Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek"

Transkript

1 Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 95 36,3 B. Kvinna C. Annan 15 5,7 Min ålder A. yngre än 25 år 56 21,4 B år C år 57 21,8 D. äldre än ,8 Tid för mitt besök

2 A ,6 B ,3 C Vilket bibliotek besökte du? A. Bjurholm 0 0 B. Bygdeå 0 0 C. Ersboda 0 0 D. Grubbe 0 0 E. Holmsund 0 0 F. Hörnefors 0 0 G. Mariehem 0 0 H. Nordmaling 0 0 I. Obbola 0 0 J. Robertsfors 0 0 K. Sävar 0 0 L. Teg 0 0 M. Umedalen 0 0 N. Umeå stadsbibliotek O. Vindeln 0 0 P. Vännäs 0 0 Q. Vännäsby 0 0 R. Ålidhem 0 0 S. Ånäset 0 0 Markera det som stämmer bäst överens med din åsikt. 1= Håller inte med alls, 6= håller med helt

3 Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa A ,6 B ,5 C ,9 D E ,7 F ,1 G. Vet ej 11 4,2 Jag är på det hela taget nöjd med bibliotekets utbud A ,1 B ,5 C ,3 D ,8 E ,5 F G. Vet ej 10 3,8 Det går snabbt att få hjälp av personalen A ,9 B ,7 C ,7 D ,7 E F ,7 G. Vet ej 27 10,3

4 Personalen är serviceinriktad A ,3 B ,5 C ,8 D ,9 E ,8 F ,8 G. Vet ej Personalen är kunnig A ,3 B ,5 C ,9 D ,4 E ,7 F ,2 G. Vet ej Biblioteket har bra öppettider A ,9 B ,9 C D E ,3 F ,1 G. Vet ej 13 5

5 Det är lätt att hitta i biblioteket A ,8 B ,3 C ,9 D ,8 E ,6 F ,1 G. Vet ej 9 3,4 Huvudorsaken till dagens besök var att (markera det eller de alternativ som stämmer bäst överens) A. Låna/återlämna ,2 B. Beställa bok 14 5,3 C. Hämta beställd bok 47 17,9 D. Läsa dagstidningar 35 13,4 E. Läsa tidskrifter 25 9,5 F. Besök program/utställningar 8 3,1 G. Studera 30 11,5 H. Använda Internet eller låna dator 23 8,8 I. Söka information eller faktaupplysningar 22 8,4 J. Träffa folk 23 8,8 K. Strosa 35 13,4 L. Ta en paus 49 18,7 M. Släktforska 5 1,9 N. Annat 19 7,3 Total Biblioteket strävar efter att vara tillgängligt för alla. Har du några förslag till hur biblioteket kan förbättra tillgängligheten? En karta online för hela huset utom hotellet, och även parkeringar med zonangivelse, busshållplatser. Framkomlighet. Nya stadsbiblioteket är förvirrande som fullt funktionell, men funkar bra. Dock finns det utrymmen/passager som verkar svårnavigerade för någon i rullstol/med barnvagn etc. Ett övergångsställe direkt utanför entrén mot Viktoriagallerian skulle vara ett plus. Ja Det behövs hängare för barn o vuxenjackor! Nej, det var första besöket. Det är väldigt bra tillgänglighet. Men jag har tänkt på rum för barn i Sthlms kulturhus, de har olika uppdrag barnen kan få göra för att upptäcka olika delar i biblioteket. T.ex. leta djur på böckers utklistrade bokstäver m.m. Tydligare info om vad som händer. Särskilda projekt, mot nyanlända, inbjuda SFI undervisning och andra aktörer. Svårt. Det är för utbrett för mig. Jag har nu svårt att ta mig till facklitteraturen eftersom den är så långt från barnboksavdelningen. Barnen orkar inte. Orienteringstavlor som är lätta att förstå. Rubrikerna behöver bli bättre. Ha tydligare skyltar. Och vara (lite) mindre. Nej, första besök så jag har inte tänkt så mycket. Böckerna borde vara mer i ordning, och ni borde ha det öppet senare på kvällen. Samt tycker jag att det borde finnas fler

6 exemplar av vissa böcker. Nej Svårt att hitta tidskrifter. Om jag vill läsa datatidningar, mat, allmänna tekniktidningar, musik... Hur lång väg är det för att hitta tidningarna, oöverskådligt. Ej så totalt utspritt! Oöverskådligt! Vill gärna veta på kvittot vilka böcker jag glömt att återlämna. Vilka som är kvar hemma. Förbättra skyltningen! Ha kartor på många ställen, det är svårt att hitta bland hyllorna utan att söka i katalogen först. Hade t.ex. svårt idag att först hitta rätt plan, och sen hitta var hyllplaceringen var på planet. För min personliga del inget övrigt att önska. Upphöjt övergångsställe mot MVG behövs. Större cykelparkering utanför mot MVG. Ha ett bokinkast under stängning. Öppna tidigare. Återlämningsautomater osynliga. Fel läge! Övergångsställe utanför (från MVG)! Dåligt läge, sämre än förra stället! Bättre cykelparkeringar! Öppna tidigare på dagen! Ha en bokinkast utanför när biblioteket är stängt! Bättre stolar. Mer symmetri. Förstärk redan påbörjade avskiljningen : tydliga sektioner, så det finns bra studieområden likväl som umgängesområden. Nu är väl främsta hindret tyvärr obekväma sittplatser, i båda fallen. För få böcker för blinda (små)barn dvs taktila böcker som aktiverar och stimulerar känseln och hörseln Det gamla biblioteket var förstås mycket mer svårtillgängligt på insidan för rullstolsburna. Samtidigt har de öppna ytorna gjort att hyllorna är spridda över en stor yta (för att inte tala om flera plan) och jag föreställer mig att det för de med mindre funktionshinder de som går med krycka (som min mor brukade göra) har det svårare nu. Vad gäller öppettider så är de nog OK på vintern men när semestern kommer de nog att bli alldeles för korta. När man nu lånar och lämnar tillbaka själv kan det väl inte kosta så mycket att ha bra kvällsöppettider även på sommaren? bajsibajsi den talande hissen skulle vara förvirrande om jag var synskadad. Den varnar bl.a. för en trapp som är åt andra hållet. Ni är bra! Genom att ändra uppställningen av böcker försvårar ni för besökare och låntagare. Ha längre öppettider på helgerna, då man har tid att besöka biblioteket, Bättre återlämningsmöjligheter då biblioteket är stängt! Vart är bokinkastet?!? Biblioteket är svåröverskådligt, men det finns kartor. Men det är omöjligt att veta vilket våningsplan man är på! Datorn visar vart jag skall, men jag vet inte var jag är.. Färgkoda våningsentreérna och kartorna. Skylta ingångarna till huset så att man hittar in! Bättre markeringar var de olika böckerna finns. Alltför spridda skurar med olika titlar på olika placeringar Ingen parkering, svårt när man har svårt att gå. Väldigt rörigt med skönlitteratur på flera våningar och tidskrifter likaså. Jättebesvärligt att hitta. Återlämningsstationen borde vara närmare utgången Tycker att det fungerar bra idag Det är bra som det är tycker jag! en kaffemaskin! Bättre skyltat Göra tydligare vilka böcker som finns var. (men personalen förklarar utmärkt.) Starta en "för varje bok som lånas skänker vi pengar för utbildning i fattigare delar i vår värld" Vet ej I förra bibblan fanns det två soffor där vi ungdomar kunde träffas och ta det lugnt etc. något som nu inte finns. Biblioteket har förlorat sin plats som mötesplats vilket är synd och bör ändras. Ta tillbaka sofforna och mötesplatsen till oss unga. Bättre och fler sittplatser. Alla tycker inte om att sitta i en ring med främlingar, det skulle vara bra om det fanns lite enskilda platser där man kunde sitta ifred utan att bli störd av alla som springer ut och in. En egen plats för ungdomar soffor där man kan umgås utan att störa andra besökare. Önskvärt med längre öppettider på kvällarna, gärna till 21. Bättre stolar för oss äldre, svårt att ta sig upp när stolarna är så låga. Just nu så tror jag att många ovana besökare drar sig för att besöka stadsbiblioteket då det inte känns som deras plats. Man skulle kanske kunna skapa evenemang? Jag har inte hunnit lära mig var allt finns. Men personalen är alltid hjälpsamma. För få avskilda platser för studier. Torr äcklig luft m. ngn märklig doft som ger huvudvärk åtgärda. Hopplöst att hitta för stort, överblickbart. beror på vad man menar med tillgängligt. inte lätt att hitta=tillgängligt? vill kunna hitta själv utan att behöva fråga Försöka få Ultra att ha busshållplats i närheten så att gamla och även de som har svårt att gå längre sträckor har möjlighet att ta sig till biblioteket och Väven Att man flyttar tillbaka till de mer lämpliga lokalerna vid vasaplan

7 Skyltningen är undermålig. Svårt att hitta. Avstressningsrummet är för långt från entrén och otillgängligt möblerat med bl.a. nivåskillnader. Märkligt få stolar och stolar bör ha armstöd. de är därutöver mycket obekväma att sitta i/på. Skyltningen är vag. Det räcker inte med en skylt, den måste följas av följeskyltar. Frånvaron av små bord är tydlig. Studenter sätter sig i barnavdelningen för att kunna arbeta hyfsat lägligt med sina datorer. Saknas även mindre, avskärmade områden. Alla trivs inte i öppna (kontors) landskap. Mer sittplatser som man får vara ifred på. Dom ni har är bra men för öppna. Häng upp synliga klockor. Kände de saknades. Och behövs. Flytta tillbaka. Fler biltidningar och fler historiska tidskrifter önskas. Nej. Vet ej. Fler avskilda platser där det går att småprata om det utförs grupparbeten. Tydligare pilar till upp och nedgångar och hiss. Det behövs bönerum och fler grupp rum/enkel rum. vet ej öppet på söndag Öppet söndagar Ja, vi saknar att biblioteket inte har söndagsöppet. Det är "familjedagen" då man gärna skulle ha besökt biblioteket. kan ha söndagsöppet, (vi var tre stycken som stod "vid grindarna" i söndags och trodde att det skulle vara öppet) Utöka eboks utlåningen öppet på söndagar Borde ej flyttats till nuvarande plats. Biblioteket ska ligga centralt tillgängligt för alla, rörelsehindrade m.m. Förut kunde alla nå biblioteket vid busshållplatsen vid vasaplan. Mera skyddade sittplatser. Vill inte bli uttittad. Vill det öppnar Sätt upp nå klockor. Det har stått mycket i lokaltidningarna. Läs dem. Vad är "hallen"? Vilka tidskrifter/tidningar står där? Bättre placering! Nu är inte biblioteket tillgängligt för alla som det var innan flytten. Bra som det är. Vagnar ni hade på "gamla bibblan" små och behändiga för oss "gammtanter". Skaffa vettiga sittplatser med bord som det var på förra stället. Det är rörigt. Sittplatserna är värdelösa. Bättre skyltar till hissar. Returer bör kunna ske vid en entré inte att man ska behöva be om guidning. Skickar ibland böcker med sambon, det kommer ej vara aktuellt med den nya utformningen. Uppdelningen av samma författare med olika titlar hamnar på olika hyllor känns oerhört frustrerande, t.ex. Hälsa och sport. Upplevde inte detta problem på det gamla biblioteket och undrar om det verkligen är en efterfrågad förändring. Orienteringskartor borde finnas runt om i biblioteket, inte endast vid sökning i datorn. Datorn är svår att ta med och det är svårt att komma ihåg om man söker på flera olika ämnesområden. info kurs på olika språk om hur man hittar bland hyllorna. Hur man söker och hittar info. Bättre skyltning. Öppna tydliga trappor mellan våningarna. Fler sittplatser. Det är dessutom lite trångt i vissa delar av biblioteket, vilket gör det svårt att ta sig fram med t.ex barnvagn eller rullstol. Bättre skyltar. Det var bra på gamla bibblan, bästa jag sett på nåt bibliotek, inte bra nu. Svårt att hitta i huset, rörigt, lågt att gå, man ger upp. Behövs vanliga stolar med bord. Flytta tillbaka till Vasaplan. Att flytta biblioteket måste i det närmaste betraktas som tjänstfel. Högre sittplatser Fler handikapparkeringar. Fler cykelparkeringar. Sätt skyltar i taket så man hittar, strunta i designerna och lyssna på vanligt folk som skall använda böckerna. Märk upp trapphusen med skylt och lyse nu är det så anonymt att man inte ser att får gå in där, ser hemligt ut. Snälla ni, bättre lyse vid hyllorna! Jag ser illa och klarar mig inte med det som finns nu, kan inte läsa i hyllan. Jag känner mig inte synskadad i vanliga fall men hos er gör jag det. Förlänga öppettiderna! Jag som student ser hellre att biblioteket öppnar senare, än att det stänger så pass tidigt som det gör nu. Dessutom tycker jag att det är konstigt att biblioteket har helt stängt på söndagar, då det är en av de dagar som lämpar sig bäst för just biblioteksbesök. Öppet längre på kvällstid och under sommarhalvåret. Små bord för studenter där man kan sitta ensam och arbeta. Soffa för tonåringar och unga vuxna. Tysta områden. Bekväma sittplatser med höga ryggstöd, ej placerade i grupp, där även de som vill vara ifred eller är gamla eller har ont kan sitta och läsa. Genom att döpa saker till bättre namn så underlättar ni för både dyslektiker, utlandsfödda och alla andra som inte är superinsatta i hur ni tänker! Exv. Ordet inte självklart att det är böcker om poesi! Låter misstänkt likt ett grupprum. Vad är "tillgängliga medier"? Det säger en ju ingenting! en bok är ett medium, en tidning likaså och när dom finns inne är dom

8 ju tillgängliga... Antar att jag har fel... Regnbågshyllan är ett märkligt namn men värre är det påhittade namnet "fantastika" varför göra ett konstlat namn på något som har namn på både svenska och engelska redan?! Skapa förvirring? Bra jobbat... Öht är kartorna besvärliga att läsa, mest beroende på att grupprum och andra "ointressanta" rum står med namnet först så man måste läsa dem! Om det stod grupprum Väx och Labb Mixa hade jag kunnat ignorera dem snabbt då jag söker efter sådant som hör böcker till men ny måste jag läsa varenda litet ord för att komma till någorlunda rätt sak. Hade varit allra enklast om alla rum varit I en spalt för sig och alla bibliotekssaker varit för sig (oavsett våning, typ poesi våning 1, skönlitteratur våning 2 osv ) så man lättare kunde komma dit man sökte! Skyltar! Ex. Umeå Stadsbibliotek, huvudingång ge personalen en teckenspråkskurs. mer material med symbolspråk av olika slag. fler aktiviteter för personer med olika funktionsnedsättningar. Öppna tidigare på morgonen. Rejäl cykelparkering och även bilparkering nära ingången. Övergångsställe från MVG. Bättre skyltning inne i biblioteket så att det blir lättare att hitta. Bättre placering av låneautomaterna, dvs närmare ingången. Söndagsöppet hela året Längre öppettider på lördagar Bättre skyltning Hej! Tycker det är väldigt märkligt att man inte kan ställa sig I kö på TV spel eller filmer. Det är lika rimligt som att ställa sig I kö på en bok. Vad är egentligen problemet? På universitetet så lånar du en bok som 2 veckor och det fungerar. Om ni har problem med att flytta böckerna/filmerna/spelen mellan biblioteken kan ni väl sätta upp en regel att man alltid måste lämna tillbaka spelen/filmerna på samma bibliotek man lånade dem på. Har försökt låna ett spel nu i en månad men när det väl kommer tillbaka så lånas det ut direkt. Det är orimligt att man ska sitta och vänta på att det ska komma in. Det här måste gå att lösa på ett batter sätt vi lever trots allt på 2000 talet. Ni vill sträva efter att det lånas mer och förbättra er tillgänglighet detta är ett ypperligt tillfälle att visa att ni kan förändra och förbättra er. Om skivorna måste rengöras kan ni ju lösa det genom att ta in dem var tredje månad för att förbättra dem. Tack på förhand! Det finns allt om man vill lase och prsonalservic är jättbra så jag är glad for all tillgän Tack för servicen. Dåligt att det inte är öppet på söndagar Riktigt urdåligt att det inte går att lämna igen böcker då biblioteket är stängt. Fokusera på olika intressanta föredragshållare! Byt plats till vasaplan, nära bussarna! Nej Söndagsöppet några timmar! Placering, skyltning utanför och inne, systematisering. Bättre öppettider fram till 15 juni och efter 1 augusti. Söndagar! Det räcker väl så här Tillgängligheten blir svår vid stängning av Väven, söndagar under så lång period. Söndag=ledig och har möjlighet att besöka. Låt besökarna få byta böcker sinsemellan. Brukar vara här vardagar men idag är det lördag. Enkäter feedback, jättebra! Övriga synpunkter? Fler roliga evenemang för unga vuxna t.ex hjälp med att starta en bokcirkel och hitta fler likasinnade som också är intresserade. Har sett många evenemang för barn och äldre men mindre för oss mellan Jättefin byggnad, fint bibliotek. Fortsätt på den inslagna vägen. Vore bra om sidan med upplysningar om stadsbiblioteket vore uppställt precis som de andra biblioteken. De politiska svängarna kan säkert få plats någon annanstans. Jag vill ha mer upplysning om skrivare, t.ex. går det att skriva ut direkt från en platta eller mobil? Kommer gå till biblioteket mycket oftare nu än jag gjorde förut, älskar de öppna planlösningarna, designen, utbudet o.s.v. Sammantaget får hela t.o.m. hela väven 10/10! Är i det stora hela positivt överraskad av hur nya Stadsbiblioteket blev. Saknar dock sittplattser lite i skymundan där man kan sitta och bläddra i lugn och ro. Var alltid väldigt förtjust i det utrymmet som på slutet var deckar och thriller rummet på gamla bibblan, nya bibblans sittplattser är alla så "mitt i smeten". Jag tycker sittplattserna i hyllorna är en kul idé. undrar dock över akustiken när det är så högt i tak i förhållande till relativt låga hyllor blir det inte högljutt om det kommer in större grupper (ex skolklasser)? Saknar: Sköna soffor och fåtöljer, växter och blommor, bokhyllor för böcker och annat. Tecknade filmen Tintin i Kongo. Återinför tidningsavdelningen med alla tidningar samlade! Fint och härligt att komma hit.

9 Biblioteket en utvecklande plats som passar alla! Svår uppdelning i olika genre typer på barnavd. Får leta, leta, leta. Papper och penna vid datorerna vore bra så man kan skriva upp vilken hylla/genre nu böckerna sorterat som. Bra anpassat ur barnperspektiv! Trevliga lokaler, trevlig personal! Översiktskarta vore bra. Bättre att hitta då. Huset är för fint för mig, och stort. Det borde finnas fler toaletter och hissar, samt fler platser med bord, helst ska det vara mysigt. fint, rent, trevligt. Hittar som sagt ingenting. Man vet ungefär vart böcker är men svårt att hitta. Lättare förr. Fler "myshörnor" Med soffor/fåtöljer och dyl, så man vill sitta länge. Utvalda avdelningar med mindre skarpt ljus. Icke hemtrevligt! Ödsligt! Splittrat! Sönderplockat! Fler platser med bord och riktiga stolar som passar att sitta och studera vid! Nä, inte något just... Fler toaletter behövs. Skyltar som visar tydligt var toaletterna finns. Det behövs stolar nära ingången där broddar kan tas av. Svårt att hitta böcker/tidningar. Var finns alla tidningar? De borde vara samlade. Bra med toaletter och trevlig personal! Svårt att hitta, trångt på en del ställen. Återlämningsautomaterna är svåra att hitta borde finnas vid ingången! Bra med toaletter det enda som är bättre än förr! Trevlig personal också förstås! Bättre möbler, dom är hårda och konstigt utformade. Passar nog inte alla. Fler mjuka fåtöljer eller riktiga stolar. Mysigt bibliotek Lite för surrigt i blandningen småbarnsavdelningen och film&cd skivlåneutrymmet. Kunde vara lite mer avskilt. Det finns mycket att tycka om främst mängden toaletter och de nya kulturella utrymmena, men det känns fortfarande som ett steg ner från det gamla. Det känns inte helt designat för att läsa böcker eller tala. Om det inte var så katastrofal säkerhet skulle det nästan kännas mer som bokaffär än bibliotek. Saknar bokinkast när biblioteket är stängt och påminnelse på mejlen när man böckerna ska lämnas tillbaka dvs lånetiden är slut. Bättre skyltning för varje våning vars allt ligger Man borde öka antalet öppna internetdatorer vid norra entren. Den dator som står där är oftast upptagen det var ju de två som fanns i gamla Stadsbiblioteket också. Antalet reserverbara datorer är däremot ungefär rätt vad jag sett (iallafall på eftermiddagen) Hastigheten på uppkopplingen för de reserverade datorerna är dock alldeles för lång. Hur kan ett nytt bibliotek vara så dåligt anpassat? Känd som bibliotekens motsvarighet till win8 bara yta ingen användbarhet het hans Det låter för mycket om huset. Fläktar och liknande. För lång sits på stolarna i tidningshallen. Den trivsel som fanns på det tidigare biblioteket är borta. Tycker man ska ha fler dagstidningar. Ofta som någon annan läser DN. Det finns inga sköna stolar eller läsfåtöljer att slå sig ner i. Inte heller någon mysig läsmiljö. Helt sjukt att det kan vara så i ett helt nybyggt bibliotek. Läsfåtöljerna är under all kritik med sina låga säten. När man väl har satt sig tar man sig inte upp igen. Lägg ut dom på Blocket och köp riktiga sittvänliga stolar för pengarna istället. Köp samtidigt in papperskorgar, eftersom det saknas på många platser, ex vid lånedatorerna där man ofta behöver kasta div material. Själv har jag börjat gå på mitt lokala stadsdelsbibliotek istället, eftersom jag blir så irriterad på hur dåligt nya stadsbiblioteket i Väven blev. Dessvärre verkar personalen också vara väldigt besviken, och jag förstår dom fullt ut. Dom får säkert klä skott för besvikelsen hos många besökare. Söker en biografi. Katalogen visar att den finns inne, på hyllorna med biografier. Väl där hittar jag FYRA olika hyllor med biografier. Kungligheter, historiska personer, mm mm. Men inte den bok jag letar efter. Kollar katalogen igen. Står ingenting om dessa olika hyllor. Letar igen. ingen bok. Hittar en personal. Han säger åh den står här! Ytterligare två hyllor med biografier. Dag Hammarsköld visar sig stå under politiska personer. Det väntas jag bara veta... Går vidare och hittar ytterligare hyllor med biografier, denna gång över författare, på ett helt annat ställe. Letar en diktbok den skall finnas inne på poesihyllorna. Letar rätt på dessa (med hjälp av en personal...) irrar sedan runt var är poesihyllorna? Fattar ingenting tills det klarnar: Det har ni döpt om till "ordet". Varför då inte skriva det i katalogen? Ljusa och luftiga lokaler. Det kaneke är lite stort så att man måste alltid fråga om man vill ha något speciellt. På förra bibl. kunde man kopiera för 2 kr. Det har ni ännu inte ordnat i det nya "moderna"! Efter snart ett halvår är det dåligt. Kul med väven! HIttar inte riktigt men får alltid hjälp när jag behöver.

10 Tack på förhand. Ni gör ett bra jobb! Stolarna för låga, tycker inte om parstolarna. De utnyttjas ju inte heller till fullo, jag vill sitta i en enskild stol. Mycket är däremot bra, t.ex. exponeringen av böcker. Otroligt frustrerande att det inte finns bra studieplatser, avsklijda platser med bord, stolar och eluttag. Många inte plugga hemma och biblioteket ska vara ett ställe dr man kan få studera. som enskild person ska man inte behöva boka ett grupprum för att få det utrymmet. Dålig skyltning, svårt att hitta. Personalen är dock hjälpsam. Ha mer eluttag och mer bord där man kan sitta och plugga. Fler eluttag och bord där man kan sitta och plugga i lugn och ro. Högre bokhyllor man blir lätt störd i det "öppna landskap" som det är nu. Högre hyllor skyddar från störande moment (folk som rör sig fram och tillbaka hela tiden) Gardiner för fönstren de är ljuddämpande och det här ska ju ändå föreställa ett bibliotek där man kan läsa/arbeta i lugn och ro. Det är för livat i biblioteket jämfört med det på Rådhusesplanaden. Det skulle behöva vara tystare för de som vill läsa i lugn och ro. Gillar det nya biblioteket. Katalogiseringssystemet som böcker är indelade i gör det svårt att hitta de böcker man vill då man inte alltid vet vilken genre den tillhör och eller då två böcker för samma åldersgrupp kan ligga långt ifrån varandra. Mer eluttag för de som vill studera på bilioteket. Jag önskar att ni hade öppet på storhelgerna också. Det finns så många tidskrifter att läsa. Det var bättre förr. Då var jag inne en gång i veckan. Nu tredje gången sedan öppning. Bättre toaletthängare för ytterkläder på barn och vuxen. Typ Coop Forum, Formvägen ersboda. Jag efterlyser s.k. kundvagnar. Annars helt ok! konstigt ljus och lukter, jobbig ljudmiljö Dåligt att biblioteket har stängt söndagar och även under påskhelgen. Det är när man är ledig från jobbet man har möjlighet att besöka biblioteket. Tänkte göra ett besök under påskhelgen tillsammans med mina hitresta vänner men tyvärr så var det stängt Jag gillar verkligen inte inredningen varför, varför måste allt se likadant och därmed lika tråkigt ut. Om man vill skapa trivsel och mötesplatser fungerar det inte Stolarna är ett bedrövligt kapitel: Obekväma och låga. Vilrummet verkar bara vara till för spänstiga ungdomar. Andra göre sig ej besvär. Tack för idag! Det vore bra med en vägg mot kulturcaféet p.g.a. störande sorl. Jobbigt för öronen. Nytt, ljust, tydligt och mycket fint! Det är fruktansvärt dåligt skyltat hur man hittar de böcker man är ute efter. Förr hittade man sin bok på hemsidan men när man sedan vet att man t.ex. ska ha en bok under Fakta Geografi så får man leta som en galning i de s.k. "kartorna" i pappersform, men det är mest troligt att man inte finner att det är kategoriserat på samma sätt där, så då blir det att man måste fråga personalen. Upptäckte idag att jag kunde hitta något sånär en förteckningen på en skärm/vägg. MEN! Jag hade bara tur att just fakta geografi fanns på den våning jag befann mig på annars hade jag aldrig hittat det! MYCKET DÅLIGT! En klar försämring sedan biblioteket flyttades. Mer naket. Påminn människor tydligt om att stänga av ljudet på telefonen. Det stör ofantligt mycket. Tack för alternativet "Annan" i enkäten! Inte roligt att det luktar mat. Böcker för lågt ner. Skönlitteraturen längre fram. Datorer på fakta står för oroligt till. Lugnare plats tack! Det tar ett tag innan man hittar i det nya biblioteket. Kultur huset behöver t.ex bönerum därför att Umeå är kultur huvudstad men det saknas mer. att lämna tillbaka har varit pfroblem, maskinerna trasig. hänvisas till nästa våning oxå trasig. blir ombedd att pröva senare. Helt otroligt att det inte finns skyltat vilken typ av böcker/media som finns på vilken våning! Varför? Informerande skyltar saknas ang. vägen till fiket och hissar etc. Bättre öppettider, ni måste ha öppet på söndagar! ha öppet på söndagar! Nuvarande geografisk placering är odemokratisk. Det va en spännande upplevelse att titta runt. Ställ upp böckerna i traditionell ordning. Ordna en återlämning från storgatan också. Fråga: Vad har blivit bättre, så mycket bättre att det är värt den högre hyran jämfört med "gamla biblioteket"? Återlämningsautomaterna sitter för långt in i huset det ska vara enkelt att lämna! Extremt dålig planlösning! Och tar onödigt mycket tid att göra ett enkelt besök på biblioteket för att låna böcker när man måste virra runt i en labyrint i flera våningar. Varför tre våningar? superklumpigt! Och generellt svårt att hitta. Det krävs att man kan biblioteket utan och innan för att det inte ska ta en halv evighet att låna böcker för olika ämnesområden. Dessutom: det måste finnas solskydd till de överdimensionerade fönstren! Det blir vansinnigt ljust och varmt i byggnaden när solen ligger på och det är knappt vår!

11 Alla tidskrifter bör vara samlade på ett ställe och plocka bort de låga bokhyllorna som skymmer utsikten mot älven. Härligt att sitta i en skön fåtölj, läsa och kunna se vattnet :) Tack för god service <3 mer "varuvagnar". Helst ej klackskor på personalen. För mycket design. För lite hjärta. Andra värderingar än kunskap tycks härska. Varför flyttade ni? Galen designmiss att sitta på älvsbrinken och inte kunna se vattnet när man sitter och läser. Vore bra om det stod under mina reservationer vilket som är sista dag att hämta ut efter att jag fått avisering och att författarens namn stod vid reservationen, eftersom boken står att hämta enligt författarens efternamn! Vill ha en bokbytarhylla som på det gamla biblioteket. Lägg ner kvinnohistoriskt muséum! Samla alla tidsskrifter på en plats. Möblera med stolar som går att sitta på. Mer växter så det blir lite trevligare. Fixa riktiga stolar och bord. Dom där svindyra design leksakerna till sittplatser ni har skaffat er är ett skämt! Tillgång till vatten Fantastiskt att kunna beställa böcker som finns inne på hyllorna! Jag mår dåligt av att besöka det nya biblioteket. Jag blir stressad och frustrerad över att jag inte längre hittar de böcker jag söker. Jag får ont i fötterna och tycker att stolar och fåtöljer är obekväma. Allt som allt har det lett till att jag inte längre besöker biblioteket i den utsträckning jag gjorde innan, och besöken har blivit avsevärt kortare. Bibblan ser ut som en en inredningstidning, men helt oanvändbart för vanliga människor. Hade vart bättre om böckerna fått var för sig och andra rum fått vara för sig. Nu får man gå och gå och vet ändå inte om man går rätt. Jag känner mig utestängd, är så ledsen. Personalen är rar när man ser dem, men allt och alla är så långt borta. I varje minsta vrå av samhället står en radio på med reklamradiopop det enda undantaget just nu är biblioteken. Min synpunkt är att detta är en bra sak med biblioteken, och att det bör förbli så. Det borde finnas en "bokbytarhylla" som på det gamla stadsbiblioteket Fler eluttag skulle uppskattas! Ifall man t.ex. sitter och studerar mitt i ett rum (då alla grupprum är upptagna) finns det oftast inget uttag i närheten, och man tvingas då flytta på sig när man behöver ladda sin dator etc. Skulle det vara möjligt att fixa golvuttag? Återinför bokbytarhyllan. Jag fattar att allt ska vara en väv och jag älskar tanken! Men jag är gravt besviken på att man bara rört ihop allt och inte tagit tillvara på möjligheterna! Alltså separat karta för biblioteket inne på biblioteket. Generösare öppettider för biblioteket. Mer samarbete vävande mellan enheterna i väven. Önskar bättre skyltning ovanför bokhyllorna, helst hängande i taket. Den som är nu syns bara från vissa vinklar och om man är lång. Trots många besök är det fortfarande svårt att hitta i Väven... Svårt när det är olika öppettider i olika delar av huset. Ogillar sorlet o MATOSET Fler och bättre klädhängare på barn och ungdomsavdelningen. Kunna ställa sig i kö på alla medier. Som tidigare nämnt är det orimligt att besöka biblioteket varje dag för att hoppas att det ska ha kommit in ett spel/musik/film. MVH upprörd tvspelsnörd;) Besökte biblioteket en söndag i maj för att lämna tillbaka böcker men hittade inget bokinkast att lämna igen böckerna i när biblioteket är stängt. Letade vid alla Vävens ingångar. Om det finns ett inkast: skylta tydligare. Om det inte finns: det borde det göra! Ofta hög ljudvolym på barnavdelningen vilket avskräcker mina barn från att njuta av biblioteksbesöket. Umeå stadsbibliotek i Kulturväven är en stor besvikelse. Öppet perioden 1 april 30 september, även söndagar! "Ett ritat hjärta" <3 Det är jätteviktigt med bibliotek! Knepigt att hitta men jag lär mig. Saknar avläggningsplats vid utlån, en hylla för upplägg av väska, cykelhjälm m.m. Söndagsöppet! Det vore bra om det gick att göra utskrifter mot en avgift. Hjälp! Jag drar mig fortfarande för att gå hit fastän jag älskar bibliotek. Brukar söka mig till dem. Var stammis på gamla bibblan. Rörigt med alla våningar. Tidsskriften Världens historia finns inte. Jag tycker det är konstigt att ni inte har märkt ut vilken våning som har vilka avdelningar. På skylten vid trappan står det ju bara "stadsbibliotek, grupprum" eller liknande. Om man inte har varit på biblioteket ofta så vet man inte alls vars avdelningarna är utan får fråga eller springa upp och ner för trapporna. Om det står vid trappan att våning X har t.ex

12 ungdom och barn medan våning X har facklitteratur osv. blir det betydligt lättare att hitta det man vill ha. En annan sak som egentligen har mer med hemsidan minabibliotek att göra är att det skulle vara jättebra om man kunde "bevaka" bokserier. Säg att man vill veta när nästa bok har blivit beställd/inköpt i en pågående serie så får man en notis om det på sin sida och kan reservera/ställa sig i kö. Som det är nu (vad jag vet i alla fall) får man hålla koll själv, vilket är jobbigt om man läser flera bokserier samtidigt. Sist men inte minst tycker jag att det borde finnas en funktion där man kan notera biblioteken om att en bokserie är oavslutad, det vill säga att bokserien har fler delar ute som ni inte köpt in. Jag antar att det är svårt för er att hålla reda på hur många böcker det är i alla serier ni har och jag har personligen märkt (och notifierat er genom inköpsförslag) flera bokserier och liknande som det finns fortsättningar på som ni aldrig har köpt in. Jag tänker mig då mer en knapp som säger till er att "det finns fler verk i denna serie" istället för hela grejen med inköpsförslaget. Då får ni ju även se att det finns intresse av att läsa mer i serien. Hoppas ni förstår vad jag menar. Ååå... vad vi vuxna vill ha böcker nära barnavdelningen. Och dator. Ni vet, när vi måste lämna barnen för att hitta vuxenstimulans? Föräldrar idag går på barngympa, läser barnböcker, ser på barnfilm och går på barnkalas. Och barnen? får väldigt begränsad insyn i vuxnas verklighet. Vi talar om integration. Begreppet har väl fler dimensioner än gängse definition idag? Låt biblioteket bli ett vattenhål även för den vuxnes sinne. Vuxenböcker nära barnböcker. Och en dator för föräldrar som ibland faktiskt har viktiga ärenden att utföra på sin fritid. Eftersom att arbetets villkor idag ej tillåter det.

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 26 26,3 B. Kvinna 73 73,7 Min ålder A. yngre än 25 år 18 18,2 B. 26-45 år 42 42,4 C. 46-65 år 24 24,2 D. äldre än 65 15 15,2 Tid för mitt besök A. 8-13 20 20,2 B.

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 146 40,1 B. Kvinna 218 59,9 Min ålder A. yngre än 25 år 116 31,9 B. 26-45 år 111 30,5 C. 46-65 år 83 22,8 D. äldre än 65 54 14,8 Tid för mitt besök A. 8-13 120 33

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Namn Antal % Man 480 29,7 Kvinna 1077 66,6 Annan 59 3,7 Total 1616 100 Svarsfrekvens 100% (1616/1616) Min ålder Namn Antal % yngre än 25 år 333 20,6 26 45 år 457

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek BESÖKARENKÄT Borlänge bibliotek April 8 Antal besvarade enkäter 137 68 47 Ej uppgivit kön 22 Vad är ditt ärende på biblioteket idag? Låna skönlitteratur 54 19 13 86 Låna faktaböcker 18 13 8 39 Låna musik-cd

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 522 31,4 B. Kvinna 1142 68,6 Min ålder A. yngre än 25 år 371 22,3 B. 26-45 år 534 32,1 C. 46-65 år 465 27,9 D. äldre än 65 294 17,7 Tid för mitt besök

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Rofyllt på Höjden HEMMA HOS MY HOME I HÖST 2014

Rofyllt på Höjden HEMMA HOS MY HOME I HÖST 2014 Rofyllt på Höjden Att köpa ett hus från 1940-talet och försöka hinna med att såväl renovera som inreda med två små barn är inte det lättaste. Bekvämt ska blandas med funktionellt och så gärna lite snygg

Läs mer

Enkät Kulturmagasinet. Sundsvalls Kommun. Slutrapport. Antal svar: 365

Enkät Kulturmagasinet. Sundsvalls Kommun. Slutrapport. Antal svar: 365 Sundsvalls Kommun Slutrapport Antal svar: 365 2 3 Vad ska du besöka när du är här idag? % Biblioteket 68,99% Caféet 10,06% Museet 11,17% Energi- och klimatrådgivning 0,28% Evenemang 8,94% Föreningsbyrån

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Brukarundersökningen genomfördes under två veckor i november 2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Undersökningen genomfördes i form av

Läs mer

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan.

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan. Sammanställning från fråga 12 Vad tycker du Karlskoga bibliotek kan förändra för att bli det perfekta biblioteket och fråga 13 Lämna gärna övriga synpunkter. Beröm Jag tycker att vi har ett jättebra bibliotek

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET Hemuppdrag Efter jullovet kommer vi att jobba med ett tema som vi kallar Huset. Det kommer att pågå under hela vårterminen. Det första hemuppdraget kring detta kommer

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen Frida Håkansson och Mia Juntti Handledare: Olle Persson Utvärdering av informationstjänster

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand. Henrik Ericsson

Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand. Henrik Ericsson Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand Henrik Ericsson Innehållsförteckning: Byggnader - Bakgrund sid 3 - Karta över Campus Härnösand sid 3 - Hus D - Seminariet sid 4 - Hus E

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Sammanställning av föräldraenkät. Barnavdelningen för neurologi, 95B 2013- våren 2015

Sammanställning av föräldraenkät. Barnavdelningen för neurologi, 95B 2013- våren 2015 Sammanställning av föräldraenkät Barnavdelningen för neurologi, 95B 13- våren 15 Denna sammanställning bygger på en enkät som delas ut till föräldrar vars barn opererats för kraniosynostos på Akademiska

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Min dag med Agneta Hägg den kulturälskande läraren med gröna fingrar

Min dag med Agneta Hägg den kulturälskande läraren med gröna fingrar Min dag med Agneta Hägg den kulturälskande läraren med gröna fingrar Agneta Hägg är 57 år och jobbar som mellanstadielärare i klass 5B i Norsjö. Hennes föräldrar är från Norsjö men hon växte upp i Vännäs.

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Vad har du gjort på semestern?

Vad har du gjort på semestern? Vad har du gjort på semestern? Joanna, vad har du gjort på din semester? Min semester har varit lite ovanlig för vi hade inte så mycket tid att planera den. Vi visste inte riktigt hur det skulle bli med

Läs mer

RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale

RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale Dagens datum: 1. Initialer på personen som skattas: Ålder: 2. Ansvarig läkare: Kön? Ringa in korrekt svar 3. Man 4. Kvinna Civilstånd? Ringa in korrekt svar

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

RVU - Umeå Airport Var påbörjade du resan till Umeå Airport

RVU - Umeå Airport Var påbörjade du resan till Umeå Airport RVU - Umeå Airport Var påbörjade du resan till Umeå Airport City Rådhuset Rådhuset Skidspåret Hörnefors Stengärdets väg Mariehemsv. Berghem Berghem Storgatan 96 Nygatan 71 Skolgatan 17 Umeå tingsrätt Uman

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare?

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Antal ggr (Endast siffra) 0 1 2 3 4 5 Medeltal Totalt Antal ggr (Endast siffra) 2,00 18 9 Totalt antal svarande: 9 # Antal ggr (Endast

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer