Hantering av Exceldata vid import till/export från utbetalningsansökan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av Exceldata vid import till/export från utbetalningsansökan"

Transkript

1 Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Tillväxtverket 0.4 Hantering av Exceldata vid import till/export från utbetalningsansökan Innehåll 1 Importera fil till utbetalningsansökan Exportera data från ekonomisystem till Excelark Sortera korrekt kolumnordning Kontroll av datakvalitet Sortera data i olika filer Spara Exceldata som kommaseparerad fil (.csv fil) Importera kommaseparerad fil till Min ansökan Exportera fil från utbetalningsansökan till Excel Exportera till fil i Min ansökan Öppna exporterad fil i Excel (11)

2 1 Importera fil till utbetalningsansökan För att få över alla utgifter från sitt ekonomisystem till utbetalningsansökan i Min ansökan kan man välja att importera en fil med utgifterna till Min ansökan. Detta förfarande kräver att filerna med utgiftsdata finns i ett specifikt filformat. I detta dokument beskrivs hur man omvandlar utgiftsdata från sitt ekonomisystem till lämpligt filformat. Generella arbetssteg 1. Exportera data från ekonomisystemet till Excelark 2. Sortera korrekt kolumnordning 3. Kontroll av datakvalitet 4. Sortera data i olika filer 5. Spara Exceldata som kommaseparerad fil (.csv fil) 6. Importera kommaseparerad fil till Min ansökan 1.1 Exportera data från ekonomisystem till Excelark Från ekonomisystemet ska utgiftsdata exporteras till Excelformat. Exporten av utgiftsdata från ekonomisystemet beskrivs inte i detta dokument eftersom det kan variera beroende på valet av ekonomisystem. Exportera därför enligt ekonomisystemets instruktioner. Kontakta ekonomisystemets support om detta är ett problem. 1.2 Sortera korrekt kolumnordning Obligatorisk utgiftsdata som ska finnas för varje enskild utgift i en utbetalningsansökan visas i tabell 1 nedan. Kolumnerna i Excelarket måste ligga i den ordning som visas i tabell 1 nedan, annars läses data in i fel kolumner i Min ansökan. Ligger kolumnerna i annan ordning efter export från ekonomisystemet måste kolumnerna flyttas i rätt ordning. Ver No Verifikattext Bokförd Betalad Konto Kontonamn Leverantör Belopp ÅÅÅÅ- ÅÅÅÅ- MM-DD MM-DD Har man huvudrubrikerna i Exceldokumentet kommer dessa att följa med in i Min ansökan vid importen. Detta är inget problem eftersom de enkelt kan tas bort i Min ansökan. 1.3 Kontroll av datakvalitet För att förenkla arbetet av utbetalningsansökan i Min ansökan rekommenderas att så få celler som möjligt är tomma i Excelarket. Det är möjligt att redigera enskilda celler i Min ansökan men Excel erbjuder bättre överblick och fler möjligheter. Skulle det vid importen av någon anledning inte gå att läsa in data från enskilda celler kommer Min ansökan att lämna fältet tomt istället för att inläsningen ska stoppas. 1.4 Sortera data i olika filer Har exporten från ekonomisystemet resulterat i stora datamängder, d.v.s. många utgiftsrader i Excelarket, eller att det finns flera medsökande i projektet rekommenderas att data delas upp i flera mindre Excelfiler. Detta kan underlätta arbetet i Min ansökan då kostnadsslag måste kopplas till varje enskild utgift. OBS! Det går inte att lägga till kostnadsslagen i Min ansökan direkt i Excelfilen innan importen. Denna koppling kan endast göras i Min ansökan. Exempel 1: Projekt med en sökande (ej medsökande) och ett mindre antal utgiftsrader till utbetalningsansökan Sortera in Excelfilen radvis så att kostnadsslagen i Min ansökan kan kopplas mot en sammanslagen grupp av rader. På så sätt behöver man inte leta igenom varje enskild utgiftsrad för att koppla ett kostnadsslag. 2 (11)

3 Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Excelfil: Sökande Bolaget AB sorterad kostnadsslagsvis Ver No Verifikattext Bokförd Betalad Konto Kontonamn Leverantör Belopp Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget bolaget X Resekostnad Flyg AB bolaget X Resekostnad Flyg AB bolaget X Resekostnad Flyg AB Flygbussen Resekostnad Buss AB Klippkort pendeln Resekostnad Tåg AB Tågbiljett ToR Resekostnad Sigma Konferenslokal Lokal Hotellet AB Broschyrer 500 st Reklam ReklamAB Annons Reklam ReklamAB Inbjudan konferens 200 st Reklam ReklamAB Banderoller Reklam ReklamAB Give aways Reklam ReklamAB Föreläsare Köp av tjänst Lära AB Datasupport Köp av tjänst Data AB 1700 Bygg AB, gångbroar till parken Köp av tjänst Bygg AB Kostnadsaslag: Personal Kostnadsaslag: Resa och logi Kostnadsaslag: Investeringar, materiel och externa lokaler Kostnadsaslag: Extern sakkunskap och externa tjänster 3 (11)

4 Exempel 2: Ett projekt med en sökande (ej medsökande) och många utgiftsrader till utbetalningsansökan Har ett projekt hundratals utgiftsrader kan det bli svårhanterligt även om Excelfilen sorteras utefter kostnadsslag innan den importeras i Min ansökan. Det är då möjligt att dela upp Excelfilen i flera mindre Excelfiler. Varje enskild Excelfil innehåller då förslagsvis ett kostnadsslag. Excelfilerna kan sedan importeras en och en till Min ansökan. Efter varje import kopplas utgiftsraderna till ett kostnadsslag. Excelfil 1 Sökande Bolaget AB, kostnadsslag: Personal Ver No Verifikattext Bokförd Betalad Konto Kontonamn Leverantör Belopp Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget Lön aug Personal Bolaget Excelfil 2: Sökande Bolaget AB, kostnadsslag: Resa och logi bolaget X Resekostnad Flyg AB bolaget X Resekostnad Flyg AB bolaget X Resekostnad Flyg AB Flygbussen Resekostnad Buss AB Klippkort pendeln Resekostnad Tåg AB Tågbiljett ToR Resekostnad Sigma 985 Excelfil 3: Sökande Bolaget AB, kostnadsslag: Investeringar, materiel och externa lokaler Konferenslokal Lokal Hotellet AB Broschyrer 500 st Reklam ReklamAB Annons Reklam ReklamAB Inbjudan konferens 200 st Reklam ReklamAB Banderoller Reklam ReklamAB Give aways Reklam ReklamAB Excelfil 4: Sökande Bolaget AB, kostnadsslag: Extern sakkunskap och externa tjänster Föreläsare Köp av tjänst Lära AB Datasupport Köp av tjänst Data AB 1700 Bygg AB, gångbroar till parken Köp av tjänst Bygg AB (11)

5 Exempel 3: Projekt med sökande och flera medsökande I detta fall kan Excelfilen delas upp per sökande och medsökande. Detta förenklar koppling av sökande/medsökande som då via ett menyval kan göras direkt vid importen. Alla sökande/medsökande finns listade i menyvalet. Varje enskild Excelfil för sökande/medsökande kan sedan om behovet finns sorteras eller delas upp ytterligare enligt exempel 1 och 2 ovan. Kostnadsslag i Min ansökan Följande kostnadsslag finns tillgängliga att koppla i Min ansökan och kan användas för sortering av filer. Kostnadsslagen skiljer sig emellan regional och interregional programmen, se tabellen nedan. Kostnadsslag Interregionala program Personal Kontor och administration Extern sakkunskap och externa tjänster Resor och logi Utrustning Avgår projektintäkter (negativ kostnad) Schablonkostnader Kostnadsslag Regionala Program Personal Extern sakkunskap och externa tjänster Resor och logi Investeringar, materiel och externa lokaler Investeringar i portföljbolag Avgår projektintäkter (negativ kostnad) Schablonkostnader 1.5 Spara Exceldata som kommaseparerad fil (.csv fil) När all bearbetning av Excelfilen är färdig ska den göras om till en kommaseparerad fil med formatet.csv. Detta behövs göras för att Min ansökan ska kunna importera Exceldata till utbetalningsansökan. 1. Öppna aktuell Excelfil i Excel. 2. Under menyn Arkiv tryck på Spara som. 3. Välj en mapp på datorn där filen ska sparas. 4. Döp filen med ett lämpligt filnamn. 5. Under filformat, välj CSV (kommaavgränsad) 6. Tryck på Spara 5 (11)

6 7. Finns det flera blad i exceldokumentet kommer det upp ett meddelande som säger att det bara går att spara ett blad åt gången. Har man data på flera blad kan man kopiera över all data på ett blad eller spar ett blad åt gången. Klicka på OK för att gå vidare. 8. Nästa meddelande som kommer upp påminner bara om att filformatet.csv inte kan innehålla några funktioner från Excel. Ingen excelfunktionalitet kan sparas till det nya filformatet. Klicka Ja i meddelanderutan. 9. Nu ska det finnas en.csv fil sparad i den mapp som du angav. Använd den filen vid importen till Min ansökan. 1.6 Importera kommaseparerad fil till Min ansökan När man loggat in i Min ansökan och skapat en utbetalningsansökan kan man under Menyvalet Utbetalningar >> Ekonomirapport >> Utgifter importera sin.csv fil med alla utgiftsraderna. Tryck på knappen Lägg till från fil, se bilden nedan. 6 (11)

7 Välj den.csv fil som du nyss sparat på din dator. När filen är vald finns det möjlighet att välja att koppla Sökande eller Medsökande vid uppladdningen. Om allt har gått som det ska kommer varje utgiftsrad från den ursprungliga Excelfilen att visas i tabellen i utbetalningsansökningen i Min ansökan. 7 (11)

8 2 Exportera fil från utbetalningsansökan till Excel De utgiftsrader som finns i ekonomirapporten kan exporteras ut till en kommaseparerad fil (.csv, vilken senare kan göras om till Excel). Detta kan vara lämpligt om ytterligare beräkningar, sorteringar etc. behöver göras på utgifterna. Det kan även vara bra om det behöver sparas en kopia på det underlag som skickas in med utbetalningsansökan. Om utbetalningsansökan behöver tas bort av någon anledning kan den snabbt återskapas med en sådan kopia. Det är i så fall bara att använda funktionen Lägg till från fil. 2.1 Exportera till fil i Min ansökan 1. Tryck på knappen Exportera till fil och spara filen på dator. 2. Spara den exporterade filen på lämpligt ställe i datorn. Formatet på den exporterade filen är.csv (kommaseparerad). Öppnas den med t.ex. Word eller Excel kommer den att visas som en lång textsträng med varje ord separerad med kommatecken. Exempel: " ","Byggmaterial"," "," ",4234,"Kostnader material","byggmax"," ,00","","Bolaget AB" 2.2 Öppna exporterad fil i Excel För att kunna arbeta med den exporterade filen kan den öppnas i Excel. Det krävs några steg för att öppna filen på ett korrekt sätt för att all data ska förbli intakt och hamna i kolumner. 1. Öppna Excel 2. Välj i huvudmenyn Data->Hämta externa data->från text 8 (11)

9 3. Välj den fil som exporteras från utbetalningsansökan i Min ansökan. 4. När filen importerats till Excel följer ett antal dialogrutor med inställningar för att innehållet i csv filen ska visas i korrekt tabellformat. - Kontrollera att nedanstående val är gjorda i steg 1. OBS! viktigt att välja filursprung Unicode (UTF-8), annars kommer å,ä,ö och siffrorna i kolumnen belopp att bytas ut mot andra tecken. När allt är OK, tryck på Nästa - I steg 2 är det viktigt att Komma är vald som avgränsare och som textavgränsare. Den exporterade csv filen från Min ansökan använder dessa tecken för att dela upp filen. När det är klart ska det vara möjligt att se hur tabellerna kommer att se ut i Excel. Här syns det även om å,ä,ö visas korrekt. Är allt OK tryck på Nästa igen. 9 (11)

10 - I steg 3 ska kolumnformatet Allmänt väljas. Det finns möjlighet att formatera innehållet i de enskillda kolumnerna ytterligare men det är inte nödvändigt. Tryck sedan på Slutför för att slutföra importen till Excel. Innan det importerade innehållet visas måste man välja vart det ska visas i Excel. Default föreslår Excel start från första cellen på blad 1. Välj OK om detta blir bra, annars eget val. 10 (11)

11 5. Importen är nu färdig och allt innehåll från csv filen ska visas i kolumner i Excel om allt gått bra. 11 (11)

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer