c-d HULB c /6 6/2 132M ATAL c-d / HULB c /8 6,8/1,4 132M ARAL c-d / HULB c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

45 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 181 Fläktdiagram Ljuddata GTLB Direktdriven, enkelsugande, bakåtböjda skovlar Hjuldiameter: 630 mm η% Enbart GTLB finns i brandgasutförande 0 8-pole 6-pole L wa,db p t, 100 P,kW GTLB m 3 /s q v m 3 /h 8-pole J = 2.00 kgm 2 6-pole p d p p 2 + p d p p Korrektion Kokt, db LWA(s) LWt(s) Varvtalsområde Oktavband, centerfrekvens, Hz LWA LWA(s) Ljudväg (s) r/min db db Till utloppskanal ,3 (1) ,5 Till inloppskanal ,3 6,1 (2) ,5 Till omgivning ,7 4,6 via höljet ,8 3,5 (3) Till fläktutlopp ,2 4,7 (friblåsande fläkt) ,2 3,6 (4) Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

46 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG sid 182 Mått och vikt Motordata GTLB utloppsriktning 90 visat ) ø ø (sett från drivsidan) ) Med max. motorstorlek Vänsterutförande (samma mått som högerutförande) Vikt (kg) GTLB-1-071: 120,5 Utloppsfläns ø10 19, ,5 ø10 4, x Motordata Fläkttyp Storlek 071 GTLB-1 Poltal Märkuteffekt, kw Motorkod: c, d = se motordata IEC Storlek Motorvarvtal Vikt, kg Navkod: c = 1 för fläkt i högerutförande c = 2 för fläkt i vänsterutförande M APAL c-d HULB c M APAL c-d HULB c ,1 100 L APAL c-d HULB c Fläkt Woods FIFLO 4469 SE Rätt till ändringar förbehålls

Centrimaster GTHB-1 Demonterbara enkelsugande direktdrivna radialfläkt Tekniska data

Centrimaster GTHB-1 Demonterbara enkelsugande direktdrivna radialfläkt Tekniska data Centrimaster GTHB-1 Demonterbara enkelsugande direktdrivna radialfläkt Tekniska data Innehåll Innehållsförteckning..............................3 Demonterbara enkelsugande direktdrivna radialfläktar Utförande.....................................4

Läs mer

Centrimaster GT-3 Enkelsugande remdrivna radialfläktar Tekniska data

Centrimaster GT-3 Enkelsugande remdrivna radialfläktar Tekniska data Enkelsugande remdrivna radialfläktar Tekniska data Innehåll Innehållsförteckning..............................3 Remdrivna enkelsugande radialfläktar.............4 Utförande.....................................5

Läs mer

Centrimaster GX. Tekniska data

Centrimaster GX. Tekniska data Centrimaster GX Tekniska data Innehåll Innehåll...-3 Centrimaster GX...4 Översiktsdiagram...5 Konstruktionsbeskrivning Fläktkåpa...6 Fläkthjul...7 Axlar...7 Lager...8 Material och ytbehandling...9 Val

Läs mer

Radialfläkt FML (B, P, R) -1, -3 Storlek för tryck upp till cirka 2500 Pa.

Radialfläkt FML (B, P, R) -1, -3 Storlek för tryck upp till cirka 2500 Pa. Radialfläkt FML (B, P, R) -1, -3 Storlek 0-080 för tryck upp till cirka 00 Pa. Användningsområde Radialfläkt FML är en industri- och ventilationsfläkt som arbetar med en hög verkningsgrad. FML-serien levereras

Läs mer

Centriflow Plus Plug Fan Technical data Freilaufender Radialventilator Technische Daten Kammarfläkt Tekniska data

Centriflow Plus Plug Fan Technical data Freilaufender Radialventilator Technische Daten Kammarfläkt Tekniska data Plug Fan Technical data Freilaufender Radialventilator Technische Daten Kammarfläkt Tekniska data Fläkt Woods Oy 5016 SE 05.11 2 Rätt till ändringar förbihålls Innehåll Innehåll............................................3

Läs mer

Innehållsförteckning. Översikt, datauppgifter... 43. LPMA Axialfläkt... 47. FML (B,P,R) -1, -3 Radialfläkt... 53. FKL (B,P) -1, -3 Radialfläkt...

Innehållsförteckning. Översikt, datauppgifter... 43. LPMA Axialfläkt... 47. FML (B,P,R) -1, -3 Radialfläkt... 53. FKL (B,P) -1, -3 Radialfläkt... Innehållsförteckning Översikt, datauppgifter... 43 LPMA Axialfläkt... 47 Fläktar FML (B,P,R) -1, -3 Radialfläkt... 53 FKL (B,P) -1, -3 Radialfläkt... 73 RGFA Rökgasfläkt... 83 FAM (B, P, R) -1, -3 Radialfläkt,

Läs mer

Beteckningar. SI-systemet. Exempel för MC-TP-BP-PP och HCTP: Symboler. Balanserade fläktar. Fläktdiagram MCBP 028

Beteckningar. SI-systemet. Exempel för MC-TP-BP-PP och HCTP: Symboler. Balanserade fläktar. Fläktdiagram MCBP 028 SI-systemet Hela katalogen ä anpassad till SI-systemet, vilket är det internationella måttenhetssystemet. Beteckningar = gasflöde m3/s Pt = totaltrycksökning Pa n = fläktvarvtal r/m Pe = effektbehov enl.

Läs mer

GLEB. » Teknisk katalog. Air Comfort. Air movement. Duct & Box Fans

GLEB. » Teknisk katalog. Air Comfort. Air movement. Duct & Box Fans Air Comfort Air movement Duct & Box Fans GLEB Köksfläkt» Teknisk katalog 2 Köksfläkt GLEB Teknisk katalog Innehåll Beskrivning, egenskaper, produktkod... 3 Kapacitetsdata...4 Dimensioner... 5 Kopplingsschema...

Läs mer

ROOFMASTER STEF-ATEX TAKFLÄKT

ROOFMASTER STEF-ATEX TAKFLÄKT Air Comfort Air movement Roof fans ROOFMASTER STEF-ATEX TAKFLÄKT» TeKNISK KATALOG Innehåll ROOFMASTER STEF-ATEX...3 Kapacitetsdata - översiktsdiagram...4 Kapacitetsdata - luftflöde som funktion av statiskt

Läs mer

JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data

JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data Air Comfort Air Treatment Housing ventilation JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data 2 Frånluftsfläkt JBFG Tekniska data Frånluftsfläkt JBFG För en- och tvåplanshus med en area upp till 250 m 2. Takfläkt typ

Läs mer

Novenco Radialfläktar. CNA och CNB September 2007

Novenco Radialfläktar. CNA och CNB September 2007 Novenco Radialfläktar CNA och CNB September 2007 Produktfakta Produkt Enkelsugande lågtrycksfläktar med bakåtböjda skovlar. Användningsområden I industriella ventilationsanläggningar för icke korrosiv

Läs mer

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fumex FB är en serie av radialfläktar för evakuering av gaser, rök och lättare partiklar. För luftflöden från 200 m³/h (55l/s) till 1 m³/h (3050 l/s)

Läs mer

Brandgasfläkt EKO-BVZAXN för garageventilation

Brandgasfläkt EKO-BVZAXN för garageventilation Brandgasfläktar 15 storlekar Fläkthölje diam 0 mm EKO-BVZAXN 12/56 Luftflöde max.000 m 3 /h tryckökning max 4. Pa EKO-BVZAXN 9/56 EKO-BVZAXN Luftflöde max.000 m 3 /h tryckökning max 3.0 Pa Teknisk beskrivning

Läs mer

CENTRIFLOW 3D kammarfläkt med EC-MOTOR >> Teknisk katalog

CENTRIFLOW 3D kammarfläkt med EC-MOTOR >> Teknisk katalog CENTRIFLOW 3D kammarfläkt med EC-MOTOR >> Teknisk katalog air comfort CentriFlow 3D 2 GMEC CentriFlow 3D - Teknisk katalog Innehåll Allmän beskrivning och översiktsdiagram Beskrivning... 3 Överiktsdiagram...

Läs mer

ROOFMASTER Plus EC Takfläkt STEC med hög verkningsgrad

ROOFMASTER Plus EC Takfläkt STEC med hög verkningsgrad ROOFMASTER Plus EC Takfläkt STEC med hög verkningsgrad ROOFMASTER Plus EC Teknisk specifikation Roofmaster Plus EC takfläktserie består av fyra storlekar och täcker luftflöden upp till. m /s och tryckökning

Läs mer

JBDD FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data

JBDD FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data Air Comfort Air Treatment Housing ventilation JBDD FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data 2 Frånluftsfläkt JBDD Tekniska data Frånluftsfläkt JBDD För en- och tvåplanshus med en area upp till 170 m 2. Frånluftsfläkt

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

SI-systemet Hela katalogen är anpassad till SI-systemet, vilket är det internationella måttenhetssystemet.

SI-systemet Hela katalogen är anpassad till SI-systemet, vilket är det internationella måttenhetssystemet. Allmänt om AREX Radialfläktar begärd Arex-fläkt presenteras på :e sidan Denna katalog presenterar Arex standardsortiment av radialfläktar. Vid avvikelser från standardsortimentet tag kontakt med oss för

Läs mer

Virvelluftspridare UDZ

Virvelluftspridare UDZ Virvelluftspridare UDZ Virvelluftspridare UDZ som är avsett att monteras i ventilationskanal kan användas i lokaler med stor volym, till exempel fabrikslokaler, lagringsutrymmen, stormarknader, hallar

Läs mer

Novenco Radialfläktar CAL

Novenco Radialfläktar CAL Novenco Radialfläkta CAL Poduktfakta Podukt Kaftigt byggd adialfläkt av medeltyckstyp, avsedd fö dift i aggessiv miljö. Användningsomåden Fö pocessluft i komposteingsanläggninga och anda installatione

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt PX, plattvärmeväxlare, storlek 04 Luftflöde, m 3 /h SFPv.5.0.5 Frånluftsfläkt Disponibel totaltrycksökning, Pa 3 4 85 L w,tot 70dB 75 Tilluftsfläkt 4 85 3 L w,tot 70dB 75 Luftflöde, m 3 /s Undre gräns

Läs mer

Golvdon PWAA. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval

Golvdon PWAA. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval Golvdon PWAA Golvdon PWAA är lämpliga för typer av lokaler som telerum, datacentraler eller liknande överallt där golvzonen måste ha en bra ventilation. Donen har bra förmåga att tillföra luft till anläggningen

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Guide till dimensionering

Guide till dimensionering Fläktar GA-systemets fläktar är anpassade till de höga krav på verkningsgrad som vår effektmedvetna tid ställer. Ljudnivån hos GAsystemets fläktar är mycket låg. GA-systemet har två olika typer av fläktar:

Läs mer

Frisk luft från SAU. Tilluftsaggregat.

Frisk luft från SAU. Tilluftsaggregat. Frisk luft från SAU Tilluftsaggregat www.ostberg.com Innehåll SAU TILLUFTSAGGREGAT.......3 SAU 125 A1......................4 SAU 125 C1......................4 SAU 200 B1/B3..................5 SAU 200 C3......................5

Läs mer

ROOFMASTER STEC. » Teknisk katalog. Air Comfort. Air movement. Roof fans

ROOFMASTER STEC. » Teknisk katalog. Air Comfort. Air movement. Roof fans Air Comfort Air movement Roof fans ROOFMASTER STEC takfläktar» Teknisk katalog Contents ROOFMASTER STEC Generellt...3 Kapacitetsdata - översiktsdiagram...4 Kapacitetsdata - luftflöde som funktion av statiskt

Läs mer

Väggluftspridare SVQC

Väggluftspridare SVQC SVQC är en luftspridare med mycket låg ljudnivå avsedd att placeras i vägg. Spridarna är lämpliga för kontor, hotell, skolor och sjukhus med höga krav på inomhusklimat. är alltid försedd med anslutningslåda

Läs mer

Mät- och reglerspjäll IRIS

Mät- och reglerspjäll IRIS Mät- och reglerspjäll IRIS IRIS är den ideala lösningen för exakt och snabb luftflödesmätning och reglering. IRIS består av reglerskivor, justeringsmutter eller handtag (storlek 80), och justeringsskala

Läs mer

JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data

JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data Air Comfort Air Treatment Housing ventilation JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data 2 Frånluftsfläkt JBFG Tekniska data Frånluftsfläkt JBFG För en- och tvåplanshus med en area upp till 250 m 2. Takfläkt typ

Läs mer

Radialfläktar med normmotor och framåt- eller bakåtböjda skovlar. Centrifugal Fans with IEC standard motor and forward or backward

Radialfläktar med normmotor och framåt- eller bakåtböjda skovlar. Centrifugal Fans with IEC standard motor and forward or backward Radialfläktar (IEC-normmotor) Centrifugal Fans (IEC standard motor) Radialfläktar med normmotor och framåt- eller bakåtböjda skovlar Centrifugal Fans with IEC standard motor and forward or backward curved

Läs mer

UTGÅTT 2008 Se nytt dat

UTGÅTT 2008 Se nytt dat Dysdon DD,, O, KATALOG 1-2004 sid 129 Dysdon DD,, O, DD O Dessa typer av don är avsedda för publika lokaler med stor rumsvolym. Donens långa kastlängd ger en mycket effektiv luftspridning. Donen som är

Läs mer

Tilluftsdon CTVK. Specifikationer. Snabbval vid fullt öppen spalt. Produktkod exempel Tilluftsdon CTVK Stos KGEZ

Tilluftsdon CTVK. Specifikationer. Snabbval vid fullt öppen spalt. Produktkod exempel Tilluftsdon CTVK Stos KGEZ Tilluftsdon CTVK CTVK är ett mycket tyst tilluftsdon som placeras på vägg. Det används i små lokaler, som t.ex. kontor, bostäder och hotellrum. Donet har stor inblandning av rumsluft, vilket ger en dragfri

Läs mer

Frånluftsdon för renrum SPWH, SPWV

Frånluftsdon för renrum SPWH, SPWV Frånluftsdon SPW för renrum är avsedd för tak- eller väggmontering i lokaler där kraven på mycket ren luft är höga, till exempel renrum, läkemedelsindustrier etc. Donet innehåller HEPA-filter i klass H13

Läs mer

Frisk luft från RK/RKB. Rektangulära kanalfläktar.

Frisk luft från RK/RKB. Rektangulära kanalfläktar. risk luft från RK/RKB Rektangulära kanalfläktar www.ostberg.com Innehåll REKTANGULÄRA KANALLÄKTAR..................5 ATT VÄLJA RÄTT LÄKT.........6 RK 400 x 200 C1.................8 RK 400 x 200 C3.................8

Läs mer

Tilluftsdon KTI. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel Tilluftsdon KTI C

Tilluftsdon KTI. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel Tilluftsdon KTI C Tilluftsdon KTI Tilluftsdon KTI passar såväl i kontorsmiljö som i bostäder och har ett brett luftflödesområde mellan 5-100 l/s. Donet är snabbt och enkelt att installera i kanal utan att använda någon

Läs mer

TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA/TRAC TRA2/TRAC2

TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA-TRAC-TRAR är dubbelsugande fläktar avsedda för remdrift. Används främst för industriventilation och inbyggnad i anläggningar för transport av ren luft och icke aggresiva gaser och ångor. TRA är en

Läs mer

Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer

Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer EC Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer Innehåll EC-FLÄKTAR... 5 CK 125 C EC... 6 CK 150 B EC... 6 CK 160 B EC... 7 CK 160 C EC... 7 CK 200 B EC... 8 CK 250 B EC...

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll ETCE

Brand-/Brandgasspjäll ETCE Brand-/Brandgasspjäll ETCE Brand-/Brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE-märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod Golvdon PW1 Golvdon PW1 är lämpliga för typer av lokaler som telerum, datacentraler osv överallt där golvzonen måste ha en bra ventilation. Donen har bra förmåga att tillföra luft till anläggningen och

Läs mer

Jetdysdon DK. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval

Jetdysdon DK. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval DK jetdysdon är avsedda för publika lokaler med stor rumsvolym. Donets långa kastlängd ger en mycket effektiv luftspridning. Donet som är utfört av aluminium, har en justerbar spridningsvinkel på ±30.

Läs mer

Novenco Takfläktar. HJV, HJL och HJA

Novenco Takfläktar. HJV, HJL och HJA Novenco Takfläktar HJV, HJL och HJA Produktfakta Takfläkt typ HJV Frånluftsfläkt med vertikalt utlopp, som används för utsugning från till exempel kontor, institutioner, kök, hallar, verkstäder etc. Fem

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE

Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Jetdysdon DD. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval

Jetdysdon DD. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval Jetdysdon DD DD jetdysdon är avsedda för publika lokaler med stor rumsvolym. Donets långa kastlängd ger en mycket effektiv luftspridning. Donet som är utfört av aluminium, har en justerbar spridningsvinkel

Läs mer

Flödesvariator EMOS, EMOE

Flödesvariator EMOS, EMOE Flödesvariator EMOS, EMOE EMOS och EMOE är flödesvariatorer för system OPTIVENT och OPTILAB. De används för att styra och reglera tillufts- respektive frånluftsflöden. De kan användas för många olika ändamål,

Läs mer

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, P sens. = 1, 6,6 kw För köldbärartemperatur 7/17 C, P sens. =,9 5,4 kw För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. =,6 3,9 kw Skystar ECM för

Läs mer

Stoftfilter Cykloner Fläktar Cellutmatare Rörsystem Montagetillbehör

Stoftfilter Cykloner Fläktar Cellutmatare Rörsystem Montagetillbehör Stoftfilter Fläktar Rörsystem Cykloner Cellutmatare Montagetillbehör www.lhprodukter.se 5 Stoftfilter med / utan integrerad fläkt Sf 620 Sf 620-4,0 Sf 620-2,2 Sf 450X Sf 450 Sf 450X-2,2 Sf 450-1,1 Sf 400

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Frånluftsventil KGEB. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel

Frånluftsventil KGEB. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel Frånluftsventil KGEB Frånluftsventil KGEB är en mönsterskyddad ventil som kan användas i alla typer av anläggningar. Ventilen kan monteras i vägg eller tak, och dess flöde är enkelt att ställa in. KGEB

Läs mer

Maj Takfläkt ROOFMASTER STEF Standard, brandgas, ATEX Tekniska data

Maj Takfläkt ROOFMASTER STEF Standard, brandgas, ATEX Tekniska data Maj 2007 Takfläkt ROOFMSTER STEF Standard, brandgas, TEX Tekniska data Katalog Takfläkt ROOFMSTER STEF ROOFMSTER STEF Rätt design En riktig komfort har inte bara med ljud och luftkvalitet att göra. Den

Läs mer

Isolerade Kanalfläktar IRE CAU IFK IFA. web-version

Isolerade Kanalfläktar IRE CAU IFK IFA. web-version Isolerade Kanalfläktar IRE CAU IFK IFA web-version 2 Sedan starten 1981 har Östberg vuxit till att bli en av världens främsta tillverkare av fläktar. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete som innefattat

Läs mer

Tilluftsdon KTI. Produktfakta. Snabbval. Tilluftsdon KTI. VVS AMA-kod. Produktkod exempel: Tilluftsdon KTI-125, luftspridning

Tilluftsdon KTI. Produktfakta. Snabbval. Tilluftsdon KTI. VVS AMA-kod. Produktkod exempel: Tilluftsdon KTI-125, luftspridning Tilluftsdon KTI Tilluftsdon KTI passar såväl i kontorsmiljö som i bostäder oc ar ett brett luftflödesområde mellan - 0 l/s. Donet som är snabbt oc enkelt att installera i kanal utan att använda någon fästram

Läs mer

Isolerade Kanalfläktar IRE CAU IFK IFA. web-version

Isolerade Kanalfläktar IRE CAU IFK IFA. web-version Isolerade Kanalfläktar IRE CAU IFK IFA web-version 2 Sedan starten 1981 har Östberg vuxit till att bli en av världens främsta tillverkare av fläktar. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete som innefattat

Läs mer

Frånluftsventil KGEB. Produktfakta. Snabbval. VVS AMA-kod. Produktkod exempel

Frånluftsventil KGEB. Produktfakta. Snabbval. VVS AMA-kod. Produktkod exempel Frånluftsventil KGEB Frånluftsventil KGEB är en mönsterskyddad ventil som kan användas i alla typer av anläggningar. Ventilen kan monteras i vägg eller tak, och dess flöde är enkelt att ställa in. KGEB

Läs mer

ROOFMASTER STEF. » Teknisk katalog. Air Comfort. Air movement. Roof fans

ROOFMASTER STEF. » Teknisk katalog. Air Comfort. Air movement. Roof fans Air Comfort Air movement Roof fans ROOFMASTER STEF takfläktar» Teknisk katalog Innehåll ROOFMASTER STEF...3 Kapacitetsdata - översiktsdiagram...4 Kapacitetsdata - luftflöde som funktion av statiskt tryck...

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE

Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

Centripal EU: Ett modulärt koncept, baserat på högsta aerodynamiska prestanda

Centripal EU: Ett modulärt koncept, baserat på högsta aerodynamiska prestanda Radialfläkt Centripal EU KATALOG 7-2004 sid 404 Centripal EU: Ett modulärt koncept, baserat på högsta aerodynamiska prestanda Stoftbortforsling Ugnar med och utan tryck, fläktar som arbetar i tilluftsdrift

Läs mer

Takfläktar. web-version

Takfläktar. web-version Takfläktar web-version TKS och TKC serien Valfri anslutning TKS och TKC är samma fläkt med den skillnaden att TKC har en cirkulär och TKS en kvadratisk anslutning. AB C.A. Östberg grundades 1981, idag

Läs mer

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft TM Cirkulärt takdon för tilluft Snabbfakta Tilluftsdon för stora lokaler med högt i tak Manuell omställning av spridning horisontell/vertikal som standard Motormanövrerad omställning som tillbehör Samma

Läs mer

Sökgränser: (0.9-1.3) * Vönskad. Önskad arb.punkt Fläktkurva

Sökgränser: (0.9-1.3) * Vönskad. Önskad arb.punkt Fläktkurva Sökgränser vid direktdrift utan frekvensomriktare Vanligtvis för direktdrivna fläktar med fast varvtal så hamnar inte önskad arbetspunkt exakt på fläktkurvan. Den verkliga arbetspunkten blir då den önskade

Läs mer

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW 1 Allmänt Sky Wing är en frånluftsfläkt, avsedd att användas i de flesta olika frånluftssystem i komfortanläggningar, där luften har

Läs mer

V = Flöde. dpt = Totaltryckökning

V = Flöde. dpt = Totaltryckökning + respektive - Om fläkttypen föregås av ett + tecken i urvalslistan så ligger arbetspunkten utanför fläktens rekommenderade, optimala arbetsområde. Om möjligt välj en större fläktstorlek. Om fläkttypen

Läs mer

Runda kanalfläktar K/KV 100 K/KV 100 M K/KV 100 XL. Tillbehör K 100 KV 100. Spänningsreglerbar Inbyggd termokontakt Kan monteras i valfritt läge

Runda kanalfläktar K/KV 100 K/KV 100 M K/KV 100 XL. Tillbehör K 100 KV 100. Spänningsreglerbar Inbyggd termokontakt Kan monteras i valfritt läge K/KV 100 Spänningsreglerbar Inbyggd termokontakt Kan monteras i valfritt läge K 100 Underhållsfri och driftsäker K-serien är avsedd för montering i kanal, KV-serien är avsedd för montering direkt mot vägg.

Läs mer

Virvelluftsdon VFKB. Produktfakta. Snabbval. Anslutningslåda. Produktkod exempel

Virvelluftsdon VFKB. Produktfakta. Snabbval. Anslutningslåda. Produktkod exempel Virvelluftsdon är ett tyst, takmonterat virvelluftsdon som består av en virvelluftsspridare VFKH och en ljuddämpande anslutningslåda ATTC. Spridarens utformning ger en mycket god inblandning av rumsluft

Läs mer

Radialfläktar med framåtböjda skovlar Centrifugal Fans with forward curved centrifugal impellers. centrifugal fan. Beteckning / Type Code

Radialfläktar med framåtböjda skovlar Centrifugal Fans with forward curved centrifugal impellers. centrifugal fan. Beteckning / Type Code Radialfläktar/ Centrifugal Fans Radialfläktar med framåtböjda skovlar Centrifugal Fans with forward curved centrifugal impellers Beteckning / Type Code Typenschlüssel / Type Code einseitigsingle saugend

Läs mer

Regler- och mätspjäll IRIS

Regler- och mätspjäll IRIS Regler- och mätspjäll IRIS IRIS är den ideala lösningen för exakt och snabb luftflödesmätning och reglering. IRIS består av reglerskivor, justeringsmutter eller handtag (storlek 80), och justeringsskala

Läs mer

Kanalgaller. Dimensioner

Kanalgaller. Dimensioner Dimensioner B+0 A+0 A B Beskrivning är ett rektangulärt ventilationsgaller med lodräta, ställbara lameller, för montering direkt i cirkulära kanaler. BxA Gallret kan användas för både till- och frånluft.

Läs mer

Forceringsventil KSO-M, KSO-MH

Forceringsventil KSO-M, KSO-MH Dimensionering, ljuddata Dimensioneringsdiagram KSO-M-100 / KSO-MH-100 Ventilationsanläggning Den med hjälp av KSO-M- och KSO-MH-ventilen uppnådda forceringen av luftflödet i enstaka rum kan förverkligas

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Tillbehör takfläktar EKO-DRV, -DRVF, -DRVF-H

Tillbehör takfläktar EKO-DRV, -DRVF, -DRVF-H Ljuddämpare EKO-SDH Ljuddämpningskåpa EKO-SDH Ljuddämpningskåpan EKO-SDH kan monteras även i efterhand på alla EKO-DRV takfläktar. Ljuddämpningskåpan består av en rund ljuddämpare med utvändig mantling

Läs mer

TKS 300. swing. out TKS 300

TKS 300. swing. out TKS 300 TKS 300 TKS 300 är en cirkulär uppfällbar takfläkt. Fläkten är sidoblåsande och försedd med en europeisk kvalitetsmotor med B-fläkthjul. Den har sladdställ och kvadratisk anslutning för fastsättning mot

Läs mer

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m Datablad Sida: 1 / 5 Driftsdata Erforderligt flöde 22,000 l/s 14,00 m Pumpmedia Vatten Rent vatten Som inte innehåller kemikalier eller partiklar som påverkar materialet Omgivningstemperatur 20,0 C Temperatur

Läs mer

Ren luft inomhus! HERU EC. HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön. Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer

Ren luft inomhus! HERU EC. HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön. Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer HERU EC Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer Ren luft inomhus! HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön www.ostberg.com Innehåll REDUCERA ENERGIANVÄNDNINGEN ÄNNU MER.....................3

Läs mer

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s Emil, Ida Flödesområde 0,1-0,28 m 3 /s 80904 1 Rumsaggregat IDA Allmänt Rumsaggregat IDA är ett komplett luftbehandlingsaggregat avsett att installeras vid såväl nybyggnation som vid klimatförbättringar

Läs mer

LØV-R. Orion-Opus. Kvadratiskt tilluftsdon med dysor

LØV-R. Orion-Opus. Kvadratiskt tilluftsdon med dysor SE0636 09.15 LØV-R Kvadratiskt tilluftsdon med dysor Demonterbar frontplatta Planmontering Anpassad för olika typer av undertak Dokumenterad för Luna anslutningslåda Ljudabsorbent av polyester i anslutningslådan

Läs mer

Energieffektiv ventilation!

Energieffektiv ventilation! IRB EC Isolerad cirkulär kanalfläkt med lågenergimotor Energieffektiv ventilation! www.ostberg.com Innehåll IRB EC............................3 IRB 125 EC.......................4 IRB 160 EC.......................4

Läs mer

KSO, KSOV och KSOS frånluftsdon

KSO, KSOV och KSOS frånluftsdon KSO, KSOV och KSOS frånluftsdon KSO är ett frånluftsdon för bostäder, kontor, etc. Specifikationer Snabbval Användningsområde Luftflöde q v KSO-100-C KSO-125-C KSO-160-C KSO-200-C CleanVent behandlad yta

Läs mer

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPS-E Brandgasspjäll 2 ETPS-E Brandgasspjäll ETPS-E är ett typgodkänt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. ETPS-E uppfyller brandklass E 60 vid montering i horisontel kanal och E 120 vid montering i vertikal kanal enligt

Läs mer

LPKBI, RKBI, IRE IFK, IFA, CAU

LPKBI, RKBI, IRE IFK, IFA, CAU www.ostberg.com LPKBI, RKBI, IRE IFK, IFA, CAU Isolerade kanalfläktar Innehåll ISOLERADE KANALFLÄKTAR FRÅN ÖSTBERG.......3 LPKBI, LÅGPROFIL KANALFLÄKT.4 LPKBI 125 B/B-R............5 LPKBI 160 K/K-R............5

Läs mer

Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ

Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ Jalusispjället används i luftbehandlingssystem som regler- och avstängningsspjäll. Jalusispjällen ansluts till rektangulära kanaler med gejd- eller flänsanslutning

Läs mer

Värmeåtervinningsggregat RDAF

Värmeåtervinningsggregat RDAF Värmeåtervinningsaggregat RDAF Värmeåtervinningsaggregaten RDAF Mini, Midi och Maxi är en vidareutveckling av vårt aggregat RDAE. Aggregatserien är konstruerad för att vara energieffektiv med låga SFP

Läs mer

Datablad. Kundens-pos.-nr.:Prevent Systems. Antal: 1 Date: 2011-04-07 Sida: 1 / 6. MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Högtryck-Inline-Pump

Datablad. Kundens-pos.-nr.:Prevent Systems. Antal: 1 Date: 2011-04-07 Sida: 1 / 6. MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Högtryck-Inline-Pump Datablad Sida: 1 / 6 MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Driftsdata Pumpmedia Vatten Flöde 10,08 m³/h Rent vatten Uppfordringshöjd 85,01 m Angriper ej materialet kemiskt Verkningsgrad 67,5 % och

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFD

Kylbaffel Flexicool IQFD Kylbaffel Flexicool IQFD Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Indirekt och direkt belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFD är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme

Läs mer

Rökkontrollspjäll ESAS

Rökkontrollspjäll ESAS Rökkontrollspjäll ESAS Det rektangulära rökkontrollspjället ESAS är speciellt konstruerat för att användas i enskilda brandceller som ett avstängningsspjäll eller som ett öppningsbart spjäll för rökgasevakuering.

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare 7 Om vakuumalstrare Systemets hjärta n är systemets hjärta. Här skapas det undertryck som driver sugluften. I sugsystem av den här typen ligger vakuumet på - ka. I normala punktutsugnings- och städsystem

Läs mer

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin www.ostberg.com Innehåll HÄLSA OCH EKONOMI..........3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT........................5 TRÅDLÖS MANÖVERENHET.....7

Läs mer

Rektangulär ljuddämpare BDER

Rektangulär ljuddämpare BDER Rektangulär ljuddämpare BDER Rektangulära BDER-ljuddämpare passar bra som universalljuddämpare för ventilationssystem och i samband med injusteringsspjäll, i synnerhet när man behöver små ljuddämpare med

Läs mer

IRIS, IRIS-S. Utförande. Användning. Installation. Mått och vikt

IRIS, IRIS-S. Utförande. Användning. Installation. Mått och vikt Regler- och mätspjäll IRIS och IRIS-S IRIS, IRIS-S Utförande IRIS består av reglerskivor, justeringsmutter (handtag storlek 80), justeringsskala, mätnipplar och stomme. Spjällets stomme och reglerskivor

Läs mer

Sidokanalfläktar HB & 3-fas

Sidokanalfläktar HB & 3-fas Sidokanalfläktar HB 2... 1- & 3-fas Beskrivning Direktdrivna sidokanalfläktar för oljefri och pulsationsfri transport av luft och icke-aggressiva & icke-explosiva gaser, eller för alstring av över- eller

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89

Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89 Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89 Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89 återvinner energi ur frånluften via en effektiv motströmsvärmeväxlare. Aggregatet är utrustat med Fläkt Woods styrsystem Curo som kompletteras

Läs mer

F17W44_MFB_F_SE MONTERINGSANVISNINGAR

F17W44_MFB_F_SE MONTERINGSANVISNINGAR F17W44_MFB_F_SE MONTERINGSANVISNINGAR Innehåll Sida Användarinstruktion 3-5 Allmänt 3 Fläkt installation 3-4 Underhåll 3 Elektrisk installation 5 Felsökning 5 Teknisk beskrivning 6-8 Allmänt 6 Klassificering

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDAS

Värmeåtervinningsaggregat RDAS Värmeåtervinningsaggregat RDAS Värmeåtervinningsaggregat RDAS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDAR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt

Läs mer

Kanal- och Väggfläktar CK CV KV RS LPK. web-version

Kanal- och Väggfläktar CK CV KV RS LPK. web-version Kanal- och Väggfläktar CK CV KV RS LPK web-version Östberg är en av världens ledande fläkttillverkare. Med huvudkontor och fabrik i Avesta har företaget hela världen som sitt arbetsfält. För oss står kvalitet

Läs mer

Jetdysdon DD, DK, DKOA, DR, DS

Jetdysdon DD, DK, DKOA, DR, DS DD, DK,, DKOA och DS jetdysdon är avsedda för publika lokaler med stor rumsvolym. Donens långa kastlängd ger en mycket effektiv luftspridning. Donen som är utföra av aluminium, har en justerbar spridningsvinkel

Läs mer

ACJB Luftvärmeaggregat» Tekniska Data

ACJB Luftvärmeaggregat» Tekniska Data Air Comfort Air Treatment Housing ventilation ACJB Luftvärmeaggregat» Tekniska Data 2 Luftvärmeaggregat ACJB Tekniska data Luftvärmeaggregat ACJB Luftvärmeaggregat ACJB är ett ersättningsaggregat till

Läs mer

SS EN 60034-1 Helkapslade kortslutna 3-fas asynkronmotorer. Kapslingsklass IP 54. Kylform IC 41. 380 V eller 500 V. 50 Hz.

SS EN 60034-1 Helkapslade kortslutna 3-fas asynkronmotorer. Kapslingsklass IP 54. Kylform IC 41. 380 V eller 500 V. 50 Hz. TEKNISK ANVISNING LKT 1520.640.003 1 8 av Titel Språk Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, drift-och underhåll, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

Radialfläktar med hög verkningsgrad och slippage characteristics. High Efficiency Centrifugal Fans with slippage characteristics

Radialfläktar med hög verkningsgrad och slippage characteristics. High Efficiency Centrifugal Fans with slippage characteristics Radialfläktar / Centrifugal Fans Radialfläktar med hög verkningsgrad och slippage characteristics High Efficiency Centrifugal Fans with slippage characteristics Beteckning / Type code Typenschlüssel /

Läs mer

Tellus-Opus LØV-R. Front med justerbara Opus-dysor Hög induktion Justerbar spalthöjd Ljudabsorbent av polyester i trycklådan. TROX Auranor Norge AS

Tellus-Opus LØV-R. Front med justerbara Opus-dysor Hög induktion Justerbar spalthöjd Ljudabsorbent av polyester i trycklådan. TROX Auranor Norge AS SE0624 09.15 LØV-R Tilluftsdon för frihängande montage Front med justerbara Opus-dysor Hög induktion Justerbar spalthöjd Ljudabsorbent av polyester i trycklådan TROX Auranor Norge AS Postboks 100 NO-2712

Läs mer