GLEB. » Teknisk katalog. Air Comfort. Air movement. Duct & Box Fans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLEB. » Teknisk katalog. Air Comfort. Air movement. Duct & Box Fans"

Transkript

1 Air Comfort Air movement Duct & Box Fans GLEB Köksfläkt» Teknisk katalog

2 2 Köksfläkt GLEB Teknisk katalog Innehåll Beskrivning, egenskaper, produktkod... 3 Kapacitetsdata...4 Dimensioner... 5 Kopplingsschema... 6 Allmän beskrivning...7 Tillämpningar...7 Behovsstyrd ventilation...7 Tyst drift...7 Enkel åtkomlighet för service och installation...7 Luftflödesmätning...7 Konstanttrycksreglering...7 Enkel installation... 8 Utomhusinstallation... 8 Kvalitet... 8 Specifikationstext... 8 Konstruktionsbeskrivning Ljuddata beskrivning och definitioner... 1 Fläktdiagram beskrivning och definitioner Tillbehör...12 Beställningskoder...14 Tekniska data Fläktdiagram, ljud- och motordata GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/

3 Teknisk katalog Köksfläkt GLEB 3 Köksfläkt GLEB Funktioner Storlekar 25, 31, och Luftflöde upp till 2,7 m³/s tryckökning upp till 11 Pa F ( C/2 timmar) Kontinuerligt 12 C Låg ljudnivå Hög effektivitet Varvtalsreglering Strömförsörjning 1 2 V /6 Hz 3 V /6 Hz Omgivningstemperatur 2 C - +6 C Storlekar 25,31, och Material och konstruktion Fläkthöljet är konstruerat av galvaniserad stålplåt. Fläkten är utrustad med 2 inspektionsluckor, en på var sida. Utlopps- och inloppsanslutningar är standard Veloduct komponenter med gummipackningar i standard. Fläkthjul Fläkthjulet är tillverkat i svetsat stål och är målad med 6µm tjock epoxy målfärg (RAL 629 grön). Fläkthjulet är dynamiskt balanserat till ISO G 6.3 (storlek 25) och G2.5 (storlekarna 31 - ) vid maximal drift. Vibrationsnivån för hela fläkten är under 7.1 mm/s RMS. Motor Köksfläkten är försedd med standard IE2-klass 3-fasmotor, placerad utanför luftströmmen. Motorn är utrustad med en termistor som standard. Produktkod Köksfläkt Typ 1=standard 6 = F Storlek 25, 31,, Motor 3 = 3-fasmotor Motoreffekt t. ex. 55 =,55 kw, 11 = 1.1 kw Version från starten Tillbehör GLEB-a-bbb-c-ddd-e Varvtalsreglering Två olika typer av frekvensomriktare finns tillgängliga: enfas klass IP21 och trefas klass IP54. Ifall man beställer frekvensomriktaren fabriksmonterad, levereras båda typerna färdigt kopplade till motorn, monterade i fläkthöljet och testade. Luftflödesmätning, 1 nippel Flexibel stos Regnskydd Säkerhetsbrytare

4 4 Köksfläkt GLEB Teknisk katalog Kapacitetsdata GLEB 25 - med direktstart 7 GLEB-25 Totaltryck (Pa) GLEB- 1 GLEB-31 GLEB- 1 7 m 3 /h m 3 /s Luftflöde Luftflöde som funktion av total tryck vid direktstart Pa GLEB GLEB GLEB GLEB GLEB 25 - med varvtalsreglering VSD Totaltryck (Pa) GLEB-+VSD GLEB-+VSD 1 GLEB-25+VSD GLEB-31+VSD m 3 /h m 3 /s Luftflöde Luftflöde som funktion av total tryck vid drift med frekvensomriktare Pa GLEB GLEB GLEB GLEB

5 Teknisk katalog Köksfläkt GLEB 5 DimensionER Ø Utlopp B I C D Ø Inlopp H A L E W Storlek A B C D E F H I L W Ø Inlopp ØUtlopp Vikt [kg]

6 6 Köksfläkt GLEB Teknisk katalog Kopplingsschema BMS STYRCENTRAL BMS STYRCENTRAL STYRSIGNAL...1V LARM ELLER DRIFTSINDIKERING MIN/MAX START/STOPP STYRSIGNAL...1V LARM DRIFTSINDIKERING BRAND RELÄ 1 RELÄ 1 RELÄ 2 U FREKVENSOMRIKTARE 1x2V FREKVENSOMRIKTARE 3xV MIN/MAX

7 Teknisk katalog Köksfläkt GLEB 7 ALLMÄN BESKRIVNING Tillämpningar GLEB köksfläktar används som frånluftsfläktar i komfortsystem som kräver låg energiförbrukning, låg bullernivå och även vid applikationer där luften är något oljig eller lufttemperaturen stiger upp till 12 C. Två olika utföranden för olika ändamål finns tillgängliga: Brandgasutförande F (12) i enlighet med standard Standardutförande med temperatur upp till 12 C i kontinuerlig drift. Enheten kan monteras under taket eller utomhus. (Vid utomhusmontering bör speciella skyddsutrustrningar för motorn användas. Frekvensomriktaren monteras alltid inomhus). ENKEL åtkomlighet för service och rengöring Fläkten bör rengöras regelbundet för att upprätthålla en perfekt drift med fläkten. Höljet är försett med två inspektionsluckor, som möjliggör enkel åtkomst både till fläkthjulet och in till höljet för rengöring. Själva motorn är placerad utanför höljet. Behovsstyrd ventilation Behovet av ventilation varierar i regel kraftigt över dygnet och årstiden samtidigt som nya ErP Regulationer kräver förminskad energiförbrukning. GLEB köksfläkten är utrustad med ett högeffektivt Centriflow Plus fläkthjul och motorvarvtalet kan regleras med en frekvensomriktare (för fallet med brandgasutförande) för att optimera energiförbrukningen. Tyst DRIFT GLEB köksfläktarna är oftast placerade nära människor och därför är låga ljudvärden viktiga. Fläkthjulet i sig självt är tyst och det behovsstyrda varvtalet tillåter alltid de lägsta ljudnivåerna. Fläkthöljet är isolerat mot ljud och kondensation. Fläkten är utrustad med installationsbalkar och vibrationsdämpare i standard. Luftflödesmätning GLEB-köksfläkt kan utrustas med en luftflödesmätare som hjälper till med att ställa en optimal hastighet. KonstanttryckSreglering När ett system med konstanttrycksreglering krävs, finns en tryckregulator tillgänglig som tillbehör för denna fläkt.

8 8 Köksfläkt GLEB Teknisk katalog Allmän beskrivning, forts. Enkel installation Både inlopps- och utloppsanslutningar är utrustade med standard Veloduct komponenter. Boxfläkten har också standard monteringsbarer inpassade med vibrationsdämparna. Flexibla stosar för både inlopp och utlopp rekommenderas. Ståskenan kan förflyttas och installeras till en annan sida om fläkten ifall man önskar byta utloppsriktningen. Denna aktion kräver också att hyllan för frekvensomriktaren förflyttas och installeras i ett vertikalt läge. Utomhusmontering Om fläkten monteras utomhus, bör följande instruktioner följas: Frekvensomriktaren bör monteras på insidan av fläkthöljet Frekvensomriktarens kablage bör vara isolerat Höljet bör vara väl fäst på sin plats Kvalitet GLEB Köksfläkt uppfyller toleransklass 1 DIN Företaget uppfyller kvalitetscertifikat ISO91 och miljöcertifikat ISO11. Specifikationstext Högeffektiv köksfläkt Fläkthjul med optimerad bladprofil Roterande diffusör Isolerat hölje för tystare gång och skydd mot kondensation Utrustad med standard IE2 motor och kan styras med frekvensomriktare GLEB-köksfläkt i brandgasutförande är testad och uppfyller ISO standarder, klass F(12)

9 Teknisk katalog Köksfläkt GLEB 9 Konstruktionsbeskrivning Motor 2. Flexibel inloppsstos 3. Montageskena 4. Fläkthjul 5. Vibrationsdämpare 6. Lyftögla 7. Inloppskona 8. Flexibel utloppsstos 9. Renslucka 1. Frontplåt 11. Bakplåt 12. Frekvensomriktare (valfri) 13. Monteringshylla för frekvensomriktare (används tillsammans med frekvensomriktare)

10 1 Köksfläkt GLEB Teknisk katalog Ljuddata - beskrivning och definitioner Den totala A-vägda ljudeffektnivån L wa till utloppskanalen, kan avläsas ur fläktdiagrammet. Korrektionsfaktorerna per oktavband kan avläsas i ljuddatatabellen. Ljudeffektnivån per oktavband till utloppskanalen, inloppskanalen eller omgivningen (utan A-vägning) kan fås genom nedanstående formel, där Koct avläses från rätt ljudväg: L Woct = L wa + K oct Den totala ljudtrycksnivån i förhållande till omgivningen på olika avstånd kan erhållas med hjälp av följande formel: L pa = L WA + K c ΔL Avstånd L (m) Dämpning ΔL (db) Exempel: GLEB fläkt med,2 m 3 /s vid Pa. Från fläktkurvan avläses värdet cirka 72,5 db(a) för L wa vid ut loppet. Ljuddata vid fläktinloppet kan beräknas enligt nedan: Korrektion K oct (db) Oktavband centerfrekvens (Hz) L wa 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 K oct L woct 82,5,5 72,5 67,5 61,5 59,5 53,5 52,5 Ljudtrycksnivån vid 3 meter beräknas enligt följande: L WA 72,5 K c 17 DL 17 L pa = 38,5 db(a)

11 Teknisk katalog Köksfläkt GLEB 11 Fläktdiagram - beskrivning och definitioner GLEB-1/ qv Luftflöde m 3 /s, m 3 /h 2. D pt Totaltryck Pa 3. η Total verkningsgrad (fläkthjul motor, varvtalsregulator) % 4. L wa A-vägd total ljudnivå till utloppskanalen db(a) 5. SFP Specific Fan Power Specifik Fläkteffekt J/m 3 L woct K oct DL Kc Ljudeffektnivå per oktavband db (utan A-vägning) Korrektionsfaktor vid uppdelning till olika oktavband Distansdämpning (givna värden) (gäller vid idealfall i en halvklotsformad ljudutbredning) Korrektion för beräkning av den totala ljudnivån till omgivningen db db db db Fläktkod Korrektion K oct (db) GLEB-1/ Oktavband centerfrekvens (Hz) K c (db) Ljudväg Varvtal r/min 63 Hz 125 Hz 2 Hz Hz 1 Hz Hz Hz Hz Utloppskanal Utloppskanal Inloppskanal Inloppskanal Omgivning Omgivning

12 12 Köksfläkt GLEB Teknisk katalog Tillbehör Säkerhetsbrytare SAFE Regnskydd GLLZ-77-1-ccc-1- (ccc = fläktstorlek, t. ex. 25) Säkerhetsbrytaren är testad till IEC Den finns både i standardutförande och i ATEX utförande och kan antingen levereras fabriksmonterad eller lös. Fläktkod Motorbeteckning Säkerhetsbrytare GLEB APAL SAFE-1-- GLEB APAL SAFE-1-- GLEB APAL SAFE-1-- GLEB APAL SAFE-1-- GLEB APAL SAFE-1-- GLEB APAL SAFE-1-- GLEB APAL SAFE-1-- GLEB APAL SAFE-1-- Frekvensomriktare STYR-aa-1c-d-1 Motorerna är 3-fasmotorer och är lämpliga för drift med frekvensomriktare. Lämpliga frekvensomriktare och koder för dem hittas i motortabellen nedan. Om frekvensomriktaren är enfasmatad, måste motorn vara D-kopplad (3 x 2 V). I fall frekvensomriktaren är trefasmatad, bör motorn vara Y-kopplad (3 x V). Då frekvensomriktaren beställs tillsammans med ett regnskydd, levereras frekvensomriktaren alltid löst eftersom den inte kan monteras utomhus. Kan beställas som tillbehör och monteras färdigt i fläkten. Om regnskydd och frekvensomriktare beställs måste frekvensomriktaren levereras löst eftersom frekvensomriktaren inte kan monteras utomhus. Tryckregulator STYZ Frekvensomriktaren FO reglerar fläktvarvtalet via tryckregulatorn PT + PC så att konstant undertryck uppnås i kanalsystemet. Tryckregulatorn garanterar en hög precision jämfört med tryckbrytaren. PT+PC f2 FC f1 STYR-aa-b-1c-d-1 aa b 1c d Storlek, se motortabell 1 = 1-fasmatning, 1x2 V 3 = 3-fasmatning, 3x V c1 = FC51 IP21 c2 = FC11 IP54 = levereras lös EF = frånluftsköksfläkt FC = frekvensomriktare PT+PC = tryckregulator EF 2 = fabriksmonterad e 1 = version

13 Teknisk katalog Köksfläkt GLEB 13 Tillbehör Luftflödesmätning GLLZ-9-bbb-1- (bbb = fläktstorlek, t. ex. 25) Flexibel stos Luftflödessensorn används för att mäta luftflödet från fläkten. Metoden baserar sig på tryckdifferensen. Trycket mäts i en specifik punkt vid inloppskonan och referenstrycket mäts uppströms på inloppskonan. Luftflödet beräknas med följande formel: Q v = Δp m k Q v = luftflöde (m3/s) k = faktor för given fläktstorlek (k-faktor) Δp m = uppmätt tryckdifferens (Pa) Flexibel stos, inlopp, standard Flexibel stos, inlopp, F Flexibel stos, utlopp, standard Flexibel stos, utlopp, F GLLZ-11-1-ccc-1- GLLZ-12-1-ccc-1- GLLZ-21-1-ccc-1- GLLZ-22-1-ccc-1- Δp m där; ccc= fläktstorlek, t. ex. 25 k-faktortabell Fläktkod k GLEB ,39 GLEB , GLEB ,18 GLEB ,87 GLEB ,39 GLEB , GLEB ,18 GLEB ,87

14 14 Köksfläkt GLEB Teknisk katalog Beställningskod Köksfläkt (boxfläkt) GLEB-a-bbb-c-ddd-e Tillbehör Typ (a) 1 = standard 6 = F Luftflödesmätning, 1 nippel Flexibel stos, inlopp, standard GLLZ-9-1-ccc-1- GLLZ-11-1-ccc-1- Storlek (bbb) 25, 31,, Motor (c) 3 = 3-fasmotor Motoreffekt (ddd) t. ex. 55 =,55 kw, 11 = 1.1 kw Version (e) från starten Flexibel stos, inlopp, F Flexibel stos, utlopp, standard Flexibel stos, utlopp, F Regnskydd ccc = fläktstorlek Säkerhetsbrytare GLLZ-12-1-ccc-1- GLLZ-21-1-ccc-1- GLLZ-22-1-ccc-1- GLLZ-77-1-ccc-1- SAFE-a-b- a = 1 1-hastighet, 3-fasmotor b = levereras lös Tryckregulator STYZ Frekvensomriktare STYR-aa-b-cc-d-e aa = Storlek, se motortabell b = 1 = 1-fasmatning, 1 x 2 V b = 3 = 3-fasmatning, 3 x V cc = Boxfläkt 11 = FC51 IP21 (1-fas) 12 = FC11 IP54 (3-fas) d = = levereras lös d = 2 = fabriksmonterad e = 1 = version

15 Teknisk katalog Köksfläkt GLEB 15 Tekniska data GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ % 53% 53% SFP SFP 1 SFP 1 SFP 1 SFP SFP SFP SFP SFP SFP 6 65 SFP SFP 1,2,4,6 7,2,4,6,4,6 v (m3 /s) q v (m 3 /s),2 q,4,6 v (m 3 /s),2,4,6,2,4,6,4,6,2 q v (m 3 /s),4,6,2,4,6 v 1 (m3 /s) q q v (m 3 v (m 3 /h) /s),2 q v (m 3 /s),4,6 q v (m 3 /h) /s) /s) q v (m 3 /s) 1 m 3 /h m 3 /h 1 Med direktstart GLEB-1/ GLEB-1/ /min!"# 28 r/min!"# 35 /min!"# r/min 29 r/min 28 r/min!"# 28 r/min 28!"# r/min!"# 53% GLEB-1/ GLEB-1/ med varvtalsreglering Ljuddata Fläktkod Korrektion K oct (db) GLEB 1/ Oktavband centerfrekvens (Hz) K c (db) Ljudväg Varvtal r/min 63 Hz 125 Hz 2 Hz Hz 1 Hz Hz Hz Hz Utloppskanal Utloppskanal Inloppskanal Inloppskanal Omgivning Omgivning Motordata Fläktkod Motorkod Motor IEC varvtal r/min Motoreffekt [kw] Spänning [V] Ström frekvens (Hz) GLEB APAL ,37 3x2/3x 1,68/,97 51,8 55 GLEB APAL ,37 3x2/3x 1,68/,97 51,8 55 Vikt [kg] Fläktkod Motorkod Frekvensomriktare 1x2 V strömmatning Frekvensomriktare 3x V strömmatning Säkerhetsbrytare GLEB APAL STYR d-1 6,1 STYR d-1 2,1 SAFE-1-- GLEB APAL STYR d-1 6,1 STYR d-1 2,1 SAFE-1--

16 16 Köksfläkt GLEB Teknisk katalog GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ Med GLEB-1/ direktstart med varvtalsreglering 3 r/min!"# 28 r/min!"# 3 22 r/min!"# r/min!"# 1485 r/min 22 53% r/min 1485 r/min 22 r/min 53% 2 SFP 1 44% 53% 2 44% SFP 1 53% SFP 1 SFP 1 65 SFP SFP SFP SFP 1 db(a) 148 db(a) 1 6 db(a) 6 db(a) SFP SFP 65 SFP 8 SFP 8,2,4,6 (m 3,2,4,6 /s),4,6,2,4,6 q v (m 3 /s) q,2 q v (m 3,4,6 v (m 3 /s),2,4,6 /s),2,4,6,8 1,2,4 q v (m 3 /s),6 (m 1 3 /s),4,6 q v (m 3 /h) /s) q v (m 3 /s) q v (m,2 3 /h),4,6,8 1 v (m 3 /h) /s) q v (m 3 /s) 1 1 v (m 3 1 /h) 1 Tekniska data GLEB-1/ Ljuddata Fläktkod Korrektion K oct (db) GLEB 1/ Oktavband centerfrekvens (Hz) K c (db) Ljudväg Varvtal r/min 63 Hz 125 Hz 2 Hz Hz 1 Hz Hz Hz Hz Utloppskanal Utloppskanal Inloppskanal Inloppskanal Omgivning Omgivning Motordata Fläktkod Motorkod Motor IEC varvtal r/min Motoreffekt [kw] Spänning [V] Ström frekvens (Hz) GLEB APAL ,55 3x2/3x 2,74/1,58 78,6 GLEB APAL ,55 3x2/3x 2,74/1,58 78,6 Vikt [kg] Fläktkod Motorkod Frekvensomriktare 1x2 V strömmatning Frekvensomriktare 3x V strömmatning Säkerhetsbrytare GLEB APAL STYR d-1 11,6 STYR d-1 2,1 SAFE-1-- GLEB APAL STYR d-1 11,6 STYR d-1 2,1 SAFE-1--

17 t Teknisk katalog Köksfläkt GLEB 17 Tekniska data GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ Med direktstart r/min!"# r/min!"# 34 r/min!"# r/min 28 r/min!"# 22 r/min 33 53% r/min 1485 r/min 55% 53% 55% 56% SFP % 1 SFP 1 SFP 148 SFP SFP 1 8 db(a) 148 SFP 1 8 db(a) 8 db(a) db(a) 1 8 db(a) db(a) SFP SFP SFP SFP 85,2,4,6 SFP,2,4,6,8 1 1,2 (m 3,2,4,6 /s),4,6 q v (m 3 /s) q,2 q v (m 3 /s) q v (m 3,4,6 SFP v (m 3 /s),2 /s),2,4,6,8 1 1,2 1,4 1,6,4,2,4,6,6,8 1 1,2 (m 3 /s),4,6 q q v (m 3 /h) v (m 3 /h) /s) q v (m 3 /h) /s) 3,2,4,6 1,8 1 1,2 1,4 1,6 q v (m 3 /s) /s) /h) 1 GLEB-1/ GLEB-1/ med varvtalsreglering GLEB-1/ GLEB-1/ Ljuddata Fläktkod Korrektion K oct (db) GLEB-1/ Oktavband centerfrekvens (Hz) K c (db) Ljudväg Varvtal r/min 63 Hz 125 Hz 2 Hz Hz 1 Hz Hz Hz Hz Utloppskanal Utloppskanal Inloppskanal Inloppskanal Omgivning Omgivning Motordata Fläktkod Motorkod Motor IEC varvtal r/min Motoreffekt [kw] Spänning [V] Ström frekvens (Hz) GLEB APAL ,1 3x2/3x 4,/2,6 7,1 12 GLEB APAL ,1 3x2/3x 4,/2,6 7,1 12 Vikt [kg] Fläktkod Motorkod Frekvensomriktare 1x2 V strömmatning Frekvensomriktare 3x V strömmatning Säkerhetsbrytare GLEB APAL STYR d-1 18,7 STYR d-1 3,5 SAFE-1-- GLEB APAL STYR d-1 18,7 STYR d-1 3,5 SAFE-1--

18 18 Köksfläkt GLEB Teknisk katalog Tekniska data GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ GLEB-1/ Med direktstart GLEB-1/ GLEB-1/ med varvtalsreglering GLEB-1/ GLEB-1/ r/min 55 /min!"# 28 r/min!"# r/min 147 r/min 55 61% /min!"# 28 r/min!"# 53% r/min 61% 6% 53% SFP 1 6% 55 1 SFP SFP SFP 1 SFP 1 8 db(a) SFP db(a) 1 8 db(a) SFP db(a) 7 SFP SFP SFP 85 SFP,4,8 1,2 1,6 2,2,4,6 q v (m 3,2,4,6 /s),4,6 85 q v (m 3 /s),4,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2,2,4,6 SFP q v (m 3 /s),4,8 1,2 1,6 2 q v (m 3 2,4,2,4,6 /s) q v (m q v (m 3 /h) ) 1 3 /s),4,6,4,8 v (m 3 /h) /s) 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 q 1 v (m 3 /h) /s) q v (m 3 /s) ) Ljuddata Fläktkod Korrektion K oct (db) GLEB-1/ Oktavband centerfrekvens (Hz) K c (db) Ljudväg Varvtal r/min 63 Hz 125 Hz 2 Hz Hz 1 Hz Hz Hz Hz Utloppskanal Utloppskanal Utloppskanal Inloppskanal Inloppskanal Inloppskanal Omgivning Omgivning Omgivning Motordata Fläktkod Motorkod Motor IEC varvtal r/min Motoreffekt [kw] Spänning [V] Ström frekvens (Hz) GLEB APAL ,2 3x2/3x 8,16/4,71 61,7 142 GLEB APAL ,2 3x2/3x 8,16/4,71 61,7 142 Vikt [kg] Fläktkod Motorkod Frekvensomriktare 1x2 V strömmatning Frekvensomriktare 3x V strömmatning Säkerhetsbrytare GLEB APAL STYR d-1 26,4 STYR d-1 4,7 SAFE-1-- GLEB APAL STYR d-1 26,4 STYR d-1 4,7 SAFE-1--

19 Teknisk katalog Köksfläkt GLEB 19 Anteckningar.

20 FWG-GLEB Teknisk katalog-se SE Copyright 215 Fläkt Woods Group We bring better air to life GLEB 9522SE Med mer än hundra års historik av innovation och utveckling är Fläkt Woods en global marknadsledare inom ventilationslösningar. och produkter. Vi är specialiserade på design och tillverkning av produkter och lösningar inom fläktar, luftbehandling, kanalsystem, flödeskontrol och luftdon/kylbafflar med fokus på inomhuskomfort och brandsäkerhet. Med närvaro i 65 länder och 15 säljkontor över hela Sverige så är vi i en unik position att vara en lokal leverantör och internationell partner i våra kunders projekt. Våra välkända varumäken, som SEMCO, eq, eq Prime, JM Aerofoil, Econet, Veloduct, Optivent, Optimix, Econovent och CleanVent är uppskattade av kunder över hela världen för sin energieffektivitet och höga kvalitet.» Besök för mer information eller kontakta ditt närmaste försäljningskontor. Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Falun Uppsala Västerås Stockholm Norr Stockholm Syd Karlstad Örebro Norrköping Jönköping Växjö Kalmar Göteborg Halmstad Malmö 36-19

JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data

JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data Air Comfort Air Treatment Housing ventilation JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data 2 Frånluftsfläkt JBFG Tekniska data Frånluftsfläkt JBFG För en- och tvåplanshus med en area upp till 250 m 2. Takfläkt typ

Läs mer

RDKG. » Tekniska Data. Air Comfort. Housing ventilation

RDKG. » Tekniska Data. Air Comfort. Housing ventilation Air Comfort Air Treatment Housing ventilation RDKG Värmeåtervinningsaggregat» Tekniska Data 2 Värmeåtervinningsaggregat RDKG Tekniska data Värmeåtervinningsaggregat RDKG Värmeåtervinningsaggregat RDKG

Läs mer

JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data

JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data Air Comfort Air Treatment Housing ventilation JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data 2 Frånluftsfläkt JBFG Tekniska data Frånluftsfläkt JBFG För en- och tvåplanshus med en area upp till 250 m 2. Takfläkt typ

Läs mer

ACJB Luftvärmeaggregat» Tekniska Data

ACJB Luftvärmeaggregat» Tekniska Data Air Comfort Air Treatment Housing ventilation ACJB Luftvärmeaggregat» Tekniska Data 2 Luftvärmeaggregat ACJB Tekniska data Luftvärmeaggregat ACJB Luftvärmeaggregat ACJB är ett ersättningsaggregat till

Läs mer

ROOFMASTER Plus EC Takfläkt STEC med hög verkningsgrad

ROOFMASTER Plus EC Takfläkt STEC med hög verkningsgrad ROOFMASTER Plus EC Takfläkt STEC med hög verkningsgrad ROOFMASTER Plus EC Teknisk specifikation Roofmaster Plus EC takfläktserie består av fyra storlekar och täcker luftflöden upp till. m /s och tryckökning

Läs mer

JBDD FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data

JBDD FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data Air Comfort Air Treatment Housing ventilation JBDD FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data 2 Frånluftsfläkt JBDD Tekniska data Frånluftsfläkt JBDD För en- och tvåplanshus med en area upp till 170 m 2. Frånluftsfläkt

Läs mer

ROOFMASTER STEF-ATEX TAKFLÄKT

ROOFMASTER STEF-ATEX TAKFLÄKT Air Comfort Air movement Roof fans ROOFMASTER STEF-ATEX TAKFLÄKT» TeKNISK KATALOG Innehåll ROOFMASTER STEF-ATEX...3 Kapacitetsdata - översiktsdiagram...4 Kapacitetsdata - luftflöde som funktion av statiskt

Läs mer

CPT. » montering, drift och skötsel, injustering, reservdelar. Air Comfort. Housing ventilation

CPT. » montering, drift och skötsel, injustering, reservdelar. Air Comfort. Housing ventilation Air Comfort Air Treatment Housing ventilation CPT Spiskåpa» montering, drift och skötsel, injustering, reservdelar Spiskåpa CPT Teknisk anvisning Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Drift - membranpanelens

Läs mer

Radialfläkt Centrimaster GT-1 Enkelsugande direktdrivna radialfläktar Tekniska data 2004

Radialfläkt Centrimaster GT-1 Enkelsugande direktdrivna radialfläktar Tekniska data 2004 Radialfläkt Centrimaster GT-1 KATALOG 7 2004 sid 131 Radialfläkt Centrimaster GT-1 Enkelsugande direktdrivna radialfläktar Tekniska data 2004 Fläkt Woods FIFLO 4469 SE 04.07 1 Rätt till ändringar förbehålls

Läs mer

ROOFMASTER STEC. » Teknisk katalog. Air Comfort. Air movement. Roof fans

ROOFMASTER STEC. » Teknisk katalog. Air Comfort. Air movement. Roof fans Air Comfort Air movement Roof fans ROOFMASTER STEC takfläktar» Teknisk katalog Contents ROOFMASTER STEC Generellt...3 Kapacitetsdata - översiktsdiagram...4 Kapacitetsdata - luftflöde som funktion av statiskt

Läs mer

eco TOP » LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER Spara energi, kostnader och miljö med Fläkt Woods Optimering av energiförbrukning är en viktig aspekt av ventilation,

Läs mer

Centrimaster GTHB-1 Demonterbara enkelsugande direktdrivna radialfläkt Tekniska data

Centrimaster GTHB-1 Demonterbara enkelsugande direktdrivna radialfläkt Tekniska data Centrimaster GTHB-1 Demonterbara enkelsugande direktdrivna radialfläkt Tekniska data Innehåll Innehållsförteckning..............................3 Demonterbara enkelsugande direktdrivna radialfläktar Utförande.....................................4

Läs mer

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV DTV Takfläkt, vertikal avluft Hämta alla produktdata om DTV takfläkt Kapacitet överblick DTV Kapacitet l/s Min Max. DTV160-4-1 16 88 DTV200-4-1 33 189 DTV250-4-1EC

Läs mer

SAFEVENT. ModulbASErAT IMkANAlSySTEM» Tekniska data och beställningskoder. fire safety. Air movement. Safevent

SAFEVENT. ModulbASErAT IMkANAlSySTEM» Tekniska data och beställningskoder. fire safety. Air movement. Safevent fire safety Air movement Safevent SAFEVENT ModulbASErAT IMkANAlSySTEM» och beställningskoder 2 SAFEVENT ROSTFRITT MODULBASERAT IMKANALSYSTEM kanalsystem är konstruerat för att vara enkelt att arbeta med.

Läs mer

ROOFMASTER STEF. » Teknisk katalog. Air Comfort. Air movement. Roof fans

ROOFMASTER STEF. » Teknisk katalog. Air Comfort. Air movement. Roof fans Air Comfort Air movement Roof fans ROOFMASTER STEF takfläktar» Teknisk katalog Innehåll ROOFMASTER STEF...3 Kapacitetsdata - översiktsdiagram...4 Kapacitetsdata - luftflöde som funktion av statiskt tryck...

Läs mer

eq Hygien Air Magic by Fläkt Woods PLUS

eq Hygien Air Magic by Fläkt Woods PLUS eq Hygien Air Magic by Fläkt Woods PLUS När kravet på hygien är extra viktigt I vissa situationer krävs ett hygieniskt inneklimat, garanterat fritt från bakterier för att verksamheten ska fungera. Fläkt

Läs mer

LYRA » ENERGIEFFEKTIV KYLKASSETT AIR COMFORT AIR DIFFUSION

LYRA » ENERGIEFFEKTIV KYLKASSETT AIR COMFORT AIR DIFFUSION AIR COMFORT AIR DIFFUSION LYRA» ENERGIEFFEKTIV KYLKASSETT SPARA ENERGI, KOSTNADER OCH MILJÖ MED FLÄKT WOODS Optimering av energiförbrukning är en viktig aspekt av ventilation, och ett område där Fläkt

Läs mer

Kylbaffel IQ Star STELLA

Kylbaffel IQ Star STELLA Kylbaffel IQ Star STELLA Funktioner Sprinkler Högtalare FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Energy Control Värme Kylbaffel IQ Star STELLA är en multiservicekylbaffel för ventilation, kyla och

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket medför en noggrann

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat Värmeåtervinningsaggregat Värmeåtervinningsaggregat är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket

Läs mer

AIR COMFORT AIR TREATMENT ATEX

AIR COMFORT AIR TREATMENT ATEX AIR COMFORT AIR TREATMENT ATEX Spara energi, kostnader och miljö med Fläkt Woods Optimering av energiförbrukning är en viktig aspekt av ventilation, och ett område där Fläkt Woods har erkänt renommé. Vi

Läs mer

LPKBI, RKBI, IRE IFK, IFA, CAU

LPKBI, RKBI, IRE IFK, IFA, CAU www.ostberg.com LPKBI, RKBI, IRE IFK, IFA, CAU Isolerade kanalfläktar Innehåll ISOLERADE KANALFLÄKTAR FRÅN ÖSTBERG.......3 LPKBI, LÅGPROFIL KANALFLÄKT.4 LPKBI 125 B/B-R............5 LPKBI 160 K/K-R............5

Läs mer

Luftvärmare ATD(A,G) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare

Luftvärmare ATD(A,G) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Innehållsförteckning Beskrivning, säkerhetsföreskrifter och varningar... 3 Installation................................... 4 Installationsalternativ......................

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Regler- och mätspjäll IRIS

Regler- och mätspjäll IRIS Regler- och mätspjäll IRIS IRIS är den ideala lösningen för exakt och snabb luftflödesmätning och reglering. IRIS består av reglerskivor, justeringsmutter eller handtag (storlek 80), och justeringsskala

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, För köldbärartemperatur 7/17 C, För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw Skystar ECM

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE Bruksanvisning i orginal Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE - 0906 - Innehållsförteckning DeLaval propellerfläkt PFE... 3 Allmän beskrivning... 3 Ventilationsfläktar för alla behov... 3 Aerodynamiskt

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

ILOX 199. Värmeåtervinningsaggregat.» Tekniska data

ILOX 199. Värmeåtervinningsaggregat.» Tekniska data Air Comfort Air Treatment ILOX 129 ILOX 199 Värmeåtervinningsaggregat» Tekniska data 2 Värmeåtervinningsagggregat ILOX 199 Tekniska data Värmeåtervinningsaggregat ILOX 199 Värmeåtervinningsaggregat ILOX

Läs mer

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Med globalt erkända OMEGA-PROFILEN Kapacitet 0,5 till 74 m³/min övertryck upp till 1 000 mbar, vakuum ner till 500 mbar COMPACT-blåsmaskiner Ett vägvisande

Läs mer

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Badrumsfläktar Kanalfläktar Värmeflyttare FOR EN SUND INNEMILJÖ Moderna och effektiva badrumsfläktar Flexit badrumsfläktar avlägsnar fukt

Läs mer

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet:

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet: ECO-TAKFLÄKT En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor Garanterad VILPE -kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska delar VILPE

Läs mer

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGFREKVENSSPINDLAR Fakta om spindlar och omformare SPV Spintecs spindlar är utvecklade för användare med höga krav på noggrannhet och driftsäkerhet. Spindlarna

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAA

Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA är försett med värmeåtervinning. Det är främst avsett för energisnål till- och frånluftsventilation av villor, daghem, kiosker mm. RDAA är huvudkomponent

Läs mer

DCP 100. Luftkylda kondensorer CERTIFY-ALL DX COOLERS

DCP 100. Luftkylda kondensorer CERTIFY-ALL DX COOLERS Luftkylda kondensorer CERTIFY-ALL DX COOLERS PRESENTATION Kondensorn är konstruerad för utomhusplacering och avsedd för köldmedier, som ej är aggressiva mot koppar. finns i 15 storlekar med följande varvtal;

Läs mer

CENTRIFLOW 3D kammarfläkt med EC-MOTOR >> Teknisk katalog

CENTRIFLOW 3D kammarfläkt med EC-MOTOR >> Teknisk katalog CENTRIFLOW 3D kammarfläkt med EC-MOTOR >> Teknisk katalog air comfort CentriFlow 3D 2 GMEC CentriFlow 3D - Teknisk katalog Innehåll Allmän beskrivning och översiktsdiagram Beskrivning... 3 Överiktsdiagram...

Läs mer

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar BD 100-3000 100-3000 l/s Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet så att du som kund får ut maximalt av kärnverksamheten.

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

WEGA II/NOVA II med Pi

WEGA II/NOVA II med Pi INOMHUSKOMFORT KYLBAFFLAR OCH DON WEGA II/NOVA II med Pi» KYLBAFFLAR MED TRYCKOBEROENDE DCV-FUNKTION UTMÄRKT KOMFORT OCH ENKEL INSTALLATION Spara energi, pengar och miljö med Fläkt Woods Energioptimering

Läs mer

Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel

Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel Allmänt Denna instruktion är avsedd för användning av professionell drifts- och underhållspersonal. Installation, igångkörning och drift av fläktarna

Läs mer

Kylbaffel iq Star ASTRA

Kylbaffel iq Star ASTRA Kylbaffel iq Star ASTRA Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Sprinkler Boost-funktion Kylbaffel iq Star ASTRA är ett integrerat system för ventilation, kyla och

Läs mer

Virvelluftspridare SDZ

Virvelluftspridare SDZ Virvelluftspridare SDZ Virvelluftspridare SDZ är avsedd för publika byggnader med stor volym, till exempel saluhallar, varuhus, offentliga arenor osv. Spridarens funktion kan anpassas till både sommar-

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

Radialfläkt FML (B, P, R) -1, -3 Storlek för tryck upp till cirka 2500 Pa.

Radialfläkt FML (B, P, R) -1, -3 Storlek för tryck upp till cirka 2500 Pa. Radialfläkt FML (B, P, R) -1, -3 Storlek 0-080 för tryck upp till cirka 00 Pa. Användningsområde Radialfläkt FML är en industri- och ventilationsfläkt som arbetar med en hög verkningsgrad. FML-serien levereras

Läs mer

SUPRA SUPRA 2014-05-13. Luftspridare för integrering i undertak

SUPRA SUPRA 2014-05-13. Luftspridare för integrering i undertak 1 Luftspridare för integrering i undertak InventiAir s takdon är ett smart och snyggt tilluftsdon för montering i undertaksplattor 600x600 mm. Denna luftspridare är utformad för att passa alla typer av

Läs mer

Frisk luft från RFTX, RKX. Explosionsskyddade fläktar med ATEX-certifiering. www.ostberg.com

Frisk luft från RFTX, RKX. Explosionsskyddade fläktar med ATEX-certifiering. www.ostberg.com Frisk luft från RFTX, RKX Explosionsskyddade fläktar med ATEX-certifiering www.ostberg.com Innehåll ATEX-CERTIFIERADE FLÄKTAR..........................3 RFTX 140 A.......................4 RFTX 140 C.......................4

Läs mer

Tilluftsdon KTI. Produktfakta. Snabbval. VVS AMA-kod. Produktkod exempel

Tilluftsdon KTI. Produktfakta. Snabbval. VVS AMA-kod. Produktkod exempel Tilluftsdon KTI Tilluftsdon KTI passar såväl i kontorsmiljö som i bostäder och har ett brett luftflödesområde mellan 5-100 l/s. Donet är snabbt och enkelt att installera i kanal utan att använda någon

Läs mer

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval Blandningsbox för tvåkanalssystem Allmänt Blandningsbox för blandning av varm och kall luft i tvåkanalssystem. Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Kan levereras med elektriskt

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR MEGA Power MP10 MP70 Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR INDUSTRIUTFÖRANDE KOMPAKT KRAFTIG KONSTRUKTION LÄTT ATT INSTALLERA ENKEL

Läs mer

Kylkassett Flexicool IQCA

Kylkassett Flexicool IQCA Kylkassett Flexicool IQCA Funktioner Coanda safety Control FPC Komfortreglage Styr- och Regler Flexicool kylkassett IQCA är ett integrerat system för ventilation och kyla som löser de flesta klimatbehov.

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Varför välja Daikin VRV IV S-serierna? Du kan installera extremt effektiva och tillförlitliga

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Innehåll Drift och underhåll...3 Montering...4 Speciala instruktioner som behövs vid genombrott av byggnadsdel i brandteknisk klass EI - isolering...6

Läs mer

lindab takdon Lindab Versio RS14,anpassat till undertakstyp Markant. Rätt till ändringar förbehålles

lindab takdon Lindab Versio RS14,anpassat till undertakstyp Markant. Rätt till ändringar förbehålles Lindab RS,anpassat till undertakstyp Markant. Rätt till ändringar förbehålles Lindab en serie av undertaksanpassade don Don för omblandande system Don Namn Funktioner Sida PS PS RS RS RS NS GS NS-H. NS-R.

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,8 135 kw

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,8 135 kw G ULLBERG & J ANSSON Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler 6,8 135 kw Å R K O M P R E S S O R G A R A N T - 5 I Datablad vertikala poolvärmepumpar för utomhuspooler (6,8-26 kw) Storsäljare på

Läs mer

DFB - Konspridare DFB. Konspridare

DFB - Konspridare DFB. Konspridare DFB Konspridare Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft Installeras i undertaket, utförande i aluminium Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning Alla tillgängliga storlekar

Läs mer

Brandgasfläkt EKO-BVZAXN för garageventilation

Brandgasfläkt EKO-BVZAXN för garageventilation Brandgasfläktar 15 storlekar Fläkthölje diam 0 mm EKO-BVZAXN 12/56 Luftflöde max.000 m 3 /h tryckökning max 4. Pa EKO-BVZAXN 9/56 EKO-BVZAXN Luftflöde max.000 m 3 /h tryckökning max 3.0 Pa Teknisk beskrivning

Läs mer

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS en ny serie teknologiskt avancerade kompressorer är resultatet av en utförlig forsknings- och utvecklingsprocess. Resultatet är en extremt tyst och

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin Tekniskt datablad 1 Albany RapidRoll 3000-serien Albany RapidRoll 3000-serien kännetecknas av en

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT eq

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT eq AIR COMFORT LUFTBEHANDLING LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT eq» MED REGASORP ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE eq MED REGASORP ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MINSKAR KOSTNADERNA MED UPP TILL 50 % I kylbaffelsystem måste fuktigheten

Läs mer

Centriflow Plus Plug Fan Technical data Freilaufender Radialventilator Technische Daten Kammarfläkt Tekniska data

Centriflow Plus Plug Fan Technical data Freilaufender Radialventilator Technische Daten Kammarfläkt Tekniska data Plug Fan Technical data Freilaufender Radialventilator Technische Daten Kammarfläkt Tekniska data Fläkt Woods Oy 5016 SE 05.11 2 Rätt till ändringar förbihålls Innehåll Innehåll............................................3

Läs mer

AMP 1200. Inneklimat i världsklass. info@airmaster.se www.airmaster.se. Krantz, tel. +46 706 536 536 www.airmaster.se. Jens info@airmaster.

AMP 1200. Inneklimat i världsklass. info@airmaster.se www.airmaster.se. Krantz, tel. +46 706 536 536 www.airmaster.se. Jens info@airmaster. AMP 1200 Inneklimat i världsklass Box 74 Box 74 Box Tel. 74 040-40 77 65 S - 518 21 Sandared S - 518 S - 21 518 Sandared 21 Sandared Jens Sverige Sverige Sverige Håkan Vår senaste innovation inom decentral

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT

Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT 1 Styr motorn med REN SINUS! Med frekvensomriktaren NFO Sinus kan du varvtalsreglera motorer till maskiner, fläktar och pumpar m m och därmed

Läs mer

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Resultatet är en extremt tyst och användarvänlig kompressor med reducerad elförbrukning och återvinningsbara komponenter. = Energibesparingar och lägre CO2 utsläpp

Läs mer

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier Excenterskruvpumpar För effektiv pumpning av viskösa medier Effektiv pumpning av viskösa vätskor Oavsett om du behöver pumpa vätskor med hög andel fast material, eller dosera vätskor, neutrala till aggressiva,

Läs mer

Energieffektiv ventilation!

Energieffektiv ventilation! IRB EC Isolerad cirkulär kanalfläkt med lågenergimotor Energieffektiv ventilation! www.ostberg.com Innehåll IRB EC............................3 IRB 125 EC.......................4 IRB 160 EC.......................4

Läs mer

Ytterväggsgaller RIS. Ytterväggsgaller med robust design för intag och avluft RIS RISJ RISD

Ytterväggsgaller RIS. Ytterväggsgaller med robust design för intag och avluft RIS RISJ RISD Ytterväggsgaller RIS Ytterväggsgaller med robust design för intag och avluft RIS RISJ RISD 29.01.2013 Konstruktion, mått, material och ytbehandling Konstruktion RIS ytterväggsgaller består av galler, monteringsram

Läs mer

Atlas Copco Lösningar för kvalitetsluft. SD-membrantorkar

Atlas Copco Lösningar för kvalitetsluft. SD-membrantorkar Atlas Copco Lösningar för kvalitetsluft SD-membrantorkar Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet för att kunden skall få ut maximalt av sin kärnverksamhet. Du väljer

Läs mer

Rektangulär ljuddämpare BDER

Rektangulär ljuddämpare BDER Rektangulär ljuddämpare BDER Rektangulära BDER-ljuddämpare passar bra som universalljuddämpare för ventilationssystem och i samband med injusteringsspjäll, i synnerhet när man behöver små ljuddämpare med

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt S, storlek 04 Luftflöde, m 3 /h läkt Totaltrycksförlust, Pa Totaltrycksökning, Pa 3 4 85 SPv=1,25 1 80 2 1,00 0,75 L w,tot 70dB 75 80 7 5 Luftflöde, m 3 /s Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.

Läs mer

RDAS. » Tekniska Data. Air Comfort. Housing ventilation

RDAS. » Tekniska Data. Air Comfort. Housing ventilation Air Comfort Air Treatment Housing ventilation RDAS Värmeåtervinningsaggregat» Tekniska Data 2 Värmeåtervinningsaggregat RDAS Tekniska data Värmeåtervinningsaggregat RDAS Värmeåtervinningsaggregat RDAS

Läs mer

Utgått 2006.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-2004 sid 53. se ROFA/RPFA

Utgått 2006.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-2004 sid 53. se ROFA/RPFA Utgått 06.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-04 sid 53 Luftspridare CYLP, CYLO CYLP och CYLO är en serie tysta luftspridare med integrerad anslutningslåda för frihängande montering i tak. Luftspridarna

Läs mer

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M Utskrift av denna folder kan medföra stor åtgång av skrivarens färgpatroner. För att minska förbrukningen ber vi er välja bort sidan ett (1) och två (2) och påbörja utskriftsintervallet från sidan tre

Läs mer

Smoke Master JMHT HATCH Montering, drift och skötsel. November 2011

Smoke Master JMHT HATCH Montering, drift och skötsel. November 2011 Montering, drift och skötsel November 2011 Innehåll Innehållsförteckning...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Systemöversikt...3 Montering...4 Elanskutningar...5 Skötsel och underhåll...6 Skötsel av fläkt - lagerunderhåll...7

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

CPD. » Tekniska Data. Air Comfort. Housing ventilation

CPD. » Tekniska Data. Air Comfort. Housing ventilation Air Comfort Air Treatment Housing ventilation CPD Spiskåpa» Tekniska Data 2 Spiskåpa CPD Tekniska data Spiskåpa CPD Spiskåpa CPD är vår standardkåpa. Den kan levereras i vitt eller rostfritt ut förande

Läs mer

VÄRLDSLEDANDE AVFUKTARE MED UNIKA FÖRDELAR

VÄRLDSLEDANDE AVFUKTARE MED UNIKA FÖRDELAR VÄRLDSLEDANDE AVFUKTARE MED UNIKA FÖRDELAR ENERGIEFFEKTIVA ES-FAMILJEN MED EXTRA MYCKET IQ 1 ES-FAMILJEN ÄR DEN MEST INTELLIGENTA, FLEXIBLA, KOMPAKTA OCH ENERGISNÅLA PRODUKTLINJE VI HAR TAGIT FRAM. SAMTIDIGT

Läs mer

SUPRA SUPRA. Luftspridare för integrering i undertak

SUPRA SUPRA. Luftspridare för integrering i undertak 1 Luftspridare för integrering i undertak InventiAir s takdon är ett smart och snyggt tilluftsdon för montering i undertaksplattor 600x600 mm, anpassade för offentliga miljöer. L NYCKELDATA Denna luftspridare

Läs mer

Takfläktar DA 2900. Nyhet 2012

Takfläktar DA 2900. Nyhet 2012 Takfläktar DA 2900 Nyhet 2012 Produktfördelar Con@ctivity Mieles unika automatikfunktion Con@ctivity är en automatikfunktion för fläktar. Med hjälp av Con@ctivity-modulen kan fläkten kommunicera med hällen

Läs mer

DVN/DVNI TAKFLÄKTAR HÖGTEMPERATUR FÖR UPP TILL 120 C TEMPERATUR MED VERTIKALT UTBLÅS DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT. www.ekb.

DVN/DVNI TAKFLÄKTAR HÖGTEMPERATUR FÖR UPP TILL 120 C TEMPERATUR MED VERTIKALT UTBLÅS DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT. www.ekb. DVN/DVNI TAKFLÄKTAR HÖGTEMPERATUR FÖR UPP TILL 120 C TEMPERATUR MED VERTIKALT UTBLÅS DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT DVN/DVNI TAKFLÄKTAR DVN/DVNI Takfläkt Högtemperatur TAKFLÄKTAR... Den

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE

Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

DXP 100. Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS

DXP 100. Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS PRESENTATION Kylmedelkylaren är konruerad för utomhusplacering och avsedd för kylmedel, som ej är aggressiva mot koppar. finns i 15 orlekar med följande varvtal; 865,

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

Vogel Sekamatik pump och pumpstation i ett

Vogel Sekamatik pump och pumpstation i ett INtegrerad avloppslösning för ENKEL montering inomhus Vogel pump och pumpstation i ett Det enkla sättet att installera avlopp inomhus De kompakta avloppslösningarna Vogel för inomhusmontering är perfekta

Läs mer

Innehållsförteckning. Översikt, datauppgifter... 43. LPMA Axialfläkt... 47. FML (B,P,R) -1, -3 Radialfläkt... 53. FKL (B,P) -1, -3 Radialfläkt...

Innehållsförteckning. Översikt, datauppgifter... 43. LPMA Axialfläkt... 47. FML (B,P,R) -1, -3 Radialfläkt... 53. FKL (B,P) -1, -3 Radialfläkt... Innehållsförteckning Översikt, datauppgifter... 43 LPMA Axialfläkt... 47 Fläktar FML (B,P,R) -1, -3 Radialfläkt... 53 FKL (B,P) -1, -3 Radialfläkt... 73 RGFA Rökgasfläkt... 83 FAM (B, P, R) -1, -3 Radialfläkt,

Läs mer

SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER SE HELA AKTUELLA UTBUDET PÅ WWW.NORDICBRASKAMINER.SE

SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER SE HELA AKTUELLA UTBUDET PÅ WWW.NORDICBRASKAMINER.SE 1 SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER 2 NJUT AV ELDENS VÄRME OCH LÅGORNAS SKEN I årtusenden har människan hänförts av elden och vad den kan erbjuda oss. I vår moderna tid är det kanske främst möjligheten

Läs mer

Version 2. Sondex WP pumpar. Dränkta, torruppställda och portabla avloppsvattenpumpar - 50 Hz

Version 2. Sondex WP pumpar. Dränkta, torruppställda och portabla avloppsvattenpumpar - 50 Hz Version 2 Sondex WP pumpar Dränkta, torruppställda och portabla avloppsvattenpumpar - 50 Hz Sondex-WN Sondex-WP1 Sondex-WP4 Sondex pumpar för avloppsvatten Sondex Avloppsvattenprogram Sondex WP-serie kombinerar

Läs mer

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A)

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A) och 09LH Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 (R404A) Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer 09LH är konstruerade för utomhusmontering

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Energieffektivitet... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grund av ständigt stigande energipriser är företagen

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFC

Kylbaffel Flexicool IQFC Kylbaffel Flexicool IQFC Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFC är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme som löser de flesta

Läs mer

Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer

Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer EC Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer Innehåll EC-FLÄKTAR... 5 CK 125 C EC... 6 CK 150 B EC... 6 CK 160 B EC... 7 CK 160 C EC... 7 CK 200 B EC... 8 CK 250 B EC...

Läs mer