UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLINGSPROTOKOLL Utbildning inför start av näringsverksamhet. Doris Rexhammar Af 2012/151799

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLINGSPROTOKOLL Utbildning inför start av näringsverksamhet. Doris Rexhammar Af 2012/151799"

Transkript

1 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Upphandling Utbildning inför start av näringsverksamhet Doris Rexhammar Af 2012/ UPPHANDLINGSPROTOKOLL Upphandlingarnas namn: Utbildning inför start av näringsverksamhet Upphandlingsförfarande: Förenklat förfarande Annonseringsdatum: Sista anbudsdag: Upphandlingarna har genomförts som 54 separata upphandlingar, en upphandling för varje geografiskt område. Antal inkomna anbud: 55 Anbudsgivare: , ABF Göteborg Vuxenutbildning AB , AcadeMedia Eductus AB , Affärsutvecklarna i Hälsingland AB , AKKA AB , Alma Folkhögskola , ArbetsCoachen i Sverige AB , ArbetsCoachen i Umeå AB , Competensbolaget , Cuben Utbildning AB , ETU AB , EUNIQ'EM AKTIEBOLAG , Framtid i Norr Kunskap och Utveckling AB , Företagsakademien syd , Hagman & Bredmar AB , Handelsakademin AB , Hermods Aktiebolag , Human Resources Group Europe Aktiebolag , ICK - IntegrationsCentrum Kronoberg Ekonomisk förening , JB Kompetens AB , Kompetensia Resurs AB , Konsultsmedjan AB , Kristinehamns Nyföretagarcentrum , Lernia Utbildning Aktiebolag , Länsutbildningar i T-län AB , Marknadspunkten Placera AB Utskrivet: :10 Sida 1 av 12

2 , Mikrofinansinstitutet i Sverige AB , Miroi i-learning AB , morgan rennemark , Motala NyföretagarCentrum , Nercia Utbildning AB , NFC , NyföretagarCentrum Botkyrka Huddinge , NyföretagarCentrum Enköping , Nyföretagarcentrum i Avesta , NyföretagarCentrum Jämtland , Nyföretagarcentrum Knivsta , NyföretagarCentrum Norduppland , NyföretagarCentrum Sydnärke , NyföretagarCentrum Uppsala , NyföretagarCentrum Västerort , Nyföretagarcentrum Östra Sörmland , NyföretagarCentrum, Örnsköldsvik , Nystarta i Väst HB , Paula Ternström Utveckling , Personalstrategerna i Sverige AB , Radix Kompetens , Sales & Management Competence i Göteborg AB , Startcentrum Örebro region AB , Stiftelsen Jönköpings Nyföretagarcentrum , Stiftelsen Nyföretagarcentrum Väst , Svenska Börsrum AB , Svenska Trend Förlags AB , Work for you AB , Värmlandskooperativen , YUMP 2.2. Kvalificering av anbudsgivare Antal ej kvalificerade anbud: Ej kvalificerade anbud Följande anbud är ej kvalificerade: , Affärsutvecklarna i Hälsingland AB, , Competensbolaget, , Cuben Utbildning AB, , ICK - IntegrationsCentrum Kronoberg Ekonomisk förening, , Kompetensia Resurs AB, , Mikrofinansinstitutet i Sverige AB, , NyföretagarCentrum Botkyrka Huddinge, , NyföretagarCentrum Jämtland, , NyföretagarCentrum Sydnärke, , NyföretagarCentrum Västerort, , Radix Kompetens, , Sales & Management Competence i Göteborg AB, , Stiftelsen Jönköpings Nyföretagarcentrum, Skäl till diskvalificering: Affärsutvecklarna i Hälsingland AB Beskrivning av anbudsgivaren Utskrivet: :10 Sida 2 av 12

3 Beskrivning av företaget och dess verksamhet saknas i anbudet. Bilagor ej efterfrågade och har därför ej beaktats, se punkt Fullständig beskrivning av referensuppdragets upplägg saknas i anbudet. Bilagor ej efterfrågade och kommer och har därför ej beaktats, se punkt Kvalitetsstyrning av verksamheten Beskrivning av hur anbudsgivaren arbetar med kvalitetsstyrning saknas i anbudet. Bilagor ej efterfrågade och och har därför ej beaktats, se punkt Miljökrav Beskrivning av miljöpolicy saknas. Bilagor ej efterfrågade och kommer och har därför ej beaktats, se punkt Competensbolaget Av beskrivningen framgår det inte att referensuppdraget haft en likartad inriktning som det här aktuella, dvs grundläggande utbildning för företagare. Referensuppdragets omfattning framgår ej. Cuben Utbildning AB Av anbudet framgår inte om namngiven person kommer att vara huvudansvarig för detta uppdrag och det framgår inte om hon varit ansvarig för referensuppdraget. ICK - IntegrationsCentrum Kronoberg Ekonomisk förening Av beskrivningen framgår inte att referensuppdraget innehåller grundläggande utbildning för företagare. Startdatum saknas för referensuppdraget Anbudsgivarens beskrivning av efterfrågad tjänst Beskrivning av tjänstens genomförande saknas Kompetensia Resurs AB Kvalitetssäkringen av utbildningen Av anbudet framgår inte - Hur anbudsgivaren säkerställer att innehåll och genomförande av utbildningen följer de branschspecifika myndighetsriktlinjer och föreskrifter som reglerar utbildningsområdet. - Hur rutiner för att företagets och medarbetarnas yrkeskunskap och branschkännedom hålls aktuell och uppdateras kontinuerligt? - Hur klagomål eller avvikelser gällande avtalad utbildning hanteras både i förhållande till deltagarna, Arbetsförmedlingen och också internt i företaget samt hur detta dokumenteras och hanteras i syfte att förbättra verksamheten Anbudsgivarens beskrivning av efterfrågad tjänst Av anbudet framgår inte hur intyg och slutdokumentation kommer att utformas. Mikrofinansinstitutet i Sverige AB Kvalitetsstyrning av verksamheten Av anbudet framgår inte hur man arbetar med kvalitetsstyrning. Det räcker inte att enbart nämna att man arbetar enligt något specifikt kvalitetssystem Miljökrav Av beskrivningen framgår ej att anbudslämnarens miljöpolicy bidrar till att tjänsten genomförs på ett sådant sätt att negativ påverkan på miljön minimeras Anbudsgivarens beskrivning av efterfrågad tjänst - Beskrivning av efterfrågad dokumentation saknas. - Beskrivning av tjänstens genomförande saknas. - Beskrivning av anpassning till aktuell målgrupp saknas. Utskrivet: :10 Sida 3 av 12

4 1.4.7 Läromedel Beskrivning av utbildningsmaterial saknas. NyföretagarCentrum Botkyrka Huddinge Underleverantörer Efterfrågade uppgifter om underleverantörerna saknas. NyföretagarCentrum Jämtland Det framgår inte att angivna personer i referensuppdraget varit huvudansvariga för referensuppdraget och att de kommer att vara huvudansvariga i detta uppdrag. I anbudet finns de med som föreläsare i uppdraget Underleverantörer Underleverantörernas organisationsnummer saknas. NyföretagarCentrum Sydnärke Underleverantörer Av anbudet framgår det ej vilken del av utbildningen respektive underleverantör kommer att utföra. Radix Kompetens Ekonomisk förmåga Om en anbudsgivare får omdömet rött i kreditupplysningen skall denna, för att gå vidare till utvärderingen, göra sannolikt för Arbetsförmedlingen att denna har ekonomisk förmåga att genomföra aktuellt uppdragellt. Anbudsgivaren har angett "Ej aktuellt" trots att de fått omdömet "rött" Sales & Management Competence i Göteborg AB Beskrivning av innehåll saknas och till stor del även beskrivning av upplägg. Start och slutdatum saknas Underleverantörer Efterfrågade uppgifter för underleverantörer saknas Kvalitetssäkringen av utbildningen Uppgift saknas om hur klagomål eller avvikelser gällande avtalad utbildning hanteras både i förhållande till deltagarna, Arbetsförmedlingen och också internt i företaget samt hur detta dokumenteras och hanteras i syfte att förbättra verksamheten Branschkunskap och kontaktnät Bekräftelse saknas. Stiftelsen Jönköpings Nyföretagarcentrum Kontaktuppgifter saknas Underleverantörer Adress och organisationsnummer saknas till underleverantörerna samt namn, telefonnummer och e-postadress till person på företaget som kan verifiera att överenskommelse om samarbete finns. Det saknas även uppgift om vilken del av utbildningen respektive underleverantör kommer att utföra. NyföretagarCentrum Västerort Av texten framgår det inte om angiven person varit huvudansvarig i referensuppdraget och om han kommer att vara huvudansvarig i detta uppdrag. Referensuppdragets upplägg framgår ej. Telefonnummer till kontaktperson saknas Utskrivet: :10 Sida 4 av 12

5 Start- och slutdatum framgår ej Underleverantörer Vilken del av utbildningen respektive underleverantör kommer att utföra framgår ej Kvalitetssäkringen av utbildningen Av anbudet framgår inte hur klagomål eller avvikelser gällande avtalad utbildning hanteras både i förhållande till deltagarna och Arbetsförmedlingen. Det framgår inte heller hur anbudsgivaren säkerställer att innehåll och genomförande av utbildningen följer de branschspecifika myndighetsriktlinjer och föreskrifter som reglerar utbildningsområdet Miljökrav Det framgår inte hur anbudslämnarens miljöpolicy bidrar till att tjänsten genomförs på ett sådant sätt att negativ påverkan på miljön minimeras Utvärdering av anbud Utvärderingen Följande utvärderingskriterier har använts: Kvalitetskriterie 1: Dokumentation, viktning 30% Vid bedömningen har hänsyn tagits till hur väl de till anbudet bifogade förslagen/utkasten anses uppfylla det förväntade resultatet i den upphandlade tjänsten, se även avsnitt Kvalitetskriterie 2: Genomförande av tjänsten, viktning 30% Vid bedömningen har hänsyn tagits till hur väl beskrivningen av genomförandet bedöms att effektivt leda till en flexibel utbildning där anbudsgivaren pedagogiskt anpassar utbildningen till delagarnas olika förkunskaper och målsättning. Kvalitetskriteri 3: Anpassning av utbildningen, viktning 40% Vid bedömningen har hänsyn tagits till hur väl beskrivningen av anpassningen av utbildningen för arbetssökande med någon form av funktionsnedsättning, personer som är långtidssjukskrivna, nyanlända invandrare, personer inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar, bedöms att underlätta för den målgruppen att effektivt nå målsättningen med utbildningen. Varje upphandling har utvärderats var för sig. Arbetsförmedlingen kommer att skriva kontrakt med en leverantör per upphandling. Arbetsförmedlingen kommer i varje upphandling att anta det anbud som uppfyller samtliga krav och får högst sammanlagd poäng vid prövningen utifrån utvärderingskriterierna. Ett anbud kan få maximalt 100 poäng. Utvärdering av kvalitetskriterier "dokumentation", "genomförande" och "Anpassning till " har skett enligt följande: Betyg 5 ger 100 % av viktningens värde i poäng för anbud som mycket tydligt, väl och målinriktat beskriver genomförandet alt. dokumentationen utifrån vad som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag. Betyg 4 ger 80 % av viktningens värde i poäng för anbud som till stor del tydligt, väl och målinriktat beskriver genomförandet alt. dokumentationen utifrån vad som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag. Betyg 3 ger 60 % av viktningens värde i poäng för anbud till viss del tydligt, väl och målinriktat beskriver genomförandet alt. dokumentationen utifrån vad som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag. Utskrivet: :10 Sida 5 av 12

6 Betyg 2 ger 40 % av viktningens värde i poäng för anbud till mindre del tydligt, väl och målinriktat beskriver genomförandet alt. dokumentationen utifrån vad som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag. Betyg 1 ger 20 % av viktningens värde i poäng för anbud i liten utsträckning tydligt, väl och målinriktat beskriver genomförandet alt. dokumentationen utifrån vad som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag. Betyg 0 ger 0 % av viktningens värde i poäng för anbud som bedöms ha en så otydlig beskrivning att bedömning varit svår att göra Poäng per anbud Total poäng samt betyg för dokumentation, genomförande och anpassning inom parantes. ABF Göteborg Vuxenutbildning AB, (80p 5,3,4) Dokumentationen väl beskriven. Genomförandet till viss del tydligt beskrivet förutom att det är svårbedömt hur flexibelt med behov av att läsa olika moduler på olika nivå Anbudet bedöms att till stor del tydligt och väl beskriva anpassningen till olika målgrupper AcadeMedia Eductus AB, (94p 5,4,5) Dokumentationen väl beskriven. med behov av att läsa olika moduler på olika nivå AKKA AB, (82p 4,3,5) Beskrivningen av dokumentationen bedöms till stor del tydlig. Alma Folkhögskola, (60p - 3,3,3) Anbudet beskriver bara till viss del efterfrågad dokumentationen. ArbetsCoachen i Sverige AB, (36p 3,3,0) Anbudet beskriver bara till viss del efterfrågad dokumentationen. Anbudet bedöms ha en så otydlig beskrivning att bedömning varit svårt att göra. ArbetsCoachen i Umeå AB, Utskrivet: :10 Sida 6 av 12

7 (36p 3,3,0) Anbudet beskriver bara till viss del efterfrågad dokumentationen. Anbudet bedöms ha en så otydlig beskrivning att bedömning varit svårt att göra. ETU AB, (66p - 4,3,3) Beskrivningen av dokumentationen bedöms till stor del tydlig. EUNIQ'EM AKTIEBOLAG, (88p - 5,3,5) Efterfrågad dokumentation väl beskriven Framtid i Norr Kunskap och Utveckling AB, (82p 4,3,5) Utformningen av slutdokumenteringen bedöms något kortfattad. I övrigt väl beskriven dokumentation. Företagsakademien syd, (20p 1,1,1) Delar av efterfrågad dokumentation är mycket kortfattad beskriven. Mycket kortfattad och i liten utsträckning tydlig beskrivning av genomförande av tjänsten. Beskrivning av hur anpassning till de olika sker saknas till stor del. Hagman & Bredmar AB, (66p - 4,3,3) Beskrivningen av dokumentationen bedöms till stor del tydlig. Handelsakademin AB, (86p - 5,4,4) Dokumentationen väl beskriven. med behov av att läsa olika moduler på olika nivå Anbudet bedöms att till stor del tydligt och väl beskriva anpassningen till olika målgrupper Utskrivet: :10 Sida 7 av 12

8 Hermods Aktiebolag, (80p 5,3,4) Väl beskriven dokumentation. Genomförandet till viss del tydligt beskrivet förutom att det är svårbedömt hur flexibelt med behov av att läsa olika moduler på olika nivå Anbudet bedöms att till stor del tydligt och väl beskriva anpassningen till olika målgrupper Human Resources Group Europe Aktiebolag, (14p - 0,1,1) Förslag/utkast och/eller beskrivning av efterfrågade dokument bedöms ha en så otydlig beskrivning att bedömning varit svår att göra. Mycket kortfattad och i liten utsträckning tydlig beskrivning av genomförande av tjänsten. Beskrivning av hur anpassning till de olika sker saknas till stor del. JB Kompetens AB, (76p 3,3,5) Anbudet beskriver bara till viss del efterfrågad dokumentationen. Konsultsmedjan AB, (60p 3,3,3) Efterfrågad dokumentation något kortfattat beskrivet. Kristinehamns Nyföretagarcentrum, (100p 5,5,5) Efterfrågad dokumentation väl beskriven. Väl beskrivet flexibelt upplägg och genomförande. Lernia Utbildning Aktiebolag, (88p - 4,4,5) Beskrivningen av dokumentationen bedöms till stor del tydlig. med behov av att läsa olika moduler på olika nivå Länsutbildningar i T-län AB, (82p - 4,3,5) Något kortfattat beskrivning av dokumentationen. I övrigt bra. Utskrivet: :10 Sida 8 av 12

9 Marknadspunkten Placera AB, (68p 4,2,4) Till stor del väl beskriven dokumentation. Kortfattad och till mindre del tydlig beskrivning av genomförandet. Anbudet bedöms att till stor del tydligt och väl beskriva anpassningen till olika målgrupper Miroi i-learning AB, (86p 5,4,4) Väl beskriven dokumentation. med behov av att läsa olika moduler på olika nivå Anbudet bedöms att till stor del tydligt och väl beskriva anpassningen till olika målgrupper morgan rennemark, (44p 3,3,1) Mycket kortfattad beskrivning av dokumentationen. Beskrivning av hur anpassning till de olika sker saknas till stor del. Motala NyföretagarCentrum, (58p 3,4,2) Till viss del tydlig beskrivning av dokumentationen. med behov av att läsa olika moduler på olika nivå. Nercia Utbildning AB, (60p 3,3,3) Beskrivningen av efterfrågad dokumentation bedöms endast till viss del tydlig. NFC (64p 4,4,2) Dokumentationen till stor del tydligt och väl beskriven. med behov av att läsa olika moduler på olika nivå Av anbudet framgår att deltagarna kartläggs samt att anpassning kommer att ske utifrån behov. Av anbudet framgår att deltagarna kartläggs samt att anpassning kommer att ske utifrån behov. Beskrivning av hur anpassningen bedöms som till mindre del tydlig. NyföretagarCentrum Enköping, (52p 3,3,2) Utförlig beskrivning av intyg samt beskrivning av slutrapporteringens utformning saknas. I övrigt väl beskriven dokumentation. Utskrivet: :10 Sida 9 av 12

10 Nyföretagarcentrum i Avesta, (52p 2,4,2) Utförlig beskrivning av efterfrågad dokumentation saknas. med behov av att läsa olika moduler på olika nivå Nyföretagarcentrum Knivsta, (58p 3,4,2) Utförlig beskrivning av deltagarnas intyg samt slutrapporteringens utformning saknas. I övrigt väl beskriven dokumentation. med behov av att läsa olika moduler på olika nivå NyföretagarCentrum Norduppland, (34p 0,3,2) Mycket kortfattad beskrivning vilken i liten utsträckning tydligt beskriver efterfrågad dokumentation. NyföretagarCentrum Uppsala, (52p 3,3,2) Utförlig beskrivning av deltagarnas intyg samt slutrapporteringens utformning saknas. I övrigt väl beskriven dokumentation. Nyföretagarcentrum Östra Sörmland, (52p 3,3,2) Efterfrågad dokumentation är till viss del tydligt beskriven. NyföretagarCentrum, Örnsköldsvik, (48p 0,4,3) Utskrivet: :10 Sida 10 av 12

11 Beskrivning av hur deltagarna följer uppsatt utbildningsplan, intyg samt slutrapporteringens utformning saknas. med behov av att läsa olika moduler på olika nivå Nystarta i Väst HB, (6p 0,1,0) Beskrivning av efterfrågad dokumentation bedöms så otydlig att bedömning varit svår att göra. Mycket kortfattad och i liten utsträckning tydlig beskrivning av genomförande av tjänsten. Anbudet bedöms ha en så otydlig beskrivning att bedömning varit svårt att göra. Paula Ternström Utveckling, (26p - 2,1,1 ) Anbudet bedöms att till mindre del beskriva efterfrågad dokumentation. Mycket kortfattad och i liten utsträckning tydlig beskrivning av genomförande av tjänsten. Beskrivning av hur anpassning till de olika sker saknas till stor del. Personalstrategerna i Sverige AB, (92p 5,5,4) Väl beskriven dokumentation. Väl beskrivet flexibelt upplägg och genomförande. Anbudet bedöms att till stor del tydligt och väl beskriva anpassningen till olika målgrupper Startcentrum Örebro region AB, (82p 3,4,5 ) Dokumentationen till viss del väl beskriven med behov av att läsa olika moduler på olika nivå Stiftelsen Nyföretagarcentrum Väst, (58p 3,4,2 ) Utförlig beskrivning av hur deltagarna följer uppsatt utbildningsplan, intyg samt slutrapporteringens utformning saknas. I övrigt väl beskriven dokumentation. med behov av att läsa olika moduler på olika nivå. Svenska Börsrum AB, ( 28p 0,2,2) Beskrivningen av efterfrågad dokumentation anses vara så otydlig att bedömning varit svår att göra. Kortfattad och till mindre del tydlig beskrivning av genomförandet. Svenska Trend Förlags AB, Utskrivet: :10 Sida 11 av 12

12 (60p 4,2,3) Efterfrågad dokumentation är till stor del tydlig beskriven. Kortfattad och till mindre del tydlig beskrivning av genomförandet. Work for you AB, (82p 4,3,5) Anbudet bedöms att till stor del tydligt beskriva efterfrågad dokumentation. Värmlandskooperativen, (38p - 3,2,1 ) Dokumentationen är till viss del tydlig o väl beskriven. Kortfattad och till mindre del tydlig beskrivning av genomförandet. Beskrivning av hur anpassning till de olika sker saknas till stor del. YUMP, (72p 5,3,3) Tydlig beskrivning av efterfrågad dokumentation. Utskrivet: :10 Sida 12 av 12

UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare ARBETSFÖRMEDLINGEN Validering Byggyrken 2012

UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare ARBETSFÖRMEDLINGEN Validering Byggyrken 2012 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2012-06-18 Upphandlingsansvarig Upphandling ARBETSFÖRMEDLINGEN Validering Byggyrken 2012 Doris Rexhammar Af-2012/061937 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Avdelningen Kompletterande

Läs mer

Anbud som ej godkänts i upphandlingar av arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning

Anbud som ej godkänts i upphandlingar av arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning Sida: 1 av 5 Bilaga 3 Dnr Af-2012/106729 Anbud som ej godkänts i upphandlingar av arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning Följande anbud har inte godkänts, och har därmed inte utvärderats, på grund

Läs mer

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning, dnr Af-2012/106729

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning, dnr Af-2012/106729 Sida: 1 av 7 Bilaga 1 Dnr Af-2012/106729 Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning, dnr Af-2012/106729 Arbetsförmedlingen har genomfört sammanlagt 54 upphandlingar

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-08-21. ARBETSFÖRMEDLINGEN Meritportfölj 2013-2017

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-08-21. ARBETSFÖRMEDLINGEN Meritportfölj 2013-2017 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-08-21 Upphandlande organisation Upphandling ARBETSFÖRMEDLINGEN Meritportfölj 2013-2017 Doris Rexhammar Af-2013/146842 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Upphandlingens namn: Meritportfölj

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-09-16 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Mätningstekniker Af-2013/263850 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen,

Läs mer

Tilldelningsmeddelande gällande upphandling av Starta eget utbildning Dnr Af-2009/251003

Tilldelningsmeddelande gällande upphandling av Starta eget utbildning Dnr Af-2009/251003 1 (20) Dnr: AF-2009/251003 Datum: 2010-05-27 Tilldelningsmeddelande gällande upphandling av Starta eget utbildning Dnr Af-2009/251003 Arbetsförmedlingen 2 (20) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2.

Läs mer

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av Restaurangutbildningar, Af-2012/405003

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av Restaurangutbildningar, Af-2012/405003 Sida: 1 av 5 Bilaga 1 2012-05-18 Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av Restaurangutbildningar, Af-2012/405003 Arbetsförmedlingen har genomfört sammanlagt 28 upphandlingar enligt följande: Upphandlingsförfarande:

Läs mer

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning Vård och omsorgsutbildning, dnr Af-2012/

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning Vård och omsorgsutbildning, dnr Af-2012/ Sida: 1 av 7 Bilaga 1 Dnr Af-2012/279 404 Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning Vård och omsorgsutbildning, dnr Af-2012/279 404 Arbetsförmedlingen har genomfört sammanlagt

Läs mer

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB 5565274007 GÖTEBORG 650 91,875 Område 1 Stockholm Blå Vägen 7696174411 SPÅNGA 1500 21,25

Läs mer

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning inom fordonsteknik

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning inom fordonsteknik Sida: 1 av 6 Bilaga 1 Dnr Af-2012/009847 Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning inom fordonsteknik Arbetsförmedlingen har genomfört sammanlagt 11 upphandlingar enligt

Läs mer

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Handläggare: Doris Rexhammar Referensnr: Af-2013/146842 Telefon: +46 10 4870832 E-post: doris.rexhammar@arbetsformedlingen.se Beskrivning:

Läs mer

Upphandlingsprotokoll (ersätter tidigare upphandlingsprotokoll dat 2014-12-03) Upphandlande organisation

Upphandlingsprotokoll (ersätter tidigare upphandlingsprotokoll dat 2014-12-03) Upphandlande organisation Upphandlingsprotokoll (ersätter tidigare upphandlingsprotokoll dat 2014-12-03) 2014-12-05 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6, Område 3 Ola Andersson

Läs mer

Upphandlingsprotokoll (ersätter tidigare upphandlingsprotokoll nr 2 dat 2014-12-05) Upphandlande organisation

Upphandlingsprotokoll (ersätter tidigare upphandlingsprotokoll nr 2 dat 2014-12-05) Upphandlande organisation Upphandlingsprotokoll (ersätter tidigare upphandlingsprotokoll nr 2 dat 2014-12-05) 2015-03-23 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6, Område 3 Ola

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Resultatrapport. Arvidsjaur. Anbudslämnare. Utvärderingskriterium

Resultatrapport. Arvidsjaur. Anbudslämnare. Utvärderingskriterium Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar 2013 Handläggare: Doris Rexhammar Referensnr: Af-2013/049232

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Upphandlingsprotokoll (ersätter tidigare upphandlingsprotokoll dat 2014-12-18) Upphandlande organisation 2.1 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2015-03-23

Upphandlingsprotokoll (ersätter tidigare upphandlingsprotokoll dat 2014-12-18) Upphandlande organisation 2.1 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2015-03-23 Upphandlingsprotokoll (ersätter tidigare upphandlingsprotokoll dat 2014-12-18) 2015-03-23 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6, Område 1 Ola Andersson

Läs mer

0 SOLLENTUNA KOMMUN Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

0 SOLLENTUNA KOMMUN Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut 0 SOLLENTUNA KOMMUN Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut 2013-06-05 Upphandlande organisation Sollentuna kommun Upphandling Upphandling av bevakningstjänster Sara Klingofström 2013/0008 UPPH 886

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut 2013-05-27 Upphandlande organisation Sollentuna kommun Fredrik Söderlind Upphandling Upphandling avseende ramavtal gällande installation av

Läs mer

Upphandlingsrapport. Upphandlande organisation. Upphandlingsrapport om upphandling av SK-kurser Förslag till beslut. 2.

Upphandlingsrapport. Upphandlande organisation. Upphandlingsrapport om upphandling av SK-kurser Förslag till beslut. 2. Upphandlingsrapport 2014-09-10 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Upphandling av SK-kurser 2015 106 30 Stockholm Dnr 2.7-43348/2013 Upphandlingsrapport om upphandling av SK-kurser 2015

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-04-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 1073-15 1 SÖKANDE Miroi AB, 556535-2688 Ombud: Karl Sunnermalm Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se STADSBYGGNADSKONTORET Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster stockholm.se 2 (13) Stadsbyggnadskontoret Tilldelningsbeslut December 2013 Dnr: 2013-09654-22 Utgivare:

Läs mer

Titldelningsbeslut och upphan dlingsprotokoll avseende upphandling av IT Revisionstiänst

Titldelningsbeslut och upphan dlingsprotokoll avseende upphandling av IT Revisionstiänst ÅrrRcRnvvNDtcHETEN Ekonomiavdelningen Upphandlingsfunktionen Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Dâtum 2014-08-18 Sida 1 (8) Dnr: AM-A2014/0733 Upphandlingsansvarig: Ann-Christine Kalén Titldelningsbeslut

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen. Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.se Arbetsmarknadsutbildning Vad är arbetsmarknadsutbildning?

Läs mer

Resultatrapport. 2.Malmö (alt Lund) Anbudslämnare. Utvärderingskriterium

Resultatrapport. 2.Malmö (alt Lund) Anbudslämnare. Utvärderingskriterium Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Arbetsmarknadsutbildning Ingenjörsmoduler, inriktning bygg, fastighet och kontrollansvarig Handläggare: Tomas Åkerblom Referensnr: Af-2013/107616

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2011-02-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Konsulttjänst - GoVeSa-projektet Carina Westergren Larsson 2010/622 Sista anbudsdag: 2011-03-28 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Deltagare i inköpsråd: Seija Gottleben, Arbetsgivarteamet, Ledningskontoret, Carina Westergren Larsson, Upphandlarna, Konsult och servicekontoret.

Deltagare i inköpsråd: Seija Gottleben, Arbetsgivarteamet, Ledningskontoret, Carina Westergren Larsson, Upphandlarna, Konsult och servicekontoret. Protokoll från utvärderingsmöten 2006-12-14, 2006-12-21, 2007-01-17 och 2007-02-28 178-04 Utbildning i samtalsmetodik Deltagare i inköpsråd: Seija Gottleben, Arbetsgivarteamet, Ledningskontoret, Carina

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation 2.1. UPPHANDLINGSPROTOKOLL Kvalificering av anbudsgivare

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation 2.1. UPPHANDLINGSPROTOKOLL Kvalificering av anbudsgivare UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-09-10 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Upphandling Profilprodukter Anna-Sara Karlsson ASK 13.007 2.1. UPPHANDLINGSPROTOKOLL Upphandlingsenheten har genomfört upphandling

Läs mer

Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region AB SID 1 av 13 Stockholm Business Region AB UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLING AV PERSONALUTHYRNINGSTJÄNSTER SID 2 av 13 Innehåll 1. Bakgrund... 4 1.1 Upphandlande myndighet... 4 1.2 Upphandlingens omfattning...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 2120-14 1 SÖKANDE Resursutveckling i Bollnäs AB, 556940-2216 Sunnansjö 6669 821 91 Bollnäs MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm

Läs mer

Datum bilaga 1a Dnr

Datum bilaga 1a Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende tekniska undersökningar inom området radiokommunikation, bilaga 1a till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/16 2012-06-25 Upphandlingsansvarig Upphandling MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Ramavtal upphandlingskonsult Beredskap) Barbro Bengtsson 12/16 2.1.

Läs mer

Bilaga 3: Svarsformulär

Bilaga 3: Svarsformulär 1 Bilaga 3: Svarsformulär Bifogas anbudet för (företagets firmanamn) Allmänna uppgifter Anbud Härmed erbjuder vi oss att genomföra uppdrag i enlighet med det förfrågningsunderlag som gäller för rubricerad

Läs mer

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp.

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp. 1/6 Utvärderingsprotokoll Datum Handläggare 2017-04-28 Anderz Petersson ESV dnr 7.1 853/2016 Utvärderingsprotokoll e-inköp ESV publicerade 2016-10-17 förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

2. Utvärderingsbilaga

2. Utvärderingsbilaga Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Rinkeby-Kista Drift av bostäder enligt LSS, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stadsdelsnämnd Christina Fagerström

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Upphandlingsprotokoll (ers 2015-06-05) Upphandlande organisation 2.1 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2015-06-23

Upphandlingsprotokoll (ers 2015-06-05) Upphandlande organisation 2.1 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2015-06-23 Upphandlingsprotokoll (ers 2015-06-05) 2015-06-23 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 1 Syd Kristina Fröjd 3.2.2-2015-1874 2.1 UPPHANDLINGSPROTOKOLL

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Stöd och matchning Så hittar du företagen som erbjuder tjänsten. Innehåller ratinguppgifter för företagen Version 1, 2016 06 15

Stöd och matchning Så hittar du företagen som erbjuder tjänsten. Innehåller ratinguppgifter för företagen Version 1, 2016 06 15 Stöd och matchning Så hittar du företagen som erbjuder tjänsten Innehåller ratinguppgifter för företagen Version 1, 2016 06 15 1 Markera rutan Stöd och matchning. Söka inom ett geografiskt område 1 2 3

Läs mer

Datum Uppdaterat dokument!

Datum Uppdaterat dokument! Datum 2011-11-02 Uppdaterat dokument! Kvalificering avseende kvantitativa undersökningar, bilaga 1c till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093 Upphandling Danderyds kommun Sidan: 2 (5) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Danderyds kommun har givit Sentensia Q AB i uppdrag att bistå vid denna upphandling.

Läs mer

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). UPPHANDLINGSRAPPORT 1 INLEDNING Göteborgs Stadsteater (Stadsteatern) har genomfört en upphandling avseende ramavtal för Ljud-, ljusoch bildutrustning för professionell teaterverksamhet. 1.1 Omfattning

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki 1(7) Bilaga 3 Diarienummer 512-6670-2012 ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-2 Sidan 1 av 1 112/2012 Dnr 2012/57 SN.109 Konkurrensutsättning av öppenvårdsverksamhet I ärende föreligger socialkontorets tjänsteutlåtande

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation 2.1. UPPHANDLINGSPROTOKOLL. 2.2. Kvalificering av anbudsgivare 2013-05-14

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation 2.1. UPPHANDLINGSPROTOKOLL. 2.2. Kvalificering av anbudsgivare 2013-05-14 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-05-14 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling CAD-konstruktion inriktning mekanik Af-2013/083277 2.1. UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen,

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län Vuxenutbildning I Stockholms län Vuxenutbildning Normer och värden Medel Vet ej Antal Jag behandlas bra av mina lärare 8% 22% 63% 9% 22% 62% 4.5 3% 12632 4.4 2% 12941 Jag behandlas bra av andra studerande

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M.

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2011-09-22 Göteborgs Spårvägar AB inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av funktionsavtal om IT-drift m.m. Förutsättningarna

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag Inledning ARBETSFÖRMEDLINGEN. Arbetsmarknadsutbildning vård- och omsorgsutbildning

1. Generell del. Förfrågningsunderlag Inledning ARBETSFÖRMEDLINGEN. Arbetsmarknadsutbildning vård- och omsorgsutbildning Förfrågningsunderlag 2012-07-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Torbjörn Vittfarne Upphandling Arbetsmarknadsutbildning vård- och omsorgsutbildning Af-2012/141734 Sista anbudsdag: 2012-08-20 Symbolförklaring:

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning Vård- och Omsorgsutbildning Torbjörn Vittfarne AF 2012/279404

Arbetsmarknadsutbildning Vård- och Omsorgsutbildning Torbjörn Vittfarne AF 2012/279404 Förfrågningsunderlag 2012-09-13 Upphandlingsansvarig Upphandling ARBETSFÖRMEDLINGEN Arbetsmarknadsutbildning Vård- och Omsorgsutbildning Torbjörn Vittfarne AF 2012/279404 Sista anbudsdag: 2012-10-05 Symbolförklaring:

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Förfrågningsunderlag, upphandling

Förfrågningsunderlag, upphandling Förfrågningsunderlag, upphandling Kartläggning gällande civilsamhället 1. Inledning Social Ekonomi Övre Norrland, som hädanefter benämns som SEÖN, inbjuder härmed till en upphandling av kartläggning gällande

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

7. Delområde 4 - Sjuksköterska-internationell. 7.1 Delområde 4 Sjuksköterska - internationellt Krav på anbudsgivaren - delområde 4

7. Delområde 4 - Sjuksköterska-internationell. 7.1 Delområde 4 Sjuksköterska - internationellt Krav på anbudsgivaren - delområde 4 Upphandlingsdokument 2017-02-07 Upphandlande organisation AffärsConcept i Stockholm Aktiebolag Claes Linderoth claes.linderoth@affarsconcept.se Upphandling Rekryteringstjänst av läkare och sjuksköterskor

Läs mer

Upphandlingsprotokoll (ers 2015-06-05) Upphandlande organisation 2.1 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2015-06-23

Upphandlingsprotokoll (ers 2015-06-05) Upphandlande organisation 2.1 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2015-06-23 Upphandlingsprotokoll (ers 2015-06-05) 2015-06-23 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 4 Mitt Ola Andersson 3.2.2-2015-1877 2.1 UPPHANDLINGSPROTOKOLL

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Handläggare Datum Diarienr

Handläggare Datum Diarienr Förfrågningsunderlag G1 Handläggare Datum Diarienr Kjell-Arne Engström 2012-05-09 SN 149-2012 Telefon: 0521-275601 E-post: kjell-arne.engstrom@vgregion.se 1. UPPHANDLING Västra Götalandregionen inbjuder

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

7. Område 2. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 9. Akuta förgiftningar 2014-05-13. Socialstyrelsen Upphandling av SK-kurser 2015

7. Område 2. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 9. Akuta förgiftningar 2014-05-13. Socialstyrelsen Upphandling av SK-kurser 2015 Förfrågningsunderlag 2014-05-13 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Upphandling av SK-kurser 2015 106 30 Stockholm Dnr 2.7-43348/2013 Sista anbudsdag: 2014-06-15 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer