Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen KS /1 1(1) Handläggare Malin Larsson Tel: E-post: Inköp av hjärtstartare till Degerfors centrum Förslag till beslut 1. En hjärtstartare köps in. 2. Hjärtstartaren placeras i entrén till Coop. Mottagare Kommunstyrelsen Ärendet Varje år drabbas ca människor av plötsligt hjärtstopp. Av dessa överlever cirka sju procent. Chansen att överleva minskar med minst 10 procent för varje minut som går. Med en hjärtstartare nära till hands ökar möjligheten att överleva med mer än 50 procent. Hjärtstartare rekommenderas på platser där många människor samlas eller rör sig, t ex idrottsarenor, stora arbetsplatser, skolor, hotell, biografer och livsmedelsbutiker. Kultur- och utbildningsförvaltningen har köpt en hjärtstartare till Stora Halla/Stora Vallahallen. Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet har tagit initiativ till Sveriges hjärtstartarregister och Hjärt-lungfonden är en samarbetspartner. Registret vilar helt på ideell grund. Det är ett webbaserat register för alla hjärtstartare som finns tillgängliga för allmänheten i Sverige. Finansiering Kostnaden, kr + ev kr för utbildning, tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Bedömning En hjärtstartare i Degerfors centrum skulle öka tryggheten för invånarna och ge möjlighet att rädda liv i akuta situationer. För att få bästa möjliga tillgänglighet till hjärtstartaren är Coops entré en lämplig plats då Coop är den verksamhet i centrum med längst öppettider. Malin Larsson Säkerhetssamordnare Expedieras till Säkerhetssamordnaren 8

9 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 10 Protokoll Regionfullmäktige Huvudmannaskap för det regionala kulturuppdraget revidering av förbundsordningen, dnr Regionstyrelsen behandlad i december 2010 frågan om hur Örebroregionen på bästa sätt skapar ett starkt regionalt företrädarskap inom kulturområdet. Regionstyrelsen, liksom Landstingsstyrelsen, ställde sig bakom lösningen att det är Örebro läns landsting som på bästa sätt kan företräda regionen gentemot staten. Landstingets beskattningsrätt, och därmed kraft att matcha statens ambitioner, liksom dess huvudmannaskap för flertalet av regionens kulturinstitutioner bidrog till styrelsernas ställningstaganden. För att klargöra att ansvaret för uppgifter på regional nivå inom området kultur framöver entydigt finns i Örebro läns landsting föreslås att ordet kultur utgår ur ändamålsparagrafen i förbundsordningen för Regionförbundet Örebro län. Som en konsekvens av denna förändring avser regionstyrelsen att överföra kvarvarande verksamhet inom kulturområdet från Regionförbundet Örebro län till Örebro läns landsting från den 1 januari Regionfullmäktiges beslut Regionfullmäktige fastställer förslag till ny lydelse av förbundsordningen 5, första momentet enligt följande: Förbundets verksamhet kommer huvudsakligen att omfatta uppgifter på regional nivå inom områdena näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, infrastruktur, arbetsmarknad, livslångt lärande, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad, internationellt samarbete samt fritid/rekreation. Regionfullmäktige hemställer att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige samt kommunstyrelserna i länets samtliga kommuner föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa regionfullmäktiges beslut Underlag för beslut Regionstyrelsens beslut 68, Tjänsteskrivelse upprättad av Magnus Persson Meddelas: Medlemsorganisationerna Justerare: Utdragsbestyrkande 9

10 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 12 Protokoll Regionstyrelsen Huvudmannaskap för det regionala kulturuppdraget revidering av förbundsordningen, dnr Regionstyrelsen behandlade i december 2010 frågan om hur Örebroregionen på bästa sätt skapar ett starkt regionalt företrädarskap inom kulturområdet. Regionstyrelsen, liksom Landstingsstyrelsen, ställde sig bakom lösningen att det är Örebro läns landsting som på bästa sätt kan företräda regionen gentemot staten. Landstingets beskattningsrätt, och därmed kraft att matcha statens ambitioner, liksom dess huvudmannaskap för flertalet av regionens kulturinstitutioner bidrog till styrelsernas ställningstaganden. För att klargöra att ansvaret för uppgifter på regional nivå inom området kultur framöver entydigt finns i Örebro läns landsting föreslås att ordet kultur utgår ur ändamålsparagrafen i förbundsordningen för Regionförbundet Örebro län. Som en konsekvens av denna förändring avser regionstyrelsen att överföra kvarvarande verksamhet inom kulturområdet från Regionförbundet Örebro län till Örebro läns landsting från den 1 januari Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta Regionfullmäktige fastställer förslag till ny lydelse av förbundsordningen 5, första momentet enligt följande: Förbundets verksamhet kommer huvudsakligen att omfatta uppgifter på regional nivå inom områdena näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, infrastruktur, arbetsmarknad, livslångt lärande, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad, internationellt samarbete samt fritid/rekreation. Regionfullmäktige hemställer att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige samt kommunstyrelserna i länets samtliga kommuner föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa regionfullmäktiges beslut. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Magnus Persson Meddelas: Regionfullmäktige Justerare: 10 Utdragsbestyrkande

11 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Rus-kansliet Tjänsteskrivelse 1 (2) 1(2) Magnus Persson Dnr: Sida Till Regionstyrelsen Huvudmannaskap för det regionala kulturuppdraget revidering av förbundsordningen Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta Regionfullmäktige fastställer förslag till ny lydelse av förbundsordningen 5, första momentet enligt följande: Förbundets verksamhet kommer huvudsakligen att omfatta uppgifter på regional nivå inom områdena näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, infrastruktur, arbetsmarknad, livslångt lärande, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad, internationellt samarbete samt fritid/rekreation. Regionfullmäktige hemställer att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige samt kommunstyrelserna i länets samtliga kommuner föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa regionfullmäktiges beslut Bakgrund Örebroregionen står inför nya utmaningar med ett utökat ansvar för utveckling, förnyelse och finansiering av kultursektorn. En ny modell för regional fördelning av statliga kulturmedel håller successivt på att införas. Regionstyrelsen behandlade i december 2010 frågan om hur Örebroregionen på bästa sätt skapar ett starkt regionalt företrädarskap inom kulturområdet. Regionstyrelsen, liksom Landstingsstyrelsen, ställde sig bakom lösningen att det är Örebro läns landsting som på bästa sätt kan företräda regionen gentemot staten. Landstingets beskattningsrätt, och därmed kraft att matcha statens ambitioner, liksom dess huvudmannaskap för flertalet av regionens kulturinstitutioner bidrog till styrelsernas ställningstaganden. Ett första steg togs i och med att den befattning som kulturchef som tidigare fanns i Regionförbundet Örebro län från den 1 januari 2011 överfördes till Örebro läns landsting. Vidare har processen med att under 2011 ta fram den!" # $ % & & & $ $ ' ( ( ) ) * 11

12 Sida 2 (2) kulturplan som samverkansmodellen med staten förutsätter utgått från Örebro läns landsting och dess nämnd för Tillväxt, kultur och bildning. Förändring av förbundsordningen för Regionförbundet Örebro län Ändringar i och tillägg till förbundsordningen för Regionförbundet Örebro län skall antas av förbundsfullmäktige och fastställas av medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. I förbundsordningen för Regionförbundet Örebro län anges i ändamålsparagrafen ( 5:1 ) att förbundets verksamhet huvudsakligen kommer att omfatta uppgifter på regional nivå inom bland annat området kultur. För att klargöra att ansvaret för uppgifter på regional nivå inom området kultur framöver entydigt finns i Örebro läns landsting föreslås att ordet kultur utgår ur ändamålsparagrafen i förbundsordningen för Regionförbundet Örebro län. Som en konsekvens av denna förändring avser regionstyrelsen att överföra kvarvarande verksamhet inom kulturområdet från Regionförbundet Örebro län till Örebro läns landsting från den 1 januari Det gäller i första hand personal som innehar tjänster inom länsbiblioteket, filmkonsulent, danskonsulent och utvecklingsledare inom kulturområdet. Vidare gäller det ansvaret för anslag till Arkivcentrum samt vissa avtal inom kulturområdet liksom vissa regionala utvecklingsmedel. Genomförandet av dessa förändringar förutsätter att överenskommelse träffas med Örebro läns landsting samt att information och förhandlingar genomförs med berörda fackliga organisationer. För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör!" # $ % & & & $ $ ' ( ( ) ) * 12

13 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen KS /34 1(1) Handläggare Maria Eriksson Tel: E-post: VD för Degerforsbolagen AB Förslag till beslut Max Tolf utses till VD för Degerforsbolagen AB fr.o.m Mottagare Kommunfullmäktige Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i KF 49/ att utse Max Tolf till VD i Degerforsbolagen AB under perioden , sedan kommunchef Michael Sjöberg avslutat sin anställning i kommunen. Max Tolf föreslås nu bli VD i Degerforsbolagen AB tillsvidare, med anledning av att kommunchefsfrågan inte är slutligen avgjord ännu. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 49/ Maria Eriksson Kanslichef 13

14 14

15 Från: Skickat: den 7 augusti :15 Till: Kommun Ämne: Ett Medborgar- Förslag. MEDBORGAR- FÖRSLAG. Angående, Gångstigen. Efter Letälven.Mellan Degernäs Camping Ocg Gång / Cykelvägen. Vid, Vinter-Myren.! Mitt, Medborgar- Förslag. BLIR, Följande. Att T.ex. Fältjänst, här i Degerfors Kommun. GÖR iordning, den Gångvägen, efter Letälven! SÅ, Att vi Rullstolsburna, Människor, LÄTT kan TA Oss fram, vid DENNA Fina, Gångväg! Nu ÄR ju Vi Handikappade, Utestängda från denna Gångäg! Som Jag Vet i Skrivande Stund! Det " Rimmar ILLA", mot DE, Mänskliga Rättigheterna, samt Skyldgheten, För Degerfors Kommun. Att, Också, Ordna " Saker Och Ting", i Naturen. Åt OSS Handikappade, Rullstolsburna Kommun- Innevånare! Enligt " Diverse, Konverusioner " OM De Mänskliga Rättigheterna. ÄR Et NU fel-hantrar,! Denna FINA, Gångväg! Så, Tack för Mig. NU! Göran Björndal. Nya Strömtorpsvägen 33 Göran Björndal Degerfors. Mobilnr TACK. 15

16 Från: Skickat: den 7 augusti :29 Till: Kommun Ämne: ETT, Medbogar Förslag. Till! MEDBORGAR- FÖRSLAG. JO, med detta, MEDBORGAR-FÖRSLAG, ställer.jag ETT Förslag. ATT, Röja upp, SLY, och Buskar osv. Efter, " Övre delen, av Letälven"! PÅ,Mark som Degerfors Kommun, Äger. Både, från Kanada-Hållet. vidare, mot Stora Valla Området,Ramshöjdsområdet, Samt, DegernäsOmrådet! Runt Parkudden och Lusthusudden! Samt Motsvarande, på " Brukssidan "! Det var förlag nr 1. om Röjning! Nr 2. Kommer straxt! För " Sig Självt"! MVH. GÖRAN BJÖRNDAL GÖRAN BJÖRNDAL NYA STRÖMTORPSVÄGEN DEGERFORS. Mobilnr TACK. 16

17 Från: Skickat: den 7 augusti :42 Till: Kommun Ämne: Medborgar förslag. Igen. MITT MEDBORGAR-FÖRSLAG. BLIR NU. MEDBORGAR - FÖRSLAG. Att i " Nedre Delen av Letälven". Från Agsjön och Nedåt. ATT det Röjs UPP, Med SLY och Buskar! På " Kommun-Ägd Mark"! För ATT Ge OSS, Bättre Utsikt av Letälven! Samt ev. Längre nedåt, med. Vid Reningsverket i Åtorp. Äger Ju Degerfors Kommun, Mark också! Där FINNS det JU, behov, av att " Det Snyggas UPP, Också"! Förr Bl.a Åtorparnas Skull! M.fl. Tänk bl.a. på " Åtorp - Marken"! Stor Magen, DÅ i Åtorp, Av både Försäljare, samt, Publik och Köpare, av Diverse sakeroch Ting GÖRAN BJÖRNDAL. GÖRAN BJÖRNDAL NYA STRÖMTORPSVÄGEN DEGERFORS. Mobilnr TACK. SLUT! NU, 17

18 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen KS (1) Handläggare Jerry Goude Tel: E-post: Medborgarförslag Smålandsgatan Förslag till beslut Ingen åtgärd vidtas. Mottagare Kommunstyrelsen Sammanfattning På Smålandsgatan delen Lapplandsgatan Jämtlandsgatan gäller 30 km/h. Vid trafikmätning 2009 framkom att endast 24 % håller hastighetsbegränsningen och att 195 körkort skulle dragit in (50 km/h>) under den vecka mätningen utfördes. Smålandsgatan Jämtlandsgatan är en smitväg till och från bl.a. Strömtorp. Efter delsträckan finns inga fastighetsutfarter. Gatan, som är 7m bred och har en gångbana på södra sidan, används av skolbarn som skall till och från Strömtorpsskolan. Ärendet Per Sundström har lämnat medborgarförslag om att sänka hastigheten på Smålandsgatan i tre steg. Steg 1 sidoförskjutning Steg 2 vägbula Steg 3 stopp för genomfart Bedömning Sidoförkjutning ger liten effekt eftersom den måste göras så stor för att bussarna skall komma igenom. Vägbula är inget bra förslag eftersom åtgärderna skall göras i en backe där det vintertid kan skapa stora svårigheter med snöröjning och halt väglag och även orsakar bullerstörningar. Avstängning av gatan medför risk att problemet flyttas till andra gator. En avstängning av gatan innebär även att busslinjen, som går där idag, måste flyttas till Raka vägen och att nya busshållplatser måste skapas. Förslaget stöds av väghållaren, Serviceförvaltningen, Undertecknad har uppmärksammat polismyndigheten på att Smålandsgatan Jämtlandsgatan bör prioriteras vid hastighetsövervakning. Jerry Goude Trafikingenjör 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100)

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Kommunfullmäktige 2011-02-08 1 Plats och tid Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25 Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Övriga deltagare Tjänstemän/

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-02-22 Blad 1 (30) Plats och tid Virveln, Folkets Hus, Strömsund, klockan 13.00-17.45. Beslutande 26 ordinarie ledamöter och 7 tjänstgörande

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer