Årsberättelse t u l s Bok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.vacon.com Årsberättelse 2006 06 20 t u l s Bok"

Transkript

1 Årsberättelse 2006

2 Every AC motor des Varje elmotor är värd en frekvensomriktare från Vacon.

3 Vacons årsberättelse 2006 Lorem ipsum dolor 1 erves a Vacon drive Innehåll 2 Verkställande direktörens översikt 4 Kort om Vacon 5 Vacons mission, vision och värderingar 6 Strategi 8 År Verksamhetsförhållanden 12 Forskning och produktutveckling 14 Försäljning och marknadsföring 16 Produktion och logistik 18 Samhällsansvar 20 Personal 22 Miljön 24 Förvaltningsprinciper 32 Kontaktuppgifter och information för investerare

4 2 Vacons årsberättelse 2006 Lorem ipsum dolor

5 Vacons årsberättelse 2006 verkställande direktörens översikt 3 Lönsam tillväxt genom energibesparingar Frekvensomriktaren representerar en teknologi som effektiverar elmotorns funktion och sparar energi. Frekvensomriktare möjliggör en mer kostnadseffektiv produktion, dämpar växthuseffekten och bidrar till att utsläppsmålen blir lättare att nå. Trots detta är endast en dryg tiondedel av elmotorerna ute i världen för närvarande utrustade med frekvensomriktare. Redan nu vore det ekonomiskt motiverat att installera en frekvensomriktare vid åtminstone var tredje elmotor. Vår verksamhetsidé bygger just på att varje elmotor är värd en frekvensomriktare från Vacon. För Vacon var år 2006 ett år av lönsam tillväxt. Vår marknadsställning stärktes på alla viktiga marknadsområden. Investeringarna på den växande marknaden i Asien började också ge resultat och vår fabrik i Kina började gå med vinst i början av året. Vi lyckades förbättra lönsamheten trots stigande priser på koppar och stål. Den positiva trenden inom omsättning och lönsamhet avspeglade sig i en fortgående värdestegring av Vacons aktie. I slutet av år 2006 hade Vacons marknadsvärde stigit till 397 miljoner euro, medan det var 266 miljoner euro ett år tidigare. Vacons resultat/aktie år 2006 var 1,04 euro. Nära kunden överallt i världen Vårt mål är att expandera till en av världens ledande tillverkare av frekvensomriktare. I strategiarbetet under år 2006 framträdde det växande behovet av att agera globalt och betjäna kunderna, där de har sin verksamhet. Under de närmaste åren kommer vår verksamhet att bli ännu mer global och vår strävan är att täcka marknaderna både regionalt och segmentvis via vårt försäljningsnät med många kanaler. Frekvensomriktare används överallt inom industri, samhällsteknik och i byggnader. Det höga energipriset är för närvarande den viktigaste tillväxtfaktorn på marknaden. Dessutom medför den ökade automatiseringen att allt flera elmotorer styrs via frekvensomriktare. Under år 2006 stärkte vi vår position framför allt inom den marina industrin och inom byggnadsautomation tillsammans med våra skickliga samarbetspartners. Genom avtalet med Converteam i november kommer den kraftigt expanderande olje- och gasindustrimarknaden att öppna sig för oss. Målet är lönsam tillväxt Vacons mål är lönsam tillväxt, förbättrad lönsamhet samt att säkerställa god avkastning på det egna kapitalet åt ägarna. Enligt den förväntade utvecklingen växer Vacon till största delen organiskt. Målen är högt ställda och förutsätter långsiktig utveckling, som ger våra ägare äkta och hållbart värde. En eventuell försvagning av dollarns värde från det nuvarande kan påverka möjligheten att nå målen. Utgående från de här antagandena tror vi att omsättningen under det innevarande året kommer att växa med procent och lönsamheten att förbättras något jämfört med år Jag tackar våra kunder för ett fruktbart samarbete och våra övriga samarbetspartners för deras bemödanden i utvecklingen av Vacon. De Vaconanställda förtjänar vår erkänsla för sitt arbete, som har gett företaget framgång under år Våra aktieägare vill jag tacka för deras förtroende. Vi på Vacon kommer att fortsätta våra ansträngningar för att bli en av världens ledande tillverkare av frekvensomriktare. Den positiva trenden inom omsättning och lönsamhet avspeglade sig i en fortgående värdestegring av Vacons aktie. Vesa Laisi, Verkställande direktör Vacon-koncernen

6 4 Vacons årsberättelse 2006 kort om vacon En global leverantör av frekvensomriktare Vi på Vacon har en passion för att utveckla och producera frekvensomriktare för krävande behov. Vacon är en global leverantör av frekvensomriktare som erbjuder full service. Vi inriktar oss på produktion, utveckling, försäljning och marknadsföring av enbart frekvensomriktare. Bolaget grundades år Ända från början har vi på Vacon haft en passion för att utveckla och producera frekvensomriktare för krävande behov. Vacons framgång grundar sig på kundorientering och en ambitiös inställning hos de anställda. Vacons produkter kan lätt anpassas till olika användningsområden och arbetsmiljöer. Vacon kan erbjuda frekvensomriktare för effektområdet 0,25 kw kw. Vacons produkter säljs i över hundra länder. Förutom egen försäljning levererar Vacon produkter till distributörer och systemleverantörer samt till brand label-kunder. År 2006 var Vacons omsättning 186 miljoner euro. Vacons aktier (VAC1V) noteras på Helsingfors värdepappersbörs (OMX). Frekvensomriktare sparar energi En frekvensomriktare är en kraftelektronikapparat med vars hjälp en elmotors varvtal kan regleras för att motsvara processens aktuella behov. Elmotorer används allmänt inom industri, byggverksamhet och samhällsteknik. Med styrning via frekvensomriktare uppnår man betydande energibesparingar, eftersom motorer sällan används med full effekt. Belastningen på elnätet och den mekaniska belastningen på maskinen eller apparaten när den startas, minskar samtidigt. En motor med frekvensomriktare kan också anslutas till automatiseringssystem och då regleras motorns hastighet automatiskt. En frekvensomriktare passar nästan alla elmotorer. Ett av de mest typiska användningsområdena, och där också den största energibesparingen uppstår, är pumpar och fläktar. Andra områden är lyftkranar, pappersmaskiner, ventilationsanläggningar, hasplar, kompressorer och vinschar. Den globala marknaden för frekvensomriktare är enorm. För närvarande styrs mindre än tio procent av alla elmotorer med frekvensomriktare.

7 Vacons årsberättelse 2006 mission, vision och värderingar 5 Mission Vision Värderingar Varje elmotor är värd en frekvensomriktare från Vacon. Utgångspunkten för vår verksamhetsidé är att varje elmotor behöver en frekvensomriktare från Vacon. Med Vacons frekvensomriktare kan elmotorn styras och regleras optimalt. Processtyrningen effektiveras och energi sparas. Användningen av frekvensomriktare gör produktionen mer kostnadseffektiv och bidrar till att mins- Vacon är en global, kundinriktad och dynamisk leverantör av frekvensomriktare med en målmedvetet passionerad inställning till produktledarskap och kundservice. Vacons värderingar kommer fram i det dagliga arbetet genom sättet att agera med kunder, affärspartners, underleverantörer och anställda. Värderingarna förnyades under 2006: Kunden i främsta rummet Vi utgår från kundens behov. Vi agerar flexibelt och vi ser till att kunden får bästa möjliga service. Vi bemöter våra kunder och samarbetspartners med samma respekt, vare sig de är interna Företagsamhet och vilja till framgång Vår verksamhet grundar sig på inre företagsamhet: vi tar ansvar, vi är orädda och vi agerar på eget initiativ. Vi förbinder oss att nå de uppställda målen på samma gång som vi är öppna för nya utmaningar. Vår verksamhet är effektiv och vi utvecklar den för att den skall bli ännu bättre. Vår passion att vara bäst ka växthuseffekten. Därför är varje elmotor värd en Genom att vara den mest engagerade leverantören eller externa. Vi satsar på kvalitet i fråga om frekvensomriktare från Vacon. av frekvensomriktare är Vacon det bästa alternativet för sin kund överallt i världen. Med respekt för individen både produkter, verksamhet och service. Vi erbjuder kunden vår Vacons överlägsenhet grundar sig såväl på en Vår verksamhet utgår från är- bästa möjliga sakkunskap. Vi kundorienterad, passionerad och ambitiös attityd lighet och rättvisa. Respekt för utvecklar innovativa lösningar. Vi som på högklassigt kunnande och produktledar- individen, förtroende och hän- använder ändamålsenlig tekno- skap. Vacon är en partner det är lätt att samarbeta synstagande är en naturlig del logi i våra produkter. med, som har förmåga att tillförlitligt, snabbt och av det inbördes umgänget med effektivt svara på sina kunders behov. kunden.

8 6 Vacons årsberättelse 2006 strategi Koncentrering och lönsam tillväxt Vacons nya strategi är en ännu starkare internationalisering under de närmaste åren. Ekonomiska mål i genomsnitt procents årlig ökning av omsättningen över 14 procent i rörelsevinst (EBIT) senast år 2010 minst 30 procents avkastning (ROE) på eget kapital i dividend utdelas ca 50 procent av räkenskapsperiodens vinst Vacon har som mål att bli en av världens ledande leverantörer av frekvensomriktare. De strategiska hörnstenarna för Vacon är lönsam tillväxt och koncentrering enbart på frekvensomriktare. De övriga strategiska valen stöder dessa mål. Lönsam tillväxt År 2006 ökade Vacons omsättning med 24,3 procent. Även i fortsättningen är målet en tillväxt på procent, men utan att lönsamheten sätts på spel. Vårt mål är tillväxt av verksamheten genom ökat antal kunder. Tillväxten omfattar även utveckling av affärsverksamheten. Koncentrering på frekvensomriktare Vacon koncentrerar sig enbart på frekvensomriktare. Genom fokuseringen blir Vacon en föregångare med stor teknisk sakkunskap på det här området. Bolagets mål är att vara en av världens ledande leverantörer av frekvensomriktare. Företagets andel av världsmarknaden är för närvarande 3,5 procent. Vacon är det största bolaget med tillverkning av enbart frekvensomriktare. Produktledarskap Vacon har blivit produktledande då det gäller tillverkning av frekvensomriktare för särskilda applikationer. För Vacon innebär produktledarskapet ett stort produktutbud, högtstående kompetens i fråga om frekvensomriktare, behärskande av kundkontakter, den nyaste teknologin och skräddarsydd massproduktion. Försäljning via många kanaler Vid sidan av sin egen sälj- och kundserviceorganisation kompletterar Vacon sin försäljning via ett världsomspännande sälj- och samarbetsnät. Förutom egen försäljning tillverkar Vacon produkter för distributörer och systemleverantörer samt för brand label-kunder. Vacons strävan är att nå hela marknaden både regionvis och segmentvis via sitt säljnät med många olika kanaler. Effektivitet, flexibilitet och oberoende Vacon strävar efter flexibilitet och effektivitet i all verksamhet. Den kostnadseffektiva produktions- och logistikmodellen och försäljningen via många kanaler gör det möjligt att hålla ett mångsidigt och stort produktutbud tillsammans med ett snabbt och flexibelt leveranssätt. Vacon är en oberoende leverantör av frekvensomriktare, som stöder öppen automation och internationella standarder. Oberoendet ger Vacon en klar konkurrensfördel, eftersom produkterna inte konkurrerar med kundernas produkter. Nära kunden överallt i världen Strategin går ut på att Vacon för sin service och produkt allt närmare kunden. Vacons nya strategiska val är ännu starkare internationalisering under de närmaste åren. Vacon vill betjäna kunderna där kunderna har sin verksamhet. För närvarande är Vacon närvarande i över etthundra länder genom sina samarbetspartners. Vacons produktionsanläggningar finns tillsvidare i Finland och Kina. Andra alternativ undersöks planmässigt.

9 Vacons årsberättelse 2006 strategi 7 Omsättning, MEUR Resultat/aktie, EUR 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Marknadsvärde, MEUR FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS ,0 FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Rörelsevinst, MEUR FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Dividend/aktie, EUR *) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Avkastning på eget kapital, % FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Avkastning på investerat kapital, % 50 Beställningar, MEUR **) 200 Affärsverksamhetens kassaflöde, MEUR FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 *) För räkenskapsperioden 2006 motsvarar utdelningen styrelsens förslag till bolagstämman. **) 2002 års siffra ej tillgänglig

10 8 Vacons årsberättelse 2006 år 2006 Höjdpunkter under det gångna året Converteam och Vacon slöt ett världsomspännande avtal Den multinationella systemtillverkaren Converteam och Vacon slöt ett världsomspännande samarbetsavtal i november Converteam är en betydande aktör inom den marina industrin, fartygs-, olje-, gasoch processindustrin samt inom de branscher som sysslar med förnybara energikällor. Avtalet är viktigt för Vacon, eftersom det öppnar vägen till den kraftigt växande olje- och gasindustrin. Filial i Bangkok, dotterbolag i Indien och Australien I oktober öppnade Vacon en filial i Bangkok, Thailand. Dotterbolagen i Indien och Australien inledde verksamheten i november. Investeringarna förväntas förbättra kundservicen och sätta fart på Vacons försäljning i Asien redan under år Vacons eget försäljningsnät består av 14 dotterbolag och två filialer de nya medräknade. Fabriksutbyggnader i Kina och Finland I januari öppnade Vacon sin Kinafabrik i nya över 5000 m2 stora utrymmen i Suzhou. Den ökade produktionskapaciteten svarar i främsta rummet på den ökade efterfrågan på marknaderna i Asien och Fjärran Östern. Tillbyggnaden av den finländska fabriken i Vasa invigdes i juni. Totalt omfattar tillbyggnaden ca 7100 m 2. Produktserien utökades och fick nya egenskaper Vacon utökade sitt utbud av högeffektiva produkter, så att det nu omfattar produkter upp till 5 MW från tidigare 3 MW. Bolaget introducerade sin förnyade frekvensomriktare Vacon NXL på marknaden i år. Produkterna hör till marknadens minsta av detta slag.

11 Vacons årsberättelse 2006 år Frost & Sullivan belönade Vacons kundorienterade attityd Ett av världens högst värderade konsultföretag, Frost & Sullivan, beviljade Vacon priset Global Excellence Award in Customer Value Leadership år Priset utdelas årligen till ett företag som har lyckats utvidga sin kundkrets samtidigt som de behållit sina tidigare kunder och som dessutom är mer innovativt och har större utvecklingsförmåga än sina konkurrenter. Scandinavian Electric Systems beställde Vacons frekvensomriktare till 16 fartyg I april slöt Vacon flera avtal med sin norska partner Scandinavian Electric Systems AS om leverans av frekvensomriktare. Vacons vätskekylda frekvensomriktare lämpar sig utmärkt för den marina industrin, eftersom förhållandena är krävande på grund av saltvatten, fukt, damm och värme. Trend Control Systems har sålt över Vacon-frekvensomriktare i Storbritannien Europas ledande leverantör av byggnadsautomationssystem för den globala marknaden, det brittiska företaget Trend Control Systems har levererat över Vacon NX-frekvensomriktare till sina kunder. Vacons NX-serie håller snabbt på att bli den mest populära frekvensomriktaren inom byggnadsautomationsbranschen i Storbritannien. Vacon sponsrar Finlands alpina landslag Finlands alpina herr-, dam- och ungdomslandslag har ingått ett samarbetsavtal med Vacon för säsongen Vacon blir officiell sponsor för Finlands alpina landslag samt officiell huvudsponsor för det alpina ungdomslandslaget och teamet Tehotytöt.

12 10 Vacons årsberättelse 2006 verksamhetsförhållanden Efterfrågan fortsätter öka Frekvensomriktarteknologin blir allt viktigare för att spara energi och dämpa klimatförändringen. Marknaden för frekvensomriktare uppvisade kraftig tillväxt för andra året i följd. Efterfrågan har gynnats av prisutvecklingen på energi, som lockar till anskaffning av frekvensomriktare. I typiska fall har investeringskostnaderna för frekvensomriktaren tjänats in på en tid som i genomsnitt är under två år och då är det lätt att motivera denna investering inom industrin. Även den ökande automatiseringen medför att elmotorer allt oftare styrs av frekvensomriktare. En bidragande orsak till den positiva utvecklingen var även industriinvesteringarna och den intensiva byggverksamheten i Asien och utvecklingsländerna. I Ryssland växte marknaden till och med snabbare än i Kina. Det höga energipriset sporrar Ryssland att investera lokalt och att trygga sin egen energiförsörjning. Vacon växer snabbare än marknaden Den globala marknaden för frekvensomriktare uppgår till ca 6,3 miljarder US dollars (källa: The worldwide market for AC & DC Motor Drives 2006 Edition, IMS 2006). Vacons marknadsandel av den internationella marknaden för frekvensomriktare är 3,5 procent, vilket ger Vacon en plats bland de tio största tillverkarna. Vacon har vuxit snabbare än marknaden i sig och Vacons position förstärktes på alla viktiga marknadsområden. Marknaden för frekvensomriktare splittrades upp. Vacons viktigaste konkurrenter är globala mångbranschbolag, som har många produkter vid sidan av frekvensomriktare. Vacon är det största företaget som enbart koncentrerar sig på frekvensomriktare. På marknaden finns dessutom åtskilliga små tillverkare av frekvensomriktare. Den största utmaningen för branschen är att hitta billigare tillverkningsmetoder. Råvarukostnaderna har stigit i någon mån, särskilt då det gäller stål och koppar. Däremot har priset på produkterna inte ändrats. Vacon uppehöll kostnadseffektiviteten genom utveckling av den egna verksamheten. Utsikterna positiva också nästa år Utsikterna inom branschen är positiva för nästa år. Någon sänkning av energipriset är inte att vänta på lång sikt och detta tvingar kunderna att överväga lösningar som effektiverar energianvändningen. Frekvensomriktarteknologin blir allt viktigare, då man vill spara energi och stävja klimatförändringar. Inom branschen finns en förhoppning om ökad reglering av energiförbrukningen inom industriell produktion, vilket också skulle avspegla sig positivt i efterfrågan på frekvensomriktare. Det finns en stark tilltro till fortsatt tillväxt för Vacon. Under nästa år är Vacons strävan att bygga ut sitt globala nät kraftigt och finna kunniga samarbetspartners. Då det gäller kundrekrytering fokuserar Vacon på stora och mellanstora kunder. De mindre kunderna tar Vacon ännu bättre hand om och ännu sakkunnigare med hjälp av sitt samarbetsnät. I en nära framtid kommer Vacon att introducera nya, konkurrenskraftigare produkter, som förväntas få fotfäste på marknaden snabbt.

13 Vacons årsberättelse 2006 Lorem ipsum dolor 11 Frekvensomriktare sparar energi genom att optimera bl.a. ventilationsanläggningarnas funktion.

14 12 Vacons årsberättelse 2006 forskning och produktutveckling Produktutveckling utgående från kunden F&PU:s andel av omsättningen, MEUR FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Personal enligt funktion Försäljning och marknadsföring 44 % Produktion 39 % Produktutveckling 13 % Administration 4 % Produktledarskap är utgångspunkten för Vacons forskning och produktutveckling. Vacons mål är att vara den tillförlitligaste och mest mångsidiga tillverkaren av frekvensomriktare i världen. Till skillnad från många konkurrenter koncentrerar sig Vacon helt på frekvensomriktare, vilket gör det lättare att ställa in tyngdpunkten för forskningen och produktutvecklingen. Vacon kan koncentrera sig på att utveckla ännu mer applikationsanpassade, användarvänliga och kostnadseffektiva frekvensomriktare. Inom produktutvecklingen färdigställdes den framgångsrika Vacon NX -produktgenerationen och produktutbudet utvidgades med frekvensomriktare inom högeffektsområdet under det gångna året. Frekvensomriktare som täcker effektområdet 5 MW introducerades på marknaden. Också den skräddarsydda massproduktionen för kundspecifika behov ökade jämfört med tidigare. Vacons produktutbud är nu det mest omfattande det någonsin varit. Utvecklandet av en ny produktgeneration har startat Under året inleddes det mångsidiga utvecklandet av plattformen för den nya produktgenerationen liksom utvecklandet av nya produkter för den. Målet är att förnya produktserien under de närmaste åren. De första frekvensomriktarna av den nya generationen levererades under år Genom sina satsningar på forskning och produktutveckling är Vacon en av de främsta på området. Cirka var sjunde Vaconanställd sysslar med forskning och produktutveckling. För att Vacon skall kunna vara produktledande på detta område krävs betydande investeringar i forskning och produktutveckling, eftersom världens bästa frekvensomriktare endast kan skapas som ett resultat av långsiktig produktutveckling, goda och nära kundkontakter och innovativitet. Produktutvecklingen är tillsvidare koncentrerad till Finland och även i fortsättningen förblir Finland Vacons viktigaste produktutvecklingsland. I enlighet med Vacons strategiska beslut måste Produktlederskap produktutvecklingen ske nära kunden, för är utgångspunkten att varje enskilt marknadsområde för produktutveckling. skall kunna betjänas så kundorienterat och snabbt som möjligt. I enlighet med den här linjedragningen fattade Vacon beslut om att grunda en produktutvecklingsenhet i samband med Kinafabriken. Tyngdpunkten i produktutvecklingen under nästa år är planeringen av den nya plattformen för nästa produktgeneration och de produkter som hör till den. Meningen är att de nya produkterna introduceras stegvis på marknaden.

15 Vacons årsberättelse 2006 forskning och produktutveckling 13 FREKVENSOMRIKTARE SOM PASSION Datateknikingenjör Marko Koskela leder ett tio personers team som arbetar på Vacons forsknings- och produktutvecklingsavdelning i Vasa. Sedan Marko kom till Vacon som elektronikplanerare år 2000 har hans karriär varit uppåtgående. De senaste tre åren har han varit projektchef. Utvecklandet av produkter kräver långsiktigt arbete, som utgår från kundernas krav. Produktutvecklingsteamets uppgift är att avgöra hur kraven kan anpassas i praktiken, därefter görs ett produktkoncept och prototyper byggs. Då strukturen har konstaterats fungera och ha tillräcklig kvalitet, kommer produkten till pilotskedet, då man studerar hur produkten fungerar ute på fältet. Efter pilotskedet lanseras produkten på marknaden. Det bästa i mitt arbete är att kunna följa projektets framskridande och se en ny produkt födas. Att vi gemensamt lyckas skapa en ny produkt sporrar till att fortsätta, berättar Marko om de goda sidorna i sitt arbete. Vacon satsar kraftigt på forskning och produktutveckling. Kunniga arbetstagare uppskattas och man litar på dem. Vacon är ett internationellt företag, som hela tiden utvecklas och kan erbjuda utmanande uppgifter. Jag uppskattar att mitt arbete är självständigt och att företaget uppmuntrar till utbildning och utvecklande av den egna kompetensen. Marko Koskela lovordar också Vaconandan. Då jag kom till huset, var vi kring 200. Nu sysselsätter Vacon redan över 650 personer, men ändå finns samma Vaconanda kvar, säger han och berömmer sina trevliga arbetskamrater. Genom sina satsningar på forskning och produktutveckling är Vacon en av de främsta på området. Cirka 13 procent av Vaconanställda sysslar med forskning och produktutveckling.

16 14 Vacons årsberättelse 2006 försäljning och marknadsföring Vacon tar sikte på marknader i utveckling Omsättningen enligt marknadsområde 2006 Europa 69,6 % Nordamerika 20,3 % Asia och Australien 8,5 % Övriga 1,6 % Omsättning enligt distributionskanal 2006 Egen direktförsäljning 41 % Distributörer 13 % Maskin- och anläggningstillverkare 24 % Brand label-kunder 22 % Försäljning/anställd i genomsnitt, MEUR 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Vacon tar sikte på marknader i utveckling Heikki Hiltunen är vice verkställande direktör med försäljning, marknadsföring, produktförvaltning och kundservice som sitt ansvarsområde. Enligt honom är Vacon känt för sin sakkunskap, service och goda pris-kvalitetsförhållande. Hur ser marknaden för frekvensomriktare ut för tillfället? Frekvensomriktare används överallt inom industrin, samhällstekniken och i byggnader. Marknaden har bra drag och utsikterna är goda, automatiseringen ökar och användningen av frekvensomriktare växer. För närvarande är efterfrågan god inom alla industrisektorer. Vilka är Vacons starka sidor? Kunderna vill ha mer lättanvända produkter än tidigare. Man förutsätter dessutom att produkterna skall kunna varieras enligt applikationsobjekt. Vårt särdrag är att vi utgår från kunden och tillverkar tillförlitliga produkter med ett bra pris-kvalitetsförhållande. Samtidigt har vi kunnat utveckla vår service och beakta kundernas behov bättre än tidigare. Hur har Vacon utvecklat sitt produktutbud? Vår affärsverksamhet som produktbolag bygger på ett brett produktsortiment. Vi investerar ca 8 procent av omsättningen i produktutveckling och som bäst håller vi på att introducera följande generations produkter på marknaden. Av tradition har Vacon tillverkat små och medelstora frekvensomriktare, men under de senaste åren har Vacons produktfamilj utvidgats så att den täcker effektområdet 0,25 Tillförlitliga produkter med bra pris-kvalitetsförhållande och attityden Driven by drives. kw 5000 kw. Det höga energipriset har ökat efterfrågan på apparater med stor effekt. I Vacons strategiska tyngdpunkter ingår nu även en synligare närvaro på den internationella marknaden. Vad innebär detta konkret? Vi vill vara med på marknader, där våra nuvarande och potentiella kunder bygger upp sin egen affärsverksamhet. Närvaron innebär också att Vacon har motiverade och yrkeskunniga anställda och know-how nära kunden. Var ligger tyngdpunkten i Vacons internationalisering? Asien är den snabbast växande marknaden, men erbjuder samtidigt många utmaningar. Förutom fabriken i Kina, grundade vi också säljbolag i Indien och Australien och filialer i Thailand och Brasilien senaste år. Indien och Ryssland är lika stora och viktiga för Vacon. Också andra marknader under utveckling intresserar, såsom Sydamerika. Vad betyder Ryssland för Vacon? Vi har funnits i Ryssland sedan år Tillväxttakten på den ryska marknaden är snabb, ca 25 % årligen. Vår strävan är att öka vår marknadsandel där från nuvarande 5 procent till 10 procent under de närmaste åren. I Ryssland har Vacon ett gott rykte inom pappersindustrin och då det gäller vattenbehandling och energilösningar, men i jämförelse med de stora mångbranschföretagen är Vacon fortfarande i utmanarens ställning i Ryssland.

17 Vacons årsberättelse 2006 försäljning och marknadsföring 15 Vad innebär strategin med många säljkanaler? En av hörnstenarna i Vacons strategi är försäljningen via många kanaler. Förutom försäljning direkt till slutkunden, säljer Vacon apparater via maskin- och apparattillverkare, distributörer och systemleverantörer. Som oberoende leverantör kan Vacon tillverka frekvensomriktare till brand label-kunder under deras egna varumärken. Med hjälp av mångkanalförsäljningen har vi möjlighet att betjäna våra kunder bättre och vara en lättillgänglig och kundorienterad leverantör. Enligt kundresponsen är det just för vår sakkunskap och det goda pris-kvalitetsförhållandet vi har fått erkännande. Hur stor betydelse har serviceförsäljningen för Vacon? Vacon är ett produkthus, men det finns även efterfrågan på försäljning av reservdelar, service, energispar- och utbildningsservice. Hur har processen för förvaltning och utvecklande av klientskap (CRM) avancerat? De första gångerna processen har använts har visat att den kommer att underlätta utvecklandet av kundförhållandena och servicen. Meningen är att integrera alla bolag i samma CRM-system under år VACON STARKT MED I OLJE- OCH GASINDUSTRIN I november undertecknade Vacon ett kontrakt med den multinationella systemtillverkaren Converteam. Converteam erbjuder skräddarsydda lösningar för omvandling av elenergi på den internationella marknaden. Enligt kontraktet levererar Vacon luftkylda frekvensomriktare för lågspänningsapplikationer till Converteam i hela världen. Converteam förstärker Vacons marknadsföringskanaler och öppnar vägen bl.a. till den kraftigt växande olje- och gasindustrin. Converteam Group är världsledande då det gäller planering och optimering av elanvändning. Företaget som varit verksamt över hundra år är internationellt erkänd teknologiledare inom elenergianvändning. Dess kärnverksamhetsområden är marin- och offshoreindustri, olje-, gas- och processindustri samt förnybara energikällor. Företaget betjänar även ett flertal andra specialbranscher. Antalet anställda är Vilka är säljmålen för år 2007? Tillväxt är målet på alla marknadsområden både genom gamla och nya kunder och samt via nya kundförhållanden. Vi strävar efter allt mer omfattande kundförhållanden. Vi vill också fästa uppmärksamhet vid resultatet av marknadsföringen och utvecklandet av säljarnas yrkeskunskap.

18 16 Vacons årsberättelse 2006 I hamnar möjliggör frekvensomriktare effektivt stuveriarbete, till exempel i olika lyft- och lastanordningar.

19 Vacons årsberättelse 2006 produktion och logistik 17 Produktionen flyttas närmare kunden Direktören för produktion och logistik, Jari Koskinen, besvarade sina frågor i Kina, där han ansvarar för både Vacons globala produktionsfunktioner och Vacons verksamhet i Kina. Vilka är utgångspunkterna för Vacons produktionsoch logistikbeslut? Vacon har en produktions- och logistikmodell som utgår från nätverksbildning och skräddarsydd massproduktion. Produktions- och logistikbesluten styrs av kvalitet, snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet i alla funktioner. Vad gjordes för att utveckla Vacons produktion under år 2006? Vi testade konceptet Minifactory, som utgår från snabb kundservice. Logistikpunkten är belägen nära kunden och är uppbyggd så att den tillhandahåller det kunnande och kapacitet som fabriken har. Konceptet gör det möjligt att hålla en högs service på kundnivån lokalt och erbjuder på samma gång snabba leveranstider. Hur har ibruktagandet av Kinafabriken lyckats? Inkörningen av en ny fabrik är alltid utmanande. Vi har satsat mycket på rekrytering av personal och uppbyggnad av team. Det har gått bra. Mätt i form av leveranssäkerhet och med kvalitetsmätare är Vacons Kinafabrik i världsklass och teamet har uppnått sina mål enligt de nämnda mätarna. Tillverkningen av produkter för stora effektbehov kräver djupgående kunskaper om frekvensomriktare vid testning och montering. Ju större effekt produkterna är gjorda för, desto mer komplicerade och krävande är de. I Finland sker en allt större fokusering på Global Sourcing-funktioner, med vars hjälp allt mer material importeras till den finländska fabriken även från utomeuropeiska länder. Syftet med Global sourcing-funktionen är att även i fortsättningen garantera att den finländska fabriken är konkurrenskraftig i fråga om kostnader. Kommer produktionen att öka utanför Finland? Vacons affärsverksamhet är stadd i mycket kraftig tillväxt. Därför är det naturligt att det finns produktion på flera ställen nära kundens behov. Vi undersöker möjligheterna att inleda produktion också på andra ställen än i Europa och Asien. Vilka logistikbeslut togs under året? Vi har pilottestat och tagit i bruk lösningar enligt modellen DFT (Demand Flow Technology). Vår materiallösning grundar sig på sugstyrning, dvs. enligt modellen JIT (Just In Time). Vid sugstyrning går informationen motströms och material och delmonteringar medströms under produktionsprocessen. Via den här styrningsmetoden befrias lagret från bundet kapital och man säkerställer att material finns på rätt ställe på rätt tid och i rätt mängd. Nätverksbildning och skräddarsydd massproduktion Vilken betydelse har produktionen i Kina för Vacon? Under år 2006 byggdes fabrikerna ut både i Finland och i Kina. Vacons bolag i Kina kommer i fortsättningen att få mer globalt ansvar än tidigare och därför kommer Vacons Kinafabrik att bli viktigare i framtiden. Hur skall produktionen och logistiken vidareutvecklas? Vi fortsätter utvecklandet av konceptet Minifactory liksom av materialstyrningen i vår produktion. I takt med att Vacon internationaliseras växer också betydelsen av Global Sourcing-funktionerna. Finlands roll då? På Finlandsfabriken ökas fokuseringen på funktioner, som kräver stort kunnande och erfarenhet av frekvensomriktare.

20 18 Vacons årsberättelse 2006 samhällsansvar Ansvarstagande styr all verksamhet Miljö-, arbetshälsooch arbetarskyddsfrågor granskas grundligt. Ansvarstagande företagsverksamhet kan delas in i tre delområden som stöder varandra: ekonomiskt och socialt ansvarstagande och miljöansvarstagande. Ett ansvarstagande företag skapar välmående för sina kunder, anställda, ägare och övriga intressegrupper. Vår verksamhet grundar sig på bolagets mission, vision, strategi och värderingar samt våra intressegruppers och samhällets föränderliga behov. Med respekt för mänskan och miljön Vacons produkter, frekvensomriktarna, sparar energi. Energibesparingar gagnar nuvarande och kommande generationers liv. Vi deltar i kampen mot klimatförändring och växande energibehov genom att utveckla allt effektivare och miljövänligare frekvensomriktare. Vid tillverkningen av dem använder vi naturtillgångarna ansvarsfullt. Vi stöder att våra arbetstagare och intressegrupper är med och fortlöpande förbättrar ansvarstagandet inom Vacons verksamhet. Vi deltar aktivt i dialogen om energisparande. Ansvarsfullt agerande ingår i vårt dagliga arbete. I hela vår verksamhet följer vi lagar och författningar, vi agerar etiskt och ärligt, vi tar ansvar för miljön och respekterar principerna för de mänskliga rättigheterna tillsammans med våra affärspartners överallt där vi är verksamma. DE HÄR TROR VI PÅ, SÅ HÄR AGERAR VI Endast en nöjd kund är en lönsam kund Vi utgår alltid från våra kunders behov, då vi utvecklar, tillverkar och levererar frekvensomriktare och service i anslutning till dem överallt i världen. Mänskan är vår viktigaste resurs Vi slår vakt om hög kvalitet i frågor som gäller miljö, arbetshälsa och arbetarskydd. Genom detta skapar vi en hälsosam, trygg och trivsam arbetsmiljö, som vi mår bra i. Vårt arbete ger oss motivation och vi betjänar våra kunder på bästa möjliga sätt. Hög kvalitet vår konkurrensfördel Vi levererar felfria produkter på överenskommen tid. Vårt mål är att ha marknadens mest flexibla och snabbaste service. Vi ser till att våra produkter och vårt agerande alltid motsvarar kundens förväntningar och anspråk bättre än våra konkurrenter. Vi kräver hög kvalitet också av underleverantörerna Ett nära och långsiktigt samarbete med omsorgsfullt utvalda underleverantörer garanterar kvaliteten. Vi förutsätter att våra samarbetspartners har hög kvalitet och samma ovillkorliga inställning till miljö-, arbetshälso- och arbetarskyddsfrågor som vi själva har. Vi ser till miljön Vi engagerar oss för att ta hand om vår närmiljö och i all verksamhet ta hänsyn till miljö-, arbetshälso- och arbetarskyddsaspekterna. Vi tillverkar energisparande produkter, som förbättrar prestandan i olika processer och minskar belastningen på miljön. Alla vi på Vacon engagerar oss för våra gemensamma mål Alla vi Vaconanställda engagerar oss för att förverkliga våra gemensamma mål. Vacons ledning fattar sådana beslut som medverkar till att vår affärsverksamhet, verksamhetsprocess och resurser utvecklas i enlighet med våra mål och syften. Varje Vaconanställd är förtrogen med företagets verksamhetspolicy, arbetar hela tiden för att förbättra den och tar ansvar för att uppfylla de överenskomna målen inom sitt eget verksamhetsområde. I all verksamhet världen över följer vi lagstiftning, författningar och godkända standarder.

21 Vacons årsberättelse 2006 Lorem ipsum dolor I fartyg har frekvensomriktare en central roll. Med dem regleras bl.a. vinschars, propellrars och ventilationsanordningars funktion. 19

22 20 Vacons årsberättelse 2006 personal Värderingarna återspeglas i praktiken Vacon utvecklar, uppmuntrar och växer. Vacons styrka ligger i dess kunniga och entusiastiska personal, som känner sig starkt förbunden till bolaget målsättning. Vacons personalstrategi uppdateras i samband med att strategin för affärsverksamheten uppdateras. Personalstrategin är uppbyggd på fyra stenfötter: ledarskap, prestationsledning, intern kommunikation och helhetskondition. Varje år fastställs var tyngdpunkten skall ligga inom de olika delområdena och de operativa planerna. Under år 2006 fokuserades ledarskapets del på att förnya värderingarna och ta dem i bruk i det praktiska arbetet. Tyngdpunkterna inom prestationsledningen låg på utvecklandet av utvecklingssamtalen och den interna utbildningen. Inom den interna kommunikationen var förnyandet av intranet det viktigaste. Temat för helhetskonditionen under det gångna året var det sociala välmåendet, vilket kom till synes i form av olika slags tillställningar med samvaro som syfte, t.ex. en gemensam dag i nöjesparken för de anställda och deras familjer. Gemensamma värderingar skapar gemensamma spelregler Värderingarna beskriver företagets sätt att fungera i förhållande till sina kunder, anställda och övriga intressegrupper. Under det gångna året satte Vacon mycket tid på att finslipa värderingarna. De tidigare sju värderingarna reducerades till fyra. Vacons förnyade värderingar är: kunden har högsta prioritet, respekt för individen, företagande och målmedvetenhet samt passion för att vara bäst. Representanter för de anställda har varit med ända från början i arbetet med att förnya värderingarna. Styrelsen godkände de förnyade värderingarna på våren. Efter detta inleddes arbetet med att skapa fotfäste för värderingarna inom hela organisationen. Varje team reflekterade över hur värderingarna kommer till synes för deras del. Värderingarna kommer till nytta även senare som verktyg vid ledande och utvecklande.

23 Vacons årsberättelse 2006 personal 21 Personalen i siffror 2006 Vacon anställda i genomsnitt år 2006 Personalens medelålder Den genomsnittliga anställningstiden Personalen bestod till 618 personer 35,3 år 4,1 år 27,2 % av kvinnor 72,8 % av män Vacon är en uppmuntrande och trygg arbetsgivare Vacons framgång bottnar i kunnig och entusiastisk personal. Goda prestationer, kunnande, utveckling och förbundenhet med målen belönas. Incitamentsystemet omfattar hela personalen. Härutöver finns ett snabbpremieringssystem som förmännen kan använda för att premiera förtjänstfulla underställda under hela året. Vacon stöder även de anställdas fritidsverksamhet och erbjuder bland annat förmånliga semesteraktier till de anställda. Varje år mäts personalens tillfredsställelse med sin arbetsplats med en personalenkät. Enligt enkäten är arbetstagarna nöjda med sin arbetsmiljö och anser att Vacon är en trygg arbetsgivare. De berömmer också företaget för att budskapet om bolaget mål förs fram på ett tydligt sätt och för möjligheten till självständigt beslutsfattande. Vacon har anställt många nya arbetstagare under de två senaste åren. Rekryteringen fortsätter att öka kraftigt både i Finland och utomlands. Internationaliseringen påverkar även Vacons personaladministration. Kännedom om lokal lagstiftning och kultur blir allt viktigare för att Vacons värderingar och kunnande skall kunna bevaras enhetliga från kontinent till kontinent. Även utlandsuppdragen för personalen har blivit fler genom internationaliseringen. Arbetet med att skapa fotfäste för värderingarna fortsätter Inom personalledning och ledarskap ligger tyngdpunkten under nästa år på förstärkning av Vacons organisationskultur och skapandet av fotfäste för värderingarna fortsätter. Då det gäller prestationsledningen prioriteras ökad kunskap om frekvensomriktare. Inom den interna kommunikationen fokuseras på utvecklandet av chefskommunikationen och för helhetskonditionens del kommer året att ha det mentala välmåendet som tema. Med utgångspunkt från dessa tyngdpunkter gör varje enhet upp en egen åtgärdsplan för att förverkliga målen. Antalet anställda i snitt FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Personalen Tjänstemän 68 % Arbetare 32 %

24 22 Vacons årsberättelse 2006 miljön Frekvensomriktaren är en miljövänlig produkt Viktiga miljömätare för produktionen 2006 Mätare Mängd Enhet Energiförbrukning 9700 MWh Vattenförbrukning 8600 m 3 Återvinning av elektronikavfall* kg Övrigt återvinnbart avfall* kg * Uppgifter endast från Finland Övrigt återvinningsbart avfall Grovavfall 5 % Köksavfall 9 % Returpapper 1 % Paff 35 % Brännbart avfall 27 % Trä 18 % Datasekretesspapper 4 % Kontorspapper 1 % Vacon deltar i kampen mot klimatförändringar och den ökade energiförbrukningen genom att utveckla bättre och mer miljövänliga frekvensomriktare än tidigare. En elmotor som styrs av en frekvensomriktare sparar energi, eftersom den fungerar så optimalt som möjligt under alla tänkbara förhållanden. Också en liten sänkning av motorns varvtal medför stora inbesparingar i de flesta applikationer. En frekvensomriktare passar nästan alla elmotorer. Mest energi sparas i olika fläkt- och pumptillämpningar, det vill säga i allt sådant, där vätska eller luft överförs från ett ställe till ett annat. Betydelsen av frekvensomriktare i energibesparingssyfte ökar i och med att levnadsstandarden stiger och klimatförändringen fortsätter. Bland annat väntas användningen av ventilation och bevattningssystem öka i utvecklingsländerna. Dyr energi driver fram energibesparingar Att få energin att räcka till samt hur energiutvinningen belastar miljön är de väsentligaste problemen i vår tid. Över hälften av jordklotets el produceras fortsättningsvis med fossila bränslen. De elproducerande kraftverkens verkningsgrad är låg och ungefär hälften av den energi som uppstår genom förbränning utnyttjas inte. Med hjälp av frekvensomriktare kan stenkolets eller oljans verkningsgrad vid förbränning höjas. På detta sätt gör frekvensomriktaren dubbel nytta, när stenkols- eller oljeförbränningen först effektiveras i kraftverket och sedan optimeras användningen av el inom industrin med hjälp av frekvensomriktare. Möjligheterna till besparingar är betydande, då man kommer ihåg att hälften av elen i världen används inom industrin och av industrielen förbrukas ca 60 procent av elmotorer. Ju dyrare energin är, desto större betydelse har också små inbesparingar. Energisparandet har även betydelse genom att nyinvesteringar senareläggs och teknologin ges tid för utveckling. Ofta uppstår också besparingar genom att processen fungerar effektivare än tidigare tack vare frekvensomriktaren. Vi bär ansvar för vår miljö Utöver att Vacons produkt är miljövänlig, tar Vacon också sitt eget miljöansvar på allvar. Vacon har ett certifierat miljöhanteringssystem, som uppfyller kraven i standarden ISO Företaget har förbundit sig att erkänna och följa miljölagar och -bestämmelser samt kontinuerligt utveckla sin verksamhet. Vacons miljöarbete syftar till att förbättra miljövänligheten i verksamheten och för produkternas del miljövänligheten under hela deras livscykel. Företaget strävar efter att välja sådana råvaror, arbetssätt och processer, som vållar minsta möjliga skada på miljön. Bolaget utvärderar årligen miljöaspekterna och utför en miljökonsekvensbedömning. Med dessa som grund uppgörs en åtgärdsplan för att minimera olägenheterna. Produktionen förorenar inte miljön Produktionen av frekvensomriktare belastar inte miljön i någon större grad. De viktigaste miljöaspekterna under det gångna året gällde minskandet av föroreningar i luften. Dessa föroreningar uppstod främst i lackeringsskedet i produktionen och åtgärdades genom att isoleringen kring lackeringsplatsen förbättrades. Dessutom byggdes ett ventilationssystem vid testplatsen för att eliminera rökgaser. En annan aspekt var minimeringen av miljöeffekterna från de elektromagnetiska fälten vid provningssystemen. Ytterligare fästes uppmärksamhet vid avfallssorteringen och energiförbrukningen i samband med avfallshantering. Genom fortlöpande planering och förbättring har Vacon avsevärt lyckats öka återanvändningen och återvinningen. Inga olyckor eller överskridningar av riktvärden i något produktionsskede rapporterades under det gångna året. Vacon förutsätter att underleverantörer, leverantörer och samarbetspartners agerar ansvarsfullt och följer miljöbestämmelser. Efterföljelsen av de här bestämmelserna övervakas regelbundet i samband med utvärderingen av leverantörerna. Vacon utbildar också sina anställda så att de skall vara medvetna om hur deras arbete påverkar miljön.

25 Vacons årsberättelse Bevattningssystemens funktion effektiveras allt oftare med frekvensomriktare.

26 24 Vacons årsberättelse 2006 förvaltningsprinciper Vacon Abp är ett finländskt publikt aktiebolag, som i beslutsfattandet och förvaltningen följer finska aktiebolagslagen, övriga författningar som gäller offentligt noterade bolag samt Vacon Abp:s bolagsordning. Vacon Abp följer likaså de insideranvisningar Helsingfors Börs, centralhandelskammaren och Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund fastställt som trädde i kraft den samt den rekommendation om börsnoterade bolags förvaltnings- och styrsystem ( Corporate Governance-rekommendationen ) som trädde i kraft den Vacon Abp:s bolagsordning återfinns på bolagets webbsidor på adressen Governance. Bolagsstämma Den högsta beslutanderätten på Vacon Abp utövas av bolagets aktieägare på bolagsstämman, som sammankallas av bolagets styrelse. Den ordinarie bolagsstämman hålls årligen den dag som styrelsen bestämt före utgången av juni. Vid behov sammankallas extraordinarie bolagsstämmor. Till de viktigaste ärendena som omfattas av bolagsstämmans beslutanderätt hör: fastställande av bokslut användningen av vinstmedel beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören val av styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av antalet ledamöter och deras arvoden eventuella ändringar av bolagsordningen och ökning eller minskning av aktiekapitalet Förhandsinformation Aktieägarna kallas till bolagsstämma antingen per rekommenderat brev eller genom annons i åtminstone en riksomfattande dagstidning, som styrelsen utsett. Av kallelsen framgår vilka ärenden som skall behandlas på bolagsstämman. Kallelsen och styrelsens förslag till bolagsstämman offentliggörs även i ett börsmeddelande och framläggs till påseende på bolagets webbsidor. Kandidaterna till styrelsen offentliggörs i samband med kallelsen till bolagsstämman, eller på annat sätt efter publiceringen av kallelsen före bolagsstämman, förutsatt att personen skriftligen har samtyckt till uppdraget och understöds av aktieägare, som tillsammans har åtminstone 10 % av det sammanlagda röstetalet bolagets samtliga aktier medför. På motsvarande sätt offentliggörs före bolagsstämman även det eventuella förslaget till revisor för bolaget som styrelsen berett. Deltagande Anmälan till bolagsstämman skall ske på förhand, före utgången av den i kallelsen till bolagsstämman utsatta tiden. En aktieägare kan delta i bolagsstämman antingen själv eller genom befullmäktigat ombud. Aktieägare eller ombud får ha en medhjälpare närvarande på bolagsstämman. Ett protokoll upprättas från bolagsstämman och framläggs till aktieägarnas påseende två veckor efter bolagsstämman. Bolagsstämmans beslut offentliggörs omedelbart efter bolagsstämman i ett börsmeddelande. Styrelseledamöternas och verkställande direktörens närvaro på bolagsstämman Bolagets målsättning är att alla styrelseledamöter skall vara närvarande på den ordinarie bolagsstämman. Personer som för första gången kandiderar till styrelsen skall vara närvarande på den bolagsstämma som förrättar valet, såvida inget särskilt tungt vägande skäl till frånvaron föreligger. Beslutsfattande Vacon Abp har en aktieserie och varje aktie en röst. Vid omröstningar som hålls på bolagsstämman gäller som beslut det förslag som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden. Undantag utgörs av t.ex. ändring av bolagsordningen och beslut om riktad aktieemission, då beslut enligt den finländska aktiebolagslagen förutsätter lagstadgad förhöjd kvalificerad majoritet i förhållande till aktiernas antal och det antal röster aktierna medför. Enligt Vacon Abp:s bolagsordning är aktieägare, vars andel av bolagets samtliga aktier eller dessas sammanlagda röstetal antingen ensam eller tillsammans med andra aktieägare enligt vad som fastställs nedan uppnår eller överstiger 33 1/3 procent eller 50 procent

27 Vacons årsberättelse 2006 förvaltningsprinciper 25 skyldig att på andra aktieägares anmodan inlösa dessas aktier och de värdepapper som enligt aktiebolagslagen berättigar till dessa, i enlighet med vad ifrågavarande paragraf i bolagsordningen stadgar om. Bolaget känner varken till aktieägaravtal som skulle reglera utnyttjandet av rösträtten i bolaget eller avtal som skulle begränsa överlåtandet av bolagets aktier. Riskhantering Vacon-koncernens riskhantering ingår i ledandet av bolagets affärsverksamhet. Strävan är att med hjälp av riskhantering säkerställa att riskerna i anslutning till affärsverksamheten är klarlagda och effektivt hanterade. Målet är att minimera eventuella skador som härrör från riskerna samt identifiera riskerna i samband med ledningen av affärsverksamheten. Denna verksamhet har som mål att säkerställa en lönsam tillväxt för bolaget. Riskhanteringen behandlas närmare i årsberättelsens bokslutsdel. Insiderärenden Vacon följer de insideranvisningar för börsnoterade bolag som Helsingfors Börs fastslagit. Dessutom har bolaget godkänt sina egna insideranvisningar, som till vissa delar ställer strängare krav på behandlingen av insiderinformation än Helsingfors Fond anvisningar. Uppgifter om insiderinnehav inom Vacon finns i Finlands Värdepapperscentrals SIRE-system. Till de personer inom bolaget som har offentlig insynsställning räknas enligt värdepappersmarknadslagen styrelsens medlemmar, den verkställande direktören och revisorn. Utöver dessa hör även ledningsgruppens medlemmar och styrelsens sekreterare samt de nämnda personernas make/maka och registrerad partner samt omyndiga och inom samma hushåll boende familjemedlemmar, som hört till familjen minst ett år, till de personer som har offentlig insyn enligt styrelsens beslut. Också personer från ekonomiavdelningen och kommunikationen samt den högsta ledningens sekreterare hör till Vacons insiders. Bolaget upprätthåller även projektvisa insiderregister. Längden på Vacons s.k. stängda fönster är tre veckor. Bolaget kommenterar inte marknadsutsikterna och träffar inte finansmarknadens eller massmediernas representanter under de tre veckor som föregår offentliggörandet av delårs- eller bokslutsrapporten. Det stängda fönstret berör även Vacons permanenta insiders, som inte får handla med bolagets värdepapper under de 21 dygn som föregår offentliggörandet av rapporteringsperiodens resultat. Vacon Abp förvärvar heller inte egna aktier under den här tiden. Aktier, aktiekapital, de största aktieägarna och flaggningsmeddelanden under de senaste 12 månaderna Basuppgifter om bolagets aktier, aktiekapital och om de största aktieägarna återfinns under Aktier och Aktieägare i årsberättelsens bokslutsdel. Bolaget har lämnat följande flaggningsmeddelanden under de senaste 12 månaderna: : Threadneedle Asset Management Holdings Limited tillkännagav att dess ägarandel av Vacon Abp:s aktiekaptial och röster överskred 5 procent : Fidelity International Limited tillkännagav att dess egen och de till koncernen hörande bolagens ägarandel av Vacon Abp:s aktiekaptial och röster överskred 5 procent. Revision Bolagsstämman har valt CGR-samfundet KPMG Oy Ab till revisor och inom den har CGR-revisor Pekka Pajamo utsetts till huvudansvarig. Vid sidan om sina stadgeenliga uppgifter rapporterar han även observationer under revisionsarbetet till koncernledningen. Vid fastställandet av revisionens omfattning och innehåll beaktas att bolaget inte har någon egen intern revision. Vacon-koncernen utbetalade ett arvode om euro till revisorerna för revisionen år Dessutom utbetalades till revisorsamfundet ett arvode om euro för tjänster utan anknytning till revisionsarbetet.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors.

Läs mer

Inofficiell översättning från finska

Inofficiell översättning från finska :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i UPM-Kymmene Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 14.30 i Helsingfors Mässcentrum, kongressflygelns ingång, Mässplatsen

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING NUVARANDE BOLAGSORDNING Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsordning godkänt av bolagsstämman 24.8.2016 inte ännu registrerad i sin helhet 1 Firma Bolagets firma är Livränteanstalten Hereditas Ab, på

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand.

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand. Vi förnyar modigt Förnyelse innebär att vi reagerar snabbare än tidigare på förändringar i vår verksamhetsmiljö. Vi stärker vår yrkeskunnighet, testar modigt nya tillvägagångssätt, lär oss tillsammans

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 21.3.2013 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge). Dörrarna öppnas för

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 2 (5) Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:49 2014-10-24 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 oktober 2014 en framställning från advokatbyrån XXX som ombud för ett svenskt aktiemarknadsbolag ( Bolaget ). Framställningen

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område.

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område. Bilaga punkt 7.2 1 (6) Bolagsordningen som ändrats enligt styrelsens förslag ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA 1 Firma och hemort Bolagets firma är på finska Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, på svenska

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Boksluts- meddelande 2011

Boksluts- meddelande 2011 Bokslutsmeddelande 2011 Bokslutskommuniké 2011 Sida 1 Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2012 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Uppdaterat 1.4.2011 1 FIRMA OCH HEMORT Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg. 2 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhetsområde är: 1. Att

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 Kf 116/1997, 78/1998, 27/1999 Dnr K 1997.453-070 Kf 57/2001, 30/2003, Dnr K 2000.10604 Kf 128/2006, 62/2012 Dnr Ks/K 2006.10296 Dnr Ks 2012/76 BOLAGSORDNING

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 3.3. Pekka Lundmark Verkställande direktör BELÄGGNINGSGRADEN: EU7 OCH USA 86 84 8 8 78 76 74 7 7 68 66 64 EU7: Capacity Beläggningsgraden utilisation of inom tillverkningsindustrin

Läs mer