Alla nya övningar skall värderas före tävlingen. De ska skickas till Gymnastikförbundet senast två månader före tävlingen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla nya övningar skall värderas före tävlingen. De ska skickas till Gymnastikförbundet senast två månader före tävlingen."

Transkript

1 SVÅRIGHETSTABELL Övningar och symboler För att övningar ska räknas som olika ska de ha olika koder. Svårighetstabellen kommer att uppdateras kontinuerligt under tävlingssäsongen, varför vi rekommenderar att du alltid kontrollerar senaste versionsnumret på vår hemsida. Alla nya övningar skall värderas före tävlingen. De ska skickas till Gymnastikförbundet senast två månader före tävlingen. 1. Fristående I fristående har herrar och mixed samma svårighetstabell. I de fall en övning är värderad olika för damer och herrar/mixed, gäller att tillägget w (women) står för damer och m (men/mixed) står för herrar och mixed. Generellt gäller att alla övningar som börjar med 1 är värderade till (=A-övning), alla övningar som börjar med 2 är värderade till (=B-övning) och de som börjar med 3 är värderade till (=C-övning). Eftersom vissa övningar har olika värden för damer och herrar/mixed kan en övning som börjar på 1 vara värderad till osv. I dessa fall gäller att värderingen avgör om de är A-, B- respektive C-övningar. A-övningar har värdet, B-övningar och C-övningar. Det är texten vid varje kod som gäller och bilderna finns enbart med som förtydligande i förekommande fall. 1 av 21 6

2 1.1 Piruetter Alla piruetter kan utföras både med stödbenet och/eller det fria benet rakt eller böjt. Dock ska formen vara fixerad så att det tydligt framgår om det är böjt (max 135 vinkel i knäled) eller rakt. Höjden på det fria benet i piruetter påverkar värdet på piruetten. Vid attitudepiruetter framåt och åt sidan används hälen för att definiera vinkeln mot stödbenet. För attitudepiruetter bakåt används knäet för att definiera vinkeln mot stödbenet. Kod Övning Beskrivning Värde P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). 360 P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet med handstöd, minst 90 från start till slut. 360 P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet med handstöd, minst 90 från start till slut. P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). 540 P204 P205 P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). 360 piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Det fria benet bakåt i attitude (fria benet böjt med max 135 vinkel i knäled). 360 piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Det fria benet bakåt i attitude (fria benet böjt med max 135 vinkel i knäled). 2 av 21 6

3 P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet utan handstöd, minst 90 från start till slut. 360 P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet utan handstöd, minst 90 från start till slut. P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet med handstöd, minst 90 från start till slut. P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet med handstöd, minst 90 från start till slut. P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). 720 P piruett på en fot, bakåt. Fria benet bakåt i attitude(fria benet böjt med max 135 vinkel i knäled) P piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). P piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet under horisontalplan (<90 ). P piruett på en fot, framåt. Fria benet bakåt i attitude 3 av 21 6

4 1.2 Hopp Kod Övning Beskrivning Värde H101 Ljushopp med 360. Avstamp från ett eller två ben och landning på ett eller två ben. 360 H102 Grupperat hopp med samlade ben och med 180 vändning. Låren i minst horisontalplan (90 o ). Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben vid avstamp från två ben och landning på två ben vid avstamp från ett ben. H103 Galopphopp med 180 vändning, (saxhopp framåt med böjda ben). Låren i minst horisontalplan (90 o ). Som bilden fast med 180 vändning. H104 Hjorthopp. Böjt främre ben eller med båda benen böjda. Bendelning minst 120 H105 Kosackhopp (grupperat hopp med ett ben utsträckt i horisontalplan). Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben. H106 Hindhopp. Avstamp från samlade ben och landning på ett ben. Bendelning minst 120 H107 Pendelhopp (Fouetté). Ett ben framåt med 180 vändning. Avstamp från ett ben och landning på samma ben. Bendelning minst 90 H108w H108m Saxhopp framåt, benen under 90 o och med 180 o vändning från avstamp till landning. w m 4 av 21 6

5 H 109 Ljushopp med 180. Avstamp och landning på två ben. w m 180 o H 110 Galopphopp. Låren i minst horisontalplan (90 o ). w m H201 Saxhopp framåt. Första benet minst 90, andra benet minst 135. H202 Grenhopp i pik. Avstamp från samlade ben. Bendelning minst 135. H203 Värmlandskast (Tour Jeté). Bendelning minst 135 efter vändningen. H204 Pikerat hopp. Benen över horisontalplan (90 o ). Avstamp från ett eller två ben. Landning på två ben. H205 Kosackhopp/vertikalhopp med 180 vändning. Ett ben utsträckt framåt eller sidan, låren i minst horisontalplan (90 o )under hela rotationen. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben H207 Galopphopp med 360 vändning. Låren i minst horisontalplan (90 o ) av 21 6

6 H208 Grupperat hopp med samlade ben och 360 vändning. Låren i minst horisontalplan (90 o ). Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben. H209 H210 Saxlantmätarhopp, även Splitthopp framåt med benväxling. Bendelning efter benväxling: minst 135 till 180. Avstamp från ett ben i saxlantmätarhopp och två ben i splitthopp. Landning på ett ben i lantmätarhopp och två ben i splitthopp. Pikerat hopp som startar som ett saxhopp. I samband med saxen böjs det första benet, 90 vinkel i höften. Landning på två fötter. 360 H211w H211m Lantmätarhopp framåt eller splitthopp på stället. Bendelning minst 135 till 180. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett ben i lantmätarhopp och två ben i splitthopp. w m H301 Lantmätarhopp framåt eller splitthopp på stället. Bendelning minst 180. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett ben i lantmätarhopp och två ben i splitthopp. H302 Sidlantmätarhopp, även splitthopp framåt eller på stället med 90 vändning. Bendelning efter vändning minst 135. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett ben i lantmätarhopp och två ben i splitthopp. H303 Rundlantmätarhopp, Bendelning minst 135 efter vändning. Avstamp och landning på ett ben. 6 av 21 6

7 H304 Saxlantmätarhopp, även Splitthopp framåt med benväxling. Bendelning efter benväxling: minst 180. Avstamp från ett ben i lantmätarhopp och två ben i splitthopp. Landning på ett ben i lantmätarhopp och två ben i splitthopp. H305 Ringhopp, bakre benet i huvudhöjd. Bakre benet minst 90 mot lodlinjen gäller då ett ben böjs bakåt mot huvudet. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben. H306 Ljushopp med 540 vändning eller mer. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben. 540 H307 Grupperat hopp med 540 vändning eller mer, låren i minst horisontalplan. Avstamp från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben vid avstamp från två ben och landning på två ben vid avstamp från ett ben. 540 H308 Galopphopp med 540 vändning, låren i minst horisontalplan. 540 H309 Butterfly 7 av 21 6

8 H310 Samlat grenhopp med liggande landning (Shushunova). Bendelning minst 135. Benen lyfts framåt i hoppet minst 45 mot lodlinjen. I första fasen (grenhoppet) skall överkroppen vara den högst belägna kroppsdelen. H311 Splitthopp till liggande landning. Bendelning minst 135. H312 Ljushopp med 360 vändning till liggande (armböjningsposition). H313 H314 H315 H316 Kosackhopp/vertikalhopp med 360 vändning. Ett ben utsträckt framåt, låren i minst horisontalplan (90 ) under hela varvet. Avstamp från ett eller två ben. Landning på från ett eller två ben. Saxhopp framåt med första benet i eller över 90 o, andra benet över 120 o, med 180 o vändning från avstamp till landning. (Round Kick) Saxlantmätarhopp med 180 vändning. Bendelning efter benväxling minst 180. Saxlantmätarhopp (>135 efter benväxling) och 90 vändning till sidan eller grenpik. Bendelning efter vändning > H317 Grupperat hopp med 360 rotation bakåt, upphopp och landning på samma fot/ben. Det fria benets lår skall vid något tillfälle under luftfärden vara i 90 o mot lodlinjen.(axel) av 21 6

9 1.3 Balansmoment / Kraftmoment Balansmoment Alla balanser (där stöd är på en fot) kan utföras både med stödbenet och/eller det fria benet rakt eller böjt. Dock ska formen vara fixerad så att det tydligt framgår om det är böjt (max 135 vinkel i knäled) eller rakt. Attitude defineras som att det fria benet är böjt (max 135 vinkel i knäled) i en utåtvriden position. Höjden på det fria benet i balanser på en fot påverkar värdet på balansen. Vid balanser med fria benet böjt framåt och åt sidan används hälen för att definiera vinkeln mot stödbenet. För balanser med fria benet böjt bakåt används knäet för att definiera vinkeln mot stödbenet. I ett våghalvstående befinner sig överkroppen i horisontalplan Kod Övning Beskrivning Värde B101 Våghalvstående framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet i horisontalplan (=90 ). Fria benet böjt eller sträckt. B102 Huvudstående B103 Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt stödben, överkroppen i horistontalplan framåt, fria benet åt sidan i minst horisontalplan (90 ). B104 Spindelstående (benstöd på armbågarna). B105 Attitude bakåt; sträckt eller böjt stödben, det fria benets knä är böjt (max 135 vinkel). Det fria benet <90 mot horisontalplan. B106 Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt stödben, fria benet sträckt framåt minst 90 grader med handstöd. Överkroppen böjd fram över det sträckta benet. 9 av 21 6

10 B201 B202 Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt stödben, fria benet i horisontalplan (>90 <120 ) utan handstöd. Om det fria benet är böjt används hälen för att definiera vinkeln mot höften. Benet framåt eller åt sidan. Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt stödben, fria benet minst 120 med handstöd. Om det fria benet är böjt används hälen för att definiera vinkeln mot höften. B203 Våghalvstående sidan. Stående på ett ben, sträckt eller böjt stödben. Fria benet i minst horisontalplan 90 ) till sidan utan handstöd, Överkroppen skall vara i horisontal plan och utan fällning i höften utan pikering) B204 Stående på ett ben (på tå), sträckt eller böjt stödben, fria benet under horisontalplan (<90 ). B205 Våghalvstående framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria benet i minst 120 o B206 = K204 B207 B208 B209 Stödvåg med böjda armar, bålen stöds på armbågarna. Hela kroppen i vågplan. Stående på ett knä, fria benet över >90 (framåt eller sidan) utan handstöd. Stående på underarmarna med 90 vinkel i armbågsleden. Sittande på hälarna på en fot på tå. Fria benet i eller över 90 (framåt eller sidan) utan handstöd. B210 Hand- eller axelstående (två händer och en axel). B211 Kind, axel, två händer. B212 Spindelstående med båda benen böjda på en armbåge. 10 av 21 6

11 B213 Våghalvstående framåt med handstöd, sträckt eller böjt stödben. Fria benet minst 120 vinkel. B214 Attitude bakåt på tå; sträckt eller böjt stödben, det fria benet böjt (max 135 vinkel i knäled). Överkroppen i vågplan och det fria benet i eller över 90. B215 Tippat vågstående med överkroppen under 90 o och det fria benet över 120 o där en rak linje hålls mellan huvud och fot. B301 Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt stödben, fria benet i minst 120. Om det fria benet är böjt används hälen för att definiera vinkeln mot höften. Benet framåt eller åt sidan. B302 Våghalvstående sidan. Stående på ett ben, sträckt eller böjt stödben. Fria benet i minst 120 till sidan, med handstöd. Balansen är ett våghalvstående vilket innebär en så rak linje som möjligt mellan ben och överkropp samt ingen fällning framåt i överkroppen (ingen pikering i höften). Överkroppen måste vara lutad minst 45 o i sidled. B303 Stående på ett ben (på tå), sträckt eller böjt stödben, fria benet i minst 120 med handstöd. Om det fria benet är böjt används hälen för att definiera vinkeln mot höften. B304 Våghalvstående framåt i balansstående (på tå), sträckt eller böjt stödben. Fria benet i minst av 21 6

12 B305 Handstöd med höfter och ben över huvudets nivå. Exempelvis handstående. B306 Fri stödvåg med stöd på båda armarna (utan stöd på armbågarna). B307 Spetsvinkelsittande. B308 Våghalvstående bakåt, på hel fot eller på tå, sträckt eller böjt stödben. Fria benet minst 90. B309 Attitude bakåt; sträckt eller böjt stödben, det fria benet böjt (max 135 vinkel i knäled). Det fria benet i eller över 90. Överkroppen i vågplan samt vriden 90 längs lodlinjen. 12 av 21 6

13 1.3.2 Kraftmoment Kod Övning Beskrivning Värde K101 Sittande på golvet med höfter och ben lyfta från golvet till piksittande. Samlade eller delade ben. K201 Benkrets med båda benen (minimum 1 varv). K202 Brytning till handstående med sträckta samlade eller delade ben. Start med höften över axelnivå. K203 K204 = B206 Från handstående sänkning ned till spindeln (benstöd på armbågarna). Stödvåg med böjda armar, bålen stöds på armbågarna. Hela kroppen i vågplan. K205 Brygga. Fria benet böjt i vertikalplan. Sträckt ben- och armstöd. K301 Från handstående, brytning ned till piksittande (samlade eller delade ben). K302 Från piksittande brytning till handstående. K303 Dubbel benkrets (minimum 2 varv). K304 Helikopter (dubbel benkrets med delade ben) (minimum 2 varv). K305 Från handstående, brytning ned till fri stödvåg. Samlade eller delade ben. K306 Från fri stödvåg brytning till handstående. Samlade eller delade ben. 13 av 21 6

14 K307 Från handstående brytning ned till spetsvinkelsittande. K308 Från spetsvinkelsittande brytning till handstående. K309 Brytning till handstående med raka ben. Benen delade eller samlade. Start med höften under axelnivå. K310 Brygga fria benet sträckt i vertikalplan. Sträckt ben- och armstöd. 14 av 21 6

15 2. Tumbling Övningar med landning på ett eller två ben räknas som samma övning om de inte har olika koder. Hjulning räknas som en framåtövning när den föregås eller följs av en annan framåtövning, exempelvis frivolt - hjulning eller hjulning - handvolt. Hjulning räknas som en bakåtövning när den föregås eller följs av en annan bakåtövning, exempelvis hjulning - rondat - salto. Rondat räknas som en bakåtövning. Värdet kan ökas med svårighetstillägg. Stiltillägg ges för de extra fria volter som räknas in i seriens värde enligt tilläggen extra fri volt i serie och volt-volt. Tillägget extra fri volt i serien kan ges mer än en gång per serie, men ges inte för de volter som avses med tillägget volt-volt. För whipback ges inte tillägg för volt-volt eller extra fri volt i serien. Tillägg Pik Sträckt 180 skruv 360 skruv 0,4 540 skruv 0,6 720 skruv 0,8 900 skruv 1,0 Extra fri volt i serien Volt-volt (max en gång per serie) Whipback ingår i serien (max en gång per serie) Handvolt/handvolt II före frivolt 15 av 21 6

16 Grupp 1 Framåt Värde Kod Övning Symbol Dam Mixed Herr Tu 1 Hjulning Tu 2 Handvolt 0,6 0,6 Tu 3 Handvolt II 1,0 1,0 Tu 4 Frivolt - grupperad 1,4 1,2 Tu 5 Frivolt - pikerad 1,7 1,5 Tu 6 Frivolt - grupperad ,7 1,5 Tu 7 Frivolt - sträckt 2,0 1,7 Tu 8 Frivolt - pikerad ,0 1,8 Tu 9 Frivolt - sträckt 180 2,3 2,0 Tu 10 Frivolt - grupperad ,3 2,0 Tu 11 Frivolt - sträckt 360 2,6 2,3 Tu 12 Frivolt - sträckt 540 3,0 2,5 Tu 13 Frivolt - sträckt 720 3,3 2,9 Tu 14 Frivolt - sträckt ,8 3,4 Tu 15 Dubbel frivolt - grupperad 3,8 3,4 Tu 16 Dubbel frivolt - pikerad 4,0 3,6 Tu 17 Dubbel frivolt - grupperad 180 Skruven kan placeras i början eller i slutet av volten ,0 3,7 Tu 18 Dubbel frivolt - pikerad ,0 4,0 Tu 19 Dubbel frivolt - grupperad 540 Skruven kan placeras i början, slutet eller genom hela volten ,0 4,0 Tu 20 Dubbelvolt sträckt 180 (half out) 180 4,0 4,0 Tu 21 Tu 22 Dubbelvolt sträckt 180 (half in) Dubbelvolt sträckt 540 Skruven kan placeras i olika lägen: ,0 4,0 4,0 4,0 16 av 21 6

17 Grupp 2 Bakåt Kod Övning Symbol Dam Mixed Värde Herr Tu 23 Hjulning Tu 24 Rondat 0,4 0,4 Tu 25 Flick-flack 0,6 0,6 Tu 26 Whipback 1,0 1,0 Tu 27 Salto - grupperad 1,4 1,2 Tu 28 Salto - pikerad 1,7 1,5 Tu 29 Salto - sträckt 2,0 1,7 Tu 30 Salto - sträckt 180 2,3 2,0 Tu 31 Salto - grupperad ,3 2,0 Tu 32 Salto - sträckt 360 2,6 2,3 Tu 33 Salto - sträckt 540 3,0 2,6 Tu 34 Salto - sträckt 720 3,3 2,9 Tu 35 Salto - sträckt o 3,6 3,3 Tu 36 Salto - sträckt o 4,0 3,8 Tu 37 Dubbelsalto - grupperad 3,4 2,9 Tu 38 Dubbelsalto - pikerad 3,7 3,1 Tu 39 Dubbelsalto - sträckt 4,0 3,4 Tu 40 Tsukahara - grupperad (full in) 360 4,0 3,4 Tu 41 Tsukahara - grupperad (half in half out) ,0 3,4 Tu 42 Tsukahara - grupperad (full out) 4,0 3,4 Tu 43 Tsukahara - pikerad (full in) 360 4,0 3,5 Tu 44 Dubbelsalto - sträckt 360 (full in) 360 4,0 3,7 Tu 45 Dubbelsalto sträckt 360 (half in half out) ,0 3,7 Tu 46 Dubbelsalto - sträckt 360 (full out) 4,0 3,7 17 av 21 6

18 Tu 47 Dubbelsalto - grupperad ,0 3,9 Tu 48 Dubbelsalto - sträckt 720 4,0 4,0 Tu 49 Dubbelsalto sträckt ,0 4,0 Tu 50 Dubbel Menichelli - grupperad 180 o 3,9 3,2 Tu 51 Dubbel Menichelli - pikerad 180 o 4,0 3,4 Tu 52 Dubbel Menichelli - sträckt 4,0 4,0 18 av 21 6

19 3. Trampett 3.1 Med hoppredskap Grupp 3 Med hoppredskap Kod Övning Symbol Dam Mixed Värde Tr 1 Rondat (överslag 90 in, 90 ut) 1,3 1,0 Tr 2 Tsukahara - grupperad TSU 2,8 2,0 Tr 3 Tsukahara - pikerad TSU 3,1 2,3 Tr 4 Tsukahara - sträckt TSU 3,5 2,6 Tr 5 Tsukahara - grupperad 360 TSU 360 3,6 2,8 Tr 6 Tsukahara - sträckt 360 TSU 360 4,0 3,2 Tr 7 Kasamatsu KAS 4,0 3,2 Tr 8 Tsukahara - sträckt 720 Kasamatsu 360 Herr TSU 720 4,0 3,8 Tr 9 Tsukahara - sträckt 1080 TSU ,0 4,0 Grupp 4 Med hoppredskap Kod Övning Symbol Dam Mixed Värde Tr 10 Överslag 1,5 1,2 Tr 11 Petrik (överslag 180 in, 180 ut) ,6 1,2 Tr 12 Överslag 360 ut 2,2 1,5 Tr 13 Petrik 180 (överslag 180 in, 360 ut) ,3 1,5 Tr 14 Överslag 540 ut 2,6 2,0 Tr 15 Petrik 360 (överslag 180 in, 540 ut) ,8 2,0 Tr 16 Överslag volt - grupperad 3,2 2,1 Tr 17 Överslag volt - pikerad 3,5 2,4 Tr 18 Överslag volt - grupperad 180 3,5 2,4 Tr 19 Överslag volt - pikerad 180 3,8 2,7 Herr 19 av 21 6

20 Tr 20 Överslag volt - sträckt 3,7 2,7 Tr 21 Överslag volt - sträckt 180 4,0 3,0 Tr 22 Överslag volt - sträckt 540 4,0 3,6 Tr 23 Överslag volt - sträckt 900 4,0 4,0 3.2 Utan hoppredskap Grupp 5 Utan hoppredskap Kod Övning Symbol Dam Mixed Värde Tr 24 Frivolt - grupperad 1,0 0,6 Tr 25 Frivolt - pikerad 1,2 0,8 Tr 26 Frivolt - sträckt 1,4 1,0 Tr 27 Frivolt - grupperad 180 1,4 0,9 Tr 28 Frivolt - pikerad 180 1,7 1,1 Tr 29 Frivolt - sträckt 180 2,0 1,3 Tr 30 Frivolt - sträckt 360 2,3 1,6 Tr 31 Frivolt - sträckt 540 2,6 2,0 Tr 32 Frivolt - sträckt 720 3,0 2,4 Tr 33 Frivolt - sträckt 900 3,4 2,8 Tr 34 Frivolt - sträckt ,0 3,3 Tr 35 Frivolt - sträckt Herr 4,0 3,8 Tr 36 Frivolt - sträckt ,0 4,0 Tr 37 Dubbel frivolt - grupperad 2,5 2,0 Tr 38 Dubbel frivolt - pikerad 2,8 2,2 Tr 39 Dubbel frivolt - sträckt 3,2 2,5 Tr 40 Dubbel frivolt - grupperad 180 in 3,0 2,2 Tr 41 Dubbel frivolt - grupperad 180 ut 3,0 2,2 20 av 21 6

21 Tr 42 Dubbel frivolt - grupperad 360 in 360 3,4 2,6 Tr 43 Dubbel frivolt - pikerad 180 in 3,2 2,4 Tr 44 Dubbel frivolt - pikerad 180 ut 3,2 2,4 Tr 45 Dubbel frivolt - sträckt 180 in 3,5 2,7 Tr 46 Dubbel frivolt - sträckt 180 ut 3,5 2,7 Tr 47 Dubbel frivolt - grupperad 180 in, 360 ut 3,5 2,8 Tr 48 Dubbel frivolt - grupperad 360 in, 180 ut 3,5 2,8 Tr 49 Dubbel frivolt - grupperad 540 ut 3,7 2,8 Tr 50 Dubbel frivolt - pikerad 540 ut 3,9 2,9 Tr 51 Dubbel frivolt - sträckt 180 in, 360 ut 4,0 3,3 Tr 52 Dubbel frivolt - sträckt 360 in, 180 ut 4,0 3,3 Tr 53 Dubbel frivolt - sträckt 540 ut 4,0 3,3 Tr 54 Dubbel frivolt - grupperad Tr 55 Dubbel frivolt - pikerad ,0 3,8 Tr 56 Dubbel frivolt - sträckt 900 4,0 3,7 Tr 57 Dubbel frivolt - sträckt ,0 4,0 Tr 58 Trippel frivolt - grupperad 180 * 4,0 3,8 Tr 59 Trippel frivolt pikerad 180 ut * 4,0 4,0 Tr 60 Trippel frivolt grupperad in, grupperad 360, 180 ut * 4,0 4,0 Tr 61 Trippel frivolt grupperad 360 in, grupperad 180, salto* 4,0 4,0 Tr 62 Trippel frivolt grupperad 540 ut * 4,0 4,0 Tr 63 Trippel frivolt grupperad 180 in, dubbelsalto ut * 4,0 4,0 * Tränardispens krävs 21 av 21 6

2014-01-17. Värmdö Truppcup 2014 PM 1. Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014. Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång.

2014-01-17. Värmdö Truppcup 2014 PM 1. Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014. Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång. Värmdö Truppcup 2014 PM 1 Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014 Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång. Välkommen till Värmdö Truppcup 2014 Värmdö truppcup genomförs i år för första

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Ann-Charlotte Pettersson, 2013. Grenspecifik kompletterande fystra ning fo r ryttare

Ann-Charlotte Pettersson, 2013. Grenspecifik kompletterande fystra ning fo r ryttare Grenspecifik kompletterande fystra ning fo r ryttare 1 Innehållsförteckning: Sid 3: Introduktion. Sid 4: Material och metoder. Sid 5: Resultat. Sid 14: Diskussion. 2 Introduktion: Problemområdesbeskrivning

Läs mer

Till dig som är ledare

Till dig som är ledare Till dig som är ledare Stjärna på skidor vänder sig till barn 9-12 år som gillar att åka skidor och vill lära sig mera om längdskidåkning. I häftet som är skrivet direkt till barnen finns tips för barmarks-

Läs mer

Artikelnummer 803422 Senast ändrad 130731 Giltig från 090101. Sittställningens betydelse när vi äter och dricker

Artikelnummer 803422 Senast ändrad 130731 Giltig från 090101. Sittställningens betydelse när vi äter och dricker Artikelnummer 803422 Senast ändrad 130731 Giltig från 090101 Sittställningens betydelse när vi äter och dricker Matningsstol REAL 2624 och måltidsstol REAL 8800 EL PLUS Sittställningens betydelse Redan

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

3. REGLER OCH ETIKETT

3. REGLER OCH ETIKETT 3. REGLER OCH ETIKETT Här sammanfattas vad som är viktigast att tänka på för hur vi ska bete oss mot varandra samt några av de grundläggande reglerna. Även om datorerna räknar ut och skriver poängen åt

Läs mer

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad 1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/Skulderblad

Läs mer

Axlar Prova första gången efter din första promenad eller cykeltur. Du måste vara varm i musklerna innan du stretchar.

Axlar Prova första gången efter din första promenad eller cykeltur. Du måste vara varm i musklerna innan du stretchar. Stretching Det är bindväven som omger muskeln som man stretchar. Det är den som har tendens att bli kort. Först när muskeln är helt avslappnad kan man stretcha bindväven. Det är därför nödvändigt att ha

Läs mer

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag.

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. Ända sedan stretching blev ett begrepp har det tvistats om

Läs mer

Ta hand om din hälsa när du är gravid

Ta hand om din hälsa när du är gravid Ta hand om din hälsa när du är gravid vikten av både träning och vila! Graviditet är inget hinder för att vara fysiskt aktiv utan tvärtom! Du kan göra många hälsovinster genom att vara aktiv och minska

Läs mer

Teknikträning Stöcke triathlon 2011

Teknikträning Stöcke triathlon 2011 Umeå Simhall Teknikträning Stöcke triathlon 2011 Sammanställning av kurs, teknikövningar och tips Daniel Holmgren 2011-12-29 Innehåll v.40 kursintro, övergripande arm+benteknik... 3 Catch up... 3 Spetsig

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

Foto: Andreas Gustafsson. Redskapsreglemente Trupp

Foto: Andreas Gustafsson. Redskapsreglemente Trupp Foto: Andreas Gustafsson Redskapsreglemente Trupp Januari 2015 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Fristående... 4 3. Tumbling... 5 3.1 Ansatsbana... 5 3.2 Tumblinggolv... 5 3.3 Landningszon... 6 3.4

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN I Din hand håller Du ett informationshäfte, som utformats av sjukgymnaster på Kvinnokliniken. Häftet innehåller råd om hur Du skall träna Din bäckenbotten. Vi vill även ge Dig lite information om Din hållning,

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

I form med mjuka viktbollar

I form med mjuka viktbollar I form med mjuka viktbollar O R I G INSISTERA PÅ I N A L E T Din professionella vägledning för daglig träning www.thera-band.se 1 Innehåll Inledning...1 Mjuka viktbollar...2 Material och egenskaper...2

Läs mer

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A Detta är en något omarbetad version av Studiehandledningen som användes i tryckta kursen på SSVN. Sidhänvisningar hänför sig till Quanta A 2000, ISBN 91-27-60500-0 Där det har varit möjligt har motsvarande

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

Nybörjarkurs. OBS! Nybörjarfadderns val att lära ut barebow eller recurve, i handledningen återfinns båda möjligheterna. Nybörjarkursen består av:

Nybörjarkurs. OBS! Nybörjarfadderns val att lära ut barebow eller recurve, i handledningen återfinns båda möjligheterna. Nybörjarkursen består av: Nybörjarkurs Följande information innan start av nybörjarkurs ska ha gått ut till nybörjarna: - Inte ha bylsiga kläder, främst på överkroppen. - Ha hårsnodd för dem med långt hår. - Ha bra inomhus gympa

Läs mer

ElC Ergonomi Spar energi tänk ergonomi

ElC Ergonomi Spar energi tänk ergonomi 11-11-02 sida 1/11 ElC Ergonomi Spar energi tänk ergonomi Svenska Elektrikerförbundets ergonomivideo. Granskning ur belastningsergonomisk synvinkel. 1.1 (07.20 min) Montage och inkoppling av lysrörsarmatur

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

Text av Bosse Rosén. Aktiv ergonomi för biodlare

Text av Bosse Rosén. Aktiv ergonomi för biodlare Text av Bosse Rosén Aktiv ergonomi för biodlare Farligt läge. Att stå med böjd rygg och raka ben ger stor påfrestning på ländryggen. Arbete under knähöjd är en riskfaktor och bör helst undvikas. Aktiv

Läs mer

Fälthygien. 392 Stridsvärde

Fälthygien. 392 Stridsvärde 392 Stridsvärde Fälthygien Risken för infektioner är alltid stor när många människor är samlade. Under fältförhållanden ökar riskerna. Det är därför mycket viktigt att man är ännu mera noggrann med hygienen

Läs mer

Regler för armbrytning Sittandes och ståendes

Regler för armbrytning Sittandes och ståendes Regler för armbrytning Sittandes och ståendes (Fritt översatt av Jonathan Lundgren & redigerat av Linda Salomonsson Från WAF:s hemsida) Original: Sept. 1994 Uppdaterat: Okt. 28, 1995; April 1996; Augusti

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer