Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. Sid 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1"

Transkript

1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee Sid 1

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG TILL FRÅGOR... 6 Arbetsytor... 6 ANPASSA ENKÄTEN... 8 Enkätens uppbyggnad... 8 Sidan Sidan Från och med sidan 3 (åtgärdsfrågorna) Del GRAFIK Anpassa design och logotype PUBLICERA Bra att veta om publicering DISTRIBUTION modul 2 HANTERA MOTTAGARE OCH GRUPPER Skapa ny grupp Lägg till mottagare manuellt Importera mottagare E POST MALL UTSKICK PÅMINNELSE RESULTAT modul 3 Översikt DATAEXPORT När enkäten innhåller 30 åtgärdsfrågor eller fler När enkäten innehåller 29 åtgärdsfrågor eller färre RESULTATBEARBETNING ÖVRIGT SUPPORT UTBILDNING Relationwise Sverige Sid 2

3 Inledning Den här manualen är tänkt som en instruktion för dig som ska genomföra enkäten Uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet i Relationwise enkätverktyg. Undersökningsverktyget är internetbaserat och du behöver ingen specifik programvara för att göra dina undersökningar. Det räcker med en dator och tillgång till Internet. Denna manual är alltså framtagen för att förklara arbetsprocessen med denna specifika enkät. Systemet innehåller fler funktioner än de som beskrivs i denna manual, och du kan hitta mer information om övrig funktionalitet i systemets online manual. Enkäten som är byggd speciellt för Länsstyrelsens användare finns idag inlagd på de konton som ska användas för detta. Den största versionen av enkäten är väldigt omfattande och kan därför påverka systemets prestationstid i vissa avseenden. Support och utbildning för denna enkät finns att tillgå enligt den information som finns på sidan 32 i manualen. Vänliga hälsningar från Relationwise Sverige Logga in Logga in på Relationwise Sverige Sid 3

4 Arbetsytan Arbetsytan är det första som visas efter att du loggat in i systemet. Här finner du tre huvumoduler i form av menyval. Modulerna är Design Distribution samt Resultat. När du ska skapa och skicka ut en undersökning kommer du att ta dig genom dom olika modulerna i ordning från vänster till höger. DESIGN Här bygger du enkäten och anpassar innehåll. När den är klar publicerar du enkäten som då kopieras till modulen Distribution. DISTRIBUTION Härifrån skickar du enkäten. Du importerar mottagare och skapar e post mallar. Du kan logga in för att importera mottagare eller göra dina utskick oberoende när du har publicerat enkäten. RESULTAT Efter att du skickat enkäten och svaren kommer in så sammanställs resultatet automatiskt. Du kan logga in och gå direkt till Resultat modulen för att följa upp enkäter som skickats ut. Hjälp/online manual Längst till höger på menyraden har du funktionen Hjälp. Där hittar du en online manual där du kan få hjälp och information om systemet. I vissa avsnitt finns ett?, genom att klicka på detta kommer du direkt till den plats i online manualen som beskriver det avsnitt du jobbar i just då. Relationwise Sverige Sid 4

5 TIPS: När du vill backa/gå tillbaka i systemet, ska du använda systemets funktion för detta, och inte använda webbläsarens tillbaka knappar. Denna ikon tar dig tillbaka ett steg/till start i den meny du jobbar i just då. DESIGN modul 1 När du loggat in ska du börja i modulen som heter Design, välj därefter Hämta undersökning Välj rätt enkätmall Det finns två enkätmallar i mappen som heter Regionalt miljömålsarbete. Det som skiljer enkäterna åt är antalet åtgärdsfrågor. De inledande och avslutande frågorna är exakt lika, men enkäterna består av 50 respektive 130 åtgärdsfrågor. Anledningen till detta är att antalet åtgärdsfrågor kan skilja sig markant mellan de olika länen. Välj den enkät som ligger närmast över det antal åtgärdsfrågor ni ska ha i enkäten. Till exempel: består er enkät av 50 st åtgärdsfrågor eller färre väljer ni den som innehåller 50 stycken. Består er enkät av mer än 50 st åtärdsfrågor tar ni mallen som innehåller 130 stycken. På så sätt behöver ni inte bygga några nya frågor, utan endast ta bort de som inte behövs. OBS! Börja med att ta en kopia på den du vill använda (då har du alltid grundmallen kvar). Relationwise Sverige Sid 5

6 Ange ny titel och även en intern beskrivning av enkäten om du vill. Klicka på Spara undersökningen Redigera/Lägg till frågor Arbetsytor När du aktiverat eller tagit kopia på en enkät, så hamnar du i läget Lägg till/redigera frågor. Det är här du ska anpassa enkäten till just ditt utskick och behov. Övre ytan Består av en undermeny innehållande olika funktioner. Till höger syns namnet på den enkät du jobbar i just nu. Relationwise Sverige Sid 6

7 Vänster sida den vänstra delen av skärmen visar vilka olika typer av element som kan skapas i systemet. För kännedom: ett element är den yta som skapas när du lägger till information i din enkät. Det vanligaste är att ett element innehåller en fråga, men det kan också innehålla ren informationstext eller t.ex en bild, därför kallas det för element. Höger sida: här ligger enkäten och det är sista elementet som syns i utgångsläget. I flikarna syns antalet element (använd scrollfunktionen vid behov). Vid varje element syns även sid och frågenummer. I elementets högra del finns några funktioner som är bra att känna till: Förhandsgranska visar hur elementet ser ut för den som ska svara. Vill du se hur enkäten från första elementet väljer du i stället att klicka på Visa i den övre menyn, i det blå fältet. Redigera vill du ändra något i elementet, klickar du här. Flytta används om du vill flytta detta element till annan plats i enkäten. Sida du kan bestämma om det ska vara en fråga eller fler på varje sida i sidinställningen. Detta är redan ordnat i mallen och behöver inte ändras. Skulle du ändå vilja ändra så tänk på att det inte får finnas några tomma sidor kvar när du flyttat dina element. Vi rekommenderar inte denna funktion i de fall ni jobbar med den stora mallen (över 100 åtgärdsfrågor). Den enkäten innehåller mycket information och data som kan påverka laddningstiden/arbetsprocessen negativt. Radera tar bort elementet. Relationwise Sverige Sid 7

8 Anpassa enkäten Enkätens uppbyggnad Enkäten är uppbyggd i enligt följande: Sidan 1 instruktion till respondenten. Sidan 2 inledande frågor om respondentens kontaktuppgifter och vem de representerar. Från och med sidan 3 åtgärdsfrågor (50 eller 130 st beroende på vilken mall ni valt). Del 2 frågor om hur kommunen arbetar strategiskt med miljöfrågor och vilket stöd kommunen önskar från Länsstyrelsen. Sidan 1 Klicka på flik 1 10 för att komma till enkätens början. Sidan 1 innehåller information till respondenten om hur enkäten är uppbyggd. Vill du få en överblick och se hela elementet klickar du på Förhandsgranska. Det som ska justeras på första sidan är rad ett: Enkäten består av xx antal sidor Detta kan ni inte skriva in förrän ni anpassat hela enkäten. Först då vet du hur många sidor den består av, så vi återkommer till detta i slutet av denna del. Relationwise Sverige Sid 8

9 Sidan 2 Använd scrollen till höger och gå nedåt tills du kommer till sidan 2. Den sidan består av 3 st element: Genom att klicka på förhandsgranska får du en överblick över sidan: Relationwise Sverige Sid 9

10 Om frågetext och svarsalternativ ska anpassas/ändras, så klickar du på Redigera på det element du vill ändra. Då öppnas elementet i läget för redigering och du kan anpassa både frågetext och svarsalternativ: I mallen är svarsalternativen 1 49 angivna som standard på fråga 2. Fyll i de svarsalternativ som ska gälla för dig. Blir det svarsalternativ över, tar ni bort dessa genom att klicka på det röda krysset. Efter att du gjort dina ändringar klickar du på Spara/Lägg till : Ditt redigerade element läggs då tillbaka på samma plats i enkäten som tidigare. Behöver du göra ändringar på fler element på sidan 2 så gör du enligt beskrivningen ovan. Ska något element tas bort klickar du på Radera. Relationwise Sverige Sid 10

11 Från och med sidan 3 Här börjar det som kallas för Del 1 och som innehåller själva åtgärdsfrågorna. Varje sida med åtgärdsfrågor består av 3 stycken element. På varje sida ska ni själva fylla i rätt uppgifter på det första elementet; Miljökvalitetsmål, Åtgärd, Aktör och Målår. Relationwise Sverige Sid 11

12 Klicka på Redigera och fyll i din text i frågefältet: Var noga med att lägga in texten efter respektive kolontecken men före de html tecken som finns inlagda (<br><br>), exempel: Dessa html tecken skapar radbbrytningen i texten. Vill du inte ha dessa radbrytningar tar du helt enkelt bort koden. Så här ser en redigerad åtgärdsfråga ut med radbrytningar: Relationwise Sverige Sid 12

13 Det är endast första elementet som ska redigeras på varje åtgärdssida. När du är klar går du vidare till nästa sida och nästa åtgärdsfråga. Fyll i de korrekta uppgifterna på samma sätt som vi beskrivit. Fortsätt tills du fyllt i så många åtgärdsfrågor som enkäten ska innehålla. När du gjort detta behöver du förmodligen ta bort ett antal tomma sidor med åtgärdsfrågor från mallen. Det gör du genom att klicka på Radera. Tänk på att varje sida består av 3 element så det innebär att du måste radera dessa 3 element för att en åtgärdssida ska tas bort. Du kan alltid klicka på Förhandsgranska för att se hur elementet/sidan ser ut. Del 2 Efter åtgärdsfrågorna kommer Del 2 i enkäten Se till att formuleringarna överensstämmer med dina mottagare, eftersom mallen är anpassad för att skickas till kommuner. Ska du skicka till andra mottagare så bör du alltså anpassa texterna. Det gör du genom att klicka på Redigera på respektive element. Sista elementet ska anpassas genom att du anger avsändare. Ni kan även lägga till mer avslutande/informativ text om ni önskar. Nu innehåller enkäten rätt antal åtgärdsfrågor och texterna är anpassade. Nu kan du också skriva i rätt antal sidor på sidan 1, se bild till höger. Rätt antal sidor ser du genom att klicka på Visa och uppmärksamma vad det står nere i sidfoten. Relationwise Sverige Sid 13

14 Grafik Anpassa design och logotype I enkätmallen ligger en generell logotype för Länsstyrelsen. Vill du byta/ta bort den så klickar du på Överdel, där du kan ändra detta. Lämplig höjd är ca 80 pixlar. Tänk på att du måste anpassa logotypen innan du laddar upp den, det finns ingen bildredigerare i systemet. Under grafik kan du även ändra enkätens färger, bakgrund, sidfot, typsnitt m.m. Glöm inte att klicka på Spara efterhand du ändrar i designen. Tips: Tänk på att hålla en enkel design som inte tar fokus från enkätens innehåll. Relationwise Sverige Sid 14

15 När du är klar kan du klicka på Visa och gå genom enkäten för att se om det behövs några sista justeringar. Vill du att någon annan ska se enkäten så kan du använda länken som du ser i webbläsarens adressfält när du klickat på Visa : Den länken kan du kopiera och klistra in i ett mail och skicka till någon du vill ska se enkäten. OBS! Inga svar registreras utan det är endast för att du ska kunna få in synpunkter på innehåll och design. Denna länk får alltså inte användas för att skickas till några respondenter. Relationwise Sverige Sid 15

16 Publicera Nu är det dags att publicera undersökningen. När man publicerar en undersökning lämnar man Designläget och undersökningens redigeringsmöjligheter låses. Det är alltså en kopia av den enkät du byggt som publiceras till Distributionsmodulen, och den kopian är låst och kan inte ändras. Om man vill redigera frågor i en publicerad undersökning får man gå tillbaka till Design läget, göra ändringarna och publicera undersökningen igen, men då i en ny version. Bra att veta om publicering Observera att om man går tillbaka till Designläge och gör justeringar och sedan publicerar på nytt så publiceras det alltså en helt ny version av undersökningen. Den gamla publicerade undersökningen finns kvar under publicerade men de ändringar man gjort är alltså i den nya publicerade versionen. Det bästa är då att ta bort den tidigare publicerade undersökningen. Om man hamnat i ett läge att man redan börjat ta emot svar på en publicerad undersökning och vill redigera dessa frågor i efterhand finns ingen möjlighet att göra detta. Antingen får man fortsätta med den publicerade felaktiga undersökningen eller helt förkasta den och göra en redigering i designläge och sedan publicera den nya, och skicka ut den till mottagarna. Därför är det viktigt att vara helt säker på att man är klar innan man skickar ut en publicerad undersökning och börja ta emot svar. Vi rekommenderar att ni alltid skickar enkäten till en testperson/testgrupp innan den skickas ut till respondenterna, men för att kunna distribuera en undersökning måste den publiceras. Klicka på Publicera i den övre menyn, ange ny titel (valfritt), klicka på den gröna knappen Publicera! Relationwise Sverige Sid 16

17 DISTRIBUTION modul 2 I denna modul ligger de enkäter som publicerats, oavsett om de skickats ut eller inte. Har du publicerat en enkät ligger den i listan för publicerade enkäter. Vill du hämta en enkät som är publicerad klickar på Hämta publicerad undersökning : Innan du kan skicka ut enkäten så ska du skapa den mottagargrupp som ska få enkäten. Du ska också skapa den e post mall som används när du skickar ut länken till mottagarna. Dessa moment kan du även göra innan du har publicerat någon enkät. Logga in och gå direkt till Distribution i så fall. Hantera mottagare/grupper Vi börjar med mottagarna. Klicka på hantera mottagare och grupper Relationwise Sverige Sid 17

18 Skapa en ny grupp Ge den ett namn, klicka på Skapa Lägg till mottagare manuellt Har du endast ett fåtal mottagare kan du lägga in dessa manuellt i gruppen. Klicka på ikonen Redigera bredvid gruppen som ska användas. Välj Lägg till ny mottagare. Skriv namn och e post. Har du inte namn kan du sätta ett annat värde i den raden, t.ex Namn, klicka på Lägg till. Fyll på med de mottagare som ska ingå i gruppen. När du är klar så kan du klicka på fliken Mottagare/Grupper. Relationwise Sverige Sid 18

19 Importera mottagare Har du många mottagare är det enklare att importera dessa till systemet. Börja med att samla dina mottagare i en Excel fil och spara den någonstans på din dator. Välj sedan Importera mottagare från en fil När du gör en import av mottagare behöver du inte ha en färdig grupp som mottagarna ska importeras till, utan du kan även skapa en grupp under själva importen. Välj alltså "importera mottagare från en fil". Börja med att välja filformat, antingen Excel eller en fil med med separerade värden, vi rekommenderar Excel. Följ sedan instruktionerna i systemet, tänk på att: Filen måste bestå av minst två kolumner. Kolumnerna måste innehålla rubriker, och dessa ska liggga på rad 1. Kolumnerna Namn och E post är obligatoriska. Mottagardata ska börja från rad 2. Exempel: Klicka på "Nästa", välj sedan aktuell fil och klicka på "Ladda upp". När filen har laddats upp klickar du på Nästa. Relationwise Sverige Sid 19

20 Därefter ska du anpassa filens kolumner så att de överensstämmer med systemets. Har du "Namn" i filens första kolumn, väljer du "Namn" i det fältet, och detsamma gäller för e post. Det här innebär att filen och systemet inte behöver ha sina data i samma kolumner vid själva importen utan man kan ändra kolumnernas turordning i den här funktionen. Klicka sedan på "Bekräfta", välj vilken grupp mottagarna ska hamna i (skapa en ny eller välj en befintlig grupp). Dubletter väljer du att tillåta dubletter, får inte varje e post adress en unik identitet, och du riskerar att skicka samma undersökning flera gånger till samma adress. Använder du inte dublett funktionen säkerställer du att mottagarna bara kan få undersökningen en gång, även om de finns i flera olika grupper. Klickan sedan på "Importera" för att slutföra importen till den grupp du skapat eller valt. Då har vi skapat mottagruppen för enkäten. Du kan ha flera olika grupper på ditt konto och du kan skicka samma enkät till olika grupper. Resultatet sammanställs i samma rapport så länge som du använder samma enkät. Tips: Vi rekommenderar att du alltid skickar din enkät till en testperson/grupp. På så sätt får du en helhetsbild över hur både mail och enkät kommer att se ut för mottagarna. När du väl skickat ut den till mottagarna är det försent att göra några ändringar. Du kan därför passa på att skapa en testgrupp samtidigt som du gör dina andra grupper så är det klart. Det ska vara minst 1 person i varje grupp. Då är gruppen/grupperna klara. Relationwise Sverige Sid 20

21 E post mall Nu ska du skapa den e post mall som ska användas för att skicka ut länken till mottagarna. Gå tillbaka eller klicka på Start. Välj Skapa/redigera e post mallar Du får en vy över de e post mallar som finns på kontot. Mallen som heter Regionalt miljömålsarbete är en färdig mall som är avsedd för att användas för denna enkät. Du ska dock anpassa mallen till just er Länsstyrelse, det gör du genom att klicka på ikonen Redigera : Relationwise Sverige Sid 21

22 Titel: er egen titel på mailet och syns ej för mottagarna. Ämne: detta är synligt för mottagarna. I första texten redigeras markerade delar: Anpassa sedan delarna om svarstid och hemsidesadress. Under Frågor om enkäten anger ni vem som är kontaktperson hos er, med tillhörande kontaktuppgifter. Avslutningsvis lägger ni en lämplig signatur, d.v.s en avsändare. Relationwise Sverige Sid 22

23 OBS! Texten #UNDERSÖKNING_LÄNK# får ej tas bort från mailet. Där lägger systemet automatiskt in den länk som mottagarna ska klicka på för att komma till enkäten. När du är klar så klickar du på Spara och Avsluta längst ner till höger. Nu är mottagargruppen och e post mallen färdiga. Då kan vi skicka ut enkäten. Klicka på Tillbaka eller Start Relationwise Sverige Sid 23

24 Utskick Om du inte har gjort det redan, så börjar du med att hämta den enkät som ska skickas ut. Det gör du genom att klicka på Hämta publicerad undersökning och sedan klicka på enkätens namn. Välj sedan på Distribution med e post Relationwise Sverige Sid 24

25 Välj funktionen 3 stegs Distribution som du hittar under fler alternativ Steg 1 välj mottagargrupp/er för enkäten, klicka sedan på Nästa Relationwise Sverige Sid 25

26 Steg 2 välj e post mall. Klicka sedan på Nästa Steg 3 du får nu en bekräftelse. Om uppgifterna är korrekta klickar du på Skicka Vill du ändra avsändarinställningar för enkäten, kan du göra detta genom att gå in på Kontoadministration > Mitt konto > Uppsättning av avsändarinställningar. Fyll i namn och e post, klicka på Spara. Kontoadministration hittar du långt upp till höger i arbetsytan, Gör du detta måste du göra om steg 1 och 2. Klicka på E post i blåa menyn och gör samma process genom att välja grupp och e post mall. Efter att du klickat på Skicka så skickas enkäten ut till mottagarna. Relationwise Sverige Sid 26

27 Påminnelse Efter ett tag kan det vara lämpligt att skicka en påminnelse till mottagarna. Börja med att logga in i systemet, gå in på Distribution och skapa den e post mall som du vill använda vid påminnelsen, och spara den i listan över e post mallar. Texten i mailet bör innnehålla information om att ni tidigare skickat ut en enkät, och att ni ännu inte registrerat något svar och be om svar före ett visst datum samt att skulle de ändå ha svarat på enkäten kan de bortse från denna påminnelse. Gå sedan tillbaka till Start och hämta enkäten som du vill använda för utskicket. Välj sedan Distribution med e post och Påminnelse funktion, välj Skicka omgående. Eftersom du skickat enkäten från systemet första gången så känner systemet av vilka som fått enkäten och vilka som svarat/inte svarat. Kryssa för dina val (förslagsvis Ej påbörjat enkäten och Påbörjat men inte avslutat enkäten ), klicka på Nästa Välj den e post mall som du skapat för påminnelseutskicket. Klicka på Nästa, kontrollera uppgifterna och klicka på Skicka. Påminnelsen skickas nu ut. Relationwise Sverige Sid 27

28 Resultat modul 3 Översikt För att se resultatet går du in på modulen Resultat och hämtar den undersökning du vill se resultatet från (Hämta publicerad undersökning). Den undersökning du valt syns på den högra sidan. Svarsfrekvens om du behöver ändra Förväntat antal respondenter kan du göra detta genom att klicka på Klicka här för att redigera. Fyll i den korrekta siffran och klicka på Använd/Spara. Inaktivera efter att svarstiden gått ut kan du inaktivera enkäten om du vill, läs i manualen. Så fort en respondenten klickar på länken till enkäten så registreras den som påbörjad. Svar registreras när respondenten klickar på Nästa i själva enkäten (byter sida). Resultatet uppdateras i realtid. Relationwise Sverige Sid 28

29 Klicka på Webbpresentation för att se resultatet direkt på skärmen. Klicka på Excelpresentation för att se resultatet i Excel. Klicka på Respondent presentation om du vill se individuellt resultat (kan ej visas om enkäten gjorts med anonymitet). Att tänka på om ni har en enkät med många element så kan det ta tid innan all data laddas ner i de olika rapportfilerna. Dataexport Avsikten är att Länsstyrelsen ska bearbeta resultatet själva. Bearbetningen ska göras utifrån en resultatfil som genereras genom Dataexport. Nedan följer en instruktion på hur en sådan Dataexport genomförs. När enkäten innehåller 30 st åtgärdsfrågor eller fler När din enkät innehåller 30 åtgärdsfrågor eller fler måste vår samarbetspartner Nöjdkund genomföra exporten. Länsstyrelsen har Excel version 2003 och den har en begränsning som innebär att den bara kan generera data upp till 256 kolumner. Maila till Nöjdkund på ange kontonamn och enkätens namn, så ordnar de en exportfil i version 2003 som innehåller all data, uppdelad i flikar. Eftersom manuell bearbetning krävs måste Nöjdkund debitera en kostnad på 1800 kr plus moms för detta. Vi rekommenderar därför att enkäten begränsas till max 29 st åtgärdsfrågor för att Länsstyrelsen själv ska kunna hantera hela dataexporten till Excel Se nedan för instruktion. Relationwise Sverige Sid 29

30 När enkäten innehåller 29 st åtgärdsfrågor eller färre Om du har en enkät som innehåller 29 st åtgärdsfrågor eller färre kan du göra exporten själv. Klicka på Dataexport: Välj sedan om du vill se rapporten i webbläsaren eller exportera till en Excelfil. I det här exemplet väljer vi export till Excel och vi markerar att svaren ska visas med svarstext, ej rådata: Relationwise Sverige Sid 30

31 Sedan markerar du vilka respondenter som ska inkluderas i exporten och klickar på Nästa Välj därefter vilka element som ska ingå. Som standard är samtliga element markerade Klicka på Nästa. Du får nu en bekräftelse. Klicka på Utför och välj sedan om du vill spara eller öppna filen. I exporten visas resultatet radvis (en respondent/kommun per rad). De olika elementen ligger på rad ett och svaren visas kolumnvis under respektive element. Relationwise Sverige Sid 31

32 Resultatbearbetning Efter genomförd dataexport så finns all information i exceldokumentet. Det är upp till respektive användare att skapa egna relevanta diagram och tabeller. I rapporten Metod för uppföljning av åtgärder i det regionala miljömålsarbetet, Länsstyrelserapport 2010:1, Länsstyrelsen i Skåne län finns förslag på hur resultatet kan redovisas i olika diagram och tabeller. Mer information om enkäten och metodrapporten finns på RUS webbplats Övrigt Support Utöver denna manual ingår ingen telefon eller e post support, med undantag för de användare som finns angivna i en lista över personer som har rätt till användarstöd för Relationwise enkätverktyg. Det är reglerat genom det huvudavtal som finns mellan Relationwise och Länsstyrelsen, och avser en person per Länsstyrelse. Listan över dessa finns hos Länsstyrelsen i Karlskrona och kontaktperson är Jan Ove Karlsson, eller jan Kom i håg mer information finns i systemets online manual som du hittar genom att klicka på Hjälp eller på frågetecknet där sådant finns: Utbildning Relationwise erbjuder en distansutbildning till respektive Länsstyrelse via fjärruppkoppling då man ger en personlig utbildning på distans. Varje utbildningstillfälle tar ca 1 2 timmar och tidpunkten anpassas för respektive Länsstyrelse. Utbildningen avser arbetsprocessen kring denna enkät. Pris för utbildning är fastställt till kr exklusive moms/länsstyrelse. Vid behov kontakta Relationwise Sverige Sid 32

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10)

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Obligatoriska frågor Sid 4 Logga in i UTV5 Sid 5 Startsidan Sid 6 Starta kursutvärdering Sid 8 Skapa formulär Sid 12 Redigera formulär

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER...

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... Manual för ledare Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... 11 Allmän info Uppe till höger finns ett frågetecken. Ställer

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey

Kursvärderingsenkät i KI Survey 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 160203 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Guide för ebas.svea.org

Guide för ebas.svea.org Guide för ebas.svea.org Här är en guide för hur ni registerar ert medlemskap på ebas.svea.org. Innan ni går igenom den här guiden ska ni ha varit i kontakt med Sveriges elevråd - SVEAs kansli och fått

Läs mer

Manual för chefer om hur man hanterar organisationen via hälsoportalen AHA

Manual för chefer om hur man hanterar organisationen via hälsoportalen AHA Manual för chefer om hur man hanterar organisationen via hälsoportalen AHA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANTERA ORGANISATIONEN INSTRUKTIONER TILL CHEFER... 3 1. INLOGGNING... 3 2. PERSONLIGT LÖSENORD... 3 3.

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Skapa enkäter i EvaSys

Skapa enkäter i EvaSys Skapa enkäter i EvaSys Innan du börjar I EvaSys skiljer man på formulär (questionnaires) och enkäter (surveys). Du jobbar i fyra steg. I det första ser du till att du har en questionnaire och i det andra

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Provverktyget i Fronter för lärare

Provverktyget i Fronter för lärare Provverktyget i Fronter för lärare Det här är en guide för att skapa ett prov i Fronter. Skapad: 2011-08-16 Innehåll Hur skapar jag ett prov i Fronter?... 3 IKT-pedagogiskt centrum... 20 2 Hur skapar jag

Läs mer

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 2. När du är framme vid själva inloggningen, fönstret nedan, där du skriver in ditt användarnamn

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Section Divider. Skapa nytt utskick

Section Divider. Skapa nytt utskick Section Divider Skapa nytt utskick Skapa nytt utskick Gå till Connect och välj Skapa utskick. Välj typ av information Först väljer vilket språk ditt utskick är skrivet på. Den bransch som är inställd för

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, april 2014

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, april 2014 Artologik Survey&Report Nya funktioner, april 2014 1 Innehållsförteckning Nya användarrättigheter... 3 Gör respondentenkät anonym som standard... 4 Kopiera en enkät från en enkäts statussida... 4 Skapa

Läs mer

Version MANUAL ADMINISTRATÖR. - ett verktyg inför hälsosamtal och för sammanställning av hälsostatistik

Version MANUAL ADMINISTRATÖR. - ett verktyg inför hälsosamtal och för sammanställning av hälsostatistik Version 2016.5 MANUAL ADMINISTRATÖR - ett verktyg inför hälsosamtal och för sammanställning av hälsostatistik 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 STARTA CAREPLUS SKOLA FRÅN PMO... 3 ELEVINLÄSNING... 4 PUBLIKA PORTALER...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Hantering av Exceldata vid import/export till/från utbetalningsansökan

Hantering av Exceldata vid import/export till/från utbetalningsansökan Hantering av Exceldata vid import/export till/från utbetalningsansökan Innehåll 1 Importera fil till utgiftsansökan... 2 1.1 Exportera data från ekonomisystemet till Excelark... 2 1.2 Sortera korrekt kolumnordning...

Läs mer

Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se

Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se Start Startsidan är lika för alla. För att komma vidare fyll i användarnamn (förnamn.efternamn) och lösenord högst upp till höger. Har

Läs mer

Guide för ebas.svea.org

Guide för ebas.svea.org Guide för ebas.svea.org I den här guiden kan ni läsa hur ni gör för att rapportera in medlemskap i Sveriges elevråd - SVEA via ebas.svea.org. Om ni behöver mer hjälp efter att ha gått igenom guiden är

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem EasySurveyor Webbenkätsystem Snabbguide För att komma igång snabbt och effektivt med EasySurveyor följer nu en guide med 6 enkla steg. Om man följer dessa kan man snabbt börja designa egna enkäter och

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Denna guide förklarar hur du skapar en publik kurshemsida i Mondo. En publik kurshemsida i Mondo är i princip inget mer än en vanlig Mondosajt med undantaget

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Manual Webb-admin för evenemang

Manual Webb-admin för evenemang Manual Webb-admin för evenemang Version: 001 Innehållsförteckning Logga in... 1 Lägg in nytt/redigera evenemang... 3 Prenumerant... 3 Evenemang eller Aktivitet... 3 Huvudtema och Tema... 3 Huvudkategori

Läs mer

ActiveBuilder Användarmanual

ActiveBuilder Användarmanual ActiveBuilder Användarmanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juli 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Svensk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innehåll: 1. INLEDNING...2 2. SNABBSTART...3 3.

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer