Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun."

Transkript

1 ALLAS BIBLIOTEK Studiedag i Kulturmagasinet, Sundsvall den 10 april 2014 Arrangör: ZY-föreningen Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun. Lagen om nationella minoriteter och minoriteter trädde i kraft den 1 januari I Sverige har vi fem minoritetsspråk: samiska, finska, meänkieli, romani chib (olika varianter på romani) samt jiddisch. Många kriterier ligger till grund för att ett språk ska få status som minoritetsspråk; bl.a. ska det ha talats i Sverige under minst 100 år. Många och långa diskussioner föregick innan man

2 beslutade om vilka språk som skulle klassas som minoritetsspråk. Syftet med lagen är att skydda och synliggöra språken som då förhoppningsvis får leva kvar. Judar och romer t.ex. är utsatta och har haft svårt att göra sig hörda och samerna har varit utsatt för en hård assimileringspolitik. Det finns t.ex. fler samer i Stockholmsområdet än i Sameland vilket bidrar till att språket kan försvinna. Många minoriteter har svårt att acceptera och tala högt om sina rötter, vilket enligt Pirjo är nödvändigt för att kunna acceptera andra. I betänkandet 2013/2014 Kr V2 till den nya bibliotekslagen lägger man särskild vikt vid prioriterade grupper och områden, däribland minoritetsspråken. Pirjo nämnde skriften Jag tar tillbaka mitt språk som kan beställas av sametinget. Inom biblioteksvärlden måste vi tänka på att vi ofta köper på efterfrågan och att många minoriteter vill dölja sitt ursprung och därför inte efterfrågar litteratur på sitt minoritetsspråk. I Sverige har vi 68 s.k. förvaltningskommuner: 52 finska, 19 samiska och 6 meänkieli. Dessa kommuner har ett särskilt ansvar för sina minoritetsspråk och får stadsbidrag. Förvaltningskommunerna täcker ibland in områden som är större än själva kommunen. Sundsvall t.ex. täcker in hela länet och andra kommuner kan söka pengar för att främja minoritetsspråk. Sundvall t.ex. är förvaltningskommun för finska där det f.n. bor lite över 2000 personer med finsk anknytning. Att vara förvaltningskommun innebär för Sundsvall bl.a. att man har rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen, översättning vid beslut m.m. Vidare ska kommunen verka för att kommunen har finsktalande anställda. I Sundsvall har man också rätt till dagis och äldreboende med finsktalande personal. Lagen gäller dock inte i grundskolan där skollagen styr. De som inte är förvaltningskommuner har inte samma ansvar men det finns ett grundskydd för alla minoriteter. Lagen om nationella minoriteter innebär också att våra nationella minoriteter ska ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Inom biblioteksvärlden kan man tänka sig samråd vid aktiviteter, referens- eller samrådsgrupper för att lyfta fram minoriteter. Vill man veta mer eller söka pengar kan man kontakta sin förvaltningskommun eller Länsstyrelsen i Stockholm. Pirjos PowerPoint-presentation

3 Vad är mångfald och mångfaldsarbete? Nina Edström, Mångkulturellt centrum, Stockholm Mångkulturellt centrum informerar och arbetar processinriktat tillsammans med organisationer som vill lära sig mer. De gör då ett flertal besök under en tid och man tar då upp följande frågor: Vad är mångfald och mångfaldsarbete? Varför mångfald? Hur blev mångfald en fråga för kultursektorn? Mångfald i organisationer, grepp om begrepp Vad kan vi göra? Summering och frågor Nina tog upp skillnader i sysselsättningsgrad, lön, boende, valdeltagande mellan etniska svenskar och människor med rötter utanför Europa. Inom den etablerade kulturen är både personal och publik vita och i den mån något inom kulturen rör minoriteter blir det ett arbete om och för minoriteter men sällan i samarbete med dem. När man analyserar kulturproduktion kan man med fördel använda sig av

4 ledorden om, för, med, av för att få en bild av på vilket sätt minoriteter är inkluderade i produktionen. Vidare pekade Nina på behovet av ett tänkande där man i stället för att se minoriteter som hot eller tillkortakommande istället ser drivkrafter och handlingsutrymme. Under frågan Varför mångfald? fick vi gruppvis diskutera varför man ska ha mångfald på bibliotek. Några svar var att det ingår i vårt uppdrag, att många med olika språk behöver hjälp och att det då är bra med personal med olika språkliga och kulturella kunskaper, att köpa in medier på olika språk underlättar då man kan språket i fråga. Under frågan Vad kan vi göra? diskuterade vi inom grupperna bl.a. rekrytering, utbildning, kontakta föreningar och om man kan tänka sig andra yrkesgrupper än de vi har som kan arbeta på bibliotek. Nina fastslog att det inte är lätt då kultursektorn är trög. Under frågan Hur blev mångfald en fråga för kultursektorn? Berättade Nina om den första utlänningslagen 1954 och att det då handlade om invandrarpolitik där mångkultur betonades. Här gällde valfrihet och samverkan men inget integrationskrav. Från invandrarpolitik har man sedan pratat om integrationspolitik vilket framgår av 1997 års lag. Inom kulturområdet betonade man på 70-talet eftersatta gruppers erfarenheter och behov, klassperspektiv och internationalisering. På 90-talet ville man främja mötet mellan kulturer inom landet. Mångfaldsfrågan börjar uppmärksammas. Världskulturmuseum inrättas och under Marita Ulvskog tillsattes regionala konsulenter för mångkultur mångkulturåret. I regeringens kulturpolitiska proposition pratar man om internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. Det inte helt entydiga begreppet interkulturell betonar att olika grupper möts medan det tidigare omhuldade mångfald står för en mer statisk syn på kulturer.

5 Under frågan Mångfald i organisationer grepp om begrepp tog Nina upp några vanliga begrepp och vad de kan innebära. När vi talar om mångfald t.ex. så ska vi komma ihåg att normen i det svenska samhället är en vit, medelålders, heterosexuell man och de avvikelser vi talar om är då etnicitet, ras, tro och kultur. Mångfald i praktiken handlar bl.a. om nytta, rättvisa, representation, lönsamhet, nya erfarenheter, nätverk och kunskap. Kultur kan användas som ett antropologiskt begrepp och handlar då om varifrån man kommer och man reduceras då till sin egen kultur och det blir lätt stereotyper. Begreppet etnicitet kan vara beskrivande; man kan vara same eller svensk t.ex. Etnicitet kan också användas ideologiskt för att särskilja; vi och dem. Etnisk och kulturell mångfald kan således vara inkluderande eller exkluderande. Begrepp används på olika sätt och med olika betydelser och begreppen mångkultur och mångfald kan stå för och upplevas på olika sätt: ideologi, beskrivande, avdammat, förvirrande. När man talar om förorten eller utanförskapsområden kan det handla om stilar, religion, mångkulturellt eller segregerat. Ninas PowerPoint-presentation Olle Bäckström och Jennie Olofsson Text: Olle Bäckström

I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken

I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Kvalitetsgranskning Rapport 2012:2 I marginalen -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Skolinspektionens rapport 2012:2 Diarienummer 40-2011:2523

Läs mer

Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter"

Dokumentation från konferensen Förskola för nationella minoriteter 1 (19) Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter" Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Eskilstuna kommun och hölls på Plaza hotell i Eskilstuna

Läs mer

Dokumentation/rapport från konferensen Landstingen, regionerna och de nationella minoriteterna, Stockholm 9 juni 2011

Dokumentation/rapport från konferensen Landstingen, regionerna och de nationella minoriteterna, Stockholm 9 juni 2011 Dokumentation/rapport från konferensen Landstingen, regionerna och de nationella minoriteterna, Stockholm 9 juni 2011 Konferensen Landstingen, regionerna och de nationella minoriteterna arrangerades av

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Regeringskansliet 1 (10) Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Härmed redovisas uppdraget att utarbeta förslag på kursplaner för de

Läs mer

Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg

Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg (MP) (S) (V) Yrkande Kommunstyrelsen 2014-12-10 Ärende 2.2.13 Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg Vi välkomnar förstudien,

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Tal Språkpolitikens dag 2014

Tal Språkpolitikens dag 2014 Tal Språkpolitikens dag 2014 Det är nio år sedan de fyra språkpolitiska målen beslutades av riksdagen den 7 december 2005. Snart blir det dags att titta tillbaka på det första decenniet med en nationell

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

2 Tillgänglighetsarbetet i Botkyrka kommun - Ann Bjellert tillgänglighetssamordnare. 3 Kommunala mötesplatser

2 Tillgänglighetsarbetet i Botkyrka kommun - Ann Bjellert tillgänglighetssamordnare. 3 Kommunala mötesplatser KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunala pensionärsrådet 2013-03-19 Tid 2013-03-19, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba rum 2:2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna 2 Tillgänglighetsarbetet

Läs mer

Den mångkulturella skolans vardag

Den mångkulturella skolans vardag Pia Mikander: Den mångkulturella skolans vardag Grundskolans läroplan börjar med orden: De mänskliga rättigheterna, alla människors lika värde, demokrati, en vilja att bevara naturens mångfald och omgivningens

Läs mer

Same, tornedaling, sverigefinne, rom eller jude? Norrbotten ett län som växer med sina kulturer

Same, tornedaling, sverigefinne, rom eller jude? Norrbotten ett län som växer med sina kulturer Same, tornedaling, sverigefinne, rom eller jude? Norrbotten ett län som växer med sina kulturer Nationella minoriteter och urfolk De nationella minoriteterna i Sverige och deras språk är samer (samiska),

Läs mer

Projektledare Baki Hasan

Projektledare Baki Hasan RAPPORT 1(20) 2008-01-30 Handläggare, titel, telefon Maria Essy-Ehsing Östblom 011-15 22 33 Samverkansprojekt mellan Norrköpings samordningsförbund, arbetsmarknadskontoret, flykting- och invandrarkontoret,

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Vems är kulturen? En lägesrapport om mångkulturarbetet vid kulturinstitutioner med regionalt uppdrag i Västra Götaland

Vems är kulturen? En lägesrapport om mångkulturarbetet vid kulturinstitutioner med regionalt uppdrag i Västra Götaland Vems är kulturen? En lägesrapport om mångkulturarbetet vid kulturinstitutioner med regionalt uppdrag i Västra Götaland Titelsida Svensk titel: Vems är kulturen? Engelsk titel: Whose is the culture? Författare:

Läs mer

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Nämnden för hemslöjdsfrågor 2013-09-26 Inledning Under det tvååriga projektet Den internationella och interkulturella hemslöjden har fokus varit på de faktorer som styr

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas?

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Redovisning av ett regeringsuppdrag www.hsv.se Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna

Läs mer

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och motverka antidemokratiska yttringar i samhället. DEMOKRATIN

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Har du sett på mångkulturkonsulenten!

Har du sett på mångkulturkonsulenten! Har du sett på mångkulturkonsulenten! Utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter för mångkultur Nina Edström Har du sett på mångkulturkonsulenten! Utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer