Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek"

Transkript

1 Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 95 36,3 B. Kvinna C. Annan 15 5,7 Min ålder A. yngre än 25 år 56 21,4 B år C år 57 21,8 D. äldre än ,8 Tid för mitt besök

2 A ,6 B ,3 C Vilket bibliotek besökte du? A. Bjurholm 0 0 B. Bygdeå 0 0 C. Ersboda 0 0 D. Grubbe 0 0 E. Holmsund 0 0 F. Hörnefors 0 0 G. Mariehem 0 0 H. Nordmaling 0 0 I. Obbola 0 0 J. Robertsfors 0 0 K. Sävar 0 0 L. Teg 0 0 M. Umedalen 0 0 N. Umeå stadsbibliotek O. Vindeln 0 0 P. Vännäs 0 0 Q. Vännäsby 0 0 R. Ålidhem 0 0 S. Ånäset 0 0 Markera det som stämmer bäst överens med din åsikt. 1= Håller inte med alls, 6= håller med helt

3 Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa A ,6 B ,5 C ,9 D E ,7 F ,1 G. Vet ej 11 4,2 Jag är på det hela taget nöjd med bibliotekets utbud A ,1 B ,5 C ,3 D ,8 E ,5 F G. Vet ej 10 3,8 Det går snabbt att få hjälp av personalen A ,9 B ,7 C ,7 D ,7 E F ,7 G. Vet ej 27 10,3

4 Personalen är serviceinriktad A ,3 B ,5 C ,8 D ,9 E ,8 F ,8 G. Vet ej Personalen är kunnig A ,3 B ,5 C ,9 D ,4 E ,7 F ,2 G. Vet ej Biblioteket har bra öppettider A ,9 B ,9 C D E ,3 F ,1 G. Vet ej 13 5

5 Det är lätt att hitta i biblioteket A ,8 B ,3 C ,9 D ,8 E ,6 F ,1 G. Vet ej 9 3,4 Huvudorsaken till dagens besök var att (markera det eller de alternativ som stämmer bäst överens) A. Låna/återlämna ,2 B. Beställa bok 14 5,3 C. Hämta beställd bok 47 17,9 D. Läsa dagstidningar 35 13,4 E. Läsa tidskrifter 25 9,5 F. Besök program/utställningar 8 3,1 G. Studera 30 11,5 H. Använda Internet eller låna dator 23 8,8 I. Söka information eller faktaupplysningar 22 8,4 J. Träffa folk 23 8,8 K. Strosa 35 13,4 L. Ta en paus 49 18,7 M. Släktforska 5 1,9 N. Annat 19 7,3 Total Biblioteket strävar efter att vara tillgängligt för alla. Har du några förslag till hur biblioteket kan förbättra tillgängligheten? En karta online för hela huset utom hotellet, och även parkeringar med zonangivelse, busshållplatser. Framkomlighet. Nya stadsbiblioteket är förvirrande som fullt funktionell, men funkar bra. Dock finns det utrymmen/passager som verkar svårnavigerade för någon i rullstol/med barnvagn etc. Ett övergångsställe direkt utanför entrén mot Viktoriagallerian skulle vara ett plus. Ja Det behövs hängare för barn o vuxenjackor! Nej, det var första besöket. Det är väldigt bra tillgänglighet. Men jag har tänkt på rum för barn i Sthlms kulturhus, de har olika uppdrag barnen kan få göra för att upptäcka olika delar i biblioteket. T.ex. leta djur på böckers utklistrade bokstäver m.m. Tydligare info om vad som händer. Särskilda projekt, mot nyanlända, inbjuda SFI undervisning och andra aktörer. Svårt. Det är för utbrett för mig. Jag har nu svårt att ta mig till facklitteraturen eftersom den är så långt från barnboksavdelningen. Barnen orkar inte. Orienteringstavlor som är lätta att förstå. Rubrikerna behöver bli bättre. Ha tydligare skyltar. Och vara (lite) mindre. Nej, första besök så jag har inte tänkt så mycket. Böckerna borde vara mer i ordning, och ni borde ha det öppet senare på kvällen. Samt tycker jag att det borde finnas fler

6 exemplar av vissa böcker. Nej Svårt att hitta tidskrifter. Om jag vill läsa datatidningar, mat, allmänna tekniktidningar, musik... Hur lång väg är det för att hitta tidningarna, oöverskådligt. Ej så totalt utspritt! Oöverskådligt! Vill gärna veta på kvittot vilka böcker jag glömt att återlämna. Vilka som är kvar hemma. Förbättra skyltningen! Ha kartor på många ställen, det är svårt att hitta bland hyllorna utan att söka i katalogen först. Hade t.ex. svårt idag att först hitta rätt plan, och sen hitta var hyllplaceringen var på planet. För min personliga del inget övrigt att önska. Upphöjt övergångsställe mot MVG behövs. Större cykelparkering utanför mot MVG. Ha ett bokinkast under stängning. Öppna tidigare. Återlämningsautomater osynliga. Fel läge! Övergångsställe utanför (från MVG)! Dåligt läge, sämre än förra stället! Bättre cykelparkeringar! Öppna tidigare på dagen! Ha en bokinkast utanför när biblioteket är stängt! Bättre stolar. Mer symmetri. Förstärk redan påbörjade avskiljningen : tydliga sektioner, så det finns bra studieområden likväl som umgängesområden. Nu är väl främsta hindret tyvärr obekväma sittplatser, i båda fallen. För få böcker för blinda (små)barn dvs taktila böcker som aktiverar och stimulerar känseln och hörseln Det gamla biblioteket var förstås mycket mer svårtillgängligt på insidan för rullstolsburna. Samtidigt har de öppna ytorna gjort att hyllorna är spridda över en stor yta (för att inte tala om flera plan) och jag föreställer mig att det för de med mindre funktionshinder de som går med krycka (som min mor brukade göra) har det svårare nu. Vad gäller öppettider så är de nog OK på vintern men när semestern kommer de nog att bli alldeles för korta. När man nu lånar och lämnar tillbaka själv kan det väl inte kosta så mycket att ha bra kvällsöppettider även på sommaren? bajsibajsi den talande hissen skulle vara förvirrande om jag var synskadad. Den varnar bl.a. för en trapp som är åt andra hållet. Ni är bra! Genom att ändra uppställningen av böcker försvårar ni för besökare och låntagare. Ha längre öppettider på helgerna, då man har tid att besöka biblioteket, Bättre återlämningsmöjligheter då biblioteket är stängt! Vart är bokinkastet?!? Biblioteket är svåröverskådligt, men det finns kartor. Men det är omöjligt att veta vilket våningsplan man är på! Datorn visar vart jag skall, men jag vet inte var jag är.. Färgkoda våningsentreérna och kartorna. Skylta ingångarna till huset så att man hittar in! Bättre markeringar var de olika böckerna finns. Alltför spridda skurar med olika titlar på olika placeringar Ingen parkering, svårt när man har svårt att gå. Väldigt rörigt med skönlitteratur på flera våningar och tidskrifter likaså. Jättebesvärligt att hitta. Återlämningsstationen borde vara närmare utgången Tycker att det fungerar bra idag Det är bra som det är tycker jag! en kaffemaskin! Bättre skyltat Göra tydligare vilka böcker som finns var. (men personalen förklarar utmärkt.) Starta en "för varje bok som lånas skänker vi pengar för utbildning i fattigare delar i vår värld" Vet ej I förra bibblan fanns det två soffor där vi ungdomar kunde träffas och ta det lugnt etc. något som nu inte finns. Biblioteket har förlorat sin plats som mötesplats vilket är synd och bör ändras. Ta tillbaka sofforna och mötesplatsen till oss unga. Bättre och fler sittplatser. Alla tycker inte om att sitta i en ring med främlingar, det skulle vara bra om det fanns lite enskilda platser där man kunde sitta ifred utan att bli störd av alla som springer ut och in. En egen plats för ungdomar soffor där man kan umgås utan att störa andra besökare. Önskvärt med längre öppettider på kvällarna, gärna till 21. Bättre stolar för oss äldre, svårt att ta sig upp när stolarna är så låga. Just nu så tror jag att många ovana besökare drar sig för att besöka stadsbiblioteket då det inte känns som deras plats. Man skulle kanske kunna skapa evenemang? Jag har inte hunnit lära mig var allt finns. Men personalen är alltid hjälpsamma. För få avskilda platser för studier. Torr äcklig luft m. ngn märklig doft som ger huvudvärk åtgärda. Hopplöst att hitta för stort, överblickbart. beror på vad man menar med tillgängligt. inte lätt att hitta=tillgängligt? vill kunna hitta själv utan att behöva fråga Försöka få Ultra att ha busshållplats i närheten så att gamla och även de som har svårt att gå längre sträckor har möjlighet att ta sig till biblioteket och Väven Att man flyttar tillbaka till de mer lämpliga lokalerna vid vasaplan

7 Skyltningen är undermålig. Svårt att hitta. Avstressningsrummet är för långt från entrén och otillgängligt möblerat med bl.a. nivåskillnader. Märkligt få stolar och stolar bör ha armstöd. de är därutöver mycket obekväma att sitta i/på. Skyltningen är vag. Det räcker inte med en skylt, den måste följas av följeskyltar. Frånvaron av små bord är tydlig. Studenter sätter sig i barnavdelningen för att kunna arbeta hyfsat lägligt med sina datorer. Saknas även mindre, avskärmade områden. Alla trivs inte i öppna (kontors) landskap. Mer sittplatser som man får vara ifred på. Dom ni har är bra men för öppna. Häng upp synliga klockor. Kände de saknades. Och behövs. Flytta tillbaka. Fler biltidningar och fler historiska tidskrifter önskas. Nej. Vet ej. Fler avskilda platser där det går att småprata om det utförs grupparbeten. Tydligare pilar till upp och nedgångar och hiss. Det behövs bönerum och fler grupp rum/enkel rum. vet ej öppet på söndag Öppet söndagar Ja, vi saknar att biblioteket inte har söndagsöppet. Det är "familjedagen" då man gärna skulle ha besökt biblioteket. kan ha söndagsöppet, (vi var tre stycken som stod "vid grindarna" i söndags och trodde att det skulle vara öppet) Utöka eboks utlåningen öppet på söndagar Borde ej flyttats till nuvarande plats. Biblioteket ska ligga centralt tillgängligt för alla, rörelsehindrade m.m. Förut kunde alla nå biblioteket vid busshållplatsen vid vasaplan. Mera skyddade sittplatser. Vill inte bli uttittad. Vill det öppnar Sätt upp nå klockor. Det har stått mycket i lokaltidningarna. Läs dem. Vad är "hallen"? Vilka tidskrifter/tidningar står där? Bättre placering! Nu är inte biblioteket tillgängligt för alla som det var innan flytten. Bra som det är. Vagnar ni hade på "gamla bibblan" små och behändiga för oss "gammtanter". Skaffa vettiga sittplatser med bord som det var på förra stället. Det är rörigt. Sittplatserna är värdelösa. Bättre skyltar till hissar. Returer bör kunna ske vid en entré inte att man ska behöva be om guidning. Skickar ibland böcker med sambon, det kommer ej vara aktuellt med den nya utformningen. Uppdelningen av samma författare med olika titlar hamnar på olika hyllor känns oerhört frustrerande, t.ex. Hälsa och sport. Upplevde inte detta problem på det gamla biblioteket och undrar om det verkligen är en efterfrågad förändring. Orienteringskartor borde finnas runt om i biblioteket, inte endast vid sökning i datorn. Datorn är svår att ta med och det är svårt att komma ihåg om man söker på flera olika ämnesområden. info kurs på olika språk om hur man hittar bland hyllorna. Hur man söker och hittar info. Bättre skyltning. Öppna tydliga trappor mellan våningarna. Fler sittplatser. Det är dessutom lite trångt i vissa delar av biblioteket, vilket gör det svårt att ta sig fram med t.ex barnvagn eller rullstol. Bättre skyltar. Det var bra på gamla bibblan, bästa jag sett på nåt bibliotek, inte bra nu. Svårt att hitta i huset, rörigt, lågt att gå, man ger upp. Behövs vanliga stolar med bord. Flytta tillbaka till Vasaplan. Att flytta biblioteket måste i det närmaste betraktas som tjänstfel. Högre sittplatser Fler handikapparkeringar. Fler cykelparkeringar. Sätt skyltar i taket så man hittar, strunta i designerna och lyssna på vanligt folk som skall använda böckerna. Märk upp trapphusen med skylt och lyse nu är det så anonymt att man inte ser att får gå in där, ser hemligt ut. Snälla ni, bättre lyse vid hyllorna! Jag ser illa och klarar mig inte med det som finns nu, kan inte läsa i hyllan. Jag känner mig inte synskadad i vanliga fall men hos er gör jag det. Förlänga öppettiderna! Jag som student ser hellre att biblioteket öppnar senare, än att det stänger så pass tidigt som det gör nu. Dessutom tycker jag att det är konstigt att biblioteket har helt stängt på söndagar, då det är en av de dagar som lämpar sig bäst för just biblioteksbesök. Öppet längre på kvällstid och under sommarhalvåret. Små bord för studenter där man kan sitta ensam och arbeta. Soffa för tonåringar och unga vuxna. Tysta områden. Bekväma sittplatser med höga ryggstöd, ej placerade i grupp, där även de som vill vara ifred eller är gamla eller har ont kan sitta och läsa. Genom att döpa saker till bättre namn så underlättar ni för både dyslektiker, utlandsfödda och alla andra som inte är superinsatta i hur ni tänker! Exv. Ordet inte självklart att det är böcker om poesi! Låter misstänkt likt ett grupprum. Vad är "tillgängliga medier"? Det säger en ju ingenting! en bok är ett medium, en tidning likaså och när dom finns inne är dom

8 ju tillgängliga... Antar att jag har fel... Regnbågshyllan är ett märkligt namn men värre är det påhittade namnet "fantastika" varför göra ett konstlat namn på något som har namn på både svenska och engelska redan?! Skapa förvirring? Bra jobbat... Öht är kartorna besvärliga att läsa, mest beroende på att grupprum och andra "ointressanta" rum står med namnet först så man måste läsa dem! Om det stod grupprum Väx och Labb Mixa hade jag kunnat ignorera dem snabbt då jag söker efter sådant som hör böcker till men ny måste jag läsa varenda litet ord för att komma till någorlunda rätt sak. Hade varit allra enklast om alla rum varit I en spalt för sig och alla bibliotekssaker varit för sig (oavsett våning, typ poesi våning 1, skönlitteratur våning 2 osv ) så man lättare kunde komma dit man sökte! Skyltar! Ex. Umeå Stadsbibliotek, huvudingång ge personalen en teckenspråkskurs. mer material med symbolspråk av olika slag. fler aktiviteter för personer med olika funktionsnedsättningar. Öppna tidigare på morgonen. Rejäl cykelparkering och även bilparkering nära ingången. Övergångsställe från MVG. Bättre skyltning inne i biblioteket så att det blir lättare att hitta. Bättre placering av låneautomaterna, dvs närmare ingången. Söndagsöppet hela året Längre öppettider på lördagar Bättre skyltning Hej! Tycker det är väldigt märkligt att man inte kan ställa sig I kö på TV spel eller filmer. Det är lika rimligt som att ställa sig I kö på en bok. Vad är egentligen problemet? På universitetet så lånar du en bok som 2 veckor och det fungerar. Om ni har problem med att flytta böckerna/filmerna/spelen mellan biblioteken kan ni väl sätta upp en regel att man alltid måste lämna tillbaka spelen/filmerna på samma bibliotek man lånade dem på. Har försökt låna ett spel nu i en månad men när det väl kommer tillbaka så lånas det ut direkt. Det är orimligt att man ska sitta och vänta på att det ska komma in. Det här måste gå att lösa på ett batter sätt vi lever trots allt på 2000 talet. Ni vill sträva efter att det lånas mer och förbättra er tillgänglighet detta är ett ypperligt tillfälle att visa att ni kan förändra och förbättra er. Om skivorna måste rengöras kan ni ju lösa det genom att ta in dem var tredje månad för att förbättra dem. Tack på förhand! Det finns allt om man vill lase och prsonalservic är jättbra så jag är glad for all tillgän Tack för servicen. Dåligt att det inte är öppet på söndagar Riktigt urdåligt att det inte går att lämna igen böcker då biblioteket är stängt. Fokusera på olika intressanta föredragshållare! Byt plats till vasaplan, nära bussarna! Nej Söndagsöppet några timmar! Placering, skyltning utanför och inne, systematisering. Bättre öppettider fram till 15 juni och efter 1 augusti. Söndagar! Det räcker väl så här Tillgängligheten blir svår vid stängning av Väven, söndagar under så lång period. Söndag=ledig och har möjlighet att besöka. Låt besökarna få byta böcker sinsemellan. Brukar vara här vardagar men idag är det lördag. Enkäter feedback, jättebra! Övriga synpunkter? Fler roliga evenemang för unga vuxna t.ex hjälp med att starta en bokcirkel och hitta fler likasinnade som också är intresserade. Har sett många evenemang för barn och äldre men mindre för oss mellan Jättefin byggnad, fint bibliotek. Fortsätt på den inslagna vägen. Vore bra om sidan med upplysningar om stadsbiblioteket vore uppställt precis som de andra biblioteken. De politiska svängarna kan säkert få plats någon annanstans. Jag vill ha mer upplysning om skrivare, t.ex. går det att skriva ut direkt från en platta eller mobil? Kommer gå till biblioteket mycket oftare nu än jag gjorde förut, älskar de öppna planlösningarna, designen, utbudet o.s.v. Sammantaget får hela t.o.m. hela väven 10/10! Är i det stora hela positivt överraskad av hur nya Stadsbiblioteket blev. Saknar dock sittplattser lite i skymundan där man kan sitta och bläddra i lugn och ro. Var alltid väldigt förtjust i det utrymmet som på slutet var deckar och thriller rummet på gamla bibblan, nya bibblans sittplattser är alla så "mitt i smeten". Jag tycker sittplattserna i hyllorna är en kul idé. undrar dock över akustiken när det är så högt i tak i förhållande till relativt låga hyllor blir det inte högljutt om det kommer in större grupper (ex skolklasser)? Saknar: Sköna soffor och fåtöljer, växter och blommor, bokhyllor för böcker och annat. Tecknade filmen Tintin i Kongo. Återinför tidningsavdelningen med alla tidningar samlade! Fint och härligt att komma hit.

9 Biblioteket en utvecklande plats som passar alla! Svår uppdelning i olika genre typer på barnavd. Får leta, leta, leta. Papper och penna vid datorerna vore bra så man kan skriva upp vilken hylla/genre nu böckerna sorterat som. Bra anpassat ur barnperspektiv! Trevliga lokaler, trevlig personal! Översiktskarta vore bra. Bättre att hitta då. Huset är för fint för mig, och stort. Det borde finnas fler toaletter och hissar, samt fler platser med bord, helst ska det vara mysigt. fint, rent, trevligt. Hittar som sagt ingenting. Man vet ungefär vart böcker är men svårt att hitta. Lättare förr. Fler "myshörnor" Med soffor/fåtöljer och dyl, så man vill sitta länge. Utvalda avdelningar med mindre skarpt ljus. Icke hemtrevligt! Ödsligt! Splittrat! Sönderplockat! Fler platser med bord och riktiga stolar som passar att sitta och studera vid! Nä, inte något just... Fler toaletter behövs. Skyltar som visar tydligt var toaletterna finns. Det behövs stolar nära ingången där broddar kan tas av. Svårt att hitta böcker/tidningar. Var finns alla tidningar? De borde vara samlade. Bra med toaletter och trevlig personal! Svårt att hitta, trångt på en del ställen. Återlämningsautomaterna är svåra att hitta borde finnas vid ingången! Bra med toaletter det enda som är bättre än förr! Trevlig personal också förstås! Bättre möbler, dom är hårda och konstigt utformade. Passar nog inte alla. Fler mjuka fåtöljer eller riktiga stolar. Mysigt bibliotek Lite för surrigt i blandningen småbarnsavdelningen och film&cd skivlåneutrymmet. Kunde vara lite mer avskilt. Det finns mycket att tycka om främst mängden toaletter och de nya kulturella utrymmena, men det känns fortfarande som ett steg ner från det gamla. Det känns inte helt designat för att läsa böcker eller tala. Om det inte var så katastrofal säkerhet skulle det nästan kännas mer som bokaffär än bibliotek. Saknar bokinkast när biblioteket är stängt och påminnelse på mejlen när man böckerna ska lämnas tillbaka dvs lånetiden är slut. Bättre skyltning för varje våning vars allt ligger Man borde öka antalet öppna internetdatorer vid norra entren. Den dator som står där är oftast upptagen det var ju de två som fanns i gamla Stadsbiblioteket också. Antalet reserverbara datorer är däremot ungefär rätt vad jag sett (iallafall på eftermiddagen) Hastigheten på uppkopplingen för de reserverade datorerna är dock alldeles för lång. Hur kan ett nytt bibliotek vara så dåligt anpassat? Känd som bibliotekens motsvarighet till win8 bara yta ingen användbarhet het hans Det låter för mycket om huset. Fläktar och liknande. För lång sits på stolarna i tidningshallen. Den trivsel som fanns på det tidigare biblioteket är borta. Tycker man ska ha fler dagstidningar. Ofta som någon annan läser DN. Det finns inga sköna stolar eller läsfåtöljer att slå sig ner i. Inte heller någon mysig läsmiljö. Helt sjukt att det kan vara så i ett helt nybyggt bibliotek. Läsfåtöljerna är under all kritik med sina låga säten. När man väl har satt sig tar man sig inte upp igen. Lägg ut dom på Blocket och köp riktiga sittvänliga stolar för pengarna istället. Köp samtidigt in papperskorgar, eftersom det saknas på många platser, ex vid lånedatorerna där man ofta behöver kasta div material. Själv har jag börjat gå på mitt lokala stadsdelsbibliotek istället, eftersom jag blir så irriterad på hur dåligt nya stadsbiblioteket i Väven blev. Dessvärre verkar personalen också vara väldigt besviken, och jag förstår dom fullt ut. Dom får säkert klä skott för besvikelsen hos många besökare. Söker en biografi. Katalogen visar att den finns inne, på hyllorna med biografier. Väl där hittar jag FYRA olika hyllor med biografier. Kungligheter, historiska personer, mm mm. Men inte den bok jag letar efter. Kollar katalogen igen. Står ingenting om dessa olika hyllor. Letar igen. ingen bok. Hittar en personal. Han säger åh den står här! Ytterligare två hyllor med biografier. Dag Hammarsköld visar sig stå under politiska personer. Det väntas jag bara veta... Går vidare och hittar ytterligare hyllor med biografier, denna gång över författare, på ett helt annat ställe. Letar en diktbok den skall finnas inne på poesihyllorna. Letar rätt på dessa (med hjälp av en personal...) irrar sedan runt var är poesihyllorna? Fattar ingenting tills det klarnar: Det har ni döpt om till "ordet". Varför då inte skriva det i katalogen? Ljusa och luftiga lokaler. Det kaneke är lite stort så att man måste alltid fråga om man vill ha något speciellt. På förra bibl. kunde man kopiera för 2 kr. Det har ni ännu inte ordnat i det nya "moderna"! Efter snart ett halvår är det dåligt. Kul med väven! HIttar inte riktigt men får alltid hjälp när jag behöver.

10 Tack på förhand. Ni gör ett bra jobb! Stolarna för låga, tycker inte om parstolarna. De utnyttjas ju inte heller till fullo, jag vill sitta i en enskild stol. Mycket är däremot bra, t.ex. exponeringen av böcker. Otroligt frustrerande att det inte finns bra studieplatser, avsklijda platser med bord, stolar och eluttag. Många inte plugga hemma och biblioteket ska vara ett ställe dr man kan få studera. som enskild person ska man inte behöva boka ett grupprum för att få det utrymmet. Dålig skyltning, svårt att hitta. Personalen är dock hjälpsam. Ha mer eluttag och mer bord där man kan sitta och plugga. Fler eluttag och bord där man kan sitta och plugga i lugn och ro. Högre bokhyllor man blir lätt störd i det "öppna landskap" som det är nu. Högre hyllor skyddar från störande moment (folk som rör sig fram och tillbaka hela tiden) Gardiner för fönstren de är ljuddämpande och det här ska ju ändå föreställa ett bibliotek där man kan läsa/arbeta i lugn och ro. Det är för livat i biblioteket jämfört med det på Rådhusesplanaden. Det skulle behöva vara tystare för de som vill läsa i lugn och ro. Gillar det nya biblioteket. Katalogiseringssystemet som böcker är indelade i gör det svårt att hitta de böcker man vill då man inte alltid vet vilken genre den tillhör och eller då två böcker för samma åldersgrupp kan ligga långt ifrån varandra. Mer eluttag för de som vill studera på bilioteket. Jag önskar att ni hade öppet på storhelgerna också. Det finns så många tidskrifter att läsa. Det var bättre förr. Då var jag inne en gång i veckan. Nu tredje gången sedan öppning. Bättre toaletthängare för ytterkläder på barn och vuxen. Typ Coop Forum, Formvägen ersboda. Jag efterlyser s.k. kundvagnar. Annars helt ok! konstigt ljus och lukter, jobbig ljudmiljö Dåligt att biblioteket har stängt söndagar och även under påskhelgen. Det är när man är ledig från jobbet man har möjlighet att besöka biblioteket. Tänkte göra ett besök under påskhelgen tillsammans med mina hitresta vänner men tyvärr så var det stängt Jag gillar verkligen inte inredningen varför, varför måste allt se likadant och därmed lika tråkigt ut. Om man vill skapa trivsel och mötesplatser fungerar det inte Stolarna är ett bedrövligt kapitel: Obekväma och låga. Vilrummet verkar bara vara till för spänstiga ungdomar. Andra göre sig ej besvär. Tack för idag! Det vore bra med en vägg mot kulturcaféet p.g.a. störande sorl. Jobbigt för öronen. Nytt, ljust, tydligt och mycket fint! Det är fruktansvärt dåligt skyltat hur man hittar de böcker man är ute efter. Förr hittade man sin bok på hemsidan men när man sedan vet att man t.ex. ska ha en bok under Fakta Geografi så får man leta som en galning i de s.k. "kartorna" i pappersform, men det är mest troligt att man inte finner att det är kategoriserat på samma sätt där, så då blir det att man måste fråga personalen. Upptäckte idag att jag kunde hitta något sånär en förteckningen på en skärm/vägg. MEN! Jag hade bara tur att just fakta geografi fanns på den våning jag befann mig på annars hade jag aldrig hittat det! MYCKET DÅLIGT! En klar försämring sedan biblioteket flyttades. Mer naket. Påminn människor tydligt om att stänga av ljudet på telefonen. Det stör ofantligt mycket. Tack för alternativet "Annan" i enkäten! Inte roligt att det luktar mat. Böcker för lågt ner. Skönlitteraturen längre fram. Datorer på fakta står för oroligt till. Lugnare plats tack! Det tar ett tag innan man hittar i det nya biblioteket. Kultur huset behöver t.ex bönerum därför att Umeå är kultur huvudstad men det saknas mer. att lämna tillbaka har varit pfroblem, maskinerna trasig. hänvisas till nästa våning oxå trasig. blir ombedd att pröva senare. Helt otroligt att det inte finns skyltat vilken typ av böcker/media som finns på vilken våning! Varför? Informerande skyltar saknas ang. vägen till fiket och hissar etc. Bättre öppettider, ni måste ha öppet på söndagar! ha öppet på söndagar! Nuvarande geografisk placering är odemokratisk. Det va en spännande upplevelse att titta runt. Ställ upp böckerna i traditionell ordning. Ordna en återlämning från storgatan också. Fråga: Vad har blivit bättre, så mycket bättre att det är värt den högre hyran jämfört med "gamla biblioteket"? Återlämningsautomaterna sitter för långt in i huset det ska vara enkelt att lämna! Extremt dålig planlösning! Och tar onödigt mycket tid att göra ett enkelt besök på biblioteket för att låna böcker när man måste virra runt i en labyrint i flera våningar. Varför tre våningar? superklumpigt! Och generellt svårt att hitta. Det krävs att man kan biblioteket utan och innan för att det inte ska ta en halv evighet att låna böcker för olika ämnesområden. Dessutom: det måste finnas solskydd till de överdimensionerade fönstren! Det blir vansinnigt ljust och varmt i byggnaden när solen ligger på och det är knappt vår!

11 Alla tidskrifter bör vara samlade på ett ställe och plocka bort de låga bokhyllorna som skymmer utsikten mot älven. Härligt att sitta i en skön fåtölj, läsa och kunna se vattnet :) Tack för god service <3 mer "varuvagnar". Helst ej klackskor på personalen. För mycket design. För lite hjärta. Andra värderingar än kunskap tycks härska. Varför flyttade ni? Galen designmiss att sitta på älvsbrinken och inte kunna se vattnet när man sitter och läser. Vore bra om det stod under mina reservationer vilket som är sista dag att hämta ut efter att jag fått avisering och att författarens namn stod vid reservationen, eftersom boken står att hämta enligt författarens efternamn! Vill ha en bokbytarhylla som på det gamla biblioteket. Lägg ner kvinnohistoriskt muséum! Samla alla tidsskrifter på en plats. Möblera med stolar som går att sitta på. Mer växter så det blir lite trevligare. Fixa riktiga stolar och bord. Dom där svindyra design leksakerna till sittplatser ni har skaffat er är ett skämt! Tillgång till vatten Fantastiskt att kunna beställa böcker som finns inne på hyllorna! Jag mår dåligt av att besöka det nya biblioteket. Jag blir stressad och frustrerad över att jag inte längre hittar de böcker jag söker. Jag får ont i fötterna och tycker att stolar och fåtöljer är obekväma. Allt som allt har det lett till att jag inte längre besöker biblioteket i den utsträckning jag gjorde innan, och besöken har blivit avsevärt kortare. Bibblan ser ut som en en inredningstidning, men helt oanvändbart för vanliga människor. Hade vart bättre om böckerna fått var för sig och andra rum fått vara för sig. Nu får man gå och gå och vet ändå inte om man går rätt. Jag känner mig utestängd, är så ledsen. Personalen är rar när man ser dem, men allt och alla är så långt borta. I varje minsta vrå av samhället står en radio på med reklamradiopop det enda undantaget just nu är biblioteken. Min synpunkt är att detta är en bra sak med biblioteken, och att det bör förbli så. Det borde finnas en "bokbytarhylla" som på det gamla stadsbiblioteket Fler eluttag skulle uppskattas! Ifall man t.ex. sitter och studerar mitt i ett rum (då alla grupprum är upptagna) finns det oftast inget uttag i närheten, och man tvingas då flytta på sig när man behöver ladda sin dator etc. Skulle det vara möjligt att fixa golvuttag? Återinför bokbytarhyllan. Jag fattar att allt ska vara en väv och jag älskar tanken! Men jag är gravt besviken på att man bara rört ihop allt och inte tagit tillvara på möjligheterna! Alltså separat karta för biblioteket inne på biblioteket. Generösare öppettider för biblioteket. Mer samarbete vävande mellan enheterna i väven. Önskar bättre skyltning ovanför bokhyllorna, helst hängande i taket. Den som är nu syns bara från vissa vinklar och om man är lång. Trots många besök är det fortfarande svårt att hitta i Väven... Svårt när det är olika öppettider i olika delar av huset. Ogillar sorlet o MATOSET Fler och bättre klädhängare på barn och ungdomsavdelningen. Kunna ställa sig i kö på alla medier. Som tidigare nämnt är det orimligt att besöka biblioteket varje dag för att hoppas att det ska ha kommit in ett spel/musik/film. MVH upprörd tvspelsnörd;) Besökte biblioteket en söndag i maj för att lämna tillbaka böcker men hittade inget bokinkast att lämna igen böckerna i när biblioteket är stängt. Letade vid alla Vävens ingångar. Om det finns ett inkast: skylta tydligare. Om det inte finns: det borde det göra! Ofta hög ljudvolym på barnavdelningen vilket avskräcker mina barn från att njuta av biblioteksbesöket. Umeå stadsbibliotek i Kulturväven är en stor besvikelse. Öppet perioden 1 april 30 september, även söndagar! "Ett ritat hjärta" <3 Det är jätteviktigt med bibliotek! Knepigt att hitta men jag lär mig. Saknar avläggningsplats vid utlån, en hylla för upplägg av väska, cykelhjälm m.m. Söndagsöppet! Det vore bra om det gick att göra utskrifter mot en avgift. Hjälp! Jag drar mig fortfarande för att gå hit fastän jag älskar bibliotek. Brukar söka mig till dem. Var stammis på gamla bibblan. Rörigt med alla våningar. Tidsskriften Världens historia finns inte. Jag tycker det är konstigt att ni inte har märkt ut vilken våning som har vilka avdelningar. På skylten vid trappan står det ju bara "stadsbibliotek, grupprum" eller liknande. Om man inte har varit på biblioteket ofta så vet man inte alls vars avdelningarna är utan får fråga eller springa upp och ner för trapporna. Om det står vid trappan att våning X har t.ex

12 ungdom och barn medan våning X har facklitteratur osv. blir det betydligt lättare att hitta det man vill ha. En annan sak som egentligen har mer med hemsidan minabibliotek att göra är att det skulle vara jättebra om man kunde "bevaka" bokserier. Säg att man vill veta när nästa bok har blivit beställd/inköpt i en pågående serie så får man en notis om det på sin sida och kan reservera/ställa sig i kö. Som det är nu (vad jag vet i alla fall) får man hålla koll själv, vilket är jobbigt om man läser flera bokserier samtidigt. Sist men inte minst tycker jag att det borde finnas en funktion där man kan notera biblioteken om att en bokserie är oavslutad, det vill säga att bokserien har fler delar ute som ni inte köpt in. Jag antar att det är svårt för er att hålla reda på hur många böcker det är i alla serier ni har och jag har personligen märkt (och notifierat er genom inköpsförslag) flera bokserier och liknande som det finns fortsättningar på som ni aldrig har köpt in. Jag tänker mig då mer en knapp som säger till er att "det finns fler verk i denna serie" istället för hela grejen med inköpsförslaget. Då får ni ju även se att det finns intresse av att läsa mer i serien. Hoppas ni förstår vad jag menar. Ååå... vad vi vuxna vill ha böcker nära barnavdelningen. Och dator. Ni vet, när vi måste lämna barnen för att hitta vuxenstimulans? Föräldrar idag går på barngympa, läser barnböcker, ser på barnfilm och går på barnkalas. Och barnen? får väldigt begränsad insyn i vuxnas verklighet. Vi talar om integration. Begreppet har väl fler dimensioner än gängse definition idag? Låt biblioteket bli ett vattenhål även för den vuxnes sinne. Vuxenböcker nära barnböcker. Och en dator för föräldrar som ibland faktiskt har viktiga ärenden att utföra på sin fritid. Eftersom att arbetets villkor idag ej tillåter det.

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Namn Antal % Man 480 29,7 Kvinna 1077 66,6 Annan 59 3,7 Total 1616 100 Svarsfrekvens 100% (1616/1616) Min ålder Namn Antal % yngre än 25 år 333 20,6 26 45 år 457

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 146 40,1 B. Kvinna 218 59,9 Min ålder A. yngre än 25 år 116 31,9 B. 26-45 år 111 30,5 C. 46-65 år 83 22,8 D. äldre än 65 54 14,8 Tid för mitt besök A. 8-13 120 33

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 522 31,4 B. Kvinna 1142 68,6 Min ålder A. yngre än 25 år 371 22,3 B. 26-45 år 534 32,1 C. 46-65 år 465 27,9 D. äldre än 65 294 17,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Analys av fyra fokusgruppsintervjuer med studenter från Stockholms universitet som nyttjar både SSB och SUB Hösten 2005 Sammanställd av Ewa Andersson,

Läs mer

Brukarundersökning biblio

Brukarundersökning biblio Brukarundersökning biblio 1. Är du? Total Antal % Antal % Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal % Antal % Antal Antal Antal Antal Antal % Antal % Antal Namn % % % % % % % A. Flicka 18 94,7 27 75 31

Läs mer

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek BESÖKARENKÄT Borlänge bibliotek April 8 Antal besvarade enkäter 137 68 47 Ej uppgivit kön 22 Vad är ditt ärende på biblioteket idag? Låna skönlitteratur 54 19 13 86 Låna faktaböcker 18 13 8 39 Låna musik-cd

Läs mer

Kulturhus Skellefteå Sammanställning av dialog kring framtidens bibliotek

Kulturhus Skellefteå Sammanställning av dialog kring framtidens bibliotek 2014-11-27 Kulturhus Skellefteå Sammanställning av dialog kring framtidens bibliotek savdelningen Therese Bäckström Zidohli savdelningen Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Page 1 of 51. Enkät 2014 alla frågor

Page 1 of 51. Enkät 2014 alla frågor Page 1 of 51 Enkät 2014 alla frågor Page 2 of 51 Egna kommentarer kring ditt AV-Medianyttjande Strömmat material är superbra, men tyvärr så måste man ofta beställa filmer på DVD. Vore bra om de gick att

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Kristinehamns bibliotek

Kristinehamns bibliotek Kristinehamns bibliotek Enkätundersökning 20 maj 7 juni 2013 Enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek Den 20 maj till 7 juni genomfördes en enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek på uppdrag

Läs mer

Internationell feriepraktik, 2013

Internationell feriepraktik, 2013 Internationell feriepraktik, 2013 CITAT FRÅN ELEVERNAS SKRIFTLIGA RAPPORTER Efter de två veckor vi befann oss i London känner jag mig berikad. Berikad på ny kunskap; hur det är att jobba i en butik, hur

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer