Hur vi lärde oss sluta ängslas och använda Bomben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur vi lärde oss sluta ängslas och använda Bomben"

Transkript

1 Hur vi lärde oss sluta ängslas och använda Bomben Tack mest av allt för kärnkraften den som ännu inte dödat en endaste människa, såvitt man vet, åtminstone inte i det här landet! Homer Simpson ber bordsbön i TV-avsnittet Oh, Brother Where Are Thou (andra säsongen, 21 februari 1991) Alla vet hur illa det blir. Ingen budbärare från underjorden behöver berätta det. Nej, vad vi behöver är starka tolkningar som hjälper oss bemästra, uthärda, undvika, besvärja eller avvärja katastrofen Om någon säger att Spielberg och Lucas ger folk vad folk vill ha lyckliga slut måste svaret bli att denna ständiga längtan efter ordning, hopp och lösningar förtjänar respekt. Richmond Crinkley, Looking at Nucklar Aesthetics (National Review, 1984, s 32) Allt jag såg var en glimrande glassig rishög till farkost där mänsklighetens viktigaste problem löser sig genom att man släpper en bomb. Stuart Klawans, Stuff Happens (The Nation, aug 13/ , s 36) 56

2 Essäer och analyser Kärnvapen och populärkultur har i mer än hundra år varit sammanbundna i en kreativ och katastrofal omfamning. Det ligger i kärnvapnens natur att de alltid varit väldigt tacksamma att skriva om, något som de som forskar om kärnvapen och kultur gång på gång påpekat. Fram till 1945 fanns dessa vapen bara i science fictionförfattarnas och filmmakarnas fantasier. Ett halvt århundrade innan USA sprängde sin första atombomb under Trinity-proven i New Mexico gav den irländske författaren Robert Cromie ut en berättelse, The Crack of Doom (ungefär: Domedagens gryning; 1895), om en grupp galningar som ville utplåna universum med hjälp av atomenergi. Intressant nog kom Cromies påhittade beskrivning av atomenergi ut samma år som den tyske fysikern Wilhelm C Röntgen upptäckte radioaktiviteten och bröderna Lumière bjöd häpna åskådare i Paris på en ny form av folklig underhållning, kommersiell film. Ett tjugotal år senare publicerade den brittiske författaren H G Wells ett nyskapande verk inom kärnkraftsfiktionen, The World Set Free (1914). Boken beskriver en kärnvapenattack, utförd av en ensam fransk pilot, som utplånar Berlin och lämnar efter sig en obeboelig hög av glödande radioaktiv aska. Det gryende filmmediet följde i spåren av dessa skrivna berättelser. Frågor om kärnvapen och atomkrig dök upp i en rad tidiga visuella berättelser, som The War o Dreams (1915), Sur un Air de Charleston (1927) och Things to Come (1936). Den tidiga populärkulturens existentiella roll då det gällde att ge kärnvapnen gestalt i det kollektiva medvetandet antyder vilket inflytande kulturella verk kan ha, inte bara över hur teknologier skildras utan också över hur de utvecklas. En forskare uttryckte det som att vetenskapsmän översatte uppfinningar från folkliga fantasier till faktisk verklighet. Atombomben kom till slut till användning i verkliga livet. I augusti 1945 sattes den in mot Hiroshima och Nagasaki, med fasansfull men efter vad man sade effektiv verkan på 57

3 städernas invånare. Ändå har de flesta på vår planet i sina dagliga liv bara teoretiska föreställningar om atomvapen och atomkrigets fasor. Kärnvapen finns lagrade i åtskilliga länder (även om mycket få har sett dem), men i brist på verkliga kärnvapenkrig kan vi bara fortsätta att tala och skriva om det som ännu inte har hänt. Som forskare inom humaniora och samhällsvetenskap har påpekat kan dock sättet på vilket vi talar och skriver om kärnvapen och kärnvapenkrig påverka sannolikheten för att ännu en kärnvapenattack eller ett verkligt kärnvapenkrig inträffar. Kulturlivet (och kulturvetarna) tillerkänns därmed en kritisk roll i samhället som många av populärkulturens verk (och de som analyserar dem) knappast lever upp till. Icke desto mindre är böcker, television, biofilmer, datorspel, musik och andra uttryck för den moderna skräpkulturen kanske den vanligaste och mest tillgängliga mötesplatsen mellan vanliga medborgare och de atombomber som finns någonstans där ute. I den här essän undersöker jag hur populärkulturen, i det här fallet typiska Hollywood-filmer, skildrar kärnvapnen där ute för dagens publik. Här menar jag att det har skett en mycket stor omvärdering av bomben i många mainstream -filmer efter det kalla kriget. Efter att tidigare ha beskrivits som den absoluta världsförgöraren och det yttersta beviset för mänsklig ondska och dårskap framställs atombomben ofta i dag på vita duken som en mildare, vänligare bomb en som kan rädda vår värld och som därmed visar hur mästerlig och klipsk människan kan vara. Det är förstås svårt att veta om och hur bilderna av en snällare, räddande bomb har påverkat biopubliken. Men nog verkar det rimligt att anta att det som visas på filmduken på ett eller annat sätt samspelar med verkliga händelser eller tankeströmningar i världen utanför biosalongen. Som jag kommer att hävda i slutet av essän kan omvandlingen från ond bomb till god bomb i filmer som gjorts efter kalla kriget 58

4 Essäer och analyser inte särskiljas från två skeenden som framträtt allt starkare under samma period. Det ena är att skiljelinjen mellan konventionella vapen och kärnvapen åtminstone i amerikanskt tänkande blivit suddigare. Det andra är kärnkraftens renässans som den energiform som säkrast kan rädda vår jord från dess värsta fiende, den globala uppvärmningen. Symboliska omsvängningar: onda bomber blir goda I New York Times ondgjorde sig år 2000 den kände fredsoch nedrustningsskribenten Jonathan Schell över att ungdomar som vuxit upp efter kalla kriget inte har samma känsla för det nukleära hotet som äldre generationer. För att hitta orsaken till den nya generationens nukleära förnekelse riktade han blickarna mot populärkulturen. I Hollywoods succéfilm Armageddon från 1998 skildras hur man med hjälp av en atombomb lyckas spränga en stor asteroid som annars i en krock skulle ha förintat jorden. Schell såg med oro hur Michael Bays film totalt vände ut och in på den syn på kärnvapen som funnits i tidigare populärfilmer. Åren strax före Armageddon brottades många sådana filmer med doktrinen om Ömsesidig Garanterad Förintelse (Mutual Assured Destruction; MAD-doktrinen), liksom med atomvintern och kärnkraftens inneboende risker. Här märks China Syndrome (Kinasyndromet) från 1979 (om nukleär mörkläggning och korruption vid ett lokalt kärnkraftverk), The Day After från 1983 (om kärnvapenkrigets fysiska och psykologiska fasor), Mad Max Beyond Thunderdome från 1985 (om den laglösa och brutala tillvaron efter katastrofen) och Miracle Mile från 1988 (om livet några ögonblick före och efter att kärnvapnen detonerat). Men i Bays film finns inget av denna brottning. I stället för bomben som massförstörelsevapen erbjöd Armageddon 1990 års filmpublik en bild av bomben som ett redskap för att rädda mänskligheten. I händerna på rätt- 59

5 framma, hårt arbetande civila (oljeborrare) måste den, som filmtiteln antyder, användas i sista striden mot en ondsint asteroid, stor som Texas, som hotar att utplåna jorden. Armageddon är inte den enda filmen på senare tid som handlat om goda kärnvapen som räddar människorna och deras värld. Mick Broderick spårar de goda kärnvapnens färskaste ursprung tillbaka till två filmer från kalla krigets sista tid, där användandet av atomteknologi för militära eller civila ändamål visar sig vara enda sättet att rädda människor och deras värld från hot utifrån. I Aliens från 1986 (svensk titel: Aliens Återkomsten; uppföljare till Alien från 1979) inträffar en atomexplosion då kraftfulla fusionsreaktorer tillhörande en mänsklig koloni i yttre rymden förstörs. Explosionen utplånar rymdvarelser som använt de stackars kolonisterna och hjältinnans manskap som levande äggkläckningsmaskiner. I Total Recall från 1990, en film med ena foten i det kalla kriget och den andra i perioden efter, spelade Kaliforniens nuvarande guvernör, Arnold Schwarzenegger, huvudrollen. Hans rollfigur lyckas omstarta kärnkraftsdrivna luftgeneratorer som länge varit avstängda på planeten Mars. Därmed kan halvkvävda människor som koloniserat Mars andas igen och planetens ekologiska hälsa återställs. Släpp bomberna! Jorden måste räddas! Det är viktigt att lägga märke till att båda dessa filmer, i motsats till Armageddon, utgår från rymdmiljöer och människors överlevnad där. Hotet om planetär förstörelse är överhängande, men det är inte vår planet jorden som riskerar att förstöras. Den symboliska omvändningen i bägge filmerna kärnteknologier som det godas vapen eller som redskap för räddning blev kanske möjlig just därför att åskådarna såg dessa teknologier tillämpas någon annanstans, på platser som klart och tydligt inte var jorden. I över- 60

6 Essäer och analyser gångsperioden mellan den onda bomben i det tidiga talets filmer och den goda bomben i Bays Armageddon fungerade filmiska beskrivningar av kärnteknologin som räddande ängel så länge det var Mars (Total Recall) eller planeten LV-426 (Aliens) som räddades och inte Los Angeles eller New York. I kontrast till detta står storfilmer från det sena 1990-talet som Independence Day (1995), Armageddon (1998) och Deep Impact (1998). Där används kärnvapen utan prut, som det enda medel som förmår rädda jorden och dess invånare från total eller nästan total förintelse. I Independence Day räddar kärnvapnen vår värld från att invaderas av utomjordingar; i Deep Impact används de åter för att avleda ett stort rymdföremål här en komet på kollisionskurs med jorden. Men även om dessa goda bomber först kan gå fel når de till slut sina mål, när de väl hamnat i de rätta händerna det vill säga hos ärliga, hårt arbetande civila som förstår omfattningen av det hot som världen står inför. Den goda bomben är också central i två moderna filmer som tillkommit efter millennieskiftet. I Sunshine från 2007 är solen döende, och därmed också jorden. I ett försök att rädda jorden skickas en grupp astronauter ut för att tända nytt liv i solen genom att spränga en kraftig atombomb på dess yta. Sedan de först utsända misslyckats skickas en ny grupp jordens sista hopp sju år senare, och den lyckas atombomba nytt liv i solen. I en tidigare film från 2003, The Core, har jordklotets innersta kärna slutat rotera. Det har påverkat den elektromagnetiska planetariska skölden, vilket lett till att jordens invånare utsätts för kosmisk strålning, förödande superåskväder och all slags elektromagnetisk oreda. För att åtgärda detta borrar sig en grupp civila och militära terranauter ned genom jordmanteln och rivstartar kärnan med en kärnvapenexplosion på ettusen megaton. Uppdraget lyckas och jordkärnan snurrar som den ska igen. 61

7 Något som skiljer The Core från andra, både tidigare och senare filmer, är att kärnvapen här används, med i dubbel mening strålande resultat, innanför jordens atmosfär i själva verket mitt inuti vår planet. Som i ingen annan film räddar den goda bomben här inte bara vår planet utan jorden från jorden själv från dess oförmåga att fungera och det gör bomben, märkligt nog, utan att på minsta vis skada jordens miljö eller jordvarelsernas hälsa. Filmens vetenskapliga underlag är dåligt, som för de flesta filmer i den här essän, men budskapet är klart: kärnvapen kan vara bra om de används av rätt personer för rätt ändamål. Den taktiska användningen av kärnvapen i filmen är också logisk, inom berättelsens ramar, eftersom de kärnvapen som används visar sig vara rena. De har bara lokal effekt där de sprängs långt under jordytan (eller, omvänt, de representerar bara ett begränsat hot djupt där nere.) Vad som i filmen börjar under jorden stannar också under jorden, så att folk kan återgå till sin vanliga tillvaro utan rädsla för omedelbara eller senare skador på jordens miljö. Nuclearism, suddiga gränser och miljövänliga atomer Som redan en snabb titt på atomålderns historia visar är bilden av den goda eller räddande bomben i dessa filmer inget nytt. Med atombomben som segervapnet som påstods bringa andra världskriget till ett snabbare slut har denna godhet uppenbarligen varit en del av bombens identitet sedan den släpptes lös i världen Föreställningarna om den avgörande inverkan bomben väntades få på politik, diplomati, ekonomi och krigskonst väckte en entusiasm för dess inneboende möjligheter, sida vid sida med en fasa för verkningarna och för den nukleära förintelse som också blivit möjlig. I den engelskpråkiga världen har kärnkraftskritiker och kärnkraftsmotståndare myntat termen nuclear- 62

8 Essäer och analyser ism en stark, nästan religiös tro både på bombens och atomernas räddande kraft och på den praktiska nytta man kan ha av dem. Tänkta användningsområden har sträckt sig från att trygga nationen och säkerställa fred i världen med hjälp av avskräckning och MAD-doktrinen till att förse folk med atombilar, atomenergivitamintabletter (!) och kommersiell kärnkraft. Som historikern Paul Boyer visar i sitt arbete om bomben i amerikanskt tänkande och amerikansk kultur representerar den symboliska omvärdering som Jonathan Schell beklagar i Armageddon och som vi ser fortsätta i filmer som The Core och Sunshine inte undantaget utan huvudregeln i mänsklighetens laddade, och ytterst cykliska, förhållande till kärnvapnen efter augusti Även om denna senaste omvärdering av bomben i många Hollywoodfilmer är slående utgör den alltså inte nödvändigtvis något brott med det förflutna. Atomålderns historia erbjuder dessutom ytterligare två observationer av stor betydelse. För det första har många, ända sedan bomben först dök upp, haft svårt att fullt ut skilja mellan kärnvapen och kärnkraft ville president Dwight D Eisenhower främja en mer positiv attityd till kärnkraft i sitt program Atomer för fred, där allmänheten förevisades hur atomens destruktiva kraft nu skulle tas i anspråk för fredliga ändamål. Ändå kvarstår än i dag en obehaglig osäkerhet kring atomenergin som dels en skrämmande destruktiv kraft (den förstörande atomen), dels en kraft i det godas tjänst (den fredliga atomen). Som bland annat opinionsundersökningar visat har många människor i den engelskspråkiga världen länge associerat N-ordet (där N står för nuclear ) inte bara med kärnkraft i största allmänhet utan också med explosioner, bomber och krig. Den här osäkerheten har gjort det svårt för kärnkraftsindustrin att övertyga om fördelarna med kommersiell kärnkraft, den fredliga atomen. Samtidigt har kärnkraftsfientliga grupper som No Nukes! kunnat sprida budskapet att kärnkraft och 63

9 kärnvapen är två sidor av samma förstörande atom och att båda därför utgör lika allvarliga hot mot människans och planetens hälsa och säkerhet. För det andra har atomens Janus-ansikte fått många grupper som är kritiska mot kärnkraftsteknologin att uttrycka allvarlig oro för dess förödande effekter på miljön. Men sida vid sida med denna oro, och kopplad till föreställningen om den segrande bomben (jämför ovan), har det också alltid funnits en idé om att atomen, bokstavligt talat, räddar miljön eller rentav förbättrar den. Böcker som Almighty Atom: The Real Story of Atomic Energy and Atomic Energy in the Coming Era från 1940-talet, avhandlar inte bara de relativa fördelarna med kärnkraftsdrivna flygplan utan också hur vi med kärnkraftens hjälp kan påverka vädret. Författaren föreslår till exempel att polarisarna ska smältas ned med hjälp av atombomber som gång på gång sprängs över Arktis något som ska leda till att världen får ett fuktigare och varmare klimat! I böcker som denna är inte bara atomen miljövänlig utan bomben är i sig själv en sann miljövän, i stånd att hjälpa miljön att överträffa sig själv. Renässans för kärnkraft renässans för kärnvapen? Som jag har försökt visa här är förändringen från ond bomb till god bomb i de nämnda filmerna från tiden efter kalla kriget ingen ny omsvängning. Tron på en räddande kraft hos bomben och de atomer som sätter fräs på den är inte ny, och särskilt ny är inte heller föreställningen om den miljövänliga atomen respektive bomben. Vad är det då för särskilt med det byte av image vi ser i flera av dagens efter-kalla-kriget-filmer? För det första är det kanske att dagens filmer om den goda bomben som räddar miljön på ett ganska obehagligt vis sammanfaller med diskussioner i vissa amerikanska rege- 64

10 Essäer och analyser ringskretsar om legitim användning av taktiska kärnvapen i kriget mot terrorismen. Föreställningen om taktiska kärnvapen är inte ny ett påhittigt seminariepapper efter Kuwaitkriget 1991 argumenterade för att USA behövde små minikärnvapen för att hantera riskerna i den nya omgivningen efter kalla kriget. Att den senaste administrationen visat sådant intresse för små, hanterliga kärnvapen stämmer dock till eftertanke. Sedan ett tioårigt förbud mot att utveckla mindre, mer hanterliga kärnstridsspetsar avskaffades 2003 inledde den amerikanska regeringen exempelvis en studie över den föreslagna Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP), ett kärnvapen som kunde tränga ned några meter i marken innan det detonerade. Även om RNEP-planerna till slut övergavs 2006 hade vapnet förbryllande likheter med det neddrillade kärnvapen som gjorde sådan lycka i The Core (som också lanserades 2003). Om vi rör oss bort från den konventionella synen på kärnvapen som ett medel för avskräckning och i stället börjar se kärnvapen som ett medel för att utkämpa krig ibland mot fiender utan kärnvapen blir inte bara gränslinjen mellan kärnvapen och konventionella vapen suddigare, menar kritiker av taktiska kärnvapen. Tröskeln för att använda kärnvapen riskerar också att sänkas. I filmerna Independence Day, Armageddon, The Core och Sunshine finns ingen kärnvapentröskel här är kärnvapen mänsklighetens enda försvar, och att använda taktiska kärnvapen mot en icke-nukleär fiende (en väldig asteroid eller en döende sol) är, enligt filmens speciella logik, inte bara möjligt utan oundvikligt. Samtidigt som kriget mot terrorismen börjat framstå som alla förklaringars moder, när det gäller att kasta ljus över världshändelser efter 2001, finns det kanske ett visst samband mellan omfamnandet av den goda bomben i dagens filmer och en ljusare syn på kärnkraft, inte bara i USA utan i många länder. Efter att i mer än två decennier ha hukat i skuggan av haverierna i Three Mile Island (1979) och 65

11 Tjernobyl (1986), insupit kritik mot kärnkraftverkens lönsamhet och säkerhet och påverkan av en mäktig global antikärnkraftsrörelse, har många i dag ändå övergått till att se kärnkraften som en både miljömässigt sund och säker källa till nationell energi. Tidigare trogna kärnkraftsmotståndare som Stewart Brand, med sin The Whole Earth Catalogue, och Greenpeace-pionjären Patrick Moore argumenterar nu för kärnkraft som ett möjligt alternativ till fortsatt användning av fossila bränslen. Kärnkraft är med andra ord inne, och allt fler röster höjs för att kärnkraften, trots återstående problem med bland annat avfallet, är bästa sättet att rädda jorden från den miljöförstöring som följer på global uppvärmning. Som nya studier visat i Storbritannien, USA och Sverige har attityderna till kärnkraft börjat ändras, i takt med att rädslan för klimatförändringar blivit större än rädslan för kärnkraften. Samtidigt tillkännager länder som Storbritannien och USA planer på att bygga nya kärnkraftverk, efter årtionden av byggstopp, och Internationella atomenergiorganet IAEA förutspår nu att kärnkraften nära nog kan fördubblas inom två decennier. Som högste chefen för ett franskt atomenergibolag sade om kärnkraftsrenässansen: Kärnkraft är inte längre djävulen. Djävulen är kol. När kärnkraften inte längre är djävulen kan man undra om den därmed blivit god, eller är på väg att bli god? Och vilken effekt, om någon alls, har den symboliska omvändningen i kärnkraftssfären fått på kärnvapnen? Atomålderns historia antyder att upplösandet av gränsen mellan kärnvapen och kärnkraft mellan den förstörande atomen och den fredliga bomben kan ha varit ett grundläggande element i den kärnteknologiska utvecklingen sedan I så fall verkar det sannolikt att senare tids omvärdering av kärnkraften måste inverka på vårt förhållande till kärnvapnen i det nya millenniet. Ser vi på detta förhållande som det nu gestaltas i biosalonger världen över hittar vi en bomb som bokstavligt 66

12 Essäer och analyser talat räddar jorden från en nära förestående miljökatastrof. Vi ser en bomb som efterlämnar liten eller ingen skada på miljön efter att den detonerats (ren energi?). Vi ser en bomb som oftast hanteras av experter men ibland också av ickeexperter vanliga medborgare som tvingas använda bomben om de vill att deras nära och kära och deras planet ska få uppleva morgondagen. Om kärnkraften i verkliga livet blivit mindre hotfull och mer hanterlig har i den allmänna föreställningsvärlden samma sak hänt med bomben och till stora delar av samma skäl. Kärnkraften och bomben tycks båda, säger man oss, vara enda sättet att ta strid med de krafter som hotar vår planet. Stephanie Buus Utrikespolitiska Institutet (Översättning från engelskan: Kerstin Furubrant) 67

Marie Curie, kärnfysiker, 1867 1934. Atomfysik. Heliumatom. Partikelacceleratorn i Cern, Schweiz.

Marie Curie, kärnfysiker, 1867 1934. Atomfysik. Heliumatom. Partikelacceleratorn i Cern, Schweiz. Marie Curie, kärnfysiker, 1867 1934. Atomfysik Heliumatom Partikelacceleratorn i Cern, Schweiz. Atom (grek. odelbar) Ordet atom användes för att beskriva materians minsta beståndsdel. Nu vet vi att atomen

Läs mer

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel Lurad var dag Noveller och dikter om det oväntat uppenbara Erik Thiel En förändring krävs Ta en titt omkring er, det är allt ni behöver göra för att se att vi måste ändra vårt sätt att leva, att vi måste

Läs mer

Atom- och kärnfysik! Sid 223-241 i fysikboken

Atom- och kärnfysik! Sid 223-241 i fysikboken Atom- och kärnfysik! Sid 223-241 i fysikboken 1. Atomen Kort repetition av Elin Film: Vetenskap-Atom: Upptäckten När du har srepeterat och sett filmen om ATOMEN ska du kunna beskriva hur en atom är uppbyggd

Läs mer

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken gör en sammanfattning av Amerikas historia och bildandet av USA. Den berättar om viktiga personer och händelser,

Läs mer

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån Livet. Detta ord berör hela jorden oavsett religion. I första hand hänvisar jag läsaren till följande länkar: Svarta hålets hemlighet, Vad händer i ett svart hål?, Resan genom det svarta hålet, Livet och

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Kärnvapen och humanitära konsekvenser

Kärnvapen och humanitära konsekvenser Kärnvapen och humanitära konsekvenser Exemplen är många på hur utveckling, provsprängning och användning av kärnvapen runtom i världen har bidragit till miljöförstöring och hot mot liv och hälsa. Detta

Läs mer

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Arbetet 1981-05-22 Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Av CURT CARLSSON GÖTEBBORG: Det främsta hotet mot Västsverige är kriget som sådant, och blir det krig, så

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Internationell politik 1

Internationell politik 1 Internationell politik 1 Föreläsning 4. Internationell säkerhet, maktbalans och kollektiv säkerhet Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Att definiera säkerhet Ett i grunden omstritt begrepp. Konsensus kring

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Människan och Teknik

Människan och Teknik Mobiltelefon Historia Trådlös kommunikation har funnits sedan 40-talet, men det användes mest av militären, brandkåren, polisen etc. Det allra första telefonisystemet utvecklades av Sverige år 1950. Det

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest Gå emot dina rädslor Jag bestämde mig tidigt för att inte låta mina rädslor stoppa mig. Eftersom det är så mycket jag är rädd och orolig för så är jag medveten om att rädslorna kan växa om jag inte utsätter

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

samt energi. Centralt innehåll Ännu ett examinationstillfälle är laborationen om Excitering där ni också ska skriva en laborationsrapport.

samt energi. Centralt innehåll Ännu ett examinationstillfälle är laborationen om Excitering där ni också ska skriva en laborationsrapport. Lokal Pedagogisk Planering i Fysik Ansvarig lärare: Märta Nordlander Ämnesområde: Atom- och kärnfysik samt energi. mail: marta.nordlander@live.upplandsvasby.se Centralt innehåll Energins flöde från solen

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015.

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. samhällsskydd och beredskap 1 (9) Opinioner 2015 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. Konferensdeltagare! De senaste åren

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vt. 21/5-2010 1 Innehållsförteckning Sida 1: Rubrik, framsida Sida 2: Innehållsförteckning Sida 3: Inledning, Bakgrund Sida 4: frågeställning,

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Hur studera ledning? Systemteori Ledningsprocesser Designlogik

Hur studera ledning? Systemteori Ledningsprocesser Designlogik DOODA Hur studera ledning? Systemteori Ledningsprocesser Designlogik Ett ledningssystem är så komplext att vi inte kan studera systemet som helhet Olika metoder för olika syften Vi kommer idag endast prata

Läs mer

MENING MED LIVET? FINNS DET NÅGON

MENING MED LIVET? FINNS DET NÅGON FINNS DET NÅGON MENING MED LIVET? KORT. ELLER LÅNGT. Underbart. Eller fullt av elände. Det finns många och totalt olika åsikter om hur livet är som människa. Men jag tror att vi kan vara överens om att

Läs mer

Harris Ja, exakt så sa jag.

Harris Ja, exakt så sa jag. Harris Tack Maajid, för att du tar dig tid att prata med mig. Du bedriver ett oerhört viktigt arbete. Jag vet inte hur pass ense vi är om islam eller om möjligheterna att reformera tron och det ska bli

Läs mer

Varför ska man läsa historia? Kan det användas till något? Är det bra för något?

Varför ska man läsa historia? Kan det användas till något? Är det bra för något? Varför ska man läsa historia? Kan det användas till något? Är det bra för något? Historia hjälper oss att förstå nutiden Den värld vi lever i idag har uppkommit genom händelser och förändringsprocesser

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING APOKALYPSEN DET KOMMER ATT GÅ DÅLIGT LINDHOLMEN HISINGEN WWW.BACKATEATER.SE 031 708 71 01

LÄRARHANDLEDNING APOKALYPSEN DET KOMMER ATT GÅ DÅLIGT LINDHOLMEN HISINGEN WWW.BACKATEATER.SE 031 708 71 01 LÄRARHANDLEDNING APOKALYPSEN DET KOMMER ATT GÅ DÅLIGT LINDHOLMEN HISINGEN WWW.BACKATEATER.SE 031 708 71 01 HEJ När du var 11 år, vad var du rädd för då? Vad hände i världen? Vad hände i ditt liv? Berättade

Läs mer

Fakta om USA. Amerika upptäcks LÄSFÖRSTÅELSE SIDAN 1. Elevmaterial. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.

Fakta om USA. Amerika upptäcks LÄSFÖRSTÅELSE SIDAN 1. Elevmaterial. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten. SIDAN 1 Elevmaterial Namn: Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. Klicka HÄR för att skicka ditt färdiga arbetsmaterial till din pedagog. LÄSFÖRSTÅELSE Amerika upptäcks 1. Var ligger USA? 2. Vem

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

JULNATTEN 2015, S:TA EUGENIA. Inne i härbärget

JULNATTEN 2015, S:TA EUGENIA. Inne i härbärget JULNATTEN 2015, S:TA EUGENIA Inne i härbärget De flesta av oss sitter väl inne i härbärget. Kanske några av oss kikar ut lite nyfiket när ännu fler människor knackar på dörren och ber att få komma in.

Läs mer

Den gränsen passerades i mitten av 1800-talet som ett resultat av industrialiseringen. Sedan dess bryts livsmiljön ned snabbare än den reparerar sig.

Den gränsen passerades i mitten av 1800-talet som ett resultat av industrialiseringen. Sedan dess bryts livsmiljön ned snabbare än den reparerar sig. Omställning av samhället, men blir det uthålligt? Vad är uthållighet och vad krävs för att förverkliga den? av Staffan Delin Omställningen av samhället verkar, av den aktuella debatten att döma, ha som

Läs mer

Jihad eller terrorism?

Jihad eller terrorism? Jihad eller terrorism? Islam är emot terrorism Islam och terrorism är motsatsen till varandra, som ljus och mörker, liv och död eller fred och krig. Islam tillåter inte krig eller att vålla andra religioner

Läs mer

Einsteins relativitetsteori, enkelt förklarad. Einsteins första relativitetsteori, den Speciella, förklaras enkelt så att ALLA kan förstå den

Einsteins relativitetsteori, enkelt förklarad. Einsteins första relativitetsteori, den Speciella, förklaras enkelt så att ALLA kan förstå den Einsteins relativitetsteori, enkelt förklarad Einsteins första relativitetsteori, den Speciella, förklaras enkelt så att ALLA kan förstå den Speciella relativitetsteorin, Allmänt Einstein presenterade

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Science-fiction, skräck och fantasy

Science-fiction, skräck och fantasy Science-fiction, skräck och fantasy Science-fiction Science fiction betyder ordagrant vetenskaplig fiktion. Realistiska spekulationer i alternativ och förändring. Science fiction hette ursprungligen scientification,

Läs mer

Vad är kärnvapen? Manual till Lär om kärnvapen PASS 1.

Vad är kärnvapen? Manual till Lär om kärnvapen PASS 1. Vad är kärnvapen? Manual till Lär om kärnvapen PASS 1. Bild 1 ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons Global kampanj för ett förbud mot kärnvapen En koalition av 424 organisationer i 95

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kensukes rik. Text Michael Morpurgo Bild Michael Forman Översättning Ylva Kempe

Kensukes rik. Text Michael Morpurgo Bild Michael Forman Översättning Ylva Kempe 1 Kensukes rik Text Michael Morpurgo Bild Michael Forman Översättning Ylva Kempe När elvaårige Michaels föräldrar blir arbetslösa bestämmer sig pappan för att sälja allt de äger och köpa en segelbåt, Peggy

Läs mer

Arktis - Lärarhandledning

Arktis - Lärarhandledning Arktis - Lärarhandledning Den mänskligt orsakade globala uppvärmningen öppnar upp dörren för en rad nya möjligheter, men även för nya konflikter, runt Arktis. Vi lever idag i en värld där en stor del av

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Jordens inre krafter

Jordens inre krafter 1 Jordens inre krafter Jorden bildades för cirka 4.6 miljarder år sedan. Till en början var den ett gasmoln, och när gasmolnet förtätades bildades ett glödande klot. Klotet stelnade och fick en fast yta.

Läs mer

Det internationella samvetsfördraget

Det internationella samvetsfördraget Det internationella samvetsfördraget som stöd för artikel 18 i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Vanliga frågor F1: Vad är Det internationella samvetsfördraget? S1: Det internationella

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper Checklistor och exempeltexter Naturvetenskapens texttyper checklista argumenterande text Checklista för argumenterande text Tes Vilken åsikt har du? eller vilken fråga vill du driva? Argument För att motivera

Läs mer

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Sophie Grape Avdelningen för Tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet sophie.grape@fysast.uu.se Innehåll Krav på framtidens energiförsörjning Riskerna

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen. Atomfysik ht 2015 Atomens historia Atom = grekiskans a tomos som betyder odelbar Filosofen Demokritos, atomer. Stort motstånd, främst från Aristoteles Trodde på läran om de fyra elementen Alla ämnen bildas

Läs mer

VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE. Ahmad Sudirman

VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE. Ahmad Sudirman VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE Ahmad Sudirman CAD, CAM och CNC Teknik Utbildning med kvalitet (3CTEQ) STOCKHOLM, 9 januari 2014 1 VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET

Läs mer

förstod man vart man skulle och man bara kände hur fort man åkta uppåt mot rymden. Kapitel 3-SMS från rymden Vi var så nervösa och lite rädda men vi

förstod man vart man skulle och man bara kände hur fort man åkta uppåt mot rymden. Kapitel 3-SMS från rymden Vi var så nervösa och lite rädda men vi (Rymdresan) Swessy är en helt vanlig kille på 13 år som bor i Gotland. Mina kompisar Ebba, Kevin, Wilma och Pontus. Jag tänkte fråga dem om de var ensamma någon kväll. Och det blev då den 12/3 2015 sen

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

spel är bara spel. spel är bara spel. Spel är bara spel

spel är bara spel. spel är bara spel. Spel är bara spel spel är bara spel. spel är bara spel. Spel är bara spel spel är bara spel. spel är bara spel. Böcker är bara böcker spel är bara spel. spel är bara spel. Musik är bara musik Och på sätt och vis är det

Läs mer

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia 200 år av fred i sverige En resa i fredens fotspår en turistresa från interaktiv historia så går resan 08.00 Samling Umeå. 08.15 Avfärd till Hörnefors. Under färden berättar vår guide om dagen och bakgrunden

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

KRIG ÄR LÄTT ATT BÖRJA MEN SVÅRT ATT SLUTA

KRIG ÄR LÄTT ATT BÖRJA MEN SVÅRT ATT SLUTA KRIG ÄR LÄTT ATT BÖRJA MEN SVÅRT ATT SLUTA Adam Hochschild Aldrig mera krig Lojalitet och motstånd 1914 1918 Översättning av Stefan Lindgren Ordfront Det finns vissa förhoppningar att människan ska lära

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

En resa från Demokritos ( f.kr) till atombomben 1945

En resa från Demokritos ( f.kr) till atombomben 1945 En resa från Demokritos (460-370 f.kr) till atombomben 1945 kapitel 10.1 plus lite framåt: s279 Currie atomer skapar ljus - elektromagnetisk strålning s277 röntgen s278 atomklyvning s289 CERN s274 och

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Diskussionsfrågorna är förslag till ämnen, förmodligen har eleverna även andra frågor att ta upp efter föreställningen.

LÄRARHANDLEDNING. Diskussionsfrågorna är förslag till ämnen, förmodligen har eleverna även andra frågor att ta upp efter föreställningen. LÄRARHANDLEDNING Don Quijote - Riddaren av den sorgliga skepnaden av Pelle Öhlund Efter Miguel de Cervantes roman Den snillrike riddaren Don Quijote Till läraren: Det lämpligaste är att använda handlingsbeskrivningen

Läs mer

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor.

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor. Din inrementor Den inrementorn är en 20 år äldre, visare version av dig. Allteftersom du får en levande känsla för denna äldre, visare och mer autentisk version av dig själv, kommer du märka att hon existerar

Läs mer

ONSDAG 23 JULI ögonblick och några av dess mest fasansfulla, och att det är ungefär samma människor som producerat bådadera.

ONSDAG 23 JULI ögonblick och några av dess mest fasansfulla, och att det är ungefär samma människor som producerat bådadera. ONSDAG 23 JULI 2003 Vad ska vi minnas, vad måste vi glömma? Vad är Europa i dag? Och hur ser framtiden ut? Vi har bett några svenska och internationella skribenter att, mycket fritt, formulera svar på

Läs mer

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare Argumentkort Justitieutskottet ARGUMENT FÖR JA Argument för Ja Hur uppnår vi bäst säkerhet? Det viktigaste för säkerheten just nu är att organisationer som Grön Fred förs upp på terrorlistan. Då vet polisen

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Fission och fusion - från reaktion till reaktor

Fission och fusion - från reaktion till reaktor Fission och fusion - från reaktion till reaktor Fission och fusion Fission, eller kärnklyvning, är en process där en tung atomkärna delas i två eller fler mindre kärnor som kallas fissionsprodukter och

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

WORLD AIDS DAY. Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen?

WORLD AIDS DAY. Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen? WORLD AIDS DAY Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen? Den 1:a december är det World Aids Day. Hivfrågan i Sverige har fått ett uppsving bland annat genom Jonas Gardells uppmärksammade

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres.

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

En djupare bild av Gud

En djupare bild av Gud En djupare bild av Gud Av:Johannes Djerf - The Sounds Living in America Detta är en riktigt go låt med en klockren refräng som säger att vi lever inte i amerika, men vi är inte ledsna. När låten kom för

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... I den här broschyren har vi antagit ett filosofiskt perspektiv på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan läsa den rätt upp och ner och själv fundera

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

4 SJÄLVKÄNSLA OCH VÄRDERINGAR

4 SJÄLVKÄNSLA OCH VÄRDERINGAR Pedagogens manus till bildspel 4 SJÄLVKÄNSLA OCH VÄRDERINGAR 1. Manus: Det sista bildspelet från QLeva är nästan det viktigaste eftersom det handlar om självkänsla och värderingar. Det kan vara viktiga

Läs mer

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Inte längre. Den kärlek jag har för dig slutar

Läs mer

Hur hantera ett problem som nästan inte märks, som främst kommer att drabba de som ännu ej är födda och som vi inte med säkerhet vet om vi kan lösa?

Hur hantera ett problem som nästan inte märks, som främst kommer att drabba de som ännu ej är födda och som vi inte med säkerhet vet om vi kan lösa? Hur hantera ett problem som nästan inte märks, som främst kommer att drabba de som ännu ej är födda och som vi inte med säkerhet vet om vi kan lösa? Tore Persson Klimatförändring Vad handlar det egentligen

Läs mer

Denna stjärna är en neutronstjärna, ett blivande svart hål, ett dödsrike

Denna stjärna är en neutronstjärna, ett blivande svart hål, ett dödsrike Livet eller döden. Det tredje alternativet finns inte. Man kan jämföra vår galax med ett frö. Av frön uppstår liv, men efter en viss tid försvinner livet och döden dyker upp. Observera att jag i detta

Läs mer

Nobelpristagare 2015

Nobelpristagare 2015 Nobelpristagare 2015 Alfred Nobel - en mångsidig man Alfred Nobel (1833-1896) är känd över hela världen som uppfinnaren av dynamiten och skaparen av Nobelpriset. Men han var även en affärsman som i en

Läs mer

Hur trodde man att universum såg ut förr i tiden?

Hur trodde man att universum såg ut förr i tiden? Hur trodde man att universum såg ut förr i tiden? Ursprunglig världsbild Man trodde länge att jorden var en platt skiva omgiven av vatten. Ovanför denna fanns himlen formad som ett halvklot. På detta himlavalv

Läs mer