Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. Sid 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1"

Transkript

1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee Sid 1

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG TILL FRÅGOR... 6 Arbetsytor... 6 ANPASSA ENKÄTEN... 8 Enkätens uppbyggnad... 8 Sidan Sidan Från och med sidan 3 (åtgärdsfrågorna) Del GRAFIK Anpassa design och logotype PUBLICERA Bra att veta om publicering DISTRIBUTION modul 2 HANTERA MOTTAGARE OCH GRUPPER Skapa ny grupp Lägg till mottagare manuellt Importera mottagare E POST MALL UTSKICK PÅMINNELSE RESULTAT modul 3 Översikt DATAEXPORT När enkäten innhåller 30 åtgärdsfrågor eller fler När enkäten innehåller 29 åtgärdsfrågor eller färre RESULTATBEARBETNING ÖVRIGT SUPPORT UTBILDNING Relationwise Sverige Sid 2

3 Inledning Den här manualen är tänkt som en instruktion för dig som ska genomföra enkäten Uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet i Relationwise enkätverktyg. Undersökningsverktyget är internetbaserat och du behöver ingen specifik programvara för att göra dina undersökningar. Det räcker med en dator och tillgång till Internet. Denna manual är alltså framtagen för att förklara arbetsprocessen med denna specifika enkät. Systemet innehåller fler funktioner än de som beskrivs i denna manual, och du kan hitta mer information om övrig funktionalitet i systemets online manual. Enkäten som är byggd speciellt för Länsstyrelsens användare finns idag inlagd på de konton som ska användas för detta. Den största versionen av enkäten är väldigt omfattande och kan därför påverka systemets prestationstid i vissa avseenden. Support och utbildning för denna enkät finns att tillgå enligt den information som finns på sidan 32 i manualen. Vänliga hälsningar från Relationwise Sverige Logga in Logga in på Relationwise Sverige Sid 3

4 Arbetsytan Arbetsytan är det första som visas efter att du loggat in i systemet. Här finner du tre huvumoduler i form av menyval. Modulerna är Design Distribution samt Resultat. När du ska skapa och skicka ut en undersökning kommer du att ta dig genom dom olika modulerna i ordning från vänster till höger. DESIGN Här bygger du enkäten och anpassar innehåll. När den är klar publicerar du enkäten som då kopieras till modulen Distribution. DISTRIBUTION Härifrån skickar du enkäten. Du importerar mottagare och skapar e post mallar. Du kan logga in för att importera mottagare eller göra dina utskick oberoende när du har publicerat enkäten. RESULTAT Efter att du skickat enkäten och svaren kommer in så sammanställs resultatet automatiskt. Du kan logga in och gå direkt till Resultat modulen för att följa upp enkäter som skickats ut. Hjälp/online manual Längst till höger på menyraden har du funktionen Hjälp. Där hittar du en online manual där du kan få hjälp och information om systemet. I vissa avsnitt finns ett?, genom att klicka på detta kommer du direkt till den plats i online manualen som beskriver det avsnitt du jobbar i just då. Relationwise Sverige Sid 4

5 TIPS: När du vill backa/gå tillbaka i systemet, ska du använda systemets funktion för detta, och inte använda webbläsarens tillbaka knappar. Denna ikon tar dig tillbaka ett steg/till start i den meny du jobbar i just då. DESIGN modul 1 När du loggat in ska du börja i modulen som heter Design, välj därefter Hämta undersökning Välj rätt enkätmall Det finns två enkätmallar i mappen som heter Regionalt miljömålsarbete. Det som skiljer enkäterna åt är antalet åtgärdsfrågor. De inledande och avslutande frågorna är exakt lika, men enkäterna består av 50 respektive 130 åtgärdsfrågor. Anledningen till detta är att antalet åtgärdsfrågor kan skilja sig markant mellan de olika länen. Välj den enkät som ligger närmast över det antal åtgärdsfrågor ni ska ha i enkäten. Till exempel: består er enkät av 50 st åtgärdsfrågor eller färre väljer ni den som innehåller 50 stycken. Består er enkät av mer än 50 st åtärdsfrågor tar ni mallen som innehåller 130 stycken. På så sätt behöver ni inte bygga några nya frågor, utan endast ta bort de som inte behövs. OBS! Börja med att ta en kopia på den du vill använda (då har du alltid grundmallen kvar). Relationwise Sverige Sid 5

6 Ange ny titel och även en intern beskrivning av enkäten om du vill. Klicka på Spara undersökningen Redigera/Lägg till frågor Arbetsytor När du aktiverat eller tagit kopia på en enkät, så hamnar du i läget Lägg till/redigera frågor. Det är här du ska anpassa enkäten till just ditt utskick och behov. Övre ytan Består av en undermeny innehållande olika funktioner. Till höger syns namnet på den enkät du jobbar i just nu. Relationwise Sverige Sid 6

7 Vänster sida den vänstra delen av skärmen visar vilka olika typer av element som kan skapas i systemet. För kännedom: ett element är den yta som skapas när du lägger till information i din enkät. Det vanligaste är att ett element innehåller en fråga, men det kan också innehålla ren informationstext eller t.ex en bild, därför kallas det för element. Höger sida: här ligger enkäten och det är sista elementet som syns i utgångsläget. I flikarna syns antalet element (använd scrollfunktionen vid behov). Vid varje element syns även sid och frågenummer. I elementets högra del finns några funktioner som är bra att känna till: Förhandsgranska visar hur elementet ser ut för den som ska svara. Vill du se hur enkäten från första elementet väljer du i stället att klicka på Visa i den övre menyn, i det blå fältet. Redigera vill du ändra något i elementet, klickar du här. Flytta används om du vill flytta detta element till annan plats i enkäten. Sida du kan bestämma om det ska vara en fråga eller fler på varje sida i sidinställningen. Detta är redan ordnat i mallen och behöver inte ändras. Skulle du ändå vilja ändra så tänk på att det inte får finnas några tomma sidor kvar när du flyttat dina element. Vi rekommenderar inte denna funktion i de fall ni jobbar med den stora mallen (över 100 åtgärdsfrågor). Den enkäten innehåller mycket information och data som kan påverka laddningstiden/arbetsprocessen negativt. Radera tar bort elementet. Relationwise Sverige Sid 7

8 Anpassa enkäten Enkätens uppbyggnad Enkäten är uppbyggd i enligt följande: Sidan 1 instruktion till respondenten. Sidan 2 inledande frågor om respondentens kontaktuppgifter och vem de representerar. Från och med sidan 3 åtgärdsfrågor (50 eller 130 st beroende på vilken mall ni valt). Del 2 frågor om hur kommunen arbetar strategiskt med miljöfrågor och vilket stöd kommunen önskar från Länsstyrelsen. Sidan 1 Klicka på flik 1 10 för att komma till enkätens början. Sidan 1 innehåller information till respondenten om hur enkäten är uppbyggd. Vill du få en överblick och se hela elementet klickar du på Förhandsgranska. Det som ska justeras på första sidan är rad ett: Enkäten består av xx antal sidor Detta kan ni inte skriva in förrän ni anpassat hela enkäten. Först då vet du hur många sidor den består av, så vi återkommer till detta i slutet av denna del. Relationwise Sverige Sid 8

9 Sidan 2 Använd scrollen till höger och gå nedåt tills du kommer till sidan 2. Den sidan består av 3 st element: Genom att klicka på förhandsgranska får du en överblick över sidan: Relationwise Sverige Sid 9

10 Om frågetext och svarsalternativ ska anpassas/ändras, så klickar du på Redigera på det element du vill ändra. Då öppnas elementet i läget för redigering och du kan anpassa både frågetext och svarsalternativ: I mallen är svarsalternativen 1 49 angivna som standard på fråga 2. Fyll i de svarsalternativ som ska gälla för dig. Blir det svarsalternativ över, tar ni bort dessa genom att klicka på det röda krysset. Efter att du gjort dina ändringar klickar du på Spara/Lägg till : Ditt redigerade element läggs då tillbaka på samma plats i enkäten som tidigare. Behöver du göra ändringar på fler element på sidan 2 så gör du enligt beskrivningen ovan. Ska något element tas bort klickar du på Radera. Relationwise Sverige Sid 10

11 Från och med sidan 3 Här börjar det som kallas för Del 1 och som innehåller själva åtgärdsfrågorna. Varje sida med åtgärdsfrågor består av 3 stycken element. På varje sida ska ni själva fylla i rätt uppgifter på det första elementet; Miljökvalitetsmål, Åtgärd, Aktör och Målår. Relationwise Sverige Sid 11

12 Klicka på Redigera och fyll i din text i frågefältet: Var noga med att lägga in texten efter respektive kolontecken men före de html tecken som finns inlagda (<br><br>), exempel: Dessa html tecken skapar radbbrytningen i texten. Vill du inte ha dessa radbrytningar tar du helt enkelt bort koden. Så här ser en redigerad åtgärdsfråga ut med radbrytningar: Relationwise Sverige Sid 12

13 Det är endast första elementet som ska redigeras på varje åtgärdssida. När du är klar går du vidare till nästa sida och nästa åtgärdsfråga. Fyll i de korrekta uppgifterna på samma sätt som vi beskrivit. Fortsätt tills du fyllt i så många åtgärdsfrågor som enkäten ska innehålla. När du gjort detta behöver du förmodligen ta bort ett antal tomma sidor med åtgärdsfrågor från mallen. Det gör du genom att klicka på Radera. Tänk på att varje sida består av 3 element så det innebär att du måste radera dessa 3 element för att en åtgärdssida ska tas bort. Du kan alltid klicka på Förhandsgranska för att se hur elementet/sidan ser ut. Del 2 Efter åtgärdsfrågorna kommer Del 2 i enkäten Se till att formuleringarna överensstämmer med dina mottagare, eftersom mallen är anpassad för att skickas till kommuner. Ska du skicka till andra mottagare så bör du alltså anpassa texterna. Det gör du genom att klicka på Redigera på respektive element. Sista elementet ska anpassas genom att du anger avsändare. Ni kan även lägga till mer avslutande/informativ text om ni önskar. Nu innehåller enkäten rätt antal åtgärdsfrågor och texterna är anpassade. Nu kan du också skriva i rätt antal sidor på sidan 1, se bild till höger. Rätt antal sidor ser du genom att klicka på Visa och uppmärksamma vad det står nere i sidfoten. Relationwise Sverige Sid 13

14 Grafik Anpassa design och logotype I enkätmallen ligger en generell logotype för Länsstyrelsen. Vill du byta/ta bort den så klickar du på Överdel, där du kan ändra detta. Lämplig höjd är ca 80 pixlar. Tänk på att du måste anpassa logotypen innan du laddar upp den, det finns ingen bildredigerare i systemet. Under grafik kan du även ändra enkätens färger, bakgrund, sidfot, typsnitt m.m. Glöm inte att klicka på Spara efterhand du ändrar i designen. Tips: Tänk på att hålla en enkel design som inte tar fokus från enkätens innehåll. Relationwise Sverige Sid 14

15 När du är klar kan du klicka på Visa och gå genom enkäten för att se om det behövs några sista justeringar. Vill du att någon annan ska se enkäten så kan du använda länken som du ser i webbläsarens adressfält när du klickat på Visa : Den länken kan du kopiera och klistra in i ett mail och skicka till någon du vill ska se enkäten. OBS! Inga svar registreras utan det är endast för att du ska kunna få in synpunkter på innehåll och design. Denna länk får alltså inte användas för att skickas till några respondenter. Relationwise Sverige Sid 15

16 Publicera Nu är det dags att publicera undersökningen. När man publicerar en undersökning lämnar man Designläget och undersökningens redigeringsmöjligheter låses. Det är alltså en kopia av den enkät du byggt som publiceras till Distributionsmodulen, och den kopian är låst och kan inte ändras. Om man vill redigera frågor i en publicerad undersökning får man gå tillbaka till Design läget, göra ändringarna och publicera undersökningen igen, men då i en ny version. Bra att veta om publicering Observera att om man går tillbaka till Designläge och gör justeringar och sedan publicerar på nytt så publiceras det alltså en helt ny version av undersökningen. Den gamla publicerade undersökningen finns kvar under publicerade men de ändringar man gjort är alltså i den nya publicerade versionen. Det bästa är då att ta bort den tidigare publicerade undersökningen. Om man hamnat i ett läge att man redan börjat ta emot svar på en publicerad undersökning och vill redigera dessa frågor i efterhand finns ingen möjlighet att göra detta. Antingen får man fortsätta med den publicerade felaktiga undersökningen eller helt förkasta den och göra en redigering i designläge och sedan publicera den nya, och skicka ut den till mottagarna. Därför är det viktigt att vara helt säker på att man är klar innan man skickar ut en publicerad undersökning och börja ta emot svar. Vi rekommenderar att ni alltid skickar enkäten till en testperson/testgrupp innan den skickas ut till respondenterna, men för att kunna distribuera en undersökning måste den publiceras. Klicka på Publicera i den övre menyn, ange ny titel (valfritt), klicka på den gröna knappen Publicera! Relationwise Sverige Sid 16

17 DISTRIBUTION modul 2 I denna modul ligger de enkäter som publicerats, oavsett om de skickats ut eller inte. Har du publicerat en enkät ligger den i listan för publicerade enkäter. Vill du hämta en enkät som är publicerad klickar på Hämta publicerad undersökning : Innan du kan skicka ut enkäten så ska du skapa den mottagargrupp som ska få enkäten. Du ska också skapa den e post mall som används när du skickar ut länken till mottagarna. Dessa moment kan du även göra innan du har publicerat någon enkät. Logga in och gå direkt till Distribution i så fall. Hantera mottagare/grupper Vi börjar med mottagarna. Klicka på hantera mottagare och grupper Relationwise Sverige Sid 17

18 Skapa en ny grupp Ge den ett namn, klicka på Skapa Lägg till mottagare manuellt Har du endast ett fåtal mottagare kan du lägga in dessa manuellt i gruppen. Klicka på ikonen Redigera bredvid gruppen som ska användas. Välj Lägg till ny mottagare. Skriv namn och e post. Har du inte namn kan du sätta ett annat värde i den raden, t.ex Namn, klicka på Lägg till. Fyll på med de mottagare som ska ingå i gruppen. När du är klar så kan du klicka på fliken Mottagare/Grupper. Relationwise Sverige Sid 18

19 Importera mottagare Har du många mottagare är det enklare att importera dessa till systemet. Börja med att samla dina mottagare i en Excel fil och spara den någonstans på din dator. Välj sedan Importera mottagare från en fil När du gör en import av mottagare behöver du inte ha en färdig grupp som mottagarna ska importeras till, utan du kan även skapa en grupp under själva importen. Välj alltså "importera mottagare från en fil". Börja med att välja filformat, antingen Excel eller en fil med med separerade värden, vi rekommenderar Excel. Följ sedan instruktionerna i systemet, tänk på att: Filen måste bestå av minst två kolumner. Kolumnerna måste innehålla rubriker, och dessa ska liggga på rad 1. Kolumnerna Namn och E post är obligatoriska. Mottagardata ska börja från rad 2. Exempel: Klicka på "Nästa", välj sedan aktuell fil och klicka på "Ladda upp". När filen har laddats upp klickar du på Nästa. Relationwise Sverige Sid 19

20 Därefter ska du anpassa filens kolumner så att de överensstämmer med systemets. Har du "Namn" i filens första kolumn, väljer du "Namn" i det fältet, och detsamma gäller för e post. Det här innebär att filen och systemet inte behöver ha sina data i samma kolumner vid själva importen utan man kan ändra kolumnernas turordning i den här funktionen. Klicka sedan på "Bekräfta", välj vilken grupp mottagarna ska hamna i (skapa en ny eller välj en befintlig grupp). Dubletter väljer du att tillåta dubletter, får inte varje e post adress en unik identitet, och du riskerar att skicka samma undersökning flera gånger till samma adress. Använder du inte dublett funktionen säkerställer du att mottagarna bara kan få undersökningen en gång, även om de finns i flera olika grupper. Klickan sedan på "Importera" för att slutföra importen till den grupp du skapat eller valt. Då har vi skapat mottagruppen för enkäten. Du kan ha flera olika grupper på ditt konto och du kan skicka samma enkät till olika grupper. Resultatet sammanställs i samma rapport så länge som du använder samma enkät. Tips: Vi rekommenderar att du alltid skickar din enkät till en testperson/grupp. På så sätt får du en helhetsbild över hur både mail och enkät kommer att se ut för mottagarna. När du väl skickat ut den till mottagarna är det försent att göra några ändringar. Du kan därför passa på att skapa en testgrupp samtidigt som du gör dina andra grupper så är det klart. Det ska vara minst 1 person i varje grupp. Då är gruppen/grupperna klara. Relationwise Sverige Sid 20

21 E post mall Nu ska du skapa den e post mall som ska användas för att skicka ut länken till mottagarna. Gå tillbaka eller klicka på Start. Välj Skapa/redigera e post mallar Du får en vy över de e post mallar som finns på kontot. Mallen som heter Regionalt miljömålsarbete är en färdig mall som är avsedd för att användas för denna enkät. Du ska dock anpassa mallen till just er Länsstyrelse, det gör du genom att klicka på ikonen Redigera : Relationwise Sverige Sid 21

22 Titel: er egen titel på mailet och syns ej för mottagarna. Ämne: detta är synligt för mottagarna. I första texten redigeras markerade delar: Anpassa sedan delarna om svarstid och hemsidesadress. Under Frågor om enkäten anger ni vem som är kontaktperson hos er, med tillhörande kontaktuppgifter. Avslutningsvis lägger ni en lämplig signatur, d.v.s en avsändare. Relationwise Sverige Sid 22

23 OBS! Texten #UNDERSÖKNING_LÄNK# får ej tas bort från mailet. Där lägger systemet automatiskt in den länk som mottagarna ska klicka på för att komma till enkäten. När du är klar så klickar du på Spara och Avsluta längst ner till höger. Nu är mottagargruppen och e post mallen färdiga. Då kan vi skicka ut enkäten. Klicka på Tillbaka eller Start Relationwise Sverige Sid 23

24 Utskick Om du inte har gjort det redan, så börjar du med att hämta den enkät som ska skickas ut. Det gör du genom att klicka på Hämta publicerad undersökning och sedan klicka på enkätens namn. Välj sedan på Distribution med e post Relationwise Sverige Sid 24

25 Välj funktionen 3 stegs Distribution som du hittar under fler alternativ Steg 1 välj mottagargrupp/er för enkäten, klicka sedan på Nästa Relationwise Sverige Sid 25

26 Steg 2 välj e post mall. Klicka sedan på Nästa Steg 3 du får nu en bekräftelse. Om uppgifterna är korrekta klickar du på Skicka Vill du ändra avsändarinställningar för enkäten, kan du göra detta genom att gå in på Kontoadministration > Mitt konto > Uppsättning av avsändarinställningar. Fyll i namn och e post, klicka på Spara. Kontoadministration hittar du långt upp till höger i arbetsytan, Gör du detta måste du göra om steg 1 och 2. Klicka på E post i blåa menyn och gör samma process genom att välja grupp och e post mall. Efter att du klickat på Skicka så skickas enkäten ut till mottagarna. Relationwise Sverige Sid 26

27 Påminnelse Efter ett tag kan det vara lämpligt att skicka en påminnelse till mottagarna. Börja med att logga in i systemet, gå in på Distribution och skapa den e post mall som du vill använda vid påminnelsen, och spara den i listan över e post mallar. Texten i mailet bör innnehålla information om att ni tidigare skickat ut en enkät, och att ni ännu inte registrerat något svar och be om svar före ett visst datum samt att skulle de ändå ha svarat på enkäten kan de bortse från denna påminnelse. Gå sedan tillbaka till Start och hämta enkäten som du vill använda för utskicket. Välj sedan Distribution med e post och Påminnelse funktion, välj Skicka omgående. Eftersom du skickat enkäten från systemet första gången så känner systemet av vilka som fått enkäten och vilka som svarat/inte svarat. Kryssa för dina val (förslagsvis Ej påbörjat enkäten och Påbörjat men inte avslutat enkäten ), klicka på Nästa Välj den e post mall som du skapat för påminnelseutskicket. Klicka på Nästa, kontrollera uppgifterna och klicka på Skicka. Påminnelsen skickas nu ut. Relationwise Sverige Sid 27

28 Resultat modul 3 Översikt För att se resultatet går du in på modulen Resultat och hämtar den undersökning du vill se resultatet från (Hämta publicerad undersökning). Den undersökning du valt syns på den högra sidan. Svarsfrekvens om du behöver ändra Förväntat antal respondenter kan du göra detta genom att klicka på Klicka här för att redigera. Fyll i den korrekta siffran och klicka på Använd/Spara. Inaktivera efter att svarstiden gått ut kan du inaktivera enkäten om du vill, läs i manualen. Så fort en respondenten klickar på länken till enkäten så registreras den som påbörjad. Svar registreras när respondenten klickar på Nästa i själva enkäten (byter sida). Resultatet uppdateras i realtid. Relationwise Sverige Sid 28

29 Klicka på Webbpresentation för att se resultatet direkt på skärmen. Klicka på Excelpresentation för att se resultatet i Excel. Klicka på Respondent presentation om du vill se individuellt resultat (kan ej visas om enkäten gjorts med anonymitet). Att tänka på om ni har en enkät med många element så kan det ta tid innan all data laddas ner i de olika rapportfilerna. Dataexport Avsikten är att Länsstyrelsen ska bearbeta resultatet själva. Bearbetningen ska göras utifrån en resultatfil som genereras genom Dataexport. Nedan följer en instruktion på hur en sådan Dataexport genomförs. När enkäten innehåller 30 st åtgärdsfrågor eller fler När din enkät innehåller 30 åtgärdsfrågor eller fler måste vår samarbetspartner Nöjdkund genomföra exporten. Länsstyrelsen har Excel version 2003 och den har en begränsning som innebär att den bara kan generera data upp till 256 kolumner. Maila till Nöjdkund på ange kontonamn och enkätens namn, så ordnar de en exportfil i version 2003 som innehåller all data, uppdelad i flikar. Eftersom manuell bearbetning krävs måste Nöjdkund debitera en kostnad på 1800 kr plus moms för detta. Vi rekommenderar därför att enkäten begränsas till max 29 st åtgärdsfrågor för att Länsstyrelsen själv ska kunna hantera hela dataexporten till Excel Se nedan för instruktion. Relationwise Sverige Sid 29

30 När enkäten innehåller 29 st åtgärdsfrågor eller färre Om du har en enkät som innehåller 29 st åtgärdsfrågor eller färre kan du göra exporten själv. Klicka på Dataexport: Välj sedan om du vill se rapporten i webbläsaren eller exportera till en Excelfil. I det här exemplet väljer vi export till Excel och vi markerar att svaren ska visas med svarstext, ej rådata: Relationwise Sverige Sid 30

31 Sedan markerar du vilka respondenter som ska inkluderas i exporten och klickar på Nästa Välj därefter vilka element som ska ingå. Som standard är samtliga element markerade Klicka på Nästa. Du får nu en bekräftelse. Klicka på Utför och välj sedan om du vill spara eller öppna filen. I exporten visas resultatet radvis (en respondent/kommun per rad). De olika elementen ligger på rad ett och svaren visas kolumnvis under respektive element. Relationwise Sverige Sid 31

32 Resultatbearbetning Efter genomförd dataexport så finns all information i exceldokumentet. Det är upp till respektive användare att skapa egna relevanta diagram och tabeller. I rapporten Metod för uppföljning av åtgärder i det regionala miljömålsarbetet, Länsstyrelserapport 2010:1, Länsstyrelsen i Skåne län finns förslag på hur resultatet kan redovisas i olika diagram och tabeller. Mer information om enkäten och metodrapporten finns på RUS webbplats Övrigt Support Utöver denna manual ingår ingen telefon eller e post support, med undantag för de användare som finns angivna i en lista över personer som har rätt till användarstöd för Relationwise enkätverktyg. Det är reglerat genom det huvudavtal som finns mellan Relationwise och Länsstyrelsen, och avser en person per Länsstyrelse. Listan över dessa finns hos Länsstyrelsen i Karlskrona och kontaktperson är Jan Ove Karlsson, eller jan Kom i håg mer information finns i systemets online manual som du hittar genom att klicka på Hjälp eller på frågetecknet där sådant finns: Utbildning Relationwise erbjuder en distansutbildning till respektive Länsstyrelse via fjärruppkoppling då man ger en personlig utbildning på distans. Varje utbildningstillfälle tar ca 1 2 timmar och tidpunkten anpassas för respektive Länsstyrelse. Utbildningen avser arbetsprocessen kring denna enkät. Pris för utbildning är fastställt till kr exklusive moms/länsstyrelse. Vid behov kontakta Relationwise Sverige Sid 32

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MYNEWSDESK

ANVÄNDARMANUAL MYNEWSDESK FÖRENKLAR VARDAGEN FÖR KOMMUNIKATÖREN VÄLKOMMEN TILL! Vi vill att du snabbt ska bli en van användare av Mynewsdesk och se vilket resultat ett effektivt och genomtänkt kommunikationsarbete kan ge! Vårat

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-10-11 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppbyggnad...4 Logga in NYTT!...4 Växla mellan organisationer i inloggat läge NYTT!...4 ImageVault...5 Föreningsinfo-fliken...9

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Manual. För Kvinno- och tjejjouren ADAs webbplats; www.kvinnojouren-ada.nu Mars 2008

Manual. För Kvinno- och tjejjouren ADAs webbplats; www.kvinnojouren-ada.nu Mars 2008 Manual För Kvinno- och tjejjouren ADAs webbplats; www.kvinnojouren-ada.nu Mars 2008 Innehåll 1. Webplatsens innehåll 2. Skapa, redigera eller ta bort innehåll 2.1 Redigera inehåll 2.2 Ta bort innehåll

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB

DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB Version: 1.0 2014-01-27: 2014 evry.com DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 106 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Vad gör en redaktör? 4 1.1.1 Vad gör en administratör? 4 1.2

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MYNEWSDESK!

VÄLKOMMEN TILL MYNEWSDESK! VÄLKOMMEN TILL MYNEWSDESK! Vår förhoppning är att du snabbt ska bli en van användare av Mynewsdesk och se det goda resultat som ett effektivt och genomtänkt kommunikationsarbete kan ge. Vår målsättning

Läs mer

Slöjdkalendern så funkar det

Slöjdkalendern så funkar det Manual för Slöjdkalendern på hemslöjden.org VERSION 1.1 Slöjdkalendern så funkar det På hemsidan www.hemslojden.org finns Slöjdkalendern som är ett kalendarium som samlar slöjdaktiviteter från hela landet

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer