Alla nya övningar skall värderas före tävlingen. De ska skickas till Gymnastikförbundet senast två månader före tävlingen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla nya övningar skall värderas före tävlingen. De ska skickas till Gymnastikförbundet senast två månader före tävlingen."

Transkript

1 SVÅRIGHETSTABELL Övningar och symboler För att övningar ska räknas som olika ska de ha olika koder. Svårighetstabellen kommer att uppdateras kontinuerligt under tävlingssäsongen, varför vi rekommenderar att du alltid kontrollerar senaste versionsnumret på vår hemsida. Alla nya övningar skall värderas före tävlingen. De ska skickas till Gymnastikförbundet senast två månader före tävlingen. 1. Fristående I fristående har herrar och mixed samma svårighetstabell. I de fall en övning är värderad olika för damer och herrar/mixed, gäller att tillägget w (women) står för damer och m (men/mixed) står för herrar och mixed. Generellt gäller att alla övningar som börjar med 1 är värderade till (=A-övning), alla övningar som börjar med 2 är värderade till (=B-övning) och de som börjar med 3 är värderade till (=C-övning). Eftersom vissa övningar har olika värden för damer och herrar/mixed kan en övning som börjar på 1 vara värderad till osv. I dessa fall gäller att värderingen avgör om de är A-, B- respektive C-övningar. A-övningar har värdet, B-övningar och C-övningar. Det är texten vid varje kod som gäller och bilderna finns enbart med som förtydligande i förekommande fall. 1 av 21 6

2 1.1 Piruetter Alla piruetter kan utföras både med stödbenet och/eller det fria benet rakt eller böjt. Dock ska formen vara fixerad så att det tydligt framgår om det är böjt (max 135 vinkel i knäled) eller rakt. Höjden på det fria benet i piruetter påverkar värdet på piruetten. Vid attitudepiruetter framåt och åt sidan används hälen för att definiera vinkeln mot stödbenet. För attitudepiruetter bakåt används knäet för att definiera vinkeln mot stödbenet. Kod Övning Beskrivning Värde P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). 360 P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet med handstöd, minst 90 från start till slut. 360 P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet med handstöd, minst 90 från start till slut. P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). 540 P204 P205 P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). 360 piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Det fria benet bakåt i attitude (fria benet böjt med max 135 vinkel i knäled). 360 piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Det fria benet bakåt i attitude (fria benet böjt med max 135 vinkel i knäled). 2 av 21 6

3 P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet utan handstöd, minst 90 från start till slut. 360 P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet utan handstöd, minst 90 från start till slut. P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet med handstöd, minst 90 från start till slut. P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet med handstöd, minst 90 från start till slut. P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). 720 P piruett på en fot, bakåt. Fria benet bakåt i attitude(fria benet böjt med max 135 vinkel i knäled) P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). P piruett på en fot, framåt. Fria benet bakåt i attitude 3 av 21 6

4 1.2 Hopp Kod Övning Beskrivning Värde H101 Ljushopp med 360. Avstamp från ett eller två ben och landning på ett eller två ben. 360 H102 Grupperat hopp med samlade ben och med 180 vändning. Låren i minst horisontalplan (90 o ). Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben vid avstamp från två ben och landning på två ben vid avstamp från ett ben. H103 Galopphopp med 180 vändning, (saxhopp framåt med böjda ben). Låren i minst horisontalplan (90 o ). Som bilden fast med 180 vändning. H104 Hjorthopp. Böjt främre ben eller med båda benen böjda. Bendelning minst 120 H105 Kosackhopp (grupperat hopp med ett ben utsträckt i horisontalplan). Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben. H106 Hindhopp. Avstamp från samlade ben och landning på ett ben. Bendelning minst 120 H107 Pendelhopp (Fouetté). Ett ben framåt med 180 vändning. Avstamp från ett ben och landning på samma ben. Bendelning minst 90 H108w H108m Saxhopp framåt, benen under 90 o och med 180 o vändning från avstamp till landning. w m 4 av 21 6

5 H 109 Ljushopp med 180. Avstamp och landning på två ben. w m 180 o H 110 Galopphopp. Låren i minst horisontalplan (90 o ). w m H201 Saxhopp framåt. Första benet minst 90, andra benet minst 135. H202 Grenhopp i pik. Avstamp från samlade ben. Bendelning minst 135. H203 Värmlandskast (Tour Jeté). Bendelning minst 135 efter vändningen. H204 Pikerat hopp. Benen över horisontalplan (90 o ). Avstamp från ett eller två ben. Landning på två ben. H205 Kosackhopp/vertikalhopp med 180 vändning. Ett ben utsträckt framåt eller sidan, låren i minst horisontalplan (90 o )under hela rotationen. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben H207 Galopphopp med 360 vändning. Låren i minst horisontalplan (90 o ) av 21 6

6 H208 Grupperat hopp med samlade ben och 360 vändning. Låren i minst horisontalplan (90 o ). Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben. H209 H210 Saxlantmätarhopp, även Splitthopp framåt med benväxling. Bendelning efter benväxling: minst 135 till 180. Avstamp från ett ben i saxlantmätarhopp och två ben i splitthopp. Landning på ett ben i lantmätarhopp och två ben i splitthopp. Pikerat hopp som startar som ett saxhopp. I samband med saxen böjs det första benet, 90 vinkel i höften. Landning på två fötter. 360 H211w H211m Lantmätarhopp framåt eller splitthopp på stället. Bendelning minst 135 till 180. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett ben i lantmätarhopp och två ben i splitthopp. w m H301 Lantmätarhopp framåt eller splitthopp på stället. Bendelning minst 180. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett ben i lantmätarhopp och två ben i splitthopp. H302 Sidlantmätarhopp, även splitthopp framåt eller på stället med 90 vändning. Bendelning efter vändning minst 135. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett ben i lantmätarhopp och två ben i splitthopp. H303 Rundlantmätarhopp, Bendelning minst 135 efter vändning. Avstamp och landning på ett ben. 6 av 21 6

7 H304 Saxlantmätarhopp, även Splitthopp framåt med benväxling. Bendelning efter benväxling: minst 180. Avstamp från ett ben i lantmätarhopp och två ben i splitthopp. Landning på ett ben i lantmätarhopp och två ben i splitthopp. H305 Ringhopp, bakre benet i huvudhöjd. Bakre benet minst 90 mot lodlinjen gäller då ett ben böjs bakåt mot huvudet. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben. H306 Ljushopp med 540 vändning eller mer. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben. 540 H307 Grupperat hopp med 540 vändning eller mer, låren i minst horisontalplan. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben vid avstamp från två ben och landning på två ben vid avstamp från ett ben. 540 H308 Galopphopp med 540 vändning, låren i minst horisontalplan. 540 H309 Butterfly 7 av 21 6

8 H310 Samlat grenhopp med liggande landning (Shushunova). Bendelning minst 135. Benen lyfts framåt i hoppet minst 45 mot lodlinjen. I första fasen (grenhoppet) skall överkroppen vara den högst belägna kroppsdelen. H311 Splitthopp till liggande landning. Bendelning minst 135. H312 Ljushopp med 360 vändning till liggande (armböjningsposition). H313 H314 H315 H316 Kosackhopp/vertikalhopp med 360 vändning. Ett ben utsträckt framåt, låren i minst horisontalplan (90 ) under hela varvet. Avstamp från ett eller två ben. Landning på från ett eller två ben. Saxhopp framåt med första benet i eller över 90 o, andra benet över 120 o, med 180 o vändning från avstamp till landning. (Round Kick) Saxlantmätarhopp med 180 vändning. Bendelning efter benväxling minst 180. Saxlantmätarhopp (>135 efter benväxling) och 90 vändning till sidan eller grenpik. Bendelning efter vändning > H317 Grupperat hopp med 360 rotation bakåt, upphopp och landning på samma fot/ben. Det fria benets lår skall vid något tillfälle under luftfärden vara i 90 o mot lodlinjen.(axel) av 21 6

9 1.3 Balansmoment / Kraftmoment Balansmoment Alla balanser (där stöd är på en fot) kan utföras både med stödbenet och/eller det fria benet rakt eller böjt. Dock ska formen vara fixerad så att det tydligt framgår om det är böjt (max 135 vinkel i knäled) eller rakt. Attitude defineras som att det fria benet är böjt (max 135 vinkel i knäled) i en utåtvriden position. Höjden på det fria benet i balanser på en fot påverkar värdet på balansen. Vid balanser med fria benet böjt framåt och åt sidan används hälen för att definiera vinkeln mot stödbenet. För balanser med fria benet böjt bakåt används knäet för att definiera vinkeln mot stödbenet. I ett våghalvstående befinner sig överkroppen i horisontalplan Kod Övning Beskrivning Värde B101 Våghalvstående framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet i horisontalplan (=90 ). Fria benet böjt eller sträckt. B102 Huvudstående B103 Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt stödben, överkroppen i horistontalplan framåt, fria benet åt sidan i minst horisontalplan (90 ). B104 Spindelstående (benstöd på armbågarna). B105 Attitude bakåt; sträckt eller böjt stödben, det fria benets knä är böjt (max 135 vinkel). Det fria benet <90 mot horisontalplan. B106 Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt stödben, fria benet sträckt framåt minst 90 grader med handstöd. Överkroppen böjd fram över det sträckta benet. 9 av 21 6

10 B201 B202 Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt stödben, fria benet i horisontalplan (>90 <120 ) utan handstöd. Om det fria benet är böjt används hälen för att definiera vinkeln mot höften. Benet framåt eller åt sidan. Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt stödben, fria benet minst 120 med handstöd. Om det fria benet är böjt används hälen för att definiera vinkeln mot höften. B203 Våghalvstående sidan. Stående på ett ben, sträckt eller böjt stödben. Fria benet i minst horisontalplan 90 ) till sidan utan handstöd, Överkroppen skall vara i horisontal plan och utan fällning i höften utan pikering) B204 Stående på ett ben (på tå), sträckt eller böjt stödben, fria benet under horisontalplan (<90 ). B205 Våghalvstående framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet i minst 120 o B206 = K204 B207 B208 B209 Stödvåg med böjda armar, bålen stöds på armbågarna. Hela kroppen i vågplan. Stående på ett knä, fria benet över >90 (framåt eller sidan) utan handstöd. Stående på underarmarna med 90 vinkel i armbågsleden. Sittande på hälarna på en fot på tå. Fria benet i eller över 90 (framåt eller sidan) utan handstöd. B210 Hand- eller axelstående (två händer och en axel). B211 Kind, axel, två händer. B212 Spindelstående med båda benen böjda på en armbåge. 10 av 21 6

11 B213 Våghalvstående framåt med handstöd, sträckt eller böjt stödben. Fria benet minst 120 vinkel. B214 Attitude bakåt på tå; sträckt eller böjt stödben, det fria benet böjt (max 135 vinkel i knäled). Överkroppen i vågplan och det fria benet i eller över 90. B215 Tippat vågstående med överkroppen under 90 o och det fria benet över 120 o där en rak linje hålls mellan huvud och fot. B301 Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt stödben, fria benet i minst 120. Om det fria benet är böjt används hälen för att definiera vinkeln mot höften. Benet framåt eller åt sidan. B302 Våghalvstående sidan. Stående på ett ben, sträckt eller böjt stödben. Fria benet i minst 120 till sidan, med handstöd. Balansen är ett våghalvstående vilket innebär en så rak linje som möjligt mellan ben och överkropp samt ingen fällning framåt i överkroppen (ingen pikering i höften). Överkroppen måste vara lutad minst 45 o i sidled. B303 Stående på ett ben (på tå), sträckt eller böjt stödben, fria benet i minst 120 med handstöd. Om det fria benet är böjt används hälen för att definiera vinkeln mot höften. B304 Våghalvstående framåt i balansstående (på tå), sträckt eller böjt stödben. Fria benet i minst av 21 6

12 B305 Handstöd med höfter och ben över huvudets nivå. Exempelvis handstående. B306 Fri stödvåg med stöd på båda armarna (utan stöd på armbågarna). B307 Spetsvinkelsittande. B308 Våghalvstående bakåt, på hel fot eller på tå, sträckt eller böjt stödben. Fria benet minst 90. B309 Attitude bakåt; sträckt eller böjt stödben, det fria benet böjt (max 135 vinkel i knäled). Det fria benet i eller över 90. Överkroppen i vågplan samt vriden 90 längs lodlinjen. 12 av 21 6

13 1.3.2 Kraftmoment Kod Övning Beskrivning Värde K101 Sittande på golvet med höfter och ben lyfta från golvet till piksittande. Samlade eller delade ben. K201 Benkrets med båda benen (minimum 1 varv). K202 Brytning till handstående med sträckta samlade eller delade ben. Start med höften över axelnivå. K203 K204 = B206 Från handstående sänkning ned till spindeln (benstöd på armbågarna). Stödvåg med böjda armar, bålen stöds på armbågarna. Hela kroppen i vågplan. K205 Brygga. Fria benet böjt i vertikalplan. Sträckt ben- och armstöd. K301 Från handstående, brytning ned till piksittande (samlade eller delade ben). K302 Från piksittande brytning till handstående. K303 Dubbel benkrets (minimum 2 varv). K304 Helikopter (dubbel benkrets med delade ben) (minimum 2 varv). K305 Från handstående, brytning ned till fri stödvåg. Samlade eller delade ben. K306 Från fri stödvåg brytning till handstående. Samlade eller delade ben. 13 av 21 6

14 K307 Från handstående brytning ned till spetsvinkelsittande. K308 Från spetsvinkelsittande brytning till handstående. K309 Brytning till handstående med raka ben. Benen delade eller samlade. Start med höften under axelnivå. K310 Brygga fria benet sträckt i vertikalplan. Sträckt ben- och armstöd. 14 av 21 6

15 2. Tumbling Övningar med landning på ett eller två ben räknas som samma övning om de inte har olika koder. Hjulning räknas som en framåtövning när den föregås eller följs av en annan framåtövning, exempelvis frivolt - hjulning eller hjulning - handvolt. Hjulning räknas som en bakåtövning när den föregås eller följs av en annan bakåtövning, exempelvis hjulning - rondat - salto. Rondat räknas som en bakåtövning. Värdet kan ökas med svårighetstillägg. Stiltillägg ges för de extra fria volter som räknas in i seriens värde enligt tilläggen extra fri volt i serie och volt-volt. Tillägget extra fri volt i serien kan ges mer än en gång per serie, men ges inte för de volter som avses med tillägget volt-volt. För whipback ges inte tillägg för volt-volt eller extra fri volt i serien. Tillägg Pik Sträckt 180 skruv 360 skruv 0,4 540 skruv 0,6 720 skruv 0,8 900 skruv 1,0 Extra fri volt i serien Volt-volt (max en gång per serie) Whipback ingår i serien (max en gång per serie) Handvolt/handvolt II före frivolt 15 av 21 6

16 Grupp 1 Framåt Värde Kod Övning Symbol Dam Mixed Herr Tu 1 Hjulning Tu 2 Handvolt 0,6 0,6 Tu 3 Handvolt II 1,0 1,0 Tu 4 Frivolt - grupperad 1,4 1,2 Tu 5 Frivolt - pikerad 1,7 1,5 Tu 6 Frivolt - grupperad ,7 1,5 Tu 7 Frivolt - sträckt 2,0 1,7 Tu 8 Frivolt - pikerad ,0 1,8 Tu 9 Frivolt - sträckt 180 2,3 2,0 Tu 10 Frivolt - grupperad ,3 2,0 Tu 11 Frivolt - sträckt 360 2,6 2,3 Tu 12 Frivolt - sträckt 540 3,0 2,5 Tu 13 Frivolt - sträckt 720 3,3 2,9 Tu 14 Frivolt - sträckt ,8 3,4 Tu 15 Dubbel frivolt - grupperad 3,8 3,4 Tu 16 Dubbel frivolt - pikerad 4,0 3,6 Tu 17 Dubbel frivolt - grupperad 180 Skruven kan placeras i början eller i slutet av volten ,0 3,7 Tu 18 Dubbel frivolt - pikerad ,0 4,0 Tu 19 Dubbel frivolt - grupperad 540 Skruven kan placeras i början, slutet eller genom hela volten ,0 4,0 Tu 20 Dubbelvolt sträckt 180 (half out) 180 4,0 4,0 Tu 21 Tu 22 Dubbelvolt sträckt 180 (half in) Dubbelvolt sträckt 540 Skruven kan placeras i olika lägen: ,0 4,0 4,0 4,0 16 av 21 6

17 Grupp 2 Bakåt Kod Övning Symbol Dam Mixed Värde Herr Tu 23 Hjulning Tu 24 Rondat 0,4 0,4 Tu 25 Flick-flack 0,6 0,6 Tu 26 Whipback 1,0 1,0 Tu 27 Salto - grupperad 1,4 1,2 Tu 28 Salto - pikerad 1,7 1,5 Tu 29 Salto - sträckt 2,0 1,7 Tu 30 Salto - sträckt 180 2,3 2,0 Tu 31 Salto - grupperad ,3 2,0 Tu 32 Salto - sträckt 360 2,6 2,3 Tu 33 Salto - sträckt 540 3,0 2,6 Tu 34 Salto - sträckt 720 3,3 2,9 Tu 35 Salto - sträckt o 3,6 3,3 Tu 36 Salto - sträckt o 4,0 3,8 Tu 37 Dubbelsalto - grupperad 3,4 2,9 Tu 38 Dubbelsalto - pikerad 3,7 3,1 Tu 39 Dubbelsalto - sträckt 4,0 3,4 Tu 40 Tsukahara - grupperad (full in) 360 4,0 3,4 Tu 41 Tsukahara - grupperad (half in half out) ,0 3,4 Tu 42 Tsukahara - grupperad (full out) 4,0 3,4 Tu 43 Tsukahara - pikerad (full in) 360 4,0 3,5 Tu 44 Dubbelsalto - sträckt 360 (full in) 360 4,0 3,7 Tu 45 Dubbelsalto sträckt 360 (half in half out) ,0 3,7 Tu 46 Dubbelsalto - sträckt 360 (full out) 4,0 3,7 17 av 21 6

18 Tu 47 Dubbelsalto - grupperad ,0 3,9 Tu 48 Dubbelsalto - sträckt 720 4,0 4,0 Tu 49 Dubbelsalto sträckt ,0 4,0 Tu 50 Dubbel Menichelli - grupperad 180 o 3,9 3,2 Tu 51 Dubbel Menichelli - pikerad 180 o 4,0 3,4 Tu 52 Dubbel Menichelli - sträckt 4,0 4,0 18 av 21 6

19 3. Trampett 3.1 Med hoppredskap Grupp 3 Med hoppredskap Kod Övning Symbol Dam Mixed Värde Tr 1 Rondat (överslag 90 in, 90 ut) 1,3 1,0 Tr 2 Tsukahara - grupperad TSU 2,8 2,0 Tr 3 Tsukahara - pikerad TSU 3,1 2,3 Tr 4 Tsukahara - sträckt TSU 3,5 2,6 Tr 5 Tsukahara - grupperad 360 TSU 360 3,6 2,8 Tr 6 Tsukahara - sträckt 360 TSU 360 4,0 3,2 Tr 7 Kasamatsu KAS 4,0 3,2 Tr 8 Tsukahara - sträckt 720 Kasamatsu 360 Herr TSU 720 4,0 3,8 Tr 9 Tsukahara - sträckt 1080 TSU ,0 4,0 Grupp 4 Med hoppredskap Kod Övning Symbol Dam Mixed Värde Tr 10 Överslag 1,5 1,2 Tr 11 Petrik (överslag 180 in, 180 ut) ,6 1,2 Tr 12 Överslag 360 ut 2,2 1,5 Tr 13 Petrik 180 (överslag 180 in, 360 ut) ,3 1,5 Tr 14 Överslag 540 ut 2,6 2,0 Tr 15 Petrik 360 (överslag 180 in, 540 ut) ,8 2,0 Tr 16 Överslag volt - grupperad 3,2 2,1 Tr 17 Överslag volt - pikerad 3,5 2,4 Tr 18 Överslag volt - grupperad 180 3,5 2,4 Tr 19 Överslag volt - pikerad 180 3,8 2,7 Herr 19 av 21 6

20 Tr 20 Överslag volt - sträckt 3,7 2,7 Tr 21 Överslag volt - sträckt 180 4,0 3,0 Tr 22 Överslag volt - sträckt 540 4,0 3,6 Tr 23 Överslag volt - sträckt 900 4,0 4,0 3.2 Utan hoppredskap Grupp 5 Utan hoppredskap Kod Övning Symbol Dam Mixed Värde Tr 24 Frivolt - grupperad 1,0 0,6 Tr 25 Frivolt - pikerad 1,2 0,8 Tr 26 Frivolt - sträckt 1,4 1,0 Tr 27 Frivolt - grupperad 180 1,4 0,9 Tr 28 Frivolt - pikerad 180 1,7 1,1 Tr 29 Frivolt - sträckt 180 2,0 1,3 Tr 30 Frivolt - sträckt 360 2,3 1,6 Tr 31 Frivolt - sträckt 540 2,6 2,0 Tr 32 Frivolt - sträckt 720 3,0 2,4 Tr 33 Frivolt - sträckt 900 3,4 2,8 Tr 34 Frivolt - sträckt ,0 3,3 Tr 35 Frivolt - sträckt Herr 4,0 3,8 Tr 36 Frivolt - sträckt ,0 4,0 Tr 37 Dubbel frivolt - grupperad 2,5 2,0 Tr 38 Dubbel frivolt - pikerad 2,8 2,2 Tr 39 Dubbel frivolt - sträckt 3,2 2,5 Tr 40 Dubbel frivolt - grupperad 180 in 3,0 2,2 Tr 41 Dubbel frivolt - grupperad 180 ut 3,0 2,2 20 av 21 6

21 Tr 42 Dubbel frivolt - grupperad 360 in 360 3,4 2,6 Tr 43 Dubbel frivolt - pikerad 180 in 3,2 2,4 Tr 44 Dubbel frivolt - pikerad 180 ut 3,2 2,4 Tr 45 Dubbel frivolt - sträckt 180 in 3,5 2,7 Tr 46 Dubbel frivolt - sträckt 180 ut 3,5 2,7 Tr 47 Dubbel frivolt - grupperad 180 in, 360 ut 3,5 2,8 Tr 48 Dubbel frivolt - grupperad 360 in, 180 ut 3,5 2,8 Tr 49 Dubbel frivolt - grupperad 540 ut 3,7 2,8 Tr 50 Dubbel frivolt - pikerad 540 ut 3,9 2,9 Tr 51 Dubbel frivolt - sträckt 180 in, 360 ut 4,0 3,3 Tr 52 Dubbel frivolt - sträckt 360 in, 180 ut 4,0 3,3 Tr 53 Dubbel frivolt - sträckt 540 ut 4,0 3,3 Tr 54 Dubbel frivolt - grupperad Tr 55 Dubbel frivolt - pikerad ,0 3,8 Tr 56 Dubbel frivolt - sträckt 900 4,0 3,7 Tr 57 Dubbel frivolt - sträckt ,0 4,0 Tr 58 Trippel frivolt - grupperad 180 * 4,0 3,8 Tr 59 Trippel frivolt pikerad 180 ut * 4,0 4,0 Tr 60 Trippel frivolt grupperad in, grupperad 360, 180 ut * 4,0 4,0 Tr 61 Trippel frivolt grupperad 360 in, grupperad 180, salto* 4,0 4,0 Tr 62 Trippel frivolt grupperad 540 ut * 4,0 4,0 Tr 63 Trippel frivolt grupperad 180 in, dubbelsalto ut * 4,0 4,0 * Tränardispens krävs 21 av 21 6

I rondat ska barnen landa på mage

I rondat ska barnen landa på mage MATTA Innan barnen kan börja med något svårare övningar så bör dom kunna stå på händer. Nedan följer några tips på övningar som leder till handstående. För att lära barnen vilken vinkel kroppen ska ha

Läs mer

WISBYCUPEN X. En trupptävling för alla nivåer PM 1

WISBYCUPEN X. En trupptävling för alla nivåer PM 1 WISBYCUPEN X En trupptävling för alla nivåer PM 1 Välkommen till Wisbycupen X! GF Gymmix Visby hälsar alla varmt välkomna till vår trupptävling Wisbycupen! I år firar vi att Wisbycupen fyller 10 år! På

Läs mer

Tävlingskalender TRUPP 1 juli- 31 december 2013

Tävlingskalender TRUPP 1 juli- 31 december 2013 Tävlingskalender TRUPP 1 juli- 31 december 2013 1 Generella regler för Truppverksamheten 2013-01-01 till 2013-06-30 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER (Avvikelser från ovan nämnda) - Inbjudan

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

2014-01-17. Värmdö Truppcup 2014 PM 1. Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014. Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång.

2014-01-17. Värmdö Truppcup 2014 PM 1. Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014. Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång. Värmdö Truppcup 2014 PM 1 Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014 Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång. Välkommen till Värmdö Truppcup 2014 Värmdö truppcup genomförs i år för första

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

WISBYCUPEN 2015. En trupptävling för alla nivåer PM 1

WISBYCUPEN 2015. En trupptävling för alla nivåer PM 1 WISBYCUPEN 2015 En trupptävling för alla nivåer PM 1 Välkommen! GF Gymmix Visby hälsar alla varmt välkomna till vår trupptävling Wisbycupen! Wisbycupen är en grentävling med tyckarbedömning. Alla trupper

Läs mer

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund Cirkelträning Utfallssteg Tag ett steg framåt med främre knät i 90 graders vinkel, stanna strax ovanför marken med det bakre knät. Tag därefter ett nytt steg med andra benet. Det främre benets knä ska

Läs mer

HERMESPÄRMEN TRÄNING I GK HERMES. Gymnastikklubben Hermes. Hornsgatan 117 0801. 117 28 Stockholm Besöksadress: Drakenbergsgatan 16 NB

HERMESPÄRMEN TRÄNING I GK HERMES. Gymnastikklubben Hermes. Hornsgatan 117 0801. 117 28 Stockholm Besöksadress: Drakenbergsgatan 16 NB HERMESPÄRMEN TRÄNING I GK HERMES Gymnastikklubben Hermes 117 28 Stockholm Besöksadress: Drakenbergsgatan 16 NB Hemsida http://www.gymnastik.se/hermes BG 737-1594 Org nr 80 20 01 2970 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svenska Stegserierna Ettan Hopp

Svenska Stegserierna Ettan Hopp Gymnast Svenska Stegserierna Ettan Hopp Ljushopp på satsbrädan direkt stämhopp på satsbrädan kontrollerad landning Ljushopp upp på mattberg Gymnast Svenska Stegserierna Tvåan Hopp Hopp till stöd i huksittande

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Version 2015-02-05 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista

Version 2015-02-05 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista INNEHÅLL Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista ALLMÄN TÄVLINSINFORMATION Svenska bedömningsreglementets senaste version gäller där inget annat anges.

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER FIALOTTA 41, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA MÅL TID 1.30-1.45 Jag ska springa Lidingöloppet 15 km med målet att springa på en tid jag tycker är bra med mina förutsättningar. Men jag

Läs mer

Modellserier finns att se på www.voimisteluwiki.fi

Modellserier finns att se på www.voimisteluwiki.fi Parterr / Fristående 1 Benlyft åt sidan, steg framåt 0,5 2 Benlyft åt sidan, steg framåt 0,5 3 Från jämfota ansats hoppsteg, rondat - spännhopp 1,5 (1.0/0.5) 4 Kullerbytta bakåt via handstående till framstöd

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Skadeförebyggande övningar

Skadeförebyggande övningar Skadeförebyggande övningar Svenska Innebandyförbundet 2013 Framtaget av leg. naprapat Anna Lundeberg, leg. sjukgymnast Anna Wänerhag Original och tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 SKADEFÖREBYGGANDE ÖVNINGAR

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Övningshäfte till filmen Kroppen. ditt verktyg

Övningshäfte till filmen Kroppen. ditt verktyg Övningshäfte till filmen Kroppen ditt verktyg Filmen Kroppen - ditt verktyg kan beställas från Regionförbundet via telefon eller e-post. Regionförbundet Örebro län Tel. 019-602 63 00 E-post regionorebro@regionorebro.se

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

Träningsprogram med fitness training ball

Träningsprogram med fitness training ball Träningsprogram med fitness training ball Instruktioner inför träningen Alla övningar bör påbörjas i den korrekta utgångsställning som beskrivs vid varje övning. Om det inte är möjligt bör du vänta med

Läs mer

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från Träningsprogram - Kom igång med din träning med hjälp av BungyPump! I detta träningsprogram har vi samlat tips och övningar för hur du ökar din förbränning med BungyPump! Programmet är framtaget i samarbete

Läs mer

Knäkontroll. Folksam. Svenska Handbollförbundet. Träna för att minska risken för knäskador. ett samarbete mellan. och. Lars Eriksson.

Knäkontroll. Folksam. Svenska Handbollförbundet. Träna för att minska risken för knäskador. ett samarbete mellan. och. Lars Eriksson. Knäkontroll Träna för att minska risken för knäskador ett samarbete mellan Folksam och Svenska Handbollförbundet Av Lars Eriksson Pär Holmer Inledning... 2 Bakgrund... 2 Forskningsfronten... 2 Hur ser

Läs mer

Innehåll. Introduktion 4. Grundprinciper för gummibandsträning 5. Uppvärmning 6

Innehåll. Introduktion 4. Grundprinciper för gummibandsträning 5. Uppvärmning 6 Innehåll Introduktion 4 Grundprinciper för gummibandsträning 5 Uppvärmning 6 Allmänna träningsprogram 10 nivå 1.1 11 nivå 1.2 16 nivå 2.1 21 nivå 2.2 24 nivå 3 28 Kontorsprogram 33 nivå 1.1 34 nivå 1.2

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL

L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL INLEDNING Som tränare möter vi alla sorters löpare: de som springer för att det är skönt att komma ut en stund, de som tränar inför tävlingar i motions- eller mastersklasser

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Seniorsportutrustning

Seniorsportutrustning Seniorsportutrustning från Lappset Övningar Träning är viktigt för att vi ska fungera i vardagen, både för unga och gamla. Med stigande ålder försämras framför allt balansen men vi blir även stelare i

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad 1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/Skulderblad

Läs mer

Stabilitetsövningar:

Stabilitetsövningar: Stabilitetsövningar: Stabilitetsträning är en oerhört viktig del i din återuppbyggnad efter en skada och en stor del i förebyggandet av skador. Bålstabilitet ger hela dig en grund att arbeta från, en stabil

Läs mer

Försäsongs träning för U15 /U16

Försäsongs träning för U15 /U16 Försäsongs träning för U15 /U16 Del 1 Övningar PUSH UPS (armhävningar) Bröst, triceps och axel muskelträning Bröstkorgen ända ner i marken, upp med sträckta armar. De första passen kan man för att det

Läs mer

Övningsbeskrivningar till styrketräningsprogram 1-4

Övningsbeskrivningar till styrketräningsprogram 1-4 Övningsbeskrivningar till styrketräningsprogram 1-4 1) Rodd/JoggGymnastik Uppvärmningsaktiviteten syftar till att få upp en central temperaturökning lätt svettning, samt lokal uppvärmning i muskler, ligament

Läs mer

Styrkeövningar för längdskidåkning

Styrkeövningar för längdskidåkning Styrkeövningar för längdskidåkning Balans och bålträning Balansdans (bål och skuldror) Stå på balansbrädan och för gummibandet bakåt, förbi dina sidor från utgångsläget som bilden visar. Var noga med din

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

CHEER 2. Avancerad kurs i cheerleading inriktning stunt. Kursmaterial

CHEER 2. Avancerad kurs i cheerleading inriktning stunt. Kursmaterial CHEER 2 Avancerad kurs i cheerleading inriktning stunt Kursmaterial Hopp I hoppen på avancerad nivå ställs ännu högre krav på utövarens kondition och teknik. I denna utbildning ingår dubbel- och trippelhopp

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Rödeby. Varför styrketräna? 10 skäl att styrketräna

Rödeby. Varför styrketräna? 10 skäl att styrketräna 1 Rödeby Varför styrketräna? 10 skäl att styrketräna 2 1. Du minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes typ 2, fetma Alzeimers och flera andra allvarliga sjukdomar.

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 Innehåll: Säkerhetsinformation 1 Översikt 2 Uppackning 3 Montering 4-5 Tryckknappshantering 6 Övningar 7-12 Kopplingsschema. El stycklista. 13 Underhåll och felmeddelanden

Läs mer

I form med mjuka viktbollar

I form med mjuka viktbollar I form med mjuka viktbollar O R I G INSISTERA PÅ I N A L E T Din professionella vägledning för daglig träning www.thera-band.se 1 Innehåll Inledning...1 Mjuka viktbollar...2 Material och egenskaper...2

Läs mer

Hemövningar. Grundprogram med utökat antal övningar

Hemövningar. Grundprogram med utökat antal övningar Hemövningar Grundprogram med utökat antal övningar Dessa övningar är framtagna för mina patienter och som en del av Svenska KINOpraktikskolans utbildningsmaterial. Om du fått detta av en diplomerad KINOpraktikterapeut

Läs mer

KNÄKONTROLLSTUDIEN 2009 - SAMMANFATTNING OCH RESULTAT

KNÄKONTROLLSTUDIEN 2009 - SAMMANFATTNING OCH RESULTAT KNÄKONTROLLSTUDIEN 2009 - SAMMANFATTNING OCH RESULTAT KNÄKONTROLLSTUDIEN 2009 Under 2009 genomfördes forskningsprojektet Knäkontrollstudien i svensk flickfotboll. Studien är världens hittills största skadeförebyggande

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING GULT BÄLTE Sida 1 av 1 - Träningstid minst 4 månader efter första passet. - Till gult bälte visar man att man kontrollerar nedanstående grundtekniker

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

Bålstabilitet Träning med balansboll

Bålstabilitet Träning med balansboll Bålstabilitet Träning med balansboll Träning med Balansboll Bålträning - bra för mycket Du får: ökad kroppskännedom bättre koordination starkare rygg hållbarare kroppminskad skaderisk bättre balans bättre

Läs mer

Kom i form träna som Pernilla

Kom i form träna som Pernilla Kom i form träna som Pernilla Foto: STEFAN MATTSSON I år blev Pernilla Wahlgren, en 35-årig trebarnsmamma, utsedd till Sveriges sexigaste kvinna i tidningen Café. På bilderna visar Pernilla upp en kropp

Läs mer

BYGG UPP DIN KROPP PÅ SEMESTERN!

BYGG UPP DIN KROPP PÅ SEMESTERN! BYGG UPP DIN KROPP PÅ SEMESTERN! Har du några veckors skön ledighet? Glöm sexpack och fettförbränning satsa istället på funktionalitet och rörlighet. Fitnessredaktionens PT Andreas Öhgren ger dig programmet

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Träningsprogram för olika grenar

Träningsprogram för olika grenar Träningsprogram för olika grenar Här följer ett antal träningsprogram som samtliga har fokus på grenteknisk och koordinativ utveckling. Kombinera gärna dessa program med något av specialprogrammen för

Läs mer

GRATTIS till ditt Bodyweight Training System - ett redkap med vilket du kan träna när och var du vill!

GRATTIS till ditt Bodyweight Training System - ett redkap med vilket du kan träna när och var du vill! MAGE GRATTIS till ditt Bodyweight Training System - ett redkap med vilket du kan träna när och var du vill! Vi har vidareutvecklat tekniken och funktionen av de äldre bandträningsredskapen och därefter

Läs mer

1. Montering och justering

1. Montering och justering 1. Montering och justering 1. Förankra de båda basremmarna i ett lämpligt fast föremål med hjälp av de kraftiga metallspännena. Kontrollera noga att spännet låser remmen på rätt sätt (bild 1). 2. Justera

Läs mer

Träningsprogram för patienter i IVAS-studien

Träningsprogram för patienter i IVAS-studien Träningsprogram för patienter i IVAS-studien Syftet med träningsprogrammet är att bibehålla/öka rörlighet och förbättra sensomotorisk kontroll. Sensomotorisk kontroll definieras som förmågan att utföra

Läs mer

Nu är det dags för vinterns träning som skall se till att ni kommer i toppform till våren så vi kan ta nästa steg i vår utveckling!

Nu är det dags för vinterns träning som skall se till att ni kommer i toppform till våren så vi kan ta nästa steg i vår utveckling! P00 vinterfys 2012 P00 i toppform 2012! Vi i P00 har gått framåt mycket och speciellt det senaste året. Detta är vår bästa säsong hittills när det gäller utveckling och det har även visat sig i resultaten.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

Reviderad av Domarforum 2014-11-08. Svenska cheerleadingförbundets bedömningsreglemente 2015

Reviderad av Domarforum 2014-11-08. Svenska cheerleadingförbundets bedömningsreglemente 2015 Svenska cheerleadingförbundets bedömningsreglemente 2015 Innehåll Innehåll... 2 1.Allmän del... 2 2.Bedömning... 4 3.Poängfördelning Cheer... 4 4.Poängfördelning Pom...19 5.Poängfördelning Partner Stunt...

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Sidan 1 GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Innehållsförteckning Sida 2 Allmän information 3-4 Gymnastikspelscupen 5 Gympakampen 6 Föreningsmixen 7 Gyllene Hatten 8 GympaKidz uppvisning 9 KARL-OSKAR 10 Prova-på

Läs mer

SITTANDE ÖVNINGAR. Page

SITTANDE ÖVNINGAR. Page Hemträningsprogram SITTANDE ÖVNINGAR Text av Sheena Gawler Research Associate, Research Department of Primary Care and Population Health, University College London Medical School Co-Development Lead &

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros Broschyren är utformad av Nina Almgren, legitimerad sjukgymnast Orto pediska

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Ordinarie pris 199:- BörjaTräna.se. Hitta den rätta motivationen. Shirins kom-igång-program. som vill komma igång med din träning

Ordinarie pris 199:- BörjaTräna.se. Hitta den rätta motivationen. Shirins kom-igång-program. som vill komma igång med din träning Ordinarie pris 199:- BörjaTräna.se Hitta den rätta motivationen Shirins kom-igång-program 12 basövningar för dig som vill komma igång med din träning Börjaträna.se är en bok för dig som bryr sig om hälsa.

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer

OTAGO STYRKA OCH BALANS

OTAGO STYRKA OCH BALANS OTAGO STYRKA OCH BALANS Hemträningsprogram Text av Sheena Gawler Research Associate, Research Department of Primary Care and Population Health, University College London Medical School Co-Development Lead

Läs mer

BALANSBOLL. Styrketräning. Ett urval övningar

BALANSBOLL. Styrketräning. Ett urval övningar BALANSBOLL Styrketräning Ett urval övningar Svettisdagarna 2002 Innehåll Gång på stället... 3 Höftlyft... 4 Sidorullning på rygg... 5 Ryggresning på knä... 6 Ryggresning på tå... 7 Crunches... 8 Svankpress...

Läs mer

GOLF-FITNESS 1. FLEXI-BAR träningsprogram speciellt utvecklat för golfare som vill nå ett bättre handicap

GOLF-FITNESS 1. FLEXI-BAR träningsprogram speciellt utvecklat för golfare som vill nå ett bättre handicap GOLF-FITNESS 1 FLEXI-BAR träningsprogram speciellt utvecklat för golfare som vill nå ett bättre handicap Fördelar med FLEXI-BAR träning: Förebyggande Förbättring av koordination Perfekt för uppvärmning

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 2014

GYMNASTIKSPELEN 2014 Vid varje Gymnastikspel lanseras en ny cool t-shirt. Har du tips på hur årets Gymnastikspelströja ska se ut? Kom med dina idéer senast den 28 februari. Maila sydost@gymnastik.se t-shirten 2012 Sidan 2

Läs mer

Teknikträning Stöcke triathlon 2011

Teknikträning Stöcke triathlon 2011 Umeå Simhall Teknikträning Stöcke triathlon 2011 Sammanställning av kurs, teknikövningar och tips Daniel Holmgren 2011-12-29 Innehåll v.40 kursintro, övergripande arm+benteknik... 3 Catch up... 3 Spetsig

Läs mer

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg REHABPROGRAM Hjärt & Lung Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg Träningsglädje = Livskvalitet Friskare hjärtan! Fysisk aktivitet bidrar till att vi håller

Läs mer

NIVÅ 1 HÖFTLYFT. Bra övning för löpare då baksidan av benen och sätet tränas ordentligt. Tränar: Säte, baksida lår, vader.

NIVÅ 1 HÖFTLYFT. Bra övning för löpare då baksidan av benen och sätet tränas ordentligt. Tränar: Säte, baksida lår, vader. NIVÅ 1 NIVÅ 1 HÖFTLYFT Bra övning för löpare då baksidan av benen och sätet tränas ordentligt. Tränar: Säte, baksida lår, vader. Utgångsposition: Ligg på rygg med fötterna på en bänk eller stol. Pressa

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all

Läs mer

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken Steg 1 - Basketbollen Stopp/Rotering/Pass Syftet med denna drill är att lära ut grunderna i hur man tekniskt slår en bra pass. Arbeta

Läs mer

Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik,

Lär dig  Andas rätt  Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, ökad rörlighet och styrka i muskulaturen, bättre kondition och avslappning. ANDNINGSTEKNIK Övningar

Läs mer

ENKEL OCH TUFF HEMMATRÄNING

ENKEL OCH TUFF HEMMATRÄNING ENKEL OCH TUFF HEMMATRÄNING Lina Björkskog FYSIOTERAPEUT & PERSONLIG TRÄNARE www.linabjorkskog.com Innehåll Inledning... 2 1. Hemmaträning... 3 1.2 Träna effektivt hemma... 3 2. Dina nya träningsprogram...

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Anders Frisk, GIH 2011. Streetdance. en klassiker i ny kostym

Anders Frisk, GIH 2011. Streetdance. en klassiker i ny kostym Streetdance en klassiker i ny kostym Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Streetdance finns i många olika utformningar i dagens läge. Från födseln på gatorna i USA under 70 och 80-talet har det blivit en dansstil

Läs mer

STOCKHOLM. Gymnas(cs vs. other sports STYRKETÄVLINGEN FÖR ALLA. INBJUDAN 20 december 11.00-13.00 ÅKESHOVSHALLEN

STOCKHOLM. Gymnas(cs vs. other sports STYRKETÄVLINGEN FÖR ALLA. INBJUDAN 20 december 11.00-13.00 ÅKESHOVSHALLEN STOCKHOLM Gymnas(cs vs. other sports STYRKETÄVLINGEN FÖR ALLA INBJUDAN 20 december 11.00-13.00 ÅKESHOVSHALLEN INBJUDAN Välkomna)till)All#Star#Open#2014/2) )Styrketävlingen)för)alla!)) ) Datum:) Lördag)20)december)2014)

Läs mer

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN I Din hand håller Du ett informationshäfte, som utformats av sjukgymnaster på Kvinnokliniken. Häftet innehåller råd om hur Du skall träna Din bäckenbotten. Vi vill även ge Dig lite information om Din hållning,

Läs mer